Referat fra bestyrelsesmøde i Borupgaard 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i Borupgaard 1"

Transkript

1 dato ordinære bestyrelsesmøde Dato: 30/11/2000 Klokkeslæt: kl. 14:30 Sted: Beboerhuset Tilstedeværende: Formand Peter Andersen (PA), medlemmerne Kaj Nielsen (KN), Palle Wørmann (PW), Lise Lotte Christiansen (LC) samt Bo Hauge (BH) samt suppleanterne Birgit Søgaard Hansen (BSH). Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af referat fra møde den 03/11/00 3. Emner med Ejendomsmesteren Arb.planer Udearealer julepynt 4. Ansøgning fra beboerforening Overførsel af midler / betaling af beboerblad Valg af repræsentant til beboerforeningens bestyrelse Idé overgive driften af beboerhuset mm. til beboerforeningen 5. Anskaffelse af EDB udstyr til afdelingen principbeslutning 6. Ansøgning fra tidligere formand om telefontilskud Forslag at dele tilskuddet forholdsmæssigt mellem tidligere og nuværende formand 7. Orientering fra udvalg Bygge udvalg Råderet husorden og vedligeholdelsesreglements udvalg Styregruppen for By-udvalgsmidler 8. Repræsentantskabet / Hovedbestyrelsen 9. Iværksættelse af genopretningsprojekt 10. Gennemgang af regnskab 99/ Personsag vedr. tidligere bestyrelses anvendelse af rådighedsbeløb samt regnskabspraksis for By-udvalgsmidler 12. Bestyrelsens organisering 13. Eventuelt 14. Næste møde Formanden PA bød de fremmødte velkommen og konstaterede at alle på nær SP, var fremmødt. Udover bestyrelsen var også ejendomsmester Gert Stradel mødt frem. ad. 1) BH blev valgt som referent. ad. 2) Godkendelse af referatet fra mødet den 03/11/00 blev udsat til næste møde. ad. 3)

2 Ejendomsmesteren informerede om den arbejdsplan, der er udarbejdet for begge afdelinger for det indeværende og kommende år. Arbejdsplanen er imidlertid noget usikker grundet den udmelding om opsplitning af driften, som er fremkommet fra B2 s bestyrelse. Endelig klarhed sker den 12/12/00 på et beboermøde afholdt på foranledning af B2 s bestyrelse. Vi må afvente udfaldet, før vi ved, hvad vi har at gøre godt med mandskabsmæssigt (timeressourcer etc.) og økonomisk. Udearealerne omkring parkeringspladserne i B1 vil i den kommende tid blive renset for ukrudt og træflis udlagt i stedet af folk fra Jobhuset en aftale som er kommet i stand med formanden som initiativtager. Ejendomsmesteren mente nok at træflis var den bedste løsning set i relation til den daglige vedligeholdelse, dvs. den mindst mandskabskrævende løsning. Forslag vedr. betaling af allerede etableret julepynt (guirlander) og opsætning af yderligere to stk. imellem blokkene, Fokken og Klyveren, blev ikke endeligt vedtaget, men udsættes til næste møde den 04/12/00. Juletræer i gavlen på hver 2. blok (i alt 14 træer) er vedtaget. ad. 4) Ansøgningen om overførsel af midler til beboerforeningsblad blev ikke vedtaget, da man ikke ønsker at sende et signal til B2 s bestyrelse, som kan tolkes som usamarbejdsvillig eller ligefrem fjendsk dette set i relation til det eksisterende beboerblad betalt via Byudvalgsmidlerne og bl.a. redigeret af B2 s formand. Konklusionen var derfor, at man ikke kan støtte et sådant beboerblad uden B2 s bestyrelses opbakning. Vi vil derimod opfordre nuværende redaktør af B1adet, Dorte Lendal, om at lave endnu et nummer af B1adet og herefter afvente indtil videre med at træffe beslutning om at gå af som redaktør for B1adet. B1 s bestyrelse vil derimod støtte beboeraktiviteter af enhver form og inviterer gerne til uformel dialog mellem beboerforening og B1 s bestyrelse for at diskutere fremtidigt samarbejde og en nærmere afklaring med beboerforening omkring betaling af beboerblad og hjemmeside. Bestyrelsen vil give støtte til beboerforeningen med et økonomisk engangstilskud på i alt dkk 1000 til at hjælpe den godt på vej i startfasen. Beslutning om konkret ansøgning udsættes derfor indtil videre. Man kan således arbejde hen imod en tilførsel af Byudvalgsmidler til beboerforeningsarbejde. De to sidste punkter udskydes således også til senere behandling indtil efter afklaring med beboerforening. ad. 5) ad. 13) Udsættes indtil ekstraordinært møde mandag den 4/12/00 kl. 15:00.

3 ordinære bestyrelsesmøde fortsat; Dato: 04/12/2000 Klokkeslæt: kl. 15:15 Sted: Fokken 94 Tilstedeværende: Formand Peter Andersen (PA), medlemmerne Kaj Nielsen (KN), Palle Wørmann (PW), Lise Lotte Christiansen (LC) samt Bo Hauge Dagsorden (forts): 1. Emner med Ejendomsmesteren Arb.planer Udearealer julepynt 2. Ansøgning fra beboerforening Overførsel af midler / betaling af beboerblad Valg af repræsentant til beboerforeningens bestyrelse Idé overgive driften af beboerhuset mm. til beboerforeningen 3. Anskaffelse af EDB udstyr til afdelingen principbeslutning 4. Ansøgning fra tidligere formand om telefontilskud Forslag at dele tilskuddet forholdsmæssigt mellem tidligere og nuværende formand 5. Orientering fra udvalg Bygge udvalg Råderet husorden og vedligeholdelsesreglements udvalg Styregruppen for By-udvalgsmidler 6. Repræsentantskabet / Hovedbestyrelsen 7. Iværksættelse af genopretningsprojekt 8. Gennemgang af regnskab 99/00 9. Personsag vedr. tidligere bestyrelses anvendelse af rådighedsbeløb samt regnskabspraksis for By-udvalgsmidler 10. Bestyrelsens organisering 11. Eventuelt 12. Næste møde Formanden PA bød de fremmødte velkommen og konstaterede at alle medlemmer var fremmødt. BH blev valgt som referent. ad. 3) Julepynt forts: Beslag til juletræerne er doneret af Sylvest VVS og de 14 juletræer er doneret af elektriker Karsten Mortensen, KM A/S. De 4 guirlander (ca. dkk 1500) bliver betalt over driftskontoen iflg. formanden, som har talt med Forretningsfører Dennis Christensen ved B.K. Danmark. Bestyrelsen besluttede at udlevere fire julekurve til en værdi af ca. dkk 1000 til de fire ejendomsfunktionærer for deres frivillige engagement med opsætning af beslag, juletræer og lys samt guirlander. ad. 4)

4 Eftersom B1adet meget snart er på gaden, vil beboerforeningen få mulighed for at indsætte et indlæg til B1adet gratis. Dette nummer af B1adet vil derfor blive uddelt til begge bebyggelserne B1 og B2. ad. 5) PW s svigersøn, Peter Rasmussen, vil undersøge muligheden for at indkøbe en computer til afdelingen og til udlån til formanden, til en pris imellem dkk Købet vil blive konteret over B.K. Danmarks SE-nummer og via afd. kontonummer. Punktet blev vedtaget af alle. Flg. udstyr er herefter foreslået: 1 stk. 233/266 MHz (AMD k6) / 4-6 Gbyte HD Sekundær hukommelse på 64Mbyte RAM 1 stk. 15 skærm 1 stk. grafikkort på 32Mbyte 1 stk. parallel printerport 2 stk. netkort 1 stk. standard mus 1 stk. standard tastatur BH vil udarbejde et såkaldt udlåns dokument. PA vil undersøge med sin egen forsikring om denne dækker skader på EDB udstyr forvoldt i hjemmet. ad. 6) Følgende fordeling af telefontilskud blev vedtaget af alle: Til tidligere formand Benny Larsen udbetales i alt dkk. 153,42 (for 56 dages virke). Til nuværende formand (og tidligere formand førend Benny Larsen) udbetales i alt dkk. 846,58. ad. 7) Byggeudvalget kunne fortælle at Nilan A/S tilbudt at stille et stk. genvindingsanlæg til rådighed dog ikke selve installationen. Så snart melding fra teknikere foreligger, vil bestyrelsen samles og træffe endelig beslutning om hvilken blok, som skal udpeges til prøve-projektet. Flg. to medlemmer blev enstemmigt valgt til at indgå i Styregruppen for Byudvalgsmidlerne. Peter Andersen Palle Wørmann ad. 8) Flg. to medlemmer blev enstemmigt valgt til at indgå i Styregruppen af beboerhuset. Lise Lotte Christiansen Bo Hauge

5 Vi drøftede muligheden for at den lokale betjent, Torben Hannesbo, samt den kommende beboerrådgiver kunne benytte beboerhuset. Herudover skal brugen af beboerhuset generelt drøftes på et senere møde i bestyrelsen. Vi skal have udpeget tre personer til repræsentantskabet i Organisationen. Vi ønsker imidlertid at bibeholde de to nuværende personer i hovedbestyrelsen indtil videre. Vi skal have undersøgt forholdet mellem Rep. og HovedBest. og valg til disse med B.K. Danmark. BH vil forespørge herom. ad. 9) Vi skal have udformet en konkret ansøgning om midler til Socialudvalget. Vi skal ligeledes have oprettet et Grønt udvalg. Kaj Nielsen bliver tovholder for dette udvalg. Han vil fremkomme med konkrete visioner på et senere tidspunkt så snart personer til udvalg er udpeget og udvalg er oprettet. ad. 10) Vi skal have tid til nær-/gennemlæsning af regnskabet inden behandling. Derfor udsættes dette punkt indtil 18/ ad. 11) Det blev enstemmigt vedtaget, at vi (bestyrelsen) vil sende en anmeldelse til politiet via organisationen. Hvis den ikke rettes videre til politiet, vil vi (bestyrelsen) herefter gå direkte til politiet. ad. 12) Punktet omkring bestyrelsens organisering vil blive taget op 18/ ad. 13) Storskrald problematikken vil ligeledes blive taget op på næstkommende bestyrelsesmøde. Dog aftaltes det, at der bestilles containere til julen (22 27 dec.). ad. 14)/ Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 18/12/00 kl. 15:00 i beboerhuset. Flg. punkter er på dagsordenen: Bestyrelsens organisering Containere (storskrald)

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen Til beboerne i afdeling Borupgård I Helsingør, 23. januar 2002 Referat af ordinært afdelingsmøde om regnskab MANDAG DEN 14. JANUAR 2002. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-04-13, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-05-03 Kl. 21:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs.

Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Sebber Borgerforening afholder generalforsamling torsdag den 28.11.2013 kl. 19.00 i den gl. brugs. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/formand Hanne Gerges 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015

Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015 Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole Pedersen Simone Christensen Steen

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere