Usædvanligt vanskeligt høstvejr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Usædvanligt vanskeligt høstvejr"

Transkript

1 Fra Agrova til DLG Food Side 2 Hold ensilagen kold med Fireguard Side 7 Analysér dit grovfoder Side 3 Ændringer i brødhvedeordningen Side 7 NR SEPTEMBER 2010 Usædvanligt vanskeligt høstvejr 2010 har budt på udfordrende høstvejr i Danmark og de øvrige lande i DLG s markedsområde omkring Østersøen. Vi kigger på, hvilke konsekvenser det har haft samlet og i de enkelte lande. Side 2 Topudbytte forudsætter certificeret sædekorn Planteforædling er forudsætningen for nye og forbedrede sorter, og såvel den lovpligtige værdiafprøvning som Landsforsøgene viser, at planteforædlingen især bidrager med forbedret sygdomsresistens og højere udbytte. Af Bent Nissen, underdirektør, DLG Plantedyrkning Ikke alene planteforædlingen, men også alle forsøgene bliver finansieret af forædlerafgifterne, som kommer fra certificeret udsæd. Også på den måde bliver forudsætningen for topudbytte brugen af certificeret udsæd. Højaktuelle topsorter Vinterhvedesorten Hereford og vinterbygsorten Matros er begge højaktuelle og samtidig beviser for, at forædlingen af plantesorter bidrager med store fremskridt, som i øvrigt er nødvendige for en god økonomi i planteavlen. For fire år siden kom vinterhvedesorten Ambition på... Fortsættes på side 3 FYLD SHELL THERMO PREMIUM PÅ TANKEN NU! - SÅ BEHØVER DU IKKE TÆNKE PÅ EFTERÅRETS RUSK Kontakt din lokale energichef i DLG

2 2 / 10. SEPTEMBER 2010 LEDER 33 mio. forædlingskroner giver resultater MARKEDSNYT En usædvanlig vanskelig høst i DLG s markedsområde Kornpriserne skød kraftigt i vejret ovenpå den helt ekstreme tørke og hedebølge i Rusland. I DLG s markedsområde omkring Østersøen har vi også oplevet en vækstsæson og høstperiode, der vejrmæssigt var udsædvanlig og vanskelig. Af adm. direktør Asbjørn Børsting, DLG Høsten er nu meget tæt på afsluttet, og et tilbageblik er trods den besværlige høst ikke udelukkende negativt. Der er flere positive sider. Først og fremmest er afgrødepriserne steget ret pænt siden sidste år. Derudover synes vi, det er glædeligt, at resultaterne af DLG-koncernens betydelige satsning på planteforædling kan aflæses i alle årets forsøg. Sorter fra Sejet Planteforædling indtager inden for alle kornarterne ubestridte førstepladser med hensyn til udbytte. DLG s satsning på planteforædlingen har også tilført dansk landbrug andre gevinster end netop højere udbytte. Det er i særdeleshed værd at fremhæve den markant forbedrede resistens over for en række betydende svampesygdomme. Vores satsning på forædling har således ikke alene være med til at øge udbytterne, men har samtidig været med til at sikre et højere udbytte med mindst muligt forbrug af planteværnsmidler. Af Rolf I. Pedersen, prokurist, DLG Korngruppen I det følgende tager vi en tur rundt om Østersøen i det område, hvor DLG sidste år modtog 7,3 mio. ton korn og 1 mio. ton rapsfrø. Danmark Danmark var præget af forspiret hvede, byg og rapsfrø, svigtende faldtal, meget høje vandprocenter og en relativ lille mængde møllehvede og maltbyg. Rug har ikke været helt så hårdt ramt på faldtallet som på hveden, men billedet er også her meget blandet fra egn til egn. Udbytterne på byg ser fine ud, hvorimod hveden skuffer. Der er geografisk spredning i udbyttet i rapsfrø, hvor specielt Jylland skuffer. Tyskland Nordtyskland var hårdt ramt af ekstrem og vedvarende nedbør i august, som både forsinkede høstarbejdet og i vidt omfang forringede kvaliteten og forringede udbytterne i korn og rapsfrø. Hveden har højt proteinindhold, men hektoliter-vægten og faldtallet er lavt. Byg er høstet med høj hektolitervægt, men skuffende udbytter. Polen Oversvømmelserne i Polen er kendt fra dagspressen, og situationen på afgrøderne ligner til forveksling den i Tyskland. Kvalitetsforringelserne og udbyttenedgangene er også her meget betydelige, og noget tyder endda på, at situationen her er en grad alvorligere end i Tyskland. Baltikum Sommeren og kernefyldningsperioden var præget af den russiske tørke og hedebølge, og det har påvirket udbytterne værre jo længere østpå vi bevæger os. Regnen nåede også til de baltiske lande i høstperioden. Generelt ser vi en lav hektolitervægt på alle afgrøder. Hvede er kendetegnet ved fine faldtal og højt proteinindhold. Der var stor udvintring i rug, men den del, der overlevede, er høstet med fine faldtal og pæne udbytter. Sverige Udbytterne i Skåne er under middel og normale i resten af landet, og vurderingen for hele Sverige går på et udbytte på 6 pct. under middel. Kvaliteten overrasker til den gode side specielt i maltbyg, hvor de i modsætning til Danmark ikke har været voldsomt plaget af spiring på roden. Hvede er en pose blandede bolcher, og der er endnu ikke overblik over kvaliteterne. Konklusion Summa summarum står vi i vores markedsområde omkring Østersøen med meget store mængder foderkorn, og tilsvarende mindre mængder møllehvede og maltbyg end normalt. Vi skal ud på eksportmarkederne og finde et hjem til en stor mængde foderkorn. Den kombination er et særligt kendetegn for dansk landbrug, hvor økonomisk nettoudbytte under danske dyrkningsbetingelser skal være målestokken for sortsvalget. God sygdomsresistens er ikke en ekstra dimension i planteforædlingen, når der forædles til det danske marked, men den skal prioriteres meget højere for at sikre hensynet til behandlingshyppighed og høje afgifter på planteværnsmidler. For 10 år siden var de allerfleste marker tilsået med sorter, der var forædlet i udlandet. I øjeblikket bliver der næsten udelukkende anvendt certificeret udsæd af sorter forædlet i Danmark, hvor sorter fra Sejet Planteforædling er de mest udbredte. For fem år siden brugte DLG årligt 22 mio. kr. på forskning og udvikling i nye og forbedrede kornsorter, mens der i 2009 blev anvendt 33 mio. kr. Vi glæder os til at præsentere resultaterne af den investering de kommende år. Udgiver: DLG amba, Axelborg, 1503 København V, tlf Fax , Forsidefoto: Dreamstime Redaktion: Else Damsgaard (ansvhv.) Maria Hamilton Design, produktion og tryk: Landbrugsmedierne Annoncesalg: Else Damsgaard, tlf Alle priser er angivet i DKK eks. moms Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Enkelte gange kan der være omtalt varer i DLG-NYT, som kun forhandles i 95 pct. af forretningerne Fødevarerne brandes nu som DLG DLG Food er det nye synonym for DLG-koncernens fødevareaktiviteter. Selskabet har skiftet navn fra Agrova Food for at understrege tilknytningen til DLG, da det vil give mere værdi for de mange vegetabilske fødevarer. Af Else Damsgaard KONCERNNYT DLG er et stærkt brand, og koncernen er i dag en af de helt store aktører blandt danske virksomheder. Det skal komme koncernens fødevareaktiviteter mere til gode i kraft af navneskiftet. Det gælder også kunderne, der på den måde får lettere ved at gennemskue tilhørsforholdet til DLG. DLG Food er et 100 procent DLG-selskab, så derfor er det oplagt, at vi også inden for vores fødevarer knytter tættere bånd til DLG. Den allerede eksisterende sammenhængskraft og de mange synergier, der skabes og udnyttes, kommer tydeligere til udtryk i det nye navn, siger koncerndirektør Torben Harring, der har ansvaret for DLG Food og også hidtil har stået i spidsen for Agrova Food. En hel del af de afgrøder, vi håndterer i DLG-koncernen, bliver også til fødevarer, så det er helt naturligt, at de mere forarbejdede fødevarer er en del af DLG-familien, tilføjer han. I tråd med identitetsstrategien Det nye navn er valgt i tråd med DLGs nye visuelle identitet, der blev vedtaget sidste efterår, hvor målet var at skabe en øget grad af synlighed mellem moderselskab og datterselskaber. Også en række af DLG Food s datterselskaber har skiftet navn for at synliggøre tilknytningen. Den samlede gruppe af virksomheder består nu af DLG Food Convenience, DLG Food Grain, DLG Food Oil, Lammefjords Grønt, Samsø Konservesfabrik, Gjerndrup Kartofler, European Freeze Dry, DanOnion, Gasa Nord Grønt, Rapsol, VK Kartofler og Lammefjordens Kartoffelcentral. Et nyt fællesskab Navnet DLG Food Grain er det nye navn for Axel Toft Food, som DLG overtog i foråret. Også DanConsume (tidligere DanÆrt) favnes af Grain-navnet. Begge selskaber har ærter på programmet, og det skal munde ud i flere synergier. Der er værdifuld viden i begge lejre, og det skal vi gøre brug af, pointerer Torben Harring.

3 10. SEPTEMBER 2010 / 3 PLANTEAVL KVÆG Grovfoderanalyser det er nemt og hurtigt hos os Vinterhvedesorten Hereford er et af beviserne for, at forædlingen af plantesorter bidrager med store fremskridt. Topudbytte forudsætter certificeret sædekorn Fortsat fra forsiden...for fire år siden kom vinterhvedesorten Ambition på markedet og leverede et stort løft i såvel udbytte som niveauet for septoriaresistens. Men her i 2010 er denne sort uaktuel, da dens meldugresistens er nedbrudt og tillige mangler 0,4 ton i udbytte pr. hektar sammenlignet med topsorten Hereford. Certificeret udsæd efter høsten 2010 Høsten 2010 vil blive husket som våd og vanskelig, men det må ikke fjerne fokus fra sortsvalget og certificeret udsæd. Arbejdet med at certificere udsæden er nu ekstraordinært stort, da hele processen fra avler til endelig certificering medfører en mangedobling af kvalitetsanalyserne. Det er især i sæsoner som denne, at det er værdifuldt at have dygtige og erfarne medarbejdere i spirelaboratorierne og på renseanlæggene. Effektiv bejdsning med anerkendte midler er også en hel nødvendig del af kvalitetssikringen. Trods anstrengelserne vil det i 2010 blive nødvendigt at certificere udsæd under Plantedirektoratets dispensati- onsordning, som kan bevirke, at udsædsmængden øges med pct. Det må dog ses som en lille meromkostning, når alternativet ville være sorter med ringe udbytte og dårlige Landsforsøgene Hkg/ha dyrkningsegenskaber. Køberne af dansk certificeret sædekorn er tillige sikret via den frivillige erstatningsordning for sædekorn, hvis partiet ikke opfylder garantierne. Hereford Mariboss Ambition Oakley Sort De nyeste resultater for vinterhvede. Sorternes udbytterelationer er ikke enkeltstående i Landsforsøgene, men genfindes også i 12 supplerende forsøg. Sættes hvedeprisen til 125 kr./hkg er der mellem Oakely og Hereford en udbytteforskel på ikke mindre end tusinde kroner. pr. hektar. Kilde: SortInfo 3/9/2010. Som noget helt nyt kan du nu bestille dine grovfoderanalyser hos din lokale DLG produktkonsulent. Udtagning, analyse og tilbagemelding sker automatisk. Du sparer tid og får et godt værktøj i foderplanlægningen. Af Siem Müskens, faglig konsulent, DLG Husdyrernæring og Per Theilgaard, faglig konsulent Vitfoss Eurofins Steins Laboratorium har kvalitetssikret en ny metode til udtagning af prøver og engageret et professionelt udtagningsteam, der har de helt rigtige værktøjer til at udtage repræsentative grovfoderanalyser. Også i den fem meter høje majsstak. Det er også Eurofins, der analyserer grovfoderprøven. Få det rigtige billede af dit grovfoder Ved ensilering fordeles hvert træk snittet grovfoder jævnt ud i hele stakkens længde. Det gør, at kvaliteten af ensilagen er relativt ens i stakkens længderetning, men den kan variere fra bund til top. Det er derfor vigtigt, at prøven repræsenterer hele dybden af stakken. Det gælder uanset om stakken er en eller fire meter høj. Godt værktøj, der kan nå hele vejen ned i stakken er derfor en essentiel del af udtagningsproceduren af ensilageanalyser. Grovfoder og tilskudsfoder Grovfoderet udgør langt størstedelen af det foder, vi forsyner vores malkekøer med. Samtidig er det muligvis det foder, vi ved mindst om i forhold til næringsstofsammensætningen. Mange faktorer har en indflydelse på ensilagekvaliteten, ikke mindst selve ensileringsprocessen. Ved at tage en grovfoderanalyse øger vi vores viden om grovfoderet. Det gør det nemmere at tage stilling til, hvilket tilskudsfoder, der skal bruges for at få det helt optimale foder til høj mælkeproduktion. Husk at få taget mineralanalyse af dit grovfoder Da grovfoder udgør over halvdelen af koens foder, er det vigtigt at kende mineralindholdet for at være sikker på, at køerne ikke under- eller overforsynes med mineraler. På landsplan bliver der hvert år taget generelle mineralanalyser af grovfoder. De analyser bliver brugt i mineraloptimeringen, hvis du ikke har egne analyser. Men mineralindholdet kan variere meget mellem ejendomme og mellem forskellige egne af Danmark, da jordbundforholdene er forskellige. Vi anbefaler derfor, at du får taget analyse af dit grovfoder. Mineralerne er livsvigtige Vitfoss har en stor ekspertise i gårdmineraler, som er baseret på foderplanen for den enkelte bedrift. Optimering af mineralforsyningen er ligeså vigtig som optimering af foderrationen, eftersom en korrekt tildeling af mineraler har stor betydning for produktion og optimal sundhed. Muligheden for korrekt tildeling øges, hvis der er mineralanalyse på de store grovfoderemner. Få et bedre grundlag for at vurdere hvilket tilskudsfoder og mineraler, der er brug for. KONCERNNYT Kongskilde og DLG er hovedsponsor ved DM i pløjning Kongskilde og DLG bliver hovedsponsor for de næste tre års DM i pløjning. Det vækker glæde, da såvel Kongskilde som DLG kender pløjestævnet godt og ved, at det har tradition for at tiltrække særdeles engagerede landmænd. Af Else Damsgaard Kongskilde og DLG har skrevet kontrakt med LandboUngdoms Landspløjeudvalg om et hovedsponsorat for de næste tre års DM i pløjning. Vi vil gerne støtte op om DM i pløjning, da det såvel fagligt som socialt er et spændende arrangement, hvor vi tydeligt mærker landmændenes interesse for pløjeudstyr. Arrangørerne gør et stort arbejde for, at de besøgende kan få noget ud af det, og det vil vi gerne bidrage til fra Kongskilde såvel som DLG og butikskæden Land & Fritid, siger Tommy Overby, For nyligt mødtes LandboUngdom og Kongskilde/DLG hos en Kongskilde-forhandler for at underskrive sponsoraftalen. Det er fra venstre Morten Toft Thomsen, LandboUngdoms styregruppe for DM 2010, Peter Lindberg Nielsen, næstformand for LandboUngdoms Landspløjeudvalg, Jan Sølver Svendsen, LandboUngdoms styregruppe for DM 2010 og Tommy Overby, salgschef for Kongskilde Soil. Foto: LandboUngdom salgschef i Kongskilde Soil. Sponsorsamarbejdet mellem Kongskilde, DLG og Land & Fritid ser vi som et oplagt tiltag, hvor vi med hver vores produktområder og kompetencer kan møde deltagerne med en mangfoldig palette, så der er noget at komme efter, tilføjer Tommy Overby. Flere ting i sponsorpakken Foruden et økonomisk bidrag omfatter sponsoraftalen bl.a. jakker til de frivillige hjælpere og styregruppen samt et eller flere redskaber, der typisk vil blive bortauktioneret i Plovkroen under stævnet. I år er det fem Kongskildedieseloliebrændere model KAI 25 C. Tid og sted DM i pløjning er i år ved Ulsted nær Hals, 20 km nordøst for Ålborg. Stævnet er den oktober.

4 4 / 10. SEPTEMBER 2010 KORT NYT TEKNIK Vi tørrer majs i oktober og november Af Torben Hansen, direktør, Dangrønt Products A/S Der er et stigende areal af majs, der dyrkes til modenhed, og derfor tilbyder Dangrønt nu også at løntørre majs i oktober og november. Vi afslutter grøntsæsonen i første halvdel af oktober, og er derefter klar til at tørre majs. Vi har tørret majs de sidste to år og har derfor fået opbygget en god portion erfaring med opgaven. Det er vigtigt, at høsten koordineres præcist, så der hver dag tilkøres den mængde, der passer til tørrekapaciteten. Sådan sikrer vi, at majsen tørres løbende. I 2009 regnede det meget i november, men det er vores erfaring, at vandindholdet ikke ændres væsentligt selv ved større nedbørsmængder. Tørringen vil foregå på fabrikkerne i Ringkøbing og i Gredstedbro. Live Tracking, hvad er det? Du kan allerede spore dit køretøj via GPS Tracker, hvis det bliver stjålet. Nu tilbyder vi dig også Live Tracking via GPS Tracker. Af Ole Nyegaard Olesen, markedschef, DLG Service & Energi Med Live Tracking kan du se positionen af din Tracker direkte på et online-kort. PLANTEAVL Systemet er bygget op om en hjemmeside, hvor man indtaster sit nummer fra sim-kortet. Herefter får man en oversigt over, hvor køretøjet befinder sig. Du kan også spole tilbage og se, hvor din Tracker har været og få tegnet ruten på kortet. Har du brug for det store overblik kan du forstørre kortet og få overblik over alle dine Trackere på én gang. Systemet bliver bl.a. brugt af maskinstationer, hvor det kan dokumentere hvor, hvornår og hvor lang tid arbejdet har varet. Det kan også bruges til at guide maskinføreren til den rigtige mark. GPS-data opsamlet af systemet kan endvidere eksporteres til andet software og her kombineres med f.eks. vejr-, maskin- og andre data og danne grundlag for videre beregning såsom brændstoføkonomi, timeafregning osv. For yderligere information kontakt din nærmeste DLG forretning eller send en til Vi tilbyder Live Tracking gratis, når du har købt en Tracker hos os. Middelvalget bør indrettes efter dominerende græsukrudt og de betydende tokimbladede ukrudtsarter. Land & Fritid Wir sprechen auch Deutsch Med etablering af en butik 40 km syd for den dansk-tyske grænse er DLG s detailkæde Land & Fritid ved at få styr på de tyske gloser. Af Line Byrdal, direktionsassistent, DLG Service & Energi Et nyt samarbejde mellem HaGe og Süderlügum Lokalforening har betydet, at DLG s butikskæde Land & Fritid pr. 1. juli overtog driften af den butik, der tidligere hed VR Markt og ligger i Struckum. HaGe står for den operative del inden for landbrugsdelen, mens butiksdelen er et samarbejde mellem HaGe/Süderlügum og Land & Fritid. Butikken skiftede pr. 1. juli navn til Land & Freizeit Raiffeisen Markt. Forventningerne til succes på det tyske marked er stor, og butikken i Struckum bliver betragtet som opstartsbutik til en landsdækkende kæde. År 2010 bruges til at drage nogle erfaringer fra det tyske marked og flere butikker forventes allerede at åbne i Effektiv ukrudtsbekæmpelse starter om efteråret Ca. tre uger efter såning udføres sprøjtning med en tankblanding bestående af to til tre ukrudtsmidler. Af Anders Green Hansen, chefkonsulent, DLG Plantedyrkning På de fleste arealer er der i dag så stort et ukrudtstryk, at bekæmpelsen med fordel kan startes om efteråret. Græsukrudtet har generelt bredt sig de seneste år, men også en række tokimbladede ukrudtsarter bør være i fokus, når middelvalg fastlægges. Ukrudtsart/ Løsning 1,5 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril CM 1,0 l Flight Xtra + 1,0 l Boxer DLG Mix 5 g Lexus + 0,8 l Boxer + 1,0 l Flight Xtra 0,6 l Atlantis OD + 1,0 l Flight Xtra Agerrævehale Alm. rajgræs Alm. rapgræs Enårig rapgræs Vindaks Agerstedmoder Burresnerre Kamille Kornblomst Spildraps Storkenæb Valmue Ca. pris pr. ha Valg af middel Intet ukrudtsmiddel kan alene bekæmpe alle ukrudtsarter, og derfor bruges tankblandinger med succes. Afgørende for middelvalget er bl.a. effektniveau, virkemåde og virkemekanisme. Effektniveauet for tankblandingen bør som minimum være 85 pct. og helst over 95 pct. på alle betydende arter. Herbicidresistens hos flere ukrudtsarter betyder, at der skal vælges midler med forskellige virkemekanismer. Vær opmærksom på det, når der evt. skal vælges middel til opfølgende ukrudtsbekæmpelse om foråret. Effektive løsninger På markedet findes mange ukrudtsmidler, der kan bruges om efteråret. I DLG har vi udvalgt velegnede løsninger, som hver især har unikke egenskaber. I disse løsninger indgår der ligeledes tre virkemekanismer. Generelt ligger de valgte løsninger på et højt effektniveau. DLG Mix bør fremhæves for den brede, sikre og konkurrencestærke virkning. Flere års forsøg viser da også, at løsningen altid ligger blandt de bedste. Atlantis OD-løsningen markerer sig ved den særdeles gode virkning mod alle betydende græsser. Vær opmærksom på, at Atlantis OD ikke må bruges i vinterbyg og max dosis i vinterrug er 0,45 l/ha.

5 10. SEPTEMBER 2010 / 5 PLANTEAVL Husk jordbrugskalken og jordprøverne For at fastholde det optimale reaktionstal, bør det vedligeholdes med 2-4 ton kalk pr. ha ca. hvert fjerde år. Af Niels Lund Nielsen, planteavlskonsulent, AgroPlant, DLG Coating af handelsgødning giver god faglig mening, og via denne teknik kan landmanden sikre, at næringsstofferne er til stede på rette tid og sted, når plantevæksten starter efterår eller forår. Nye muligheder i gødskningen Coating af handelsgødning med Wolf Trax DDP mikronæringsstoffer er en unik mulighed. Coatingen bygger på en ny teknologi og mikronæringsstofferne kan nu tilføres målrettet og times optimalt i forhold til behovet. Af Anders Green Hansen, chefkonsulent, DLG Plantedyrkning Langt de fleste handelsgødninger er i dag renset for mikronæringsstoffer og indeholder kun de såkaldte makronæringsstoffer. Baggrunden for det er bl.a. procesteknologiske forhold samt priskalkulationer. Brug af handelsgødninger uden indhold af mikronæringsstoffer har medført, at der flere steder i landbruget undergødskes med mikronæringsstoffer. Bladanalyser om foråret har da også de sidste par år vist underindhold af flere mineraler, bl.a. bor i vinterraps. Med DLG s nyetablerede ØKOLOGI samarbejde med Wolf Trax tilbyder vi landbruget mulighed for at gødske mere optimalt. Hvad er Wolf Trax DDP mikronæringsstoffer Wolf Trax DDP (dry dispersible powder) mikronæringstoffer er designet til at coate på alle typer af handelsgødning. Produkterne er formuleret, så de sikrer en hurtig og vedvarende optagelse af næringsstofferne gennem Dual Action-systemet. De fysiske egenskaber gør, at produkterne kan coates på gødningskornene og formuleringen sikrer, at der ikke sker afblanding. Der kan coates med mængder op til 1 pct. w/w, og alle produkter har meget stor vandopløselighed. Fordele ved coating Ved coating af handelsgødning opnår man at mikronæringsstofferne bliver ensartet fordelt på hele arealet eller placeret på rette sted. Brug af coatet gødning sikrer optimal vækst uanset de klimatiske forhold især om foråret. Forsøg og praktisk brug har vist, at vækststart, udvikling, og ikke mindst rodudvikling, fremmes ved brug af handelsgødning coatet med Wolf Trax DDP mikronæringsstoffer. Der kan coates med et eller flere næringsstoffer på samme handelsgødning. Hvilke gødninger tilbydes I fase et tilbyder DLG relativt få typer af handelsgødning, der kan coates med Wolf Ny slikspand til økologiske kvægbrug Af Anne Urbahns, marketingkoordinator, Vitfoss Vitfoss har introduceret en slikspand, der må bruges af økologiske kvægbrug. Produktet hedder Vitlick Øko Sommer og bliver solgt i en 20 kg spand. Efterspørgslen på produktet har været stor, og Vitfoss har derfor arbejdet ihærdigt på at kunne udvikle et produkt, som opfylder lovgivningen. Det er lykkedes, og produktet er godkendt af Plantedirektoratet. Vitlick Øko Sommer er tilsat økologisk hvidløg og melasse. Hvidløg afviser fluer og reducerer flueplagen. Slikspandens vitaminindhold er tilpasset afgræsning, ligesom den har et alsidigt indhold af mikro- og makromineraler, som dækker dyrenes behov og sikrer en god reproduktion og tilvækst, mens dyret er på græs. Trax DDP. På sigt vil der afhængigt af ønskerne åbne sig nye muligheder. NS (Svovlsur Ammoniak ) kan købes med coating af bor henholdsvis mangan eller begge. NS finder stor anvendelse som startgødning i vinterraps om foråret. Også til placering ved såning i efteråret er der stigende interesse for denne gødning. NitroStar bruges meget som startgødning i vintersæden om foråret og en del i vinterrapsen om efteråret. Også denne gødning kan købes med coating af bor og/eller mangan. I majs placeres normalt startgødning ved såning. Majs reagerer positivt på tilførsel af bor og zink og derfor tilbydes NP med coating af bor og/eller zink. Hvorfor skal der kalkes? For at fastholde tilgængeligheden af en række næringsstoffer For at kunne lave det perfekte såbed For at minimere angrebet af sygdomme som kålbrok i vinterraps og rodbrand i roer Fordi mange afgrøder trives bedst ved et højt eller middelhøjt reaktionstal. Jordprøver Reaktionstallet er en del af en samlet analysepakke, hvor også kaliumtallet (Kt), fosfortallet (Pt) og magnesiumtallet (Mgt) bestemmes. DLG kan hjælpe dig med at få udtaget jordprøver til en særdeles attraktiv pris. Ring til din kontaktperson i DLG, så vil jordprøverne blive bestilt, udtaget, analyseret og kortlagt. Planteværnstjek Med blot et enkelt klik i Næsgaard Mark kan du nu få tjekket, om midlerne i din sprøjteplan er godkendt i de aktuelle afgrøder. Af Kristian Nørby Nielsen, Agronom, DataLogisk A/S Som den første på det danske marked marked kan Datalogisk nu tilbyde, at du med Næsgaard Mark kan få tjekket, om de anvendte midler i din sprøjteplan er lovlige i markens afgrøde. Der er krydsoverensstemmelse på brug af planteværnsmidler, og det er derfor vigtigt kun at bruge midlerne i de afgrøder, som de er godkendte i. Da der er flere midler med de samme aktivstoffer men forskellig godkendelse, bør du altid kontrollere, om det aktuelle middel er godkendt i den afgrøde, som du planlægger at bruge det i. Sådan gør du Når du har lavet din sprøjteplan i Næsgaard Mark, henter du blot funktionen Planteværnstjek, som kontrollerer, om de midler, du har brugt, er godkendte i markens afgrøde. Planteværnstjekket viser med en smiley-ordning, hvorvidt brugen af midlet er lovligt eller ej. En sur, rød smiley indikerer, at midlet er ulovligt, og en glad grøn smiley viser, at alt er i orden. En gul smiley viser, at du bør kontrollere brugen af midlet. Det kan for eksempel være, at midlet er godkendt på en off-label-godkendelse, som du skal udskrive. Funktionen Planteværnstjek lanceres i Næsgaard Mark version 3, som frigives 15. september Planteværnstjek anvender data fra Middeldatabasen, som er en del af der udgives af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og Videncentret for Landbrug.

6 ! VIRUS ALARM Danmark er ramt af en virus, der kan aflure fortrolige oplysninger på din PC - er din PC sikret? Få et IT-tjek af TNM IT TNM IT-tjek til landbrug udbydes i samarbejde med DLG IT-konsulenten gennemgår Virusbeskyttelse På baggrund af gennemgangen får du Kontakt din lokale DLG-forretning eller installation service

7 10. SEPTEMBER 2010 / 7 AFGRØDER Ekstra kvælstof til brødhvede Du kan nu søge om ekstra kvælstof til både vinter- og vårhvede, som bruges til brødkorn. Jakob Helm Larsen, produktkonsulent, DLG Korngruppen Brødhvedeordningen, som gør det muligt at søge om ekstra kvælstof til brødhvede, er blevet ændret på en række punkter. For brødkorn, som dyrkes i 2011, er det nu blevet muligt at søge om ekstra N til både vinterhvede og vårhvede, samtidig med at den ekstra mængde kvælstof, der kan søges om pr. ha, er øget. Bedre muligheder for høj kvalitet For vinterhvede, der skal bruges som brødkorn kan der, ifølge Videnscentret for Landbrug, gives kg N pr. ha mere, end der må bruges til almindelig hvede. Tilsvarende kan der til vårhvede som bruges til brødkorn gives ekstra kg N pr. ha. De eksakte normer afhænger af jordtype, forfrugt, udbytteniveau mm. Direktør Mogens Frederiksen ser positivt på ændringerne: De ekstra mængder kvælstof bør forbedre mulighederne for at opnå en god kvalitet, siger han. Samtidig med ovenstående ændringer er det maksimale areal, der kan søges om, blevet ændret fra ha til ha. Der er i skrivende stund stadig plads til at søge om mere kvælstof. DLG opkøber brødhvede til høst Kontakt din lokale DLGforretning for at høre nærmere. ENERGI Opnå besparelser med Shell Thermo Premium Vidste du, at to mm sod i kedlen betyder et merforbrug af olie på ca. 7,5 pct.? Af Lotte Ejstrup Johansen, salgs- og optimeringsmedarbejder, Service & Energi Arne Jensen har høstet en del erfaringer med at bruge de forskellige ensileringsmidler fra Alltech. Han ser især meget tydelige effekter med Fireguard. God kvalitet bliver bedre med Sil-All Fireguard Snitterfører Arne Jensen har rigtig gode erfaringer med at bruge ensileringsmidlet Sil-All Fireguard. Af Maria Hamilton Arne Jensen kører med snitter for Diget Maskinstation i Nordjylland, og ser i sit arbejde med græs og majs mange forskellige ensilagestakke og resultater. Vi kan se hos vores kunder, at Sil-All Fireguard har en synlig effekt, fortæller han. PRODUKTNYT Få din helt egen tele-rådgiver DLG Tele har lanceret et helt nyt landbrugskoncept inden for telefoni og kommunikation. Som en del af konceptet kan du nu få din egen tele-rådgiver, så du kun behøver at henvende dig ét sted, når der opstår problemer med din telefon. Af Andreas Winkel Peterson, produktkonsulent, DLG Tele Har du allerede telefoni i DLG Tele, eller køber du et af DLG Teles nye landbrugsabonnementer, får du samtidig mulighed for at få tilknyttet en telerådgiver. God kommunikation har stor betydning på alle gårde, og kan medvirke til at mindske spildtid og produktionsstop. Opstår der udfordringer, skal de løses hurtigst muligt. Nu kan du ringe til din kontaktperson, hvad enten der er Ensileringsmidlet fyldes på snitterens tank og blandes med vand, hvorefter det via en dyse havner i blæseren. Fireguard holder ensilagen kold. Det er ikke et mirakelmiddel, der kan gøre dårlig ensilage god, men det kan gøre en god kvalitet endnu bedre, siger Arne Jensen, der også har erfaring med de andre ensileringsmidler fra Alltech. Vi har fundet ud af, at det giver fantastiske resultater at blande Sil-All4x4 og Sil-All Fireguard, når der er en høj tørstofsprocent i græsset, forklarer han. Kort om Fireguard I majsensilage er der generelt problemer med varmedannelse. Sil-All Fireguard er specielt udviklet til at modvirke dette. Samtidig indeholder den homofermative mælkesyrebakterier, der sikrer en hurtigere og bedre ensileringsproces og mughæmmere, der hæmmer væksten af skadelige gærsvampe. problemer med telefonen, en faktura eller spørgsmål til abonnementet. Han sørger så for at give udfordringerne videre til de rigtige personer og vender tilbage til dig, når problemet er løst. Din kontaktperson er således din garanti for god service. Kontakt servicechefen eller Servicegruppen i din lokale DLG-forretning for mere information. Shell Thermo Premium er en avanceret fyringsolie, der giver dig mere end bare varme. Olien er tilsat en sod-reducerende komponent, der nedsætter den temperatur, hvor soden kan antændes og forbrændes. Det giver færre sodbelægninger på kedlens varmeflader og dermed et lavere olieforbrug. Er der f.eks. to mm sod i kedlen, stiger temperaturen på skorstensrøgen med 100 o C, hvilket betyder et merforbrug af olie på ca. 7,5 pct. KVÆG To helt nye kvie-startere Kvierne er fremtidens malkekøer. Derfor er det meget vigtigt, at de får en god start med en høj tilvækst allerede fra den første dag. Af Jakob Dahl Kvistgård, produktchef, Husdyrernæring Kvæg DLG lancerer to helt nye kviestartere. De er sammensat udfra faglige og veldokumenterede krav til den periode, hvor både flydende (mælk) og fast foder (kvie-starter) skal opfylde kalvens næringsstofkrav. GrønStart Heifers og GrønStart Fiber De to nye blandinger tilbydes Anbefalet af kendere Shell Thermo Premium er næsten lugtfri, og den er tilsat en komponent, der modvirker rustdannelser. Peter Hansen fra Dansk Varme Service A/S anbefaler brugere af traditionel fyringsolie at skifte til Shell Thermo Premium. Når vi servicerer oliefyr, der har brugt Shell Thermo Premium, kan vi konstatere, at der er mindre sod i kedlen, og at der har været en renere forbrænding. Ejere af nye kondenserende brændere kan dog med fordel bruge Shell Thermo Eco Ultra, der er specielt udviklet til denne type oliefyr, siger han. som henholdsvis piller og müsli. Begge har 24 pct. protein, hvilket er 5-6 pct. over normalt proteinniveau i starter-blandinger. Der er et særlig højt indhold af A-, D- og E-vitaminer (og naturlige E-vitaminer) samt B1-vitaminer og mikromineraler. Proteinkilden er udelukkende sojaskrå, som har en høj og alsidig aminosyre-sammensætning og tillige er meget velsmagende og energirig. Grønpiller eller Grønhø bidrager til den gode smag. Der bruges kun byg og havre som stivelseskilder.

8 September nyt INJEKTIONSVITAMINER TIL SVIN ADESAN MITE A-, D- og E-vitaminpræparat til injektion Indeholder fedtopløselige depotvitaminer Kan også opblandes i drikkevand 1 x 5 x 100 ml Prissikring 12 mdr. frem: Bestil nu og betal først ved levering Nem og sikker dosering IDO-E E-vitaminpræparat til injektion Indeholder fedtopløselige depotvitaminer Kan også opblandes i drikkevand 1 x 5 x 100 ml BECOPLEX B-vitaminpræparat til injektion 1 x 5 x 100 ml Dokumenteret effekt - Din sikkerhed! 60 LTR VIROCID Markedets mest veldokumenterede desinfektionsmiddel til stalde uden dyr. Økonomisk i brug (lav behandlingspris). Bred effekt mod speci kke mikroorganismer. Stabiliseret og klar til brug (kræver ikke tilsætninger af aktivator). Emballage 10, 60 og 600 ltr. TRAVO WINTER LICK Lickspand til heste. Er ideel til vinterfodring. Udviklet til at supplere hestens behov for alle livsvigtige vitaminer og mineraler. 15 KG Inklusive trådløst headset NOKIA 3720 Robust. Tåler brug i fugtigt og støvet miljø. Min. pris i bindingsperioden: 2.708,- Fri SMS DLG PRO LANDBRUG penge - Forebyg klovlidelser! 25 KG PEDILINE PRO Bred dokumentation, anvendes 1-2 gange om ugen. Virker på Interdigital Dermatitis, som er et forstadie til Digital Dermatitis og klovbrandbylder. Skal bruges kontinuerligt min. 1 gang om ugen. Emballage på 25 kg rækker til ca kogennemgange. Godkendt til økologisk landbrug VITLICK ØKO SOMMER Lickspand til kvæg og heste Med hvidløg og økologisk melasse Indholdet af makro- og mikromineraler er tilpasset til kvæg på græs Melasseindhold sikrer god ædelyst Hvidløg kan holde uerne på afstand 20 KG NOKIA C5 Indbygget A-GPS FM radio Min. pris i bindingsperioden: 2.708,- Fri SMS DLG PRO LANDBRUG Alle priser er angivet i DKK ekskl. moms og levering. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder til d. 30. september 2010.

Coating af handelsgødning. med mikronæringsstoffer

Coating af handelsgødning. med mikronæringsstoffer Coating af handelsgødning med mikronæringsstoffer Nye muligheder i gødskningen DLG har indledt samarbejde med Wolf Trax. Wolf Trax DDP er en nyudviklet og patenteret teknologi til fremstilling af en række

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde.

løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. løsning til det hele Nyt produkt giver danske landmænd de bedste muligheder for ukrudtsbekæmpelse nogensinde. samler alle styrker i gør det væsentlig nemmere at få rene marker og øge høstudbyttet. Med

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

DLG. v. Torben Thomsen

DLG. v. Torben Thomsen DLG v. Torben Thomsen Overblik Blandt Europas største landbrugsselskaber Aktiviteter i mere end 20 lande Blandt de største eksportører af maltbyg, sædekorn, foderog brødkorn samt raps i EU Fakta om DLG

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs

Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi. Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Dyrkning af korn til foder og konsum og frøgræs Korn til foder og konsum Havre Vårbyg Vårhvede Vårtriticale Rug Vintertriticale Vinterhvede (Spelt, emmer,

Læs mere

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft?

Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Hvor sultne er de Østdanske jorde - hvad er potentialet i større udbytte i jagten på et nyt udbytteløft? Andreas Østergaard, agronom, DLG Øst Gevinster i jagten på et nyt udbytterløft Stort set alle undergødsker

Læs mere

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR.

HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Webinar 4. december kl. 9.15 LANDSKONSULENT POUL HENNING PETERSEN HØR HVORDAN DU UNDGÅR PLAGSOMME UKRUDTSARTER. NYE ARTER SOM EKSEMPELVIS VÆSELHALE SPREDER SIG VOLDSOMT I DISSE ÅR. Integreret plantebeskyttelse

Læs mere

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste...

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/planteavl/ukrudt/sider/nyt_dyrkningssyste... Side 1 af 5 Du er her: LandbrugsInfo > Økologi > Planteavl - økologi > Ukrudt > Nyt dyrkningssystem til effektiv ukrudtsbekæmpelse og optimeret dyrkning af Oprettet: 20-04-2015 Nyt dyrkningssystem til

Læs mere

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart v/ Søren Villumsen, DLG Drift & Logistik Transport, bulkterminal, driftsregioner, Friskvareterminal 25.000 landmænd 22 DLG-forretninger/kredsbestyrelser

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Danske forskere tester sædskifter

Danske forskere tester sædskifter Danske forskere tester sædskifter Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard, Danmarks Jordbrugsforskning Siden 1997 har fire forskellige sædskifter med forskellige andele af korn været

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere

Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Crimpning/Valsning Med Murska crimpere Generel vejledning i crimpning og ensilering af afgrøder! Af : Helge Laursen, Bulldog Agri Vores baggrund! Bulldog Agri har lige siden firmaet blev startet i 1997

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Cossack OD robust forårsløsning

Cossack OD robust forårsløsning Cossack OD robust forårsløsning Flemming Larsen Bayer CropScience Vækstforum Jan 2015 Cossack OD 1 robust løsning Indeholder: 7,5 g/l Iodosulfuron + 7,5 g/l Mesosulfuron ( 0,5 l Cossack OD = 30 ml Hussar

Læs mere

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63

Yderligere information kontakt: Jakob S. Jensen 40 16 81 63 Opera i majs flere foderenheder pr. hektar højere kvalitet og fordøjelighed ingen spild og varmedannelse i stak mere mælk pr. ko pr. dag Læs mere på www.agro.basf.dk Yderligere information kontakt: Jakob

Læs mere

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter

Bro adway ekæmper en lang række græs- og bredbladede ukrud tsarter 2-0 Sikker sejr over ukrudt i foråret Stefan Fick Caspersen 5078 0720 Hans Raun 2271 7020 2-0 ukrudt Træfsikker løsning mod græs- og alt bredbladet o Broadway bekæmper en lang række græs- og bredbladede

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen

Ukrudt i vintersæd. Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson. Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Ukrudt i vintersæd Resultater fra årets ukrudtsforsøg og strategier for næste vækstsæson Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen Gode beslutninger er baseret på erfaringer, erfaringer er baseret på dårlige

Læs mere

Grønt Regnskab 2003 Markbrug Bonitet Jordbundsanalyser Jordbundsanalyser Kalkning Kalkforbrug Side 11

Grønt Regnskab 2003 Markbrug Bonitet Jordbundsanalyser Jordbundsanalyser Kalkning Kalkforbrug Side 11 Markbrug Jordtype Ha % JB 4 Sandblandet lerjord 14,4 3 JB 5 Grov sandblandet lerjord 16,8 36 JB 6 Fin sandblandet lerjord 155,8 35 JB 7 Lerjord 12, 26 I alt 451 1 Bonitet De 451 ha landbrugsjord består

Læs mere

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd

Lexus. Konsulenttræf 21. august DuPont Danmark ApS Langebrogade København K Tlf.: mod ukrudt i vintersæd Konsulenttræf 21. august 2014 Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd Strategi 2009 1 Lexus Lexus

Læs mere

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen

Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret. Stefan Fick Caspersen Sådan bekæmpes ukrudt i korn til foråret Stefan Fick Caspersen Bekæmpelse af græs - hvad lærte vi i 2014? Mild vinter = stort græsukrudt i foråret Stort græsukrudt = højere doseringer for at opnå samme

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 39 Flere er i tvivl om det stadig er for tørt til ukrudtssprøjtning. Jeg mener at med

Læs mere

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal Kære kunde Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal I vores store online varekatalog på Kundeportalen på dlg.dk finder du en lang række produkter relateret til din bedrift. Du kan få rabat på

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug

Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ukrudtsbekæmpelse i økologisk jordbrug Ilse A. Rasmussen Afd. for Plantebeskyttelse og Skadedyr Forskningscenter Flakkebjerg Danmarks JordbrugsForskning Frøukrudt Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Afgrøde/ ukrudt

Læs mere

Korndyrkningsdag DLG/DLS

Korndyrkningsdag DLG/DLS Korndyrkningsdag DLG/DLS v/ planteavlskonsulent Bent Buchwald bbu@dlsyd.dk - 54840984 Agerrævehale - kommet for at blive - værre? Program Resistent ukrudt hvor langt er vi? Tokimbladet ukrudt Græsukrudt

Læs mere

Nye afgrøder fra mark til stald?

Nye afgrøder fra mark til stald? Nye afgrøder fra mark til stald? Ved planteavlskonsulent Vibeke Fabricius, LMO Viborg Fodringsseminar VSP april 2014 Overvejelser ved optimering af afgrøde- og sædskiftevalg? Korn Byg og hvede det, vi

Læs mere

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvad siger landsforsøgene om udbytter i hestebønne og dyrkningsøkonomi? Landskonsulent Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Hvorfor dyrke hestebønner? God vekselafgrøder forfrugtsværdi Proteinkilde

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS

HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS Koldkærgaard, 22. oktober 2015 Poul Henning Petersen og Jens Erik Jensen HERBICIDRESISTENS I PRAKSIS DET SIMPLE BUDSKAB OM HERBICIDRESISTENS Hver gang vi sprøjter, bliver der selekteret Frø fra planter

Læs mere

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde Kære kunde Høst 2014 Årets høst står for døren! For at sikre så god og smidig en afgrødehåndtering, som muligt anbefaler vi dig at kontakte os på forhånd for en aftale om de forventede mængder, som du

Læs mere

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 NU ER DER GÅET HUL PÅ GØDNINGSSÆKKEN! Udbytte (ton pr. ha) MANGE ÅRS UNDERGØDSKNING 1994 N kvoter indføres i DK

Læs mere

Konsulentmøde - Middelfart August 2007

Konsulentmøde - Middelfart August 2007 Konsulentmøde - Middelfart - 21. August 2007 Vintersæd Vinterraps Billigere at købe blomster ved gartneren end selv dyrke dem i kornet! 1 l/ha Stomp Pentagon+ 0,03 l/ha DFF bekæmper effektivt mere end

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D

Ukrudtsbekæmpelse. Lidt, effektivt og alternativt. Landskonsulent Hans Kristensen. Afsnit B, C og D Ukrudtsbekæmpelse Lidt, effektivt og alternativt Landskonsulent Hans Kristensen Afsnit B, C og D Lidt 1999 bød på! Lavere afgrødepriser! Højere pesticidafgift! Lavere nettomerudbytter Lidt! Færre behandlinger!

Læs mere

Slikbaljer, -spande og -sten

Slikbaljer, -spande og -sten Slikbaljer, -spande og -sten Slikbaljer og -spande Slikbaljer og -spande bør placeres et sted i folden, hvor dyrene ofte kommer f.eks. i nærheden af drikkevandsforsyningen. Det er vigtigt, at produktet

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 37 Det er intet mindre end et fantastisk sensommer vejr. Etablering er i fuld gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte de tørre forhold.

Læs mere

"Møllernes krav til brødhvede" Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S

Møllernes krav til brødhvede Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S "Møllernes krav til brødhvede" Indkøbschef Ivan Pedersen, Lantmännen Cerealia A/S Er de danske møller interesserede i, at der avles dansk brødhvede? Ja! Det ligger godt for logistikken og kæden fra jord

Læs mere

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World

KORNSTRATEGI. Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Solutions for the Growing World KORNSTRATEGI Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn Solutions for the Growing World Det er lettere at overholde reglerne, når du ikke kan overtræde dem Med Broadway, Mustang

Læs mere

Resultat af jordanalyser

Resultat af jordanalyser Harald Skov Medlemsnr.: 75802223 Ildvedvej 6 Cvr.nr.: 18705141 7160 Tørring Telefon: 75802223 Email: Resultat af jordanalyser Hermed foreligger analyseresultater af jordprøver udtaget på din bedrift den.

Læs mere

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø

Møde 4. marts 2015. Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Møde 4. marts 2015 Ensilage og afgræsning af gode marker Hø Projekt Økologer tænker i helheder Selvforsyning Harmoni Sådan får man en god fremspiring Max sådybde: 1 cm for hvidkløver og småfrøet græs

Læs mere

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn

Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Seriøst planteværn Kornstrategi Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet i korn Seriøst planteværn Anbefalinger for Broadway Anbefalinger for Broadway Bredbladet 110 g 165 g 220 g Græs 110 g 165 g 220 g Agerrævehale

Læs mere

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen

Græs til Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Nytårskur Grovfoder Græs til 2016 Planteavlskonsulent Søren Greve Olesen Vi skal snakke om Overblik over græsblandinger Græsarter Rajgræs Rajsvingel Type: Rajgræs Type: Strandsvingel Strandsvingel Rød-

Læs mere

Kvalitetskorn fra såning til salg

Kvalitetskorn fra såning til salg Kvalitetskorn fra såning til salg Pernille Plantener Økologikonsulent, Økologisk Rådgivning Det vil jeg fortælle om: Kvalitet? Sådan dyrker vi den gode brødhvede Grynhavre Fra høst til levering Handle

Læs mere

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun

Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen Hans Raun Konsulenttræf 2013 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen Hans Raun 2012 Salgsstop Selektivitetsforsøg og screening 2013 Catch afmeldes i majs Stadig godkendt i vårbyg, vårhvede, havre og frøgræs

Læs mere

BoviFlex Kvægmineraler. Fremtidens mineraler til kvæg. Mosegårdens BoviFlex er ikke som traditionelle kvægmineraler på det danske marked

BoviFlex Kvægmineraler. Fremtidens mineraler til kvæg. Mosegårdens BoviFlex er ikke som traditionelle kvægmineraler på det danske marked BoviFlex Kvægmineraler Fremtidens mineraler til kvæg Mosegårdens BoviFlex er ikke som traditionelle kvægmineraler på det danske marked De anvendte råvarer er altid af høj kvalitet Ved anvendelse af en

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Vi må stadig snyde os til høst indimellem regnbygerne. Der er lidt gang i flere afgrøder, og meldingerne er mange steder skuffende udbytter. Skal

Læs mere

Konsulenttræf Fredericia

Konsulenttræf Fredericia Konsulenttræf Fredericia 20. August - 2015 Martin Clausen Henrik Ryberg Mogens Mogensen Mobil: 24 47 84 02 Mobil: 30 47 05 64 Mobil: 20 12 01 82 Den milde vinter har givet græsukrudtet optimale vilkår!..

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen

Ukrudtsbekæmpelse i korn. ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Ukrudtsbekæmpelse i korn ved landskonsulent Poul Henning Petersen & konsulent Jens Erik Jensen Behandlingshyppighed Mål 2002 2,0 81-85 1990 1994 1998 2000 Landbrugets Rådgivningscenter Lavt behandlingsindeks

Læs mere

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE?

I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Kolding 3/2 2016 Jens Elbæk Seges I EN VERDEN MED MERE KVÆLSTOF NU ER DER GÅET HUL PÅ SÆKKEN HVAD SKAL JEG GØRE? Lav plads på kontoen 2,2 mia. er på vej! Ca. 800 kr/ha i gennemsnit Det kommer ikke alt

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser de forskellige behov heste

Læs mere

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion

Rug fra mark til mave. Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Kongres for svineproducenter 2013, Herning Dorthe K. Rasmussen, Ernæring & Reproduktion Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Rug fra mark til mave Grisen Hvad ved vi om rug til foder?

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om Chr. Junker kan fejre 25 års jubilæum fredag den 1. juni Vintersæd - bestil allerede nu! Fokus på bejdsning Nye funktioner på kundeportalen Levering

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

Ukrudtsbekæmpelse i foråret. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Ukrudtsbekæmpelse i foråret Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Dow produkter er ikke omfattet af SUbegrænsningerne. Metaboliterne fra florasulam og pyroxsulam er ikke de samme

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen

Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Kend dine fremstillingspris i marken V/ Ole Møller Hansen Budskaber Priser på afgrøder, afgrødevalg, den nærmeste fremtid? Fremstillingspris er jeg konkurrencedygtigt? Hvor kan jeg sætte ind? Hvad kan

Læs mere

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE

DÆKNINGSBIDRAG MARK OPDELT PÅ BEDRIFTSTYPE OG JORDTYPE FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af planteværnstjekket.

Denne vejledning beskriver brugen af planteværnstjekket. Vejledning til Planteværnstjek vers. 2 Generelt Denne vejledning beskriver brugen af planteværnstjekket. Planteværnstjek hvad tjekkes der på? Programmet tjekker på 6 forhold. Om de anvendte planteværnsmidler

Læs mere

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen

Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Relevante afgrøder i økologisk produktion Økologikonsulent Lars Egelund Olsen Hvordan adskiller afgrødevalget hos økologer sig fra det konventionelle? 2...

Læs mere

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Af Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening Svineproduktionsrådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning Kongres 26. oktober 2010,

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 34 Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Den nysåede raps har mange steder allerede

Læs mere

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen

Nyt fra Landsforsøgene Brian Kure Hansen Nyt fra Landsforsøgene 2016 Brian Kure Hansen Disposition Vinterraps Vinterhvede Vinterbyg Vårbyg Lysbladplet i vinterraps hvad kostede det? Bekæmpelse af lysbladplet i vinterraps Landsforsøg ved Labing

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Aktuelt MarkNyt v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 14 Side 1 af 7 Etablering af vårsæd i fuld gang! Vi har haft en god og tør periode og

Læs mere

vårsæd og efterafgrøder

vårsæd og efterafgrøder vårsæd og efterafgrøder økologi produktinformation 2015 Stærkt sortiment af økologisk vårsæd og efterafgrøder Læs mere om sorterne og deres dyrkningsegenskaber Danish vårbyg agros kvægfoderprogram 2014

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 36 Etablering af såsæd er godt i gang og det er da også en rigtig god ide at udnytte det gode vejr. Som altid er såbedet det allervigtigste ved etablering,

Læs mere

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02

Status for resistens, og Udvikling af nye midler. Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Status for resistens, og Udvikling af nye midler Martin Clausen Syngenta Crop protection Mob: 24 47 84 02 Program Status for herbicid-resistens i Danmark Hvordan kan vi bedst bevare effekterne af vores

Læs mere

Fagligt nyt for deltidslandmænd. Uge 35, 2010.

Fagligt nyt for deltidslandmænd. Uge 35, 2010. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Uge 35, 2010. Indhold Fravænning af føl Korn med udlæg eller græs kan reddes Dispensation til NH 3 behandling af halm Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Såning af kløvergræs

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Aktuelt MarkNYT v/hanne Schønning Hornsyld Købmandsgaard A/S Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2017 uge 40 Side 1 af 14 De fleste må opgive at få mere vintersæd etableret! Med de seneste dages

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Mobil grøngødning til grønsager og bær

Mobil grøngødning til grønsager og bær Økologisk Inspirationsdag Sorø 15. november 2016 Mobil grøngødning til grønsager og bær Jørn Nygaard Sørensen Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Baggrund Økologisk husdyrgødning Begrænset mængde

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Særlige råvarer i HorseLux Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser

Læs mere

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD NYE LØSNINGER PÅ DANSK JORD PLACÉR GØDNINGEN, OG DINE AFGRØDER VIL TAKKE DIG! dan GØDNING A/S Dan Gødning fordi Med flydende DanGødning

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

det stærkeste svampemiddel til byg

det stærkeste svampemiddel til byg 2006 det stærkeste svampemiddel til byg slut med tankblanding beskytter mod sygdomme og stress optimerer udbytte og kvalitet The Chemical Company Svampebekæmpelse i byg betaler sig..! Opera Opera er det

Læs mere

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret

Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt i foråret DLG Vækstforum 2012 Salgskonsulent Stefan Fick Caspersen Program Ukrudtets betydning Bekæmpelse af græs- og bredbladet ukrudt Resistent ukrudt et stigende

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

University of Copenhagen. Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen University of Copenhagen Notat om miljøbetinget tilskud Tvedegaard, Niels Publication date: 2008 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA):

Læs mere

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø

Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Optimering og værdi af efterafgrøder i et sædskifte med græsfrø Chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Avlermøde, DSV Frø, 28. januar 2014 Ministry of Food, Agriculture and Fisheries of

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Mere gødning mere lejesæd?

Mere gødning mere lejesæd? Mere gødning mere lejesæd? Gitte Refsing Andersen 1 Forklaringen skal findes her Kraftige nedbørshændelser i juni/juli Meget kraftig vind juni/juli Kraftigt udviklede marker fra efteråret Mild vinter Tidlig

Læs mere

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20

UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET. Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 UKRUDTSBEKÆMPELSE I FORÅRET Stefan Fick Caspersen 50 78 07 20 Det enkle middelvalg i korn Middel SU-restriktioner Afstand til vandmiljø Broadway Catch Regnfast efter Additiv PG26N - Mustang Forte Primus

Læs mere

Planteavl i DLG Vestjylland. Skarpt tilbud, du ikke kan sige nej til

Planteavl i DLG Vestjylland. Skarpt tilbud, du ikke kan sige nej til Kære kunde Planteavl i DLG Vestjylland Skarpt tilbud, du ikke kan sige nej til DFF + Boxer, sampakke (2 + 20 l) Din pris pr. enhed KUN 3.160,00 Normal pris 4.780,00 Levering kun direkte fra vort hovedlager

Læs mere

Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND BØRSEN

Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND BØRSEN Cerealienetværkets årsmøde 2017 KOBÆK STRAND 13-03-2017 BØRSEN Kornproduktion 2016 Afgrøde 2015 2016 est. 2017 Areal 1000 ha 621 583 641 Hvede Udbytte Hkg/ha 81 72 78 Produktion 1000 tons 5.010 4.112 5.000

Læs mere

Jordbrugskalk fra Dankalk sikrer optimal plantevækst

Jordbrugskalk fra Dankalk sikrer optimal plantevækst Jordbrugskalk fra Dankalk sikrer optimal plantevækst Kalk et multifunktionelt næringsstof Landbrugsjorden skal kalkes regelmæssigt for at sikre udbytte, kvalitet og jordstruktur, da dyrkningen til stadighed

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Spark afgrøden i gang!

Spark afgrøden i gang! Spark afgrøden i gang! Agronom Andreas Østergaard DLG Qvade Vækstforum 18.-19. Januar 2012 Spark afgrøden i gang! Så tidligt i et godt såbed Brug sund og certificeret udsæd Sørg for at planterne har noget

Læs mere