WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control"

Transkript

1 WiseCam Driftmanual High tech environmental friendly rodent control Version 1 - Okt. 2014

2 Tak for dit køb af WiseCam. Læs altid driftsmanualen før montage og idriftsætning. For kundesupport kontakt din forhander. Gem din faktura og hav den klar ved kundesupport. Bemærk! Udvis altid stor agtpågivenhed ved håndtering af WiseCam. Transporter altid WiseCam i håndtaget. WiseCon anbefaler brug af det medfølgende WiseCam cover, så kameraet er beskyttet mod skidt og snavs, når det optager i hårde miljøer. Du må ikke åbne/ændre WiseCam indre teknikdel, da det kan forårsage skade på kameraet. Ved dette bortfalder garantien. Ved reparationer, skal du kontakte forhandler eller et autoriseret serviceværksted. Brug ikke andet end det originale tilbehør, så som batteri og batterilader, ellers bortfalder garantien. Beskyt WiseCam mod høje temperaturer. For at undgå skader eller misdrift af kameraet, bruges det kun i temperaturer på -10 C ~ +50 C. Flyt ikke WiseCam straks fra et varmt til et koldt sted eller omvendt. Dette kan forårsage kondens i de elektriske dele af enheden. Hvis batteriet til WiseCam udsættes for temperaturer over 25 C i længere perioder, vil batteriets levetid forringes. Skal batteriet henstå ubrugt skal man følge nedenstående procedure: Rengør batteriets overside for at undgå»krybestrøm«dvs. afladning imellem polerne pga. fugt og skidt. Batteriet er fuld opladet når det sættes væk. Batteri skal kontrolleres og oplades hver 3. måned og igen før det tages i brug. Undgå at lagre batterier i opvarmede lokaler, da dette øger batteriets selvafladning. (Et fuld ladet batteri fryser først ved -68 C mens et afladet batteri fryser ved -7 C.) Følg altid de beskrevne retningslinjer i manualen. 2

3 Indholdsfortegnelse Bemærk!...2 Indledning...4 Klargøring af WiseCam...5 Installation af WiseCam...7 Installation af WiseCam i kloakbrønd...7 Installation af WiseCam på jord-overfladen...8 Oversigt over WiseCam s taster og deres funktioner...9 Oversigt over ikoner i WiseCam s skærm...10 Video filformat...10 Optagelsestype...10 Lås...10 Optagelse...10 SD kort...10 Afspilning af optagelser...11 WiseCam s forskellige optagelsestyper...12 Continuous...12 Motion...12 PIR ( Passive Infra Red)...12 Skift af optagelsestype...13 Skift af øvrige indstillinger...16 Channel...16 Color...17 Automatisk justering af lys...18 Indstilling af Dato / Tid...18 Se pladsforbrug på SD kort...19 Slet optagelser på SD kort...20 Valg af optagekvalitet...22 Valg af optagekvalitet ved konstant optagelse...22 Valg af optagekvalitet ved bevægelsessensor...23 Valg af optagekvalitet ved PIR sensor...24 Menuen Peripheral...25 Menuen System...26 WiseCam Software / Visning af optagelser på PC...27 Knappers funktioner i WiseCam Software...27 Indlæs og afspil optagelser på PC...27 Eksporter/arkiver optagelser...32 Password beskyttelse

4 Indledning WiseCam er et infrarødt overvågningskamera, der anvendes til overvågning og fastlæggelse af mus og rotters færden i kloakker, brønde, på lofter og i kældre - generelt alle steder hvor skadedyrene kan forekomme. WiseCam anvendes før, under og efter bekæmpelse med WiseTrap og/eller WiseBox. Kameraet dokumenterer, hvor rotter og mus befinder sig og giver samtidig løbende overblik over resultatet af bekæmpelsen. Ved brug af WiseCam er det derfor muligt at fastlægge den mest optimale bekæmpelsesstrategi, og bekæmpelsen forbliver effektiv, fordi den løbende kan justeres, hvis forholdene ændrer sig. En bekæmpelsesindsats baseret på optagelser med WiseCam samt WiseTrap og/eller Wise- Box giver det bedste grundlag for en hurtig og effektiv bekæmpelse af selv kraftige skadedyrsangreb. Ved køb af WiseCam medfølger: 8 GB. SD kort (det anbefales at bruge SD kort klasse 6 eller højere) PC software WiseCam cover til beskyttelse af kameraet. Husk også huske at bestille: Batteri 12V Batterioplader Hanger til brønd WiseCam hanger - forlængerredskab der sørger for at kameraet hænger i den optimale optagelseshøjde i brønden. Dette er er nødvendigt tilbehør til WiseCam. Sørg for at have alle de nødvendige dele ved opstart af WiseCam. 4

5 Klargøring af WiseCam Sørg for at have et opladt batteri klar. Åben WiseCam ved at trække håndtaget frem. Løft låget af og læg det ved siden af batterikasse. Kontroller at SD kort er monteret i kortlæser under det sorte låg på undersiden af WiseCam s låg. 5

6 Sæt det sorte låg på plads. Isæt opladet batteri og tilslut kabel ved at sætte stikkene sammen. Sæt låget på og skub håndtaget på plads. WiseCam er nu klar til brug. 6

7 Tænd for kamera ved at trykke på tasten [Tænd / Sluk]. Kameraet optager nu. Kameraet påbegynder optagelse straks når det tændes. Installation af WiseCam WiseCam kan installeres i kloakbrønd eller installeres på jordoverfladen for at optage for eksempelvis på kabelbakker, på lofter, i kældre og i lagerrum. Installation af WiseCam i kloakbrønd Aftag brønddæksel og placer herefter hanger til WiseCam i brøndåbningen, vær opmærksom at benene på hanger er så langt fra hinanden som muligt før den spændes fast med fingerskruen. 7

8 Hænges WiseCam i en brønd bør det hænge ca. 1 til 1½ meter over bunden for at få de bedste optagelser. Ved dybe brønde bruges WiseCam hanger, som er et forlængerredskab der kan bruges til at opnå optimal højde cm cm Installation af WiseCam på jord-overfladen Installeres WiseCam vandret bør det løftes ca. ½ meter over jorden for at forhindre overeksponering pga. af det infrarøde lys i kameraet. Brug eventuelt en WiseTrap transportkasse til at placere WiseCam på. 8

9 Oversigt over WiseCam s taster og deres funktioner WiseCam...Intelligent Sewer Control Knap nr. Ikon Funktion Beskrivelse 1 On / Off 7 Menu / Exit Menu mode eller Exit til forrige side 3 & 4 Venstre / Højre Pil til venstre / Pil til højre 2 & 5 Op / Ned Pil op / Pil ned 6 OK Bekræft 8 & 9 Plus / Minus Juster værdi 12 Afspil Afspilningsmenu eller begynd afspilning 11 Pause Afspilningspause, tryk igen for at afspille billede på billede 10 Stop Stop afspilning 13 Tilbagespoling Tilbagespol afspilning 14 Hurtig fremad Hurtig fremad afspilning 1/8, 1/4, 1/2, 2, 4, 8 gange 15 Hurtig tilbagespoling Hurtig tilbagespoling 1/8, 1/4, 1/2, 2, 4, 8 gange 9

10 Oversigt over ikoner i WiseCam s skærm Video filformat : H4L : JPEG Optagelsestype : BOOT (opstart) : PANIC (fejl) : NONE (ingen optagelse) : SENSOR(PIR) (PIR optagelse) : MOTION (motion optagelse) : CONTINUOUS (konstant optagelse) og kan ikke vælges i ikon menuen, derfor er de røde. Lås : System låst Optagelse : Optager SD kort : SD kort klar, overskrives ikke : SD kort klar, vil blive overskrevet, når det er fyldt. : Forkert SD kort format, skift SD kort ud. : SD kort fejl : SD kort mangler, dette ikon vil blinke, når SD kort mangler. 10

11 Afspilning af optagelser For at se optagelser trykkes på [Play]. Vælg med [Pil op] og [Pil ned] den optagelse der skal ses. Når en optagelse er valgt trykkes på [OK]. Herefter vises optagelsen. Optagelsen kan vises ved forskellige hastigheder 1/8x, ¼x, ½x, 1x, 2x, 4x, 8x ved at trykke successivt på [Hurtig fremad]. Optagelser kan vises baglæns ved forskellige hastigheder 1/8x, ¼x, ½x, 1x, 2x, 4x, 8x ved at trykke successivt [Hurtig tilbagespoling]. 11

12 WiseCam s forskellige optagelsestyper WiseCam kan indstilles til 3 optagelsestyper: Continuous - alt optages fra kameraet tændes Motion der optages kun ved bevægelse Pir der optages kun ved bevægelse- og temperaturændring Continuous Ved Continuous optages der konstant. Derfor kan man med fordel se, hvor dyret kommer fra når det træder ind i billedefeltet. Dette er ikke altid muligt med Motion & Pir. Der optages dog også når der ikke er nogen aktivitet, så man risikerer at spilde tid på at se på optagelser uden rotteaktivitet. I denne tilstand holder batteriet ca. 3 dage, men et 8 GB. SD kort vil blive fyldt i løbet af 12 timer ved lav opløsning. Motion Ved Motion optages der kun når der er en bevægelse i optagefeltet. Kameralinsen er tændt hele tiden, men der gemmes kun optagelser når kameraet registrerer en bevægelse. Man slipper derved for at gennemse optagelser uden aktivitet. Kameralinsen er konstant tændt derfor holdes den varm og dugfri. Ved denne indstilling kan batteriet kan holde ca. 3 døgn. Denne indstilling kan være uhensigtsmæssig, hvis der er rindende vand i kloakken, da kameraet optager, hver gang vandet løber. PIR ( Passive Infra Red) Ved Pir optages der kun når der registreres en bevægelse og en varmeændring i optagefeltet, ellers er kameralinsen slukket, derfor er batterilevetiden betydeligt længere. Batteriet kan holde i ca. 30 dage, hvis ikke der er bevægelse, som tænder kameralinsen. Pir sensoren vil blive aktiveret i 4,5 meters afstand ved en temperaturændring på 25 C og et dyr på 250 gram, samt på 2 meters afstand hvis temperaturændringen er på 7 C. Pir sensoren vil ikke reagere på koldt vand der fx løber i kloakken eller en gren der bevæger sig foran kameraet. Optagelsestypen Pir er derfor velegnet til optagelser i kloak med rindende vand. 12

13 Skift af optagelsestype Tryk på [Menu]. Tryk på [Pil ned] så Record bliver valgt. Tryk på [OK]. Tryk på [OK] med Schedule valgt. Nu vises en uge kalender for indstilling af optagelser 13

14 I øverste linie kan der vælges om de efterfølgende indstillinger skal gælde for alle ugedage med ALL eller for en enkelt ugedag. Skift mellem de enkelte ugedage og ALL med [Plus / Minus] I dette tilfælde vælges ALL Tryk på [Pil ned] Nu vælges optagelsestypen for hver enkelt af døgnets 24 timer. Tryk på [Plus] eller [Minus] for at skifte mellem N : None - dvs ingen optagelse M: Motion - Kun optagelse ved bevægelse C: Continous - Konstant optagelse S: Sensor (PIR) - Kun optagelse ved bevægelse og varmeændring 14

15 Tryk på [Plus] ind til der står M ud for første position. Tryk på [Pil til højre] Tryk på [Plus] ind til der står M ud for anden position Tryk på [Pil til højre] Tryk på [Plus] ind til der står M ud for tredje position Hver enkel time kan have forskellig optagelsestype, men oftest vælges den samme indstilling for alle døgnets 24 timer. Tryk på [OK] to gange herefter skifter alle af døgnets 24 timer til den valgte optagelsestype. 15

16 Skift af øvrige indstillinger De efterfølgende indstillinger er avancerede indstillinger som normalt ikke skal ændres. Instillingerne bør kun ændres, hvis der er en specifik grund til at ændre dem. Channel Tryk på [Menu] vælg Channel med piletaster og tryk [OK]. Vælg Title med piletaster og tryk [OK]. Vælg Title med piletaster og tryk [OK]. Nu kan du skrive en titel på 4 bogstaver ved hjælp af piletaster og [Plus / Minus]. I dette eksempel er der skrevet Wise. Titlen på optagelsen vises kun på WiseCam s skærm. Ønskes titler på optagelser, når de ses på PC, vises det hvordan dette kan indstilles under afsnittet Menuen system (ID) s

17 Color Tryk på [Menu]. Vælg Channel med piletaster og tryk [OK]. Vælg Color med piletaster og tryk [OK]. Her kan du ændre Brightness : Lysstyrke Contrast : Kontrast Saturation : Mætning Hue : Farvetone Vælg den ønskede funktion med piletaster og ret værdi med [Plus / Minus]. 17

18 Automatisk justering af lys Tryk på [Menu]. Vælg Channel med piletaster og tryk [OK]. Vælg Auto Brightness med piletaster og tryk [OK]. Ret værdi med [Plus / Minus]. Indstilling af Dato / Tid Tryk på [Menu]. Vælg Date/Time med piletaster og tryk [OK]. 18

19 Vælg den ønskede funktion med piletaster og ret værdi med [Plus / Minus]. Se pladsforbrug på SD kort Tryk på [Menu]. Vælg SD Card med piletaster og tryk [OK]. Vælg SD Information med piletaster. 19

20 Tryk [OK] for at få vist kapaciteten på SD kort og resterende plads. Slet optagelser på SD kort Tryk på [Menu]. Vælg SD Card med piletaster og tryk [OK]. Vælg SD Format med piletaster. Tryk [OK]. 20

21 Tryk på [Plus] for at vælge YES til at slette indhold på SD kort. Tryk [OK] for at bekæfte at indholdet på SD kortet skal slettes. Tryk på [Menu]. Vælg SD Card med piletaster og tryk [OK]. Vælg SD overwrite med piletaster. Vælg med [Plus / Minus] om SD kort skal overskrives, når det er fuldt. Vælg Auto Format med piletaster. Vælg med [Plus / Minus] om eksisterende indhold på SD kortet skal slettes automatisk når SD kortet indsættes i kameraet første gang. 21

22 Valg af optagekvalitet Der kan vælges forskellige optagekvaliteter afhængig af optagemåde. Valg af optagekvalitet ved konstant optagelse Tryk på [menu]. Vælg Record med piletaster og tryk [OK]. Vælg Continuous med piletaster og tryk [OK]. Med piletaster og [Plus / Minus] ændres antallet af billeder per sekund og billedkvaliteten. 22

23 Valg af optagekvalitet ved bevægelsessensor Tryk på [Menu]. Vælg Record med piletaster og tryk [OK]. Vælg Motion med piletaster og tryk [OK]. Med piletaster og [Plus / Minus] ændres antallet af billeder per sekund og billedkvaliteten, samt parametre for optagelser før og efter bevægelse. 23

24 Valg af optagekvalitet ved PIR sensor Tryk på [Menu]. Vælg Record med piletaster og tryk [OK]. Vælg PIR med piletaster og tryk [OK]. Med piletaster og [Plus / Minus] ændres antallet af billeder per sekund og billedkvaliteten, samt parametre for optagelser før og efter bevægelse. 24

25 Menuen Peripheral Brummer Tryk på [Menu]. Vælg Peripheral med piletaster og tryk [OK]. Vælg Buzzer med piletaster og tryk [OK]. NB! Audio vælges ikke, da disse funktioner er ikke implementeret, men tænkt til fremtidig brug. Med piletaster og [Plus / Minus] aktiveres. indstilles parametre til hvornår brummeren skal 25

26 Menuen System ID Tryk på [Menu]. Vælg System med piletaster og tryk [OK]. Vælg DVR ID med piletaster og tryk [OK]. NB! De øvrige Funktioner Factory Default, Firmware Upgrade, Password må kun benyttes af Autoriserede serviceteknikere. indstilles et ID Nummer (titel) som vises på optagel- Med piletaster og [Plus / Minus] sen, når den afspilles på PC. 26

27 WiseCam Software / Visning af optagelser på PC Knappers funktioner i WiseCam Software Søg Filer Login Backup DVR fil Vælg Sti Enter Backup format Sæt Start Tid Eksport backup fil Sæt slut tid Fortryd / Annuller Tid / Dato on Tid / Dato format Tid / Date top left Skift konto og password 32 gange den orignale hastighed Gem JPEG billede Print Juster lyd Øg opløsning Mute Indlæs og afspil optagelser på PC Indsæt SD kort i kortlæser på PC. Luk vindue for automatisk afspilning. 27

28 Sæt CD-rom med WiseCam Software i PC en. Start Programmet TL_Player fra medfølgende CD-rom. TLPlayer_PC.exe Tryk på [Search Files]. Tryk på [Select Path]. 28

29 Tryk på [Browse]. Vælg SD kort. Tryk på [Open]. 29

30 Når der trykkes på [Open] kommer nedenstående frem på skærmen. Herfra vises optagelserne der er gemt på SD kortet. Ved at bruge afspilningsbetjeningen kan optagelserne styres og gennemses, nøjagtigt på samme måde, som på WiseCam s indbyggede skærm. Stop Pause Forrige -1/2X -2X -1X 1X 2X 1/2X Næste Optagelsen kan også vises ekstra hurtigt ved at trykke på knappen [32X]. Et enkelt billede kan arkiveres ved at trykke på knappen [Snap]. 30

31 Billedet navngives og gemmes. Print et billede ved at trykke på knappen [Print]. Forbedre billedet med knappen [Enhance]. 31

32 Eksporter/arkiver optagelser Optagelser kan eksporteres til visning ved hjælp af backup funktionen. Vælg den ønskede optagelse på skærmen og tryk på [Backup]. Vælg eksport (backup) format. Det anbefales at bruge WMV. Spol fremad til det ønskede tidspunkt hvor optagelsen skal starte og tryk på [Set Start Time]. Bemærk det grønne S på afspilningsbjælken der markerer start. 32

33 Spol fremad til afslutning af sekvensen af det der skal eksporteres. Bemærk det røde E på afspilningsbjælken der markerer slut. Tryk på [Set end Time]. Tryk på [Eksport] Giv optagelsen et navn og tryk på [Gem] (Hvis optagelsen skal gemmes et andet sted end på PC ens Skrivebord, så vælges det ønskede drev/mappe/usb i øverste bælke). Optagelsen er nu gemt på PC en og kan afspilles ved at dobbeltklikke på videofilen. 33

34 Password beskyttelse Det er muligt at beskytte WiseCam optagelser med et Password. Dette frarådes da optagelserne ikke kan genskabes såfremt at password glemmes. Tryk på [Admin] 34

WiseBox. Driftsmanual

WiseBox. Driftsmanual WiseBox Driftsmanual 1 2 Indhold Indledning 4 Tekniske data 5 Sikkerhed 6 Åbning af WiseBox 8 Montering af topplade 9 Skift af pose 10 Vedligehold WiseBox 12 SIM-kort og isætning af dette 14 Skift batteri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10

BRUGERVEJLEDNING. Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 BRUGERVEJLEDNING Model #s: 119435 /119445 / 119455 Lit#98-1517-1-10 VIGTIGT! Tillykke med købet af ét af de bedste vildt-kameraer på markedet! Bushnell er meget stolt af udviklingen af dette produkt,

Læs mere

HunterEye. SC522E Brugermanual

HunterEye. SC522E Brugermanual HunterEye SC522E Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Kameraspecifikationer... 4 3. Funktionsoversigt... 5 4. Pakkens indhold... 6 5. Batteri og SD kort Installation... 7 6. Installering

Læs mere

Stealth Cam Limited Warranty

Stealth Cam Limited Warranty Stealth Cam Limited Warranty Dit Stealth Cam er omfattet af en 90 dages begrænsede garanti på reservedele og arbejdskraft fra datoen for den oprindelige køber, og købet skal være foregået via en autoriseret

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

LÆS VENLIGST INDEN DU TAGER I BRUG

LÆS VENLIGST INDEN DU TAGER I BRUG FOTO-INDSTILLING Foto Video-indstilling Optager lyd INSTRUKTIONSMANUAL HD TIME LAPSE (tidsoptagelser) Hele dagen tidsoptagelser (Time Lapse) + fotos LÆS VENLIGST INDEN DU TAGER I BRUG Yderligere information

Læs mere

WildGame Hunting Camera. ST041 - med hvide LED dioder ST041N med sorte LED dioder. Bruger-manual

WildGame Hunting Camera. ST041 - med hvide LED dioder ST041N med sorte LED dioder. Bruger-manual WildGame Hunting Camera ST041 - med hvide LED dioder ST041N med sorte LED dioder Bruger-manual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digitalt vildt-kamera-specifikationer... 4 3. Oversigt over dele...

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

WiseTrap. Generation 1 Driftsmanual. Fældetop Hanger. Guiderør. Montagegaffel. Plastskærm Connector Montagestang

WiseTrap. Generation 1 Driftsmanual. Fældetop Hanger. Guiderør. Montagegaffel. Plastskærm Connector Montagestang WiseTrap Generation 1 Driftsmanual Fældetop Hanger Guiderør Montagegaffel Plastskærm Connector Montagestang Håndtag Display Lyssensor Styreboks Fire / manuel ned Stop / menuvalg Stop menuvalg Run / manuel

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Betjeningsvejledning DANSK

Betjeningsvejledning DANSK DIGITAL-VIDEOKAMERA Betjeningsvejledning DANSK nsk Mini Digital Video Cassette PAL Vigtige instruktioner ADVARSEL! FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. BRUGEREN

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

WildGame Hunting Camera ST042. Bruger-manual

WildGame Hunting Camera ST042. Bruger-manual WildGame Hunting Camera ST042 Bruger-manual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digitalt vildt-kamera-specifikationer... 4 3. Oversigt over dele... 5 4. Indhold i emballage... 6 5. Isætning af

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0

[ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 [ 1 ] SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 3.0 Indholdsfortegnelse 1. Alarmen i grundtræk 1.1. Oversigt over alarmen 4 1.2. Alarmpakken indeholder 5 1.3. Displayet 6 1.4. Tastaturet 7 1.5. Menustruktur

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

Manual IP Kamera CE300K

Manual IP Kamera CE300K Manual IP Kamera CE300K version 1,0 Tillykke med dit nye CamEye IP kamera Inden du tager kameraet i brug bør du læse denne instruktionsvejledning grundigt igennem. Kassen indeholder: Før du tager kameraet

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera P-serien : PJ1 Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

WildGame HunterEye. TC5401NA Brugermanual

WildGame HunterEye. TC5401NA Brugermanual WildGame HunterEye TC5401NA Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Digitalt vildt-kamera-specifikationer... 4 3. Oversigt over taster og dele... 5 4. Indhold i emballage... 6 5. Isætning

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

INDHOLD. Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion. Funktioner og menuer. Andre funktioner. Standard tilbehør Generel fejlbeskrivelse

INDHOLD. Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion. Funktioner og menuer. Andre funktioner. Standard tilbehør Generel fejlbeskrivelse Bruger manual INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS DVD Apps

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere