Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Intern Medicin:Endokrinologi. Videreuddannelsesregion Syd. OUH, Svendborg Sygehus, Medicinsk Afdeling M/FAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram. for hoveduddannelsen i Intern Medicin:Endokrinologi. Videreuddannelsesregion Syd. OUH, Svendborg Sygehus, Medicinsk Afdeling M/FAM"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Intern Medicin:Endokrinologi Videreuddannelsesregion Syd OUH, Svendborg Sygehus, Medicinsk Afdeling M/FAM og OUH, Odense Universitetshospital, Endokrinologisk Afdeling M

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Uddannelsens opbygning 3. Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse 4. Uddannelsesvejledning 5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse 6. Nyttige kontakter 7. Kompetencekort 8. Logbog

3 Tillykke med din uddannelsesstilling i Intern Medicin:Endokrinologi i hoveduddannelsesforløb med ansættelse på Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg Sygehus og Endokrinologisk Afdeling M, OUH Odense Universitetshospital. 1. Indledning Specialet Intern Medicin:Endokrinologi er beskrevet i målbeskrivelsen, som findes på hvor også speciallægeuddannelsen er beskrevet. Speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb understøttes ved anvendelse af uddannelsesprogrammer, som kan findes på under det relevante speciale. Uddannelsesprogrammerne udleveres ved første ansættelse i forløbet. Specielle regionale forhold Det endokrinologiske speciale er i Region Syddanmark repræsenteret på følgende afdelinger: OUH Odense Universitetshospital, Endokrinologisk Afdeling M (højt specialiseret afdeling) OUH Svendborg Sygehus, Medicinsk Afdeling M/FAM Sygehus Lillebælt, Medicinsk Afdeling, Kolding Sygehus Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Endokrinologisk Afdeling Sygehus Sønderjylland, Medicinsk Center Der opslås årligt 4 hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin: Endokrinologi. Oplysninger om hoveduddannelse i Intern Medicin:Endokrinologi findes på hjemmesiden for Den lægelige Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd: START SÅDAN HER!: Udover at du skal have herværende UDDANNELSESPROGRAM i hånden, så start også med at orientere dig i MÅLBESKRIVELSERNE for Endokrinologi (DES, april2014) og i de fælles intern medicinske kompetencer (DSIM, juli 2013) som begge findes på Disse målbeskrivelser uddyber i en vis udstrækning uddannelsesprogrammet. Download tilhørende hjælpeskemaer, kaldet KOMPETENCEKORT, for både de fælles intern medicinske og for de endokrinologiske kompetencer. Skal bruge sammen med uddannelsesprogrammet, og kan hentes på Udskriv alle kompetencekort hvis ikke du har fået disse udleveret i papirformat af den uddannelsesansvarlige overlæge i forbindelse med din tiltrædelse i hoveduddannelsesforløbet.

4 2.1 Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i målbeskrivelsen (www.sst.dk).dette uddannelsesprogram angiver, hvordan forløbet udmøntes i det aktuelle uddannelsesforløb, dvs. de konkrete ansættelser: antal, sted og varighed. Uddannelsesprogrammet beskriver dit uddannelsesforløb over 60 måneder. Programmet er udarbejdet med baggrund i målbeskrivelsen 2014 for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi. Ud over at beskrive uddannelsesforløbet, beskriver uddannelsesprogrammet også hvilke kompetencer der skal opnås, hvor og hvornår i uddannelsesforløbet. Dit hoveduddannelsesforløb er opbygget af 3 moduler og ser således ud: Dit hoveduddannelsesforløb er opbygget af 3 moduler og ser sådan her ud: 1. ansættelse 2. ansættelse 3. ansættelse Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg Sygehus (1. ophold) Endokrinologisk Afd. M. OUH Odense Universitetshospital (2. ophold) Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg Sygehus (3. ophold) 24 måneder 24 måneder 12 måneder 2.2 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og læringsrammerne Nedenfor findes kort beskrivelse af de(t) ansættelsessted(er) lægen skal ansættes på i denne del af speciallægeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstræbt kort, men kan evt. findes i mere udførlig udgave på ansættelsesstedets hjemmeside ud fra det anførte link. 1. og 3. ansættelse: OUH Svendborg Sygehus, Medicinsk Afdeling M/FAM (http://www.ouh.dk/default.asp?id=118937) Ansættelsesstedet generelt. Medicinsk Afdeling M/FAM er pr. 1. januar 2016 normeret til 72 stationære senge, og afdelingens optageområde er ca indbyggere. Afdelingen har ca indlæggelser og ambulante besøg pr. år. Afdelingens lægestab omfatter 30 overlæger, 1 professor, 6 afdelingslæger, 7 HU-læger og 42 reservelæger. Følgende specialer er repræsenteret i afdelingen: kardiologi,

5 endokrinologi, reumatologi, gastroenterologi, infektions- og lungemedicin. Afdelingen har desuden ansat speciallæger i nefrologi og hæmatologi. Afdelingen har pr. 1. april 2016 i alt 6 speciallæger i Intern medicin: Endokrinologi. Fælles Akutmodtagelse (FAM) og Medicinsk Afdeling M på Svendborg Sygehus er pr. 1. oktober 2015 lagt sammen til én afdeling - Medicinsk Afdeling M/FAM. FAM har eget sengeafsnit og en akutmodtagelse for hele Svendborg sygehus. Endokrinologisk afsnit består af 5 endokrinologiske senge i Medicinsk Afdeling, samt et stort ambulatorium. Desuden akutte endokrinologiske patienter i FAM. I sengeafdelingen diagnosticeres og behandles dels specialespecifikke patienter, og dels almen intern medicinske patienter. Ved endokrinologisk ambulatorium tilbydes ambulant udredning og behandling af patienter med alle endokrinologiske sygdomme. Ved endokrinologisk ambulatorium er der p.t. ansat 5 sygeplejersker, 1 diætist samt deltidsansat fodterapeut. I ambulatoriet er der indrettet klinik med retinascreening, i samarbejde med Øjenafd. E, OUH, samt en fodsårsklinik for diabetes patienter, i samarbejde med Sårcentret ved OUH. Ambulatoriet foretager desuden distal blodtryksmåling. Der er etableret telemedicinske konsultationer for diabetespatienter på Ærø. I alt gennemføres ca besøg om året. Det endokrinologiske ambulatorium i Nyborg er lukket pr. 1. januar 2016, men der pågår drøftelser om at flytte DXA-scanner til Svendborg, i et samarbejde med afd. M, Odense Universitetshospital. Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner (funktionsbeskrivelse): HU-lægen deltager på lige fod med de øvrige HU-læger på medicinsk afdeling i vagtarbejdet i FAM. Ved medicinsk afdeling OUH, Svendborg sygehus er 8 af de 9 Intern Medicinske specialer repræsenteret, og der er således god mulighed for at møde patienter bredt indenfor intern medicin, samt at få specialespecifik supervision i common trunck kompetencer. Dagarbejde udenfor vagtdage består typisk af morgenkonference ( ), efterfulgt af enten stuegang incl. akut indlagte endokrinologiske patienter i FAM, eller ambulatorie funktion med vurdering af både nyhenviste ambulante patienter samt superviseret selvstændige ambulatorier.

6 Art Omfang Supervision Kommentar Stuegang Tilstræber ugentlig stuegang både på de akutte senge på FAM og de stationære senge på medicinsk sengeafdeling. Forbereder stuegang i fælles rum (forstuegang). Mindst en speciallæge tilstede inkl. til konference, og tilgængelig for supervision. HU-lægen deltager i håndteringen af alle patient kategorier, incl. øvrige intern medicinske lidelser. Ambulatorium HU-læger tilstræbes 1 ugentlig ambulatorie dag i 1. forløb og 2 ambulatorie dage i 3. forløb - med egne patienter i kroniker-forløb, samt nyhenviste ambulante patienter. Træning i common trunk kompetencer Foregår ved stuegang på almen medicinske patienter i sengeafsnittet, samt i vagten på FAM. HU-lægen deltager i et af de intern medicinske vagtlag i FAM (i starten forvagt eller mellemvagt, senere bagvagt).. Der tilstræbes parallelambulatorium med speciallæge, med adgang til hurtig supervision. Supervision sker såvel via endokrinologisk afdelings speciallæger, men også i høj grad via konkret rådgivning ved tilsyn/ konference med speciallægerne fra de andre intern medicinske specialer. Når common trunk træning sker i FAM, foretages supervisionen af FAM`s speciallæger eller medicinsk bagvagt. HU-lægen deltager i håndteringen af alle endokrinologiske patient kategorier.

7 Formaliseret undervisning og konferencer: Formaliseret undervisning og konferencer på medicinsk afdeling M, Svendborg Tidspunkt Mandag, tirsdag, torsdag Kl A: Internmedicinsk morgenkonference (excl. Kardiologisk afd.) B: Kardiologisk morgenkonference (selvstændig) For begge: Arbejdstilrettelæggelse og fremlæggelse af udvalgte patient cases Onsdage Kl Fælles morgenkonference (A+B) i Salen. Arbejdstilrettelæggelse. Vagtholdet præsenterer cases fra foregående døgn. 1. onsdag i hver måned: nyt fra afdelingsledelsen Øvrige onsdage: - Undervisning ved yngre læge. - Formaliseret undervisning for yngre læger i brede internmedicinske problemstillinger ved afdelingens speciallæger. Fredage Kl Kl Fælles morgenkonference (A+B) i Salen. Arbejdstilrettelæggelse, vagtholdet præsenterer cases fra foregående døgn. 1. fredag i hver måned: Vejleder-møder, aftales individuelt. Øvrige fredage: - Undervisning ved yngre læge - Undervisning ved afdelingens specialer efter rotationsordning - Patologi konference (1. fredag i lige måneder). Mandag til fredag mellem kl Mandag i ulige uger kl Middagskonference i de enkelte sengeafsnit. Gennemgang af indlagte patienter med fokus på komplicerede problemstillinger. Multidiciplinær-konference med Diagnostisk Center Fokus på komplicerede cases.

8 Formaliseret undervisning: Se ovenfor. Kurser og kongresser: Ved ønske om deltagelse i kurser eller kongresser ud over de obligatoriske kurser, skal der indgives ansøgning til den ledende overlæge. Fraværet skal i øvrigt aftales med den specialeansvarlige af hensyn til arbejdsfunktioner mv. Såfremt man får dette bevilget, forventes det at man efterfølgende fremlægger det faglige udbytte / Hot Topics for afdelings øvrige læger. HU-lægen skal i løbet af de 5 års hoveduddannelse have gennemgået kurserne arrangeret af Dansk Endokrinologisk Selskab (www.endocrinology) Diabetes, adipositas og dyslipidæmi. Thyreoidea- og kalciummetabolisk relaterede sygdomme. Hypofyse-, gonade- og binyresygdomme. Endokrinologisk laboratorieteknik. HU-lægerne opfordres til at deltage i Dansk Endokrinologisk Selskabs årsmøde og i møder arrangeret af FYEN (Foreningen af Yngre Endokrinologer). Forskning Medicinsk Forskningsafdeling er knyttet til Medicinsk Afdeling M/FAM, og er etableret som en fokuseret forskningsgruppe under Klinisk Institut med et professorat og aktuelt 6 ph.d. studerende. Ansvarlig for forskningsafdelingen: Professor, overlæge, dr.med. Kenneth Egstrup Forskningens hus er nu etableret, og er forankret i regi af sygehusets øvrige forskningsansvarlige lektorer og ph.d. studerende.

9 2. Ansættelse på Endokrinologisk afd. M, OUH Endokrinologisk afdeling M er Region Syddanmarks højtspecialiserede endokrinologiske afdeling og modtager patienter fra Region Syddanmark og fra Region Sjælland. Afdelingen har desuden regionsfunktion i Region Syddanmark samt hovedfunktion sv.t. OUH s lokale optageområde. Afdelingen indgår i den generelle medicinske funktion på OUH i samarbejde med Fælles Akut Modtagelse (FAM). Organisering og afsnit: Sengeafsnittet M1 har 16 senge (12 i week-enden) og 85% af de indlagte patienter har endokrinolologisk aktions- og/eller tillægsdiagnose, mens ca. 15% af patienterne her en intern medicinsk aktionsdiagnose uden endokrinologisk grundsygdom. Patienterne overflyttes fortrinsvist fra FAM, men overflyttes også fra andre afdelinger i Region Syd/Sjælland eller indlægges direkte fra ambulatoriet. Endokrinologisk daghospital er placeret i forlængelse af sengeafsnittet. Her gennemføres accelererede udrednings og behandlingsforløb for patienter, som skønnes at kunne opholde sig hjemme. Desuden fungerer daghospitalet som ambulant udredningsenhed og som generelt ambulatorium. Endokrinologisk ambulatorium er placeret på 3. sal i indgang 93. Diabetes klinikken og osteoporoseklinikken er placeret på henholdsvis 2. og 1. sal. Her varetages kortere udrednings og behandlingsforløb indenfor disse diagnoser Fælles Akut Modtagelse (FAM), Odense Universitetshospital Til funktionen er knyttet et sengeafsnit med pt. 36 senge plus fire senge i stueetagen. Sengene bliver brugt til korte forløb. Der er tilknyttet et medicinsk daghospital sammen med et diagnostisk center, der begge har ambulatorium status.

10 Organisation af arbejdsfunktioner Art Omfang Supervision Kommentar Stuegang afdeling M 1 Sengeafsnit M1 er inddelt i tre tværfaglige teams: Team 1: Diabetes, fodsår, thyreoidea, calcium- og knoglemetaboliske sygdomme. Team 2: Diabetes (nyopdaget, ketoacidose). Team 3: Hypofyse, gonade, binyre og anorexia nervosa. Stuegang afvikles i de respektive teams kl. 8:15 09:15. Såvidt muligt deltager alle tilstedeværende læger. Efter en kort tværfaglig konference bliver opgaverne uddelegeret. Hver læge er kontaktlæge for typisk 1-3 patienter under hele indlæggelsesforløbet. Forbereder stuegang i teamrummet sammen med mindst 1 specialllæge. Speciallægen (superviser) er tilgængelig hele dagen for supervision. Til middagskonferenc e fremlægges alle patienter og her gives feedback på udrednings og behandlingsplan. Middagskonferenc en er omdrejningspunkt for diskussion af patienterne og feed back til H- lægen. Ambulatorium H-læger har cirka 2 ugentlige ambulatoriedage. H-lægen kan forvente at møde patienter med alle typer endokrinologiske sygdomme. I de fleste ambulatorier arbejder HUlægen dør om dør med en speciallæge, som kan supervisere efter behov. H-lægen deltager i håndteringen af alle patientkategorier der kommer i ambulatoriet. Træning i common trunk kompetencer På afdeling M1 har ca. 1/2 af patienterne en intern medicinsk aktionsdiagnose idet mange specialepatienter præsenterer sig med common trunk problemstillinger. H- lægen deltager i det intern medicinske vagtlag på FAM. Supervision sker såvel via endokrinologisk afdelings speciallæger men også i høj grad via konkret rådgivning, /tilsyn/ Der er gode muligheder for at udbygge common trunk kompetencer i vagten og til stuegang.

11 konference med andre speciallæger fra OUH s øvrige intern medicinske specialer. Når common trunk træning sker i FAM, foretages supervisionen af FAM`s speciallæger samt via speciallægevagten. Træning af højtspecialisere de funktioner indenfor specialet H-lægen møder højtspecialiserede patienter på stuegang og på tilsyn på andre afdelinger, H-lægen tilknyttes på skift de enkelte klinikker (diabetes, calciummetabolisme, thyroidea, ernæring, hypofyse-binyre, hypertension og daghospitalet), hvor uddannelseslægen i samarbejde med den klinikansvarlige overlæge foretager opfølgning på højtspecialiserede patienter. Supervision foretages af superviser ved stuegang ved middagskonferenc en.. I ambulatoriet vil komplekse patienter typisk blive diskuteret med klinikkens overlæger H-lægen tilknyttes på skift de enkelte klinikker og opnår dermed kompetencer i det brede spektrum af endokrinologiske sygdomme Vagtfunktion Vagt i den fælles akutmodtagelse (FAM) H-lægen deltager i vagter på FAM. FAM modtager akutte patienter fra alle medicinske dobbeltspecialer og varetager den medicinske skadestuefunktion. FAM er beliggende På FAM superviseres H- lægen af den intern medicinske vagthavende overlæge.

12 i eget hus, se nærmere på selvstændig beskrivelse af FAM funktionen. k.dk/. Der er ca. vagt på FAM hver 2. uge men hyppigheden kan veksle. Vagt i egen afdeling H-lægen varetager i specialevagt i egen afdeling fra kl I weekenden tilstedeværelse fra kl og herefter vagt fra egen bolig. I dagtiden består funktionen i stuegang på indlagte patienter på FAM og journaloptagelse på indkaldte patienter. Om eftermiddagen foretages tilsyn på andre afdlinger på OUH. Vagthyppighed veksler men typisk 1-2 vagter pr. uge På specialevagten i afdeling M foretages supervisionen af overlæge bagvagten som der løbende kan konfereres med i vagten.

13 Konferencer Daglige konferencer: 08:00 08:15: Morgenkonference, Lokale 7 i stueetagen indgang 93. Ved morgenkonferencen holdes mandtal hvorfor den er obligatorisk. 08:15 08:25 Tværfaglig teamkonference, sengeafsnit M1. 13:30 14:00 Middagskonference, Lokale 7 i stueetagen indgang 93. Mandag 14:30-15:30 Hypofyse eller diabetes Forskningsmøde. Tirsdag 14:15 15:15 Endokrinologisk Forskningsenhed (EFE), Daghospitalet. Program: Se Onsdag 14:15-14:45: Tværfaglig DM konference, Lokale 7 i stueetagen indgang 93. Formaliseret undervisning. H-lægen forventes at deltage med præsentationer i onsdags og torsdags undervisningen. Dag Form Undervisere Onsdag* Alternerende Videnskabeligt møde i Endokrinologisk Forsknings Enhed Klinisk undervisning/faglig opdatering: overlæger fra andre afdelinger, nyt fra kongresser, nyt fra afd M s terapi-områder, YL oplæg (f.eks fremlæggelse og diskussion af ny instruks) primært externe foredragsholdere og Ph.D-studerende Interne og externe oplægsholdere

14 . Torsdag Casebaseret undervisning HU-læger Onsdag 1 gang pr. måned En gang pr semester: Undervisningseftermiddag for YL Tilrettelægges så man på et år kommer igennem alle klinikker Meet the Experts Katedral uundervisning SpecialeAnsvarlige overlæger Afdelingens overlæger * anden onsdag i måneden fælles undervisning i FAM Kurser og kongresser: Der gives fri med løn til obligatoriske kurser - øvrige efter individuel ansøgning. Det anbefales at man ved 1. vejleder samtaler drøfter hvilke kurser og kongresser, der kunne være relevante og hvad mulighederne er. Forskning H-lægen vil blive introduceret til de forskningsaktiviteter, der foregår i afdelingen. Hvis den uddannelsessøgende læge ikke allerede er i gang med et forskningsprojekt, opfordrer vi til at han/hun sammen med vejleder identificerer et emne. Afdelingens forskningsleder bidrager gerne med at formidle kontakter til relevante samarbejdspartnere i og uden for afdelingen og med diskussion af mulige projektemner.

15 3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes, er anført i målbeskrivelserne, hvor der angives forslag til læringsmetoder for hver enkelt kompetencevurdering. Målbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lærings- og vurderingsstrategier. Målbeskrivelsen findes på I dette uddannelsesprogram angivet fordelingen af hvilke kompetencer der godkendes under de 3 respektive ansættelser (de ansættelser der er skitseret under afsnit 2.1). Fordelingen er aftalt på møde i det regionale uddannelsesudvalg for Intern Medicin: Endokrinologi i Region Syd d. 4. juni 2014, og fremgår af højre kolonne i cheklisten (tabellerne) nedenfor. Hvornår de enkelte kompetencer godkendes i løbet af den enkelte ophold aftales ved de løbende hovedvejledersamtaler og når den individuelle uddannelsesplan for hver af de 3 ansættelser laves.

16 CHECKLISTE De fælles intern medicinske kompetencer Efter endt uddannelse skal den uddannelsessøgende selvstændigt, på specialistniveau kunne. Kompetencer Læringsstrategi(er), anbefaling Kompetencevurdering smetode(r) obligatorisk(e) Hvornår / hvor godkende Nr. Kompetence Konkretisering af kompetence (inklusiv lægeroller) FIM1 Varetage diagnostik, behandling, profylakse af de almindelige medicinske sygdomsmanifestatio ner, herunder kunne afgøre om patienten skal henvises til andet speciale. Medicinske ekspert 1.Brystsmerter, 2.Åndenød 3.Bevægeapparatets smerter 4.Feber 5.Vægttab 6.Fald & Svimmelhed 7.Ødemer Selvstudier og klinisk erfaring Konferencefremlæ ggelse og diskussion Iagttage andres arbejde (herunder epikrise-skrivning) Undervise Udarbejde instrukser Udarbejde undervisningsmat eriale Deltagelse i teoretiske kurser Case-baserede diskussioner, Opnåelse af kompetencen vurderes ved hjælp af generisk kompetencekort FIM1 til brug for hoveduddannelse Ansæt 1 / 8.Mavesmerter og afføringsforstyrrelser, 9.Den terminale patient 10.Bevidsthedspåvirkni ng og/eller fokale neurologiske udfald 11.Væske og elektrolytforstyrrelser 12.Det abnorme blodbillede 13.Forgiftningspatiente n 14.Den shockerede

17 patient FIM2 Varetage god kommunikation Kommunikator Identificere gode rollemodeller 360-graders evaluering Ansæt 1 / Indhente information fra patienter og pårørende eksempelvis stille relevante spørgsmål, lytte og forstå og give plads til samtalepartneren. Opsøge feedback Videregive og indhente information ved tværfaglige møder, ved stuegang og konferencer og i journalnotater og epikriser, eksempelvis både mundtligt og skriftligt kunne fremstille en problemstilling kortfattet og struktureret, samt formulere en konklusion. FIM3 Samarbejde med andre personalegrupper, patienter og pårørende Samarbejder Samarbejde med andre faggrupper, eksempelvis at planlægge sit eget arbejde under hensyntagen til andre personalegrupper og pårørende, vejleder og supervisere ved behov, overholde aftaler. Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback SOL kurser 360-graders evaluering Ansæt 1 / Samarbejde indenfor egen faggruppe, eksempelvis være opmærksom på fælles arbejdsforpligtigelser, vejlede og supervisere ved behov, gøre fornuftigt brug af andres viden og

18 erfaring. FIM4 Agere professionelt Professionel Forholde sig etisk til en problemstilling, eksempelvis omtale patienter, kolleger og samarbejdspartnere respektfuldt, og overveje det etiske i en mulig behandling. Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback 360-graders evaluering Ansæt 1 / Forholde sig til egne evner og begrænsninger, eksempelvis søge hjælp ved behov, kende egne læringsbehov, planlægge egen uddannelse, følge med i specialets udvikling, vedligeholde videnskabelig viden, forholde sig til egne karrieremuligheder. FIM5 Lede og organisere Leder- og administrator Administrere sin egen tid, eksempelvis blive færdig til tiden med stuegang/ambulatorie/ vagtarbejde, samtaler, med andre opgaver og bevare overblikket over opgaverne også i pressede situationer. Lede og fordele arbejdsopgaver, eksempelvis lede et vagthold, fordele opgaver i forbindelse Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback SOL kurser 360-graders evaluering Ansæt 3/

19 med stuegang herunder vide, hvilke opgaver lægen bør bede andre varetage. FIM6 Gennemføre stuegang Leder og administrator, samarbejder, kommunikator, medicinsk ekspert Identificere gode rollemodeller Opsøge feedback Refleksion over gode og dårlige stuegange Direkte observation af stuegang, kompetencekort FIM6, LINK Ansæt 3 / Påtage sig lederrollen, demonstrere samarbejdsevne i relation til plejepersonale, patienter og pårørende og udvise den nødvendige medicinske ekspertkompetence jf. mål nr. 1 Overvejelser over egen faglig og personlig udvikling siden intro niveau FIM7 Varetage ambulatoriefunktion Leder og administrator, samarbejder, kommunikator, medicinsk ekspert Opsøge feedback Identificere gode rollemodeller 360 graders evaluering Casebaseret diskussion Ansæt 1 / Påtage sig lederrollen, demonstrere samarbejdsevne i relation til plejepersonale, patienter og pårørende og udvise den nødvendige medicinske ekspertkompetence jf. mål nr. 1 FIM8 Sikre den gode Leder og Læsning af journaler, Audit af egne Ansæt 1 /

20 udskrivelse administrator, samarbejder, kommunikator, Medicinsk ekspert I samarbejde med det tværfaglige team sikre adækvat plan (plejeforanstaltninger, genoptræning, udredning) for patient, der udskrives. Formidle planen, således at det er klart for patient, hjemmepleje, praktiserende læge og evt. ambulatorielæge, hvad formål og plan for det ambulante forløb er. refleksion over patientforløb i forbindelse med epikrise skrivning, træne epikriseskrivning Overvejelser over egen faglig og personlig udvikling siden intro niveau udskrivelsesnotater/ep ikriser Hjælpeskema: auditskema, FIM8, LINK FIM9 Udviser vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise samt bidrage til udvikling af andre og faget generelt. Akademiker, Professionel Med rutine kunne anvende databaser, fx Pubmed, videnskabeligt bibliotek eller andre tilgange til en evidensbaseret litteratursøgning Afdelingsundervisning Udarbejde EBMopgave og fremlægge resultaterne heraf Refleksion over og diskussion af arbejdsfunktioner sammen med daglig klinisk vejleder Bedømmelse af opgave og præsentation. Kompetencekort FIM9 til brug for vurderingen findes på LINK Kompetencekort til brug ved stuegang FIM 6, LINK Ansæt 1 / Formidle et videnskabeligt budskab til kolleger og andet personale ved hjælp af forskellige hjælpemidler som overhead, grafiske IT-programmer og lign. Angive struktur i en præsentation I vagtfunktion, på stuegang eller i ambulatoriet: Identificere faglige

21 pro blemstillinger som kræver personlige studier (lærebøger, litteratursøgning, guidelines mv.) Identificere faglige problemstillinger som kræver kvalitetssikring, herunder gældende retningslinjer og videnskabelig evidens Problematisere, kondensere og fremlægge en syge historie

22 De Endokrinologiske specialespecifikke kompetencer: Fra målbeskrivelsen for hoveduddannelse i Intern medicin: Endokrinologi Kompetencer Læringsstrategier, anbefaling Kompetencevurder ingsmetode(r) obligatorisk(e) Hvornår / hvor godkende Nr. Kompetence Konkretisering af kompetence (inklusiv lægerolle(r)) E1 T1DM Gennemføre visitation, behandling og kontrol af patienten med T1DM, med henblik på glykæmisk kontrol samt forebyggelse, opsporing og behandling af senkomplikationer, herunder samarbejde internt og eksternt om det kroniske forløb. Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, sundhedsfremmer, professionel. Mesterlære, selvstudium, afdelingsundervisnin g, læringsdagbog, deltagelse i videnskabelige projekter. Specialespecifikt kursus: Diabetes mellitus og ernæringsrelatered e sygdomme Struktureret interview, i henhold til skema E 1 Ansæt 3 / E2 T2DM Gennemføre visitation, behandling og kontrol af patienten med T2DM, med henblik på glykæmisk kontrol samt forebyggelse, opsporing og behandling af senkomplikationer, herunder samarbejde internt og eksternt om det kroniske forløb. Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, sundhedsfremmer, professionel. Mesterlære, selvstudium, afdelingsundervisnin g, læringsdagbog, deltagelse i videnskabelige projekter. Specialespecifikt kursus: Diabetes mellitus og ernæringsrelatered e sygdomme Struktureret interview, i henhold til skema E 2 Ansæt 3 / E3 Ernæringsrelaterede sygdomme Redegøre for livsstilsfaktorers betydning, komplikationer, medicinske og kirurgiske behandlingsmuligheder samt information af patienten. Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, sundhedsfremmer, professionel. Mesterlære, selvstudium, afdelingsundervisnin g, læringsdagbog, fokuseret klinisk ophold, deltagelse i videnskabelige projekter. Specialespecifikt kursus: Diabetes mellitus og Struktureret interview, i henhold til skema E 3 Ansæt 3 /

23 ernæringsrelatered e sygdomme E4 Osteoporose Gennemføre visitation samt redegøre for udredning, behandling samt inklusiv information af patienten. Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, sundhedsfremmer, professionel. Mesterlære, selvstudium, afdelingsundervisnin g, læringsdagbog, deltagelse i videnskabelige projekter. Specialespecifikt kursus: Knogle- og calciummetabolisk relaterede sygdomme Struktureret interview, i henhold til skema E 4 Ansæt 3 / E5 Calciummetaboliske sygdomme Redegøre for udredning, behandling, tværfagligt samarbejde og kontrol samt information af patienten. Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, sundhedsfremmer, professionel. Mesterlære, selvstudium, afdelingsundervisnin g, læringsdagbog, deltagelse i videnskabelige projekter. Specialespecifikt kursus: Knogle- og calciummetabolisk relaterede sygdomme Struktureret interview, i henhold til skema E 5 Ansæt 2 / OUH E6 Thyroideasygdomme Redegøre for diagnostik, behandling, komplikationer og kontrol samt information af patienten. Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, sundhedsfremmer, professionel. Mesterlære, selvstudium, afdelingsundervisnin g, læringsdagbog, deltagelse i videnskabelige projekter. Specialespecifikt kursus: Thyreoideasygdomme Struktureret interview, i henhold til skema E 6 Ansæt 2 / OUH E7 Hypofysesygdomme Gennemføre visitation samt redegøre for diagnostik, medicinsk og kirurgisk behandling, komplikationer og kontrol samt information af patienten. Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, sundhedsfremmer, professionel. Mesterlære, selvstudium, afdelingsundervisnin g, læringsdagbog. Deltagelse i videnskabelige projekter. Specialespecifikt kursus: Hypofysesygdomm e Struktureret interview, i henhold til skema E 7 Ansæt 2 / OUH

24 E8 Binyresygdomme Gennemføre visitation samt redegøre for diagnostik, medicinsk og kirurgisk behandling, komplikationer og kontrol samt information af patienten. Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, sundhedsfremmer, professionel. Mesterlære, selvstudium, afdelingsundervisnin g, læringsdagbog. Deltagelse i videnskabelige projekter. Specialespecifikt kursus: Binyre- og gonadesygdomme Struktureret interview, i henhold til skema E 8 Ansæt 2 / OUH E9 Gonadesygdomme: Redegøre for initial diagnostik, herunder differentialdiagnoser, samt opstille plan for behandling, kontrol og information af patienten. Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, sundhedsfremmer, professionel. Mesterlære, selvstudium, afdelingsundervisnin g, læringsdagbog. Deltagelse i videnskabelige projekter. Specialespecifikt kursus: Binyre- og gonadesygdomme Struktureret interview, i henhold til skema E 9 Ansæt 2 / OUH E10 Leder administrator akademiker: Deltager aktivt i opgaver relateret til organisering og ressourceforbrug, retlige og etiske problemstillinger samt egen faglig udvikling, vejledning af læger under speciallægeuddannelse, afdelingens forskning og udvikling Leder-administrator, akademiker, samarbejder, kommunikator Læring i daglig klinisk arbejde, selvstudium, læringsdagbog, afdelingsundervisnin g, deltagelse i videnskabelige projekter. 360 graders feedback, i henhold til skema E 10a (vejlederskema) og E10b (skema til bedømmere) Ansæt 3 / E11 Professionel: Viser evne til vurdering af egen kunnen og behov for yderligere læring, viser evne til at kunne erhverve medicinske ekspertkompetencer, viser evne til sprogligt, kulturelt og personligt at udvise professionel lægelig adfærd. Professionel, lederadministrator, akademiker, samarbejder, kommunikator Læring i daglig klinisk arbejde, deltagelse i videnskabelige projekter, afdelingsundervisnin g Samlet porteføljevurdering, i henhold til skema E 11 (udfærdiges efter hvert uddannelsesophold) Ansæt 3 /

25 3.2 Kort beskrivelse af læringsmetoder samt hvordan de anførte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes på det enkelte ansættelsessted 1., 2., og 3. ansættelse: Læringsmetoder: I henhold til målbeskrivelsen: mesterlære, undervisning, selvstudium med reflektion og relevante kurser. Kompetencevurderingmetoder: I henhold til målbeskrivelsen 3.3 Obligatoriske kurser og forskningstræning Kurser De generelle kurser er overordnet beskrevet i målbeskrivelsen. Kurserne udmøntes og planlægges hovedsageligt regionalt, af det regionale videreuddannelsessekretariat og af Sundhedsstyrelsen. Der er derfor forskel på kursernes opbygning og varighed samt tilmeldingsprocedure. Lægen skal selv holde sig orienteret om de regionale vilkår, inklusiv vilkår for tilmelding. Ud over nedenstående beskrivelse, henvises til målbeskrivelsen og hjemmeside for kursusbeskrivelse ved det regionale videreuddannelsessekretariat og Sundhedsstyrelsen: (http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm og /Laege/Generelle%20kurser.aspx FORSKNINGSTRÆNING: Forskningstræning i hoveduddannelsen Forskningstræningen er obligatorisk for alle i hoveduddannelse, medmindre man har erhvervet en Ph.d. eller lignende. Den samlede tidsramme er 20 arbejdsdage hvoraf 10 dage afsættes til teoretisk undervisning og 10 dage til projektarbejdet.

26 Grundkursus 1 er placeret i første år af hoveduddannelsen og består af 1 dags eksternat kursus samt net-baseret kursusdel svarende til 2 arbejdsdage. Den net-baserede del er opdelt i småportioner og strækker sig over 9 uger. De fleste gør det efter arbejdstid og kan til gengæld få kompenseret 2 arbejdsdage. Grundkursus 2 inklusivt projektarbejde i skal typisk ligge i 3-4 år af hoveduddannelsen. Det består af 1 dags eksternat undervisning og net-baserede undervisningsmoduler svarende til 3 arbejdsdage. På videreuddannelsens hjemmeside under kurser ligger en del materiale samt tilmeldingsformularer: Der henvises desuden til Sundhedsstyrelsens hjemmeside over Generelle kurser vedrørende lægers videreuddannelse: /Laege/Generelle%20kurser.aspx 4. Uddannelsesvejledning Organisering af den lægelige videreuddannelse Den Lægelige Videreuddannelse - Region Syddanmark koordinerer ansættelsesproceduren for hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Syd. Derudover yder Den Lægelige Videreuddannelse vejledning, rådgivning og øvrig sekretariatsbetjening til aktørerne indenfor lægelig videreuddannelse. Videreuddannelsen-Syd (http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm101858) er en god kilde til information. Center for lægers videreuddannelse (http://www.ouh.dk/wm353932) har også megen nyttig information om uddannelse af læger på OUH. 1. og 3. ansættelse: Medicinsk-Endokrinologisk afd. på OUH, Svendborg Sygehus. Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus har tre uddannelsesansvarlige overlæger og to uddannelsesansvarlige yngre læger. Der søges tilgodeset introduktion til nye funktioner afhængig af den uddannelsessøgendes kompetencer. Alle læger med højere charge forventes at fungere som kliniske vejledere. Afdelingens uddannelsesansvarlige overlæger sørger i samarbejde med den specialeansvarlige overlæge at tildele den uddannelsessøgende en hovedvejleder under ansættelsen i afdelingen. Hovedvejleder vil være speciallæge i endokrinologi.

27 Rammer for uddannelsesvejledning Der er afsat tid til vejledersamtaler den første fredag i hver måned i tidsrummet kl Er det ikke muligt at mødes i dette tidsrum kan andet tidspunkt aftales. Introduktionssamtalen afholdes inden for de første 4. uger af ansættelsen. Efterfølgende samtaler afholdes med typisk med 1-2 mdrs. mellemrum, afhængigt af behov. Uddannelsessøgende udfærdiger et beslutningsreferat inkl. opdateret individuel uddannelsesplan efter hver samtale som sendes i kopi til uddannelsesansvarlig overlæge. Udarbejdelse af uddannelsesplan Den individuelle uddannelsesplan udarbejdes i forbindelse med introduktionssamtalen. Uddannelsesplanen skal anvendes som redskab til sikring af læringsprogression og progressionen i det tillærte og til godkendelse af de enkelte kompetencer. Uddannelsplanen opdateres og tilrettes løbende. Supervision og klinisk vejledning i det daglige arbejde Alle læger med højere charge er kliniske vejledere (for HU-lægen drejer det sig om afdelingens speciallæger) og kan godkende opnåede kompetencemål. Det forventes, at den uddannelsessøgende læge selv er opmærksom på når kompetencer opnås i den kliniske hverdag og at der aftales med hovedvejleder eller klinisk vejleder tidspunkt for evaluering. Der tilstræbes feedback enten i eller efter læringssituation/evaluering, samt ved de krydspunkter/konferencer mm der er arrangeret som beskrevet under afsnittet om Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner ved endokrinologisk afdeling på Svendborg Sygehus. Vedrørende møder og konferencer henvises også til afsnittet om Organisation af specialer og faglige arbejdsfunktioner ved Svendborg Sygehus.

28 5. Evaluering af den lægelige videreuddannelse Alle ansættelsesforløb, som den uddannelsessøgende læge deltager i, skal evalueres i det elektroniske web-baserede system Bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger stiller krav om, at yngre lægers evalueringer af uddannelsesstederne skal offentliggøres, hvilket i anonymiseret form ligeledes sker på Alle læger får ved uddannelsesstart tilsendt en adgangskode til systemet. Denne kode skal gemmes og anvendes ved evaluering af alle fremtidige ansættelser i løbet af speciallægeuddannelsen. Ved afslutningen af et delforløb vil systemet via mail eller sms minde uddannelseslægen om at evaluere det aktuelle forløb. Det er derfor vigtigt, at systemet er opdateret med gældende mobilnummer og adresse. Når der er foretaget en evaluering, vil den til afdelingen tilknyttede uddannelsesansvarlige overlæge modtage en mail med evalueringen. Ingen andre får en kopi, så alle andre overlæger og vejledere kender ikke til evalueringen 6. Nyttige kontakter Uddannelsesansvarlige overlæger Der henvises til hjemmesiden for det enkelte ansættelsessted Postgraduat klinisk lektor for denne uddannelse: Findes på hjemmesiden for det regionale videreuddannelsessekretariat: Specialeselskabets hjemmeside Yngre endokrinologer: Sundhedsstyrelsen

29 Regionale sekretariater for Den lægelige videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord: Videreuddannelsesregion Syd: Videreuddannelsesregion Øst: Specialets hjemmeside i Videreuddannelsesregion Syd, herunder kontaktoplysninger på specialets sagsbehandler: 7. Kompetencekort Er udfærdiget som hjælpeskemaer til hjælp ved erhvervelsen af/træningen i de pågældende kompetencer (dvs. er den uddannelsessøgendes ejendom og skal IKKE indsendes til Sundhedsstyrelsen). - Kompetencekort for de fælles interne medicinske kompetencer: Findes i Porteføljen (for Endokrinologi) fra 2014 på: og disse hjælpeskemaer findes på: - Kompetencekort for de endokrinologiske kompetencer: Findes i Porteføljen (for endokrinologi) fra 2013 på: 8. Logbog Logbog for hele hoveduddannelsen i endokrinologi efter 2014 måbeskrivelsen (både for de Fælles interne medicinske kompetencer og for de speciale specifikke endokrinologiske kompetencer findes i Målbeskrivelse for Intern Medicin: Endokrinologi : HUSK: at skrive navn og cpr. nummer på hver side og sørg for at der er brugt STEMPEL /eller i hvert tilfælde navne tydeliggørelse af underskrift med brug af blokbogstaver udover selv underskrifts signatur.

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi Videreuddannelsesregion Syd Sydvestjysk Sygehus, Endokrinologisk Afdeling og OUH Odense Universitetshospital, Endokrinologisk Afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling. Intern medicin. Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern medicin Medicinsk Afdeling / Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 07.01.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus November, 2013 1 Indhold 1. Indledning...3 2.1 Uddannelsens opbygning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i intern medicin Medicinsk Center, Sønderborg Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings sammensætning: 12 måneders ansættelse ved Medicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Kredsløbscentret, Hjertemedicinsk Klinik, Sygehus Sønderjylland Februar 2015 1 Indhold 1. Indledning...3 2.1

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsen i Intern medicin: Endokrinologi

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsen i Intern medicin: Endokrinologi Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Intern medicin: Endokrinologi Videreuddannelsesregion Syd Sygehus Lillebælt, Medicinsk Afdeling, Fredericia og Kolding sygehus og OUH Odense Universitetshospital,

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling i. Intern Medicin. Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram Introduktionsstilling i Intern Medicin Geriatrisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 03.07.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i Intern Medicin Medicinsk Afdeling M og Geriatrisk Afdeling G OUH Svendborg juni 2014

Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i Intern Medicin Medicinsk Afdeling M og Geriatrisk Afdeling G OUH Svendborg juni 2014 Uddannelsesprogram Region Syddanmark Introduktionsuddannelse i Intern Medicin Medicinsk Afdeling M og Geriatrisk Afdeling G OUH Svendborg juni 2014 Navn: Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik Aabenraa Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Endokrinologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i. Intern Medicin: Endokrinologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi Sundhedsstyrelsen Dansk Endokrinologisk Selskab April 2014 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Endokrinologi

Læs mere

Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer

Målbeskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer beskrivelse for den fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013 1 beskrivelse for den fælles grunduddannelse i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt November 2013 Din introduktionsstillings

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001825 Afdelingsnavn Endokrinologisk afd. M Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Intern Medicin: Endokrinologi Afd M, Odense Universitetshospital. Oktober Uddannelsesprogram Afd M 1

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Intern Medicin: Endokrinologi Afd M, Odense Universitetshospital. Oktober Uddannelsesprogram Afd M 1 Uddannelsesprogram Region Syddanmark Intern Medicin: Endokrinologi Afd M, Odense Universitetshospital Oktober 2016 Uddannelsesprogram Afd M 1 Indholdsfortegnelse 2.1 Uddannelsens opbygning... 3 2.2 Præsentation

Læs mere

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer. Videreuddannelsesregion Syd

Uddannelsesprogram. For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer. Videreuddannelsesregion Syd Uddannelsesprogram For introduktionsstilling i de intern medicinske specialer Videreuddannelsesregion Syd Reumatologisk afdeling C OUH Odense Universitetshospital November 2013 Uddannelsesprogram for den

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr.

PORTEFØLJE. for. Speciallægeuddannelsen. i intern medicin: endokrinologi. Dansk Endokrinologisk Selskab. Juli 2007. Portefølje for (navn): Cpr.nr. PORTEFØLJE for Speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi Dansk Endokrinologisk Selskab Juli 2007 Portefølje for (navn): _ 1 Porteføljens formål Porteføljen er et redskab til: At fungere som

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB Vejle /Rygambulatoriet, SLB Middelfart. og Reumatologisk afdeling OUH Odense Universitetshospital

Medicinsk afdeling, SLB Vejle /Rygambulatoriet, SLB Middelfart. og Reumatologisk afdeling OUH Odense Universitetshospital Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Intern medicin: Reumatologi Videreuddannelsesregion Syd Medicinsk afdeling, Vejle /Rygambulatoriet, Middelfart. og Reumatologisk afdeling OUH Odense Universitetshospital

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi. Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram Region Syddanmark Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus og Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, OUH Odense Universitetshospital

Læs mere

Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt

Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt Maj 2015 Din introduktionsstillings sammensætning:

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktion, intern medicin Kardiologisk afdeling Kolding

Uddannelsesprogram. Introduktion, intern medicin Kardiologisk afdeling Kolding Uddannelsesprogram Introduktion, intern medicin Kardiologisk afdeling Kolding Maj 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2.1 Uddannelsens opbygning 3 2.2 Præsentation af uddannelsens ansættelsessteder,

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsen i Intern medicin: Reumatologi

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsen i Intern medicin: Reumatologi Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Intern medicin: Reumatologi Videreuddannelsesregion Syd OUH Svendborg sygehus, Reumatologisk afdeling Rygcenter Syddanmark, Middelfart og Reumatologisk afdeling,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram

Den lægelige videreuddannelse Uddannelsesprogram Den lægelige videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin, psykiatrisk ansættelse Psykiatrisk Afdeling Aabenraa Overlæge Lene Høgh 20-04-2016 Indhold Ansættelsesstedet generelt... 2 Organisation

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews

Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews FIM1, kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer, hoveduddannelsen. Generisk kompetencekort til case baserede strukturerede interviews Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen

I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til medicinske ekspertkompetencer i introduktionsuddannelsen I1. Generisk kompetencekort til introduktionsuddannelse Det strukturerede interview er en samtale mellem den uddannelsessøgende

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen

Uddannelsesprogram. Introduktionsstilling Intern Medicin. Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital. 2013 målbeskrivelsen Uddannelsesprogram Introduktionsstilling Intern Medicin Infektionsmedicinsk afdeling/aalborg Universitetshospital 2013 målbeskrivelsen Godkendt den 04.03.2015 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002323 Afdelingsnavn Akutafdelingen Hospitalsnavn Slagelse Sygehus Besøgsdato 19-01-2015 Temaer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰

Modul Modul EBM-opgave Modul EBM-opgaven +360⁰ ⁰ Kompetencefordeling på modulerne 1-3. Fælles grunduddannelse i de intern medicinske specialer November 2010 Mål Gråsten Esbjerg/Vejle/Svendborg S1 Brystsmerter Modul 1 Modul 1 S2 Respirationspåvirkning

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

!" # $ % &&& $ '!" #! $ ' ( &!#)

! # $ % &&& $ '! #! $ ' ( &!#) " # $ % &&& $ ' " # $ % &&& $ ' &#) $ % &&& )' % *++, -./ / 00 )0-1 0"0 0-23$45 4 0"0 0-23$45 4 60-2)3$447306/5 70 7-01 1 %6 1-1 04-./ " # $ % & ' ) ) ** # $ + +,-&./ -&. -&. -&. " *.0 & -./ 2 % -. - 71

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer 1 års ansættelse Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Fredericia Sygehus Din introduktionsstillings sammensætning: 1. 6 måneders

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000229 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsen i Intern medicin: Reumatologi

Uddannelsesprogram. For hoveduddannelsen i Intern medicin: Reumatologi Uddannelsesprogram For hoveduddannelsen i Intern medicin: Reumatologi Videreuddannelsesregion Syd Sydvestjysk Sygehus, Reumatologisk afdeling Rygcenter Syddanmark, Middelfart og Reumatologisk afdeling,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013

Uddannelsesprogram. For fælles Introduktionsuddannelse i. Intern medicin. Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg. Målbeskrivelse 2013 Uddannelsesprogram For fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Medicinsk afdeling, Hospitalsenheden Midt Viborg Målbeskrivelse 2013 Godkendt den 23. oktober 2014 af DRRLV INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sydvestjysk

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Juni 2012 Dorte Guldbrand Dorte.g.nielsen@stab.rm.dk 1-30-72-93-12 Vejledning om forskningstræning i speciallægeuddannelsen Videreuddannelsesregion Nord Indledning Denne

Læs mere

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for den Fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Marts 2008 1 Målbeskrivelse for den fælles introduktionsuddannelse

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder

X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert. X Samarbejder - Læring i rollen som samarbejder Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000974 Afdelingsnavn Medicinsk overafdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Horsens Besøgsdato 20-09-2016 Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002344 Afdelingsnavn Geriatrisk Afdeling Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 26-03-2015

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Urinvejsklinikken Sønderborg. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002197 Afdelingsnavn Urinvejsklinikken Sønderborg Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001738 Afdelingsnavn Nefrologisk Klinik P Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 21-01-2016 Temaer

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin

Målbeskrivelse. for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer. Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin Målbeskrivelse for Den fælles grunduddannelse i De intern medicinske specialer Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Intern Medicin April 2007 INDEKS: SKIFT AF MÅLBESKRIVELSE FRA GAMMEL TIL NY... 4 AFSNIT

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002338 Afdelingsnavn Geriatrisk Klinik, COM,SHS Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland Besøgsdato 06-06-2016

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus SHF Svendborg Afdeling Medicinsk Dato for besøg 28. maj

Læs mere

Uddannelsesprogram. For 1 års introduktionsstilling i Intern medicin: Geriatri Videreuddannelsesregion Syd

Uddannelsesprogram. For 1 års introduktionsstilling i Intern medicin: Geriatri Videreuddannelsesregion Syd Uddannelsesprogram For 1 års introduktionsstilling i Intern medicin: Geriatri Videreuddannelsesregion Syd Ved Geriatrisk afdeling G OUH Odense Universitetshospital Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Uddannelsesprogram for Den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Medicinsk afdeling. Vejle Sygehus.

Uddannelsesprogram for Den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer. Medicinsk afdeling. Vejle Sygehus. Uddannelsesprogram for Den fælles Introduktionsuddannelse i de Intern Medicinske Specialer Medicinsk afdeling Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere