Truslen mod Danmark i den kolde krig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Truslen mod Danmark i den kolde krig"

Transkript

1 Truslen mod Danmark i den kolde krig Forelæsning for Kungl Krigsvetenskapsakademien & Kungl Örlogsmannasällskapet 1 Tak for indbydelsen. Det er en stor ære at få mulighed at forelæse for denne disse to forsamlinger. Da jeg efter lang tids tæt samarbejde med svenske kolleger kender risikoen for ikke at blive forstået vil jeg tale mit bedste skandinaviska og forsøge at tale langsomt. I skal afbryde mig, hvis der bliver forståelsesproblemer. Et par indledningsvis bemærkninger om kildegrundlaget. Vi mangler stadig næsten helt sovjetiske kilder fra de russiske militære arkiver. Det dokumentariske grundlag er derfor helt overvejende polsk og østtysk. De ledende østtyske og polske officerer har generelt ikke ønsket at forråde deres loyalitet. For mit vedkommende har jeg fået et supplement fra baltiske ex-sovjetiske officerer, der normalt ikke har samme loyalitetsbindinger. Men på grund af den ekstreme need-to-know hemmelighedholdelseskultur kendte man kun sin egen krigsopgave. Kun generalstaben i Moskva kendte hele den aktuelle plan. Med et par enkelte undtagelser er nøglekilderne stabsøvelsespapirer fra frontniveauet fra Kystfronten. Dette giver dog ikke afgørende problemer for denne forelæsning. Stabsøvelser var den primære vej til at uddanne i den samlede operative koncept og for Sovjetunionen et endnu mere nødvendigt instrument pga. den ekstreme hemmeligholdelse af Planen. Uden for øvelserne ved vi meget lidt pga. meget få oplysninger fra de russiske militære arkiver.

2 Indhold Illustrationer viser kontinuiteten i planerne mod Danmark og resten af Kystfronten s operationer Krigsstart forventningerne og sandsynlig realitet Anvendelsen af kernevåben forventningerne og sandsynlig realitet Krigsplanens styrketildeling forventningerne og sandsynlig realitet Efterretningsforberedelser opfattelse og realitet Betydningen for Sverige Truslen i Udredningen fra Dansk Institut for Internationale Studier 2

3 Polsk stabsøvelse for Kystfronten To armeer mod Jylland én (3. Armé) i indbrud, en anden (2. Armé) fortsætter. Gennembrudsrum S om Lübeck tæt N for Hamburg. Hovedakse mod vest med 1. og 12. Armé (og måske 4. Armé). Sølandsætninger på Falster samt nord herfor. Det synes som om operationerne ikke er under kystfronten. Hvad indgår 3. Flåde i?

4 Illustrationer Kystfronten midt i 1960erne 4 Kystfronten anvender reelt det meste af DDR som udgangsområde for de polske arméer. To armeer (1. og 2.) mod W, én arme (4.) mod Jylland når plads Sø- og luftlandsætning mod Sjælland Kernevåbenangreb mod primære Nordsøhavne og installationerne på Helgoland (LORAN-stationen?) samt Roskilde (afskæring af KBH?)

5 Illustrationer Sølandsætningerne Massiv taktisk-operativ anvendelse af kernevåben (bl.a. alle flyvepladser) Landsætninger i både Fakse Bugt og Køge Bugt støttet af luftlandsætninger ved trafikknudepunkter Østtyske sølandsætninger på Lolland-Falster

6 Detaljer fra operativ retning Jylland Massiv kernevåbenandelse ved indbrud og Kielerkanalen. Én armé mod Jylland. Gennembrudsrum som hidtil. Kun én sølandsætning på Sjælland.

7 Kystfrontens operationer mod Danmark En armé mod Jylland (med løbende anvendelse af kernevåben) Landsætning i Fakse Bugt (med anvendelse af kernevåben) Landsætninger mod Falster-Lolland-Møn (anvendelse af kernevåben mod Møn! og Langeland)

8 Kystfronten To arméer mod West, én mod Jylland Sølandsætning mod Fakse Bugt Landsætning på Falster-Lolland Fortsættelse mod Norge (i Kystfrontregi?)

9 Kystfronten 1977 (klarificeret skitse lavet i 2004) 9 10 dage til erobring af Jylland 6 dage til erobring af Sjælland

10 Marskal Kulikovs direktiv fra Generic plan for en kystfront. Én armé mod Jylland (sandsynligvis polsk efter det første indbrud NVAstyrker) To arméer og et armékorps mod Vest (sandsynligvis hele NVA) Et armékorps som operativ manøvregruppe (NVA eller GSST)

11 TVD VEST set med Forsvarets Efterretningstjenestes øjne 11 Stor stabilitet fra 1954 til Fra midt i 1960erne dog kun én sølandsætning på Sjælland Massiv rådighed over kernevåben

12 Krigsstart forventningerne At der under en brinkmanship -krise (model Berlin og Cubakriserne) skete misforståelser i signalgivning, der ledte til krigsudbrud. Krigen skulle derefter holdes under kontrol for at hindre katastrofal optrapning til generel kernevåbenkrig 12

13 Krigsstart sandsynlig realitet At Sovjets ledelse var nået til den opfattelse, at situationen sandsynligvis ville føre til krig (fordi Vest forberedte den med begyndende mobiliseringer m.m.). For ikke at tabe vinde krigen måtte man angribe tidligt for at udnytte sin indledningsvise fordel 13 Fra senest 1980 betød NATOs mulige kvantitative forbedringer (flere mobiliseringsenheder og forstærkningsprogrammet) og teknologiske udvikling, at Sovjetunionen måtte koncentrere sig om forsøget på at angribe og opnå og fastholde gennembrud, før Vesten fik sine styrker mobiliseret og på plads dvs. angribe uden strategisk og minimal taktisk varsel, først og fremmest satsende på de enheder, der var til rådighed i de østeuropæiske frontliniestater. For Danmark betød dette, at DDRs styrker lavede indbruddet på den jyske halvø (som minimum til Kielerkanalen). Det betød logisk også, at Danmarkdelen af Kystfrontsoperationen blev endnu mere reduceret i relativ betydning i forhold til de operative retninger mod Holland-Belgien. Den sjællandske øgruppe kunne først angribes, når de polske styrker var klar.

14 Anvendelsen af kernevåben forventningerne og sandsynlig realitet Forventningerne dengang: Den konventionelle svage NATO-side ville være tvunget til første anvendelse Realitet:én venlig - tolkning: Massiv sovjetisk anvendelse (af meget store våben) ville være nødvendig fra krigsstart, hvis NATOs forsvar var kommet på plads Ved angreb før NATO kommer på plads jagt på vestlige kernevåbensystemer og konstant evne til pre- emptiv førsteanvendelse af sovjetiske kernevåben 14 Den alternative tolkning er, at man ikke kunne kæmpe uden kernevåben, fordi man aldrig øvede det.

15 Krigsplanens styrketildeling forventningerne Hvad troede vi om Kystfronten: DDR: 5. Armé (3 x DIV), flåden, 150 fly og 180 helikoptere PL: 1. & 3. Armé (8 x DIV), 7. Landgangsdivision, 6 Luftbårne Division, flåden, 450 fly (15 transport) og 275 helikoptere SU: Ca. 60% af styrkerne i Baltiske Militærdistrikt: 11. Armé (4 x DIV), én Luftbåren Division, en Luftlandestormbrigade, Marineinfanteribrigaden, én uafhængig motorskyttedivision, hovedparten af Østersøflåden, ca. 600 fly (heraf 110 transportfly) og 150 helikoptere - herudover 1 Kampvogns-, 2 Motorskytte og 1 Luftbåren Division i militærdistriktet 15

16 Grafisk BAMD & LEMD Forsvarets Efterretningstjeneste Hovedparten af styrkerne i BAMD

17 Krigsplanens styrketildeling sandsynlig realitet Realiteten i Kystfronten fra 1980: DDR: Den østtyske armés hovedstyrke, flåden og flyvevåbnets offensive enheder PL: Den polske armé, 7 LGDIV, 6 LBDIV, flåden og flyvevåbnets offensive enheder SU: Hovedparten af Østersøflåden, plus fly, plus dele af en luftbåren division og muligvis - som OMG - ét armékorps fra Gruppen i Tyskland samt luftlandestormbrigaden i operativ retning Holland 17

18 Grafisk BAMD & LEMD Forsvarets Efterretningstjeneste Sandsynligvis kun 7GD LBDIV og LLSTBDE resten har mest sandsynligt haft andre operative opgaver.

19 Efterretningsforberedelser opfattelse og realitet Opfattelse: Meget grundig forberedelse gennem rekognoscering af enhver type Realitet: En ekstremt grundig forberedelse af alle operative opgaver, inklusive med en detaljeret profilering af NATOs officerskadrer 19

20 Truslen i Udredningen fra Dansk Institut for Internationale Studier Anvender ikke plads på at beskrive og forstå den overordnede ramme for den kolde krig (perceptioner og beslutningsprocesser i Washington og Moskva). Situationen i Østersøen i 1980erne ses helt i revisionistisk lys som domineret af uansvarlig amerikansk og anden vestlig aktivitet (meget domineret af Ola Tunanders ekstreme hypoteser). Ser kun svaghed og problemer på Warszawapagt-side ikke på dansk forsvars side (den danske forsvarsmagt er usynlig i udredningen dvs. at den ses som irrelevant). 20 Udredningen ser og præsenterer derfor ikke truslens overordnede ramme. Vægten er helt afgørende på mikro -niveauet. Problemet forstærkes af en uhensigtsmæssig opdeling af perioden Manglende evne til kilde- og litteraturkritik på grund af manglende militær/maritim professionel ekspertise. Dette leder også til, at man ikke ser vikningerne af den stadig forværrede sovjetiske militære situation fra 1975 på egne subjektivt nødvendige bjektkrigsforberedelser Derfor bliver vurderinger af dansk og allieret forsvars muligheder uden fundament

21 Betydningen for Sverige Betydningen for Sverige af den nye trussel mod Sovjetunionen mod bl.a. cruise missiles? Hvad betød den beskrevne fortsat centrale rolle for kernevåben i sovjetisk doktrin for svensk forsvar? Hvad betyder det for Sverige, at stærke enheder i Baltiske og sydlige del af Leningrad Militærdistrikter åbenbart ingen roller havde imod Danmark? Hvordan kan Sovjetunionen sikre sig kontrol over de afgørende dele af Norge i standing start scenariet i en krig? Hvad betyder OMG-konceptens logik underløbning af forsvarerens beslutningsforløb og forberedelser for operationerne mod Norge/den Skandinaviske Halvø? Hvad betyder den erkendte meget store sovjetiske grundighed i efterretningstjenesten for Sverige? 21 Jf. sovjetiske flyvevåbenofficerer må man forudse at starte luftforsvarsoperationer i svensk luftrum med de meget moderne jagerfly på vestbaltiske flyvestationer. At man sandsynligvis så anvendelsen kernevåben som en forudsætning for operationer mod et forberedt forsvar Specielt den sovjetisk marineinfanteribrigade, specialstyrker, de to luftbårne divisioner (specielt Pskov-divisionen) samt de ti pansrede divisioner fra Baltiske Militærdistrikt Den aktivistiske amerikanske flådekoncept maritime strategy understreger behovet for hurtig sovjetisk kontrol over Troms med de begrænsede styrker i de centrale og nordlige dele af LEMD Hindre forstærkning af Nordnorge (Nordskandinavien) med nationalt mobiliserede og allierede styrker (var svaret en begrænset Operation Garbo?) Mønstret for ubådskrænkelser må logisk primært analyseres i denne ramme (man må samtidig forstå, at i det sovjetiske system vil civile ingen indflydelse eller indsigt kunne få eller have i sådanne operationer)

22 22

Hvor sikkert var Danmark? Hvad gjorde Danmark selv for at øge landets sikkerhed?

Hvor sikkert var Danmark? Hvad gjorde Danmark selv for at øge landets sikkerhed? Hvor sikkert var Danmark? Hvad gjorde Danmark selv for at øge landets sikkerhed? FU Den Kolde Krig 23 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Indledning: Danmarks militære betydning mellem Øst

Læs mere

DANMARK I DEN KOLDE KRIG

DANMARK I DEN KOLDE KRIG INDLÆG i CEPOS 14 SEP 2005 OM DIIS-UDREDNINGENS TRUSSELSAFSNIT DANMARK I DEN KOLDE KRIG 1 Udredningens oprindelige forsideudkast rekonstrueret Den kolde krig i Europa fra 60ernes midte VEST 1) Samfund

Læs mere

Indlæg på Selskabet for Samtidshistorisk Forskning møde 16 SEP 2005 om DIIS Udredning Danmark under Den Kolde Krig 1

Indlæg på Selskabet for Samtidshistorisk Forskning møde 16 SEP 2005 om DIIS Udredning Danmark under Den Kolde Krig 1 Michael H. Clemmesen, BGen (pens) cand.phil. Seniorforsker, Forsvarsakademiet, Institut for Militærhistorie Indlæg på Selskabet for Samtidshistorisk Forskning møde 16 SEP 2005 om DIIS Udredning Danmark

Læs mere

Truslerne. Udgangspunktet. Klargøringen

Truslerne. Udgangspunktet. Klargøringen Truslerne Udgangspunktet Klargøringen 1 Truslerne: Kupangreb mod havnen før stormagtskrig, dvs. i fredstid: Blev analyseret i detaljer i begyndelsen af århundredet af premierløjtnant Henri Wenck for et

Læs mere

Hærens dominerende grundopfattelse under kampagnen : Felthærens muligheder generelt efter 1864 erfaringen: Underlegen i mobil kamp

Hærens dominerende grundopfattelse under kampagnen : Felthærens muligheder generelt efter 1864 erfaringen: Underlegen i mobil kamp HOVEDPUNKTERNE Hærens grundopfattelse under kampagnen i 1870 1880 erne Flådens oprindelige syn Højres grundopfattelse Venstres grundopfattelse Kühnels variation Kofoed Hansens opfattelse De radikales dominerende

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Den militære trussel mod Danmark 1979-1991. 77 FE s vurderinger af østlige kapabiliteter og intentioner

Den militære trussel mod Danmark 1979-1991. 77 FE s vurderinger af østlige kapabiliteter og intentioner DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Den militære trussel mod Danmark 1979-1991 77 FE s vurderinger af østlige kapabiliteter og intentioner Igennem 1980 erne forsynede Forsvarets Efterretningstjeneste danske beslutningstagere,

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Danmark og den kolde krig

Danmark og den kolde krig Historiefaget.dk: Danmark og den kolde krig Danmark og den kolde krig Efter 2. verdenskrig blev Europa delt i øst og vest. En væsentlig del af opdelingen skete på grund af supermagterne USA og Sovjetunionen.

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 Bent Jensen ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 DEN KOLDE KRIG I DANMARK 1945-1991 UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - Gyldendal Indhold 13. Danmarks militære forsvar - var det forsvarligt? 13 Tilbud

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV

DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV Af Kontreadmiral Nils Wang Artiklen er skrevet med afsæt i den tale, som forfatteren holdt ved åbningen af konferencen Seapower.dk., som Søe-Lieutenant-Selskabet

Læs mere

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915 Jeg har nu i et antal år beskæftiget mig med Tunestillingens baggrund. Det skete først rimeligt grundigt under forarbejdet til behandlingen af værnene under 1. Verdenskrig i den lille bog The Danish Armed

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Kriser og konflikter under den kolde krig

Kriser og konflikter under den kolde krig Historiefaget.dk: Kriser og konflikter under den kolde krig Kriser og konflikter under den kolde krig Under den kolde krig 1947-1991 var der flere alvorlige konflikter og kriser mellem supermagterne USA

Læs mere

Hovedpunkter 1. Tiden, hvor USA kunne gå på vandet 2. Opgøret med Clintons fumleri (som Reagan havde gjort op med Carters) 3. Forløbet: Den hurtige

Hovedpunkter 1. Tiden, hvor USA kunne gå på vandet 2. Opgøret med Clintons fumleri (som Reagan havde gjort op med Carters) 3. Forløbet: Den hurtige Hovedpunkter 1. Tiden, hvor USA kunne gå på vandet 2. Opgøret med Clintons fumleri (som Reagan havde gjort op med Carters) 3. Forløbet: Den hurtige beslutning om at gå i krig Vejen til den letvægtsoptionen

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2014 Sat og tryk:

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING Version 26112015 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Kontrol og Varslingsuddannelsens formål... 3 3. Kontrol og varslingsuddannelsens

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

FÆRØERNES MILITÆRE UDBYGNING

FÆRØERNES MILITÆRE UDBYGNING 166 Sektion 03 FÆRØERNES MILITÆRE UDBYGNING Sámal Tróndur Finnsson Johansen Som følge af primært amerikanske militærstrategier anlagdes militære installationer i Færøerne, i form af radar-, navigations-

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Tak til FU AU for presset på mig, så jeg måtte udvikle en syntese

Tak til FU AU for presset på mig, så jeg måtte udvikle en syntese Tak til FU AU for presset på mig, så jeg måtte udvikle en syntese Min her relevante baggrund: 19. og 20. århundredes historie i Nordeuropa Sikkerhedspolitisk rådgiver, lærer og kommentator i 1980 erne

Læs mere

Indlæg på Dansk Udenrigspolitiske Selskabs møde 22 SEP 2005 om DIIS Udredning Danmark under Den Kolde Krig

Indlæg på Dansk Udenrigspolitiske Selskabs møde 22 SEP 2005 om DIIS Udredning Danmark under Den Kolde Krig Michael H. Clemmesen, BGen (pens) cand.phil. Seniorforsker, Forsvarsakademiet, Institut for Militærhistorie Indlæg på Dansk Udenrigspolitiske Selskabs møde 22 SEP 2005 om DIIS Udredning Danmark under Den

Læs mere

Tak til FU AU for presset på mig, så jeg måtte udvikle en syntese

Tak til FU AU for presset på mig, så jeg måtte udvikle en syntese Tak til FU AU for presset på mig, så jeg måtte udvikle en syntese Min her relevante baggrund: 19. og 20. århundredes historie i Nordeuropa Sikkerhedspolitisk rådgiver, lærer og kommentator i 1980 erne

Læs mere

53 Vurderingen i dag: planlægningen af operationer mod Slesvig-Holsten og Danmark

53 Vurderingen i dag: planlægningen af operationer mod Slesvig-Holsten og Danmark DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 53 Vurderingen i dag: planlægningen af operationer mod Slesvig-Holsten og Danmark Da den polske generalstab i 1961 foreslog og fik accepteret i Moskva at lede Nordfront-operationen

Læs mere

Computer Network Operationer (CNO) -

Computer Network Operationer (CNO) - Computer Network Operationer (CNO) - en ny dimension i moderne krigsførelse? John M. Foley, direktør og stifter af Center for Offentlig-Privat It- og Cybersikkerhed (COPITS). Offensiv Computer Network

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt Glasnost og Perestrojka Og sovjetunionens endeligt Gorbatjov vælges 1985: Michael Gorbatjov vælges til generalsekretær 1971: medlem af Centralkomitéen 1978: sovjetisk landbrugsminister 1980: Medlem af

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

KILD E SA M LI N G CUBAKRISEN. 20 Den kolde krig. Den kolde krig

KILD E SA M LI N G CUBAKRISEN. 20 Den kolde krig. Den kolde krig CUBAKRISEN 20 Den kolde krig Den kolde krig Indhold 1) Hvad var Cubakrisen? 3 2) Monroedoktrinen 4 3) Den strategiske stilling 4 4) Præsident Kennedys tale d. 22. oktober 1962 7 5) Sikkerhedsrådets møde

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Danmark i Den Kolde Krig 1.

Danmark i Den Kolde Krig 1. Michael H. Clemmesen, Brigadegeneral, cand. phil. Forsvarsakademiet, Institut for Militærhistorie Oktober 2005 Danmark i Den Kolde Krig 1. Generelle indledende bemærkninger Udredningen anvender omkring

Læs mere

Min baggrund: 1964-2004: officer i hæren sluttende som brigadegeneral og rektor for det baltiske forsvarsakademi 1981-: Historiker med fokus på

Min baggrund: 1964-2004: officer i hæren sluttende som brigadegeneral og rektor for det baltiske forsvarsakademi 1981-: Historiker med fokus på Min baggrund: 1964-2004: officer i hæren sluttende som brigadegeneral og rektor for det baltiske forsvarsakademi 1981-: Historiker med fokus på nordeuropæisk militærhistorie 1890-1940 Bogen kom i 2010

Læs mere

Inddæmningspolitikken

Inddæmningspolitikken Historiefaget.dk: Inddæmningspolitikken Inddæmningspolitikken Under den kolde krig 1945-1991 modarbejdede det kapitalistiske, demokratiske USA fremstød i det kommunistiske etparti-styrede Sovjetunionen

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

Hen imod Den kolde krigs slutfase indeholdt øvelserne også et spørgsmål om, hvordan en mobilisering kunne trappes ned på en sådan måde, at

Hen imod Den kolde krigs slutfase indeholdt øvelserne også et spørgsmål om, hvordan en mobilisering kunne trappes ned på en sådan måde, at Situationsrapport 27. september 1968: Magtkamp i Kreml hvor høgene vandt over duerne. Flere hændelser i Berlin og opbygning af sovjetiske flådestyrker i Middelhavet. Den engelske pendant til det danske

Læs mere

ULVE, FÅR OG VOGTERE 1

ULVE, FÅR OG VOGTERE 1 Bent Jensen ULVE, FÅR OG VOGTERE 1 DEN KOLDE KRIG I DANMARK 1945-1991 UN,V - ZENTRALBIBLIOTHF«f FWTQ TSB!8L!0THEK -. kiel Gyldendal Indhold Forord 13 Om afkiassificering og afklassificeret kildemateriale

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Studieordning for elementet. Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot. Version

Studieordning for elementet. Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot. Version Studieordning for elementet Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot Version 30112015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål med Flyvning og Ledelse... 3 3. Mål for læringsudbytte for Flyvning og Ledelse...

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Michael H Clemmesen 29.11.2010. Kommentar til situationen i Korea: Flugten fremad fra det endelige sammenbrud? 1

Michael H Clemmesen 29.11.2010. Kommentar til situationen i Korea: Flugten fremad fra det endelige sammenbrud? 1 Michael H Clemmesen 29.11.2010 Kommentar til situationen i Korea: Flugten fremad fra det endelige sammenbrud? 1 Der synes nu at være enighed i Vesten om, at regeringen eller de ledende generaler i Nordkorea

Læs mere

Tak for invitationen.

Tak for invitationen. Tak for invitationen. Det er nu anden gang, at jeg er blevet inviteret til at holde et foredrag på grundlag af bogen. Det er en betydelig udfordring at skulle udvælge elementer, så man fik en rimeligt

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Nationalmuseet ser derfor gerne Østhangaren i Værløse indrettet som et åbent magasin.

Nationalmuseet ser derfor gerne Østhangaren i Værløse indrettet som et åbent magasin. 9. september 2014 Sagsnummer: NOTAT Drift og Administration Bygning og Design Sagsbehandler: Ulrik Abild, 41 20 67 00 Åbent magasin på Flyvestation Værløse Nationalmuseet udstiller løbende alene ca. 1

Læs mere

De punkter af betydning, jeg vil dække, med en slide til hver.

De punkter af betydning, jeg vil dække, med en slide til hver. Billedet er fra matrosoprøret i Kiel i 1918, den voldsomt pinlige ydmygelse af Den Kejserligske Marine, en plet på æren, der måtte renses, selv om det betød marinens undergang. Kun derved ville den tyske

Læs mere

DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG

DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Dansk Institut for Internationale Studier DIIS DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG DEN SIKKERHEDSPOLITISKE SITUATION 1945-1991 Hovedpunkter [Frigivet 30. juni, 10.00] Udredningen er blevet til på grundlag af

Læs mere

Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden

Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden 15. May, 2012 Før topmødet: NATO har ikke taget skridtet ind i den post-vestlige verden Der er ét altafgørende spørgsmål, NATO ikke tør stille sig selv: Har verden stadig brug for os? Hvis alliancen skal

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 27. juni 2013 Arbejdsgruppen om en forsvarsindustriel strategi Den nationale forsvarsindustrielle strategi Indledning Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse.

Læs mere

F Ø L G M I G F Ø L G M I G F O R O R D Følg mig! 6 7

F Ø L G M I G F Ø L G M I G F O R O R D Følg mig! 6 7 FØLG MIG FØLG MIG FORORD Følg mig! 6 7 I NOVEMBER 2007 måtte jeg som leder tage en af de sværeste beslutninger, jeg nogensinde har taget. Jeg var chef for den danske bataljon i Helmandprovinsen i Afghanistan

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Udgifter til tjenesterejser 2016 Statsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Udgifter til tjenesterejser 2016 Statsministeriet December Møde i Det Europæiske Råd i Bruxelles den 14.-15. december 2016 Transport (fly)* 43.713 1.743 Andre tjenstligt begrundede udgifter 568 Besøg ved de danske F-16 bidrag i Tyrkiet og Irak den 10.-12.

Læs mere

Historien om fem usædvanlige, meget forskelligt professionelle søofficerers indsats.

Historien om fem usædvanlige, meget forskelligt professionelle søofficerers indsats. Historien om fem usædvanlige, meget forskelligt professionelle søofficerers indsats. 1 Viceadmiral Otto Kofoed Hansens strategiske opfattelse var både blevet klarlagt under hans indsats i Forsvarskommissionen

Læs mere

Danmark i Den Kolde Krig 1

Danmark i Den Kolde Krig 1 Michael H. Clemmesen, Brigadegeneral, cand. phil. Forsvarsakademiet, Institut for Militærhistorie November 2005 Danmark i Den Kolde Krig 1 Kommentators forord...4 Generelle indledende bemærkninger...6

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

REGIONALØKONOMISK ANALYSE

REGIONALØKONOMISK ANALYSE Analysegrundlaget Formålet med den regionaløkonomiske analyse er at vurdere den regionale fordeling af de samfundsøkonomiske gevinster og tab ved etableringen af en fast Femer Bælt-forbindelse, udtrykt

Læs mere

Det centrale er forløb og erfaringer i sidste halvdel af krigen, dvs. fra sommeren 1916, hvor det tyvende århundredes Europa reelt blev født.

Det centrale er forløb og erfaringer i sidste halvdel af krigen, dvs. fra sommeren 1916, hvor det tyvende århundredes Europa reelt blev født. Det centrale er forløb og erfaringer i sidste halvdel af krigen, dvs. fra sommeren 1916, hvor det tyvende århundredes Europa reelt blev født. De første år af krigen havde givet ødelæggelsen af den foregående

Læs mere

Michael H. Clemmesen, militærhistoriker. Krigen og dens love

Michael H. Clemmesen, militærhistoriker. Krigen og dens love Michael H. Clemmesen, militærhistoriker Krigen og dens love Hovedpunkter Hvad det betyder at være kritisk avislæser igennem 50 år og historiker Krigens Love som et hårdt tilkæmpet valg, der aldrig er eller

Læs mere

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7 Indledning og problemformulering Anden verdenskrig blev afsluttet i 1945 og det lod USA i en fronts krig med Japan. Den 6. august 1945 kastet USA bomben little boy over Hiroshima. Man har anslået at 80.000

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i Irak

Forslag til folketingsbeslutning. dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i Irak 2013/1 BSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin. Fremsat den 25. august 2014 af udenrigsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 33 32 55 66 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs fe@fe-mail.dk Visse forbrydelser er i henhold

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

MIG-21 Dette fly er et MIG-21. Dette fly er fra Rusland. Det er et kamp-fly. MIG-21 er med i krig. Det er et rus-sisk kamp-fly. Det før-ste MIG-21

MIG-21 Dette fly er et MIG-21. Dette fly er fra Rusland. Det er et kamp-fly. MIG-21 er med i krig. Det er et rus-sisk kamp-fly. Det før-ste MIG-21 MIG-21 Dette fly er et MIG-21. Dette fly er fra Rusland. Det er et kamp-fly. MIG-21 er med i krig. Det er et rus-sisk kamp-fly. Det før-ste MIG-21 fly blev lavet i 1956. I 1985 holdt man op med at lave

Læs mere

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER

flemming omel hansen bedst egnede FLYVER Flemming Omel Hansen Blandt de bedst egnede FLYVER hjemmeværnet blandt de bedst egnede Som 26-årige begyndte Flemming Omel Hansen sin karriere i hærhjemmeværnet som delingsfører og patruljefører. Men i

Læs mere

24 Vurderingen i dag af østlige intentioner og planer

24 Vurderingen i dag af østlige intentioner og planer DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 24 Vurderingen i dag af østlige intentioner og planer Sovjetledelsens overordnede præferencer og strategier I dette kapitel vil der blive set på, hvorledes Sovjetunionens militære

Læs mere

EEAW. EPAF Expeditionary Air Wing. Europæisk kampflysamarbejde

EEAW. EPAF Expeditionary Air Wing. Europæisk kampflysamarbejde EEAW EPAF Expeditionary Air Wing Europæisk kampflysamarbejde Tekst: Georg Ask Lunden Jensen, Flyvertaktisk Kommando. Fotos: Flyvevåbnets Fototjeneste. EEAW i aktion Flyvertaktisk Kommando DK-7470 Karup

Læs mere

Danmark og NATO. Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor

Danmark og NATO. Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor Danmark og NATO Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor Danmark og NATO NATO's ønsker til medlemslandenes. men er der reelt styrkemål det modsætningsforhold, og kapaciteter. som spørgsmålet

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013.

Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013. Brevid: 1589117 Interregionale muligheder Status for Interreg 2007-2013 Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013. Region

Læs mere

40 Østersøspørgsmålet 1963-1978

40 Østersøspørgsmålet 1963-1978 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 40 Østersøspørgsmålet 1963-1978 Introduktion Danmark havde indtil slutningen af 1950 erne ligget uden for NATO s forsvarslinjer. Derfor havde man fra dansk side ikke blot støttet

Læs mere

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Den kolde Krig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

DET KØLIGE OVERBLIK. Redaktionen

DET KØLIGE OVERBLIK. Redaktionen 8 Sektion 01 01 Redaktionen DET KØLIGE OVERBLIK Det var hver onsdag kl. 12.00, at danskerne for en kort stund blev mindet om, at Danmark var en frontlinjestat, og at Den Kolde Krig kunne risikere at blive

Læs mere

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab NTG Continent A/S - Et værdifuldt bekendtskab Mission Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os! Vores målsætning er, at vi tilpasser os vores kunders behov og ønske for derved at skabe en win-win

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Først nu kan jeg fremlægge resultatet logisk sammenhængende.

Først nu kan jeg fremlægge resultatet logisk sammenhængende. Jeg beklager allerede nu, at jeg som min kollega ved Gardehusarregimentet, daværende major Ove Høgh Guldberg Hoff konstaterede er Danmarks langsomste tænker. Det gør, at jeg først nu, næsten 12 år efter

Læs mere

Indhold. 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave

Indhold. 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave 16/05-2008 Kommunikation/IT afsluttende opgave Roskilde Maraton Louise Regitze Skotte Andersen, klasse 1.4 08 2 Kommunikation/IT afsluttende opgave Indhold Problem og målgruppe... 3 Problemstilling...

Læs mere

P.M.V. E.B. Sekretariatet for Det Udenrigspolitiske N ~vn KKO. Journalnummer. Sagsbehandler. Dato. I.kt. 00-0252-1

P.M.V. E.B. Sekretariatet for Det Udenrigspolitiske N ~vn KKO. Journalnummer. Sagsbehandler. Dato. I.kt. 00-0252-1 Sekretariatet for Det Udenrigspolitiske N ~vn Bilag Sagsbehandler Journalnummer Dato KKO I.kt. 00-0252-1 I fortsættelse af redeg0relsen til Det Udenrigspolitiske Nævn den 19. april 2004 genfremsendes Forsvarets

Læs mere

Hvad kan jeg gøre, når der opstår konflikter i mit lægehus?

Hvad kan jeg gøre, når der opstår konflikter i mit lægehus? Hvad kan jeg gøre, når der opstår konflikter i mit lægehus? v/ Erhvervspsykolog Søren Braskov Praksisdag Syd 3.05.2013 08-05-2013 1 08-05-2013 2 FAMILIE EL. ARBEJDSPLADS FAMILIE Væren Kærlighed/had Implicit

Læs mere

Tema KRIG. 12 bøger. der kan holde dig vågen om natten

Tema KRIG. 12 bøger. der kan holde dig vågen om natten Tema KRIG 12 bøger der kan holde dig vågen om natten w Der findes mange former for krige. Nogle udkæmpes på slagmarken, andre er usynlige krige mellem stormagter og atter andre finder sted i psyken hos

Læs mere

Styrker, Udenrigspolitik og Danmark

Styrker, Udenrigspolitik og Danmark Styrker, Udenrigspolitik og Danmark 1. Sikkerhedsstudier og strategiske studier hvad står på spil? 2. Den danske case a. Hvad gjorde DK under CW? b. Hvad gjorde DK efter CW op til 911? c. Hvad har DK gjort

Læs mere

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskab Histories website (www.historie-net.dk) og må ikke videregives til tredjepart.

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskab Histories website (www.historie-net.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskab Histories website (www.historie-net.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Af hensyn til copyright er nogle af billederne fjernet.

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

52 Vurderingen i dag: øvelser, krigsplaner og intentioner i Øst

52 Vurderingen i dag: øvelser, krigsplaner og intentioner i Øst DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 52 Vurderingen i dag: øvelser, krigsplaner og intentioner i Øst Den følgende beskrivelse af Warszawapagt-landenes planlægning af militæroperationer mod Danmark og det danske

Læs mere

Beredskab i en uforudsigelig verden

Beredskab i en uforudsigelig verden Beredskab i en uforudsigelig verden Fg. kontorchef Mads Ecklon Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Don t be the turkey Fornemmelse af sikkerhed 1000 Dage Side 2 Fremtiden er vigtig Udviklingen af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere