Veludført Træhåndværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veludført Træhåndværk"

Transkript

1 UDVENDIGE BEKLÆDNINGER 1 Veludført Træhåndværk Håndværkerpjece Træsektionen i Dansk Byggeri 4. udgave

2 INDHOLD FORORD UDVENDIGE BEKLÆDNINGER ØVRIGE UDVENDIGE BYGNINGSDELE MONTAGE AF UDVENDIGE DØRE OG VINDUER INDVENDIGE BEKLÆDNINGER INKL. LOFTER TRÆGULVE MONTAGE AF INDVENDIGE DØRE OG ØVRIGE SNEDKERPARTIER LOFT-, SKYGGE- OG FODLISTER INDFATNINGER, VINDUESHYLDER, LYSNINGER MV VINKELRETHED OG MÅLSÆTNING I RUM KONTROLMETODER 2 eksempler Veludført Træhåndværk håndværkerpjece Træsektionen i Dansk Byggeri 4. udgave 2016 Udgiver: Layout: Fotos: Tryk: Træsektionen under Dansk Byggeri Nørre Voldgade København K Telefon Montagebureauet ApS Morten Rode. Lokalitet: EBK-Huse A/S Elbo Grafisk A/S 2

3 FORORD Forord Denne vejledning rummer oversigt over de tolerancer, som tømrerfagets udøvere skal overholde, for at arbejdet kan betegnes som Veludført Træhåndværk. Tolerancerne er de normale tolerancer ved håndværksmæssig udførelse. En mere omfattende og detaljeret fastlæggelse af tømrerfagets tolerancer - indfalds- og udfaldskrav i forhold til andre fag finder du på Både denne vejledning og den tilhørende kundepjece kan downloades fra Træsektionens hjemmeside Kontrolmetoder Kontrolmetoderne for træfaget refererer til Hvor går grænsen på 3

4 1 UDVENDIGE BEKLÆDNINGER 1.1 Underlag Tolerancer Kontrolmetode Lod på ru bindingsværk 3 mm pr. m Lod Lod på ret bindingsværk, sekundære bygninger Lod på ret bindingsværk, primære bygninger Lod på ret træunderlag monteret på anden bygningsdel/materiale 3 mm pr. m 2 mm pr. m 3 mm pr. m Planhed på ru underlag, sekundære bygninger +/-10 mm Målt på 2 m Planhed på ret underlag, sekundære bygninger +/-5 mm retskinne Planhed på ret underlag, primære bygninger +/-5 mm 1.2 Beklædning med brædder Tolerancer Kontrolmetode Lodrette beklædninger, ru underlag Planhed på udvendig side af beklædning +/-10 mm Målt på 2 m Kant af beklædning +/-3 mm retskinne Lodrette beklædninger, ret underlag Planhed på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på 2 m Kant af beklædning +/-3 mm retskinne Vandret klinkebeklædning, ru underlag Planhed på udvendig side af beklædning +/-10 mm Målt på 2 m Kant af beklædning +/-3 mm retskinne Vandret klinkebeklædning, ret underlag Planhed på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på 2 m Kant af beklædning +/-3 mm retskinne Træplade, ret underlag Planhed på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på 2 m retskinne Kant af beklædning +/-3 mm Målt over max 6 m 4

5 UDVENDIGE BEKLÆDNINGER Beklædning med plader Tolerancer Kontrolmetode Cementfiberbølgeplader + profil metalbeklædning, ret underlag Planhed på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på 2 m retskinne Kant af beklædning +/-3 mm Målt over max 6 m Plane facadeplader + skærmtegl Planhed på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på 2 m retskinne Kant af beklædning +/-3 mm Målt over max 6 m Metalplade og falset beklædning Planhed på ret underlag og med plane stødsamlinger i underlaget Planhed på udvendig side af beklædning +/-3 mm Målt på 2 m retskinne +/-3 mm Kant af beklædning +/-2 mm Målt over max 6 m Lodrethed af flader (kontrolmetode E2 og E3) Anvend 2-meter lodstok til opmåling. Lodrethed måles hvor det visuelt er værst - ellers i hjørne/ kant og midt på fladen. Lodstok fastholdes i den ene ende og afstand mellem lodstok og overflade opmåles med tommestok i den anden. For vinduer anvendes 1-meter lodstok, og for døre anvendes 2-meter lodstok. Største måling noteres i skema. Planhed af underlag til beklædning m.v. (kontrolmetode F2) 2 meter retskinne. Planheden måles, hvor det visuelt er værst - ellers i to linjer vinkelret på hinanden 1,0 meter fra tilstødende overflader. Afstand mellem retskinne og overflade måles med tommestok ved bræddebeklædning. Største positive og negative afvigelse noteres i skema. Planhed af overflader, pladebeklædninger og lign. (kontrolmetode F1) 2-meter retskinne med 20 mm afstandsklodser i hver ende anvendes til opmåling. Planheden måles, hvor det visuelt er værst - ellers i to linjer vinkelret på hinanden 1,0 meter fra tilstødende overflader. Afstand mellem retskinne og overflade måles med målekile for pladebeklædning og gulve. Største positive og negative afvigelse fra 20 mm noteres i skema. Kontrolmetoderne for træfaget refererer til Hvor går grænsen på 5

6 2 ØVRIGE UDVENDIGE BYGNINGSDELE 2.1 Vindskede Tolerancer Kontrolmetode Lod fra kip til sternlinje +/-10 mm Lod Planhed underlag +/-2 mm pr. 2 m Flugt fra kip til stern +/-8 mm 2.2 Stern Tolerancer Kontrolmetode Planhed underlag +/-3 mm pr. 2 m Lod Flugt hele facaden, max 12 m +/-10 mm 2.3 Udhæng Tolerancer Kontrolmetode Underbrædder/beklædning Planhed +/-3 mm Målt på en 2 m Flugt i forhold til stern og mur +/-3 mm retskinne Flugt hele facaden, max 12 m +/-10 mm Lodrethed vindskede (kontrolmetode E4) Lodrethed af vindskede måles ved hjælp af lodsnor og tommestok. Snor fastgøres ved tagfod på vindskede i vandretlinje. Ved kip fastgøres snor med lod. Afstand mellem vandret snor og lodret snor måles med tommestok og noteres i skema. Planhed af underlag (kontrolmetode F2) 2-meter retskinne. Planheden måles, hvor det visuelt er værst - ellers i to linjer vinkelret på hinanden 1,0 meter fra tilstødende overflader. Afstand mellem retskinne og overflade måles med tommestok ved bræddebeklædning og med målekile ved pladebeklædning og gulve. Største positive og negative afvigelse noteres i skema. Planhed af overflader (kontrolmetode F1) 2-meter retskinne med 20 mm afstandsklodser i hver ende anvendes til opmåling. Planheden måles, hvor det visuelt er værst - ellers i to linjer vinkelret på hinanden 1,0 meter fra tilstødende overflader. Afstand mellem retskinne og overflade måles med tommestok ved bræddebeklædning og målekile for pladebeklædning og gulve. Største positive og negative afvigelse fra 20 mm noteres i skema. Flugt med facade (kontrolmetode A3 og E2) Byggekomponenter som vinduers og døres flugt med facaden måles med tommestok. Største og mindste afstand noteres i skema. Kontrolmetoderne for træfaget refererer til Hvor går grænsen på 6

7 ØVRIGE UDVENDIGE BYGNINGSDELE Træterrasser Udførselstolerancer for træterrasser hævet over terræn og opbygget på fast underlag målt ved aflevering Lav toleranceklasse 1 Normal toleranceklasse 2 Kontrolmetode Afsætning i plan +/- 15 mm +/- 10 mm Målebånd Kote +/- 15 mm Nivellement Kote, hvor der er krav +/- 10 mm Nivellement om niveaufri adgang Planhed på overside, +/-10 mm pr. 2 m +/- 5 mm pr. 2 m Retskinne underbygning 3 Planhed på gulv 4 +/-10 mm pr. 2 m +/- 5 mm pr. 2 m Flugt på gulvplanker/ brædder 5 +/- 3 mm pr. 2 m +/- 3 mm pr. 2 m Snor/nivellement Rækværk Højde, kote +15 mm +10 mm Nivellement/ målebånd Flugt vandret +/- 10 mm +/-5 mm pr. 2 m Snor/nivellement 1. Udført på stolper nedgravet direkte i jord, kan alene forventes at opfylde Lav toleranceklasse 2. Udført på stolpefundament, stribe eller randfundament kan, hvis det er aftalt, forventes at opfylde Normal toleranceklasse 3. Planheden kan over tid ændre sig på grund af sætninger i terrænet alt efter belastning og/eller på grund af sætninger i under bygningen, om understøtningen er udført med nedgravede stolper eller på støbt fundament 4. Planheden følger underbygningens overside plus de enkelte brædders egen tykkelsestolerance 5. Ved mellemafstande mellem og flugt på planker/brædder, måles der altid fra samme side for alle brædder, og ud for fastgørelsespunkterne. Tolerancen er eksklusiv bræddernes egen breddetolerance. Udførelsestolerancer for træterrasser opbygget på et afrettet underlag målt ved aflevering Lav toleranceklasse 1 Normal toleranceklasse 2 Kontrolmetode Afsætning i plan +/- 15 mm +/- 10 mm Målebånd Kote +/- 15 mm +/- 10 mm Nivellement Planhed på overside, underlag +/-10 mm pr. 2 m 3 +/- 5 mm pr. 2 m 3 Retskinne Planhed på gulv +/-10 mm pr. 2 m 4 +/- 5 mm pr. 2 m 4 Flugt på gulvplanker/ brædder 3 +/- 3 mm pr. 2 m 5 +/- 3 mm pr. 2 m 5 Snor/nivellement 1. Træterrasser udlagt på strøer i sand, med simpel understøtninger af fx betonfliser, kan alene forventes at opfylde Lav toleranceklasse 2. Træterrasser udlagt på bjælker på funderet understøtning kan, hvis det er aftalt, forventes at opfylde Normal toleranceklasse 3. Planheden kan over tid ændre sig, alt efter belastning og/eller på grund af sætninger i terrænet 4. Planheden følger underbygningens overside plus de enkelte brædders egen tykkelsestolerance 5. Ved planker/brædder måles altid fra samme side for alle brædder, ud for fastgørelsespunkterne. Tolerancen er eksklusiv bræddernes egen breddetolerance. 7

8 3 MONTAGE AF UDVENDIGE DØRE OG VINDUER 3. Montage af udvendige døre og vinduer Tolerance Vinduer og døre placeres i hul under hensyntagen til helheden i facaden og de omgivne konstruktioner. Placeringstolerance Lige fordelt i hul og placering i forhold til facadeflugt. I nye bygninger Døre monteres i lod og vage, så funktionalitet er intakt - med fri gang og anslag - og uden selvåbning/-lukning. I gamle bygninger Døre monteres, hvor det er muligt i lod og vage, så funktionalitet opnås på bedst mulig måde i den aktuelle situation med fri gang og anslag og hvor det er muligt uden selvåbning/-lukning. NB! Hvor det ikke er muligt at undgå selvåbning/-lukning aftales det skriftligt med bygherre og rådgiver. Forudsætning Ved indbygning af vinduer og døre forudsættes jf. DS 1003 en fuge på 10 mm i praksis 11 mm. 8

9 MONTAGE AF UDVENDIGE DØRE OG VINDUER 3 Glas i vinduer og døre Bedømmelsen af ruder, skal ske i følge de tekniske bestemmelser for DVV Dansk Vindues Verifikation. Bedømmelse: 22 Udføres i en afstand af mindst 3 meter indefra, og skal ske ved diffust lys fx overskyet himmel uden direkte sollys eller kunstigt lys. 22 Uregelmæssigheder, der ikke kan ses i en afstand af 3 meter, betragtes ikke som en fejl. 22 Ved kontrol af refleksion skal afstanden være mindst 5 meter. Termoruder skal være fremstillet i overensstemmelse med EN 1279, og rudeproducenten skal være tilsluttet en certificeringsordning som Dansk Rude Verifikation DRV 22 De enkelte glaslag må ikke give anledning til billedforvrængninger, indeholde glasfejl eller urenheder i større omfang. Vindues Industrien Tekniske Bestemmelser for DVV 7. udgave, rev

10 4 INDVENDIGE BEKLÆDNINGER Lodrethed af flader (kontrolmetode E2 og E3) 2-meter lodstok anvendes til opmåling. Lodrethed måles, hvor det visuelt er værst - ellers i hjørne/kant samt midt på fladen. Lodstok fastholdes i den ene ende og afstand mellem lodstok og overflade opmåles med tommestok i den anden. For vinduer anvendes 1 m lodstok og for døre anvendes 2 m lodstok. Største måling noteres i skema. Planhed af underlag (kontrolmetode F2) 2-meter retskinne. Planheden måles, hvor det visuelt er værst - ellers i to linjer vinkelret på hinanden 1,0 m fra tilstødende overflader. Afstand mellem retskinne og overflade måles med tommestok ved bræddebeklædning og målekile for pladebeklædning og gulve. Største positive og negative afvigelse noteres i skema. Planhed af overflader (kontrolmetode F1) 2-meter retskinne med 20 mm afstandsklodser i hver ende anvendes til opmåling. Planheden måles, hvor det visuelt er værst ellers i to linjer vinkelret på hinanden 1 m fra tilstødende overflader. Afstand mellem retskinne og overflade måles med tommestok ved bræddebeklædning og målekile for pladebeklædning og gulve. Største positive og negative afvigelse fra 20 mm noteres i skema. Visuel bedømmelse Anvendelse: Generelt ved kontrol af overflader. Visuel bedømmelse omfatter vurdering af: Planhed, lokal planhedsafvigelse og spring. For de enkelte bygningsdele/flader benyttes følgende fremgangsmåde: Gulve, lofter og vægge betragtes i medlys i en afstand på ca. 160 cm fra fladen og i en vinkel på 45 grader. Bedømmelse sker i dagslys. 10

11 INDVENDIGE BEKLÆDNINGER Underlag Tolerancer Kontrolmetode Lodtolerance på ru bindingsværk, uden opretning 3 mm pr. m Lod Lodtolerance på ret bindingsværk, sekundære bygninger 3 mm pr. m uden opretning (fx carporte, udhuse, lader mv.) Lodtolerance på ret træ- eller stålskelet, primære bygninger (fx boligrum mv.) 3 mm pr. 2 m 4.2 Vægbeklædninger Tolerancer Kontrolmetode Gipsplader på TRÆ, jf. Planhed Lempet tolerance +/-8 mm Målt på en Normal +/-5 mm 2 m retskinne Skærpet +/-3 mm Gipsplader på STÅL, jf. Planhed Lempet tolerance +/-5 mm Målt på en Normal +/-3 mm 2 m retskinne Skærpet +/-2 mm Træprofilbeklædning, træunderlag Planhed Lempet tolerance +/-8 mm Målt på en Normal +/-5 mm 2 m retskinne Skærpet +/-3 mm 4.3 Loftbeklædninger Tolerancer Kontrolmetode Gipsplader på TRÆ, jf. Planhed Lempet tolerance +/-8 mm Målt på en Normal +/-5 mm 2 m retskinne Skærpet +/-3 mm Nedhængt loft af gipsplader på STÅL Planhed Normal +/-3 mm Målt på en Skærpet +/-2 mm 2 m retskinne Træprofilbeklædning, træunderlag Planhed Lempet tolerance +/-8 mm Målt på en Normal +/-5 mm 2 m retskinne Træbeton, træunderlag Planhed Normal +/-3 mm Målt på en 2 m retskinne Underlag af tæt forskalling til pudsede lofter Planhed Underlag til puds Vandrethed følger spær og eventuelt bjælkelagets nedbøjning over tid. +/-5 mm Målt på en 2 m retskinne 11

12 5 TRÆGULVE Vandrethed følger bjælkelagets nedbøjning over tid. Bjælkelagets relativt høje fugtindhold i forhold til indfaldskrav for gulvarbejder kan medføre, at den plan- og vandrethed, der bliver oprettet til, over tid vil ændre sig. Alt indvendigt arbejde forudsætter, at der er sat permanent varme på bygningen, og at den relative fugt er som forudsat for trægulve. Planhed af overflader (kontrolmetode F1) 2 m retskinne med 20 mm afstandsklodser i hver ende anvendes til opmåling. Planheden måles, hvor det visuelt er værst ellers i to linjer vinkelret på hinanden 1,0 m fra tilstødende overflader. Afstand mellem retskinne og overflade måles med målekile for gulve. Største positive og negative afvigelse fra 20 mm noteres i skema. Vandrethed af flader (kontrolmetode B1) 2 m lodstok eventuelt sammen med en retskinne mindre end 6 meter anvendes til opmåling. Vandrethed måles hvor det visuelt er værst, og ellers i to linjer vinkelret på hinanden 1,0 m fra tilstødende vægge. Lodstok fastholdes i den ene ende og vandrethed opmåles med målekilde i den anden. Største måling noteres i skema. Kun relevant for større flader. Udseende visuel bedømmelse jf. side 10. Kontrolmetoderne refererer til metoderne på for træfagene. 12

13 TRÆGULVE På betondæk, svømmende Tolerancer Kontrolmetode Planhed jf. Gulvbranchen* +/-2 mm Målt på 2 m retskinne +/-0,6 mm Målt på 250 mm retskinne Vandrethed +/-10 mm Målt over max 6 m Kotehøjde følger underlagets kote 5.2 På strøer Tolerancer Kontrolmetode Planhed jf. Gulvbranchen +/-2 mm Målt på 2 m retskinne +/-0,6 mm Målt på 0,25 m retskinne Vandrethed +/-10 mm Målt over max 6 m Kotehøjde 1 +/- 3 mm Nivellement 5.3 På bjælkelag Tolerancer Kontrolmetode Planhed jf. Gulvbranchen +/-2 mm Målt på 2 m retskinne Vandrethed 2 +/-10 mm Målt over max 6 m Kotehøjde 1, efteropretning af bjælkelag +/- 3 mm Nivellement Noter: 1. Afvigelse fra kotehøjde målt ved rummets yderbegrænsning og indgangsdør(e) 2. Vandrethed følger bjælkelagets nedbøjning over tid Bjælkelagets relativt høje fugtindhold i forhold til indfaldskrav for gulvarbejder kan medføre, at den plan- og vandrethed, gulvet er oprettet til ved lægningen, over tid vil ændre sig 3. Niveauforskel i samling mellem to ens trægulve med samme længderetning på strøer fx i døråbning: Højst 2 mm med mindre andet er aftalt 4. Større niveauforskelle i samlinger mellem gulve kan forekomme på grund af forskelle i den underliggende bærende konstruktion: Fx bjælkelag og betondæk eller to strøgulve, forskellig gulvbelægning Fx klinkegulv og trægulv, forskellig lægningsretning Fx vinkelret pa hinanden eller for belægninger med hver deres materiale- og udførelsestolerancer. Større afvigelser i samlinger i trægulve kan forekomme over tid pga. svind og sætninger i underlaget. Udligning med gulvskinne over samlinger anbefales. Bemærkninger: Alt indvendigt arbejde forudsætter, at der er sat permanent varme på bygningen, og at den relative fugt er som forudsat for trægulve. Tolerancer for planhed og vandrethed er udarbejdet i samarbejde med Træinformation, Gulvbranchen og Dansk Byggeris Træsektion og er i overensstemmelse med anbefalingerne i og Træinformations vejledninger om gulve. * Gulvbranchen er en erhvervsorganisation, der samarbejder om at udvikle den faglige og tekniske del i gulvbranchen. 13

14 6 MONTAGE AF INDVENDIGE DØRE OG ØVRIGE SNEDKERPARTIER 6. Montage af indvendige døre og øvrige snedkerpartier I nye bygninger Døre monteres i lod og vage, så funktionalitet er intakt - med fri gang og anslag og uden selv-åbning/-lukning. I gamle bygninger Døre monteres, hvor det er muligt i lod og vage, så funktionalitet opnås på bedst mulig måde i den aktuelle situation med fri gang og anslag - og hvor det er muligt uden selvåbning/-lukning. NB! Hvor det ikke er muligt at undgå selvåbning/-lukning aftales det skriftligt med bygherre og rådgiver. Branddøre Dørpladens afstand til gulv må maksimalt være 6 mm er kravet ikke overholdt, er ekstra spartling/opretning af gulv nødvendig. Forudsætning Ved indbygning af vinduer og døre forudsættes fuge jf. DS 1028 en fuge på 10 mm i praksis 11 mm. 14

15 LOFT-, SKYGGE- OG FODLISTER 7 7. Loft-, skygge- og fodlister Loft-, skygge- og fodlister følger henholdsvis loft og vægge med en vis udjævnende effekt. Fodlister følger henholdsvis gulv og vægge med en vis udjævnende effekt. Samlinger: 22 Længdesamlinger stødes med gering (45 ) - tæt samling 22 Indvendige hjørner udføres som forstrøgne samlinger hvor vægge er velegnede, kan der vælges en geringssamling tæt samling 22 Udvendige hjørnesamlinger i gering tæt samling Forudsætning: Alt indvendigt arbejde forudsætter, at der er sat permanent varme på bygningen og at RF er som forudsat for trægulve. 15

16 8 INDFATNINGER, VINDUESPLADER, LYSNINGER MV. 8. Indfatninger, vinduesplader, lysninger mv. Indfatninger Samles i hjørner med gering med tæt samling og tilpasses til dør og væg. Vinduesplader Følger vinduet. Lysninger Følger det enkelte vindue eller dør. Dette er gældende, hvis der ikke er aftalt fælles højde eller flugt for to eller flere vinduer/døre. Mulighed for tilpasning omkring vinduer og døre afhænger af det forudgående arbejdes tolerancer. Vindues- og dørlysningspanelers forkanter Lysningspaneler styres af not/fals i vindues- og dørelements ramme og lysningspanelernes planhed ved forkant følger denne linje med en planhedstolerance på +/- 1 mm pr. meter. Mulighed for tilpasning til at kunne opnå planhedskravet, afhænger af det forudgående arbejdes tolerancer. Samlinger i mellem lysninger og ned mod vindueshylder Samlinger udføres med tætte stødsamlinger og med rene vinkelskåret snit i begge retninger, med mindre andet er aftalt. 16

17 INDFATNINGER, VINDUESPLADER, LYSNINGER MV. 8 Tolerancer for savskåret træ og høvlet træ Tolerance- Tolerance- Kontrolmetoder- Savskåret træ Grundlag klasse 1 klasse 2 og midler Længdemål 1 EN mm - 0 mm D8 Målebånd For bredder og tykkelser 100 mm EN mm - 1 mm For bredder og tykkelser > 100 mm EN mm - 2 mm Høvlet træ + 1 mm - 1 mm + 1,5 mm - 1,5 mm D8 Målestok/ skydelære D8 Målestok/ skydelære Længdemål 1 DS mm - 0 mm D8 Målebånd For bredder og tykkelser 100 mm DS ,5 mm - 0,5 mm For bredder og tykkelser > 100 mm DS mm - 1 mm Note: Kontrolmåling foretages 150 mm fra enden af uafkortede emner. 1 Negativ afvigelse er ikke tilladt D8 Målestok/ skydelære D8 Målestok/ skydelære Foto: Kenneth Godtkjær 17

18 9 VINKELRETHED OG MÅLAFSÆTNING I RUM 9.1 Afsætning Tolerancer Tolerancer på målafsætning for længder og højder +/-3 mm Tolerancer må ikke ophobes 9.2 Vinkelrethed Tolerancer Diagonalmål Rum 20 m 2 +/-4 mm Rum 50 m 2 +/-5 mm Rum > 50 m 2 < 100 m 2 +/-6 mm Forudsætning for opmåling Forholdet mellem væggenes sider må ikke overstige 1 til 3. Ved vinkelrum opdeles rummet i målbare firkanter i max ovenstående forholdstal. Dæk Plus-/minustolerance på diagonalmål Ca. 1 m Væg Gulv Vinkelrethed Kontrolmetode H1 Kontrolmetoderne for træfaget refererer til Hvor går grænsen på 18

19 KONTROLMETODER - EKSEMPEL 1 10 Målekile med tilhørende retskinne af fx aluminium Kontrolmetode F1.1 Hvor går grænsen, Beton og Letbetonelementer mm Retskinne 20 mm afstandsklods Positive og negative afvigelser Ved positiv afvigelse er afstanden fra centerlinjen mindre end det fastlagte teoretiske mål, dvs. mindre end 20 mm. Ved negativ afvigelse er afstanden fra centerlinjen større end det fastlagte teoretiske mål, dvs. større end 20 mm. Mål af krumning i forhold til lodret på let facade Kontrolmetode G3.2 Afstandsklods, 400 mm lang og 40 mm tyk x x Måling af lodret krumning på facademur ved brug af lodsnor Krumning indad: x - 40 mm = krumning på højden Krumning udad: 40 - x mm = krumning på højden x = afstand fra snor til facade 19

20 1 UDVENDIGE BEKLÆDNINGER Vi samler byggeri, anlæg og industri Om Træsektionen Der er godt medlemsvirksomheder i Træsektionen i Dansk Byggeri. Træsektionen arbejder løbende på at højne kvaliteten i det udførte arbejde, blandt andet ved at forbedre træfagenes grunduddannelser, ligesom sektionens medlemmer tilbydes en lang række efteruddannelseskurser. Samtidig deltager sektionen i en række byggetekniske udviklingsprojekter for at sikre, at medlemsvirksomhederne holdes ajour med udviklingen. Sikkerhed for veludført arbejde Byg Garantiordning er en økonomisk sikkerhed for den private forbruger, hvis der mod forventning opstår fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed i Dansk Byggeri. Ordningen dækker med op til kr. inkl. moms pr. byggesag. Garantien dækker i fem år, efter arbejdet er afleveret. Læs mere på Nørre Voldgade København K Telefon

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk UDVENDIGE BEKLÆDNINGER 1 Veludført Træhåndværk kundepjece Om træ og andre byggematerialers tolerancer Træsektionen i Dansk Byggeri 2. udgave 2016 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 1. UDVENDIGE BEKLÆDNINGER...

Læs mere

Veludført Træhåndværk - kundepjece

Veludført Træhåndværk - kundepjece 1 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 1. udgave

Læs mere

Veludført Murerhåndværk

Veludført Murerhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Murerhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Murersektionen i Dansk Byggeri 1. udgave Juni 2008 Murersektionen i Dansk Byggeri Postboks

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes:

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: 02 Trægulve Udfaldskrav Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: I byggesager med direkte henvisning til vejledningen Som udgangspunkt for egne

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Visuel bedømmelse af malerarbejde

Visuel bedømmelse af malerarbejde Danske Malermestre Visuel bedømmelse af malerarbejde En anvisning på hvordan man bedømmer malerarbejde udført på et givent underlag Malersektion Maleteknisk Rådgivning forord Denne anvisning er udgivet

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve

Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve DET FAGLIGE FÆLLESUDVALG FOR MURER-, STENHUGGER- OG STUKKATURFAGET TIL SKOLEN OG DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG Vejledning til bedømmelse af murerfagets svendeprøve Vejledningen er en generel vejledning

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision E, 07.11.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde:

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen.

Læs mere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Tværs over strøerne, hvis indbyrdes

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse

Læs mere

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato 2.00.0. Træhuse - pladsbyggeri Dato: 2015-07-01 100 Ydervæg - 195 mm massive stolper - vandret vægbeklædning - principsnit 2009-09-01 1:5 MBS Træinfo 110 Ydervæg - 195 mm massive stolper - lodret vægbeklædning

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper HS Hansen a/s Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Revision, 10.04.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning

Gyptone Kant A system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant A er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T- eller T-). Skinnesystemets synlige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

Facadebeklædning med Sinus:

Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med Sinus: Facadebeklædning med sinusplader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ventura Open Kontorvægge. Teknisk manual

Ventura Open Kontorvægge. Teknisk manual Kontorvægge Teknisk manual - Generelt er kontorvæggen, der også kan anvendes som panelvæg og som beklædningsvæg i f.eks. receptionsområder eller i møderum. Som andre produkter i Triplan systemet er den

Læs mere

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 4 Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 INVENDIG ISOLERING HVIS FACADEN SKAL BIBEHOLDES, SOM

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af Glas-balkon

Generel montagevejledning for opsætning af Glas-balkon Læs denne brugs- og montagevejledning grundig inden opsætning. Hverken producent eller importør kan holdes ansvarlig ej heller erstatningspligtig for skader forvoldt på personer eller ejendom, som er forårsaget

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre Montagevejledning Montering vinduer og døre Montering af døre Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider og fastholdes ved hjælp af kiler. Dørkarm sættes i lod i alle retninger,

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.01.17 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

HANG ON Kontorvægge. Teknisk manual

HANG ON Kontorvægge. Teknisk manual HANG ON Kontorvægge Teknisk manual Hang On - Generelt Hang On væggen - - er et eksklusivt vægsystem, som med succes kan anvendes i kontorer, receptioner, direktions- og mødelokaler. Væggen er designet

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes.

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes. NY TERRASSEDØR 1 - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder Måleregler kontrolmetoder Tolerancer kontrolmetoder Tolerancer overfladespecifikationer Tolerancer for murværk overflader Tolerancer overfladespecifikationer Forudsætninger for malebehandling kontrolmetoder

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Sags nr: Adresse:

Sags nr: Adresse: Den sikre løsning Sags nr: 15.206 Adresse: Mariendalsvej 29A - 37B 2000 Frederiksberg Dato: 25.06.2015 Rev. xx.xx.20xx Omfang af ansøgning Hermed ansøger MinAltan.dk om opførelse af xx nye altaner på Mariendalsvej

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

DOORS. Skydedør. Med Indbygningskarm 2015-2 1

DOORS. Skydedør. Med Indbygningskarm 2015-2 1 Skydedør Med Indbygningskarm 2015-2 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu GENEREL VEJLEDNING Træ & Træ/Alu OPMÅLING GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Ventura Kontorvægge. Teknisk manual

Ventura Kontorvægge. Teknisk manual Kontorvægge Teknisk manual - Generelt er til trods for det minimalistiske design en ægte flytbar kontorvæg på linie med andre produkter i Triplan systemet. er er en flytbar kontorvæg, der med en diskret

Læs mere

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1

DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 DOORS SKYDEDØR MED INDBYGNINGSKARM 2015-1 1 SafcoDoors Indbygningskarm Spar plads med en skydedør i indbygningskarm fra SafcoDoors. Elegant og praktisk løsning når der skal åbnes op mellem to rum og samtidig

Læs mere

Kvalitetssikring Tømrer Murer Gulv

Kvalitetssikring Tømrer Murer Gulv Kvalitetssikring Tømrer Murer Gulv Dansk Byggeri Udgave 1 Oktober 2008 Virksomhed: Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Ordre nr.: Udførelsesperiode: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Dansk Byggeri Udgave

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision C, 1.09.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

TP LITE MONTAGEVEJLEDNING

TP LITE MONTAGEVEJLEDNING TP LITE MONTAGEVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Forberedelse Modtage- og opstartskontrol 3) TP Lite bestanddele og placering 4) Montering af bundprofiler 5) Montering af top-, og sideprofiler 6) Montering

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os.

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os. Vejledning Lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere