SIKKERHED OG BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHED OG BRUGSANVISNING"

Transkript

1 DA SIKKERHED OG BRUGSANVISNING

2 Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Basic Kit MULTI systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende test og omhyggelig produktudvikling har gjort det muligt at opnå højeste lydkvalitet. Basic Kit MULTI systemet kan bruges sammen med et N-Com system (Bluetooth kit3, Bluetooth Kit2, Bluetooth Kit X-Series eller Intercom Kit) som kabeltilsluttet passager, eller alene, for at opnå kabelforbindelse til en multimedie anordning (Mp3 afspillere, radio til kommunikation mellem to motorcykler, osv.) eller til en mobiltelefon (kompatibiliteten kan findes på web-stedet 2

3 Oversigt 1. ADVARSLER OG SIKKERHED Referencestandarder Trafiksikkerhed Tænd kun i sikre områder Interferenser Sådan bruges produktet rigtigt Kvalificeret personale Skrotning SÆTTET INDHOLDER INSTALLERING AF BASIC KIT MULTI Eksempel på installation på Jet og Mini-Jet styrthjelmene Eksempel på installation i Oplukkelige/Integrale Styrthjelme BRUG SAMMEN MED MOBILTELEFON / LYDKILDER SAMTALEANLÆG VIA KABEL Mulige konfigurationer BEGRÆNSET GARANTI Garantidækning Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen Gyldighed af den begrænsede garanti Fremgangsmåde for indsendelse af reklamationer REGISTRERINGSFORMULAR FOR GARANTIEN...23

4 1. ADVARSLER OG SIKKERHED Læs denne brugsanvisning omhyggeligt samt brugsanvisningerne til de andre N-Com kits, som du vil bruge sammen med dit N-Com Basic Kit MULTI. Læs følgende enkle regler for korrekt brug. Overholdes disse regler ikke, kan der opstå farlige situationer. Pas på: Pas på: Produktet må ikke bruges i forbindelse med officielle og uofficielle konkurrencer, i motorløb, på væddeløbsbaner og lignende. Installering af N-Com Basic Kit MULTI medfører en vægtforøgelse på cirka 70 gram udover vægten på styrthjelmen og andet udstyr. Advarsel: De elektroniske dele i N-Com systemet indeni styrthjelmen er ikke vandtætte. Undgå derfor at styrthjelmen bliver våd indvendigt, inklusiv polstringen, for at undgå at beskadige systemet. Kommer der vand ind i styrthjelmen, skal du tage N-com systemet og polstringshætten ud og lad det lufttørre. Forbindelsen til batteriet skal også frakobles og tørre Referencestandarder Basic Kit MULTI produktet af N-Com serien stemmer overens med EØF-direktivet EMC 2004/108 4

5 1.2. Trafiksikkerhed Overhold alle gældende love for kørsel og trafiksikkerhed. Under kørslen skal hænderne udelukkende bruges til at styre køretøjet. Hvad der end skal udføres på N-Com systemet, må kun foretages, når køretøjet holder stille. Herunder i særdeleshed: Forudindstil telefonen til automatisk besvarelse (se anvisningerne til telefonen for at foretage denne justering). Hvis telefonen ikke er udstyret med denne funktion, skal du, før du svarer på indkommende opkald, standse køretøjet et passende sted, hvorefter du kan besvare opkaldet. Foretag ikke opkald under kørslen. Stands køretøjet på et sikkert sted, hvorefter du kan foretage opkaldet. Juster lydstyrken således, at den ikke forstyrrer eller distraherer dig under kørslen og samtidig giver dig mulighed for tydeligt at høre udefra kommende lyde. Brug ikke mobiltelefonen eller andre ting, der er tilsluttet N-Com systemet under kørslen. Overholdelse af færdselsloven og opmærksomhed på de nødvendige manøvrer for at styre motorcyklen har højeste prioritet Tænd kun i sikre områder Ved anvendelse af N-Com overhold alle begrænsninger og anvisninger i forbindelse med brug af mobiltelefoner. Tænd ikke mobiltelefonen eller N-Com systemet på steder, hvor det er forbudt, eller hvor udstyret kan forårsage forstyrrelser eller farlige situationer. Sluk udstyret under påfyldning af brændstof. Brug ikke N-Com systemet under ophold på benzintanken. Brug ikke udstyret i nærheden af brandfarlige materialer eller kemiske produkter. Sluk udstyret, hvis du befinder dig i nærheden af eksplosive materialer.

6 1.4. Interferenser Alle telefoner og udstyr, der udsender trådløse transmissioner, er udsat for interferenser, der kan forringe brugen af det tilsluttede udstyr. Disse interferenser skyldes ikke en fejl i N-Com systemet Sådan bruges produktet rigtigt Brug kun udstyret i normal stilling, som beskrevet i produktinformationen. Forsøg ikke at skille det ad, foretage indgreb eller at ændre nogen del af N-Com systemet. Pas på: Pas på: Pas på: Pas på: Juster lydstyrken på N-com systemet (ekstraudstyr) og lydkilderne, der er tilsluttet, før systemet tages i brug under kørslen. Hvis lydstyrken er for høj, kan det medføre høreskader. Juster lydstyrken på N-Com systemet (ekstraudstyr) og lydkilderne, der er tilsluttet, for at undgå afspilning med en alt for høj lydstyrke, da dette kan medføre høreskader. En ukorrekt installering af systemet i styrthjelmen kan ændre de aerodynamiske egenskaber samt sikkerhedsegenskaberne i styrthjelmen, og det kan medføre farlige situationer. Installer N-Com systemet i henhold til produktinformationen. I tvivlstilfælde, ret henvendelse til N-com forhandleren Kvalificeret personale Udelukkende kvalificeret personale må foretage indgreb på produktet i forbindelse med teknisk assistance. I tilfælde af funktionsfejl skal du altid henvende dig til din sædvanlige forhandler. Styrthjelmen er sikkerhedsudstyr; indgreb på styrthjelmen og/eller på det indvendige elektroniske system kan være farligt og vil ydermere forårsage bortfald af produktgarantien. 6

7 1.7. Skrotning Se anvisningerne i denne brugsanvisning samt i anvisningerne, der hører til andre dele af N-Com systemet, hvis systemet skal tages ud af styrthjelmen. Når systemet er taget ud, skal det skrottes i overensstemmelse med følgende anvisninger: Piktogrammet, der viser en affaldsspand med et kryds over, betyder at produktet inden for det Europæiske Fællesskab efter brug skal indsamles særskilt (Direktiv 2002/96/EF). Disse produkter må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald. Korrekt skrotning af udtjente apparater bidrager til forebyggelse af forurening. For mere detaljerede oplysninger om skrotning af det udtjente apparatet, kan du kontakte din kommune, dit lokale renovationsfirma eller den forretning, hvor du har købt produktet.

8 2. SÆTTET INDHOLDER Intercom Wire kabel Verkabelungssystem Aftagelig mikrofon Velcroklæber til fastspænding af højtalere r Velcroklæber til fastspænding af mikrofon Klæbebånd 8

9 3. INSTALLERING AF BASIC KIT MULTI 3.1. Eksempel på installation på Jet og Mini-Jet styrthjelmene Fig. 1 Prøv først at anbringe mikrofonen for at kontrollere i hvilken position velcrostøtten skal klæbes fast (Fig. 1). Efter at have installeret mikrofonen, skal skummet der beskytter mod vinden være placeret foran munden. Rengør omhyggeligt overfladen hvorpå mikrofonens velcroskive skal anbringes. Fig. 2 Påsæt mikrofonens velcroskive på styrthjelmens hætte og vent, på at den klæber godt fast i mindst 12 timer. ADVARSEL: På visse typer jet styrthjelme er det også muligt at påsætte en mikrofon inde i styrthjelmen. I dette tilfælde skal mikrofonen installeres som i en oplukkelig eller i en integral styrthjelm (jf. kapitel 3.2).

10 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fjern den indvendige polstring, hvis til stede. Skær velcroklæberen der fastspænder højtalerne ud i to stykker, som passer til formen af styrthjelmens på øreområdet (Fig. 3). Fjern filmen fra velcroklæberen og anbring den på styrthjelmens øreområde. Gentag operationen på begge sider. Bemærk: Om muligt skal velcroklæberen indsættes under polstringen (Fig. 4). Højtaleren skal anbringes så den klistrer fuldstændigt til velcroklæberen (Fig. 5). Operationen gentages på den anden side 10

11 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Mikrofonen tilsluttes stikket der sidder på kabelføringen (Fig. 6). Mikrofonen anbringes så den klistrer til velcroskiven (Fig. 8). PAS PÅ: efter at have installeret mikrofonen, kontrollér, at den hvide prik og skriften n-com på mikrofonen er rettet mod munden (Fig. 12). Under brug skal mikrofonen holdes ved siden af munden. Anbring kablerne indvendigt i den nederste del af styrthjelmen. Placer polstringen i dens sæde, og sørg for at tilslutningsjackkablet rager ud (Fig. 8).

12 3.2. Eksempel på installation i Oplukkelige/Integrale Styrthjelme Fjern puderne (Fig. 10). Fig. 9 Fig

13 Fig. 11 Fig. 12 Prøv først at anbringe mikrofonen for at kontrollere i hvilken position velcrostøtten skal klæbes fast. Efter at have installeret mikrofonen, skal mikrofonens skum være placeret foran munden. Bemærk: Hvis det ikke er muligt at montere mikrofonen indeni i hjelmen, kan denne monteres udvendigt som vist på Fig. 1 for åbne Jet hjelme. Rengør omhyggeligt overfladen hvorpå mikrofonens velcroskive påsættes. Påsæt mikrofonens velcroskive på styrthjelmens hætte og vent, på at den klæber godt fast i mindst 12 timer (Fig. 11). Påsæt mikrofonen og klistr velcroklæberen (Fig. 12). ADVARSEL: efter at have installeret mikrofonen, kontrollér, at den hvide prik og skriften n-com på mikrofonen er rettet mod munden (Fig. 12). Under brug skal mikrofonen holdes ved siden af munden.

14 Fig. 13 Fig. 14 Fjern Lyddæmperne fra puderne, hvis til stede, og de tilhørende velcrobånd Skær velcroklæberen der fastspænder højtalerne ud i to stykker, som passer til formen af styrthjelmens på øreområdet (Fig. 14). Bemærk: Pas på ikke at overdække hagebrættets gang. Fjern filmen og klistr velcroklæberen der fastspænder højtalerne til puden på øreområdet. Gentag operationen på den anden pude. 14

15 Fig. 15 Fig. 16 Anbring de to højtalere inde i puderne, så velcroklæberen kan klistre fast (Fig ).

16 Fig. 17 Fig. 18 Mikrofonen tilsluttes stikket, der sidder på kabelføringen (Fig. 17). Sæt puderne tilbage på plads i deres sæde og indfør kablerne i åbningen der sidder på den venstre pude (Fig. 18). Når puderne sættes tilbage, sørg for at tilslutningsjackkablet rager ud fra hættens kant. 16

17 4. BRUG SAMMEN MED MOBILTELEFON / LYDKILDER Basic Kit MULTI systemet kan tilsluttes en udvendig lydkilde, som mobiltelefoner, Mp3 afspillere, satellitnavigatorer e.l. ved hjælp af et kabel fra N-Com serien, som Multimedie Wire eller Mobile wire, i henhold til kompatibiliteten, der er listet i den nedenstående tabel: KOMPATIBILITETSTABEL KABEL Mobile Wire Multimedie Wire Multimedie Wire2 Multimedie MCS Wire Kabler til forbindelse med mobiltelefoner. De kompatible telefoner findes på web-stedet Kabler til multimedie kilder (Mp3, Radio bike to bike; GPS osv..) Listen over kablerne findes på web-stedet Kabel til stereoforbindelse med Mp3 afspillere, Satellitnavigatorer osv. Listen over kablerne findes på web-stedet Kabler til forbindelse med motorcyklernes audiosystem (Motorcycle Communication System) som Honda Goldwing, Harley Davidson Ultra Glide, BMW K1200 LT KOMPATIBILITET Advarsel: brug udelukkende tilslutningskabler af N-Com serien.

18 5. SAMTALEANLÆG VIA KABEL Basic Kit MULTI systemet kan forbindes via kabel med et af de følgende samtaleanlæg af N-Com serien ved brug af et Intercom Wire kabel: Bluetooth Kit3 Bluetooth Kit2.1 Bluetooth Kit2 Bluetooth Kit Intercom Kit Bluetooth Kit X-Series Forbind pilotens styrthjelm til passagerens styrthjelm ved brug af det særlige Intercom Wire kabel på følgende vis: stikket 1 sættes ind i det lille jackkabel (diameter 2,5 mm) på pilotens styrthjelm stikket 2 sættes ind i det store jackkabel (diameter 3,5 mm) på passagerens styrthjelm 18

19 5.1. Mulige konfigurationer 6. BEGRÆNSET GARANTI *N-Com Intercom Kit, Bluetooth Kit, Bluetooth Kit X-Series systems Med dette BEGRÆNSET GARANTIBEVIS, garanterer firmaet Nolangroup køberen at det solgte produkt er fejlfrit, både angående materialer og fabrikation. Det tilrådes at: Læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne for en korrekt brug. Læse garantiens krav og betingelser igennem. Opbevare den originale kvittering. Den skal fremlægges i tilfælde af reparation i garantiperioden. I disse tilfælde skal produktet bringes til forhandleren, der har solgt apparatet.

20 6.1. Garantidækning Hvis en hvilken som helst fejl, som dækkes af denne begrænsede garanti, forekommer indenfor 2 (to) år fra købsdatoen på kvitteringen, vil Nolangroup gennem sit forhandlernet, efter at fejlen er undersøgt, foretage reparation eller udskiftning af det defekte produkt. Nolangroup dækker alle omkostninger til materialer og arbejdstid, som anses for rimelige og nødvendige, med henblik på udbedring af den anmeldte fejl, med undtagelse af skader forårsaget af en af grundene nævnt i det efterfølgende afsnit om "Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen" Undtagelser og begrænsninger i garantidækningen Denne garanti dækker kun materiale- og fabrikationsfejl. Nolangroup kan ikke holdes ansvarlig for produktfejl der helt eller delvist er forårsaget af nogen anden grund, herunder men ikke begrænset til: a) Defekter eller skader som følge af, at produktet er anvendt under usædvanlige forhold. b) Skader forårsaget af forkert brug eller ikke i overensstemmelse med normal brug, som angivet i de af Nolangroup udleverede anvisninger til brug og vedligeholdelse af produktet. c) Skødesløshed og normalt slid på indvendige og udvendige dele; d) Enhver skade som følge af et uheld; e) Enhver ændring eller indgreb foretaget på styrthjelmen eller på N-Com systemet, af brugeren eller af tredjemand; f) Farveændring eller beskadigelser forårsaget af udsættelse for skadelige kemiske produkter; g) Brug af ukompatibelt ekstraudstyr, der ikke er en del af N-Com produktserien. h) Ydermere dækker garantien ikke produktdefekter forårsaget af tilfældige årsager, ændringer eller tilpasninger, force majeure eller skader opstået som følge af kontakt med væsker. i) Styrthjelmens interne dele er ikke og kan ikke gøres vandtætte, og derfor kan skødesløs udsættelse for regnvand, fugt, spild fra madvarer eller andre væsker forårsage skader på N-Com's elektroniske dele, som Nolangroup ikke kan holdes ansvarlig for. j) Dele, som udsættes for følgerne af normal brug eller nedslidning, som f.eks. det genopladelige batteri og forbindelseskablerne mellem de forskellige N-Com systemer eller mellem N-Com systemerne og andet udstyr, er ikke dækket af garanti. k) Da systemet, der styrer mobiltelefonernes funktion, ikke leveres af Nolangroup, kan denne ikke holdes ansvarlig for funktion, tilgængelighed, dækning, serviceydelser eller produkttilbud for dette system. 20

21 l) Såfremt produktet anvendes sammen med tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke leveres af Nolangroup, kan Nolangroup ikke garantere korrekt funktion af kombinationerne produkt/tilbehør, og kan heller ikke acceptere at dække omkostninger for teknisk assistance i tilfælde af, at produktet anvendes på denne måde. m) Nolangroup kan ikke holdes ansvarlig for produktets eventuelt begrænsede funktionsevne forårsaget af funktionsmåder for mobiltelefoner, andet tilbehør og ekstraudstyr, som ikke er leveret af Nolangroup. n) Indgreb på det indvendige elektroniske kort eller på andre dele i N-com systemet medfører bortfald af garantien. o) Denne garanti dækker ydermere ikke defekter, som opstår på grund af specifikke situationer, der måtte opstå i forbindelse med brug af styrthjelmen, som eksempelvis komfortproblemer under kørslen eller aerodynamisk susen eller støj. Nolangroup kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for ulykker eller følgeskader (inklusive og uden begrænsninger personskader) forårsaget af manglende opfyldelse af forpligtelserne i denne garanti vedrørende Nolangroup produkterne Gyldighed af den begrænsede garanti Denne garanti er kun gyldig, såfremt den ved købet udleverede registreringsformular udfyldes i alle punkter og forsynes med: 1) Produktnavn 2) Den autoriserede forhandlers navn og stempel; 3) Produktets købsdato; 4) Købers navn og adresse. Nolangroup forbeholder sig ret til ikke at udføre garantireparationer, såfremt disse informationer er slettet eller ændret efter det oprindelige køb hos forhandleren Fremgangsmåde for indsendelse af reklamationer For indsendelse af en hvilken som helst reklamation, som er dækket af garantien, skal køberen henvende sig direkte til forhandleren, hvor styrthjelmen er købt, med information om hvilken fejl der er opstået, samt indlevere produktet, købskvitteringen og registreringsformularen udfyldt som beskrevet ovenfor. FØR DU HENVENDER DIG TIL FORHANDLEREN, BØR DU GENNEMLÆSE DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING FOR PRODUKTET OMHYGGELIGT.

22 EFTER 2 (TO) ÅR FRA KØBSDATOEN OPHØRER GYLDIGHEDEN AF DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI I ENHVER FORSTAND. Reparationer udført under garantidækning forlænger ikke perioden for garantidækningen. I tilfælde af udskiftning af produktet eller af en produktdel begynder der derfor ikke en ny garantiperiode dækkende det specifikke produkt eller produktdelen, hvorimod den oprindelige købsdato er den gældende. I forbindelse med reparationer eller udskiftninger af elektroniske dele, hvor Nolangroup står for reparationen eller udskiftning af produktet, er dette produkt udelukkende dækket af en garantiperiode svarende til den oprindelige garantis resterende dækningsperiode eller halvfems (90) dage fra reparationsdatoen (hvor den længste periode betragtes som den gyldige). Reparation eller udskiftning kan finde sted med reparerede dele med tilsvarende funktionsevne. Udskiftede dele eller komponenter er Nolangroup's ejendom. NÆRVÆRENDE GARANTI ANNULLERER OG ERSTATTER ENHVER ANDEN SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG GARANTI, DER LOVLIGT KAN FRAVÆLGES AF PARTERNE; I SÆRDELESHED YDER NOLANGROUP INGEN SPECIFIK GARANTI FOR PRODUKTETS SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. NOLANGROUP KAN IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR ULYKKER ELLER FØLGESKADER SOM EKSEMPELVIS OG IKKE AT BETRAGTE SOM UDTØMMENDE KUNNE VÆRE TAB AF FORTJENESTE ELLER KOMMERCIELLE TAB, HVOR SÅDANNE SKADER IKKE ANERKENDES AF GÆLDENDE LOV. NOLANGROUP FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL PÅ ETHVERT TIDSPUNKT OG UDEN VARSEL AT ÆNDRE EGENSKABER, FUNKTIONSMÅDER, KOMPATIBILITET OG SOFTWARE. I nogle lande er det ikke tilladt at udelukke eller begrænse uhelds- og følgeskader samt at begrænse underforståede garantiperioder; i så tilfælde finder begrænsninger og udelukkelser i de foregående afsnit ikke anvendelse. Nærværende garanti har ingen indflydelse på kundens juridiske rettigheder under gældende national lov eller på forbrugerens rettigheder overfor forhandleren, som fastsat i købs-/salgskontrakten. Nærværende garanti har gyldighed i hele Europa og er eneste udtrykkelige garanti udstedt af Nolangroup i forbindelse med salg af firmaets produkter. Garantien tilsidesætter ikke køberens lovlige rettigheder som udtrykkeligt foreskrevet af direktivet 1999/44/EF. Nærværende garanti tilsidesætter ikke forbrugerens lovsikrede rettigheder, herunder i særdeleshed som foreskrevet af lovbekendtgørelsen af 2. februar 2002, n.24 22

23 7. REGISTRERINGSFORMULAR FOR GARANTIEN Oplysninger om køberen Navn Efternavn Adresse Tel. Forhandlerens stempel Købsdato

24 Basic kit MULTI - 03/03/ :52:00 Printed on recycled paper.

REFERENCESTANDARDER Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer

REFERENCESTANDARDER Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer DA DA ESS SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com ESS systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. ESS-systemet kan

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Basic Kit2 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende test

Læs mere

Firmware Version: 1.xx SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

Firmware Version: 1.xx SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Firmware Version: 1.xx DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com MULTI 2 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer.

Læs mere

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING DA SIKKERHED OG BRUGSANVISNING Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Bluetooth Kit MULTI systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende

Læs mere

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET

SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET DA FI SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET DA FI SIKKERHED OG BRUGSANVISNING TURVALLISUUS- JA KÄYTTÖOHJEET Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com Basic Kit2 systemet er konstrueret

Læs mere

Firmware Version: 4.0x SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

Firmware Version: 4.0x SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Firmware Version: 4.0x DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com MULTI 3 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer.

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DA B5 SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B5 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests og

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER. Firmware Version: 4.0x

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER. Firmware Version: 4.0x DK SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Firmware Version: 4.0x Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B4 PLUS systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer.

Læs mere

dansk da sikkerhed og anvendelse

dansk da sikkerhed og anvendelse dansk da sikkerhed og anvendelse FOR USA MARKET ONLY: SPECIAL WARNING NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits of Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to

Læs mere

Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer:

Produkter i N-Com linien er fremstillet i overensstemmelse med de nedenfor anførte normer: DA Bx5 SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B5 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DA M5 SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye N-Com produkt. N-Com M5 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests og omhyggelig

Læs mere

dansk da sikkerhed og anvendelse

dansk da sikkerhed og anvendelse dansk da sikkerhed og anvendelse FCC ID TOTBT01 FOR USA MARKET ONLY: SPECIAL WARNING This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER

SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER DA SIKKERHEDS- OG BRUGSANVISNINGER Tillykke med dit nye Nolan N-Com produkt. N-Com B901 systemet er konstrueret på basis af den mest moderne teknologi og i de bedste materialer. Gennemgribende tests og

Læs mere

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner

håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner håndfri BTE-induktor til mobiltelefoner DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse SILHOUETTE funktion............................ 1 SILHOUETTE indstillinger og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i KARLSTAD serien er testet i henhold til de højeste standarder

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i KARLSTAD serien er testet i henhold til de højeste standarder KARLSTAD 01_012 Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i KARLSTAD serien er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BESTÅ, FRAMSTÅ og INREDA er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de høje krav, vi stiller til kvalitet og

BESTÅ, FRAMSTÅ og INREDA er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de høje krav, vi stiller til kvalitet og BESTÅ 01_012 BESTÅ, FRAMSTÅ og INREDA er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de høje krav, vi stiller til kvalitet og holdbarhed. Derfor giver vi 10 års garanti,

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i HOVÅS serien er testet i henhold til de højeste standarder for

Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i HOVÅS serien er testet i henhold til de højeste standarder for 29_010 HOVÅS Livet i hjemmet stiller store krav til sofaer og lænestole hver dag. Alle produkter i HOVÅS serien er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de høje

Læs mere

Crown support. Frame support art. nr. 040401 / 040402 / 040403 (not included)

Crown support. Frame support art. nr. 040401 / 040402 / 040403 (not included) GMG020 version 01-2014 Crown support Frame support art. nr. 040401 / 040402 / 040403 (not included) art. nr. 040404 (not included) GMG bv Zwanenburgerdijk 348c 1161 NN Zwanenburg The Netherlands E info@yepp.nl

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

SLADDA cykelstel og drivrem

SLADDA cykelstel og drivrem 25_017 SLADDA cykelstel og drivrem Hverdagen stiller store krav til cykler. SLADDA cykel bliver testet for at sikre, at den overholder IKEAs standarder for styrke og holdbarhed. Derfor giver vi garanti

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trust Joyfighter 100 Plus Brugsanvisning

Trust Joyfighter 100 Plus Brugsanvisning Trust Joyfighter 100 Plus Brugsanvisning DK-1 Ophavsrettighedserklæring Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 BETJENINGSVEJLEDNING RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 Mange tak for beslutningen om købet af et produkt fra Millennium 2000-serien. Vi ønsker Jer megen morskab med apparatet. Vær venligst opmærksom på

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

TomTom LINK 200 Referencevejledning

TomTom LINK 200 Referencevejledning TomTom LINK 200 Referencevejledning Indhold Æskens indhold 3 Læs dette først 4 Tillykke... 4 Det skal du bruge til installationen... 4 Sikkerheden først 5 Vigtige sikkerhedsbemærkninger og advarsler...

Læs mere

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURATION HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tilbehør 3 Opsætning og programmering

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere