Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg"

Transkript

1 VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker VEOK Information nr mar-2015 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg 1.Velkomst Formanden bød velkommen. 2. Valg af stemmetællere: Dette punkt blev sprunget over. 3. Valg af dirigent. Martin Ghisler blev valgt. 4. Formandens beretning. Kaare mindedes Pater Anton Dekkers, som døde i Pater Dekkers var med til at stifte vor forening og har udarbejdet foreningens formålsparagraffer. Formandens beretning se Bilag A. Der blev stillet spørgsmål ved kvaliteten af præsternes uddannelser. Et medlem har bedt om at se undervisningsplanerne fra præstekollegiet Redemptoris Mater i Vedbæk. Svaret var at præsterne bliver undervist af kompetente personer. De præstestuderende får desuden bedømt deres opgaver af lærere på Gregoriana-universitetet i Rom. Det skulle borge for kvaliteten, mener generalvikar Niels Engelbrecht. Men det siger bare ikke så meget, for hvad sker der, hvis de dumper? Går de så over til at læse ved et andet universitet, hvor kravene er mindre? I den forbindelse nævnte formanden, at den senere pave Johannes Paul II fik afvist sin doktorafhandling på Gregoriana, hvorpå han indleverede den på et andet universitet i Rom, der godkendte den. Desuden er det hele afhængig af, hvilke af de talrige udbudte kurser og undervisningsforløb, de følger. Hvor mange læser græsk og hebraisk, hvor mange kirke- og dogmehistorie? De skulle dog få et tre-ugers kursus i Mosebøgerne og et kursus af samme længde i Profeterne. I Danmark kommer de udenlandske præster også på et integrationskursus, hvor de hører om H.C. Andersen og Kierkegaard. Men hvad med de øvrige forfattere, der har været med til at forme nutidens danske kultur? Hvor meget lærer de om dansk historie? Fælles aktiviteter for menighederne Et medlem fremførte at der manglede nogle flere arrangementer med socialt indhold ligesom de protestantiske kirker har det VEOK Information Generalforsalingsreferat.doc Udskrevet Side 1

2 VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker Det blev nævnt, at der tidligere var mange arrangementer i Bistrup, men at der kom næsten ingen til disse. Det var svært at trække folk til. Det ligger ligesom ikke i den katolske tradition at gå til disse arrangementer, man er glad for bare at komme til messen. I Bistrup var man derfor nødt til at slå sig sammen med den protestantiske kirke, hvor der kommer mange til arrangementerne. Nedlæggelsen af Den Hellige Families kirke var meget slem og uskøn. Imidlertid blev menigheden delt efter postadresserne. Medlemmet kommer nu i Knud Lavards Kirken i Lyngby. Medlemmet roste den meget venlige og personlige modtagelse Lyngby havde givet dem. Forsamlingen glædede sig over den positive oplysning. Kommentarer om Pave Frans. Paven foretager sig mange ting. Pave Frans har omorganiseret meget. Han bruger pressen frem for encyklikaer til at kommunikere Kardinalrådet er en god nyskabelse som frigør paven fra kuriens indflydelse og dominans. I kardinalrådet omgås han folk med pastoral erfaring som kommer med nyt. Der blev stillet spørgsmål til om det kun er det ydre der bliver ændret på eller om der på de indre linjer kommer resultater. Paven har udtalt sig positivt om de homoseksuelle. Imidlertid bliver han modarbejdet af flere kardinaler. Pavens mange positive udtalelserne har haft en gunstig indvirkning på kirken hvilket har medført, at flere mennesker kommer til messen. Reformbevægelserne Reformbevægelserne er præget af ældre mennesker, da de unge enten er faldet fra kirken, eller også er de ikke er interesseret i kirkens lære. De unge er ligeglade med reformer. De gør hvad de vil. I Irland presses der på for at få reformer. Der skal i nærmeste fremtid være et møde med repræsentanter fra Tyskland, England og Amerika. Om familiesynoden. Der foreligger et skema fra Vatikanet med vigtige spørgsmål som vedrører familierne. Formanden påpegede, at det åbenbart ikke er bispekontorets ønske at høre lægfolkets stilling til familiespørgsmål, men blot at høre, hvorfor kirkens love ikke overholdes af lægfolket. Kirken er kun optaget af at diskutere økonomien. Skemaet blev modtaget på bispekontoret i december måned, men er først blevet annonceret nu. Bispekontoret har forlangt svar senest 18 marts, hvilket er urimelig kort tid. Forsamlingen diskuterede, hvilken garanti vi har for, at lægfolkets mening kommer til Rom, når det i sidste ende er biskoppen, som bestemmer, hvad der skal fremsendes. I England har der længe været debat om familiesynodens spørgsmål, bl.a. har The Tablet gennem hele 2014 regelmæssigt haft store artikler derom, ligesom der har været talrige læserkommentarer. Forsamlingen tog beretningen til efterretning VEOK Information Generalforsalingsreferat.doc Udskrevet Side 2

3 VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker 5. Godkendelse af regnskab for Regnskabet blev godkendt. Regnskabet for 2014 viser et overskud på 4.305,73. Overskuddet skyldes, at formanden ikke havde mulighed for at deltage i EN-mødet i maj, og at der ikke var noget IMWAC-formandsmøde i IMWAC betyder International Movement We are Church. Vi har indmeldt os med forbehold. F.eks. er vi ikke helt enige med IMWAC i spørgsmålet om homoseksualitet. IMWAC holder møder hvert andet år. I år bliver det en weekend i marts i Wien. Mødet i IMWAC kommer nok til at dreje sig om formanden. Martha Heizer har holdt private messer i sit eget hus, hvilket har givet hende problemer. Hun bliver dog sikkert genvalgt, for hun har stor opbakning fra reformgrupperne i Sydeuropa Nordmændene har som følge af Heizersagen sat deres medlemskab af IMWAC på stand by. 6. Indkomne forslag Ingen. 7. Godkendelse af budget for Budgettet, der balancerer, blev vedtaget. Kaare rejser meget økonomisk. Vi får dog nok brugt de kr. i år. 8. Fastsættelse af kontingent for Bestyrelsens forslag om uændret DKK 120 blev vedtager. Der blev spurgt til vor bog. Formanden meddelte, at vi skal betale en lille ydelse et år endnu til Book On Demand. Vi har 30 eksemplarer på lager. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer Kaare Rübner Jørgensen, Monique Buch og Tove Valesin blev genvalgt for 2 år. Bestyrelsessuppleanter Kristine Fog-Morrissette og Martin Ghisler blev genvalgt for 1 år 10. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Sebastian Horch og -suppleant Hans Christensen blev genvalgt for 1 år 1504 VEOK Information Generalforsalingsreferat.doc Udskrevet Side 3

4 VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker 11. Eventuelt. Et medlem spurgte om foreningen kunne arrangere et socialt arrangement. Kaare foreslog at vi arbejder videre med den tidligere planlagte udflugt til Skt. Marie og karmeliterklostret i Helsingør. Da Kaare har været syg, blev den tur som blev foreslået sidste år udsat. Der vil blive to priser: én for medlemmer og én for ikke medlemmer. Det er svært at lave turen om søndagen, da man kolliderer med gudstjenesten, og om lørdagen kolliderer man med kirkens kor der skal øve eller, der kan være bryllupper der skal holdes. Karmeliterklosteret er det bedst bevarede karmeliterkloster nord for Alperne, og Kaare har et indgående kendskab til klostret, da han har foretaget mange rundvisninger der. Desuden har han i 1979 skrevet en længere artikel om klostret og dets brødre i Helsingør Museums Årbog. VEOK kunne lave turen efter at have været til messe, eller vi kunne begynde med en messe i den katolske kirke. Datoen vil blive diskuteret på det næste bestyrelsesmøde. Et medlem oplyste, at Niels Steensens venner indkalder til stiftende generalforsamling efter ferien og at det vil blive annonceret i Katolsk Orientering. Mødet sluttede kl Referent: Monique Buch 1504 VEOK Information Generalforsalingsreferat.doc Udskrevet Side 4

5 Bilag A Formandens beretning ved generalforsamlingen den På fredag er det den 13. marts. Det er toårsdagen for valget af pave Frans. I de to år er vi gang på gang vi blevet bekræftet i den opfattelse, de fleste havde, da han blev valgt: at han tænker helt anderledes end sin forgænger. Han er en pastoral pave, der får en til at tænke på Johannes XXIII, der med sit koncil åbnede et vindue ud til verden. Bange for verden er pave Frans på ingen måde, så han har opfordret katolikker til at gå i dialog med den - ikke som Benedikt om at afvise den. Og hvor Benedikt var parat til at acceptere en smallere kirke ved at udstøde alle, der ikke var 100% loyal over for Rom i deres tro og livsførelse, er pave Frans indstillet på at ville inkludere dem i kirken. Det har skabt glæde i mange kredse, men også usikkerhed i andre, for skal alle inkluderes, hvad vil det så sige at være katolik. Indtil videre har paven imidlertid mest talt. Vi mangler stadig handling, som katolikken Joanna Moorhead for nylig skrev i The Guardian. På sin vis har hun ret heri, men noget er der dog sket i de sidste to år. Paven har udnævnt den australske kardinal George Pell med henblik på en oprydning i Vatikanets økonomi, de mest konservative kardinaler i kurien er blevet kørt ud på et sidespor og kardinalkollegiet er med de nye udnævnelser fået endnu flere medlemmer fra Den tredie Verden. Ser vi bort fra de allerførste bispeudnævnelser, som var behandlet i hans forgængers tid og blot ventede på hans underskrift, synes han også at udpege knap så konservative biskopper end både Johannes Paul II og Benedikt XVI. At han lægger vægt på kandidaternes pastorale erfaring, er der ingen tvivl om. Biskopperne skal være hyrder, ikke herskere. Glemmes skal heller ikke hans oprettelse af det såkaldte C8-råd, bestående af kardinaler, der er ærkebiskopper rundt om i verden. Det er en genial nyskabelse, for derved får pave Frans en rådgiverkreds, der ikke kun kan supplere den, men også har en anden erfaring end den, der er allerede findes i Vatikanet VEOK Information Generalforsalingsreferat.doc side 1

6 Den forberedende, ekstraordinære bispesynode om familien, som han havde indkaldt til, mødtes i oktober Nogen enighed om, hvilke anbefalinger den skulle give den endelige synode, der finder sted senere i år, kunne dog ikke opnås, men det var vel heller ikke at forvente. I spørgsmålet om kommunion til gengifte (for blot at nævne et punkt) er modsætningen mellem Troslære-kongregationens ekstremt konservative præfekt, den tyske kardinal Müller, og de tyske biskopper simpelthen for stor. At den forberedende synodes slutdokument mod sædvane blev offentliggjort skyldtes et krav fra pave Frans - noget som også taler til hans fordel. De mange problemer, der knytter sig til kirkens lære om familien, skal endeligt behandles på den udvidede bispesynode til oktober Retningslinierne for denne, kaldet lineamenta, blev i starten af december udsendt til bispedømmerne. Fire-femte dele af dette dokument er en redegørelse for kirkens traditionelle lære på familieområdet, så der er intet nyt at hente her. Til sidst er der så en række spørgsmål, som biskopperne skal forholde sig til, når de mødes til oktober. Men igen handler spørgsmålene - ligesom det var tilfældet med det omfattende spørgeskema, der blev udsendt forud for den forberedende synode sidste år - om, hvad der skal til for at få katolikker til at overholde kirkens regler på familieområdet. Hvad vi eventuelt skulle mene om disse regler, er man ikke interesseret i at få at vide. Men uanset det vil jeg mene, at den kommende familiesynode vil blive lakmusprøven på alvoren i pave Frans reformtanker. 2 I bispedømmet København blev de udsendte lineamenta først offentliggjort i dansk oversættelse den 26. februar. De kan findes ved et trykke på et link på bispedømmets hjemmeside. Overraskende er det, at det har skullet tage næsten tre måneder at oversætte de godt 25 sider, der er tale om. Vidner det ikke om, at det ikke har været noget, der har haft højt prioritet på bispekontoret? Skulle man havde lyst til at besvare spørgsmålene, er man velkommen, hedder det på hjemmesiden, men svarene skal dog være bispekontoret i hænde inden den 18. marts. Denne korte tidsfrist er skandaløs, for den forhindrer en seriøs debat rundt om i sognene. Man kan derfor ikke undgå at få det indtryk, at biskoppen slet ikke er interesseret i en debat blandt lægfolk om kirkens regler på fami VEOK Information Generalforsalingsreferat.doc side 2

7 lieområdet. Derfor vil der i næste nummer af Katolsk Orientering være en opfordring fra VEOK til biskoppen, præsterne og menighedsrådene om hurtigst muligt at få indkaldt til lokale møder, hvor enhver kan fremkomme med sit syn på disse regler. I et moderne samfund er det absurd, at det kun er mennesker, der har fravalgt en familie, som skal bestemme, hvordan vi, der har valgt det, skal leve. Hvad, der vedrører alle, skal besluttes af alle. Sådan lyder en gammel romerretslig bestemmelse, som kirken tog til sig i oldkirken med et krav om, at en kirkelig og trosmæssig beslutning kun havde gyldighed, hvis den blev modtaget af det troende folk. Trods modstand fra kurien i Rom opretholdt kirkejurister doktrinen indtil engang i midten af 1800-tallet, hvorefter den gik i glemmebogen. I nyere tid har kirkejurister imidlertid gravet bestemmelser frem igen og brugt den som argument for, at forbuddet mod prævention i Humanae vitae ikke er gyldigt. Men om vor egen biskop og hans præster har kendskab til denne ældgamle regel, er nok tvivlsomt. Derfor er det så meget desto vigtigere, at vi andre gør opmærksom derpå. Vor bispedømmet vil undergå store forandringer i årene, der kommer. Der tales om et nyt Danmarkskort for den katolske kirke med sognesammenlægninger, frasalg af kirker og præstegårde m.v. Det er noget, der sker overalt i Europa i disse år, for alle steder mangler man præster. I Danmark er nedskæringerne desuden forårsaget af manglende indtægter, for det er jo de færreste, der betaler den frivillige kirkeskat. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vil man have flere penge i kassen, må der ske noget lokalt. Hvad det skal være, vil jeg ikke lægge mig fast på, blot sige at det er ikke nok med en søndagsmesse, efterfulgt af en omgang kirkekaffe for at skabe et katolsk engagement. Det kan kun skabes ude i sognene. Men da vore præster næppe har tid og overskud til at etablere foredragsaftener og andre former for sammenkomster, er det noget, vi lægfolk må tage initiativet til Det er os, der er kirken, og os, der bestemmer, hvilken kirken vi vil have. Heraf følger, at det også burde være os, der ansætter vor præst, og er med til at vælge den mand, der skal være vor biskop. Man kunne også sørge for, at nye i sognet kommer til at føle sig velkommen. Det sker da også mange steder, men ikke overalt. Da 1504 VEOK Information Generalforsalingsreferat.doc side 3

8 jeg i slutningen af 70 erne flyttede til min nuværende adresse på Frederiksberg, havde jeg egentlig forventet, at en af de tre præster ved Skt. Marie (dengang var der tre præster!) havde aflagt mig et aftenbesøg for at byde mig velkommen i sognet. Men det skete ikke. Når jeg undertiden er til messe i Skt. Marie, kan jeg godt gå hen og hilse på præsten efter messen, men det bliver blot til en hilsen, for han foretrækker at snakke med vennerne. Den første søndag i februar var VEOK s bestyrelse til messe hos karmelitersøstrene uden for Hillerød. Det var der også nogle andre, så vi var vel i alt omkring 15. Tror I, præsten, der celebrerede messen, kom ud i hall en bagefter for at hilse på os? Nej, da. Jamen, er de da lige glade med os? Man kunne godt få det indtryk. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at tænke på to oplevelser, jeg har haft i udlandet. I 2003 besøgte jeg min datter i Léon i Nicaragua. I bygningen ved siden af vores hotel var der en pinsekirke. En eftermiddag gik vi af nysgerrighed ind i den og blev straks modtaget og budt velkommen af en kirketjener. Den anden oplevelse havde jeg året efter, da jeg besøgtemin mors norskamerikanske kusine i Albuquerque i New Mexico. Hun er særdeles aktiv i byens lutherske kirke, så jeg gik med hende til påskegudstjeneste i den. I kirkens våbenhus, der nærmest var en hall, var der på væggen en stor, indrammet glasplade. Bag glasset var der fotografier med navn og adresse på de nye i sognet, således at an hurtigt kom til at lære dem at kende. Kunne vi ikke gøre det samme? I det hele taget synes jeg, at præsten, når han fra alteret eller prædikestolen ser et nyt ansigt i kirken, burde gå hen og hilse på vedkommende efter messen. Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg ofte har følt mig fremmed i kirken, og har hørt fra andre, at de også gør det. Denne følelse af fremmedgørelse er heller ikke blevet mindre med de mange neokatekumenske præster, vi har fået, for med deres ukendskab til dansk kultur har de ingen fornemmelse af, hvad det vil sige at være dansk katolik. Biskop Suhr ville i sin tid gøre den katolske kirke i Danmark til en dansk kirke. Under den nuværende biskop synes tendensen at gå i den stik modsatte retning. Denne tendens er kontraproduktiv, hvis det drejer sig om at skabe et katolsk engagement blandt danske katolikker og dermed også at få dem til at spytte mere i kirkens temmelig tomme pengekasse VEOK Information Generalforsalingsreferat.doc side 4

9 Om VEOK vil jeg kun sige nogle få ord. Siden sidste generalforsamling den 30. marts 2014 har bestyrelsen holdt fem møder og ellers været i regelmæssig kontakt via telefon og . På sidste generalforsamling drøftede vi på foranledning af Hans Christensen vore præsters ringe teologiske viden. Der blev i den forbindelse fremsat et ønske om, at de i det mindste tog en bacheloreksamen i teologi på Københavns Universitet, inden de påbegyndte deres studier i udlandet eller deres virke i Danmark Det emne har vi drøftet ved flere bestyrelsesmøder, men uden at nå til afklaring af, hvad vi mere præcist skulle kræve af færdigheder hos vore præster. Så det krav har vi lagt på hylden. Vi har udsendt otte nyhedsbreve. Når det ikke blev mere end ét i efteråret, skyldtes det, at jeg på grund af sygdom har måttet nedprioritere VEOK-arbejdet i forhold til mindre andre gøremål. I januar 2014 fik jeg konstateret forstadier til cancer i blæren og har siden fået behandlinger derfor. Jeg kan ikke sige, at de synes at have virket, men de vævsprøver, der blev taget ved de to sidste undersøgelser, har dog vist sig at være negative. Så måske er jeg på vej til at blive rask. Jeg er imidlertid uanset hvad parat til at fortsætte som formand for VEOK. Og det er den øvrige bestyrelse heldigvis også. Så jeg forventer, at det gode samarbejde, vi har haft i det forløbne år, vil fortsætte. Det vil jeg gerne sige tak for. Ligesom jeg vil takke alle vore medlemmer for deres trofaste støtte. Jer, der er mødt frem i dag, skal også have min tak. Tænk, at 23 af vore medlemmer har haft lyst til at deltage i vor generalforsamling. Det er et antal langt over forventning, og både en glæde og en opmuntring for os i bestyrelsen. Tusind tak, alle sammen VEOK Information Generalforsalingsreferat.doc side 5

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Biskop og menighed på kollisionskurs Af Børge Mannov

Biskop og menighed på kollisionskurs Af Børge Mannov Biskop og menighed på kollisionskurs Af Børge Mannov Katolsk Dialog følger op på historien i sidste nummer om biskop Kozons beslutning om at afsætte pastor Georg Nibler. Pastor Nibler er blevet bakket

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere