Maria;Las sen, Christina Markus;Official Mailbox,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maria;Las sen, Christina Markus;Official Mailbox,"

Transkript

1 Halskov. Saren Sendt: Til: Cc: Emne: DeskBy: Formel E-post: Journafnr: Klassifikation: Personale indkaldes: 14. marts :36 Udenrigsministeriet (t) Official Mailbox, Ankara Em bassy; Skibsted, Arnold; Official Mailbox, Athens Em bassy; Official Mailbox, Beijing Embassy; Graff, Bent (t); Officiel Mailbox, Berlin Ambassade; Hansen, Peter Lysholt; Officiel Mailbox, Bryssel Ambassade; Jensen, Peter Munk; Faaborg-Andersen, Lars; Petersen, Ib; Damsgaard, Anders Carsten; J~rgensen, Kim; Officiel Mailbox, Bryssel DANATO; Petersen, Friis Arne; Direktarsekretariatet; Officiel Mailbox, EU Repræsentationen; Hansen, Eva Egesborg; Pultz, Niels; Federspiel, Ulrik; Official Mailbox, New York UN Mission; Official Mailbox, Geneva FN Mission; Official Mailbox, Haag Embassy; Hahn, Henrik Bramsen; Vahr, Jesper (t); Mlchelsen, Jette; Jargensen, l'ibeke Rovsing (NY); Official Maiibw, Cairo Embassy; Official Mailbox, Lisbon Embassy; Laj, Ellen Margrethe; Lund-S~rensen, Thomas; Official Mailbox, Luxembourg Embassy; Official Mailbox, Madrid Embassy; Egense, Maria; Lassen, Christina Markus; Official Mailbox, Mexico Em bassy; m bh Q stm.dk; Hjortsa, Michael Just; Ministersekretariatet; Ullerup, Ove; Sandergaard, Carsten; Egelund, Niels (t); Official Mailbox, Ottawa Embassy; Taksae-Jensen, Peter; Zilmer-Johns, Michael; Official Mailbox, Rome Embassy; Official Mailbox, Santiago Embassy; Staur, Carsten; Official Mailbox, Sofia Embassy; Official Mailbox, Stockholm Embassy; Official Mailbox, Tehran Em bassy; Official Mailbox, Tel Aviv Em bassy; Wermuth, Karen; Official Mailbox, Warsaw Embassy; Official Mailbox, Washington Embassy; Official Mailbox, Vienna OSCE; Eriksen, Jan Rask; Holm, Klavs A.; Jensen, Tom Risdahl; Lorenzen, Erik Vilstrup; Neirnann, Dorte; Bruun, Hans Henrik; Naidu Dylander, Dewi; Bruhn, Erik Bo; Lose, Lars Gert; Overvad, Marie-Louise; Bilde, Merete; PARAMBU, Archive; Wæver, Svend; Official Mailbox, Bucharest Embassy; Official Mailbox, Budapest Embassy; Official Mailbox, Damascus Embassy; Official Mailbox, Islamabad Embassy; Official Mailbox, London Embassy; Official Mailbox, Moscow Embassy; Official Mailbox, Oslo Em bassy; Official Mailbox, Riyadh Em bassy; Official Mailbox, Vienna Embassy; Official Mailbox, Dublin Embassy; Official Mailbox, Helsinki Embassy; Official Mailbox, Prague Embassy; Official Mailbox, Reykjavik Em bassy; Official Mailbox, Siga Em bassy; Ofiiciai Mailbox, Tehran Em bassy; Bruun, Hans Henrik; Brask, Hans; Bruhn, Erik Bo; Naidu Dylander, Dewi; PARAMBU, Archive; Wæver, Svend; PARAMBU, Archive; Wæver, Svend Amb. Paris AM Frankrig og Irak-krisen: update pr. 14. marts den 17.3 for S.MELA og N.SP Nej 5.Fra.lrak UKLASSIFICERET Nej Til: Udenrigsministeriet;Ofiicial Mailbox, Ankara Embassy;Skibsted, Arno1d;Official Mailbox, Athens Embassy;Official Mailbox, Beijing Embassy;Graff, Bent (t);officiel Mdbox, Berlin Ambassade;Hansen, Peter Lysho1t;Officiel Mailbox, Bryssel Ambassade;Jensen, Peter Munk;Faaborg-Andersen, Lars;Petersen, Ib;Damsgaard, Anders Carsten;Jargensen, 1Cim;Officiel Mailbox, Bryssel DANATO;Petersen, Friis Arne;Direktarsekretariatet;Officiel Mailbox, EU Repr~sentationen;Hansen, Eva Egesborg;Pultz, Niels;Federspiel, U1rik;Official Mailbox, New York UN Mission;Official Mailbox, Geneva FN Mailbox, Haag Embassy;Hahn, Henrik Bramsen;Vahr, Jesper (t);michelsen, Jettedargensen, Vibeke Rovsing (NY);O fficial Mailbox, Cairo Embass y;o fficial Mailbox, Lisbon Embassy;Laj, Ellen Margrethe;Lund-Sarensen, Thomas;Official Mailbox, Luxembourg Embassy;O fficial Mailbox, Madrid Emba Maria;Las sen, Christina Markus;Official Mailbox, Irak update doc Mexico Wchael Just;Mi istersekretariatet;ullemp, Ove;Sandergaard, Carsten;Egelund, Niels (t);official Mailbox, Ottawa Embassy;Taksae-Jensen, Peter;Zilmer-Johns, Mailbox, Rome Embassy;Official Mailbox, Santiago

2 Embassy;Staur, Carsten;Official Mailbox, Sofia Mailbox, Stockholm Embassy;Official Mailbox, Tehran Embassy;Official Mailbox, Te1 Aviv Karen;Official Mailbox, Warsaw Embassy;Official Mailbox, Washington Embas sy;o fficial Mailbox, Vienna OSCE;Eriksen, Jan Rask;Holm, Klavs A. ;Jensen, Tom Risdahl;Lorenzen, Erik Vilstmp;Neimann, Dorte;Bniun, Hans Henrik;Naidu Dylander, Dewi;Bruhn, Erik Bo;Lose, Lars Gert;Overvad, Marie-Louise;Bilde, Mere te;parambu, Archive;Wzver, Svend;Official Mailbox, Bucharest Embassy;Official Mailbox, Budapest Embassy;Official Mailbox, Damascus Embassy;Official Mailbox, Islamabad Embassy;Official Mailbox, London Embassy;Official Mailbox, Moscow Embassy;Offrcial Mailbox, Oslo Embassy;Official Mailbox, Riyadh Embassy;Official Mailbox, Vienna Embassy;Official Mailbox, Dublin Embassy;Official Mailbox, Helsinh Embassy;Official Mailbox, Prague Embassy;Official Mailbox, Reykjavik Embassy;Official Mailbox, Riga Embassy;Official Mailbox, Tehran Embassy;Bruun, Hans Henrik;Brask, Hans;Bruhn, Erik Bo;Naidu Dylander, Dewi;PARAMBU, Archive;Wzver, Svend Ambassaden Paris E-post W 163 af 14. marts :35:51 Desk By: 9.00 den 17.3 for S.MELA og N.SP Frankrig og Irak-krisen: update pr. 14. marts 2003 Ambassaden Paris AMB163

3 Ambassaden Paris, e-post af 14. marts 2003 uklassificeret Frankrig og Irak-krisen: update pr. 14. marts 2003 Amb. j. nr. 5.Fra/Irak 1. Sammenfattende vurdering af den franske holdning Den franske holdning til, hvorledes Trak-krisen bar hiindteres, er grundlzggende uzndrct Hvis inspektarerne i avrigt finder det formålstjenligt, er man (som de Villepin fcxste gang tilkendegav i Sikkerhedsridet d og siden har gentaget i en pressemeddelelse og i intemiews) villig til at fastl~gget fornuftigt arbejdsprogram for inspekt~rerne med en realistisk fristfastszettelse, som vil tillade at g0re fremskridt i retning af nedrustning af Irak med fredelige nidler. Man accepterer ikke en tekst, som giver mulighed for automatisk magtanvendelse, men gerne en "rendevous-clause". Dermed understreger Frankrig, at det er Sikkerhedsridet og L. ikke et land, der skal afgore, hvad konsekvenserne af en rapport fra vibeninspektarerne om manglende efterlevelse eller - som Frankrig ug et flertal af Silikerhedsrådet med dem h.aber - efterlevelse, bar mere. Med henblik på diskussionen om Irak-krisen på det foïestaende made i GrlERC urttrykkes bekymring over, at der fra forskellig side bliver sat lighedstegn mellem det forhold, at der eksisterer meget forskellige opfattelser i EU-kredsen, og perspektiverne for Europas fremtid. Der er efter fransk opfattelse behov for initiativer, der kan virke samlende. Pi officielt fransk hold gor man sig naturligvis ingen illusioner vedr. USA's hensigt oin meget snart at indlede et mditxrt angreb pi Irak. Vil VS4 det, lian vi ililie hindre dem i at gare det. I relation til EU vil et angreb r2re en ny situation og dermed behov for nye vurderinger. Man forholder sig bevidst ganske "cool" over for den megen kritik som i starten isxr kom fra britisli og amerikansk boulevardpresse, men som efterhånden eftersom de franske gundholcininger fastholdes og fastholder en bred skare af tilhiengere breder sig til det politiske niveau i de lande, der som f.eks. IX<;, mister terrxn. Man har det godt med sine gundspspunkter ICritikken far ikke lov til at bide. 2. Officielle udtalelser I sit indlzg i Sikkerhedsrådet d udtalte udenrigsminister de Villepin, at man nu kunne konstatere "de betydningsfulde elementer til en virkelig nedrustning7'. Inspektorerne siger, at Irak inden for den sidste måned har samarbejdet aktivt, og at man har opnået "substantielle fremskridt" med den fremadskridende adelzggelse af Al-Samoud 2 missilerne. "Hvorfor odelzgge de redskaber, der netop har bevist deres effektivitet?" Situationen viser, at Irak, med inspektarernes egne ord, udgar en mindre trussel for verden nu end i Frankrig statter en accelereret tidsplan, men "den militaere kalender skal ikke diktere inspektionskalenderen". Frankrig foreslår, at inspektarerne freml~gger en hierarkiseret liste over udestående emner, at de fremover hver 3. uge fremlzgger en rapport for Sikkerhedsrådet for at opretholde presset på Irak, og at der inden 120 dage udarbejdes en statusrapport for ivzerkszttelsen af arbejdsprogrammet. Endelig bar stats- og regeringslederne m0des i Sikkerhedsrådet til den kommende resolutionsafstemning for at "genfinde FN's fundamentale kald".

4 President Chirac bekrzftede d i et interview på de to store Tv-kanaler kendte franske positioner (interviewet blev set af 17,5 mio. franskmend). Det irakiske regime er indiskutabelt farligt og udgar en risiko. Det er derfor essentielt, at det afvaebnes, hvilket det internationale samfund har besluttet skal ske med fredelige midler (inspektionsregimet). Målet er afvaebning, ikke regimeskift, men eftersom afvebning indebzrer transparens, kan det fare til Saddams regimes fald - diktaturer kan ikke lide transparens. Det franske forslag om, at stats- og regeringscheferne selv i Sikkerhedsrådet tager stilling til det fremsatte resolutionsforslag, er en naturlig falge af, at det er et principielt spargsmål om, hvorledes det internationale samfund skal reagere på kriser og foretage krisestyring. Hvis der skulle opstå flertal for en resolution, der tillader interventionlkrig, vil Frankrig pare brug af sit veto. Hvis Frankrig anmodes af USA om overflyvningstilladelser, vil USA få det, det er en normal handling mellem alherede. Afviser, at Irak-krisen får alvorlige konsekvenser for EU's fremtidige faelles udenrigspolitik; EU er hidtil altid gået styrket ud af kriser og har gjort fremskridt. (jf. e-post 146 af 10.3.) Quai d'orsays talsmand udtalte d , at de to franske virksomheder, der i Washmgton Post var blevet beskyldt for at have solgt militzrt materiel til Irak, offentligt og kategorisk havde dementeret disse beskyldninger. Hvad angik de franske myndtgheder oplyste talsmanden, at man aldrig havde tilladt eksport eller geneksport af sådant udstyr, at man strengt overvågede forbudet mod eksport af militaert udstyr til Irak, og at man naje respekterede de relevante Sikkerhedsrådsresolutioner. Ouai dyorsavs talsmand udtalte d , at uenigheden mellem USA og UIC om tidspunktet for en afstemning i UNSC og resolutionens indhold udgjorde en ny udvikling, og at fremtiden ville vise, om det var af betydning eller ej. Samtidig understregede talsmanden, at Frankrig er åben over for dialog og kompromismuligheder, men at man ikke vil gå laengere end de 'rade linjer', man har markeret. "Disse rade linjer er meget klare: afvisning af enhver resolution, der straks autoriserer magtanvendelse, uanset om det er i form af en direkte autorisation eller en afledt autorisation via et ultimatum eller en automatisk autorisationsmekanisme". I en pressemeddelelse udsendt d udtalte udenrigsminister de Villepin, at de britiske forslag "ikke svarer på det internationale samfunds spargsmål: det drejer sig ikke om at give Irak nogle ekstra dage inden man påbegynder magtanvendelse, men resolut at fortsztte den fredelige nedrustning gennem inspektionerne, der er et trovaerdigt alternativ U1 krig." Han udtrykker endvidere statte til dem, der i afvisning af en ultimatum-logik bestrzber sig på at forsage at saette inspektionerne ind i et arbejdsprogram og en przcis kalender. Der henvises til de af Frankrig fremlagte forslag i Sikkerhedsrådet (jf. e-post 157 af 13.3.) Udenrigsminister de Ville~in udtalte videre d , at Frankrig er klar til at fortsztte bestr~belserne på at finde en lasning, men at det britiske forslag indeholder en ultimatumlogik og en automatik vedr. magtanvendelse, som er uacceptabel for Frankxig. "Vi er parat til at arbejde på basis af en sammenpresset kalender, i det tilfzlde hvor inspektarerne selv bestemmer, hvor meget tid de behaver for at fuldfare deres inspektionsarbejde". 3. Det aktueile mediebillede

5 Den indenrigspolitiske opbakning ol Chtrac og den franske regerings Irak-politik er massiv og stort set altomfattende. Efter et 'informationsm0de7 d med deltagelse af partilederne fra Nationalforsamlingen og Senatet udtalte premierminister Raffarin, at der eksisterer en "autentisk national enhed for fred". Til illustration udtalte formanden for det kommunistiske parti i Nationalforsamlingen, Alain Bocquet, som reaktion på interviewet med Chirac d : "Jeg er stolt af Frankrig". Hidtil havde venstreflajen og Socialistpartiet understreget, for i det mindste at markere en minimal forskel tii Chrac, at Frankrig klart burde sige, at man ville bruge sin vetoret. Efter interviewet, hvor Chirac utvetydigt tilkendegav, at Frankrig "uanset omstzndighederne vil stemme nej", er selv denne mulighed for opposition fjernet. Tilbage er nu kun at kritisere Chrac for at give USA overflyvningstilladelser, som Noel Mamere fra partiet De Gr~nneksempelvis har gjort. Den ekstraordinzre enighed i det politiske spektrum har naturligvis fået meget omtale i de franske medter, der imidlertid også har noteret sig de enkelte mislyde i koret. Det er dog kun enkelte parlamentarikere fra det borgerlige regeringsb~rende parti UMP og det liberale borgerlige parti UDF (bl.a. UDF's leder i Nationalforsamlingen, Hervé Morin), der har udtrykt forbehold eller direkte kritik over for Chracs linje - om end UMP-medlem Franqois Goulard i Libiration anslår, at omkring 25% af UMP-parlamentarikerne er imod et fransk veto. Kritikerne er szrligt bekymrede for de negative konsekvenserne for det fransk-amerikanske forhold af en for konfronterende fransk linje. Udover den indenrigspolitiske statte til Chrac har de franske medier bragt talrige indslag og artikler om den udenlandske statte til Frankrig. Således bruger Le Figaro d en hel side på udlandets reaktioner pi Chiracs udtalelser i det Tv-transmitterede interview. Det konstateres, at Frankrig har opbakning fra starstedelen af EU's befolkninger, også i de lande, hvis regeringer er kritiske over for den franske position (UK, Spanien, Italien). Det er dog ikke tilfzldet i de Central- og 0steuropziske lande, der af sikkerhedspolitiske årsager prioriterer forholdet til USA og NATO, og hvor Chracs kritiske bem~rkmnger efter DER Bruxelles ikke er glemt. I et indlzg i Le Monde d advarede FN's Generalsekretzer, ICofi Annan, mod en krig uden om FN. Der vil blive sat spargsmålstegn ved en sådan aktions legitimitet, og den vil ikke få den nadvendige politiske opbakmng ti1 at sikre en succes på lang sigt.

6 5. Det franske forsvar Chirac gjorde i sit interview til fransk TV d klart, at Frankrig ikke er engageret i militaere forberedelser, og at det ikke aendres uden en beslutning fra FN. Hvis Frankrig anmodes af USA om overflyvningstilladelser, vil USA få det. Det vil vzre en normal handling mellem allierede. G. Tilkendegivelser fra offentligheden over for ambassaden Ambassaden har modtaget 9 protestbreve mod en amerikansk krig i Irak uden om FN. PAV/Svend Wzver + Ulrik Hyrup Mogensen

/ioi4l.22-l. Halskov, Saren

/ioi4l.22-l. Halskov, Saren Halskov, Saren /ioi4l.22-l. - Sendt: Til: Cc: Emne: AD ACTA: Attention: BeskBy: Formel E-post: Journalnr: Klassifikation: Personale indkaldes: 11. februar 2003 05:27 UM - Komcenter (t) milsek@fe-mail.dk;

Læs mere

!l Irak - diverse 7 - feb. 2003.d... (q; MM KW O@-CbJ-

!l Irak - diverse 7 - feb. 2003.d... (q; MM KW O@-CbJ- e. 1 MM KW O@-CbJ- - Thorning, Mona (t) (STM) PPh p07 401 Fra: Sendt: Til: Emne: DeskBy: Formel E-post: Journalnr: Klassifikation: Personale ind kaldes: Statsministeriet (UM) 21. februar 2003 10:44 Thorning,

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE

UDENRIGSMINISTERIET E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE UDENRIGSMINISTERIET E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE Fra: Helskov, Niels Modtaget: 20-03-2003 10: 15:57 Til: UM - Komcenter Cc: danishembassy@pronet.hu, Official Mailbox, Dublin Embassy,

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET MODTAGET: 19-03-2003 E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE

UDENRIGSMINISTERIET MODTAGET: 19-03-2003 E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE UDENRIGSMINISTERIET MODTAGET: 19-03-2003 E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE E-MEDDELELSE P$ $&g Fra: Jensen, Jesper Storgaard Modtaget: 9-03-2003 13157: 12 Ti: UM - Komcenter Cc: N.EUP, N.EUS, N.SP,

Læs mere

Kirsten Olsen. Ambassaden Paris E-post AMB af 30. januar : 14:44. Deck By: d.d. Frankrig og Irak-krisen update pr. 30.

Kirsten Olsen. Ambassaden Paris E-post AMB af 30. januar : 14:44. Deck By: d.d. Frankrig og Irak-krisen update pr. 30. Kirsten Olsen Fra: Sendt: Til: Cc: Emne: - "Wæver, Svend" [svewav@um.dk] 30. januar 2003 17: 15 UM - Komcenter (t) Berling-Rasmussen, Asser; Faaborg-Andersen, Lars; fe@fe-mail.dk; fmn@fmn.dk; "Halskov,

Læs mere

"RYGINA ERIET S.ME UDENRIGS. N.USA: Akt nr. N.SP: Akt nr. I, Indgående. E, E-Meddelelse Amb. Paris ADRESSAT: AICTDATO: AICTNR.

RYGINA ERIET S.ME UDENRIGS. N.USA: Akt nr. N.SP: Akt nr. I, Indgående. E, E-Meddelelse Amb. Paris ADRESSAT: AICTDATO: AICTNR. UDENRIGS / I ERIET "RYGINA MODTAGET: 03-03-2003 KONTOR: S.ME N.USA: Akt nr. N.SP: Akt nr. I, Indgående AICTGRUPPE: ADRESSAT: E, E-Meddelelse Amb. Paris NUMMER: 0118 AICTDATO: 28-02-2003 AICTNR. : 926 Amb.

Læs mere

& N.USA: Akt nr. I, Indgående. E, E-Meddelelse. Italien - Irak Italienske positioner - seneste udvikling (VH+L).

& N.USA: Akt nr. I, Indgående. E, E-Meddelelse. Italien - Irak Italienske positioner - seneste udvikling (VH+L). MODTAGET: 13-02-2003 KONTOR UM J.NR. 179,D,3,ae 4 KOPI TIL/FRA: N-EUP: Akt nr. N.EUS: Akt nr. 82 NSP: Akt nr, & N.USA: Akt nr. a VI D2 n KLASSIFIKATION: U SIFICE r- AKTI"YPE: AKTGRUPPE: ADRESSAT: I, Indgående

Læs mere

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 NOTAT Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 CC: Bilag: Fra: Folkeretskontoret Dato: 17. marts 2003 Emne: Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod

Læs mere

SSIFI"]Em" I, Indgående. E, E-Meddelelse Amb. Washington. Den 2. Golfkrig indledt (H+L) MODTAGET: KONTOR: UM J.NR: KOPI TIL/FRA: KLASSIFIKATION: u

SSIFI]Em I, Indgående. E, E-Meddelelse Amb. Washington. Den 2. Golfkrig indledt (H+L) MODTAGET: KONTOR: UM J.NR: KOPI TIL/FRA: KLASSIFIKATION: u MODTAGET: KONTOR: UM J.NR: KOPI TIL/FRA: KLASSIFIKATION: u ARKIV: 1 SSIFI"]Em" AKTTYPE: AKTGRUPPE: ADRESSAT: I, Indgående E, E-Meddelelse Amb. Washington @J r-l Den 2. Golfkrig indledt (H+L) E-MEDDELELSE

Læs mere

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003.

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Udenrigsministeriet om det juridiske grundlag Udgangspunktet for vurderingen af det folkeretlige grundlag er

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

Faneblad 7 (Niels Helveg Petersen)

Faneblad 7 (Niels Helveg Petersen) S 6118 - Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Besvarelse af spørgsmål nr. S. 6118 af 13. september 2007 til udenrigsministeren stillet af Søren Espersen (DF). Spørgsmål nr. S 6118. Vil udenrigsministeren bekræfte,

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Udgifter til tjenesterejser 2017 Udenrigsministeriet Udenrigsministeren

ÅBENHEDSORDNING Udgifter til tjenesterejser 2017 Udenrigsministeriet Udenrigsministeren November Statsbesøg med HM Dronningen i Ghana samt bilateralt besøg og konference i Indien, 22.- 30. november 2017 Transport (fly) - Andre tjenstligt begrundede udgifter 235 Rådsmøde GAC, Bruxelles, 20.

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

Spørgsmål til statsministeren 21. januar 2003

Spørgsmål til statsministeren 21. januar 2003 Spørgsmål til statsministeren 21. januar 2003 Spørgsmålet behandler våbeninspektørernes rapport og berettigelsen af en krig mod Irak. Folketinget Folketingets hjemmeside 20-spørgsmål, til mundtlig og skriftlig

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

Udsigten til krigen kan bane vej for en fredelig bsning af Irak-krisen

Udsigten til krigen kan bane vej for en fredelig bsning af Irak-krisen Udsigten til krigen kan bane vej for en fredelig bsning af Irak-krisen DUPI Research-briefnr. 14 af Peter Viggo Jakobsen, Lektor, Ph.D., Institut for Statskztndskab, KU Oktober 2002 En krig med Irak bliver

Læs mere

. UDENRIGSMINISTERIET

. UDENRIGSMINISTERIET . UDENRIGSMINISTERIET Juridisk Tjeneste NOTAT CC: Biiag: Fra: Folkeretskontoret Dato: 17. marts 2003 Emne: Det juridiske grundlag for ivzrkszttelse af militzre forholdsregler mod Irak Det generelle folkeretlige

Læs mere

Kirsten Olsen. Berling-Rasmussen, Asser 2. december :21 Svarudkast til S 908,909, 91 1 og vedr.

Kirsten Olsen. Berling-Rasmussen, Asser 2. december :21 Svarudkast til S 908,909, 91 1 og vedr. Kirsten Olsen Fra: Sendt: Til: Emne: Berling-Rasmussen, Asser [ASSBER,@um.dk] 2. december 2003 11 :21 stm@stm.dk Svarudkast til S 908,909, 91 1 og 957-60 vedr. Irak S 908 S 909 - ssvndal - S917 S 957 -

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Af Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU Findes der er en vej ud af EU for Danmark?

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Arbejderbevægelsens internationale demonstrationsdag i tekst og billeder 1890-1990 Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Redaktion: Gerd Callesen, Henning Grelle,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Lægeetisk Nævn finder ikke, at læge Abir Al-kalemji har overtrådt de kollegiale reglers 3, stk. 2 og stk. 3 i forhold til Henrik Day Poulsen.

Lægeetisk Nævn finder ikke, at læge Abir Al-kalemji har overtrådt de kollegiale reglers 3, stk. 2 og stk. 3 i forhold til Henrik Day Poulsen. LÆGEETISK NÆVNS AFGØRELSE: Lægeetisk Nævn finder ikke, at læge Abir Al-kalemji har overtrådt de kollegiale reglers 3, stk. 2 og stk. 3 i forhold til Henrik Day Poulsen. LÆGEETISK NÆVNS VURDERING OG BEGRUNDELSE:

Læs mere

Journalnummer 105.1.80. - Udleveres

Journalnummer 105.1.80. - Udleveres Journalnummer 105.1.80. - Udleveres Titel: Udleveres umiddelbart 1 DUPI Research-brief nr.14 af Peter Viggo Jakobsen, Institut for Statskundskab, KU 01-10-2002 2 Resume af eksperternes oplæg ved internt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

Hovedpunkter 1. Tiden, hvor USA kunne gå på vandet 2. Opgøret med Clintons fumleri (som Reagan havde gjort op med Carters) 3. Forløbet: Den hurtige

Hovedpunkter 1. Tiden, hvor USA kunne gå på vandet 2. Opgøret med Clintons fumleri (som Reagan havde gjort op med Carters) 3. Forløbet: Den hurtige Hovedpunkter 1. Tiden, hvor USA kunne gå på vandet 2. Opgøret med Clintons fumleri (som Reagan havde gjort op med Carters) 3. Forløbet: Den hurtige beslutning om at gå i krig Vejen til den letvægtsoptionen

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16

Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16 Tale ved SSWs nytårsreception d. 29.01.16 Først og fremmest mange tak for invitationen her til SSWs traditionsrige nytårsreception. Det glæder mig meget at få lejlighed til at præsentere mig selv og fortælle

Læs mere

MINISTERNOTITS. Den humanitzre situation i og omkring Irak samt Danmarks indsats

MINISTERNOTITS. Den humanitzre situation i og omkring Irak samt Danmarks indsats m - MINISTERNOTITS?i~: Udenrigsministeren J.nr.: 46.Irak.5.b. CC: Jf. gult omslag Biiag: t:~a: Kontoret for humanitzr bistand Dato: 25. februar 2003 "mn': Den humanitzre situation i og omkring Irak samt

Læs mere

Debat i Folketinget marts 2004

Debat i Folketinget marts 2004 Debat i Folketinget marts 2004 Folketinget Spm. nr. S 2916 - besvaret 24/03-2004 og debat november 2006 [Fra: Folketingets hjemmeside] Debatten i Folketinget 2004 6) Til statsministeren af: Keld Albrechtsen

Læs mere

W S.HUM E! F.KONS. E! Amb. \XJashmgton E! Amb. London

W S.HUM E! F.KONS. E! Amb. \XJashmgton E! Amb. London Vedrorende: Diverse materiale til bmg for fremszttelse for Folketinget af beslutningsforslag om dansk militzr deltagelse i en mul~ational sikringsstyrke i Irak E! Chefen for Nordoguppen H Chefen for Sydgruppen

Læs mere

Digitalisering af Dansk Turisme. Anders Boelskifte Mogensen

Digitalisering af Dansk Turisme. Anders Boelskifte Mogensen Digitalisering af Dansk Turisme Anders Boelskifte Mogensen abm@seismonaut.com Executive summary Den digitale udvikling har en stor indflydelse på turistens adfærd. Smartphonen er blevet det centrale redskab

Læs mere

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak af Tonny Brems Knudsen Politikens kronik 22.3.2003 Med støtte fra sine nærmeste allierede har USA igennem de seneste par måneder forsøgt at overtale FN s

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

FN-Mis. New York MIS423 - Irak - Sikkerhedsrådet vedtager enstemmigt resolution om viderefarelse af Olie-for-Mad programmet.

FN-Mis. New York MIS423 - Irak - Sikkerhedsrådet vedtager enstemmigt resolution om viderefarelse af Olie-for-Mad programmet. Mona Thornina Fra: Hahn, Henrik Bramsen [henhah@um.dk] Sendt: ~fid 28. marts 2003 23:13 Til: UM - Komcenter d+'?# Cc: milsek@fe-mail.dk; fe@fe-mai1.d k; FMN - Comcen; Official Mailbox, Ankara Embassy;

Læs mere

om dette er Arsagen til, at danske soldater er blevet miltbrand~~ccineret?~

om dette er Arsagen til, at danske soldater er blevet miltbrand~~ccineret?~ 39 $1 03 FRE 13~42 FAS FOLKETINGET Ben 31. januar 280% I+,/,-

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Udgifter til tjenesterejser 2016 Statsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Udgifter til tjenesterejser 2016 Statsministeriet December Møde i Det Europæiske Råd i Bruxelles den 14.-15. december 2016 Transport (fly)* 43.713 1.743 Andre tjenstligt begrundede udgifter 568 Besøg ved de danske F-16 bidrag i Tyrkiet og Irak den 10.-12.

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk Slovakiet Tyskland Irland Østrig Storbritannien Hviderusland Bratislava Berlin Dublin Wien London Minsk Materiale ID: VEN.579.1.1.da Schweiz Italien Irland Estland Cypern Sverige Bern Rom Dublin Tallinn

Læs mere

om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak

om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak B 118 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak. Fremsat den 18. marts 2003 af udenrigsministeren (Per Stig Møller) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild

Betænkning. Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 206 Bilag 32 Offentligt Til lovforslag nr. L 206 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning ÅRSPLAN 2016-17 2 3 Politisk indledning 4 EU er på dagsordenen! Og det er ikke kun her i Folkebevægelsen. Vi står som unionsmodstandere i en 5 situation, hvor EU's udvikling og situation, gør at mange

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Trine Villumsen, Osypa Les, Conrad Grant Jensen, Flemming Ravn Neft, Mette Kjær Bækgaard

Trine Villumsen, Osypa Les, Conrad Grant Jensen, Flemming Ravn Neft, Mette Kjær Bækgaard AT-synopsis Titel: Invasionen af Irak: hvordan argumenterer man for krig? Fag: Samfundsfag og engelsk Problemformulering: USA's invasion af Irak i 2003 har medført en række problemstillinger indenfor emnet

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008.

Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Lars-Emil Johansen Ordførertale, Siumut Åbningsdebat, Folketinget. Oktober 2008. Sig nærmer tiden Næsten symbolsk for historiens forløb afgik tidligere folketingsmedlem og en af grundlæggerne for Grønlands

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Thy-Mors HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Samfundsfag B Kristian

Læs mere

EU-Orientering. Sådan hedder det i et udspil til en forfatningstraktat,

EU-Orientering. Sådan hedder det i et udspil til en forfatningstraktat, EU-Orientering /2.RQWRUHWL%UX[HOOHV QU±IHEUXDU,UDNNULVHUDPPHU (8NRQYHQWHW,UDNNULVHQVWLOOHUHWVWRUWVS UJVPnOVWHJQYHGGHQI OOHVXGHQULJVRJVLNNHU KHGVSROLWLNL(8VRPHUHWY VHQWOLJWSXQNWIRUGHWNRQYHQWGHUIRUEHUHGHUHQ

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Talepapir til samråd om L 12 den 14. marts 2012

Talepapir til samråd om L 12 den 14. marts 2012 Skatteudvalget 2011-12 L 12, endeligt svar på spørgsmål 73 Offentligt Talepapir til samråd om L 12 den 14. marts 2012 Samrådsspørgsmål Samrådsspørgsmål E Ministeren bedes redegøre for baggrunden for, at

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1105 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 16. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

København Storkredsforening Alternativet. Referat virtuelt bestyrelsesmøde. Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted. Dagsorden

København Storkredsforening Alternativet. Referat virtuelt bestyrelsesmøde. Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted. Dagsorden København Storkredsforening Alternativet Referat virtuelt bestyrelsesmøde Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted Virtuelt på facebook og på mail Fra bestyrelsen deltog Jens, Julie, Katinka, Kathrine,

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Avisartiklerne kan findes via Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen twp@c.dk

Avisartiklerne kan findes via Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen twp@c.dk Tekster om Irak efter krigens start TEKSTERNE er overvejende kronologisk ordnet. [Annoteringer ved TWP i skarp parentes. Titler, der forklarer indholdet tilstrækkeligt, er ikke annoteret.] Avisartiklerne

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Nyhedsbrev. UK Update

Nyhedsbrev. UK Update Nyhedsbrev UK Update 29.03.2017 BREXIT: STORBRITANNIEN HAR I DAG BESTEMT SIG FOR ENDELIGT AT FORLADE EU 29.3.2017 Storbritannien har i dag den 29. marts 2017 bestemt sig for endeligt at forlade EU. Den

Læs mere

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 Bent Jensen ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 DEN KOLDE KRIG I DANMARK 1945-1991 UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - Gyldendal Indhold 13. Danmarks militære forsvar - var det forsvarligt? 13 Tilbud

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008.

Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina. Vi vil gerne sige mange tak for opmærksomheden ved vores bryllup lørdag d. 16. august 2008. Kære Kirsten, Poul-Erik og Tina Kære Lene, Jan og Mads Kære Helle, Per og Aya Kære Kim Kære Edith og Aage Kære Gitte, Benny, Lasse og Alex Kære Lene, Henrik, Thomas og Louise Kære Sonja, Lars, Mette

Læs mere

Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 2014

Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 2014 Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 0 0-0-0 Indhold C Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor... C Radikale Venstre nedsætter udvalg til udarbejdelse af program

Læs mere

Danmark i Mali. 1. februar 2013

Danmark i Mali. 1. februar 2013 1. februar 2013 Nu er der ikke mange måneder til, den for alvor bryder ud i lys lue: kommunal- og regionalvalgkampen 2013. For Radikale Venstre står meget på spil. Den massive vælgerfremgang fra folketingsvalget

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding

REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding REFERAT 26. oktober 2010 J. nr. 1114/1051-0002 ref. lkg/hec Energiindvinding Side 1/4 Møde i Offshoresikkerhedsrådet, fredag den 24. september 2010 i Energistyrelsen Til stede: Anna Cecilie Skovgaard,

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Samfundsfag A. Studentereksamen INTERVENTION. 1. del: kl Mandag den 31. maj 2010 kl

Samfundsfag A. Studentereksamen INTERVENTION. 1. del: kl Mandag den 31. maj 2010 kl Samfundsfag A Studentereksamen Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet 1. del: kl. 9.00-10.00 INTERVENTION Fællesdel og opgavernes spørgsmål 2 og 3 (uden bilag). Fællesdel med digitale

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.6.2005 B6-0352/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Elmar Brok, James

Læs mere

Hermed følger til delegationerne konklusionerne vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Hermed følger til delegationerne konklusionerne vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 30. august 2014 (OR. en) EUCO 163/14 CO EUR 11 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Ekstraordinært møde i Det Europæiske

Læs mere

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Rasmus Brun Pedersen Lektor, PhD Institut for statskundskab & Institut for Erhvervskommunikation Aarhus Universitet Email: brun@ps.au.dk Udenrigspolitisk

Læs mere

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Fremmødt: Bethina, William, Bjarne Andreasen, Pauli, Gunner M, Leif C, Jan Lundkvist, Max Mortensen, Niels Erik Graversen, Troels Christensen, Eva Christensen,

Læs mere

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 11 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: kort orientering om situationen i Kobani i det nordlige Syrien. Der er tale om et åbent samråd. Udenrigsministerens

Læs mere

Politisk nyhedsbrev. Nr. 4/ Tema: Manuel behandling og manipulation

Politisk nyhedsbrev. Nr. 4/ Tema: Manuel behandling og manipulation Politisk nyhedsbrev Nr. 4/ 2015 Tema: Manuel behandling og manipulation Efter et langt forløb er der nu lavet et kommissorium, der skal danne baggrund for en undersøgelse af manuel behandling og manipulation.

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

STATSMINISTERIET. Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar p2 sp~rgsmål nr. S 4235 stillet af Snren Smndergaard (EL).

STATSMINISTERIET. Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar p2 sp~rgsmål nr. S 4235 stillet af Snren Smndergaard (EL). ENHEDSLI STEN STATSMINISTERIET Dato: 2 fi &y:, 20C3 Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar p2 sp~rgsmål nr. S 4235 stillet af Snren Smndergaard (EL). Vil statsminis1,eren bekrzfte, at det er lodret

Læs mere

DIPLOM CLAUSHOLM SLOTS LØB 8-9-2013.

DIPLOM CLAUSHOLM SLOTS LØB 8-9-2013. Navn: Finn Kristensen Tid: 40 min. 23 sek. Placering: 1 (1M) Navn: Martin Wermuth Jensen Tid: 42 min. 52 sek. Placering: 2 Navn: Claus Glavind Tid: 43 min. 52 sek. Placering: 3 Navn: Troels Lading Tid:

Læs mere