(SE)-Klubben Syv unge danske bogbindere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(SE)-Klubben Syv unge danske bogbindere"

Transkript

1 (SE)-Klubben Syv unge danske bogbindere Af Erik Dal De bedste danske bogbindere i dette århundrede falder ved en forenklet betragtning i fire aldersklasser. Den første er nu borte. Den havde gjort gennembruddet i 1890erne med og havde gode tider under og lige efter 1. verdenskrig. Navne som Petersen & Petersen, Oscar Jacobsen, Jakob Baden fik klang, og længst ud nåede Anker Kysters navn, som blandt fortidens bogsamlere Luxdorphs og blandt verdens store trykkere Elzevirs. Disse mestre er nu i»den kritiske alder«- ikke gamle nok til at være»antikviteter«og for gamle til uden videre at virke samtidige, trods stor og stadig respekt for deres bedste arbejder. Den næste aldersklasse, de mænd, der nu er omkring de 70, om vi da har dem endnu, havde en mindre gunstig skæbne end de foregående funderede navne. Mænd som J. Juul-Lassen, H. Ahrenkiel, Jens Olsen måtte i deres bedste år opleve den økonomiske depression, der formindskede opgavernes tal, og stilmæssige brydninger, der gjorde det vanskeligt at finde sig selv. Egentlig banebrydende var August Sandgren - der er et solidt virkelighedsgrundlag af gammel kunnen og ny stil i den myte, der lever efter hans sjældne personlighed. De nu midaldrende mestre, aktive folk som Bent Andrée, Erik B. Thomsen, Axel Knudsen, stod helt på den nye grund med deres neddæmpede, oftest geometriske dekoration og raffinerede håndværk. Henrik Parks overtagelse af Kysters værksted, på krigens tærskel, beseglede så at sige systemskiftet, og materialemangelen kaldte på nye inspirationer uden for det

2 ERIK DAL traditionelle halv- og helskindsbind, millimeterryggen, papirbindet. Men kundekredsen var lille. For den nu unge generation er det tyvernes og tredivernes forenkling under Sandgrens mærke, som er den givne tradition, man må videreføre - og bryde efter behov. En vis moderat medvind i form af kunder og rejsemuligheder, udstillinger og udvælgelse støtter de ofte fantasirige og oftere teknisk perfekte arbejder, der udgår fra det yngste slægtled. Nu er iøvrigt det alleryngste på vej, hvad den kun 24-årige Per Svendsens førstepræmie i Det kongelige Biblioteks nedenfor nævnte helbindskonkurrence i fjor bevidner. Alligevel misbruger man ikke det forslidte ord»unge«, når man anvender det om NB-Klubbens medlemmer, der næsten alle er født først i trediverne, og altså nu er først i deres egne tredivere. Og endda er der gået 14 år, siden de purunge mennesker stiftede en klub og kaldte den NB-Klubben, eller Notabene-Klubben, skønt de to bogstaver egentlig betyder»nye bogbindere«. Formålet var at fremme det håndindbundne bind i alle dets former. Klubben havde seks medlemmer, idag syv, idet to er gået ud og tre kommet til. Men inden de præsenteres, skal to seniores uden for dette antal nævnes: antikvarboghandler Gustav Strand var klubbens første formand og har ved sin omfattende litterære og bibliofile kultur og særlig ved sin indsigt i bogbindenes verden været klubben en såre værdifuld mentor i det meste af dens levetid, ligesom hans hustru, guldsmed Karen Strand har tilført klubben værdifulde kunstneriske impulser. Og fagskolens tidligere overlærer Jens Olsen har fagligt og menneskeligt været disse bogbindere en så god mand, at han helt naturligt blev optaget som æresmedlem af NB-Klubben i Denne artikel har ikke blot nydt godt af de syv bogbinderes oplysninger, fotoudlån etc., men også af de sidstnævnte særlig sagkyndiges, og jeg takker dem alle herfor. 284

3 Hellaspapir af Ib Psilander y *. y/ ; s.<? n>/- - ' = <# «" '-.x ' - i. a ^ -f j t<s.ff,!'' * > x>x;xst:-: * XVP, H i;!i::;ih;!! ps:is;=;ilip > N 'l y. ^ ^ ^"vir^s ^> v ^ /'*%, ^ > s»> yw

4 ERIK DAL Følgende fire bogbindere har været med fra begyndelsen; Niels Ole Selfort, født Udlært hos Harry Fløistrup, svendeprøve med ros. Fra 1955 i Det kongelige Biblioteks bogbinderi. Erik Løvborg, født Udlært hos Chr. Christensen, i læretiden også hos Andrée & Thomsen. Fra 1954 i Det kongelige Biblioteks bogbinderi. Ole Olsen, født Udlært i Jakob Badens Bogbinderi, svendeprøve med broncemedaille og æresoldermand Johs. Petersens legat. I Teknisk Selskabs prisopgaver: bronce 1954 (tre papirbind), sølv Fire medailler el.lign. placering i Hannover, Dresden og Bern Udstilling i Det danske Institut i Ziirich 1965 sm. m. Asger Jorn, Richard Mortensen, Robert Jacobsen, Henry Heerup m. fl. Journalistforbundets legat 1957, Det Hielmstierne-Rosencroneske legat Ansat hos Erik B. Thomsen og Svend Starning 1953, i Oluf jensens Bogbinderi , i Indbindingscentralen , hos Hugo Peller (Solothurn, Schweiz) halvandet år , selvstændig Ib Psilander, født Udlært hos Harry Fløistrup, svendeprøve med broncemedaille. Ansat i Oluf Jensens Bogbinderi 1953, egen virksomhed siden 1954, fra i kompagni med Jørgen Berg. Årene var ikke klubbens bedste, især fordi værnepligten gjorde indhug i arbejde og samkvem. I slutningen af 1956 skete en rekonstruktion ved indvalg af tre mand, deriblandt klubbens ældste og yngste: Knud Erik Larsen, født Udlært hos Anker Kysters Eftf. (Henrik Park), i læretiden også hos Ingeborg Borjeson, der 1939 etablerede sig i Stockholm. Svendeprøve med sølvmedaille. I Teknisk Selskabs prisopgave: bronce 1944 (helbind), sølv 1949 (to papirbind). Det Hielmstierne-Rosencrone'ske legat 1960, rejste til Frankrig og Schweiz Ansat hos Bernhard Andersson, Stockholm, I øvrigt hos 286

5 NB-Klubben Det ældste af de bind, vi har at gøre med i denne artikel, er udfort 1944 af Knud Erik Larsen, et pergamentbind med guldtryk til bogen Breve hun fik. Kysters Eftf. den meste tid Fra 1961 i Det kongelige Biblioteks bogbinderi, fra som dets leder. Jørgen Berg, født Udlært hos Anker Kysters Eftf. (Bent Andrée), svendeprøve med broncemedaille. I Teknisk Skoles prisopgaver: bronce 1950 (forslag til leksikonet Mentor), sølv 1952 (helbind til fotoalbum). Rundskuedagens studielegat 1951, rejse til Paris samme år. Hos Erik B. Thomsen , på Universitetsbiblioteket hos Ahrenkiel selvstændig i kompagni med Psilander egen virksomhed i Roskilde. Hans Meyer, født Udlært hos Holger Andersen, svendeprøve med sølvmedaille. I Teknisk Selskabs konkurrencer: sølv 1965 (helbind og to papirbind). Stadig ansat hos Holger Andersen. Klubbens hovedformål var månedlige moder i hjemmene med gensidig kritik, der i tilfælde af tilstrækkelig godt pointresultat skulle berettige til et NB-stempel under bogbinderens egen signatur i bindet blev dette stempel givet frit, og

6

7 NB-Klubben omvendt har det før den tid ikke været brugt konsekvent. Men desuden kastede man sig ud i private konkurrencer. Således allierede man sig med to andre ældre kollegiale klubber: Bog-Ringen og NB-Klubben indbandt i 1957 Frank Jægers: Tyren i papirbind og lod Sandgren-Klubben bedømme resultatet. Knud Erik Larsen fik føringen med 97 point af 100 mulige; det elegante rubow-bind ses øverst tilhøjre påill. s Meyer deltog ikke, men vandt til gengæld en konkurrence mellem alle tre klubber 1960, hvor alle skulle udføre det samme, af Karen Strand udformede og beskrevne bind (samme ill., nederst tilvenstre, U62). I samme konkurrence var der en fri opgave, hvor Psilander og Olsen lå i spidsen, som året før Psilander og Larsen ved en papirbindskonkurrence for Gustav Strand. Ved den storslåede udstilling i Rådhushallen»Danske bogbind gennem 100 år«1958 havde seks mand helbind udstillet - en særdeles smuk placering! En selvstændig udstilling foranstaltede klubben i Kunstindustrimuseet 1960, og i Forening for Boghaandværk's årlige udvælgelse har medlemmerne været trofaste gennem en årrække. Psilander & Berg og Ole Olsen placerede sig pludseligt og med bravour 1958, efter at Larsen året før havde fået udvalgt»tyren«og andre bøger har fra fire til syv medlemmer fået udvalgt forskelligartede bind. Da kun et fåtal af Bogvennens læsere modtager de årlige kataloger over årets bedste bogtryk og bogbind, er der i denne artikel indskudt et halvark med nogle af katalogillustrationerne;»03 o, a.. CLi S2 c3 i C T j V bf <u U V c "-m m t/3 C ) u Q X! CT) 3 _ ^ ^ '-C ^ J -o K O = ti/d W) ^ b/3 O»C^ t, w "2-21 CJ = bc 0 i-i (/i c s- OJ - " J A s ^ O I = ^ = > O O O 3 Jo hg hj C3 V' C V C/3 C/3 P s C/3 <-( OH "O 'S T3 v ^ S O T! W S cs 1 - S " 2.s ^ ^ o 2 C o ^ p u bc V -o O C/3 bc Oh a, 03 C V U X! a x; cc

8 ERIK DAL i det følgende betegner f. eks. U62: udvalgt af FfB for året 1962, mens Bv betegner Bogvennen i henvisninger til Jens Olsens artikel om Ole Olsen (1959 s ) og Edw. C. J. Wolfs artikel»danske bogbind fra de sidste 75 år«(1962/63 s ), hvortil i det hele henvises. Indbindingskonkurrencer arrangeret af de nordiske fagforbund har haft Larsen, Olsen og Selfort som deltagere i 1956 (Gombrich: Levende kunst) og 1958 (Karl Madsen: J. Th. Lundbye). Af større betydning var det dog, at klubben under Olsens ophold hos den schweiziske mester Hugo Peller fik anledning til at foranstalte en udstilling i dennes hjemby Solothurn april Dette medførte kontakt med Internationale Vereinigung Meister des Einbands, hvor alle syv er blevet medlemmer på basis af prøver, der er bedømt af et tysk udvalg; Danmark yder med i alt ti medlemmer det stærkeste udenlandske indslag. Da denne tyske organisation i samarbejde med rette vedkommende i Sverige afholdt en arbejdsuge i Stockholm 1966, deltog NB-Klubben, og hver mand fik en bestilling af Kungliga Biblioteket i Stockholm. I lignende selskab kunne klubbens medlemmer præsentere sig på en udstilling i Cercle de la librairie i Paris sommeren 1965, ses At syv dygtige kolleger kan have kraftige meningsbrydninger, og at nogle af deres arbejder kan vække modsigelse i og udenfor kredsen, er en selvfølge. Måske er det derfor rimeligt at fastslå noget mere objektivt: at NB-Klubbens medlemmer ligger højt og ret ensartet i deres tekniske dygtighed. Nuancer kan selvfølgelig påvises, og man har måske lov at sige, at det ældste og det yngste medlem er værdige fløjmænd i det håndværksmæssige; men sammenligner man klubbens arbejde med andre højtkvalificerede bogbinderes, inclusive de hvert år udvalgte bind, så er der kun enkelte, der tåler sammenligning med klubbens tekniske gennemsnit, jf. forord til U62 om de afvejningsproblemer, udvælgelseskomiteen her må løse. Jens Ol- 290

9 J\IB-Klubben Kronepapir er fremstillet på basis af et fotografi, taget af Ib Psilander i Østre Anlæg, og findes i mange farvepar, her sort på lyseblåt til morkerod ryg, et meget smukt partibind til Bjarne Stoklund: Læsogården (Psilander & Berg 1962). sens ord i Bv 1959:»der er intet, der senere skal skjules ved næste arbejdsfase«, gælder ikke Ole Olsen alene, og mangen læser må med større udbytte end glæde gribe sig i sin egen barm ved at læse dem, uanset om han er bogbinder eller ej. En del af den ensartethed, der herudover måtte give klubarbejderne et fællespræg, skyldes dels noget i videre forstand tidstypisk, dels den enkle omstændighed, at flertallet af alle bogbind, selv de gode, jo hverken kan eller skal have iøjnefaldende særpræg. Til bogbindets problematik hører jo netop det dilemma, at det har en egenværdi, ja måske en selvstændig kunstnerisk værdi, men samtidig er underordnet ikke blot en funktion som alt andet kunsthåndværk, men også et indhold, det for hvis skyld bunken af papirblade er blevet betrykt og gjort til en bog. Vanskelighederne melder sig især ved kunstneriske helbind. Ved de almindelige bindtyper føles det i nutiden nogenlunde selvfølgeligt, at bindets tone skal klinge sammen med den tone, den uindbundne bog anslår

10 ERIK DAL NB-Klubbens bindtyper er da tidens kendte, især halvbindet med almindelig ryg og små hjørner, eller med millimeterryg og skjulte hjørner, samt helpapirbindet med eller uden forstærkning. Halvbindet er oftest af oaseged i alle farver. En variant af de kendte typer har Hans Meyer vist i nogle halvbind, hvor alle tre permkanter er forstærkede med skind svarende til ryggen, således at overtrækspapiret er pålagt og ikke slået udenom. Det er meget raffineret håndværk. I overtrækspapiret bruges både egne og andres dessiner. Axel Saltos litografiske papirer, som slog os med undren og delvis begejstring fra 1944, har udspillet deres rolle, omend de nu og da kan ses (s. 293). Man foretrækker Axel Enckes produktion med flere dæmpede farver, og af den ikke mindst de mere stormønstrede, ofte lovlig voldsomme i forhold til bogens format. Også Ingeborg Borjesons papirer har varme tilhængere i klubben. Jette Seidens særprægede papir, der har tilført repertoiret noget afgørende nyt, benyttes også. I det er flere processer blandet, og det kan have en næsten keramikagtig karakter. De mest overarbejdede typer er dog nok en smule bogfremmede. Man udfører selv sprængt papir, bakkemarmor, klistermarmortyper, gennemgående meget behersket, undertiden dog med meget dristige farver, som i nogle marmorpapirer af Selfort og Psilander. Man griber også nu og da til ensfarvet bøttepapir. Det kan til tider næsten blive for pænt og for let at sætte fingre på, og dog har jeg set få bind så helstøbte og stofligt tiltalende som et bind fra Jørgen Bergs svendeprøve: Mork sång (1949) i gråt bøttepapir med pergamentskinner og guldsnit, i kassette af samme papir. Oliefarver eller kridtfarver direkte malet på papiret er anvendt af Ole Olsen. To helt forskellige papirtyper af overordentlig æstetisk og praktisk værdi er lanceret af Ib Psilander og bragt i handelen. Fortsættes side

11 Udvalg af NB-Klubbens arbejder fra Aarets bedste bogbind I IT I i I m n m 11 n 1111 m innn i nmiii n i n i n 11 u i :i y n i i u n i ni i m m i II n n n n i ni m hi m ii n 11 nn i L1AAA1A-LU^* På denne opstilling ses fra venstre E. da Cunha; Oproret på højsletten, med Encke-papir og skråstreger i rygdekorationen (Jørgen Berg); et bind af Grethe Andersen (udenfor klubben); Leo Swane: Niels Larsen Stevns, med blindtrykte spidsbuer og titel forneden (Ole Olsen); Oehlenschlåger: Aladdin, med Salto's <»Arabisk«(Knud Erik Larsen). Lille kvartformat. UGL

12 ERIK DAL ; i SAK g- Dtr-KiSÉNi ^ ^oa t Æ-n U'n a e-r

13 Udvalg af NB-Klubbens arbejder fra Aarets bedste bogbind irfwrsn.:? durteil pi I \ Kl? : Æ Værker i mere end eet bind med sammenkomponeret rygdekoration fra Psilander & Berg ses foroven på disse sider, tv. Homer: Iliaden og Odysseen i dæmpede gulbrune farver med en ikke helt letlæselig titel i blindtryk, th. Lawrence Durrell: Alexandriakvartetten i lysebrunt med palladium, sort med rodguld, olivengrønt med citronguld, gulbrunt med blindtryk; farverne er valgt i samråd med ejeren efter titelpersonernes udseende eller navn, og Hellaspapiret afstemt efter skindet. Forneden tv. Psilanders bind til Isak Dinesen: Syv fantastiske Fortællinger: olivenfarvet lærred med rod og gron skindpålægning af uskærfet skind og reliefvirkning under lærredet. Oktav. U60, U62, U

14 ERIK DAL

15 Udvalg af NB-Klubbens arbejder fra Aarets bedste bogbind Sikker Hansen-udgaven afjohs. V.Jensen: Kongens Fald, indbundet af Knud Erik Larsen (U63): Mørkegrøn oasis med bl indtryk, hæftet på ægte bind, ubeskåret med guldsnit. Det enkle stregmotiv kan opfattes non-figurativt og sættes på omtrent enhver bog. Men udvælgelseskomiteen følte en stemning, en association til tunge skyer over tungt land, og dette viste sig at svare til bogbinderens intention. Er det så et talende bind? Side 296 to af Ole Olsens bind i stor stil og stort format, Théocrite: Les Idylles, naturel niger med teglstensfarvet pålægning, og L. M. Dominguir; Pablo Picasso, 1 oros y toreros, i sort maroquin med hvidt laktryk; begge fra U

16 ERIK DAL ipflfppi sillife Uåm^rnMwMmMk l " 298

17 Udvalg af XB-Klubbens arbejder fra Aarets bedste bogbind v ;? * Tv. to arbejder af Ole Selfort (U65 og U64). Papirbindet er morkeblåt med lyse pålagte papirstriber, svarende til typografien på titelbladet af Lars Gustafssons digtsamling En formiddag i Sverige. Folianten Monumenta Architecturae Danicae er udført på bestilling af Det kgl. Bibliotek i gulbrun maroquin med pålagte mørkebrune firkanter. Først ved afleveringen gik det op for bogbinderen, at denne dekoration kunne opfattes som byggesten, den var rent abstrakt tænkt. Jf. s. 292 og 307 f. - Herover Kumbel: Gruk fra alle årene , indbundet af Erik Lovborg i orange oasis med grå skindpålægning og blindtryk (U64). Dette gode og stramme bind følger indholdet dels ved valg af groteskskrift, dels ved at gengive omridset af titelbladets sammenslyngede komiske og tragiske maske

18 ERIK DAL Hans Meyers elegant komponerede edderkoppespind til bogen om Chagall er let og abstrakt nok til at kunne glæde også dem der er kritiske overfor talende bind. Kvartformat, rod maroqnin, blindtryk, guldtitel (U65). 300

19 JVB-Klubben Det ene har han kaldt Hellaspapir, og det findes i et trecifret antal farvekombinationer. Det er malet diagonalt i en eller to farver, eventuelt også med svage strøg parallelt med papirkanten, og kan have en vævet effekt, hvis det ikke var fordi vinklen ikke er ret. Nogle af de mest anvendelige farvekombinationer er fornylig fremstillet i litografi, og en prøve af dette papir er ved NB-Klubbens velvilje indsat s. 285 i denne artikel. Overfladen er meget behagelig, og det samme gælder det såkaldte Kronepapir, s Jeg har set et ark heraf, sort på lyseblåt, ophængt på en høj væg, og det virkede som lys fra et tagvindue, men mønstret skal opfattes abstrakt. Det fortjener her at nævnes, at NB-folkene som andre bogbindere også må udføre hel- og halvbind i lærred eller andre stoffer. Kun enkelte gange er sådanne nået frem til Forening for Boghaandværks udvælgelseskomite, men den har været lydhør, og også i denne artikel kan der være grund til at fremhæve de gode lærreders æstetiske værdi, så meget mere som de fleste bogsamlere dog af velkendte grunde ofte ser sig henvist til disse billigere materialer. Selforts bind til Inge og Sten Hegeler: Kærlighedens ABZ, med komplementaritetssymbolet pålagt i to brune nuancer skind, er af stor værdi (U63). Også Psilander har vist førsteklasses prøver af denne art og har i øvrigt skabt sig lidt af et speciale af hellærredsbind dekoreret ved bemaling, skindpålægning eller begge dele. To eksempler ses s. 294 og 302, andre bind i U61 og U62. Dekorationen af NB-Klubbens almindelige bindtyper er gerne behersket. Ofte er der slet ingen, idet man med rette finder, at en godt opsat titel er tilstrækkelig dekoration. Selv så dygtige håndværkere forgylder i øvrigt ikke altid selv, men lader specialforgyldere gøre det, eller de går uden for faget til en kalligraf. Foruden guld og blindtryk bruges palladium, lejlighedsvis farver, og man overgår hinanden i svære og elegante titler trykt på langs ad smalle rygge. Undertiden tillader man sig et par krumspring, komponerer titlens ord ind i det møn

20 ERIK DAL Hellærredsbind af Ib Psilander, udfort for Gustav Strand. Skindpålægning i flere farver med hentydning til forskellige sider af emnet i Harald Langberg: Dansk bygningskunst. ster, som papiret eller skindpålægningen skaber (s. 294), fraviger den normale placering eller lader teksten stå i en stor dekorativ grad som bånd over ryggen, men den slags virker sjældent helt overbevisende. Den traditionelle, af tabte historisk-tekniske forhold betingede opdeling af ryggen i 5-7 lige store felter, adskilt ved fileter, er her som ellers i nutidig bogkunst forsvundet. At vandrette linier over ryggen på den anden side er en fornem og tilstrækkelig dekoration, blot de står med mening, derom vidner flere arbejder, fx. Ole Olsens halvbind U59 nr. 54. Skråstreger, spidsbuer og lodrette streger ses på s Det er nærliggende, at Jierbindsværker differentieres også i dekorationen, så de udgør en helhed. Hugo Pellers flotte eksemp 302

21 NB-Klubben ler herpå vil huskes fra hans udstilling på Det kongelige Bibliotek, og en lovlig voldsom stribe Steinbeck-romaner indbandt Ole Olsen (U64), men enklere forsøg fra Psilander og Berg ligger før den tid (s. 294 og 295). Der er udvist sikkert mådehold, og det gælder også de tilløb til»talende bind«(reliures parlantes) uden for helbindene, som nu og da er forsøgt. Allerede det velvalgte papir kan tale. Jesper Ewald: Treklang i Seidenpapir med trekantmotiv, E. da Gunha: Oprøret på højsletten, i dybgrønne junglefarver (U60), Mork sång, i meget dystert papir og sort ryg (Løvborg, Selfort, Larsen). Et par symbolske eller figurative pålægninger på lærred er nævnt. - Som en løsning af en særlig opgave kan gælde et papirbind, hvor Meyer med elegance har udskåret hul i for- Hans Meyers bind til A. Samarakis: Jeg nægter, er klubbens eneste større forsøg i skindmosaikkens svære kunst. Der er benyttet et meget stort antal farver, og også overfladestrukturen varierer. Lille kvartformat, udført mon man foregriber begivenhedernes gang ved at gætte på»u 66«?

22 ERIK DAL permen for at gøre plads til et laksegl, der meget upraktisk fandtes på det pågældende skrifts forside, indbundet til Ny Carlsbergfondet. NBrKlubbens helbind spænder fra det totalt udekorerede til sindrige arbejder med pålægning, relief o. 1. En del har fundet vej til samlere, enkelte er købt eller ligefrem bestilt af Det kongelige Bibliotek og af Ny Carlsbergfondet til fondets egne eksemplarer af de derfra understøttede bøger. Men en del sidder endnu hos bogbinderen selv. Det er con amore-arbejde, ofte snese af arbejdstimer eller rettere fritimer for ét bind; i tilfælde af omgående salg indkasseres et beløb, som de fleste bogelskere vil finde højt og bogfremmede meningsløst; man vil idag normalt skulle betale mellem tusind og totusind kroner for et helbind, og prisen er altså heller ikke nogen ligegyldig sum for modtageren. Men det bør stå fast, at nogen lukrativ tidsanvendelse er der ikke tale om. Bogbinderen (og hans familie) må ligesom de fleste andre skabende være forberedt på at betale for sin drift til at skabe det udsøgte, betale ikke med udgifter, men med uforholdsmæssigt ringe indtægter. Det gælder, hvad en af mine kolleger i bogbindskomiteen skrev til vort forord 1962:»Man betaler kun for haandværket, kunstværket faar man i tilgift.«helbind dekorerede med en spinkel linieramme eller endog uden denne har ofte været genstand for drøftelse blandt bogvenner. På den ene side fører en så puritansk smag med sig, at skindets egen virkning kommer frem; og skind er nu skind, som K. F. Plesner forlængst har forklaret os. Vi har vel alle ved synet af stærkt dekorerede bind, vi ikke syntes om, sagt: Det er vel nok synd for det gode stykke skind. Fa den anden side må det dog hævdes, at den altfor peterforsigtige smag til tider ikke er til at skelne fra angst for den udfordring, der altid må ligge i et færdigt, men endnu ikke dekoreret helbind - rent bortset fra, at det også er svært at sætte enkeltlinierne rigtigt. Det er netop 10 år siden, Ingeborg Borjeson ved udstillingen 304

23 NB-Klubben Knud Erik Larsens helbind i gyldenbrun oasis med blindtryk til Torben Holck Coldings disputats i kvartformat om miniaturmaleren Cornelius Høyer, Bogen er subventioneret af Ny Carlsbergfondet og bindet udført for dettes bibliotek. af franske bind på Thorvaldsens Museum sagde de ofte citerede ord om danske bogbindere:»når de skal til at komponere deres helbind, samler de alt deres mod og sætter en guldprik i det højre hjørne«; man kan finde talen i Bogbinderi- og Kartonagearbejdernes Forbund i Danmark's Fagblad, juni Uretfærdigt som dette var, så rummede det dog en sandhedskærne, som de yngre bogbindere grundigt har gjort til usandhed gennem dristige og vellykkede kompositioner, naturligvis også uden for NB-Klubbens virke. Alligevel findes helt nøgne bind. Jørgen Berg har fornemmet den sort-hvide effekt i Holger M. Rasmussen og Johs. Larsen: Brændevinsgrisen, og klædt den i helt sort oasis (U59). Det er raffineret at forbinde en så enkel løsning med et guldsnit på ujævnt snit. En helt frapperende kunstnerisk virkning nåede Ole Olsen ved farver og materialer alene i bindet om

24 ERIK DAL Ernst Mentze: J. F. Willumsen, hvor det mørkegule skind kontrasterede til forsats, snit og kapitælbånd, fire dristige farver. Titlen var en sortlakeret lodret versalrække på ryggen (U61). NB-generationens naturlige udgangspunkt var i øvrigt den geometrisk prægede stil. Disse systemer af krydsende linier er til at hitte på for en normal begavelse, og de gør sjældent skind eller bog afgørende fortræd, men måske havde man efterhånden set nok af dem, som af tidligere års traditionelle spejlrammer (se Bv ). Med en selvstændig komposition i liniestil indbandt Larsen i en tidligere nævnt konkurrence Karl Madsens Lundbye-bog, og den dækkede han med tætte linier i blindtryk fra kant til kant bagom ryggen, kun afbrudt af to slanke spidser midt på permerne (Bv , s. 41, hvor spidserne fejlagtigt synes afgrænset af en guldlinie); med god grund købte Det kongelige Bibliotek dette bind, hvor man endog må bøje sig for den lette reliefvirkning ved spidserne, ganske som i Larsens umådelig elegante bind til Dostojefski: Storinkvisitoren med små firkanter i ganske svagt relief, blot omgivet af blindtrykslinier. Vore illustrationer omfatter eksempler på overordentlig enkelhed, der dog ikke falder traditionel ud. Skindpålægning og i endnu højere grad skindmosaik hører til de specialiteter, der ligger udover den almindelige bogbinderuddannelse, og århundredskiftets orgier i naturalistisk mosaik har næppe sidestykker nutildags. Hans Meyers imponerende, helt nye bind s. 303 er enestående i klubbens produktion. Bind med skindpålægning som afgørende faktor er derimod ikke sjældne, skønt også de kræver den største akkuratesse i skindets skærfning og øvrige behandling. Psilanders dristige lærredsbind med pålagt skærfet eller uskærfet skind er nævnt ovenfor, og i Bv s. 45 ses Ole Olsens bind om E. Mentze: William Scharff (U60); det må fremhæves, fordi dekorationen af flerfarvede skindspidser både er tydeligt af- 306

25 NB-Klubben I 1965 udkom på initiativ af Ole Olsen en roman fra latinamerikansk milieu: Broen i junglen af pseudonymet B. Traven med linoleumssnit af Per Ulrich og trykt hos Simon Gullander, Skjern. Uafhængigt af Det kongelige Biblioteks konkurrence har Ole Olsen udfort det her afbildede helbind i rødbrun oaseged med guldpålægning. Format stort kvart. hængig af bogens emne og dog selvstændig - den rette balance for et bind om en kunstbog. Anderledes ligger spørgsmålet om forhold mellem bog og bind ved Olsens tidlige, ofte afbildede bind om Walton & Gotton: Den fuldkomne Fisker (Bv 1959 s. 94); den lysebrune figur, lagt på grønt skind, leder tanken hen på en lavtstående organisme i dammens vand - men den er tegnet af Karen Strand med helt andet formål! Om mere eller mindre talende bind af Selfort og Larsen se s. 297 og 298. I virkeligheden er der en jævn overgang til det talende bind, man skal bare vide, hvad der står i bogen. Nogle enkle systemer af meget spidse vinkler på et af de bind, Olsen har udført under sit ophold hos Peller, siger i sig selv ikke meget, men

26 ERIK DAL ved man, at titlen er: Die Liebe von der Katze stammt, ser man straks knurhårene for sig (U64). Det meget tidlige, franskpåvirkede bind om Johs. V. Jensens Aarstiderne, tegnet af Karen Strand, synes ren abstraktion, på en måde for køligt til digtene, men den, der tæller efter, vil ikke forbavses over at finde netop 12 streger i hvert system. (Indbundet 1952, dekoration afsluttet 1958, U58, ill. Bv 1959 s. 86.) Mere håndgribelige er dekorationerne på to af Olsens tre udvalgte bøger fra 1965; Spidsbuer og lotusmotiver til store bøger om gotisk og oldægyptisk kunst. (Man må så have lov at mene, at det tredie bind med dets hidsige, spændingsfyldte vinkler var meget større kunst og meget mere Ole Olsen, se s. 288 øverst tilvenstre.) Særlig interesse for den figurative bindkomposition viser Meyer. Et interessant udkast til bibliotekets konkurrence om B. Traven: Broen i Junglen (se Dansk Bogbinder Tidende maj 1966) var en formelig landskabstegning og som sådan dygtigt udført, men ikke i samklang med bogens voldsomme tone. Sikrere i smagen var hans enkle spindelvæv til bogen om Chagall, se s Et helt nyt arbejde til en stor Storm- Petersen-bog viser på bagsiden en helt regelmæssig rektangulær spiral, på forsiden en silhouetagtig gengivelse af en tegning i bogen, således at tegningen står frit omgivet af streger i blindtryk. Kontrasten mellem den helt stramme bagside og den mere frie forside har med rette vakt modsigelse blandt Meyers kolleger, men repræsenterer et interessant stadium i bogbinderens arbejde; jeg er»kedelig«nok til at finde den geometriske bagside smukkest p.gr.a. lysspillet i den fremragende udførte liniedekoration på sort. Et ypperligt bind skabte Løvborg ved skindpålægning til Martin A. Hansen: Orm og Tyr; det var talende, men talen var dæmpet og udtryksfuld, se s De meget stærkt dekorerede bind er i øvrigt sjældne i Danmark i nyere tid. Der er ingen rigtig tradition for dem, de 308

27 NB-Klubben Erik Løvborg har til Martin A. Hansens Orm og Tyr brugt mørkerød oasis med skindpålægning i sort og gråt og har med dette bind opnået en høj grad af balance, dels mellem de to sider, hvoraf bagsiden ikke må være men dog gerne underordnet forsiden, dels mellem Sven Havsteen-AIikkelsens træsnit og sin dekoration, der er inspireret af kunstneren og dog selvstændig. U65, købt af Det kgl. Bibliotek overstiger, hvad selv velhavende samlere er vænnet til at betale, og på en eller anden måde er de ofte også fremmede for dansk naturel og smag. Vi er tilbøjelige til at synes, at de franske mesterværker og de hårde francs, man betaler for dem, er for voldsomme. Man må da glæde sig over, at især Ole Olsen har forsøgt sig i den store stil et par gange, størst på Paul Valérys bog om den franske bogbindermester Paul Bonet (U 60), hvis flotte, lidt stive dekoration også skyldes fru Strand. Blandt hans nyeste arbejder har Det kgl. Bibliotek købt bindet om Kelvin Lindemann: Ein Abend in Kopenhagen. Jeg har flere eksempler på, at betragtere med et køligt

28 ERIK DAL M Hl Problemet, hvilke boger der kan bære hvilke bind, kan nok nu og da give anledning til overvejelse, men Gunther Bohmers illustrationer og den elegante typografi kan vel siges at hæve Kelvin Lindemanns roman Ein Abend in Kopenhagen (En aften i koleraåret) op i et plan, der berettiger Ole Olsens pragtudfoldelse. Bindet, der omtales nærmere i texten, er sort med orangerøde firkanter i et palladiumnet. Hojde 24 cm. U64, kobt af Det kgl. Bibliotek forhold til moderne bogbind har bøjet sig for dette værk, og jeg har selv ved synet af det været ved at forlade min gamle kærlighed til bindet om Aarstiderne som det bedste mig bekendte nyere danske bind. Fælles for begge trods deres uhyre forskel er en stærk konstruktiv idé: I Aarstiderne det sindrige system med rette linier, der for ojet skaber en krum kurve, og den symmetriske udfoldelse af dette motiv i guld og palladium, i Lindemanns bog liniernes fortynding og dermed felternes øgede størrelse og faldende spænding bort fra det asymmetrisk 310

29 NB-Klubben anbragte fortætningspunkt. I begge tilfælde er bindet følt som en helhed, der må ses opslået, hvilket ikke bør opfattes som et krav, men som et plus. Den foregående fremstilling har jeg søgt at disponere efter materialer og processer. At forsøge et samlet billede af hver af de syv bogbindere er ikke blot vanskeligt, men kan også blive uretfærdigt. Uretfærdigt, fordi der er tale om kunsthåndværkere i levende udvikling, fordi jeg måske kender deres produktion i utilstrækkeligt omfang, og fordi forskellene mellem deres ydelser ikke blot må tilskrives forskelle i evner og smag, men også forskelle i de ydre vilkår, de har haft for udøvelsen af deres arbejde. Skulle man alligevel prøve at samle sig om de enkelte personer, da tegner Knud Erik Larsen sig ret tydeligt ved at være det ældste medlem i denne klub og et af de yngste medlemmer i Sandgrenklubben. Med stor soberhed og stramhed og usvigelig teknik har Larsen udført enkle bind af virkelig monumentalitet, men den friere eksperimenterelyst i valget af former og motiver tilhører snarere hans yngre kammerater. Af disse har Ole Olsen, som det vil fremgå af de indledende data, haft overordentlig medvind fra første færd. Det skyldes ikke blot hans helt usædvanlige evner, men også hans ikke mindre usædvanlige flid og energi, som får ham til altid at gå lige på, selv om der nu og da ryger en tallerken på gulvet. Ole Olsens bedste tidlige bind har som nævnt dekorationer af fru Strand. Senere ses både en fransk påvirkning og et mere kontinentalt anstrøg fra de schweizisk-tyske kredse, han har arbejdet sammen med. Ingen opgave er Ole Olsen for vanskelig, men danske betragtere vil måske nu og da se frem til en ny frigørelse, til et lidt personligere udtryk i Ole Olsens bind, der nu og da kan blive næsten for kølige og»kontinentale«i deres perfektion

30 ERIK DAL Mindre klart tegner sig tre af hans jævnaldrende, Jørgen Berg, Ole Selfort og Erik Løvborg. Man ville gerne se mere fra Jørgen Bergs hånd; ganske vist kan det ikke bebrejdes ham,-at et påskønnet arbejde som biblioteksbogbinder for en række større folkebiblioteker både under og efter hans samarbejde med Psilander har krævet sit, men hans arbejder repræsenterer en stilfærdig, sikker smag foruden det gode håndværk. Selfort og Løvborg viser en klarere fysiognomi, der synes at tendere henholdsvis mod noget mere konstruktivt og noget mere udtryksfuldt. Det sidste gælder i særlig grad Ib Psilander. Hans æstetiske sans, ikke mindst hans farvesans, er højt udviklet, og hans bind viser noget af et poetisk gemyt, oftest i forholdsvis lette omend muligvis stærke farver, og en meget personlig fantasi. Det sidste gælder som ovenfor antydet i høj grad også Hans Meyer, der konsoliderer sig år for år, og som sikkert gennem diskutable experimenter med talende bind vil nå frem til virkelig betydelige resultater. Lad denne konklusion være forsøgsvis; en mere almen og aldeles sikker konklusion kan i hvert fald drages af det foregående: at det danske håndgjorte bogbind har udøvere, der har stået parat til at udnytte de muligheder, tiden har givet, og at NB-Klubben heldigvis ikke er de eneste virkelig dygtige danske kunsthåndværkere inden for dette gamle fag, men at de udgør en ydedygtig og kvalitetspræget kærne i deres aldersklasse. 312

Nogle moderne franske luksusbind

Nogle moderne franske luksusbind Nogle moderne franske luksusbind Af BENT ANDRÉE Den blændende teknik, som de bedste blandt de franske bogbindere er i besiddelse af, kan først rigtig vurderes, når man står med et af deres bogbind i hånden

Læs mere

En ny stjerne på vort bogbinderfirmament

En ny stjerne på vort bogbinderfirmament En ny stjerne på vort bogbinderfirmament Af J. Olsen Under den stadig fremadskridende mekanisering, en udvikling der hverken kan eller bør standses, er det en trøst, at der af øg til fremstår følk, før

Læs mere

Nye danske Bogbind i Det kongelige Bibliotek

Nye danske Bogbind i Det kongelige Bibliotek Nye danske Bogbind i Det kongelige Bibliotek af forskningsbibliotekar, cand. theol. Ingrid Ilsøe Som i så mange andre fag opstod der i bogbinderfaget i forrige århundrede et skel mellem de i stort antal

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

Den håndindbundne bog, udvalgt

Den håndindbundne bog, udvalgt OG BOGKUNSTNERE Den håndindbundne bog, udvalgt 1951-1983 Årstallet efter bindbeskrivelsen Tredivernes depression og fyrrernes materialefattig- ucjgj orci e et dårligt grundlag for en fortsættelse af den

Læs mere

Danske bogbind fra de sidste 75 år

Danske bogbind fra de sidste 75 år Danske bogbind fra de sidste 75 år Af Edw. C. J. Wolf Da jeg modtog opfordringen til at give en oversigt over det danske bogbinds udvikling fra 1888 til 1963, var det med den største tøven, jeg efterkom

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter Søren Andersen Bente Hammershøy Dobbelteksponering Søren Andersen og datter Galleri Brænderigården viser en speciel udstilling, hvor far og datter, Søren Andersen og Karin Lønbæk, udstiller sammen med

Læs mere

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv

Gunnar Møller. -den eventyrlige kolorist. I. Fragmenter af et kunstnerliv Gunnar Møller -den eventyrlige kolorist I. Fragmenter af et kunstnerliv GM Bind 1 - Fragmenter af et kunstnerliv Lidenskab for liv Et kunstværk er et hjørne af tilværelsen set gennem et temperament. Wilhelm

Læs mere

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug.

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug. Dragværk Fra anden halvdel af 1700-tallet er tekstiler med såkaldt dragværk bevaret. Her trak kvinderne i brede borter tråde ud i hele stoffets bredde og syede derefter figurer som f.eks. dyr og træer

Læs mere

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull

Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Ejermærkning af Universitetsbibliotekets (ekskl. UB1) bøger og tidsskrifter af Torsten Schlichtkrull Der har i tidens løb været brugt mange forskellige stempler på UB / UB2 / DNLB (Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Læs mere

Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen

Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen Det traditionelle eksponat Af: Henrik Mouritsen Grundet den positive respons jeg har fået fra andre samlere og udstillere i forbindelse med min artikel i DFT kaldet Vejen til Guld, synes der at være interesse

Læs mere

FOR den, som vil studere Bøgernes ydre Dekoration, synes et overvældende

FOR den, som vil studere Bøgernes ydre Dekoration, synes et overvældende DANSKE BOGRYGGE HOVEDFORMER I DE SIDSTE HUNDREDE AAR Af ANKER KYSTER FOR den, som vil studere Bøgernes ydre Dekoration, synes et overvældende Materiale, i ypperlige Gengivelser og Beskrivelser, navnlig

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Karin Lønbæk Bente Hammershøy Dobbelteksponering Karin Lønbæk Der står Horsens med store bogstaver hen over de to kunstnere, der har fernisering d.11.september 2010 i Galleri Brænderigården. Det er far og datter: Søren

Læs mere

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Når jeg besøger en frimærkeudstilling, kan jeg ikke lade være med at blive imponeret over de tusinder af timer, der

Læs mere

Verdenskunst på Kunstmuseet i Vejle

Verdenskunst på Kunstmuseet i Vejle Verdenskunst på Kunstmuseet i Vejle Kontakt Olga Svindelspind for særlige tilbud til DIG! Kære kunstelsker Jeg er Olga Svindelspind, den ærligste kunstsælger i verden!! Jeg bor i Moskva, en by i Rusland,

Læs mere

PROCES DOKUMENT FUTURISME

PROCES DOKUMENT FUTURISME PROCES DOKUMENT FUTURISME JUNAD ASHRAF GRUPPE 5 1 1 Inholdsfortegnelse 1.Forside 2.Inholdsfortegnelse 3.Perioden & Stilarten 4.Tidstypiske Kunstrere 5.Karakteristisk Træk 6.Typografi 7.Reference til Nutiden

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Produktkatalog VIGTIGT!!

Produktkatalog VIGTIGT!! VIGTIGT!! Der tages forbehold for udsolgte varer samt enhver tænkelig fejl i dette katelog, herunder præsentation af farvevariationer. Der tages ligeledes forbehold for trykfejl, fejl i priser samt ændringer

Læs mere

Billeder og tegninger i Writer Indhold

Billeder og tegninger i Writer Indhold Billeder og tegninger i Writer Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...3 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Skygge...7 Justering af billedet...8

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy Jens Bredholt Ind til benet Bente Hammershøy Bente Hammershøy Ind til benet Jens Bredholt sluser det væsentlige ind, skærer et stykke ud af virkeligheden og fanger og fastholder det essentielle i motivet.

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011:

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe Att. Peter Stenstrup Holm Faaborg d. 15. august 2011 Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: KUNSTBILLEDBOG

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år.

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Et langt liv med tæpper Tekst og fotos: JAN ANDERSEN Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Erling Wiinstedt, 94, er æresmedlem af Selskabet for Orientalsk Tæppekunst og han driver trods sine høje

Læs mere

J.P. Jacobsen og kunsten

J.P. Jacobsen og kunsten J.P. Jacobsen og kunsten Faaborg Museum Aarhus Universitetsforlag J.P. Jacobsen og kunsten Tak for støtte til bogen og udstillingen J.P. Jacobsen og kunsten: 15. Juni Fonden A. P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

Bogvennen 1990 teknisk set

Bogvennen 1990 teknisk set Bogvennen 1990 teknisk set Manuskripterne er skrevet på en PC i tekstbehandlingsprogrammet Word Perfect 5.0, arkiveret på en 3 1/2 tomme diskette og overfort til sidebeskrivelseprogrammet Quark Xpress

Læs mere

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 numismatisk rapport 95 5 Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 Der er ingen tvivl om, at den mest urolige periode i Christian IV s mønthistorie er årene

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORENING FOR BOGHAANDVÆRK EDIGERET AF CHRISTIAN EJLERS ERIK C. LINDGREN STEEN STEGEAGER HANSEN SOMMER VED LILLEBÆLT, SIKKER HANSEN

MEDDELELSER FRA FORENING FOR BOGHAANDVÆRK EDIGERET AF CHRISTIAN EJLERS ERIK C. LINDGREN STEEN STEGEAGER HANSEN SOMMER VED LILLEBÆLT, SIKKER HANSEN OGVENB MEDDELELSER FRA FORENING FOR BOGHAANDVÆRK EDIGERET AF CHRISTIAN EJLERS ERIK C. LINDGREN STEEN STEGEAGER HANSEN SOMMER VED LILLEBÆLT, SIKKER HANSEN BOGEN I TREDVERNE Paul-Philippe Péronard: Bogvennen

Læs mere

Lokalbanken fylder 90 år

Lokalbanken fylder 90 år Lokalbanken fylder 90 år og forærer kunst til borgerne tid til nærvær Forord Lokalbanken har fornøjelsen af at præsentere 11 kunstværker, der er blevet indkøbt i anledning af bankens 90-års fødselsdag.

Læs mere

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition.

Den måde, maleren bygger sit billede op på, kaldes billedets komposition. Komposition - om at bygge et billede op Hvis du har prøvet at bygge et korthus, ved du, hvor vigtigt det er, at hvert kort bliver anbragt helt præcist i forhold til de andre. Ellers braser det hele sammen.

Læs mere

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015

Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 Afsløring af to Snaptun-sten lørdag den 24. oktober 2015 70 mennesker fra Snaptun var mødt frem til afsløringen af to Snaptun-sten. En står på Snaptunvej ved byskiltet og en står på Tønballevej ligeledes

Læs mere

Årsplan for 0. klasse 2014/2015

Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Årsplan for 0. klasse 2014/2015 Børnehaveklassens formål Det er børnehaveklassens formål at lette barnets overgang fra børnehave til skole og at forberede det til den egentlige skolegang. Vi prøver at

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

MOGENS ANDERSEN MALERI AKVAREL 1959-1995 7. APRIL 15. MAJ 2001 GALLERI PROFILEN

MOGENS ANDERSEN MALERI AKVAREL 1959-1995 7. APRIL 15. MAJ 2001 GALLERI PROFILEN VELKOMMEN TIL FERNISERING LØRDAG D. 7. APRIL KL. 12-15 PÅ PÅSKEUDSTILLING 2001 MOGENS ANDERSEN MALERI AKVAREL 1959-1995 7. APRIL 15. MAJ 2001 MOGENS ANDERSEN ER TILSTEDE PÅ FERNISERINGEN GALLERI PROFILEN

Læs mere

Digte lå billederne i en kuvert sammen med program for dagen

Digte lå billederne i en kuvert sammen med program for dagen Steen Kaalø Digte er vel digte eller er de? Digte som får megen opmærksomhed i øjeblikket, kan nogle gange virke frastødende. Måske er digtene gode men den næsten salvelsesfulde dyrkelse af digteren kan

Læs mere

grafisk design Designopgave Professionsbacheloruddannelsen i Grafisk Design xdanmarks MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Optagelsesprøve

grafisk design Designopgave Professionsbacheloruddannelsen i Grafisk Design xdanmarks MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Optagelsesprøve Designopgave Professionsbacheloruddannelsen i Grafisk Design Bogforside i tre varianter Du skal designe forsiden til Stieg Larsson roman fra 2006»Mænd der hader kvinder«i tre forskellige designs: Version

Læs mere

Avisen skrev Fra Flensborg Avis

Avisen skrev Fra Flensborg Avis Avisen skrev Fra Flensborg Avis 10.10.2016 Fem flotte træsnit Her præsenter vi en serie af Jørgen Haugen Sørensen, 1986, som sælges i ét sæt for mindstepris 40, enkeltvis 10. Hvert værk måler 27 x 34 cm.

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler.

19. Afsnit. Martinus som tegner og maler. 1 19. Afsnit Vi husker at Martinus i begyndelsen af sit arbejde med at beskrive sin kosmologi, valgte at fremstille de overordnede træk af kosmologien i form af symbolbilleder, som han selv tegnede og

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Ib Spang Olsen 80 år 11. juni 2001 [gentaget januar 2012]

Ib Spang Olsen 80 år 11. juni 2001 [gentaget januar 2012] http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Ib Spang Olsen 80 år 11. juni 2001 [gentaget januar 2012] Per-Olof Johansson En typisk Ib Spang Olsens forside, her

Læs mere

6. - 10. klasse. Opgaveark ...

6. - 10. klasse. Opgaveark ... Interiør, ung kvinde set fra ryggen, 1904. Randers Kunstmuseum 6. - 10. klasse Kunst kan udtrykke forskellige følelser og sætte følelser i gang hos beskueren. Det kan ske gennem komposition, figurers kropssprog,

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Janus Gottfred Elleby

Janus Gottfred Elleby Janus Gottfred Elleby Fotograf og billedhugger Janus Gottfred Elleby * 03. Feb. 1865, Østermarie, Bornholm. 11. Oct. 1959, Rønne Sygehus, Bornholm. Søn: Oskar Heinrich Arthur Elleby. * 02. Feb. 1892.??

Læs mere

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Mit navn: Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato. Så mange år er jeg: år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Lærereksemplar. kun til lærerbrug. Mit navn: Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato. Så mange år er jeg: år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Mit navn: Så mange år er jeg: år 0 9 8 7 6 5 Min klasse: Min skole: Jeg har fødselsdag måned og dato Datoen for børnenes fødselsdag skrives ind i månedsfeltet. Tegn dig selv. Tegn mønstrene færdige og

Læs mere

KOMMUNIKATION/ IT C. Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal:

KOMMUNIKATION/ IT C. Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal: Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal: 1 Indholdsfortegnelse: Farvelære s. 2 - farvens fysik s. 2 Øjet s. 2 - farvesyn s. 3 - nethinden s. 3 - efterbilleder

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

Vintertiden er altid en lidt stille tid i vores forening, vi bliver mest inden døre og hygger os med kunstquiz, Badehotellet og en god bog

Vintertiden er altid en lidt stille tid i vores forening, vi bliver mest inden døre og hygger os med kunstquiz, Badehotellet og en god bog BESTYRELSENS BERETNING FOR 2015 v/ FORMANDEN Vintertiden er altid en lidt stille tid i vores forening, vi bliver mest inden døre og hygger os med kunstquiz, Badehotellet og en god bog I april kom vi frem

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

Generelt indtryk. Tamron Adaptall SP 28-80, f/3,5-4,2

Generelt indtryk. Tamron Adaptall SP 28-80, f/3,5-4,2 Generelt indtryk Tamron Adaptall SP 28-80mm f/3,5-4,2 CF Macro er et lækkert objektiv som blev produceret i perioden 1983-1987, så det har altså nogle år på bagen. Objektiver er bygget i metal og glas

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

Format FACITLISTE I I I I I I I I I. Træningshæfte 1. klasse. Side 3. Facit, side 1-3. Format, Træningshæfte 1.1. Alinea. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx.

Format FACITLISTE I I I I I I I I I. Træningshæfte 1. klasse. Side 3. Facit, side 1-3. Format, Træningshæfte 1.1. Alinea. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Fx. Side Format Træningshæfte klasse Tæl ting Side FCITLISTE Side Skriv tallene Talforståelse. Marker med krydser antallet af blomster og deres blade, bier og deres vinger samt biller og deres ben. I I I.

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

Den festlige anledning

Den festlige anledning Den festlige anledning KUN FANTASIEN sætter grænser for, hvad man kan bruge hjemmelavede kryds-og-tværs-opgaver til. Jeg håber med denne bog at kunne give inspiration til fantasien. Her er et helt konkret

Læs mere

komposition GRATIS GUIDE På under 15 minutter L æ r m e r e o m

komposition GRATIS GUIDE På under 15 minutter L æ r m e r e o m L æ r m e r e o m komposition GRATIS GUIDE På under 15 minutter Introduktion 2 Altid et hovedmotiv 3 Ti tredjedele (two thirds) 4 Det gyldne snit 5 Forgrund, mellemstykke og baggrund 6 Diagonaler 7 Sidekomposition

Læs mere

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen Kære rektor, kære lærere på Sorø Akademis Skole, og især: Kære jubilarer, Det er en stor

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Af Thea 6. kl. 22/5 Coco Chanel

Af Thea 6. kl. 22/5 Coco Chanel Af Thea 6. kl. 22/5 Chanel Coco Indledning Coco Chanel var en af det 20. århundredes mest berømte modeskabere. Hun grundlagde det franske modehus Chanel, der især er kendt for parfumen Chanel No 5 og cocktail-kjolen,

Læs mere

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014

KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling. 4. oktober - 9. november 2014 En lærerguide KE14 - Kunstnernes Efterårsudstilling 4. oktober - 9. november 2014 Manuel Canu: From Wall to Floor, 2013 Introduktion Kære underviser I perioden 4. oktober til 9. november kan du og din

Læs mere

Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-)

Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-) Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-) I sommers fyldte en helt særlig lille pige 5 år, og jeg ville gerne give hende en hjemmelavet gave. Jeg spurgte hendes mor, om der var nogen særlige

Læs mere

KOMBINATIONER FARVEKORT FARVESÆTNINGER FRA VORES ARKITEKTKOLLEKTION

KOMBINATIONER FARVEKORT FARVESÆTNINGER FRA VORES ARKITEKTKOLLEKTION FARVEKORT KOMBINATIONER FARVESÆTNINGER FRA VORES ARKITEKTKOLLEKTION UDENDØRS 7 3110 392869 Beckers Maling A/S, Kornmarksvej 26, DK-2605 Brøndby Tlf. 4363 1611, fax 4363 0098. www.beckers.dk ART NR 039286/2007

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Indskoling, mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelser Maria Lassnig At male med kroppen 18/11 2016 26/2 2017 Om undervisningsmaterialet Dette er et undervisningsmateriale om særudstillingen

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Udstilling med spånkurve. Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012

Udstilling med spånkurve. Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012 Katalog Udstilling med spånkurve Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012 1 Per-Olof Johansson KATALOG Udstilling med spånkurve Per-Olof Johansson, DK og Lokal indsamling

Læs mere

på efterskolen DE SLIDTE GANGE MED NEUTRAL MALING ER BLEVET AFLØST AF ET FRISK PUST MED KLARE FARVER OG GEOMETRISKE MØNSTRE PÅ

på efterskolen DE SLIDTE GANGE MED NEUTRAL MALING ER BLEVET AFLØST AF ET FRISK PUST MED KLARE FARVER OG GEOMETRISKE MØNSTRE PÅ stram på efterskolen DE SLIDTE GANGE MED NEUTRAL MALING ER BLEVET AFLØST AF ET FRISK PUST MED KLARE FARVER OG GEOMETRISKE MØNSTRE PÅ GULVE OG VÆGGE PÅ RINGE FRI- OG EFTERSKOLE PÅ FYN. 38 DeFarver Tekst:

Læs mere

Foreningens vigtigste talerør er årbogen Bogvennen.

Foreningens vigtigste talerør er årbogen Bogvennen. Forening for Boghaandværks formål er at skabe interesse for bogfremstilling og at hæve niveauet for bogens form, funktion og udførelse. Foreningen blev stiftet i 1888 af xylograf F. Hendriksen. Foreningen

Læs mere

Analysemodeller og -metoder

Analysemodeller og -metoder Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 5. juni - 5. juli 2015 Mellem Tangkrogen og Ballehage Analysemodeller og -metoder TIL SKOLER KOM OG VÆR MED! Sculpture by the Sea er her igen. Skulpturudstillingen

Læs mere

FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK

FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK K A N O N FOR DESIGN OG KUNSTHÅNDVÆRK Flora Danica 2 Flora Danica er et middags- og dessertservice af porcelæn, udført på Den Kongelige Porcelainsfabrik 1790-1802. Det særlige ved Flora Danica-stellet

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

KOPIARK. Format 2.klasse Kopiside

KOPIARK.  Format 2.klasse Kopiside KOPIARK Format 2.klasse Kopiside nr. 1 Stranden Strimler til at skrive navne i. A4 A3 Format 3. klasse Kopiark Elevbog side 5 Format bh. kl. Alinea Kopiark Elevbog side 7 Stranden nr. 2 Søjler til registrering

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

DFÆL bladet. MedlemsbladforDanskForeningforÆldreLystfartøjer. Nr. 102 december 2009

DFÆL bladet. MedlemsbladforDanskForeningforÆldreLystfartøjer. Nr. 102 december 2009 DFÆL bladet MedlemsbladforDanskForeningforÆldreLystfartøjer Nr. 102 december 2009 1 Der var engang en Drage og den er her endnu For 81 år siden udskrev Göteborgs Kungliga Segel Sällskap en konstruktionskonkurrence

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE?

ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE? ER MIT BARN KLAR TIL SKOLE? At skulle starte skole kan være en stor omvæltning for både jer og jeres børn. I forældre har måske tanker som er mit barn nu skoleparat og hvad skal han/ hun egentlig kunne,

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

POP ART Fra ca. 1955. Foto og tekst. Erik Jørgensen

POP ART Fra ca. 1955. Foto og tekst. Erik Jørgensen POP ART Fra ca. 1955 Foto og tekst Erik Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse Forside... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Pop Art... 3 Kunstnerne... 4 Andy Warhol... 6 Richard Hamilton... 7 Jasper Johns... 8 Robert

Læs mere