Befolkning: 2,913 mio. Valuta: Liberianske dollars Areal: Km 2 Hovedstad: Monrovia 26,1 indb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkning: 2,913 mio. Valuta: Liberianske dollars Areal: Km 2 Hovedstad: Monrovia 26,1 indb."

Transkript

1 Side 1 af 6 Befolkning: 2,913 mio. Valuta: nske dollars Areal: Km 2 Hovedstad: Monrovia Befolkningstæthed: 26,1 indb./km 2 kan inddeles i 3 geografiske regioner: kystområdet hvor størstedelen af befolkningen bor er fladt og sumpet; den centrale højslette der gennemskæres af mange dale og er dækket af tæt tropisk regnskov; og endelig bjergområdet mod grænsen til Guinea. I den frugtbare kystzone dyrkes ris, kaffe, sukkerrør, kakao og palmeolie. Store nordamerikanske virksomheder ejer desuden større plantager med gummipalmer. Landet er Afrikas største producent af jern. De største miljøproblemer er skovningen og den illegale jagt. Desuden har borgerkrigen medført alvorlige ødelæggelser af miljøet. Folket: De fleste liberianere tilhører folkene mande, kwa og vai, der er underopdelt i 30 etniske grupper. Af disse er de mest betydningsfulde mandingo, kpelle, mendo, kru, gola og bassa. Vai folket udmærker sig ved at have skabt et af kontinentets eneste skriftsprog. De «repatrierede» frigivne nordamerikanske slaver udgør under 5% af befolkningen. Religion: Flertallet praktiserer traditionelle afrikanske religioner. Omkring 15% er muslimer og noget færre kristne. Trods dette er staten officielt kristen. Sprog: Engelsk (officielt), selv om det kun tales af 15% af befolkningen. Resten taler afrikanske sprog. Politiske partier: Kongressen for demokratisk Forandring; Frihedspartiet; Enhedspartiet; Det nationalpatriotiske Parti. Officielt navn: Republic of. Administrativ inddeling: 15 grevskaber Hovedstad: Monrovia, indb. (2010). Andre vigtige byer: Zwedru, indb. og Buchanan, indb. (2002) Regering: Præsidentiel republik. Ellen Johnson-Sirleaf, præsident siden januar Parlamentet har to kamre: deputeretkammeret med 64 pladser, der vælges for en 6 årig periode og senatet med 26 pladser der vælges for en 9 årig periode. Nationaldag: 26. juli (Uafhængighed, 1847) Væbnede styrker: soldater (2002) Det område der i dag er beboedes oprindeligt af 16 forskellige folk. Mod øst og nordøst boede der talte mande - deriblandt mandingo'erne. Efter portugisernes ankomst kom mandingo'erne til at spille en vigtigere rolle. De spredte sig over hele landet som handelsmænd og håndværkere. De var den vigtigste kilde til spredningen af islam i landet.

2 Side 2 af 6 Når man taler om kolonialisme i Afrika, er der få der husker på, at også USA havde sin andel i opdelingen af kontinentet. I 1865 ophævede Abraham Lincoln slaveriet i USA - som led i en svækkelse af syden, som nordstaterne førte krig imod. Men allerede flere årtier før dette havde de frigivne slaver udgjort et socialt problem for de slaveejende godsejere i syd. For at løse det, gik de i gang med at «repatriere» de frigivne slaver - sende dem tilbage til Afrika. Godsejerne havde en forestilling om, at en afrikaner måtte føle sig hjemme, uanset hvor han blev sendt til i Afrika. De planlagde derfor at sende de frigivne slaver til den britiske koloni Sierra Leone. I 1821 købte American Colonization Society til dette formål en strimmel land fra Leone og grundlagde byen Monrovia. Den blev navngivet efter den daværende nordamerikanske præsident James Monroe. Men de fleste frigivne slaver valgte at blive i USA, og kun tidligere slaver rejste til Afrika. Lokalbefolkningen tog ikke særlig venligt mod disse kolonister af en ny type, som både talte europæernes sprog og praktiserede deres religion. Under beskyttelse af nordamerikanske krigsskibe slog de sig ned ved kysten og tilegnede sig de bedste jorder. Gennem lang tid afviste de at have kontakt med «regnskovs-negrene», som de regnede for «vilde». Endnu i dag er det kun 15% af befolkningen der taler engelsk og er kristne. I 1841 døbte Washington området, gav det en forfatning udarbejdet på Harvard University, og udnævnte den første afrikanske guvernør, Joseph J. Roberts. I juli 1847 besluttede en liberiansk kongres der kun repræsenterede de nordamerikanske indvandrere at erklære landet for selvstændigt med Roberts som præsident, samt en forfatning og et flag der lignede USA's. «Kærligheden og friheden bragte os hid», proklamerer det liberianske våbenskjold, men for landets oprindelige befolkning bragte selvstændigheden ikke megen frihed. Gennem årtier var det kun ejerne af jord, der havde stemmeret. De efterkommere efter de tidligere nordamerikanske slaver udgjorde kernen af den lokale herskende klasse og var tæt knyttet til den internationale kapital. Et af de vigtigste eksportprodukter - naturgummiet - var kontrolleret af de nordamerikanske selskaber Firestone og Goodrich, der i 1926 fik en koncession på udvindingen for de næste 99 år. Noget tilsvarende skete med olien, jernet og diamanterne. Modstanden mod disse økonomiske og sociale forhold udløste flere gange invasioner fra USA's side under påskud af at «beskytte demokratiet». Opdagelsen af de store mineralrigdomme i landets undergrund og anvendelsen af det liberianske flag over verdenshandelsflåden udløste en høj økonomisk vækst, der i starten af 1960'erne blev betegnet som et «mirakel». Men «miraklet» kom kun den amerikaniserede del af befolkningen til gode, der til gengæld oplevede betydelig velstandsfremgang. Den politiske stabilitet blev rystet i 1979, da prisstigninger på ris udløste opstand og demonstrationer. Et år senere bragte løjtnant Samuel Doe, William Tolberts regime til fald. Denne blev henrettet sammen med andre medlemmer af sin regering. De politiske partier blev forbudt og forfatningen sat ud af kraft. I 1980 erklærede styret, at det ville indlede en demokratisk åbning, og dette banede vej for en undertegnelse af en låneaftale med IMF. Faldet i eksporten, øgningen i arbejdsløsheden, reduktion af de offentlige og private lønninger samt den tiltagende gældssætning i udlandet kastede landet ud i en krise af omfattende dimensioner. Utilfredsheden i befolkningen tog til, og i afværgede Doe regimet 9 kupforsøg. I 1985 gennemførtes valg. I et klima af politisk bandlysning, beskyldninger om valgsvindel og fængsling af oppositionens ledere fik Doe officielt 50,9 % af stemmerne. De to stærkeste oppositionspartier - s Peoples Party (LPP) og United Peoples Party (UPP) - fik slet ikke lov at deltage i valget.

3 Side 3 af 6 I 1987 stammede størstedelen af statens indtægter fra USA's regering. Supermagten havde vitale interesser i landet, som investeringer for 450 millioner dollars, militærbaser, en sendestation for Voice of America der dækkede området samt kommunikationscentret for de nordamerikanske diplomatiske missioner i Afrika. I maj 1990 gennemførte National Patriotic Front of (NPFL) et angreb på byen Gbarnga, 120 km fra hovedstaden, og det lykkedes i løbet af kort tid guerillabevægelsen at bringe flere punkter i landet under sin kontrol. I juni syntes NPFL ledet Charles Taylor at kunne sejre i løbet af kort tid, men da slaget om Monrovia blev indledt i juli, splittedes fronten, og Independent Patriotic Front of (INPFL) ledet af Prince Johnson opstod. Den 31. juli blev 200 civile flygtninge i en lutheransk mission dræbt af regeringssoldater. I september 1990 blev præsident Samuel Doe dræbt af Johnsons tropper, og i den forvirrende situation der efterfølgende opstod erklærede både Johnson, Taylor, Amos Sawyer og Raleigh Seekie (den tidligere chef for Does præsidentgarde) sig for midlertidige præsidenter. I november dannede Sawyer en provisorisk regering, der blev anerkendt af Côte d'ivoire, Gambia, Nigeria, Burkina Faso og Togo. Samtidig blev der sendt en fredsstyrke bestående af soldater fra Nigeria, fra Ghana og 600 fra Guinea ind i landet. I 1992 blev Taylor tilbudt vicepræsidentposten af Sawyer men afslog. NPFL havde en betydelig del af landet under sin kontrol gennem den Patriotiske Nationalforsamling for Genopbygning. I august kostede et angreb fra United Liberation Movement of for Democracy (ULIMO) på Tubmanburg nord for Monrovia NPFL partisaner livet. I november splittedes ULIMO. Alhaji Kromah der blev beskyldt for tilknytning til de muslimske grupper og Libyens regering, ledede den fraktion, der slog sig ned i Tubmanburg. Raleigh Seekie ledede den fraktion, der blev etableret i Sierra Leone. I juni 1993 gennemførte ULIMO et angreb på flygtningelejren i Kata. Iflg. FN's Højkommissariat for Flygtninge blev 450 personer dræbt under massakren og mange af ligene mishandlet. USA støttede nu, at FN gik ind i konflikten. Dermed var der givet grønt lys for, at Sikkerhedsrådet kunne kræve våbenhvile og indlede en blokade af våbenforsyninger og andre varer til de stridende fraktioner. Kamptræthed og FN's indblanding førte til, at der den 17. juli 1993 kunne undertegnes en fredsaftale i Geneve. De to vigtigste væbnede grupper og Sawyers provisoriske regering blev enige om 7 måneders våbenhvile og gennemførelse af parlamentsvalg. NPFL protesterede gentagne gange over angreb fra ULIMO's side, og borgerkrigen blussede atter op. FN's embargo og den efterfølgende mangel på fødevarer udløste en bølge af overgreb på civilbefolkningen fra guerillaens side. I overensstemmelse med Geneveaftalen blev det i august besluttet at danne et overgangs Statsråd med repræsentanter fra NPFL, ULIMO og Sawyer regeringen. Iflg. den internationale organisation, Læger uden Grænser, led 60% af børnene i de NPFL kontrollerede områder af underernæring og 20% led af sygdomme, der var forårsaget af manglen på protein. I nogle områder dør der 15 børn om dagen. I marts 1994 trådte Statsrådet sammen første gang, men sammensætningen af en ny regering trak ud frem til maj pga. uoverensstemmelser mellem de 3 parter. Imens fortsatte de væbnede sammenstød mellem de rivaliserende væbnede grupper og med fredsstyrken fra de

4 Side 4 af 6 Vestafrikanske staters økonomiske Samarbejdsorganisation (ECOMOG). I december aftalte de 7 grupper der var i væbnet kamp en våbenhvile. Forhandlingerne mellem de involverede parter fortsatte i 1995 og Statsrådets sammensætning blev udvidet, idet Charles Taylor gik ind, og der blev dannet en ny regering. I 1996 brød borgerkrigen atter ud med voldsomme kampe - især i Monrovia. I september overtog Ruth Perry chefposten for Statsrådet, støttet af ECOMOG. Krigen berørte da landets grundlæggende forsyninger, og i august aftalte de vigtigste ledere en ny våbenhvile. Samtidig sendte ECOMOG flere tropper for at sikre opfyldelsen af de aftaler, der var undertegnet i I november 1996 indledte fredsstyrkerne afvæbningen af de rivaliserende fraktioner. Krigen havde da kostet døde og flere hundrede tusinde flygtninge. Præsident- og parlamentsvalget i juli 1997 blev vundet af Charles Taylor med 75,3% af stemmerne. En måned senere overtog han præsidentposten. Hans Nationale Patriotiske Front havde 21 af de 26 pladser i senatet og 49 af de 64 pladser i Repræsentanterne Hus. Præsidenten gennemførte en lov til forsvar for menneskerettighederne og udnævnte en kommission til at overvåge situationen på dette område. Alligevel krævede Amnesty International, at der skulle oprettes en uafhængig domstol til undersøgelse af de menneskerettighedskrænkelser, der havde fundet sted under borgerkrigen. I marts 1998 begyndte de liberianske flygtninge, der opholdt sig i andre lande i Afrika, at lade sig registrere for frivilligt at kunne vende hjem. Alligevel løb planen en alvorlig risiko for ikke at kunne gennemføres pga. manglende bevillinger fra donororganisationerne. Hjælpen måtte også nå frem til interne flygtninge i landet. Præsident Taylor anmodede i juni 1999 Storbritannien om at tilbageholde forsendelserne af våben til Sierra Leone, udfra en argumentation om at våbnene udgjorde en fare for freden i Vestafrika. Til gengæld fordømte Sierra Leone, at liberianske lejesoldater arbejdede for de leonesiske rebeller. Taylor erklærede, at hans land ikke støttede lejesoldaterne, og hvis de blev truffet, blev de anholdt. Samtidig benægtede han, at hans regering sendte våben til rebellerne i Sierra Leone, selv om han indrømmede at deres leder, Foday Sankoh, var en gammel personlig ven. Forholdet mellem regeringen, oppositionen og medierne blev stadig mere anspændt som følge af lukningen af 2 radiostationer i marts Efter at have lukket stationen Veritas, beordrede regeringen den genåbnet i marts, men samtidig krævede den Star Radio lukket for at have udsendt erklæringer fra nordamerikanske diplomater og andre lande, der kritiserede Taylors embedsførelse. 11 oppositionspartier krævede, at regeringen hævede forbuddet. Samtidig hævede Liberas Presseforening en boykot af nyheder om regeringens aktiviteter, som var blevet varslet kort tid forinden som reaktion på den «illegale og vilkårlige» lukning af de 2 radiostationer. Foreningen forklarede den ophævede boykot med, at den havde til formål at fremme «eftersøgningen efter en venskabelig løsning på det spændte forhold mellem de uafhængige medier og regeringen». Ifølge rapporter fra Amnesty International fandt der i 2001 mange overtrædelser af menneskerettighederne sted i. I marts blev 40 studerende der demonstrerede fredeligt mod regeringen på universitetets campus således arresteret, tortureret og voldtaget af sikkerhedsstyrker. Mange studerende blev tvunget til at gå i frivilligt eksil i udlandet. Konflikten mellem regeringen og oprørsbevægelsen LURD (ns United for Reconciliation and Democracy) førte til fordrivelsen af omkring liberianere til interemistiske flygtningelejre. Bevægelsen blev af præsident Taylot beskyldt for at være støttet af Guinea og for at søge at tage kontrol over den nordlige del af landet. Iflg. rapporter fra FN's Flygtningehøjkommissariat, UNHCR og Red Barnet er børn og unge i

5 Side 5 af 6 flygtningelejrene i, Guinea og Sierra Leone blevet udsat for seksuelle overgreb fra 67 ansatte fra over 40 humanitære organisationer - deriblandt også FN organisationer og både nationale og internationale organisationer - samt funktionærer fra de tre landes regeringer. I starten af 2002 spidsedes konflikten mellem regeringen og LURD til, og da bevægelsen i februar begyndte at rykke frem mod hovedstaden, erklærede Taylor landet i undtagelsestilstand og forstærkede krænkelserne af menneskerettighederne. I marts 2003 stod LURD blot 10 km fra Monrovia og stillede som krav for en fredsaftale, at Taylor gik af. Den 4. juni anklagede en domstol i Sierra Leona Taylor for forbrydelser mod menneskeheden og udstedte en international arrestordre. Oprørsbevægelsen kontrollerede da 2/3 af landet, og antallet af dræbte civile kunne tælles i hundreder, men Taylor afviste fortsat at træde tilbage. I juli tilbød Nigerias præsident, Olusegun Obansajo at Taylor kunne få asyl i hans land, og ikke ville blive udleveret til Sierra Leone. Under henvisning til den kaotiske situation for civilbefolkningen gik en fredsbevarende styrke bestående af nigerianske soldater og nordamerikanske marines i august ind i landet. Den 11. august overlod Taylor magten til sin vicepræsident, Moses Blah og forlod landet til et asyl i Nigeria - skønt mange afrikanske lande mente han burde udleveres til Sierra Leone, hvor han stod anklaget for krigsforbrydelser. Han forlod 100 mio. US$ af sin personlige formue og et af de fattigste lande i verden. I Ghana underskrev LURD en fredsaftale. I september oprettede FN styrken UNMIL bestående af fredsbevarende soldater fra overvejende Afrika og Asien. De skal garantere, at den humanitære hjælp kan nå frem, at de flygtninge i nabolandene og de internt fordrevne kan vende hjem. De skal endvidere sikre, at vand-, elektricitets- og kloaksystemerne atter kommer til at fungere, at undervisningen og sundhedsvæsenet atter kommer i gang, at udeblevne lønninger betales og at arbejdsløsheden på 85% bekæmpes. De soldater fra oprørshæren og militæret - deriblandt børn - skal afvæbnes, uddannes og reintegreres i samfundet. Fredsforhandlinger mellem LURD, den tilbageblivende regering og den anden store oprørsbevægelse MODEL førte til en aftale, hvor kompromiskandidaten Gyude Bryant blev udnævnt til præsident fra 14. oktober 2003 og frem til demokratiske valg i FN opbygger i mellemtiden sin fredsstyrke på mand for at sikre den skrøbelige våbenhvile. Den 14. oktober 2003 blev forretningsmanden Gyude Bryant udpeget til præsident. Han blev anset for tilstrækkelig neutral til at lede en forsoningsregering frem til de planlagte valg i oktober I september 2004 indledte UNHCR repatrieringen af flere hundrede tusinde flygtninge fra Sierre Leone, Ghana, Guinea og Cote d'ivoire til deres oprindelsesområder i. Alene i guinea befandt der sig omkring flygtninge. UNHCR gjorde selv opmærksom på, at flygtningene ved deres hjemkomst ville møde et land i ruiner, ødelagte huse, alt for få arbejdspladser og meget få ressourcer til at blive reintegreret i samfundet. FN's fredsbevarende styrker i landet havde allerede indledt afvæbningen af de mange tusinde soldater i byerne, selv om det endnu ikke var besluttet om en tilsvarende afvæbning skulle gennemføres i landområderne. Over soldater og irregulære tropper blev afvæbnet. Efter i september 2005 at have underskrevet en aftale, der lader landets økonomi overvåge af det internationale samfundet - med det formål at begrænse korruptionen - gennemførtes i oktober det første valg siden borgerkrigen. I første valgrunde fik George Weah flest stemmer, fulgt af Ellen Johnson-Sirleaf. Anden runde blev af internationale valgobservatører karakteriseret som «fri og retfærdige», men Weah og hans tilhængere påstod valgsvindel da det blev offentliggjort, at Johnson-Sirleaf med 59,4% af stemmerne havde vundet valget. Hun blev dermed kontinentets første kvindelige præsident. Efter sejren erklærede den nye præsident, at der nu var en mulighed for at «vise kontinentet at kvinder kan regere, og at bidrage til at mit land rejser sig fra de brutale konflikter». Johnson-Sirleaf blev indsat på posten i januar 2006.

6 Side 6 af 6 Kommissionen for sandhed og Forsoning (Thruth and Reconciliation Commission of ) blev nedsat af præsidenten i februar 2006, for - med præsidentens ord - at undersøge «de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og internationale love» der blev begået under borgerkrigen i Ekspræsident Taylor blev i april 2006 udleveret fra Nigeria for at blive retsforfulgt for mindst 17 anklager for overgreb mod menneskeheden under den væbnede konflikt. I juni 2007 erklærede Ombudsmanden John Morlu, at: «denne regering er mindst tre gange mere korrupt end dens forgænger». Anklagerne blev af regeringen karakteriseret som «uretfærdige og uberettigede». Siden sin tiltræden havde Johnston-Sirleaf forsikret, at hendes regering aldrig ville tillade korruption. I juli blev Charles Taylor for første gang stillet for krigsforbryderdomstolen i Haag. Forsoningskommissionen afgav efter 3 års høringer i juli 2009 sin slutrapport. Kommisionen inkluderede Sirleaf på en liste med 50 navne der «ubetinget skal hindres i at varetage offentlige embeder - valgt eller udpeget - for en periode af 30 år, pga. deres tilknytning til de tidligere stridende fraktioner». Den 26. juli undskyldte Sirleaf overfor for at have støttet Charles Taylor, or erklærede at, «da mr. Taylors sande intentioner kom frem, var der ingen mere passioneret modstander af ham end hun». Den 28. august meddelte s parlament at det «om et år må konsultere vore vælgere» for at beslutte om kommissionens anbefalinger skal gennemføres. I 2009 etableredes en særlig domstol til at behandle de mange voldtægtssager i og omkring Monrovia. Guia del Mundo Sidst ajourfrt 3/ Leksikon for det 21. århundrede Internet Index on Africa - relevante links (engelsk) Thruth and Reconciliation Commission of (engelsk) Nyheder på engelsk (Africa News Online) Political ressources on the Net () Amnesty International Annual Report 2010 (engelsk) Amnesty International landerapporter (engelsk) Human Rights Watch World Report 2010 (engelsk) Human Rights Watch landerapporter (engelsk) Lonely Planet rejseinformation (engelsk)

Risiko for forfølgelse fra tidligere medlemmer og ledere af oprørsbevægelser i Liberia og mulighed for beskyttelse

Risiko for forfølgelse fra tidligere medlemmer og ledere af oprørsbevægelser i Liberia og mulighed for beskyttelse 7/2007 DK Risiko for forfølgelse fra tidligere medlemmer og ledere af oprørsbevægelser i Liberia og mulighed Rapport fra fact-finding mission til Monrovia, Liberia 22. 27. april 2007 København, August

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 26. juli 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch.

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch. Menneskerettigheder og krigens regler Lektion / dato Emne / tema r Arbejdsformer Skriftligt arbejde 1. 2/2 2. 4/2 3. 16/2 Introduktion til dilemmaerne og gruppearbejde Fortsat arbejde med de forskellige

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 11 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: kort orientering om situationen i Kobani i det nordlige Syrien. Der er tale om et åbent samråd. Udenrigsministerens

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

P7_TA-PROV(2010)0196 Burma

P7_TA-PROV(2010)0196 Burma P7_TA-PROV(2010)0196 Burma Europa-Parlamentets beslutning af 20. maj 2010 om situationen i Burma/Myanmar Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger om Burma/Myanmar, - der henviser

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Den vestafrikanske republik,

Den vestafrikanske republik, Togo Alliance TOGO Den vestafrikanske republik, Togo, grænser op til Benin mod øst, til Ghana mod vest, til Burkina Faso mod nord og til Guineabugten mod syd. Ved kysten ligger hovedstaden, Lomé, og her

Læs mere

Kultur og samfund. Historie og Politik. Opgaver til Samuel K. Doe. TRIN 3 Opgaver til Charles Taylor

Kultur og samfund. Historie og Politik. Opgaver til Samuel K. Doe. TRIN 3 Opgaver til Charles Taylor Historie og Politik TRIN 3 Opgaver til Charles Taylor Opgave 1: Styreformer Charles Taylor og Samuel Doe kan begge betegnes som diktatorer. Inddel eleverne i grupper og lad dem undersøge forskellige styreformer.

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar

P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar P7_TA-PROV(2012)0142 Situationen i Burma/Myanmar Europa-Parlamentets beslutning af 20. april 2012 om situationen i Burma/Myanmar (2012/2604(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 18-21 i

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3288 - Udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3288 - Udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3288 - Udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 13. januar 2014 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 20.

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

A PERFECT DAY / undervisningsmateriale

A PERFECT DAY / undervisningsmateriale 1 Til læreren A Perfect Day udspiller sig på Balkan i midten af 1990erne. Situationen er stadig meget anspændt, selvom FN-soldater har gjort deres indtog og krigen er ved at blive afviklet. Her møder vi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

Kap Verde. snedker eller elektriker. Eller en videregående uddannelse som for eksempel skolelærer. SKOLESYSTEM

Kap Verde. snedker eller elektriker. Eller en videregående uddannelse som for eksempel skolelærer. SKOLESYSTEM Kap Verde Alliance KAP VERDE Den lille, klippefyldte ø-republik, Kap Verde, ligger i Atlanterhavet ud for Vestafrikas kyst. Befolkningen på 426.998 mennesker bor fordelt på i alt ni øer, der er af vulkansk

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

I have something to tell you 7. 10. klasse

I have something to tell you 7. 10. klasse 7. 10. klasse Land Liberia, 2009 Sprog Engelsk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel I Have Something To Tell You Instruktion Loch Philipps Varighed 15 min Niveau 7.-

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet

FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet FNs Sikkerhedsråd Resolution 1325 (2000) Kvinderådet Niels Hemmingsensgade 10, 2. sal Postboks 1069 1008 København K Telefon 33 12 80 87 Fax 33 12 67 40 Mail: kvr@kvinderaad.dk www.kvinderåådet.dk Introduktion

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Præsidentiel og parlamentarisk styreform

Præsidentiel og parlamentarisk styreform Her er forskellen: Præsidentiel og parlamentarisk styreform Parlamentarisme og præsidentialisme er begge demokratiske styreformer. Men hvad er egentlig forskellen på de to former, der praktiseres i henholdsvis

Læs mere

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt Glasnost og Perestrojka Og sovjetunionens endeligt Gorbatjov vælges 1985: Michael Gorbatjov vælges til generalsekretær 1971: medlem af Centralkomitéen 1978: sovjetisk landbrugsminister 1980: Medlem af

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016

Dan Jørgensen den 28. april 2016 Hvornår: Den 7. juni 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Talepapir Arrangement: Udkast til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AE fra medlem af Folketinget

Læs mere

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer.

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer. Systemskiftet 1901 Det danske demokratiske system er udviklet, siden det blev etableret i 1849. Systemskiftet i 1901 hører til de afgørende ændringer. I første omgang blev denne praksis ikke grundlovsfæstet.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 12.1.2006 B6-0054/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af André Brie og

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Udenrigsudvalget 2013-14 B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Formål DANSK MAROKKANSK FORUM At forklare problematikken omkring den marokkanske sahara. Tættere samarbejdsforhold og dialog og venskab

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.4.2015 B8-0404/2015 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025 Enigt kontinent bag topmøde i Havana. Blot to år efter at CELAC blev grundlagt som en sammenslutning af alle lande i Latinamerika og Caribien, er der skabt resultater, der vækker bitterhed i Washington.

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien Europa-Parlamentets beslutning af 16. februar 2012 om situationen i Syrien (2012/2543(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

P6_TA(2007)0210 Situationen i Nigeria

P6_TA(2007)0210 Situationen i Nigeria P6_TA(2007)0210 Situationen i Nigeria Europa-Parlamentets beslutning af 24. maj 2007 om de nyligt afholdte valg i Nigeria Europa-Parlamentet, - der henviser til erklæringen af 23. april 2007 om de foreløbige

Læs mere

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode Historiefaget.dk: Trekantshandlen Trekantshandlen Trekantshandlen var en handelsrute, hvor våben og forarbejdede varer fra Europa blev bragt til Afrika, slaver fra Afrika til Amerika og endelig sukker,

Læs mere

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den

Jeg forstår spørgsmål M på den måde, at svaret især skal fokusere på den Udenrigsudvalget 2008-09 URU alm. del Svar på Spørgsmål 101 Offentligt NOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 5.N.660. CC: Bilag: Fra: MENA Dato: 2. februar 2009 Emne: Besvarelse af URU samrådsspørgsmål

Læs mere

SUDAN. En krig, en fred en ny. Jacob Nue Sønderstrup og Laura Thatt. mulighed. Danmark. Nødhjælp og udvikling

SUDAN. En krig, en fred en ny. Jacob Nue Sønderstrup og Laura Thatt. mulighed. Danmark. Nødhjælp og udvikling SUDAN En krig, en fred en ny mulighed Jacob Nue Sønderstrup og Laura Thatt I Nødhjælp og udvikling Danmark SUDAN En krig, en fred en ny mulighed I Nødhjælp og udvikling Danmark SUDAN En krig, en fred en

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Forsvarsministerens tale om Dansk forsvars internationale rolle i relation til menneskerettigheder Søndag den 1. maj 2005 på Amnesty International s landsmøde. Jeg vil gerne indlede med at sige tak til

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3513 udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3513 udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 Rådsmøde 3513 udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2017-6 Center for Europa og Nordamerika Den 4. januar 2017 Rådsmøde (udenrigsanliggender) den 16.

Læs mere

Den vestafrikanske republik, op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten

Den vestafrikanske republik, op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten Mali Alliance MALI Den vestafrikanske republik, Mali, grænser op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten og Guinea mod syd samt Senegal og Mauretanien mod vest. Hovedstaden

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT OM DEN POLITISKE OG MENNESKERETLIGE SITUATION I SUDAN OG DARFUR

BAGGRUNDSNOTAT OM DEN POLITISKE OG MENNESKERETLIGE SITUATION I SUDAN OG DARFUR BAGGRUNDSNOTAT OM DEN POLITISKE OG MENNESKERETLIGE SITUATION I SUDAN OG DARFUR I. Den politiske situation A. Baggrund Bruxelles, november 2007 Sudanesiske borgerkrige I 1983 udbrød anden borgerkrig i Sudan,

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak af Tonny Brems Knudsen Politikens kronik 22.3.2003 Med støtte fra sine nærmeste allierede har USA igennem de seneste par måneder forsøgt at overtale FN s

Læs mere

Når demokrati ikke er vejen frem: Valg i kølvandet på borgerkrige

Når demokrati ikke er vejen frem: Valg i kølvandet på borgerkrige Når demokrati ikke er vejen frem: Valg i kølvandet på borgerkrige Bertel Teilfeldt Hansen Krige mellem stater bliver sjældnere og sjældnere, og på mange måder er det internationale samfund i dag fredeligere

Læs mere

Flygtninge fra Afghanistan. 08.03.2011 Flygtninge fra Afghanistan oplæg 5. marts 2011 Side 1

Flygtninge fra Afghanistan. 08.03.2011 Flygtninge fra Afghanistan oplæg 5. marts 2011 Side 1 Flygtninge fra Afghanistan 08.03.2011 Side 1 Side 2 Side 3 Afghanistan siden 1979 > 1979-1988: Sovjets invasion > 1988-1996: Borgerkrig > 1996: Taleban overtager magten i Kabul, erobrer 90 % af landet

Læs mere

Fred og konflikter i Myanmar

Fred og konflikter i Myanmar Fred og konflikter i Myanmar Myanmar sidste fem år: 2012: Våbenhvile for den længste væbnede konflikt i det 20 ende århundrede. 2012-2015: Første demokratiske valg i årtier. 2015: Aung San Suu Kyi s parti

Læs mere

Den Franske Menneskerettighedserklæring 1789

Den Franske Menneskerettighedserklæring 1789 Den Franske Menneskerettighedserklæring 1789 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning og problemformulering...3 Omstændighederne optil vedtagelsen af den franske menneskerettighedserklæring..

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER SYDLIGE PARTNERE Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter ti af EU's naboer i det østlige og sydlige Middelhavsområde: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Israelsk ekspansion [... ] Israelsk kontrol og palæstinensisk modstand

Israelsk ekspansion [... ] Israelsk kontrol og palæstinensisk modstand 23.03.2017 [... ] Israelsk kontrol og palæstinensisk modstand I løbet af totusind-tallet forværres situationen gradvis. Palæstinenserne var skuffet over, at staten som de var blevet lovet i Oslo-aftalen

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Undervisning i brugen af Cornell-noten

Undervisning i brugen af Cornell-noten Undervisning i brugen af Cornell-noten I denne lektion arbejder I med at skrive for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge Cornell-noten til at Eleverne får et Cornell-noteark og udfylder det

Læs mere

PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT.

PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT. PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT. Da USA s præsident Buch i 2001 erklærede krig mod terror forandrede det verden. Dog ikke til det bedre. Det myldrede frem med navne på personer og organisationer, som

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1249/2016 21.11.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Flygtningehjælp Dagens program > Flygtninges ankomst til Danmark

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Winter is coming... Højland mod lavland

Winter is coming... Højland mod lavland Winter is coming... I over to måneder har det sydlige Nepal været hærget af protester mod en ny forfatning. Grænsen til Indien er lukket, og nepaleserne lider under en akut mangel på brændstof og medicin.

Læs mere

Bali. Marcus Oxbøll 9. August 2016

Bali. Marcus Oxbøll 9. August 2016 Bali Marcus Oxbøll 9. August 2016 1. Hvor mange indbyggere er der på Bali? Svar: Der bor 4,225,384 mennesker på Bali. (2014) 2. Hvad er deres tro? Svar: De har i alt fem forskellige religioner: Hinduer

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 9.2.2015 B8-0123/2015 } B8-0133/2015 } RC1 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4 til erstatning af beslutningsforslag fremsat

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND

KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND KONGEN I NYE KLÆDER DE UNGES KAMP FOR EN FAIR FREMTID I SWAZILAND Tema Mobilisering af ungdommen i Swaziland til at kæmpe for deres ret til job og uddannelse, og for en forandring af systemet fra enevældigt

Læs mere