DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING SOMMERBREV 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING SOMMERBREV 2005"

Transkript

1 SOMMERBREV

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INFORMATION FRA BESTYRELSEN... 3 EFTERÅRSPROGRAM WORKSHOP I ÅRHUS... 6 HELDAGSMØDE... 7 VIDEOTEKSOVERSIGT

3 Kære medlem af DPSP INFORMATION FRA BESTYRELSEN Midt i sommerens hede er det blevet tid til at informere om selskabets aktiviteter, den nye bestyrelses sammensætning samt invitere dig til efterårets arrangementer. I dette forår er bestyrelsen blevet udvidet og styrket med nye medlemmer. Kirsten Grage er grundet en mangeårig aktiv og værdsat indsats i bestyrelsen blevet udnævnt som næstformand for at aflaste undertegnede. For at styrke DPSP i Jylland er Klaus Pedersen valgt ind i bestyrelsen med Krista Straarup som ny suppleant. Nyvalgte i bestyrelsen er desuden Finn Korsaa og Mette Vinum. Lisbeth Sanders har grundet familieforøgelse været nødt til at forlade kassererposten. Finn Korsaa er nyvalgt kasserer og overtager posten i tæt samarbejde med Susanne Avlastenok. DPSP og alle andre decentrale selskaber i Dansk Psykolog Forening skal hen over sommeren ind i en ny struktur for økonomi- og regnskabsføring. DP har ansat Sonja Andersen til at varetage selskabernes daglige regnskabsføring. Dog vil opkrævning af kontingenter og kursusgebyrer fortsat blive varetaget af de enkelte selskaber. Informationer om bestyrelsen findes på selskabets hjemmeside. Det er os en stor fornøjelse, at vi kan præsentere jer medlemmer for et fagligt meget spændende efterårsprogram. En af efterårets store begivenheder er heldagsmødet med den berømte professor i psykologi og psykiatri Daniel N. Stern. Mødet finder sted fredag den 2. december i København og vi forventer en stor tilmelding, hvorfor vi sender dig disse informationer i god tid. Som optakt til Stern afholdes 2 aftenmøder i Psykolog Foreningens lokaler i København ved henholdsvis cand.psych., ph.d.stud., klinisk psykolog Charlotte Sandros (15/9) og psykologerne Hanne Munck og Mette Skovgaard Væver (3/11). Derudover afholdes i Århus et heldagsarrangement med cand.mag, cand.psych. og ledende psykolog Bo Møhl (29/9). Se i øvrigt 3

4 vedlagte efterårsprogram. Allerede nu kan vi oplyse, at den kendte professor Peter Fonagy fra University College, London har givet sit tilsagn om at afholde heldagsmøde i oktober Vi anbefaler dig at holde dig orienteret om arrangementerne via Psykolog Nyt og selskabets hjemmeside, hvor bl.a. efterårsprogrammet fremgår: > dp-decentralt > selskaber > Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer. Fortsat rigtig god sommer og på gensyn til efteråret. Mange hilsener p.b.v. Werner Regli Aftenmøde: EFTERÅRSPROGRAM 2005 TID: Torsdag den 15. september 2005 kl STED: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø Undersøgelse af tilknytningsmønstre hos voksne kliniske implikationer v/charlotte Sandros Ifølge tilknytningsteorien er de oplevelser, individet har sammen med de primære tilknytningspersoner, afgørende for den psykologiske udvikling. I løbet af de sidste 20 år er der blevet udviklet flere metoder til at undersøge tilknytningsmønstre hos børn, unge og voksne. Adult Attachment Interview regnes som gold standard for undersøgelse af tilknytning hos voksne. I oplægget vil AAI-interviewet, dets teoretiske grundlag, samt scoringssystem blive præsenteret. Endvidere vil tilknytningsmønstrenes kliniske implikationer diskuteres. Charlotte Sandros er cand.psych., ph.d.-studerende. Klinisk psykolog på Bispebjerg Hospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling og ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. 4

5 Seminar i Århus TID: Torsdag den 29. september kl STED: Hotel Royal, Store Torv 4, 8000 Århus Selvmutilerende adfærd - teoretiske forståelsesrammer, intervention og live-supervision v/bo Møhl I de senere år synes forekomsten af selvmutilerende adfærd at være steget dramatisk. Blandt psykiatriske patienter ligner det næsten en epidemi. Bo Møhl vil på kursusdagen tage udgangspunkt i cutting dvs. selvmutilerende adfærd hvor overvejende yngre kvinder skærer sig med fx glas eller barberblade. Bo Møhl er cand.mag.,cand.psych. og ledende psykolog ved Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet. Se invitation for yderligere information. Aftenmøde: TID: Torsdag den 3. november STED: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø Stern og hans betydning v/hanne Munck og Mette Skovgaard Væver Psykologerne Hanne Munck og Mette Skovgaard Væver begge fra Center for Spædbørnsforskning, Universitetsklinikken, vil tale om Stern og hans betydning, samt diskutere deres egen forskning i lyset af denne betydning. Foredraget har fokus på Daniel N. Sterns kommende heldagsmøde. Yderligere information om aftenmødet følger i Psykolog Nyt. Heldagsmøde TID: Fredag den 2. december 2005 kl. (8.15) STED: Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Blvd Kbh. S. The Motherhood Constellation and The Present Moment v/daniel N. Stern Daniel N. Stern afholder heldagsseminar med The Motherhood Constellation og The Present Moment på dagsordenen. Se invitation for yderligere information. 5

6 WORKSHOP I ÅRHUS Selvmutilerende adfærd Teoretiske forståelsesrammer Intervention Live-supervision v. Cand.mag., cand.psych. og ledende psykolog ved Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet Bo Møhl I de senere år synes forekomsten af selvmutilerende adfærd at være steget dramatisk. Blandt psykiatriske patienter ligner det næsten en epidemi. Bo Møhl vil på kursusdagen tage udgangspunkt i cutting dvs. selvmutilerende adfærd hvor overvejende yngre kvinder skærer sig med fx. glas eller barberblade. Adfærden er ofte spændingsudløsende, og kan ses som en form for selvbehandling, der kan udarte sig til egentlig afhængighed - et såkaldt selvmutilations syndrom. Med baggrund i forskellige psykologiske teorier vil han reflektere over dynamikken ved og formålet med selvmutilerende adfærd. Endelig vil han gennemgå nogle kliniske eksempler og referere til forskellige bl.a. kognitiv-adfærdsterapeutisk orienterede behandlingsprogrammer. Deltagerne vil via live-supervision få mulighed for at få belyst egne casuistikker, hvori indgår selvmutilerende adfærd. Tid: Torsdag d. 29. september 2005, kl Morgenkaffe kl Sted: Hotel Royal, Store Torv 4, 8000 Århus C. Max. deltagerantal: 30 Deltagergebyr, inkl. frokost mv.: kr. 500,-. Bindende tilmelding: Via til senest d. 20. august Der udstedes kursusbevis. NB: Der kan blive tale om at udvide deltagerantallet. Arrangementet vil i så fald blive afholdt et andet sted, max. 10 min. kørsel fra Århus Hovedbanegård. Deltagere der optages på kurset vil blive informeret skriftligt. Arrangementet er kun for medlemmer af DPSP. Yderligere oplysninger v. Klaus Pedersen eller Krista M. Straarup

7 HELDAGSMØDE den 2. december 2005 på Radission SAS Scandinavia Hotel, København v. professor i psykologi i Schweiz, og i psykiatri i USA Daniel N. Stern Program Modtagelse/indskriving + kaffe/te med morgenbrød/frisk frugt 9.00 The Motherhood Constellation Part Kaffepause The Motherhood Constellation Part Frokostbuffét The Present Moment Part 1 + debat Kaffepause The Present Moment Part 2 + debat Afsked Heldagsmødet koster i alt 1.090,- inklusiv moms. Tilmelding/betaling til heldagsmødet for Selskabets medlemmer er senest 7. oktober på konto i Lån & Spar Bank: reg. nr.: 0400, konto nr.: Tilmeldingen skal være med navn eller medlemsnr. og er bindende. Det forventes at psykoterapeutisk fagnævn godkender heldagsmødet med 6 timer af D.1. og at deltagelse bidrager til at opfylde kravet om vedligeholdelse af specialistuddannelsen. Ved Force Majeure vil DPSP forsøge at flytte arrangementet, men kan ikke hæfte for medlemmernes ophold- og rejseudgifter m.m. 7

8 Afbestillingsregler: 32 dage før 2/12 kan 40% af beløbet refunderes, 8 dage før 2/12 kan 25% af beløbet refunderes. Afbestillingen kan kun ske til sekretær Susanne Avlastenok via mail: Bemærk at hotellet har parkeringsanlæg udendørs og koster 11 kr. pr time. Information om hotellet: radissonsas.com eller tlf / fax VIDEOTEKSOVERSIGT Det er stadig muligt at låne spændende og inspirerende DVD er i DPSPs videotek. Her følger en liste over de DVD er, der kan lånes ved at kontakte sekretæren. Det koster kr. 100,- at låne en DVD. 1. Cognitive-Affective Behavior Therapy conducted by Marvin R. Goldfried, ph.d. Kognitiv-behavioristisk orientering og intervention. 31-årig kvindelig klient med kontaktvanskeligheder. APA-DVD. Ca. 45 min. 2. Effective Psychoanalytic Therapy of Schizofrenia and other Severe Disorders conducted by Bertram P. Karon, ph.d. Psykoanalytisk orientering og i interventionen fokus på opnåelse af kontakt med klienten. 29-årig kvindelig klient med psykotiske symptomer efter familietraume. APA-DVD. Ca. 45 min. 3. Individual Consultation From a Family Systems Perspective conducted by Florence W. Kaslow, ph.d. Familie systemisk orientering og intervention. 54-årig mandlig klient opsøger psykoterapeut efter psykosomatiske stress-symptomer. APA-DVD. Ca. 45 min. 4. Short-Term Dynamic Therapy conducted by Donald K. Freedheim, ph.d. Psykoanalytisk orienteret søger fokus og indsigt i forbindelsen mellem bestemte tidligere hændelser og aktuelle symptomer. 58-årig kvindelig klient opsøger psykoterapeut på grund af desperation og passivitet over for barnebarns fødsel, men reaktionen viser sig at handle om sorgen efter 8

9 hendes mands og andre nære familiemedlemmers død. APA-DVD. Ca. 45 min. 5. Experiential Psychotherapy conducted by Alvin R. Mahrer, ph.d. Oplevelsesorienteret terapiform der på utraditionel vis nærmer sig en kombination af gestaltterapi og fantasirejser. Klient og terapeut sidder ved siden af hinanden, begge med lukkede øjne. Hver session ses som miniterapi og følger en række instruktioner og trin i den følelsesmæssige oplevelse. Ca. 35-årig mandlig klient opsøger psykoterapeut efter seksuelle problemer. APA-DVD. Ca. 45 min. 6. Tre terapisessioner med Carl Rogers, Fritz Pearls og Robert Ellis Rogers, Pearls og Ellis foretager hver et terapeutisk interview (assesment) med samme kvindelige klient. Rogers arbejder med accepterende Clientcentreret Therapy, Pearls med relationsorienteret Gestalttherapy og Ellis med kognitiv, læreprocesorienteret Rational- Emotional Therapy (som er mindre benyttet herhjemme). Hver terapisession på ½ time indledes med kort omtale af den pågældende terapeutiske tilgang, og afsluttes med terapeutens evaluering af sessionen. Hver terapiform varer ca. 45 min. Samlet varighed er 2,5 t. 7. Gestalt Therapy: Humanization of Technique, Erving Polster ph.d. 60 minutter, 1990 Gestaltterapeutisk teknik demonstreres idet terapeuten arbejder med to efter hinanden følgende frivillige fra et professionelt publikum. Der er fokus på her og nu og relationen mellem klient og terapeut. Terapeuten advarer mod at lægge for megen vægt på fortolkning og tilsigter at fokusere på klientens oplevelse. 8. Psychobiological Development of the Infant and Implications for Therapy Practice. The Tavistock Clinic, London har videooptaget 4 forelæsninger med ovennævnte tema. De 4 forelæsninger kan lånes samlet eller separat. Hver DVD varer ca. 45 min Affect Regulation: A fundamental Process of Psychobiological Development, Brain Organisation and Psychotherapy by Allan Shore, Ass. Clinical Professor of Psychiatry and Biobehavioural Sciences. Forelæsningen omhandler hvordan neurobiologisk interaktion mellem forældre og spædbarn reproduceres i psykoterapi. 9

10 8.2. Early Development Considerations in the psychoanalytic Treatment of Autism by Anne Alvarez, Child-Psychotherapist. Observationer af spædbørn belyser vitale udviklingstrin, som gør behandlerne i stand til at afstemme behandlingen af autistiske børn efter den tidlige udvikling Passionate Observers and Imitators: Joys and Deceptions of Companionship with Infants by Colwyn Trevarthen, Professor Emeritus of Child Psychology and Psychobiology. Diskussion af hvordan undersøgelser af spædbørn afslører psykiske forstyrrelser som en sygdom i selvet hos personer, der har mistet kontakt og forståelse How early can we Intervene? by Stella Acquarone, Child and Adolescent Psychoanalytic Psychotherapist. Udfra kliniske eksempler demonstreres hvordan kortvarige psykodynamiske interventioner kan løse stresssituationer i familier med ny baby og hvordan tidlig intervention kan foregå. 9. Den negligerede krop, Alice Theilgaard, 2000, ca. 45 min. (JB/WR/AT-produktion samt ATs specialartikel) De kropslige fænomener, som det her drejer sig om, er af stor betydning for oplevelsen af kroppen, men også af oplevelsen af selvet og identiteten, og de spiller ikke alene en rolle i affektregulering og kommunikation, men indgår i overførings- og modoverføringsmekanismerne og dermed i vores terapeutiske arbejde. I midten af afspilningen er der ca. 2 min. støj (flimmer), der dog ikke går ud over lydkvaliteten. 10. Ubevidst intelligens, Ole Vedfeldt, 2000, 45 min. I forelæsningen gives en fremstilling af, hvordan ubevidst intelligens, som er bevidstheden overlegen, viser sig i følelsesliv og sociale samspil, ved læring og personlig udvikling og i drømme og selvfordybelse. Endvidere beskrives hvorledes denne forståelse af ubevidst intelligens har betydning for udøvelsen af psykoterapi. 11. Creativity and Perversion in the Couple 1+2, Mary Morgan og Stanley Ruszczynski, 1999, minutter, ialt fire forelæsninger: 1) Mary Morgan, The Capacity to be a Couple.2) Stanley Ruszczynski, 10

11 Perversion and Perverse States of Mind. 3) Stanley Ruszczynski, The Perverse Couple. 4) Mary Morgan, The Aims of Psychoanalytic Psychotherapy with Couples. 12. Psykologiens historie i Danmark, Arrangør: tidsskriftet Psyke & Logos: 12.1: 2 timer:a) De lange udviklingslinjer i dansk psykologi, Birger Hjørland. b) Psykologiens grundlæggelse i Danmark, Bjarne Sode Funck. c) Københavnerskolens betydning, Erik Schultz. d) De psykoanalytiske foreninger i Danmark, Ole Andkjær Olsen 12.2:2,5 timer: a) Den psykologiske sexologis historie, Sten Hegeler. b) Om udviklingspsykologien en personlig beretning, Inger Bernth. c) Forholdet mellem profession og disciplin, Johanne Bratbo. d)universitetets Børnepsykologiske Klinik gennem årene, Ole Almstrup. e) Fra fænomenologidebatten til studenteroprøret, Benny Karpatschof 13. Demonstration of Supervision, Miriam Polster,ph.d. 60 minutter, 1990 En kort forelæsning med fokus på, hvad der er supervisors opgaver og advarer mod en søgen efter den rigtige intervention. Miriam Polster er gestaltterapeut og berører betydningen af supervisors teoretiske referenceramme. Supervision efter de gennemgåede principper demonstreres herefter med en frivillig fra et professionelt publikum. 14: Kognitiv supervision, Nicole Rosenberg Kristiansen, 40 minutter, den minutters DVD med kognitiv supervision. 15: Psykologen i rollen som den gode mor. 26 minutters DVD, hvor fokus er på en fastlåst terapeutrolle som klient og supervisand har svært ved at bryde. Grundet en dårlig lydkvalitet, er videoen kun egnet til små grupper. Introduktion: Alice Theilgaard. Produktion : Jens Berthelsen, Marianne Kahn Halskov og Werner Regli 16: Parallelproces: Angst og undvigelse. 36 minutters video eller DVD, hvor klient massivt går udenom følelser og frustrationer, hvilket supervisand ikke finder tilfredsstillende. Supervisionen bliver efterfølgende tematiseret mellem producer, supervisand og supervisor. Introduktion: Alice Theilgaard. Produktion: Jens Berthelsen, Marianne Kahn 11

12 Halskov og Werner Regli 17: Psykiatrisk assistance? 33 minutters video eller DVD, hvor klient er manisk og stivner ved kvindelig kontakt og er misbruger. Supervisand er i tvivl om mulighederne uden at medinddrage psykiatrisk assistance. Introduktion: Alice Theilgaard. Produktion : Jens Berthelsen, Marianne Kahn Halskov og Werner Regli 18: Psykologen i akut krise. 33 minutters video eller DVD, hvor supervisand pludselig har mistet en meget nærstående veninde. Supervisor fokuserer på sorgfølelserne og en skyldfølelse af at svigte klienterne melder sig. Introduktion: Alice Theilgaard. Produktion : Jens Berthelsen, Marianne Kahn Halskov og Werner Regli 19: Kvindehad og dybe længsler. 36 minutters video eller DVD, hvor fokus er på parallelprocesser og det svære ved ambivalensen for både klient og supervisand. Introduktion: Alice Theilgaard. Produktion : Jens Berthelsen, Marianne Kahn Halskov og Werner Regli 20. Agoraphobia DVD med Paul Salkovskis. 12

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2008

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP SOMMERBREV JUNI 2008 DPSP SOMMERBREV JUNI 2008 1 DPSP UPDATE Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Her har du de nyeste informationer om Selskabets udvikling og kommende aktiviteter. DPSP har nu 1295

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING HUSK: DPSP s generalforsamling den 14. marts 2012 i Århus! DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Januar 2012 Sundhedsstyrelsen har pr. 1. januar 2012 defineret individuel

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Juni 2012 DPSPs internationale seminarer - om foråret i Århus og om efteråret i København - er blevet mødested for mange af vore

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø www.dpsp.dk DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø www.dpsp.dk DPSP Update Januar 2015 Kære

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update Juni 2013 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Selskabets 23. generalforsamling blev afholdt i Odense. Bestyrelse og suppleanter blev genvalgt og Henriette McKenzie

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2014 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 4-årig Diplomuddannelse i Gruppeanalyse (GAU-D) 2-årig Organisationspsykologisk Uddannelse

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2009 37/09 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi... 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser... 7 Introduktionskursus

Læs mere

Fra redaktøren. Susanne van Deurs Redaktør

Fra redaktøren. Susanne van Deurs Redaktør Fra redaktøren er medlemsblad for Psykoterapeut Foreningen - Foreningen af uddannede psykoterapeuter i Danmark Psykoterapeuten udkommer i februar, maj og oktober. Redaktion og layout Susanne van Deurs

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Forårets konference 21-3 2015 AF Birgit Erichsen, Nete Breum og Jens Peder Jensen

Forårets konference 21-3 2015 AF Birgit Erichsen, Nete Breum og Jens Peder Jensen Fra styregruppen Vi er i styregruppen meget kede af, at dette blad er nogle måneder forsinket. Til gengæld kan vi nu præsentere GF s kommende konference den 21-3 2015. Denne vil blive nærmere beskrevet

Læs mere

34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Juli 2007 34/07 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 4 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 4 Årsberetning... 6 Årsregnskab... 8 Seminarer og kurser... 9 4. Millon seminar... 9 Forskningsseminar...

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi

2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi 2-årig klinisk specialistuddannelse i eksistentiel ericksoniansk psykoterapi August 2014 Maj 2006 Specialistuddannelse for psykologer, læger, psykiatere og andre akademikere, der arbejder med samtaler

Læs mere

42/11 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

42/11 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2011 42/11 Orientering fra formanden... 2 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 3 Årsberetning... 5 Fornyelse af medlemskab... 6 Behandling af personlighedsforstyrrelse... 7 Introduktionskursus

Læs mere

Uddannelse 2011. Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov. Uddannelsesafdelingen

Uddannelse 2011. Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov. Uddannelsesafdelingen Uddannelse 2011 Region Midtjylland Århus Universitetshospital, Risskov Uddannelsesafdelingen Medarbejdere i Uddannelsesafdelingen (tlf. 7789 + dir. valg) Kerstin Bäck Møller....kerstin.baeck.moeller@ps.rm.dk

Læs mere

Træk af supervisionens historie i Danmark fra 1960erne og frem

Træk af supervisionens historie i Danmark fra 1960erne og frem 1 DPSP s Videogruppe har fundet følgende historiske fortælling om supervisionens barndom og udvikling i Danmark så interessant, at vi finder det hører med til DPSP s historiske dimension. Videogruppen

Læs mere

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien Arbejdshæfte 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier Teenageproblematikker i plejefamilien Forord Dette materiale er udarbejdet som en del af aftalen om Barnets Reform, der trådte i kraft den

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2014 47/14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz...

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2009 38/09 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 22. april 2009... 4 Årsberetning... 5 Kontingent... 7 6. Millon seminar: Professor James P. Choca... 8 Kurser

Læs mere

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2007 33/07 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Seminarer... 6 Substance abuse and personality disorders... 6 Seminar med Lorna Smith Benjamin

Læs mere

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2013 45/13 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Ordinær generalforsamling... 5 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 6 Masterclass med Nancy McWilliams... 8 Introduktionskursus

Læs mere

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer

AKTbladet. Børns adfærd og trivsel. Sommer AKTbladet Børns adfærd og trivsel Nummer 132 - Maj 2013-9. årgang Sommer Redaktørens spalte Var det sommeren der kom? Den engelske forfatter George Orwell har ikke levet forgæves. Selv om årstallet for

Læs mere

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening Foto: Konstantin Binder/Wikimedia Commons (GNU Free Documentation) Nr. 21 juli 2008 www.angstforeningen.dk Tema: ADHD og angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud 8 Ny forskning i panikangst 11 Undersøgelsesgaranti

Læs mere

Den 2-årige Gestaltpraktiker- & den 2-årige Gestaltterapeutuddannelse

Den 2-årige Gestaltpraktiker- & den 2-årige Gestaltterapeutuddannelse STUDIEHÅNDBOG Revid. 23. juli 2015 side 1 Den 2-årige Gestaltpraktiker- & den 2-årige Gestaltterapeutuddannelse...3 Optagelseskriterier...4 A. 2-årig gestaltpraktikeruddannelse...4 B. 2-årig Gestaltterapeut

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

udtryksformer terapi Nyhedsbrev kreative som SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning Indlæg i dette nummer: Nr.

udtryksformer terapi Nyhedsbrev kreative som SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning Indlæg i dette nummer: Nr. Nyhedsbrev Nr. 16 August 2006 kreative udtryksformer som terapi TEMA: Indlæg i dette nummer: Kunstterapi 6 Kunstterapi: Discovery 10 Psykodrama 13 Musikterapi 15 SIND Århus Amtskreds & SIND's Pårørenderådgivning

Læs mere

Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi.

Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi. 9 16. maj 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi. Side 3 Leder Psykologer

Læs mere

Åbning mod livet. Alle de kendte. Vil du være TR. Forsker i tilknytning

Åbning mod livet. Alle de kendte. Vil du være TR. Forsker i tilknytning 15. maj 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 9 Åbning mod livet Mørket omsluttede Anne, men lyset kommer langsomt. Der er dog stadig et arbejde at gøre, før hun er fri af sin depression. Side 4 Alle

Læs mere