Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?"

Transkript

1 Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer Måleregler og kontrolmetoder Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

2 Dansk Byggeris bestyrelse nedsatte i december 2006 et redaktionsudvalg, som har ansvaret for ajourføring og videreudvikling af Dansk Byggeris toleranceprojekt og de fem faghåndbøger. Redaktionsudvalget for tolerancer i byggeriet har godkendt en række ændringer og tilføjelser til håndbøgerne. Redaktionsudvalgets revisioner Revisionsdato Den 12. juli 2007 Den 12. juli 2007 Den 12. juli 2007 Den 12. juli 2007 Den 12. juli 2007 Revideret materiale Ændringer og tilføjelser til Kontrolmetoder. Gældende for alle håndbøger Gå til LOG bog på Ændringer og tilføjelser til Elementer af letklinkerbeton Gå til LOG bog på Ændringer og tilføjelser til Murerfaget Gå til LOG bog på Ændringer og tilføjelser til Tømrer /Træelementer /Snedker /Gulv /Glas- alufacader Gå til LOG bog på Ændringer og tilføjelser til Gå til LOG bog på 2

3 Tolerancer og overfladespecifikationer Måleregler og kontrolmetoder Måleregler og kontrolmetoder Revideret pr. 12. juli 2007 Bemærk: Der henvises både til håndbogens sidetal og til siden online (link). Ændringer Tilføjelse af henvisning til måleværktøj. Tekst: Målebånd og skydelære Hvor Kontrolmetode D1 (s. 19) Elementer af letklinkerbeton Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Revideret pr. 12. juli 2007 Bemærk: Der henvises både til håndbogens sidetal og til siden online (link). Ændringer Rettelse til tekstfejl. Teksten: Metoden giver en hurtig indikation af fugtindholdet, men er ikke præcis Hvor Kontrolmetode K1 Måling af fugtindhold (s. 42) Rettes til: Metoden er den mest præcise og er referencemetode for andre målemetoder

4 Tolerancer for murværk og overflader Murerfaget Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Revideret pr. 12. juli 2007 Bemærk: Der henvises både til håndbogens sidetal og til siden online (link). Ændringer Tilføjelse af tolerance. Tekst: Placering i planet (Normal toleranceklasse) ± 10 mm. Målemetode: A1 Stålbåndsmål Hvor Under afsnit 1 for hhv. udfaldskrav til: Hulmure med for- og bagvæg (s. 16) Skalmure (s. 22) Skillevægge af tegl (s. 26) Sætning udgår: Udfaldskrav til vægge med fliser eller pudsede overflader skal bedømmes visuelt stående i en afstand af ca. 1,6 m fra væggen. Sætning udgår: Udfaldskrav til vægge med fliser eller pudsede overflader skal bedømmes visuelt stående i en afstand af ca. 1,6 m fra væggen. Tilføjelse af tolerance og supplerende bemærkning. Tekst: Kote ved overgang mellem gulv/væg (Normal toleranceklasse) ± 2 mm. Målemetode: C1 Nivellering Under afsnit 4, bemærkninger til udfaldskrav for vægfliser i våde og tørre rum (s. 41) Oplysningen er dækket af kontrolmetode I5 Under afsnit 4, bemærkninger til udfaldskrav for klinke- og flisegulve i våde og tørre rum (s. 43) Der er fejl i sætningen og de rette oplysninger er dækket af kontrolmetode I3 Under afsnit 4, udfaldskrav for klinke- og flisegulve i våde og tørre rum (s. 43) Tekst til supplerende bemærkning: Ved brusenicher og andre områder med større fald på gulv, er det ikke altid muligt at opnå en vandret linie med de angivne tolerancer ved overgang gulv /væg. Rettelse af trykfejl: Max ±1,0 ændres til Max 1,0 mm. Under afsnit 4, udfaldskrav for klinke- og gulvfliser i våde og tørre rum (s. 43) 4

5 Tolerancer og overfladespecifikationer Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Tolerancer og overfladespecifikationer Revideret pr. 12. juli 2007 Bemærk: Der henvises både til håndbogens sidetal og til siden online (link). Ændringer Indsættelse af nyt skema for at tydeliggøre udfaldskrav for spærelementer, samt bemærkning. Tolerancer for spær, jf EN 14250, er indsat i normal toleranceklasse. Tilføjelse af tolerance for vandret placering af spær. Tekst: Vandret placering af spær (Normal toleranceklasse) ± 5 mm. Målemetode: A1 Stålbånd Tilføjelse af tolerance for vandret placering af bjælkespær. Tekst: Vandret placering af bjælkespær (Normal toleranceklasse) ± 5 mm. Målemetode: A1 Stålbånd Trykfejl i trykte bøger, der blev rettet på netversionen ved lanceringen af Tolerancer på bygviden.dk. Hvor Under afsnit 3, udfaldskrav for spærelementer (s.38) Revideret skema vedlagt i hæftet på side 7 Under afsnit 3 for udfaldskrav til montage af spær (s. 39) Under afsnit 3 for udfaldskrav til montage af bjælkespær (s. 40) S. 59: i oversigten under kontrolmetode I Visuel bedømmelse, var anført I2 og I3. Det er rettet til I3 og I4. (Oversigten foreligger ikke elektronisk) S. 77: under kontrolmetode G Rethed, G1.1 var der henvisning til figur D2.1 og D2.2. Det er rettet til B1 og B2.2 Se siden på 5

6 Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Revideret pr. 12. juli 2007 Bemærk: Der henvises både til håndbogens sidetal og til siden online (link). Ændringer Ændring af overfaldespecifikationsnumre i henhold til den endelige udgave af bips A24. Hvor Under afsnit 2, skema «Støbt mod vandret og lodret form» (s. 18) Revideret skema vedlagt i hæftet på side 9 Samt skema «Udfaldskrav for synlige overflader» (s. 19) Revideret skema vedlagt i hæftet på side 11 6

7 Tolerancer og overfladespecifikationer Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader n Skemaet klippes ud langs den stiplede linie og limes ind på side 38 i Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader Tolerancer og overfladespecifikationer Udfaldskrav: Spærelementer Lempet toleranceklasse Normal toleranceklasse Skærpet toleranceklasse Kontrolmetoder og midler Hovedmål: 10 m *) Hovedmål: > 10 m *) Krumning mellem knudepunkter - +/- 20 mm i forhold til spærtegning +/- 10mm inden for samme serie (ens spær) - +/- 2mm pr. m i forhold til spærtegning +/- 1mm pr. m indenfor samme serie (ens spær) - Som hovedmål + smalsidekrumning Måles/vurderes over 2 m - D1 Målebånd - G1 D1 Retskinne Skydelære - G1 Retskinne Træ indbygget i spærene ved 20 % fugt Smalsidekrumning Bredsidekrumning Vridning Træmål Mekanisk skade - Max 4 mm pr. 2 m længde Max 6 mm pr. 2 m længde Max 2 mm pr. 25 mm bredde pr. 2 m længde Dimension: <100mm: +3/-1mm >100mm: +6/-2mm Måles 150mm fra ende 95% af tværsnit skal være ubeskadiget - G1 Retskinne * Måleudstyr iht. toleranceklasse EU II Bemærkninger Tabel er gældende for Trægitterspær produceret på fabrik efter EN14250, godkendt og underlagt ekstern kontrol (CE-mærkede spær). Spærene kontrolleres inden opsætning (i stakken), i forbindelse med modtagekontrol. Ved Åbne spærprofiler - (uden spærfod), kan spærene være svære at kontrollere før efter montage på fast rem. Se i øvrigt producentens anvisninger eller vejledninger i forbindelse med montage af spærene Se bemærkning under Montage af præfabrikerede spær. 7

8 8

9 Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder n Skemaet klippes ud langs den stiplede linie og limes ind på side 18 i Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Støbt mod vandret og lodret form Overfladespecifikationsnumre Betonoverfladernes egenskaber Støbt mod vandret form Støbt mod lodret form BO 12 BO 22 BO 28 BO 32 BO 42 BO 52 BO 21 BO 31 BO 41 BO 52 Overfladens karakter Glat Jævn Grov Ru I2 Visuel Overfladekarakter Overfladegeometri Planhed generelt (mm) * ±3 ±4 ±5 ±10 F2 Retskinne Lokal planhedsafvigelse (mm) +0,2-1 +0,3-2 ±2 ± F3 F6 Retskinne Spring ved indstøbningsdele (mm) Spring ved evt. samling af plade (mm) Spring ved konsoller o.l. (mm) 0/-5 0/-5 0/-8 0/-12 - F3 F F3 F F3 F6 Retskinne Retskinne Retskinne Porer, max accepteret størrelse (ø mm) Porer, ingen krav til porer under ø mm F6 F F6 F10 Skydelære Skydelære Ruhed forekommer på hele overfladen Dybde på ruhed ved ru støbeskel (mm) > 3 I2 F6 Visuel Overfladestyrke Afsmitning Ingen væsentlig afsmitning J1 Aftørring 9

10 10

11 Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder n Skemaet klippes ud langs den stiplede linie og limes ind på side 19 i Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder 2.5 Udfaldskrav for synlige overflader (specifikationsnumre) Produktionsmetode Betonelementer Pladsstøbt beton Bygningsdel Fremstillingsmetode Orientering Synlig Ingen overfladebehandling samt maling, tapet m.m. Normal Skærpet Vægge Lodret støbt Sideform BO 21 - Udsparingsform BO 41 - Vandret støbt Fri overflade BO 23 BO 13 Bundform BO 22 BO 12 Sideform BO 31 BO 31 Udsparingsform BO 41 BO 41 Facader Vandret støbt Fri overflade BO 23 BO 13 (indvendig vægflade) Bundform BO 22 BO 12 (indvendig vægflade) Sideform BO 31 BO 31 Forspændte huldæk Forspændte TT-dæk og ribbetagplader Andre slaptarmerede og forspændte pladeelementer Slaptarmerede søjler og bjælker Slaptarmerede runde søjler Forspændte søjler og bjælker Øvrige bygningsdele Overflader støbt mod form Udsparingsform BO 41 BO 41 Vandret støbt Fri oveflade * * Bundform BO 28 BO 12 Vandret støbt Fri oveflade * * Bundform BO 42 - Sideform BO 41 - Vandret støbt Fri oveflade BO 43 - Bundform BO 42 - Sideform BO 31 - Vandret støbt Fri oveflade BO 23 - Bundform BO 22 - Sideform BO 31 - Lodret støbt Sideform BO 31 - Vandret støbt Fri oveflade BO 43 - Lodret støbt Vandret støbt Bundform BO 42 - Sideform BO 41 - Sideform BO 31 - Bundform BO 32 - Fri oveflade BO 43 - Lodret støbt Sideform BO 31 - Bundform BO 32 BO 12 Fri overflade Vandret støbt Fri overflade BO 43 BO 43 * Udenfor specifikation idet overfladen ikke kan forventes anvendt til synlige overflader. 11

12 Håndbogsserien der fastlægger tolerancer og måleregler Entreprenør- og håndværksvirksomheder har ofte peget på, at det i mange tilfælde er i grænsefladerne mellem de mange forskellige fag, der opstår problemer med kvaliteten i byggeriet. Det ét fag opfatter som et acceptabelt udfaldskrav, kan give problemer for næste faggruppe, der skal bruge forgængerens udfaldskrav som indfaldskrav. Dansk Byggeri ønsker at medvirke aktivt til at forbedre byggeriets kvalitet og produktivitet. Derfor har 12 faglige sektioner i Dansk Byggeri taget initiativ til at fastlægge tolerancer og måleregler på nogle væsentlige faglige områder inden for nybyggeriet. Det har resulteret i en række tolerancehåndbøger, under den fælles titel Dansk Byggeris tolerancehåndbøger præsenterer et sammenhængende system af indfalds- og udfaldskrav for en række byggematerialer og fagområder. Tolerancekravene er suppleret med måleregler, der giver anvisninger på, hvordan tolerancekravene skal bestemmes. Se introduktionsfilmen på under Om tolerancer. Se det opdaterede materiale fra tolerancehåndbøgerne online på Dansk Byggeris portal Tolerancer på bygviden.dk 12

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Måleregler og kontrolmetoder Måleregler kontrolmetoder Tolerancer kontrolmetoder Tolerancer overfladespecifikationer Tolerancer for murværk overflader Tolerancer overfladespecifikationer Forudsætninger for malebehandling kontrolmetoder

Læs mere

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage. Tolerancer og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Beton in situ, elementer og montage Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og

Læs mere

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton. Tolerancer og overfladespecifikationer Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer

Læs mere

Veludført Træhåndværk - kundepjece

Veludført Træhåndværk - kundepjece 1 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 1. udgave

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton

Entreprisebeskrivelse. For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton Entreprisebeskrivelse For væg- og dækelementer af letbeton og vægelementer af beton INDHOLDSFORTEGNELSE OMFANG OG GRUNDLAG 4 1. Arbejdets omfang 4 2. Grundlag for arbejdes udførelse 4 2.1 Normer m.v. 4

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere

Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere Vejledning i Kontrol af Gyllebeholdere Kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 6, 1997, revideret i 2006 og 2014 Titel: Vejledning i kontrol af

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton Januar 2006 Branchevejledning El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton Forord Indholdsfortegnelse Forord Denne vejledning om el-installationer i vægelementer af beton og letklinkerbeton

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

2 2007 MAJ 24. ÅRGANG BETON. Big & Beautiful STOR OG SMUK GRAFISK BETON UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER. Tema om markante betonbyggerier

2 2007 MAJ 24. ÅRGANG BETON. Big & Beautiful STOR OG SMUK GRAFISK BETON UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER. Tema om markante betonbyggerier Big & Beautiful BETON STOR OG SMUK Tema om markante betonbyggerier GRAFISK BETON Udsmyk facaden med spændende motiver UNIKKE BETONKONSTRUKTIONER Højteknologifonden støtter betonprojekt 2 2007 MAJ 24. ÅRGANG

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL

MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL MURERHÅNDBOGEN Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk og Byggekomponenter For MURO Murerfagets Oplysningsråd Oktober 2008 FORLAGET TEGL Hvor kan jeg få besked? 5 Valg af murværkskonstruktioner 12

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser 1 1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser Udgangspunktet for måling af et emnes overfladeegenskaber er den specifikation - det krav - der er angivet på tegningen, hvis der da findes

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651.

Jackon. vådrum. Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer V Å D R U M. Godkendelse MK 7.32/1651. Jackon vådrum V Å D R U M Den professionelle vådrumsplade til komplette indretninger og renoveringer Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651 Godkendelse MK 7.22/1687 01-2013 erstatter 06-2011 2Jackon vådrum

Læs mere