Det lille land før den store krig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det lille land før den store krig"

Transkript

1 Det lille land før den store krig

2

3 Michael H. Clemmesen Det lille land før den store krig De danske farvande, stormagtsstrategier, efterretninger og forsvarsforberedelser omkring kriserne Syddansk Universitetsforlag

4 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2012 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 436 Sat og trykt af Narayana Press Omslagsfotos: Forside: Mobiliseringsøvelsen i september Foto: Holger Damgaard, Det Kongelige Bibliotek. Bagside: Kommandør T.V. Garde på Storebælt i Foto: Det Kongelige Bibliotek. ISBN: Det lille land før den store krig er trykt med støtte fra: Helen og Ejnar Bjørnows Fond Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck s Fond Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden mangfoldiggørelse af denne bog er kun tilladt med forlagets tilladelse eller ifølge overenskomst med Copy-Dan Syddansk Universitetsforlag Campusvej Odense M Tlf Fax

5 Indhold Forord 9 Indledning 11 En kort indledningsvis skitse 19 Baggrunden: Indtil Agadir-krisen 25 Kapitel 1: Storbritannien generelt 25 Kapitel 2: Ballard og Slade september 1905-september Kapitel 3: Ballard-komitéen 33 Kapitel 4: Admiral Wilsons notat samt striden med Beresford 41 Kapitel 5: Britisk usikkerhed om Danmarks stilling 49 Kapitel 6: Blokaden 52 Kapitel 7: Operativ centralisering m.m Kapitel 8: Tyskland op til Kapitel 9: I Danmark: Wencks 1900-foredrag og J.C. Christensens reaktion på overfaldstruslen 69 Kapitel 10: Forsvaret under den første radikale regering 75 Kapitel 11: Forsvarslovenes gennemførelse sættes i værk under Berntsen 84 Kapitel 12: Wencks prisopgave 91 Kapitel 13: Landgangstruslen mod mobiliseringen på Sjælland 95 Kapitel 14: Idéen om Forsvarsrådet drøftes og dør 100 Kapitel 15: Efterretningsvæsnets udvikling indtil Kapitel 16: Tjenesten konsolideres under Gørtz 113 Kapitel 17: Dynamoen Erik With og de nye samarbejdsmuligheder 129 Første del: Fra krise til ny krise 133 Kapitel 18: Storbritannien under og efter Agadirkrisen 133

6 6 Det lille land før den store krig Kapitel 19: Tysklands ydmygelse 149 Kapitel 20: Danmark under indtryk af Agadirkrisen 154 Kapitel 21: Efterretningsvæsnet under krisen 161 Kapitel 22: Beredskabsskridt 165 Kapitel 23: Generalstrejken 174 Kapitel 24: Flådens Stabs balancegang 180 Kapitel 25: Københavns forsvar og flåden 188 Kapitel 26: Københavns samt Sjællands forsvar og hæren 196 Kapitel 27: Tuxens diskrete selvstændighed 202 Kapitel 28: Stormagterne januar-august 1912 i diplomaternes indberetninger 210 Kapitel 29: Sverige set fra København i Kapitel 30: Indenrigspolitisk fokus, kongen og de ubekvemme flådebesøg 216 Kapitel 31: Forhistorien til den russiske Østersøflådes besøg 220 Kapitel 32: Kommandør Hugh Watsons aktiviteter 225 Anden del: Balkankrisen 237 Kapitel 33: Tyskland og krisens første par måneder 237 Kapitel 34: Truslen mod Tyskland og krigsforberedelserne under resten af krisen 244 Kapitel 35: Royal Navys krigsplan færdiggøres 248 Kapitel 36: Churchills begyndende modoffensiv mod krigsplanen 257 Kapitel 37: Danmark og krisen indtil første Forsvarsrådsmøde 267 Kapitel 38: Forsvarsrådsmøderne og resten af november 287 Kapitel 39: Efterretningsvæsnernes status under Balkankrisen 312 Kapitel 40: Forsvarsforberedelser i oktober-november 318 Kapitel 41: Omkring krisens første kulmination: 1. til 20. december Kapitel 42: Vejen til neutralitetserklæringen 336 Kapitel 43: Flådens Operationsplan og andre forberedelser 345 Kapitel 44: Efterretningssituationen i begyndelsen af Kapitel 45: 3. Divisions enheder kommer til Sjælland 357 Kapitel 46: Forsvaret af hovedstaden og Forsvarsindsamlingen 366 Kapitel 47: Danmark i krisens sidste periode 380

7 Indhold 7 Kapitel 48: Sverige op til og under krisen indtil kystflådens Vintermanøvre 389 Kapitel 49: Kystflådens Vintermanøvre samt truslen mod vestkysten 401 Tredje del: Mellem krisen og krigsudbruddet 433 Kapitel 50: Britiske reaktioner 433 Kapitel 51: Den tyske flåde erkender de nye vilkår 448 Kapitel 52: De sidste danske forberedelser for at blive klar til den ventede krig 451 Kapitel 53: Sverige efter Balkankrisen: Forsvar af Vestkysten, angreb på demokratiet 464 Kapitel 54: Forsvarsforberedelserne og den faktiske krig 475 Afsluttende bemærkninger 485 Kilder og litteratur 491 Kilder 491 Fra arkiver o.l. 491 Trykte kilder 491 Litteratur 493 A summary of the Royal Navy s strategic discourse 497 General 497 Phase : The plan studies produced by the Ballard Committee 499 Phase : Editing the plan studies, centralisation and reaction to the Ballard-Corbett heresy 500 Phase : The Arthur Wilson rejection of a key role to trade war 501 Phase : The Ballard-Callaghan development of the RN War Plans 502 Phase : Churchill s tailoring of the war planning 503 The effect of the results on Denmark, Sweden and Germany 504 Kronologi

8 8 Det lille land før den store krig Noter 515 Personregister 549

9 Forord Under arbejdet med min foregående store bog, Den lange vej mod 9. april, der først og fremmest skulle blotlægge Danmarks og Norges situation under 1. Verdenskrig og virkningerne af denne, erkendte jeg, at centrale dele af historien om årene op til Den Store Krig og to perioder i Mellemkrigstiden stadig henligger ufortalt. Denne bog søger ved på 100-året for hovedbegivenhederne i det sidste par år op til krigen at udfylde det første af disse huller. Jeg er dybt taknemmelig over, at Rigsarkivaren og Hendes Majestæt Dronningen viste den tillid at give mig adgang til dele af Kong Christian X s arkiv, så jeg som den første eksterne historiker opnåede det privilegium. Som vel alle andre større værker kunne heller ikke denne bog skrives uden hjælp, støtte og vejledning fra interesserede kolleger og institutioner. Her er det naturligt først at nævne mit forlag, Syddansk Universitetsforlag, som altid har tid til at lytte til forfatterprimadonnaer og hjælpe dem videre. Det aflaster den hårdt prøvede familie. Takket være Helen og Ejnar Bjørnows Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck s Fond samt den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse blev det finansielle grundlag sikret for igen at gøre en af mine bøger attraktiv. Også en stor tak til Forsvarets og specielt Forsvarsakademiets Bibliotek, der igen har fundet litteratur og trykte kilder, som jeg havde opgivet at finde, og til tålmodige mennesker i mange lande, der skeptisk har lyttet til argumenter om, at også dette projekt var relevant. Tak til general Jørgen Lyng, den tidligere leder af Udenrigsministeriets Arkiv Otto Christian Schepelern og ambassadør Jørgen Ørstrøm-Møller, der igen påtog sig at læse og kommentere de mange hundrede siders ufærdig tekst, samt til forlagets anonyme kontrollæser, som efter den foregående bog også påtog sig at gennemlæse og kommentere dette manuskript. Det svenske Kungliga Krigsvetenskapsakademien hjalp ved at invitere til Stockholm i forbindelse med et andet projekt på et tidspunkt, hvor det var afgørende at besøge Krigsakivet der. Her gav Jan Dahlström og Per Clason en konstant hjælp og opmuntring, og professor Gunnar Åselius fra Försvarshögskolan støttede opbygningen af det nødvendige kendskab til forskningen i Sveriges sikkerhedspolitik op til Bogens i betydelig udstrækning nye rekonstruktion af Royal Navys strategidiskussion op til 1. Verdenskrig og dennes rødder kunne kun finde sted i rammen af en konstant dialog med professor Andrew Lambert fra King s College London og hans tidligere elev, Dr Stephen S.W. Cobb.

10 10 Det lille land før den store krig Denne bog er afslutningen af det projekt med at beskrive Hæren og Flåden under 1909-ordningen, som blev indledt i sommeren Som vel så mange andre sådanne grundforskningsprojekter endte det helt anderledes end forudset. I første omgang fordi det blev klart, at den ydre ramme begivenhederne omkring Danmark under 1. Verdenskrig hverken var dækket eller analyseret i den tidligere litteratur. For det andet fordi det syntes ret uinteressant blot at beskrive, hvad der skete, når det centrale spørgsmål var hvorfor. Som i Den lange vej mod 9. april har forsknings- og skriveprocessen været stærkt motiverende, fordi det har været, som det må være at restaurere et stort lærred af Hieronimus Bosch, hvor detaljer og sammenhænge kun gradvis bliver tydelige.

11 Indledning Dette er en hundrede år gammel historie om, hvorfor og hvordan Danmark forberedte sig til den truende storkrig, så man i alt væsentligt blev klar ti måneder før dens udbrud. Historien er aldrig tidligere blevet fortalt, nok delvis fordi periodens kriser ikke straks bragte storkrigen, men kun førte til, at muligheden blev gennemtænkt og forberedt af hærene og flåderne. Overvejelser og forberedelser fandt sted både hos stormagterne og i de neutrale lande som den efter 1864 håndsky småstat Danmark og det selvbevidste Sverige. Bogens emne er således ikke de store landes dramatiske krigshistorie. Hovedemnet er for en snævert krigshistorisk interesseret noget så umiddelbart dødsenstrist som små landes indsats på forhånd for at overleve under de stores mulige krige, dvs. små landes normalvilkår. Forløbet fandt sted i en tid, som på mange områder er fremmed for os nu disse mange årtier senere, ikke mindst fordi samfundene dengang var dybt delte i spørgsmålet om krig. På den ene side stod de, som så krig som uundgåelig, måske endda ønskelig og nødvendig, en del af det naturlige samspil mellem staterne. På den anden side stod voksende oplyste kredse af liberale og moderate socialdemokrater, der så krige mellem civiliserede lande som vanvittige og heldigvis stadig mindre sandsynlige. Sund fornuft, egeninteresse og international arbejdersolidaritet kombineret med indenrigspolitisk modstand mod at vælge krigen ville spille sammen og sikre, at modsætningsforhold og kriser blev løst ved kompromis gennem forhandling. Hvis krig alligevel skulle bryde ud, ville fjendtlighedernes karakter og lidelserne blive begrænset af det voksende kompleks af internationale aftaleregler. En anden grund til, at perioden forblev ubeskrevet for Danmarks vedkommende, er, at den ligger efter det for politiske historikere åbenlyst interessante arbejde med at udrede vejen til Forsvarslovene af Denne bog dækker perioden, der fulgte efter de år, som ikke mindst er belyst af Troels Finks pionérindsats suppleret gennem Jens Ole Christensens senere forskning. Denne bog er historien om den samvittighedsfulde, men vel lidt grå, Klaus Berntsens pligtarbejde med som pligt hen ad vejen at implementere partiets forsvarsordning efter dens hensigt i det omfang, pengene rakte. Bogen giver den første beskrivelse af gennemførelsen af ordningen og af de idéer hos de ledende officerer, som drev og vejledte beslutningerne. Som dansk forsvarshistorie viser, er implementeringen af en altid underfinansieret og kontroversiel militærordning

12 12 Det lille land før den store krig langt fra en automatisk og given sag. Det kan ikke udelukkes, at den manglende tidligere undersøgelse af emnet skyldes, at i modsætning til klarlægning af den politiske diskussion før lovvedtagelsen kræver en implementeringshistorie også en systematisk søgning i omfattende og spredt placerede militære myndighedsarkivalier. Forløbet med gennemførelsen af 1909-loven måtte særdeles upassende og indenrigspolitisk ubekvemt ske med tordenskyer bølgende over horisonten som følge af uvejr i Sydeuropa. Men pligtarbejdet måtte laves, før Berntsen kunne gå videre og opnå, hvad han opfattede som sit politiske svendestykke og hovedprojekt, en demokratisk grundlov. Fra forhåndslæsere af manuskriptet ved jeg, at de logiske forbindelser mellem bogens mange delhistorier ikke altid står klart. Lad mig derfor skitsere sammenhængen allerede her i indledningen. Kriserne i 1911 og i Middelhavet og på Balkan beskrives, så kilderne til det stadigt forværrede modsætningsforhold mellem stormagterne samt bølgerne af krigsfrygt og optimisme overalt i Europa står klart. Det er nødvendigt, at bogen følger og analyserer de forløb i Tyskland, specielt England og til en vis grad også Rusland i årene før Den Store Krig, som skabte rammerne for dansk og svensk sikkerhedspolitik og landets militære styrker. Bogen følger, hvordan den allerede eksisterende, dynamiske, næsten ideologiske, interne konflikt om den britiske flådes strategi i en krig mod Tyskland, en konflikt, der også blev næret af den ekstremt hurtige teknologiske udvikling, kom til at bestemme, hvad der herefter skete i Nordsøen og omkring adgangsvejene til Østersøen. I sommeren 1914 var denne konflikt endnu ikke afsluttet, fordi blandt andre den unge marineminister Winston Churchill så den professionelle flådeledelses løsning som alt for passiv. Grunden til, at Østersøens munding fra Skagerrak til Kiel var blevet strategisk ret uinteressant, da krigen kom, var, at ministeren ganske vist lige havde fået fjernet de personer fra sin stab, der havde intellekt og civilcourage til at stå op mod ham, men den admiral, han udnævnte til at føre krigen i Nordsøen for sig, viste sig at være grundlæggende uenig i Churchills risikovillige linje. Det kom til at betyde, at ministeren ni måneder senere måtte søge afløb for sin aktivisme i Ægæerhavet, fjernt fra admiral Jellicoes ansvarsområde Nordsøen. Fortællingen er også præget af, at det ikke kun eller måske ikke engang primært er den objektive udvikling i omverdenen, der driver politiske og fagmilitære beslutninger, men samspillet af forskellige subjektive syn på denne og egne mål. Derfor er det bogens hovedhistorie at fortælle, hvordan de oplysninger, man i København skaffede sig om stormagternes maritime strategi og situationens udvikling under kriserne, påvirkede forsvarsforberedelserne i Danmark. Det skal allerede her understreges, at årsagen til, at stormagten Frankrig næsten ikke behandles i bogen, er at landet er næsten ikke-eksisterende i de britiske, tyske, svenske og danske arkivalier, som den bygger på. Nordsøen var

13 Indledning 13 et britisk-tysk spændingsfelt og Østersøen et tysk-russisk med mulig britisk indblanding. På grund af, at den svenske vestkyst i London og i stigende grad også Stockholm blev set som et muligt baseområde i en tysk-engelske søkrig om adgangen til Østersøen og i handelsblokaden af Tyskland, har det været nødvendigt at behandle Sverige parallelt med Danmark. En ekstra fordel, man får ved også at behandle det store naboland, er, at diskussionen dér om truslen fra Rusland og anvendelsen af Forsvarssagen i svensk indenrigspolitik fra siden kaster et klart nyt lys på forløbet i Danmark og forsvarsforberedelserne her. Et element er, at Göteborg fik næsten samme rolle i Sverige som Esbjerg fik i den danske hærs forsvarsforberedelser. Ved starten på skrivearbejdet i efteråret 2010 var manuskriptets arbejdstitel: Som skærgårdssejlads i tåge. Titlen afspejlede den ekstreme usikkerhed, der uundgåeligt og altid må karakterisere den planlægning og de krigs- eller forsvarsforberedelser, som et land gennemfører såvel for en måske kommende krig som for beslutninger i en krise. Usikkerheden er en realitet, uanset om der er tale om en stormagt eller en småstat, dog nok mindst for en stormagt, der planlægger selv at starte krigen og tage det strategiske initiativ, og absolut størst for en geografisk uheldigt placeret småstat med meget begrænsede militære midler, der har besluttet at forblive neutral. Som krigsplanlægning og optræden i krise: Indøvelse af navigation i skærgården i tåge i den svenske kystflåde under 1. Verdenskrig. (Krigsarkivet)

14 14 Det lille land før den store krig Dette fotografi illustrerer problemet. Navigatøren skal vælge fart og kurs i et farvand, han ikke kan se. Men situationen for den neutrale småstats navigation er langt mere kompleks. Det søkort, krigs-/forsvarsplanlæggeren eller rådgiveren i en international krise skal navigere efter, består af i bedste fald ufuldstændige efterretninger fra forskellige mere eller mindre troværdige kilder, der forsøges bundet sammen af et altid usikkert logisk netværk. Resultatet er ikke nødvendigvis meget bedre end de mytiske kort, som de første søfarere havde til rådighed. Samtidig kan navigatøren ikke være sikker på, at rorgængeren forstår ham, samt at roret og maskintelegrafen virker som han forudsætter. Og selv om han måtte være i stand til at optræde korrekt i situationen, har han ikke nødvendigvis myndigheden til at beslutte og kommandere. Den vil ligge hos kaptajnen, der måske ikke opholder sig på broen, og som i øvrigt måske modvilligt og tøvende må følge direktiver fra rederen den politiske ledelse som kan have et helt andet syn på verden eller prioriteringer, end man må have på skibet, selv hvor der kun er tale om en øvelse, eller i forsvarsforberedelser for en hypotetisk mulighed, man dybtfølt håber at undgå. Navigatøren s arbejde under denne krise måtte også præges af, at der muligvis kun var få måneder til rådighed til færdiggørelse af planlægning og andre forsvarsforberedelser. Det blev i øvrigt vanskeliggjort af, at perioden som nævnt var præget af en meget hurtig teknologisk udvikling. Hindringer for at lægge en sikker kurs var således næsten uoverstigelige. Arbejdstitlen var ikke kun relevant som et billede på usikkerheden i forhold til den internationale udvikling. Netop i årene op til og under Den Store Krig betød en usikker og konfliktfyldt overgang til parlamentarisk demokrati, at fordelingen af myndighed mellem monarken, regeringschef, værnsminister og de militære ledere måtte være uklar. Dette betød, at hverken konge, politikere, de professionelle militære, medierne eller folket var nået frem til den nye forståelse for ansvars- og myndighedsfordeling, der først i løbet af 1917 blev endeligt gennemtrumfet af liberale politikere som David Lloyd George i Storbritannien. I årene op til krigen gjorde usikkerheden, tågen, at viljestærke personer som det svenske kongepar og den britiske marineminister kunne kortslutte udviklingen og tiltage sig anakronistisk myndighed. Som det vil blive beskrevet betød Frederik VIII s, Christian X s og Klaus Berntsens personligheder, at de afgørende skridt mod den nye myndighedsfordeling i Danmark blev taget i efteråret 1911 og vinteren Berntsen sikrede klart den politiske kontrol over de militære styrker, og Venstre afviste under krisen den planlagte lovgivning, der ville sikre hærens overtagelse af retsvæsnet og landets infrastruktur ved mobilisering. Disse problemer var således løst, da Peter Munch i sommeren 1913 overtog de militære ministerier for at føre udviklingen til sit logiske, men uafbalancerede, endelige resultat i efteråret Bogens nødvendige fokus på beslutningsgrundlaget under kriserne førte til en grundig søgen efter danske efterretningsarkivalier fra perioden, der undgik den

15 Indledning 15 systematiske ødelæggelse af planlægningsdokumenter og rapporter rettet mod Tyskland efter besættelsen af landet den 9. april 1940, der betød, at intet væsentligt fra Hærens Efterretningssektion har overlevet til i dag. Ret overraskende og heldigt for denne fortælling overlevede nogle kopier af hærens efterretningsrapporter fra kriserne i Flådens Stabs arkiv. Organisationssager angående hærens efterretningsvæsen og dokumenter fra Forsvarsrådet for perioden findes i Krigsministeriets Mobiliseringskontors arkiv, og centrale dokumenter fra perioden derefter eksisterer blandt Udenrigsministeriets skabssager. Dette har muliggjort en første beskrivelse af dansk efterretningstjenestes tidlige år. Hjælp fra lokalhistoriske arkiver har gjort det muligt at få ansigter på et par af de agenter, som kilderne navngiver. Et centralt problem var at finde ud af, hvordan efterretninger fra diplomatiet og efterretningsvæsenet blev opfattet af de civile og militære beslutningstagere. Lidt findes i politikeres senere udgivne erindringer, men ikke meget, da de selv senere fortæller, at de var overbeviste om, at der ikke ville blive krig, dvs. at de vurderede forsvarsforberedelserne ud fra deres indenrigspolitiske omkostninger og værdi. Dette bekræftes af regeringspartiet Venstres rigsdagsgruppes forhandlingsprotokol. Det blev således de militære chefer, der kom til at drive forsvarsforberedelserne under og efter kriserne. Behovet for indblik i deres opfattelser kunne i en begrænset udstrækning dækkes af de overlevende dele af førkrigstidskorrespondancen mellem de kommanderende generaler Gørtz og Tuxen. Den helt afgørende kilde blev imidlertid den dagbog, som chefen for Flådens Stab, kommandør Vilhelm Garde, samvittighedsfuldt førte hver aften igennem hele perioden, og den protokol, som Krigsministeriets Direktør, oberst N.B. Ulrich, førte over alle centrale forhandlinger i ministeriet. Christian X kom til magten ved sin fars død nogle få måneder før krisen. Han skiftede da brat fra sit liv og sin verden som hærofficer til jobbet som statsoverhoved med en regering, hvis verdensopfattelse og prioriteringer han havde vanskeligt ved at forstå, men med sin dybe pligtfølelse forsøgte at sætte sig ind i. Den periodiske dagbog, benævnt bemærkninger, han regelmæssigt førte, siger ikke mindst noget om de forhold, der ikke blev skrevet om. Den internationale krise er næsten usynlig, de centrale forhold mellem ham og regeringen var igennem de afgørende måneder Grundlovsspørgsmålet og den islandske selvstændighedsbevægelse. Kun i spørgsmål knyttet til Københavns Befæstning bragte hans baggrund som hærofficer ham i potentiel konflikt med Klaus Berntsen i dennes stilling som forsvarsminister. Planlægningen for tågesejladsen, dvs. krisebeslutninger og krigs- og forsvarsforberedelser, foregik i hvert enkelt land, lille som stort. Den svage koordination mellem de tre nordiske lande med gensidig orientering, som sås i disse år, ændrede reelt intet ved dette forhold. Landene besluttede og handlede alene. Dette forhold afspejles i bogens struktur. Hvert land Storbritannien, Tyskland, Danmark og Sverige følges på grundlag af de informationer og de militærpo-

16 16 Det lille land før den store krig litiske vilkår, man havde i den pågældende hovedstad. For at undgå omfattende gentagelser koncentrerer beskrivelsen sig dog om det billede, som gives af de danske diplomater i stormagtshovedstæderne. Beskrivelsen følger tæt den måde, risikoen for optrapning til stormagtskrig blev rapporteret til København. Uregelmæssigt brolagt med et supplement af efterretningsrapporter følges vejen til de idéer og forberedelser, der blev grundlag for de militære styrkers optræden fra august 1914 og i månederne derefter. Bogen fortæller, hvordan forsvarsforberedelserne for Danmarks vedkommende direkte drevet af de to kriser kom på plads i eftersommeren 1913, dvs. så tidligt, at den nye radikale regering ikke havde mulighed for igen at forsinke gennemførelsen af forsvarslovene, som man med held havde gjort i Denne bog er strategihistorie som mit foregående arbejde, Den lange vej mod 9. april. Historien om de fyrre år før den tyske operation mod Norge og Danmark i Den afspejler vor tids førende strategiteoretiker, Colin S. Grays syn på strategien som en bro, 2 der proaktivt skal forbinde statens politik og de væbnede styrkers aktiviteter, så disse i så høj grad som muligt påvirker andre landes handlinger. Derigennem skal regeringens mål før og under en eventuel konflikt fremmes. Der er dog væsentlig forskel på perspektivet i denne bog og i den foregående. I den var fokus på Tysklands og Storbritanniens planlægning af og forberedelse til den krig i og om Norden, der først ramte de små staters landterritorier ved den behandlede lange periodes afslutning. Her er det centrale den planlægning og de forberedelser, der på grundlag af den lokale opfattelse af situation og muligheder gennemføres i Danmark og sekundært i Sverige, dvs. de potentielle ofre for stormagternes krigsførelse. Der behandles kun en periode på et par år. Et spørgsmål, der undersøges på grundlag af historien, er, om det overhovedet er muligt for en neutral småstat at udvikle en strategi med en reel evne til at påvirke stormagtshandlinger i krig og i givet fald hvordan. Trods alt skrives strategisk teori som Grays for de dominerende stormagter, ikke for småstater som Danmark, ja ikke engang for mellemstore europæiske magter som Sverige. Bogen beskriver i baggrundsdelen den generelle politiske situation og værnenes planlægning og forberedelser fra vedtagelsen af forsvarslovene i 1909 indtil Agadirkrisens start i sommeren I den første del følges udviklingen under denne krise og frem til oktober Den faktiske udvikling i Tysklands og Englands militære forberedelser og strategiske ideer beskrives i den detaljeringsgrad, det er nødvendigt for at forstå, hvorledes de påvirkede de strategiske vilkår fra Skagerrak til den vestlige Østersø i det sidste par år før denne krises start. Beskrivelsen sluttes med at fortælle om de for Danmark diplomatisk ubekvemme britiske og russiske flådebesøg i september 1912, der kom til at blive en ouverture til Balkankrisen. I anden del følges og analyseres for første gang de danske reaktioner fra oktober 1912 til maj 1913 på, hvad man korrekt så som en akut fare for en stormagts-

17 Indledning 17 konflikt, efter at den regionale krig om kontrollen over Balkan var brudt ud og blev fulgt af en alvorlig international krise, der først lettede noget hen på foråret Også her beskrives udviklingen i Tyskland og England i det omfang, denne fik indflydelse på de strategiske vilkår for Danmark. I denne del af bogen beskrives de grundlæggende billeder af den strategiske situation og truslen, som man fik udefra, herunder ikke mindst fra diplomatiske indberetninger og efterretningsrapporter, samt både den planlægning og de forberedelser, man søgte at få gennemført, og hvad der faktisk skete. Bogen viser, hvorledes de militære og civile beslutningstagere i Danmark opfattede truslerne fundamentalt forskelligt. I forlængelse af beskrivelsen følges udviklingen i Sverige med fokus på landets sydvestlige og sydlige dele. I tredje del følges den militære udvikling omkring og i Danmark fra sommeren 1913 til krigens start godt et år senere. Hvor bogen indtil den afsluttende del i hovedsagen har til formål at give en første beskrivelse af forløbet, er målet herefter dels at undersøge, hvordan den gennemførte planlægning reelt kom til at påvirke dansk neutralitetsværn og forsvarsforberedelser under krigen, dels at vurdere planlægningens realisme og nøjagtighed i forhold til landets strategiske behov. Det forhold, at dette er den første beskrivelse af det danske forløb, gør, at en generel diskussion af den tidligere litteratur er overflødig. Så let går det, som det senere vil blive beskrevet, imidlertid ikke i relation til beskrivelsen af udviklingen i Storbritannien og Sverige. Det er bemærkelsesværdigt, at i hele forløbet og i alle landene indgår muligheden af et strategisk overfald uden krigserklæring som en væsentlig del af trusselsbilledet. For Storbritanniens vedkommende en sølandsætning, et natligt torpedoangreb mod flådebaserne og et bombardement fra luftskibe. For Tysklands vedkommende et britisk angreb på Wilhelmshaven eller et russisk på Kiel. For Sveriges vedkommende et russisk angreb på flåden ved Karlskrona eller en britisk landsætning ved Göteborg. For Danmarks vedkommende en gentagelse af 1807 med sølandsætning og bombardement af hovedstaden eller måske et kupangreb direkte ind i Københavns Havn. Lidt om sprogbrug. Det var før, at englænderne lærte at tage så meget hensyn til de andre folkeslag på de Britiske Øer, at de i politisk korrekthed begyndte at omtale sig som briter. Både i eget og andres sprogbrug anvendtes normalt England og englændere, når de ikke omtalte det Britiske Imperium. Som hovedregel vil bogen følge datidens praksis. Som i min tidligere bog benævnes den britiske marineledelse som Admiralitetet, dets politiske leder og medlem af kabinettet, the First Lord of the Admiralty som marineminister og den ledende søofficer, the First Sea Lord, som flådechef. Dette i modsætning til betegnelsen den operative flådechef, der anvendes for den øverstkommanderende for hovedflåden. Igen som i den foregående bog er en ubåd tysk, medens alle andre landets dykketorpedobåde benævnes undervandsbåde. Lidt indledende om ledelsen af flåderne: Af de fire lande, to stormagter og to

18 18 Det lille land før den store krig småmagter, var det kun Storbritannien, der havde en lang tradition for civile, politiske marineministre. I Tyskland var ministeren fortsat admiral, i Sverige skete skiftet først i efteråret 1911 og i Danmark kun lidt før, i 1905, da J. C. Christensen blev minister for begge værn. Flådechefens rolle var også uklar. Det var bortset fra det verdensomspændende britiske imperium, hvor flådechefen indgik i Admiralitetet, ikke klart, om han skulle have kommandoen over den operative hovedflåde eller indgå i den strategiske ledergruppe i hovedstaden. I Tyskland betragtede kejseren sig som flådechef, der med rådgivning fra forskellige flådemyndigheder i Berlin gav direktiver for anvendelsen af Højsøflåden og de mindre flådestyrker. I Danmark opfattede den kommanderende admiral sig som operativ chef, og han tog selv kommandoen over den årligt udrustede eskadre. I Sverige fik flådeinspektøren kommandoen over den tilsvarende årligt udrustede kystflåde. Udviklingen af formelle maritime krigsplanlægningsstabe svarende til hærenes generalstabe kom kun langsomt, først i Tyskland og i 1907 i det tysk inspirerede Sverige. I Storbritannien var man som det her beskrives ikke enige om det hensigtsmæssige i en sådan nyskabelse. Man havde siden 1887 dog ladet Admiralitetets efterretningsafdeling varetage de mest nødvendige opgaver. I Danmark udvikledes kimen til en sådan stab som det beskrives i bogen i rammen af Marineministeriet, og i 1909 skabtes den lidt større Flådens Stab. Kystartilleriet var i Storbritannien og Danmark en specialiseret del af hærenes fæstningsartilleri, og i en tid, hvor samarbejdet mellem forskellige statslige organisationer var endnu vanskeligere end i dag, var det kompliceret at udvikle praktisk fungerende kommando- eller samvirkestrukturer mellem det sejlende og faste kystforsvar. I Tyskland og Sverige var kystartilleriet med tilhørende minespærringer blevet overført til marinen.

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2014 Sat og tryk:

Læs mere

Truslerne. Udgangspunktet. Klargøringen

Truslerne. Udgangspunktet. Klargøringen Truslerne Udgangspunktet Klargøringen 1 Truslerne: Kupangreb mod havnen før stormagtskrig, dvs. i fredstid: Blev analyseret i detaljer i begyndelsen af århundredet af premierløjtnant Henri Wenck for et

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

Historien om fem usædvanlige, meget forskelligt professionelle søofficerers indsats.

Historien om fem usædvanlige, meget forskelligt professionelle søofficerers indsats. Historien om fem usædvanlige, meget forskelligt professionelle søofficerers indsats. 1 Viceadmiral Otto Kofoed Hansens strategiske opfattelse var både blevet klarlagt under hans indsats i Forsvarskommissionen

Læs mere

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915 Jeg har nu i et antal år beskæftiget mig med Tunestillingens baggrund. Det skete først rimeligt grundigt under forarbejdet til behandlingen af værnene under 1. Verdenskrig i den lille bog The Danish Armed

Læs mere

Fra sogn til velfærdsproducent

Fra sogn til velfærdsproducent Fra sogn til velfærdsproducent Fra sogn til velfærdsproducent Kommunestyret gennem fire årtier Jens Blom-Hansen Marius Ibsen Thorkil Juul Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitetsforlag 2012 Forfatterne

Læs mere

Hærens dominerende grundopfattelse under kampagnen : Felthærens muligheder generelt efter 1864 erfaringen: Underlegen i mobil kamp

Hærens dominerende grundopfattelse under kampagnen : Felthærens muligheder generelt efter 1864 erfaringen: Underlegen i mobil kamp HOVEDPUNKTERNE Hærens grundopfattelse under kampagnen i 1870 1880 erne Flådens oprindelige syn Højres grundopfattelse Venstres grundopfattelse Kühnels variation Kofoed Hansens opfattelse De radikales dominerende

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter

Englandskrigene Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

H.P. Hanssen den danske generalstabs stjerneagent Z i Berlin 1

H.P. Hanssen den danske generalstabs stjerneagent Z i Berlin 1 Michael H. Clemmesen H.P. Hanssen den danske generalstabs stjerneagent Z i Berlin 1 8 3 2012 Den sønderjyske leder, medlem af den tyske Rigsdag fra 1906, Hans Peter Hanssen. Den danske generalstabs agent

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

En lus mellem to negle

En lus mellem to negle Henning S0by Andersen En lus mellem to negle Dansk-norsk neutralitetspolitik 1801-1807 ODENSE UNIVERSITETSFÖRLAG Indhold Forord 11 Indledning 13 I Beslutningstagerne og beslutningsprocessen i Danmark 1801-1807

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

De punkter af betydning, jeg vil dække, med en slide til hver.

De punkter af betydning, jeg vil dække, med en slide til hver. Billedet er fra matrosoprøret i Kiel i 1918, den voldsomt pinlige ydmygelse af Den Kejserligske Marine, en plet på æren, der måtte renses, selv om det betød marinens undergang. Kun derved ville den tyske

Læs mere

Truslen mod Danmark i den kolde krig

Truslen mod Danmark i den kolde krig Truslen mod Danmark i den kolde krig Forelæsning 27 10 2005 for Kungl Krigsvetenskapsakademien & Kungl Örlogsmannasällskapet 1 Tak for indbydelsen. Det er en stor ære at få mulighed at forelæse for denne

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Det centrale er forløb og erfaringer i sidste halvdel af krigen, dvs. fra sommeren 1916, hvor det tyvende århundredes Europa reelt blev født.

Det centrale er forløb og erfaringer i sidste halvdel af krigen, dvs. fra sommeren 1916, hvor det tyvende århundredes Europa reelt blev født. Det centrale er forløb og erfaringer i sidste halvdel af krigen, dvs. fra sommeren 1916, hvor det tyvende århundredes Europa reelt blev født. De første år af krigen havde givet ødelæggelsen af den foregående

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal Ole Bjørn Kraft Frem mod nye tider En konservativ politikers erindringer 1945-47 Gyldendal Indhold Forord s. 5 Forsvarsminister i befrielsesregeringen Frihedens første dage s. 13 Et møde i den konservative

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Tak for invitationen.

Tak for invitationen. Tak for invitationen. Det er nu anden gang, at jeg er blevet inviteret til at holde et foredrag på grundlag af bogen. Det er en betydelig udfordring at skulle udvælge elementer, så man fik en rimeligt

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2015

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2015 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2015 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2015 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2015 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter

Grundloven 1849 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Om at skrive på universitetet

Om at skrive på universitetet Om at skrive på universitetet BENTE KRISTIANSEN Om at SKRIVE på universitetet Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in Scandinavian Languages and Literatures, vol. 135 Bente

Læs mere

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg.

FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45. Forord af Hans Christian Bjerg. FOR FLAGET OG FLÅDEN OM MARINENS PERSONEL OG DETS VIRKE 1943-45 Forord af Hans Christian Bjerg. Udgivet af Søværnet 1995 Indholdsfortegnelse Forord ved overarkivar H. C. Bjerg 11 I. Indledning. 17 Af kommandør

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

De enevældige konger

De enevældige konger A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Torstenssonkrigen. Årsager. fakta. Fakta. Øresundstolden. Beslutningen tages. Invasion. kort. Modoffensiv. Koldberger Heide. vidste. Vidste du, at...

Torstenssonkrigen. Årsager. fakta. Fakta. Øresundstolden. Beslutningen tages. Invasion. kort. Modoffensiv. Koldberger Heide. vidste. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Napoleon Lærervejledning og aktiviteter

Napoleon Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16

Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16 Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16 Først og fremmest mange tak for invitationen her til SSWs traditionsrige nytårsreception. Det glæder mig meget at få lejlighed til at præsentere mig selv og fortælle

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

KAMPEN OM ØSTERSØEN. Et bidrag til nordisk søkrigshistorie på Carl X Gustafs tid Af FINN ASKGAARD

KAMPEN OM ØSTERSØEN. Et bidrag til nordisk søkrigshistorie på Carl X Gustafs tid Af FINN ASKGAARD KAMPEN OM ØSTERSØEN Et bidrag til nordisk søkrigshistorie på Carl X Gustafs tid 1654-60 Af FINN ASKGAARD Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck København 1974 Indholdsfortegnelse Fortale. 5 Forfatterens forord

Læs mere

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Skoleledelse Af Lars Qvortrup Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Lars Qvortrup Det ved vi om Skoleledelse 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatteren Ekstern redaktion:

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig Historie synopsis 2 2. verdenskrig I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den 2. verdenskrig. Mere konkret spørgsmålet om årsagerne til krigen. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Maria Nurowska: Min ven forræderen www.ellekar.dk. Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen

Maria Nurowska: Min ven forræderen www.ellekar.dk. Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen Maria Nurowska: Min ven forræderen Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen Min ven forræderen Hjem DHF Aktuelt Bøger Temaer Sjov Junior Links Nyhedsbrev Om siten Sponsor Marked SKALK Søg [sitemap]

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Haslev Folkeuniversitet

Haslev Folkeuniversitet Haslev Folkeuniversitet Vestervang 2 Tlf.: 5631 1452 Mail: jepsenknud@gmail.com Tidligere sæsoner 2013 2013-2014 Efterår: Søren Kierkegaard og vor tid: Søren Kierkegaard 08-10- 2013 Tirsdage 8.okt. - 15.okt.

Læs mere

I TROLDKVINDENS VÆRKSTED

I TROLDKVINDENS VÆRKSTED I TROLDKVINDENS VÆRKSTED EN LILLE BOG OM KERSTIN EKMAN OG SKRIVEKUNSTEN AF BIRGITTE ANDERSEN I troldkvindens værksted Af Birgitte Andersen 1. udgave Forfatteren og Aalborg Universitetsforlag, 2016 Omslag

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

BEHANDLING AF PERSONDATA

BEHANDLING AF PERSONDATA PETER BLUME BEHANDLING AF PERSONDATA en kritisk kommentar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG BEHANDLING AF PERSONDATA en kritisk kommentar I Behandling af persondata sættes lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper.

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper. Fag: Historie Klasse: 6. klasse OpgaveSæt: Hvem var Christian d. 4.? Vikar-Guide 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Christian d. 4. og tag en snak med dem om det. Fortæl evt. hvad du ved

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Efter 1864. Krigens følger på kort og langt sigt

Efter 1864. Krigens følger på kort og langt sigt Efter 1864. Krigens følger på kort og langt sigt Inge Adriansen og Steen Bo Frandsen (red.) Efter 1864. Krigens følger på kort og langt sigt SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG 2015 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting

Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Man kan ikke lave et gennemsnit mellem noget og ingenting Krigsomkostningerne ved lockouten har været meget store, lige nu er det en udfordring, siger KL s tidligere næstformand Erik Fabrin. Men på den

Læs mere

Den Danske Flåde 1914

Den Danske Flåde 1914 Michael H. Clemmesen, brigadegeneral (pens.) seniorforsker ved Center for Militærhistorie Indledning Den Danske Flåde 1914 Da krigen brød ud i august 1914 var Danmark neutralt. Denne neutralitet og landets

Læs mere

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og international væbnet terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og væbnet international terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere