Usædvanligt vanskeligt høstvejr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Usædvanligt vanskeligt høstvejr"

Transkript

1 Fra Agrova til DLG Food Side 2 Hold ensilagen kold med Fireguard Side 7 Analysér dit grovfoder Side 3 Ændringer i brødhvedeordningen Side 7 NR SEPTEMBER 2010 Usædvanligt vanskeligt høstvejr 2010 har budt på udfordrende høstvejr i Danmark og de øvrige lande i DLG s markedsområde omkring Østersøen. Vi kigger på, hvilke konsekvenser det har haft samlet og i de enkelte lande. Side 2 Topudbytte forudsætter certificeret sædekorn Planteforædling er forudsætningen for nye og forbedrede sorter, og såvel den lovpligtige værdiafprøvning som Landsforsøgene viser, at planteforædlingen især bidrager med forbedret sygdomsresistens og højere udbytte. Af Bent Nissen, underdirektør, DLG Plantedyrkning Ikke alene planteforædlingen, men også alle forsøgene bliver finansieret af forædlerafgifterne, som kommer fra certificeret udsæd. Også på den måde bliver forudsætningen for topudbytte brugen af certificeret udsæd. Højaktuelle topsorter Vinterhvedesorten Hereford og vinterbygsorten Matros er begge højaktuelle og samtidig beviser for, at forædlingen af plantesorter bidrager med store fremskridt, som i øvrigt er nødvendige for en god økonomi i planteavlen. For fire år siden kom vinterhvedesorten Ambition på... Fortsættes på side 3 FYLD SHELL THERMO PREMIUM PÅ TANKEN NU! - SÅ BEHØVER DU IKKE TÆNKE PÅ EFTERÅRETS RUSK Kontakt din lokale energichef i DLG

2 2 / 10. SEPTEMBER 2010 LEDER 33 mio. forædlingskroner giver resultater MARKEDSNYT En usædvanlig vanskelig høst i DLG s markedsområde Kornpriserne skød kraftigt i vejret ovenpå den helt ekstreme tørke og hedebølge i Rusland. I DLG s markedsområde omkring Østersøen har vi også oplevet en vækstsæson og høstperiode, der vejrmæssigt var udsædvanlig og vanskelig. Af adm. direktør Asbjørn Børsting, DLG Høsten er nu meget tæt på afsluttet, og et tilbageblik er trods den besværlige høst ikke udelukkende negativt. Der er flere positive sider. Først og fremmest er afgrødepriserne steget ret pænt siden sidste år. Derudover synes vi, det er glædeligt, at resultaterne af DLG-koncernens betydelige satsning på planteforædling kan aflæses i alle årets forsøg. Sorter fra Sejet Planteforædling indtager inden for alle kornarterne ubestridte førstepladser med hensyn til udbytte. DLG s satsning på planteforædlingen har også tilført dansk landbrug andre gevinster end netop højere udbytte. Det er i særdeleshed værd at fremhæve den markant forbedrede resistens over for en række betydende svampesygdomme. Vores satsning på forædling har således ikke alene være med til at øge udbytterne, men har samtidig været med til at sikre et højere udbytte med mindst muligt forbrug af planteværnsmidler. Af Rolf I. Pedersen, prokurist, DLG Korngruppen I det følgende tager vi en tur rundt om Østersøen i det område, hvor DLG sidste år modtog 7,3 mio. ton korn og 1 mio. ton rapsfrø. Danmark Danmark var præget af forspiret hvede, byg og rapsfrø, svigtende faldtal, meget høje vandprocenter og en relativ lille mængde møllehvede og maltbyg. Rug har ikke været helt så hårdt ramt på faldtallet som på hveden, men billedet er også her meget blandet fra egn til egn. Udbytterne på byg ser fine ud, hvorimod hveden skuffer. Der er geografisk spredning i udbyttet i rapsfrø, hvor specielt Jylland skuffer. Tyskland Nordtyskland var hårdt ramt af ekstrem og vedvarende nedbør i august, som både forsinkede høstarbejdet og i vidt omfang forringede kvaliteten og forringede udbytterne i korn og rapsfrø. Hveden har højt proteinindhold, men hektoliter-vægten og faldtallet er lavt. Byg er høstet med høj hektolitervægt, men skuffende udbytter. Polen Oversvømmelserne i Polen er kendt fra dagspressen, og situationen på afgrøderne ligner til forveksling den i Tyskland. Kvalitetsforringelserne og udbyttenedgangene er også her meget betydelige, og noget tyder endda på, at situationen her er en grad alvorligere end i Tyskland. Baltikum Sommeren og kernefyldningsperioden var præget af den russiske tørke og hedebølge, og det har påvirket udbytterne værre jo længere østpå vi bevæger os. Regnen nåede også til de baltiske lande i høstperioden. Generelt ser vi en lav hektolitervægt på alle afgrøder. Hvede er kendetegnet ved fine faldtal og højt proteinindhold. Der var stor udvintring i rug, men den del, der overlevede, er høstet med fine faldtal og pæne udbytter. Sverige Udbytterne i Skåne er under middel og normale i resten af landet, og vurderingen for hele Sverige går på et udbytte på 6 pct. under middel. Kvaliteten overrasker til den gode side specielt i maltbyg, hvor de i modsætning til Danmark ikke har været voldsomt plaget af spiring på roden. Hvede er en pose blandede bolcher, og der er endnu ikke overblik over kvaliteterne. Konklusion Summa summarum står vi i vores markedsområde omkring Østersøen med meget store mængder foderkorn, og tilsvarende mindre mængder møllehvede og maltbyg end normalt. Vi skal ud på eksportmarkederne og finde et hjem til en stor mængde foderkorn. Den kombination er et særligt kendetegn for dansk landbrug, hvor økonomisk nettoudbytte under danske dyrkningsbetingelser skal være målestokken for sortsvalget. God sygdomsresistens er ikke en ekstra dimension i planteforædlingen, når der forædles til det danske marked, men den skal prioriteres meget højere for at sikre hensynet til behandlingshyppighed og høje afgifter på planteværnsmidler. For 10 år siden var de allerfleste marker tilsået med sorter, der var forædlet i udlandet. I øjeblikket bliver der næsten udelukkende anvendt certificeret udsæd af sorter forædlet i Danmark, hvor sorter fra Sejet Planteforædling er de mest udbredte. For fem år siden brugte DLG årligt 22 mio. kr. på forskning og udvikling i nye og forbedrede kornsorter, mens der i 2009 blev anvendt 33 mio. kr. Vi glæder os til at præsentere resultaterne af den investering de kommende år. Udgiver: DLG amba, Axelborg, 1503 København V, tlf Fax , Forsidefoto: Dreamstime Redaktion: Else Damsgaard (ansvhv.) Maria Hamilton Design, produktion og tryk: Landbrugsmedierne Annoncesalg: Else Damsgaard, tlf Alle priser er angivet i DKK eks. moms Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Enkelte gange kan der være omtalt varer i DLG-NYT, som kun forhandles i 95 pct. af forretningerne Fødevarerne brandes nu som DLG DLG Food er det nye synonym for DLG-koncernens fødevareaktiviteter. Selskabet har skiftet navn fra Agrova Food for at understrege tilknytningen til DLG, da det vil give mere værdi for de mange vegetabilske fødevarer. Af Else Damsgaard KONCERNNYT DLG er et stærkt brand, og koncernen er i dag en af de helt store aktører blandt danske virksomheder. Det skal komme koncernens fødevareaktiviteter mere til gode i kraft af navneskiftet. Det gælder også kunderne, der på den måde får lettere ved at gennemskue tilhørsforholdet til DLG. DLG Food er et 100 procent DLG-selskab, så derfor er det oplagt, at vi også inden for vores fødevarer knytter tættere bånd til DLG. Den allerede eksisterende sammenhængskraft og de mange synergier, der skabes og udnyttes, kommer tydeligere til udtryk i det nye navn, siger koncerndirektør Torben Harring, der har ansvaret for DLG Food og også hidtil har stået i spidsen for Agrova Food. En hel del af de afgrøder, vi håndterer i DLG-koncernen, bliver også til fødevarer, så det er helt naturligt, at de mere forarbejdede fødevarer er en del af DLG-familien, tilføjer han. I tråd med identitetsstrategien Det nye navn er valgt i tråd med DLGs nye visuelle identitet, der blev vedtaget sidste efterår, hvor målet var at skabe en øget grad af synlighed mellem moderselskab og datterselskaber. Også en række af DLG Food s datterselskaber har skiftet navn for at synliggøre tilknytningen. Den samlede gruppe af virksomheder består nu af DLG Food Convenience, DLG Food Grain, DLG Food Oil, Lammefjords Grønt, Samsø Konservesfabrik, Gjerndrup Kartofler, European Freeze Dry, DanOnion, Gasa Nord Grønt, Rapsol, VK Kartofler og Lammefjordens Kartoffelcentral. Et nyt fællesskab Navnet DLG Food Grain er det nye navn for Axel Toft Food, som DLG overtog i foråret. Også DanConsume (tidligere DanÆrt) favnes af Grain-navnet. Begge selskaber har ærter på programmet, og det skal munde ud i flere synergier. Der er værdifuld viden i begge lejre, og det skal vi gøre brug af, pointerer Torben Harring.

3 10. SEPTEMBER 2010 / 3 PLANTEAVL KVÆG Grovfoderanalyser det er nemt og hurtigt hos os Vinterhvedesorten Hereford er et af beviserne for, at forædlingen af plantesorter bidrager med store fremskridt. Topudbytte forudsætter certificeret sædekorn Fortsat fra forsiden...for fire år siden kom vinterhvedesorten Ambition på markedet og leverede et stort løft i såvel udbytte som niveauet for septoriaresistens. Men her i 2010 er denne sort uaktuel, da dens meldugresistens er nedbrudt og tillige mangler 0,4 ton i udbytte pr. hektar sammenlignet med topsorten Hereford. Certificeret udsæd efter høsten 2010 Høsten 2010 vil blive husket som våd og vanskelig, men det må ikke fjerne fokus fra sortsvalget og certificeret udsæd. Arbejdet med at certificere udsæden er nu ekstraordinært stort, da hele processen fra avler til endelig certificering medfører en mangedobling af kvalitetsanalyserne. Det er især i sæsoner som denne, at det er værdifuldt at have dygtige og erfarne medarbejdere i spirelaboratorierne og på renseanlæggene. Effektiv bejdsning med anerkendte midler er også en hel nødvendig del af kvalitetssikringen. Trods anstrengelserne vil det i 2010 blive nødvendigt at certificere udsæd under Plantedirektoratets dispensati- onsordning, som kan bevirke, at udsædsmængden øges med pct. Det må dog ses som en lille meromkostning, når alternativet ville være sorter med ringe udbytte og dårlige Landsforsøgene Hkg/ha dyrkningsegenskaber. Køberne af dansk certificeret sædekorn er tillige sikret via den frivillige erstatningsordning for sædekorn, hvis partiet ikke opfylder garantierne. Hereford Mariboss Ambition Oakley Sort De nyeste resultater for vinterhvede. Sorternes udbytterelationer er ikke enkeltstående i Landsforsøgene, men genfindes også i 12 supplerende forsøg. Sættes hvedeprisen til 125 kr./hkg er der mellem Oakely og Hereford en udbytteforskel på ikke mindre end tusinde kroner. pr. hektar. Kilde: SortInfo 3/9/2010. Som noget helt nyt kan du nu bestille dine grovfoderanalyser hos din lokale DLG produktkonsulent. Udtagning, analyse og tilbagemelding sker automatisk. Du sparer tid og får et godt værktøj i foderplanlægningen. Af Siem Müskens, faglig konsulent, DLG Husdyrernæring og Per Theilgaard, faglig konsulent Vitfoss Eurofins Steins Laboratorium har kvalitetssikret en ny metode til udtagning af prøver og engageret et professionelt udtagningsteam, der har de helt rigtige værktøjer til at udtage repræsentative grovfoderanalyser. Også i den fem meter høje majsstak. Det er også Eurofins, der analyserer grovfoderprøven. Få det rigtige billede af dit grovfoder Ved ensilering fordeles hvert træk snittet grovfoder jævnt ud i hele stakkens længde. Det gør, at kvaliteten af ensilagen er relativt ens i stakkens længderetning, men den kan variere fra bund til top. Det er derfor vigtigt, at prøven repræsenterer hele dybden af stakken. Det gælder uanset om stakken er en eller fire meter høj. Godt værktøj, der kan nå hele vejen ned i stakken er derfor en essentiel del af udtagningsproceduren af ensilageanalyser. Grovfoder og tilskudsfoder Grovfoderet udgør langt størstedelen af det foder, vi forsyner vores malkekøer med. Samtidig er det muligvis det foder, vi ved mindst om i forhold til næringsstofsammensætningen. Mange faktorer har en indflydelse på ensilagekvaliteten, ikke mindst selve ensileringsprocessen. Ved at tage en grovfoderanalyse øger vi vores viden om grovfoderet. Det gør det nemmere at tage stilling til, hvilket tilskudsfoder, der skal bruges for at få det helt optimale foder til høj mælkeproduktion. Husk at få taget mineralanalyse af dit grovfoder Da grovfoder udgør over halvdelen af koens foder, er det vigtigt at kende mineralindholdet for at være sikker på, at køerne ikke under- eller overforsynes med mineraler. På landsplan bliver der hvert år taget generelle mineralanalyser af grovfoder. De analyser bliver brugt i mineraloptimeringen, hvis du ikke har egne analyser. Men mineralindholdet kan variere meget mellem ejendomme og mellem forskellige egne af Danmark, da jordbundforholdene er forskellige. Vi anbefaler derfor, at du får taget analyse af dit grovfoder. Mineralerne er livsvigtige Vitfoss har en stor ekspertise i gårdmineraler, som er baseret på foderplanen for den enkelte bedrift. Optimering af mineralforsyningen er ligeså vigtig som optimering af foderrationen, eftersom en korrekt tildeling af mineraler har stor betydning for produktion og optimal sundhed. Muligheden for korrekt tildeling øges, hvis der er mineralanalyse på de store grovfoderemner. Få et bedre grundlag for at vurdere hvilket tilskudsfoder og mineraler, der er brug for. KONCERNNYT Kongskilde og DLG er hovedsponsor ved DM i pløjning Kongskilde og DLG bliver hovedsponsor for de næste tre års DM i pløjning. Det vækker glæde, da såvel Kongskilde som DLG kender pløjestævnet godt og ved, at det har tradition for at tiltrække særdeles engagerede landmænd. Af Else Damsgaard Kongskilde og DLG har skrevet kontrakt med LandboUngdoms Landspløjeudvalg om et hovedsponsorat for de næste tre års DM i pløjning. Vi vil gerne støtte op om DM i pløjning, da det såvel fagligt som socialt er et spændende arrangement, hvor vi tydeligt mærker landmændenes interesse for pløjeudstyr. Arrangørerne gør et stort arbejde for, at de besøgende kan få noget ud af det, og det vil vi gerne bidrage til fra Kongskilde såvel som DLG og butikskæden Land & Fritid, siger Tommy Overby, For nyligt mødtes LandboUngdom og Kongskilde/DLG hos en Kongskilde-forhandler for at underskrive sponsoraftalen. Det er fra venstre Morten Toft Thomsen, LandboUngdoms styregruppe for DM 2010, Peter Lindberg Nielsen, næstformand for LandboUngdoms Landspløjeudvalg, Jan Sølver Svendsen, LandboUngdoms styregruppe for DM 2010 og Tommy Overby, salgschef for Kongskilde Soil. Foto: LandboUngdom salgschef i Kongskilde Soil. Sponsorsamarbejdet mellem Kongskilde, DLG og Land & Fritid ser vi som et oplagt tiltag, hvor vi med hver vores produktområder og kompetencer kan møde deltagerne med en mangfoldig palette, så der er noget at komme efter, tilføjer Tommy Overby. Flere ting i sponsorpakken Foruden et økonomisk bidrag omfatter sponsoraftalen bl.a. jakker til de frivillige hjælpere og styregruppen samt et eller flere redskaber, der typisk vil blive bortauktioneret i Plovkroen under stævnet. I år er det fem Kongskildedieseloliebrændere model KAI 25 C. Tid og sted DM i pløjning er i år ved Ulsted nær Hals, 20 km nordøst for Ålborg. Stævnet er den oktober.

4 4 / 10. SEPTEMBER 2010 KORT NYT TEKNIK Vi tørrer majs i oktober og november Af Torben Hansen, direktør, Dangrønt Products A/S Der er et stigende areal af majs, der dyrkes til modenhed, og derfor tilbyder Dangrønt nu også at løntørre majs i oktober og november. Vi afslutter grøntsæsonen i første halvdel af oktober, og er derefter klar til at tørre majs. Vi har tørret majs de sidste to år og har derfor fået opbygget en god portion erfaring med opgaven. Det er vigtigt, at høsten koordineres præcist, så der hver dag tilkøres den mængde, der passer til tørrekapaciteten. Sådan sikrer vi, at majsen tørres løbende. I 2009 regnede det meget i november, men det er vores erfaring, at vandindholdet ikke ændres væsentligt selv ved større nedbørsmængder. Tørringen vil foregå på fabrikkerne i Ringkøbing og i Gredstedbro. Live Tracking, hvad er det? Du kan allerede spore dit køretøj via GPS Tracker, hvis det bliver stjålet. Nu tilbyder vi dig også Live Tracking via GPS Tracker. Af Ole Nyegaard Olesen, markedschef, DLG Service & Energi Med Live Tracking kan du se positionen af din Tracker direkte på et online-kort. PLANTEAVL Systemet er bygget op om en hjemmeside, hvor man indtaster sit nummer fra sim-kortet. Herefter får man en oversigt over, hvor køretøjet befinder sig. Du kan også spole tilbage og se, hvor din Tracker har været og få tegnet ruten på kortet. Har du brug for det store overblik kan du forstørre kortet og få overblik over alle dine Trackere på én gang. Systemet bliver bl.a. brugt af maskinstationer, hvor det kan dokumentere hvor, hvornår og hvor lang tid arbejdet har varet. Det kan også bruges til at guide maskinføreren til den rigtige mark. GPS-data opsamlet af systemet kan endvidere eksporteres til andet software og her kombineres med f.eks. vejr-, maskin- og andre data og danne grundlag for videre beregning såsom brændstoføkonomi, timeafregning osv. For yderligere information kontakt din nærmeste DLG forretning eller send en til Vi tilbyder Live Tracking gratis, når du har købt en Tracker hos os. Middelvalget bør indrettes efter dominerende græsukrudt og de betydende tokimbladede ukrudtsarter. Land & Fritid Wir sprechen auch Deutsch Med etablering af en butik 40 km syd for den dansk-tyske grænse er DLG s detailkæde Land & Fritid ved at få styr på de tyske gloser. Af Line Byrdal, direktionsassistent, DLG Service & Energi Et nyt samarbejde mellem HaGe og Süderlügum Lokalforening har betydet, at DLG s butikskæde Land & Fritid pr. 1. juli overtog driften af den butik, der tidligere hed VR Markt og ligger i Struckum. HaGe står for den operative del inden for landbrugsdelen, mens butiksdelen er et samarbejde mellem HaGe/Süderlügum og Land & Fritid. Butikken skiftede pr. 1. juli navn til Land & Freizeit Raiffeisen Markt. Forventningerne til succes på det tyske marked er stor, og butikken i Struckum bliver betragtet som opstartsbutik til en landsdækkende kæde. År 2010 bruges til at drage nogle erfaringer fra det tyske marked og flere butikker forventes allerede at åbne i Effektiv ukrudtsbekæmpelse starter om efteråret Ca. tre uger efter såning udføres sprøjtning med en tankblanding bestående af to til tre ukrudtsmidler. Af Anders Green Hansen, chefkonsulent, DLG Plantedyrkning På de fleste arealer er der i dag så stort et ukrudtstryk, at bekæmpelsen med fordel kan startes om efteråret. Græsukrudtet har generelt bredt sig de seneste år, men også en række tokimbladede ukrudtsarter bør være i fokus, når middelvalg fastlægges. Ukrudtsart/ Løsning 1,5 l Boxer + 0,05 l DFF + 0,15 l Oxitril CM 1,0 l Flight Xtra + 1,0 l Boxer DLG Mix 5 g Lexus + 0,8 l Boxer + 1,0 l Flight Xtra 0,6 l Atlantis OD + 1,0 l Flight Xtra Agerrævehale Alm. rajgræs Alm. rapgræs Enårig rapgræs Vindaks Agerstedmoder Burresnerre Kamille Kornblomst Spildraps Storkenæb Valmue Ca. pris pr. ha Valg af middel Intet ukrudtsmiddel kan alene bekæmpe alle ukrudtsarter, og derfor bruges tankblandinger med succes. Afgørende for middelvalget er bl.a. effektniveau, virkemåde og virkemekanisme. Effektniveauet for tankblandingen bør som minimum være 85 pct. og helst over 95 pct. på alle betydende arter. Herbicidresistens hos flere ukrudtsarter betyder, at der skal vælges midler med forskellige virkemekanismer. Vær opmærksom på det, når der evt. skal vælges middel til opfølgende ukrudtsbekæmpelse om foråret. Effektive løsninger På markedet findes mange ukrudtsmidler, der kan bruges om efteråret. I DLG har vi udvalgt velegnede løsninger, som hver især har unikke egenskaber. I disse løsninger indgår der ligeledes tre virkemekanismer. Generelt ligger de valgte løsninger på et højt effektniveau. DLG Mix bør fremhæves for den brede, sikre og konkurrencestærke virkning. Flere års forsøg viser da også, at løsningen altid ligger blandt de bedste. Atlantis OD-løsningen markerer sig ved den særdeles gode virkning mod alle betydende græsser. Vær opmærksom på, at Atlantis OD ikke må bruges i vinterbyg og max dosis i vinterrug er 0,45 l/ha.

5 10. SEPTEMBER 2010 / 5 PLANTEAVL Husk jordbrugskalken og jordprøverne For at fastholde det optimale reaktionstal, bør det vedligeholdes med 2-4 ton kalk pr. ha ca. hvert fjerde år. Af Niels Lund Nielsen, planteavlskonsulent, AgroPlant, DLG Coating af handelsgødning giver god faglig mening, og via denne teknik kan landmanden sikre, at næringsstofferne er til stede på rette tid og sted, når plantevæksten starter efterår eller forår. Nye muligheder i gødskningen Coating af handelsgødning med Wolf Trax DDP mikronæringsstoffer er en unik mulighed. Coatingen bygger på en ny teknologi og mikronæringsstofferne kan nu tilføres målrettet og times optimalt i forhold til behovet. Af Anders Green Hansen, chefkonsulent, DLG Plantedyrkning Langt de fleste handelsgødninger er i dag renset for mikronæringsstoffer og indeholder kun de såkaldte makronæringsstoffer. Baggrunden for det er bl.a. procesteknologiske forhold samt priskalkulationer. Brug af handelsgødninger uden indhold af mikronæringsstoffer har medført, at der flere steder i landbruget undergødskes med mikronæringsstoffer. Bladanalyser om foråret har da også de sidste par år vist underindhold af flere mineraler, bl.a. bor i vinterraps. Med DLG s nyetablerede ØKOLOGI samarbejde med Wolf Trax tilbyder vi landbruget mulighed for at gødske mere optimalt. Hvad er Wolf Trax DDP mikronæringsstoffer Wolf Trax DDP (dry dispersible powder) mikronæringstoffer er designet til at coate på alle typer af handelsgødning. Produkterne er formuleret, så de sikrer en hurtig og vedvarende optagelse af næringsstofferne gennem Dual Action-systemet. De fysiske egenskaber gør, at produkterne kan coates på gødningskornene og formuleringen sikrer, at der ikke sker afblanding. Der kan coates med mængder op til 1 pct. w/w, og alle produkter har meget stor vandopløselighed. Fordele ved coating Ved coating af handelsgødning opnår man at mikronæringsstofferne bliver ensartet fordelt på hele arealet eller placeret på rette sted. Brug af coatet gødning sikrer optimal vækst uanset de klimatiske forhold især om foråret. Forsøg og praktisk brug har vist, at vækststart, udvikling, og ikke mindst rodudvikling, fremmes ved brug af handelsgødning coatet med Wolf Trax DDP mikronæringsstoffer. Der kan coates med et eller flere næringsstoffer på samme handelsgødning. Hvilke gødninger tilbydes I fase et tilbyder DLG relativt få typer af handelsgødning, der kan coates med Wolf Ny slikspand til økologiske kvægbrug Af Anne Urbahns, marketingkoordinator, Vitfoss Vitfoss har introduceret en slikspand, der må bruges af økologiske kvægbrug. Produktet hedder Vitlick Øko Sommer og bliver solgt i en 20 kg spand. Efterspørgslen på produktet har været stor, og Vitfoss har derfor arbejdet ihærdigt på at kunne udvikle et produkt, som opfylder lovgivningen. Det er lykkedes, og produktet er godkendt af Plantedirektoratet. Vitlick Øko Sommer er tilsat økologisk hvidløg og melasse. Hvidløg afviser fluer og reducerer flueplagen. Slikspandens vitaminindhold er tilpasset afgræsning, ligesom den har et alsidigt indhold af mikro- og makromineraler, som dækker dyrenes behov og sikrer en god reproduktion og tilvækst, mens dyret er på græs. Trax DDP. På sigt vil der afhængigt af ønskerne åbne sig nye muligheder. NS (Svovlsur Ammoniak ) kan købes med coating af bor henholdsvis mangan eller begge. NS finder stor anvendelse som startgødning i vinterraps om foråret. Også til placering ved såning i efteråret er der stigende interesse for denne gødning. NitroStar bruges meget som startgødning i vintersæden om foråret og en del i vinterrapsen om efteråret. Også denne gødning kan købes med coating af bor og/eller mangan. I majs placeres normalt startgødning ved såning. Majs reagerer positivt på tilførsel af bor og zink og derfor tilbydes NP med coating af bor og/eller zink. Hvorfor skal der kalkes? For at fastholde tilgængeligheden af en række næringsstoffer For at kunne lave det perfekte såbed For at minimere angrebet af sygdomme som kålbrok i vinterraps og rodbrand i roer Fordi mange afgrøder trives bedst ved et højt eller middelhøjt reaktionstal. Jordprøver Reaktionstallet er en del af en samlet analysepakke, hvor også kaliumtallet (Kt), fosfortallet (Pt) og magnesiumtallet (Mgt) bestemmes. DLG kan hjælpe dig med at få udtaget jordprøver til en særdeles attraktiv pris. Ring til din kontaktperson i DLG, så vil jordprøverne blive bestilt, udtaget, analyseret og kortlagt. Planteværnstjek Med blot et enkelt klik i Næsgaard Mark kan du nu få tjekket, om midlerne i din sprøjteplan er godkendt i de aktuelle afgrøder. Af Kristian Nørby Nielsen, Agronom, DataLogisk A/S Som den første på det danske marked marked kan Datalogisk nu tilbyde, at du med Næsgaard Mark kan få tjekket, om de anvendte midler i din sprøjteplan er lovlige i markens afgrøde. Der er krydsoverensstemmelse på brug af planteværnsmidler, og det er derfor vigtigt kun at bruge midlerne i de afgrøder, som de er godkendte i. Da der er flere midler med de samme aktivstoffer men forskellig godkendelse, bør du altid kontrollere, om det aktuelle middel er godkendt i den afgrøde, som du planlægger at bruge det i. Sådan gør du Når du har lavet din sprøjteplan i Næsgaard Mark, henter du blot funktionen Planteværnstjek, som kontrollerer, om de midler, du har brugt, er godkendte i markens afgrøde. Planteværnstjekket viser med en smiley-ordning, hvorvidt brugen af midlet er lovligt eller ej. En sur, rød smiley indikerer, at midlet er ulovligt, og en glad grøn smiley viser, at alt er i orden. En gul smiley viser, at du bør kontrollere brugen af midlet. Det kan for eksempel være, at midlet er godkendt på en off-label-godkendelse, som du skal udskrive. Funktionen Planteværnstjek lanceres i Næsgaard Mark version 3, som frigives 15. september Planteværnstjek anvender data fra Middeldatabasen, som er en del af der udgives af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og Videncentret for Landbrug.

6 ! VIRUS ALARM Danmark er ramt af en virus, der kan aflure fortrolige oplysninger på din PC - er din PC sikret? Få et IT-tjek af TNM IT TNM IT-tjek til landbrug udbydes i samarbejde med DLG IT-konsulenten gennemgår Virusbeskyttelse På baggrund af gennemgangen får du Kontakt din lokale DLG-forretning eller installation service

7 10. SEPTEMBER 2010 / 7 AFGRØDER Ekstra kvælstof til brødhvede Du kan nu søge om ekstra kvælstof til både vinter- og vårhvede, som bruges til brødkorn. Jakob Helm Larsen, produktkonsulent, DLG Korngruppen Brødhvedeordningen, som gør det muligt at søge om ekstra kvælstof til brødhvede, er blevet ændret på en række punkter. For brødkorn, som dyrkes i 2011, er det nu blevet muligt at søge om ekstra N til både vinterhvede og vårhvede, samtidig med at den ekstra mængde kvælstof, der kan søges om pr. ha, er øget. Bedre muligheder for høj kvalitet For vinterhvede, der skal bruges som brødkorn kan der, ifølge Videnscentret for Landbrug, gives kg N pr. ha mere, end der må bruges til almindelig hvede. Tilsvarende kan der til vårhvede som bruges til brødkorn gives ekstra kg N pr. ha. De eksakte normer afhænger af jordtype, forfrugt, udbytteniveau mm. Direktør Mogens Frederiksen ser positivt på ændringerne: De ekstra mængder kvælstof bør forbedre mulighederne for at opnå en god kvalitet, siger han. Samtidig med ovenstående ændringer er det maksimale areal, der kan søges om, blevet ændret fra ha til ha. Der er i skrivende stund stadig plads til at søge om mere kvælstof. DLG opkøber brødhvede til høst Kontakt din lokale DLGforretning for at høre nærmere. ENERGI Opnå besparelser med Shell Thermo Premium Vidste du, at to mm sod i kedlen betyder et merforbrug af olie på ca. 7,5 pct.? Af Lotte Ejstrup Johansen, salgs- og optimeringsmedarbejder, Service & Energi Arne Jensen har høstet en del erfaringer med at bruge de forskellige ensileringsmidler fra Alltech. Han ser især meget tydelige effekter med Fireguard. God kvalitet bliver bedre med Sil-All Fireguard Snitterfører Arne Jensen har rigtig gode erfaringer med at bruge ensileringsmidlet Sil-All Fireguard. Af Maria Hamilton Arne Jensen kører med snitter for Diget Maskinstation i Nordjylland, og ser i sit arbejde med græs og majs mange forskellige ensilagestakke og resultater. Vi kan se hos vores kunder, at Sil-All Fireguard har en synlig effekt, fortæller han. PRODUKTNYT Få din helt egen tele-rådgiver DLG Tele har lanceret et helt nyt landbrugskoncept inden for telefoni og kommunikation. Som en del af konceptet kan du nu få din egen tele-rådgiver, så du kun behøver at henvende dig ét sted, når der opstår problemer med din telefon. Af Andreas Winkel Peterson, produktkonsulent, DLG Tele Har du allerede telefoni i DLG Tele, eller køber du et af DLG Teles nye landbrugsabonnementer, får du samtidig mulighed for at få tilknyttet en telerådgiver. God kommunikation har stor betydning på alle gårde, og kan medvirke til at mindske spildtid og produktionsstop. Opstår der udfordringer, skal de løses hurtigst muligt. Nu kan du ringe til din kontaktperson, hvad enten der er Ensileringsmidlet fyldes på snitterens tank og blandes med vand, hvorefter det via en dyse havner i blæseren. Fireguard holder ensilagen kold. Det er ikke et mirakelmiddel, der kan gøre dårlig ensilage god, men det kan gøre en god kvalitet endnu bedre, siger Arne Jensen, der også har erfaring med de andre ensileringsmidler fra Alltech. Vi har fundet ud af, at det giver fantastiske resultater at blande Sil-All4x4 og Sil-All Fireguard, når der er en høj tørstofsprocent i græsset, forklarer han. Kort om Fireguard I majsensilage er der generelt problemer med varmedannelse. Sil-All Fireguard er specielt udviklet til at modvirke dette. Samtidig indeholder den homofermative mælkesyrebakterier, der sikrer en hurtigere og bedre ensileringsproces og mughæmmere, der hæmmer væksten af skadelige gærsvampe. problemer med telefonen, en faktura eller spørgsmål til abonnementet. Han sørger så for at give udfordringerne videre til de rigtige personer og vender tilbage til dig, når problemet er løst. Din kontaktperson er således din garanti for god service. Kontakt servicechefen eller Servicegruppen i din lokale DLG-forretning for mere information. Shell Thermo Premium er en avanceret fyringsolie, der giver dig mere end bare varme. Olien er tilsat en sod-reducerende komponent, der nedsætter den temperatur, hvor soden kan antændes og forbrændes. Det giver færre sodbelægninger på kedlens varmeflader og dermed et lavere olieforbrug. Er der f.eks. to mm sod i kedlen, stiger temperaturen på skorstensrøgen med 100 o C, hvilket betyder et merforbrug af olie på ca. 7,5 pct. KVÆG To helt nye kvie-startere Kvierne er fremtidens malkekøer. Derfor er det meget vigtigt, at de får en god start med en høj tilvækst allerede fra den første dag. Af Jakob Dahl Kvistgård, produktchef, Husdyrernæring Kvæg DLG lancerer to helt nye kviestartere. De er sammensat udfra faglige og veldokumenterede krav til den periode, hvor både flydende (mælk) og fast foder (kvie-starter) skal opfylde kalvens næringsstofkrav. GrønStart Heifers og GrønStart Fiber De to nye blandinger tilbydes Anbefalet af kendere Shell Thermo Premium er næsten lugtfri, og den er tilsat en komponent, der modvirker rustdannelser. Peter Hansen fra Dansk Varme Service A/S anbefaler brugere af traditionel fyringsolie at skifte til Shell Thermo Premium. Når vi servicerer oliefyr, der har brugt Shell Thermo Premium, kan vi konstatere, at der er mindre sod i kedlen, og at der har været en renere forbrænding. Ejere af nye kondenserende brændere kan dog med fordel bruge Shell Thermo Eco Ultra, der er specielt udviklet til denne type oliefyr, siger han. som henholdsvis piller og müsli. Begge har 24 pct. protein, hvilket er 5-6 pct. over normalt proteinniveau i starter-blandinger. Der er et særlig højt indhold af A-, D- og E-vitaminer (og naturlige E-vitaminer) samt B1-vitaminer og mikromineraler. Proteinkilden er udelukkende sojaskrå, som har en høj og alsidig aminosyre-sammensætning og tillige er meget velsmagende og energirig. Grønpiller eller Grønhø bidrager til den gode smag. Der bruges kun byg og havre som stivelseskilder.

8 September nyt INJEKTIONSVITAMINER TIL SVIN ADESAN MITE A-, D- og E-vitaminpræparat til injektion Indeholder fedtopløselige depotvitaminer Kan også opblandes i drikkevand 1 x 5 x 100 ml Prissikring 12 mdr. frem: Bestil nu og betal først ved levering Nem og sikker dosering IDO-E E-vitaminpræparat til injektion Indeholder fedtopløselige depotvitaminer Kan også opblandes i drikkevand 1 x 5 x 100 ml BECOPLEX B-vitaminpræparat til injektion 1 x 5 x 100 ml Dokumenteret effekt - Din sikkerhed! 60 LTR VIROCID Markedets mest veldokumenterede desinfektionsmiddel til stalde uden dyr. Økonomisk i brug (lav behandlingspris). Bred effekt mod speci kke mikroorganismer. Stabiliseret og klar til brug (kræver ikke tilsætninger af aktivator). Emballage 10, 60 og 600 ltr. TRAVO WINTER LICK Lickspand til heste. Er ideel til vinterfodring. Udviklet til at supplere hestens behov for alle livsvigtige vitaminer og mineraler. 15 KG Inklusive trådløst headset NOKIA 3720 Robust. Tåler brug i fugtigt og støvet miljø. Min. pris i bindingsperioden: 2.708,- Fri SMS DLG PRO LANDBRUG penge - Forebyg klovlidelser! 25 KG PEDILINE PRO Bred dokumentation, anvendes 1-2 gange om ugen. Virker på Interdigital Dermatitis, som er et forstadie til Digital Dermatitis og klovbrandbylder. Skal bruges kontinuerligt min. 1 gang om ugen. Emballage på 25 kg rækker til ca kogennemgange. Godkendt til økologisk landbrug VITLICK ØKO SOMMER Lickspand til kvæg og heste Med hvidløg og økologisk melasse Indholdet af makro- og mikromineraler er tilpasset til kvæg på græs Melasseindhold sikrer god ædelyst Hvidløg kan holde uerne på afstand 20 KG NOKIA C5 Indbygget A-GPS FM radio Min. pris i bindingsperioden: 2.708,- Fri SMS DLG PRO LANDBRUG Alle priser er angivet i DKK ekskl. moms og levering. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder til d. 30. september 2010.

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

Vi går nye veje i Tyskland

Vi går nye veje i Tyskland Sådan får du olie til tiden Side 7 Der er kokosolie i svinefoderet Side 4 Få kornet godt i hus Side 5 Sæt grøn kulør på kvægfoderet side 5 NR. 7 9. JULI 2010 Vi går nye veje i Tyskland For at styrke sine

Læs mere

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré Færre kalve med diarré Intensiverer fokus på fjerkræ Trænger du til nye impulser? Side 6 Side 2 Side 4 NR. 1 13. Marts 2015 Godt rustet til 2015 DLG-koncernen står godt rustet til 2015. En flot forbedring

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7 SEPTEMBER 2014 NR. 7 Økologisk Nyhedsbrev Værdibaseret økolog 2 Prisfald på økokorn 3 Rodukrudtsbekæmpelse i efteråret 4 Vigtigheden af jordprøver 5 Disponer rug til forårsudsåning 6 Så rug til afgræsning

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

messenyt DLA Group giver landmænd værdi Kampen om de fire procent Agromek den 24. 28. november 2009 Hal: J1 Stand: 7106 7108 7110

messenyt DLA Group giver landmænd værdi Kampen om de fire procent Agromek den 24. 28. november 2009 Hal: J1 Stand: 7106 7108 7110 messenyt Agromek den 24. 28. november 2009 Hal: J1 Stand: 7106 7108 7110 Nyt produkt hjælper grise Det nye tilskudsprodukt X- Bond S8 fra Vilomix har gjort det lettere for svineproducenten at sikre optimal

Læs mere

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015

J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g. Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I J U L I 2 0 1 0 I N r. 6 I 9 8. å r g a n g Målet på Stevns er top-ti Få succes med frøtærskningen Strategiplan 2010-2015 2 Indhold 3 Lederen 4 Målet på Stevns

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Overblik 2009. Nettoresultat 600. Omsætning EBITDA. Resultat før skat (EBT) Koncernens 900 egenkapital. Omsætning. Nettoresu. Koncern EBIT.

Overblik 2009. Nettoresultat 600. Omsætning EBITDA. Resultat før skat (EBT) Koncernens 900 egenkapital. Omsætning. Nettoresu. Koncern EBIT. 1 2 539 500 400 300 200 100 380 394 Mio. kr 333 386 400 Resultat før skat (EBT) Overblik 2009 239 500 400 431 323 300 200 100 73 113 127 800 700 600 109 500 Mio. kr 107 152 16 0 300 2001 2002 2003 2004

Læs mere

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense

Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense Frøavl T i d s s k r i f t f o r A P R I L - M A J I 2 0 1 3 I N r. 5 I 1 0 1. å r g a n g Kartofler og frøgræs langt mod nord Tema: Undgå fedtspil i udlægsmarken Moderne frøpakkeri i Odense 2 Indhold

Læs mere

#3 JUNI 2015 NYT. fra LandboThy. Side 3 Medvind i retssalene. Side 11 Hvor skal vi hen du. Side 18 Vand er vigtigt.

#3 JUNI 2015 NYT. fra LandboThy. Side 3 Medvind i retssalene. Side 11 Hvor skal vi hen du. Side 18 Vand er vigtigt. #3 JUNI 2015 NYT fra LandboThy Side 3 Medvind i retssalene Side 11 Hvor skal vi hen du Side 18 Vand er vigtigt NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Medvind i retssalene...2 Mere sikker trafik...3 Konkurrence

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6 juli 2012 nr.6 Økologisk Nyhedsbrev Helsæd kræver omhu 3 Minisommerbrak 4 Korn og frø på lager 5 Vintersæd valg af art og sort 6 Udlæg af kløvergræs i renbestand i sensommeren 7 Høj ydelse med afgræsning

Læs mere

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt

Så næste års gødning nu. Rækkedyrket vårsæd giver plads til en veludviklet kløvergødning. I vintersæd er løbet formentlig kørt Regler svækker konkurrencen Så næste års gødning nu Sund konkurrence i køledisken Den økologiske landmand skal følge de samme regler, som den konventionelle landmand. Resultatet er ofte, at den økologiske

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

Kunderne slagtede selv deres kyllinger, da Peter Kirk- Haugstrup sidste år arrangerede to vellykkede slagte- AKTUELT 9 MARK OG STALD 14 MAD OG MARKED

Kunderne slagtede selv deres kyllinger, da Peter Kirk- Haugstrup sidste år arrangerede to vellykkede slagte- AKTUELT 9 MARK OG STALD 14 MAD OG MARKED Det økologiske areal stagnerer Kunderne slagtede kyllinger Ørbæk tapper nyt overskud Mens salget af økologiske produkter bare vokser og vokser, stagnerer omlægningen til økologi - både når det handler

Læs mere

195 udstillere på NutriFair

195 udstillere på NutriFair N r. 2.- 1 9. å r g a n g 11. januar 2013 Læs også: Generationskifte: Ny købmand i Hornsyld... 25 års jubilæum... Cimbria solgt for en milliard... Lantmännen Landbruk åbner nye kornmodtagelser... 2 2 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors påtegning... 7. Økologi... 36. Service & Energi...

Indholdsfortegnelse. Forord... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors påtegning... 7. Økologi... 36. Service & Energi... 1 2 1 5 3 side 3 side 9 EBITDA EBITDA Overblik 211 side 3 Mio. kr. Mio. kr. 12 12 side1.115 3 Omsætning 879 782 8 45 6 4 34,1 37,6 49 4 34,1 35 3 25 2 17,3 Omsætning 12 549 4,8 39,4 879 782 8 6 26 27 28

Læs mere

Oktober - November 2004 nr. 2

Oktober - November 2004 nr. 2 93. årgang 2004 Oktober - November 2004 nr. 2 Afpudsningsredskaber Bekæmpelse af græsukrudt Vikingerne er tilbage Vækstpotentiale for dansk frøavl DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade

Læs mere

Udgivet af Avlerforeningen af Danske Spiseløg Nr. 2 - december 2010-56. årgang DANSK LØGAVL

Udgivet af Avlerforeningen af Danske Spiseløg Nr. 2 - december 2010-56. årgang DANSK LØGAVL Udgivet af Avlerforeningen af Danske Spiseløg Nr. 2 - december 2010-56. årgang DANSK LØGAVL Dansk navn Latinsk navn Signum Løgskimmel Løgbladgråskimmel Peronospora destructor Botrytis squamosa Purpurskimmel

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

Madmarked ramt af konkurs

Madmarked ramt af konkurs Projekt tager form Arbejdstid: 3-4 timer om ugen Aalbæk hærget af brand sommer k kologisk andsforening støtte fra Villum Fonden til et af foreningens mest ambitiøse projekter nogen sinde. Nu begynder aftalerne

Læs mere

Bæredygtigt Landbrug afviser at ændre retorikken

Bæredygtigt Landbrug afviser at ændre retorikken Nr. 9 2. udgave 20. årgang 28. februar 2014 Læs i dette nummer af Grovvarenyt: World Nutrition Forum...2 Åbent hus i Skejby...2 Økologisk fyrtårn i København...2 Fiskeopdræt skal skabe milliardvækst og

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

AKTUELT 10-11 MARK OG STALD 14-15 MAD OG MARKED. Direkte salg fra gårdene vokser

AKTUELT 10-11 MARK OG STALD 14-15 MAD OG MARKED. Direkte salg fra gårdene vokser Høstmarked søger værter Tema: Kompakt fuldfoder Landets første rismølle De økologiske høstmarkeder er et rigtig godt udstillingsvindue for økologien. Derfor vil Økologisk Landsforening gerne have endnu

Læs mere

Svineproducent etablerer nu sit eget grovvarefirma. Nyheder på Transport 2011. Læs også: Ny chef for kvægrådgivning...

Svineproducent etablerer nu sit eget grovvarefirma. Nyheder på Transport 2011. Læs også: Ny chef for kvægrådgivning... Grovvare-nyt Nr. 14 * 17. årgang 6. april 2011 Læs også: Ny chef for kvægrådgivning... Ny koncern-direktør for forsyning og handel i Yara... 2 2 Spar 10 procent af brændstoffet til lastbiler. Shell FuelSave

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Vedligeholdelse af golfbaner

Vedligeholdelse af golfbaner November 2010 Vedligeholdelse af golfbaner En opsamling om fænomenet ``Outsourcing af greenkeeping Skrevet af Mikkel Priess Studerende på erhvervsakademiet i Slagelse som Jordbrugsteknolog, 3. semester

Læs mere