Bilag. European Credit for Vocational Education and Training. Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. European Credit for Vocational Education and Training. Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte... 2"

Transkript

1 Bilag European Credit for Vocational Education and Training Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte... 2 Bilag 2: Eksempel på Memorandum of Understanding (1)... 5 Bilag 3: Eksempel på Memorandum of Understanding (2)... 7 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Outcome (dansk)... 9 Bilag 5: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for en mobilitet i uddannelsen til gastronom Bilag 6: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for mobilitet i uddannelsen Kontor med Offentlig Administration... 16

2 Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte Læringsudbytte Learning Outcome beskrives i europæisk sammenhæng som den viden, færdighed og kompetence, som eleven forventes at have opnået efter at have gennemført et læringsforløb. Viden er det, som eleven ved eller forstår og omfatter følgende tre aspekter: 1. Hvilken type viden der er tale om. Det vil sige, om det er: a. teoretisk viden (viden om noget eller nogen) b. praktisk viden (viden om og formulering af processer, for eksempel om hvordan man udfører en arbejdsopgave) 2. Hvor kompleks den pågældende viden er 3. Om der er tale om forståelse. Forståelse kommer til udtryk, når man kan forklare noget for andre eller vise, at man kan anvende sin viden i forskellige sammenhænge. Færdighed betyder, hvad en person kan gøre og omfatter følgende tre aspekter: 1. Hvilken type færdighed der er tale om. Det vil sige, om der er tale om: a. kognitive færdigheder, for eksempel at kunne regne b. praktiske (manuelle) færdigheder, for eksempel at kunne svejse c. kommunikative færdigheder, det vil sige at udtrykke sig mundtligt eller skriftligt 2. Hvilken opgaveløsning færdigheden skal anvendes til, herunder opgavens kompleksitet 3. Hvilken kommunikation der kræves. Det vil sige, hvilke målgrupper der skal kommunikeres med, hvor komplekst budskabet er, og hvilke virkemidler der anvendes i kommunikationen. Kompetence betyder personens handlerum, samarbejdsflader og ansvar. Kompetence beskriver personens bevidste evne til at anvende viden, færdigheder og personlige, sociale og metodologiske kompetencer i arbejds- og studiemæssige situationer og i personens professionelle og personlige udvikling. Ansvar og selvstændighed er de centrale begreber. Kompetence omfatter følgende to aspekter: 1. Handlerummet. Det vil sige i hvilke typer af arbejds- eller studiemæssige sammenhænge, viden og færdigheder kan bringes i spil. 2. Samarbejde og ansvar. For yderligere at præcisere niveauet for viden, færdighed og kompetence kan man inddrage to begreber: Kompleksitet og ansvar. Kompleksitet drejer sig om følgende tre forhold: 1. Balancen mellem specialistviden/bred viden, idet de højere niveauer kræver, at specialistviden er funderet i en bred viden inden for feltet. 2. Arbejdsopgavernes udstrækning: Skal man være i stand til at løse opgaver, som andre stiller, eller skal man kunne identificere og afgrænse de opgaver, der skal løses i forskellige situationer? 3. Arbejdssituationens uforudsigelighed. I hvor stor udstrækning uddannelsens viden, færdigheder og kompetencer skal anvendes i forskelligartede og uforudsete situationer, og i hvor stor en del af arbejdsprocessen man skal kunne indgå. Ansvar drejer sig om følgende to forhold: 1. Om man har ansvar for eget eller for andres arbejde 2. Hvor stor en del af produktionen og/eller serviceprocessen man har ansvar for, samt graden af økonomiske og/eller menneskelige konsekvenser af ansvaret. Graden af kompleksitet kan præciseres ved at sammenligne definitionerne af kompleksitet i den nationale kvalifikationsrammes niveauer 3, 4 og 5, nemlig de niveauer, hvor de danske erhvervsuddannelser kan indplaceres. I beskrivelsen af elevens læringsudbytte, kan man således afhængig af, på hvilket niveau i den nationale kvalifikationsramme den erhvervsuddannelse, eleven deltager i, ligger, anvende de relevante begreber til definition af kompleksitet: 2 Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte Learning Outcome

3 Niveau 3 a) Specialistviden/bred viden. Kompleksitet i forhold til viden afgrænses på niveau 3 til den viden, som er nødvendig for den uddannedes udførelse af relativt få og afgrænsede arbejdsopgaver: Viden om facts, principper, processer og almene begreber og om basale metoder og normer. b) Arbejdsopgavernes udstrækning. I forhold til færdigheder og kompetencer skal den uddannede på niveau 3 kunne udføre arbejdsopgaver, der i udstrakt grad er stillet af andre. Opgaverne er i vidt omfang rutineprægede. c) Arbejdssituationens uforudsigelighed. På niveau 3 kendetegnes arbejdssituationen ved at stille krav om, at den uddannede skal kunne følge de forandringer, der er et resultat af branchens almindelige udvikling. Endvidere skal den uddannede kunne håndtere den grad af uforudsigelighed, som følger med medmenneskers forskellige reaktionsmønstre, herunder reaktioner fra kolleger, ledere, kunder og borgere. Niveau 4 a) Specialistviden/bred viden. Kompleksitet i forhold til viden afgrænses på niveau 4 til både specialiseret og generel viden om specifikke problemer primært vedrørende udøvelsen af eget arbejde. Viden omfatter her viden om begreber, principper og processer samt en forståelse af sit brancheområde i en større sammenhæng samfundsmæssigt og internationalt. b) Arbejdsopgavernes udstrækning. I forhold til færdigheder og kompetencer kan den uddannede på niveau 4 ikke blot løse sine arbejdsopgaver, men også i udstrakt grad identificere og afgrænse dem. Den uddannede kan vælge og anvende redskaber, metoder, teknikker og materialer og vurdere kvalitet i forhold til standarder, virksomhedens koncept, etiske regler eller andre kvalitetsparametre. c) Arbejdssituationens uforudsigelighed. Den uddannede kan håndtere arbejdssituationer, hvor der kan være tale om nogen uforudsigelighed i form af eksempelvis skiftende/ nye arbejdsopgaver, skiftende arbejdssteder, skiftende kollegagrupper og skiftende kunder eller modtagere af serviceydelser. Niveau 5 a) Specialistviden/bred viden. Kompleksitet i forhold til viden afgrænses på niveau 5 som omfattende, specialiseret, faktuel og teoretisk og indbefatter anvendelse af metode og teori. Der er relativ stor vægt på kognitive færdigheder ved siden af de praktiske færdigheder. b) Arbejdsopgavernes udstrækning. I forhold til færdigheder og kompetencer skal den uddannede på niveau 5 kunne præstere kreative løsninger på abstrakte problemstillinger og kombinere alsidige færdigheder. c) Arbejdssituationens uforudsigelighed. Den uddannede skal i uforudsete situationer kunne vurdere, justere og udvikle, ligesom han skal kunne formidle og arbejde udviklingsorienteret og tværfagligt. Graden af ansvar kan, lige som det gælder ved kompleksitet, præciseres ved at anvende definitionerne på niveau 3, 4 og 5 i den nationale kvalifikationsramme: Niveau 3 a) Ansvar for eget/andres arbejde. Niveau 3 er kendetegnet ved, at kompetencerne primært omfatter ansvar for eget arbejde. Ansvaret kan dog være udbredt til at omfatte den uddannedes del af samarbejdet i en gruppe og medansvar for gruppens gennemførelse af arbejdet. b) Produktionen/serviceydelsen. Ansvaret omfatter på niveau 3 den del af produktionen/ serviceydelsen, som den uddannede selv skal gennemføre eller deltage i. Ansvaret kan indebære beslutninger, som skal tages i den 3 Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte Learning Outcome

4 daglige udførelse af arbejdet, men ikke planlægning og evaluering eller overordnede beslutninger. Den uddannede kan endvidere holde sig ajour med ændringer, der har betydning for arbejdets udførelse, for eksempel nye standarder, nye arbejdsmetoder, nye varesortimenter, nye værktøjer eller nye materialer. Niveau 4 a) Ansvar for eget/andres arbejde. Niveau 4 er kendetegnet ved, at kompetencerne omfatter ansvar for eget og en eventuel medarbejder gruppes arbejde. Ansvaret kan indeholde elementer af arbejdsstyring af gruppens arbejde. Den uddannede kan planlægge sit og eventuelt arbejdsgruppens samarbejde med andre aktører på arbejdspladsen. b) Produktionen/serviceydelsen. Ansvaret omfatter kvalitetssikring blandt andet i henhold til normer og standarder, virksomhedens koncept, profil eller etiske aspekter eller lignende kvalitetsparametre, herunder den nødvendige dokumentation. Ansvaret kan omfatte valg af arbejdsmetoder, omfang af serviceydelser eller lignende beslutninger. Niveau 5 a) Ansvar for eget/andres arbejde. Niveau 5 er kendetegnet ved, at den uddannede skal kunne påtage sig ansvar, som omfatter ansvar for en større proces, det vil sige planlægning, udførelse og kvalitetskontrol af eget og medarbejdergruppers arbejde, herunder af medarbejdergrupper, som personen ikke selv er en del af. b) Produktionen/serviceydelsen. Ansvar for udmåling af en serviceydelse og definition af ydelsens omfang. Økonomisk ansvar, eventuelt ansvar for overholdelse af budgetter i forbindelse med en produktion eller en serviceydelse. Ansvar for personer, eksempelvis ved sikkerhedsarbejde eller ved serviceydelser samt ansvar for lovgivning, herunder certificering/ autorisation. 4 Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte Learning Outcome

5 Bilag 2: Eksempel på Memorandum of Understanding (1) This Memorandum of Understanding forms the framework for cooperation between the partners. It aims to establish mutual trust between partners and will ensure that partners mutually accept the agreed criteria and procedures for quality assurance, assessment, validation and recognition of knowledge skills and competence obtained during an exchange. Period of eligibility This MoU is valid until Partners A: Hosting and / or sending partner (Name of school) (Adress) B: Hosting and / or sending partner abroad agreed upon: The agreement is based on what is possible in a given mobility period following the procedure in this MoU. General agreement on the relevant parts of the competence development during an international training period For every mobility the relevant competence development is to be presented to host partner either through: Preparation meetings at the host partner Descriptions in Europass CV Training programs included in this MoU between the partners This MoU covers the educational programs that mutually are offered by both institutions. For every mobility the individual training program will be Descriptions in the personal application from the participant Descriptions in the Leonardo Training Agreement Descriptions in Certificate Supplement Others Responsibilities Payment for the participant Fully covering insurance during workplace, commuting and spare time Health and travel insurance Arrangement of accommodation for the training period abroad Working clothes and safety equipment Arranging travel to and from home and boarding destination abroad Documents that need to be signed before, during or after the period abroad Costs of living Assessment schemes to be filled out and signed Accompanying tutorship Finding suitable work placements and / or arranging school based training Host Sending 5 Bilag 2: Eksempel på Memorandum of Understanding

6 Quality assurance The host organisation will: Provide professional training places in the professional fields of the apprentices and sign documents e.g. learning agreement, learning outcome and training agreement as hosting partner organisation Arrange accommodation for the participants during their stay, if requested Provide information on important contact persons and costs of the stay to project coordinator abroad Provide guidance and support to the participants Monitor the work placements and ensure communication between all parties See to that documents, e.g. Europasses, are signed See to that assessment are done as requested by the sending institution (see below). Assessment The sending institution provides the host organisation with all the necessary documents used for the assessment and the evaluation of the participant. The documents describe areas, personal, motivation, skills, learning performance, etc., for evaluation and also the level of marks, grades and ECVET points. A maximum of 1 2 pages per participant is recommended and considered suitable. Validation and recognition The sending institution will be in charge of the validation process, to confirm that assessed learning outcomes achieved or competences developed by the person in training during the stay abroad correspond to specific learning outcomes that are required for the specific training program or qualification. Signatures hosting school Name Position Date Signature sending institution Name Position Date 6 Bilag 2: Eksempel på Memorandum of Understanding

7 Bilag 3: Eksempel på Memorandum of Understanding (2) LEONARDO DA VINCI Project EREIVET LLP DE-LEONARDO-LNW Memorandum of Understanding (MoU) Niedersächsisches Kultusministerium GEB, Bezirksregierung Düsseldorf FCIP Académie Aix Marseille Tekirdag Il Milli Egitim Müdürlügü CFA La Châtaigneraie Landesregierung Steiermark (AOC Friesland, MBO) Noordwin College, MBO Sosu Sjaelland Istituto Tecnico Commerciale Statale Domenico Romanazzi Junta de Andalucía Raision seudun koulutuskuntayhtymä GIP EFTLV Académie Reims Kuratorium Oswiaty we Wroclawiu Fylkeskommune Nord-Trøndelag Regionförbundet Jämtlands län. The above mentioned members of the partner consortium of LEONARDO project EREIVET have committed themselves in the kick off meeting in Bari from January 21st to January 23rd to the following as a basis of the future project work: General statements 1. The target of the EREIVET network and its members is to improve the quantity and quality of mobility of students and teachers in vocational education. 2. We accept each other as competent partners in the field of vocational education and training. 3. We are commited to support the EREIVET network and its aims and to achieve our work and responsibility as a partner and group member. 4. The strategy EU 2020 and the Copenhagen process mark the guidelines for us as EREIVET network and partners. Work packages and content 1. We will enhance the quantity of learning mobility for IVT and VETPRO between the partners of the network and disseminate the networks contacts and results to other actors in the field of vocational education. 2. We will improve the quality of learning mobility of both IVT and VETPRO by implementing the results of the projects working groups in our own mobilities and by disseminating them to other actors in the field of vocational education on our homepage, in our publications and communication. 3. We will investigate, use and disseminate the transparency instruments provided and published by the EU, especially ECVET and the Europass-instruments. 4. We will use all ways of dissemination in our area to make the network well known. Overall management and financing 1. We will participate in the conferences of the network and, according to the application send competent participants to the working group meetings. 2. We will evaluate our project and therefore participate in all evaluation enquiries given to us by the responsible lead partner. 3. We will cope with the economic guidelines and the budget granted to us by the European 7 Bilag 3: Eksempel på Memorandum of Understanding

8 Union and punctually deliver the necessary financial information as requested. of all actions that have taken place in the frame of the network and their results. 4. We will punctually deliver all reports needed in the working groups and the whole network in order to reach the aims of the network. 5. We will punctually provide the documentation Coordinators of the partner institutions: Institution Niedersächsisches Kultusministerium Bezirksregierung Düsseldorf FCIP Académie Aix Marseille Tekirdag Il Milli Egitim Müdürlügü CFA La Châtaigneraie Landesregierung Steiermark Noordwin College Sosu Sjaelland Istituto Tecnico Commerciale Statale Domenico Romanazzi Name of the coordinator Mrs. Barbara Paulmann Mr. Christoph Harnischmacher Mr. Pierre Huguet Mr. Emre Bilgin Mrs. Martine Riot Mr. Gernot Grinschgl Mr. Eibert van Engelen Mrs. Annette Kay Mrs. Anna Pappapicco Signature Junta de Andalucía Raision seudun koulutuskuntayhtymä GIP EFTLV - Académie Reims Kuratorium Oswiaty we Wroclawiu Fylkeskommune Nord-Trøndelag Regionförbundet Jämtlands län Mrs. Àngeles Gabella Barro Mr. Hannu Koivisto Mrs. Monique Parizot Mr. Jan Kaminski Mrs. Angelika Grande Mr. Jan Zakrisson 8 Bilag 3: Eksempel på Memorandum of Understanding

9 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Outcome (dansk) Ifølge Memory of Understanding mellem vore to institutioner angiver denne Learning Agreement, den læring en elev forventes at få ved et mobilitetsophold i værtsorganisationen eller partnerinstitutionen som angivet i dette dokument. 9 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Ooutcome (dansk)

10 ELEV Navn Fødselsdato Telefon Adresse Hvis eleven er under 18 år, skal forældre eller værge bekræfte opholdet og dets betingelser Kvalifikationer/klasse, EQF niveau Studietrin/fagniveau UDSENDERINSTITUTION Telefon KONTAKTPERSON UDSENDERINSTITUTION KONTAKTPERSON Hjemme (aftalt med eleven) PARTNERINSTITUTION Navn Navn Modtagerpartner Telefon nr. og Telefon - fungerer som formidler for praktik i virksomheden eller - fungerer som værtsinstitution for elevens studier Kontaktperson Telefon VÆRTSFIRMA/ INSTITUTION Værtsfirma Adresse Kontaktperson, værtsfirma Telefon og/eller 10 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Ooutcome (dansk)

11 Hovedformålet med denne erhvervserfaring er den praktiske anvendelse af færdigheder, som eleven har lært i virksomheden eller på skolen. De specifikke områder, der skal indgå i mobilitetsforløbet er: Kendskab til: Gøre brug af færdigheder indenfor sit fag. Kompetencer: viden og forståelse af andre kulturer, evne til at arbejde selvstændigt, evne til at samarbejde og udføre opgaver med elever/studerende/fagfolk fra samme branche i et andet land. ECVET-point Udsenderinstitution LÆRING (viden, færdighed og kompetence som skal tilegnes, specificeret i nedenstående vurderingsskema) VURDERING Firma/modtagerinstitution VALIDERING ANERKENDELSE Udsenderinstitution GENERELLE AFTALER JOBBESKRIVELSE/ OPGAVER UNDER OP- HOLDET Forventede ECVET-point, hvis opholdet forløber tilfredsstillende (tid til mobilitet, arbejds-/studieuger) nedenfor. Kombineret med evaluering fra udsenderinstitution nedenfor. Virksomheden (repræsentant eller arbejdsgiver) vil give en skriftlig vurdering (nedenfor) af elevens fremskridt under mobilitetsopholdet. Endelig bevis for evaluering og anerkendelse af mobilitetsopholdet udstedes af udsenderinstitution. Under opholdet skal eleven overholde regler i virksomheden eller institutionen. Hvis dette ikke er tilfældet, kontakter firmaet kontaktpersonen fra elevens udsenderinstitution inden kontraktens udløb. Eleven er bekendt med aftalens betingelser. Ved mobilitetsophold hos virksomheder skal eleven arbejde med de ansatte efter virksomhedens produktionsplaner. Ved ophold på skoler skal eleven arbejde med projekter, der er valgt i samarbejde mellem udsender- og partnerinstitutionen og eleven med henblik på elevens fag og opnåede færdigheder. Datoer for mobilitetsopholdet Fra Til Daglig arbejdstid Forplejning Ud- og hjemrejse Arbejdstøj Løn under ophold FORSIKRING Arbejdstiden er i henhold til virksomhedens normale arbejdstid eller skolens timeplan. Partnerinstitutionen sørger for kost og logi. Ud- og hjemrejse arrangeres af udsenderinstitutionen. Eleven medbringer arbejdstøj og personligt sikkerhedsudstyr fra udsenderinstitutionen. Ja Nej Forsikring => Eleven er fuldt dækket af forsikring igennem udsenderinstitutionen (rejse, ulykke, sygdom, ansvarsforsikring, arbejde og fritid). Forsikringsoplysninger: Police nr.: Forsikringsselskab og kontaktoplysninger: Sted og dato Underskrifter af Elevens underskrift Underskrift af Underskrift af udsenderinstitution partnerinstitution modtagervirksomhed/ -institution Underviser: 11 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Ooutcome (dansk)

12 Bedømmelse af arbejde eller skoleophold foretaget af modtagende virksomhed eller skole Kommentér, hvordan eleven har udviklet sig i retning af læringsresultater. Har han/hun brug for mere øvelse, klarer han/hun sig godt, har han/hun nået målene? Det er det udenlandske opholdssted, der har ansvaret for at foretage bedømmelsen og evalueringen. Aftalen i forhold til evaluering, validering og godskrivning kunne se ud som følger: HVAD: Den udenlandske virksomhed bedømmer eleven på baggrund af det aftalte Learning Agreement og Learning Outcome, hvoraf det fremgår, hvad eleven forventes at arbejde med i produktionen, og hvordan eleven har magtet dette, og hvad der eventuelt er lært via konkret instruktion. Dette kan også beskrives i det Europass mobilitetsdokument, som udstedes til eleven. HVORDAN: Bedømmelse/evaluering: Den udenlandske virksomhed observerer elevens adfærd under arbejdet i forhold til sikkerhed, maskinkendskab, disciplin og evne og villighed til at udføre arbejde efter anvisning og selvstændigt. Observationen afsluttes med en samtale med eleven, hvor der spørges ind til de nævnte videnspunkter, eventuelt involveres medarbejdere, der har arbejdet sammen med eleven. Virksomhedens bedømmelse sker ud fra følgende metode/skala: A* = Udmærket 1* = selvstændigt Eleven mestrer opgaven og vælger de rigtige meto- B* = Tilfredsstillende der til udførelsen C* = Ikke tilfredsstillende 2* = under vejledning Eleven arbejder under vejledning og i forhold til D* = Ikke acceptabel given instruktion (*) Er arbejdet udført korrekt, i overensstemmelse med givne krav krydses A eller B. Er arbejdet udført selvstændigt eller under instruktion krydses 1 eller 2; for eksempel: A/2 = arbejdet er udført udmærket A, men under instruktion 2. Vurderingen selvstændigt eller under vejledning er ikke relevant ved vurderingerne C = Ikke tilfredsstillende og D = Ikke acceptabelt. Viden Eleven ved noget om: Færdigheder Eleven kan under vejledning: Kompetencer Eleven har følgende kompetencer: Bedømmelse A-B+1-2 eller C-D disse begrundes Materialer Produktionsgrundlag Procedurer/metoder vedr. produktion Standard- og specialmaskiner Udviklingsprocesser Planlægning Deltage i produktion Opstille/programmere og betjene standard og specialmaskiner Medvirke til fejlfinding og afhjælpe dette Medvirke i udviklingsprocesser. Eleven kan forstå og fremstille produktionsgrundlag Udvælge egnede materialer, samlingsmetoder og procedurer Eleven kan kontrollere emner ud fra fastsatte krav og standarder 12 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Ooutcome (dansk)

13 Kontrol/krav Diverse standarder Reparation af skader/fejl Arbejdsmiljø/sikkerhed Eleven kan planlægge opgaver og formidle disse for andre Eleven kan forstå brugen af værnemidler og egen sikkerhed Instruktørens/ansvarliges bedømmelse: Sted og dato: Kommentarer/forslag: Sted og dato: Underskrifter: Elev Instruktør/ ansvarlig virksomhed Formidler eller underviser/vejleder (ved ophold på uddannelsesinstitution) 13 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Ooutcome (dansk)

14 Bilag 5: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for en mobilitet i uddannelsen til gastronom Scenarie: En elev, som går på en grundforløbspakke, ønsker som en del af sit grundforløb at prøve kræfter med et tre ugers udvekslingsophold på et hotel i Skotland. Opholdet skal indgå som en del af grundforløbet og organiseres som et praktikophold. Eleven er tilmeldt indgangen Mad til Mennesker, og han afslutter med en grundforløbsprøve som gastronom. Opholdet finansieres ved hjælp af midler fra Leonardo Mobilitet, og der er i forbindelse med udarbejdelse af Leonardo-ansøgningen lavet en aftale med en skole i Skotland, som vil være behjælpelig med at finde et hotel, som vil indgå som modtagende partner. Der er således allerede på dette tidspunkt indgået en samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) med den skotske skole. I forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af den konkrete mobilitet skal der udarbejdes et Learning Outcome, som skal beskrive det konkrete læringsindhold i praktikken og sikre, at de involverede parter alle ved, hvad de forventes at byde ind med. Learning Outcome: Der tages udgangspunkt i de kompetencebeskrivelser, der findes for indgangen Mad til Mennesker og gastronomuddannelsen. I denne findes der som et af de særlige kompetencemål før hovedforløbet et mål, der ligger lige for at bruge, nemlig: Eleven kan: Sætte fremstilling af måltider og gæste/ kundebetjening i forhold til dansk og international tradition og udvikling. Når dette skal omsættes til et Learning Outcome, altså en beskrivelse som værten i Skotland kan forholde sig til, kan det beskrives på følgende vis i forhold til viden, færdigheder og kompetencer: Viden Eleven har på begynderniveau teoretisk og praktisk viden om: Madkulturen og madtraditioner i Skotland Traditionelle skotske råvarer Tilberedningsmetoder der anvendes i Skotland Forskelle på danske og Skotske madtraditioner Arbejdsforholdene inden for branchen Forskelle på arbejdsforholdene i branchen i Danmark og Skotland Færdigheder Eleven kan under vejledning: Beskrive de vigtigste forskelle på dansk og skotsk madkultur Fremstille typiske skotske retter Bestille, indkøbe og modtage råvarer i et køkken Kommunikere med fag-relevant personale Arbejde sikkerhedsmæssigt og ergonomisk korrekt i køkkensituationer. Kompetencer Eleven kan under vejledning og i kendte situationer kombinere viden og færdigheder på følgende vis: Eleven kan sætte fremstilling af måltider og gæste-/ kundebetjening i forhold til dansk og international tradition og udvikling. 14 Bilag 5: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for en mobilitet i uddannelsen til gastronom

15 Udover dette skal det i en Learning Agreement beskrives, hvordan forløbet evalueres og valideres og anerkendes tilbage i Danmark. Det er den skotske partner, der har ansvaret for at foretage evalueringen og valideringen, og det er den udsendende danske skole, som varetager godskrivningen i Danmark i elevens uddannelsesplan. Aftalen i forhold til evaluering, validering og godskrivning kunne se ud som følger: Evaluering: Den skotske skole besøger eleven ude på hotellet, og gennemfører en samtale med eleven, hvor der spørges ind til videnspunkterne, som er beskrevet i skemaet ovenfor. Eventuelt skal eleven sammen med en skotsk kollega fremstille en typisk skotsk ret, der serveres for personalet på hotellet. Validering: Den skotske skole udarbejder på baggrund af input fra kokken på hotellet et dokument, hvoraf det fremgår, hvad eleven har arbejdet med under opholdet. Dette kan også beskrives i det Europass-dokument, som udstedes til eleven. Godskrivning: Når eleven igen er tilbage i Danmark, afkrydser elevens kontaktlærer det beskrevne kompetencemål/eller de dele af det, der er opnået, i Elevplan. 15 Bilag 5: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for en mobilitet i uddannelsen til gastronom

16 Bilag 6: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for mobilitet i uddannelsen Kontor med Offentlig Administration Scenarie Hovedforløb: Kontoruddannelse med specialer uddannelsesordningens opdeling i skolemål og praktikmål (kan findes via Speciale: Offentlig Administration Eleven er ansat som kontorelev ved Statsforvaltningen i Region Y. Eleven er godt et år henne i sin elevtid og har haft sit andet skoleophold på den lokale handelsskole. Eleven ønsker at komme ud og opleve, hvordan den offentlige administration fungerer andre steder i verden. Handelsskolen har gennem PIU-sekretariatet på sin skole skabt kontakt til en kommune i England, og der er lavet en samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) med kommunen. Endvidere er der aftalt en Learning Agreement mellem Statsforvaltningen i Region Y og HR-afdelingen i kommunen i England (eventuelt med assistance fra den lokale handelsskole), der blandt andet indeholder nedenstående beskrivelse af det læringsudbytte, kontoreleven skal opnå gennem sit ophold, som er aftalt til at være fire uger. Learning Outcome Der tages udgangspunkt i de kompetencebeskrivelser, der findes i bekendtgørelsen for kontoruddannelse med specialer (BEK nr af 15/12/2010) og Af 8049 Kompetencemål for Kontorspecialet Offentlig Administration (bundne kompetencemål) fremgår det af målpind 2: Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler. Af A Kommunikation og korrespondance (bundne praktikmål) fremgår det af målpind 12: Eleven behersker mundlige og skriftlige informationsopgaver. Af B Kommunikation og korrespondance (valgfrit praktikmål) fremgår det af målpind 17: Eleven kan medvirke ved mundtlige og skriftlige informationsopgaver på fremmedsprog. Specielt det sidste praktikmål er interessant i forhold til en udsendelse af kontoreleven. Når dette skal omsættes til et Learning Outcome, altså en beskrivelse, som kommunen i England kan forholde sig til, kan det beskrives på følgende vis, i forhold til viden, færdigheder og kompetencer: Viden Eleven ved noget om: Grundlæggende lovgivning om den offentlige forvaltning i England Lovmæssige krav til information til borgerne om offentlige serviceydelser Den engelske kommunes kommunikations- eller informationspolitik Færdigheder Eleven kan under vejledning: Foretage generel intern telefonbetjening Udfærdige forslag til breve, opslag eller andre informationsopgaver Kompetencer Eleven har følgende kompetence: Eleven kan medvirke ved mundtlige og skriftlige informationsopgaver på engelsk. 16 Bilag 6: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for mobilitet i uddannelsen Kontor med Offentlig Administration

17 Der kan eventuelt suppleres med én eller flere bløde kompetencer, for eksempel om selvstændighed, samarbejde eller kulturelle kompetencer. Ud over dette skal det i en Learning Agreement beskrives, hvordan forløbet evalueres og valideres og anerkendes tilbage i Danmark. Det er den engelske partner, der har ansvaret for at foretage evalueringen og valideringen, og det er det udsendende praktiksted som varetager godskrivningen i Danmark i elevens uddannelsesplan. Aftalen i forhold til evaluering, validering og godskrivning kunne se ud som følger: Evaluering: Chefen i den engelske kommunes HR-afdeling (eller en anden ansvarlig i afdelingen) gennemfører en afsluttende samtale med eleven, hvor der spørges ind til de ovennævnte videnspunkter, og chefen indhenter en evaluering af færdighederne fra kollegerne i afdelingen. Validering: HR-afdelingen udarbejder et dokument, hvoraf det fremgår, hvad eleven har lært under opholdet. Dette kan også beskrives i det Europassdokument, som udstedes til eleven. Godskrivning: Når eleven igen er tilbage i Danmark, afkrydser kontorelevens oplæringsansvarlige det beskrevne praktikmål eller de dele af det, der er opnået, i Elevplan. 17 Bilag 6: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for mobilitet i uddannelsen Kontor med Offentlig Administration

Vejledning til ECVET. European Credit for Vocational Education and Training

Vejledning til ECVET. European Credit for Vocational Education and Training Vejledning til ECVET European Credit for Vocational Education and Training Vejledning til ECVET European Credit for Vocational Education and Training Redaktion: Elsebeth Pedersen og Vibe Aarkrog Vejledningen

Læs mere

Guidelines for de faglige udvalgs indplacering af erhvervsuddannelser i den nationale kvalifikationsramme

Guidelines for de faglige udvalgs indplacering af erhvervsuddannelser i den nationale kvalifikationsramme Guidelines for de faglige udvalgs indplacering af erhvervsuddannelser i den nationale kvalifikationsramme Medio 2010 skal alle offentligt godkendte grader og uddannelsesbeviser i det danske uddannelsessystem

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals . EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals Leonardo DaVinci programmet Livslang læring EU Safe overordnet formål EU Safe projektetsoverordnedeformålerat

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Vejledning. i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser

Vejledning. i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser Vejledning i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser Denne vejledning beskriver en fremgangsmåde i at tilrettelægge og gennemføre praktikophold i udlandet for en elev

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

EU s politiske processer på EUD området. Søren Nielsen. Forsker-Praktiker Netværket. 19 September 2012

EU s politiske processer på EUD området. Søren Nielsen. Forsker-Praktiker Netværket. 19 September 2012 EU s politiske processer på EUD området Søren Nielsen Forsker-Praktiker Netværket 19 September 2012 Struktur for oplæg Konteksten EU den politiske proces EU policy rammerne Education and training 2020

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelse

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen for Videregående Uddannelse Om Erasmus+ - muligheder og udfordringer i en national kontekst Jean Monnet Tempus Youth in Action Erasmus Mundus Programmet for Livslang Læring Comenius Leonardo Erasmus Grundtvig Tværgående Program Erasmus+

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg KBH 1 praktikdag i Malmø Eller som en praktikuge, i et tæt på land. hvad med - EUREKA! PIU kontorer Materiale omkring i verden - Det kunne bemandes med

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

International mobilitet (IT)

International mobilitet (IT) International mobilitet (IT) Formål Der er masser af gode grunde til at tage til udlandet på et praktikophold. To af disse grunde er den sprogindlæring og " interkulturelle kompetenceudvikling, der som

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d.

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. Kvalitet & evaluering Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. 1 To spørgsmål Hvad der sker når spørgsmålet om dokumentation er afgørende for, hvad der får status af kvalitet? Et kik i maskinrummet! Hvilke muligheder

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Overview of education statistics in Denmark

Overview of education statistics in Denmark Overview of education statistics in Denmark Christian Vittrup Peter Bohnstedt Anan Hansen Education Statistics Statistics Denmark A simple model Basic information on the students Who Where What When Okt.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC)

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC) Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 3 Offentligt Til Den 12-10-2012 De danske medlemmer af Europa Parlamentet J.nr. 4.1.2.174 Folketingets Europaudvalg Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Ansøgningen vedrører udstedelse af

Ansøgningen vedrører udstedelse af Ansøgning om Aero-medical examiner Certificate Ansøgningen vedrører udstedelse af class 2, LAPL og CC rettigheder class 1 rettigheder (kræver to års erfaring som class 2 undersøger samt advanced flymedicinsk

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Donationskontrakt Test for HCV ved DM i indefodbold for udsatte 8

Donationskontrakt Test for HCV ved DM i indefodbold for udsatte 8 Donationskontrakt Test for HCV ved DM i indefodbold for udsatte 8 1. Parter Mellem AbbVie A/S AbbVie Emdrupvej 28 C 2100 København Ø herefter kaldet Virkso hede og medundertegnede Brugernes Akademi Enghave

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 03-2004 Søren A Sørensen Offshore Installation Manager Emner Hvorfor det er så vigtigt offshore Hvad der skal til for at få en god HSEQ kultur og for AT KUNNE OPNÅ DET MAN

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER

STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER Find vejen frem VIA University College STUDIEOPHOLD I BANGKOK FASE 1 - ANSØGNING - VEJLEDNING OG PROCEDURER Find vejen frem VIA University College FASE 1 - Ansøgning - Vejledning og procedurer Information

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere