HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin"

Transkript

1 HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejlednin

2 HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejledning

3 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse, undtagen hvis det er tilladt ifølge loven om ophavsret. Adobe- og Acrobat-logoerne er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP og Windows 2000 er varemærker tilhørende Microsoft Corporation og registreret i USA. Intel og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation. Energy Star og Energy Star-logoet er mærker tilhørende United States Environmental Protection Agency og registreret i USA. Publikationsnummer: Q Februar 2006 Bemærkning De eneste garantier for HP's produkter og tjenester gives i erklæringen om udtrykkelig garanti, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri skal opfattes som udgørende en ekstra garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Hewlett-Packard Company er ikke ansvarlig for indirekte eller afledt skade i forbindelse med eller som følge af udformningen, ydelsen eller anvendelsen af dette dokument og det programmateriale, som det beskriver. Bemærk! Lovgivningsmæssige oplysninger finder du i Tekniske oplysninger. Mange steder er det ikke lovligt at kopiere følgende enheder. I tilfælde af tvivl kontakt først en juridisk rådgiver. Officielle papirer og dokumenter: Pas Immigrationsdokumenter Udvalgte militærdokumenter Id-badges, kort eller distinktioner Statslige stempler: Poststempler Indkøbskuponer Check eller bankanvisning fra statslige institutioner Papirvaluta, rejsechecks eller pengeanvisninger Indskudsbevis Arbejde beskyttet af ophavsret Sikkerhedsoplysninger Advarsel! Udsæt ikke produktet for regn eller andre former for fugt, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Følg altid grundlæggende retningslinjer for sikkerhed ved brug af dette produkt for at mindske risikoen for skader som følge af brand eller elektrisk stød. Advarsel! Potentiel fare for elektrisk stød 1. Læs og forstå alle instruktioner i installationsvejledningen. 2. Brug kun en jordforbundet stikkontakt, når enheden forbindes til en strømkilde. Spørg en kvalificeret elektriker, hvis du ikke ved, om stikkontakten er jordforbundet. 3. Læs alle advarsler og instruktioner på produktet. 4. Fjern dette produkt fra stikkontakten før rengøring. 5. Installer ikke eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand, eller når du er våd. 6. Installer produktet på en fast, stabil overflade. 7. Installer produktet et beskyttet sted, hvor ingen kan træde på eller falde over netledningen, og hvor netledningen ikke beskadiges. 8. Se Fejlfinding Hjælp på skærmen, hvis produktet ikke fungerer normalt. 9. Der er ingen dele inde i produktet, som du selv kan servicere. Serviceeftersyn skal foretages af fagligt kvalificeret personale. 10. Brug produktet i et lokale med god udluftning. 11. Brug kun den strømadapter, der er leveret af HP. Advarsel! Dette udstyr fungerer ikke ved strømsvigt.

4 Indhold 1 Oversigt over HP All-in-One...3 Et hurtigt overblik over HP All-in-One...3 Knapperne på kontrolpanelet...4 Oversigt over statuslamper Her finder du yderligere oplysninger...7 Kilder med oplysninger Oplysninger om tilslutning...9 Understøttede forbindelsestyper...9 Tilslutning via USB-kabel...9 Brug af printerdeling Ilægning af originaler og papir...11 Ilægning af originaler...11 Valg af papir til udskrivning og kopiering...11 Ilægning af papir...13 Undgåelse af papirstop Udskrivning fra computeren...19 Udskrivning fra et program...19 Annullering af et udskriftsjob Brug af kopifunktionerne...21 Fremstilling af en kopi...21 Angivelse af papirtype til kopiering...21 Fremstilling af flere kopier af samme original...21 Annullering af kopiering Brug af scanningsfunktionerne...23 Scanning af et billede...23 Afbrydelse af scanning Vedligeholdelse af HP All-in-One...25 Rengøring af HP All-in-One...25 Udskrivning af en selvtestrapport...26 Arbejde med blækpatroner Bestilling af forbrugsvarer...35 Bestilling af papir eller andre medier...35 Bestilling af blækpatroner...35 Bestilling af andre forsyninger Oplysninger om fejlfinding...37 Visning af filen Vigtigt...38 Fejlfinding i forbindelse med installation...38 Fejlfinding i forbindelse med drift HP garanti og support...49 Garanti...49 Sådan får du support og andre oplysninger fra internettet...51 Før du kontakter HP-kundesupport...51 Adgang til serienummer og service-id Opkald i Nordamerika under garantiperioden...52 Opkald fra andre dele af verden...52 Brugervejledning 1

5 Forberedelse af HP All-in-One til forsendelse...54 Emballering af HP All-in-One Tekniske oplysninger...57 Systemkrav...57 Papirspecifikationer...57 Udskriftsspecifikationer...59 Kopispecifikationer...60 Scanningsspecifikationer...60 Fysiske specifikationer Strømspecifikationer...60 Miljøspecifikationer...60 Akustiske oplysninger...60 Miljømæssigt produktovervågningsprogram...61 Regulative bemærkninger Indeks HP Deskjet F300 All-in-One series

6 1 Oversigt over HP All-in-One Du kan tage kopier hurtigt og let med HP All-in-One uden at tænde computeren. Du kan også bruge HP All-in-One til at udskrive og scanne fotos og tekstdokumenter vha. det program, der blev installeret på computeren ved installation. Et hurtigt overblik over HP All-in-One Knapperne på kontrolpanelet Oversigt over statuslamper Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One Etiket Beskrivelse 1 Kontrolpanel 2 Inputbakke 3 Bakkeforlænger 4 Papirbreddestyr 5 Dæksel til blækpatroner 6 Glasplade 7 Lågets underside 8 Bagdæksel 9 Bageste USB-port 10 Nettilslutning Brugervejledning 3

7 Kapitel 1 Oversigt over HP All-in-One Knapperne på kontrolpanelet Etiket Ikon Navn og beskrivelse 1 Tændt: Tænder og slukker HP All-in-One. Knappen Tændt lyser, når HP All-in-One er tændt. Indikatoren blinker under udførelse af et job. Når HP All-in-One er slukket, bruger den stadig en smule strøm. Sluk enheden, og tag stikket ud for at afbryde strømforsyningen til HP All-in-One helt. 2 Indikatoren Kontrollér papir: Angiver, at du skal ilægge papir eller udbedre papirstop. 3 Indikatoren Kontrollér blækpatron: Angiver, at du skal sætte blækpatronen i igen, udskifte blækpatronen eller lukke dækslet til blækpatronerne. 4 Annuller: Stopper et udskrivnings-, kopi- eller scanningsjob. 5 Kopier: Angiver antallet af kopier, der skal udskrives. 4 HP Deskjet F300 All-in-One series

8 (fortsat) Etiket Ikon Navn og beskrivelse Tip! Du kan angive op til ni kopier af en original fra kontrolpanelet. Hvis du imidlertid slutter HP All-in-One til en computer, kan du bruge programmet HP Photosmart til at angive flere kopier. Hvis du tager mere end ni kopier af en original fra programmet HP Photosmart, vises kun det sidste ciffer af antallet på kontrolpanelet. Hvis du f.eks. tager 25 kopier, står der 5 på displayet. 6 Almindeligt papir: Ændrer papirtypeindstillingen til almindeligt papir. Det er standardindstillingen for HP All-in-One. Oversigt over HP All-in-One 7 Fotopapir: Ændrer papirtypeindstillingen til fotopapir. Kontroller, at der ligger fotopapir i inputbakken. 8 Start kopi, Sort: Starter en sort/hvid kopiering. I visse situationer (f.eks. efter udbedring af papirstop) får denne knap udskrivningen til at fortsætte. 9 Start kopi, Farve: Starter et kopieringsjob i farver. I visse situationer (f.eks. efter udbedring af papirstop) får denne knap udskrivningen til at fortsætte. 10 Scan: Starter scanning af den original, der ligger på glaspladen. Oversigt over statuslamper En række indikatorer viser status for HP All-in-One. Etiket Beskrivelse 1 Knappen Tændt 2 Indikatoren Kontrollér papir 3 Indikatoren Kontrollér blækpatron 4 Papirtypeindikatorer (til knapperne Almindeligt papir og Fotopapir) Brugervejledning 5

9 Kapitel 1 Oversigt over HP All-in-One Indikatorstatus I den følgende tabel beskrives en række almindelige situationer, og det forklares, hvad indikatorerne betyder. Alle indikatorer er slukkede. Indikatoren Tændt og én af papirtypeindikatorerne er tændt. Hvad det betyder HP All-in-One er slukket. Tryk på knappen Tændt for at tænde enheden. HP All-in-One er klar til udskrivning, scanning eller kopiering. Indikatoren Tændt blinker. Indikatoren Tændt blinker hurtigt i 3 sekunder og lyser derefter konstant. Indikatoren Tændt blinker i 20 sekunder og lyser derefter konstant. HP All-in-One udskriver, scanner, kopierer eller justerer blækpatronerne. Du har trykket på en knap, mens HP All-in- One udskriver, scanner, kopierer eller justerer blækpatronerne. Du har trykket på knappen Scan, og computeren reagerede ikke. Indikatoren Kontrollér papir blinker. HP All-in-One er løbet tør for papir. Papirstop i HP All-in-One. Indstillingen for papirstørrelse svarer ikke til den papirstørrelse, der er registreret i inputbakken. Indikatoren Kontrollér blækpatron blinker. Dækslet til blækpatronerne er åbent. Blækpatronerne mangler eller er ikke sat korrekt i. Du har ikke fjernet tapen fra blækpatronen. Blækpatronen er ikke beregnet til HP Allin-One. Blækpatronen kan være defekt. Indikatorerne Tændt, Kontrollér papir og Kontrollér blækpatron blinker. Alle indikatorer blinker. Scannerfejl. Sluk HP All-in-One, og tænd den igen. Kontakt HP Support, hvis det ikke løser problemet. Der er opstået en alvorlig fejl på HP All-in-One. 1. Sluk HP All-in-One. 2. Tag netledningen ud af stikket. 3. Vent et minut, og sæt derefter netledningen i stikket igen. 4. Tænd HP All-in-One igen. Hvis problemet ikke er løst, skal du kontakte HP Support. 6 HP Deskjet F300 All-in-One series

10 2 Her finder du yderligere oplysninger Du kan få adgang til forskellige ressourcer (både trykt og online) med oplysninger om opsætning og brug af HP All-in-One. Kilder med oplysninger Installationsvejledning HP Photosmart 2600 series printer User Guide Installationsvejledningen indeholder oplysninger om konfiguration af HP All-in-One og installation af software. Følg procedurerne i installationsvejledningen i den angivne rækkefølge. Se Fejlfinding i sidste afsnit af installationsvejledningen eller Oplysninger om fejlfinding i denne vejledning, hvis du får problemer under konfigurationen. Brugervejledning Denne vejledning indeholder oplysninger om, hvordan du bruger HP All-in-One, herunder tip om fejlfinding og trinvise instruktioner. Den indeholder yderligere opsætningsvejledninger som et supplement til vejledningen i installationsvejledningen. Her finder du yderligere oplysninger HP Photosmart-præsentation (Windows) HP Photosmart-præsentationen er en sjov og interaktiv måde, hvorpå du kan få et hurtigt overblik over den software, der følger med HP All-in-One. Den indeholder oplysninger om, hvordan du bruger det program, du installerede sammen med HP All-in-One, til at redigere, arrangere og udskrive fotos. Hjælp på skærmen Online Hjælp indeholder detaljerede oplysninger om funktioner på HP All-in-One, som ikke findes i denne brugervejledning, herunder funktioner, som kun er tilgængelige via det program, du installerede sammen med HP All-in-One. Hjælp til HP Photosmart Software (Windows) Emnet Få mest muligt ud af hjælpen indeholder oplysninger om, hvordan du bruger online Hjælp til af finde oplysninger om brug af HP Photosmart eller HP All-in-One. Emnet indeholder endvidere oplysninger om, hvordan du får vist animerede Brugervejledning 7

11 Kapitel 2 (fortsat) videoer med de mest almindelige opgaver, du kan udføre med softwaren og enheden. I emnet Få trinvise instruktioner får du oplysninger om brugen af HP Photosmart-softwaren sammen med HP All-in- One. I emnet Find ud af, hvad du kan gøre får du yderligere oplysninger om de praktiske og kreative ting, du kan gøre med HP Photosmart-softwaren og HP All-in-One. Se emnet Fejlfinding og support, hvis du har brug for yderligere assistance eller vil se, om der er kommet opdateringer til HP-softwaren. Her finder du yderligere oplysninger HP Photosmart Mac Hjælp (Mac) Via emnet Hvordan gør jeg? får du adgang til animerede videoer, der viser, hvordan du udfører de mest almindelige opgaver. Emnet Kom godt i gang indeholder oplysninger om at importere, ændre og dele billeder. Emnet Brug af Hjælp indeholder oplysninger om, hvordan du finder oplysninger i online Hjælp. Vigtigt Filen Vigtigt indeholder de seneste oplysninger, som muligvis ikke findes i andre publikationer. Installer softwaren for at få adgang til filen Vigtigt. Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp og support fra HP's websted. Dette websted tilbyder teknisk support, drivere, forbrugsvarer og oplysninger om bestilling. 8 HP Deskjet F300 All-in-One series

12 3 Oplysninger om tilslutning HP All-in-One er udstyret med en USB-port, så du kan slutte den direkte til en computer vha. et USB-kabel. Du kan også dele din printer via et eksisterende Ethernet-netværk ved at bruge en computer som printserver. Understøttede forbindelsestyper Tilslutning via USB-kabel Brug af printerdeling Understøttede forbindelsestyper Beskrivelse Anbefalet antal tilsluttede computere for at opnå den optimale ydeevne Understøttede softwarefunktioner Installationsvejledning USB-forbindelse Printerdeling Én computer tilsluttet med et USB-kabel til den bageste USB 1.1 full speed-port på HP All-in-One. Porten er kompatibel med 2.0 high speedhardware. Fem. Værtscomputeren skal altid være tændt, for at der kan udskrives fra de andre computere. Alle funktioner understøttes. Alle funktioner understøttes på værtscomputeren. Fra de andre computere understøttes kun udskrivning. Følg installationsvejledningen for at få detaljerede oplysninger. Følg vejledningen i Brug af printerdeling. Oplysninger om tilslutning Tilslutning via USB-kabel Installationsvejledningen, der fulgte med HP All-in-One, indeholder en detaljeret vejledning i brug af et USB-kabel til at slutte en computer til USB-porten bag på enheden. Brug af printerdeling Hvis computeren er tilsluttet et netværk, og en anden computer på netværket har en HP All-in-One tilsluttet via et USB-kabel, kan du udskrive til denne printer ved hjælp af printerdeling. Den computer, der er direkte tilsluttet til HP All-in-One, fungerer som vært for printeren og har fuld softwarefunktionalitet. Den anden computer, der kaldes en Brugervejledning 9

13 Kapitel 3 klient, har kun adgang til udskrivningsfunktionerne. Øvrige funktioner skal udføres fra værtscomputeren eller fra kontrolpanelet på HP All-in-One. Sådan aktiveres printerdeling på en Windows-pc Se i brugervejledningen, der fulgte med computeren, eller online Hjælp i Windows. Oplysninger om tilslutning Sådan aktiveres printerdeling på en Mac 1. Følg fremgangsmåden nedenfor på både klient- og værtscomputere: a. Klik på System Preferences (Systempræferencer) i Dock'en, eller vælg System Preferences (Systempræferencer) i Apple-menuen. Dialogboksen System Preferences (Systempræferencer) vises. b. Klik på Sharing (Deling) i området Internet & Network (Internet & netværk). c. Klik på Printer Sharing (Printerdeling) under fanen Services (Tjenester). 2. Følg fremgangsmåden nedenfor på værtscomputeren: a. Klik på System Preferences (Systempræferencer) i Dock'en, eller vælg System Preferences (Systempræferencer) i Apple-menuen. Dialogboksen System Preferences (Systempræferencer) vises. b. Klik på Print & Fax i området Hardware. c. Gør ét af følgende afhængigt af dit operativsystem: (OS eller 10.3.x) Marker afkrydsningsfeltet Share my printers with other computers (Del mine printere med andre computere) under fanen Printing (Udskrivning). (OS 10.4.x) Klik på Sharing (Deling), marker afkrydsningsfeltet Share this printer with other computers (Del denne printer med andre computere), og vælg den printer, der skal deles. 10 HP Deskjet F300 All-in-One series

14 4 Ilægning af originaler og papir Du kan lægge mange forskellige papirtyper og -størrelser i HP All-in-One, herunder Letter- eller A4-papir, fotopapir, transparenter og konvolutter. Ilægning af originaler Valg af papir til udskrivning og kopiering Ilægning af papir Undgåelse af papirstop Ilægning af originaler Du kan kopiere eller scanne originaler i op til Letter- eller A4-størrelse ved at lægge dem på glaspladen. Sådan lægges en original på glaspladen 1. Løft låget på HP All-in-One. 2. Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden nedad mod glaspladen. Tip! Yderligere oplysninger om placering af originaler finder du i vejledningen, der er præget under glaspladen. 3. Luk låget. Valg af papir til udskrivning og kopiering Du kan bruge mange typer og størrelser papir i HP All-in-One. Gennemgå anbefalingerne i det følgende for at opnå den bedste udskrifts- og kopikvalitet. Når du ændrer papirtype eller -størrelse, skal du huske også at ændre indstillingerne. Anbefalet papir til udskrivning og kopiering Papirtyper, der bør undgås Ilægning af originaler og papir Brugervejledning 11

15 Kapitel 4 Anbefalet papir til udskrivning og kopiering Hvis du ønsker den bedst mulige papirkvalitet, anbefaler HP at bruge HP-papirtyper, der er særligt beregnet til den type projekt, du vil udskrive. Hvis du f.eks. udskriver fotos, skal du lægge fotopapir af typen HP Premium eller HP Premium Plus i inputbakken. Bemærk! 1 Denne enhed understøtter papirstørrelserne 10 x 15 cm med fane, A4, Letter og Legal (kun USA). Bemærk! 2 Hvis du vil udskrive uden rammer, skal du bruge 10 x 15 cm papir med fane. HP All-in-One udskriver helt ud til kanten på tre af papirets sider. Når du fjerner fanen fra den fjerde side, har du en udskrift uden rammer. Gå til hvis du skal bestille HP-papir eller andre forbrugsvarer. Vælg dit land/område, hvis du bliver bedt om det, følg vejledningen på skærmen for at vælge det ønskede produkt, og klik derefter på et link til shopping. Bemærk! Denne del af HP-webstedet findes p.t. kun i en engelsk udgave. Papirtyper, der bør undgås Papir, der er for tyndt eller for tykt, papir med en glat struktur eller papir, der nemt kan strækkes, kan forårsage papirstop. Hvis du bruger papir, der har en kraftig struktur, eller som ikke optager blæk, kan det medføre, at udskrevne billeder får pletter, udtværede farver eller ikke udfyldes helt. Ilægning af originaler og papir Papir, du bør undgå i forbindelse med udskrifts- og kopijob Alle papirstørrelser, der ikke er angivet i kapitlet Tekniske specifikationer. Du kan finde yderligere oplysninger i Tekniske oplysninger. Papir med udskæringer eller perforeringer (medmindre de er specielt beregnet til brug med HP-inkjet-produkter). Papirmateriale med kraftig struktur, som f.eks. hør. På disse papirtyper bliver udskriften muligvis ujævn, og blækket kan løbe ud. Ekstremt glatte, skinnende eller bestrøgne papirtyper, der ikke er udviklet specifikt til HP All-in-One. De kan forårsage papirstop i HP All-in-One eller afvise blækket. Flerdelte formularer, f.eks. dublikater og triplikater. De kan krølle eller sætte sig fast, og der er stor sandsynlighed for, at blækket tværes ud. Konvolutter med hægter eller ruder. De kan sætte sig fast i rullerne og forårsage papirstop. Bannerpapir. 10 x 15 cm fotopapir uden faner. Yderligere papityper, der skal undgås ved kopiering Konvolutter. Andre transparenter end HP Premium Inkjet-transparenter eller HP Premium Plus Inkjettransparenter. 12 HP Deskjet F300 All-in-One series

16 Overføringer. Lykønskningskortpapir. Ilægning af papir I dette afsnit beskrives fremgangsmåden for ilægning af forskellige papirtyper og - størrelser i HP All-in-One til kopiering eller udskrivning. Tip! Du kan undgå iturevet papir og krøllede eller bøjede kanter ved at opbevare alt papir fladt og indpakket. Ekstreme ændringer i temperatur og fugtighed kan medføre krøllet papir, der ikke fungerer godt i HP All-in-One, hvis papiret ikke er opbevaret korrekt. Ilægning af papir i fuld størrelse Ilægning af fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm Ilægning af konvolutter Ilægning af andre papirtyper Ilægning af papir i fuld størrelse Du kan lægge mange forskellige slags papir i Letter- eller A4-størrelse i inputbakken på HP All-in-One. Sådan ilægges papir i fuld størrelse 1. Skub papirbreddestyret til den yderste position. 2. Bank papirstakken let på en jævn overflade, så papirkanterne flugter, og kontroller derefter papiret på følgende måde: Der må ikke være iturevet eller støvet papir og krøllede eller bøjede kanter. Kontroller, at alt papiret i stakken er af samme størrelse og type. 3. Læg papirstakken i inputbakken med den korte side fremad og udskriftssiden nedad. Skub papirstakken fremad, indtil den ikke kan komme længere. Ilægning af originaler og papir Brugervejledning 13

17 Kapitel 4 Forsigtig! Kontroller, at HP All-in-One er standset og lydløs, når du lægger papir i inputbakken. Hvis HP All-in-One benytter blækpatronerne eller på anden måde er i gang med en opgave, er papirstoppet inde i enheden muligvis ikke på plads. Derved kan papiret blive skubbet for langt ind, hvilket medfører, at HP All-in-One kører blanke sider ud. Tip! Hvis du bruger papir med brevhoved, skal du indsætte den øverste kant af papiret først med udskriftssiden nedad. Yderligere oplysninger om at ilægge papir i fuld størrelse og papir med brevhoved finder du i diagrammet, der er indgraveret i bunden af inputbakken. 4. Skub papirbreddestyret indad, indtil det stopper langs papirets kanter. Undgå at lægge for meget papir i inputbakken, og sørg for, at papirstakken kan være i inputbakken og ikke er højere end papirbreddestyrene. 5. Vip bakkeforlængeren op mod dig selv. Ilægning af originaler og papir Ilægning af fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm Du kan lægge 10 x 15 cm fotopapir i inputbakken på HP All-in-One. Du opnår de bedste resultater ved at bruge 10 x 15 cm HP Premium Plus-fotopapir eller HP Ekstra fint fotopapir, blankt med fane. 14 HP Deskjet F300 All-in-One series

18 Bemærk! Ved udskrivning uden ramme understøtter HP All-in-One kun papirstørrelserne 10 x 15 cm med fane. Tip! Du kan undgå iturevet papir og krøllede eller bøjede kanter ved at opbevare alt papir fladt og indpakket. Ekstreme ændringer i temperatur og fugtighed kan medføre krøllet papir, der ikke fungerer godt i HP All-in-One, hvis papiret ikke er opbevaret korrekt. Sådan lægges fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm i inputbakken 1. Fjern alt papir fra inputbakken. 2. Læg stakken med fotopapir yderst i højre side af inputbakken med den korte side fremad og udskrivningssiden nedad. Skub stakken med fotopapir fremad, indtil den ikke kan komme længere. Ilæg papiret, så fanerne er tættest på dig. Tip! Yderligere oplysninger om at ilægge fotopapir i lille størrelse finder du ved at se vejledningen, der er indgraveret i bunden af inputbakken til ilægning af fotopapir. 3. Skub papirbreddestyret indad, indtil det stopper langs papirets kanter. Undgå at lægge for meget papir i inputbakken, og sørg for, at papirstakken kan være i inputbakken og ikke er højere end papirbreddestyrene. Du opnår de bedste resultater, hvis du angiver papirtype og papirstørrelse, før du går i gang med at kopiere eller udskrive. Ilægning af konvolutter Du kan lægge en eller flere konvolutter i inputbakken på HP All-in-One. Brug ikke blanke eller prægede konvolutter eller konvolutter med hægter eller ruder. Bemærk! Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du formaterer teksten til udskrivning på konvolutter, i tekstbehandlingsprogrammets Hjælp. Du kan overveje at bruge en etiket til returadressen på konvolutter for at opnå de bedste resultater. Sådan ilægges konvolutter 1. Fjern alt papir fra inputbakken. 2. Læg en eller flere konvolutter helt ud i højre side af inputbakken, så konvolutklapperne vender opad mod venstre. Skub konvolutstakken fremad, indtil den ikke kan komme længere. Ilægning af originaler og papir Brugervejledning 15

19 Kapitel 4 Tip! Yderligere oplysninger om at ilægge konvolutter finder du i diagrammet, der er indgraveret i bunden af inputbakken. 3. Skub papirbreddestyrene ind mod stakken med konvolutter, indtil de ikke kan komme længere. Overfyld ikke inputbakken, kontroller, at stakken af konvolutter passer i inputbakken og ikke er højere end toppen af papirbreddestyret. Ilægning af andre papirtyper Følgende papirtyper kræver særlig opmærksomhed på korrekt ilægning. Bemærk! Ikke alle papirstørrelser og -typer er tilgængelige i forbindelse med alle funktioner på HP All-in-One. Visse papirstørrelser og -typer kan kun bruges, hvis du starter et udskriftsjob fra dialogboksen Udskriv i et program. De kan ikke bruges til kopiering. Papir, der kun kan anvendes til udskrivning fra et program, er markeret. HP Premium Inkjet-transparenter og HP Premium Plus Inkjet-transparenter Ilæg transparenten, så den hvide transparentstrimmel (med pile og HP logoet) er øverst og indføres i bakken først. Bemærk! HP All-in-One kan ikke automatisk registrere papirstørrelsen eller -typen. Du opnår de bedste resultater ved at indstille papirtypen til transparenter, inden du udskriver eller kopierer på transparenter. HP Overføringspapir (kun til udskrivning) 1. Overføringsarket skal være helt glat, inden det bruges; ilæg ikke krøllede ark. Ilægning af originaler og papir Tip! Du undgår bøjede ark, hvis du opbevarer overføringspapiret i originalindpakningen, indtil det skal bruges. 2. Find den blå stribe på den side af overføringspapiret, der ikke skal udskrives på, og før derefter manuelt et ark ad gangen ind i inputbakken med den blå stribe opad. HP Lykønskningskort, HP Fotolykønskningskort eller HP Lykønskningskort med struktur (kun til udskrivning) Læg en lille stak HP Lykønskningskort i inputbakken med udskriftssiden nedad, Skub stakken med kort fremad, indtil den ikke kan komme længere. 16 HP Deskjet F300 All-in-One series

20 Tip! Sørg for at ilægge det område, der skal udskrives på, først med forsiden nedad. HP Inkjet-etiketter (kun til udskrivning) 1. Brug altid Letter- eller A4-etiketark, der er designet til brug sammen med HP Inkjet-produkter (f.eks. HP-etiketter), og kontroller, at etiketterne ikke er over to år gamle. Etiketter på ældre ark kan gå af, når papiret trækkes gennem HP Allin-One, og efterfølgende medføre papirstop. 2. Luft etiketstakken for at sikre, at ingen af arkene klistrer sammen. 3. Anbring en stak med etiketark oven på almindeligt papir i fuld størrelse i inputbakken med etiketsiden nedad. Indsæt ikke etiketark enkeltvist. Du opnår de bedste resultater, hvis du angiver papirtype og papirstørrelse, før du går i gang med at kopiere eller udskrive. Undgåelse af papirstop Følg disse retningslinjer for at undgå papirstop. Fjern ofte papir, der er udskrevet, fra udskriftsbakken. Du kan undgå krøllet eller bøjet papir ved at opbevare alt papir fladt og indpakket. Kontroller, at papir, der er lagt i inputbakken, ligger fladt uden bøjede eller iturevne kanter. Bland ikke forskellige papirtyper og -størrelser i inputbakken. Hele papirbunken i inputbakken skal være af samme type og størrelse. Juster papirbreddestyrene i inputbakken, så de altid er tæt på kanten af papiret. Kontroller, at papirbreddestyrene ikke bøjer papiret i inputbakken. Skub ikke papiret for langt ind i inputbakken. Brug papirtyper, der anbefales til HP All-in-One. Ilægning af originaler og papir Brugervejledning 17

21 Kapitel 4 Ilægning af originaler og papir 18 HP Deskjet F300 All-in-One series

22 5 Udskrivning fra computeren HP All-in-One kan bruges med et hvilket som helst program, der giver mulighed for udskrivning. Du kan udskrive mange forskellige projekter, f.eks. billeder uden ramme, nyhedsbreve, lykønskningskort, overføringer og plakater. Udskrivning fra et program Annullering af et udskriftsjob Udskrivning Udskrivning fra et program De fleste udskriftsindstillinger håndteres automatisk af det program, du udskriver fra, eller af HP ColorSmart-teknologi. Du behøver kun at ændre indstillingerne manuelt, når du ændrer udskriftskvalitet, udskriver på særlige typer papir eller transparenter, eller når du anvender særlige funktioner. Der er flere oplysninger om udskrivning fra computeren i den online Hjælp, der fulgte med HP All-in-One. Sådan udskrives der fra et program (Windows) 1. Kontroller, at der ligger papir i inputbakken. 2. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 3. Kontroller, at HP All-in-One er den valgte printer. 4. Hvis du vil ændre indstillinger, skal du klikke på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber. Afhængigt af programmet kan denne knap hedde Egenskaber, Indstillinger, Indstil printer, Printer eller Præferencer. 5. Vælg de ønskede indstillinger for udskriftsjobbet ved hjælp af de tilgængelige funktioner under de forskellige faner. 6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Egenskaber. 7. Klik på Udskriv eller OK for at starte udskrivningen. Sådan udskrives der fra et program (Mac) 1. Kontroller, at der ligger papir i inputbakken. 2. Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet. 3. Kontroller, at HP All-in-One er den valgte printer. 4. Angiv sideattributterne: Vælg papirstørrelsen. Vælg papirretningen. Indtast skaleringsprocenten. 5. Klik på OK. 6. Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet. Dialogboksen Print (Udskriv) vises, og panelet Copies & Pages (Kopier & sider) åbnes. 7. Foretag ændringer af udskriftsindstillingerne for hver enkelt indstilling i pop-upmenuen, så de passer til dit projekt. 8. Klik på Udskriv for at starte udskrivningen. Brugervejledning 19

23 Kapitel 5 Udskrivning Annullering af et udskriftsjob Du kan afbryde udskriftsjobbet fra HP All-in-One og computeren, men det anbefales, at du afbryder det fra HP All-in-One for at opnå det bedste resultat. Sådan afbrydes et udskriftsjob fra HP All-in-One Tryk på Annuller på kontrolpanelet. Hvis udskriftsjobbet ikke stopper, skal du trykke på Annuller igen. Det kan tage et øjeblik, før udskrivningen annulleres. 20 HP Deskjet F300 All-in-One series

24 6 Brug af kopifunktionerne Med HP All-in-One kan du fremstille kopier i farver og sort-hvid i høj kvalitet på flere forskellige papirtyper. Du kan forstørre eller formindske størrelsen af originalen, så den passer til en bestemt papirstørrelse, justere kopikvaliteten og fremstille flotte kopier af fotos, herunder kopier uden ramme. Fremstilling af en kopi Angivelse af papirtype til kopiering Fremstilling af flere kopier af samme original Annullering af kopiering Fremstilling af en kopi Du kan fremstille kvalitetskopier fra kontrolpanelet. Sådan tager du en kopi fra kontrolpanelet 1. Kontroller, at der ligger papir i inputbakken. 2. Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden nedad mod glaspladen. 3. Tryk på Start kopi, Sort. Kopiering Tip! Hold knappen Scan nede, og tryk samtidig på Start kopi, Sort eller Start kopi, Farve for hurtigt at tage en kopi. Angivelse af papirtype til kopiering Du kan indstille papirtypen for kopiering til enten Almindeligt eller Foto. Sådan indstilles papirtypen til kopier 1. Kontroller, at der ligger papir i inputbakken. 2. Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden nedad mod glaspladen. 3. Tryk på knappen Almindeligt papir eller Fotopapir. Hvis der kopieres til fotopapir, benyttes kvalitetsindstillingen Bedst. Hvis der kopieres til almindeligt papir, benyttes kvalitetsindstillingen Normal. 4. Tryk på Start kopi, Sort eller Start kopi, Farve. Fremstilling af flere kopier af samme original Du kan angive antallet af kopier fra kontrolpanelet eller fra det program, du installerede sammen med HP All-in-One. Sådan tages flere kopier af en original fra kontrolpanelet 1. Kontroller, at der ligger papir i inputbakken. 2. Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden nedad mod glaspladen. Brugervejledning 21

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Deskjet F4100 All-in-One series. Windows Hjælp HP Deskjet F4100 All-in-One series Windows Hjælp HP Deskjet F4100 All-in-One series Indhold 1 HP Deskjet F4100 All-in-One series Hjælp...5 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...7

Læs mere

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Windows Hjælp HP Deskjet F2200 All-in-One series Windows Hjælp HP Deskjet F2200 All-in-One series Indhold 1 HP Deskjet F2200 All-in-One series Hjælp...7 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...9

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

HP Deskjet F4200 All-in-One series

HP Deskjet F4200 All-in-One series HP Deskjet F4200 All-in-One series Indhold 1 HP Deskjet F4200 All-in-One series Hjælp...7 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One...9 Knapperne på kontrolpanelet...10 Oversigt

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

HP Photosmart D5400 series. Windows Hjælp

HP Photosmart D5400 series. Windows Hjælp HP Photosmart D5400 series Windows Hjælp HP Photosmart D5400 series Indhold 1 HP Photosmart D5400 series Hjælp...3 2 Oversigt over HP Photosmart Et hurtigt overblik over HP Photosmart...5 Kontrolpanelets

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4480 http://da.yourpdfguides.com/dref/4167210

Din brugermanual HP PHOTOSMART C4480 http://da.yourpdfguides.com/dref/4167210 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP PSC 1400 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1400 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1400 All-in-One series Brugervejlednin Juridiske oplysninger Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Deskjet F2400 All-in-One series Windows Hjælp HP Deskjet F2400 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 3 Udskriv

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1 quick-hjælp hp deskjet 948c/940c/920c series indholdsfortegnels oplysninger om printeren........................ 1 introduktion af hp deskjet-printeren........................ 2 sådan får du oplysninger...............................

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Deskjet 2510 at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...6 Indhold 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

HP Deskjet D5500 Printer series. Windows Hjælp

HP Deskjet D5500 Printer series. Windows Hjælp HP Deskjet D5500 Printer series Windows Hjælp HP Deskjet D5500 Printer series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Afslutning af installationen af HP-printer Trådløs opsætning vha. trådløs opsætning med én

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

Din brugermanual HP DESKJET F2488 http://da.yourpdfguides.com/dref/4164721

Din brugermanual HP DESKJET F2488 http://da.yourpdfguides.com/dref/4164721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...7 Indikator for trådløs...8 3 Udskriv Udskrivning

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

HP Deskjet D2600 Printer series. Windows Hjælp

HP Deskjet D2600 Printer series. Windows Hjælp HP Deskjet D2600 Printer series Windows Hjælp HP Deskjet D2600 Printer series Indhold 1 Lær din HP-printer at kende Printerdele...3 Kontrolpanelets funktioner...4 2 Udskrivning Udskrivning af dokumenter...5

Læs mere

Din brugermanual HP DESKJET D5560 http://da.yourpdfguides.com/dref/4174057

Din brugermanual HP DESKJET D5560 http://da.yourpdfguides.com/dref/4174057 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning

HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 3800 Brugervejledning Copyright og licens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden

Læs mere

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer...6 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

hp officejet 5500 series all-in-one

hp officejet 5500 series all-in-one hp officejet 5500 series all-in-one brugervejledning hp officejet 5500 series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres,

Læs mere

HP Photosmart 2570 All-in-One series. Brugervejledning

HP Photosmart 2570 All-in-One series. Brugervejledning HP Photosmart 2570 All-in-One series Brugervejledning HP Photosmart 2570 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres

Læs mere

HP Photosmart 3300 All-in-One series

HP Photosmart 3300 All-in-One series HP Photosmart 3300 All-in-One series Brugervejledning Cover image: replace this guideline area with either a cropped product photograph or a straight-on, front-view illustration. HP Photosmart 3300 All-in-One

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART C5100 ALL-IN-ONE http://da.yourpdfguides.com/dref/917118

Din brugermanual HP PHOTOSMART C5100 ALL-IN-ONE http://da.yourpdfguides.com/dref/917118 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning REPLACE ME HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1010 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1010 series at kende... 3 Printerdele... 4 Afbryderindikator... 5 Automatisk slukkefunktion... 6

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

HP Deskjet D2300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D2300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D2300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Start her. Fjern tapen. Find komponenter

Start her. Fjern tapen. Find komponenter 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Læs mere

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP Deskjet 2540 series Hjælp... 1 2 Lær din HP Deskjet 2540 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Trådløse indstillinger...

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Din brugermanual HP PSC 1510

Din brugermanual HP PSC 1510 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PSC 1510 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning HP Deskjet 3900 Series Brugervejledning Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Start her. Fjern tapen. Find komponenter

Start her. Fjern tapen. Find komponenter 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

HP PSC 2350 series all-in-one. Brugervejledning

HP PSC 2350 series all-in-one. Brugervejledning HP PSC 2350 series all-in-one Brugervejledning HP PSC 2350 series all-in-one Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

HP Scanjet 4800 series Fotoscanner Brugervejledning

HP Scanjet 4800 series Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 4800 series Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 4800 series Brugervejledning Copyright og licens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series Januar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4433, 4445 Model(ler): Diverse, xxx, hvor "x" er et alfanumerisk tegn Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt Sådan kan du: Kopiere Bruge Digital Send Faxe Lagre job www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere