UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27"

Transkript

1 GESTRA Steam Systems UNA 23 UNA 25 UNA 26 UNA 27 Driftsvejledning Vandudlader med svømmer UNA 23, UNA 25, UNA 26, UNA 26h syrefast, UNA 27h

2 Indhold Vigtige henvisninger Side Anvendelse iht. retningslinierne...4 Sikkerhedshenvisning...4 Fare...4 OBS...4 PED (Direktivet om trykbærende udstyr)...4 ATEX (Atmosphère Explosible)...4 Oplysninger Pakningens indhold...5 Systembeskrivelse...5 Funktion...5 Byggeform...5 Tekniske Data UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h...6 Anvendelsesbegrænsninger...6 Korrosionsbestandighed...6 Dimensionering...6 Mærkeplade / Identifikation...7 Konstruktion Komponenter Signaturforklaring...11 Montage UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h...12 Udførelse med flange...12 Udførelse med gevindmuffe...12 Udførelse med svejsemuffe...12 Udførelse med svejseender...12 OBS...13 Varmebehandling af svejsesøm...13 Manuel udluftningsventil...13 Værktøj...13 Tvangsløfter (ekstraudstyr)...13 Idriftsætning UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h

3 Indhold fortsat Drift Side Manuel udluftningsventil...14 Tvangsløfter...14 Vedligeholdelse Kontrol af vandudladeren...14 Reguleringsudstyr rengøres / udskiftes...14 Værktøj...15 Inspektionsdæksel renses / udskiftes...15 OBS...15 Tilspændingsmomenter...16 Reservedele Reservedelsliste Tillæg Overensstemmelserklæring CE

4 Vigtige henvisninger Anvendelse iht. retningslinierne UNA 23, UNA 25: Vandudladeren må kun anvendes til bortledning af kondenseret vanddamp. Anvendelse i rørledninger til udladning af kondensat fra vanddamp inden for de tilladelige tryk- og temperaturgrænser under iagttagelse af de kemiske og korroderende indvirkninger på trykarmaturet. UNA 26, UNA 26h i syrefast stål, UNA 27h: Vandudladeren må kun anvendes til at bortlede kondensat og væsker. Anvendes i rørledninger til at udlede kondensat fra vanddamp og andere kondensérbare gasser indenfor de tilladelige tryk- og temperaturgrænser under hensyntagen til de kemiske og korrosive påvirkninger på armaturet. Sikkerhedshenvisning Armaturet må kun monteres og idriftsættes af kvalificerede og oplærte personer. Vedligeholdelses- og ændringsopgaver må kun foretages af særligt betroet personale, som har fået speciel oplæring. Fare Armaturet står under tryk ved drift! Når flangeforbindelser, forskruninger eller regulatoren løsnes, strømmer varmt vand, damp, giftige gasser eller ætsende væsker ud. Alvorlige forbrændinger, eller ætsninger på hele kroppen er mulig. Alvorlige forgiftninger på grund af giftige gasser er mulig! Montage- eller vedligeholdelsesarbejde må kun gennemføres, når anlægget er trykløst! Rørene foran og bagved armaturet skal være trykløse! Armaturet er varmt under drift! Der er risiko for svære forbrændinger på hænder og arme. Montage- eller vedligeholdelsesarbejde må kun gennemføres i kold tilstand! Skarpkantede indvendige dele kan forårsage snitsår på hænderne! Ved udskiftning af reguleringsudstyr skal der bruges arbejdshandsker! OBS Mærkepladen angiver de tekniske egenskaber for armaturet. Et armatur uden den specifikke mærkeplade må ikke sættes i drift eller benyttes. PED (Direktivet om trykbærende udstyr) Armaturet opfylder kravene i Trykarmaturregulativ 97/23/EG. UNA 23 og UNA 25 kan anvendes i fluidgruppe 2. UNA 26, UNA 26h syrefast og UNA 27h kan anvendes i fluid-gruppe 1 og 2. CE-mærkning er til stede, med undtagelse af armaturer iht. paragraf 3.3. ATEX (Atmosphère Explosible) Udstyret har ingen egen-tændkilde og falder derfor ikke ind under Eksplosionsbeskyttelsesdirektiv 94/9/EF. Kan indsættes i Ex-zoner 0, 1, 2, 20, 21, 22 (1999/92/EF). Udstyret får ingen Ex-angivelse. 4

5 Oplysninger Pakningens indhold UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA26h/v, UNA 26h syrefast, UNA 27h 1 Vandudlader UNA Driftsvejledning UNA 2... med Simplex-reguleringsudstyr 1 Vandudlader UNA manuel udluftningsventil med tætning 1 Driftsvejledning UNA 2... med tvangsløfter 1 Vandudlader UNA 2... Tvangsløfter monteret 1 Løftearmsforlænger 1 Driftsvejledning Systembeskrivelse UNA 2... er vandudladere med kuglesvømmer og kugleafslutning. Vandudladerne egner sig til alle driftsområder idet de arbejder uafhængigt af modtrykket. Vandudladere UNA består af et hus, hvor dækslet er påflanget samt reguleringsudstyr. Der findes forskellige typer reguleringsudstyr til vandudladeren. Reguleringsgarnituret SIMPLEX er en niveauafhængig svømmerstyring og egner sig særligt til kolde kondensater og overhedet damp. Reguleringsindsatsen DUPLEX er en svømmerstyring med temperaturafhængig, automatisk udluftning til anlæg for mættet damp. Som ekstraudstyr kan der eftermonteres et dæksel med integreret reflektionsvandstandsviser (UNA 23, PN 16). Som option kan et hus med integreret reflexionsskueglas som niveauvisning leveres. Funktion Kondensatet løber ind i vandudladeren og åbner over svømmeren regulerings-udstyrets kugleafslutning kontinuerligt. Ved fuldstændig åbning bestemmes den maximale gennemstrømning af dysens (AO) diameter. Det maximalt tilladte differenstryk for det anvendte reguleringsudstyr er afhængigt af dysens gennemstrømningstværsnit, og af viskositeten i den væske, som afledes. Der findes forskellige afslutningskomponenter, som også senere kan skiftes. Svømmer-vandudladere, som er udstyret med reguleringsindsatsen DUPLEX, kan temperaturafhængigt udlufte et anlæg for mættet damp såvel under opstart som under drift. Byggeform UNA 23h, UNA 25h, UNA 26h, UNA 26h syrefast: Udført for indbygning i horisontale rørledninger UNA 23v, UNA 25v, UNA 26v: Udført for indbygning i vertikale rørledninger UNA 23h, UNA 23v: Kan udføres med skueglas (integreret reflexions-niveauvisning) 5

6 Tekniske Data UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h Lukkemekanisme (sæde) AO 2 2 AO 4 4 AO 8 8 AO 13 3 AO 16 6 AO AO AO AO ) Observer anvendelsesbegrænsninger 2 ) Tryk før minus tryk efter armaturet. Maximal tilladeligt differenstryk 1 ) 2 ) PMX [bar] UNA 23h/v UNA 25h/v UNA 26h/v UNA 26h syrefast UNA 27h Anvendelsesbegrænsninger UNA 2... uden skueglas: Tryk-/temperaturgrænser ses af typeangivelsen på huset hhv. angivelserne på typeskiltet: trykklasse, PN/Class, materialeangivelse, maksimal temperatur, maksimalt tryk, maksimalt differenstryk. UNA 23h/v: maksimal tilladelig temperatur: 300 C UNA 25h/v: maksimal tilladelig temperatur: 350 C UNA 26h syrefast: maksimal tilladelig temperatur: 300 C UNA 26h/v: maksimal tilladelig temperatur: 400 C UNA 23h/v med skueglas: maksimal tilladelig temperatur: 240 C Reducerede temperaturgrænser med skueglas med integreret reflexions-niveauviser. Ved en ph-værdi over 9.0 og en medietemperatur på over 200 C skal der påregnes øget slid på glasset. Korrosionsbestandighed Ved brug iht. anvendelsesformålet har korrosion ingen indflydelse på armaturets sikkerhed. Dimensionering Huset er ikke dimensioneret til pulserende belastning. Svejsesømme og flanger er beregnet med henblik på bøjningsfasthed og skiftende belastning. 6

7 Tekniske Data tortsat Mærkeplade / Identifikation Tryk- og temperaturgrænser ses af angivelserne på typeskiltet hhv. huset. Iht. EN 19 er på typeskiltet følgende angivelser: Indentifikation af fabrikanten Typebetegnelse Trykklasse PN eller Class Materialeangivelse Maksimal temperatur 4 Stempel på huset, f. eks. 04 visende fremstillingskvartal- og år (eksempelvis 4. kvartal 2004). Fig. 1 7

8 Konstruktion Komponenter UNA 23h, UNA 25h, UNA 26h A B C D O E F G H F F I N M L H K F Fig. 2 J 8

9 Konstruktion fortsat Komponenter UNA 23v, UNA 25v, UNA 26v, UNA 23h/v (Skueglas) P B O Q Fig. 3 K R V Fig. 4 T U T S 9

10 Konstruktion fortsat Komponenter UNA 27h H F B E F O F I H X F C Y Q D F L G K Fig. 5 W P F H 10

11 Konstruktion fortsat Signaturforklaring A Hexagonskrue B Mærkeplade C Reguleringsindsats Simplex D Pakning til huset (Grafit/CrNi) E Manuel udluftningsventil F Tætningsring G Reguleringsindsats Duplex H Lukkeskrue I Tvangsløfter med løftearmsforlænger J Dæksel K Hexagonskrue L Sæde (lukkemekanisme) M Pakning for sæde (Grafit/CrNi) N Beskyttelse mod slid O Hus P Sekskantmøtrik Q Pinbolt R Hexagonskrue S Flange for inspektionsdæksel T Pakning (Grafit/CrNi) U Reflektions-vandstandsglas V Inspektionsdæksel W Dæksel til hus X Tilbageslagssikring komplet Y Tætningsring 11

12 Montage UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h Svømmer-vandudladeren kan alt efter hustypen monteres i vandrette eller lodrette rørledninger med strømningsretning ovenfra! Udførelse med flange 1. Observer indbygningsposition. Mærkeplade B skal altid vende opad. 2. Observer gennemstrømningsretningen. Pilen for gennemstrømningsretningen befinder sig på vandudladerens hus. 3. Der skal tages hensyn til serviceafstand. Når vandudladeren er fast indbygget, skal der til demontage af overdelen J hhv. V W bruges et frimål på mindst 130 mm (DN 15-25) hhv. 200 mm (DN 40, 50)! 4. Plastpropperne fjernes. De tjener kun til transportsikring. 5. Tætningsflader på begge flanger rengøres. 6. Vandudladeren indbygges. Udførelse med gevindmuffe 1. Observer indbygningsposition. Mærkeplade B skal altid vende opad. 2. Observer gennemstrømningsretningen. Pilen for gennemstrømningsretningen befinder sig på vandudladerens hus. 3. Der skal tages hensyn til serviceafstand. Når vandudladeren er fast indbygget, skal der til demontage af overdelen J hhv. V W bruges et frimål på mindst 130 mm (DN 15-25) hhv. 200 mm (DN 40, 50)! 4. Plastpropperne fjernes. De tjener kun til transportsikring. 5. De indvendige gevind rengøres. 6. Vandudladeren indbygges. Udførelse med svejsemuffe 1. Observer indbygningsposition. Mærkeplade B skal altid vende opad. 2. Observer gennemstrømningsretningen. Pilen for gennemstrømningsretningen befinder sig på vandudladerens hus. 3. Der skal tages hensyn til serviceafstand. Når vandudladeren er fast indbygget, skal der til demontage af overdelen J hhv. V W bruges et frimål på mindst 130 mm (DN 15-25) hhv. 200 mm (DN 40, 50)! 4. Plastpropperne fjernes. De tjener kun til transportsikring. 5. Svejsemuffen rengøres. 6. Montage kun med lysbuesvejsning (Svejseprocedure 111 og 141 iht. ISO 4063). 12 Udførelse med svejseender 1. Observer indbygningsposition. Mærkeplade B skal altid vende opad. 2. Observer gennemstrømningsretningen. Pilen for gennemstrømningsretningen befinder sig på vandudladerens hus. 3. Der skal tages hensyn til serviceafstand. Når vandudladeren er fast indbygget, skal der til demontage af overdelen J hhv. V W bruges et frimål på mindst 130 mm (DN 15-25) hhv. 200 mm (DN 40, 50)! 4. Plastpropperne fjernes. De tjener kun til transportsikring. 5. Svejseenderne rengøres. 6. Montage med lysbuesvejsning (Svejseprocedure 111og 141 iht. ISO 4063) eller med gasvejsning (Svejseprocedure 3 iht. ISO 4063).

13 Montage fortsat OBS Indsvejsning af vandudladere i trykbærende ledninger må kun gennemføres af kvalificerede svejsere (f. eks. med certifikat i henhold til EN 287-1). Ansvaret påviler driftsherren. Varmebehandling af svejsesøm En efterfølgende varmebehandling af svejsesøm er kun påkrævet, når dette er materialemæssigt foreskrevet, som f. eks. for (13CrMo4-5) / A182-F12 (ikke standardmaterialer). Manuel udluftningsventil 1. Lukkeskruen H fjernes. 2. Den manuelle udluftningsventil E monteres sammen med pakningen F. Tilspændingsmomentet ses af tabellen med tilspændingsmomenter. 3. Den manuelle udluftningsventil lukkes. Værktøj n Ringgaffelnøgle SW 22, DIN 3113, Form B n Momentnøgle Nm, DIN ISO 6789 Tvangsløfter (ekstraudstyr) 1. Vær opmærksom på farehenvisningerne på side 4! 2. Lukkeskrue H fjernes. 3. Den manuelle tvangsløfter I monteres sammen med pakningen F. Ved montagen skal løftearmsforlængeren sættes på og holdes lodret. Tilspændingsmomentet ses af tabellen med tilspændingsmomenter. Idriftsætning UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h Flangeforbindelserne, den manuelle udluftningsventil og tvangsløfteren på UNA skal være tilspændte og tætte. Ved indsættelse i ikke-gennemskyllede nye anlæg, bør der efter første idriftsættelse foretages en kontrol og hvis nødvendigt, skal der foretages en rengøring af udstyret (side 14). 13

14 Drift Manuel udluftningsventil 1. Farehenvisningerne på side 4 skal iagttages! 2. Den manuelle udluftningsventil åbnes efter behov. 3. Den manuelle udluftningsventil lukkes fast efter brug. Tvangsløfter 1. Farehenvisningerne på side 4 skal iagttages! 2. Løftearmsforlængeren sættes på tvangsløfteren I. Fig Tvangsløfteren I henhold til retningspklen pa dækslet J hhv. V. 4. Tvangsløfteren lukkes og løftearmsforlængeren tages af. Vedligeholdelse GESTRA vandudlader UNA behøver ingen særlig vedligeholdelse. Ved drift i nye, ikke gennemskyllede anlæg bør der dog foretages en kontrol og rengøring af vandudladeren efter den første idriftsætning. Kontrol af vandudladeren Vandudladeren UNA kan kontrolleres under driften med GESTRA ultralydsmåleapparaterne VAPOPHONE eller TRAPTEST. Såfremt der bliver konstateret dampgennemslag, skal armaturet rengøres eller reguleringsudstyret eller afslutningskomponenten udskiftes. Reguleringsudstyr rengøres /udskiftes 1. Farehenvisningerne på side 4 skal iagttages! 2. Husets skruer A eller sekskantmøtrikkerne P løsnes og skrues ud, dækslet J hhv. V tages af huset O. 3. Hexagonskruerne K skrues ud, reguleringsudstyret C eller G og dysen L tages af. 4. Reguleringsudstyret C eller G og dysen L udskiftes ved synlig slitage eller beskadigelse. 5. Hus og indvendige dele rengøres. Alle tætningsflader rengøres. 6. Alle gevind, tætningsflader for afslutningskomponenten og dækslets tætningsflader påføres temperaturbestandigt smøremiddel (f. eks. WINIX 2150). 7. Dysen L sættes i, reguleringsudstyret C eller G sættes på og skruerne K spændes krydsvist og ensartet. Tilspændingsmomenter ses af tabellen med tilspændingsmomenter. 8. Ny pakning for huset D isættes. 9. Dækslet sættes på huset. Husskruerne A eller sekskantmøtrikkerne P spændes skiftevis og ensartet i flere omgange med de tilspændingsmomenter, som er angivet i tabellen. 14 WINIX 2150 er et af WINIX GmbH, D-Norderstedt registreret varemærke.

15 Vedligeholdelse fortsat Værktøj Ring-gaffelnøgle SW 17, 19, 22, 24, DIN 3113, Form B Vinkelskruetrækker SW 5, 6, 10, ISO 2936 Momentnøgle Nm, Nm, Nm, DIN ISO 6789 Inspektionsdæksel renses / udskiftes 1. Farehenvisningerne på side 4 skal iagttages! 2. Hexagonskruerne R løsnes og skrues ud, husets V flange S tages af. 3. Reflektions-vandstandsglasset U tages af og rengøres. 4. Reflektions-vandstandsglasset U og pakningerne T udskiftes ved synlig slitage eller beskadigelse. 5. Alle tætningsflader rengøres. 6. Alle gevind og flangens tætningsflader påføres temperaturbestandig smøremiddel (f. eks. WINIX 2150) 7. Reflektions-vandstandsglasset U og pakningerne T isættes, flangen S sættes på og skruerne R spændes skiftevis og ensartet. Tilspændingsmomenter ses af tabellen med tilspændingsmomenter. OBS Fabriksindstillingen af termostaterne må ikke ændres. Ved en utilsigtet ændring skal fabriksindstillingen genetableres. Her er målet 1 med svømmerkuglen trykket ned til anslaget: Type Dimension Udførelse Mål 1 UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 26h syrefast UNA 27h DN Reguleringsindsats til 13 bar (blød bælg) 34,5 mm DN Reguleringsindsats til 32 bar (hård bælg) 32,0 mm DN 40, 50 Reguleringsindsats 2 til 32 bar 34,5 mm DN Reguleringsindsats 16 til 45 bar 32,0 mm DN 40, 50 Reguleringsindsats 16 til 45 bar 51,5 mm 1 WINIX 2150 er et af WINIX GmbH, D-Norderstedt registreret varemærke. 15

16 Vedligeholdelse fortsat Tilspændingsmomenter Betegnelse Tilspændingsmomenter [Nm] Del UNA 23h/v DN DN UNA 25h/v UNA 26h/v DN DN UNA 26h syrefast DN DN UNA 27h DN DN , , , , 50 Hexagonskrue A 40 1 ) 60 1 ) 60 Manuel udluftningsventil E Lukkeskrue H Tvangsløfter med Løftearmsforlænger I Hexagonskrue K Sæde (Lukkemekanisme) L Sekskantmøtrik P 40 2 ) ) Hexagonskrue R ) UNA..h for indbygning i horisontale rørledninger. 2 ) UNA..v for indbygning i vertikale rørledninger. 16

17 Reservedele Reservedelsliste UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h Del Benævnelse Bestillingsnummer Bestillingsnummer DN DN D Pakning til huset*) (Grafit/CrNi) F Tætningsring*) C 17 x T Pakning**) (Grafit/CrNi) UT Reflektions-vandstandglas med pakning M Sædepakning*) (Grafit/CrNi) GLM KD Reguleringsindsats Duplex, komplet A A A A A A CLM KD Reguleringsindsats Simplex, komplet A A A A A A *) Bestillingsantal 20 stk. **) Bestillingsantal 10 stk. 17

18 Reservedele fortsat Reservedelsliste UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 27h fortsat Del CMK D GMK D GMK D LMK Benævnelse Reguleringsindsats Simplex, komplet dog uden dyse Reguleringsindsats Duplex, indtil 13 bar, komplet, dog uden dyse Reguleringsindsats Duplex, over 13 bar, komplet, dog uden dyse Dyse, komplet dog uden reguleringsindsats Bestillingsnummer Bestillingsnummer DN DN A A A A A A EF Manuel udluftingsventil med tætningsring

19 Reservedele fortsat Reservedelsliste UNA 26h syrefast Del Benævnelse Bestillingsnummer Bestillingsnummer DN DN D Pakning til huset*) (Grafit/CrNi) F Tætningsring**) C 17 x M Sædepakning*) (Grafit/CrNi) GLM KD Reguleringsindsats Duplex, komplet A A A A A A CLM KD Reguleringsindsats Simplex, komplet A A A A A A *) Bestillingsantal 20 stk. **) Bestillingsantal 10 stk. 19

20 Reservedele fortsat Reservedelsliste UNA 26h syrefast fortsat Del CMK D GMK D GMK D LMK Benævnelse Reguleringsindsats Simplex, komplet dog uden dyse Reguleringsindsats Duplex, indtil 13 bar, komplet, dog uden dyse Reguleringsindsats Duplex, over 13 bar, komplet, dog uden dyse Dyse, komplet dog uden reguleringsindsats Bestillingsnummer Bestillingsnummer DN DN A A A A A A EF Manuel udluftingsventil med tætningsring

21 Reservedele fortsat Reservedelsliste UNA 27h Del Benævnelse Bestillingsnummer Bestillingsnummer DN 25 DN D Pakning til huset (Grafit/CrNi) F Tætningsring*) C 17 x GLM KD Reguleringsindsats Duplex, komplet A A A CLM KD Reguleringsindsats Simplex, komplet A A CK D GK D LMK Reguleringsindsats Simplex, komplet dog uden dyse Reguleringsindsats Duplex, komplet dog uden dyse Dyse, komplet dog uden reguleringsindsats A A A A X Tilbageslagssikring, komplet EF Manuel udluftingsventil med tætningsring *) Bestillingsantal 10 stk. 21

22 Tillæg Overensstemmelserklæring CE For armaturerne UNA 23h/v, UNA 25h/v, UNA 26h/v, UNA 26h syrefast og UNA 27h erklærer vi konformitet med følgende europæiske direktiver: Trykarmatur-direktiv 97/23/EG af , såfremt armaturerne ikke falder under undtagelsesreglen i paragraf 3.3. Anvendt konformitetsvurderingsfremgangsmåde: Tillæg III, modul H, kontrolleret af det nævnte sted Ved en ændring, som ikke er godkendt af os, mister denne erklæring sin gyldighed. Bremen, GESTRA AG Dipl.-Ing. Uwe Bledschun Konstruktionsleder Dipl.-Ing. Lars Bohl Kvalitetschef 22

23 23

24 Forhandler: GESTRA AG Postfach , D Bremen Münchener Str. 77, D Bremen Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Internet /306csa 2000 GESTRA AG Bremen Printed in Germany 24

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P

UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P UNA 14 UNA 16 UNA 16A (Rustfrit stål) UNA 14P Driftsvejledning 810823-00 Vandudlader UNA 14, UNA 16, UNA 16A Væskeudlader for trykluft og gasser UNA 14P 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side

Læs mere

PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47

PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47 GESTRA Steam Systems PA 46 PA 47 MPA 46 MPA 47 DA Dansk Driftsvejledning 818889 00 Bundudblæsning Blow Down hurtiglukkeventiler PA 46, PA 47, MPA 46, MPA 47 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Anvendelse

Læs mere

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11

NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 Driftsvejledning 810091-02 Niveauelektrode NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4

Læs mere

GESTRA Steam Systems NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, Dansk NRG 111-11. Driftsvejledning 810091-04. Niveauelektroder

GESTRA Steam Systems NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, Dansk NRG 111-11. Driftsvejledning 810091-04. Niveauelektroder GESTRA Steam Systems NRG 16-11 NRG 17-11 NRG 19-11 NRG 111-11 DA Dansk Driftsvejledning 810091-04 Niveauelektroder NRG 16-11, NRG 17-11, NRG 19-11, NRG 111-11 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Driftsvejledning 810560-00 Ledningsevneelektrode LRG 12-2 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse...

Læs mere

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb

Ultra-lite Flo-Gun med pistolgreb VEJLEDNING RESERVEDELSLISTE 308 253D Rev. E Erstatter Rev. D VEJLEDNING Denne håndbog indeholder vigtige advarsler og oplysninger. LÆS HÅNDBOGEN, OG GEM DEN SOM OPSLAGSBOG VANDBASE ORENELIGT Ultra-lite

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 W 450 SE Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt,

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Automatiske Indreguleringsventiler ASV

Automatiske Indreguleringsventiler ASV Automatiske Indreguleringsventiler ASV ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-BD MSV-S DN 15-40 DN 50 DN 65-100 DN 15-50 DN 15-50 Beskrivelse/ anvendelsesformål ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes til regulering

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere