VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr maj-2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr maj-2012"

Transkript

1 VEOK Information nr maj-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer om 1. Benedikt XVI for Haag Domstolen? 2. De amerikanske biskopper går til modangreb på SNAP 3. Benedikt kritiserer liberale præster 4. Belgisk biskop om gifte og kvindelige præster 5. USA: ordenssøstre under lup 6. USA: katolikker forlader kirken 7. The Tablet: lyt til folket 1. Benedikt XVI for Haag Domstolen? SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests) er en frivillig græsrodsbevægelse, der ved at tilbyde psykologhjælp og juridisk assistance hjælper ofre for præsters misbrug med at overvinde deres traumer og få økonomisk erstatning. Ved en paneldiskussion den 2. april 2012 på College of Law, University of Toledo, Ohio (USA) fortalte stifteren, advokaten Barbara Blaine og to andre menneskerettighedsjurister om bevægelsens skridt at lade Den internationale Forbryderdomstol i Haag tage stilling til, om den nuværende pave som kardinal har begået forbrydelser mod menneskeheden. Inddraget i sagen er også kardinalerne Angelo Sodano, Tarcisio Bertone og William Levada. Det var kun efter to årtiers forgæves kamp for at få den katolske kirkes ledelse til at påtage sig et medansvar for præsters seksuelle overgreb på børn, at bevægelsen i september 2011 traf den endelige beslutning om som en sidste udvej at overføre sagen til domstolen, sagde Barbara Blaine. Efter det var sket, havde mere end 600 personer fra 65 lande henvendt sig til organisationens jurister og fortalt, at også de var blevet misbrugt. Traktaten om Den internationale Forbryderdomstolen, vedtaget i 1998, trådte i kraft i 2002 og er nu underskrevet af 120 lande. Den har jurisdiktion i sager, der vedrører folkedrab, krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden, herunder organiseret voldtægt og seksuel vold. Dens formål er at fjerne immuniteten fra topembedsmænd og statsoverhoveder, som normalt undgår retsforfølgelse i deres hjemlandes juridiske system. Ifølge traktatens artikel 28 kan de dømmes, hvis de enten vidste eller bevidst lod hånt om oplysninger, som klart indikerede, at underordnede havde begået eller var i færd med at begå de nævnte forbrydelser, eller hvis de ikke tog alle nødvendige skridt for at forhindre dem eller undlod at lade de rette myndigheder efterforske og retsforfølge dem. Selv om domstolen ikke kan behandle forbrydelser, begået før 2002, indgår ældre sager i de siders dokumentation for at underbygge bevægelsens 85 siders lange anklageskrift om, at præsters seksuelle misbrug af mindreårige var systematisk og udbredt overalt i den katolske kirke. Det er bevægelsens påstand, at biskopperne fulgte direktiver fra Vatikanet, når de flyttede de sexkrænkende præster til andre sogne og bispedømmer, lagde hindringer i vejen for en retfærdig rettergang, destruerede bevismateriale og nægtede at samarbejde med de civile myndigheder. SNAP har brugt to år på at indsamle materiale og udarbejde anmodningen, sagde Barbara Blaine videre. Der er ingen forældelsesfrist, og Vatikanet vil ikke blive bedt om at udarbejde et svar. Så nu Infomail12013 side 1 af 5

2 er det op til domstolen at afgøre, om den finder dokumentationen juridisk holdbar. Gør den det, har den myndighed til at beordre paven arresteret og anklage ham for forbrydelser mod menneskeheden. Men ingen af deltagerne i paneldiskussionen forventede, at han ville blive ført ud af Vatikanet i håndjern, for det krævede også politisk vilje. Centeret for forfatningsmæssige Rettigheder i New York repræsenterer uden betaling SNAP over for domstolen, oplyste hun. (Kilde: ToledoBlade.com. 4. april 2012, se også VEOKs Nyhedsmail nr 123 den 13. september 2011, ) 2. De amerikanske biskopper går til modangreb på SNAP Bevægelsen SNAP har altid været en torn i øjet på de amerikanske biskopper, og paven har heller aldrig villet mødes med dens repræsentanter. Nu er de amerikanske biskopper så gået til modangreb. Biskoppen af Kansas City, der som den eneste amerikanske biskop indtil videre selv har en retssag på halsen for at have fortiet sine præsters misbrug af børn og unge over for de civile myndigheder, har nu bedt sine jurister om at anmode retten om at kræve alle bevægelsens papirer, s, referater af telefonsamtaler m.v. udleveret. SNAP har protesteret herimod, men en underretsdommer har givet biskoppens advokater ret, så nu er sagen anket til en højere retsinstans. Da der umiddelbart inden retssagen begyndte var et møde i den amerikanske bispekonference, ser repræsentanter for SNAP det som et forsøg fra biskoppernes side på at kvæle den forhadte bevægelse ved at tvinge den til at bruge sine indsamlede midler til advokater, der kan repræsentere bevægelsen, når søgsmålet går fra den ene instans til den anden gennem det amerikanske retssystem. En talsmand for bispekonferencen afviser ikke overraskende denne påstand. (Kilde: New York Times 12. marts 2012). 3. Benedikt kritiserer liberale præster Efter i fastetiden at have fået en ny parfume foræret, specielt fremstillet til ham af en italiensk designer, og i den hellige uge at have modtaget et to et halvt meter højt chokoladepåskeæg på 250 kg af chokoladefabrikanterne i Cremona i Norditalien var pave Benedikt klar til modangreb på, hvad der rører sig af reformkræfter i kirken. I sin prædiken under oliemessen skærtorsdag advarede han, omgivet af mere end præster, biskopper og kardinaler, imod opfordringerne til at ordinere kvinder. Sådanne kampagner synes mere at være udtryk for et desperat pres for at få realiseret egne ønsker end et seriøst forsøg på at tilpasse ens liv, så det blev mere lig Christus. Infomail12013 side 2 af 5

3 Uden at nævne landet, sagde paven, at en gruppe præster fra et europæisk land har opfordret til ulydighed mod kirkens lære, især i spørgsmålet om kvindelig ordination. Er ulydighed vejen til en fornyelse af kirken? spurgte paven og tilføjelse, at Johannes Paul II uigenkaldeligt havde erklæret, at kirken ikke har fået nogen bemyndigelse af Herren til at ordinere kvinder. Måske er sådanne kampagner motiveret af en omsorg for kirken og en tro på, at man ved drastiske ændringer er i stand til at bringe fornyelse i kirken. Men er ulydighed virkelig måden at opnå det på? spurgte paven igen. Nej, sagde han, sand fornyelse må være baseret på en livsførelse, som er indrettet således, at den følger Christus og Guds vilje. Perioden efter Det andet Vatikanerkoncil har vist, hvordan en sand fornyelse ser ud, og den kan iagttages i mange af de nye bevægelser, som er fyldt med troens glæde, lydighedens radikalisme, håbets dynamik og kærlighedens styrke. (Kilde: Catholic Herald 5.april 2012) 4. Belgisk biskop om gifte og kvindelige præster Biskop Johan Bonny af Antwerpen udtalte i et påskeinterview til den belgiske avis De Standaard, at han med glæde ville ordinere gifte mænd for at berige den pastorale service, kirken kan yde de troende. Han mente også, sagde han, at de fleste andre belgiske biskopper ville byde en sådan reform velkommen. Men at ordinere kvinder ville være mere vanskeligt, udtalte han videre, for det rejste teologiske spørgsmål i stedet for blot kirkeretslige, som det var tilfældet med ordination af gifte mænd. De belgiske katolikker ville sikkert acceptere kvindelig ordination, men det er et vanskeligt spørgsmål overalt i verden. Samtidig gav han udtryk for, at han støttede cølibatet som et profetisk tegn, især i et forbrugersamfund som vores, hvor seksualitet undertiden trivialiseres. (Kilde: The Tablet 14. april 2012) 5. USA: ordenssøstre under lup I 2002 var det de amerikanske præsteseminarier, der blev underkastet et serviceeftersyn af Vatikanet, i 2009 var det de amerikanske ordenssøstre, der skulle kontrolleres ved en såkaldt apostolisk visitation. Nu er turen kommet til de amerikanske søstres paraplyorganisation, The Leadership Conference of Women Religious (LCWR), der omfatter 80 % af alle ordenssøstre i USA. Troslærekongregationen har bestemt, at organisationen skal visiteres af ærkebiskop Sartain af Seattle og biskopperne Paprocki og Blair. Motivet skulle ifølge Vatikanet være, at søstrenes organisation har fokuseret for meget på fattigdom og social uretfærdighed, samtidig med at de har været tavse, når det drejede sig om abort og homoseksuelle ægteskaber. Desuden anklages de for i et offentligt brev at have støttet præsident Obamas sundhedsreform og derved ikke at være i overensstemmelse med deres biskopper, som er kirkens autentiske lærere, når det drejer sig om tro og moral. Jeg er forbavset, siger sr. Simone Cambell fra en af organisationens undergrupper. Jeg er tilbøjelig til at tro, at det var vores brev, som har gjort dem vrede. Vi har ikke krænket nogen lære, vi har blot rejst spørgsmål og tolket politiske emner. (Kilde: New York Times 18. april 2012). Infomail12013 side 3 af 5

4 6. USA: katolikker forlader kirken Inden for de sidste årtier har så mange katolikker forladt kirken, at deres antal er mere end 30 mill. svarende til 10 % af befolkningen, skriver Sidsel Nyholm om en amerikansk rapport i Kristeligt Dagblad. Det hyppigste motiv hertil er biskoppernes skandaløse håndtering af sagerne om præsters overgreb på børn, det næst hyppigste kirkens holdning til homoseksualitet. Mange har også været utilfredse med deres præst, som de har fundet arrogant, fjern og kølig eller uinspirerende i sine prædikener. Andre motiver angives at have været: kirkens tætte forbindelser til det republikanske parti, dens holdning til skilsmisse og kvindelige præster. Men der er også dem, der har forladt kirken, fordi de ikke finder den konservativ nok. De, der er tilbage, er dog temmelig trofaste, for 31 % af USA s katolikker går i kirke hver søndag, viser en anden undersøgelse. (Kilde: Kristeligt Dagblad 23. april 2012) USA s befolkningstal er ifl. Wikipedia på 312 mill., af hvilke 24 % er katolikker. Er ovenstående tal på 30 mill. korrekt, hvilket jeg godt kan have mine tvivl om, vil det svare til, at kirken har mistet en tredjedel af sine medlemmer siden The Tablet: lyt til folket Som en kommentar til problemerne i Østrig og Irland havde det engelske ugemagasin denne kommentar: Katolicismens ry som en ensartet trosretning er ikke længere fortjent. Det sidste eksempel [på afvigelse] kommer fra den katolske kirke i Irland, som ikke for så lang tid siden var den mest konservative del af den vestlige katolicisme. En ny undersøgelse af græsrøddernes mening afslører, at den typiske irske katolik ikke længere følger kirkens lære på en række områder, herunder især på dem, der vedrører sex og køn. Samtidig fremgår det af undersøgelsen, at irerne stadig er de mest trofaste katolikker i Europa. Men trofaste over for hvad? Undersøgelsen viser, at katolikkerne ikke længere anser kirkens lære på disse områder for normativ, og at afvigelser fra den betragtes som noget normalt. Infomail12013 side 4 af 5

5 Det ville være mærkeligt, om dette snapshot af sensus fidelium [de troendes opfattelse] var specielt for Irland. Alle vidnesbyrd, bl.a. undersøgelser i England, viser, at det er det ikke. Hvordan man skal forholde sig til denne situation er en enorm udfordring for kirkens lederskab. Indtil nu har dens reaktion været at søsætte et nødvendigt program for re-evangelisering af Europa og at takle afvigelser blandt biskopper og præster ved at påtvinge dem doktrinær disciplin. Det sidste, som nu har vist sig ved at to [i virkeligheden fire] irske præster har fået tale- og skriveforbud af deres orden, er med garanti kontra-produktiv. Disse præster bringer ikke de troende på vildveje, men tager i deres pastorale arbejde hensyn til meningssituationen hos lægfolk en meningssituation som allerede har fjernet sig fra den kirkelige ledelse på grund af dens håndtering af misbrugsskandalerne. Kardinal Schönborn i Wien står over for det mest højlydte udtryk for normativ afvigelse : det østrigske præsteinitiativ Indtil nu har han ikke taget den store stok frem, skønt han utvivlsomt er under pres fra Vatikanet til at gøre det. Pave Benedikts ord under oliemessen røber ikke den store lyst til dialog. Han opfordrede præsterne til at efterligne Christus, som viste lydighed og ydmyghed lige til korset. Kardinal Schönborn hilste pavens ord velkommen, men træder tydeligvis varsomt. Ligesom i Irland siger det østrigske præsteinitiativ, hvad mange af deres sognebørn tænker privat. Den tavse ulydighed viser sig i praksis ved, at brugen af prævention og uddeling af kommunion til gengifte allerede er almindelig. Ulydigheden inkluderer desuden en forkastelse af argumenterne imod ordination af gifte mænd og kvinder. Det katolske lægfolks holdning til homoseksualitet har også ændret sig betragteligt inden for den sidste generation. Intet re-evangeliseringsforsøg vil være i stand til at ændre herpå. Så hvem er ude af trit lederne eller de ledte? Ja, hvem er egentlig hvem? Hvis de afvigende præster blot at talsmænd for et afvigende lægfolk, så åbner der sig en dyb kløft mellem kirkens øverste ledelse, især Vatikanet, og flertallet af lægfolk. At nå disse mennesker er ikke muligt i dag, fordi kirken har forsømt at skabe institutioner, gennem hvilke en ærlig dialog kan føres. Et nyttigt middel ville derfor være at indhente denne forsømmelse. Men først og fremmest: Vatikanet må lære at lytte. Og det øjeblik synes stadig langt væk. (The Tablet 14. april 2012) Infomail12013 side 5 af 5

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 18 24-juli-2012

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 18 24-juli-2012 VEOK Information nr. 18 24-juli-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer om Indhold 1. Pavens opmuntring til de gengifte: jeres lidelse er en gave 2. Tyskland: Katholikentag i Mannheim 3. Nyt

Læs mere

1. Nye tekster i dokumentation Nedenstående fire dokumenter er nu lagt ud på vor hjemmeside - www.veok.dk.

1. Nye tekster i dokumentation Nedenstående fire dokumenter er nu lagt ud på vor hjemmeside - www.veok.dk. VEOK Information nr. 15 2-nov-2013 Formanden orienterer Indhold 1. Nye tekster i Dokumentation 2. Australien: Præst ekskommunikeret af pave Frans 3. Irland: Fr Flannery trækker sig 4. England: Antallet

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 25 14-nov-2012

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 25 14-nov-2012 VEOK Information nr. 25 14-nov-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. Interviewet med kardinal Martini: en rettelse 2. Danmark: advokat Kjeldsens rapport 3. Norden: stigende antal

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 16 14-jun-2012

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 16 14-jun-2012 VEOK Information nr. 16 14-jun-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer om 1. Vatikanet afviser at tale med Præste-Initiativet 2. Østrig: præst vs menighed 3. Schweiz: en kirke med færre præster

Læs mere

1. Ærkebiskop Leónard i Belgien

1. Ærkebiskop Leónard i Belgien Nyhedsmail nr. 109 27-jan-2011 Kaare Rübner Jørgensen orienterer om to aktuelle emner: 1. Ærkebiskop Leónard i Belgien 2. Ærkebispedømmet Milwaukee s konkurs 1. Ærkebiskop Leónard i Belgien Biskop Olmsted

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr nov Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer

VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr nov Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer VEOK Information nr. 13 19-nov-2015 Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. USA: hvad kostede sexskandalerne? 2. Norge: biskop Müller død 3. Irland: debat ønskes om kvindelige præster 4.

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 26 28-nov-2012

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 26 28-nov-2012 VEOK Information nr. 26 28-nov-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. En katolsk reaktion på det amerikanske valg 2. Mary McAleese og kardinal Law 3. Kardinal Danneels om konciliet

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 11 07-apr-2012

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 11 07-apr-2012 VEOK Information nr. 11 07-apr-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer om 1. Italien: Vatikanet skal betale skat 2. Vatikanet: Paven advarer mod en ikke-religiøs tolkning af livet 3. Vatikanet:

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 14 22-maj-2012. yheder om Irland

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 14 22-maj-2012. yheder om Irland VEOK Information nr. 14 22-maj-2012 yheder om Irland 1. Den pavelige visitation 2. Irland: de "oprørske" præster 3. Presset på kardinal Seán Brady stiger 4. Katolikker kræver demokrati i kirken 5. Irland

Læs mere

Formanden orienterer. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 7 29-jun-2014. Indhold

Formanden orienterer. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 7 29-jun-2014. Indhold VEOK Information nr. 7 29-jun-2014 Formanden orienterer Indhold 1. Kardinal Maradiaga om modstanden mod pave Frans 2. Pave Frans fortsætter oprydningen i Vatikanet 3. Kardinal Bertones nye lejlighed i

Læs mere

Formanden har ordet. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. www.veok.dk. 15-marts-2010

Formanden har ordet. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. www.veok.dk. 15-marts-2010 15-marts-2010 Formanden har ordet Indhold 1. Pastoralrådsmøder 2. Den katolske kirke har brug for din mening 3. Kirkeskat 4. Sexskandalerne i Tyskland 5. Irland 6. Cølibatet 1. Pastoralrådsmøder Efter

Læs mere

Udenlandske nyheder, fortsat fra VEOK Information nr. 3

Udenlandske nyheder, fortsat fra VEOK Information nr. 3 VEOK Information nr. 4 8-feb-2012 Udenlandske nyheder, fortsat fra VEOK Information nr. 3 Indhold 6. Holland Et massivt misbrug af børn 7. Belgien Ærkebiskop Léonard - Brug af lægfolk: 8. Tyskland Caritas

Læs mere

Formanden orienterer. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 5 7-maj-2014. www.veok.dk

Formanden orienterer. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 5 7-maj-2014. www.veok.dk VEOK Information nr. 5 7-maj-2014 Formanden orienterer Indhold 1. Sidste nyt: gifte præster? 2. Spørgeskemaet om familien og dets følger 3. Debat om gengiftes adgang til kommunion 4. Misbrugssager 4.1.

Læs mere

1. Belgien: ny ærkebiskop af Malines-Bruxelles (Mechelen-Brussel)

1. Belgien: ny ærkebiskop af Malines-Bruxelles (Mechelen-Brussel) VEOK Information nr. 1 19-jan-2016 Med ønsket om et godt og forhåbentlig mere fredfyldt nyt år til alle vore medlemmer orienterer vor formand om nogle af de begivenheder, der fandt sted i slutningen af

Læs mere

Med irske øjne: præsters sexmisbrug af børn og unge af Kaare Rübner Jørgensen

Med irske øjne: præsters sexmisbrug af børn og unge af Kaare Rübner Jørgensen Med irske øjne: præsters sexmisbrug af børn og unge af Kaare Rübner Jørgensen Uanset om man er katolik eller ej, stiller mange danskere sig i disse dage spørgsmålet, hvorfor katolske præster overalt i

Læs mere

Den katolske Kirke vil undersøge overgrebssager til bunds (Pressemeddelelse udsendt af bispekontoret for nogle dage siden.)

Den katolske Kirke vil undersøge overgrebssager til bunds (Pressemeddelelse udsendt af bispekontoret for nogle dage siden.) Nyhedsmail nr. 86 29-mar-2010 Den katolske Kirke vil undersøge overgrebssager til bunds (Pressemeddelelse udsendt af bispekontoret for nogle dage siden.) Den katolske Kirke i Danmark er i den sidste tid

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr aug-2012

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr aug-2012 VEOK Information nr. 19 13-aug-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. Beredskabsplaner 2. Vatikanets økonomi 3. Spanien: kan kirken beskattes? 4. USA: kardinals højre hånd idømt

Læs mere

Freisingmødet 16.-18. juni 2006

Freisingmødet 16.-18. juni 2006 VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker www.veok.dk VEOK's Nyhedsmail nr. 35 21-jan-2007 Nytårshilsen til alle VEOK s medlemmer Januar er opkaldt efter den romerske gud Janus guden med de to hoveder,

Læs mere

Formanden kommenterer

Formanden kommenterer 16. april 2009 Formanden kommenterer Fra den store verden Biskopper kendte til præsters sexbrug af børn Den amerikanske sexskandale udvikler sig mere og mere. Ikke alene undersøger anklagemyndigheden i

Læs mere

Udtalelse om kvindelige præster trækkes tilbage

Udtalelse om kvindelige præster trækkes tilbage Formanden har ordet Kære medlem Udtalelse om kvindelige præster trækkes tilbage Verdensungdomsdagene i Madrid Det irske problem igen 1. Anmeldepligt 2. Pontifikal tavshedspligt 3. Kardinal Ratzingers retningslinier

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 23

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 23 VEOK Information nr. 23 8-okt-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. Vatikanet: paven tager en gengift til kommunion 2. Tyskland: debat om gengifte 3. Tyskland: kirkeskat og medlemskab

Læs mere

Formanden har ordet. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. www.veok.dk. 2-sep-2011

Formanden har ordet. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. www.veok.dk. 2-sep-2011 Formanden har ordet Kære medlem 1. Østrig: Kardinal Schönborns reaktion 2. Irland: Den hellige Stol og Vatikanet under pres 3. Irland: Flere bispedømmer trues af konkurs 4. Irland: Angreb på skriftemålets

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 7 28-feb-2012

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 7 28-feb-2012 VEOK Information nr. 7 28-feb-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer om 1. De nye kardinaler 2. Kardinal Dolan 3. Østrig: Biskopper kaldt til Rom 4. Østrig: Tvungen kirkeskat for alle? 5.

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Udenlandske nyheder Del 1 af 2

Udenlandske nyheder Del 1 af 2 VEOK Information nr. 3 1-feb-2012 Udenlandske nyheder Del 1 af 2 Indhold 1. Forbud mod piger som ministranter 2. Paven helgenkårer spanske præster 3. Vatikanet Paven usurperer historien - En pinlig misforståelse:

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 9 6-aug-2015. www.veok.dk. Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer.

VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 9 6-aug-2015. www.veok.dk. Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer. VEOK Information nr. 9 6-aug-2015 Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. Norge: staten kræver 40 mill. 2. Polen: en befolkning under forvandling 3. Tyskland: ny katolsk arbejdsret 4. Pave

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker

VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker Referat VI ER OGSÅ KIRKEN s 7. ordinære generalforsamling søndag den 18. april 2010 kl. 15.00 - Flintholms Sogn Menighedssal 1. Formanden bød velkommen 2. Valg af stemmetællere. To af de fremmødte medlemmer

Læs mere

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker VEOK Information nr. 4 22-mar-2015 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B,

Læs mere

1. Vatikanet: retningslinier for håndtering af præsters misbrug af børn

1. Vatikanet: retningslinier for håndtering af præsters misbrug af børn VEOK Information nr. 2 19-feb-2016 Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. Vatikanet: retningslinier for håndtering af præsters misbrug af børn 2. Vatikanet: Vatileak II-sagen 3. Tyskland:

Læs mere

Kaare Rübner Jørgensen, formand for VEOK, orienterer og kommenterer:

Kaare Rübner Jørgensen, formand for VEOK, orienterer og kommenterer: 12-feb-2010 Kaare Rübner Jørgensen, formand for VEOK, orienterer og kommenterer: Indhold 1. Svar til biskoppen 2. Den tridentinske messe 3. Sognesammenlægninger i København? 4. Pastoralrådsmøder 5. Nye

Læs mere

VEOK-Information 6/2017

VEOK-Information 6/2017 VEOK Information 12. juni-2017 VEOK-Information 6/2017 Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. Fremtidsværksted for den katolske kirke i Danmark. 2. Irland: antallet af katolikker er faldende.

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

Pave Frans er en Jesus Kristus-centreret mand, der læser i Bibelen hver dag. Luis Palau, præst og evangelist 2

Pave Frans er en Jesus Kristus-centreret mand, der læser i Bibelen hver dag. Luis Palau, præst og evangelist 2 Han er sky, reserveret og fåmælt og har aldrig været karrierebevidst. Men det er netop de karaktertræk, der betragtes som hans største fortrin. Han lever spartansk og enkelt, samtidig med at han er dybt

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. 1,1-18 I nat hørte vi i første læsning om det store lys, som skal ses af de

Læs mere

Irland på kollisionskurs med Vatikanet

Irland på kollisionskurs med Vatikanet Nyhedsmail nr. 122 6-aug-2011 Irland på kollisionskurs med Vatikanet ved Kaare Rübner Jørgensen Som omtalt i enkelte danske aviser, bl.a. i Kristeligt Dagblad den 30. juli, har Vatikanet hjemkaldt sin

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 12 20-apr-2012. 1. Danmark: Jesu Hjerte Kirke. www.veok.dk

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 12 20-apr-2012. 1. Danmark: Jesu Hjerte Kirke. www.veok.dk VEOK Information nr. 12 20-apr-2012 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer om 1. Danmark: Jesu Hjerte Kirke 2. Tyskland: børnehaveleder fyret på grund af skilsmisse 3. Australien: Benedikt XVI

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker

VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker VEOK Information nr. 1 4-jan-2012 VEOKs bestyrelse håber, at vore medlemmer og alle, der er interesseret i vort arbejde, har haft en velsignet jul og ønsker dem et rigtig godt nyt år. Indhold 1. Hvem ejer

Læs mere

Her følger først nogle dugfriske nyheder og derefter nogle ældre nyheder, som stadig kan have interesse.

Her følger først nogle dugfriske nyheder og derefter nogle ældre nyheder, som stadig kan have interesse. VEOK Information nr. 9 30-apr-2013 Formanden orienterer Her følger først nogle dugfriske nyheder og derefter nogle ældre nyheder, som stadig kan have interesse. Indhold 1. Pave Frans opretter et nyt paveligt

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Kardinal König Revideret Det andet Vatikankoncil König - den sidste af koncilets fædre

Kardinal König Revideret Det andet Vatikankoncil König - den sidste af koncilets fædre I anledning af kardinal Königs død, bringer vi nedenfor en artikel som Børge Mannov fik optaget i Katolsk Dialog for et par år siden. Det er et referat af et stort interview med kardinal König af Wien.

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Sociallæren og den katolske kirkens engagement i politik og sociale spørgsmål

Sociallæren og den katolske kirkens engagement i politik og sociale spørgsmål Sociallæren og den katolske kirkens engagement i politik og sociale spørgsmål Katolsk sociallære Kirkens institutioner for fred og retfærdighed Pave Frans og fremtiden for sociallæren Danmark Debat Udvikling

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr aug Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer

VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr aug Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer VEOK Information nr. 10 20-aug-2015 Formanden Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. Retssagen mod Jozef Wesolowski 2. Vatikanets nye tribunal 3. Belgien: kardinal Léonard pålagt at betale erstatning

Læs mere

Formanden orienterer. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr jan Indhold

Formanden orienterer. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr jan Indhold VEOK Information nr. 1 27-jan-2015 Formanden orienterer Indhold 1. Pave Frans tale til kuriens kardinaler 2. De nye kardinaler 3. Ny ærkebiskop i Chicago 4. Kardinal Burke s degradering 5. Kardinal Burke:

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

Indhold 1. Hans Küng: Om det kommende pavevalg 2. Andrew Brown: Den kommende paves tre store udfordringer 3. IMWAC og det kommende pavevalg

Indhold 1. Hans Küng: Om det kommende pavevalg 2. Andrew Brown: Den kommende paves tre store udfordringer 3. IMWAC og det kommende pavevalg VEOK Information nr. 5 8-mar-2013 Indhold 1. Hans Küng: Om det kommende pavevalg 2. Andrew Brown: Den kommende paves tre store udfordringer 3. IMWAC og det kommende pavevalg 1. Hans Küng: Om det kommende

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Formanden orienterer. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 5 28-mar-2015. Indhold. www.veok.dk

Formanden orienterer. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. VEOK Information nr. 5 28-mar-2015. Indhold. www.veok.dk VEOK Information nr. 5 28-mar-2015 Formanden orienterer Indhold 1. Kvinder i kirken 2. Kardinal Burke om det traditionelle ægteskabs betydning 3. Bispedømmets opfordring til os om at besvare det udsendte

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 21.s.e.trinitatis Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 21.s.e.trinitatis Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53. Lindvig Osmundsen Side 1 11-11-2015 Prædiken til 21.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Johs. 4,46-53. Det er ikke let at bevare troen. Men kan vi leve uden troen? Den kamp kender vi. Der er ikke ret mange

Læs mere

- en forening af katolikker side 1

- en forening af katolikker side 1 side 1 Veok s nyhedsmail nr. 2 17-sep-2004 I dette nummer bringes følgende: VEOK s åbne brev 9-sep-04 til Erling Tiedemann efter BBC-udsendelsen Paven og Sex, der blev sendt på DR2 24-aug-04, og Erling

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

22. søndag efter Trinitatis

22. søndag efter Trinitatis 22. søndag efter Trinitatis Salmevalg 753: Gud, du, som lyset og dagen oplod 448: Fyldt af glæde 518: På Guds nåde i al våde 276: Dommer over levende og døde 321: O, Kristelighed Dette hellige evangelium

Læs mere

22. søndage efter trinitatis II I mandags døde Trille, 70 ernes store kvindekampsikon og folkemusiker. Hun har skrevet smukke, poetiske sange og lagt

22. søndage efter trinitatis II I mandags døde Trille, 70 ernes store kvindekampsikon og folkemusiker. Hun har skrevet smukke, poetiske sange og lagt 22. søndage efter trinitatis II I mandags døde Trille, 70 ernes store kvindekampsikon og folkemusiker. Hun har skrevet smukke, poetiske sange og lagt stemme til både kærlighed, kamp og glæde. Og mon ikke

Læs mere

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 1 2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Fastetiden fortsætter. Den lilla

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker

VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 11. ordinære generalforsamling søndag 30. marts 2014 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg Dagsorden 1.Velkomst Formanden bød velkommen og oplyste, at p.

Læs mere

Alle helgens dag II. Sct. Pauls kirke 4. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/574/354//362/439/573/571 Uddelingssalme: se ovenfor: 573

Alle helgens dag II. Sct. Pauls kirke 4. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/574/354//362/439/573/571 Uddelingssalme: se ovenfor: 573 1 Alle helgens dag II. Sct. Pauls kirke 4. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/574/354//362/439/573/571 Uddelingssalme: se ovenfor: 573 Åbningshilsen Det er den første søndag i november. Mere mørke,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Homoseksualitet, Romerbrevet 1 og en nations død

Homoseksualitet, Romerbrevet 1 og en nations død Homoseksualitet, Romerbrevet 1 og en nations død Af Bill Muehlenberg I Romerbrevet 1 gøres det klart at homoseksualitet er den synd som udgør højdepunktet i menneskets oprør mod Gud. Der findes næppe en

Læs mere

1. B16 og kondomerne. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011

1. B16 og kondomerne. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011 Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011 Kaare Rübner Jørgensen orienterer om to aktuelle emner: 1. B16 og kondomerne 2. Abortstriden i Phoenix, Arizona 1. B16 og kondomerne Den 23. november præsenterede den tyske

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Prædiken til 15.s.e.trin 2009

Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Om bekymringer sagde Mark Twain engang : det er bemærkelsesværdigt, så mange mennesker, der giver deres bekymringer svømmevinger på istedetfor at drukne dem! En anden vittig

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Folkekirken og Porvoo

Folkekirken og Porvoo Folkekirken og Porvoo Den 3. oktober 2010 tilslutter Den danske Folkekirke sig Porvoo Fællesskabet. Porvoo Fællesskabet består af lutherske og anglikanske kirker i Norden, Baltikum samt Storbritannien

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Modstand mod kvindelige præster:

Modstand mod kvindelige præster: Modstand mod kvindelige præster: Dette rollespil er tænkt at gøre Eastons model aktiv, således at eleverne opnår dybere indsigt i modellen samt indsigt i både de formelle såvel som uformelle beslutningsprocesser

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

19. søndag efter trinitatis II

19. søndag efter trinitatis II 19. søndag efter trinitatis II I vores liv bliver vi dagligt stillet overfor en lang række valg. Det kan spænde bredt og gå fra hvilket tøj vi skal tage på, om vi skal cykle eller køre på arbejde, til

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1: Nutidens virkelighed...7 Kapitel

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr jan-2013

VI ER OGSÅ KIRKE - en forening af katolikker. VEOK Information nr jan-2013 VEOK Information nr. 2 28-jan-2013 VEOKs formand Kaare Rübner Jørgensen orienterer Indhold 1. En forklaring 2. Hellig uro 3. England: Messer for homoseksuelle ophører 4. Frankrig: regeringen på konfliktkurs

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 1 22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 Åbningshilsen Efter gudstjenesten har fire i menigheden forberedt kirkefrokost til

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere