WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control"

Transkript

1 WiseCam Driftmanual High tech environmental friendly rodent control Version 1 - Okt. 2014

2 Tak for dit køb af WiseCam. Læs altid driftsmanualen før montage og idriftsætning. For kundesupport kontakt din forhander. Gem din faktura og hav den klar ved kundesupport. Bemærk! Udvis altid stor agtpågivenhed ved håndtering af WiseCam. Transporter altid WiseCam i håndtaget. WiseCon anbefaler brug af det medfølgende WiseCam cover, så kameraet er beskyttet mod skidt og snavs, når det optager i hårde miljøer. Du må ikke åbne/ændre WiseCam indre teknikdel, da det kan forårsage skade på kameraet. Ved dette bortfalder garantien. Ved reparationer, skal du kontakte forhandler eller et autoriseret serviceværksted. Brug ikke andet end det originale tilbehør, så som batteri og batterilader, ellers bortfalder garantien. Beskyt WiseCam mod høje temperaturer. For at undgå skader eller misdrift af kameraet, bruges det kun i temperaturer på -10 C ~ +50 C. Flyt ikke WiseCam straks fra et varmt til et koldt sted eller omvendt. Dette kan forårsage kondens i de elektriske dele af enheden. Hvis batteriet til WiseCam udsættes for temperaturer over 25 C i længere perioder, vil batteriets levetid forringes. Skal batteriet henstå ubrugt skal man følge nedenstående procedure: Rengør batteriets overside for at undgå»krybestrøm«dvs. afladning imellem polerne pga. fugt og skidt. Batteriet er fuld opladet når det sættes væk. Batteri skal kontrolleres og oplades hver 3. måned og igen før det tages i brug. Undgå at lagre batterier i opvarmede lokaler, da dette øger batteriets selvafladning. (Et fuld ladet batteri fryser først ved -68 C mens et afladet batteri fryser ved -7 C.) Følg altid de beskrevne retningslinjer i manualen. 2

3 Indholdsfortegnelse Bemærk!...2 Indledning...4 Klargøring af WiseCam...5 Installation af WiseCam...7 Installation af WiseCam i kloakbrønd...7 Installation af WiseCam på jord-overfladen...8 Oversigt over WiseCam s taster og deres funktioner...9 Oversigt over ikoner i WiseCam s skærm...10 Video filformat...10 Optagelsestype...10 Lås...10 Optagelse...10 SD kort...10 Afspilning af optagelser...11 WiseCam s forskellige optagelsestyper...12 Continuous...12 Motion...12 PIR ( Passive Infra Red)...12 Skift af optagelsestype...13 Skift af øvrige indstillinger...16 Channel...16 Color...17 Automatisk justering af lys...18 Indstilling af Dato / Tid...18 Se pladsforbrug på SD kort...19 Slet optagelser på SD kort...20 Valg af optagekvalitet...22 Valg af optagekvalitet ved konstant optagelse...22 Valg af optagekvalitet ved bevægelsessensor...23 Valg af optagekvalitet ved PIR sensor...24 Menuen Peripheral...25 Menuen System...26 WiseCam Software / Visning af optagelser på PC...27 Knappers funktioner i WiseCam Software...27 Indlæs og afspil optagelser på PC...27 Eksporter/arkiver optagelser...32 Password beskyttelse

4 Indledning WiseCam er et infrarødt overvågningskamera, der anvendes til overvågning og fastlæggelse af mus og rotters færden i kloakker, brønde, på lofter og i kældre - generelt alle steder hvor skadedyrene kan forekomme. WiseCam anvendes før, under og efter bekæmpelse med WiseTrap og/eller WiseBox. Kameraet dokumenterer, hvor rotter og mus befinder sig og giver samtidig løbende overblik over resultatet af bekæmpelsen. Ved brug af WiseCam er det derfor muligt at fastlægge den mest optimale bekæmpelsesstrategi, og bekæmpelsen forbliver effektiv, fordi den løbende kan justeres, hvis forholdene ændrer sig. En bekæmpelsesindsats baseret på optagelser med WiseCam samt WiseTrap og/eller Wise- Box giver det bedste grundlag for en hurtig og effektiv bekæmpelse af selv kraftige skadedyrsangreb. Ved køb af WiseCam medfølger: 8 GB. SD kort (det anbefales at bruge SD kort klasse 6 eller højere) PC software WiseCam cover til beskyttelse af kameraet. Husk også huske at bestille: Batteri 12V Batterioplader Hanger til brønd WiseCam hanger - forlængerredskab der sørger for at kameraet hænger i den optimale optagelseshøjde i brønden. Dette er er nødvendigt tilbehør til WiseCam. Sørg for at have alle de nødvendige dele ved opstart af WiseCam. 4

5 Klargøring af WiseCam Sørg for at have et opladt batteri klar. Åben WiseCam ved at trække håndtaget frem. Løft låget af og læg det ved siden af batterikasse. Kontroller at SD kort er monteret i kortlæser under det sorte låg på undersiden af WiseCam s låg. 5

6 Sæt det sorte låg på plads. Isæt opladet batteri og tilslut kabel ved at sætte stikkene sammen. Sæt låget på og skub håndtaget på plads. WiseCam er nu klar til brug. 6

7 Tænd for kamera ved at trykke på tasten [Tænd / Sluk]. Kameraet optager nu. Kameraet påbegynder optagelse straks når det tændes. Installation af WiseCam WiseCam kan installeres i kloakbrønd eller installeres på jordoverfladen for at optage for eksempelvis på kabelbakker, på lofter, i kældre og i lagerrum. Installation af WiseCam i kloakbrønd Aftag brønddæksel og placer herefter hanger til WiseCam i brøndåbningen, vær opmærksom at benene på hanger er så langt fra hinanden som muligt før den spændes fast med fingerskruen. 7

8 Hænges WiseCam i en brønd bør det hænge ca. 1 til 1½ meter over bunden for at få de bedste optagelser. Ved dybe brønde bruges WiseCam hanger, som er et forlængerredskab der kan bruges til at opnå optimal højde cm cm Installation af WiseCam på jord-overfladen Installeres WiseCam vandret bør det løftes ca. ½ meter over jorden for at forhindre overeksponering pga. af det infrarøde lys i kameraet. Brug eventuelt en WiseTrap transportkasse til at placere WiseCam på. 8

9 Oversigt over WiseCam s taster og deres funktioner WiseCam...Intelligent Sewer Control Knap nr. Ikon Funktion Beskrivelse 1 On / Off 7 Menu / Exit Menu mode eller Exit til forrige side 3 & 4 Venstre / Højre Pil til venstre / Pil til højre 2 & 5 Op / Ned Pil op / Pil ned 6 OK Bekræft 8 & 9 Plus / Minus Juster værdi 12 Afspil Afspilningsmenu eller begynd afspilning 11 Pause Afspilningspause, tryk igen for at afspille billede på billede 10 Stop Stop afspilning 13 Tilbagespoling Tilbagespol afspilning 14 Hurtig fremad Hurtig fremad afspilning 1/8, 1/4, 1/2, 2, 4, 8 gange 15 Hurtig tilbagespoling Hurtig tilbagespoling 1/8, 1/4, 1/2, 2, 4, 8 gange 9

10 Oversigt over ikoner i WiseCam s skærm Video filformat : H4L : JPEG Optagelsestype : BOOT (opstart) : PANIC (fejl) : NONE (ingen optagelse) : SENSOR(PIR) (PIR optagelse) : MOTION (motion optagelse) : CONTINUOUS (konstant optagelse) og kan ikke vælges i ikon menuen, derfor er de røde. Lås : System låst Optagelse : Optager SD kort : SD kort klar, overskrives ikke : SD kort klar, vil blive overskrevet, når det er fyldt. : Forkert SD kort format, skift SD kort ud. : SD kort fejl : SD kort mangler, dette ikon vil blinke, når SD kort mangler. 10

11 Afspilning af optagelser For at se optagelser trykkes på [Play]. Vælg med [Pil op] og [Pil ned] den optagelse der skal ses. Når en optagelse er valgt trykkes på [OK]. Herefter vises optagelsen. Optagelsen kan vises ved forskellige hastigheder 1/8x, ¼x, ½x, 1x, 2x, 4x, 8x ved at trykke successivt på [Hurtig fremad]. Optagelser kan vises baglæns ved forskellige hastigheder 1/8x, ¼x, ½x, 1x, 2x, 4x, 8x ved at trykke successivt [Hurtig tilbagespoling]. 11

12 WiseCam s forskellige optagelsestyper WiseCam kan indstilles til 3 optagelsestyper: Continuous - alt optages fra kameraet tændes Motion der optages kun ved bevægelse Pir der optages kun ved bevægelse- og temperaturændring Continuous Ved Continuous optages der konstant. Derfor kan man med fordel se, hvor dyret kommer fra når det træder ind i billedefeltet. Dette er ikke altid muligt med Motion & Pir. Der optages dog også når der ikke er nogen aktivitet, så man risikerer at spilde tid på at se på optagelser uden rotteaktivitet. I denne tilstand holder batteriet ca. 3 dage, men et 8 GB. SD kort vil blive fyldt i løbet af 12 timer ved lav opløsning. Motion Ved Motion optages der kun når der er en bevægelse i optagefeltet. Kameralinsen er tændt hele tiden, men der gemmes kun optagelser når kameraet registrerer en bevægelse. Man slipper derved for at gennemse optagelser uden aktivitet. Kameralinsen er konstant tændt derfor holdes den varm og dugfri. Ved denne indstilling kan batteriet kan holde ca. 3 døgn. Denne indstilling kan være uhensigtsmæssig, hvis der er rindende vand i kloakken, da kameraet optager, hver gang vandet løber. PIR ( Passive Infra Red) Ved Pir optages der kun når der registreres en bevægelse og en varmeændring i optagefeltet, ellers er kameralinsen slukket, derfor er batterilevetiden betydeligt længere. Batteriet kan holde i ca. 30 dage, hvis ikke der er bevægelse, som tænder kameralinsen. Pir sensoren vil blive aktiveret i 4,5 meters afstand ved en temperaturændring på 25 C og et dyr på 250 gram, samt på 2 meters afstand hvis temperaturændringen er på 7 C. Pir sensoren vil ikke reagere på koldt vand der fx løber i kloakken eller en gren der bevæger sig foran kameraet. Optagelsestypen Pir er derfor velegnet til optagelser i kloak med rindende vand. 12

13 Skift af optagelsestype Tryk på [Menu]. Tryk på [Pil ned] så Record bliver valgt. Tryk på [OK]. Tryk på [OK] med Schedule valgt. Nu vises en uge kalender for indstilling af optagelser 13

14 I øverste linie kan der vælges om de efterfølgende indstillinger skal gælde for alle ugedage med ALL eller for en enkelt ugedag. Skift mellem de enkelte ugedage og ALL med [Plus / Minus] I dette tilfælde vælges ALL Tryk på [Pil ned] Nu vælges optagelsestypen for hver enkelt af døgnets 24 timer. Tryk på [Plus] eller [Minus] for at skifte mellem N : None - dvs ingen optagelse M: Motion - Kun optagelse ved bevægelse C: Continous - Konstant optagelse S: Sensor (PIR) - Kun optagelse ved bevægelse og varmeændring 14

15 Tryk på [Plus] ind til der står M ud for første position. Tryk på [Pil til højre] Tryk på [Plus] ind til der står M ud for anden position Tryk på [Pil til højre] Tryk på [Plus] ind til der står M ud for tredje position Hver enkel time kan have forskellig optagelsestype, men oftest vælges den samme indstilling for alle døgnets 24 timer. Tryk på [OK] to gange herefter skifter alle af døgnets 24 timer til den valgte optagelsestype. 15

16 Skift af øvrige indstillinger De efterfølgende indstillinger er avancerede indstillinger som normalt ikke skal ændres. Instillingerne bør kun ændres, hvis der er en specifik grund til at ændre dem. Channel Tryk på [Menu] vælg Channel med piletaster og tryk [OK]. Vælg Title med piletaster og tryk [OK]. Vælg Title med piletaster og tryk [OK]. Nu kan du skrive en titel på 4 bogstaver ved hjælp af piletaster og [Plus / Minus]. I dette eksempel er der skrevet Wise. Titlen på optagelsen vises kun på WiseCam s skærm. Ønskes titler på optagelser, når de ses på PC, vises det hvordan dette kan indstilles under afsnittet Menuen system (ID) s

17 Color Tryk på [Menu]. Vælg Channel med piletaster og tryk [OK]. Vælg Color med piletaster og tryk [OK]. Her kan du ændre Brightness : Lysstyrke Contrast : Kontrast Saturation : Mætning Hue : Farvetone Vælg den ønskede funktion med piletaster og ret værdi med [Plus / Minus]. 17

18 Automatisk justering af lys Tryk på [Menu]. Vælg Channel med piletaster og tryk [OK]. Vælg Auto Brightness med piletaster og tryk [OK]. Ret værdi med [Plus / Minus]. Indstilling af Dato / Tid Tryk på [Menu]. Vælg Date/Time med piletaster og tryk [OK]. 18

19 Vælg den ønskede funktion med piletaster og ret værdi med [Plus / Minus]. Se pladsforbrug på SD kort Tryk på [Menu]. Vælg SD Card med piletaster og tryk [OK]. Vælg SD Information med piletaster. 19

20 Tryk [OK] for at få vist kapaciteten på SD kort og resterende plads. Slet optagelser på SD kort Tryk på [Menu]. Vælg SD Card med piletaster og tryk [OK]. Vælg SD Format med piletaster. Tryk [OK]. 20

21 Tryk på [Plus] for at vælge YES til at slette indhold på SD kort. Tryk [OK] for at bekæfte at indholdet på SD kortet skal slettes. Tryk på [Menu]. Vælg SD Card med piletaster og tryk [OK]. Vælg SD overwrite med piletaster. Vælg med [Plus / Minus] om SD kort skal overskrives, når det er fuldt. Vælg Auto Format med piletaster. Vælg med [Plus / Minus] om eksisterende indhold på SD kortet skal slettes automatisk når SD kortet indsættes i kameraet første gang. 21

22 Valg af optagekvalitet Der kan vælges forskellige optagekvaliteter afhængig af optagemåde. Valg af optagekvalitet ved konstant optagelse Tryk på [menu]. Vælg Record med piletaster og tryk [OK]. Vælg Continuous med piletaster og tryk [OK]. Med piletaster og [Plus / Minus] ændres antallet af billeder per sekund og billedkvaliteten. 22

23 Valg af optagekvalitet ved bevægelsessensor Tryk på [Menu]. Vælg Record med piletaster og tryk [OK]. Vælg Motion med piletaster og tryk [OK]. Med piletaster og [Plus / Minus] ændres antallet af billeder per sekund og billedkvaliteten, samt parametre for optagelser før og efter bevægelse. 23

24 Valg af optagekvalitet ved PIR sensor Tryk på [Menu]. Vælg Record med piletaster og tryk [OK]. Vælg PIR med piletaster og tryk [OK]. Med piletaster og [Plus / Minus] ændres antallet af billeder per sekund og billedkvaliteten, samt parametre for optagelser før og efter bevægelse. 24

25 Menuen Peripheral Brummer Tryk på [Menu]. Vælg Peripheral med piletaster og tryk [OK]. Vælg Buzzer med piletaster og tryk [OK]. NB! Audio vælges ikke, da disse funktioner er ikke implementeret, men tænkt til fremtidig brug. Med piletaster og [Plus / Minus] aktiveres. indstilles parametre til hvornår brummeren skal 25

26 Menuen System ID Tryk på [Menu]. Vælg System med piletaster og tryk [OK]. Vælg DVR ID med piletaster og tryk [OK]. NB! De øvrige Funktioner Factory Default, Firmware Upgrade, Password må kun benyttes af Autoriserede serviceteknikere. indstilles et ID Nummer (titel) som vises på optagel- Med piletaster og [Plus / Minus] sen, når den afspilles på PC. 26

27 WiseCam Software / Visning af optagelser på PC Knappers funktioner i WiseCam Software Søg Filer Login Backup DVR fil Vælg Sti Enter Backup format Sæt Start Tid Eksport backup fil Sæt slut tid Fortryd / Annuller Tid / Dato on Tid / Dato format Tid / Date top left Skift konto og password 32 gange den orignale hastighed Gem JPEG billede Print Juster lyd Øg opløsning Mute Indlæs og afspil optagelser på PC Indsæt SD kort i kortlæser på PC. Luk vindue for automatisk afspilning. 27

28 Sæt CD-rom med WiseCam Software i PC en. Start Programmet TL_Player fra medfølgende CD-rom. TLPlayer_PC.exe Tryk på [Search Files]. Tryk på [Select Path]. 28

29 Tryk på [Browse]. Vælg SD kort. Tryk på [Open]. 29

30 Når der trykkes på [Open] kommer nedenstående frem på skærmen. Herfra vises optagelserne der er gemt på SD kortet. Ved at bruge afspilningsbetjeningen kan optagelserne styres og gennemses, nøjagtigt på samme måde, som på WiseCam s indbyggede skærm. Stop Pause Forrige -1/2X -2X -1X 1X 2X 1/2X Næste Optagelsen kan også vises ekstra hurtigt ved at trykke på knappen [32X]. Et enkelt billede kan arkiveres ved at trykke på knappen [Snap]. 30

31 Billedet navngives og gemmes. Print et billede ved at trykke på knappen [Print]. Forbedre billedet med knappen [Enhance]. 31

32 Eksporter/arkiver optagelser Optagelser kan eksporteres til visning ved hjælp af backup funktionen. Vælg den ønskede optagelse på skærmen og tryk på [Backup]. Vælg eksport (backup) format. Det anbefales at bruge WMV. Spol fremad til det ønskede tidspunkt hvor optagelsen skal starte og tryk på [Set Start Time]. Bemærk det grønne S på afspilningsbjælken der markerer start. 32

33 Spol fremad til afslutning af sekvensen af det der skal eksporteres. Bemærk det røde E på afspilningsbjælken der markerer slut. Tryk på [Set end Time]. Tryk på [Eksport] Giv optagelsen et navn og tryk på [Gem] (Hvis optagelsen skal gemmes et andet sted end på PC ens Skrivebord, så vælges det ønskede drev/mappe/usb i øverste bælke). Optagelsen er nu gemt på PC en og kan afspilles ved at dobbeltklikke på videofilen. 33

34 Password beskyttelse Det er muligt at beskytte WiseCam optagelser med et Password. Dette frarådes da optagelserne ikke kan genskabes såfremt at password glemmes. Tryk på [Admin] 34

WiseCam. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

WiseCam. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control WiseCam Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 1 - April 2016 1 Indholdsfortegnelse Opsætning af WiseCam...3 Opstart...3 Klargøring af WiseCam...3 Start WiseCam...3 Planlæg

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run 1 Indhold Indledning. 3 Tekniske data. 4 Sikkerhed. 5 Skift Mini SD kort 6 Skift batteri 7 Kontrol af Batter niveau 9 Installation af MemoCam ip

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Styreboks. Håndtag Stop Kontol lampe Run. Kamera WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run Styreboks Kamera Indledning.... 3 Tekniske data.... 4 Sikkerhed.... 5 Skift Mini SD kort... 6 Skift batteri... 7 Montage af WiseCam... 8 Installation

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Vejledning til Dahua harddisk optager

Vejledning til Dahua harddisk optager Vejledning til Dahua harddisk optager LIVE Som standard ved opstart vises der LIVE med samlet visning for tilsluttet kameraer. Her kan vælges 1 /4 / 9 / 16 kanal visning ved at klikke med højre musetast

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode.

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode. Hurtig start 1. Indsæt 12 stk. nye eller fuldt opladede AA batterier (kan opstarte på 4 batterier i nødstilfælde), eller tilslut ekstern 6 Volt strømforsyning, som er kompatibelt med kameraet. 2. Indsæt

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Quickquide for DVR/NVR optager

Quickquide for DVR/NVR optager Quickquide for DVR/NVR optager 1. Login I. Brugere og funktioner 2. Hovedmenu I. De forskellige ikoner 3. Live visning 4. Skema 5. Søgning 6. Web menu I. Regulær II. Bevægelsesdetektering III. Alarm I.

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

WiseTrap. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

WiseTrap. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control WiseTrap Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 2 - June 2016 1 Indholdsfortegnelse Opret WiseTrap på WisePlan...3 Oprettelse...3 Opsætning af WiseTrap...3 Opstart...3 Klargøring

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Brugervejledning til Carblackbox.dk

Brugervejledning til Carblackbox.dk Brugervejledning til Carblackbox.dk Produktbeskrivelse 1)OP knap 2)MENU 3)NED knap 4)USB interface 5)Kamera 6) Højtaler 7)OK Knap 8)MODE 9)TÆND/SLUK 10)Display/skærm 11)SD kort 12)LED Natlys 13)Hul til

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING

TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING TILLYKKE MED DERES NYE TV INSPEKTIONS ANLÆG LÆS DENNE VEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING Tillykke med deres nye TV INSPEKTIONSANLÆG FOR KLOAKER OG ANDRE SKJULTE INSTALLATIONER. Følg venligst denne vejledning

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING Herunder vises forskellige måder, hvorpå man kan installere in IPHONE eller IPAD app til Valtronics undendørs kamera. 1. Download APP fra din IPHONe eller IPAD

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Brugervejledning M300. Simpel og kraftfuld

Brugervejledning M300. Simpel og kraftfuld Brugervejledning M300 Simpel og kraftfuld Rev. 10.12.2015 Indhold 1. GENEREL BESKRIVELSE 1.1. Monitor skærm status 2. MENU IKONER, BESKRIVELSE OG FUNKTIONER 2.1. Panel tracking 2.2. Portner kald 2.3.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugermanual 3D Webcam

Brugermanual 3D Webcam Brugermanual 3D Webcam 2 Indholdsfortegnelse Kort introduktion... 4 Installation... 4 Hardware Installation... 4 Software Installation... 5 Forklaring til knapper... 6 Linse Focus... 6 3D Justering...

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Manual. Trail Cam Basic

Manual. Trail Cam Basic Manual Trail Cam Basic 1 Laserstråle til kamera orientering 7 infrarød blitz LED "Batteristatus" LED Hægter 2 LED lyser orange for at advare om lav batteristyrke 8 3 "Driftsstatus" LED. LED lyser rødt,

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning TPM II Sensor Controller Installationsvejledning Introduktion: Tak fordi du besluttede at købe TPM II Sensor Controllert. De følgende sider vil gøre dig fortrolig med programmeringsværktøjet og programmerings-app

Læs mere

TS1000 Quick Guide. Daglig brug

TS1000 Quick Guide. Daglig brug TS1000 Quick Guide Daglig brug Indholdsfortegnelse Opret brugere... 4 Brugerliste... 4 Fanen Data... 4 Fanen Tilvalg... 5 Fanen Specialområder... 6 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)...

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

WiseBox. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control

WiseBox. Miniguide. High tech environmentally friendly rodent control WiseBox Miniguide High tech environmentally friendly rodent control Version 2 - May 2016 1 Indholdsfortegnelse Opret WiseBox på WisePlan...3 Oprettelse...3 Opsætning af WiseBox...3 Opstart...3 Klargøring

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til MMS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til MMS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til MMS Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Brugervejledning for Nicolet neeg version 5.X

Brugervejledning for Nicolet neeg version 5.X Brugervejledning for Nicolet neeg version 5.X Indeks 1. Opstart af computer og StudyRoom 3 2. Start en ny test 4 3. Start indspilning 6 4. Kontrol før indspilningen begyndes 8 5. Indskrivning af Patient

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Tryk på IPAD/IPHONE ikonet i menuen

Tryk på IPAD/IPHONE ikonet i menuen VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING Herunder vises forskellige måder, hvorpå man kan installere in IPHONE eller IPAD app til Valtronics undendørs kamera. Husk før du begynder med app download,

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E HD/SD DVCPRO P2 camcorder Kameraet Kamera ind- og udgange Gennemgang af menuerne Tjek af SD/HD indstillinger, MODE CHECK Filterhjul Kort om P2-kort SD-kort med indstillinger

Læs mere