Usædvanligt vanskeligt høstvejr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Usædvanligt vanskeligt høstvejr"

Transkript

1 Fra Agrova til DLG Food Side 2 Hold ensilagen kold med Fireguard Side 7 Analysér dit grovfoder Side 3 Ændringer i brødhvedeordningen Side 7 NR SEPTEMBER 2010 Usædvanligt vanskeligt høstvejr 2010 har budt på udfordrende høstvejr i Danmark og de øvrige lande i DLG s markedsområde omkring Østersøen. Vi kigger på, hvilke konsekvenser det har haft samlet og i de enkelte lande. Side 2 Topudbytte forudsætter certificeret sædekorn Planteforædling er forudsætningen for nye og forbedrede sorter, og såvel den lovpligtige værdiafprøvning som Landsforsøgene viser, at planteforædlingen især bidrager med forbedret sygdomsresistens og højere udbytte. Af Bent Nissen, underdirektør, DLG Plantedyrkning Ikke alene planteforædlingen, men også alle forsøgene bliver finansieret af forædlerafgifterne, som kommer fra certificeret udsæd. Også på den måde bliver forudsætningen for topudbytte brugen af certificeret udsæd. Højaktuelle topsorter Vinterhvedesorten Hereford og vinterbygsorten Matros er begge højaktuelle og samtidig beviser for, at forædlingen af plantesorter bidrager med store fremskridt, som i øvrigt er nødvendige for en god økonomi i planteavlen. For fire år siden kom vinterhvedesorten Ambition på... Fortsættes på side 3 FYLD SHELL THERMO PREMIUM PÅ TANKEN NU! - SÅ BEHØVER DU IKKE TÆNKE PÅ EFTERÅRETS RUSK Kontakt din lokale energichef i DLG

2 2 / 10. SEPTEMBER 2010 LEDER 33 mio. forædlingskroner giver resultater MARKEDSNYT En usædvanlig vanskelig høst i DLG s markedsområde Kornpriserne skød kraftigt i vejret ovenpå den helt ekstreme tørke og hedebølge i Rusland. I DLG s markedsområde omkring Østersøen har vi også oplevet en vækstsæson og høstperiode, der vejrmæssigt var udsædvanlig og vanskelig. Af adm. direktør Asbjørn Børsting, DLG Høsten er nu meget tæt på afsluttet, og et tilbageblik er trods den besværlige høst ikke udelukkende negativt. Der er flere positive sider. Først og fremmest er afgrødepriserne steget ret pænt siden sidste år. Derudover synes vi, det er glædeligt, at resultaterne af DLG-koncernens betydelige satsning på planteforædling kan aflæses i alle årets forsøg. Sorter fra Sejet Planteforædling indtager inden for alle kornarterne ubestridte førstepladser med hensyn til udbytte. DLG s satsning på planteforædlingen har også tilført dansk landbrug andre gevinster end netop højere udbytte. Det er i særdeleshed værd at fremhæve den markant forbedrede resistens over for en række betydende svampesygdomme. Vores satsning på forædling har således ikke alene være med til at øge udbytterne, men har samtidig været med til at sikre et højere udbytte med mindst muligt forbrug af planteværnsmidler. Af Rolf I. Pedersen, prokurist, DLG Korngruppen I det følgende tager vi en tur rundt om Østersøen i det område, hvor DLG sidste år modtog 7,3 mio. ton korn og 1 mio. ton rapsfrø. Danmark Danmark var præget af forspiret hvede, byg og rapsfrø, svigtende faldtal, meget høje vandprocenter og en relativ lille mængde møllehvede og maltbyg. Rug har ikke været helt så hårdt ramt på faldtallet som på hveden, men billedet er også her meget blandet fra egn til egn. Udbytterne på byg ser fine ud, hvorimod hveden skuffer. Der er geografisk spredning i udbyttet i rapsfrø, hvor specielt Jylland skuffer. Tyskland Nordtyskland var hårdt ramt af ekstrem og vedvarende nedbør i august, som både forsinkede høstarbejdet og i vidt omfang forringede kvaliteten og forringede udbytterne i korn og rapsfrø. Hveden har højt proteinindhold, men hektoliter-vægten og faldtallet er lavt. Byg er høstet med høj hektolitervægt, men skuffende udbytter. Polen Oversvømmelserne i Polen er kendt fra dagspressen, og situationen på afgrøderne ligner til forveksling den i Tyskland. Kvalitetsforringelserne og udbyttenedgangene er også her meget betydelige, og noget tyder endda på, at situationen her er en grad alvorligere end i Tyskland. Baltikum Sommeren og kernefyldningsperioden var præget af den russiske tørke og hedebølge, og det har påvirket udbytterne værre jo længere østpå vi bevæger os. Regnen nåede også til de baltiske lande i høstperioden. Generelt ser vi en lav hektolitervægt på alle afgrøder. Hvede er kendetegnet ved fine faldtal og højt proteinindhold. Der var stor udvintring i rug, men den del, der overlevede, er høstet med fine faldtal og pæne udbytter. Sverige Udbytterne i Skåne er under middel og normale i resten af landet, og vurderingen for hele Sverige går på et udbytte på 6 pct. under middel. Kvaliteten overrasker til den gode side specielt i maltbyg, hvor de i modsætning til Danmark ikke har været voldsomt plaget af spiring på roden. Hvede er en pose blandede bolcher, og der er endnu ikke overblik over kvaliteterne. Konklusion Summa summarum står vi i vores markedsområde omkring Østersøen med meget store mængder foderkorn, og tilsvarende mindre mængder møllehvede og maltbyg end normalt. Vi skal ud på eksportmarkederne og finde et hjem til en stor mængde foderkorn. Den kombination er et særligt kendetegn for dansk landbrug, hvor økonomisk nettoudbytte under danske dyrkningsbetingelser skal være målestokken for sortsvalget. God sygdomsresistens er ikke en ekstra dimension i planteforædlingen, når der forædles til det danske marked, men den skal prioriteres meget højere for at sikre hensynet til behandlingshyppighed og høje afgifter på planteværnsmidler. For 10 år siden var de allerfleste marker tilsået med sorter, der var forædlet i udlandet. I øjeblikket bliver der næsten udelukkende anvendt certificeret udsæd af sorter forædlet i Danmark, hvor sorter fra Sejet Planteforædling er de mest udbredte. For fem år siden brugte DLG årligt 22 mio. kr. på forskning og udvikling i nye og forbedrede kornsorter, mens der i 2009 blev anvendt 33 mio. kr. Vi glæder os til at præsentere resultaterne af den investering de kommende år. Udgiver: DLG amba, Axelborg, 1503 København V, tlf Fax , Forsidefoto: Dreamstime Redaktion: Else Damsgaard (ansvhv.) Maria Hamilton Design, produktion og tryk: Landbrugsmedierne Annoncesalg: Else Damsgaard, tlf Alle priser er angivet i DKK eks. moms Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Enkelte gange kan der være omtalt varer i DLG-NYT, som kun forhandles i 95 pct. af forretningerne Fødevarerne brandes nu som DLG DLG Food er det nye synonym for DLG-koncernens fødevareaktiviteter. Selskabet har skiftet navn fra Agrova Food for at understrege tilknytningen til DLG, da det vil give mere værdi for de mange vegetabilske fødevarer. Af Else Damsgaard KONCERNNYT DLG er et stærkt brand, og koncernen er i dag en af de helt store aktører blandt danske virksomheder. Det skal komme koncernens fødevareaktiviteter mere til gode i kraft af navneskiftet. Det gælder også kunderne, der på den måde får lettere ved at gennemskue tilhørsforholdet til DLG. DLG Food er et 100 procent DLG-selskab, så derfor er det oplagt, at vi også inden for vores fødevarer knytter tættere bånd til DLG. Den allerede eksisterende sammenhængskraft og de mange synergier, der skabes og udnyttes, kommer tydeligere til udtryk i det nye navn, siger koncerndirektør Torben Harring, der har ansvaret for DLG Food og også hidtil har stået i spidsen for Agrova Food. En hel del af de afgrøder, vi håndterer i DLG-koncernen, bliver også til fødevarer, så det er helt naturligt, at de mere forarbejdede fødevarer er en del af DLG-familien, tilføjer han. I tråd med identitetsstrategien Det nye navn er valgt i tråd med DLGs nye visuelle identitet, der blev vedtaget sidste efterår, hvor målet var at skabe en øget grad af synlighed mellem moderselskab og datterselskaber. Også en række af DLG Food s datterselskaber har skiftet navn for at synliggøre tilknytningen. Den samlede gruppe af virksomheder består nu af DLG Food Convenience, DLG Food Grain, DLG Food Oil, Lammefjords Grønt, Samsø Konservesfabrik, Gjerndrup Kartofler, European Freeze Dry, DanOnion, Gasa Nord Grønt, Rapsol, VK Kartofler og Lammefjordens Kartoffelcentral. Et nyt fællesskab Navnet DLG Food Grain er det nye navn for Axel Toft Food, som DLG overtog i foråret. Også DanConsume (tidligere DanÆrt) favnes af Grain-navnet. Begge selskaber har ærter på programmet, og det skal munde ud i flere synergier. Der er værdifuld viden i begge lejre, og det skal vi gøre brug af, pointerer Torben Harring.

3 10. SEPTEMBER 2010 / 3 PLANTEAVL KVÆG Grovfoderanalyser det er nemt og hurtigt hos os Vinterhvedesorten Hereford er et af beviserne for, at forædlingen af plantesorter bidrager med store fremskridt. Topudbytte forudsætter certificeret sædekorn Fortsat fra forsiden...for fire år siden kom vinterhvedesorten Ambition på markedet og leverede et stort løft i såvel udbytte som niveauet for septoriaresistens. Men her i 2010 er denne sort uaktuel, da dens meldugresistens er nedbrudt og tillige mangler 0,4 ton i udbytte pr. hektar sammenlignet med topsorten Hereford. Certificeret udsæd efter høsten 2010 Høsten 2010 vil blive husket som våd og vanskelig, men det må ikke fjerne fokus fra sortsvalget og certificeret udsæd. Arbejdet med at certificere udsæden er nu ekstraordinært stort, da hele processen fra avler til endelig certificering medfører en mangedobling af kvalitetsanalyserne. Det er især i sæsoner som denne, at det er værdifuldt at have dygtige og erfarne medarbejdere i spirelaboratorierne og på renseanlæggene. Effektiv bejdsning med anerkendte midler er også en hel nødvendig del af kvalitetssikringen. Trods anstrengelserne vil det i 2010 blive nødvendigt at certificere udsæd under Plantedirektoratets dispensati- onsordning, som kan bevirke, at udsædsmængden øges med pct. Det må dog ses som en lille meromkostning, når alternativet ville være sorter med ringe udbytte og dårlige Landsforsøgene Hkg/ha dyrkningsegenskaber. Køberne af dansk certificeret sædekorn er tillige sikret via den frivillige erstatningsordning for sædekorn, hvis partiet ikke opfylder garantierne. Hereford Mariboss Ambition Oakley Sort De nyeste resultater for vinterhvede. Sorternes udbytterelationer er ikke enkeltstående i Landsforsøgene, men genfindes også i 12 supplerende forsøg. Sættes hvedeprisen til 125 kr./hkg er der mellem Oakely og Hereford en udbytteforskel på ikke mindre end tusinde kroner. pr. hektar. Kilde: SortInfo 3/9/2010. Som noget helt nyt kan du nu bestille dine grovfoderanalyser hos din lokale DLG produktkonsulent. Udtagning, analyse og tilbagemelding sker automatisk. Du sparer tid og får et godt værktøj i foderplanlægningen. Af Siem Müskens, faglig konsulent, DLG Husdyrernæring og Per Theilgaard, faglig konsulent Vitfoss Eurofins Steins Laboratorium har kvalitetssikret en ny metode til udtagning af prøver og engageret et professionelt udtagningsteam, der har de helt rigtige værktøjer til at udtage repræsentative grovfoderanalyser. Også i den fem meter høje majsstak. Det er også Eurofins, der analyserer grovfoderprøven. Få det rigtige billede af dit grovfoder Ved ensilering fordeles hvert træk snittet grovfoder jævnt ud i hele stakkens længde. Det gør, at kvaliteten af ensilagen er relativt ens i stakkens længderetning, men den kan variere fra bund til top. Det er derfor vigtigt, at prøven repræsenterer hele dybden af stakken. Det gælder uanset om stakken er en eller fire meter høj. Godt værktøj, der kan nå hele vejen ned i stakken er derfor en essentiel del af udtagningsproceduren af ensilageanalyser. Grovfoder og tilskudsfoder Grovfoderet udgør langt størstedelen af det foder, vi forsyner vores malkekøer med. Samtidig er det muligvis det foder, vi ved mindst om i forhold til næringsstofsammensætningen. Mange faktorer har en indflydelse på ensilagekvaliteten, ikke mindst selve ensileringsprocessen. Ved at tage en grovfoderanalyse øger vi vores viden om grovfoderet. Det gør det nemmere at tage stilling til, hvilket tilskudsfoder, der skal bruges for at få det helt optimale foder til høj mælkeproduktion. Husk at få taget mineralanalyse af dit grovfoder Da grovfoder udgør over halvdelen af koens foder, er det vigtigt at kende mineralindholdet for at være sikker på, at køerne ikke under- eller overforsynes med mineraler. På landsplan bliver der hvert år taget generelle mineralanalyser af grovfoder. De analyser bliver brugt i mineraloptimeringen, hvis du ikke har egne analyser. Men mineralindholdet kan variere meget mellem ejendomme og mellem forskellige egne af Danmark, da jordbundforholdene er forskellige. Vi anbefaler derfor, at du får taget analyse af dit grovfoder. Mineralerne er livsvigtige Vitfoss har en stor ekspertise i gårdmineraler, som er baseret på foderplanen for den enkelte bedrift. Optimering af mineralforsyningen er ligeså vigtig som optimering af foderrationen, eftersom en korrekt tildeling af mineraler har stor betydning for produktion og optimal sundhed. Muligheden for korrekt tildeling øges, hvis der er mineralanalyse på de store grovfoderemner. Få et bedre grundlag for at vurdere hvilket tilskudsfoder og mineraler, der er brug for. KONCERNNYT Kongskilde og DLG er hovedsponsor ved DM i pløjning Kongskilde og DLG bliver hovedsponsor for de næste tre års DM i pløjning. Det vækker glæde, da såvel Kongskilde som DLG kender pløjestævnet godt og ved, at det har tradition for at tiltrække særdeles engagerede landmænd. Af Else Damsgaard Kongskilde og DLG har skrevet kontrakt med LandboUngdoms Landspløjeudvalg om et hovedsponsorat for de næste tre års DM i pløjning. Vi vil gerne støtte op om DM i pløjning, da det såvel fagligt som socialt er et spændende arrangement, hvor vi tydeligt mærker landmændenes interesse for pløjeudstyr. Arrangørerne gør et stort arbejde for, at de besøgende kan få noget ud af det, og det vil vi gerne bidrage til fra Kongskilde såvel som DLG og butikskæden Land & Fritid, siger Tommy Overby, For nyligt mødtes LandboUngdom og Kongskilde/DLG hos en Kongskilde-forhandler for at underskrive sponsoraftalen. Det er fra venstre Morten Toft Thomsen, LandboUngdoms styregruppe for DM 2010, Peter Lindberg Nielsen, næstformand for LandboUngdoms Landspløjeudvalg, Jan Sølver Svendsen, LandboUngdoms styregruppe for DM 2010 og Tommy Overby, salgschef for Kongskilde Soil. Foto: LandboUngdom salgschef i Kongskilde Soil. Sponsorsamarbejdet mellem Kongskilde, DLG og Land & Fritid ser vi som et oplagt tiltag, hvor vi med hver vores produktområder og kompetencer kan møde deltagerne med en mangfoldig palette, så der er noget at komme efter, tilføjer Tommy Overby. Flere ting i sponsorpakken Foruden et økonomisk bidrag omfatter sponsoraftalen bl.a. jakker til de frivillige hjælpere og styregruppen samt et eller flere redskaber, der typisk vil blive bortauktioneret i Plovkroen under stævnet. I år er det fem Kongskildedieseloliebrændere model KAI 25 C. Tid og sted DM i pløjning er i år ved Ulsted nær Hals, 20 km nordøst for Ålborg. Stævnet er den oktober.

4 4 / 10. SEPTEMBER 2010 KORT NYT TEKNIK Vi tørrer majs i oktober og november Af Torben Hansen, direktør, Dangrønt Products A/S Der er et stigende areal af majs, der dyrkes til modenhed, og derfor tilbyder Dangrønt nu også at løntørre majs i oktober og november. Vi afslutter grøntsæsonen i første halvdel af oktober, og er derefter klar til at tørre majs. Vi har tørret majs de sidste to år og har derfor fået opbygget en god portion erfaring med opgaven. Det er vigtigt, at høsten koordineres præcist, så der hver dag tilkøres den mængde, der passer til tørrekapaciteten. Sådan sikrer vi, at majsen tørres løbende. I 2009 regnede det meget i november, men det er vores erfaring, at vandindholdet ikke ændres væsentligt selv ved større nedbørsmængder. Tørringen vil foregå på fabrikkerne i Ringkøbing og i Gredstedbro. Live Tracking, hvad er det? Du kan allerede spore dit køretøj via GPS Tracker, hvis det bliver stjålet. Nu tilbyder vi dig også Live Tracking via GPS Tracker. Af Ole Nyegaard Olesen, markedschef, DLG Service & Energi Med Live Tracking kan du se positionen af din Tracker direkte på et online-kort. PLANTEAVL Systemet er bygget op om en hjemmeside, hvor man indtaster sit nummer fra sim-kortet. Herefter får man en oversigt over, hvor køretøjet befinder sig. Du kan også spole tilbage og se, hvor din Tracker har været og få tegnet ruten på kortet. Har du brug for det store overblik kan du forstørre kortet og få overblik over alle dine Trackere på én gang. Systemet bliver bl.a. brugt af maskinstationer, hvor det kan dokumentere hvor, hvornår og hvor lang tid arbejdet har varet. Det kan også bruges til at guide maskinføreren til den rigtige mark. GPS-data opsamlet af systemet kan endvidere eksporteres til andet software og her kombineres med f.eks. vejr-, maskin- og andre data og danne grundlag for videre beregning såsom brændstoføkonomi, timeafregning osv. For yderligere information kontakt din nærmeste DLG forretning eller send en til Vi tilbyder Live Tracking gratis, når du har købt en Tracker hos os. Middelvalget bør indrettes efter dominerende græsukrudt og de betydende tokimbladede ukrudtsarter. Land & Fritid Wir sprechen auch Deutsch Med etablering af en butik 40 km syd for den dansk-tyske grænse er DLG s detailkæde Land & Fritid ved at få styr på de tyske gloser. Af Line Byrdal, direktionsassistent, DLG Service & Energi Et nyt samarbejde mellem HaGe og Süderlügum Lokalforening har betydet, at DLG s butikskæde Land & Fritid pr. 1. juli overtog driften af den butik, der tidligere hed VR Markt og ligger i Struckum. HaGe står for den operative del inden for landbrugsdelen, mens butiksdelen er et samarbejde mellem HaGe/Süderlügum og Land & Fritid. Butikken skiftede pr. 1. juli navn til Land & Freizeit Raiffeisen Markt. Forventningerne til succes på det tyske marked er stor, og butikken i Struckum bliver betragtet som opstartsbutik til en landsdækkende kæde. År 2010 bruges til at drage nogle erfaringer fra det tyske marked og flere butikker forventes allerede at åbne i Effektiv ukrudtsbekæmpelse starter om efteråret Ca. tre uger efter såning udføres sprøjtning med en tankblanding bestående af to til tre ukrudtsmidler. Af Anders Green Hansen, chefkonsulent, DLG Plantedyrkning På de fleste arealer er der i dag så stort et ukrudtstryk, at bekæmpelsen med fordel kan startes om efteråret. Græsukrudtet har generelt bredt sig de seneste år, men også en række tokimbladede ukrudtsarter bør være i fokus, når middelvalg fastlægges. Ukrudtsart/ Løsning 1,5 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril CM 1,0 l Flight Xtra + 1,0 l Boxer DLG Mix 5 g Lexus + 0,8 l Boxer + 1,0 l Flight Xtra 0,6 l Atlantis OD + 1,0 l Flight Xtra Agerrævehale Alm. rajgræs Alm. rapgræs Enårig rapgræs Vindaks Agerstedmoder Burresnerre Kamille Kornblomst Spildraps Storkenæb Valmue Ca. pris pr. ha Valg af middel Intet ukrudtsmiddel kan alene bekæmpe alle ukrudtsarter, og derfor bruges tankblandinger med succes. Afgørende for middelvalget er bl.a. effektniveau, virkemåde og virkemekanisme. Effektniveauet for tankblandingen bør som minimum være 85 pct. og helst over 95 pct. på alle betydende arter. Herbicidresistens hos flere ukrudtsarter betyder, at der skal vælges midler med forskellige virkemekanismer. Vær opmærksom på det, når der evt. skal vælges middel til opfølgende ukrudtsbekæmpelse om foråret. Effektive løsninger På markedet findes mange ukrudtsmidler, der kan bruges om efteråret. I DLG har vi udvalgt velegnede løsninger, som hver især har unikke egenskaber. I disse løsninger indgår der ligeledes tre virkemekanismer. Generelt ligger de valgte løsninger på et højt effektniveau. DLG Mix bør fremhæves for den brede, sikre og konkurrencestærke virkning. Flere års forsøg viser da også, at løsningen altid ligger blandt de bedste. Atlantis OD-løsningen markerer sig ved den særdeles gode virkning mod alle betydende græsser. Vær opmærksom på, at Atlantis OD ikke må bruges i vinterbyg og max dosis i vinterrug er 0,45 l/ha.

5 10. SEPTEMBER 2010 / 5 PLANTEAVL Husk jordbrugskalken og jordprøverne For at fastholde det optimale reaktionstal, bør det vedligeholdes med 2-4 ton kalk pr. ha ca. hvert fjerde år. Af Niels Lund Nielsen, planteavlskonsulent, AgroPlant, DLG Coating af handelsgødning giver god faglig mening, og via denne teknik kan landmanden sikre, at næringsstofferne er til stede på rette tid og sted, når plantevæksten starter efterår eller forår. Nye muligheder i gødskningen Coating af handelsgødning med Wolf Trax DDP mikronæringsstoffer er en unik mulighed. Coatingen bygger på en ny teknologi og mikronæringsstofferne kan nu tilføres målrettet og times optimalt i forhold til behovet. Af Anders Green Hansen, chefkonsulent, DLG Plantedyrkning Langt de fleste handelsgødninger er i dag renset for mikronæringsstoffer og indeholder kun de såkaldte makronæringsstoffer. Baggrunden for det er bl.a. procesteknologiske forhold samt priskalkulationer. Brug af handelsgødninger uden indhold af mikronæringsstoffer har medført, at der flere steder i landbruget undergødskes med mikronæringsstoffer. Bladanalyser om foråret har da også de sidste par år vist underindhold af flere mineraler, bl.a. bor i vinterraps. Med DLG s nyetablerede ØKOLOGI samarbejde med Wolf Trax tilbyder vi landbruget mulighed for at gødske mere optimalt. Hvad er Wolf Trax DDP mikronæringsstoffer Wolf Trax DDP (dry dispersible powder) mikronæringstoffer er designet til at coate på alle typer af handelsgødning. Produkterne er formuleret, så de sikrer en hurtig og vedvarende optagelse af næringsstofferne gennem Dual Action-systemet. De fysiske egenskaber gør, at produkterne kan coates på gødningskornene og formuleringen sikrer, at der ikke sker afblanding. Der kan coates med mængder op til 1 pct. w/w, og alle produkter har meget stor vandopløselighed. Fordele ved coating Ved coating af handelsgødning opnår man at mikronæringsstofferne bliver ensartet fordelt på hele arealet eller placeret på rette sted. Brug af coatet gødning sikrer optimal vækst uanset de klimatiske forhold især om foråret. Forsøg og praktisk brug har vist, at vækststart, udvikling, og ikke mindst rodudvikling, fremmes ved brug af handelsgødning coatet med Wolf Trax DDP mikronæringsstoffer. Der kan coates med et eller flere næringsstoffer på samme handelsgødning. Hvilke gødninger tilbydes I fase et tilbyder DLG relativt få typer af handelsgødning, der kan coates med Wolf Ny slikspand til økologiske kvægbrug Af Anne Urbahns, marketingkoordinator, Vitfoss Vitfoss har introduceret en slikspand, der må bruges af økologiske kvægbrug. Produktet hedder Vitlick Øko Sommer og bliver solgt i en 20 kg spand. Efterspørgslen på produktet har været stor, og Vitfoss har derfor arbejdet ihærdigt på at kunne udvikle et produkt, som opfylder lovgivningen. Det er lykkedes, og produktet er godkendt af Plantedirektoratet. Vitlick Øko Sommer er tilsat økologisk hvidløg og melasse. Hvidløg afviser fluer og reducerer flueplagen. Slikspandens vitaminindhold er tilpasset afgræsning, ligesom den har et alsidigt indhold af mikro- og makromineraler, som dækker dyrenes behov og sikrer en god reproduktion og tilvækst, mens dyret er på græs. Trax DDP. På sigt vil der afhængigt af ønskerne åbne sig nye muligheder. NS (Svovlsur Ammoniak ) kan købes med coating af bor henholdsvis mangan eller begge. NS finder stor anvendelse som startgødning i vinterraps om foråret. Også til placering ved såning i efteråret er der stigende interesse for denne gødning. NitroStar bruges meget som startgødning i vintersæden om foråret og en del i vinterrapsen om efteråret. Også denne gødning kan købes med coating af bor og/eller mangan. I majs placeres normalt startgødning ved såning. Majs reagerer positivt på tilførsel af bor og zink og derfor tilbydes NP med coating af bor og/eller zink. Hvorfor skal der kalkes? For at fastholde tilgængeligheden af en række næringsstoffer For at kunne lave det perfekte såbed For at minimere angrebet af sygdomme som kålbrok i vinterraps og rodbrand i roer Fordi mange afgrøder trives bedst ved et højt eller middelhøjt reaktionstal. Jordprøver Reaktionstallet er en del af en samlet analysepakke, hvor også kaliumtallet (Kt), fosfortallet (Pt) og magnesiumtallet (Mgt) bestemmes. DLG kan hjælpe dig med at få udtaget jordprøver til en særdeles attraktiv pris. Ring til din kontaktperson i DLG, så vil jordprøverne blive bestilt, udtaget, analyseret og kortlagt. Planteværnstjek Med blot et enkelt klik i Næsgaard Mark kan du nu få tjekket, om midlerne i din sprøjteplan er godkendt i de aktuelle afgrøder. Af Kristian Nørby Nielsen, Agronom, DataLogisk A/S Som den første på det danske marked marked kan Datalogisk nu tilbyde, at du med Næsgaard Mark kan få tjekket, om de anvendte midler i din sprøjteplan er lovlige i markens afgrøde. Der er krydsoverensstemmelse på brug af planteværnsmidler, og det er derfor vigtigt kun at bruge midlerne i de afgrøder, som de er godkendte i. Da der er flere midler med de samme aktivstoffer men forskellig godkendelse, bør du altid kontrollere, om det aktuelle middel er godkendt i den afgrøde, som du planlægger at bruge det i. Sådan gør du Når du har lavet din sprøjteplan i Næsgaard Mark, henter du blot funktionen Planteværnstjek, som kontrollerer, om de midler, du har brugt, er godkendte i markens afgrøde. Planteværnstjekket viser med en smiley-ordning, hvorvidt brugen af midlet er lovligt eller ej. En sur, rød smiley indikerer, at midlet er ulovligt, og en glad grøn smiley viser, at alt er i orden. En gul smiley viser, at du bør kontrollere brugen af midlet. Det kan for eksempel være, at midlet er godkendt på en off-label-godkendelse, som du skal udskrive. Funktionen Planteværnstjek lanceres i Næsgaard Mark version 3, som frigives 15. september Planteværnstjek anvender data fra Middeldatabasen, som er en del af der udgives af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og Videncentret for Landbrug.

6 ! VIRUS ALARM Danmark er ramt af en virus, der kan aflure fortrolige oplysninger på din PC - er din PC sikret? Få et IT-tjek af TNM IT TNM IT-tjek til landbrug udbydes i samarbejde med DLG IT-konsulenten gennemgår Virusbeskyttelse På baggrund af gennemgangen får du Kontakt din lokale DLG-forretning eller installation service

7 10. SEPTEMBER 2010 / 7 AFGRØDER Ekstra kvælstof til brødhvede Du kan nu søge om ekstra kvælstof til både vinter- og vårhvede, som bruges til brødkorn. Jakob Helm Larsen, produktkonsulent, DLG Korngruppen Brødhvedeordningen, som gør det muligt at søge om ekstra kvælstof til brødhvede, er blevet ændret på en række punkter. For brødkorn, som dyrkes i 2011, er det nu blevet muligt at søge om ekstra N til både vinterhvede og vårhvede, samtidig med at den ekstra mængde kvælstof, der kan søges om pr. ha, er øget. Bedre muligheder for høj kvalitet For vinterhvede, der skal bruges som brødkorn kan der, ifølge Videnscentret for Landbrug, gives kg N pr. ha mere, end der må bruges til almindelig hvede. Tilsvarende kan der til vårhvede som bruges til brødkorn gives ekstra kg N pr. ha. De eksakte normer afhænger af jordtype, forfrugt, udbytteniveau mm. Direktør Mogens Frederiksen ser positivt på ændringerne: De ekstra mængder kvælstof bør forbedre mulighederne for at opnå en god kvalitet, siger han. Samtidig med ovenstående ændringer er det maksimale areal, der kan søges om, blevet ændret fra ha til ha. Der er i skrivende stund stadig plads til at søge om mere kvælstof. DLG opkøber brødhvede til høst Kontakt din lokale DLGforretning for at høre nærmere. ENERGI Opnå besparelser med Shell Thermo Premium Vidste du, at to mm sod i kedlen betyder et merforbrug af olie på ca. 7,5 pct.? Af Lotte Ejstrup Johansen, salgs- og optimeringsmedarbejder, Service & Energi Arne Jensen har høstet en del erfaringer med at bruge de forskellige ensileringsmidler fra Alltech. Han ser især meget tydelige effekter med Fireguard. God kvalitet bliver bedre med Sil-All Fireguard Snitterfører Arne Jensen har rigtig gode erfaringer med at bruge ensileringsmidlet Sil-All Fireguard. Af Maria Hamilton Arne Jensen kører med snitter for Diget Maskinstation i Nordjylland, og ser i sit arbejde med græs og majs mange forskellige ensilagestakke og resultater. Vi kan se hos vores kunder, at Sil-All Fireguard har en synlig effekt, fortæller han. PRODUKTNYT Få din helt egen tele-rådgiver DLG Tele har lanceret et helt nyt landbrugskoncept inden for telefoni og kommunikation. Som en del af konceptet kan du nu få din egen tele-rådgiver, så du kun behøver at henvende dig ét sted, når der opstår problemer med din telefon. Af Andreas Winkel Peterson, produktkonsulent, DLG Tele Har du allerede telefoni i DLG Tele, eller køber du et af DLG Teles nye landbrugsabonnementer, får du samtidig mulighed for at få tilknyttet en telerådgiver. God kommunikation har stor betydning på alle gårde, og kan medvirke til at mindske spildtid og produktionsstop. Opstår der udfordringer, skal de løses hurtigst muligt. Nu kan du ringe til din kontaktperson, hvad enten der er Ensileringsmidlet fyldes på snitterens tank og blandes med vand, hvorefter det via en dyse havner i blæseren. Fireguard holder ensilagen kold. Det er ikke et mirakelmiddel, der kan gøre dårlig ensilage god, men det kan gøre en god kvalitet endnu bedre, siger Arne Jensen, der også har erfaring med de andre ensileringsmidler fra Alltech. Vi har fundet ud af, at det giver fantastiske resultater at blande Sil-All4x4 og Sil-All Fireguard, når der er en høj tørstofsprocent i græsset, forklarer han. Kort om Fireguard I majsensilage er der generelt problemer med varmedannelse. Sil-All Fireguard er specielt udviklet til at modvirke dette. Samtidig indeholder den homofermative mælkesyrebakterier, der sikrer en hurtigere og bedre ensileringsproces og mughæmmere, der hæmmer væksten af skadelige gærsvampe. problemer med telefonen, en faktura eller spørgsmål til abonnementet. Han sørger så for at give udfordringerne videre til de rigtige personer og vender tilbage til dig, når problemet er løst. Din kontaktperson er således din garanti for god service. Kontakt servicechefen eller Servicegruppen i din lokale DLG-forretning for mere information. Shell Thermo Premium er en avanceret fyringsolie, der giver dig mere end bare varme. Olien er tilsat en sod-reducerende komponent, der nedsætter den temperatur, hvor soden kan antændes og forbrændes. Det giver færre sodbelægninger på kedlens varmeflader og dermed et lavere olieforbrug. Er der f.eks. to mm sod i kedlen, stiger temperaturen på skorstensrøgen med 100 o C, hvilket betyder et merforbrug af olie på ca. 7,5 pct. KVÆG To helt nye kvie-startere Kvierne er fremtidens malkekøer. Derfor er det meget vigtigt, at de får en god start med en høj tilvækst allerede fra den første dag. Af Jakob Dahl Kvistgård, produktchef, Husdyrernæring Kvæg DLG lancerer to helt nye kviestartere. De er sammensat udfra faglige og veldokumenterede krav til den periode, hvor både flydende (mælk) og fast foder (kvie-starter) skal opfylde kalvens næringsstofkrav. GrønStart Heifers og GrønStart Fiber De to nye blandinger tilbydes Anbefalet af kendere Shell Thermo Premium er næsten lugtfri, og den er tilsat en komponent, der modvirker rustdannelser. Peter Hansen fra Dansk Varme Service A/S anbefaler brugere af traditionel fyringsolie at skifte til Shell Thermo Premium. Når vi servicerer oliefyr, der har brugt Shell Thermo Premium, kan vi konstatere, at der er mindre sod i kedlen, og at der har været en renere forbrænding. Ejere af nye kondenserende brændere kan dog med fordel bruge Shell Thermo Eco Ultra, der er specielt udviklet til denne type oliefyr, siger han. som henholdsvis piller og müsli. Begge har 24 pct. protein, hvilket er 5-6 pct. over normalt proteinniveau i starter-blandinger. Der er et særlig højt indhold af A-, D- og E-vitaminer (og naturlige E-vitaminer) samt B1-vitaminer og mikromineraler. Proteinkilden er udelukkende sojaskrå, som har en høj og alsidig aminosyre-sammensætning og tillige er meget velsmagende og energirig. Grønpiller eller Grønhø bidrager til den gode smag. Der bruges kun byg og havre som stivelseskilder.

8 September nyt INJEKTIONSVITAMINER TIL SVIN ADESAN MITE A-, D- og E-vitaminpræparat til injektion Indeholder fedtopløselige depotvitaminer Kan også opblandes i drikkevand 1 x 5 x 100 ml Prissikring 12 mdr. frem: Bestil nu og betal først ved levering Nem og sikker dosering IDO-E E-vitaminpræparat til injektion Indeholder fedtopløselige depotvitaminer Kan også opblandes i drikkevand 1 x 5 x 100 ml BECOPLEX B-vitaminpræparat til injektion 1 x 5 x 100 ml Dokumenteret effekt - Din sikkerhed! 60 LTR VIROCID Markedets mest veldokumenterede desinfektionsmiddel til stalde uden dyr. Økonomisk i brug (lav behandlingspris). Bred effekt mod speci kke mikroorganismer. Stabiliseret og klar til brug (kræver ikke tilsætninger af aktivator). Emballage 10, 60 og 600 ltr. TRAVO WINTER LICK Lickspand til heste. Er ideel til vinterfodring. Udviklet til at supplere hestens behov for alle livsvigtige vitaminer og mineraler. 15 KG Inklusive trådløst headset NOKIA 3720 Robust. Tåler brug i fugtigt og støvet miljø. Min. pris i bindingsperioden: 2.708,- Fri SMS DLG PRO LANDBRUG penge - Forebyg klovlidelser! 25 KG PEDILINE PRO Bred dokumentation, anvendes 1-2 gange om ugen. Virker på Interdigital Dermatitis, som er et forstadie til Digital Dermatitis og klovbrandbylder. Skal bruges kontinuerligt min. 1 gang om ugen. Emballage på 25 kg rækker til ca kogennemgange. Godkendt til økologisk landbrug VITLICK ØKO SOMMER Lickspand til kvæg og heste Med hvidløg og økologisk melasse Indholdet af makro- og mikromineraler er tilpasset til kvæg på græs Melasseindhold sikrer god ædelyst Hvidløg kan holde uerne på afstand 20 KG NOKIA C5 Indbygget A-GPS FM radio Min. pris i bindingsperioden: 2.708,- Fri SMS DLG PRO LANDBRUG Alle priser er angivet i DKK ekskl. moms og levering. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder til d. 30. september 2010.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart v/ Søren Villumsen, DLG Drift & Logistik Transport, bulkterminal, driftsregioner, Friskvareterminal 25.000 landmænd 22 DLG-forretninger/kredsbestyrelser

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser de forskellige behov heste

Læs mere

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal Kære kunde Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal I vores store online varekatalog på Kundeportalen på dlg.dk finder du en lang række produkter relateret til din bedrift. Du kan få rabat på

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde Kære kunde Høst 2014 Årets høst står for døren! For at sikre så god og smidig en afgrødehåndtering, som muligt anbefaler vi dig at kontakte os på forhånd for en aftale om de forventede mængder, som du

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Planteavl i DLG Vestjylland. Skarpt tilbud, du ikke kan sige nej til

Planteavl i DLG Vestjylland. Skarpt tilbud, du ikke kan sige nej til Kære kunde Planteavl i DLG Vestjylland Skarpt tilbud, du ikke kan sige nej til DFF + Boxer, sampakke (2 + 20 l) Din pris pr. enhed KUN 3.160,00 Normal pris 4.780,00 Levering kun direkte fra vort hovedlager

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk. Effektive løsninger til professionel kalveopdræt

Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk. Effektive løsninger til professionel kalveopdræt Alle produkter kan bestilles via DLG s kundeportal www.dlg.dk Effektive løsninger til professionel kalveopdræt Husk de naturlige vitaminer Succes Natuvit Tidligere Natuvit Succes Natuvit indeholder naturligt

Læs mere

NUMMER 32 28. AUGUST 2014

NUMMER 32 28. AUGUST 2014 NUMMER 32 28. AUGUST 2014 LÆS BL.A. OM Aktuelt i marken Din landbrugsstøtte fra 2015 Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede Høstresultater vinterhvede Vigtige datoer Kommende arrangementer Aktuelt i marken Vinterhvede

Læs mere

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD NYE LØSNINGER PÅ DANSK JORD PLACÉR GØDNINGEN, OG DINE AFGRØDER VIL TAKKE DIG! dan GØDNING A/S Dan Gødning fordi Med flydende DanGødning

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning

Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Trådløse sensorer til lager og proces overvågning Margrethe Høstgaard Global Sales Support, Cand. Agro., MBA Ole Green opfinder og grundlægger af WEBSTECH - med sensorenheder til ensilage Gns. tab af ensilage

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011

Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Konsulenttræf efterår Dronning Margrethe Hallen - Fredericia d. 18. august 2011 Klaus Nielsen Tlf: 40 71 84 32 klaus.nielsen@basf.com Jakob Skodborg Jensen Tlf: 40 16 81 63 jakob.skodborgjensen@basf.com

Læs mere

Mikronæringsstoffer. Planter i balance. giver udbytte og kvalitet

Mikronæringsstoffer. Planter i balance. giver udbytte og kvalitet Mikronæringsstoffer Planter i balance giver udbytte og kvalitet Næringsstoffer Næringsstoffer er nødvendige Tilførsel af plantenæringsstoffer er en nødvendig forudsætning for at skabe et højt udbytte og

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg.

Innovative løsninger til fremtidens landmand. Prøv vores nye kundeportal. Tilbud og aktuelle varer marts + april. www.dlg. Prøv vores nye kundeportal Få en lidt nemmere hverdag ved online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/kundeportal Tilbud og aktuelle varer marts + april Innovative løsninger

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn

AARHUS UNIVERSITET. Til NaturErhvervsstyrelsen. Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn AARHUS UNIVERSITET DC A - NATIO NALT C ENTER FO R FØ DEVARER O G JO RDBRUG Til NaturErhvervsstyrelsen Notat om flyvehavrebekæmpelse i sædekorn Nærværende notat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer

Læs mere

Sidste nyt om ensilering

Sidste nyt om ensilering Sidste nyt om ensilering Svampe i majsensilage Nye kvalitetsanalyser Alkoholgæring Ensileringsmidler Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Gærsvampe i majsensilage Er oftest årsag til varmedannelse i ensilage

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side 2014 INDHOLD: Uovertruffen kvalitet.... side 3 Din egen gødning.... side 4 Emballage.... side 5 BioCrop Opti.... side 6 BioCrop Opti XL... side 7 BioCrop Møldrup XL... side 8 BioCrop Opti ML... side 9

Læs mere

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud.

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Info Dispensation til NH 3 behandling af halm Snegle i marken Du skal have en digital postkasse inden

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Præsentation af årets topsorter

Præsentation af årets topsorter Til samtlige jordbrugere Foderhvede side 2-3 Industri-, brød- og hybridhvede side 4-5 Raps side 6-7 Foder- og maltbyg side 8-9 Sortimentsoversigt side 10-11 Rug og triticale side 12-13 Sprøjteplaner side

Læs mere

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh rnet d e j t s Tre k nyhe me Agro 2010 Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE Trådløst sensor system fra WEBStechh Vi introducerer... SensSilage

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar.

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Vinter - hvad nu? Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Det styrkes blandt andet gennem fodringen og særligt med grovfoder,

Læs mere

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016

VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION. Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 VINTERSÆD 2015 PRODUKTINFORMATION Stærke vintersædssorter til sæson 2015/2016 DANISH VALG AF AGROS RAPSSORT KVÆGFODERPROGRAM Vinterraps - kort og godt SY Carlo Stabilt højt, uanset lokalitet. Nem at høste

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154697 DENM/07S godk Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ Spodnam forsi SÅDAN FUNGERER SPODNAM Spodnam er et vegetabilsk produkt, der skaber en halvgennemtrængelig overflade, som påvirker fugtvandringen i afgrøden,

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Pilehøst vinteren 2012/2013

Pilehøst vinteren 2012/2013 04-04-2013/jj Pilehøst vinteren 2012/2013 Biobrændsel assens A/S Konklusion: Høsten i år var 1. rotation på kontrakttype II. Udbyttet dette år har været bedre end sidste år. Udbyttet beregnes vækstmæssigt

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20

Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Ugebrev fra agrocom.dk uge 20 Den store nyhed for dansk landbrug i denne uge er, at dollaren er gået afgørende i vejret med det resultat, at vi har fået et teknisk gennembrud, der taler for, at dollaren

Læs mere

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord

Betydningen af kvalitetsarbejde. Martin Ringsing Agri Nord Betydningen af kvalitetsarbejde Martin Ringsing Agri Nord Disposition Etablering af majs Etablering af græs Etablering af korn Betydningen af rettidighed og omhu Kløvergræs skal nedvisnes om efteråret

Læs mere

Idekatalog Farm Tracking

Idekatalog Farm Tracking Idekatalog Farm Tracking Lidt om projekt farmtracking Projektet har til formål at give landmanden praksisnær information og beslutningsstøtte på rette sted og til rette tid ved at udnytte eksisterende

Læs mere

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner

BT Biopresser. Din Danske leverandør. af Oliepressere & Rensemaskiner BT Biopresser Din Danske leverandør af Oliepressere & Rensemaskiner Generelt for BT Biopresser Vi stræber efter at levere produkter af bedste kvalitet, samt energi effektive. Med en BT Biopresser kan du

Læs mere

Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres?

Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Kan kvælstofudvaskning fra majsdyrkning reduceres? Seniorforsker Ib Sillebak Kristensen Inst. for Agroøkologi Aarhus Universitet Rajgræs Rødsvingel AARHUS UNIVERSITET Den Europæiske Union ved Den Europæiske

Læs mere

Landbrugsjord skal kalkes regelmæssigt for at sikre udbytte og kvalitet.

Landbrugsjord skal kalkes regelmæssigt for at sikre udbytte og kvalitet. Landbrugsjord skal kalkes regelmæssigt for at sikre udbytte og kvalitet. Forbruget af kalk er siden midten af firserne faldet drastisk. Årsagen til det faldende forbrug skal bl.a. ses i sammenhæng med

Læs mere

Vi giver dig midlerne til at nå målet. Prøv vores kundeportal. Tilbud og aktuelle varer september + oktober

Vi giver dig midlerne til at nå målet. Prøv vores kundeportal. Tilbud og aktuelle varer september + oktober Prøv vores Få en lidt nemmere hverdag med online foderbestilling og mulighed for gode ter på katalogvarer. www.dlg.dk/ Tilbud og aktuelle varer september + oktober Vi giver dig midlerne til at nå målet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Claus Petersen har set virkningen af Active NS

Claus Petersen har set virkningen af Active NS Har du tjek på dit kornlager? Claus Petersen har set virkningen af Active NS Halmpiller er effektiv strøelse i kyllingehuset Side 2 Side 7 Side 5 NR. 6 19. JULI 2011 DLG Innovation: DLG Innovation: Nytænkning

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Høstinformation 2014/15

Høstinformation 2014/15 Høstinformation 2014/15 Afhentning af afgrøder - ring på telefon: 99 36 17 17 Vi arbejder for dig - og sammen skaber vi resultater Kornmodtagelse Standardkvalitet Foderbyg vår/vinter Maltbyg Foderrug Foderhvede

Læs mere

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs.

20 L. UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. L256329 DENM/07T CLP UKRUDTSMIDDEL Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, kartofler og frøgræs. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak.

SENSSILAGE. Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE. Brugervejledning. Anvendelse. SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. SENSSILAGE Temperatur, manuel konfigurering Anvendelse SENSSILAGE må kun anvendes til græs- og majsensilage i stak. 1 Temperatur, Manuel konfigurering. SENSSILAGE Udstyr 1 basestation udstyret med SIM-kort

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Fagmandens. Katalog 2014. pond

Fagmandens. Katalog 2014. pond Fagmandens Katalog 2014 Foder til HAVEDAMME Det bedste til havedammen Fagmandens havedamsfodre er alle fra samme fabrik i Tyskland. De har et meget højt kvalitetsniveau og er både ISO 9001 og ISO 22000

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Produktinformation 2012

Produktinformation 2012 Produktinformation 2012 Vintersæd og efterafgrøder Valg af rapssort Vinterraps: Kort og godt Markedets bedste bejdsning! DK Extrovert, højt udbytte med unik Phoma-resistens. DK Expower, velkendt sort,

Læs mere

MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER?

MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER? MUSLINGER OG SØSTJERNER - FODER DER FLYTTER? JAN VÆRUM NØRGAARD LEKTOR INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB AARHUS UNIVERSITET, FOULUM FODERMØDE BILLUND OG AULUM, JUNI 2015 KOMPENSATIONSOPDRÆT 2 KOMPENSATIONSOPDRÆT

Læs mere

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES ØKOLOGI I SEGES Vi hører, at der er folk, som gerne vil vide mere om, hvem vi er, så derfor sidder du med denne folder, som sætter lidt ord på os. Vi er stolte af at byde inden

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2011-12

Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2011-12 Hercules Hestefoder Danskproduceret kvalitetsfoder - sæson 2011-12 Hercules Hestefoderserie Danish Agro Danmarks næststørste grovvarevirksomhed har mange års erfaring med at udvikle, producere og sælge

Læs mere

Dag 2, udflugt til Piacentini

Dag 2, udflugt til Piacentini Dag 2, udflugt til Piacentini Dette område var tidligere kendt for hvide, mousserende og søde vine, men nu produceres også Cabernet, Chardonnay og Sauvignon. Den mest interessante vin er dog rødvinen,

Læs mere

Fra madaffald til vand

Fra madaffald til vand Fra madaffald til vand Brugervenlig med kontinuerlig fyldning Lugtfri proces Forbedrer hygiejnen i køkkenet Et perfekt system, der konverter madaffald til vand Lave driftsomkostninger Se video: https://www.youtube.com/watch?v=z-ahrd3hoco

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser.

Læs mere

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009

Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Business Check Kartofler Pæne tal på bundlinien. Martin Andersen Landbonord Sarpsborg den 9. nov. 2009 Lars Wiik, Sverige Stay-green projekt, 2003 2005 Udbytteoptimering i stivelseskartofler Helhedsvurdering

Læs mere