Din brugermanual LG N10E PLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual LG N10E PLUS"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: DELE INDENI KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. altid køretøjet på sikker vis. Lad dig ikke distrahere af navigationen under kørsel, og vær altid fuldt klar over alle køreforhold. Minimér den tid, du bruger på at se på navigationsskærmen, mens du kører, og brug stemmeprompts lige så ofte, det er muligt. Du skal ikke indtaste destinationer, ændre indstillinger eller gå ind i andre funktioner, der kræver langvarig brug af enhedens kontrolfunktioner samtidig med, at du kører. Kør ind til siden på sikker og legal vis, førend du går i gang med disse betjeninger. Knæk eller krøl ikke strømkablet og placér ikke tunge objekter på det. Der kan gå ild i beskadigede strømkabler. Tag stikket ud til vekselstrømsadapteren under lyn- og tordenvejr. Ellers kan det resultere i elektrisk stød. Rør ikke ved stikket og adapteren med våde hænder. Ellers kan det resultere i elektrisk stød. Sluk straks for enheden og tag stikket ud til vekselstrømsadapteren, hvis der kommer røg eller lugt ud fra afspilleren eller adapteren. Der kan opstå ildebrand ved ukorrekt brug. Sørg for at sætte stikket forsvarligt i. Der kan opstå ildebrand ved ukorrekt brug. Brug kun den specificerede strømadapter. Hvis du bruger en anden type adapter, kan det beskadige produktet. (Jævnstrøm5.0 +/- 0. 2V) Enheden bør ikke anvendes af små børn eller svagelige personer uden opsyn. Du bør bemærke, at der kan forekomme fejlfunktioner, hvis du bruger produktet på steder, hvor der regelmæssigt forekommer statisk elektricitet. Brug ikke produktet i nærheden af vand. Rør ikke ved dette produkt med våde hænder. Du bør ikke forsøge at skille produktet ad eller reparere det. Du bør ikke anvende produktet til andre formål end de, der står beskrevet i denne vejledning. Må ikke bruges under ekstreme temperaturer. (-10 C~60 C) 2 Sikkerhedsmeddelelse Lad være med at efterlade produktet på varme eller fugtige steder. Vær specielt opmærksom, når du håndterer emballagen fra produktet, brugervejledningen og tilbehøret, så du undgår at skære dig. Under kørsel holdes lydstyrken på et niveau, så det ikke forstyrrer din kørsel. Tab den ikke, og undgå hårde stød. Hvis du bemærker usædvanlige lugte, stærk varme fra produktet eller andet, der synes unormalt, skal man ophøre med at bruge det og ringe til kundeservicecenteret. Brug altid en blød, tør bomuldsklud til at rengøre produktet. Når du sætter en navigationsholder på, så skal du først fjerne urenheder på området, hvor du vil påsætte holderen, og så trykke sugekoppen godt fast, så den ikke falder af. Når holderen til navigationsenheden sættes fast på forruden, fjernes først alle urenheder, og skub til håndtaget på sugekoppen for at fæstne holderen til forruden. Tag ikke SD-hukommelseskortet ud, mens navigatorenheden arbejder, da dette kan medføre mekaniske problemer. Du skal overholde alle regler i trafikken. For sikker kørsel medfølger der oplysninger om sikre køresteder og steder, hvor der ofte sker ulykker. Stemmevejledning og kortrute kan være forskellig fra de faktiske trafikforhold. Før du flytter produktet, skal du først tage stikket ud af cigar tænderen og adskille hoveddelen fra holderen eller tage holderen af ruden. Når produktet flyttes, tages stikket ud af cigarettænderen, hvorefter navigationsenheden tages ud af forrudeholderen. Til slut skubbes håndtaget på forrudeholderen, så vakuummet udløses. LG er ikke ansvarlig for nogen som helst personskader, beskadigelse af ejendom eller skader, der opstår som resultat af tillid til navigationssystemet. LG er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af trafikrelaterede oplysninger og data fra anden part. LG fraskriver sig alt ansvar for brug af navigationen, der forårsager eller er medvirkende til dødsfald, personskade eller beskadigelse af ejendom, eller der overtræder en hvilken som helst lov inklusive trafiklove. Alle de nævnte instruktioner bør følges, da det ellers kan føre til dødsfald, alvorlig personskade eller beskadigelse af ejendom. Bortskaffelse af dit gamle apparat 1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på et produkt, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC. 2. Alle elektriske og elektroniske produkter bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder. 3. Når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, så hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og mennesker. 4. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat, så bedes du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladser eller den butik, hvor du købte produktet. Dette produkt er fremstillet, så det opfylder kravene i Direktiverne 2005/83/EF (TILLÆG I, 3.2.9), 72/245/EØF, 99/5/EF og 2006/95/EØF. 3 Sikkerhedsmeddelelse Hvis forrudeholderen sidder for længe på glasset, kan undertrykket i sugekoppen langsomt udlignes, og forrudeholderen kan falde af. Forrudeholderen kan falde af forruden, hvis den ikke er sat rigtigt fast. Skulle dette ske, så anbefaler vi, at navigationsenheden sættes på forruden så tæt på instrumentbrættet som muligt, for at undgå skade på enheden. Hvis man anvender for mange kræfter til at justere forrudeholderens vinkel, kan det forårsage skade. Vær forsigtig, når der foretages justeringer. Hvis forrudeholderen falder af, så følg venligst anvisningerne til at sætte den på igen og bruge den. Bemærk venligst, at et beskadiget produkt grundet brugerens forsømmelighed ikke kan returneres eller refunderes. Vinterforanstaltninger Forrudeholderen kan let falde af forruden på grund af temperaturforskelle mellem rudens ind- og udvendige side. Sommerforanstaltninger Forrudeholderen kan let falde af forruden på grund af temperaturforskelle mellem rudens ind- og udvendige side. Tag forrudeholderen af, og opbevar den sikkert, når der bilen holder stille i længere perioder.

3 Det indbyggede batteri kan blive ødelagt, hvis det udsættes for direkte sollys i bilen i længere perioder. Tag enheden af, og opbevar den et køligt sted. En temperaturstigning til over 60 grader kan nedsætte batteriets levetid eller forårsage en eksplosion. Lad aldrig enheden/tilbehør (inklusive forrudeholder, biladapter mv.) ligge synligt i en efterladt bil, da disse er mål for tyve. Tag backup af dine data ved brug af den medfølgende software på CD'en. Du bør altid opbevare den i bæretasken for at beskytte skærm og enhed. Brug ikke hukommelseskortet (SDkortet) sammen med andre enheder, da dette kan ødelægge SD-kortet. Navigationsenheden skal kunne "se" himlen for at hente et signal. For at din placering lettere findes, så hold stille i 5 minutter, indtil enheden har fundet din placering. Når du monterer enheden, skal du sørge for, at den ikke blokerer udsynet igennem forruden. Sørg for, at enheden ikke blokerer for en sikker betjening af køretøjet efter montering, fx placering af airbags eller øvrigt sikkerhedsudstyr. Enheden kan få brug for en udvendig antenne, hvis køretøjet har en varmereflekterende belægning i forruden. Varmereflekterende forruder kan forhindre et signal i at nå frem til navigationsenheden. Det udvendige antennesæt kan fås som ekstraudstyr. Kørselsvejledningen er kun vejledende, og der kan forekomme afvigelser mellem oplysningerne på navigationsenheden og de faktiske veje. Vejdata opdateres hele tiden, og yderligere opdateringer gives, når de er til rådighed. Enheden er designet til at give dig ruteforslag, så den reflekterer ikke vejforhold, trafikpropper, vejrforhold eller andre faktorer, der kan påvirke sikkerheden eller tidsplanen under kørsel. 4 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger....7 Pakkens indhold Valgmuligheder i henhold til model..7 Den enkelte komponents navn Frontpanel Bag-/sidepanel..8 Tilslutningsenheder....

4 Monteringsrækkefølge for sugemonte-ringsbeslag Sådan afmonterer du sugemonteringsbeslaget..10 Sådan installerer den udvendige GPS-antennen (valgfri) Sådan tilslutter du USB-kablet Frakobling af USB-kablet...11 Sådan downloader (henter) du filer: Masselagring Grundbetjening Opstartsindstilling Sådan tænder/slukker du for enheden...13 Sådan justerer du lydstyrke/lysstyrke Dæmpet...

5 ..13 Låsefunktion Brug af høretelefoner. 13 Sådan kommer du i gang med Navigation Generel betjening...14 Sådan finder og lagrer du en destin Sådan fjerner du kort Sådan tilføjer du Favoritsteder Generelle advarselsmeddelelser..

6 43 Fejlfinding Bluetooth telefon kompatibilitetsliste Specifikationer Spport-Hotline Generelle oplysninger Pakkens indhold Hoveddel Forrudeholder USB-kabel Biladapter med TMC-antenne InstallationsCD Hurtighenvisningsvejledning Vekselstrømsadapter (valgfri) GPS-antenne (valgfri) Support til beslag (valgfrit) Contents may be changed without notice. Valgmuligheder i henhold til model Model N10E N10T N10R N10B N10Z N10Y N10S N10Q Bluetooth X X X O X O O O TMC X X O X O O X O TTS X O X X O O O X Bemærk Navigationsmenuen skifter, afhængigt af TMC-funktion. Med TMC-funktion Uden TMC-funktion 7 Den enkelte komponents navn Frontpanel Bag-/sidepanel 2 3 RESET LCD 4 Mikrofon (bruges kun med Bluetooth trådløs teknologi) POWER ( ) (TÆND) - Tænde : Tryk ned og hold den, når der er slukket. - Sluk (off): Tryk på denne knap i ca. 2 sekunder i tændt-status. - Manuel indstilling: Tryk kortvarigt på denne knap i tændtstatus. RESET (genindstillingshul) Hvis anlægget ikke fungerer, trykker man i RESET-hullet med en kuglepen eller lignende værktøj Ekstern GPS antennestikkontakt Højttaler Docking connector Høretelefon-jackstik USB port/strømforsyningskonnektor (jævnstrøm 5V) Hukommelseskort-slot Isæt et SD-hukommelseskort. 4. Anmærkning For at aktivere menufunktionen via LCDskærmen skal du berøre LCD-skærmen med en finger. Hvis den eksterne strømforsyning afbrydes, eller batterispændingen er for lav, slukker enheden efter nogle få sekunder. 6. Forsigtig Hvis du sletter eller ændrer kortdataene i den indbyggede hukommelse, kan det forårsage problemer i betjeningen af navigationsenheden. 8 Tilslutningsenheder Installeringsrækkefølge for placering af forrudeholder Vælg det mest passende sted i forruden. Rengør indersiden af forruden, så al støv og fedt fjernes. Placer forrudeholderen på forruden. 6. Sæt den tynde ende af biladapteren ind i strømstikket på siden af enheden Skub håndtaget til venstre, indtil der høres et klik, så holderen sidder fast det rigtige sted. 8. Sæt den anden ende ind i køretøjets 12V-24V (cigartænder) stik. For at justere vinklen på monteringsbeslaget skal du løsne de justérbare knapper på sugekoppen og dreje det forsigtigt. Udover at vippe monteringsbeslaget op og ned og fra side til side, kan du også dreje beslagets monteringsbeslag, fra venstre -45 til 45.

7 Når du er færdig, skal du igen fastspænde knapperne Lad docking-enheden flugte med forruden, og skub derefter enheden på plads, indtil der høres et klik. Note Denne enhed og tilhørende biladapter er beregnet til brug i køretøjer med 5 V +/- 0.2V elsystem og en negativ jordforbindelse. (Dette er standard for de fleste køretøjer). Hvis dit køretøj har en anden type el-system, kan jævnstrømssystemet ikke anvendes. Enheden lades automatisk, når enhedens USB-port forbindes til din bils volts cigarettænder med biladapteren. Anmærkning Standard drifttemperatur ved brug af sugebeslaget er mellem -10 C og 60 C. Sugebeslaget løsner sig muligvis ved temperaturer udenfor de specificerede områder. 9 Tilslutningsenheder Aftagning af forrudeholderen 1. Forrudeholderen tages af ved at trække til højre i håndtaget. Installering af den eksterne antenne inde i bilen Fastgør den eksterne antenne på en overflade, der er så plan som muligt og kan "se" himlen, og hvor den kan fastgøres sikkert med dobbeltklæbende tape. Anmærkning Sørg for at overfladen er fri for fugt, støv, snavs, olie mv., før den dobbeltklæbende tape sættes på. På den dobbeltklæbende tape er der et stærkt klæbemiddel, hvilket muligvis efterlader et mærke på instrumentbrættet, hvis det fjernes. På nogle køretøjer er der anvendt vinduesglas, som signalerne fra GPS-satellitter ikke kan modtages igennem. På disse køretøjer skal GPS-antennen monteres udenpå køretøjet. 2. Hvis forrudeholderen stadig ikke slipper forruden, trækker man i fligen på sugekoppen. Sådan installerer den udvendige GPS-antennen (valgfri) Denne enhed har en indbygget GPS-antenne til at modtage satellitsignalerne. Den eksterne GPSantenne sælges særskilt og vil forbedre modtagelsen fra satellitterne i biler med varmereflekterende forrude. Tilslutning af antennen Forbedring af satellitsignaler når signalerne er svage. 1. Find et sted til at placere den eksterne GPS-antenne. Sæt GPS-antennens stik ind på bagsiden af navigationsenheden. Installering af den eksterne antenne uden på bilen Placer den eksterne GPS-antenne et sted, der er så plant som muligt, såsom taget eller bagagerummet. (GPS-antennen sidder fast ved hjælp af en magnet). 2. Når ledningen føres ind fra døren øverst Dan en U-formet løkke på ledningen udvendigt, så du undgår, at der flyder regnvand ned langs ledningen og ind i køretøjet. (GPS-antennen fastgøres ved hjælp af en magnet). 10 Tilslutningsenheder Sådan tilslutter du USB-kablet Tilslut én ende til USB-porten på din PC og tilslut så den anden ende til USB-porten på din enhed. Sådan downloader (henter) du filer: Masselagring 1. Aktivér Windows Stifinder på PC'en. Masselagringsenheden vises i Windows Stifinder. Opret en mappe, du ønsker at bruge. Vælg de filer, du vil downloade og træk og slip dem til mappen, du har oprettet Enheden oplades automatisk, når du tilslutter USB-porten på enheden og PC'en med USB-kablet. Med SD-kort Uden SD-kort isat. isat. Bemærk Når SD-kortet er isat, kan du downloade dataene på SD-kortet. Når SD-kortet ikke er isat, kan du downloade dataene på den indbyggede hukommelse. Fjern ikke USB-kablet mens du uploader eller downloader filer. Bemærk Du kan ikke betjene enheden, når den er forbundet med PC'en via USB-kablet. Fjernelse af USB-kablet fra navigationsenheden Vent med at frakoble USB-enheden indtil du får besked om, at du på sikker vis kan tage stikket til enheden ud. 1. Ikonet for sikker fjernelse vises på proceslinjen. 2. Klik på ikonet for at afbryde enheden fra PC'en og vælg beskeden 'Sikker fjernelse' (safely remove). Der vil blive vist en besked om, at det nu er sikkert at frakoble enheden. Nu kan du fortsætte og fjerne USB-kablet fra PC'en Grundbetjening Opstartsindstilling Når du tænder for enheden første gang, efter at du købte den, skal du følge trinnene som vist herunder. Hvis du tænder for enheden, efter at du har slukket for den, vises skærmen "Bemærk". Følg trin 6-7 som vist herover. 1. Tryk og hold POWER nede ( ). Skærmen "Indstilling af sprog" vises. (Side 27) 5. Du indstiller "Afstandsenhed" og "Justér tid" ved at berøre de emner, du ønsker og så berøre. Skærmen "Advarsel" vises. 6. Berør "Accepter". Skærmen "Bemærk" vises. 2. Du indstiller "Tekstsprog" og "Stemmevejledning" ved først at berøre / og så berøre. Skærmen "Visning" vises. (Side 26) 7. Berør "Accepter". Skærmen "Oplysning" vises. 3. Du indstiller "Dimension", "Dag&nat" og "Kortvisning" ved at berøre de emner, du ønsker og så berøre. Skærmen "Rutevalgmuligheder" vises. (Side 23) 8. Berør "Nej". Kortskærmen vises. 4. Du indstiller "Undgå veje" og "Ruteforhold" ved at berøre de emner, du ønsker og så berøre. Skærmen "Måleenheder & tid" vises. (Side 27) Hvis du berører "JA", går skærmen til menuen "Introduktion" under "Selvstudium". For yderligere oplysninger, se "Selvstudium" på side 29. Berør for ikke at få vist skærmen med oplysninger igen. 12 Grundbetjening Sådan tænder/slukker du for enheden Tryk på POWER ( ) for at tænde apparatet. Tryk på TÆND og hold den nedtrykket i ca. 2 sekunder, indtil der er slukket for enheden. Låsefunktion Denne funktion låser enheden for at undgå, at den betjenes, hvis du ved et uheld kommer til at berøre et emne. Berør på skærmen "Nem opstilling". Bemærk Hvis du tilslutter enheden til en strømkilde, tændes der automatisk for den. Sådan justerer du lydstyrke/lysstyrke Tænd for enheden. Tryk kortvarigt på STRØM ( ), når kortskærmen vises. Skærmen "Nem opstilling" vises.

8 For at annullere funktionen skal du berøre STRØM ( ). Brug af høretelefoner Sæt stikket fra stereohøretelefonerne ( 3,5 mm) i høretelefon-jackstikket, hvis du vil lytte i fred og ro. Kort-/foto modus Musik-modus Bemærk Hvis du har en enhed med Bluetooth trådløs teknologi, vises og på skærmen. 3. Du indstiller lydstyrke ( ) og lysstyrke ( ) ved først at berøre / og så berøre. Bemærk Skru altid ned for lyden, før du tilslutter høretelefonerne. Der slukkes for højttalerne, når høretelefonstikket sættes i høretelefon-jackstikket.j Bemærk Hvis du intet har berørt noget i ca. 5 sekunder, går skærmen tilbage til forrige skærm. Dæmpet Berør på skærmen "Nem opstilling" for at sænke lyden (mute).for at annullere funktionen, skal du igen berøre. 13 Sådan kommer du i gang med Navigation Generel betjening Sådan finder og lagrer du en destination på kortet 1. Tænd for enheden. Kortskærmen vises. Aktuel position Bemærk Hvis du ikke vil lagre en destination, skal du berøre Berør rige skærm. på skærmen. på skærmen for at gå til for- 2. Du vælger en destination ved blot at berøre og trække kortet på skærmen. Sådan finder du den lagrede destination 1. Berør. på kortskærmen og berør så 3. Berør for at finde en destination. Følg skærm- og stemmeoplysningerne under kørslen. Menuen placeres automatisk. (Side 18) 2. Berør gruppen, hvor destinationen er lagret, og berør så. Berør nen. hvis du vil lagre destinatio- 3. Berør den ønskede destination og berør så. 4. Du indstiller den gruppe, du vil lagre, ved at berøre / og så berøre. Destinationen lagres i menuen "Mine steder". (Side 18) 4. Berør for at finde destinationen. Følg skærm- og stemmeoplysningerne under kørslen. 14 Sådan kommer du i gang med Navigation Kortskærm : Berør for at zoome ud. / / : Berør for at få vist 2D/3D kortet. 8. Batteriindikator - På enhedens skærm vises ladestatus som følger: : Fuldt opladet : Halvt opladet : Lav batterispænding : Batteri afladet : Lader : Fuldt opladet : Berør for at få vist navigationsmenuen. 4. Viser retningen af næste sving og afstand til næste sving. Berør for at få vist menuen "Drej efter drej" (side 22). 5. Nu vises den resterende afstand og tid. Hvis du berører resterende tid, vises den forventede ankomsttid. Nederst på bjælken vises navnet på den gade, du aktuelt befinder dig i. 6. Modtage de seneste trafikoplysninger ved brug af FM multipleksudsendelser. 7. : Indikerer, at enheden modtager GPS-signal og har fundet din aktuelle position. Indikerer, at enheden ikke har modtaget GPSsignal og fundet din aktuelle position. - Hvis batterispændingen er lav, vises følgende meddelelse, og enheden slukker efter nogle få sekunder. 9. : Berør for at zoome ind. : 10. Viser gadenavnet ved næste sving. 15 Navigationsmenu Navigationsmenuliste MENU Address Town-Street Street-Town Side streets Postcode In Other Maps Generel betjening af navigationsmenu 1. Tænd for enheden. 2. Berør for at få vist navigationsmenuen på kortskærmen. Recent Places My Places Home Place1 Place2 Place3 Food Lodging Shopping Fuel and Car Services Transportation Entertainment Attraction Emergency/ Medical Goverment Offices Sports Others/ Personal Turn by Turn Route Summary Route Playback Multistop Planner Cancel Route Options 3. Berør,,,,,,,eller for at vælge den ønskede valgmulighed, hvorefter menuen går til andet niveau. POI 4. Berør den ønskede valgmulighed, hvorefter menuen går til tredje niveau. 5. Berør den ønskede indstilling. Nogle emner kræver yderligere trin. Bemærk Berør rige skærm. på skærmen for at gå til for- Berør på skærmen for at gå til kortskærmen. Route Manager Traffic Info Setup Media Player Map 16 Navigationsmenu Adresse Du kan finde en destination ved brug af adressesøgning. 1. Berør på kortskærmen og berør så. 3. Angiv adressen ved hjælp af tastaturet på skærmen, som vist. De angivne tegn i adressen fremhæves med rødt: : Sletter det sidste tegn i adressen, såsom by eller gadenavn. / : Udvider eller afkorter adresselisten ved at skjule eller vise tastaturet: : 2. Berør de ønskede emner. Går op eller ned på listen med adresseemner. : Viser store bogstaver, numeriske tegn og specialtegn. Det installerede operativsystem på enheden skal understøtte disse karakterer. 4. Når adressesøgningen er udført, skal du berøre. : Vælger adressen i byen i rækkefølgen gade, husnr. ved brug af tastaturet. : Vælger adressen i rækkefølgen gade, by, husnr. : Vælger adressen i rækkefølgen by, gade, sidegader. : Vælger adressen i rækkefølgen postnr., gade, husnr. : Vælger adressen i et andet land. Når du har valgt et kort, skal du vælge adressen i byen i rækkefølgen gade, husnr. ved brug af tastaturet. 5. Berør for at finde destinationen. 17 Navigationsmenu Seneste steder (recent places) Enheden kan lagre de sidste 64 steder, du har fundet, på listen "Seneste steder". Du kan søge efter seneste fundne på listen "Seneste steder". Mine steder (My Places) Du kan søge efter lagrede steder på listen "Mine steder". Sådan finder du destinationen i "Mine steder" 1. Berør på kortskærmen og berør så. Sådan finder og lagrer du en destination i "Seneste steder" 1. Berør på kortskærmen og berør så. 2. Berør et af de senest steder, du ønsker at finde, og berør derefter. 2. Berør den ønskede gruppe og berør så. Bemærk Hvis du vil slette alle indtastninger på listen "Seneste steder", skal du berøre og så berøre. Hvis du kun vil slette den valgte destination, skal du berøre og så berøre. 3. Berør for at finde destinationen.

9 Følg skærm- og stemmeoplysningerne under kørslen. Berør hvis du vil lagre destinationen. 4. Du indstiller den gruppe, du vil lagre, ved at berøre / og så berøre. Destinationen lagres i menuen "Mine steder". (Side 18) 3. Berør det ønskede sted og berør så. 4. Berør for at finde destinationen. Følg skærm- og stemmeoplysningerne under kørslen. Sådan indstiller du en gruppe Du kan tilføje, slette eller redigere i gruppen på listen "Mine steder". Bemærk Du kan ikke slette eller redigere mappen "Start". 18 Navigationsmenu Sådan tilføjer du en gruppe 1. Berør > > >. Sådan ændrer du navn på gruppe 1. Berør >. 2. Berør den gruppe, du ønsker at redigere og berør så >. 2. Skriv det nye gruppenavn og sæt et ikon til at identificere gruppen med, som vist nedenfor, og berør derefter. Den nye gruppe føjes til, som vist nedenfor. 3. Skift gruppenavnet eller gruppeikonet.. Bemærk Ikonet identificerer alle steder placeret i denne gruppe, som vist på kortet. Sådan sletter du en gruppe 1. Berør >. 2. Berør den gruppe, du ønsker at slette, og berør så >. 4. Berør. Den valgte gruppe er blevet ændret. Advarsler Enheden kan afgive en alarm, når den indstillede afstand er kortere end destinationen. 1. Berør >. > Ændr "Indstil alarmafstand" />. 3. Berør. Den valgte gruppe er blevet slettet. 2. Berør ved brug af Bemærk Afstanden af "2. alarm" er indenfor kortere afstand end den "1. alarm". 19 Navigationsmenu Sådan indstiller du destinationen Du kan vise, redigere eller slette et sted på listen "Mine steder". 1. Berør >. Interessepunkter (Points Of Interest (POI)) På listen SAI er der samlet hundredvis af interessante eller anvendelige steder, der er organiseret i nemme-at-finde kategorier. Du kan fx bruge enheden til at føre dig til et indkøbscenter, hotel, restaurant eller tankstation. 2. Berør den ønskede gruppe og berør så. Sådan finder du et sted på listen "SAI" (Steder Af Interesse) 1. Berør på kortskærmen og berør så. 3. Berør emner. og berør så de ønskede 2. Berør én af de ønskede "SAI" lister. : Du kan søge efter det valgte sted på kortet. Berør på skærmen. Og følg så skærm- og stemmeoplysningerne under kørslen. : Du kan ændre navn, kommentar eller gruppen for en valgt destination. : Du kan slette et valgt sted. Hvis du berører, så bliver det valgte sted slettet. Bemærk Du kan få vist yderligere "SAI" lister, hvis du. berører 3. Vælg den "SAI KATEGORI", "UNDERKATEGORI" og det "STED", du ønsker at søge efter, og berør så. 4. Berør for at finde destinationen. Følg skærm- og stemmeoplysningerne under kørslen. Bemærk Listen "SAI" vises muligvis ikke i menuen "SAI KATEGORI" og "UNDERKATEGORI". 20 Navigationsmenu Sådan indstiller du destinationen Du kan vise og tilføje stedet på listen "SAI". Og du kan sortere stederne i alfabetisk rækkefølge og efter afstand. I menuen "Mine steder" kan du lagre stederne på listen "SAI". 1. Berør på listen "STED". Sådan finder du en destination med "et sted tæt ved" Du kan finde et ønsket sted ved at søge efter et sted tæt ved. 1. Berør i listen "SAI KATEGORI" eller "UNDERKATEGORI". 2. Berør de ønskede emner. 2. Berør de ønskede emner. : Du kan søge efter det valgte sted på kortet. Berør på skærmen. Og følg så skærm- og stemmeoplysningerne under kørslen. : Du kan lagre stedet i menuen "Mit sted". Du indstiller den gruppe, du vil lagre, ved at berøre / og så berøre. Stedet lagres i menuen "Mine steder". (Side 18) : Du kan sortere stederne i alfabetisk rækkefølge. : Du kan søge efter stedet tæt ved den aktuelle position. : Du kan søge efter stedet tæt ved destinationen, når du indstiller destinationen. : Du kan søge efter SAI tæt ved adressen, når du indstiller adressen. Følg trin 3-4 i "Adresse" på side 17. : Du kan søge efter SAI indenfor en radius af den position, du har indstillet. 21 Navigationsmenu Rutestyring Du kan indstille ruten, du søger, når du navigerer til en destination. Drej efter drej 1. Berør > >. Berør nu den ønskede liste. Ruteafspilning Du kan optage ruten under kørslen og se den optagede rute. 1. Berør > > Optagelsen starter. >. 2. Berør de ønskede emner. : Du kan følge hele ruten på skærmen. : Du kan kun se det sving/retningsskift, du vælger. Du kan også se det foregående eller næste sving/retningsskift ved at berøre /. : Du kan undgå det valgte sving/retningsskift i listen over sving/retningsskift. Den nye rute beregnes automatisk. > > > 2. Berør > for at stoppe optagelsen. 3. Vælg datafilen, der skal afspille optagelsen og berør så. Navigationsenheden afspiller den optagede rute på skærmen Hovedkort. > > > 4. Berør for at stoppe afspilningen. Valgmuligheder for ruteafspilning Berør på menuen "Ruteafspilning" og berør så de ønskede emner. Ruteoversigt Du kan få vist en oversigt over hele ruten på kortskærmen, total køreafstand til destinationen, estimeret rejsetid og fuldstændig adresse på destinationen. 1. Berør > >. : Sletter en valgt optagelse. : Sletter alle optagelser. : Justerer afspilningshastigheden. Skalaen er fra 100% til 300%. Anmærkning Berør skærm. på skærmen for at gå til forrige 22 Navigationsmenu Multistop planlægning Du kan planlægge en rute med op til 5 stop. Når du berører knappen "Go", beregnes ruten for hvert afsnit, fra udgangspunktet til det første stop. Når du kommer til det første stop, beregnes næste rute hen til det andet stop og så fremdeles. Annuller rute Hvis du ikke længere har behov for at rejse til en destination, eller hvis du vil ændre en destination.

10 Berør > >. Rutevalgmuligheder Du kan bruge rutevalgmulighederne til at bestemme, hvilke vejkategorier du vil undgå eller tillade eller til at indstille standardruten med, når navigationsenheden beregner din valgte destination. Sådan indsætter du stop langs med ruten 1. På skærmen "Vælg/tilføj multistoprute" skal du trykke på knappen "Tilføj" for at tilføje et stop ifølge Adresse, SAI, Mine favoritter eller Seneste steder. > >. 1. Berør Berør så de ønskede emner. 2. Vælg én af disse valgmuligheder, specificér et sted og tryk på knappen "OK". (Hvis du berører, følg trin 36 i "Adresse" på side 17. ) 3. Skærmen "Vælg/tilføj multistoprute" vises med det valgte sted. : For at ændre rækkefølgen af din ruteplan skal du bruge knappen "Op" eller "Ned". : Brug knappen "Redigér" til at vise eller slette en fremhævet indtastning med. : Brug knappen "Afstand" (distance) til at organisere dine indtastninger med fra nærmeste til fjerneste afstand fra din aktuelle position. Undgå veje Når navigationsenheden beregner en rute, undgås eller tillades områder med betalingsveje, motorveje og færgeruter alt efter, hvordan du har valgt dem. Du kan ikke tillade eller undgå specifikke betalingsveje eller færgeruter. Ruteforhold Hurtigste: Denne valgmulighed vælger ruten, der tager mindst tid. Hurtigste er standardværdien. Korteste: Denne valgmulighed vælger ruten med den korteste afstand. Husk, at den korteste rute ikke altid er den hurtigste, da du vil være i stand til at komme hurtigere frem på nogle veje frem for andre. 2. Berør. Anmærkning Rutegenerering omfatter ikke omveje, stop eller forsinkelser langs ruten. 23 Navigationsmenu TMC (trafikoplysninger) Hvad er trafikmeddelelseskanalen (TMC) TMC er en specifik applikation i FM RDS (Radio Data System), hvor igennem der udsendes tidstro trafik- og vejroplysninger. Databeskeder modtages lydløst og kodet, og de sendes til et TMC-aktiveret navigationssystem, der kan tilbyde dynamisk rutevejledning, som varskoer føreren om et problem på den planlagte rute og beregner en alternativ rute, så du undgår episoden. Tilslut din TMC-antenne Biladapteren udgør en del af TMCantennen. Tilslut biladapteren til enheden. Disclaimer Udvikler er ikke ansvarlig for nogen som helst skade forårsaget af et uheld på grund af upålidelige TMCradiotransmissioner fra nationale, regionale eller lokale stationer forårsaget af TMC-servicerestriktioner eller fra naturlige eller menneskeskabte forhold, der forhindrer tidstro trafik- og vejroplysninger i at blive leveret til det TMC-aktiverede navigationssystem. Udvikler er ikke ansvarlig for kvaliteten eller nøjagtigheden af de udsendte hændelser og metoden, de vises på. Serviceoplysninger Når du befinder dig i et FM TMC-serviceområde, modtager din Navigator trafiksignaler så snart som du har tilsluttet TMC-modulet til din Navigator. Du skal være indenfor området af e FM-station, der udsender TMC (trafikoplysningskanal) data, for at du kan modtage trafikoplysninger. Trafikmeddelelses-varskoninger TMC (trafikmeddelelser) er nationale og regionale, offentlige FM-radiotransmissioner, der bruges til at informere bilister om trafik, vejr og andre kørselsforhold. Trafikmeddelelserne vises på TMC indbakkeskærmen, der kan åbnes, når du trykker på ikonet TMC i menuen 1. I navigationsmenuen skal du vælge knappen "Trafikoplysninger", hvorefter TMCindbakken åbnes og viser trafikrapporter. 2. Du kan vælge en trafikrapport og trykke på "OK" for at få vist et kort over den pågældende vej. Hvis du klikker på knappen "Undgå" (avoid), genberegner Navigator din rute. Anmærkning Hvis du har undgået hændelsen, vises knappen "Tillad" (allow) på skærmen "Vis kort", så du kan genberegne ruten til det tidligere undgåede afsnit på ruten. Alle TMC-meddelelser leveres til TMC-indbakken, men det er kun meddelelser, der er relateret til den direkte rute og en 200 m radius, der bliver vist. Radius er indstillet til 160 km, når der ikke er valgt en rute. 24 Navigationsmenu Valgmuligheder for trafikoplysninger Når du trykker på knappen "Valgmuligheder" (options), vises dialogboksen "Valgmuligheder", som vist herunder. Disse valgmuligheder er allerede blevet forudkonfigureret til at give den bedste ydeevne. Det anbefales, at du ikke ændrer på dem Men du kan ændre "Trafikoplysninger". Vælg konfiguration ved at vælge følgende indstillinger: Test TMC Når du trykker på denne knap, udvider Navigator søgeradius for "Hele kortet" (whole map) til ét minut og skifter automatisk over til skærmen TMCindbakke og viser én tekstmeddelelse ved navn "Tester TMC-service" (testing TMC service). Efter ét minut, går Navigator tilbage til ruten og 200 m radius. Hvis du ikke modtager nogen som helst meddelelser, efter at du har trykket på denne knap, skal du kontrollere i følgende rækkefølge: 1. Hvis du ser, at enheden scanner men ikke låser fast på en TMC-station, skal du forsøge at ændre position og kontrollere, at du har placeret antennen vertikalt opretstående. 2. Afhængig af din position er der muligvis ikke TMC-dækning. 3. Kontrollér, at du anvender kortet over det land, du aktuelt rejser i. Dynamisk omkørsel: Tændt (On) - Navigator genberegner automatisk ruten, så du undgår veje med dårlige trafikforhold - kun trafikkø eller uheld. Slukket (Off) - Du kan manuelt vælge TMC-hændelsen fra indboksen og trykke på knappen "Undgå" på skærmen "Vis kort". Anmærkning Du skal sørge for, at din navigationsenhed kan modtage GPS-signalet, før du starter på prøveperioden med trafikservice eller på et abonnement. (Ikonet for aktuel position bliver grønt, når GPS-signalet modtages) Hvis du ikke har modtaget GPS-signal, når prøveperioden er udløbet, viser enheden muligvis ikke den nøjagtige udløbsdato. er deaktiverede i denne funktion. 3. Berør. 1. Berør 2. Berør de ønskede emner. Berør > >. 2. Berør de ønskede emner.

11 . 2. Skærmbilledet vises og oplyses i mil. prompt er ikke aktiv i standardindstillingen. : Aktiveres, når Navigator genberegner en ny rute. forudoptagede stemmer har et begrænset ordforråd. prompt er automatisk aktiv i standardindstillingen. : Påmindelse i begyndelsen af hver tur. Denne prompt er automatisk aktiv i standardindstillingen. Berør. Sprog 1. Berør > >. 2. at få det bedste resultat skal du sørge for, at GPS-modtageren har klart udsyn til himlen. 1. Berør > >. Der er klart udsyn til himlen fra GPS-antennen, så den kan modtage uafbrudt GPSmodtagelse. Navigator kan ikke beregne en rute, hvis der ikke er GPSmodtagelse (fx i en tunnel). Navigationsenheden er opladet eller tilsluttes cigartænderen. Indstilling af kort Du kan trykke på knappen "Indstilling af kort" (map setup) for at tilpasse kortvisningen. 1. Berør > >. 2. Berør de ønskede emner.. Følgende GPS-oplysninger vises: Vinkelafstanden øst eller vest på jordens overflade. Et steds placering nord eller syd på jordens overflade. Bevægelsesgraden udtrykt i kilometer eller mil pr. time. Højde over havet. Du kan kontrollere modtagesignalerne fra GPS-satellitten. : Når denne valgmulighed er valgt, er zoom hastighedsafhængig. Kortet zoomer ud med højere hastighed og viser et større område af kortet, og zoomer ind med lavere hastighed og viser et mindre området af kortet. Hvis du ændrer zoomfunktionen manuelt, går den automatiske zoom tilbage til systemniveau, hvis du ikke har anvendt den i adskillige sekunder. : Med denne valgmulighed kan du øge størrelsen på gadenavne, så teksten bliver nemmere at læse. 3. Berør. Anmærkning Hvis du i lang tid ikke kan modtage et GPSsignal, skal du genstarte hele navigationssystemet ved at trykke på. GPS ikke fundet Når du starter Navigator for første gang, hører du meddelelsen "Signal for lavt" (signal too low). Denne meddelelse betyder, at din navigationsenhed endnu ikke har lokaliseret et pålideligt GPS-signal. Kontrollér, at enheden er forbundet med cigartænderen, og at der er klart udsyn til himlen. Meddelelsen "GPS ikke fundet" betyder, at der ingen GPS-antenne findes, eller at antenne ikke er korrekt installeret. Kontroller følgende: 28 Navigationsmenu Selvstudium Når du starter Navigator for første gang, vises der en meddelelsesboks, der beder dig om at åbne programmet Navigator Guided Tour. Guided Tour er en fortræffelig måde at blive bekendt med de forskellige navigationsfunktioner, der er tilgængelige. Og så kan du starte Navigator Guided Tour på ethvert tidspunkt ved at trykke på knappen "Selvstudium" i menuen "Ekstra" (extras). 1. Berør > > >. Berør knappen "Vælg kort" (select card) og få vist de lagrede kort i den indbyggede hukommelse. På skærmen Vælg kort (select map) får du vist kortdetaljer og versionsnumre. Det aktuelt brugte kort vises øverst på listen. Her kan du opdatere skærmen, når der isættes et nyt hukommelseskort i enheden. Vælg kort Med denne funktion kan du ændre det aktuelt valgte kort til et andet kort, der er gemt på den indbyggede hukommelse. 1. Berør > > >. 2. Berør de ønskede emner. Hjælp Du kan få vist oplysninger om teknisk support. Touch > > >. Her kan du fjerne et valgt kort permanent. Anmærkning Du kan ikke slette det aktuelle kort. I "Vælg" kan du definere et valgt kort som det aktuelle kort. Initialisere 1. Berør > > >. Start Demo Nu viser navigationsenheden en simuleret rute. Mange af navigationsfunktionerne er deaktiverede, når Demo kører. Berør > > >. : Du kan slette hele listen i hukommelsen. : Du kan indstille alle funktioner til fabriksindstilling. 2. Berør. Berør > "Stop demo" for at afslutte demoen. Anmærkning Demo-ruten er indstillet, og afhængig af de aktuelle kortdata kan demofunktionen afvige en del fra kortdataene. 29 Navigationsmenu Fartkontrolkameraer Du bør acceptere fabrikantens politik om at anvende fartkontrolkameraets advarselsfunktion. Hvis du accepterer fabrikantens politik, kan du blive orienteret om, hvor kameraet er placeret og hvilket slags kamera, det er. Berør > > >. Sådan afspiller du musik Afspilning af filerne i folderen "All Music" 1. Berør > >. Skærmen "Music List" vises. Der er to slags musikliste: "All Music", "My Music" 2. Berør den mappe eller fil, du ønsker at afspille. Dynamisk database over fartkontrolkameraer Du kan få support til dynamiske opdateringer. Indholdet i denne database er muligvis ikke fuldstændigt nøjagtigt eller opdateret. Det kan kun bruges som en indikation. Software- og/eller dataudbyderne påtager sig intet ansvar for dine handlinger i forbindelse med dette indhold. Softwaren ansporer hverken dig eller nogen som helst til at bryde nogen som helst love. Hvis du vil modtage daglige opdateringer til din kameradatabase, kan du gå ind på www. safetycamsam.com (dette koster ekstra). LG garanterer ikke for nøjagtigheden af data, der tilbydes på opdaterings-websitet ( og alle brugere er selv ansvarlige for brug og opdatering af data til fartkontrolkameraer. Nem opdatering ved brug af PC Portal PC Portal foretager opdateringen. Understøtter ActiveSync, Mass Storage Device & SD kortlæser. For yderligere oplysninger, se "Opdatering af fartkontrolkamera" på side 41 og "Sådan importerer du favoritsteder" på side 42. Afspilning af filerne i folderen "My Music" 1. Berør under afspilning. mærket viser den musikfil, der afspilles. 2. Berør i skærmens venstre side. mærket vises, og den fil, du berører, gemmes i mappen "My Music". Annulleres ved at berøre. 30 Musikafspiller 3. Berør og berør derefter den ønskede fil for at spille musik fra mappen "My Music". Gentag Du kan indstille gentageafspilnings-modus ved at berøre eller. : Afspiller igen og igen den aktuelt valgte fil. : Afspiller alle musikfiler i enheden igen og igen. Bland / på skærmen for at gå til Berør forrige/næste side. Berør mappe. Berør skærm. på skærmen for at gå til øverste på skærmen for at gå til forrige Du kan indstille tilfældig afspilnings-modus ved at berøre eller.

12 : Går tilbage til normal afspilning. : Afspiller i tilfældig rækkefølge alle filer i enheden. Bemærk Hvis der en fil, der ikke understøttes, vises en fejlmeddelelse på skærmen, og næste musikstykke afspilles. Visning af musikfiloplysninger 1. Berør under afspilning. Der vises oplysninger om musikfilen. (Hvis du berører skærmen Oplysninger, går den til forrige skærm.) Pause 1. Berør under afspilning. 2. For at gå tilbage til afspilning skal du igen berøre. Hvis der ingen oplysninger er om musikfilen, vises. Sådan justerer du lydstyrke/lysstyrke 1. Berør under afspilning. Skærmen "Nem opstilling" vises. 2. Du indstiller lydstyrke ( ) og lysstyrke ( ) ved først at berøre / og så berøre. Springe over til næste musik Berør kortvarigt nummer. for at flytte til næste Springe over til forrige musik Berør kortvarigt for at flytte til foregående nummer. Dæmpet Berør på skærmen "Nem opstilling" for at sænke lyden (mute).for at annullere funktionen, skal du igen berøre. Søg Berør eller og hold nede under afspilning, og slip der, hvor det ønskes. Du kan bruge bjælken til at søge efter musikken. 31 Få vist billede Viewing photo 1. Tænd for enheden. Kortskærmen vises. 2. Berør > >. Skærmen "Photo List" vises. Berør mappe. Berør skærm. på skærmen for at gå til øverste på skærmen for at gå til forrige Pause 1. Berør skærmen under diasshowet. 2. Berør for at holde pause i diasshowet. 3. For at gå tilbage til diasshowet skal du igen berøre. 3. Berør den mappe eller fil, du ønsker at afspille, og berør derefter. Diasshowet starter automatisk. Springe over til næste foto Berør mappe. for at gå til næste foto i den valgte Springe over til forrige foto Berør mappe. for at gå til forrige foto i den valgte Gentag Gennemse efter et billede 1. Berør skærmen under diasshowet, og berør derefter Du kan indstille gentageafspilnings-modus ved at berøre eller. : Gentager visning af alle fotofiler på din enhed. : Afspiller igen og igen alle fotos i mappen. Drejning Tryk flere gange på med uret. 2. Berør mappeikonet for at få vist undermapper og miniature-billeder. for at rotere fotoet Sådan justerer du lydstyrke/lysstyrke 1. Berør under afspilning. Skærmen "Nem opstilling" vises. 2. Du indstiller lydstyrke ( ) og lysstyrke ( ) ved først at berøre / og så berøre. / på skærmen for at gå til Berør forrige/næste side. 32 Bluetooth Bluetooth trådløs teknologi Hvis du har en telefon med trådløs Bluetoothtechnology, og den er kompatibel med din enhed (jf. venligst listen over tilgængelige telefoner på side 46-47), du kan udnytte følgende funktioner i din enhed: Håndfri, opkald, audio-streaming til mp3, synkronisering og redigering af telefonbog. Med funktionen lyd-streaming kan du lytte til musik (især mp3 filer) i dit stereo-headset, og du kan også håndtere den afspillede musik så som afspil, pause eller spring over. Sluttelig kan du med funktionerne Telefonbog synkr. og Rediger overføre telefonbogen i din telefon til din enhed og tilføje og redigere nye telefonnumre på din enhed. Disse funktioner på din enhed er kun tilgængelige, hvis din telefon understøtter disse funktioner under brug af Bluetooth trådløs teknologi. For at du kan bruge disse funktioner, skal du forbinde din telefon med enheden. Du kan initiere denne forbindelse enten fra din telefon eller fra enheden. For yderligere oplysninger, se brugervejledningen til telefonen. 4. Berør. Popup-skærmen "Søger efter tilgængelige enheder" vises på skærmen. Det tager ca sekunder at udføre processen. For at annullere funktionen skal du berøre. 5. Berør den ønskede Bluetooth telefon på skærmen "Søgeresultater". Popup-skærmen "Indtast venligst PIN-koden herunder i din telefon" vises. Sådan forbinder du din enhed og Bluetooth telefonen Sådan forbinder du ved brug af enhedens indstillinger 1. Tryk kortvarigt på STRØM ( ) i tændt-status. Skærmen "Nem opstilling" vises. 6. Indtast PIN-koden (0000) i din telefon, når popup-skærmen vises. Når forbindelse er korrekt etableret, vises mærket på skærmen "Håndfri - tilgængelige enheder". Kort-/foto modus 2. Berør 3. Berør.. Musik-modus Når den ikke er tilsluttet, vises meddelelsen tilslutningsfejl. Anmærkning Før du tilslutter, skal du kontrollere PIN-kode indstillingerne. Se "Indstilling af PIN-kode" på side Bluetooth Sådan forbinder du ved brug af telefonens indstillinger Som standardindstilling er Bluetooth funktionen i din telefon muligvis indstillet til Slukket (off). For at anvende Bluetooth funktionen, skal der være tændt for Bluetooth i din telefon. Der henvises til brugervejledningen til din telefon. 1. Aktiver telefonens Bluetooth komponent. Dette findes muligvis i menuen Indstillinger, Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri. 2. Start søgning efter Bluetooth enheder. Disse indstillinger findes muligvis i menuen Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri. 3. Vælg din enhed på telefonlisten. 4. Indtast PIN-koden (0000) i din telefon. Når forbindelsen er korrekt etableret, vises mærket på skærmen "Håndfri - tilgængelige enheder". 2. Berør igen den frakoblede telefon for at retablere forbindelsen eller slette telefonen. Berør ikonet. Din telefon er frakoblet, og forsvinder. Sådan frakobler/sletter/forbinder du igen Bluetooth telefonen 1. Berør den forbundne telefon. Berør så. Opsætning af Bluetooth Du skal vælge for at få tilslutning af din enhed og Bluetooth telefonen. 1. Berør på skærmen "Håndfri tilgængelige enheder". Berør så Når du berører, bliver den frakoblede telefon igen tilsluttet til enheden. Ikonet vises igen. 2. Kontroller PIN-koden. Hvis du vil ændre PINkoden, skal du ændre PIN-koden ved brug af talknapperne. Berør så. Når du berører frakoblede telefon., slettes den 3. Hvis mulighederne for at blive fundet har et.

13 Powered by TCPDF ( Så kan andre Bluetooth-enheder ikke finde din enhed. 34 Bluetooth Sådan foretager du et opkald til telefonnummer Du skal tilslutte din enhed og Bluetooth telefonen, før du foretager et opkald. 1. Tryk kortvarigt på TÆND ( ). Berør så >. Sådan lagrer du telefonnummeret 1. Indtast telefonnummeret på skærmen. "Opkald". Berør så 2. Indtast navnet. Berør så. Det er lagret i telefonbogen. 2. Indtast det telefonnummer, du vil ringe til, ved at berøre talknapperne. Berør så. Sådan justerer du lydstyrke-/mikrofonniveauet 1. Berør under et opkald. Skærmen "Lydstyrke & mikrofon" vises. Du indstiller lydstyrke ( ) og mikrofonstyrke ( ) ved at berøre / og så berøre. Anmærkning Hvis du laver en fejl, når du indtaster nummeret, skal du berøre for at slette ét tal af gangen. Berør hvis du vil lagre telefonnummeret. Det er lagret i telefonbogen. 3. Berør for at afslutte telefonopkaldet. 2. Anmærkning Berør for at slukke for lyden i mikrofonen. For at annullere funktionen, skal du igen berøre. Hvis du intet har berørt noget i ca. 5 sekunder, går skærmen til forrige skærm. Sådan skifter du lydsti under et opkald Du kan høre lyden igennem enhedens højttaler eller i telefonen ved at berøre /. Hvis du vil lagre telefonnummeret, skal du berøre og så indtaste navnet ved hjælp af tastaturet. Berør nu hvorefter det er lagret i telefonbogen. Berør den, hvis du igen vil foretage et opkald. Hvis du intet har berørt noget i ca. 10 sekunder, går skærmen til "MENU" skærm. Bemærk Hvis du ønsker at sende DTMF (Dual Tone Multi-Frequency), berør. 35 Bluetooth Opkaldshistorik Din enhed lagrer en liste over dine seneste indog udgående numre. 1. Tryk kortvarigt på TÆND ( ). Berør så briefly. >. Sådan tilføjer du telefonnummeret 1. Berør på skærmen "Telefonbog". Berør så, efter at du har indtastet via talknapperne. 2. Berør den liste, du vil ringe til. Berør så. 2. Berør efter at du har ændret navnet. Sådan bruger du telefonbogen Funktionen telefonbog er kun tilgængelig, hvis din telefon understøtter telefonbogsoverførsel. 1. Tryk kortvarigt på TÆND ( ). Berør så > Sådan modtager du hele listen fra telefonen Berør. på skærmen "Telefonbog". Berør så 2. Berør den liste, du vil ringe til. Berør så. - Din enhed vil modtage kontaktpersonen(erne) via Bluetooth i din telefon. Hvis din telefon ikke er tilsluttet, skal der angives en pinkode i telefonen. - Når telefonbogen er modtaget fra din telefon, kan dataene gemmes i din enheds faste hukommelse. 36 Bluetooth Sådan fås hele listen fra din telefon Hvis din telefon understøtter synkronisering af telefonbog, kan du få listen fra telefonen. * Hvis din telefon ikke er blevet registreret som tilgængelig på din enhed, så fremkommer følgende pop-up: "Ønsker du at modtage telefonbogen fra din telefon?", efter du har tilsluttet din telefon til enheden. Sådan sletter du telefonnummeret Berør den liste, der skal slettes på skærmen. "Telefonbog". Berør så Sådan redigerer du telefonnummeret 1. Berør den liste, der skal redigeres på. skærmen "Telefonbog". Berør så Berør på skærmen med "Phone Book".. Og berør derefter 2. Berør efter at du har ændret nummeret. Berør så efter at du har ændret navnet. Synkroniseringen med din telefon starter automatisk, og dataene gemmes i din enheds faste hukommelse. (Det kan tage nogle få minutter afhængigt af antallet af telefonbøger i din telefon). Sådan sletter du hele listen i telefonbogen 1. Berør Berør så på skærmen "Telefonbog".. Sådan bruger du stemmeopkald Du kan foretage et opkald ved at udtale kontaktens navn. 1. Tryk kortvarigt på TÆND ( ). Berør så >. 2. Berør. 37 Bluetooth 2. Udtal kontaktnavnet fra telefonen. Følg herefter stemmeoplysningerne. Sådan lytter du til musikfiler Du kan styre og lytte til musikfiler (navnlig mp3), der er gemt på din enhed via din hovedtelefon ved hjælp af trådløs Bluetoothteknologi. Berør på skærmen "Nem opstilling". 3. Berør for at afslutte telefonopkaldet. Indgående opkald 1. Hvis der kommer et indgående opkald, ringer din telefon, og popup-vinduet "Opkald fra" vises på skærmen. Anmærkning 2. Berør for at besvare opkaldet. Du kan høre lyden via enhedens højttalere eller Bluetoothstereohovedtelefoner ved at berøre /. Lydkvaliteten afhænger af radiofrekvensforhold og lydens sampling-frekvens. Sampling-frekvensen for mp3-filer, der kan afspille musikken via Bluetooth-hovedtelefon - 16 KHz, 32 KHz, KHz, og 48 KHz - Lydkvaliteten kan være dårlig ved en sampling-frekvens på 16 KHz og 32 KHz. Hvis du vil afvise et opkald, skal du berøre. Lægge på Når du ringer med enheden i kort-, musikeller fototilstand, vises på skærmen. Berør for at afslutte telefonsamtalen. Musiktilstand: Korttilstand Fototilstand 38 Installation Sådan installerer du "PC Portal" Du bør installere Microsoft. Net Framework 2.0 som operativsystem fra skærmen Installation. 1. Isæt Navigator-CD'en i PC'ens CD-ROM drev. Installationsguiden for "PC Portal" beder dig om at vælge sprog til installationsprocessen. Klik på "OK", når du har valgt sprog. 2. Læs velkomstmeddelelsen igennem og klik på "Næste" (next). 3. På skærmen Vælg bibliotek (select directory) kan du enten acceptere det anbefalede standardbibliotek eller gennemse for at finde et andet bibliotek, hvor du vil installere "PC Portal". Klik på "Næste" (next). 4. Hvis du vil ændre placering af bibliotek forud for installation, skal du klikke på "Tilbage". Når du er parat til at installere "PC Portal", skal du klikke på "Næste". I statusboksen Installation vises statustid for installationsprocessen.

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke

Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke Æskens indhold Æskens indhold a Blue&Me-TomTom A D B C A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) E b USB-kabel c Dokumentationspakke Produktet omfatter

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 DA7211 Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80 Brugermanual jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent

Vejledning til lynstart. nüvi. 760 til Volvo. personlig rejseassistent Vejledning til lynstart nüvi 760 til Volvo personlig rejseassistent ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion

Indhold. 1. indledning. 2. sikkerhed og forbehold. 3. batteri. 4. hurtig introduktion Brugervejledning Indhold 1. indledning 2. sikkerhed og forbehold 3. batteri 4. hurtig introduktion 1. Indledning Din nye DanCell telefon er fremstillet ud fra de strengeste standarder, og er at betragte

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SSD-NAVI (version 3.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SSD-NAVI (version 3.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varemærke Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, dere tilhører de pågældende virksomheder. Info Indholdsmæssige ændringer i denne manual forbeholdes.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style

JABRA STYLE. Brugsvejledning. jabra.com/style Brugsvejledning jabra.com/style INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 SKIFT AF EARGELS 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET... 6 5. SÅDAN TILSLUTTES HEADSETTET...

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

nülink! 1695 lynstartvejledning

nülink! 1695 lynstartvejledning nülink! 1695 lynstartvejledning 01102436 Om din enhed Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. ➊ ➋

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere