Bilag. European Credit for Vocational Education and Training. Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. European Credit for Vocational Education and Training. Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte... 2"

Transkript

1 Bilag European Credit for Vocational Education and Training Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte... 2 Bilag 2: Eksempel på Memorandum of Understanding (1)... 5 Bilag 3: Eksempel på Memorandum of Understanding (2)... 7 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Outcome (dansk)... 9 Bilag 5: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for en mobilitet i uddannelsen til gastronom Bilag 6: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for mobilitet i uddannelsen Kontor med Offentlig Administration... 16

2 Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte Læringsudbytte Learning Outcome beskrives i europæisk sammenhæng som den viden, færdighed og kompetence, som eleven forventes at have opnået efter at have gennemført et læringsforløb. Viden er det, som eleven ved eller forstår og omfatter følgende tre aspekter: 1. Hvilken type viden der er tale om. Det vil sige, om det er: a. teoretisk viden (viden om noget eller nogen) b. praktisk viden (viden om og formulering af processer, for eksempel om hvordan man udfører en arbejdsopgave) 2. Hvor kompleks den pågældende viden er 3. Om der er tale om forståelse. Forståelse kommer til udtryk, når man kan forklare noget for andre eller vise, at man kan anvende sin viden i forskellige sammenhænge. Færdighed betyder, hvad en person kan gøre og omfatter følgende tre aspekter: 1. Hvilken type færdighed der er tale om. Det vil sige, om der er tale om: a. kognitive færdigheder, for eksempel at kunne regne b. praktiske (manuelle) færdigheder, for eksempel at kunne svejse c. kommunikative færdigheder, det vil sige at udtrykke sig mundtligt eller skriftligt 2. Hvilken opgaveløsning færdigheden skal anvendes til, herunder opgavens kompleksitet 3. Hvilken kommunikation der kræves. Det vil sige, hvilke målgrupper der skal kommunikeres med, hvor komplekst budskabet er, og hvilke virkemidler der anvendes i kommunikationen. Kompetence betyder personens handlerum, samarbejdsflader og ansvar. Kompetence beskriver personens bevidste evne til at anvende viden, færdigheder og personlige, sociale og metodologiske kompetencer i arbejds- og studiemæssige situationer og i personens professionelle og personlige udvikling. Ansvar og selvstændighed er de centrale begreber. Kompetence omfatter følgende to aspekter: 1. Handlerummet. Det vil sige i hvilke typer af arbejds- eller studiemæssige sammenhænge, viden og færdigheder kan bringes i spil. 2. Samarbejde og ansvar. For yderligere at præcisere niveauet for viden, færdighed og kompetence kan man inddrage to begreber: Kompleksitet og ansvar. Kompleksitet drejer sig om følgende tre forhold: 1. Balancen mellem specialistviden/bred viden, idet de højere niveauer kræver, at specialistviden er funderet i en bred viden inden for feltet. 2. Arbejdsopgavernes udstrækning: Skal man være i stand til at løse opgaver, som andre stiller, eller skal man kunne identificere og afgrænse de opgaver, der skal løses i forskellige situationer? 3. Arbejdssituationens uforudsigelighed. I hvor stor udstrækning uddannelsens viden, færdigheder og kompetencer skal anvendes i forskelligartede og uforudsete situationer, og i hvor stor en del af arbejdsprocessen man skal kunne indgå. Ansvar drejer sig om følgende to forhold: 1. Om man har ansvar for eget eller for andres arbejde 2. Hvor stor en del af produktionen og/eller serviceprocessen man har ansvar for, samt graden af økonomiske og/eller menneskelige konsekvenser af ansvaret. Graden af kompleksitet kan præciseres ved at sammenligne definitionerne af kompleksitet i den nationale kvalifikationsrammes niveauer 3, 4 og 5, nemlig de niveauer, hvor de danske erhvervsuddannelser kan indplaceres. I beskrivelsen af elevens læringsudbytte, kan man således afhængig af, på hvilket niveau i den nationale kvalifikationsramme den erhvervsuddannelse, eleven deltager i, ligger, anvende de relevante begreber til definition af kompleksitet: 2 Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte Learning Outcome

3 Niveau 3 a) Specialistviden/bred viden. Kompleksitet i forhold til viden afgrænses på niveau 3 til den viden, som er nødvendig for den uddannedes udførelse af relativt få og afgrænsede arbejdsopgaver: Viden om facts, principper, processer og almene begreber og om basale metoder og normer. b) Arbejdsopgavernes udstrækning. I forhold til færdigheder og kompetencer skal den uddannede på niveau 3 kunne udføre arbejdsopgaver, der i udstrakt grad er stillet af andre. Opgaverne er i vidt omfang rutineprægede. c) Arbejdssituationens uforudsigelighed. På niveau 3 kendetegnes arbejdssituationen ved at stille krav om, at den uddannede skal kunne følge de forandringer, der er et resultat af branchens almindelige udvikling. Endvidere skal den uddannede kunne håndtere den grad af uforudsigelighed, som følger med medmenneskers forskellige reaktionsmønstre, herunder reaktioner fra kolleger, ledere, kunder og borgere. Niveau 4 a) Specialistviden/bred viden. Kompleksitet i forhold til viden afgrænses på niveau 4 til både specialiseret og generel viden om specifikke problemer primært vedrørende udøvelsen af eget arbejde. Viden omfatter her viden om begreber, principper og processer samt en forståelse af sit brancheområde i en større sammenhæng samfundsmæssigt og internationalt. b) Arbejdsopgavernes udstrækning. I forhold til færdigheder og kompetencer kan den uddannede på niveau 4 ikke blot løse sine arbejdsopgaver, men også i udstrakt grad identificere og afgrænse dem. Den uddannede kan vælge og anvende redskaber, metoder, teknikker og materialer og vurdere kvalitet i forhold til standarder, virksomhedens koncept, etiske regler eller andre kvalitetsparametre. c) Arbejdssituationens uforudsigelighed. Den uddannede kan håndtere arbejdssituationer, hvor der kan være tale om nogen uforudsigelighed i form af eksempelvis skiftende/ nye arbejdsopgaver, skiftende arbejdssteder, skiftende kollegagrupper og skiftende kunder eller modtagere af serviceydelser. Niveau 5 a) Specialistviden/bred viden. Kompleksitet i forhold til viden afgrænses på niveau 5 som omfattende, specialiseret, faktuel og teoretisk og indbefatter anvendelse af metode og teori. Der er relativ stor vægt på kognitive færdigheder ved siden af de praktiske færdigheder. b) Arbejdsopgavernes udstrækning. I forhold til færdigheder og kompetencer skal den uddannede på niveau 5 kunne præstere kreative løsninger på abstrakte problemstillinger og kombinere alsidige færdigheder. c) Arbejdssituationens uforudsigelighed. Den uddannede skal i uforudsete situationer kunne vurdere, justere og udvikle, ligesom han skal kunne formidle og arbejde udviklingsorienteret og tværfagligt. Graden af ansvar kan, lige som det gælder ved kompleksitet, præciseres ved at anvende definitionerne på niveau 3, 4 og 5 i den nationale kvalifikationsramme: Niveau 3 a) Ansvar for eget/andres arbejde. Niveau 3 er kendetegnet ved, at kompetencerne primært omfatter ansvar for eget arbejde. Ansvaret kan dog være udbredt til at omfatte den uddannedes del af samarbejdet i en gruppe og medansvar for gruppens gennemførelse af arbejdet. b) Produktionen/serviceydelsen. Ansvaret omfatter på niveau 3 den del af produktionen/ serviceydelsen, som den uddannede selv skal gennemføre eller deltage i. Ansvaret kan indebære beslutninger, som skal tages i den 3 Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte Learning Outcome

4 daglige udførelse af arbejdet, men ikke planlægning og evaluering eller overordnede beslutninger. Den uddannede kan endvidere holde sig ajour med ændringer, der har betydning for arbejdets udførelse, for eksempel nye standarder, nye arbejdsmetoder, nye varesortimenter, nye værktøjer eller nye materialer. Niveau 4 a) Ansvar for eget/andres arbejde. Niveau 4 er kendetegnet ved, at kompetencerne omfatter ansvar for eget og en eventuel medarbejder gruppes arbejde. Ansvaret kan indeholde elementer af arbejdsstyring af gruppens arbejde. Den uddannede kan planlægge sit og eventuelt arbejdsgruppens samarbejde med andre aktører på arbejdspladsen. b) Produktionen/serviceydelsen. Ansvaret omfatter kvalitetssikring blandt andet i henhold til normer og standarder, virksomhedens koncept, profil eller etiske aspekter eller lignende kvalitetsparametre, herunder den nødvendige dokumentation. Ansvaret kan omfatte valg af arbejdsmetoder, omfang af serviceydelser eller lignende beslutninger. Niveau 5 a) Ansvar for eget/andres arbejde. Niveau 5 er kendetegnet ved, at den uddannede skal kunne påtage sig ansvar, som omfatter ansvar for en større proces, det vil sige planlægning, udførelse og kvalitetskontrol af eget og medarbejdergruppers arbejde, herunder af medarbejdergrupper, som personen ikke selv er en del af. b) Produktionen/serviceydelsen. Ansvar for udmåling af en serviceydelse og definition af ydelsens omfang. Økonomisk ansvar, eventuelt ansvar for overholdelse af budgetter i forbindelse med en produktion eller en serviceydelse. Ansvar for personer, eksempelvis ved sikkerhedsarbejde eller ved serviceydelser samt ansvar for lovgivning, herunder certificering/ autorisation. 4 Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte Learning Outcome

5 Bilag 2: Eksempel på Memorandum of Understanding (1) This Memorandum of Understanding forms the framework for cooperation between the partners. It aims to establish mutual trust between partners and will ensure that partners mutually accept the agreed criteria and procedures for quality assurance, assessment, validation and recognition of knowledge skills and competence obtained during an exchange. Period of eligibility This MoU is valid until Partners A: Hosting and / or sending partner (Name of school) (Adress) B: Hosting and / or sending partner abroad agreed upon: The agreement is based on what is possible in a given mobility period following the procedure in this MoU. General agreement on the relevant parts of the competence development during an international training period For every mobility the relevant competence development is to be presented to host partner either through: Preparation meetings at the host partner Descriptions in Europass CV Training programs included in this MoU between the partners This MoU covers the educational programs that mutually are offered by both institutions. For every mobility the individual training program will be Descriptions in the personal application from the participant Descriptions in the Leonardo Training Agreement Descriptions in Certificate Supplement Others Responsibilities Payment for the participant Fully covering insurance during workplace, commuting and spare time Health and travel insurance Arrangement of accommodation for the training period abroad Working clothes and safety equipment Arranging travel to and from home and boarding destination abroad Documents that need to be signed before, during or after the period abroad Costs of living Assessment schemes to be filled out and signed Accompanying tutorship Finding suitable work placements and / or arranging school based training Host Sending 5 Bilag 2: Eksempel på Memorandum of Understanding

6 Quality assurance The host organisation will: Provide professional training places in the professional fields of the apprentices and sign documents e.g. learning agreement, learning outcome and training agreement as hosting partner organisation Arrange accommodation for the participants during their stay, if requested Provide information on important contact persons and costs of the stay to project coordinator abroad Provide guidance and support to the participants Monitor the work placements and ensure communication between all parties See to that documents, e.g. Europasses, are signed See to that assessment are done as requested by the sending institution (see below). Assessment The sending institution provides the host organisation with all the necessary documents used for the assessment and the evaluation of the participant. The documents describe areas, personal, motivation, skills, learning performance, etc., for evaluation and also the level of marks, grades and ECVET points. A maximum of 1 2 pages per participant is recommended and considered suitable. Validation and recognition The sending institution will be in charge of the validation process, to confirm that assessed learning outcomes achieved or competences developed by the person in training during the stay abroad correspond to specific learning outcomes that are required for the specific training program or qualification. Signatures hosting school Name Position Date Signature sending institution Name Position Date 6 Bilag 2: Eksempel på Memorandum of Understanding

7 Bilag 3: Eksempel på Memorandum of Understanding (2) LEONARDO DA VINCI Project EREIVET LLP DE-LEONARDO-LNW Memorandum of Understanding (MoU) Niedersächsisches Kultusministerium GEB, Bezirksregierung Düsseldorf FCIP Académie Aix Marseille Tekirdag Il Milli Egitim Müdürlügü CFA La Châtaigneraie Landesregierung Steiermark (AOC Friesland, MBO) Noordwin College, MBO Sosu Sjaelland Istituto Tecnico Commerciale Statale Domenico Romanazzi Junta de Andalucía Raision seudun koulutuskuntayhtymä GIP EFTLV Académie Reims Kuratorium Oswiaty we Wroclawiu Fylkeskommune Nord-Trøndelag Regionförbundet Jämtlands län. The above mentioned members of the partner consortium of LEONARDO project EREIVET have committed themselves in the kick off meeting in Bari from January 21st to January 23rd to the following as a basis of the future project work: General statements 1. The target of the EREIVET network and its members is to improve the quantity and quality of mobility of students and teachers in vocational education. 2. We accept each other as competent partners in the field of vocational education and training. 3. We are commited to support the EREIVET network and its aims and to achieve our work and responsibility as a partner and group member. 4. The strategy EU 2020 and the Copenhagen process mark the guidelines for us as EREIVET network and partners. Work packages and content 1. We will enhance the quantity of learning mobility for IVT and VETPRO between the partners of the network and disseminate the networks contacts and results to other actors in the field of vocational education. 2. We will improve the quality of learning mobility of both IVT and VETPRO by implementing the results of the projects working groups in our own mobilities and by disseminating them to other actors in the field of vocational education on our homepage, in our publications and communication. 3. We will investigate, use and disseminate the transparency instruments provided and published by the EU, especially ECVET and the Europass-instruments. 4. We will use all ways of dissemination in our area to make the network well known. Overall management and financing 1. We will participate in the conferences of the network and, according to the application send competent participants to the working group meetings. 2. We will evaluate our project and therefore participate in all evaluation enquiries given to us by the responsible lead partner. 3. We will cope with the economic guidelines and the budget granted to us by the European 7 Bilag 3: Eksempel på Memorandum of Understanding

8 Union and punctually deliver the necessary financial information as requested. of all actions that have taken place in the frame of the network and their results. 4. We will punctually deliver all reports needed in the working groups and the whole network in order to reach the aims of the network. 5. We will punctually provide the documentation Coordinators of the partner institutions: Institution Niedersächsisches Kultusministerium Bezirksregierung Düsseldorf FCIP Académie Aix Marseille Tekirdag Il Milli Egitim Müdürlügü CFA La Châtaigneraie Landesregierung Steiermark Noordwin College Sosu Sjaelland Istituto Tecnico Commerciale Statale Domenico Romanazzi Name of the coordinator Mrs. Barbara Paulmann Mr. Christoph Harnischmacher Mr. Pierre Huguet Mr. Emre Bilgin Mrs. Martine Riot Mr. Gernot Grinschgl Mr. Eibert van Engelen Mrs. Annette Kay Mrs. Anna Pappapicco Signature Junta de Andalucía Raision seudun koulutuskuntayhtymä GIP EFTLV - Académie Reims Kuratorium Oswiaty we Wroclawiu Fylkeskommune Nord-Trøndelag Regionförbundet Jämtlands län Mrs. Àngeles Gabella Barro Mr. Hannu Koivisto Mrs. Monique Parizot Mr. Jan Kaminski Mrs. Angelika Grande Mr. Jan Zakrisson 8 Bilag 3: Eksempel på Memorandum of Understanding

9 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Outcome (dansk) Ifølge Memory of Understanding mellem vore to institutioner angiver denne Learning Agreement, den læring en elev forventes at få ved et mobilitetsophold i værtsorganisationen eller partnerinstitutionen som angivet i dette dokument. 9 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Ooutcome (dansk)

10 ELEV Navn Fødselsdato Telefon Adresse Hvis eleven er under 18 år, skal forældre eller værge bekræfte opholdet og dets betingelser Kvalifikationer/klasse, EQF niveau Studietrin/fagniveau UDSENDERINSTITUTION Telefon KONTAKTPERSON UDSENDERINSTITUTION KONTAKTPERSON Hjemme (aftalt med eleven) PARTNERINSTITUTION Navn Navn Modtagerpartner Telefon nr. og Telefon - fungerer som formidler for praktik i virksomheden eller - fungerer som værtsinstitution for elevens studier Kontaktperson Telefon VÆRTSFIRMA/ INSTITUTION Værtsfirma Adresse Kontaktperson, værtsfirma Telefon og/eller 10 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Ooutcome (dansk)

11 Hovedformålet med denne erhvervserfaring er den praktiske anvendelse af færdigheder, som eleven har lært i virksomheden eller på skolen. De specifikke områder, der skal indgå i mobilitetsforløbet er: Kendskab til: Gøre brug af færdigheder indenfor sit fag. Kompetencer: viden og forståelse af andre kulturer, evne til at arbejde selvstændigt, evne til at samarbejde og udføre opgaver med elever/studerende/fagfolk fra samme branche i et andet land. ECVET-point Udsenderinstitution LÆRING (viden, færdighed og kompetence som skal tilegnes, specificeret i nedenstående vurderingsskema) VURDERING Firma/modtagerinstitution VALIDERING ANERKENDELSE Udsenderinstitution GENERELLE AFTALER JOBBESKRIVELSE/ OPGAVER UNDER OP- HOLDET Forventede ECVET-point, hvis opholdet forløber tilfredsstillende (tid til mobilitet, arbejds-/studieuger) nedenfor. Kombineret med evaluering fra udsenderinstitution nedenfor. Virksomheden (repræsentant eller arbejdsgiver) vil give en skriftlig vurdering (nedenfor) af elevens fremskridt under mobilitetsopholdet. Endelig bevis for evaluering og anerkendelse af mobilitetsopholdet udstedes af udsenderinstitution. Under opholdet skal eleven overholde regler i virksomheden eller institutionen. Hvis dette ikke er tilfældet, kontakter firmaet kontaktpersonen fra elevens udsenderinstitution inden kontraktens udløb. Eleven er bekendt med aftalens betingelser. Ved mobilitetsophold hos virksomheder skal eleven arbejde med de ansatte efter virksomhedens produktionsplaner. Ved ophold på skoler skal eleven arbejde med projekter, der er valgt i samarbejde mellem udsender- og partnerinstitutionen og eleven med henblik på elevens fag og opnåede færdigheder. Datoer for mobilitetsopholdet Fra Til Daglig arbejdstid Forplejning Ud- og hjemrejse Arbejdstøj Løn under ophold FORSIKRING Arbejdstiden er i henhold til virksomhedens normale arbejdstid eller skolens timeplan. Partnerinstitutionen sørger for kost og logi. Ud- og hjemrejse arrangeres af udsenderinstitutionen. Eleven medbringer arbejdstøj og personligt sikkerhedsudstyr fra udsenderinstitutionen. Ja Nej Forsikring => Eleven er fuldt dækket af forsikring igennem udsenderinstitutionen (rejse, ulykke, sygdom, ansvarsforsikring, arbejde og fritid). Forsikringsoplysninger: Police nr.: Forsikringsselskab og kontaktoplysninger: Sted og dato Underskrifter af Elevens underskrift Underskrift af Underskrift af udsenderinstitution partnerinstitution modtagervirksomhed/ -institution Underviser: 11 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Ooutcome (dansk)

12 Bedømmelse af arbejde eller skoleophold foretaget af modtagende virksomhed eller skole Kommentér, hvordan eleven har udviklet sig i retning af læringsresultater. Har han/hun brug for mere øvelse, klarer han/hun sig godt, har han/hun nået målene? Det er det udenlandske opholdssted, der har ansvaret for at foretage bedømmelsen og evalueringen. Aftalen i forhold til evaluering, validering og godskrivning kunne se ud som følger: HVAD: Den udenlandske virksomhed bedømmer eleven på baggrund af det aftalte Learning Agreement og Learning Outcome, hvoraf det fremgår, hvad eleven forventes at arbejde med i produktionen, og hvordan eleven har magtet dette, og hvad der eventuelt er lært via konkret instruktion. Dette kan også beskrives i det Europass mobilitetsdokument, som udstedes til eleven. HVORDAN: Bedømmelse/evaluering: Den udenlandske virksomhed observerer elevens adfærd under arbejdet i forhold til sikkerhed, maskinkendskab, disciplin og evne og villighed til at udføre arbejde efter anvisning og selvstændigt. Observationen afsluttes med en samtale med eleven, hvor der spørges ind til de nævnte videnspunkter, eventuelt involveres medarbejdere, der har arbejdet sammen med eleven. Virksomhedens bedømmelse sker ud fra følgende metode/skala: A* = Udmærket 1* = selvstændigt Eleven mestrer opgaven og vælger de rigtige meto- B* = Tilfredsstillende der til udførelsen C* = Ikke tilfredsstillende 2* = under vejledning Eleven arbejder under vejledning og i forhold til D* = Ikke acceptabel given instruktion (*) Er arbejdet udført korrekt, i overensstemmelse med givne krav krydses A eller B. Er arbejdet udført selvstændigt eller under instruktion krydses 1 eller 2; for eksempel: A/2 = arbejdet er udført udmærket A, men under instruktion 2. Vurderingen selvstændigt eller under vejledning er ikke relevant ved vurderingerne C = Ikke tilfredsstillende og D = Ikke acceptabelt. Viden Eleven ved noget om: Færdigheder Eleven kan under vejledning: Kompetencer Eleven har følgende kompetencer: Bedømmelse A-B+1-2 eller C-D disse begrundes Materialer Produktionsgrundlag Procedurer/metoder vedr. produktion Standard- og specialmaskiner Udviklingsprocesser Planlægning Deltage i produktion Opstille/programmere og betjene standard og specialmaskiner Medvirke til fejlfinding og afhjælpe dette Medvirke i udviklingsprocesser. Eleven kan forstå og fremstille produktionsgrundlag Udvælge egnede materialer, samlingsmetoder og procedurer Eleven kan kontrollere emner ud fra fastsatte krav og standarder 12 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Ooutcome (dansk)

13 Kontrol/krav Diverse standarder Reparation af skader/fejl Arbejdsmiljø/sikkerhed Eleven kan planlægge opgaver og formidle disse for andre Eleven kan forstå brugen af værnemidler og egen sikkerhed Instruktørens/ansvarliges bedømmelse: Sted og dato: Kommentarer/forslag: Sted og dato: Underskrifter: Elev Instruktør/ ansvarlig virksomhed Formidler eller underviser/vejleder (ved ophold på uddannelsesinstitution) 13 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Ooutcome (dansk)

14 Bilag 5: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for en mobilitet i uddannelsen til gastronom Scenarie: En elev, som går på en grundforløbspakke, ønsker som en del af sit grundforløb at prøve kræfter med et tre ugers udvekslingsophold på et hotel i Skotland. Opholdet skal indgå som en del af grundforløbet og organiseres som et praktikophold. Eleven er tilmeldt indgangen Mad til Mennesker, og han afslutter med en grundforløbsprøve som gastronom. Opholdet finansieres ved hjælp af midler fra Leonardo Mobilitet, og der er i forbindelse med udarbejdelse af Leonardo-ansøgningen lavet en aftale med en skole i Skotland, som vil være behjælpelig med at finde et hotel, som vil indgå som modtagende partner. Der er således allerede på dette tidspunkt indgået en samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) med den skotske skole. I forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af den konkrete mobilitet skal der udarbejdes et Learning Outcome, som skal beskrive det konkrete læringsindhold i praktikken og sikre, at de involverede parter alle ved, hvad de forventes at byde ind med. Learning Outcome: Der tages udgangspunkt i de kompetencebeskrivelser, der findes for indgangen Mad til Mennesker og gastronomuddannelsen. I denne findes der som et af de særlige kompetencemål før hovedforløbet et mål, der ligger lige for at bruge, nemlig: Eleven kan: Sætte fremstilling af måltider og gæste/ kundebetjening i forhold til dansk og international tradition og udvikling. Når dette skal omsættes til et Learning Outcome, altså en beskrivelse som værten i Skotland kan forholde sig til, kan det beskrives på følgende vis i forhold til viden, færdigheder og kompetencer: Viden Eleven har på begynderniveau teoretisk og praktisk viden om: Madkulturen og madtraditioner i Skotland Traditionelle skotske råvarer Tilberedningsmetoder der anvendes i Skotland Forskelle på danske og Skotske madtraditioner Arbejdsforholdene inden for branchen Forskelle på arbejdsforholdene i branchen i Danmark og Skotland Færdigheder Eleven kan under vejledning: Beskrive de vigtigste forskelle på dansk og skotsk madkultur Fremstille typiske skotske retter Bestille, indkøbe og modtage råvarer i et køkken Kommunikere med fag-relevant personale Arbejde sikkerhedsmæssigt og ergonomisk korrekt i køkkensituationer. Kompetencer Eleven kan under vejledning og i kendte situationer kombinere viden og færdigheder på følgende vis: Eleven kan sætte fremstilling af måltider og gæste-/ kundebetjening i forhold til dansk og international tradition og udvikling. 14 Bilag 5: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for en mobilitet i uddannelsen til gastronom

15 Udover dette skal det i en Learning Agreement beskrives, hvordan forløbet evalueres og valideres og anerkendes tilbage i Danmark. Det er den skotske partner, der har ansvaret for at foretage evalueringen og valideringen, og det er den udsendende danske skole, som varetager godskrivningen i Danmark i elevens uddannelsesplan. Aftalen i forhold til evaluering, validering og godskrivning kunne se ud som følger: Evaluering: Den skotske skole besøger eleven ude på hotellet, og gennemfører en samtale med eleven, hvor der spørges ind til videnspunkterne, som er beskrevet i skemaet ovenfor. Eventuelt skal eleven sammen med en skotsk kollega fremstille en typisk skotsk ret, der serveres for personalet på hotellet. Validering: Den skotske skole udarbejder på baggrund af input fra kokken på hotellet et dokument, hvoraf det fremgår, hvad eleven har arbejdet med under opholdet. Dette kan også beskrives i det Europass-dokument, som udstedes til eleven. Godskrivning: Når eleven igen er tilbage i Danmark, afkrydser elevens kontaktlærer det beskrevne kompetencemål/eller de dele af det, der er opnået, i Elevplan. 15 Bilag 5: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for en mobilitet i uddannelsen til gastronom

16 Bilag 6: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for mobilitet i uddannelsen Kontor med Offentlig Administration Scenarie Hovedforløb: Kontoruddannelse med specialer uddannelsesordningens opdeling i skolemål og praktikmål (kan findes via Speciale: Offentlig Administration Eleven er ansat som kontorelev ved Statsforvaltningen i Region Y. Eleven er godt et år henne i sin elevtid og har haft sit andet skoleophold på den lokale handelsskole. Eleven ønsker at komme ud og opleve, hvordan den offentlige administration fungerer andre steder i verden. Handelsskolen har gennem PIU-sekretariatet på sin skole skabt kontakt til en kommune i England, og der er lavet en samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) med kommunen. Endvidere er der aftalt en Learning Agreement mellem Statsforvaltningen i Region Y og HR-afdelingen i kommunen i England (eventuelt med assistance fra den lokale handelsskole), der blandt andet indeholder nedenstående beskrivelse af det læringsudbytte, kontoreleven skal opnå gennem sit ophold, som er aftalt til at være fire uger. Learning Outcome Der tages udgangspunkt i de kompetencebeskrivelser, der findes i bekendtgørelsen for kontoruddannelse med specialer (BEK nr af 15/12/2010) og Af 8049 Kompetencemål for Kontorspecialet Offentlig Administration (bundne kompetencemål) fremgår det af målpind 2: Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler. Af A Kommunikation og korrespondance (bundne praktikmål) fremgår det af målpind 12: Eleven behersker mundlige og skriftlige informationsopgaver. Af B Kommunikation og korrespondance (valgfrit praktikmål) fremgår det af målpind 17: Eleven kan medvirke ved mundtlige og skriftlige informationsopgaver på fremmedsprog. Specielt det sidste praktikmål er interessant i forhold til en udsendelse af kontoreleven. Når dette skal omsættes til et Learning Outcome, altså en beskrivelse, som kommunen i England kan forholde sig til, kan det beskrives på følgende vis, i forhold til viden, færdigheder og kompetencer: Viden Eleven ved noget om: Grundlæggende lovgivning om den offentlige forvaltning i England Lovmæssige krav til information til borgerne om offentlige serviceydelser Den engelske kommunes kommunikations- eller informationspolitik Færdigheder Eleven kan under vejledning: Foretage generel intern telefonbetjening Udfærdige forslag til breve, opslag eller andre informationsopgaver Kompetencer Eleven har følgende kompetence: Eleven kan medvirke ved mundtlige og skriftlige informationsopgaver på engelsk. 16 Bilag 6: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for mobilitet i uddannelsen Kontor med Offentlig Administration

17 Der kan eventuelt suppleres med én eller flere bløde kompetencer, for eksempel om selvstændighed, samarbejde eller kulturelle kompetencer. Ud over dette skal det i en Learning Agreement beskrives, hvordan forløbet evalueres og valideres og anerkendes tilbage i Danmark. Det er den engelske partner, der har ansvaret for at foretage evalueringen og valideringen, og det er det udsendende praktiksted som varetager godskrivningen i Danmark i elevens uddannelsesplan. Aftalen i forhold til evaluering, validering og godskrivning kunne se ud som følger: Evaluering: Chefen i den engelske kommunes HR-afdeling (eller en anden ansvarlig i afdelingen) gennemfører en afsluttende samtale med eleven, hvor der spørges ind til de ovennævnte videnspunkter, og chefen indhenter en evaluering af færdighederne fra kollegerne i afdelingen. Validering: HR-afdelingen udarbejder et dokument, hvoraf det fremgår, hvad eleven har lært under opholdet. Dette kan også beskrives i det Europassdokument, som udstedes til eleven. Godskrivning: Når eleven igen er tilbage i Danmark, afkrydser kontorelevens oplæringsansvarlige det beskrevne praktikmål eller de dele af det, der er opnået, i Elevplan. 17 Bilag 6: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for mobilitet i uddannelsen Kontor med Offentlig Administration

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals . EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals Leonardo DaVinci programmet Livslang læring EU Safe overordnet formål EU Safe projektetsoverordnedeformålerat

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til 3 efteruddannelsesophold for danske produktionsskolelærere i udlandet i foråret 2014.

Indkaldelse af ansøgninger til 3 efteruddannelsesophold for danske produktionsskolelærere i udlandet i foråret 2014. Indkaldelse af ansøgninger til 3 efteruddannelsesophold for danske produktionsskolelærere i udlandet i foråret 2014. PSF indkalder hermed ansøgninger fra produktionsskolelærere om deltagelse i efteruddannelsesophold

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Vejledning til indplacering af AMU-beviser i den danske kvalifikationsramme for livslang læring

Vejledning til indplacering af AMU-beviser i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Vejledning til indplacering af AMU-beviser i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Undervisningsministeriet Afdeling for erhvervsrettet voksenuddannelse Januar 2010 Indhold INDLEDNING...1

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Horizon 2020: den gode ansøgning

Horizon 2020: den gode ansøgning Horizon 2020: den gode ansøgning Barbara Spanó FIVU - EuroCenter basp@fi.dk 72318277 Hvorfor deltage i Horizon 2020? Måske vil du gerne Få støtte til et projekt? Beholde forskere i dit firma eller ansætte

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

DIGITAL INFRASTRUCTURE

DIGITAL INFRASTRUCTURE DIGITAL INFRASTRUCTURE BASED ON A PRESENTATION FROM RASMUS FUGLSANG JENSEN NOVEMBER 19 2013 DIPOLI, ESPOO FINLAND BY JAN KARLSHØJ BRANCHESAMARBEJDE DIGITAL INFRASTRUCTURE Use of design data for machine

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted

1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted 1. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE: Beskrivelse af praktiksted Bekendtgørelsens tekst 14: Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support

COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support Modular e-course with virtual coach tool support LIFELONG LEARNING PROGRAMMET LEONARDO da VINCI Koordineret af FOR.COM Version 1.1 Dette projekt er finansieret med støtte fra EU-kommissionen. Denne publikation

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Kok: Valg af valgfri specialefag

Kok: Valg af valgfri specialefag Kok: Valg af valgfri specialefag Til arbejdsgiver I uddannelsen til gastronom med specialet kok indeholder 3. skoleperiode i hovedforløbet s valgfri specialefag. Faget skal ses som en mulighed for eleven

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere