WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WiseCam. Driftmanual. High tech environmental friendly rodent control"

Transkript

1 WiseCam Driftmanual High tech environmental friendly rodent control Version 1 - Okt. 2014

2 Tak for dit køb af WiseCam. Læs altid driftsmanualen før montage og idriftsætning. For kundesupport kontakt din forhander. Gem din faktura og hav den klar ved kundesupport. Bemærk! Udvis altid stor agtpågivenhed ved håndtering af WiseCam. Transporter altid WiseCam i håndtaget. WiseCon anbefaler brug af det medfølgende WiseCam cover, så kameraet er beskyttet mod skidt og snavs, når det optager i hårde miljøer. Du må ikke åbne/ændre WiseCam indre teknikdel, da det kan forårsage skade på kameraet. Ved dette bortfalder garantien. Ved reparationer, skal du kontakte forhandler eller et autoriseret serviceværksted. Brug ikke andet end det originale tilbehør, så som batteri og batterilader, ellers bortfalder garantien. Beskyt WiseCam mod høje temperaturer. For at undgå skader eller misdrift af kameraet, bruges det kun i temperaturer på -10 C ~ +50 C. Flyt ikke WiseCam straks fra et varmt til et koldt sted eller omvendt. Dette kan forårsage kondens i de elektriske dele af enheden. Hvis batteriet til WiseCam udsættes for temperaturer over 25 C i længere perioder, vil batteriets levetid forringes. Skal batteriet henstå ubrugt skal man følge nedenstående procedure: Rengør batteriets overside for at undgå»krybestrøm«dvs. afladning imellem polerne pga. fugt og skidt. Batteriet er fuld opladet når det sættes væk. Batteri skal kontrolleres og oplades hver 3. måned og igen før det tages i brug. Undgå at lagre batterier i opvarmede lokaler, da dette øger batteriets selvafladning. (Et fuld ladet batteri fryser først ved -68 C mens et afladet batteri fryser ved -7 C.) Følg altid de beskrevne retningslinjer i manualen. 2

3 Indholdsfortegnelse Bemærk!...2 Indledning...4 Klargøring af WiseCam...5 Installation af WiseCam...7 Installation af WiseCam i kloakbrønd...7 Installation af WiseCam på jord-overfladen...8 Oversigt over WiseCam s taster og deres funktioner...9 Oversigt over ikoner i WiseCam s skærm...10 Video filformat...10 Optagelsestype...10 Lås...10 Optagelse...10 SD kort...10 Afspilning af optagelser...11 WiseCam s forskellige optagelsestyper...12 Continuous...12 Motion...12 PIR ( Passive Infra Red)...12 Skift af optagelsestype...13 Skift af øvrige indstillinger...16 Channel...16 Color...17 Automatisk justering af lys...18 Indstilling af Dato / Tid...18 Se pladsforbrug på SD kort...19 Slet optagelser på SD kort...20 Valg af optagekvalitet...22 Valg af optagekvalitet ved konstant optagelse...22 Valg af optagekvalitet ved bevægelsessensor...23 Valg af optagekvalitet ved PIR sensor...24 Menuen Peripheral...25 Menuen System...26 WiseCam Software / Visning af optagelser på PC...27 Knappers funktioner i WiseCam Software...27 Indlæs og afspil optagelser på PC...27 Eksporter/arkiver optagelser...32 Password beskyttelse

4 Indledning WiseCam er et infrarødt overvågningskamera, der anvendes til overvågning og fastlæggelse af mus og rotters færden i kloakker, brønde, på lofter og i kældre - generelt alle steder hvor skadedyrene kan forekomme. WiseCam anvendes før, under og efter bekæmpelse med WiseTrap og/eller WiseBox. Kameraet dokumenterer, hvor rotter og mus befinder sig og giver samtidig løbende overblik over resultatet af bekæmpelsen. Ved brug af WiseCam er det derfor muligt at fastlægge den mest optimale bekæmpelsesstrategi, og bekæmpelsen forbliver effektiv, fordi den løbende kan justeres, hvis forholdene ændrer sig. En bekæmpelsesindsats baseret på optagelser med WiseCam samt WiseTrap og/eller Wise- Box giver det bedste grundlag for en hurtig og effektiv bekæmpelse af selv kraftige skadedyrsangreb. Ved køb af WiseCam medfølger: 8 GB. SD kort (det anbefales at bruge SD kort klasse 6 eller højere) PC software WiseCam cover til beskyttelse af kameraet. Husk også huske at bestille: Batteri 12V Batterioplader Hanger til brønd WiseCam hanger - forlængerredskab der sørger for at kameraet hænger i den optimale optagelseshøjde i brønden. Dette er er nødvendigt tilbehør til WiseCam. Sørg for at have alle de nødvendige dele ved opstart af WiseCam. 4

5 Klargøring af WiseCam Sørg for at have et opladt batteri klar. Åben WiseCam ved at trække håndtaget frem. Løft låget af og læg det ved siden af batterikasse. Kontroller at SD kort er monteret i kortlæser under det sorte låg på undersiden af WiseCam s låg. 5

6 Sæt det sorte låg på plads. Isæt opladet batteri og tilslut kabel ved at sætte stikkene sammen. Sæt låget på og skub håndtaget på plads. WiseCam er nu klar til brug. 6

7 Tænd for kamera ved at trykke på tasten [Tænd / Sluk]. Kameraet optager nu. Kameraet påbegynder optagelse straks når det tændes. Installation af WiseCam WiseCam kan installeres i kloakbrønd eller installeres på jordoverfladen for at optage for eksempelvis på kabelbakker, på lofter, i kældre og i lagerrum. Installation af WiseCam i kloakbrønd Aftag brønddæksel og placer herefter hanger til WiseCam i brøndåbningen, vær opmærksom at benene på hanger er så langt fra hinanden som muligt før den spændes fast med fingerskruen. 7

8 Hænges WiseCam i en brønd bør det hænge ca. 1 til 1½ meter over bunden for at få de bedste optagelser. Ved dybe brønde bruges WiseCam hanger, som er et forlængerredskab der kan bruges til at opnå optimal højde cm cm Installation af WiseCam på jord-overfladen Installeres WiseCam vandret bør det løftes ca. ½ meter over jorden for at forhindre overeksponering pga. af det infrarøde lys i kameraet. Brug eventuelt en WiseTrap transportkasse til at placere WiseCam på. 8

9 Oversigt over WiseCam s taster og deres funktioner WiseCam...Intelligent Sewer Control Knap nr. Ikon Funktion Beskrivelse 1 On / Off 7 Menu / Exit Menu mode eller Exit til forrige side 3 & 4 Venstre / Højre Pil til venstre / Pil til højre 2 & 5 Op / Ned Pil op / Pil ned 6 OK Bekræft 8 & 9 Plus / Minus Juster værdi 12 Afspil Afspilningsmenu eller begynd afspilning 11 Pause Afspilningspause, tryk igen for at afspille billede på billede 10 Stop Stop afspilning 13 Tilbagespoling Tilbagespol afspilning 14 Hurtig fremad Hurtig fremad afspilning 1/8, 1/4, 1/2, 2, 4, 8 gange 15 Hurtig tilbagespoling Hurtig tilbagespoling 1/8, 1/4, 1/2, 2, 4, 8 gange 9

10 Oversigt over ikoner i WiseCam s skærm Video filformat : H4L : JPEG Optagelsestype : BOOT (opstart) : PANIC (fejl) : NONE (ingen optagelse) : SENSOR(PIR) (PIR optagelse) : MOTION (motion optagelse) : CONTINUOUS (konstant optagelse) og kan ikke vælges i ikon menuen, derfor er de røde. Lås : System låst Optagelse : Optager SD kort : SD kort klar, overskrives ikke : SD kort klar, vil blive overskrevet, når det er fyldt. : Forkert SD kort format, skift SD kort ud. : SD kort fejl : SD kort mangler, dette ikon vil blinke, når SD kort mangler. 10

11 Afspilning af optagelser For at se optagelser trykkes på [Play]. Vælg med [Pil op] og [Pil ned] den optagelse der skal ses. Når en optagelse er valgt trykkes på [OK]. Herefter vises optagelsen. Optagelsen kan vises ved forskellige hastigheder 1/8x, ¼x, ½x, 1x, 2x, 4x, 8x ved at trykke successivt på [Hurtig fremad]. Optagelser kan vises baglæns ved forskellige hastigheder 1/8x, ¼x, ½x, 1x, 2x, 4x, 8x ved at trykke successivt [Hurtig tilbagespoling]. 11

12 WiseCam s forskellige optagelsestyper WiseCam kan indstilles til 3 optagelsestyper: Continuous - alt optages fra kameraet tændes Motion der optages kun ved bevægelse Pir der optages kun ved bevægelse- og temperaturændring Continuous Ved Continuous optages der konstant. Derfor kan man med fordel se, hvor dyret kommer fra når det træder ind i billedefeltet. Dette er ikke altid muligt med Motion & Pir. Der optages dog også når der ikke er nogen aktivitet, så man risikerer at spilde tid på at se på optagelser uden rotteaktivitet. I denne tilstand holder batteriet ca. 3 dage, men et 8 GB. SD kort vil blive fyldt i løbet af 12 timer ved lav opløsning. Motion Ved Motion optages der kun når der er en bevægelse i optagefeltet. Kameralinsen er tændt hele tiden, men der gemmes kun optagelser når kameraet registrerer en bevægelse. Man slipper derved for at gennemse optagelser uden aktivitet. Kameralinsen er konstant tændt derfor holdes den varm og dugfri. Ved denne indstilling kan batteriet kan holde ca. 3 døgn. Denne indstilling kan være uhensigtsmæssig, hvis der er rindende vand i kloakken, da kameraet optager, hver gang vandet løber. PIR ( Passive Infra Red) Ved Pir optages der kun når der registreres en bevægelse og en varmeændring i optagefeltet, ellers er kameralinsen slukket, derfor er batterilevetiden betydeligt længere. Batteriet kan holde i ca. 30 dage, hvis ikke der er bevægelse, som tænder kameralinsen. Pir sensoren vil blive aktiveret i 4,5 meters afstand ved en temperaturændring på 25 C og et dyr på 250 gram, samt på 2 meters afstand hvis temperaturændringen er på 7 C. Pir sensoren vil ikke reagere på koldt vand der fx løber i kloakken eller en gren der bevæger sig foran kameraet. Optagelsestypen Pir er derfor velegnet til optagelser i kloak med rindende vand. 12

13 Skift af optagelsestype Tryk på [Menu]. Tryk på [Pil ned] så Record bliver valgt. Tryk på [OK]. Tryk på [OK] med Schedule valgt. Nu vises en uge kalender for indstilling af optagelser 13

14 I øverste linie kan der vælges om de efterfølgende indstillinger skal gælde for alle ugedage med ALL eller for en enkelt ugedag. Skift mellem de enkelte ugedage og ALL med [Plus / Minus] I dette tilfælde vælges ALL Tryk på [Pil ned] Nu vælges optagelsestypen for hver enkelt af døgnets 24 timer. Tryk på [Plus] eller [Minus] for at skifte mellem N : None - dvs ingen optagelse M: Motion - Kun optagelse ved bevægelse C: Continous - Konstant optagelse S: Sensor (PIR) - Kun optagelse ved bevægelse og varmeændring 14

15 Tryk på [Plus] ind til der står M ud for første position. Tryk på [Pil til højre] Tryk på [Plus] ind til der står M ud for anden position Tryk på [Pil til højre] Tryk på [Plus] ind til der står M ud for tredje position Hver enkel time kan have forskellig optagelsestype, men oftest vælges den samme indstilling for alle døgnets 24 timer. Tryk på [OK] to gange herefter skifter alle af døgnets 24 timer til den valgte optagelsestype. 15

16 Skift af øvrige indstillinger De efterfølgende indstillinger er avancerede indstillinger som normalt ikke skal ændres. Instillingerne bør kun ændres, hvis der er en specifik grund til at ændre dem. Channel Tryk på [Menu] vælg Channel med piletaster og tryk [OK]. Vælg Title med piletaster og tryk [OK]. Vælg Title med piletaster og tryk [OK]. Nu kan du skrive en titel på 4 bogstaver ved hjælp af piletaster og [Plus / Minus]. I dette eksempel er der skrevet Wise. Titlen på optagelsen vises kun på WiseCam s skærm. Ønskes titler på optagelser, når de ses på PC, vises det hvordan dette kan indstilles under afsnittet Menuen system (ID) s

17 Color Tryk på [Menu]. Vælg Channel med piletaster og tryk [OK]. Vælg Color med piletaster og tryk [OK]. Her kan du ændre Brightness : Lysstyrke Contrast : Kontrast Saturation : Mætning Hue : Farvetone Vælg den ønskede funktion med piletaster og ret værdi med [Plus / Minus]. 17

18 Automatisk justering af lys Tryk på [Menu]. Vælg Channel med piletaster og tryk [OK]. Vælg Auto Brightness med piletaster og tryk [OK]. Ret værdi med [Plus / Minus]. Indstilling af Dato / Tid Tryk på [Menu]. Vælg Date/Time med piletaster og tryk [OK]. 18

19 Vælg den ønskede funktion med piletaster og ret værdi med [Plus / Minus]. Se pladsforbrug på SD kort Tryk på [Menu]. Vælg SD Card med piletaster og tryk [OK]. Vælg SD Information med piletaster. 19

20 Tryk [OK] for at få vist kapaciteten på SD kort og resterende plads. Slet optagelser på SD kort Tryk på [Menu]. Vælg SD Card med piletaster og tryk [OK]. Vælg SD Format med piletaster. Tryk [OK]. 20

21 Tryk på [Plus] for at vælge YES til at slette indhold på SD kort. Tryk [OK] for at bekæfte at indholdet på SD kortet skal slettes. Tryk på [Menu]. Vælg SD Card med piletaster og tryk [OK]. Vælg SD overwrite med piletaster. Vælg med [Plus / Minus] om SD kort skal overskrives, når det er fuldt. Vælg Auto Format med piletaster. Vælg med [Plus / Minus] om eksisterende indhold på SD kortet skal slettes automatisk når SD kortet indsættes i kameraet første gang. 21

22 Valg af optagekvalitet Der kan vælges forskellige optagekvaliteter afhængig af optagemåde. Valg af optagekvalitet ved konstant optagelse Tryk på [menu]. Vælg Record med piletaster og tryk [OK]. Vælg Continuous med piletaster og tryk [OK]. Med piletaster og [Plus / Minus] ændres antallet af billeder per sekund og billedkvaliteten. 22

23 Valg af optagekvalitet ved bevægelsessensor Tryk på [Menu]. Vælg Record med piletaster og tryk [OK]. Vælg Motion med piletaster og tryk [OK]. Med piletaster og [Plus / Minus] ændres antallet af billeder per sekund og billedkvaliteten, samt parametre for optagelser før og efter bevægelse. 23

24 Valg af optagekvalitet ved PIR sensor Tryk på [Menu]. Vælg Record med piletaster og tryk [OK]. Vælg PIR med piletaster og tryk [OK]. Med piletaster og [Plus / Minus] ændres antallet af billeder per sekund og billedkvaliteten, samt parametre for optagelser før og efter bevægelse. 24

25 Menuen Peripheral Brummer Tryk på [Menu]. Vælg Peripheral med piletaster og tryk [OK]. Vælg Buzzer med piletaster og tryk [OK]. NB! Audio vælges ikke, da disse funktioner er ikke implementeret, men tænkt til fremtidig brug. Med piletaster og [Plus / Minus] aktiveres. indstilles parametre til hvornår brummeren skal 25

26 Menuen System ID Tryk på [Menu]. Vælg System med piletaster og tryk [OK]. Vælg DVR ID med piletaster og tryk [OK]. NB! De øvrige Funktioner Factory Default, Firmware Upgrade, Password må kun benyttes af Autoriserede serviceteknikere. indstilles et ID Nummer (titel) som vises på optagel- Med piletaster og [Plus / Minus] sen, når den afspilles på PC. 26

27 WiseCam Software / Visning af optagelser på PC Knappers funktioner i WiseCam Software Søg Filer Login Backup DVR fil Vælg Sti Enter Backup format Sæt Start Tid Eksport backup fil Sæt slut tid Fortryd / Annuller Tid / Dato on Tid / Dato format Tid / Date top left Skift konto og password 32 gange den orignale hastighed Gem JPEG billede Print Juster lyd Øg opløsning Mute Indlæs og afspil optagelser på PC Indsæt SD kort i kortlæser på PC. Luk vindue for automatisk afspilning. 27

28 Sæt CD-rom med WiseCam Software i PC en. Start Programmet TL_Player fra medfølgende CD-rom. TLPlayer_PC.exe Tryk på [Search Files]. Tryk på [Select Path]. 28

29 Tryk på [Browse]. Vælg SD kort. Tryk på [Open]. 29

30 Når der trykkes på [Open] kommer nedenstående frem på skærmen. Herfra vises optagelserne der er gemt på SD kortet. Ved at bruge afspilningsbetjeningen kan optagelserne styres og gennemses, nøjagtigt på samme måde, som på WiseCam s indbyggede skærm. Stop Pause Forrige -1/2X -2X -1X 1X 2X 1/2X Næste Optagelsen kan også vises ekstra hurtigt ved at trykke på knappen [32X]. Et enkelt billede kan arkiveres ved at trykke på knappen [Snap]. 30

31 Billedet navngives og gemmes. Print et billede ved at trykke på knappen [Print]. Forbedre billedet med knappen [Enhance]. 31

32 Eksporter/arkiver optagelser Optagelser kan eksporteres til visning ved hjælp af backup funktionen. Vælg den ønskede optagelse på skærmen og tryk på [Backup]. Vælg eksport (backup) format. Det anbefales at bruge WMV. Spol fremad til det ønskede tidspunkt hvor optagelsen skal starte og tryk på [Set Start Time]. Bemærk det grønne S på afspilningsbjælken der markerer start. 32

33 Spol fremad til afslutning af sekvensen af det der skal eksporteres. Bemærk det røde E på afspilningsbjælken der markerer slut. Tryk på [Set end Time]. Tryk på [Eksport] Giv optagelsen et navn og tryk på [Gem] (Hvis optagelsen skal gemmes et andet sted end på PC ens Skrivebord, så vælges det ønskede drev/mappe/usb i øverste bælke). Optagelsen er nu gemt på PC en og kan afspilles ved at dobbeltklikke på videofilen. 33

34 Password beskyttelse Det er muligt at beskytte WiseCam optagelser med et Password. Dette frarådes da optagelserne ikke kan genskabes såfremt at password glemmes. Tryk på [Admin] 34

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run 1 Indhold Indledning. 3 Tekniske data. 4 Sikkerhed. 5 Skift Mini SD kort 6 Skift batteri 7 Kontrol af Batter niveau 9 Installation af MemoCam ip

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Generel information ikke at installere

Generel information ikke at installere Quick Guide Indholdsfortegnelse Generel information...3 Hovedmenu...4 Kamera & Display funktioner...4 Optagelse...5 Fullscreen...6 Justering af lys & kontrast...7 Afspilning af Videosekvenser...8 Udskrivningspanelet...10

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E

Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E Kursus i Panasonic AJ-HPX2100E HD/SD DVCPRO P2 camcorder Kameraet Kamera ind- og udgange Gennemgang af menuerne Tjek af SD/HD indstillinger, MODE CHECK Filterhjul Kort om P2-kort SD-kort med indstillinger

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING Herunder vises forskellige måder, hvorpå man kan installere in IPHONE eller IPAD app til Valtronics undendørs kamera. 1. Download APP fra din IPHONe eller IPAD

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

Smart. Guide for at installere TomTom navigation App på Parrot Asteroid Smart.

Smart. Guide for at installere TomTom navigation App på Parrot Asteroid Smart. Asteroid Smart leveres som standard med igo navigation App (23 lande Vesteuropa) på det Parrot SD kort som medfølger ved levering. Det er dog også muligt at købe TomTom navigation App via Parrot Asteroid

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1 Flash Infrarød SIM kort Linse Tænd/Sluk Ekstern V-forbindelse SD kort Batterikasse 1) Åbn kameraet ved hjælp af sidebeslagende 2) Sørg for at kameraet altid er slukket ( OFF ), når du skifter batterier

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

HunterEye. SC522E Brugermanual

HunterEye. SC522E Brugermanual HunterEye SC522E Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Kameraspecifikationer... 4 3. Funktionsoversigt... 5 4. Pakkens indhold... 6 5. Batteri og SD kort Installation... 7 6. Installering

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Vælg en digital billedramme med hjertet!

Vælg en digital billedramme med hjertet! Guide fra FOTOHOUSE Vælg en digital billedramme med hjertet! Indhold: - Omkring digitale billedrammer Side 2 - Digitalbilledrammen til hjemmet Side 3 - Design eksempler Side 5 - Design eksempler og eksempel

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3

UNI C. Video/billeder og lyd: Tastevejledning. Photo Story 3 Video/billeder og lyd: Tastevejledning Photo Story 3 Lav dine egne fortællinger med billeder og lyde...2 Download...2 Opret ny fortælling...2 Indsæt billeder...2 Rediger billederne...3 Ændring af rækkefølgen...4

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere