Et strategisk perspektiv på relationsdannelsen mellem forbruger og virksomhed på sociale medier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et strategisk perspektiv på relationsdannelsen mellem forbruger og virksomhed på sociale medier"

Transkript

1 Et strategisk perspektiv på relationsdannelsen mellem forbruger og virksomhed på sociale medier - Udarbejdelse af en Social CRM Strategi til den danske modevirksomhed Gai & Lisva Udarbejdet af: Louise Holmskov Jensen Vejleder: Jessica Aschemann- Witzel Uddannelse: Master of Science in Marketing Uddannelsessted: Department of Business Administration, School of Business and Social Sciences, Aarhus University Dato: Juni 2014 Anslag uden mellemrum: Normalsider: 62,5

2 Forord Dette speciale er skrevet ved Århus Universitet og har til formål, at afslutte min Master of Science i Marketing. Specialet har til sigte, at belyse relationsdannelsen mellem forbruger og virksomhed på de sociale medier, anskuet i et strategisk perspektiv. Specifikt undersøges forbrugernes motivationer for relationsdannelse med en virksomhed via virtuelle brand communities på sociale medier og hvorledes denne viden kan anvendes til, at udarbejde en Social CRM strategi. Der tages i afhandlingen udgangspunkt i den danske modebranche og modevirksomheden Gai & Lisva inddrages som case. Belysningen af emnet kan være gavnlig for Gai & Lisva, såvel som andre, der søger indsigt i forbrugernes motivationer for relationsdannelse med en virksomhed på sociale medier, samt den strategiske anvendelse af dette. Referencerne til de i specialet foretagne interviews markeres med IBJ for interview med Bettina Jensen, indehaver af Gai & Lisva, og IJ interview med Julie og så fremdeles. De foretagne interviews findes transskriberet i specialets bilag. Endvidere er der ifølge aftale med vejleder givet accept for specialets omfang. Omfanget er angivet i anslag uden mellemrum og en normalside regnes for 2200 tegn. Jeg vil gerne sige tak til de personer, som har ydet hjælp i udarbejdelsen af specialet, heriblandt Bettina Jensen, indehaver af Gai & Lisva, informanterne og en særlig tak til min vejleder Jessica Aschemann- Witzel. Dato, Louise Holmskov Jensen

3 Executive summary The aim of the following thesis is to investigate social media in a strategic perspective, with a specific focus on the relationship formation between consumer and company on social media. In general, this relation has developed over the decades, from company to consumer controlled. This challenges the companies and their strategic approach to the relation, as they now have to focus on the consumer. With a focal point in the Danish fashion industry this thesis hereby examines how social media further contributes to the development of the relation and what motivates the consumers to engage in a relationship with a company on social media. Further, it examines how a company can use this knowledge to create a strategy that accommodates the consumer controlled relation and seeks to build strong and lasting relationships with the consumers on social media. The problem statement of this thesis is therefore as following: How can the Danish fashion brand Gai & Lisva build a Social CRM strategy, based on the knowledge of consumers motivations for relationship formation on social media? The theoretical foundation of this thesis is based upon the POST model by Li & Bernoff (2011). First, a consumer theoretical perspective is formed and describes how the emerge of social media leads to a definition of the social consumer and the social branding perspective. Furthermore, based on Dholakia et al's (2004) study, a model of the social consumers' motivations for relationship formation through virtual brand communities is constructed. This concludes that the social consumer can be motivated by information, identity, interaction and entertainment and that a fulfilment of these can lead to an emotional relation and in addition, behaviour, like creation of word of mouth. This refers to the P in the POST model. Subsequently, a company theoretical perspective is formed and based on the definition of the social consumer, five specific goals for a company s presence on social media is defined. Moreover, this perspective provides insight into how a Social CRM strategy, which seeks to use social media to establish long- term relationships with the consumer,

4 is constructed. The construction takes focal point in the definition of the social branding perspective. Finally, it is specified how a company based on consumers, goals and strategy should choose a technological platform for its presence on social media. This refers to the OST in the POST model. Based on the consumer theoretical perspective, an empirical study formed by seven qualitative interviews with representatives from Gai & Lisva, is conducted. The study shows that the target group is motivated by all the motives identified in theory, but that the identity and especially interaction motive has a significant impact on the emotional attachment. Furthermore, the study shows that an emotional attachment will lead the target group to engage in the relation by creating word of mouth and loyalty and thereby positively contribute to the development of the company. More generally, the study confirms the definition of the social consumer and social branding perspective and defines how the motivation behind a relation in this perspective primarily is based on a social need. The empirical study has constituted the foundation of a strategy for Gai & Lisva's presence on social media. The company's overall objective has formed the basis for the formulation of the long term objective of Gai & Lisva's presence on social media; to increase brand awareness through creation of emotionally attached relations. More specifically and short termed the company should aim at speaking to and encouraging the target group on social media. These goals should be achieved by a Social CRM strategy that primarily focuses on creating interaction and a clear identity on social media, as this would lead to an emotional attachment. However, the information and entertainment motive should not be ignored, but used indirectly to contribute to the short- term as well as long- term goals, as the target group of Gai & Lisva still appreciates these in a relation with a company on social media. In executing the strategy, Gai & Lisva should, based on the empirical study, use social networks and fashion blogs as technological platforms. In conclusion, Gai & Lisva's strategic approach to social media should recognize the social branding perspective and act as other humans in the social context. As the empirical study shows, this should be achieved by a Social CRM strategy that seeks to create a humanized interaction and identity that meets the social needs of the target group, which will lead to the creation of strong and lasting relationships.

5 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1: INTRODUKTION INDLEDNING PROBLEMBAGGRUND PROBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING BEGREBSFORKLARING AFGRÆNSNING VIDENSKABSTEORETISK PARADIGME METODISK ARBEJDSGANG Forforståelsesfasen Forståelsesfasen Efterforståelsesfasen SPECIALETS STRUKTUR... 9 KAPITEL 2: SOCIALE MEDIER I MODEBRANCHEN DEFINITION OG KLASSIFIKATION SOCIALE MEDIER SOCIAL MEDIERS ANVENDELIGHED I MODEBRANCHEN PRÆSENTATION AF MODEVIRKSOMHEDEN GAI & LISVA Afgrænsning ift. Gai & Lisva KAPITEL 3: PEOPLE - DEN SOCIALE FORBRUGERS MOTIVATIONER FOR RELATIONSDANNELSE VIA VIRTUELLE BRAND COMMUNITIES PÅ SOCIALE MEDIER INTRODUKTION DEN SOCIALE FORBRUGER Definition af den sociale forbruger Segmentering af den sociale forbruger DEN SOCIALE FORBRUGERS TILKNYTNING TIL VIRTUELLE BRAND COMMUNITIES Definition af virtuelle brand communities Tilknytning til virtuelle brand communities DEN SOCIALE FORBRUGERS MOTIVATIONER FOR RELATIONSDANNELSE GENNEM VIRTUELLE BRAND COMMUNITIES Uses og gratification paradigmet Model over den sociale forbrugers motivationer for relationsdannelse gennem virtuelle communities SAMMENDRAG KAPITEL 4: OBJECTIVES, STRATEGY & TECHNOLOGY: VIRKSOMHEDENS STRATEGISKE TILGANG TIL RELATIONSDANNELSE VIA VIRTUELLE BRAND COMMUNITIES PÅ SOCIALE MEDIER INTRODUKTION VIRKSOMHEDEN I DET SOCIALE PERSPEKTIV OBJECTIVES: MÅL FOR VIRKSOMHEDENS TILSTEDEVÆRELSE PÅ DE SOCIALE MEDIER Lytte til den sociale forbruger Tale med den sociale forbruger Opmuntre den sociale forbruger Støtte den sociale forbruger Omfavne den sociale forbruger Sammendrag af mål for virksomhedens tilstedeværelse på sociale medier STRATEGY: STRATEGI FOR VIRKSOMHEDENS TILSTEDEVÆRELSE PÅ SOCIALE MEDIER... 38

6 4.4.1 Definition af Social CRM Opbygning af en Social CRM strategi TECHNOLOGY: UDVÆLGELSE AF TEKNOLOGISKE PLATFORME SAMMENDRAG KAPITEL 5: UNDERSØGELSESDESIGN INTRODUKTION DATAOPARBEJDNING Design af det kvalitative interview Udvælgelse af informanter Udførelsen af de kvalitative interviews En kritisk refleksion DATABEHANDLING DATAANALYSE DATAFORTOLKNING KAPITEL 6: EMPIRISK DATAFORTOLKNING I ET FORBRUGERPERSPEKTIV MÅLGRUPPENS MOTIVATIONER FOR RELATIONSDANNELSE MED EN VIRKSOMHED PÅ SOCIALE MEDIER INTRODUKTION MÅLGRUPPENS BRUG AF SOCIALE MEDIER Anvendelse af de enkelte platforme Aktivitetsniveau på sociale medier MÅLGRUPPENS HOLDNINGER TIL VIRKSOMHEDERS TILSTEDEVÆRELSE PÅ SOCIALE MEDIER MÅLGRUPPENS MOTIVATIONER FOR RELATIONSDANNELSE MED VIRKSOMHEDER PÅ SOCIALE MEDIER Individuelle variabler Den sociale variabel Relationsadfærd Sammendrag og modificering af den opstillede model SAMMENDRAG KAPITEL 7: EMPIRISK DATAFORTOLKNING I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV STRATEGI FOR GAI & LISVAS TILSTEDEVÆRELSE PÅ SOCIALE MEDIER INTRODUKTION GAI & LISVAS STRATEGISKE TILGANG TIL SOCIALE MEDIER MÅL FOR DEN SOCIALE CRM STRATEGI Tale med målgruppen Opmuntre målgruppen DEN SOCIAL CRM STRATEGI FOR GAI & LISVA Den strategiske tilgang til de enkelte motiver Sammendrag af den Social CRM strategi for Gai og Lisva Planlægning af det strategiske arbejde TEKNOLOGI TIL UDFØRELSE AF DEN SOCIAL CRM STRATEGI Sociale netværk Modeblogs ET KONKRET LØSNINGSFORSLAG SAMMENDRAG KAPITEL 8: KONKLUSION RESUME VURDERING PERSPEKTIVERING Fremtidig forskning... 89

7 KILDELISTE... 90

8 DEL 1: Specialets indledende kapitler 1

9 Kapitel 1: Introduktion - En præsentation af specialets problemformulering, videnskabsteoriske paradigme og struktur. 2

10 1.1 Indledning Dette speciale er motiveret af den stigende indflydelse sociale medier har på nutidens samfund, herunder specielt de markedsføringsmæssige udfordringer dette medfører. Specialets formål er derfor, at søge indsigt i fænomenet sociale medier fra et strategiske perspektiv. De sociale mediers særlige fokus på relationer har dannet baggrund for specialets strategiske udgangspunkt i relationsdannelsen mellem forbruger og virksomhed. Specialets litterære bidrag er en undersøgelse af forbrugernes motivationer for relationsdannelse gennem virtuelle brand communities på sociale medier, som ikke tidligere er behandlet i den eksisterende litteratur. 1.2 Problembaggrund Anskuet fra et brandingperspektiv har relationen mellem forbruger og virksomhed, i takt med samfundsudviklingen, undergået radikale ændringer. Fra hvad der af Buhl (2008) betegnes Branding 1.0, hvor virksomhederne søgte, at styre forbrugerne mod en bestemt adfærd og relationen udelukkende var baseret på envejskommunikation. Til Branding 2.0, som gør op med den virksomhedsstyrede relation og sætter fokus på tovejskommunikation og samarbejde ((Buhl 2008) p. 52). Indenfor disse paradigmer har Andersen (2006) defineret fire brandingperspektiver, som mere specifikt beskriver udviklingen af relationen. Det første perspektiv er betegnet produktperspektivet, hvor motivationen bag relationen mellem forbruger og virksomhed ifølge Andersen (2006) skal findes i et fysisk behov ((Andersen 2006) p. 29). Forbrugerne er derfor betegnet som masseforbrugere, der passivt modtager konstruerede budskaber fra virksomhederne (Andersen 2006). Dette relaterer til det moderne samfund, hvor virksomhederne agerede autoriteter i relationen ((Holt 2002) p. 80). Det næste perspektiv defineret af Andersen (2006) er betegnet identitetsperspektivet, hvor motivationen bag relationen skal findes i de selv- expressive fordele, som virksomhederne tilbyder gennem en virksomhedsskabt identitet ((Andersen 2006) p. 10). Forbrugerne er derved ikke anskuet som en passiv masse, men segmenter, der fortolker virksomhedernes budskaber og er derfor betegnet den segmenterede forbruger (Andersen 2006). Dette relaterer til det postmodernistiske samfund, hvor forbrugerne ikke længere anså virksomhederne som autoriteter, men som ressourcer i 3

11 egen identitetskonstruktion ((Holt 2002) p. 82). Ovenstående to perspektiver relaterer til Branding 1.0. Andersen (2006) definerer ligeledes to perspektiver indenfor Branding 2.0. Det første perspektiv er betegnet det relationelle perspektiv, hvor motivationen bag relationen skal findes i et emotionelt narcisistiske behov (Andersen 2006). Forbrugerne er under dette perspektiv anskuet, som aktive individer, der i samarbejde med virksomheden konstruere egen såvel som virksomhedens identitet og er derved betegnet den individuelle forbruger (Andersen 2006). Dette relaterer til det post postmodernistiske samfund, hvor forbrugeren aktivt deltager i relationen, hvilket bidrager til dennes identitetsskabelse ((Holt 2002) p. 87). Sidst defineres det kulturelle perspektiv, hvor motivationen bag relationen skal findes i den symbolske betydning, som brandet får gennem forbrugernes interaktioner ((Andersen 2006) p. 20). Brandet er derved et centralt element for dannelse af sociale relationer og forbrugerne er under dette perspektiv betegnet den kulturelle forbruger (Andersen 2006). Dette relaterer ligeledes til det post postmodernistiske samfund, hvor et brand anses som en kulturel ressource ((Holt 2002) p. 87). Sammenfattes denne udvikling har relationen ændret sig fra, at være virksomhedskontrolleret til i højere grad, at være forbrugerkontrolleret. 1.3 Problemstilling I relation til ovenstående udvikling er sociale medier, at betegne som forbruger - og ikke virksomhedskontrollerede medier ((Hoffman and Fodor 2010) p. 42). Det findes derfor interessant, at undersøge, hvorledes fremkomsten af sociale medier yderligere influerer udviklingen af relationen mellem forbruger og virksomhed og hvad der motiverer forbrugerne til, at indgå i en relation gennem sociale medier. Ændringen fra et virksomhedsorienteret til et forbrugerorienteret samfund, herunder fremkomsten af de sociale medier, har skabt udfordringer i et strategisk perspektiv, da mange virksomheder ikke har tilpasset sig denne ændring ((Hoffman and Fodor 2010) p. 43). Ofte antager virksomhederne en traditionel tilgang til tilstedeværelsen på de sociale medier, hvor der tages udgangspunkt i det teknologisk aspekt og hvor der rettes fokus mod økonomiske og kortsigtede mål (Hoffman and Fodor 2010) p. 42 (Li and Bernoff 2011)). Dette er ikke en hensigtsmæssig tilgang da sociale medier, som tidligere nævnt, er forbrugerkontrolleret. Derfor bør der i stedet fokuseres på kvalitative og langvarige mål om, at skabe stærke og vedvarende relationer med forbrugerne ((Hoffman and 4

12 Fodor 2010) p. 43). En mere eksperimentel tilgang til sociale medier, hvor der gennem dialog, skabes en forståelse for forbrugernes værdier og motivationer, er derved mere hensigtsmæssig ((Constantinides and Fountain 2007) p. 239 (Weinberg and Pehlivan 2011) p. 276)). Det findes derfor ligeledes interessant, at undersøge, hvorledes der med udgangspunkt i forbrugernes motivationer for relationsdannelse på sociale medier, kan skabes en strategi til anvendelse på de sociale medier, som har til sigte, at skabe stærke og vedvarende relationer. 1.4 Problemformulering Ovenstående danner udgangspunkt for følgende problemformulering: Hvorledes kan den danske modevirksomhed Gai & Lisva, med udgangspunkt i forbrugernes motivationer for relationsdannelse med virksomheder på sociale medier, udarbejde en Social CRM strategi? Som det ses i ovenstående problemformulering tages der i specialet udgangspunkt i den danske modebranche, med inddragelse af Gai & Lisva som case virksomhed. I det følgende kapitel drages der argumentation for valget af denne branche og Gai & Lisva vil blive yderligere introduceret. Da der i specialet sættes fokus på relationen, vil den opstillede problemformulering belyses gennem et forbrugerperspektiv og et virksomhedsperspektiv, ved følgende analyse spørgsmål: Forbrugerperspektiv: 1. Hvorledes har fremkomsten af sociale medier ændret forbrugerens adfærd og dannelsen af en relation og hvad motivere denne til, at indgå i en relation med en virksomhed gennem et virtuelt brand community på sociale medier? 2. Hvad motivere Gai & Lisvas målgruppe til, at indgå i relationer med virksomheder gennem virtuelle brand communities på sociale medier? 5

13 Virksomhedsperspektiv: 3. Hvorledes skabes der, med udgangspunkt i forbrugerne, en klar målsætning og strategi for virksomheders tilstedeværelse på de sociale medier og hvilke teknologiske platforme bør anvendes? 4. Hvordan kan Gai & Lisva med udgangspunkt i målgruppen, skabe en klar målsætning og strategi for tilstedeværelsen på de sociale medier og hvilke teknologiske platforme bør anvendes? 1.5 Begrebsforklaring I ovenstående problemformulering indgår en række begreber, som vil blive benyttet i det videre, hvorved det er fundet relevant, at foretage en definition af disse. Barnes (2003) definerer en ægte relation, som værende en følelsesmæssig tilknytning mellem virksomhed og forbruger. Den mest grundlæggende faktor, der bidrager til etableringen af en ægte relation er derfor en følelsesmæssig og ikke en funktionel værdi ((Barnes 2003) p. 179). Om der er etableret en ægte relation bestemmes af forbrugernes opfattelse, hvilket understøtter vigtigheden af, at undersøge, hvad forbrugerne værdsætter og derved er motiveret af (Barnes 2003). Motivation defineres i denne sammenhæng, som værende de processer, som får forbrugerne til, at skabe og udvikle en relation med en virksomhed på sociale medier (Solomon, Bamossy et al. 2010) p. 177). Endvidere skal det konkretiseres, at begreberne brand og virksomhed begge anvendes i behandlingen af relationen med forbrugerne, da specialet antager et branding- såvel som et strategisk perspektiv. I de følgende kapitler defineres sociale medier, virtuelle brand communities og Social CRM, hvorved der ikke er foretaget en definition af disse i dette afsnit. 1.6 Afgrænsning Den opstillede problemformulering danner udgangspunkt for en afgrænsning af specialets omfang. 6

14 Belysningen af forbrugernes motivationer for relationsdannelse med en virksomhed på sociale medier, afgrænses til kun, at omhandle de værdier, som skabes på de sociale platforme og hvorledes de influerer forbrugernes motivationer. Der inddrages derved ikke, hvorledes andre former for kommunikation udenfor de sociale medier, kan have indvirkning på motivationerne for relationsdannelsen på sociale medier. Grundet specialets fokus på modevirksomhed Gai & Lisva er det dennes målgruppe, som undersøges i den empiriske undersøgelse. De dragede konklusioner er således baseret på denne, hvilket afgrænser resultaterne til det kvindelige segment over 20 år. Det vurderes, at motivationer for relationsdannelse gennem virtuelle brand communities på sociale medier kan varierer ved undersøgelse af en anden målgruppe eller branche. I belysningen af det strategiske arbejde med relationen er der sat fokus på opbygningen af en strategi. Der er således ikke, grundet specialets begrænset omfang, inddragede aspekter omkring det opfølgende arbejde, herunder effektmålinger af den udarbejdede strategi. Den strategiske udredning er ligeledes baseret på Gai & Lisva og deres målgruppe, hvorved den er virksomhedsspecifik. 1.7 Videnskabsteoretisk paradigme Egon Guba definerer et videnskabsteoretisk paradigme som følgende: Et basalt sæt af værdier, vi implicit tager for givet, og som styrer vores handlinger både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med videnskabeligt arbejde ((Heldbjerg 2006) p. 28) Det valgte videnskabsteoretiske paradigme for dette speciale tager udgangspunkt i det socialkonstruktivistiske paradigme jf. Gubas inddelinger af paradigmer (Heldbjerg 2006). Ved dette paradigme antages en interpretiv verdensanskuelse, som udfordre tanken om, at realiteten er objektivt givet og i stedet opererer med en realitet, som er social konstrueret (Daymon and Holloway 2002). Ontologisk er der således tale om en relativistisk opfattelse af virkeligheden, hvor mange virkeligheder eksisterer baseret på sociale konstruktioner ((Heldbjerg 2006) p. 37). Ifølge en social konstruktivist afhænger 7

15 den enkeltes forståelse af verden af hvor og hvordan denne lever og mennesket anskues derfor som et resultat af den kultur og historie, som omgiver det ((Burr 2003) p. 4). Baseret på dette konstrueres viden, jævnfører det socialkonstruktivistiske paradigme, ikke gennem observation men derimod gennem interaktion. Viden er således ikke eksplicit givet men generes gennem sociale processer, hvorved viden epistemologisk skabes ved, at undersøgeren og det undersøgte interagere (Burr 2003; Heldbjerg 2006). Den interpretive tilgang er valgt, da den søger, at udforske mennesket i dets sociale verden og derved skabe forståelse for dets intentioner og motivationer (Daymon and Holloway 2002). Med denne tilgang er det derved muligt, at forstå verden fra forbrugerens synsvinkel og søge indsigt i dennes motivationer, hvilket er speciales intention. Som social konstruktivist anerkendes, med baggrund i ovenstående, at det ikke er muligt, at finde et endegyldigt svar på den opstillede problemformulering. Men at der gennem interaktion med det undersøgte søges en ny forståelsesramme, som giver ny indsigt til besvarelse af problemformuleringen. Formålet med specialet er derved, at søge indsigt i fænomenet relationsdannelse på sociale medier og tilføre ny viden til det bestående. 1.8 Metodisk arbejdsgang Specialets metodiske arbejdsgang har med reference til det social konstruktivistiske paradigme taget udgangspunkt i Arbnor og Bjerkes aktørtankegang (Heldbjerg 2006). Tilgangen tager afsæt i deltageraktøren og dennes virkelighedsopfattelser, hvorved den er fundet relevant. Aktørtankegangens erkendelsesmetodik kan opdeles i tre ambitionsfaser a) forforståelse b) forståelse c) efterforståelse, hvilket også betegnes den hermeneutiske spiral (Heldbjerg 2006). I det følgende defineres de enkelte ambitionsfaser i relation til dette speciale Forforståelsesfasen Forforståelsesfasen udgør den forståelsesmæssige baggrund for, at kunne opnå øget erkendelse og indsigt i de efterfølgende fortolkningsfaser ((Heldbjerg 2006) p. 83). Der tages her udgangspunkt i den filosofiske hermeneutik, som erkender, at det ikke er muligt, at fortolke uafhængigt af den allerede bestående begrebsverden ((Fuglsang and Olsen 2009) p. 313). Denne begrebsverden er dog konstant foranderlig, da der konstant 8

16 tilføres nye fortolkninger af det bestående ((Fuglsang and Olsen 2009) p. 324). I relation til dette speciale har denne fase bestået af et litteraturstudie af den eksisterende viden indenfor det undersøgte felt. Der er således, på baggrund af dette, konstrueret en indledende begrebsramme, som har være retningsgivende og afgrænsende for den efterfølgende dialog med det undersøgte Forståelsesfasen I forståelsesfasen tilsidesættes den oparbejdede viden fra forforståelsesfasen og der søges indsigt i den undersøgtes virkelighed ((Heldbjerg 2006) p. 97). Der er således tale om en engagementsfase, hvor der gennem dialog skabes engagement i de subjektive virkelighedsopfattelser ((Heldbjerg 2006) p. 83). Efterfølgende tages en distanceret tilgang til disse subjektive dialoger og der søges, at skabe en substantiel konsensus med den oparbejde begrebsverden fra forforståelsesfasen ((Heldbjerg 2006) p. 100). I relation til dette speciale har denne fase bestået af et kvalitativt studie, som har søgt, at skabe forståelse for forbrugernes motivationer for relationsdannelse med virksomheder på sociale medier. Efterfølgende er disse dialoger analyseret og fortolket med udgangspunkt i den oparbejdede begrebsramme fra det udførte litteraturstudie i forforståelsesfasen Efterforståelsesfasen I efterforståelsesfasen vurderes, hvorvidt en ideal konsensusopfattelse er realiseret på baggrund af de ovenstående to faser ((Heldbjerg 2006) p. 85). I denne fase sker en internalisering af de objektiveringer, der er konstrueret gennem dialogerne, som i relation til hermeneutikken danner en ny forståelsesramme ((Heldbjerg 2006) p. 85). Efterfølgende vurderes resultaterne baseret på transferabilitet, credibilitet og dependabilitet ((Heldbjerg 2006) p. 85). I relation til dette speciale har denne fase været konkluderende, hvor den opnåede ny forståelsesramme er anvendt til, at udarbejde en Social CRM strategi til specialets case virksomhed. Sidst er specialets resultater vurderet baseret på de opstillede vurderingskriterier. 1.9 Specialets struktur Med udgangspunkt i speciales metodiske arbejdsgang gives der i det følgende en kort og konkret beskrivelse af specialets struktur. 9

17 Figur 1.9.1: Specialets struktur Introduktion Teori Empiri Diskussion Konklusion Kilde: Egen tilvirkning Indledende del: Specialet indledes med en introduktion til specialets problemformulering, videnskabsteoretiske paradigme og struktur. Herefter gives indsigt i begrebet sociale medier og disses særlige anvendelighed i modebranchen, hvorefter Gai & Lisva introduceres. Denne del indeholder kapitlerne 1 og 2. Teoretisk del: Specialets teoretiske del tager udgangspunkt Li & Bernoff (2011) POST model, som beskriver hvorledes en virksomhed med udgangspunkt i forbrugerne bør opbygge en strategi til anvendelse på sociale medier. Først søges der med inddragelse af Dholakia et. al (2004) studie indsigt i forbrugernes motivationer for relationsdannelse gennem virtuelle brand communities på sociale medier, referende til P for People. Herefter gives indblik i relationsdannelsen fra et virksomhedsperspektiv, referende til OST, Objectives, Strategy og Technology. Denne del inkluderer kapitlerne 3 og 4 og er forforståelsesfasen, der søger, at besvare analysespørgsmålene 1 og 3. Empirisk del: Den empiriske del indledes med en redegørelse for den udførte undersøgelses metodiske procedurer. Herefter foretages en fortolkning af specialets empiriske grundlag og med reference til det teoretiske kapitel omhandlende forbrugerne redegøres der for Gai & Lisvas målgruppes motivationer for relationsdannelse med virksomheder på sociale medier. Denne del inkludere kapitlerne 5 og 6 og er forståelsesfasen, der søger, at besvare analyse spørgsmålet 2. 10

18 Diskussions del: Diskussions delen søger på baggrund af den oparbejdede viden, teoretisk som empirisk, at udarbejde en Social CRM strategi for Gai & Lisva tilstedeværelse på sociale medier. Dette er ligeledes i et mere generelt perspektiv en diskussion af de fundne resultater. Den del inkludere kapitel 7 og en del af efterforståelsesfasen og søger, at besvare analysespørgsmål 4. Konkluderende del: Den sidste del i dette speciale er en konklusion og vurdering af de fundne resultater. Denne del inkludere kapitel 8 og er ligeledes en del af efterforståelsesfasen. 11

19 Kapitel 2: Sociale medier i modebranchen - En definition og klassifikation af begrebet sociale medier. Efterfulgt af en beskrivelse af disses anvendelighed i den danske modebranche ledende til en præsentation af Gai & Lisva. 12

20 2.1 Definition og klassifikation sociale medier Kaplan & Haenlein (2010) definerer social medier som følgende: A group of Internet- based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of user generated content ((Kaplan and Haenlein 2010) p. 61) Som denne definition tydeliggør er sociale medier et paraplybegreb bestående af mange typer af platforme indeholdende forskellige funktioner, karakteristika og formål ((Weinberg and Pehlivan 2011) p. 278). I det følgende søges derfor, med udgangspunkt i Kaplan & Haenlein (2010) to dimensionale klassifikation af sociale medier, at give indsigt i de enkelte platformes karakteristiska. Tabel : Klassifikation af sociale medier Social presence/ Media richness Low Medium High Self- presentation / Self- disclosure High Blogs Social networking sites Low Collaborative projects Content communities Virtual social worlds Virtual game worlds Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Kaplan & Haenlein (2010) Ovenstående tabel klassificerer de sociale platforme, baseret på et medierelateret og et socialt perspektiv. Den medierelaterede dimension består af den sociale tilstedeværelse på mediet og dets righed i videregivelse af indhold, hvor den socialt relaterede dimension består af den selvpræsentation og selvvideregivelse, som mediet giver mulighed for ((Kaplan and Haenlein 2010) p. 61). Disse to dimensioner leder, ifølge Kaplan & Haenlein (2010) til seks forskellige platforme indenfor begrebet sociale medier; blogs, samarbejdsprojekter, sociale netværk, communities, virtuelle sociale verdener og virtuelle spil verdener. Blogs og samarbejdsprojekter klassificeres som 13

21 værende lav i relation til medie righed og social tilstedeværelse ((Kaplan and Haenlein 2010) p. 62). Blogs klassificeres dog modsat samarbejdsprojekter højt i relation til den sociale dimension ((Kaplan and Haenlein 2010) p. 62). Sociale netværk og communities klassificeres som værende medium i relation til medie righed og social tilstedeværelse ((Kaplan and Haenlein 2010) p. 62). Social netværk tillader dog større selvpræsentation end communities, hvorved denne platforme modsat communities betegnes som høj i relation til den sociale dimension ((Kaplan and Haenlein 2010) p. 62). Sidst klassificeres virtuelle sociale og spil verdener som værende høj i forhold til medies righed og social tilstedeværelse ((Kaplan and Haenlein 2010) p. 62). Virtuelle sociale verden giver dog større mulighed for selvpræsentation end den virtuelle spil verden ((Kaplan and Haenlein 2010) p. 62). Alle ovenstående platforme inddrages i specialet, selvom nogle synes mere anvendelige i et strategisk perspektiv end andre. Der søges dog, at skabe en integreret markedsføringsstrategi med udgangspunkt i forbrugernes anvendelse af disse, hvorved ingen platforme undlades forinden en egentlig undersøgelse. 2.2 Social mediers anvendelighed i modebranchen Dette speciale tager sit udgangspunkt i den danske modebranche, hvorved det findes interessant, at belyse karakteristika ved branchen, som gør denne særligt velegnet til anvendelse af sociale medier i et markedsføringsmæssigt perspektiv. Først anses modebranchen for, at være en branche med fokus på fornyelse og konstant bevægelse (Hansen 2011). Dette anses som en styrke i relation til anvendelsen af sociale medier, da der kontinuerligt skabes nyt indhold, som kan anvendes kommunikativt. Ligeledes giver de sociale medier virksomhederne mulighed for, at opfange nye tendenser og inddrage forbrugerne i den konstante produktudvikling. Dernæst appellerer modebranchen sig som oftest til en ung og selvbevidst målgruppe, som tillægger den imageskabelse, som sker gennem mode, stor interesse (Hansen 2011). Sociale medier findes derfor med reference til ovenstående klassifikation, særligt anvendelig i denne branche, da flere af disse platforme giver mulighed for høj selvpræsentation og derved imageskabelse. Ligeledes er målgruppen stærkt repræsenteret på de sociale medier (Hansen 2011). 14

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa Sociale medier en introduktion Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa 2 Dagsorden Sociale medier hvad er det? Sociale medier versus sociale netværk Metaforer

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Strategi Kolding Gymnasium

Strategi Kolding Gymnasium Strategi 2020 Kolding Gymnasium INDHOLD Mission 3 Vision 2020 4 Identitet 5 Image 6 Strategiske temaer og mål 7 BAGGRUND Denne strategiplan er igangsat af bestyrelsen og er resultatet af et strategiforløb

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

SOCIALE MEDIER: FACTS

SOCIALE MEDIER: FACTS SOCIALE MEDIER: FACTS 1 Præsentation Mette Bierbum Bacher Head of Social Mindshare @Mettebb SOCIALE MEDIER I DAG MEDIEBILLEDET SOCIALE MEDIER I DK 1.100.000 aktive brugere 3.400.000 aktive brugere 500.000

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Velkommen til SoCiAl media USAGe 2016

Velkommen til SoCiAl media USAGe 2016 Velkommen til SOCIAL MEDIA USAGE 2016 SOCIAL MEDIA USAGE?! Aktuel indsigt i forskningen i dag (moving target) Begreber hvilke har vi, hvilke savner vi? Praksisser hvilke findes der, hvilke er på vej? Hvordan

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen

Service Design Network Denmark - om servicedesign. Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network Denmark - om servicedesign Cecilie Kobbelgaard & Rikke Knutzen Service Design Network A networking and knowledge sharing organisation Mission statement The Service Design Network

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications Social media A group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, which allows the creation and exchange of usergenerated content." Kaplan, Andreas

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NETVÆRKSMEDIER Lisbeth Klastrup STRATEGISK KOMMUNIKATION

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR

STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR CROSS MEDIA BRUGERINVOLVERING DMJX STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR Gruppe 6 Henrik Jøj Katrine Juel Laura Aagaard Victor Plank Gruppe 6 Katrine Juel, Laura Aagaard, Henrik Jøj, Victor Plank

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Kjetil Sandvik, lektor ved Medier, Erkendelse og Formidling, KU Leder af masteruddannelsen i Cross

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

co- created product development

co- created product development cocreated product development Agenda? Michael Frederiksen Uddannelseschef, KEA Market research + insight cocreated business innovaeon Educa1on export From home to global market Denmark Scandinavia Brazil

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Mobile Workshop EASJ 2012. lokationsbaserede oplevelser

Mobile Workshop EASJ 2012. lokationsbaserede oplevelser lokationsbaserede oplevelser overblik Introduktion: En ny opfattelse af steder Mapping Mobile Annotation Social Networks and Games Case eksempel: Urban Art Explorer introduktion: En ny opfattelse af steder

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012 Mobilisering 2.0 - unge og politisk deltagelse i de sociale mediers tidsalder Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts Jakob Linaa Jensen Center for Internetforskning Forskningsprogram

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d.

Program til dagen. Introduktion til systemisk tænkning & praksis 12.10. 2010. Copenhagen Coaching Center - Modul 1. Reinhard Stelter Ph.d. Introduktion til systemisk tænkning & praksis Reinhard Stelter Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk Program til dagen 09.15 Kaffe og morgenbrød 09.30 Systemet mellem stabilitet og forandring Kort

Læs mere

Konceptudvikling 2.0. brings you a presentation

Konceptudvikling 2.0. brings you a presentation Konceptudvikling 2.0 brings you a presentation Hvem er jeg? I gamle dage ville jeg nok have sagt I dag siger jeg Hvad er Hello? Et reklamebureau og så ikke helt alligevel Med Hello forsøger vi at skabe

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Social business i virkeligheden. Skab værdi med informations- og kommunikationsteknologi

Social business i virkeligheden. Skab værdi med informations- og kommunikationsteknologi Social business i virkeligheden Skab værdi med informations- og kommunikationsteknologi 1. COMMUNITYBASERET INNOVATION 2. INNOVATIONSPOTENTIALET 3. SOCIAL FORRETNINGSPRAKSIS 4. TEKNOLOGI SOM FACILITATOR

Læs mere

Nyt perspektiv på arbejdspladslæring

Nyt perspektiv på arbejdspladslæring Nyt perspektiv på arbejdspladslæring Lisbeth Aagaard Mountfield Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Artiklen beskriver, hvordan

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Innoveillance med sociale medier og mobilprobing. Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu.

Innoveillance med sociale medier og mobilprobing. Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu. Innoveillance med sociale medier og mobilprobing Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu.dk Harvard Business Review har konkluderet at ringe indsigt i folks liv

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg Program TRIV og bedre målsætninger i rehabilitering. Vi kan allerede måle TRIV. Diskussion. Situationel og relationelt

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Digital strategi og lederen på de sociale medier

Digital strategi og lederen på de sociale medier Digital strategi og lederen på de sociale medier Mads Cramer, Digital Chef @madscramer Mere synlighed Bedre indsigter Tættere engagement 7 digitale kommunikation trends Når som helst, hvor som helst, uanset

Læs mere

Involvering på sociale medier

Involvering på sociale medier Involvering på sociale medier Content Marketing og Employee Advocacy Maria Schwarz @mariaschwarz Fotos: Morten Fauerby, Montgomery.dk Seismonaut rådgiver virksomheder og organisationer i at navigere i

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Trend & Expert Reports: Online Series 2017

Trend & Expert Reports: Online Series 2017 ½ Trend & Expert Reports: Online Series 2017 Interactive Content Læs alt om hvad Interactive Content er, hvordan det giver marketing og salg helt nye muligheder for at skabe leads, kvalificere dem og lukke

Læs mere

AMEE Oplæg Milene Torp Madsen

AMEE Oplæg Milene Torp Madsen AMEE- 2015 Oplæg Milene Torp Madsen Amee 2015 30 min. Introduktion af workshop. Hvad ved i om kvalitativ forskning? Øvelse: Kvalitativ forskningsmetode ca. 15 min. Kvalitativ vs/og kvantitativ forskning.

Læs mere