Bilag. European Credit for Vocational Education and Training. Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. European Credit for Vocational Education and Training. Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte... 2"

Transkript

1 Bilag European Credit for Vocational Education and Training Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte... 2 Bilag 2: Eksempel på Memorandum of Understanding (1)... 5 Bilag 3: Eksempel på Memorandum of Understanding (2)... 7 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Outcome (dansk)... 9 Bilag 5: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for en mobilitet i uddannelsen til gastronom Bilag 6: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for mobilitet i uddannelsen Kontor med Offentlig Administration... 16

2 Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte Læringsudbytte Learning Outcome beskrives i europæisk sammenhæng som den viden, færdighed og kompetence, som eleven forventes at have opnået efter at have gennemført et læringsforløb. Viden er det, som eleven ved eller forstår og omfatter følgende tre aspekter: 1. Hvilken type viden der er tale om. Det vil sige, om det er: a. teoretisk viden (viden om noget eller nogen) b. praktisk viden (viden om og formulering af processer, for eksempel om hvordan man udfører en arbejdsopgave) 2. Hvor kompleks den pågældende viden er 3. Om der er tale om forståelse. Forståelse kommer til udtryk, når man kan forklare noget for andre eller vise, at man kan anvende sin viden i forskellige sammenhænge. Færdighed betyder, hvad en person kan gøre og omfatter følgende tre aspekter: 1. Hvilken type færdighed der er tale om. Det vil sige, om der er tale om: a. kognitive færdigheder, for eksempel at kunne regne b. praktiske (manuelle) færdigheder, for eksempel at kunne svejse c. kommunikative færdigheder, det vil sige at udtrykke sig mundtligt eller skriftligt 2. Hvilken opgaveløsning færdigheden skal anvendes til, herunder opgavens kompleksitet 3. Hvilken kommunikation der kræves. Det vil sige, hvilke målgrupper der skal kommunikeres med, hvor komplekst budskabet er, og hvilke virkemidler der anvendes i kommunikationen. Kompetence betyder personens handlerum, samarbejdsflader og ansvar. Kompetence beskriver personens bevidste evne til at anvende viden, færdigheder og personlige, sociale og metodologiske kompetencer i arbejds- og studiemæssige situationer og i personens professionelle og personlige udvikling. Ansvar og selvstændighed er de centrale begreber. Kompetence omfatter følgende to aspekter: 1. Handlerummet. Det vil sige i hvilke typer af arbejds- eller studiemæssige sammenhænge, viden og færdigheder kan bringes i spil. 2. Samarbejde og ansvar. For yderligere at præcisere niveauet for viden, færdighed og kompetence kan man inddrage to begreber: Kompleksitet og ansvar. Kompleksitet drejer sig om følgende tre forhold: 1. Balancen mellem specialistviden/bred viden, idet de højere niveauer kræver, at specialistviden er funderet i en bred viden inden for feltet. 2. Arbejdsopgavernes udstrækning: Skal man være i stand til at løse opgaver, som andre stiller, eller skal man kunne identificere og afgrænse de opgaver, der skal løses i forskellige situationer? 3. Arbejdssituationens uforudsigelighed. I hvor stor udstrækning uddannelsens viden, færdigheder og kompetencer skal anvendes i forskelligartede og uforudsete situationer, og i hvor stor en del af arbejdsprocessen man skal kunne indgå. Ansvar drejer sig om følgende to forhold: 1. Om man har ansvar for eget eller for andres arbejde 2. Hvor stor en del af produktionen og/eller serviceprocessen man har ansvar for, samt graden af økonomiske og/eller menneskelige konsekvenser af ansvaret. Graden af kompleksitet kan præciseres ved at sammenligne definitionerne af kompleksitet i den nationale kvalifikationsrammes niveauer 3, 4 og 5, nemlig de niveauer, hvor de danske erhvervsuddannelser kan indplaceres. I beskrivelsen af elevens læringsudbytte, kan man således afhængig af, på hvilket niveau i den nationale kvalifikationsramme den erhvervsuddannelse, eleven deltager i, ligger, anvende de relevante begreber til definition af kompleksitet: 2 Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte Learning Outcome

3 Niveau 3 a) Specialistviden/bred viden. Kompleksitet i forhold til viden afgrænses på niveau 3 til den viden, som er nødvendig for den uddannedes udførelse af relativt få og afgrænsede arbejdsopgaver: Viden om facts, principper, processer og almene begreber og om basale metoder og normer. b) Arbejdsopgavernes udstrækning. I forhold til færdigheder og kompetencer skal den uddannede på niveau 3 kunne udføre arbejdsopgaver, der i udstrakt grad er stillet af andre. Opgaverne er i vidt omfang rutineprægede. c) Arbejdssituationens uforudsigelighed. På niveau 3 kendetegnes arbejdssituationen ved at stille krav om, at den uddannede skal kunne følge de forandringer, der er et resultat af branchens almindelige udvikling. Endvidere skal den uddannede kunne håndtere den grad af uforudsigelighed, som følger med medmenneskers forskellige reaktionsmønstre, herunder reaktioner fra kolleger, ledere, kunder og borgere. Niveau 4 a) Specialistviden/bred viden. Kompleksitet i forhold til viden afgrænses på niveau 4 til både specialiseret og generel viden om specifikke problemer primært vedrørende udøvelsen af eget arbejde. Viden omfatter her viden om begreber, principper og processer samt en forståelse af sit brancheområde i en større sammenhæng samfundsmæssigt og internationalt. b) Arbejdsopgavernes udstrækning. I forhold til færdigheder og kompetencer kan den uddannede på niveau 4 ikke blot løse sine arbejdsopgaver, men også i udstrakt grad identificere og afgrænse dem. Den uddannede kan vælge og anvende redskaber, metoder, teknikker og materialer og vurdere kvalitet i forhold til standarder, virksomhedens koncept, etiske regler eller andre kvalitetsparametre. c) Arbejdssituationens uforudsigelighed. Den uddannede kan håndtere arbejdssituationer, hvor der kan være tale om nogen uforudsigelighed i form af eksempelvis skiftende/ nye arbejdsopgaver, skiftende arbejdssteder, skiftende kollegagrupper og skiftende kunder eller modtagere af serviceydelser. Niveau 5 a) Specialistviden/bred viden. Kompleksitet i forhold til viden afgrænses på niveau 5 som omfattende, specialiseret, faktuel og teoretisk og indbefatter anvendelse af metode og teori. Der er relativ stor vægt på kognitive færdigheder ved siden af de praktiske færdigheder. b) Arbejdsopgavernes udstrækning. I forhold til færdigheder og kompetencer skal den uddannede på niveau 5 kunne præstere kreative løsninger på abstrakte problemstillinger og kombinere alsidige færdigheder. c) Arbejdssituationens uforudsigelighed. Den uddannede skal i uforudsete situationer kunne vurdere, justere og udvikle, ligesom han skal kunne formidle og arbejde udviklingsorienteret og tværfagligt. Graden af ansvar kan, lige som det gælder ved kompleksitet, præciseres ved at anvende definitionerne på niveau 3, 4 og 5 i den nationale kvalifikationsramme: Niveau 3 a) Ansvar for eget/andres arbejde. Niveau 3 er kendetegnet ved, at kompetencerne primært omfatter ansvar for eget arbejde. Ansvaret kan dog være udbredt til at omfatte den uddannedes del af samarbejdet i en gruppe og medansvar for gruppens gennemførelse af arbejdet. b) Produktionen/serviceydelsen. Ansvaret omfatter på niveau 3 den del af produktionen/ serviceydelsen, som den uddannede selv skal gennemføre eller deltage i. Ansvaret kan indebære beslutninger, som skal tages i den 3 Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte Learning Outcome

4 daglige udførelse af arbejdet, men ikke planlægning og evaluering eller overordnede beslutninger. Den uddannede kan endvidere holde sig ajour med ændringer, der har betydning for arbejdets udførelse, for eksempel nye standarder, nye arbejdsmetoder, nye varesortimenter, nye værktøjer eller nye materialer. Niveau 4 a) Ansvar for eget/andres arbejde. Niveau 4 er kendetegnet ved, at kompetencerne omfatter ansvar for eget og en eventuel medarbejder gruppes arbejde. Ansvaret kan indeholde elementer af arbejdsstyring af gruppens arbejde. Den uddannede kan planlægge sit og eventuelt arbejdsgruppens samarbejde med andre aktører på arbejdspladsen. b) Produktionen/serviceydelsen. Ansvaret omfatter kvalitetssikring blandt andet i henhold til normer og standarder, virksomhedens koncept, profil eller etiske aspekter eller lignende kvalitetsparametre, herunder den nødvendige dokumentation. Ansvaret kan omfatte valg af arbejdsmetoder, omfang af serviceydelser eller lignende beslutninger. Niveau 5 a) Ansvar for eget/andres arbejde. Niveau 5 er kendetegnet ved, at den uddannede skal kunne påtage sig ansvar, som omfatter ansvar for en større proces, det vil sige planlægning, udførelse og kvalitetskontrol af eget og medarbejdergruppers arbejde, herunder af medarbejdergrupper, som personen ikke selv er en del af. b) Produktionen/serviceydelsen. Ansvar for udmåling af en serviceydelse og definition af ydelsens omfang. Økonomisk ansvar, eventuelt ansvar for overholdelse af budgetter i forbindelse med en produktion eller en serviceydelse. Ansvar for personer, eksempelvis ved sikkerhedsarbejde eller ved serviceydelser samt ansvar for lovgivning, herunder certificering/ autorisation. 4 Bilag 1: Den fælles europæiske beskrivelse af læringsudbytte Learning Outcome

5 Bilag 2: Eksempel på Memorandum of Understanding (1) This Memorandum of Understanding forms the framework for cooperation between the partners. It aims to establish mutual trust between partners and will ensure that partners mutually accept the agreed criteria and procedures for quality assurance, assessment, validation and recognition of knowledge skills and competence obtained during an exchange. Period of eligibility This MoU is valid until Partners A: Hosting and / or sending partner (Name of school) (Adress) B: Hosting and / or sending partner abroad agreed upon: The agreement is based on what is possible in a given mobility period following the procedure in this MoU. General agreement on the relevant parts of the competence development during an international training period For every mobility the relevant competence development is to be presented to host partner either through: Preparation meetings at the host partner Descriptions in Europass CV Training programs included in this MoU between the partners This MoU covers the educational programs that mutually are offered by both institutions. For every mobility the individual training program will be Descriptions in the personal application from the participant Descriptions in the Leonardo Training Agreement Descriptions in Certificate Supplement Others Responsibilities Payment for the participant Fully covering insurance during workplace, commuting and spare time Health and travel insurance Arrangement of accommodation for the training period abroad Working clothes and safety equipment Arranging travel to and from home and boarding destination abroad Documents that need to be signed before, during or after the period abroad Costs of living Assessment schemes to be filled out and signed Accompanying tutorship Finding suitable work placements and / or arranging school based training Host Sending 5 Bilag 2: Eksempel på Memorandum of Understanding

6 Quality assurance The host organisation will: Provide professional training places in the professional fields of the apprentices and sign documents e.g. learning agreement, learning outcome and training agreement as hosting partner organisation Arrange accommodation for the participants during their stay, if requested Provide information on important contact persons and costs of the stay to project coordinator abroad Provide guidance and support to the participants Monitor the work placements and ensure communication between all parties See to that documents, e.g. Europasses, are signed See to that assessment are done as requested by the sending institution (see below). Assessment The sending institution provides the host organisation with all the necessary documents used for the assessment and the evaluation of the participant. The documents describe areas, personal, motivation, skills, learning performance, etc., for evaluation and also the level of marks, grades and ECVET points. A maximum of 1 2 pages per participant is recommended and considered suitable. Validation and recognition The sending institution will be in charge of the validation process, to confirm that assessed learning outcomes achieved or competences developed by the person in training during the stay abroad correspond to specific learning outcomes that are required for the specific training program or qualification. Signatures hosting school Name Position Date Signature sending institution Name Position Date 6 Bilag 2: Eksempel på Memorandum of Understanding

7 Bilag 3: Eksempel på Memorandum of Understanding (2) LEONARDO DA VINCI Project EREIVET LLP DE-LEONARDO-LNW Memorandum of Understanding (MoU) Niedersächsisches Kultusministerium GEB, Bezirksregierung Düsseldorf FCIP Académie Aix Marseille Tekirdag Il Milli Egitim Müdürlügü CFA La Châtaigneraie Landesregierung Steiermark (AOC Friesland, MBO) Noordwin College, MBO Sosu Sjaelland Istituto Tecnico Commerciale Statale Domenico Romanazzi Junta de Andalucía Raision seudun koulutuskuntayhtymä GIP EFTLV Académie Reims Kuratorium Oswiaty we Wroclawiu Fylkeskommune Nord-Trøndelag Regionförbundet Jämtlands län. The above mentioned members of the partner consortium of LEONARDO project EREIVET have committed themselves in the kick off meeting in Bari from January 21st to January 23rd to the following as a basis of the future project work: General statements 1. The target of the EREIVET network and its members is to improve the quantity and quality of mobility of students and teachers in vocational education. 2. We accept each other as competent partners in the field of vocational education and training. 3. We are commited to support the EREIVET network and its aims and to achieve our work and responsibility as a partner and group member. 4. The strategy EU 2020 and the Copenhagen process mark the guidelines for us as EREIVET network and partners. Work packages and content 1. We will enhance the quantity of learning mobility for IVT and VETPRO between the partners of the network and disseminate the networks contacts and results to other actors in the field of vocational education. 2. We will improve the quality of learning mobility of both IVT and VETPRO by implementing the results of the projects working groups in our own mobilities and by disseminating them to other actors in the field of vocational education on our homepage, in our publications and communication. 3. We will investigate, use and disseminate the transparency instruments provided and published by the EU, especially ECVET and the Europass-instruments. 4. We will use all ways of dissemination in our area to make the network well known. Overall management and financing 1. We will participate in the conferences of the network and, according to the application send competent participants to the working group meetings. 2. We will evaluate our project and therefore participate in all evaluation enquiries given to us by the responsible lead partner. 3. We will cope with the economic guidelines and the budget granted to us by the European 7 Bilag 3: Eksempel på Memorandum of Understanding

8 Union and punctually deliver the necessary financial information as requested. of all actions that have taken place in the frame of the network and their results. 4. We will punctually deliver all reports needed in the working groups and the whole network in order to reach the aims of the network. 5. We will punctually provide the documentation Coordinators of the partner institutions: Institution Niedersächsisches Kultusministerium Bezirksregierung Düsseldorf FCIP Académie Aix Marseille Tekirdag Il Milli Egitim Müdürlügü CFA La Châtaigneraie Landesregierung Steiermark Noordwin College Sosu Sjaelland Istituto Tecnico Commerciale Statale Domenico Romanazzi Name of the coordinator Mrs. Barbara Paulmann Mr. Christoph Harnischmacher Mr. Pierre Huguet Mr. Emre Bilgin Mrs. Martine Riot Mr. Gernot Grinschgl Mr. Eibert van Engelen Mrs. Annette Kay Mrs. Anna Pappapicco Signature Junta de Andalucía Raision seudun koulutuskuntayhtymä GIP EFTLV - Académie Reims Kuratorium Oswiaty we Wroclawiu Fylkeskommune Nord-Trøndelag Regionförbundet Jämtlands län Mrs. Àngeles Gabella Barro Mr. Hannu Koivisto Mrs. Monique Parizot Mr. Jan Kaminski Mrs. Angelika Grande Mr. Jan Zakrisson 8 Bilag 3: Eksempel på Memorandum of Understanding

9 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Outcome (dansk) Ifølge Memory of Understanding mellem vore to institutioner angiver denne Learning Agreement, den læring en elev forventes at få ved et mobilitetsophold i værtsorganisationen eller partnerinstitutionen som angivet i dette dokument. 9 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Ooutcome (dansk)

10 ELEV Navn Fødselsdato Telefon Adresse Hvis eleven er under 18 år, skal forældre eller værge bekræfte opholdet og dets betingelser Kvalifikationer/klasse, EQF niveau Studietrin/fagniveau UDSENDERINSTITUTION Telefon KONTAKTPERSON UDSENDERINSTITUTION KONTAKTPERSON Hjemme (aftalt med eleven) PARTNERINSTITUTION Navn Navn Modtagerpartner Telefon nr. og Telefon - fungerer som formidler for praktik i virksomheden eller - fungerer som værtsinstitution for elevens studier Kontaktperson Telefon VÆRTSFIRMA/ INSTITUTION Værtsfirma Adresse Kontaktperson, værtsfirma Telefon og/eller 10 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Ooutcome (dansk)

11 Hovedformålet med denne erhvervserfaring er den praktiske anvendelse af færdigheder, som eleven har lært i virksomheden eller på skolen. De specifikke områder, der skal indgå i mobilitetsforløbet er: Kendskab til: Gøre brug af færdigheder indenfor sit fag. Kompetencer: viden og forståelse af andre kulturer, evne til at arbejde selvstændigt, evne til at samarbejde og udføre opgaver med elever/studerende/fagfolk fra samme branche i et andet land. ECVET-point Udsenderinstitution LÆRING (viden, færdighed og kompetence som skal tilegnes, specificeret i nedenstående vurderingsskema) VURDERING Firma/modtagerinstitution VALIDERING ANERKENDELSE Udsenderinstitution GENERELLE AFTALER JOBBESKRIVELSE/ OPGAVER UNDER OP- HOLDET Forventede ECVET-point, hvis opholdet forløber tilfredsstillende (tid til mobilitet, arbejds-/studieuger) nedenfor. Kombineret med evaluering fra udsenderinstitution nedenfor. Virksomheden (repræsentant eller arbejdsgiver) vil give en skriftlig vurdering (nedenfor) af elevens fremskridt under mobilitetsopholdet. Endelig bevis for evaluering og anerkendelse af mobilitetsopholdet udstedes af udsenderinstitution. Under opholdet skal eleven overholde regler i virksomheden eller institutionen. Hvis dette ikke er tilfældet, kontakter firmaet kontaktpersonen fra elevens udsenderinstitution inden kontraktens udløb. Eleven er bekendt med aftalens betingelser. Ved mobilitetsophold hos virksomheder skal eleven arbejde med de ansatte efter virksomhedens produktionsplaner. Ved ophold på skoler skal eleven arbejde med projekter, der er valgt i samarbejde mellem udsender- og partnerinstitutionen og eleven med henblik på elevens fag og opnåede færdigheder. Datoer for mobilitetsopholdet Fra Til Daglig arbejdstid Forplejning Ud- og hjemrejse Arbejdstøj Løn under ophold FORSIKRING Arbejdstiden er i henhold til virksomhedens normale arbejdstid eller skolens timeplan. Partnerinstitutionen sørger for kost og logi. Ud- og hjemrejse arrangeres af udsenderinstitutionen. Eleven medbringer arbejdstøj og personligt sikkerhedsudstyr fra udsenderinstitutionen. Ja Nej Forsikring => Eleven er fuldt dækket af forsikring igennem udsenderinstitutionen (rejse, ulykke, sygdom, ansvarsforsikring, arbejde og fritid). Forsikringsoplysninger: Police nr.: Forsikringsselskab og kontaktoplysninger: Sted og dato Underskrifter af Elevens underskrift Underskrift af Underskrift af udsenderinstitution partnerinstitution modtagervirksomhed/ -institution Underviser: 11 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Ooutcome (dansk)

12 Bedømmelse af arbejde eller skoleophold foretaget af modtagende virksomhed eller skole Kommentér, hvordan eleven har udviklet sig i retning af læringsresultater. Har han/hun brug for mere øvelse, klarer han/hun sig godt, har han/hun nået målene? Det er det udenlandske opholdssted, der har ansvaret for at foretage bedømmelsen og evalueringen. Aftalen i forhold til evaluering, validering og godskrivning kunne se ud som følger: HVAD: Den udenlandske virksomhed bedømmer eleven på baggrund af det aftalte Learning Agreement og Learning Outcome, hvoraf det fremgår, hvad eleven forventes at arbejde med i produktionen, og hvordan eleven har magtet dette, og hvad der eventuelt er lært via konkret instruktion. Dette kan også beskrives i det Europass mobilitetsdokument, som udstedes til eleven. HVORDAN: Bedømmelse/evaluering: Den udenlandske virksomhed observerer elevens adfærd under arbejdet i forhold til sikkerhed, maskinkendskab, disciplin og evne og villighed til at udføre arbejde efter anvisning og selvstændigt. Observationen afsluttes med en samtale med eleven, hvor der spørges ind til de nævnte videnspunkter, eventuelt involveres medarbejdere, der har arbejdet sammen med eleven. Virksomhedens bedømmelse sker ud fra følgende metode/skala: A* = Udmærket 1* = selvstændigt Eleven mestrer opgaven og vælger de rigtige meto- B* = Tilfredsstillende der til udførelsen C* = Ikke tilfredsstillende 2* = under vejledning Eleven arbejder under vejledning og i forhold til D* = Ikke acceptabel given instruktion (*) Er arbejdet udført korrekt, i overensstemmelse med givne krav krydses A eller B. Er arbejdet udført selvstændigt eller under instruktion krydses 1 eller 2; for eksempel: A/2 = arbejdet er udført udmærket A, men under instruktion 2. Vurderingen selvstændigt eller under vejledning er ikke relevant ved vurderingerne C = Ikke tilfredsstillende og D = Ikke acceptabelt. Viden Eleven ved noget om: Færdigheder Eleven kan under vejledning: Kompetencer Eleven har følgende kompetencer: Bedømmelse A-B+1-2 eller C-D disse begrundes Materialer Produktionsgrundlag Procedurer/metoder vedr. produktion Standard- og specialmaskiner Udviklingsprocesser Planlægning Deltage i produktion Opstille/programmere og betjene standard og specialmaskiner Medvirke til fejlfinding og afhjælpe dette Medvirke i udviklingsprocesser. Eleven kan forstå og fremstille produktionsgrundlag Udvælge egnede materialer, samlingsmetoder og procedurer Eleven kan kontrollere emner ud fra fastsatte krav og standarder 12 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Ooutcome (dansk)

13 Kontrol/krav Diverse standarder Reparation af skader/fejl Arbejdsmiljø/sikkerhed Eleven kan planlægge opgaver og formidle disse for andre Eleven kan forstå brugen af værnemidler og egen sikkerhed Instruktørens/ansvarliges bedømmelse: Sted og dato: Kommentarer/forslag: Sted og dato: Underskrifter: Elev Instruktør/ ansvarlig virksomhed Formidler eller underviser/vejleder (ved ophold på uddannelsesinstitution) 13 Bilag 4: Eksempel på Learning Agreement og Learning Ooutcome (dansk)

14 Bilag 5: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for en mobilitet i uddannelsen til gastronom Scenarie: En elev, som går på en grundforløbspakke, ønsker som en del af sit grundforløb at prøve kræfter med et tre ugers udvekslingsophold på et hotel i Skotland. Opholdet skal indgå som en del af grundforløbet og organiseres som et praktikophold. Eleven er tilmeldt indgangen Mad til Mennesker, og han afslutter med en grundforløbsprøve som gastronom. Opholdet finansieres ved hjælp af midler fra Leonardo Mobilitet, og der er i forbindelse med udarbejdelse af Leonardo-ansøgningen lavet en aftale med en skole i Skotland, som vil være behjælpelig med at finde et hotel, som vil indgå som modtagende partner. Der er således allerede på dette tidspunkt indgået en samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) med den skotske skole. I forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af den konkrete mobilitet skal der udarbejdes et Learning Outcome, som skal beskrive det konkrete læringsindhold i praktikken og sikre, at de involverede parter alle ved, hvad de forventes at byde ind med. Learning Outcome: Der tages udgangspunkt i de kompetencebeskrivelser, der findes for indgangen Mad til Mennesker og gastronomuddannelsen. I denne findes der som et af de særlige kompetencemål før hovedforløbet et mål, der ligger lige for at bruge, nemlig: Eleven kan: Sætte fremstilling af måltider og gæste/ kundebetjening i forhold til dansk og international tradition og udvikling. Når dette skal omsættes til et Learning Outcome, altså en beskrivelse som værten i Skotland kan forholde sig til, kan det beskrives på følgende vis i forhold til viden, færdigheder og kompetencer: Viden Eleven har på begynderniveau teoretisk og praktisk viden om: Madkulturen og madtraditioner i Skotland Traditionelle skotske råvarer Tilberedningsmetoder der anvendes i Skotland Forskelle på danske og Skotske madtraditioner Arbejdsforholdene inden for branchen Forskelle på arbejdsforholdene i branchen i Danmark og Skotland Færdigheder Eleven kan under vejledning: Beskrive de vigtigste forskelle på dansk og skotsk madkultur Fremstille typiske skotske retter Bestille, indkøbe og modtage råvarer i et køkken Kommunikere med fag-relevant personale Arbejde sikkerhedsmæssigt og ergonomisk korrekt i køkkensituationer. Kompetencer Eleven kan under vejledning og i kendte situationer kombinere viden og færdigheder på følgende vis: Eleven kan sætte fremstilling af måltider og gæste-/ kundebetjening i forhold til dansk og international tradition og udvikling. 14 Bilag 5: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for en mobilitet i uddannelsen til gastronom

15 Udover dette skal det i en Learning Agreement beskrives, hvordan forløbet evalueres og valideres og anerkendes tilbage i Danmark. Det er den skotske partner, der har ansvaret for at foretage evalueringen og valideringen, og det er den udsendende danske skole, som varetager godskrivningen i Danmark i elevens uddannelsesplan. Aftalen i forhold til evaluering, validering og godskrivning kunne se ud som følger: Evaluering: Den skotske skole besøger eleven ude på hotellet, og gennemfører en samtale med eleven, hvor der spørges ind til videnspunkterne, som er beskrevet i skemaet ovenfor. Eventuelt skal eleven sammen med en skotsk kollega fremstille en typisk skotsk ret, der serveres for personalet på hotellet. Validering: Den skotske skole udarbejder på baggrund af input fra kokken på hotellet et dokument, hvoraf det fremgår, hvad eleven har arbejdet med under opholdet. Dette kan også beskrives i det Europass-dokument, som udstedes til eleven. Godskrivning: Når eleven igen er tilbage i Danmark, afkrydser elevens kontaktlærer det beskrevne kompetencemål/eller de dele af det, der er opnået, i Elevplan. 15 Bilag 5: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for en mobilitet i uddannelsen til gastronom

16 Bilag 6: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for mobilitet i uddannelsen Kontor med Offentlig Administration Scenarie Hovedforløb: Kontoruddannelse med specialer uddannelsesordningens opdeling i skolemål og praktikmål (kan findes via Speciale: Offentlig Administration Eleven er ansat som kontorelev ved Statsforvaltningen i Region Y. Eleven er godt et år henne i sin elevtid og har haft sit andet skoleophold på den lokale handelsskole. Eleven ønsker at komme ud og opleve, hvordan den offentlige administration fungerer andre steder i verden. Handelsskolen har gennem PIU-sekretariatet på sin skole skabt kontakt til en kommune i England, og der er lavet en samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) med kommunen. Endvidere er der aftalt en Learning Agreement mellem Statsforvaltningen i Region Y og HR-afdelingen i kommunen i England (eventuelt med assistance fra den lokale handelsskole), der blandt andet indeholder nedenstående beskrivelse af det læringsudbytte, kontoreleven skal opnå gennem sit ophold, som er aftalt til at være fire uger. Learning Outcome Der tages udgangspunkt i de kompetencebeskrivelser, der findes i bekendtgørelsen for kontoruddannelse med specialer (BEK nr af 15/12/2010) og Af 8049 Kompetencemål for Kontorspecialet Offentlig Administration (bundne kompetencemål) fremgår det af målpind 2: Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler. Af A Kommunikation og korrespondance (bundne praktikmål) fremgår det af målpind 12: Eleven behersker mundlige og skriftlige informationsopgaver. Af B Kommunikation og korrespondance (valgfrit praktikmål) fremgår det af målpind 17: Eleven kan medvirke ved mundtlige og skriftlige informationsopgaver på fremmedsprog. Specielt det sidste praktikmål er interessant i forhold til en udsendelse af kontoreleven. Når dette skal omsættes til et Learning Outcome, altså en beskrivelse, som kommunen i England kan forholde sig til, kan det beskrives på følgende vis, i forhold til viden, færdigheder og kompetencer: Viden Eleven ved noget om: Grundlæggende lovgivning om den offentlige forvaltning i England Lovmæssige krav til information til borgerne om offentlige serviceydelser Den engelske kommunes kommunikations- eller informationspolitik Færdigheder Eleven kan under vejledning: Foretage generel intern telefonbetjening Udfærdige forslag til breve, opslag eller andre informationsopgaver Kompetencer Eleven har følgende kompetence: Eleven kan medvirke ved mundtlige og skriftlige informationsopgaver på engelsk. 16 Bilag 6: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for mobilitet i uddannelsen Kontor med Offentlig Administration

17 Der kan eventuelt suppleres med én eller flere bløde kompetencer, for eksempel om selvstændighed, samarbejde eller kulturelle kompetencer. Ud over dette skal det i en Learning Agreement beskrives, hvordan forløbet evalueres og valideres og anerkendes tilbage i Danmark. Det er den engelske partner, der har ansvaret for at foretage evalueringen og valideringen, og det er det udsendende praktiksted som varetager godskrivningen i Danmark i elevens uddannelsesplan. Aftalen i forhold til evaluering, validering og godskrivning kunne se ud som følger: Evaluering: Chefen i den engelske kommunes HR-afdeling (eller en anden ansvarlig i afdelingen) gennemfører en afsluttende samtale med eleven, hvor der spørges ind til de ovennævnte videnspunkter, og chefen indhenter en evaluering af færdighederne fra kollegerne i afdelingen. Validering: HR-afdelingen udarbejder et dokument, hvoraf det fremgår, hvad eleven har lært under opholdet. Dette kan også beskrives i det Europassdokument, som udstedes til eleven. Godskrivning: Når eleven igen er tilbage i Danmark, afkrydser kontorelevens oplæringsansvarlige det beskrevne praktikmål eller de dele af det, der er opnået, i Elevplan. 17 Bilag 6: Eksempel på beskrivelse af Learning Outcome for mobilitet i uddannelsen Kontor med Offentlig Administration

Vejledning til indplacering af AMU-beviser i den danske kvalifikationsramme for livslang læring

Vejledning til indplacering af AMU-beviser i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Vejledning til indplacering af AMU-beviser i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Undervisningsministeriet Afdeling for erhvervsrettet voksenuddannelse Januar 2010 Indhold INDLEDNING...1

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Hvem henvender denne manual sig til?... 2 Manualens opbygning... 2 1 Hvorfor tester vi

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Hvem henvender denne manual sig til?... 2 Manualens opbygning... 2 1 Hvorfor tester vi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Hvem henvender denne manual sig til?... 2 Manualens opbygning... 2 1 Hvorfor tester vi kompetencer i Literacy?... 4 1.1 Hvorfor overhovedet

Læs mere

STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE

STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE STUDIEORDNING TV- OG MEDIETILRETTELÆGGELSE SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Læring og refleksion i forbindelse med Praktik i Udlandet (PIU) i erhvervsuddannelserne

Læring og refleksion i forbindelse med Praktik i Udlandet (PIU) i erhvervsuddannelserne Læring og refleksion i forbindelse med Praktik i Udlandet (PIU) i erhvervsuddannelserne Navn: Carsten Wowk Jepsen Studienummer: 19921878 Uddannelse: Masteruddannelse i Læreprocesser, MLP08, Uddannelsessted:

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.2 af 27. januar 2014 side 1 af 23 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

AFSNIT 1. Afsnit 1: 1.x.x Generelt 4.x.x Beskrivelse af kvalitetssystemet 5.x.x Ledelsens ansvar

AFSNIT 1. Afsnit 1: 1.x.x Generelt 4.x.x Beskrivelse af kvalitetssystemet 5.x.x Ledelsens ansvar AFSNIT 1 Afsnit 1: 1.x.x Generelt 4.x.x Beskrivelse af kvalitetssystemet 5.x.x Ledelsens ansvar Indholdsfortegnelse AFSNIT 1: 1.1.0 Historisk baggrund 1.1.1 Organisationen 4.1.0 Opbygning af kvalitetssystemet

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 10667-2:2012 Dansk standard DS/ISO 10667-2 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 2: Krav til leverandører af vurderingsydelser

Læs mere

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen

Management systemet til forbedring af kvaliteten i folkeskolen Cand.merc. Management Accounting & Control Department of Business Studies Kandidatafhandling Forfatter: Katrine Sand Enevoldsen Vejleder: Hanne Nørreklit Management systemet til forbedring af kvaliteten

Læs mere

Internationalisering. - En undersøgelse og et bidrag til udvikling af vejledning i forbindelse med udveksling og mobilitet i erhvervsuddannelserne

Internationalisering. - En undersøgelse og et bidrag til udvikling af vejledning i forbindelse med udveksling og mobilitet i erhvervsuddannelserne Master i vejledning Modul 4: Masteropgave Internationalisering - En undersøgelse og et bidrag til udvikling af vejledning i forbindelse med udveksling og mobilitet i erhvervsuddannelserne Elevfoto fra

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten

Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten Dansk standard DS/ISO 10667-1 2. udgave 2012-06-25 Levering af vurderingsydelser Procedurer og metoder til vurdering af mennesker i arbejdsrelaterede sammenhænge Del 1: Krav til klienten Assessment service

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud KVIK Kontakt Et tværfagligt tilbud Kirsten Jungersen MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE Masterafhandling Efteråret 2012 Udarbejdet af: Kirsten Jungersen Vejleder: Jacob Vase Anslag: 99.931 0. Summery 1 1. Indledning

Læs mere

Notat om bedømmelse af praksisnær kompetenceudvikling

Notat om bedømmelse af praksisnær kompetenceudvikling Notat om bedømmelse af praksisnær kompetenceudvikling Hvad viser udenlandske erfaringer? Hvilke erfaringer har vi allerede i Danmark? Nye bedømmelsesformer i arbejdsmarkedsuddannelserne? Gitte Vedel, Lene

Læs mere

Bachelorprojekt Johan Gerlif

Bachelorprojekt Johan Gerlif Bachelorprojekt Johan Gerlif Studerendes navn: Johan Gerlif Vejleder: Mads Hansen Hold: BLM107A Dato: 19.12.2013 7. semester Antal normalsider: 46,1 Antal anslag: 110.742 Executive Summary This project

Læs mere

Kulturmødet i praksis

Kulturmødet i praksis Karina Kuhre Vejleder: Pablo Cristoffanini Aalborg Universitet Kultur, Kommunikation og Globalisering 10. semester, speciale Marts 2009 76,17 normalsider Resumé Being an exchange student and taking a year

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration (MBA) Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration

Læs mere

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

Social medie strategi for Sønderborg Kommune

Social medie strategi for Sønderborg Kommune Kandidatafhandling af Institut for marketing og statistik Aarhus School of Business Ved vejleder Lars Haahr Cand IT - ITKO August 2012 Social medie strategi for Sønderborg Kommune Abstract The municipality

Læs mere

MPG 2014. At være netværksmanager!

MPG 2014. At være netværksmanager! MPG 2014 At være netværksmanager! Anders Clausen 29.03.1971 & Jørgen Skov 02.03.1964 Masterafhandling MPG studiet Vejleder Lektor Sverri Hammer Anslag: 181.672 (80 sider) MPG 2014 Indhold Indhold... 2

Læs mere

1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse:

1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse: J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse: Den danske ansøgende organisation: Lokale partnerorganisation: e-limu Kwa Wote (Uddannelse for alle) Moyo Kwa

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom Supplement: Curriculum Marketing Management 2013-2015 Fagbeskrivelser af valgfag Description of electives Indhold / Contents Beskrivelse af valgfag udbudt

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Uformel og interkulturel læring blandt unge Europæere

Uformel og interkulturel læring blandt unge Europæere Uformel og interkulturel læring blandt unge Europæere Anholt 2013 FORSKNINGSRAPPORT AF Karen Bjerg Petersen Department of Education Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus University Studerende

Læs mere

STUDIEORDNINGEN Professionsbachelor i Design og Business

STUDIEORDNINGEN Professionsbachelor i Design og Business 2013 STUDIEORDNINGEN Professionsbachelor i Design og Business KEA 2013 / 1 INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNINGENS RAMMER... 3 titel på dansk og engelsk... 3 antal ECTS point og kvalifikationsramme... 3 UDDANNELSENS

Læs mere