INTERAKTIV GUIDE TIL KØBENHAVNS HAVN LAVET FOR GOBOAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERAKTIV GUIDE TIL KØBENHAVNS HAVN LAVET FOR GOBOAT"

Transkript

1 GRUPPE 12 Mie Skarnager Naomi Werner Dan Lindholm Trine Laura Kristensen Josefine Thi Lam Petersen Katrín Aagestad Gunnarsdottir Mads Emil Erland Christensen Sacha Baggestrøm Telkov INTERAKTIV GUIDE TIL KØBENHAVNS HAVN LAVET FOR GOBOAT

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1.1 Emne Problemstilling Problemformulering METODEBESKRIVELSE, OPGAVESTRUKTUR, RISICI & UDVIKLINGSMODELLER Metodebeskrivelse Ganttkort Risikovurdering Udviklingsmetode KONCEPTBESKRIVELSE STRATEGISK ANALYSE SWOT/TOWS Strategisk handlingsplan IDENTITETS- OG VÆRDIANALYSE Værdier og strategisk kommunikation Organisationsform Kulturniveuanalyse Visuel identitet for GoBoat MÅLGRUPPE Markedsvalg Mm markedet Segmentopdeling SMOK-analyse Målgruppevalg Målgruppebeskrivelse Personaer KREATIV BRIEF EMPERISKE RESULTATER DESIGNMANUAL KONKLUSION...23 LITTERATURLISTE...24 BILAG...29

3 1 INDLEDNING 1.1 EMNE Københavns havn har gennem tiderne udviklet sig fra at være et industriområde til at være et betydningsfuldt samlingspunkt for kultur, turisme og socialisering. Havnen er under konstant udvikling, og netop nu er havnens vision En havn af muligheder med fokus på bl.a. forskellige aktiviteter, miljøvenlighed, variation og bedre adgang til vandet (Københavns Kommune, u.å). Det er derfor vigtigt, at havnen på alle måder er brugervenlig, og at den er let tilgængelig. Som led i at tiltrække mere liv til havnen, er en række virksomheder på havneområdet begyndt at tilbyde forskellige oplevelser til havnens brugere, herunder både på land og til vands. Denne udvikling har ført flere positive aspekter med sig, bl.a. øget beskæftigelse, større aktivitet på havneområdet og ikke mindst opfyldelse af Københavns Kommunes vision for havnen. Som nystartet virksomhed har GoBoat været med til at skabe en ny mulighed for at give en unik oplevelse af havnen, til et varieret publikum. De vil nu forbedre deres produkt og dele det med alle havnens brugere. For at følge tidens udvikling inden for både teknologi og den store udbredelse af social media, vil en interaktiv guide, som let kan anvendes via smartphone eller tablet, være et indlysende skridt mod at give Københavns havneområde et informativt overblik og gøre adgangen nemmere tilgængelig. GoBoat spiller en aktivt medvirkede rolle i produktionen af denne guide, for at skabe den bedste oplevelse af Københavns havn, for alle havnens brugere. 1.2 PROBLEMSTILLING Hvordan kan man ved hjælp af den interaktive guide skabe interesse for GoBoat og herved tiltrække potentielle kunder til GoBoat? 1.3 PROBLEMFORMULERING Hvordan kan man gøre brugeroplevelsen bedre for potentielle og nuværende kunder for GoBoat ved hjælp af en interaktiv guide til Københavns havn? 1

4 METODEBESKRIVELSE, OPGAVESTRUKTUR, RISICI & UDVIKLINGSMODELLER 22.1 METODEBESKRIVELSE I KAPITEL 1 redegør vi for vores problemstilling, hvorefter vi udleder en problemformulering. KAPITEL 2 omhandler strukturering af vores opgave, herunder Ganttkort, for at skabe overblik over de forskellige delopgaver. En risikovurdering af vores gruppearbejde, for at kunne håndtere eventuelle hændelser, som kan forsinke vores projekt. Her er vores udviklingsmetode beskrevet. I KAPITEL 3 definerer vi konceptbeskrivelsen for GoBoats interaktive guide. Samt præsentation af vores løsningsforslag. I KAPITEL 4 har fokus på strategisk analyse. Vi har i denne forbindelse udført en SWOT & TOWS analyse, hvor vi undersøger GoBoats konkurrencesituation mhp. at kunne lave en strategisk kommunikation. KAPITEL 5 omhandler identitetsanalyse, herunder mission, vision og værdier. Grundlæggende arbejder vi ud fra GoBoats nuværende kerneværdier. Disse værdier specificerer vi, ved at bruge mission, vision og værdi-analysen. Vi vil tage delelementer af teorier bl.a. fra Scheins kulturniveauanalyse (Staunstrup m.fl., 2012;312). Vi bruger Henry Mintzbergs model for sammenhænge mellem situationsvariable, jobvariable, designparametre og organisationsform for at kunne analysere os frem til hvilken form for virksomhed, vi har med at gøre, og hvad de har brug for i et produkt. Vi laver denne analyse for at kunne styrke GoBoats visuelle identitet. I KAPITEL 6 vil vi benytte os af SMOK-modellen for at finde vores målgruppe og begrunde vores valg af segmentering. KAPITEL / her giver vi et kort brief af vores produkt. KAPITEL 8 omhandler vores empiriindsamling. Vi benytter bl.a. en kvantitativ undersøgelse i form af et elektronisk spørgeskema samt en fokusgruppe. I KAPITEL 9 vil vi lave en designmanual, hvor vi vil fortælle om vores valg af design, herunder f.eks. farvekoder. Vi laver denne manual, for at GoBoat selv har mulighed for at arbejde videre med det samme design. I KAPITEL 10 konkluderer vi på vores analyse, for at svare på problemformuleringen. 2

5 2.2 GANTTKORT Vi har brugt et ganttkort for at strukturere vores arbejdsopgaver på en overskuelig måde. Vi har sat afleveringsfrister ind og planlagt, hvor lang tid vi har til at arbejde med de forskellige del-opgaver og -afleveringer. Yderligere har vi specificeret, hvornår forskellige typer tests skal indgå i vores tidsplan (bilag 1, figur 3.1). 2.3 RISIKOVURDERING Vi har udarbejdet et risikovurderingsskema. På denne måde kan vi let overskue de forskellige risici og vurdere hvilke risici, der kan udgøre de største trusler. Ydermere har vi udarbejdet løsninger, vi vil bruge, hvis problematikkerne reelt skulle opstå (bilag 2, figur 3.2). 2.4 UDVIKLINGSMETODE Som udviklingsmetode kommer vi til at arbejde med en iterativ proces. Vi tager udgangspunkt i spiralmodellen. Under denne proces, kommer vi til at arbejde med prototyping. Vi påbegynder prototypingprocessen op til afleveringsfristen for vores første prototype den

6 3KONCEPTBESKRIVELSE Med udgangspunkt i analyse og dataindsamlingstrinnet, udarbejdes en konceptbeskrivelse af løsningsforslaget for at sikre, at alle involverede parter deler samme vision for det givne projekt. Produktet er blevet navngivet GoSee og har hermed en stærk, men indirekte sammenkobling med GoBoat. For at give navnet flere positive associationer, placeres GoSee logoet på et vektorbaseret havbillede, som skal lede tankerne hen imod et maritimt, sømandsunivers. Formålet med produktet er at skabe positive oplevelser samt øge kendskabet til de mange seværdigheder, som findes i og omkring Københavns havn. Dette løses via en interaktiv guide, der kan anvendes fra alle mobile platforme, som mange mennesker allerede har på sig. Guiden skiller sig ud ved at være digital, brugervenlig og komplet, i form af at indeholde alt den nødvendige viden om havnens seværdigheder. Guiden opdeler de mange seværdigheder i temaer for at øge brugervenligheden. Herudover integreres et børnetema og et quiztema for det ældre publikum. Børnetemaet ligger fokus på leg, samtidig med man bliver vist rundt i havnen, hvorimod quizzen mere vil udfordre aktørerne på viden om de mange seværdigheder. Målgruppen er omfattet af havnens brugere, herunder de kulturelle unge og børnefamilier. 4

7 4.1 SWOT OG TOWS I dette kapitel analyserer vi GoBoat ved hjælp af SWOT-analysen (Andersen m.fl. 2011:86). SWOT-analysen bruger vi for at kunne identificere og analysere GoBoats interne styrker og svagheder, samt de eksterne trusler og muligheder, der findes i GoBoats fjernmiljø. I analysen tager vi udgangspunkt i to punkter: Udarbejdelse af den interaktive guide som del af GoBoats fremtidige markedsføring og GoBoat som virksomhed. 4 STRATEGISK ANALYSE For at finde materiale til vores strategiske analyse, har vi læst artikler og besøgt internetsider (Tripadvisor, GoBoat) om GoBoat og fundet relevante analysemodeller (International Markedsføring). Ved hjælp af denne research har vi fået et samlet overblik over virksomheden og ud fra dette lavet en SWOT-analyse. Analysen bruges så vi bedre kan finde frem til muligheder for at styrke GoBoat s image. Herudover ønsker vi at blive opmærksomme på trusler og svagheder, så disse kan konverteres til styrker E K S T E R N I N T E R N S (Strength) S1 - Fokus på unikke oplevelser S2 - Central beliggenhed S6 - Fleksible udlejningstider (1t.+15min.) W (Weakness) W1 - Dyr pris ift. kanalrundfart, endnu billigere bådudlejning mm. W3 - Minimal marketing O (Oppitunities) O1 - Interaktiv havnekort eksisterer ikke endnu (kan dominere dette marked) O3 - Succes på markedet for andre interaktive guides Maxi Maxi (S) (O) A: Firstmover inden for havne guide som samtidig har fokus på unikke oplevelser, giver GoBoat patent på konceptet. (O1), (S1) Mini Maxi (W) (O) B: Opret en App for Københavns havn/kanaler, som frit kan downloades af alle. Derved udbredes viden omkring GoBoats eksistens (for folk som i forvejen er interesserede i Københavns havn.) (O1), (O3), (W3) T (Threats) Maxi Mini (S) (T) Mini Mini (W) (T) T2 - Kanalrundfart med pakkeløsning (pris + rundvisning) T4 - Rekreative aktiviteter (bowling, drive-in-bio, kano, strandbesøg mm.) C: Mulighed for en personliggjort oplevelse igennem guiden, ved at man selv kan vælge underemner. Dette differentierer sig fra kanalrundfarter med fast guide. (S1), (T2) D: Markedsføring af havneguiden via stickers med QR-kode i nærheden af andre rekreative aktiviteter. (W3), (T4) Figur 4.2 5

8 4.2 STRATEGISK HANDLINGSPLAN Med denne TOWS-analyse er vi kommet frem til en handlingsplan for udviklingen og lanceringen af vores produkt. Handling A: Vi udnytter, at GoBoat er først på markedet for havnekort og vi viderefører deres fokus på unikke oplevelser. På denne måde skabes der et produkt, der ikke er set før, hvilket gør dem til en firstmover. Når de er placeret som firstmovers, kan produktet skabe loyalitet hos kunderne. Det vil være sværere at kopiere produktet, da det også har et følelsesmæssigt aspekt. Handling B: Da GoBoat har haft minimal fokus på marketing, vil vi udnytte, at der ikke er nogen interaktiv guide for Københavns havn endnu. Vi har set dette som en god mulighed, da der har været succes inden for andre interaktive guides (Viator). Handling C: Vi vil vende truslen fra kanalrundfart, ved at gøre det til GoBoats fordel. Dette gør vi ved at lave en personliggjort guide, som derved giver et bredere oplevelsesspektrum, og sparer spildtid ved ikke at høre om ting, som kunden ikke finder interessant. Handling D: Vi vender truslen fra andre rekreative aktiviteter til en mulighed ved at bruge dem som medie for marketing. Vi placerer stickers med en QR-kode (med indbygget logo for havneguiden) i nærheden af konkurrenter. På denne måde rammer vi også effektivt den rigtige målgruppe, som allerede bruger rekreative aktiviteter og havneoplevelser. 6

9 IDENTITETS- OG VÆRDIANALYSE 5I dette kapitel vil vi analysere GoBoat som organisation. Vi har derfor inddelt analysen i 4 delkapitler. I 5.1 redegør vi for sammenhængen mellem organisationer på markedet og deres strategiske kommunikation med eksterne interessenter. 5.2 omhandler organisationsformer. Her analyserer vi hvilken idealtype, der kan beskrive GoBoat som organisation. I 5.3 analyserer vi GoBoats kulturniveau, herunder artefakter, værdier og normer. Disse resultater bruger vi i vores senere arbejde, for at kunne styrke GoBoats visuelle identitet. I 5.4 sammenfatter vi analyseresultaterne og hermed hvilke værdier, vi skal lægge vægt på i udviklingen af vores produkt, og bruger dem til at lave et personlighedsgrid for GoBoat. 5.1 VÆRDIER OG STRATEGISK KOMMUNIKATION I den moderne tid handler det i mindre grad om at tilfredsstille det grundlæggende behov for materielle fordele, og handler i højere grad om at kunne handle i overensstemmelse med ens værdier, for at kunne vælge mellem de mange muligheder, som de nye teknologier tilbyder. (Olins: 2002). Hver eneste dag foregår tusindvis af transaktioner mellem organisationer og kunder, og hver eneste gang der er transaktioner, afslører organisationer dele af deres identitet og værdier hos kunder. Ud fra de indtryk kunder får fra organisationer, danner kunderne sig et billede af organisationen, også kaldet image. Derfor er det vigtigt for organisationer at have et værdigrundlag at styre efter og at skabe en identitet, som differentierer sig fra konkurrenternes (Olins: 2002). 7

10 En organisations værdigrundlag er et samlet sæt værdier for, hvad organisationen står for. Organisationens værdi kan bruges som en guide til at fortælle, hvad der er god adfærd, og hvilket omdømme man ønsker at have. Organisationens værdier udarbejdes ud fra, hvorledes organisationen opfatter sig selv (organisationsidentitet), hvordan de opfattes af markedet (organisationsimage), og de normer der findes i organisationen (organisationskultur), jf. professor i marketing ved SDU-Odense Universitet Dominique Bouchet (Bouchet: 2000). Organisationsimage er, hvordan organisationen bliver opfattet af markedet og af sine vigtigste kunder. Organisationen kan prøve at påvirke deres image på markedet, men det vil aldrig stemme overens med organisationens idealbillede. Organisationsidentitet er måden, hvorpå organisationen ønsker at opfatte sig selv, og hvordan den ønsker at kommunikere dette til markedet. Organisationskultur er de normer, der er i virksomheden. Det er de værdier og fælles overbevisninger, som medarbejderne skal efterleve, for at organisationsstrategien kan virkeliggøres. Ifølge Henrik Andersen og Thomas Ritter (Andersen og Ritter: 2008) dannes organisationsidentitet ud fra tre byggesten: organisationskultur, organisationsdesign og organisations-kommunikation. Organisationskultur er de normer og værdier, som medarbejdere skal efterleve for at organisationsstrategien kan efterleves. Dette danner grundlag for at organisationens målsætninger opfyldes. Organisationsdesign er, hvordan organisation og dens interessenter præsenterer sig selv visuelt gennem logoer, uniformer, møblering m.m., hvor organisationens værdier og overbevisninger kan genkendes. Organisationskommunikation er retningslinjer for, hvordan organisationen internt og eksternt skal kommunikere med markedet for at skabe et image, der er i overensstemmelse med organisationens værdigrundlag. Organisationsidentitet handler grundlæggende om at kommunikere ud til markedet for at skabe genkendelighed og troværdighed omkring organisationsstrategi. Kommunikation inden for organisationen er vigtigt for at få styr på organisationsværdier, og hvad det er, de vil kommunikere ud til eksterne interessenter. Organisationen bliver nødt til at finde frem til sit værdigrundlag, og dermed sin identitet, før de kan begynde at finde en strategi for, hvordan de vil formidle dem til eksterne interessenter. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem organisationens værdier og det image, der bliver kommunikeret til eksterne interessenter, risikerer organisationen at miste sine interessenters tillid. 8

11 5.2 ORGANISATIONSFORM Med udgangspunkt i Henry Mintzbergs model for sammenhænge mellem situationsvariable, jobvariable, designparametre og organisationsform, har vi analyseret GoBoat, for at finde deres organisationsform. (Skriver m.fl 2012:259 fig. 8.5) SITUATIONSPARAMETRE ALDER OG STØRRELSE GoBoat er en relativt ny organisation på markedet, og har stadig en forholdsvis lille størrelse. Magtfordelingen ligger hos topledelsen, bestående af tre partnere med 10 medarbejdere i produktionskernen. Dermed er organisationen flad (dog 3 niveauer med praktikanter). Linje-princippet følges ikke, da der er flere forskellige ledere for en samlet produktionskerne. GoBoat befinder sig på et dynamisk marked, hvilket vi ser, ved at deres marked hele tiden udvikler sig. Når det kommer til GoBoats opgaver, er de forholdsvis simple og forudsigeligheden er stor, da det primære arbejde består af bådudlejning. Variationen af kompetencer er til gengæld stor, hvilket kan ses ved at lederne har et bredt kompetence-spektrum (økonom, arkitekt og entreprenør). På baggrund af markedets dynamik og opgavernes simplicitet, er GoBoat klar over, at deres reaktionsevne ift. opgaver, skal være hurtig. Dette konkluderer vi på baggrund af truslen fra kanalrundfarter og cafeer nær havnen, som er de nærmeste konkurrenter. Ansvarsfordelingen er decentraliseret, da deres skruktur er meget fleksibel. Produktionsstaben skal kunne specialisere sig inden for sin givne opgave, og skal derfor selv tage beslutningen for, hvad der er rigtigt eller forkert. Dog er den stadig centraliseret i form af, at topledelsen er den øverste beslutningsmyndighed. Igen er strukturen fleksibel og derfor koordinerer de ansatte på lige plan. For at understøtte denne analyse, har vi desuden analyseret ift. markedet og op- gaverne (Skriver m.fl, 2012:271 fig. 8.14). Opgaverne er på nuværende tidspunkt simple, eftersom størstedelen af arbejdet foregår med at udleje både. På baggrund af disse analyser, er vi kommet frem til, at GoBoat indeholder mange af de værdier, som indgår i et adhockrati. GoBoats ledelse, mellemledelse og støttestab er smeltet sammen, hvilket er ét af kendetegnene ved adhockratiet. Udover dette er det en meget omstillingsvenlig organisation med mange organiske processer. Omstillingsparatheden er nødvendig ift. det marked, som GoBoat befinder sig i. Selvom opgaverne fremstår simple, er markedets usikkerhed stor. På baggrund af dette, har GoBoat oprettet et advisory board, bestående af CEO for modefirmaet Bitte Kai Rand, Michael Rand og brandkonsulent, Morten Langebæk (Mørck, A 2014:5). Udover dette, har de ansat praktikanter, som heller ikke er en fast del af organisationen, men stadig løser nogle af deres opgaver. Medarbejderne har mulighed for selv at finde nye løsninger på problemer og sende dem op i hierarkiet. Dette giver som beskrevet en decentralisering, men idet at det kun drejer sig om den interne opgaveløsning, har dette ikke betydning for selve organisationsformen. På baggrund af dette og foregående analyse, kan man argumentere for, at organisationen samtidig har flere fællestræk med den basale organisationsform. Vores konklusion er, at GoBoat er en blanding af adhockratiet og den basale organisationsform. 9

12 5.3 KULTURNIVEAUANALYSE Vi vil med udgangspunkt i Edgar Scheins kulturmodel (Skriver m.fl 2012, fig. 9.4), analysere organisationen GoBoats kulturniveauer mhp. at afkode dens nuværende værdigrundlag, og med det overordnede formål at styrke dens fremtidige visuelle identitet. ARTEFAKTERNE Artefakterne er alt det, vi umiddelbart ser og registrerer første gang vi f.eks. besøger GoBoats hjemmeside eller pavillon. Det er her vi får et førstehåndsindtryk af virksomheden, som er åben for fortolkning. (Staunstrup m.fl., 2012;313) Logoet forestiller konturen af en båd med tekst i midten. Fonten er en sans serif med en hvid outline. Båden er afdæmpet navy blue (Nicolaisen, A. O. u.å) og konturen og teksten, hvid. Båden afbilleder GoBoats produkt. Fonten symboliserer seriøsitet, stil, modernitet, design og nytænkning. GoBoat Pavillonens arkitektur er inspireret af havnelivet, og har en stærk reference til maritime konstruktioner. Derudover er den inspireret af andre moderne bygninger, som findes på havnepladsen (GoBoat, u.å). Pavillonen er opbygget af bærdygtige materialer, som passer til deres værdier og tema. Derudover viser de stærk interesse for energibesparelse og vedvarende energi, ved at have dækket hele pavillonens tag af solceller. FARVEVALG GoBoats hjemmeside (GoBoat, u.å) er opbygget på en måde, der er overskuelig, brugervenlig og minimalistisk. Den afdæmpede navy blue symboliserer fordybelse, ro, samhørighed, himmel, vand, royalisme, og virker beroligende. Farven er også tilknyttet til havet som er relevant til det produkt, de sælger og deres image. Menuen er opdelt i 7 punkter i højre side af sitet, som følger med hele vejen ned, når man scroller. Dette skaber godt overblik for brugeren på websitet, som kan overføres til det produkt, GoBoat sælger. FONT På GoBoats hjemmeside benytter de Futura-pt til overskrifter og proxima-nova til brødtekst. Begge fonte er geometriske sans-serifer, som symboliserer design, engagement, seriøsitet og tillid. Man kalder Futura for The Devil s Font (Harper, 2012, 19. december), fordi den bliver brugt til alt fra metroskilte til reklamer. Proxima-nova er en hybrid font (Simonson, M. u.å), som er en blanding af futura og akzidenz. Normalt bruger man en serif font til brødtekst, men den virker i dette tilfælde, fordi det holder hele sitet meget simpelt. Der er ikke så mange rubrikker og forstyrrende elementer (så som reklamer, animationer), så man kan sagtens læse en sans-serif font i større sammenhæng, uden problemer. SPROGLIGE VIRKEMIDLER GoBoat bruger sproget som en væsentlig del af deres måde at brande sig selv på. Hele det maritime miljø og måden, hvorpå man f.eks. hilser på hinanden, er inkorporeret i det sprog, de bruger på hjemmesiden eller på deres Facebookside, hvor de skriver Ohøj sailors. (GoBoat, 2014) GoBoat prøver at sælge en stemning af idyl, ro og fordybelse i måden hvorpå, de bruger maritime termer. På hjemmesiden skriver de f.eks....we promise to welcome you with open arms, smiles and stories from the seven seas (or the harbor). (GoBoat, u.å) Her prøver de at livliggøre anekdoter fra livet på de syv have fra de gode gamle dage, som er med til at bevare stemningen omkring det maritime miljø, og som igen er med til at brande deres visuelle identitet. 10

13 VÆRDIER OG NORMER Værdier defineres som de faktorer, der tiltrækker eller frastøder en individuel eller social gruppe, mens normer definerer en måde at opføre, eller ikke opføre sig på, altså de uskrevne regler. (Staunstrup m.fl., 2012;314) I introduktion til GoBoat (Mørck m.fl., 2014) står der, at virksomhedens kerneværdier bl.a. er, at der skal være en frihed gennem nemt tilgængelige oplevelser samt en designbaseret helhed, hvilket stemmer overens med deres nuværende måde at brande deres visuelle identitet på. GoBoat har et værdisæt, der grundlæggende står for bæredygtighed, fællesskab og frihed. Disse værdier er en del af de normer, der findes blandt de ansatte. Dvs. at de ansatte skal gå ind for bæredygtighed og f.eks. ikke smide skrald på gaden, da dette ville stride imod GoBoats kerneværdier og gøre virksomheden utroværdig i forbrugernes øjne. GoBoats kerneværdier er som før nævnt: Frihed gennem nemt tilgængelige oplevelser, Progressivt og imødekommende samt har en designbaseret helhed. (Mørck m.fl., 2014). Mange af de normer, der findes internt i GoBoat, har vi på nuværendes tidspunkt ikke mulighed for at undersøge, da dette vil kræve en analyse af organisationen, hvor vi enten skulle foretage en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse, og observere medarbejdernes handlemønstre. 5.4 VISUEL IDENTITET FOR GOBOAT I forbindelse med vores organisationsidentitetsanalyse og kulturniveau-analyse, som kan ses i punkt 5.2 og 5.3, er vi kommet frem til de værdier, vi kan bruge til at styrke GoBoats visuelle identitet. KONKLUSION Vi har konkluderet, at GoBoat er en meget fleksibel og omstillingsvenlig organisation, og vi har derfor udledt at innovation er en vigtig del af deres personlighed. Herudover lægger de vægt på nutidige værdier som f.eks. frihed, fællesskab og bæredygtighed. Denne modernitet udtrykker sig også i en minimalistisk stil-orientering.vores illustrationer er hermed udvalgt ud fra disse værdier. (bilag 4, figur 6.1). Ud fra denne analyse, har vi fået et bedre indtryk af, hvad GoBoat står for, og dermed hvilke værdier, vi skal sætte fokus på i vores design af det interaktive kort. Dvs. at vi skal fokusere på bæredygtighed samt holde os til det maritime tema - farver, ordvalg, stemning osv. Analysen har givet os en forståelse af, hvordan vi kan designe vores produkt, sådan at det styrker GoBoats visuelle identitet, og samtidig er i overensstemmelse med deres kerneværdier. Anekdoterne om de syv have kan vi bruge i vores design for at styrke deres visuelle identitet. 11

14 MÅLGRUPPE 6.1 MARKEDSVALG Vi har valgt at dele markedet op i føglende to grupper: 1. folk som bruger havnen 2. folk som ikke bruger havnen Vi har valgt at frasortere gruppe 2, da det vil være svært at markedsføre en havneguide til dem, der ikke bruger havnen. Det ville måske være muligt at mere information ville inspirere dem til at bruge havnen. Dog ville det være for omfattende og omkosteligt at skulle promovere guiden til denne gruppe. Samtidig ville markedet blive bredt og svært at bevæge sig på. 6.2 OM MARKEDET På markedet for havneoplevelser er der et bredt spektrum af oplevelser. Der er caféer, man kan tage ned og bade, grille, solbade, fiske, bare hygge eller tage ud og sejle. Der er mange gratis oplevelser at vælge imellem, hvilket også giver hård konkurrence. Udvalget af oplevelser på vandet er dog væsentligt mindre. Der er konkurrenter i form af få andre bådudlejere (større både, joller og kanoer). GoBoat, som konkurrent til disse, har en fordel ved at de er meget let tilgængelige. Man skal ikke have bådkørekort, og de har en central placering i havnen. En anden konkurrent er firmaer, som udbyder kanalrundfart. Ift. denne konkurrent har GoBoat en fordel ved, at man selv bestemmer hvor man vil sejle hen, og at man selv kan bestemme, hvordan guiden udformer sig. 6.3 SEGMENTOPDELING Vi har delt markedet, for folk som bruger havnen, op i 7 segmenter. Vi har illustreret vores prioritet af segmenterne med bogstaver der ses nedenfor. A er højeste prioritet. Vi har brugt SMOK-analysen for at vurdere deres relevans. Vi har begrænset os til vores to top-prioriterede segmenter. SMOK-analysen for disse to ses nedenfor. 1. Samværsfamilien (B) 2. Den kulturelle unge (A) 3. Business mødeholderen (F) 4. Vandsports-junkien (E) 5. Motionisten (G) 6. Oplevelsespensionisten (D) 7. Friluftsmennesket (C) 12

15 6.4 SMOK-ANALYSE 1. SAMVÆRSFAMILIEN er ret konkret i deres prioriteter og den kan både bestå af kernefamilier men også af skilte og sammenbragte familier. På denne måde kan oplevelsesfamilien være en bred målgruppe, men samtidig relevant. Derfor er det også lettere at ramme dem, da produktet er relevant for dem. Familien kan bestå af mange medlemmer, og derved er prisen ikke høj ift., hvor mange der kan benytte produktet på én gang. Der opstår en form for synergi, da de gerne vil give hinanden en god oplevelse (forældre, bedsteforældre m.f.). Børnene kommer meget i centrum, og derfor er der gode muligheder i at kommunikere til dem, udover de voksne i familien. Vi vurderer at mulighederne er brede nok til, at der kan fremkomme stor profit ift. omkostningerne ved at kommunikere til oplevelsesfamilien. Der er stor konkurrence på markedet, men produktet vil dog kunne formå at differentiere sig blandt konkurrenterne, da det er anderledes, i forhold til hvad de normalt vil opleve, og det kan være en stor oplevelse for børn at komme ud og sejle. 2. DEN KULTURELLE UNGE er en bred gruppe, da mange unge godt kan lide at tage ud og bruge byen, om det så er for at tage i teateret eller blot et cafébesøg. Gruppen er i vækst, da mange unge gerne vil bo i København for at være en del af det sociale og kulturelle fællesskab. Mange flytter til København netop pga. det store udvalg af oplevelser og kulturelle tiltag og samtidig også de karrieremuligheder, som byen tilbyder. Denne målgruppe befinder sig meget i bylivet og er storforbrugere af de sociale medier. Vi kan ramme dem ved hjælp af guerilla-marketing, og dette kan gøres ved at skabe opmærksomhed i bybilledet med anderledes markedsføring (Guerilla Marketing, u.å). Samtidig kigger de unge tit efter nye oplevelser på de sociale medier igennem events og omtale, og dette kan også udnyttes til produktets fordel. Netop markedsføring som bliver delt af brugere på de sociale medier, vil ramme denne målgruppe, da de ofte befinder sig på disse platforme, og betalt markedsføring har en tendens til at prelle af på dem (Bilag 6). Ved at markedsføre på denne måde, vil det være stort set omkostningsfrit. Konkurrencen til dette segment er stort, da der er mange firmaer, der sælger oplevelser, som prøver at tiltrække deres opmærksomhed. Vores produktet kan dog differentiere sig ved i høj grad at have en fællesskabsorientering. 6.5 MÅLGRUPPEVALG Efter SMOK-analysen har vi prioriteret gruppe 2. den kulturelle unge som det vigtigste segment, da de er storforbrugere af kulturelle oplevelser og lever meget lystdrevent. Dermed er der også stor sandsynlighed for, at de prøver nye ting, og at de mere hyppigt vil kunne bruge produktet. Punkt1, som er samværsfamilien har vi tildelt anden prioritet, da de ligger stor vægt på oplevelser og kvalitetstid. Dét at lave noget spændende sammen er et punkt, de kredser om, og derfor kan de godt lide at gå ud og lave noget sammen. Dog er der mere planlægning for dette segment, og derfor vurderer vi, at der vil være mindre hyppigt brug af produktet end i segment 2. 13

16 6.6 MÅLGRUPPEBESKRIVELSE DEN KULTURELLE UNGE Denne unge person kan godt lide at følge med, altså være med på det nyeste. Det er smart at have prøvet nye ting i undergrunden, og at være med på føleren over det hele. Personen vil gerne vide, hvad der sker i byen og dele det med vennerne. Den unge bliver samtidig også inspireret af, hvad vennerne og deres bekendte deler på Facebook. De tager deres venners ord for gode varer og føler sig sikre i at få en fed oplevelse, når en bekendt har anbefalet et givent produkt. Derimod bliver en oplevelse allerede uinteressant, når den promoveres på et massemedie. Den unge person er meget spontan, da den ikke har så mange faste rammer, som binder den. Når ubekendte oplevelser skal prøves, er det ofte i lidt større grupper, hvor der bruges mere tid på planlægning. Ellers er det tit de samme venues der bliver brugt til at opleve nye ting (fx samme teater, forskellige stykker). Denne person elsker at være social og opleve ting sammen med venner, kæresten osv., men oplevelsen i sig selv er så essentiel, at den unge sagtens kan finde på at lave den alene også. SAMVÆRSFAMILIEN Familien har fokus på at bruge tid sammen og lave ting, som støtter op om samværet. De bruger tid på at planlægge familieturen, så det bliver en komfortabel tur for alle medlemmer af familien. Til lidt større oplevelser kan der let sættes 30 min. af til planlægning. Når de finder en aktivitet, som alle nyder og finder komfortabel, er de i stor grad også villige til at prøve den igen. På denne måde, ved de også, at turen bliver en succes, og mindre tid skal bruges på planlægning. Familien har en travl hverdag, og netop derfor ligges der så stor vægt på, at alle bliver samlet til fælles aktivitet (kvalitetstid). Deres ideelle oplevelse er hyggelig for alle, den er børnevenlig og kan samtidig holde de mindre børns interesse. 6.7 PERSONAER JULIA bor i en to-værelses lejelejlighed på Vesterbro sammen med sin kæreste Jesper. Hun går på KUA, og de par dage om ugen hun har forelæsning, krydser hun Islands Brygge på cykel. Hun nyder udsigten over vandet, imens hun cykler og lyden af et up-and-coming indieband strømmer igennem høretelefonerne. Friaftenerne bruger hun ofte på at tage til koncert, teatret eller på at gå ud og spise. Det er enten sammen med den nære vennegruppe eller sammen med Jesper. Det er ofte teaterstykker o.l. som venner og bekendte taler godt om, hun tager til. Hun elsker at være social og gå ud og lave ting med vennerne. Der er rigtig meget hun gerne vil se, men hun går dog kun ud og bruger de kulturelle oplevelser, når vennerne også har tid. I sommerperioden sidder hun gerne nede ved havnen med studiekammerater og nyder solen. Hun er gerne nede ved vandet en gang hver anden eller en gang om ugen, når vejret er til det. Julia Andersen 24 år Vesterbro KUA studerende 14

17 CHRISTOFFER bor alene i en to-værelses andelslejlighed på Christianshavn. Han arbejder tit hjemmefra, når han skriver på artikler. Op til deadlines sidder han gerne og arbejder intensivt på kontoret. I hans fritid mødes han en gang eller to om ugen med kammeraterne, som han har et band med. Når de er færdige med at øve, sætter de sig om sommeren ned ved havnekanten eller på en nærliggende café og drikker nogle øl. Han nyder at lave mad og inviterer gerne kammerater og veninder over til at spise. Han bruger meget de sociale medier som fx Twitter og Facebook. Her holder han også øje med koncerter og andre interessante events. Han elsker at være social og bruge byens muligheder sammen med vennerne. Han foretrækker at tage til koncert o.l. sammen med venner, men hvis han virkelig brænder for at se det, tager han også gerne ud alene. Christoffer Eriksson 27 år Christianshavn Journalist SAMVÆRSFAMILIEN består af far, mor og deres to børn på henholdsvis 5 og 8 år. Den ældste på 8 år, hedder Christian og går i 2. klasse, og den yngste, Line, på 5 år, som skal starte i skole til sommer. Hun glæder sig meget til at starte i skole. Familien bor på Frederiksberg i en 4-værelses lejlighed, og de føler at det er her de gerne vil blive boende i fremtiden, da det er tæt på skole og job samt at der ikke er særligt langt ind til indre by, hvor de tit tager ind sammen med børnene. Moderen, Karina på 34 år, arbejder som sekretær og har et 8-16 job. Hun spiller badminton i fritiden og bruger ellers tiden på at være sammen med sin mand og børnene, hvor de spiller spil i haven. Faderen, Torben på 37 år, arbejder som politimand, og har derfor skiftende arbejdstider. Planlægning er en vigtig del af deres hverdag for at de kan få familielivet til at hænge sammen. Hver 2. weekend foretager familien sig noget socialt sammen, for at få den kvalitetstid, de mangler i hverdagen. De går bl.a. ture i skoven, tager i Zoologisk Have, går ture ved havnen osv. Når de tager på disse udflugter er det børnene, der er i centrum. Karina, 34 år Torben, 37 år Christian, 8 år Line, 5 år 15

18 7 KREATIV BRIEF KREATIV BRIEF AFSENDER: GoBoat PRODUKT: Interaktiv Guide STATUS: (PRODUKTETS BAGGRUND) Københavns Havn er under konstant udvikling, hvilket giver plads til nye virksomheder som GoBoat (By og Havn, u.å). GoBoat er en ny virksomhed, der er meget åben over for udvikling, det har bl.a. ført til ideen om en interaktiv guide til havnens brugere. Ideen er, at man giver alle mulighed for at navigere let rundt i vand og på land. HVAD ER FORBRUGERENS HOLDNING TIL PRODUKTET? Forbrugerens holdning til produktet er positiv, ifølge vores test har 30% været enige i at et kort (app) over havnens attraktioner ville få dem til at bruge havnen oftere. 40% svarede hverken/eller, hvilket vil sige, at muligheden for at de vil bruge den interaktive guide, stadig er der. HVAD VIL VI GERNE HAVE FORBRUGERNE TIL AT TÆNKE OM PRODUK- TET? Forbrugeren skal tænke produktet som værende en let tilgængelig guide. De skal kunne samles i et fællesskab omkring guiden og have det sjovt. Værdierne, som produktet skal repræsentere skal være frihed og fællesskab, da det er disse værdier vi forbinder med havnen. POSITION PÅ MARKEDET? GoSee vil være i konkurrence med andre guides over København, men det der gør dette produkt unikt, er at det er den eneste interaktive havneguide over Københavns havn. Positionen på markedet er hermed god, da der ikke er lignende produkter at konkurrere med. EFFEKT / HVAD VIL VI OPNÅ? Vi vil igennem guiden give forbrugeren et bredt indblik i Københavns havn og dens mange muligheder, samtidig med at vi vil brande GoBoat. 16

19 HVEM TALER VI TIL? Primær målgruppe: Den kulturelle unge. Sekundær målgruppe: Samværsfamilien Den kulturelle unge: Julia er 24 år og bor på Vesterbro sammen med sin kæreste Jesper. Hun går på KUA, og krydser tit Islands Brygge på cykel på vej til studiet. Julie bruger ofte sine friaftenerne på at tage til koncert, teatret eller på at gå ud og spise, enten sammen sine venner med Jesper. Hun elsker at være social og gå ud og lave ting med vennerne. HVAD ER BUDSKABET? Budskabet med guiden er at forbrugerne får et godt overblik over havnen, samtidig med at de føler fællesskab ved at bruge guiden i forbindelse med socialt samvær. TAGLINE / SLOGAN / PAYOFF: GoSee INDSIGT: Smartphones og tablets er kommer for at blive, derfor er det en relevans at lave en app, da det er up-to-date. STIL OG TONE: Vores interaktive guide er holdt i en minimalistisk vektor-orienteret stil. Dette simple udtryk skal give forbrugeren en fornemmelse af overskuelighed samt et æstetisk lækkert udtryk. Designet skal ramme vores primære målgruppe samt vores sekundære målgruppe, da disse målgrupper ønsker lækkert design, minimalisme/overskuelighed og god brugervenlighed (Bilag 5). HVOR / IGENNEM HVILKE MEDIER / KANALER KOMMUNIKERER VI? GoBoat markedsfører sig selv gennem medieplatforme såsom Facebook og Instagram. Produktet GoSee er tilpasset responssive design, så det passer til ipad, iphone og computer. 17

20 EMPERISKE RESULTATER 8.1 Kvantitativ spørgeskemaundersøgelse For at få en forståelse for, hvem der brugte havnen, har vi brugt et kvantitativt spørgeskema. Herigennem har vi fundet ud af, at gennemsnitsalderen for brugerne af Københavns havn, er 28 år for mænd og 24 år for kvinder. Dermed er aldersgruppen, for denne målgruppe, lidt lavere for kvinder end mænd. Ud over dette, fandt vi ud af, at kønsfordelingen var ligeligt fordelt. De fleste af havnens brugere benytter den regelmæssigt i sommerperioden, hvorimod 8 de fleste slet ikke bruger den i vinterperioden. De bruger i høj grad havneområdet i sociale og rekreative sammenhænge (bilag 5) Størstedelen af havnens brugere har ikke taget stilling til, om mere information om og et kort over havnen ville få dem til at bruge havnen oftere, men der ses dog en tendens til interesse (bilag 5). 8.2 Kvalitativ fokusgruppeog usabilitytest I forbindelse med udviklingen af vores prototype, har vi oprettet to fokusgrupper. Vi har afholdt to interviews, da vores produkt skal kunne ramme to forskellige målgrupper (den kulturelle unge og samværsfamilien). Interviewene med fokusgrupperne, har vi brugt til at få større indsigt i målgruppen og på denne måde kunne udvikle et produkt designet specifikt til dem. I denne sammenhæng har vi præsenteret dem for vores design og lavet en usability-test med vores første prototype. Under præsentation af design og usability-test med målgruppen, fik vi meget positiv feedback. Da vi spurgte, hvad deres tanker var om designet, nævnte de flere af vores stikord fra vores personality-grid af GoBoat og lignende ord (minimalistisk, maritimt og nordisk). De kunne nemt navigere igennem designet. Der er tre kommentarer til ting, som kunne forbedres. Det var svært for dem at se hvad der stod på logoet, og vi fik at vide, at det kunne være fedt, hvis man hele tiden kunne se hele kortet af havnen, samtidig med at andre vinduer var åbne. Herudover måtte der også gerne være flere farver i vores børnetema. Konsekvenser for 8.3 endelige produkt Da vi igennem spørgeskemaundersøgelsen har fundet ud af gennemsnittet for dem, der bruger Københavns havneområde, ligger imellem år, har vi valgt denne aldersgruppe som vores primære målgruppe. Vi har valgt at re-designe logoet, da vores fokusgruppe nævnte, at det var svært at læse. De kunne godt lide cirkeldesignet, så vi valgte at beholde dette, dog med en ny skrift. Ud over dette, har vi sørget for at kortet rykker sig til siden, når man åbner vinduet med information om bygningerne, da kortet over havnen blev beskrevet som ikonisk og det var fedt hele tiden at kunne se. 18

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer.

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer. RÅ LOKALER PÅ Sydhavnsgade 7 er super attraktiv placeret på Aarhus Havn tæt på midtbyen, Lystbådehavnen og lige ved udmundingen af indfaldsvejen til E45. Bag bygningens rå og industrielle facader gemmer

Læs mere

Hjemmesideoptimering/synlighed

Hjemmesideoptimering/synlighed Hjemmesideoptimering/synlighed Søgemaskineoptimering/webdesign To sider af samme sag Søgemaskineoptimering/webdesign Hvad vil det sige at optimere for søgemaskiner? Søgemaskineoptimering handler ikke længere

Læs mere

I-DAG 2011 INVITATION. 25. maj kl. 9.00-15.00 Inspiration & networking

I-DAG 2011 INVITATION. 25. maj kl. 9.00-15.00 Inspiration & networking I-DAG 2011 INVITATION 25. maj kl. 9.00-15.00 Inspiration & networking I-Dag 2011 Invitation IntraNote inviterer alle kunder til I-Dag 2011 Onsdag den 25. maj i Odense Lær os, vores løsninger og hinanden

Læs mere

Arkivuddannelse Program for modul 4, dag 2

Arkivuddannelse Program for modul 4, dag 2 Arkivuddannelse Program for modul 4, dag 2 10.00 10.30 11.00 12.00 12.45 14.15 14.30 Velkomst Formidling hvorfor og hvordan Skriftlig formidling Frokost Foredrag, byvandringer, osv. Kaffe/te/kage Udstillinger

Læs mere

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 RESPONSIVE DESIGN Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 Første browser med grafik 1993 Første browser med grafik 1993 1995 100% 1995 2003 Første browser

Læs mere

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003)

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Denne vejledning gennemgår hvordan man indsætter billeder i Word, og forklarer de basale værktøjer der kan bruges til at lave layout

Læs mere

Dokumentation. Grafisk Produktion & Workflow. OPGAVEN: Denne opgave er fiktiv, og den samme som jeg har beskrevet i kernefagligheden grafisk design

Dokumentation. Grafisk Produktion & Workflow. OPGAVEN: Denne opgave er fiktiv, og den samme som jeg har beskrevet i kernefagligheden grafisk design Dokumentation OPGAVEN: Denne opgave er fiktiv, og den samme som jeg har beskrevet i kernefagligheden grafisk design PROGRAMVALG: illustrator CS5 og Dreamweaver CS5 FORMAT: 210 297 (A4) TEKNIKKER: Brainstorm

Læs mere

Dolor Set Amet. Bogtitel

Dolor Set Amet. Bogtitel Dolor Set Amet Bogtitel Sund kost på Marienlyst Produktions højskole Sund kost På højskolen Marienlyst, bliver der spist sund kost, da skolen ønsker sine elever sunde, og veltilpasse. Derfor serveres der

Læs mere

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM DESIGN- OG BRANDMANUAL 2008 INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM 2 TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL 3 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INTRODUKTION 1.0 OM DESIGN- OG BRANDMANUALEN X B. BRANDPLATFORM

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Edinburgh Photographic Society

Edinburgh Photographic Society Edinburgh Photographic Society 27-10-2010 Duis Sed Sapien Aenean sit amet lacus in tortor fermentum blandit. Quisque at purus in nulla. Page 3 Nunc Et Orci Page 4 Morbi Posuere Pellentesque odio risus,

Læs mere

Løft potentialet & kom i mål med HANDLEKRAFT. I-Dag 2014 Tirsdag den 13. maj kl. 8.45-15.30

Løft potentialet & kom i mål med HANDLEKRAFT. I-Dag 2014 Tirsdag den 13. maj kl. 8.45-15.30 Løft potentialet & kom i mål med HANDLEKRAFT I-Dag 2014 Tirsdag den 13. maj kl. 8.45-15.30 Invitation til I-Dag 2014 Det er os en fornøjelse igen i år at kunne invitere til den årlige kundekonference,

Læs mere

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media

TAGLINE CREATIVE BRIEF. -Music that doesn t fit in a box. Situation. Challenge Target Audience Goal. Effect. Media TAGLINE -Music that doesn t fit in a box CREATIVE BRIEF Situation Tinderbox Entertainment vil i 2015 skabe en ny musikfestival. Festivallen skal foregå i Tusindårsskoven i Odense fra d. 26. 28. Juni. Festivallen

Læs mere

HVORDAN....betragter vi i HAB samarbejdet med de frivillige?

HVORDAN....betragter vi i HAB samarbejdet med de frivillige? HVORDAN...betragter vi i HAB samarbejdet med de frivillige? Udarbejdet af Frivillighedsrådet for HAB 2013 Godkendt af organisationsbestyrelsen for HAB, juli 2013. HVORFOR EN STRATEGI? Det frivillige element

Læs mere

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG formater som vises BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG FORSIDE STAMDATA (skal med) Foto af bogen (3D) eller en illustration af bogens forside (2D)? Det skal i begge tilfælde være i høj opløsning,

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1) Titel. 6) Produktion. 2) Konceptet. 7) Visuel udformning. 8) Opsætning. 3) Forløb. 4) Målgruppen. 9) Facebook.

Indholdsfortegnelse. 1) Titel. 6) Produktion. 2) Konceptet. 7) Visuel udformning. 8) Opsætning. 3) Forløb. 4) Målgruppen. 9) Facebook. Konceptbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1) Titel 6) Produktion 2) Konceptet 7) Visuel udformning 3) Forløb 8) Opsætning 4) Målgruppen 9) Facebook 5) Påstanden 10) Brugskontekst Titel Titlen for konceptet

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten.

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten. Opgaven Opgaven lød på at fremstille et nyt design til en hjemmeside for udlejning af lokaler, som Mil-tek tidligere har haft online, men som pt er lukket ned. Kunde og ansvar Kunden har været Mil-tek

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv.

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv. Brandguide Introduktion Denne PDF er en kortfattet guide til design og pay-off for Visit Vestsjælland. Guiden præsenterer de overordnede retningslinjer for Visit Vestsjællands identitet og brand i kontakten

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk

STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER. Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB. HouseSitter.dk STARTUP.DK PRÆSENTATION AF EKSAMENSPROJEKT FOR 2. SEMESTER Lisbeth Kobberup Milling Gruppe 12 MULB HouseSitter.dk housesitter.dk Nyt koncept i Danmark Service virksomhed To servicemodeller Opstart nord

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Læsø. Designmanualen. Sådan viser vi Læsø frem!

Læsø. Designmanualen. Sådan viser vi Læsø frem! Sådan viser vi Læsø frem! Forord Læsø Markedsføring og Læsø Turist og Erhvervsforening står i samarbejde med Læsøfærgen og Læsø Pakkerejser bag bl.a. visitlaesoe.dk og en lang række udadvendte aktiviteter,

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

340-033 Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg

340-033 Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg 340-033 Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg Projektgruppen: Teknologisk Institut Brøndum Vent-ordningen Strategos ApS Nectar Communication ApS 1 A Resume I nybyggeri er der fokus

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet E-magazine project Hold 42 - MUL A 2. - semester Indledning I dette projekt har vi fået til opgave at designe et e-magasin. I denne rapport kan læses, hvordan e-magasinet er blevet

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse Markedsføringsplan Indhold 1. Introduktion... 1 2. Markedsbeskrivelse... 1 3. Målsætning og budget... 2 4. Målgruppe... 3 5. Afklaring omkring kommunikation, budskab og virkemidler... 4 6. Medievalg og

Læs mere

Dokumentation. Efter dokumentationsdelen findes der en stilguide, hvor der argumenteres for de endelige valg i forhold til udseendet.

Dokumentation. Efter dokumentationsdelen findes der en stilguide, hvor der argumenteres for de endelige valg i forhold til udseendet. Dokumentation På de følgende sider findes dokumentation for arbejdsforløbet under portefolioprojektet. Dette består primært af forskellige illustrationer af brainstorm, overvejelser vedrørende informationsarkitektur

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

grafisk design Se webappen på din mobil

grafisk design Se webappen på din mobil ideudvikling Jeg har valgt at bruge kulturbegivenheden Aarhus Festuge, som udgangspunktet i min svendeprøve. Jeg vil redesigne deres marketingsmateriale såsom logo, magasin, plakater m.m. Derudover vil

Læs mere

2"KONCEPTBESKRIVELSE"..."6

2KONCEPTBESKRIVELSE...6 1 1"INDLEDNING"..."3 1.1PROBLEMSTILLING...4 1.2PROBLEMFORMULERING...4 1.3AFGRÆNSNING...4 1.4UDVIKLINGSMETODE...4 1.5METODEBESKRIVELSE...6 2"KONCEPTBESKRIVELSE"..."6 2.1LØSNINGSFORSLAG...7 3"STRATEGISK"ANALYSE"AF"GOBOATS"KONCEPT"..."7

Læs mere

VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION

VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION 2. PROJEKT 2. SEMESTER - 16. MARTS 2012 RAPPORT UDARBEJDET AF: MAYIANNE PEDERSEN ANDERS TOFT NIELSEN MICHAEL RUNE KRISTENSEN ELIN VATNHAMAR OLSEN GO INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE

PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE Afsluttende eksamen d. 16/6-2014 4. semester, grafisk designteknolog University College Nordjylland Carolina Østergaard Vester Vejleder: Nina Bach Disposition 1. Introduktion:

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Gruppe 6 Del 1. Kommunikation og organisation 03-11-2011 Skjold Optik - Brillegarderoben

Gruppe 6 Del 1. Kommunikation og organisation 03-11-2011 Skjold Optik - Brillegarderoben Indholdsfortegnelse 1. SWOT-analyse... 2 2. Organisationsanalyse... 3 2.1. Artefakter...3 Power Distance Index (PDI)...3 Individualism/Collectivism...3 Masculinity/Femininity...3 Strong/Weak uncertainty

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

EVENT BUREAU FESTBUSSEN

EVENT BUREAU FESTBUSSEN EVENT BUREAU FESTBUSSEN Nanna Søderquist & Christian Thorsø KOM/IT Indhold Synopsis... 2 Målgrupper (persona)... 3 Persona til Partybus... 3 Konkurrent analyse... 5 Partybus.dk... 5 Pubbus.dk... 5 SWOT

Læs mere

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015

E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine projektrapport 2. semester 2. projekt - marts 2015 E-zine 2. projekt 2. semester - marts 2015 E-zine URL epub http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.epub E-zine URL PDF http://jonaslunding.dk/2sem/2modul/files/el01.pdf

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE 04 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentation 05

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014

Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor. 20. marts 2014 Turisme & sociale medier - Instagram og Tripadvisor 20. marts 2014 TRINE-MARIA KRISTENSEN Cand. scient. soc. (PR) Marketing & Kommunikation Social Media rådgiver og underviser siden 2005 Jeg har blandt

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Portfolio Redesign Multimediedesign CPH business Akademi Emilie Arved Eriksen MULA 2014-2015 Indholdsfortegnelse Mind-map... 4 PBS... 5 WBS... 5 GANTT... 6 Brugertest...

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER. TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt. arbejdsmiljøkøbenhavn

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER. TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt. arbejdsmiljøkøbenhavn ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold Introduktion til TJEK Appetit på APV 3 Suppleringskursus: Hold

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Mobil prototype. 2. Service i forhold til OOOJA. 3. Slut.

DAGSORDEN. 1. Mobil prototype. 2. Service i forhold til OOOJA. 3. Slut. DAGSORDEN 1. Mobil prototype. Den mobile prototype Heuristisk inspektion af prototypen Tænke højt test af prototypen 2. Service i forhold til OOOJA 3. Slut. Service Gap-servicemodellen Fokus interview

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Lasswell s kommunikations model med feedback

Lasswell s kommunikations model med feedback Lasswell s kommunikations model med feedback Faktark Webbureau - Visual Startup URL colourjuggler.it/visual/ Gruppemedlemmer Snezana Ilic colourjuggler.it/projects/sem2mod5.php cphsi57@cphbusiness.dk Klasse

Læs mere