Nyhedsbrev Oktober nr. 28. Kære kolleger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Oktober nr. 28. Kære kolleger"

Transkript

1 Kære kolleger Med folketingsvalget den 15. september blev de sidste mange måneders valgkamp endelig forløst, og med det nye regeringsgrundlag kender vi regeringens dagorden for den kommende periode. Nyhedsbrev Oktober nr. 28 Det kommer næppe bag på kommunaldirektørforeningens medlemmer, at den stramme økonomiske styring fortsætter, og der nævnes da også både budgetlov og udgiftslofter for kommunerne, samt at aftaler skal overholdes. Det virker bekendt. Det nævnes også, at der ønskes et flerårigt aftaleperspektiv om det er et løfte eller en trussel, må tiden vise. I regeringsgrundlaget nævnes tydeligt, at der skal frigøres ressourcer ved afbureaukratisering og regelforenkling. Det har vi hørt på i mange år. KOMDIR støtter synspunktet, hver gang det fremsættes, og vi glæder os hver gang til at høre om, hvad man så konkret har tænkt sig at gøre. Hidtil er talestrømmen som regel stoppet ved proklamationen, sjældent har der været konkrete forslag til, hvad man vil gennemføre af regelforenklinger. KOMDIR har budt Magrethe Vestager velkommen som ny indenrigsminister og meddelt hende, at vi fortsat konstruktivt støtter dette arbejde. Vi håber så på, at ambitionerne i regeringen er højere end blot at proklamere sine hensigter, og vi er af den opfattelse, at der kan nyttiggøres væsentlige samfundsressourcer ved en regelforenkling og afbureaukratisering. Regeringen vil flytte sit fokus mod effekt og resultater frem for kontrol af proceskrav, hvilket lyder lovende. Men samtidig vækker det bekymringer, når man så fortsætter med at definere et behov for, at kommunernes resultater og kvalitet måles i forhold til hinanden. Hvis det bliver det første "afbureaukratiseringsforslag" der gennemføres, så er vi helt tilbage i gammel tid. Det er glædeligt, at digitalisering fortsat er højt på listen og der nævnes en række andre initiativer, som lyder lovende set fra KOMDIR s side. Til sidst vil jeg blot nævne fra regeringsgrundlaget, at der skal ske en evaluering af kommunalreformen, og der nævnes eksplicit arbejdsdelingen mellem kommuner, region og stat. Det ligner en anden retning end den tidligere regerings aftale om at nedlægge regionerne. Måske er det en pauseknap, men det kan også blive en væsentlig debat om, hvem der fremover skal løse de brede sundhedsopgaver, specialundervisning og det specialiserede socialområde, samt miljø, trafik og regional udvikling. Møde med KL's direktion KOMDIR's hovedbestyrelse har den 11. oktober holdt møde med KL's direktion. På mødet drøftedes en række forhold af fælles interesse. Her vil jeg især fremhæve: At der var enighed om at sætte fokus på regeringens udmelding om afbureaukratisering og regelforenkling, og der arbejdes for, at der reelt 1

2 sker en sanering og oprydning i regelsæt og ikke kun en forenkling. At der i den fælles digitaliseringsstrategi lægges vægt på fælles udvikling, og at der skal være en tydelig beslutningsstruktur med en gennemsigtighed, således den enkelte kommune kan se sin egen rolle i processen og se, hvor og hvornår den kan påvirke den fælles udvikling.' Budget 2012 I skrivende stund ser det ud til at kommunerne overholder de økonomiske aftaler med regeringen. Regnskabet for 2011 ser ud til at overholde rammerne, udgiftsniveauet i budget 2012 ligger under servicerammen, anlægsbudgettet ligger over, men det understøtter regeringens ønske om kickstart, og endelig ser skatterne ud til at lande inden for den aftalte ramme. Aftaleoverholdelsen er et rigtig godt udgangspunkt for samarbejdet med den nye regering. Venlig hilsen Bjarne Pedersen Formand for KOMDIR Den Kommunale Lederpris 2011 KOMDIR deltager igen i år i COKs uddeling af Den Kommunale Lederpris. Prisen, der skal skabe opmærksomhed om god kommunal ledelse og præsentere rollemodeller i tre kategorier: Kommunale topledere Kommunale ledere af en faglig afdeling eller sektion i en forvaltning eller institution Ledere af kommunale institutioner. I hver kategori er feltet nu snævret ind til tre nominerede: Bedste kommunale topchef Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Albertslund Kommune Direktør Hosea Dutschke, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Børn- og ungedirektør Hanne Dollerup, Kalundborg Kommune Bedste kommunale fagchef/afdelingsleder Inge Meta Holm Nielsen, afdelingsleder for Jobcenter Vejle Peter Rosgaard, Furesø Kommune, Centerchef for Borgerservice og Kultur Jørgen Niemann, Randers Kommune, sektionsleder for Affald, Varme, Natur og Miljø Bedste kommunale institutionsleder Birgitte Sonsby, skoleleder på Ejerslykkeskolen i Odense Kommune Rasmus Christensen, leder af fritids- og ungdomsklubben, Club 222, Gladsaxe Kommune Helle Thorsen, Køge Kommune, leder af Lyngtoften, et botilbud for voksne 2

3 Selve overrækkelsen af prisen finder sted 10. november i København. Innovationspriserne 2011 Onsdag den 7. december 2011 inviterer KL s Konsulentvirksomhed (KLK) for fjerde gang til Innovationsdag og uddeling af KL s Innovationspris i Odense Congress Center. KL uddeler igen i år to priser for innovation i kommunerne: En for det radikale innovationsprojekt - der har skabt banebrydende nytækning En for det inkrementelle tiltag - der med små midler har skabt innovativ merværdi Sidste år deltog 34 projekter i konkurrencerne, som blev vundet af Fredericia Kommune og Odense Kommune med projekterne Længst muligt i eget liv og Når innovation giver arbejdsglæde i henholdsvis den store og den lille konkurrence. KOMDIR deltager i Innovationsprisernes dommerpanel, hvor kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde, og kommunaldirektør Rikke Vestergaard, Kolding, sidder. Læs mere om prisen på: KL Konference: Veje til vækst Den 23. november slår KL dørene op for 2011-udgaven af vores årlige, internationale konference. Den finder sted som et heldagsarrangement på Hotel Nyborg Strand. Det er 9. år i træk, at KL holder en konference for alle med interesse for internationalt arbejde. I år sætter konferencen fokus på kommunernes arbejde med at skabe vækst. Overalt i Danmark er kommunerne i fuld gang med at styrke erhvervsudviklingen, sikre at væksten tager hensyn til miljøet og skabe samarbejde mellem uddannelse og erhvervsliv. Formålet med konferencen er derfor at give deltagerne et internationalt perspektiv på den lokale vækstdagsorden. Deltagerne vil kunne gå hjem med masser af ny viden og inspiration til det praktiske arbejde med at skabe vækst. Konferencen retter sig mod kommunale medarbejdere med ansvar for internationale aktiviteter og medarbejdere i erhvervsråd, væksthuse, jobcentre, uddannelsesinstitutioner med videre. Med andre ord: Alle, der på den ene eller anden måde er involveret i arbejdet med at skabe vækst og udvikling i lokalsamfundet. Konferencens program vedhæftes. Yderligere oplysninger og mulighed for online tilmelding findes på KL s hjemmeside: Tilmeldingsfristen er den 28. oktober

4 Effekter af udlicitering af offentlige opgaver - Undersøgelser fra AKF Er der penge at spare ved at udlicitere offentlige serviceopgaver? AKF, Anvendt Kommunal Forskning, har foretaget den hidtil største gennemgang på området. I september offentliggjorde AKF en rapport, der præsenterer resultaterne af en systematisk gennemgang af den eksisterende dokumentation af effekter, fordele og ulemper ved udlicitering af offentlige opgaver. Rapporten gennemgår udliciteringens effekter for pris og kvalitet i opgaveløsningen, forskelle i effekter for pris og kvalitet på henholdsvis de tekniske områder og de bløde velfærdsområder samt konsekvenserne for de medarbejdere, som berøres af udlicitering. Konklusionerne er, at der generelt er dokumenteret besparelser ved at udlicitere på de tekniske områder, men at disse besparelser er forholdsvis små, og at der i mange tilfælde ikke er kontrolleret tilstrækkeligt for, om kvalitetsniveauet er det samme efter en udlicitering. På de bløde velfærdsområder er dokumentationen generelt af en lavere kvalitet, og der er her ikke belæg for at sige, at private aktører løser opgaverne billigere eller bedre, end det offentlige selv gør det. De dokumenterede effekter for medarbejderne er overvejende negative i både de danske og internationale undersøgelser. Læs hele rapporten på: Mikroøkonometrisk evaluering af den aktive beskæftigelsesindsats - Rapport fra AKF I den aktuelle debat om sanering og forenkling af beskæftigelsesindsatsen i kommunerne vil vi henvise til, at AKF i slutningen af 2010 udarbejdede rapporten En Mikroøkonometrisk Evaluering af den Aktive Beskæftigelsesindsats. Heri konkluderes det bl.a., at "effekterne af indsatserne er nedslående. Selv ved blot at studere de rå tal, kan problemernes omfang ses: Kun mellem 10 og 20 % af deltagerne i undersøgelsen er blevet selvforsørgende tre år efter indsatsen. Resultaterne er dog ikke overraskende, når disse sammenholdes med tidligere undersøgelser på området. Faktisk dokumenterer de fleste studier, at der ikke finder nogen nævneværdig opkvalificering sted i forbindelse med denne form for indsatser, der bringer deltagerne tættere på arbejdsmarked efter endt deltagelse". Læs rapporten i sin helhed her: Den aktive borger KOMDIR deltager i projektet Den Aktive Borger, som skal få flere danskere til at tage større ansvar og eget og andres liv. Mandag Morgen har 4

5 søsat projektet, og projektdeltagerne mødes løbende frem til januar 2012 for at samle praksiserfaringer om involvering og aktivering af borgerne, udvikle ny viden, undersøge de samfundsmæssige perspektiver og sætte emnet på dagsordenen i velfærdsdebatten. Målet med projektet er dels at udvikle modelkatalog for, hvordan borgeren kan komme til at spille en mere aktiv rolle i velfærdssamfundet, dels at sætte den aktive borger på dagsordenen. Projektet munder ud i et modelkatalog, der præsenteres på Velfærdens Innovationsdag 19. januar Læs mere på Danske kommuner og kvinderne Protocol tilbyder mentoring og netværk for kvindelige ledelsestalenter Hvordan kan det være, at så mange af de talentfulde og dygtige kvinder ikke går hele vejen til de øverste poster i organisationen? Protocol giver et bud på, hvordan kommunerne kan motivere, fastholde og udvikle de bedste kvindelige talenter. Protocol samarbejder med Kommunaldirektørforeningen om at gøre noget ekstra for at dygtiggøre og motivere kvinderne mod toppen i de danske kommuner, og dette samarbejde er bl.a. mundet ud i en mentorordning for dygtige kvinder. Meget peger nemlig på, at det især er mentoring, som virkelig får kvinderne til at få nogle aha-oplevelser og tage nogle karrierehop. Mentorordningens første hold er startet 1. oktober og kører et år. Læs mere om ordningen på Om Protocol Kort fortalt er Protocol specialiseret i at kvalificere og accelerere kvindelige talenter til ledelse. Netværket prøver med andre ord at løfte kvindelige ledertalenter ved hjælp af mentoring, netværk, rådgivning, tænketanke, undersøgelser m.m. PRIMO: Seminar Anvendelse af finansielle instrumenter PRIMO Danmark inviterer i samarbejde med KOMDIR, Danske Bank og Økonomidirektørforeningen til seminar om kommunernes anvendelse af finansielle instrumenter. Herunder vil udvalgets formand kontorchef, Søren H. Thomsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, orientere om rapporten og det forventede indhold af den nye lånebekendtgørelse som udgangspunkt for en debat om de nye rammer. Seminaret afholdes 24. november 2011 kl på Odense Rådhus. Tilmelding og program kan findes her: 5

6 SKI lancerer forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S lancerer som noget nyt en række forpligtende fælleskommunale indkøbsaftaler i tæt samarbejde med KL. Første bølge af forpligtende aftaler er klar i løbet af foråret og sommeren De nye indkøbsaftaler skal bidrage til at effektivisere kommunernes indkøb yderligere. Det er nødvendigt at træffe beslutning om tilslutning allerede nu. Regeringen og KL har som en del af økonomiaftalen for 2012 besluttet, at kommunernes økonomi skal effektiviseres yderligere ved at kommunerne indgår en række forpligtende indkøbsaftaler. Senest første halvår af 2012 skal der etableres mindst fire forpligtende indkøbsaftaler på områder, der rummer et stort besparelsespotentiale. SKI har i tæt samarbejde med KL og en række kommuner sat arbejdet i gang med at gennemføre forpligtende udbud på de første aftaleområder, der omfatter multifunktionsmaskiner, printere, forbrugsartikler, møbler og computere. Strategisk beslutning på topledelsesniveau For at kunne benytte de forpligtende aftaler skal kommunerne tilslutte sig indkøbsaftalen i en relativt kort tilslutningsperiode af en måneds varighed inden SKI offentliggør udbuddet. Processen for tilslutning til de forpligtende kommunale aftaler er dermed anderledes end ved SKI s ordinære rammeaftaler. Det betyder, at kommuner, der ønske at tilslutte sig de forpligtende aftaler, skal træffe en strategisk beslutning på topledelsesniveau om at tilslutte sig de forpligtende aftaler inden priser og leverandører er kendt. Efter offentliggørelsen af udbuddet vil det ikke være muligt at tilslutte sig aftalerne. Succesen for de forpligtende aftaler er afhængig af, at så mange kommuner som muligt tilslutter sig. Det er også baggrunden for, at KL har opfordret kommunerne til at bakke op om de nye indkøbsaftaler. Med en samlet stor volumen og et smalt standardiseret sortiment kan aftalerne opnå skarpere priser. Jeg glæder mig over, at SKI på denne måde kan bidrage til at kommunerne kan opnå yderligere effektiviseringsgevinster i tråd med økonomiaftalen for 2012, siger SKI s kunde- og kommunikationsdirektør Jan Michelsen. Styregruppen fastlægger rammerne Styregruppen for de forpligtende aftaler består af repræsentanter fra SKI, KL og en række kommuner, der i fællesskab fastlægger rammerne for aftalerne. De nye forpligtende aftaler bliver udbudt ved offentligt udbud. Aftalerne får et smallere sortiment end på SKI s frivillige aftaler. Der vil generelt være færre leverandører på aftalerne, og flere aftaler vil operere med en enkelt leverandør, hvilket vil lette tildelingen. For at sikre at priserne er helt skarpe har SKI indføjet en klausul, der betyder at et udbud kan annulleres, hvis der ikke opnås en tilfredsstillende pris. Læs mere om de forpligtende aftaler og se de opdaterede tilslutningsperioder på der løbende bliver opdateret med seneste info om aftalerne. 6

7 Internationalt udvalg og lidt om Milwaukee, USA Til at rådgive KOMDIRs bestyrelse vedrørende internationale forhold har bestyrelsen nedsat Internationalt Udvalg. Udvalget sigter mod, at den internationale dimension bliver mere markant i KOMDIRs virke. Bestyrelsen har netop sammensat udvalget således: Ib Østergaard Rasmussen, Guldborgsund kommune (formand) Jens Christian Birch, Næstved kommune Lars H. Olsen, Fanø kommune Nich Bendtsen, Syddjurs kommune Per Røner, Stevns kommune. Udvalgets opgaver er fortsat: at udarbejde og vedligeholde en international strategi med udgangspunkt i ledelsesvaretagelsen i danske kommuner i henhold til strategien at foreslå konkrete initiativer til styrkelse af internationaliseringen at holde sig orienteret om forhold, som vedrører internationalisering, og at følge op på disse at etablere et netværk mellem udvalget og udvalgte, internationale samarbejdspartnere med henblik på, gennem regelmæssige møder, at samordne de internationale aktiviteter at arbejde for at højne såvel motivationen som kompetencerne i medlemskredsen til aktivt at indgå i internationaliseringsaktiviteter. I 2012 bliver et væsentligt fokus EU. Danmark har som bekendt formandskabet i foråret, og udvalget er allerede ved at forberede input til KOMDIRs bestyrelse med henblik på at bidrage til EU debatten på det kommunale område. Udvalget modtager i øvrigt gerne input til sit arbejde fra medlemskredsen. KOMDIR har et kollektivt medlemskab af den amerikanske søsterorganisation ICMA. En delegation på 4 kommunaldirektører deltog i september i ICMA årsmøde i Milwaukee, USA. I spidsen for delegationen var KOM- DIR s formand, Bjarne Pedersen, der for første gang havde lejlighed til at hilse på sine amerikanske kollegaer. Udover at netværke med amerikanske kollegaer deltog delegationen i forskellige sessioner og workshops, ligesom der var flere formelle møder i internationale udvalg og lignende. Du kan læse mere om den amerikanske kommunaldirektørforening ICMA på Samarbejdet med den amerikanske organisation er de seneste år intensiveret, og det tætte samarbejde fortsætter. Det er derfor besluttet også at deltage i ICMA s årsmøde Årsmødet afvikles i Phoenix, Arizona i perioden otober Hvis der er medlemmer af KOMDIR, der allerede nu ser en mulighed for at deltage sammen med Internationalt Udvalg, bliver dette meldt ud som et tilbud i foråret. 7

8 Kommende arrangementer og møder Den kommunale lederpris Veje til Vækst et europæisk perspektiv (KL) PRIMO Seminar: Anvendelse af finansielle instrumenter KL s kommunikationsdøgn Møde mellem KL s direktion og Paraplyens bestyrelse Hovedbestyrelsesmøde i KOMDIR Innovationsdagen november 23. november 24. november november 30. november 6. december 7. december Udvalg og udpegninger På hovedbestyrelsesmødet 2. september udpegede HB en række nye medlemmer af følgende udvalg: Arbejdsgiverforum (kontaktudvalg på løn- og personaleområdet) Rådgivningspanel vedr. økonomistyring Teknikerkontaktudvalget Kontaktudvalg på Social- og Sundhedsområdet Det kommunale Digitaliseringsråd COK s bestyrelse Diplomuddannelsen i ledelse Dansk Byplanlaboratoriums Repræsentantskab PRIMO Danmarks bestyrelse Internationalt Udvalg Danmarks statistiks brugerudvalg for regioner og kommuner Den kommunale lederpris (dommerpanel) Innovationsprisen (dommerpanel) Direktør Heidi Becker-Rasmussen, Frederikshavn Kommunaldirektør Rikke Vestergaard, Kolding (tidligere udpeget af Økonomichefforeningen) Direktør Hanne Ahrens, Silkeborg Vicekommunaldirektør Birgitte Nystrup Lundgren, Rudersdal Økonomidirektør Peter Karm, Vejle Kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen, Vejle Vicekommunaldirektør Inger Marie Vynne, Gribskov Adm. Direktør Henrik Winther Nielsen, Solrød Vicekommunaldirektør Claus Thykjær, Gribskov (formand) Kommunaldirektør Jacob Nordby, Ringsted Kommunaldirektør Nich Bendtsen, Syddjurs Kommunaldirektør Lars Olsen, Fanø Vicekommunaldirektør Finn Gaardskjær, Halsnæs Kommunaldirektør Bjarne Pedersen, Rudersdal Kommune Socialdirektør Ole Pass, Rødovre Børne- og Kulturdirektør Flemming Olsen, Herlev Teknik- og Miljødirektør Torben Nøhr, Køge Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommunaldirektør Rikke Vester- 8

9 Arbejdsgruppe for revision af Hovedkonto 6 (KL) gaard, Kolding Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Ordførende direktør Jann Hansen, Silkeborg Se den fulde liste over KOMDIRs udvalg på KOMDIR s sekretariat Rudersdal Kommune Sekretariatet Øverødvej Holte Tlf Ansvarshavende redaktør Bjarne Pedersen 9

Kære Kolleger. Nyhedsbrev December nr. 29

Kære Kolleger. Nyhedsbrev December nr. 29 Kære Kolleger Efteråret 2011 har budt på mange begivenheder, som vil trække spor ind i det nye år og måske endda længere frem i tiden.globalt fylder de økonomiske kriser meget, men især Euro-krisen giver

Læs mere

Dagsorden Hovedbestyrelsesmøde. Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-06

Dagsorden Hovedbestyrelsesmøde. Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-06 Dagsorden Hovedbestyrelsesmøde Dato: 29. september 2013 Tid: Kl. 13.00-15.00 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-06 Afbud: Carsten Sand Nielsen, Thisted Nich Bendtsen, Syddjurs

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 11. december 2012 Tid: Kl. 13-15 Sted: KL-huset, lokale S-06 Afbud: Niels Højberg, Jann Hansen, Nich Bendtsen Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Hans Berthelsen, direktør

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 28. februar Tid: Kl. 13-15 Sted: KL-huset, lokale S-04 Afbud: Per Flemming Laursen, Jann Hansen, Jane Wiis, Nich Bendtsen Punkter: 1. Meddelser... 2 2. Temadrøftelse:

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 29. april 2014 Tid: Kl. 15.00-17.00 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-04 Afbud: Henrik Kolind Carsten Sand Nielsen Søren S. Steensen Lars

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 12. marts 2015 Tid: Kl. 15.30-17.30 Sted: Afbud: Hotel Comwell Hvide Hus, Aalborg Per Flemming Laursen Punkter: Punkt 2 blev behandlet som første punkt. 0. Meddelelser...

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 9. december 2014 Tid: Kl. 12.00-13.30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Per Røner, Henrik Kolind, Nich Bendtsen og Carsten Sand

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 10. august 2012 Tid: Kl. 10-12 Sted: Afbud: First Hotel Marina, Vedbæk Strandvej 391, 2950, Vedbæk Jane Wiis, Per Røner, Per Flemming Laursen, Bo Rasmussen Punkter: 0.

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bestyrelsesseminar onsdag den 3. februar torsdag den 4. februar 2016

Bestyrelsesseminar onsdag den 3. februar torsdag den 4. februar 2016 Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesseminar onsdag den 3. februar torsdag den 4. februar 2016 Deltagere: Tom Ahmt, formand Aabenraa

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Til kommuner og jobcentre

Til kommuner og jobcentre Til kommuner og jobcentre Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 21 74 00 E star@star.dk www.star.dk CVR 55568510 Forhøjelse af tilsagn for 2016 fra den regionale

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

STATUS FOR KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS FOR KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE DI ANALYSE STATUS FOR KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Konkurrenceudsættelsen i kommunerne er reelt stagneret. Der er desuden stor forskel på, i hvilket omfang kommunerne sender serviceopgaver i udbud.

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Selvejende institutioner. Rådg. grp. Nr. 2 2011. Nyhedsbrev. om effektive indkøb og institutionsforvaltning på selvejende institutioner

Selvejende institutioner. Rådg. grp. Nr. 2 2011. Nyhedsbrev. om effektive indkøb og institutionsforvaltning på selvejende institutioner Selvejende institutioner Rådg. grp. UVM SKI Nr. 2 2011 Nyhedsbrev om effektive indkøb og institutionsforvaltning på selvejende institutioner Indhold: 1. Ny partnerskabsaftale på vej fra 2011-2013 3 2.

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 1 Forpligtende aftaler Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 2 Forpligtende aftaler overordnet set SKI udbyder fra 2011-2015 en række fælleskommunale

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. April 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob April 2017 Antal personer i reformens målgrupper Antal fuldtidspersoner på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt

ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt ANALYSENOTAT Uligheden er ulige fordelt AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER JONAS SPENDRUP MEYER, BA.POLIT. Danmark er verdens mest lige land i. Men ser vi på tværs af landet,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag N OTAT Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag KKR Nordjylland varetager opgaver på en lang række politiske områder, herunder i særlig grad i forhold til Sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 10. december 2013 Tid: Kl. 13.00-15.00 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Lars Møller Nich Bendtsen Punkter: 0. Meddelelser... 2

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen

Kommunernes ringere indsats rammer integrationen 3. april 2009 Kommunernes ringere indsats rammer integrationen AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK OG KONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Mange indvandrere på kontanthjælp får ikke de lovpligtige

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Den 20. - 21. marts Program

Den 20. - 21. marts Program Kommunalpolitisk Topmøde 2014 Den 20. - 21. marts Program 2 Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2014 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde den 20.

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Arbejdsdeling og repræsentationer 2012

Arbejdsdeling og repræsentationer 2012 Arbejdsdeling og repræsentationer 2012 Formand: Flemming Olsen Næstformand: Hanne Dollerup Kasserer: Sekretær: Eik Møller Forretningsudvalg: Flemming Olsen, Hanne Dollerup og Årsmødeudvalg:, HanneDollerup

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere