Et strategisk perspektiv på relationsdannelsen mellem forbruger og virksomhed på sociale medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et strategisk perspektiv på relationsdannelsen mellem forbruger og virksomhed på sociale medier"

Transkript

1 Et strategisk perspektiv på relationsdannelsen mellem forbruger og virksomhed på sociale medier - Udarbejdelse af en Social CRM Strategi til den danske modevirksomhed Gai & Lisva Udarbejdet af: Louise Holmskov Jensen Vejleder: Jessica Aschemann- Witzel Uddannelse: Master of Science in Marketing Uddannelsessted: Department of Business Administration, School of Business and Social Sciences, Aarhus University Dato: Juni 2014 Anslag uden mellemrum: Normalsider: 62,5

2 Forord Dette speciale er skrevet ved Århus Universitet og har til formål, at afslutte min Master of Science i Marketing. Specialet har til sigte, at belyse relationsdannelsen mellem forbruger og virksomhed på de sociale medier, anskuet i et strategisk perspektiv. Specifikt undersøges forbrugernes motivationer for relationsdannelse med en virksomhed via virtuelle brand communities på sociale medier og hvorledes denne viden kan anvendes til, at udarbejde en Social CRM strategi. Der tages i afhandlingen udgangspunkt i den danske modebranche og modevirksomheden Gai & Lisva inddrages som case. Belysningen af emnet kan være gavnlig for Gai & Lisva, såvel som andre, der søger indsigt i forbrugernes motivationer for relationsdannelse med en virksomhed på sociale medier, samt den strategiske anvendelse af dette. Referencerne til de i specialet foretagne interviews markeres med IBJ for interview med Bettina Jensen, indehaver af Gai & Lisva, og IJ interview med Julie og så fremdeles. De foretagne interviews findes transskriberet i specialets bilag. Endvidere er der ifølge aftale med vejleder givet accept for specialets omfang. Omfanget er angivet i anslag uden mellemrum og en normalside regnes for 2200 tegn. Jeg vil gerne sige tak til de personer, som har ydet hjælp i udarbejdelsen af specialet, heriblandt Bettina Jensen, indehaver af Gai & Lisva, informanterne og en særlig tak til min vejleder Jessica Aschemann- Witzel. Dato, Louise Holmskov Jensen

3 Executive summary The aim of the following thesis is to investigate social media in a strategic perspective, with a specific focus on the relationship formation between consumer and company on social media. In general, this relation has developed over the decades, from company to consumer controlled. This challenges the companies and their strategic approach to the relation, as they now have to focus on the consumer. With a focal point in the Danish fashion industry this thesis hereby examines how social media further contributes to the development of the relation and what motivates the consumers to engage in a relationship with a company on social media. Further, it examines how a company can use this knowledge to create a strategy that accommodates the consumer controlled relation and seeks to build strong and lasting relationships with the consumers on social media. The problem statement of this thesis is therefore as following: How can the Danish fashion brand Gai & Lisva build a Social CRM strategy, based on the knowledge of consumers motivations for relationship formation on social media? The theoretical foundation of this thesis is based upon the POST model by Li & Bernoff (2011). First, a consumer theoretical perspective is formed and describes how the emerge of social media leads to a definition of the social consumer and the social branding perspective. Furthermore, based on Dholakia et al's (2004) study, a model of the social consumers' motivations for relationship formation through virtual brand communities is constructed. This concludes that the social consumer can be motivated by information, identity, interaction and entertainment and that a fulfilment of these can lead to an emotional relation and in addition, behaviour, like creation of word of mouth. This refers to the P in the POST model. Subsequently, a company theoretical perspective is formed and based on the definition of the social consumer, five specific goals for a company s presence on social media is defined. Moreover, this perspective provides insight into how a Social CRM strategy, which seeks to use social media to establish long- term relationships with the consumer,

4 is constructed. The construction takes focal point in the definition of the social branding perspective. Finally, it is specified how a company based on consumers, goals and strategy should choose a technological platform for its presence on social media. This refers to the OST in the POST model. Based on the consumer theoretical perspective, an empirical study formed by seven qualitative interviews with representatives from Gai & Lisva, is conducted. The study shows that the target group is motivated by all the motives identified in theory, but that the identity and especially interaction motive has a significant impact on the emotional attachment. Furthermore, the study shows that an emotional attachment will lead the target group to engage in the relation by creating word of mouth and loyalty and thereby positively contribute to the development of the company. More generally, the study confirms the definition of the social consumer and social branding perspective and defines how the motivation behind a relation in this perspective primarily is based on a social need. The empirical study has constituted the foundation of a strategy for Gai & Lisva's presence on social media. The company's overall objective has formed the basis for the formulation of the long term objective of Gai & Lisva's presence on social media; to increase brand awareness through creation of emotionally attached relations. More specifically and short termed the company should aim at speaking to and encouraging the target group on social media. These goals should be achieved by a Social CRM strategy that primarily focuses on creating interaction and a clear identity on social media, as this would lead to an emotional attachment. However, the information and entertainment motive should not be ignored, but used indirectly to contribute to the short- term as well as long- term goals, as the target group of Gai & Lisva still appreciates these in a relation with a company on social media. In executing the strategy, Gai & Lisva should, based on the empirical study, use social networks and fashion blogs as technological platforms. In conclusion, Gai & Lisva's strategic approach to social media should recognize the social branding perspective and act as other humans in the social context. As the empirical study shows, this should be achieved by a Social CRM strategy that seeks to create a humanized interaction and identity that meets the social needs of the target group, which will lead to the creation of strong and lasting relationships.

5 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1: INTRODUKTION INDLEDNING PROBLEMBAGGRUND PROBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING BEGREBSFORKLARING AFGRÆNSNING VIDENSKABSTEORETISK PARADIGME METODISK ARBEJDSGANG Forforståelsesfasen Forståelsesfasen Efterforståelsesfasen SPECIALETS STRUKTUR... 9 KAPITEL 2: SOCIALE MEDIER I MODEBRANCHEN DEFINITION OG KLASSIFIKATION SOCIALE MEDIER SOCIAL MEDIERS ANVENDELIGHED I MODEBRANCHEN PRÆSENTATION AF MODEVIRKSOMHEDEN GAI & LISVA Afgrænsning ift. Gai & Lisva KAPITEL 3: PEOPLE - DEN SOCIALE FORBRUGERS MOTIVATIONER FOR RELATIONSDANNELSE VIA VIRTUELLE BRAND COMMUNITIES PÅ SOCIALE MEDIER INTRODUKTION DEN SOCIALE FORBRUGER Definition af den sociale forbruger Segmentering af den sociale forbruger DEN SOCIALE FORBRUGERS TILKNYTNING TIL VIRTUELLE BRAND COMMUNITIES Definition af virtuelle brand communities Tilknytning til virtuelle brand communities DEN SOCIALE FORBRUGERS MOTIVATIONER FOR RELATIONSDANNELSE GENNEM VIRTUELLE BRAND COMMUNITIES Uses og gratification paradigmet Model over den sociale forbrugers motivationer for relationsdannelse gennem virtuelle communities SAMMENDRAG KAPITEL 4: OBJECTIVES, STRATEGY & TECHNOLOGY: VIRKSOMHEDENS STRATEGISKE TILGANG TIL RELATIONSDANNELSE VIA VIRTUELLE BRAND COMMUNITIES PÅ SOCIALE MEDIER INTRODUKTION VIRKSOMHEDEN I DET SOCIALE PERSPEKTIV OBJECTIVES: MÅL FOR VIRKSOMHEDENS TILSTEDEVÆRELSE PÅ DE SOCIALE MEDIER Lytte til den sociale forbruger Tale med den sociale forbruger Opmuntre den sociale forbruger Støtte den sociale forbruger Omfavne den sociale forbruger Sammendrag af mål for virksomhedens tilstedeværelse på sociale medier STRATEGY: STRATEGI FOR VIRKSOMHEDENS TILSTEDEVÆRELSE PÅ SOCIALE MEDIER... 38

6 4.4.1 Definition af Social CRM Opbygning af en Social CRM strategi TECHNOLOGY: UDVÆLGELSE AF TEKNOLOGISKE PLATFORME SAMMENDRAG KAPITEL 5: UNDERSØGELSESDESIGN INTRODUKTION DATAOPARBEJDNING Design af det kvalitative interview Udvælgelse af informanter Udførelsen af de kvalitative interviews En kritisk refleksion DATABEHANDLING DATAANALYSE DATAFORTOLKNING KAPITEL 6: EMPIRISK DATAFORTOLKNING I ET FORBRUGERPERSPEKTIV MÅLGRUPPENS MOTIVATIONER FOR RELATIONSDANNELSE MED EN VIRKSOMHED PÅ SOCIALE MEDIER INTRODUKTION MÅLGRUPPENS BRUG AF SOCIALE MEDIER Anvendelse af de enkelte platforme Aktivitetsniveau på sociale medier MÅLGRUPPENS HOLDNINGER TIL VIRKSOMHEDERS TILSTEDEVÆRELSE PÅ SOCIALE MEDIER MÅLGRUPPENS MOTIVATIONER FOR RELATIONSDANNELSE MED VIRKSOMHEDER PÅ SOCIALE MEDIER Individuelle variabler Den sociale variabel Relationsadfærd Sammendrag og modificering af den opstillede model SAMMENDRAG KAPITEL 7: EMPIRISK DATAFORTOLKNING I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV STRATEGI FOR GAI & LISVAS TILSTEDEVÆRELSE PÅ SOCIALE MEDIER INTRODUKTION GAI & LISVAS STRATEGISKE TILGANG TIL SOCIALE MEDIER MÅL FOR DEN SOCIALE CRM STRATEGI Tale med målgruppen Opmuntre målgruppen DEN SOCIAL CRM STRATEGI FOR GAI & LISVA Den strategiske tilgang til de enkelte motiver Sammendrag af den Social CRM strategi for Gai og Lisva Planlægning af det strategiske arbejde TEKNOLOGI TIL UDFØRELSE AF DEN SOCIAL CRM STRATEGI Sociale netværk Modeblogs ET KONKRET LØSNINGSFORSLAG SAMMENDRAG KAPITEL 8: KONKLUSION RESUME VURDERING PERSPEKTIVERING Fremtidig forskning... 89

7 KILDELISTE... 90

8 DEL 1: Specialets indledende kapitler 1

9 Kapitel 1: Introduktion - En præsentation af specialets problemformulering, videnskabsteoriske paradigme og struktur. 2

10 1.1 Indledning Dette speciale er motiveret af den stigende indflydelse sociale medier har på nutidens samfund, herunder specielt de markedsføringsmæssige udfordringer dette medfører. Specialets formål er derfor, at søge indsigt i fænomenet sociale medier fra et strategiske perspektiv. De sociale mediers særlige fokus på relationer har dannet baggrund for specialets strategiske udgangspunkt i relationsdannelsen mellem forbruger og virksomhed. Specialets litterære bidrag er en undersøgelse af forbrugernes motivationer for relationsdannelse gennem virtuelle brand communities på sociale medier, som ikke tidligere er behandlet i den eksisterende litteratur. 1.2 Problembaggrund Anskuet fra et brandingperspektiv har relationen mellem forbruger og virksomhed, i takt med samfundsudviklingen, undergået radikale ændringer. Fra hvad der af Buhl (2008) betegnes Branding 1.0, hvor virksomhederne søgte, at styre forbrugerne mod en bestemt adfærd og relationen udelukkende var baseret på envejskommunikation. Til Branding 2.0, som gør op med den virksomhedsstyrede relation og sætter fokus på tovejskommunikation og samarbejde ((Buhl 2008) p. 52). Indenfor disse paradigmer har Andersen (2006) defineret fire brandingperspektiver, som mere specifikt beskriver udviklingen af relationen. Det første perspektiv er betegnet produktperspektivet, hvor motivationen bag relationen mellem forbruger og virksomhed ifølge Andersen (2006) skal findes i et fysisk behov ((Andersen 2006) p. 29). Forbrugerne er derfor betegnet som masseforbrugere, der passivt modtager konstruerede budskaber fra virksomhederne (Andersen 2006). Dette relaterer til det moderne samfund, hvor virksomhederne agerede autoriteter i relationen ((Holt 2002) p. 80). Det næste perspektiv defineret af Andersen (2006) er betegnet identitetsperspektivet, hvor motivationen bag relationen skal findes i de selv- expressive fordele, som virksomhederne tilbyder gennem en virksomhedsskabt identitet ((Andersen 2006) p. 10). Forbrugerne er derved ikke anskuet som en passiv masse, men segmenter, der fortolker virksomhedernes budskaber og er derfor betegnet den segmenterede forbruger (Andersen 2006). Dette relaterer til det postmodernistiske samfund, hvor forbrugerne ikke længere anså virksomhederne som autoriteter, men som ressourcer i 3

11 egen identitetskonstruktion ((Holt 2002) p. 82). Ovenstående to perspektiver relaterer til Branding 1.0. Andersen (2006) definerer ligeledes to perspektiver indenfor Branding 2.0. Det første perspektiv er betegnet det relationelle perspektiv, hvor motivationen bag relationen skal findes i et emotionelt narcisistiske behov (Andersen 2006). Forbrugerne er under dette perspektiv anskuet, som aktive individer, der i samarbejde med virksomheden konstruere egen såvel som virksomhedens identitet og er derved betegnet den individuelle forbruger (Andersen 2006). Dette relaterer til det post postmodernistiske samfund, hvor forbrugeren aktivt deltager i relationen, hvilket bidrager til dennes identitetsskabelse ((Holt 2002) p. 87). Sidst defineres det kulturelle perspektiv, hvor motivationen bag relationen skal findes i den symbolske betydning, som brandet får gennem forbrugernes interaktioner ((Andersen 2006) p. 20). Brandet er derved et centralt element for dannelse af sociale relationer og forbrugerne er under dette perspektiv betegnet den kulturelle forbruger (Andersen 2006). Dette relaterer ligeledes til det post postmodernistiske samfund, hvor et brand anses som en kulturel ressource ((Holt 2002) p. 87). Sammenfattes denne udvikling har relationen ændret sig fra, at være virksomhedskontrolleret til i højere grad, at være forbrugerkontrolleret. 1.3 Problemstilling I relation til ovenstående udvikling er sociale medier, at betegne som forbruger - og ikke virksomhedskontrollerede medier ((Hoffman and Fodor 2010) p. 42). Det findes derfor interessant, at undersøge, hvorledes fremkomsten af sociale medier yderligere influerer udviklingen af relationen mellem forbruger og virksomhed og hvad der motiverer forbrugerne til, at indgå i en relation gennem sociale medier. Ændringen fra et virksomhedsorienteret til et forbrugerorienteret samfund, herunder fremkomsten af de sociale medier, har skabt udfordringer i et strategisk perspektiv, da mange virksomheder ikke har tilpasset sig denne ændring ((Hoffman and Fodor 2010) p. 43). Ofte antager virksomhederne en traditionel tilgang til tilstedeværelsen på de sociale medier, hvor der tages udgangspunkt i det teknologisk aspekt og hvor der rettes fokus mod økonomiske og kortsigtede mål (Hoffman and Fodor 2010) p. 42 (Li and Bernoff 2011)). Dette er ikke en hensigtsmæssig tilgang da sociale medier, som tidligere nævnt, er forbrugerkontrolleret. Derfor bør der i stedet fokuseres på kvalitative og langvarige mål om, at skabe stærke og vedvarende relationer med forbrugerne ((Hoffman and 4

12 Fodor 2010) p. 43). En mere eksperimentel tilgang til sociale medier, hvor der gennem dialog, skabes en forståelse for forbrugernes værdier og motivationer, er derved mere hensigtsmæssig ((Constantinides and Fountain 2007) p. 239 (Weinberg and Pehlivan 2011) p. 276)). Det findes derfor ligeledes interessant, at undersøge, hvorledes der med udgangspunkt i forbrugernes motivationer for relationsdannelse på sociale medier, kan skabes en strategi til anvendelse på de sociale medier, som har til sigte, at skabe stærke og vedvarende relationer. 1.4 Problemformulering Ovenstående danner udgangspunkt for følgende problemformulering: Hvorledes kan den danske modevirksomhed Gai & Lisva, med udgangspunkt i forbrugernes motivationer for relationsdannelse med virksomheder på sociale medier, udarbejde en Social CRM strategi? Som det ses i ovenstående problemformulering tages der i specialet udgangspunkt i den danske modebranche, med inddragelse af Gai & Lisva som case virksomhed. I det følgende kapitel drages der argumentation for valget af denne branche og Gai & Lisva vil blive yderligere introduceret. Da der i specialet sættes fokus på relationen, vil den opstillede problemformulering belyses gennem et forbrugerperspektiv og et virksomhedsperspektiv, ved følgende analyse spørgsmål: Forbrugerperspektiv: 1. Hvorledes har fremkomsten af sociale medier ændret forbrugerens adfærd og dannelsen af en relation og hvad motivere denne til, at indgå i en relation med en virksomhed gennem et virtuelt brand community på sociale medier? 2. Hvad motivere Gai & Lisvas målgruppe til, at indgå i relationer med virksomheder gennem virtuelle brand communities på sociale medier? 5

13 Virksomhedsperspektiv: 3. Hvorledes skabes der, med udgangspunkt i forbrugerne, en klar målsætning og strategi for virksomheders tilstedeværelse på de sociale medier og hvilke teknologiske platforme bør anvendes? 4. Hvordan kan Gai & Lisva med udgangspunkt i målgruppen, skabe en klar målsætning og strategi for tilstedeværelsen på de sociale medier og hvilke teknologiske platforme bør anvendes? 1.5 Begrebsforklaring I ovenstående problemformulering indgår en række begreber, som vil blive benyttet i det videre, hvorved det er fundet relevant, at foretage en definition af disse. Barnes (2003) definerer en ægte relation, som værende en følelsesmæssig tilknytning mellem virksomhed og forbruger. Den mest grundlæggende faktor, der bidrager til etableringen af en ægte relation er derfor en følelsesmæssig og ikke en funktionel værdi ((Barnes 2003) p. 179). Om der er etableret en ægte relation bestemmes af forbrugernes opfattelse, hvilket understøtter vigtigheden af, at undersøge, hvad forbrugerne værdsætter og derved er motiveret af (Barnes 2003). Motivation defineres i denne sammenhæng, som værende de processer, som får forbrugerne til, at skabe og udvikle en relation med en virksomhed på sociale medier (Solomon, Bamossy et al. 2010) p. 177). Endvidere skal det konkretiseres, at begreberne brand og virksomhed begge anvendes i behandlingen af relationen med forbrugerne, da specialet antager et branding- såvel som et strategisk perspektiv. I de følgende kapitler defineres sociale medier, virtuelle brand communities og Social CRM, hvorved der ikke er foretaget en definition af disse i dette afsnit. 1.6 Afgrænsning Den opstillede problemformulering danner udgangspunkt for en afgrænsning af specialets omfang. 6

14 Belysningen af forbrugernes motivationer for relationsdannelse med en virksomhed på sociale medier, afgrænses til kun, at omhandle de værdier, som skabes på de sociale platforme og hvorledes de influerer forbrugernes motivationer. Der inddrages derved ikke, hvorledes andre former for kommunikation udenfor de sociale medier, kan have indvirkning på motivationerne for relationsdannelsen på sociale medier. Grundet specialets fokus på modevirksomhed Gai & Lisva er det dennes målgruppe, som undersøges i den empiriske undersøgelse. De dragede konklusioner er således baseret på denne, hvilket afgrænser resultaterne til det kvindelige segment over 20 år. Det vurderes, at motivationer for relationsdannelse gennem virtuelle brand communities på sociale medier kan varierer ved undersøgelse af en anden målgruppe eller branche. I belysningen af det strategiske arbejde med relationen er der sat fokus på opbygningen af en strategi. Der er således ikke, grundet specialets begrænset omfang, inddragede aspekter omkring det opfølgende arbejde, herunder effektmålinger af den udarbejdede strategi. Den strategiske udredning er ligeledes baseret på Gai & Lisva og deres målgruppe, hvorved den er virksomhedsspecifik. 1.7 Videnskabsteoretisk paradigme Egon Guba definerer et videnskabsteoretisk paradigme som følgende: Et basalt sæt af værdier, vi implicit tager for givet, og som styrer vores handlinger både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med videnskabeligt arbejde ((Heldbjerg 2006) p. 28) Det valgte videnskabsteoretiske paradigme for dette speciale tager udgangspunkt i det socialkonstruktivistiske paradigme jf. Gubas inddelinger af paradigmer (Heldbjerg 2006). Ved dette paradigme antages en interpretiv verdensanskuelse, som udfordre tanken om, at realiteten er objektivt givet og i stedet opererer med en realitet, som er social konstrueret (Daymon and Holloway 2002). Ontologisk er der således tale om en relativistisk opfattelse af virkeligheden, hvor mange virkeligheder eksisterer baseret på sociale konstruktioner ((Heldbjerg 2006) p. 37). Ifølge en social konstruktivist afhænger 7

15 den enkeltes forståelse af verden af hvor og hvordan denne lever og mennesket anskues derfor som et resultat af den kultur og historie, som omgiver det ((Burr 2003) p. 4). Baseret på dette konstrueres viden, jævnfører det socialkonstruktivistiske paradigme, ikke gennem observation men derimod gennem interaktion. Viden er således ikke eksplicit givet men generes gennem sociale processer, hvorved viden epistemologisk skabes ved, at undersøgeren og det undersøgte interagere (Burr 2003; Heldbjerg 2006). Den interpretive tilgang er valgt, da den søger, at udforske mennesket i dets sociale verden og derved skabe forståelse for dets intentioner og motivationer (Daymon and Holloway 2002). Med denne tilgang er det derved muligt, at forstå verden fra forbrugerens synsvinkel og søge indsigt i dennes motivationer, hvilket er speciales intention. Som social konstruktivist anerkendes, med baggrund i ovenstående, at det ikke er muligt, at finde et endegyldigt svar på den opstillede problemformulering. Men at der gennem interaktion med det undersøgte søges en ny forståelsesramme, som giver ny indsigt til besvarelse af problemformuleringen. Formålet med specialet er derved, at søge indsigt i fænomenet relationsdannelse på sociale medier og tilføre ny viden til det bestående. 1.8 Metodisk arbejdsgang Specialets metodiske arbejdsgang har med reference til det social konstruktivistiske paradigme taget udgangspunkt i Arbnor og Bjerkes aktørtankegang (Heldbjerg 2006). Tilgangen tager afsæt i deltageraktøren og dennes virkelighedsopfattelser, hvorved den er fundet relevant. Aktørtankegangens erkendelsesmetodik kan opdeles i tre ambitionsfaser a) forforståelse b) forståelse c) efterforståelse, hvilket også betegnes den hermeneutiske spiral (Heldbjerg 2006). I det følgende defineres de enkelte ambitionsfaser i relation til dette speciale Forforståelsesfasen Forforståelsesfasen udgør den forståelsesmæssige baggrund for, at kunne opnå øget erkendelse og indsigt i de efterfølgende fortolkningsfaser ((Heldbjerg 2006) p. 83). Der tages her udgangspunkt i den filosofiske hermeneutik, som erkender, at det ikke er muligt, at fortolke uafhængigt af den allerede bestående begrebsverden ((Fuglsang and Olsen 2009) p. 313). Denne begrebsverden er dog konstant foranderlig, da der konstant 8

16 tilføres nye fortolkninger af det bestående ((Fuglsang and Olsen 2009) p. 324). I relation til dette speciale har denne fase bestået af et litteraturstudie af den eksisterende viden indenfor det undersøgte felt. Der er således, på baggrund af dette, konstrueret en indledende begrebsramme, som har være retningsgivende og afgrænsende for den efterfølgende dialog med det undersøgte Forståelsesfasen I forståelsesfasen tilsidesættes den oparbejdede viden fra forforståelsesfasen og der søges indsigt i den undersøgtes virkelighed ((Heldbjerg 2006) p. 97). Der er således tale om en engagementsfase, hvor der gennem dialog skabes engagement i de subjektive virkelighedsopfattelser ((Heldbjerg 2006) p. 83). Efterfølgende tages en distanceret tilgang til disse subjektive dialoger og der søges, at skabe en substantiel konsensus med den oparbejde begrebsverden fra forforståelsesfasen ((Heldbjerg 2006) p. 100). I relation til dette speciale har denne fase bestået af et kvalitativt studie, som har søgt, at skabe forståelse for forbrugernes motivationer for relationsdannelse med virksomheder på sociale medier. Efterfølgende er disse dialoger analyseret og fortolket med udgangspunkt i den oparbejdede begrebsramme fra det udførte litteraturstudie i forforståelsesfasen Efterforståelsesfasen I efterforståelsesfasen vurderes, hvorvidt en ideal konsensusopfattelse er realiseret på baggrund af de ovenstående to faser ((Heldbjerg 2006) p. 85). I denne fase sker en internalisering af de objektiveringer, der er konstrueret gennem dialogerne, som i relation til hermeneutikken danner en ny forståelsesramme ((Heldbjerg 2006) p. 85). Efterfølgende vurderes resultaterne baseret på transferabilitet, credibilitet og dependabilitet ((Heldbjerg 2006) p. 85). I relation til dette speciale har denne fase været konkluderende, hvor den opnåede ny forståelsesramme er anvendt til, at udarbejde en Social CRM strategi til specialets case virksomhed. Sidst er specialets resultater vurderet baseret på de opstillede vurderingskriterier. 1.9 Specialets struktur Med udgangspunkt i speciales metodiske arbejdsgang gives der i det følgende en kort og konkret beskrivelse af specialets struktur. 9

17 Figur 1.9.1: Specialets struktur Introduktion Teori Empiri Diskussion Konklusion Kilde: Egen tilvirkning Indledende del: Specialet indledes med en introduktion til specialets problemformulering, videnskabsteoretiske paradigme og struktur. Herefter gives indsigt i begrebet sociale medier og disses særlige anvendelighed i modebranchen, hvorefter Gai & Lisva introduceres. Denne del indeholder kapitlerne 1 og 2. Teoretisk del: Specialets teoretiske del tager udgangspunkt Li & Bernoff (2011) POST model, som beskriver hvorledes en virksomhed med udgangspunkt i forbrugerne bør opbygge en strategi til anvendelse på sociale medier. Først søges der med inddragelse af Dholakia et. al (2004) studie indsigt i forbrugernes motivationer for relationsdannelse gennem virtuelle brand communities på sociale medier, referende til P for People. Herefter gives indblik i relationsdannelsen fra et virksomhedsperspektiv, referende til OST, Objectives, Strategy og Technology. Denne del inkluderer kapitlerne 3 og 4 og er forforståelsesfasen, der søger, at besvare analysespørgsmålene 1 og 3. Empirisk del: Den empiriske del indledes med en redegørelse for den udførte undersøgelses metodiske procedurer. Herefter foretages en fortolkning af specialets empiriske grundlag og med reference til det teoretiske kapitel omhandlende forbrugerne redegøres der for Gai & Lisvas målgruppes motivationer for relationsdannelse med virksomheder på sociale medier. Denne del inkludere kapitlerne 5 og 6 og er forståelsesfasen, der søger, at besvare analyse spørgsmålet 2. 10

18 Diskussions del: Diskussions delen søger på baggrund af den oparbejdede viden, teoretisk som empirisk, at udarbejde en Social CRM strategi for Gai & Lisva tilstedeværelse på sociale medier. Dette er ligeledes i et mere generelt perspektiv en diskussion af de fundne resultater. Den del inkludere kapitel 7 og en del af efterforståelsesfasen og søger, at besvare analysespørgsmål 4. Konkluderende del: Den sidste del i dette speciale er en konklusion og vurdering af de fundne resultater. Denne del inkludere kapitel 8 og er ligeledes en del af efterforståelsesfasen. 11

19 Kapitel 2: Sociale medier i modebranchen - En definition og klassifikation af begrebet sociale medier. Efterfulgt af en beskrivelse af disses anvendelighed i den danske modebranche ledende til en præsentation af Gai & Lisva. 12

20 2.1 Definition og klassifikation sociale medier Kaplan & Haenlein (2010) definerer social medier som følgende: A group of Internet- based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of user generated content ((Kaplan and Haenlein 2010) p. 61) Som denne definition tydeliggør er sociale medier et paraplybegreb bestående af mange typer af platforme indeholdende forskellige funktioner, karakteristika og formål ((Weinberg and Pehlivan 2011) p. 278). I det følgende søges derfor, med udgangspunkt i Kaplan & Haenlein (2010) to dimensionale klassifikation af sociale medier, at give indsigt i de enkelte platformes karakteristiska. Tabel : Klassifikation af sociale medier Social presence/ Media richness Low Medium High Self- presentation / Self- disclosure High Blogs Social networking sites Low Collaborative projects Content communities Virtual social worlds Virtual game worlds Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Kaplan & Haenlein (2010) Ovenstående tabel klassificerer de sociale platforme, baseret på et medierelateret og et socialt perspektiv. Den medierelaterede dimension består af den sociale tilstedeværelse på mediet og dets righed i videregivelse af indhold, hvor den socialt relaterede dimension består af den selvpræsentation og selvvideregivelse, som mediet giver mulighed for ((Kaplan and Haenlein 2010) p. 61). Disse to dimensioner leder, ifølge Kaplan & Haenlein (2010) til seks forskellige platforme indenfor begrebet sociale medier; blogs, samarbejdsprojekter, sociale netværk, communities, virtuelle sociale verdener og virtuelle spil verdener. Blogs og samarbejdsprojekter klassificeres som 13

21 værende lav i relation til medie righed og social tilstedeværelse ((Kaplan and Haenlein 2010) p. 62). Blogs klassificeres dog modsat samarbejdsprojekter højt i relation til den sociale dimension ((Kaplan and Haenlein 2010) p. 62). Sociale netværk og communities klassificeres som værende medium i relation til medie righed og social tilstedeværelse ((Kaplan and Haenlein 2010) p. 62). Social netværk tillader dog større selvpræsentation end communities, hvorved denne platforme modsat communities betegnes som høj i relation til den sociale dimension ((Kaplan and Haenlein 2010) p. 62). Sidst klassificeres virtuelle sociale og spil verdener som værende høj i forhold til medies righed og social tilstedeværelse ((Kaplan and Haenlein 2010) p. 62). Virtuelle sociale verden giver dog større mulighed for selvpræsentation end den virtuelle spil verden ((Kaplan and Haenlein 2010) p. 62). Alle ovenstående platforme inddrages i specialet, selvom nogle synes mere anvendelige i et strategisk perspektiv end andre. Der søges dog, at skabe en integreret markedsføringsstrategi med udgangspunkt i forbrugernes anvendelse af disse, hvorved ingen platforme undlades forinden en egentlig undersøgelse. 2.2 Social mediers anvendelighed i modebranchen Dette speciale tager sit udgangspunkt i den danske modebranche, hvorved det findes interessant, at belyse karakteristika ved branchen, som gør denne særligt velegnet til anvendelse af sociale medier i et markedsføringsmæssigt perspektiv. Først anses modebranchen for, at være en branche med fokus på fornyelse og konstant bevægelse (Hansen 2011). Dette anses som en styrke i relation til anvendelsen af sociale medier, da der kontinuerligt skabes nyt indhold, som kan anvendes kommunikativt. Ligeledes giver de sociale medier virksomhederne mulighed for, at opfange nye tendenser og inddrage forbrugerne i den konstante produktudvikling. Dernæst appellerer modebranchen sig som oftest til en ung og selvbevidst målgruppe, som tillægger den imageskabelse, som sker gennem mode, stor interesse (Hansen 2011). Sociale medier findes derfor med reference til ovenstående klassifikation, særligt anvendelig i denne branche, da flere af disse platforme giver mulighed for høj selvpræsentation og derved imageskabelse. Ligeledes er målgruppen stærkt repræsenteret på de sociale medier (Hansen 2011). 14

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa Sociale medier en introduktion Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa 2 Dagsorden Sociale medier hvad er det? Sociale medier versus sociale netværk Metaforer

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications

Praktiserende læger & sociale medier. Elisabeth Tissot Ludvig Effector Communications Social media A group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, which allows the creation and exchange of usergenerated content." Kaplan, Andreas

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Konceptudvikling 2.0. brings you a presentation

Konceptudvikling 2.0. brings you a presentation Konceptudvikling 2.0 brings you a presentation Hvem er jeg? I gamle dage ville jeg nok have sagt I dag siger jeg Hvad er Hello? Et reklamebureau og så ikke helt alligevel Med Hello forsøger vi at skabe

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012 Mobilisering 2.0 - unge og politisk deltagelse i de sociale mediers tidsalder Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts Jakob Linaa Jensen Center for Internetforskning Forskningsprogram

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing.

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing. Chapter 1 9. februar 2015 17:47 What is marketing? Marketing is managing profitble customer relationships. Specsavers er et godt eksempel på hvordan man skaber værdi og relation til kunden. Det gør de

Læs mere

Forbruger- brand relationer i det sociale medielandskab

Forbruger- brand relationer i det sociale medielandskab Forbruger- brand relationer i det sociale medielandskab - En undersøgelse af relationer mellem følgerne og brandet Rudolph Care på Instagram Udarbejdet af: Stine Johnsen Opgavetype: Kandidatafhandling

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Når kommunen bliver social. - Et forbrugerorienteret casestudie af offentlig kommunikation på Facebook INNOVATIV. Imødekommende. Kommuni.

Når kommunen bliver social. - Et forbrugerorienteret casestudie af offentlig kommunikation på Facebook INNOVATIV. Imødekommende. Kommuni. - Et forbrugerorienteret casestudie af offentlig kommunikation på Facebook DIALOG borger til borger COMMUNITY Web 2.0 Værdi Imødekommende den aktiveborger selektivitet RELATION medindflydelse T RYGHED

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Social Media Strategi

Social Media Strategi Social Media Strategi En empirisk undersøgelse af sociale medier, der belyser hvorfor og hvordan virksomheder skal arbejde strategisk med sociale medier Af Adil Mirzakhanova Aarhus School of Business and

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier

Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Strategiske tiltag i forbindelse Biltemas Corporate Brand og Sociale Medier Annesofie Walther Petersen 44834 og Nanna Munch Schwartau 43989 anwape@ruc.dk og nmunchs@ruc.dk Jørgen Lerche Nielsen Kommunikation

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fact: Kunde Demographics demografien Are Changing ændrer sig fundamentalt med forskellige forventninger for kunde tilfredstillelse Erik, hvorfor svarer du ikke din

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

SAS for Customer Experience Analytics

SAS for Customer Experience Analytics SAS for Customer Experience Analytics Michael Garver Senior Business Advisor, Customer Intelligence Det uafvendelige skift hos kunderne.. Stigning i online shopping og service m.v. Dankort & edankort Int.

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere