Person Centered and Experiential Psychotherapy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Person Centered and Experiential Psychotherapy"

Transkript

1 Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder en intensiv 1½ årig videreuddannelse for psykologer og psykiatere i Person Centered and Experiential Psychotherapy (PCE) eller på dansk: Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi. Uddannelsen opfylder kravene til det lange forløb på specialist uddannelsen i psykoterapi i Dansk Psykologforening med det fulde timetal i teori, supervision og personligt udviklingsarbejde (specialiseringsdelen). Deltagerne vil med uddannelsen opnå færdigheder til selvstændigt at kunne praktisere klassisk klientcenteret terapi (Rogers), personcentreret terapi (Rogers) og emotionsfokuseret terapi (EFT) (Greenberg) Om PCE-terapi PCE-psykoterapi består af de psykoterapier, som har deres rødder i Carl Rogers Klientcentrerede Psykoterapi. Det er en psykoterapi-tradition inden for den humanistiske familie af psykoterapier. I menneskesynet inden for PCE lægges der vægt på klientens unikke fænomenologiske oplevelsesverden, respekten for klientens selvbestemmelse og tilliden til klientens iboende væksttendens. PCE-psykoterapier er grundlæggende relationelle og tager udgangspunkt i Rogers terapeutiske holdning, hvor empati, ubetinget positiv anerkendelse og autenticitet bibringer klienten et terapeutisk klima, hvor klienten kan vokse og udvikle sig emotionelt og personligt. I dag har den empatiske relation med god arbejdsalliance i en varm ægte relation vist sig at være en af de mest effektive faktorer i psykoterapi. PCE-psykoterapierne har siden Rogers klientcentrerede terapi tilføjet nye elementer f.eks. større fokus på klientens vækst og fulde funktion. Men også en lang række oplevelsesorienterede metoder, som f.eks. Gendlinds fokusering og en lang række oplevelsesorienterede metoder inden for EFT, hvor bl.a. gestalt terapeutisk stolearbejde er en af dem. EFT er en humanistisk integrativ psykoterapeutisk metode, som samler de primære relationelle og oplevelsesorienterede metoder i PCE-traditionen til en metode, hvor terapeuten dialektisk veksler mellem at følge klienten empatisk relationelt og lede IPCOPT - Institut for PersonCentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi 1

2 klienten ved at foreslå oplevelsesorienterede teknikker til at fordybe og bearbejde emotionelle problemstillinger, der opstår i terapien fra øjeblik-til-øjeblik, men hele tiden empatisk afstemt med klienten. EFT er en markørguidet terapi, hvor klientmarkører (reaktioner) angiver mulige terapeutiske teknikkers anvendelse. PCE-terapier er grundlæggende emotionsfokuserede terapier, hvor kontakt med, fordybelse af, udtryk af og ejerskab af følelser er primært. Følelser betragtes som grundlæggende sunde og som vigtige i vores psykiske funktion, som guide for vores handling. Som en pendant hertil er klassisk klientcentreret terapi med sin ikke-dirigerende tilgang udelukkende fokuseret på klientens oplevelsesverden uanset, hvad den indeholder i respekt for og tillid til klienten, herunder også klientens følelser. PCE-terapi er forskningsmæssigt undersøgt fra sin start i 1940 erne og har vist sig effektiv overfor en lang række psykologiske problemstillinger. Samtidig har den vist sig effektiv i forhold til andre psykoterapier herunder kognitiv terapi. Når emotionsfokuseret terapi er blevet sammenlignet med kognitiv terapi, har EFT vist sig mest effektiv (Elliot & Freire, 2010). I PCE-terapier går hård videnskabelig undersøgt effektivitet dermed hånd i hånd med bløde humanistiske værdier. Terapimetoder: I den danske PCE uddannelse lærer deltagerne følgende terapimetoder: - Klassisk Klientcentreret Terapi (tidlige Rogers) - Personcentreret terapi (Sene Rogers og efterfølgere) - Emotionsfokuseret Terapi (EFT) Emotionsfokuseret Terapi integrerer udover den relationelle empatiske tilgang fra Personcenteret Terapi også følgende oplevelsesorienterede metoder: - Fokusering (Gendlin) ved uklar følelser - Clearing a space (Gendlin) ved følelsesmæssig overvældelse - Gestalt terapeutisk stolearbejde (Pearls) ved indre konflikt og uafsluttede situationer - Systematic Evocatice Unfoldning (Rice) ved problematisk reaktion IPCOPT - Institut for PersonCentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi 2

3 - Traume genfortælling (Elliott) ved psykiske traumer - Meningsarbejde (Clarke) ved meningstab - Alliance dialog (Safran og Muran) ved alliancebrud - Selvomsorg (Greenberg og Watson) ved emotionel smerte Endvidere indeholder uddannelsen også en udvidelse af den klientcentrerede metode, som retter sig særligt mod kontaktsvage klienter og klienter med psykosediagnose: - Præterapi PCE uddannelsen repræsenteret alle i de centrale PCE-metoder, der findes i dag og giver deltagerne en solid indføring i disse. Den danske PCE-uddannelse retter sig mod terapi af voksne og unge. Mål: De overordnede mål for PCE-uddannelsen er, at deltagerne - selvstændig kan anvende PCE metoder i sit terapeutiske arbejde - har erhvervet kendskab til PCE- teori, behandlingsmetode, forskning og etik - har udviklet sig personligt og emotionelt Målene med undervisningen (Teori og færdighedstræning) er at give deltagerne: - teoretisk viden om personlighed, psykopatologi, psykens dele og funktion - viden om PCE-terapiens grundlag filosofisk og menneskesyn - teoretisk viden om PCE-terapiens behandlingsmetode - viden om forskningen i PCE-terapier og terapeutiske processer - indblik i etiske problemstillinger og holdninger i PCE terapi - færdighedstræning i PCE-terapiernes relationelle og oplevelsesorienterede metoder, så deltagerne selvstændig kan udføre metoderne og forholde sig terapeutisk til klienter. Målene med supervisionerne er, at deltagerne: IPCOPT - Institut for PersonCentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi 3

4 - kan anvende PCE-terapeutiske metoder selvstændigt i deres kliniske arbejde - får større bevidsthed om deres funktion som terapeut og person i terapien - kan overføre grundlagsteori og klinisk teori til klinisk praksis - kan forholde sig til etiske problemstillinger i den terapeutiske situation Målene med egenterapien/det personlige udviklingsarbejde er, at deltagerne: - kan arbejde med egne problemstillinger og smertepunkter - kan udvikle sig personligt med større ejerskab af og forståelse af sider af sig selv - kan opnå større emotionel rummelighed, udholdenhed og nuancering - bedre kan indleve sig i deres klienter - kan forstå PCE-metoderne oplevelsesmæssigt Undervisningsmetoder Undervisningen vil være elevcentreret og oplevelsesorienteret i sin tilgang. Der vil være oplæg fra underviserne med præsentationer, demonstrationer live eller på video og diskussion af oplæggene. Øvelser og færdighedstræning foregår i små grupper med deltagerne i rollerne: klient, terapeut og observatør. Der tilstræbes brug af autentisk materiale fra deltagerne eller rollespil af klienter, hvor deltagerne indlever sig i klientens verden. Supervisionsmetoder I supervisionen anvendes video af terapier, hvor dele af terapitimen vises og superviseres øjeblik for øjeblik. Enkelte supervision kan være uden video. Der er 2 lange supervisions forløb med mindst 2 klienter, der tages til supervision mindst 5 gange hver. Der kan herudover tages klienter op til konsultativ supervision. Egen-terapimetode Der er tale om gruppeterapi med en terapeut og op til 8 deltagere. Deltagerne kan opleve sig selv som klient ved at bringe personlige emner op, og engagere sig i terapien. Terapeuterne forholder sig personcentreret og oplevelsesorienteret til deltagerne. Der kan være visse strukturerede elementer i terapien, men de største dele vil følge de enkelte deltageres proces og gruppens proces. Terapeuterne bestræber sig på at skabe et rum og IPCOPT - Institut for PersonCentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi 4

5 terapeutisk klima, hvor klienterne kan udvikle sig personligt, lære sig selv bedre at kende og rumme egne sider og følelser bedre. Litteratur: Der vil være litteraturlæsning i et omfang af sider pr. undervisningsdage Deltagerne anskaffer selv litteratur. Nogle artikler vil blive udleveret på uddannelsen. Litteraturliste udleveres ved tilmelding. Skriftligt arbejde: Der er ikke skriftligt arbejde i forbindelse med uddannelsen, men skriftlige evalueringer. Omfang: PCE-uddannelsen omfatter 43 dage og udgør i alt 256 timer, fordelt på 96 timers teori, 60 timers supervision, 96 timers personligt udviklingsarbejde og 4 timers introduktion. Teori/supervision og personligt udviklingsarbejde kan også tages som selvstændige forløb på hhv. 160 timers teori/supervision og 96 timers personlig udviklingsarbejde. Uddannelsen finder sted i tidsrummet kl Godkendelse: PCE-uddannelsen søges godkendt i Dansk Psykologforening, som specialiseringsdelen ( det lange forløb ) af specialistuddannelsen til psykoterapi samt alternativt med 30 timer, anden uddannelsesretning ( det korte forløb ). Uddannelsen retter sig mod individuel psykoterapi af voksne inden for den humanistisk/eksistentialistiske psykoterapi tradition. Uddannelsen er søgt godkendt med 90 timers Grundlagsteori og klinisk teori ( ) 60 timers supervision i grupper af max. 8 (12.4.2) samt sideløbende 96 timers personligt udviklingsarbejde i gruppe af max 8 (12.4.3) IPCOPT - Institut for PersonCentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi 5

6 Supervision er af psykoterapi på baggrund af videooptagelse af klientsamtaler. Supervisionsdelen af PCE-uddannelsen kan også bruges til at opnå autorisation Teori, supervision og personligt udviklingsarbejde kan anvendes til specialist uddannelsen selvom du starter uddannelsen før, du er autoriseret. Evaluering: Der finder evaluering sted efter hver af uddannelsens 3 dele. Evalueringer kan være både mundtlige og skriftlige. Gennemførsel: Min 90 % af hver af uddannelsens dele er gennemført Supervision af mindst 2 klientforløb 4 gange hver. Supervisionsforløb godkendt. Der udstedes særskilte beviser for teorikurset, supervision og udviklingsarbejde. Ved supervision benyttes også DP s supervisionsskema Undervisere og supervisorer: Ph.D, clinical psychology, Licensed psychologist Robert Elliott Professor of counseling, Stratclyde University Postgraduat træner og supervisor i Emotions Fokuseret Terapi M.A. Clinical Psychology, Ph.D. Clinical Psychology, Certified Psychologist in Ontario Psykolog Jeanne Watson Professor, Department of Adult Education and Counselling Psychology, University of Toronto Postgraduat træner og supervisor i Emotions Fokuseret Terapi Master in Psychology, Ph.D.,Licensed psychologist and psychotherapist, Ladislav Timulak Course Director, M.Sc Counselling Psych, Trinity College Dublin, The University of Dublin Postgraduat træner og supervisor i Personcenteret Terapi ogemotions Fokuseret Terapi Cand. psych., aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Lisbeth Sommerbeck Privat praksis IPCOPT - Institut for PersonCentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi 6

7 Cand. psych., aut. psykolog, specialist i psykoterapi Niels Bagge Privat praksis, Institutleder Terapeuter: M.A. clinical psychology, registred psychologist and psychotherapist Kurt Renders Director and psychotherapist of group practice Conciente in Antwerpen, Belgium Director and tutor at postgarduate personcentered and experiential psychotherapy trainings M.A. clinical psychology, registred psychotherapist, gz-psychologist and clinical psychologist Chaja Kaufmann Leder af Clinique COLK, Yulius (psykiatrisk service) og postgraduat gruppeterapi træner Lærer-terapeut og supervisor i Hollandske forening for klient-centreret psykoterapi (VCgP) Kursusleder: Cand. psych., aut. psykolog, specialist i psykoterapi Niels Bagge Privat praksis, Institutleder Deltagere: Cand. psych., cand. pæd. psych. mag.art. i psykologi Psykiatere deltagere ialt Tid: 1. september november 2012 for hele uddannelsen eller Teori/superv. Separat. 28 januar 30. oktober 2012 for personligt udviklingsarbejde separat. Kursusdagene starter 9.30 og slutter med en times frokost, samt pauser formiddag og eftermiddag Sted: København eller omegn Sprog: Dansk og let forståeligt engelsk Kost og logi: Kost og logi er ikke inkluderet i kursusafgiften. IPCOPT - Institut for PersonCentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi 7

8 Der er te, kaffe, vand, frugt og kage til rådighed i løbet af kursusdagene. Kursusafgift: 3 rater af kr. for hele uddannelsen Teori/supervision separat: 2 rater af kr. Personligt udviklingsarbejde separat: kr. Ansøgningsfrist: 24. juni 2011 Optagelse på uddannelsen: Deltagerne skal opfylde følgende kriterier for optagelse: 1. Uddannelse som psykolog eller psykiater 2. Arbejdserfaring som psykolog eller psykiater, inden for det kliniske område og psykoterapi. 3. Adgang til mindst 6-8 terapiforløb i hele uddannelsesperioden, som kan videooptages. 4. Forstår, taler, læser og skriver både dansk og engelsk. 5. Adgang til videooptageudstyr og videoredigering (på PC) (kan anskaffes senere) 6. Motivation for at lære personcenteret og oplevelsesorienteret psykoterapi 7. Tid, økonomi og energi privat og arbejdsmæssigt til at deltage i uddannelsen Der vil være et optagelsesinterview. Forbehold Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet og kursusbetingelserne Introduktionsforedrag: 1½-2 timers introduktionsforedrag annonceres løbende på hjemmesiden Arrangør: IPCOPT Institut for Personcenteret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi Ringstedgade 10, Baghuset 4000 Roskilde Tlf Er du interesseret i optagelse på PCE uddannelsen eller har spørgsmål til denne er du velkommen til at rette henvendelse til kursusleder aut. Psykolog Niels Bagge på tlf eller IPCOPT - Institut for PersonCentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi 8

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Evaluering Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l I det pædagogiske arbejde Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Rapporten er udarbejdet af: Gitte Larsen, cand. soc., lektor v/ucn Helle Meyer, cand.

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

Guide til. Lær at leve med kronisk sygdom

Guide til. Lær at leve med kronisk sygdom Guide til Lær at leve med kronisk sygdom guide til Lær at leve med kronisk sygdom Jeg har været utrolig glad for de mange nye input nogle vidste jeg besked om i forvejen jeg fik bare aldrig ført dem ud

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Alsidig udvikling... side 3 2. Når hele skolen sætter ind... side 5 3. Undervisningsprogrammer i alsidig udvikling...

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolers læringspraksis i 9. til 12. klasse

Didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolers læringspraksis i 9. til 12. klasse Niels Rosendal Jensen Jesper Boding Christian Christrup Kjeldsen Didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolers læringspraksis i 9. til 12. klasse AU AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

k k Supervision og de tre k er

k k Supervision og de tre k er Supervision og de tre k er Supervision Af Benedicte Schilling, Claus Haugaard Jacobsen & Jan Nielsen kontrol, kontrakt og kontekst er supervisionens tre k er. men hvad er supervision i det hele taget for

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler Indledning Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler 4 Forord Kolofon: Signe Søndergaard og Steno Instituttet Aarhus Universitet 1. udgave 2008 Omslagsdesign: Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

PARTERAPI VIRKER. En introduktion til emotionsfokuseret parterapi

PARTERAPI VIRKER. En introduktion til emotionsfokuseret parterapi ARTIKEL: PARTERAPI VIRKER - OM EFT PARTERAPI VIRKER En introduktion til emotionsfokuseret parterapi Tekst: Steen Rassing og Jette Simon Tegninger: Jens Lund Peter læner sig frem og siger med en lav intens

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere