Søhøjlandet under åben himmel (version )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søhøjlandet under åben himmel (version )"

Transkript

1 Søhøjlandet under åben himmel (version ) ller: n femstjernet oplevelse Skanderborg med åbne arme Outdoor Skanderborg where you meet with nature, culture and history throgugh outdoor experienses Skanderborg med åbne arme Naturen Kulturhistorien Festivalernes by natur emokratiet SMUK fest cykling Himmelbjerget Sølund festival kano og kajak Øm Kloster. outdoor lken nge. osv osv osv

2 Indledning et stærkeste turismekort i Skanderborg Kommune er naturen og det naturen giver af muligheder og har givet - af rammer for kulturudvikling gennem tiden og kulturoplevelser: Under åben himmel! Turismen er i særligt fokus i disse år både kommunalt, nationalt og internationalt. Og der er potentiale for vækst i turismen. et er det, udvalgets arbejde retter sig mod. Vi arbejder med at skabe den samlende fortælling under overskriften: Søhøjlandet under åben himmel: natur, kulturhistorie og festivalernes by. en samlende fortælling er den krog, som forskellige aktører kan hægte sig op i udvikling og markedsføring af Skanderborg Kommunes unikke turismeoplevelser. er er fokus på ideer til den gode oplevelse med udspring i natur, kultur og fællesskabsoplevelser. Vi under arbejdet med ideerne haft et særligt blik på, at nye udviklingsmuligheder skal have to sider. e skal kunne sikre turisten den gode oplevelse og de skal kunne bidrage til at skabe vækst og udvikling hos producenter af turismeprodukter. erfor er forslagene vurderet bl.a. baggrund af en bl.a. af værdikædetankegang, hvor konkrete forslag til den gode oplevelse skal give mening på flere punkter i værdikæden som indeholder: transport overnatning oplevelse spise shopping Hvert forslag til udviklingsmuligheder vurderet ud fra følgende 4 kvalitetsparametre: ) Har forslaget et potentiale for vækst og værdiskabelse hos aktørerne?- og hvad skal der til? ) r der samspil med de øvrige dele i værdikæden? ) r der aktører, der kan og vil løfte opgaven? ) Hvordan kobler forslaget sig på den samlende fortælling om Søhøjlandet under åben himmel? ) Økonomi

3 Naturen I sporet naturen peger udvalget på følgende udviklingsmuligheder: Søhøjlandets natur er er turister til vandre og fiskeaktiviteter, men næppe potentiale til udvikling. --: Naturen som turistattraktion i sig selv har et begrænset vækst potentiale. Men har stort potentiale som ramme for og i samspil med events mv.. : Søhøjlandets unikke natur er en del af Søhøjlandet under åben himmel. : Vedligeholdelsen af stier, tilgængelig og faciliteter til at færdes i naturen er en del det løbende budget i Skanderborg Kommune. Ry Outdoorfestival Outdoor aktiviteter, hvor folk dyrker fællesskabet i naturen har potentiale som turistmæssig udviklingsmulighed. : : Har et godt potentiale som attraktion, fordi gæster under festialen kan vende til bage til faciliteterne på andre tider af året sammen med familien, cykelklubben eller andre.. : Kombinerer fødevarer, wellness, sundhed. Forudsætter faciliteter, eks. MT-ruter Kobler sig rigtig godt på den unikke natur og den samlende fortælling Søhøjlandet under åben himmel. Sammenhængende cykelruter er etableres et net af sammenhængende cykelruter i regi af kulturby Udgangspunktet er Århus, idet 2017 turisterne starter her. er vælges cykelruter rundt i Østjylland og også i og omkring Skanderborg Kommune. ykelruterne, skiltning m.v. består efter er kobles forskellige interessenter på, så overnatning, spisesteder, kulturinstitutioner mm., som klædes på til at kunne tage imod cykelturisterne. et giver turisterne mulighed for selv at sammensætte en cykelpakke og kombinere turen med oplevelse, spisning m.v. Har potentiale som udviklingsmulighed fordi samspillet med interessenter langs ruten giver cyklisten mulighed for at få en unik oplevelse af Søhøjlandet fra cykelsiden.

4 Spiller fint sammen med udviklingsmulighederne for natur, fordi det er netop er på cykel at Søhøjlandet opleves under åben Himmel. Projektet realiseres i regi af Opgaven med fortsat at engagere interessenter langs ruten skal løses af andre end kommunen er er stor sammenhæng med de øvrige dele af værdikæden oplevelse, mad og shopping. Ny outdoorevent Ny event, der samle folk og få dem til at komme igen fx et outdoorinitaitiv: evægelse i naturen / evægelse under åben Himmel de enkelte fysiske outdoor events, yoga på Himmelbjerget) ehov for økonomi til skiltning + evt. ressourcer efter 2017 til motivering af interessenter til at udbyde produkter til cykelturisterne. Sammenhængende vandveje r der muligheder i og for at skabe sammenhængende vandveje for kano, kajak, motorbåde, sejlbåde? Og tilhørende faciliteter. Fra Tange Sø til Skanderborg. r det noget, der skal arbejdes videre med at kvalificere? : : : : Trætopbane i Ry

5 Kulturen Kulturen og historien er tæt forbundet med naturen og de vilkår for at leve og bo i Søhøjlandet gennem tiden. I det følgende præsenteres forskellige ideer til udvikling af kulturattrationer i området. Himmelbjerget er er nævnt forskellige ideer til udvikling af turistpotentialet på Himmelbjerget. fsnittet kvalificeres yderligere efter mødet med Tårnkomiteen den 14. marts. Himmelbjergets historie, udvikle på demokratihistorien.grundloven og demokratihistorien. Se Himmelbjerget sammen med Sletten (velfærdsudvikling, demokratimuseum, godt hotel?? evt. i samarbejde med Realdania). Himmelbjerget som lejrskoledestination Markedsføring af Himmelbjerget i arhus: potentielle gæster: Slå plat på at Himmelbjerget er så kendt i Norge. Videre udvikling af en helhedsplan legeunivers på Himmelbjerget Historien om det, der skete (formidling på stedet) Sommerprodukt et antal ugers guiden m.v. Noget visuel der skal stå der hele tiden inspiration vent?? Rollespil er skal være et besøgscenter, (Vejle Ådal mange små oplevelsesspots) Sejladsen/turbådene Shopping potentiale for potentiale for udviling ud over himmelbjergstokken samarbejde med lokale

6 jer aunehøj er er lavet en helhedsplan for jer aunehøj i samarbejde med Realdania. en tager udgangspunkt i en rolig udvikling med forskønnelse af omgivelser, og at skabe rammer til events i Gryden. Potentiale for aktiviteter i teaterhullet. Men ellers historiefotælling, der kan kædes sammen med Himmelbjerget. Så alt i alt et begrænset vækstpotentiale. jer aunehøj er tilgængelig med bil/cykel, og har ikke umiddelbar sammenhæng til overnatning, spiseoplevelser og shopping. Ved arrangementer på jer aunehøj, skal der ske lejligheds-servering. jer aunehøjs Venner er stærke i forhold til den daglige drift, og der er en åbenhed i forhold til events i Gryden, hvis andre udefra står for det. vt. økonomi skal knyttes direkte på evt. events. lken nge lken nge er arkæologisk lokalitet med et uhørt stort forskningspotentiale med fund fra offringer i jernalderen. Fundene er som bekendt udstillet på Moesgaard Museum. Vækstpotentialet for at udvikle lken enge som en attraktion med lokal udstilling mv. på stedet og på Museum Skanderborg vurderes at være begrænset. et betyder ikke, at der ikke kan udvikles på formidlingen og oplevelsen i samarbejde med Moesgaard Museum m.fl.. Og der kan samarbejdes med andre aktører om transport, overnatning, forplejning og shopping. F.eks. i form af pakker, hvor oplevelser on location i lken nge kan indgå. Udviklingen kan løftes i et samarbejde med Moesgaard Museum, og i et samarbejdsprojekt om klimatilpasning i Gudenåsystemet med oversvømmelse af området. ttraktionen lken nge kobler på Søhøjlandet - under åben himmel, men den stærke tilknytning er til det arkælogiske og Moesgaard Museum. e økonomiske ressourcer til evt. udvikling skal i givet fald findes i eksisterende samarbejder og kasser, - og fondsansøgning i forbindelse med klimatilpasningsprojektet. Øm kloster Øm kloster er ét af mange kloste, der har ligget langs vandsystemet omkring Gudenåen. Ring kloster, Vissing

7 Kloster, Voer Kloster og Øm Kloster var de største, som fungerende i længst tld. et er historien, beliggenheden, klosterens samspil med naturen omkring, den fuldendte kloster(grund)plan, de imponerende gynignsværkder, der har været i klosteret og kanalanlæg omkring, der giver det et potentiale for at etablere et egentligt klostermuseum som en attraktion for hele familien. Med Øm Kloster som ramme, kan der etableres event/festival på stedet. Se afsnittet om festivaler. eliggenheden passer også til pilgrimsvandringer og retræter. et vurderes, at der er stort potentiale for at udvikle Øm Kloster og det omliggende til en turistattraktion med potentiale for at generere vækst. et vil kræve en massiv investering og etablering af organisering men potentialet er der. ktørerne omkring udvikling af Øm Klostermuseum er først og fremmest Skanderborg Kommune og en kommende investor. erudover skal der samarbejdes med andre aktører om overnatning, spisning og shopping. Historien om klosteret/klostrene er tæt knyttet til naturen/beliggenheden og attraktionen vil koble sig under åben himmel. et vil forudsætte en større investering at udvikle Øm Kloster og omgivelser til en turistattraktion. Til gengæld er det også vurderingen, at det er muligt at fundraise til formålet.. unkerne i skoven? er der potentiale? : : Kunstmuseum med lokale kunstnere Flere billedkunstnerere har boet og/ eller arbejdet i Søhøjlandet. et gælder f.eks. Vilhelm Kyhn, nna Klindt Sørensen. (er der noget med, at der lokalt findes en betydelig samling af hendes værker?) t skabe et kunstmuseum med værker af lokale kunstnere vil næppe i sig selv være en bæredygtig turistattraktion.

8 er er ikke lokale foreninger eller andre, der kan løfte opgaven. Forslaget om et nyoprettet kunstmuseum og driften deraf vil forudsætte betydelig fundraising til etableringen. et er svært at pege på finansiering af driften. On location Himmelbjerget er godt kendt for vores norske turister, f.eks. godt hjulpet på vej af nordmanden Roger Pihl, der beskriver anmarks jerge. Filmen Klovn viste andre sider af Skanderborg Kommune. ndre byer har investeret i filmproduktion mv. for på den måde at promovere lokale miljøer og attraktioner. rfaringerne viser et spin off i turismen på kendskab via bøger, film mv. arhus har investeret i TV-serien icte og deraf ictes arhus, Frederikshavn har investeret i Nordhavn o.s.v. er kan opstå en vækstmulighed, hvis nogen vil lave en ny Ole Lund Kirkegaard film, en anden film eller andet i området. Filmen el. andet kan følges op hurtigt med et on location -initiativ der rummer relevante dele af spisning, overnatning, attraktion, shopping, transport. et har måske en kortvarig effekt, men med flere på hinanden følgende kan det måske lade sig gøre.

9 Festivalernes by er er potentiale i skabe flere festivaler i festivalernes by. er er mulighed for at skabe en række af aktiviteter, som er en del af fællesskab noget deltagerne vil komme tilbage til år efter år. et være sig fx Smuk y, Sløngeldage, ørnetopmøde, Klosterfestival, Sølund Festival, scape, Ry Outdoor. SMUK fest t stærkt brand for Skanderborg, en stærk organisation og ikke mindst et stærkt fundament af frivillige fra lokalområdet og udefra, som over nogle uger hver sommer byger op, afvikler festivalen og rydder op. Især i 2015-udgaven lykkedes det eget godt i et samarbejde med ityforeningen m.fl. at trække festivalen ind i Skanderborg Midtby. Udvalget har ikke beskæftiget sig yderligere med udvikling af festivalen. + SMUKfest rummer i sig selv hele værdikæden, og med 2015-udgaven er der vist en vej til shopping-elementet i Skanderborg Midtby. Vækstpotentialet vil ligge i udvidelse af arrangementer årligt. SMUKfest løfter opgaven i samarbejde med mange, mange frivillige, og i samarbejde med ityforeningen og Skanderborg Kommune. SMUKfest er en central del af Søhøjlandet under åben himmel. Festivalerne. Økonomi i SMUKfest-regi, og hos de handlende og andre, der tjener penge på de mange besøgende. Sølund festival Sølund festivalen er noget helt særligt af sin art og en fest for alle, der deltager. På trods af udfordringer med et faldende deltagerantallet fortsætter festivalen og har planer. Udvalget har ikke beskæftiget sig yderligere med udvikling af festivalen. Sølundfestivalen rummer i sig selv hele værdikæden. Sølundfestivalen har et samspil med Skanderborg Midtby om shopping-delen. Organisationen Sølundfestivalen løfter opgaven, sammen med mange, mange frivillinge. Festivalen

10 indgår i et samarbejde i Rethink 2017-regi om europæiske bands. Sølundfestivalen er en central del af Søhøjlandet under åben himmel. Festivalerne. Sølundfestivalens økonomi ligger i regi af festivalen. FF s Landslejr Hvert femte år besøger mange tusind børn og unge FF s landslejr på Sletten. Og deres forældre og bedsteforældre besøger dem, og nogle af dem slår sig måske ned for en dag eller to undervejs på en campingplads eller anden overnatning i nærheden. Rigtig mange børn, unge og voksne har gode oplevelser og minder fra naturen ved Julsø. Omvendt ar FF gode faciliteter til at rumme andre begivenheder især i tilknytning til outdooraktiviteter udenfor de uger, hvor der holdes landslejr og andre store lejr-aktiviteter på på Sletten. Vækstpotentialet skal findes i samarbejder om pakker og tilbud til gæster, der besøger landslejren 1-2 dage. Og i tilbud i samme faciliteter/sletten rettet mod de, der på et tidspunkt har deltaget i landslejre. Landslejren tilbyder hele værdikæden til deltagerne, men gæster kan evt. gøre brug af transport, overntatnin, forplejening og shopping i området i forbindelse med besøget på landslejren. Landslejrens økonomi ligger i regi af FF ørnetopmøde yrådets første 17 stk. 4 udvalg i denne byrådsperiode omhandlede bosætning, og en af udvalgets anbefaliner, som yrådet siden har støttet, er, at der skal arbejdes med et børnetopmøde. er foreslås nedsat en til at arbejde videre med ideen. : : : : emokratifestival emokrifestial spiller godt sammen med aktiviteter på Ry Højskole,. Ry Højskole er en aktiv deltager i emokratifestival

11 n demokratifestival tager et stærkt afsæt i historien på Himmelbjerget, Hotel emocrazy Sløngeldage Sløngeldagene i Skanderborg er en fin begivenhed, der giver gode oplevelser for de der deltager. er er dog næppe et vækstpotentiale i det dem. Sløngedagene retter sig primært mod lokale og til dels me dkarakter af byfest og med hvad dertil hører. Foreningen e heslige Slønglers klub er aktiv medvirkende, men der er næppe reesourcer til en egentlig vækststrategi. er er begrænset økonomi og resurser til begivenheden. Øl på Øm/Klosterfestival n mulighed? Se sammenhæng med Klosterattraktion. scape Flere festivaller i festivalernes by For at stimulere til at lokale foreninger m.fl. udvikler events og festivaller, foreslår udvalget, at der etableres en underskudsgaranti-fond. : kriterierne for underskudsgaranti. : Underskudsgarantien går alene på. : Underskudsgarantien retter sig mod festivaller og festivallignende arrangmenter. : Udvalget anbefaler, at yrådet lægger xx kr. i fonden.

12 Fremtidig udvikling af turisme og betjening af turister n del af en helhed er arbejdes med den landsdækkende turismestrategi og turistforeningens strategi. usiness Region arhus I dag samarbejder Skanderborg Kommune med andre kommuner i regi af usiness Region arhus om en markedsføringsindsats i Norge. I usiness Region arhus indgår Skanderborg Kommune sammen med bl.a. Silkeborg som det blågrønne bælte Turistservice er arbejdes videre med det på udvalgsmødet den 13. april

13 ndet Konkrete ideer til udvikling Hvordan kan vi løfte turismen i skuldersæsonerne (ydersæsonerne) Se på kommunale retningslinjer mhp. om man ligger hindringer i vejen Hvem hvad hvilken tidshorisont- hvor tager vi fat Teknolgi i oplevelserne t must Meet the locals jf. koncept eller tilslutte sig det irbnb Lokalbutikken Med lokale produkter. Virksomhedsudvikling for lokale producenter. Kan evt. tænkes sammen med osætningspolitikkens udvikling af torvestemninger. Food-tur i Svendborg Vi spiser os gennem byen ved at besøge de mange små butikker og virksomheder, hvor de serverer specialiteter. Turen er en kulinarisk gourmetoplevelse, og I kommer mætte tilbage efter at have hørt de lokale ildsjæle fortælle om de fødevarer, de brænder for. 250 kr. pr. person. Min. antal 8 personer og max antal 30. pers. ooking: Ring Meet the Locals: eller skriv til yernes udvikling som turistoplevelser

14 ilag Faktatal:

Søhøjlandet under åben himmel (version )

Søhøjlandet under åben himmel (version ) Søhøjlandet under åben himmel (version 06032016) Naturen Kulturhistorien Festivalernes by vandre- og pilgrimsruter Himmelbjerget SMUK fest sammenhængende cykelruter Øm Kloster.. Sølund festival Alken Enge.

Læs mere

Søhøjlandet under åben himmel Natur Festivaller Kultur

Søhøjlandet under åben himmel Natur Festivaller Kultur (Version 04052016) Indledning Skanderborg Kommune er et smørhul i det smukke Søhøjland! Den smukke natur og de muligheder som naturen giver for outdoorliv og som ramme for kulturhistoriske oplevelser under

Læs mere

Søhøjlandet under åben himmel

Søhøjlandet under åben himmel Indledning Der er et uudnyttet potentiale for vækst i turismen i Skanderborg Kommune. Denne vækst kan skabes ved at de mange som besøger området kommer igen, at de bliver her lidt længere tid eller gæsterne

Læs mere

Søhøjlandet. under åben himmel

Søhøjlandet. under åben himmel Søhøjlandet under åben himmel Indholdsfortegnelse Indledning 3 Søhøjlandet under åben himmel 3 Udvalgets arbejdsform 4 Udvalgets opgave 4 Udvalgets sammensætning Naturen 5 Outdoor-Center 5 Udvalget anbefaler

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer Vi arbejder for turismen www.bornholm.info/erhverv Hvad gør vi/hvor er vi Vi har 75 fødevareproducerende virksomheder på Bornholm.

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser

V s t. VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 og prioriterede indsatser VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 Det strategiske fundament for VisitSilkeborg VisitSilkeborgs turismestrategi mod 2020 er udarbejdet af: VisitSilkeborg info@silkeborg.com Tlf. 86 82 19 11 www.silkeborg.com

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

SPEJDERNES LEJR I Holstebro uge

SPEJDERNES LEJR I Holstebro uge SPEJDERNES LEJR 2012 I Holstebro uge 30 2012 VISION Spejdernes Lejr giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, forandrer verden og udvikler os selv. Fakta om Lejren 37.300 spejdere deltog på Spejdernes

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN

OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISMESÆSONEN 2015 VELKOMMEN OPSTARTSMØDE TURISTSÆSONEN 2015 16:30 Tjek ind og kaffe 16:35 Velkomst ved Guldkoret, Musikskolen 16:50 Velkomst ved Mikkel Wesselhoff 16:55 Guldborgsund Kommunes

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Remiseområdet ved Varde Vest

Remiseområdet ved Varde Vest Remiseområdet ved Varde Vest Ansøgning om midler til forprojekt til udvikling af remiseområdet centralt i Varde, til fremtidig gavn for byens borgere 1 Ansøgning om forprojekt til Remisen ved Varde Vest

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Aarhus 2017 i Skanderborg Kommune. Kulturhovedstadsåret åbner fra 20. januar Officiel åbning i Aarhus den 21. januar 2017

Aarhus 2017 i Skanderborg Kommune. Kulturhovedstadsåret åbner fra 20. januar Officiel åbning i Aarhus den 21. januar 2017 Kulturhovedstadsåret åbner fra 20. januar Officiel åbning i Aarhus den 21. januar 2017 BØRNEÅBNING 2017 20. januar 2017 åbner børnene Kulturhovedstadsåret. Titusindvis af børn i hele Region Midtjylland

Læs mere

Outdoor Turisme et marked i vækst. Klampenborg, den 3. februar 2016

Outdoor Turisme et marked i vækst. Klampenborg, den 3. februar 2016 Outdoor Turisme et marked i vækst Klampenborg, den 3. februar 2016 Hvorfor er jeg her? Om Naturligt Samspil Politisk baggrund, bl.a.: Den nationale friluftspolitik og det friluftspolitisk idekatalog Regeringens

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. oktober 2010 1. Resume Som en konsekvens af vedtagelsen af Århus Kommunes erhvervsplan Viden til vækst 2010-17-30 besluttede et

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Idéoplæg i bullets til nyt turismeinitiativ på Sydsjælland. /Notat til internt brug 26. april 2017

Idéoplæg i bullets til nyt turismeinitiativ på Sydsjælland. /Notat til internt brug 26. april 2017 Idéoplæg i bullets til nyt turismeinitiativ på Sydsjælland. /Notat til internt brug 26. april 2017 Camønoen har haft stor succes, siden åbningen i juni 2016. Derfor har en lille projektgruppe fra Camp

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Overblik over forandringer til Budget 2017

Overblik over forandringer til Budget 2017 Overblik over forandringer til Budget 2017 Udvalg: Kultur og Sundhedsudvalget Politikområde: Her gives et samlet overblik over forslag til forandringer til budget 2017. Det forudsættes som udgangspunkt,

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismefremmedagen den 12. oktober 2016 Det vi skal

Læs mere

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015

Notat. Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 Notat Bilag 2 - Forslag til aktivitetsplan for 2015 I første halvdel af 2015 startes arbejdet med at udvikle en brandidentitet og de aktiviteter, der i 2015 skal være med til at sætte Assens Kommunes brand

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Det fremtidige arbejde med. Vestkystruten

Det fremtidige arbejde med. Vestkystruten Det fremtidige arbejde med Vestkystruten Henrik Lythe Jørgensen og Peter Ole Sørensen Projekt Rekreative ruter Cyklistforbundet og Dansk Cykelturisme August 2016 Cykelrute i nogenlunde tilstand Der er

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Ringsted som idrætsdestination: Ideer samlet i 10 overskrifter

Ringsted som idrætsdestination: Ideer samlet i 10 overskrifter Ringsted som idrætsdestination Opsamling på Idan Forums kreative proces 31. marts 2016 Projektleder og analytiker Martin Hedal Ringsted som idrætsdestination: Ideer samlet i 10 overskrifter UDGANGSPUNKTET

Læs mere

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Handleplan for indsatsområdet Styrke det rekreative rutenet, så vejen til destinationen bliver sikker og gerne en del af oplevelsen Handleplan (2-årig, 2017-2018).

Læs mere

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017 Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland April 2017 1 Udgangspunkt: Cykling er i vækst Antal cyklende turister 22% Antal overnatninger 5% 2 Vækst i perioden 2008-2014, Danmark VISION I 2020 cykler

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kommunerne og borgerne som innovationsdrivere i cykelturismen God governance for cykelturisme

Kommunerne og borgerne som innovationsdrivere i cykelturismen God governance for cykelturisme Kommunerne og borgerne som innovationsdrivere i cykelturismen God governance for cykelturisme Anne-Mette Hjalager Syddansk Universitet. Hjalager@sam.sdu.dk Kewin Kamelarczyk, Naturturisme I/S kewin.kamelarczyk@svendborg.dk

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet

Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet Forslag til en regional filmfond i hovedstadsområdet - Organisation, administration, forretningsmodel og finansiering København d. 28. juni 2011 Oplægget er skrevet af filmfondsarbejdsgruppen som består

Læs mere

Indsatsområderne retter sig mod den brændende platform for vækst. Hver indsats har fået en farve for status for fremdrift:

Indsatsområderne retter sig mod den brændende platform for vækst. Hver indsats har fået en farve for status for fremdrift: Væksthandleplan status sommer 2016 Indsatsområderne retter sig mod den brændende platform for vækst. Hver indsats har fået en farve for status for fremdrift: Projektet kører som planlagt Projektet kører,

Læs mere

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk

Salg af billetter til arrangementer i Frederikshavn og omegn via www.frederikshavnerbilletten.dk Turistservice 2008. Drive autoriseret grønt Turistbureau: Med skriftlig og mundtlig kvalificeret service og informationsbetjening på dansk, engelsk og tysk samt på de skandinaviske sprog. Servicering af

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning Agenda Program Facilitator 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning 9:10-9:30 Introduktion til projektet og de overordnede mål herunder: Vækstpotentiale i erhvervet Specielle forhold

Læs mere

Borgermøde om Ry bymidte og placering af bibliotek. Onsdag den 6. april 2016 kl på Ry Højskole

Borgermøde om Ry bymidte og placering af bibliotek. Onsdag den 6. april 2016 kl på Ry Højskole Borgermøde om Ry bymidte og placering af bibliotek Onsdag den 6. april 2016 kl. 18.00-20.00 på Ry Højskole 1 PROGRAM 1. Velkomst v. byrådspolitikere Tage Nielsen og Claus Leick 18.00-18.05 2. Proces v.

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Company Profile Presentation

Company Profile Presentation Company Profile Presentation The first bite... Idégrundlag Cookiefactory er et designfællesskab med både butik, webshop og cafe tilknyttet. Ideen bag Cookiefactory er, at det skal være et sted, hvor individuelle

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

23 Forslag om videreførelse og samling af midler til markedsføring af Skanderborg Ko mmunes idrætslige og kulturelle styrker

23 Forslag om videreførelse og samling af midler til markedsføring af Skanderborg Ko mmunes idrætslige og kulturelle styrker Tillægsdagsorden Dato: 03-02-2016 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale 8, Rådhuset, Skanderborg 23 Forslag om videreførelse og samling af midler til markedsføring af Skanderborg Ko mmunes idrætslige

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Centerbyanalyse Kvaliteter og ressourcer. Fremtidens Vejle Centerbyer som vækstdriver Centerbyanalyse

Centerbyanalyse Kvaliteter og ressourcer. Fremtidens Vejle Centerbyer som vækstdriver Centerbyanalyse Centerbyanalyse Kvaliteter og ressourcer Fremtidens Vejle Centerbyer som vækstdriver Centerbyanalyse For 1 år siden 6 % Give (fra 4.266 i 2006 til 4.536 i 2016) 11 % Vejle (fra 49.928 i 2006 til 54.862

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs - det er ikke for fint, og det føles ægte Marts 2016 Forord Halsnæs Kommune ligger i Nordsjælland i det nordvestlige hjørne af Region Hovedstaden. Her ligger

Læs mere