HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN"

Transkript

1 HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT 01:2015

2 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to mål: 1. Vi vil løbende informere om processen. 2. Vi ønsker at aktivere flere beboere til at tage del i udviklingen af Hedemarken. HEDEMARKS NYT skal være beboernes blad. Derfor er alle bidrag velkomne. Ansvarshavende: René Løfqvist, formand for organisationsbestyrelsen for AKB Albertslund 2 Redaktionsgruppen: Christine Madsen, afdelingsbestyrelsesmedlem og medlem af følgegruppen for fysisk helhedsplan Minhas Shah, afdelingsbestyrelsesmedlem og medlem af følgegruppen for fysisk helhedsplan Søren Olsen, afdelingsbestyrelsesmedlem og medlem af følgegruppen for fysisk helhedsplan ernille Egelund, projektleder Søren Holm, ejendomsleder Søren Houen Schmidt, ekstern kommunikationsmedarbejder Kontakt redaktionen på Fotos stillet til rådighed af Søren Olsen, hedemarken.dk og Hedemarkens facebook-side. HEDEMARKS NYT 01:2015 Vi er et af de billigste steder at bo alment i Albertslund. Det skal vi fortsætte med at være efter det her. Vi skal udvikle os inden for disse rammer og med afsæt i det sted og de værdier, som Hedemarken er funderet på. René Løfqvist, afdelingsbesyrelsesformand

3 HEDEMARKEN Kære beboere, udvikler sig I Hedemarken arbejder vi hele tiden på at udvikle vores boligområde. Vi har allerede gjort meget. Fx har vi: Skabt gode legepladser. Ny indretning af beboerhotel. Fået en tøj og bog-café, hvor man gratis kan hente tøj. Lavet Byhaven i samarbejde med ABC. Fået lektiecaféen i Medborgercentret. Hvorfor skal vi arbejde med udviklingen af Hedemarken? Vi ønsker os en samlet plan for Hedemarken, der beskriver, hvad vi skal gøre, for at have gode og sunde boliger nu og i fremtiden. Vi har allerede en liste fra beboerne med forslag til renoveringer og forhold, der kan forbedres. Ved at tage disse med ind i en samlet plan, så kan de nødvendige renoveringer gøres bedre og billigere. Vi skal ikke kun udvikle en plan over vores bygninger. Vi skal også indtænke de udvendige miljøer. Vores forbindelser til byen omkring os. Vi skal se på muligheder for nogle steder af sammenlægge lejligheder. Vi skal forholde os til den udvikling, der bare sker : Fx har antallet af beboere ændret sig fra ca til 1750 de seneste 10 år. Der er især tre ting, som vi arbejder for: 1. Vi arbejder for at skabe gode og sunde boliger nu og i fremtiden. 2. Vi arbejder for, at de beboere, som i dag bor i Hedemarken, også bor i Hedemarken efter en fysisk helhedsplan. 3. Vi arbejder for, at huslejen efter en fysisk helhedsplan stadig skal være til at betale for alle. Nu er tiden kommet til, at vi tager de næste skridt. Vi skal undersøge, hvordan vores bygninger og boliger kan forbedres yderligere. Dette er tiltrængt. Sådan noget tager tid. Der er meget, der først skal undersøges. Idéer, der skal prøves og diskuteres. Ansøgninger, der skal laves. Tilladelser, der skal gives. Og til sidst arbejde, der skal udføres. Vi er nu sat arbejdet med helhedsplanen i gang. Det vil vi løbende fortælle om i dette og i de kommende numre af Hedemarks Nyt. FAKTA: Der har tidligere været arbejdet med en idé om at lave en prøvelejlighed. Bestyrelsen har valgt, at dette skal tænkes ind i den samlede plan. å den måde biiver mulighederne undersøgt og belyst i forbindelse med den fysiske helhedsplan. Hvor er vi kommet til? I samarbejde med KAB og kommunen har vi nu tilknyttet eksperter og rådgivere udefra, så de kan hjælpe os videre: Vi skal have undersøgt bygningernes tilstand. Vi skal vide, hvor der er problemer. Vi skal sammen udvikle projektet, så der kan laves en god ansøgning om tilskud fra Landsbyggefonden. Undervejs vil der blive afholdt møder og workshops for alle beboere. Vi glæder os til denne proces, og vi håber at så mange som muligt har lyst til at være med! Hvis I har spørgsmål, kommentarer eller idéer, så fortæl os om dem! I er altid velkomne til at kontakte os i afdelingsbestyrelsen eller på ejendomskontoret. Afdelingsbestyrelsen i AKB Hedemarken 3

4 FYSISK HELHEDSLAN Undersøgelser og idéudvikling Samlet helhedsplan og ansøgning rojektering, licitation, udførelse og aflevering 4 Fysisk helhedsplan Nu er vi igang med at undersøge, hvordan vi kan gennemføre en fysisk helhedsplan. Vores hovedrådgiver er et arkitektfirma, der hedder Arkitema Architects. Først skal der laves en grundig registrering og undersøgelse af bygningerne. Så skal vi undersøge, hvad der er bedst at gøre, for at vi kan få gode og sunde boliger nu og i fremtiden. Dette vil ske i dialog mellem arkitekter, følgegruppe og beboere. Når vi har en samlet plan, skal vi til at snakke med Landsbyggefonden. Vi skal nemlig have Landsbyggefonden til at være med til at betale for de fysiske forbedringer. Bedre forbindelser Vi er også lige gået i gang med et projekt, der handler om forbindelsen mellem Hedemarken og byen omkring os. Vi vil gerne finde frem til, hvordan vi kan få bedre adgangsveje til Hedemarken. Vi vil også undersøge, om der via stier kan skabes bedre forbindelser mellem Hedemarken og resten af Albertslund. Det sker i samarbejde med arkitekter fra Gehl Architects og Albertslund Kommune. rojektet skal afsluttes med en ansøgning til Landsbyggefonden (LBF) om penge. LBF har en særlig pulje af penge til disse formål. uljen er til de boligafdelinger, der er på ministeriets liste over udsatte boligområder. Så måske kan vi få noget godt ud af at være på den liste.

5 HEDEMARKEN VÆR MED... Sæt kryds i kalenderen 28. april 2015 Afdelingsmøde i AKB Hedemarken Beboerdemokratiet er kernen i vores arbejde med at udvikle Hedemarken. Beboerne vil blive inviteret til møder og workshops i løbet af processen. Vi har en følgegruppe, som løbende følger med i udviklingen af den fysiske helhedsplan. Det er muligt at deltage i denne gruppe. Når den samlede plan er klar, så skal afdelingsmødet beslutte, hvad der videre skal ske. Du er også altid velkommen til at kontakte medlemmer af følgegruppen, afdelings-bestyrelsen eller ejendomskontoret. Fx hvis der er noget, som du er i tvivl om. Eller hvis du har spørgsmål, kommentarer eller idéer til arbejdet med at udvikle Hedemarken. Lad beboerdemokratiet BLOMSTRE 5

6 HEDEMARKEN - frem til nu Hedemarken blev opført i Vores boligområde består af 12 huse på hver 4 etager (højhusene) samt 6 huse på hver 2 etager (Vængerne). Vi har også børneinstitutioner, købmand, bibliotek, selskabslokaler, klublokaler og ejendomskontor. Vi er også karakteriseret ved, at vores beboere bliver boende. Faktisk er der 11 beboere, der har boet i den samme lejlighed, siden Hedemarken blev opført. Vi har flere andre beboere, der også har boet her alle årene, men blot flyttet rundt og boet flere steder i Hedemarken. Der er sket en masse i de godt 45 år, der er gået, siden de første beboere flyttede ind i Hedemarken. I 1980 erne var der f.eks. store problemer med at udleje boligerne. Sådan er det ikke i dag. I de seneste ti år har vi til gengæld oplevet, at vi bliver færre beboere i Hedemarken. Vi var ca beboere i I dag er vi ca beboere. Vores seneste undersøgelse om naboskab viste tydeligt, at der er en generel tilfredshed med at bo i Hedemarken. Når vi ser på, hvor mange der flytter, så ligger vi på landsgennemsnittet for almene boligområder. Mere på side 9. Hedemarken er det største enkelte boligområde i Albertslund. Vi lever fortsat højt på det tætte fællesskab, der har præget vores historie. Vi er hverken Nord eller Syd, men vi ligger lidt for os selv - som en ø ved siden af muren, der afgrænser fængslet. 6 FAKTA: HEDEMARKEN består af 891 boliger. 747 i højhusene og 144 i vængerne. Der bor ca beboere i Hedemarken. Af disse er de 400 børn. Hvert år sker der ca. 90 flytninger. Det svarer til 10 pct. af lejlighederne, hvor der kommer nye beboere.

7 HEDEMARKEN - forbedringer Vi kan ikke løbe fra, at det er 45 år siden Hedemarken blev opført. Også selvom vi løbende har renoveret, vedligeholdt og skabt forbedringer på boligerne. For et stykke tid siden spurgte vi alle beboere om, hvad der trængte til at blive forbedret. Der var rigtigt mange, der oplevede træk og susen og at det var svært at holde varmen. Mange ønskede også et bedre indeklima. Disse ting vil naturligvis blive tænkt ind i arbejdet med helhedsplanen. Vi vil også arbejde med vores udeområder. De seneste 10 år har vi løbende skabt forbedringer. Vi har flere tiltag planlagt i 2015, bl.a. et nyt klatrestativ og en hønsegård. Vi har planer om flere klublokaler samt et klubværksted. Det vil ske i nogle lokaler, som ejendomskontoret bruger lige nu. Lokalerne bliver frie, når ejendomskontoret flytter sine ting hen ved genbrugspladsen. Vi gennemfører også et projekt, hvor vi undersøger, om vi kan skabe bedre forbindelser ind og ud af Hedemarken. Det sker sideløbende med helhedsplanen. Om nogle få år, så skal vores store nabo - fængslet - ikke længere bruges. Når det sker, så får vi mulighed for at få et grønt nærområde og en bedre forbindelse til byens midte. FAKTA: BOLIGER Løbende forbedringer - de seneste 15 år: Døre- og vinduesudskiftninger i højhusene ( ) Bredbånds- og antenneanlæg (2005) Køkkener ( ) Døre- og vinduesudskiftninger i vængerne og stueetagerne ( ) Udskiftning af vand- og varmerør ( ) UDEOMRÅDERNE En masse tiltag de seneste 10 år: Legepladser Genbrugsstationen 7

8 A B C D E F Købmanden Institutionerne Ejendomskontor Biblioteket Byhaven Den røde plads AL klubben Kærlighedsstien Det røde skur Vaskeri Beboerhotel Tøj- og bogcafé Ismejeriet Genbrugsplads Selskabslokale arkering A HØJHUSENE MIDTERFELTET B A GRØNNE GÅRD GRØNNE GÅRD HEDEMARKEN - kend det hele B 9 F A A D A C GRØNNE GÅRD GRØNNE GÅRD 2 CROSSBANEN F 8 VÆNGERNE E 8

9 FLYTTEMØNSTRE Som vi skrev på side 3, så vil vi arbejde for, at de beboere, som i dag bor i Hedemarken, også bor i Hedemarken efter en fysisk helhedsplan. Vi ved, at nogle beboere flytter fra Hedemarken, fordi de ikke har mulighed for at få opfyldt deres behov for en større lejlighed. Derfor vil vi kigge på, om vi også kan fastholde nogle af disse beboere her. Som en del af helhedsplanen vil vi se nærmere på flytte-mønstrene. Vi vil også se på, om vi kan gøre noget for at nedbringe ventiden på de store af vores boliger. Denne er for tiden er på 20 år - og det er for længe. Hedemarken er kendt for, at rigtigt mange bliver boende i mange år. Alligevel er der mange, der flytter. I 2014 var der 82 flytninger i Hedemarken. Heraf var de 15 interne flytninger. Kigger man på fraflytningerne, så er der særligt to slags, der fylder: 1. Familier der vokser, og hvor 3-værelses lejlighederne i højhusene bliver for små og udsigten til at kunne få en større bolig, er for lille. 2. Beboere i de små midt-for eller stuelejligheder i højhusene, der af den ene eller anden grund hurtigt rykker videre. Enten ved at flytte fra Hedemarken eller ved at få en større lejlighed. Vi vil gerne se nærmere på de muligheder, som disse mønstre giver. Det vil vi gøre for at kunne fastholde flere af de familier, der hvert år flytter fra Hedemarken. FAKTA: VENTELISTER Lige nu er der lang ventetid på især de større boliger og på boligerne i vængerne. Det er dem vi har færrest af, og der, hvor antallet af fraflytninger er lavest rums boliger 5-8 års ventetid rums boliger 9-12 års ventetid rums boliger + 20 års ventetid Husk at du skal stå som aktiv på ventelisten, for at blive tilbudt en lejlighed. FRAFLYTNINGER 2014 Vængerne 9 11 pct. Midt-for lejligheder pct. Stue lejligheder pct. 3- værelses lejligheder pct værelses lejligheder 1 1 pct. Bofællesskab 1 1 pct. 9

10 HEDEMARKEN - aktiviteter året rundt e em g n ra r ea ul nt MAR AR MAJ k o vt JUN t. H JUL Sk AUG en sio n i s ts SE Afd. møde HEDEMARKEN OKT a ns M a rke d sd fest d Ei n? FEB NOV ag 10 av ur J DEC JAN Fas tel

11 HEDEMARKEN FAKTA: Kender du også til... Fællesspisningen? Lekticaféen? Aktivitetsklubben? Radioen? Tøj og Bogcaféen? Marrokansk Forening? Kulturellen? Tal dansk café? Det stærke fællesskab i Hedemarken bliver hvert år understøttet af en række sociale aktiviteter: Vi har pensionistskovtur, Sankt Hans aften, markedsdag og julearrangementer. Disse er alle gode traditioner, der både har mange frivillige og mange deltagere. Tidligere har vi også haft vores egen fastelavnsfest. I år arbejder vi på at afholde en Eid-fest samt Halloween. Dette kræver frivillige hjælpere, der vil bidrage med at planlægge og afholde, og dem kan vi aldrig få for mange af. I Hedemarken har vi mange foreninger og klubber. Vi har fritidsklubber og børneinstitutioner. Vi har et Bibliotek- og Medborgercenter, der danner rammen for den boligsociale indsats - ABC. ABC forløber indtil videre to år endnu. ABC har blandt andet bidraget til at skabe Byhaven, med masser af liv og stemning ved den røde plads. 11

12 HEDEMARKEN VÆR MED & FØLG MED ER DU Å FACEBOOK? Så skal du huske at like Hedemarkens facebookside: https://www.facebook.com/ HedemarkenAlbertslund å kan du: Blive opdateret på seneste nyt fra afdelingsbestyrelsen Finde alle relevante oplysninger fra ejendomskontoret Få nyt om alle initiativer og aktiviteter i Hedemarken Deltage i debat Se billeder fra Hedemarken LYTTER DU MED Å ALBERTSLUND RADIO? Hver søndag på 104,5 FM fra kl er der udsendelse fra HedemarksRedaktionen. Følg med på FACEBOOK, HJEMMESIDEN og RADIO 12

13 Mit HEDEMARKEN Hvad er dit yndlingssted i Hedemarken? Tag et foto, fortæl historien og send det ind til redaktionen. Så kan det være, at det er dit foto, der er med i næste nummer af HEDEMARKS NYT. Til dette første nummer har redaktionens Søren Olsen leveret stemningsbilledet. 13

14 HEDEMARKEN Vi glæder os til at udvikle HEDEMARKEN sammen med dig!

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr.

3B s beboerblad. Naboskab spirer frem i Sangergården Side 12-13. 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 12 November 2013 Naboskab spirer frem i Sangergården

Læs mere

DET SPIRER I GADEHAVEGÅRD STATUS 2014

DET SPIRER I GADEHAVEGÅRD STATUS 2014 DET SPIRER I GADEHAVEGÅRD STATUS 2014 INDLEDNING Gadehavegårds boligsociale helhedsplan har nu kørt siden 1. januar 2014, og derfor får du nu en status på de resultater, som vi har opnået sammen med beboere

Læs mere

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya 06 / december 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

BOLIGBLADET 3. ÅRGANG NR. 1 2009

BOLIGBLADET 3. ÅRGANG NR. 1 2009 BOLIGBLADET 3. ÅRGANG NR. 1 2009 I dette nummer ser vi på tryghed og trivsel i afdelingerne. I starten af året blev flere beboere i Roskilde udsat for tricktyveri, og vi bringer derfor artiklen PAS PÅ

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

2013 fsb årsberetning

2013 fsb årsberetning 2013 fsb årsberetning Udgiver fsb Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3376 8000 fsb.dk Redaktion Organisationsbestyrelsen i fsb Redaktionsgruppe Birthe Qasem, formand (ansv.) Bjarne Larsson, adm. direktør

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Åbning af kontoret i Trekantområdet

Åbning af kontoret i Trekantområdet ejlighedsvis August 2012 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Åbning af kontoret i Trekantområdet Lederen Det handler om dig Boligselskabet Sjælland

Læs mere

Løvvangen. Renoveringsprojektet ruller fremad. af kvarterets hus Se bagsiden. Nr. 11 oktober 2013

Løvvangen. Renoveringsprojektet ruller fremad. af kvarterets hus Se bagsiden. Nr. 11 oktober 2013 Løvvangen Nr. 11 oktober 2013 Nyt om renoveringen Invitation til indvielsen af kvarterets hus Se bagsiden Renoveringsprojektet ruller fremad Renoveringsarbejdet har bidt sig fast i Løvvangen. Og selv om

Læs mere

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Juni 2009 På toppen i Stilledal side 10 Modelprojekt 1:1 side 12 Boligpakke 2009 Foto: Thomas Brolyng Steen. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Vi har ventet meget længe på, at regeringen

Læs mere

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december.

skræppebladet Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. Læs indstik i Skræppebladet om Helhedsplanen. Beboermøder i Gellerupparken den 16. december og Toveshøj den 15. december. t skræppebladet Det er planen at bygge et 28 etagers højhus på hjørnet af Edwin

Læs mere

Beboeren. KAB's kontantkasse er lukket pr. 1. november 2008. En hestestald i Sydhavnen forvandles til et moderne beboerhus

Beboeren. KAB's kontantkasse er lukket pr. 1. november 2008. En hestestald i Sydhavnen forvandles til et moderne beboerhus Beboeren November 2008 En hestestald i Sydhavnen forvandles til et moderne beboerhus KAB's kontantkasse er lukket pr. 1. november 2008 side 7 side 8 Vores fodboldbane er i fare Side 4-5 Super-isolerede

Læs mere

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4

Løvvangen. beboerinformation. løvvangen for fremtiden: genhusning er ikke farligt: Læs side 7. Læs side 4 Løvvangen info om renoveringen af beboerinformation løvvangen for fremtiden: Planen ligger klar. Beboerne i Løvvangen har nu sagt ja til den helhedsplan, der danner rammerne for den kommende renovering.

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

Strøm på afdelingsmødet. nov14. Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale afdelingsmøder i fsb.

Strøm på afdelingsmødet. nov14. Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale afdelingsmøder i fsb. 25 Hjælp til selvhjælp Ny boligsocial strategi 14 75 år i samme bolig Ethel fra Møllelængen Strøm på afdelingsmødet Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Oplevelser ind i beboerdemokratiet

Oplevelser ind i beboerdemokratiet Oplevelser ind i beboerdemokratiet - en inspirationsrapport fra Rødovre Boligselskabs Sjov Søndag Rødovre Boligselskab gennemførte en beboerdag for alle selskabets 20 afdelinger. Arrangementet, der fik

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere