Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg"

Transkript

1 VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker VEOK Information nr mar-2015 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg 1.Velkomst Formanden bød velkommen. 2. Valg af stemmetællere: Dette punkt blev sprunget over. 3. Valg af dirigent. Martin Ghisler blev valgt. 4. Formandens beretning. Kaare mindedes Pater Anton Dekkers, som døde i Pater Dekkers var med til at stifte vor forening og har udarbejdet foreningens formålsparagraffer. Formandens beretning se Bilag A. Der blev stillet spørgsmål ved kvaliteten af præsternes uddannelser. Et medlem har bedt om at se undervisningsplanerne fra præstekollegiet Redemptoris Mater i Vedbæk. Svaret var at præsterne bliver undervist af kompetente personer. De præstestuderende får desuden bedømt deres opgaver af lærere på Gregoriana-universitetet i Rom. Det skulle borge for kvaliteten, mener generalvikar Niels Engelbrecht. Men det siger bare ikke så meget, for hvad sker der, hvis de dumper? Går de så over til at læse ved et andet universitet, hvor kravene er mindre? I den forbindelse nævnte formanden, at den senere pave Johannes Paul II fik afvist sin doktorafhandling på Gregoriana, hvorpå han indleverede den på et andet universitet i Rom, der godkendte den. Desuden er det hele afhængig af, hvilke af de talrige udbudte kurser og undervisningsforløb, de følger. Hvor mange læser græsk og hebraisk, hvor mange kirke- og dogmehistorie? De skulle dog få et tre-ugers kursus i Mosebøgerne og et kursus af samme længde i Profeterne. I Danmark kommer de udenlandske præster også på et integrationskursus, hvor de hører om H.C. Andersen og Kierkegaard. Men hvad med de øvrige forfattere, der har været med til at forme nutidens danske kultur? Hvor meget lærer de om dansk historie? Fælles aktiviteter for menighederne Et medlem fremførte at der manglede nogle flere arrangementer med socialt indhold ligesom de protestantiske kirker har det VEOK Information Generalforsalingsreferat.doc Udskrevet Side 1

2 VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker Det blev nævnt, at der tidligere var mange arrangementer i Bistrup, men at der kom næsten ingen til disse. Det var svært at trække folk til. Det ligger ligesom ikke i den katolske tradition at gå til disse arrangementer, man er glad for bare at komme til messen. I Bistrup var man derfor nødt til at slå sig sammen med den protestantiske kirke, hvor der kommer mange til arrangementerne. Nedlæggelsen af Den Hellige Families kirke var meget slem og uskøn. Imidlertid blev menigheden delt efter postadresserne. Medlemmet kommer nu i Knud Lavards Kirken i Lyngby. Medlemmet roste den meget venlige og personlige modtagelse Lyngby havde givet dem. Forsamlingen glædede sig over den positive oplysning. Kommentarer om Pave Frans. Paven foretager sig mange ting. Pave Frans har omorganiseret meget. Han bruger pressen frem for encyklikaer til at kommunikere Kardinalrådet er en god nyskabelse som frigør paven fra kuriens indflydelse og dominans. I kardinalrådet omgås han folk med pastoral erfaring som kommer med nyt. Der blev stillet spørgsmål til om det kun er det ydre der bliver ændret på eller om der på de indre linjer kommer resultater. Paven har udtalt sig positivt om de homoseksuelle. Imidlertid bliver han modarbejdet af flere kardinaler. Pavens mange positive udtalelserne har haft en gunstig indvirkning på kirken hvilket har medført, at flere mennesker kommer til messen. Reformbevægelserne Reformbevægelserne er præget af ældre mennesker, da de unge enten er faldet fra kirken, eller også er de ikke er interesseret i kirkens lære. De unge er ligeglade med reformer. De gør hvad de vil. I Irland presses der på for at få reformer. Der skal i nærmeste fremtid være et møde med repræsentanter fra Tyskland, England og Amerika. Om familiesynoden. Der foreligger et skema fra Vatikanet med vigtige spørgsmål som vedrører familierne. Formanden påpegede, at det åbenbart ikke er bispekontorets ønske at høre lægfolkets stilling til familiespørgsmål, men blot at høre, hvorfor kirkens love ikke overholdes af lægfolket. Kirken er kun optaget af at diskutere økonomien. Skemaet blev modtaget på bispekontoret i december måned, men er først blevet annonceret nu. Bispekontoret har forlangt svar senest 18 marts, hvilket er urimelig kort tid. Forsamlingen diskuterede, hvilken garanti vi har for, at lægfolkets mening kommer til Rom, når det i sidste ende er biskoppen, som bestemmer, hvad der skal fremsendes. I England har der længe været debat om familiesynodens spørgsmål, bl.a. har The Tablet gennem hele 2014 regelmæssigt haft store artikler derom, ligesom der har været talrige læserkommentarer. Forsamlingen tog beretningen til efterretning VEOK Information Generalforsalingsreferat.doc Udskrevet Side 2

3 VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker 5. Godkendelse af regnskab for Regnskabet blev godkendt. Regnskabet for 2014 viser et overskud på 4.305,73. Overskuddet skyldes, at formanden ikke havde mulighed for at deltage i EN-mødet i maj, og at der ikke var noget IMWAC-formandsmøde i IMWAC betyder International Movement We are Church. Vi har indmeldt os med forbehold. F.eks. er vi ikke helt enige med IMWAC i spørgsmålet om homoseksualitet. IMWAC holder møder hvert andet år. I år bliver det en weekend i marts i Wien. Mødet i IMWAC kommer nok til at dreje sig om formanden. Martha Heizer har holdt private messer i sit eget hus, hvilket har givet hende problemer. Hun bliver dog sikkert genvalgt, for hun har stor opbakning fra reformgrupperne i Sydeuropa Nordmændene har som følge af Heizersagen sat deres medlemskab af IMWAC på stand by. 6. Indkomne forslag Ingen. 7. Godkendelse af budget for Budgettet, der balancerer, blev vedtaget. Kaare rejser meget økonomisk. Vi får dog nok brugt de kr. i år. 8. Fastsættelse af kontingent for Bestyrelsens forslag om uændret DKK 120 blev vedtager. Der blev spurgt til vor bog. Formanden meddelte, at vi skal betale en lille ydelse et år endnu til Book On Demand. Vi har 30 eksemplarer på lager. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer Kaare Rübner Jørgensen, Monique Buch og Tove Valesin blev genvalgt for 2 år. Bestyrelsessuppleanter Kristine Fog-Morrissette og Martin Ghisler blev genvalgt for 1 år 10. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Sebastian Horch og -suppleant Hans Christensen blev genvalgt for 1 år 1504 VEOK Information Generalforsalingsreferat.doc Udskrevet Side 3

4 VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker 11. Eventuelt. Et medlem spurgte om foreningen kunne arrangere et socialt arrangement. Kaare foreslog at vi arbejder videre med den tidligere planlagte udflugt til Skt. Marie og karmeliterklostret i Helsingør. Da Kaare har været syg, blev den tur som blev foreslået sidste år udsat. Der vil blive to priser: én for medlemmer og én for ikke medlemmer. Det er svært at lave turen om søndagen, da man kolliderer med gudstjenesten, og om lørdagen kolliderer man med kirkens kor der skal øve eller, der kan være bryllupper der skal holdes. Karmeliterklosteret er det bedst bevarede karmeliterkloster nord for Alperne, og Kaare har et indgående kendskab til klostret, da han har foretaget mange rundvisninger der. Desuden har han i 1979 skrevet en længere artikel om klostret og dets brødre i Helsingør Museums Årbog. VEOK kunne lave turen efter at have været til messe, eller vi kunne begynde med en messe i den katolske kirke. Datoen vil blive diskuteret på det næste bestyrelsesmøde. Et medlem oplyste, at Niels Steensens venner indkalder til stiftende generalforsamling efter ferien og at det vil blive annonceret i Katolsk Orientering. Mødet sluttede kl Referent: Monique Buch 1504 VEOK Information Generalforsalingsreferat.doc Udskrevet Side 4

5 Bilag A Formandens beretning ved generalforsamlingen den På fredag er det den 13. marts. Det er toårsdagen for valget af pave Frans. I de to år er vi gang på gang vi blevet bekræftet i den opfattelse, de fleste havde, da han blev valgt: at han tænker helt anderledes end sin forgænger. Han er en pastoral pave, der får en til at tænke på Johannes XXIII, der med sit koncil åbnede et vindue ud til verden. Bange for verden er pave Frans på ingen måde, så han har opfordret katolikker til at gå i dialog med den - ikke som Benedikt om at afvise den. Og hvor Benedikt var parat til at acceptere en smallere kirke ved at udstøde alle, der ikke var 100% loyal over for Rom i deres tro og livsførelse, er pave Frans indstillet på at ville inkludere dem i kirken. Det har skabt glæde i mange kredse, men også usikkerhed i andre, for skal alle inkluderes, hvad vil det så sige at være katolik. Indtil videre har paven imidlertid mest talt. Vi mangler stadig handling, som katolikken Joanna Moorhead for nylig skrev i The Guardian. På sin vis har hun ret heri, men noget er der dog sket i de sidste to år. Paven har udnævnt den australske kardinal George Pell med henblik på en oprydning i Vatikanets økonomi, de mest konservative kardinaler i kurien er blevet kørt ud på et sidespor og kardinalkollegiet er med de nye udnævnelser fået endnu flere medlemmer fra Den tredie Verden. Ser vi bort fra de allerførste bispeudnævnelser, som var behandlet i hans forgængers tid og blot ventede på hans underskrift, synes han også at udpege knap så konservative biskopper end både Johannes Paul II og Benedikt XVI. At han lægger vægt på kandidaternes pastorale erfaring, er der ingen tvivl om. Biskopperne skal være hyrder, ikke herskere. Glemmes skal heller ikke hans oprettelse af det såkaldte C8-råd, bestående af kardinaler, der er ærkebiskopper rundt om i verden. Det er en genial nyskabelse, for derved får pave Frans en rådgiverkreds, der ikke kun kan supplere den, men også har en anden erfaring end den, der er allerede findes i Vatikanet VEOK Information Generalforsalingsreferat.doc side 1

6 Den forberedende, ekstraordinære bispesynode om familien, som han havde indkaldt til, mødtes i oktober Nogen enighed om, hvilke anbefalinger den skulle give den endelige synode, der finder sted senere i år, kunne dog ikke opnås, men det var vel heller ikke at forvente. I spørgsmålet om kommunion til gengifte (for blot at nævne et punkt) er modsætningen mellem Troslære-kongregationens ekstremt konservative præfekt, den tyske kardinal Müller, og de tyske biskopper simpelthen for stor. At den forberedende synodes slutdokument mod sædvane blev offentliggjort skyldtes et krav fra pave Frans - noget som også taler til hans fordel. De mange problemer, der knytter sig til kirkens lære om familien, skal endeligt behandles på den udvidede bispesynode til oktober Retningslinierne for denne, kaldet lineamenta, blev i starten af december udsendt til bispedømmerne. Fire-femte dele af dette dokument er en redegørelse for kirkens traditionelle lære på familieområdet, så der er intet nyt at hente her. Til sidst er der så en række spørgsmål, som biskopperne skal forholde sig til, når de mødes til oktober. Men igen handler spørgsmålene - ligesom det var tilfældet med det omfattende spørgeskema, der blev udsendt forud for den forberedende synode sidste år - om, hvad der skal til for at få katolikker til at overholde kirkens regler på familieområdet. Hvad vi eventuelt skulle mene om disse regler, er man ikke interesseret i at få at vide. Men uanset det vil jeg mene, at den kommende familiesynode vil blive lakmusprøven på alvoren i pave Frans reformtanker. 2 I bispedømmet København blev de udsendte lineamenta først offentliggjort i dansk oversættelse den 26. februar. De kan findes ved et trykke på et link på bispedømmets hjemmeside. Overraskende er det, at det har skullet tage næsten tre måneder at oversætte de godt 25 sider, der er tale om. Vidner det ikke om, at det ikke har været noget, der har haft højt prioritet på bispekontoret? Skulle man havde lyst til at besvare spørgsmålene, er man velkommen, hedder det på hjemmesiden, men svarene skal dog være bispekontoret i hænde inden den 18. marts. Denne korte tidsfrist er skandaløs, for den forhindrer en seriøs debat rundt om i sognene. Man kan derfor ikke undgå at få det indtryk, at biskoppen slet ikke er interesseret i en debat blandt lægfolk om kirkens regler på fami VEOK Information Generalforsalingsreferat.doc side 2

7 lieområdet. Derfor vil der i næste nummer af Katolsk Orientering være en opfordring fra VEOK til biskoppen, præsterne og menighedsrådene om hurtigst muligt at få indkaldt til lokale møder, hvor enhver kan fremkomme med sit syn på disse regler. I et moderne samfund er det absurd, at det kun er mennesker, der har fravalgt en familie, som skal bestemme, hvordan vi, der har valgt det, skal leve. Hvad, der vedrører alle, skal besluttes af alle. Sådan lyder en gammel romerretslig bestemmelse, som kirken tog til sig i oldkirken med et krav om, at en kirkelig og trosmæssig beslutning kun havde gyldighed, hvis den blev modtaget af det troende folk. Trods modstand fra kurien i Rom opretholdt kirkejurister doktrinen indtil engang i midten af 1800-tallet, hvorefter den gik i glemmebogen. I nyere tid har kirkejurister imidlertid gravet bestemmelser frem igen og brugt den som argument for, at forbuddet mod prævention i Humanae vitae ikke er gyldigt. Men om vor egen biskop og hans præster har kendskab til denne ældgamle regel, er nok tvivlsomt. Derfor er det så meget desto vigtigere, at vi andre gør opmærksom derpå. Vor bispedømmet vil undergå store forandringer i årene, der kommer. Der tales om et nyt Danmarkskort for den katolske kirke med sognesammenlægninger, frasalg af kirker og præstegårde m.v. Det er noget, der sker overalt i Europa i disse år, for alle steder mangler man præster. I Danmark er nedskæringerne desuden forårsaget af manglende indtægter, for det er jo de færreste, der betaler den frivillige kirkeskat. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vil man have flere penge i kassen, må der ske noget lokalt. Hvad det skal være, vil jeg ikke lægge mig fast på, blot sige at det er ikke nok med en søndagsmesse, efterfulgt af en omgang kirkekaffe for at skabe et katolsk engagement. Det kan kun skabes ude i sognene. Men da vore præster næppe har tid og overskud til at etablere foredragsaftener og andre former for sammenkomster, er det noget, vi lægfolk må tage initiativet til Det er os, der er kirken, og os, der bestemmer, hvilken kirken vi vil have. Heraf følger, at det også burde være os, der ansætter vor præst, og er med til at vælge den mand, der skal være vor biskop. Man kunne også sørge for, at nye i sognet kommer til at føle sig velkommen. Det sker da også mange steder, men ikke overalt. Da 1504 VEOK Information Generalforsalingsreferat.doc side 3

8 jeg i slutningen af 70 erne flyttede til min nuværende adresse på Frederiksberg, havde jeg egentlig forventet, at en af de tre præster ved Skt. Marie (dengang var der tre præster!) havde aflagt mig et aftenbesøg for at byde mig velkommen i sognet. Men det skete ikke. Når jeg undertiden er til messe i Skt. Marie, kan jeg godt gå hen og hilse på præsten efter messen, men det bliver blot til en hilsen, for han foretrækker at snakke med vennerne. Den første søndag i februar var VEOK s bestyrelse til messe hos karmelitersøstrene uden for Hillerød. Det var der også nogle andre, så vi var vel i alt omkring 15. Tror I, præsten, der celebrerede messen, kom ud i hall en bagefter for at hilse på os? Nej, da. Jamen, er de da lige glade med os? Man kunne godt få det indtryk. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at tænke på to oplevelser, jeg har haft i udlandet. I 2003 besøgte jeg min datter i Léon i Nicaragua. I bygningen ved siden af vores hotel var der en pinsekirke. En eftermiddag gik vi af nysgerrighed ind i den og blev straks modtaget og budt velkommen af en kirketjener. Den anden oplevelse havde jeg året efter, da jeg besøgtemin mors norskamerikanske kusine i Albuquerque i New Mexico. Hun er særdeles aktiv i byens lutherske kirke, så jeg gik med hende til påskegudstjeneste i den. I kirkens våbenhus, der nærmest var en hall, var der på væggen en stor, indrammet glasplade. Bag glasset var der fotografier med navn og adresse på de nye i sognet, således at an hurtigt kom til at lære dem at kende. Kunne vi ikke gøre det samme? I det hele taget synes jeg, at præsten, når han fra alteret eller prædikestolen ser et nyt ansigt i kirken, burde gå hen og hilse på vedkommende efter messen. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg ofte har følt mig fremmed i kirken, og har hørt fra andre, at de også gør det. Denne følelse af fremmedgørelse er heller ikke blevet mindre med de mange neokatekumenske præster, vi har fået, for med deres ukendskab til dansk kultur har de ingen fornemmelse af, hvad det vil sige at være dansk katolik. Biskop Suhr ville i sin tid gøre den katolske kirke i Danmark til en dansk kirke. Under den nuværende biskop synes tendensen at gå i den stik modsatte retning. Denne tendens er kontraproduktiv, hvis det drejer sig om at skabe et katolsk engagement blandt danske katolikker og dermed også at få dem til at spytte mere i kirkens temmelig tomme pengekasse VEOK Information Generalforsalingsreferat.doc side 4

9 Om VEOK vil jeg kun sige nogle få ord. Siden sidste generalforsamling den 30. marts 2014 har bestyrelsen holdt fem møder og ellers været i regelmæssig kontakt via telefon og . På sidste generalforsamling drøftede vi på foranledning af Hans Christensen vore præsters ringe teologiske viden. Der blev i den forbindelse fremsat et ønske om, at de i det mindste tog en bacheloreksamen i teologi på Københavns Universitet, inden de påbegyndte deres studier i udlandet eller deres virke i Danmark Det emne har vi drøftet ved flere bestyrelsesmøder, men uden at nå til afklaring af, hvad vi mere præcist skulle kræve af færdigheder hos vore præster. Så det krav har vi lagt på hylden. Vi har udsendt otte nyhedsbreve. Når det ikke blev mere end ét i efteråret, skyldtes det, at jeg på grund af sygdom har måttet nedprioritere VEOK-arbejdet i forhold til mindre andre gøremål. I januar 2014 fik jeg konstateret forstadier til cancer i blæren og har siden fået behandlinger derfor. Jeg kan ikke sige, at de synes at have virket, men de vævsprøver, der blev taget ved de to sidste undersøgelser, har dog vist sig at være negative. Så måske er jeg på vej til at blive rask. Jeg er imidlertid uanset hvad parat til at fortsætte som formand for VEOK. Og det er den øvrige bestyrelse heldigvis også. Så jeg forventer, at det gode samarbejde, vi har haft i det forløbne år, vil fortsætte. Det vil jeg gerne sige tak for. Ligesom jeg vil takke alle vore medlemmer for deres trofaste støtte. Jer, der er mødt frem i dag, skal også have min tak. Tænk, at 23 af vore medlemmer har haft lyst til at deltage i vor generalforsamling. Det er et antal langt over forventning, og både en glæde og en opmuntring for os i bestyrelsen. Tusind tak, alle sammen VEOK Information Generalforsalingsreferat.doc side 5

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 1: Valg af stemmetællere Jens N Buch, Bent Raith. 2: Valg af dirigent Kristine Fog-Morrissette, som erklærer generalforsamlingen for rettidigt

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker

VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 11. ordinære generalforsamling søndag 30. marts 2014 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg Dagsorden 1.Velkomst Formanden bød velkommen og oplyste, at p.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat Roskilde Søndre Sogns Menighedspleje Jakobskirkens Sociale Arbejde Bestyrelsen v. fratrædende formand Alf Mulnæs, Kornvej 10, 4000 Roskilde E-mail: a.mulnaes@webspeed.dk Tlf. 46 75 24 74 Roskilde den 3.

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

VI ER OGSÅ KIRKEN s 14. ordinære generalforsamling søndag 26. marts 2017 kl i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

VI ER OGSÅ KIRKEN s 14. ordinære generalforsamling søndag 26. marts 2017 kl i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 14. ordinære generalforsamling søndag 26. marts 2017 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg 1. Formanden byder velkommen. Formanden hæftede sig ved så mange

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 13. ordinære generalforsamling søndag 6. marts 2016 kl i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 13. ordinære generalforsamling søndag 6. marts 2016 kl i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg VEOK Information nr. 3 11-apr-2016 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 13. ordinære generalforsamling søndag 6. marts 2016 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg 1.Velkomst Formanden bød velkommen.

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger Vejledende vedtægter for distriktsforeninger En distriktsforening er en selvstændig forening, som selv fastsætter sine vedtægter. Vedtægterne må ikke være i strid med Landsforeningens til enhver tid gældende

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) Generalforsamlingen 28. juni 2016 kl. 19.00 på Diakonhøjskolen i Aarhus FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE Gældende vedtægter 1, NAVN OG HJEMSTED Navn: Foreningen Teologi

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

1. Nye tekster i dokumentation Nedenstående fire dokumenter er nu lagt ud på vor hjemmeside - www.veok.dk.

1. Nye tekster i dokumentation Nedenstående fire dokumenter er nu lagt ud på vor hjemmeside - www.veok.dk. VEOK Information nr. 15 2-nov-2013 Formanden orienterer Indhold 1. Nye tekster i Dokumentation 2. Australien: Præst ekskommunikeret af pave Frans 3. Irland: Fr Flannery trækker sig 4. England: Antallet

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger

Budget 2015. Bispedømmet København. Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014. Ansgarstiftelsens budget 2015 Bemærkninger Budget 2015 Bispedømmet København Oplæg på Pastoralrådsmøde 91 Magleås 16-11-2014 Bemærkninger Budgettet for 2015 er udarbejdet på baggrund af den fremlagte økonomiske politik og forudsætter implementeringen

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012.

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Ergoterapeutforeningen Om os - EFS Geriatri og Gerontologi Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Bestyrelsen - kontakt Formand Anne Henckel Johansen Helsingør

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra. Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening. Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00

Referat fra. Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening. Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00 Referat fra Generalforsamling for Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening Lørdag den 26. april 2008 kl. 13.00 Formanden bød velkommen og opdaterede deltagerlisten. Der var 22 deltagere tilstede.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge REFERAT 26-03-2014 Fremmødte: 33 Stemmeberettigede: 27 Velkomst Formanden, Christian Kubel bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ivan

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Freisingmødet 16.-18. juni 2006

Freisingmødet 16.-18. juni 2006 VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker www.veok.dk VEOK's Nyhedsmail nr. 35 21-jan-2007 Nytårshilsen til alle VEOK s medlemmer Januar er opkaldt efter den romerske gud Janus guden med de to hoveder,

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere