Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere."

Transkript

1 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel Andreasen (JWA) udpeget af 3B s bestyrelse Steffen Morild (SM) udpeget af 3B s bestyrelse Afbud: Ingen Fra driften: Driftsleder Michael Larsen (MILN) Projektmedarbejder Majbritt Kronborg Mouridsen (MAMO) Driftschef Lars Mann Pedersen (LAPE), referent Referat udsendt den 18. februar Godkendelse af dagsorden for bestyrelsesmødet Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 14. januar 2015 Godkendt uden bemærkninger. 3. Gennemgang af budgetopfølgning pr. 31. december 2014 Afventer endelig regnskab for Orientering om afdelingsbestyrelsens og udvalgenes arbejde v/ afdelingsbestyrelsen Bestyrelsen drøftede de forskellige beboerudvalg og den aktuelle status på deres aktiviteter. TV-udvalget har fået tilsendt de returnerede spørgeskemaer, som blev udsendt i december Bestyrelsen afventer opfølgning fra udvalget. Aktivitetsudvalget, er i gang med at arrangere fastelavnsfest og har fået udbetalt aconto beløb til indkøb.

2 Katteudvalget. De i budgettet afsatte kr for 2015 vil blive benyttet til indkøb af foder jf. mail fra udvalgets formand. Driften undersøger muligheden for egnet lokale til opbevaring af katte foder. IG og MAMO tager kontakt til medlemmerne af Økonomiog budgetudvalget med henblik på afholdelse af møde, f.eks. 11. marts 2015 efter kontortiden. Udvalget informeres i den forbindelse også om budget- og regnskabskurser, som afholdes i 3B-regi. Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Det undersøges nærmere om, hvordan der fremadrettet vil kunne afholdes info-møder for nye beboere. Bestyrelsen vurderer dette sammen med MAMO. Revideret udvalgsliste fremsendes til bestyrelsen og MA- MO. 5. Orientering fra projektmedarbejderen i Egedalsvænge MAMO udleverede status over arbejdet som projektmedarbejder. Bestyrelsen drøftede, hvordan det var muligt at inddrage beboerne i forbindelse med fremtidige vedligeholdelsesarbejder i afdelingen, f.eks. udearealer og bedene ved opgangene. MAMO arbejder videre med det. Fredensborg Kommune har sendt invitation til Workshop om Byens Hus. IG sender den videre til de forskellige klubber i afdelingen. 6. Beboerhenvendelser Der har gennem en periode været en dialog med en lejer, der har problemer med ventilationen, og senest har lejeren været på ejendomskontoret og talt med bestyrelsen om dette. Der er nu aftalt et besøg hos lejeren i indeværende uge, hvor sagen forventes løst og afsluttet. Lejer, der har fået brandmærker på sit gulv efter uforsigtighed med en juledekoration, har henvendt sig til bestyrelsen efter at ejendomskontoret har afvist at dække denne ska- 2

3 de. Det samme har lejerens egen forsikring. Det vurderes fortsat til at være et problem mellem den pågældende lejer og hans forsikring. MILN sender korrespondancen til IG, der svarer lejeren. Samme lejer er i dialog med MT Højgaard efter, at han er faldet over nogle af køre- /afdækningsplader. 7. Evaluering af det ekstraordinære afdelingsmøde Afdelingsmødet var blevet afviklet godt og der har været en velfungerende afstemningsprocedure. Der blev efterspurgt tolkning til mødet, selvom det kun havde været benyttet af 2 lejere ved det ordinære afdelingsmøde i september Det vurderes forud for kommende afdelingsmøder. Det overvejes, om det fremover kan være en fordel at medbringe printer til stemmesedler, sådan at disse kan fortrykkes forud for afstemningerne. Så skal der kun foretages afkrydsninger under valghandlingen. Det vil også kunne lette optællingsproceduren. Oversigt over de opstillede kandidater medtages i næste Nyhedsbrev, med stemmetallene fra afstemningen. 8. Drøftelse af handleplan for afdelingen Udsendt til bestyrelsen forud for mødet i januar Revideret handleplan drøftet. Der arbejdes videre med oplægget forud for kommende organisationsbestyrelsesmøde. 9. Orientering om afdelingens daglige drift v/ varmemester eller driftschef LAPE orienterede om mødet med Opland Landskabsarkitekterne omkring fremtidig plejeplan for udearealerne. Ejendomskontoret har sat opslag op i opgangene, hvor der informeres om nogle af de opgaver som personalet beskæftiger sig med i februar måned. Fremover vil driften med månedlige opslag informere om, hvilke arbejdsopgaver der vil blive lagt vægt på i den kommende måned. Ejendomskontorets personale er på kursus torsdag den 19. februar og kontoret er derfor lukket den dag. Der er allerede informeret om dette på opslag i opgangene. 3

4 Der er indgået en aftale om, at Bydelsmødrene, i forbindelse med nogle af deres formiddagsarrangementer, inviteres ind på ejendomskontoret til en kop kaffe. Administrationen har modtaget anonyme henvendelser om, at ejendomskontorets løsning af opgaver i afdelingen, skulle benytte sig af et firma tilhørende en medarbejder. Driftschefen har i den forbindelse undersøgt sagen både internt og eksternt, bl.a. i forbindelse med kreditorsystemet. I den forbindelse kan det konkluderes, at dette ikke er korrekt, idet det pågældende firma ikke er registreret i forbindelse med betalinger til afdelingens kreditorer. Driftschefen har samtidig fået forelagt dokumentation fra det pågældende firmas revisor, der understøtter, at der ikke er hold i påstandene, og sagen er derfor afsluttet. Rengøring af afdelingens trapper var i udbud i 2013, men firmaet, der vandt udbuddet, blev opsagt efter 3 mdr. pga. misligholdelse af kontrakten. Et andet af de bydende firmaer blev, efter rådføring med indkøbsafdelingen, bedt om akut at overtage opgaven, under samme økonomiske forudsætninger som det vindende firma, hvilket de indvilligede i. Samme firma har i forbindelse med rengøringsopgaven ansat lokalt personale (beboere) som en del af rengøringstemaet. Det har efterfølgende vist sig, at ejeren af rengøringsfirmaet er kæreste til et familiemedlem til en af afdelingens medarbejdere. Der er tale om et familiemedlem som denne normalt ikke har forbindelse til. Dette er meddelt til driftschefen straks efter, at den pågældende medarbejder blev bekendt med dette. Da opgaven har været i udbud, er der ikke forefundet uregelmæssigheder i forbindelse med kontrakten, som er indgået mellem administrationen og rengøringsfirmaet. Bestyrelsen blev samtidig informeret om, at arbejdet med et nyt udbud er igangsat i 3B s indkøbsafdeling. 10. Eventuelt kommende opgaver for driften Driftspersonalet har i lighed med tidligere år opgaver i forbindelse med opsætning af fastelavnstønder til Fastelavnsarrangementet i afdelingen. 4

5 11. Orientering om den igangværende byggesag v/ projektleder eller driften IG og MAMO aftaler møde med haveudvalget for at drøfte den kommende flytning af haverne. STMO ønskede en afklaring af de økonomiske konsekvenser, der har været i forbindelse med, at mange beboere ikke selv har flyttet deres møbler og andet inventar forud for facadeudskiftningen. Denne udgift vil ikke indgå i byggesagen, men skal medtages i driften. STMO tager sagen op i administrationen for en afklaring 12. Opfølgning på sager siden sidste møde (ikke sager, der er selvstændige punkter på dagsordenen) Intet til drøftelse. 13. Kommunikation, hjemmeside m.m. Drøftelse af en generel nyhedsformidling om, hvad der sker i afdelingen. Som et nyt tiltag har 3B bl.a. iværksat BeboerWeb, hvor beboerne kan hente mange informationer om deres lejemål, lejeaftale, huslejebetaling m.m. STMO tager kontakt til en af 3B s samarbejdspartnere omkring kommunikation, for at få et input til, hvordan der kan etableres en god og alsidig kommunikation mellem afdelingens beboere og 3B. 14. Nyhedsbreve Kommende nyhedsbreve er planlagt til at udkomme i uge 10, 16 og 22. Deadline er ca. 1 uge tidligere. Næste nyhedsbrev skal bl.a. indeholde noget om vagtordningen, valg af repræsentanter til 3B, beboerudvalgenes sammensætning samt bestyrelsens træffetid. 15. Kommende møder Bestyrelsen har aftalt følgende møder: Bestyrelsesmøder: Onsdag den 22. april 2015 kl i Egedalsvænge (regnskabsmøde). Mandag den 11. maj 2015 kl på Områdekontoret (budgetmøde). 5

6 Bestyrelsen har planlagt kontortid på ejendomskontoret onsdag den 11. marts samt den 22. april. Begge dage kl Eventuelt Intet til dette punkt. Møde slut

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012

Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012 Glostrup, den 1. november 2012 KNB/ Referat Den 30. oktober 2012 Boligselskab: Lægeforeningens Boliger Mødeart: Organisations-/afdelingsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 1 og 2, Østerbro Selskabslokalet

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. januar 2010 1-13-20-09 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens Lokal-MEDudvalg 14. december 2009, kl. 10.00 13.00 Sted Søren

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent

ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere