Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus"

Transkript

1 Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: Indledning Opsummering Kendskab til Mols Potentiel brug af færgeforbindelse Parametre ved færgeforbindelse Pris Bolig på Mols Privat charter af færge 2

3 Opsummering 3

4 Opsummering Opsummering Kendskabet til Mols er ganske udbredt blandt de århusianske borgere (94 %), institutioner/foreninger (93 %) og danske turister i Århus (79 %). Kun blandt udenlandske turister er det under halvdelen (40 %) der kender til området Derudover har 92 % af århusianerne og 57 % af de danske turister i Århus tidligere været på Mols Samtidig angiver både borgere og turister i Århus turisme som den primære anledning til at tage til Mols Grundvilkårene for at færgeforbindelsen kan benyttes i forbindelse med turistmæssige dagsbesøg ser således ud til at være tilstede Samtidig angiver forholdsvist store andele i målgrupperne, at det i høj eller i meget høj grad vil være attraktivt for dem at benytte færgeforbindelsen. Det gælder således 42 % af institutionerne/foreningerne, 38 % af turisterne og 19 % af de århusianske borgere Særligt udviklingen af aktiviteter, der gør naturseværdighederne i Mols Bjerge mere tilgængelige kan være med til at gøre det mere attraktivt med dagsbesøg på Mols 52 % af institutionerne/foreningerne, 43 % af turisterne og 36 % af borgerne i Århus tilkendegiver således, at dette i høj eller i meget høj grad vil gøre det mere attraktivt at foretage dagsbesøg på Mols Særligt for institutioner/foreninger vil det også gøre det mere attraktivt med direkte offentlig transport fra ankomststedet til Mols Bjerge 45 % angiver således, at dette i høj eller i meget høj grad vil gøre det mere attraktivt at foretage dagsbesøg 4

5 Opsummering Opsummering Gode muligheder for forplejning ved ankomststedet er ikke noget der prioriteres særskilt højt af borgerne eller institutionerne/foreningerne i Århus, men det gør det til gengæld af turisterne, hvor 52 % angiver, at dette i høj eller meget høj grad vil gøre det mere attraktivt med dagsbesøg Den foreslåede pris på 100 kr. for en tur/retur-billet accepteres også af alle grupper som en rimelig pris. 77 % af turisterne, 65 % af institutionerne/foreningerne og 62 % af borgerne vil således betale denne pris Kun en forholdsvis lille andel af århusianerne angiver, at færgeforbindelsen gør det mere attraktivt for dem at leje/købe sommerhus eller helårsbolig på Mols. Kun henholdsvis 10 % og 6 % angiver således at færgeforbindelsen i høj eller i meget høj grad gør det mere attraktivt Særligt når forskellene i indbyggertal mellem de to områder tages i betragtning, kan selv århusianeres beherskede øgede lyst til leje eller køb af bolig på Mols dog have stor indvirkning på Mols Muligheden for privat charter af færgen til sejlads i Århus Bugt viser sig også interessant for næsten halvdelen (46 %) af institutionerne/foreningerne i undersøgelsen Særligt anløbssteder på Tunø (65 %) og Samsø (59 %) nævnes, af de institutioner/foreninger der har tilkendegivet en interesse i privat charter, som gode muligheder ved privatcharter af færgen 5

6 Indledning Baggrund for og formål med undersøgelsen 6

7 Indledning Indledning Baggrund for og formål med undersøgelsen I efteråret 2009 gennemførte Epinion en undersøgelse for Syddjurs Kommune og Syddjurs Erhvervstænketank med det formål at afdække det pendlermæssige potentiale ved etableringen af en færgeforbindelse mellem Skødshoved på Mols og Århus o Med udgangspunkt i resultaterne fra denne undersøgelse har den arbejdsgruppe, der blev nedsat til at udvikle færgeprojektet, besluttet at arbejde videre med projektet o Inden de overordnede konklusioner drages, ønsker arbejdsgruppen dog at få afdækket det turistmæssige potentiale ved en færgeforbindelse mellem Mols og Århus Epinion har nu gennemført en undersøgelse med det formål at afdække det turistmæssige potentiale ved en færgeforbindelse, og resultaterne af denne undersøgelse fremlægges i denne rapport Undersøgelsen er finansieret af Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening i fællesskab Undersøgelsens datamæssige grundlag består af interview i følgende tre målgrupper: o Danske og udenlandske turister i Århus o Borgere i Århus Kommune o Institutioner og foreninger i Århus Kommune, der benytter sig af grupperejser i form af ekskursioner og udflugter 7

8 Indledning Indledning Kort om dataindsamlingen Grundet undersøgelsens meget forskellige målgrupper er der for hver målgruppe gennemført en selvstændig dataindsamling med særlige karakteristika Dataindsamlingen blandt danske og udenlandske turister i Århus har følgende karakteristika: o Den er gennemført via personlige interviews med turister på særligt oplagte lokationer, såsom ved indgangene til Den Gamle By og Aros, på gågaden mv. o Der er i alt gennemført 164 interview med turister, heraf 83 med udenlandske turister og 81 med danske turister o Dataindsamlingen er foretaget i perioden mellem den 3. og den 8. september 2010 Dataindsamlingen blandt borgerne i Århus har følgende karakteristika: o Den er gennemført elektronisk via Århus Kommunes Borgerpanel, der består af et repræsentativt udsnit af den århusianske befolkning o Der er i alt gennemført 612 interview med borgere i Århus o Dataindsamlingen er foretaget i perioden mellem den 4. og den 14. november 2010 Dataindsamlingen blandt institutioner og foreninger i Århus har følgende karakteristika: o Den er gennemført via telefoninterview med medarbejdere og frivillige med ansvar for at arrangere udflugter og ekskursioner o Der er i alt gennemført 100 interview med repræsentanter for institutioner og foreninger o Dataindsamlingen er foretaget i perioden mellem den 9. og den 14. november

9 Kendskab til Mols 9

10 Kendskab til Mols Kendskab til Mols Overordnet kendskab Som det fremgår af figuren til venstre er der et udbredt kendskab til Mols i de forskellige grupper. Særligt blandt borgere (94 %) og institutioner/foreninger (93 %) i Århus. Kendskabet er noget lavere blandt turister særligt de udenlandske (40 %) Det er særligt privatpersoner, der tidligere har været på Mols dette fremgår af figuren til højre. Mens 9 ud af 10 borgere i Århus og næsten 6 ud af 10 danske turister i Århus tidligere har været på Mols, gælder det samme for 4 ud af 10 institutioner og foreninger i Århus Kender til Mols Har tidligere været på Mols 100% 94% 93% 100% 92% 80% 79% 80% 60% 60% 57% 40% 40% 40% 41% 23% 20% 20% 0% 0% Borgere i Århus (n= 76) Institutioner og foreninger (n= 93) Danske turister (n= 64) Udenlandske turister (n= 33) Borgere i Århus (n= 565) Institutioner og foreninger (n= 41) Danske turister (n= 46) Udenlandske turister (n= 19) 10

11 Kendskab til Mols Kendskab til Mols Anledninger til besøg Som det fremgår af figuren til venstre tager fire ud af fem århusianske borgere sjældnere end én gang om måneden til Mols. Kun 13 % tager til Mols én gang om måneden eller oftere Det der i størst udstrækning tiltrækker både århusianere og turister i Århus til Mols er turisme. Blandt århusianere er der også mange der besøger familie eller venner på Mols (46 %) eller er på Mols i arbejdsmæssig henseende (22 %) Repræsentanterne for institutioner og foreninger i Århus er blevet stillet et åbent spørgsmål vedrørende hvad der har bragt dem til Mols. Det er som oftest tale om personaleweekender, lejre, naturudflugter og ture til Mols Bjerge, Ree Park eller Ebeltoft Hvor ofte tager du til Mols? - Borgere i Århus I hvilke(n) anledning(er) har du været på Mols? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% 1% Dagligt eller næsten dagligt (n= 2) Ca. én gang om ugen (n=6) 4% 2-3 gange om måneden (n=24) 8% Én gang om måneden (n= 45) 79% Mere sjældent (n= 445) 7% Aldrig eller stort set aldrig (n= 40) 1% Ved ikke (n= 5) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 81% 46% 76% 89% 22% 20% 13% 4% 6% 4% 5% 5% Borgere i Danske Udenlandske Århus (n= 565) turister (n= 46) turister (n= 19) Turisme I forbindelse med arbejde For at besøge familie eller venner Har boet der Andet 11

12 Potentiel brug af færgeforbindelse Borgere Turister Institutioner og foreninger 12

13 Potentiel brug af færgeforbindelse Potentiel brug af færgeforbindelse Respondenterne er også blevet bedt om at vurdere, hvor attraktiv en mulig færgeforbindelse i givet fald ville være for dem selv (eller deres institution/forening) En færgeforbindelse med følgende karakteristika blev introduceret for respondenterne: o Hurtiggående personfærge o Afgang fra en central placering på Århus Havn og anløb ved Mols på Skødshoved Havn o Flere daglige afgange o Samlet transporttid på 30 minutter inklusiv af- og pålæsning o Mulighed for medtagelse af cykler o Ingen mulighed for medtagelse af køretøjer I hvilken grad ville det være attraktivt for dig, at benytte færgeforbindelsen? Turister (n= 164) 26% 12% 14% 17% 29% 2% I meget høj grad I høj grad Institutioner og foreninger (n= 100) Borgere i Århus (n= 612) 6% 18% 13% 24% 23% 25% 33% 13% 16% 23% 4% 2% I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13

14 Potentiel brug af færgeforbindelse Potentiel brug af færgeforbindelse Af figuren på foregående slide fremgår det, at færgeforbindelsen særligt vil være attraktiv for turister (38 % vurderer, at den i høj eller i meget høj grad er attraktiv) og institutioner og foreninger (42 %) Andelen for hvem færgeforbindelsen er attraktiv, er mindre blandt borgerne i Århus (19 %), men denne målgruppes størrelse taget i betragtning, må den dog stadig betragtes som en endog meget stor potentiel kundegruppe Det kan virke paradoksalt, at borgerne i Århus, som ellers er dem, der i størst udstrækning har været på Mols, vurderer færgeforbindelsen som mindre attraktiv end de andre målgrupper. Det kan dog skyldes, at: o Borgerne i Århus i større udstrækning end de andre grupper kender til mulighederne for at komme til Mols på andre måder o Borgerne i Århus i større udstrækning end de andre grupper har adgang til egne transportmidler 14

15 Potentiel brug af færgeforbindelse Potentiel brug af færgeforbindelse Borgere i Århus For borgerne i Århus gælder det, at kvinder i højere grad end mænd finder færgeforbindelsen attraktiv det fremgår af figuren til venstre. Mens 23 % af kvinderne enten i høj eller i meget høj grad finder færgeforbindelsen attraktiv, gælder det samme kun for 15 % af mændene Der er også forskelle i vurderingerne på tværs af alder. Mens 24 % af borgerne på 56 år eller derover og 26 % af borgerne mellem 35 og 55 år vurderer, at færgeforbindelsen i høj eller i meget høj grad er attraktiv, gælder det en meget mindre andel af de unge under 35 år. I denne aldersgruppe vurderer stort set ingen færgeforbindelsen som i meget høj grad attraktiv og kun 8 % vurderer den som i høj grad attraktiv I hvilken grad ville det være attraktivt for dig, at benytte færgeforbindelsen? I hvilken grad ville det være attraktivt for dig, at benytte færgeforbindelsen? Kvinder (n= 315) Mænd (n= 297) 9% 3% 12% 14% 18% 27% 33% 34% 31% 15% 2% 3% 56 år eller derover (n= 176) år (n= 204) år (n= 231) 6% 11% 8% 18% 15% 24% 24% 20% 31% 33% 36% 36% 15% 14% 3% 4% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15

16 Potentiel brug af færgeforbindelse Potentiel brug af færgeforbindelse Borgere i Århus I vurderingen af, hvor attraktiv færgeforbindelsen vil være, er der også indkomstrelaterede forskelle 28 % af borgerne med en husstandsindkomst på op til kr. finder færgeforbindelsen i høj grad eller i meget høj grad attraktiv Det samme gælder kun for 12 % af borgerne med en husstandsindkomst mellem og kr. og for 16 % af borgerne med en husstandsindkomst på kr. eller derover I hvilken grad ville det være attraktivt for dig, at benytte færgeforbindelsen? kr. eller derover (n= 90) til kr. (n= 264) Indtil kr. (n= 203) 3% 13% 4% 8% 9% 19% 11% 22% 34% 29% 39% 27% 38% 25% 12% 5% 1% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 16

17 Potentiel brug af færgeforbindelse Potentiel brug af færgeforbindelse Turister i Århus Også blandt turisterne er der kønsbaserede forskelle i vurderingen af, hvor attraktiv en færgeforbindelse vil være Mens 48 % af de kvindelige respondenter mener, at færgeforbindelsen i høj eller i meget høj grad vil være attraktiv, gælder det samme for 32 % af de mandlige respondenter Derudover er der forskelle baseret på, om der er tale om danske eller udenlandske turister 43 % af de udenlandske turister vurderer færgeforbindelsen som i høj eller i meget høj grad attraktiv det samme gælder 32 % af de danske turister I hvilken grad ville det være attraktivt for dig, at benytte færgeforbindelsen? I hvilken grad ville det være attraktivt for dig, at benytte færgeforbindelsen? Kvinder (n= 64) 31% 16% 19% 9% 22% 3% Udenlands ke turister (n= 83) 31% 12% 12% 13% 28% 4% I meget høj grad I høj grad I nogen grad Mænd (n= 100) 23% 9% 11% 22% 33% 2% Danske turister (n= 81) 21% 11% 16% 21% 30% 1% I ringe grad Slet ikke Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 17

18 Potentiel brug af færgeforbindelse Potentiel brug af færgeforbindelse Institutioner og foreninger i Århus Som det fremgår af figuren til venstre er det særligt institutioner og foreninger med deltagere på deres udflugter, der finder færgeforbindelsen attraktiv. Vurderingen af færgeforbindelsen som attraktiv falder således mærkbart, når udflugtsstørrelserne bliver enten mindre eller større Figuren til højre viser, at institutioner/foreninger, der tidligere har været på Mols (46 % vurderer færgeforbindelsen til i høj eller i meget høj grad at være attraktiv), i lidt større udstrækning end institutioner/foreninger, der ikke tidligere har været på Mols finder færgeforbindelsen attraktiv Når 39 % af de institutioner/foreninger, der ikke tidligere har været på Mols, i høj eller i meget høj grad finder færgeforbindelsen attraktiv, indikerer det dog også, at færgeforbindelsen potentielt set kan tiltrække grupper der ellers ikke ville have besøgt Mols Over 30 deltagere (n= 23) 1-10 deltagere (n= 8) I hvilken grad ville det være attraktivt for dig, at benytte færgeforbindelsen? deltagere (n= 33) deltagere (n=35) 9% 13% 21% 23% 17% 13% 22% 27% 29% 50% 22% 27% 20% 17% 9% 14% 12% 25% 13% 14% 3% Har IKKE tidligere været på Mols (n= 52) Har tidligere været på Mols (n= 41) I hvilken grad ville det være attraktivt for dig, at benytte færgeforbindelsen? 12% 24% 27% 22% 23% 27% 15% 7% 21% 12% 7% 2% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18

19 Parametre ved færgeforbindelse Mols Bjerge Cykler Offentlig transport Forplejning Sammenligninger på tværs 19

20 Parametre ved færgeforbindelse Parametre ved færgeforbindelse Mols Bjerge Der er i interviewene med respondenterne opstillet forskellige parametre, der kan udvikles eller være til stede i forbindelse med etableringen af en færgeforbindelse Udviklingen af aktiviteter, der gør naturen i Mols Bjerge mere tilgængelig vurderes forskelligt af målgrupperne: o Blandt borgerne i Århus vurderer 36 %, at udviklingen af disse aktiviteter i høj eller i meget høj grad vil gøre det mere attraktivt at tage til Mols på et dagsbesøg. Af de 36 % er det forholdsvis få, der angiver i meget høj grad o Dette tal er 43 % blandt turister og med en mærkbart højere andel, der angiver i meget høj grad o Mest populært er tiltaget dog hos de århusianske institutioner og foreninger, hvor 52 % angiver i høj eller i meget høj grad I hvilken grad ville det gøre det mere attraktivt, at tage til Mols på et dagsbesøg, hvis der udvikles aktiviteter, der gør naturen i Mols Bjerge mere tilgængelig? Turister (n= 164) Institutioner og foreninger (n= 100) Borgere i Århus (n= 612) 9% 24% 30% 27% 19% 22% 25% 36% 19% 7% 23% 11% 16% 9% 16% 2% 2% 3% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20

21 Parametre ved færgeforbindelse Parametre ved færgeforbindelse Cykler Muligheden for at medtage cykler ombord på færgen vurderes også forskelligt af de tre målgrupper: o 36 % af borgerne i Århus vurderer, at muligheden i høj eller i meget høj grad gør det mere attraktivt at tage til Mols på et dagsbesøg o Det samme gælder for 33 % af turisterne o Omvendt er det kun 21 % af institutionerne/foreningerne, der i høj eller i meget høj grad vurderer, at muligheden gør det mere attraktivt I hvilken grad gør muligheden for at tage cykler med ombord, det mere attraktivt at tage til Mols på et dagsbesøg? 41% Turister (n= 164) 20% 13% 11% 10% 4% I meget høj grad Institutioner og foreninger (n= 100) Borgere i Århus (n= 612) 11% 17% 10% 19% 16% 23% 27% 12% 38% 24% 2% 1% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 21

22 Parametre ved færgeforbindelse Parametre ved færgeforbindelse Cykler Også muligheden for etablering af cykeludlejning ved ankomststedet på Mols er blevet vurderet Det er særligt turisterne der vurderer, at denne mulighed i høj eller i meget høj grad gør det mere attraktivt at tage til Mols på dagsbesøg det gælder således 38 % af turisterne Det samme gælder for 22 % af institutionerne og foreningerne Kun 9 % af borgerne i Århus vurderer dog, at denne mulighed i høj eller i meget høj grad gør det mere attraktivt I hvilken grad ville det gøre det mere attraktivt for dig, at tage til Mols på et dagsbesøg, hvis der etableres mulighed for cykeludlejning ved ankomststedet på Mols? Turister (n= 164) Institutioner og foreninger (n= 100) Borgere i Århus (n= 612) 21% 11% 11% 2% 7% 23% 17% 12% 9% 7% 24% 33% 43% 40% 33% 4% 2% 3% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 22

23 Parametre ved færgeforbindelse Parametre ved færgeforbindelse Cykler Sammenholder man resultaterne for de to cykelrelaterede spørgsmål kan det umiddelbart tyde på, at institutioner/foreninger ikke finder muligheden for at cykle i forbindelse med færgesejladsen vigtig I nedenstående figur fremgår dog andelen i hver målgruppe der har svaret i høj eller i meget i høj grad på et af de to spørgsmål. De samlede resultater viser: o At de borgere i Århus, der finder muligheden for cykelmedtagning attraktiv, i høj grad er de samme, som finder muligheden for cykeludlejning ved ankomststedet attraktiv således er andelen for de to spørgsmål på 37 % o At de institutioner/foreninger der finder muligheden for cykelmedtagning attraktiv, i høj grad ikke er de samme, som finder muligheden for cykeludlejning attraktiv andelen for de to spørgsmål er på 34 % o Det samme gør sig i en vis grad også gældende for turisterne. Her er andelen for de to spørgsmål på 46 % Samlet set er konklusionen, at mellem en tredjedel og op mod halvdelen i hver gruppe i høj eller i meget høj grad finder muligheden for at kombinere cykel og færgesejlads, i en eller anden form, for attraktiv Andel der i høj eller i meget høj grad finder mulighed for cykling attraktiv 100% 80% 60% 40% 20% 37% 34% 46% 0% Borgere i Århus (n= 612) Institutioner og foreninger (n= 100) Turister (n= 164) 23

24 Parametre ved færgeforbindelse Parametre ved færgeforbindelse Offentlig transport Der er opstillet to muligheder i forhold til direkte videre offentlig transport fra færgens ankomststed: 1) Til Mols Bjerge 2) Til Ebeltoft Af figuren nedenfor fremgår det, at særligt institutioner og foreninger vurderer offentlig transport til Mols Bjerge som et parameter, der gør det mere attraktivt at tage til Mols Bjerge. 44 % svarer således, at det i høj eller i meget høj grad gør det mere attraktivt at tage til Mols på et dagsbesøg Det samme gør sig gældende for 40 % af turisterne og 23 % af borgerne i Århus I hvilken grad ville det gøre det mere attraktivt for dig, at tage til Mols på et dagsbesøg, hvis der etableres direkte offentlig transport fra færgens ankomststed til Mols Bjerge? Turister (n= 164) Institutioner og foreninger (n= 100) Borgere i Århus (n= 612) 8% 24% 31% 15% 16% 14% 36% 16% 20% 11% 21% 14% 26% 18% 17% 6% 3% 4% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24

25 Parametre ved færgeforbindelse Parametre ved færgeforbindelse Offentlig transport Vedrørende den offentlige transport fra ankomststedet til Ebeltoft er det, turisterne der i største udstrækning finder den attraktiv. 40 % mener således, at denne transportmulighed i høj eller i meget høj grad gør det mere attraktivt at tage til Mols på et dagsbesøg Det samme gælder 27 % af institutionerne/foreningerne og 19 % af borgerne i Århus Mens turisterne således mener, at offentlig transport til Mols Bjerge og til Ebeltoft er lige attraktive, er der både blandt institutioner/foreninger og borgerne i Århus flere der mener, at offentlig transport til Mols Bjerge er mere attraktivt end offentlig transport til Ebeltoft I hvilken grad ville det gøre det mere attraktivt for dig, at tage til Mols på et dagsbesøg, hvis der etableres direkte offentlig transport fra færgens ankomststed til Ebeltoft? Turister (n= 164) Institutioner og foreninger (n= 100) Borgere i Århus (n= 612) 23% 14% 7% 12% 13% 17% 21% 33% 13% 11% 21% 22% 28% 26% 22% 8% 5% 4% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 25

26 Parametre ved færgeforbindelse Parametre ved færgeforbindelse Forplejning Når det kommer til mulighederne for forplejning ved ankomststedet på Mols, er der markante forskelle på tværs af målgrupperne Som det fremgår af figuren nedenfor mener over halvdelen af turisterne (52 %), at gode muligheder for forplejning ved ankomststedet i høj eller i meget høj grad vil gøre det mere attraktivt at tage til Mols på et dagsbesøg Det samme gør sig i meget mindre grad gældende for de andre målgrupper. Blandt institutioner/foreninger er andelen således på 21 % og blandt borgerne i Århus er andelen på 19 % I hvilken grad vil det gøre det mere attraktivt for dig at tage til Mols på et dagsbesøg, hvis der er gode muligheder for forplejning ved ankomststedet? 23% Turister (n= 164) 29% 23% 13% 5% 6% I meget høj grad Institutioner og foreninger (n= 100) Borgere i Århus (n= 612) 10% 6% 11% 13% 15% 35% 29% 26% 34% 15% 1% 4% I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 26

27 Parametre ved færgeforbindelse Parametre ved færgeforbindelse Sammenligninger på tværs Borgere i Århus For at foretage en tværgående sammenligning af de forskellige parametre for hver enkelt målgruppe er der på denne og de næste slides opstillet figurer, hvor andelen der har svaret i høj eller i meget høj grad på hver enkelt parameter fremgår For borgerne i Århus gør følgende sig gældende: o Det er særligt udviklingen af aktiviteter i Mols Bjerge og muligheden for at medtage cykler der vurderes positivt. Henholdsvis 37 % og 36 % vurderer, at disse parametre i høj eller i meget høj grad gør det mere attraktivt at tage til Mols o Muligheden for cykeludlejning ved ankomststedet på Mols vurderes meget lavt kun 9 % angiver i høj eller i meget høj grad 100% Sammenligning på tværs - borgere i Århus 80% Aktiviteter i Mols Bjerge 60% Medtagning af cykler 40% 20% 37% 36% 9% 23% 19% 19% Cykeludlejning Offentlig transport til Mols Bjerge Offentlig transport til Ebeltoft Forplejning ved ankomststed 0% Borgere i Århus (n= 612) 27

28 Parametre ved færgeforbindelse Parametre ved færgeforbindelse Sammenligninger på tværs Institutioner og foreninger i Århus For institutioner og foreninger gælder følgende: o Fokus er på Mols Bjerge. De to parametre der skiller sig positivt ud omhandler således begge Mols Bjerge. Det drejer sig om udvikling af aktiviteter i Mols Bjerge og offentlig transport dertil. Henholdsvis 52 % og 45 % angiver således, at disse parametre i høj eller i meget høj grad vil gøre det mere attraktivt at tage til Mols o 27 % angiver i høj eller i meget høj grad, når det vedrører den direkte offentlige transport til Ebeltoft o For de resterende parametre gælder, at cirka en fjerdedel af institutionerne angiver, at de i høj eller i meget høj grad vil gøre det mere attraktivt at tage til Mols 100% Sammenligning på tværs - Institutioner og foreninger 80% Aktiviteter i Mols Bjerge 60% 40% 20% 52% 21% 22% 45% 27% 21% Medtagning af cykler Cykeludlejning Offentlig transport til Mols Bjerge Offentlig transport til Ebeltoft Forplejning ved ankomststed 0% Institutioner og foreninger (n= 100) 28

29 Parametre ved færgeforbindelse Parametre ved færgeforbindelse Sammenligninger på tværs Turister i Århus For turister gælder følgende: o Generelt er der en højere vurdering af parametrene sammenlignet med de to andre grupper. Der er således ingen parametre hvor under en tredjedel af turisterne angiver i høj eller i meget høj grad. o Det parameter der vurderes mest positivt er muligheden for forplejning ved ankomststedet. Her angiver 52 %, at det i høj eller i meget høj grad gør det mere attraktivt o Derefter kommer udviklingen af aktiviteter i Mols Bjerge, hvor 43 % angiver i høj eller i meget høj grad Sammenholder man samtlige parametre og målgrupper, fremstår udviklingen af aktiviteter i Mols Bjerge, som det der i forbindelse med en etablering af færgeforbindelsen i størst udstrækning kan gøre det mere attraktivt at tage til Mols. Det er således det parameter der vurderes mest positivt af institutioner, foreninger og borgere i Århus og næstmest positivt af turisterne 100% Sammenligning på tværs - Turister 80% 60% 40% 43% 34% 38% 40% 40% 52% Aktiviteter i Mols Bjerge Medtagning af cykler Cykeludlejning Offentlig transport til Mols Bjerge 20% Offentlig transport til Ebeltoft Forplejning ved ankomststed 0% Turister (n= 164) 29

30 Pris 30

31 Pris Pris Respondenterne er også blevet bedt om at forholde sig til en pris på 100 kr. for en tur/retur-billet med færgen I alle målgrupper er der er et flertal rangerende fra 62 % til 77 % af respondenterne, der angiver, at de vil være villige til at betale denne pris for en tur/retur-billet Mellem 4 % og 10 % vil uanset prisen ikke benytte færgeforbindelsen og mellem 5 % og 12 % angiver en lavere pris som de vil betale Overordnet set virker det således til, at 100 kr. for en tur/retur-billet betragtes som rimelig Vil du være villig til at betale 100 kr. for en tur/retur-billet? Turister (n= 164) 77% 5% 9% 9% Vil betale 100 kr. Institutioner og foreninger (n= 100) 65% 7% 4% 24% Vil betale et mindre beløb Borgere i Århus (n= 612) 62% 12% 10% 16% Vil uanset pris ikke benytte færgeforbindelsen Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 31

32 Bolig på Mols 32

33 Bolig Bolig Borgerne i Århus Der er også blevet spurgt til i hvilket omfang etableringen af en færgeforbindelse vil gøre det mere attraktivt for borgerne i Århus at leje/købe sommerhus eller købe helårsbolig på Mols Resultaterne viser, at potentialet kun vedrører en forholdsvis lille andel af den århusianske befolkning: o 1 % af århusianerne angiver således, at det i meget høj grad vil gøre det mere attraktivt at købe helårsbolig, mens 5 % angiver i høj grad o 4 % af århusianerne angiver, at det i meget høj grad vil gøre det mere attraktivt at købe/leje sommerhus på Mols, mens 6 % angiver i høj grad Særligt når forskellene i indbyggertal mellem de to områder tages i betragtning, kan århusianeres øgede lyst til leje eller køb af bolig på Mols (selvom der er tale om en lille andel) dog have stor indvirkning på Mols I hvilken grad ville det gøre det mere attraktivt for dig, at... købe helårsbolig på Mols, hvis færgeforbindelsen 1% mellem Århus og Mols etableres? (n= 612) leje eller købe sommerhus på Mols, hvis færgeforbindelsen mellem Århus og Mols etableres? (n=612) 5% 4% 6% 12% 17% 19% 24% 60% 46% 2% 3% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 33

34 Privat charter af færge 34

35 Privat charter af færge Privat charter af færge Institutioner og foreninger i Århus Under hensyntagen til de dagligt planlagte afgange og pendlertrafikken, opererer arbejdsgruppen også med muligheden for, at færgen kan chartres privat af større eller mindre grupper, der ønsker at sejle med færgen i Århus Bugt Derfor er institutionerne og foreningerne i Århus også blevet spurgt om, hvorvidt denne mulighed er interessant for dem Af figuren til venstre fremgår det, at næsten halvdelen (46 %) af institutionerne/foreninger angiver det som en interessant mulighed Af figuren til højre fremgår det, at det særligt er Samsø (59 %) og Tunø (65 %), der anses for at være interessante anløbssteder af de institutioner/foreninger, der har tilkendegivet en interesse for charter 100% 80% 60% 40% Er muligheden for leje af færgen interessant for jer? 46% 46% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hvilke anløbssteder vil være interessante for jer? 24% 20% 35% 59% 65% 24% 20% 8% 0% Ja (n=46) Nej (n= 46) Ved Ikke (n= 8) 35

36 Kontakt Epinion Rapporten er udarbejdet af: ALVARO ARRIAGADA SENIOR CONSULTANT T: M: E: EPINION A/S SØNDERGADE 1A, 1-5. SAL. DK-8000 ÅRHUS C November

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år.

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 08 Cykelmedtagning i busserne Indstilling: Administrationen indstiller, At muligheden for cykelmedtagning fra køreplanskiftet

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer 5.2 Efteruddannelse Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer To tredjedele af respondenterne (66 %) har deltaget i en aktivitet arrangeret af Tandlægeforeningens Efteruddannelse inden

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse Infrastrukturudvalgsmøde 2. september 2008 Gennemgang af busanalyse Brugere og ikke-brugere 1502 borgere i Syddanmark har svaret 50 (3 %) er daglige brugere 55 (3 %) bruger bus mindst én gang om ugen 111

Læs mere

SEE 20:10 KFUM-spejdernes korpslejr. Undersøgelse af effekter blandt deltagere, borgere og erhverv

SEE 20:10 KFUM-spejdernes korpslejr. Undersøgelse af effekter blandt deltagere, borgere og erhverv SEE 20:10 KFUM-spejdernes korpslejr Undersøgelse af effekter blandt deltagere, borgere og erhverv RAPPORT 4. OKTOBER 2010 INDHOLD 1. RESUMÉ... 4 2. INDLEDNING... 6 2.1 Baggrund og formål... 6 2.2 Undersøgelse

Læs mere

Herning Kommune. Notat i forbindelse med EVALUERING AF MAD TIL HJEMMEBOENDE PENSIONISTER

Herning Kommune. Notat i forbindelse med EVALUERING AF MAD TIL HJEMMEBOENDE PENSIONISTER g INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Herning Kommune Evaluering af mad til hjemmeboende Herning Kommune Notat i forbindelse med EVALUERING AF MAD TIL HJEMMEBOENDE PENSIONISTER December 2016 WWW.BDO.DK INDLEVELSE

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til pålæg. Highlights

Markedsanalyse. Forbrugernes adfærd og holdning til pålæg. Highlights Markedsanalyse 4. oktober 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugernes adfærd og holdning til pålæg Highlights Flertallet spiser pålæg

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Resumé

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Resumé Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Resumé Resumé PLS RAMBØLL Management præsenterer i dette resume resultaterne af en undersøgelse af befolkningens

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK

AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK L O N E A L L E T O R P C A L L A R D, H E A D O F R E S E A R C H, W O N D E R F U L C O P E N H A G E N AFDÆKNING AF TURISTERNES BEVÆGELSESMØNSTRE I DANMARK Analyse under Culture Plus af turisternes

Læs mere

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider

Madkulturen. DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider Madkulturen DK2014-29159: Børns forhold til mad og måltider YouGov oktober 2014 Indhold Baggrund og metode side 3-6 Hovedresultater i opsummering side 7-9 Resultater med grafer..side 10-15 Børns deltagelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling Capacent 24. april 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14 1. Indledning Som led i at Århus

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 Valgkampens medier KMD Analyse Maj 2014 VEJEN TIL EU GÅR VIA TV KLASSISKE MEDIER SLÅR DE NYE SOCIALE MEDIER MED FLERE LÆNGDER VALGPLAKATER:

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer NATIONALT

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Borgerpanel rapport. Vedrørende : Borgerpanel i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategi Dato : 26/11 2007 Sagsnr. : 873187 Dok.nr.

Borgerpanel rapport. Vedrørende : Borgerpanel i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategi Dato : 26/11 2007 Sagsnr. : 873187 Dok.nr. ODDER KOMMUNE Byrådsservice Borgerpanel rapport Til : Byrådet Kopi til : Fra : Byrådsservice Vedrørende : Borgerpanel i forbindelse med Plan- og Agenda 21-strategi Dato : 26/11 2007 Sagsnr. : 873187 Dok.nr.:

Læs mere

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater 30. juni 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 1. Om

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene Notat Sundhed på arbejdspladsen Sundhed er et tema, der har stor betydning både for den enkelte selv, fra et arbejdsgiversynspunkt virksomhed, og samfundet som helhed. Set fra erhvervslivets synspunkt

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende Side 1 af 6 Stress blandt de studerende STUDIELIV 2017 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Næsten halvdelen af studerende føler sig stressede... 3 Eksamen og studiet stresser... 3 De kvindelige studerende

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune fejrede for andet år i træk fødselsdag for alle borgere over 75 år. Arrangementet fandt sted fire steder i kommunen

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt

Prisen afgør om vi køber bæredygtigt Prisen afgør om vi køber bæredygtigt En ny befolkningsundersøgelse viser, at prisen er afgørende for, om vi køber økologimærkede, miljøvenlige eller etisk mærkede dagligvarer. Pris er den allervigtigste

Læs mere

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Resume og konklusioner Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere