Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Æskens indhold. A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) b USB-kabel. c Dokumentationspakke"

Transkript

1 Æskens indhold Æskens indhold a Blue&Me-TomTom A D B C A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro- SD-kort) E b USB-kabel c Dokumentationspakke Produktet omfatter også enten A eller B: A Dash Dock B Active Dock og USB-biloplader 98

2 Før du starter DA Før du starter Docktype Produktet leveres enten med en Dash Dock eller en Active Dock. På billederne herover kan du se, hvilken dock dit produkt leveres med. Installer docken i bilen ved at følge vejledningen nedenfor. Se evt. billederne øverst i vejledningen. Installation af Dash Dock (A) Brug Dash Dock, når du monterer Blue&Me- TomTom-navigationsenheden i bilen. Sæt Dash Dock fast ved at sætte den nederste del af docken ind i dash-stikket på bilens instrumentbræt. Sæt navigationsenheden i docken ved at trykke på knappen foran på docken, så overdelen springer op. Sæt først den nederste del af enheden i docken, og tryk derefter dockens overdel ned, indtil du hører et klik. Drej enheden til en passende position. Fjern navigationsenheden ved at trykke på knappen foran på docken, så du kan tage enheden ud. Fjern docken fra instrumentbrættet ved at trykke på den nederste knap på begge sider af enheden og tage docken ud. Installation af Active Dock (B) Sørg for, at både Active Dock og ruden er rene og tørre. 1. Tryk sugekoppen hårdt ind mod ruden et sted, hvor ruden ikke buer. 2. Vrid gummigrebet nær Active Dock-holderens bund mod uret, indtil du hører et klik. Active Dock er nu installeret. 99

3 Før du starter Placering af Active Dock Overvej nøje, hvor du placerer docken i bilen. Docken må ikke blokere for eller forhindre dig i at bruge følgende: Udsynet over vejen Betjeningsgreb o.l. i bilen Spejlene Airbaggen Du skal nemt kunne nå navigationsenheden, når den sidder i docken, uden at du skal læne dig frem eller på anden måde strække dig. Diagrammerne viser, hvor docken kan placeres sikkert. flere oplysninger om monteringsskiver til instrumentbrættet og andre monteringsløsninger på tomtom.com/accessories. Tænd og sluk Tænd for navigationsenheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil startmenuen vises. Første gang du tænder for navigationsenheden, kan det tage lidt tid, før den starter. Når du konfigurerer navigationsenheden, skal du svare på et par spørgsmål ved at trykke let på skærmen. Herefter skal der oprettes forbindelse mellem navigationsenheden og Blue&Me i bilen. Bemærk: Forhandleren har måske allerede oprettet forbindelse mellem navigationsenheden og Blue&Me for dig. Hvis det er tilfældet, kan du begynde at bruge enheden med det samme. Du kan sætte docken fast på forruden eller sideruden, eller du kan bruge en særlig monteringsskive, så den kan sættes fast på instrumentbrættet. TomTom kan også tilbyde andre monteringsløsninger til TomTom-navigationsenheden. Der findes 100

4 Før du starter DA Enheden starter ikke En sjælden gang kan det ske, at Blue&Me- TomTom-navigationsenheden ikke starter rigtigt, eller at den holder op med at reagere, selv om du trykker på skærmen. Kontroller først, om batteriet skal lades op. Det kan tage op til 2 timer at lade batteriet helt op. Hvis dette ikke løser problemet, kan du nulstille enheden. Det gør du ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen, holde den nede i 15 sekunder og derefter slippe den, når enheden begynder at starte igen. GPS-modtagelse Første gang du starter Blue&Me-TomTomnavigationsenheden, kan det tage nogle minutter, før den bestemmer din GPS-position og viser din nuværende position på kortet. Derefter kan den bestemme din position meget hurtigere. Normalt tager det kun nogle få sekunder. For at sikre en god GPS-modtagelse, skal enheden anvendes udendørs. Store genstande, f.eks. høje bygninger, kan til tider forstyrre modtagelsen. Pas godt på enheden Lad aldrig Blue&Me-TomTom-navigationsenheden eller tilbehør til den ligge fremme, når du forlader bilen. Det er nemt at stjæle. Du kan angive en adgangskode til enheden, som herefter skal indtastes, hver gang den startes. Det er vigtigt, at du passer godt på enheden. Enheden er ikke beregnet til at kunne bruges i ekstreme temperaturer, og hvis den udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer, kan det give permanente skader. Åbn ikke kabinettet på din enhed under nogen omstændigheder. Det kan være farligt, og det sætter samtidig garantien ud af kraft. Tør skærmen af med en tør klud. Brug ikke flydende rengøringsmidler. 101

5 Blue&Me-knapper Blue&Me -knapperratbetjening Du kan aktivere nogle af Blue&Me-TomTomnavigationsenhedens funktioner ved at bruge fem af knapperne på rattet. Det kan du gøre ved at trykke på SRC/OK, bruge piletasterne til at fremhæve Navigation og derefter trykke på SRC/OK igen. Tryk på en af disse knapper for at åbne markerede MAIN emner i menuen eller markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelter. Tryk på denne knap for at vende tilbage til kørselsvisning, så du ikke længere betjener navigationsenheden med knapperne på rattet. Tryk på en af disse to knapper for at flytte op eller ned i en liste eller menu. Bemærk: De øvrige knapper bruges til specifikke Blue&Me-funktioner, til regulering af lydstyrken på radioen og indgående opkald samt til aktivering af talte Blue&Me-kommandoer. Der vises en meddelelse på navigationsenheden, hvis du forsøger at gøre noget, der ikke understøttes af rattets knapper. Du kan i stedet anvende disse funktioner ved at trykke let på skærmen eller ved at bruge talte kommandoer og stemmestyring. Instrumentbrættets display Bemærk: Det er ikke alle biler, der understøtter visning af navigationsinstruktioner på instrumentbrættets display. Navigationsinstruktioner fra Blue&Me- TomTom-navigationsenheden vises på displayet på bilens instrumentbræt. På displayet kan du se den næste navigationsinstruktion, afstanden til den næste navigationsinstruktion og navnet på den næste gade. Du kan slå visningen af navigationsinstruktioner på displayet til og fra i menuen Blue&Me-indstillinger. 102

6 Parring og tilslutning DA Parring og tilslutning Blue&Me-TomTom-navigationsenheden kommunikerer med bilens Blue&Me-system via Bluetooth. Slut navigationsenheden til Blue&Me på følgende måde: 1. Drej bilnøglen til positionen MAR. 2. Tryk på MAIN-knappen på rattet for at åbne Blue&Me-hovedmenuen i instrumentbrættets display. 3. Åbn menuen med indstillinger ved at bruge pileknapperne på rattet. 4. Vælg Settings og derefter Pairing. En firecifret pinkode vises i instrumentbrættets display. Du skal bruge denne pinkode senere i proceduren. 5. Tryk let på Skift indstillinger på navigationsenheden og derefter på Blue&Me. 6. Tryk let på Find Blue&Me. 7. Tryk let på Ja, når navigationsenheden spørger, om du vil oprette forbindelse. 8. Tryk let på Ja, når du bliver spurgt, om du vil søge efter Blue&Me nu. 9. Indtast Blue&Me-pinkoden i navigationsenheden. Det er den pinkode, der blev vist tidligere i instrumentbrættets display. På navigationsenheden og instrumentbrættets display vises en meddelelse, som bekræfter, at forbindelsen er oprettet. Hver gang, der oprettes forbindelse mellem Blue&Me-TomTom-enheden og Blue&Me, eller forbindelsen afbrydes, vises en bekræftelsesmeddelelse. 103

7 Parring og tilslutning Når der er forbindelse mellem navigationsenheden og bilen, vises knappen Car Menu i navigationsenhedens hovedmenu. Tryk let på Car Menu for at få adgang til Telephone, Trip Computer og eco:drive info. Fremover aktiveres forbindelsen automatisk, hver gang du tænder for navigationsenheden, og bilnøglen enten er i positionen MAR, eller bilens motor kører. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at gentage tilslutningsproceduren. Bemærk, at pinkoden skifter for hver gang. Hvis du vil bruge Blue&Me-TomTom-enheden i en anden bil, skal du udføre hele tilslutnings- og forbindelsesproceduren. 104

8 Synkronisering af indstillinger DA Du kan synkronisere nogle indstillinger på Blue&Me-TomTom-navigationsenheden med bilens indstillinger. Synkronisering af stillinger ind- Blandt de indstillinger, der kan synkroniseres, er klokkeslæt, sprog og enheder. Første gang du opretter forbindelse mellem navigationsenheden og Blue&Me, bliver du spurgt, om indstillingerne skal synkroniseres automatisk. Hvis synkronisering er aktiveret, synkroniseres der, hver gang du opretter forbindelse mellem navigationsenheden og Blue&Me, og hver gang du ændrer bilens indstillinger. Du kan administrere synkroniseringen af de enkelte egenskaber i menuen Blue&Me-indstillinger. 105

9 Car menu Car menu Telephone Du kan bruge din Blue&Me-TomTom-navigationsenhed til håndfrie opkald. Du skal oprette en Bluetooth-forbindelse mellem telefonen og bilens Blue&Me, ikke mellem telefonen og navigationsenheden. Du kan også bruge Blue&Me til håndfri telefonopkald uden at bruge navigationsenheden. Men hvis navigationsenheden sidder i docken og er tændt, kan du få adgang til alle funktionerne via navigationsenheden. Du kan f.eks. besvare et opkald eller ringe til et interessepunkt. Bemærk: Yderligere oplysninger om håndfrie opkald og Blue&Me findes i brugervejledningen til Blue&Me. Besvarelse af telefonopkald Tryk let på knapperne på Blue&Me- TomTom-navigationsenhedens skærm for at besvare eller afvise et indgående opkald. Under et opkald kan du få adgang til menuen Ring til... ved at trykke let på denne knap i kørselsvisning. Med denne menu kan du afslutte et opkald, skifte mellem forskellige opkald eller åbne menuen Telefon. 106

10 Car menu DA Menuen Telephone Åbn menuen Telephone ved at gøre følgende: 1. Tryk let på Car menu i navigationsenhedens hovedmenu. 2. Tryk let på Telephone. 3. Tryk let på Dial number, så du kan indtaste et telefonnummer med tastaturet på skærmen. Du kan også få vist en liste over de seneste opkald, ligesom du kan se telefonbogen. Trip Computer Blue&Me-TomTom-navigationsenheden viser løbende opdaterede oplysninger om det aktuelle brændstofforbrug og den tilbageværende distance. Distancen er det antal kilometer, du kan køre, før der skal tankes op. Hvis du vil have vist disse oplysninger på enheden, skal du trykke let på Car menu i hovedmenuen på navigationsenheden og derefter på Trip Computer. Bemærk: Denne funktion findes ikke i alle biler. Oplysningerne om rejse A og B er de samme, som vises i instrumentbrættets display, men de vises på én skærm. Det afhænger af bilen, hvilken type oplysninger der vises. Bemærk: Du kan få mere at vide om rejseoplysninger i den vejledning, der fulgte med, da du købte bilen. 107

11 Car menu eco:drive info Bemærk: eco:drive info og gearskifteindikatoren kan ikke benyttes i alle bilinstallationer. Med eco:drive info får du hjælp til at køre på en mere miljøvenlig måde. Til venstre i displayet foreslår eco:drive info, hvornår du skal skifte gear. Du kan også se disse oplysninger i instrumentbrættets display. Til højre i displayet viser eco:drive info, hvordan din kørsel påvirker miljøet. Hvis du vil se disse oplysninger, skal du gøre følgende: 1. Tryk let på Car menu i navigationsenhedens hovedmenu. 2. Tryk let på eco:drive info. Skærmbilledet eco:drive info vises, indtil du trykker på Udført. 108

12 Talte kommandoer og stemmestyring DA Talte kommandoer og stemmes tyring Der er to typer talte kommandoer og stemmestyring. Den ene type leveres via Blue&Me, og du kan styre Blue&Me-funktioner med den. Det gør du vha. en knap på rattet. Den anden type leveres via navigationsenheden, og den kan du bruge til at planlægge ruter og styre andre funktioner på navigationsenheden. Det gør du ved først at trykke let på navigationsenhedens skærm. Talte kommandoer og stemmestyring via Blue&Me Tryk på denne knap på rattet for at begynde at bruge Blue&Me-kommandoer og -funktioner. Brug derefter en af følgende talte kommandoer: Sig "Navigation", hvis du vil begynde at betjene navigationsenheden med knapper på rattet. Sig "Car menu", hvis du vil åbne Car menu. Sig derefter en af disse talte kommandoer: "Telephone", "Trip Computer" eller "eco:drive info". Den menu, der hører til den valgte kommando, åbnes. Blue&Me viser de kommandoer, der kan vælges i den pågældende menu. Du kan når som helst vende tilbage til kørselsvisning ved at trykke på Udført på navigationsenheden. Bemærk: Du kan se en liste over alle talte kommandoer i Blue&Me under ofte stillede spørgsmål på tomtom.com/support. Yderligere oplysninger om talte kommandoer og stemmestyring i Blue&Me findes i den Blue&Me-vejledning, som bilen blev leveret med. 109

13 Talte kommandoer og stemmestyring Talte kommandoer og stemmestyring af navigationsenheden I stedet for at betjene din Blue&Me- TomTom-navigationsenhed ved at trykke let på skærmen kan du give instruktioner til enheden ved at tale til den. Du kan for eksempel skrue op for lyden ved at sige "Skru op". Vigtigt: Hvis du vil bruge talte kommandoer og styre navigationsenheden med stemmen, skal der være installeret en computerstemme på Blue&Me-TomTom-enheden. Du kan installere en computerstemme vha. TomTom HOME. Du kan få vist en liste over de kommandoer, du kan benytte, ved at trykke let på Talte kommandoer og stemmestyring i menuen Indstillinger og derefter på Hvad kan jeg sige? Brug af talte kommandoer og stemmestyring Bemærk: Du skal vælge en computerstemme for at kunne bruge stemmestyring og -kontrol. Hvis du vil vælge en computerstemme, skal du trykke let på Stemmer i menuen Indstillinger og derefter på Skift stemme. Vælg en computerstemme. I dette eksempel bruger vi stemmestyring og -kontrol til at planlægge en rute til din hjemmeadresse. 1. Tryk let på mikrofonknappen i kørselsvisning. Bemærk: Hvis du vil tilføje eller fjerne denne knap fra kørselsvisning, skal du trykke let på Stemmestyring og -kontrol i menuen Indstillinger og derefter trykke let på Aktiver stemmestyring og -kontrol eller Deaktiver stemmestyring og - kontrol. Mikrofonskærmen vises i farver, medmindre stemmestyring og -kontrol er i gang med en anden opgave. 2. Når du hører et bip, skal du sige "Naviger til hjemmeadresse". 110

14 Talte kommandoer og stemmestyring DA Når du taler, kan du se om du taler for højt eller for lavt på mikrofonskærmen. En grøn linje betyder, at du taler tilpas højt til, at enheden kan høre din stemme. En rød linje betyder, at du taler for højt. En grå linje betyder, at du taler for lavt. Tips Mikrofonen slukker automatisk efter nogle sekunder, hvis du ikke siger noget. Du kan få din enhed til at holde op med at lytte ved at trykke let på skærmen eller ved at sige en af følgende kommandoer: Tilbage, Annuller, Afslut. Vælg et emne fra listen ved at trykke let på skærmen. Stemmestyring kan ikke bruges til at vælge et emne fra en liste. Nogle sætninger gentages af enheden, som derefter spørger, om den har forstået dig rigtigt. 3. Er dette tilfældet, svarer du "Ja". Hvis enheden har misforstået dig, skal du svare "Nej". Gentag derefter kommandoen, når du hører et bip. Enheden planlægger nu en rute fra din nuværende position til hjemmeadressen. 111

15 Din første køretur Din første køretur Det er nemt at planlægge en rute med Blue&Me-TomTom-navigationsenheden. Planlæg en rute efter følgende fremgangsmåde. Vigtigt: Af hensyn til sikkerheden bør du altid planlægge en rute, før du tager af sted. 1. Tryk let på skærmen for at åbne hovedmenuen. Bemærk: Knapperne på navigationsenheden vises i fuld farve, medmindre de i øjeblikket ikke kan anvendes. 2. Tryk let på Naviger til Tryk på Adresse. I dette eksempel indtaster vi en adresse. 112

16 Din første køretur DA 4. Tryk på Gade og husnummer. Bemærk: Når du planlægger en tur for første gang, beder navigationsenheden dig vælge en stat eller et land. Dit valg bliver gemt og brugt til alle de ruter, du planlægger. Du kan når som helst ændre denne indstilling ved at trykke let på flaget. 5. Begynd at indtaste navnet på den by, du vil køre til. Tryk på navnet, når det bliver vist på listen. Tip: I stedet for at skrive navnet, kan du trykke let på denne knap og sige adressen ved at tale til navigationsenheden. 6. Indtast de første bogstaver af gadenavnet. Tryk på navnet, når det vises på listen. 113

17 Din første køretur 7. Indtast husnummeret, og tryk derefter let på Udført. 8. Navigationsenheden spørger, om du skal ankomme på et bestemt tidspunkt. I denne øvelse skal du trykke på NEJ. Enheden beregner nu ruten vha. IQ Routes TM. IQ Routes bruges til at planlægge den optimale rute baseret på de reelle gennemsnitshastigheder målt på vejene. Når ruten er beregnet, skal du trykke let på Udført. Blue&Me-TomTom-navigationsenheden begynder at guide dig frem til destinationen. 114

18 Din første køretur DA Ruteoversigt Når du har planlagt en rute, kan du få den vist som en oversigt. I ruteoversigten vises din rute på et kort sammen med den samlede rejsetid inkl. forsinkelser forårsaget af hændelser og tæt trafik. Du kan altid åbne ruteoversigten ved at trykke let på højre side af statuslinjen. 115

19 Kørselsvisning Kørselsvisning Når Blue&Me-TomTom-enheden tændes, vises kørselsvisning sammen med detaljerede oplysninger om din aktuelle position. Du kan til enhver tid åbne hovedmenuen ved at trykke let midt på skærmen. Bemærk: Kørselsvisning vises i sort-hvid, indtil enheden bestemmer din nuværende position. A Tryk på + og - for at zoome ind og ud. B Genvejsmenu du kan aktivere genvejsmenuen i menuen Indstillinger. C Din nuværende position. D Oplysninger om vejskilte eller det næste gadenavn. E Batteriindikator. F Mikrofonknap til talte kommandoer og stemmestyring. G Klokkeslæt, nuværende hastighed og gældende hastighedsgrænse (hvis den er kendt). Tryk let på denne del af statuslinjen, hvis du vil ændre lydstyrken og høre den næste talte instruktion. H Navnet på den gade, du kører på. 116

20 Kørselsvisning DA I Navigationsinstruktioner for det næste stykke vej. Tryk let på denne del af statuslinjen, hvis du vil skifte mellem 2D- og 3D-visning i kørselsvisning. J Tilbageværende køretid, tilbageværende distance og forventet ankomsttidspunkt. Tryk let på denne del af statuslinjen, hvis du vil åbne skærmbilledet med ruteoversigten. Du kan ændre de viste oplysninger ved at trykke let på Statuslinje-indstillinger i menuen Indstillinger. Symboler i kørselsvisning Der vises forskellige symboler nederst til venstre på skærmen i kørselsvisning. Her er nogle få eksempler: Batteri - dette symbol viser batteriniveauet. Når batteriniveauet er lavt og batteriet skal oplades, er dette symbol tomt. Navigationsenheden skal snarest muligt oplades. Lyd fra - dette symbol vises, når lyden er slået fra. Hvis du vil slå lyden til, skal du åbne menuen Indstillinger og trykke let på Slå lyd til. Du kan se flere oplysninger i referenceguiden. 117

21 Navigation til IP'er Navigation til IP'er IP'er Interessepunkter eller IP'er er nyttige steder på kortet. Her er nogle eksempler: FIAT-servicesteder Hoteller Restauranter Parkeringshuse Benzinstationer Blue&Me-TomTom-navigationsenheden leveres med en liste over europæiske servicecentre og LPG/CNG-benzinstationer. De er gemt som interessepunkter, og du kan køre direkte hen til dem ved at vælge dem som destination. Hvis din bil skal på værksted eller mangler benzin, kan du vælge et IP, se kontaktoplysningerne og derefter navigere til det. Bemærk: Der findes flere oplysninger under Interessepunkter i Blue&Me-TomTom referenceguiden. Guiden kan læses via TomTom HOME eller hentes fra tomtom.com/downloads. Advarsel om lavt brændstofniveau Når bilens brændstofniveau er lavt, bliver du advaret af Blue&Me-TomTom-navigationsenheden. Tryk let på Ja for at blive guidet hen til den benzinstation, der ligger tættest på din rute. Hvis du ikke har planlagt en rute, skal du trykke let på Ja for at blive guidet hen til den nærmeste benzinstation. Blue&Me-TomTom-navigationsenheden ved, hvilken type brændstof du bruger, og guider dig hen til en benzinstation, der forhandler denne type brændstof. Bemærk: Advarsel om lavt brændstofniveau findes ikke i alle biler. 118

22 Præsentation af TomTom HOME DA Præsentation af TomTom HOME TomTom HOME er et gratis program til din computer, der hjælper dig med at styre indholdet på din Blue&Me-TomTom-navigationsenhed. Samtidig giver det dig adgang til TomToms brugergruppe. Det er en god ide at bruge HOME jævnligt, så du kan lave sikkerhedskopier og være sikker på at have de nyeste opdateringer på enheden. Her er nogle af de ting, du kan bruge TomTom HOME til: Føje nye emner til enheden, f.eks. kort, stemmer, IP'er og meget mere. Købe TomTom-tjenester og holde styr på dine abonnementer. Bruge Map Share til at hente og dele kortrettelser med andre. Oprette en TomTom-konto. Læse referenceguiden til din enhed. Tip: Det anbefales at bruge en bredbåndsforbindelse til internettet, når der skal oprettes forbindelse til HOME. Installation af TomTom HOME Benyt følgende fremgangsmåde for at installere TomTom HOME på computeren: 1. Opret forbindelse til internettet fra computeren. 2. Tilslut enheden til computeren med et USB-kabel. Tænd for enheden. Installationen af TomTom HOME går i gang. Bemærk: Hvis HOME ikke installeres automatisk, kan du hente programmet fra tomtom.com/home. Yderligere oplysninger Du kan få hjælp, se flere oplysninger og hente referenceguiden på tomtom.com/ support. Du kan se garantioplysninger på tomtom.com/legal. 119

c Dokumentationspakke Produktet omfatter også enten A eller B: B Active Dock og USB-biloplader

c Dokumentationspakke Produktet omfatter også enten A eller B: B Active Dock og USB-biloplader Blue&Me-TomTom 1. Æskens indhold Æskens indhold a Blue&Me-TomTom A C B D A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Højttaler D Åbning til hukommelseskort (mikro-sd-kort) b USB-kabel c Dokumentationspakke Produktet

Læs mere

TomTom Referencevejledning

TomTom Referencevejledning TomTom Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 8 Æskens indhold 9 Æskens indhold... 9 Læs dette først 10 Placering af enheden... 10 Montering i bilen... 10 Tænd og sluk... 11 Opsætning...

Læs mere

Æskens indhold. TomTom GO inklusive Easy Click-holderen. USB-kabel. USB-biloplader. Monteringstegning. Æsken s indhold

Æskens indhold. TomTom GO inklusive Easy Click-holderen. USB-kabel. USB-biloplader. Monteringstegning. Æsken s indhold TomTom GO 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom GO inklusive Easy Click-holderen USB-kabel USB-biloplader Monteringstegning 2 2. Læs dette først Læs dette først Montering af din enhed i bilen Sørg for,

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

c USB-biloplader e Dokumentationspakke

c USB-biloplader e Dokumentationspakke TomTom GO 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom GO D A B C E A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Lyssensor D Højttaler E Åbning til hukommelseskort (mikro-sd-kort) b Active Dock c USB-biloplader d USB-kabel

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

a Berøringsfølsom skærm b Tænd/Sluk-knap c Hukommelseskortåbning (SDkort) d USB-stik e Ladestik f Nulstillingsknap B Et hukommelseskort (SD-kort)

a Berøringsfølsom skærm b Tænd/Sluk-knap c Hukommelseskortåbning (SDkort) d USB-stik e Ladestik f Nulstillingsknap B Et hukommelseskort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Æskens indhold Æskens indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Berøringsfølsom skærm b Tænd/Sluk-knap c Hukommelseskortåbning (SDkort) d USB-stik e Ladestik f Nulstillingsknap B Et hukommelseskort

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt

Læs mere

TomTom PRO Online-vejledning

TomTom PRO Online-vejledning TomTom PRO Online-vejledning Indhold Æskens indhold 8 Æskens indhold... 8 Læs dette først 10 Placering af enheden... 10 Montering i bilen... 10 Tænd og sluk... 11 Opsætning... 11 GPS-modtagelse... 11 Om

Læs mere

Onlinevejledning til Blue&Me TomTom 2

Onlinevejledning til Blue&Me TomTom 2 Onlinevejledning til Blue&Me TomTom 2 Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold...7 Læs dette først 8 Installation af docken...8 Tænd og sluk...8 Opsætning...8 GPS-modtagelse...9 Om MyTomTom...9 Installere

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Højttaler D Stik til hukommelseskort (mikro-sdkort) c Dokumentationspakke

A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Højttaler D Stik til hukommelseskort (mikro-sdkort) c Dokumentationspakke Blue&Me-TomTom 1. Æskens indhold Æskens indhold a Blue&Me-TomTom A C B A Tænd/Sluk-knap B Mikrofon C Højttaler D Stik til hukommelseskort (mikro-sdkort) D b USB-kabel c Dokumentationspakke d Dash Dock

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

TomTom Rider Referencevejledning

TomTom Rider Referencevejledning TomTom Rider Referencevejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 10 Montere navigationsenheden... 10 Sådan bruger du et headset... 11 Sådan tændes enheden... 12 Konfiguration...

Læs mere

Æskens indhold. TomTom XL. EasyPort TM -holder. Biloplader. RDS-TMC-trafikmodtager* Dokumentationspakke. USB-kabel. * Følger ikke med alle produkter.

Æskens indhold. TomTom XL. EasyPort TM -holder. Biloplader. RDS-TMC-trafikmodtager* Dokumentationspakke. USB-kabel. * Følger ikke med alle produkter. TomTom XL 1. Æskens indhold Æskens indhold TomTom XL EasyPort TM -holder Biloplader RDS-TMC-trafikmodtager* Dokumentationspakke USB-kabel * Følger ikke med alle produkter. 2 2. Sådan kommer du i gang Sådan

Læs mere

Din brugermanual TOMTOM TOYOTA TNS410 http://da.yourpdfguides.com/dref/2378388

Din brugermanual TOMTOM TOYOTA TNS410 http://da.yourpdfguides.com/dref/2378388 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Berøringsfølsom skærm D Stik E Højttaler F USB-stik G Nulstillingsknap H Åbning til hukommelseskort

A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Berøringsfølsom skærm D Stik E Højttaler F USB-stik G Nulstillingsknap H Åbning til hukommelseskort TomTom Eclipse 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom D E AB C F G H A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Berøringsfølsom skærm D Stik E Højttaler F USB-stik G Nulstillingsknap H Åbning til hukommelseskort

Læs mere

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen.

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. TomTom NAVIGATOR 1. Før du starter... Før du starter... Montering For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. Når du

Læs mere

Din brugermanual TOMTOM GO 550

Din brugermanual TOMTOM GO 550 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TomTom Referencevejledning

TomTom Referencevejledning TomTom Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 7 Æskens indhold 8 Æskens indhold... 8 Læs dette først 9 Placering af enheden... 9 Montering i bilen... 9 Tænd og sluk... 10 Opsætning...

Læs mere

Når du konfigurerer din navigationsenhed, skal du svare på et par spørgsmål ved at trykke let på skærmen.

Når du konfigurerer din navigationsenhed, skal du svare på et par spørgsmål ved at trykke let på skærmen. TomTom 1. Før du starter Før du starter Sådan tænder du for enheden Montering Følg anvisningerne i starten af denne vejledning, når du skal slutte TomTom til bilens stereoanlæg. TomTom kan også bruges,

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Æskens indhold. TomTom ONE. EasyPort TM -holder. Biloplader. RDS-TMC-trafikmodtager* Dokumentationspakke. USB-kabel. * Følger ikke med alle produkter.

Æskens indhold. TomTom ONE. EasyPort TM -holder. Biloplader. RDS-TMC-trafikmodtager* Dokumentationspakke. USB-kabel. * Følger ikke med alle produkter. TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold TomTom ONE EasyPort TM -holder Biloplader RDS-TMC-trafikmodtager* Dokumentationspakke USB-kabel * Følger ikke med alle produkter. 2 2. Sådan kommer du i gang

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual TOMTOM RIDER 2ND EDITION

Din brugermanual TOMTOM RIDER 2ND EDITION Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Blue&Me-TomTom 2 Referencevejledning

Blue&Me-TomTom 2 Referencevejledning Blue&Me-TomTom 2 Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 7 Æskens indhold 8 Læs dette først 9 Installation af docken... 9 Tænd og sluk... 9 Konfiguration... 9 GPS-modtagelse...

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

TomTom GO Brugervejledning 16.1

TomTom GO Brugervejledning 16.1 TomTom GO Brugervejledning 16.1 Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 TomTom-videoer... 7 Kom i gang 9 Montering i bilen... 9 Placering af enheden... 9 Tænd og

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang TomTom app 1. Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Tryk let på denne knap på din iphone for at starte TomTom app. Der bruges det samme sprog til knapper og menuer i TomTom app som det, du har

Læs mere

TomTom Brugervejledning

TomTom Brugervejledning TomTom Brugervejledning Indhold Æskens indhold 5 Æskens indhold... 5 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 7 Opsætning af MyTomTom...

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

A Opladeindikator B Berøringsfølsom skærm C Tænd/Sluk-knap D Højttaler E Stik til ekstern antenne F USB-stik G RDS-TMC-stik H Hukommelseskortåbning

A Opladeindikator B Berøringsfølsom skærm C Tænd/Sluk-knap D Højttaler E Stik til ekstern antenne F USB-stik G RDS-TMC-stik H Hukommelseskortåbning TomTom ONE XL 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE XL A B C D E F G H A Opladeindikator B Berøringsfølsom skærm C Tænd/Sluk-knap D Højttaler E Stik til ekstern antenne F USB-stik G RDS-TMC-stik

Læs mere

A Mikrofon B Opladningsindikator C Tænd/Sluk-knap D Lyssensor C D I K. b Biloplader* d Dokumentationspakke

A Mikrofon B Opladningsindikator C Tænd/Sluk-knap D Lyssensor C D I K. b Biloplader* d Dokumentationspakke TomTom GO 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom GO A C D A Mikrofon B Opladningsindikator C Tænd/Sluk-knap D Lyssensor J F H G E B I K E Nulstillingsknap F Højttaler G Hukommelseskortåbning (SDkort

Læs mere

Kapitel 1 Æskens indhold

Kapitel 1 Æskens indhold TomTom RIDER 2 Kapitel 1 Æskens indhold Æskens indhold a TomTom RIDER 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/sluk-knap 3. Dockingstik 4. Hukommelseskortåbning (SD-kort) 5. USB-stik 6. Opladerstik 7. Nulstillingsknap

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Kom i gang 8 Montering i bilen... 8 Placering af enheden... 8 Tænd og sluk... 8 Bemærkninger

Læs mere

Æskens indhold a TomTom GO C D I K H G E

Æskens indhold a TomTom GO C D I K H G E TomTom GO 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom GO A C D J F b Forrudeholder B H G E A Mikrofon B Opladningsindikator C Tænd/Sluk-knap D Lyssensor E Nulstillingsknap F Højttaler G Hukommelseskortåbning

Læs mere

TomTom PRO Referencevejledning

TomTom PRO Referencevejledning TomTom PRO Referencevejledning Indhold Æskens indhold 8 Æskens indhold... 8 Læs dette først 10 Placering af enheden... 10 Montering i bilen... 10 Tænd og sluk... 11 Opsætning... 11 GPS-modtagelse... 11

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Kom i gang 7 Montering i bilen... 7 Placering af enheden... 7 Tænd og sluk... 7 Bemærkninger om sikkerhed... 8 Opsætning... 8

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Nylige videoer... 8 Kom i gang 10 Montering i bilen... 10 Placering af enheden... 10 Tænd

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Farezoner 3 Farezoner i Frankrig... 3 Farezoneadvarsler... 3 Skift den måde, du advares på... 3 Knappen Rapporter... 4 Rapportering af en ny farezone under kørslen... 4

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

TomTom START Referencevejledning

TomTom START Referencevejledning TomTom START Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 5 Nyheder 6 Hvad er det nye i denne udgivelse... 6 Kom i gang 7 Montering i bilen... 7 Placering af enheden... 7 Tænd og sluk...

Læs mere

TomTom Rider Referencevejledning

TomTom Rider Referencevejledning TomTom Rider Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 TomTom-videoer... 7 Brug af din Rider 9 Montering på en motorcykel... 9 Brug af antityveri-løsning....

Læs mere

Kapitel 1 Før du starter...

Kapitel 1 Før du starter... TomTom NAVIGATOR Kapitel 1 Før du starter... Før du starter... Installation Hvis du har købt TomTom NAVIGATOR på et TomTom-hukommelseskort, skal du sætte hukommelseskortet i enheden. Fortsæt derefter til

Læs mere

TomTom App for Android Referencevejledning

TomTom App for Android Referencevejledning TomTom App for Android Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 5 Start TomTom App for Android... 5 Opdatering af din TomTom App for Android... 5 Kortopdateringer... 6 GPS-modtagelse... 6 Ruteplanlægning

Læs mere

Din brugermanual TOMTOM TOYOTA TNS400

Din brugermanual TOMTOM TOYOTA TNS400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kapitel 1 Æskens indhold

Kapitel 1 Æskens indhold TomTom GO Kapitel 1 Æskens indhold Æskens indhold a TomTom GO A Udløserknap B Mikrofon C Opladningsindikator D Tænd/sluk-knap E Lyssensor F Nulstillingsknap G Højttaler H Åbning til hukommelseskort* b

Læs mere

A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Berøringsfølsom skærm D Stik E Højttaler F USB-stik G Nulstillingsknap H Hukommelseskortåbning.

A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Berøringsfølsom skærm D Stik E Højttaler F USB-stik G Nulstillingsknap H Hukommelseskortåbning. TomTom 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom D E AB C F G H A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Berøringsfølsom skærm D Stik E Højttaler F USB-stik G Nulstillingsknap H Hukommelseskortåbning b

Læs mere

Mazda Navigation System NB1

Mazda Navigation System NB1 Mazda Navigation System NB1 Indhold Læs dette først 6 Tænd og sluk... 6 Opsætning... 6 GPS-modtagelse... 6 Enheden starter ikke... 6 Pas godt på enheden... 7 Hukommelseskortet 8 Om hukommelseskortet...

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6 TomTom App Contents Sådan kommer du i gang 5 Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5 Ruteplanlægning 6 Ruteplanlægning... 6 Ruteoversigt... 7 Sådan deler du din rute

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom navigation module Bildock USB-kabel MyTomTom-folder 2 2. Læs dette først Læs dette først Bildock Skub din TomTom navigation module på plads

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Din brugermanual TOMTOM XL

Din brugermanual TOMTOM XL Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Mazda NB1 Referencevejledning

Mazda NB1 Referencevejledning Mazda NB1 Referencevejledning Indhold Læs dette først 7 Tænd og sluk... 7 Konfiguration... 7 GPS-modtagelse... 7 Enheden starter ikke... 7 Pas godt på enheden... 8 Yderligere oplysninger... 8 Hukommelseskortet

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6 TomTom App Contents Sådan kommer du i gang 5 Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5 Ruteplanlægning 6 Ruteplanlægning... 6 Ruteoversigt... 7 Sådan deler du din rute

Læs mere

TomTom Bridge Referencevejledning

TomTom Bridge Referencevejledning TomTom Bridge Referencevejledning 14600 Indhold Velkommen til TomTom Bridge 7 Sådan starter du TomTom Bridge 9 Sådan bruges fingerbevægelser 10 Apps på TomTom Bridge 11 Der oprettes forbindelse til TomTom

Læs mere

TomTom Speed Cameras app Online-vejledning

TomTom Speed Cameras app Online-vejledning TomTom Speed Cameras app Online-vejledning Indhold Læs dette først 3 Introduktion til TomTom Speed Cameras app... 3 Hvor ofte fotofælder opdateres... 4 Deling af oplysninger med TomTom... 4 Regional tilgængelighed...

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere