HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin"

Transkript

1 HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejlednin

2 HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejledning

3 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse, undtagen hvis det er tilladt ifølge loven om ophavsret. Adobe- og Acrobat-logoerne er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP og Windows 2000 er varemærker tilhørende Microsoft Corporation og registreret i USA. Intel og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation. Energy Star og Energy Star-logoet er mærker tilhørende United States Environmental Protection Agency og registreret i USA. Publikationsnummer: Q Februar 2006 Bemærkning De eneste garantier for HP's produkter og tjenester gives i erklæringen om udtrykkelig garanti, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri skal opfattes som udgørende en ekstra garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Hewlett-Packard Company er ikke ansvarlig for indirekte eller afledt skade i forbindelse med eller som følge af udformningen, ydelsen eller anvendelsen af dette dokument og det programmateriale, som det beskriver. Bemærk! Lovgivningsmæssige oplysninger finder du i Tekniske oplysninger. Mange steder er det ikke lovligt at kopiere følgende enheder. I tilfælde af tvivl kontakt først en juridisk rådgiver. Officielle papirer og dokumenter: Pas Immigrationsdokumenter Udvalgte militærdokumenter Id-badges, kort eller distinktioner Statslige stempler: Poststempler Indkøbskuponer Check eller bankanvisning fra statslige institutioner Papirvaluta, rejsechecks eller pengeanvisninger Indskudsbevis Arbejde beskyttet af ophavsret Sikkerhedsoplysninger Advarsel! Udsæt ikke produktet for regn eller andre former for fugt, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Følg altid grundlæggende retningslinjer for sikkerhed ved brug af dette produkt for at mindske risikoen for skader som følge af brand eller elektrisk stød. Advarsel! Potentiel fare for elektrisk stød 1. Læs og forstå alle instruktioner i installationsvejledningen. 2. Brug kun en jordforbundet stikkontakt, når enheden forbindes til en strømkilde. Spørg en kvalificeret elektriker, hvis du ikke ved, om stikkontakten er jordforbundet. 3. Læs alle advarsler og instruktioner på produktet. 4. Fjern dette produkt fra stikkontakten før rengøring. 5. Installer ikke eller brug ikke dette produkt i nærheden af vand, eller når du er våd. 6. Installer produktet på en fast, stabil overflade. 7. Installer produktet et beskyttet sted, hvor ingen kan træde på eller falde over netledningen, og hvor netledningen ikke beskadiges. 8. Se Fejlfinding Hjælp på skærmen, hvis produktet ikke fungerer normalt. 9. Der er ingen dele inde i produktet, som du selv kan servicere. Serviceeftersyn skal foretages af fagligt kvalificeret personale. 10. Brug produktet i et lokale med god udluftning. 11. Brug kun den strømadapter, der er leveret af HP. Advarsel! Dette udstyr fungerer ikke ved strømsvigt.

4 Indhold 1 Oversigt over HP All-in-One...3 Et hurtigt overblik over HP All-in-One...3 Knapperne på kontrolpanelet...4 Oversigt over statuslamper Her finder du yderligere oplysninger...7 Kilder med oplysninger Oplysninger om tilslutning...9 Understøttede forbindelsestyper...9 Tilslutning via USB-kabel...9 Brug af printerdeling Ilægning af originaler og papir...11 Ilægning af originaler...11 Valg af papir til udskrivning og kopiering...11 Ilægning af papir...13 Undgåelse af papirstop Udskrivning fra computeren...19 Udskrivning fra et program...19 Annullering af et udskriftsjob Brug af kopifunktionerne...21 Fremstilling af en kopi...21 Angivelse af papirtype til kopiering...21 Fremstilling af flere kopier af samme original...21 Annullering af kopiering Brug af scanningsfunktionerne...23 Scanning af et billede...23 Afbrydelse af scanning Vedligeholdelse af HP All-in-One...25 Rengøring af HP All-in-One...25 Udskrivning af en selvtestrapport...26 Arbejde med blækpatroner Bestilling af forbrugsvarer...35 Bestilling af papir eller andre medier...35 Bestilling af blækpatroner...35 Bestilling af andre forsyninger Oplysninger om fejlfinding...37 Visning af filen Vigtigt...38 Fejlfinding i forbindelse med installation...38 Fejlfinding i forbindelse med drift HP garanti og support...49 Garanti...49 Sådan får du support og andre oplysninger fra internettet...51 Før du kontakter HP-kundesupport...51 Adgang til serienummer og service-id Opkald i Nordamerika under garantiperioden...52 Opkald fra andre dele af verden...52 Brugervejledning 1

5 Forberedelse af HP All-in-One til forsendelse...54 Emballering af HP All-in-One Tekniske oplysninger...57 Systemkrav...57 Papirspecifikationer...57 Udskriftsspecifikationer...59 Kopispecifikationer...60 Scanningsspecifikationer...60 Fysiske specifikationer Strømspecifikationer...60 Miljøspecifikationer...60 Akustiske oplysninger...60 Miljømæssigt produktovervågningsprogram...61 Regulative bemærkninger Indeks HP Deskjet F300 All-in-One series

6 1 Oversigt over HP All-in-One Du kan tage kopier hurtigt og let med HP All-in-One uden at tænde computeren. Du kan også bruge HP All-in-One til at udskrive og scanne fotos og tekstdokumenter vha. det program, der blev installeret på computeren ved installation. Et hurtigt overblik over HP All-in-One Knapperne på kontrolpanelet Oversigt over statuslamper Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over HP All-in-One Etiket Beskrivelse 1 Kontrolpanel 2 Inputbakke 3 Bakkeforlænger 4 Papirbreddestyr 5 Dæksel til blækpatroner 6 Glasplade 7 Lågets underside 8 Bagdæksel 9 Bageste USB-port 10 Nettilslutning Brugervejledning 3

7 Kapitel 1 Oversigt over HP All-in-One Knapperne på kontrolpanelet Etiket Ikon Navn og beskrivelse 1 Tændt: Tænder og slukker HP All-in-One. Knappen Tændt lyser, når HP All-in-One er tændt. Indikatoren blinker under udførelse af et job. Når HP All-in-One er slukket, bruger den stadig en smule strøm. Sluk enheden, og tag stikket ud for at afbryde strømforsyningen til HP All-in-One helt. 2 Indikatoren Kontrollér papir: Angiver, at du skal ilægge papir eller udbedre papirstop. 3 Indikatoren Kontrollér blækpatron: Angiver, at du skal sætte blækpatronen i igen, udskifte blækpatronen eller lukke dækslet til blækpatronerne. 4 Annuller: Stopper et udskrivnings-, kopi- eller scanningsjob. 5 Kopier: Angiver antallet af kopier, der skal udskrives. 4 HP Deskjet F300 All-in-One series

8 (fortsat) Etiket Ikon Navn og beskrivelse Tip! Du kan angive op til ni kopier af en original fra kontrolpanelet. Hvis du imidlertid slutter HP All-in-One til en computer, kan du bruge programmet HP Photosmart til at angive flere kopier. Hvis du tager mere end ni kopier af en original fra programmet HP Photosmart, vises kun det sidste ciffer af antallet på kontrolpanelet. Hvis du f.eks. tager 25 kopier, står der 5 på displayet. 6 Almindeligt papir: Ændrer papirtypeindstillingen til almindeligt papir. Det er standardindstillingen for HP All-in-One. Oversigt over HP All-in-One 7 Fotopapir: Ændrer papirtypeindstillingen til fotopapir. Kontroller, at der ligger fotopapir i inputbakken. 8 Start kopi, Sort: Starter en sort/hvid kopiering. I visse situationer (f.eks. efter udbedring af papirstop) får denne knap udskrivningen til at fortsætte. 9 Start kopi, Farve: Starter et kopieringsjob i farver. I visse situationer (f.eks. efter udbedring af papirstop) får denne knap udskrivningen til at fortsætte. 10 Scan: Starter scanning af den original, der ligger på glaspladen. Oversigt over statuslamper En række indikatorer viser status for HP All-in-One. Etiket Beskrivelse 1 Knappen Tændt 2 Indikatoren Kontrollér papir 3 Indikatoren Kontrollér blækpatron 4 Papirtypeindikatorer (til knapperne Almindeligt papir og Fotopapir) Brugervejledning 5

9 Kapitel 1 Oversigt over HP All-in-One Indikatorstatus I den følgende tabel beskrives en række almindelige situationer, og det forklares, hvad indikatorerne betyder. Alle indikatorer er slukkede. Indikatoren Tændt og én af papirtypeindikatorerne er tændt. Hvad det betyder HP All-in-One er slukket. Tryk på knappen Tændt for at tænde enheden. HP All-in-One er klar til udskrivning, scanning eller kopiering. Indikatoren Tændt blinker. Indikatoren Tændt blinker hurtigt i 3 sekunder og lyser derefter konstant. Indikatoren Tændt blinker i 20 sekunder og lyser derefter konstant. HP All-in-One udskriver, scanner, kopierer eller justerer blækpatronerne. Du har trykket på en knap, mens HP All-in- One udskriver, scanner, kopierer eller justerer blækpatronerne. Du har trykket på knappen Scan, og computeren reagerede ikke. Indikatoren Kontrollér papir blinker. HP All-in-One er løbet tør for papir. Papirstop i HP All-in-One. Indstillingen for papirstørrelse svarer ikke til den papirstørrelse, der er registreret i inputbakken. Indikatoren Kontrollér blækpatron blinker. Dækslet til blækpatronerne er åbent. Blækpatronerne mangler eller er ikke sat korrekt i. Du har ikke fjernet tapen fra blækpatronen. Blækpatronen er ikke beregnet til HP Allin-One. Blækpatronen kan være defekt. Indikatorerne Tændt, Kontrollér papir og Kontrollér blækpatron blinker. Alle indikatorer blinker. Scannerfejl. Sluk HP All-in-One, og tænd den igen. Kontakt HP Support, hvis det ikke løser problemet. Der er opstået en alvorlig fejl på HP All-in-One. 1. Sluk HP All-in-One. 2. Tag netledningen ud af stikket. 3. Vent et minut, og sæt derefter netledningen i stikket igen. 4. Tænd HP All-in-One igen. Hvis problemet ikke er løst, skal du kontakte HP Support. 6 HP Deskjet F300 All-in-One series

10 2 Her finder du yderligere oplysninger Du kan få adgang til forskellige ressourcer (både trykt og online) med oplysninger om opsætning og brug af HP All-in-One. Kilder med oplysninger Installationsvejledning HP Photosmart 2600 series printer User Guide Installationsvejledningen indeholder oplysninger om konfiguration af HP All-in-One og installation af software. Følg procedurerne i installationsvejledningen i den angivne rækkefølge. Se Fejlfinding i sidste afsnit af installationsvejledningen eller Oplysninger om fejlfinding i denne vejledning, hvis du får problemer under konfigurationen. Brugervejledning Denne vejledning indeholder oplysninger om, hvordan du bruger HP All-in-One, herunder tip om fejlfinding og trinvise instruktioner. Den indeholder yderligere opsætningsvejledninger som et supplement til vejledningen i installationsvejledningen. Her finder du yderligere oplysninger HP Photosmart-præsentation (Windows) HP Photosmart-præsentationen er en sjov og interaktiv måde, hvorpå du kan få et hurtigt overblik over den software, der følger med HP All-in-One. Den indeholder oplysninger om, hvordan du bruger det program, du installerede sammen med HP All-in-One, til at redigere, arrangere og udskrive fotos. Hjælp på skærmen Online Hjælp indeholder detaljerede oplysninger om funktioner på HP All-in-One, som ikke findes i denne brugervejledning, herunder funktioner, som kun er tilgængelige via det program, du installerede sammen med HP All-in-One. Hjælp til HP Photosmart Software (Windows) Emnet Få mest muligt ud af hjælpen indeholder oplysninger om, hvordan du bruger online Hjælp til af finde oplysninger om brug af HP Photosmart eller HP All-in-One. Emnet indeholder endvidere oplysninger om, hvordan du får vist animerede Brugervejledning 7

11 Kapitel 2 (fortsat) videoer med de mest almindelige opgaver, du kan udføre med softwaren og enheden. I emnet Få trinvise instruktioner får du oplysninger om brugen af HP Photosmart-softwaren sammen med HP All-in- One. I emnet Find ud af, hvad du kan gøre får du yderligere oplysninger om de praktiske og kreative ting, du kan gøre med HP Photosmart-softwaren og HP All-in-One. Se emnet Fejlfinding og support, hvis du har brug for yderligere assistance eller vil se, om der er kommet opdateringer til HP-softwaren. Her finder du yderligere oplysninger HP Photosmart Mac Hjælp (Mac) Via emnet Hvordan gør jeg? får du adgang til animerede videoer, der viser, hvordan du udfører de mest almindelige opgaver. Emnet Kom godt i gang indeholder oplysninger om at importere, ændre og dele billeder. Emnet Brug af Hjælp indeholder oplysninger om, hvordan du finder oplysninger i online Hjælp. Vigtigt Filen Vigtigt indeholder de seneste oplysninger, som muligvis ikke findes i andre publikationer. Installer softwaren for at få adgang til filen Vigtigt. Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp og support fra HP's websted. Dette websted tilbyder teknisk support, drivere, forbrugsvarer og oplysninger om bestilling. 8 HP Deskjet F300 All-in-One series

12 3 Oplysninger om tilslutning HP All-in-One er udstyret med en USB-port, så du kan slutte den direkte til en computer vha. et USB-kabel. Du kan også dele din printer via et eksisterende Ethernet-netværk ved at bruge en computer som printserver. Understøttede forbindelsestyper Tilslutning via USB-kabel Brug af printerdeling Understøttede forbindelsestyper Beskrivelse Anbefalet antal tilsluttede computere for at opnå den optimale ydeevne Understøttede softwarefunktioner Installationsvejledning USB-forbindelse Printerdeling Én computer tilsluttet med et USB-kabel til den bageste USB 1.1 full speed-port på HP All-in-One. Porten er kompatibel med 2.0 high speedhardware. Fem. Værtscomputeren skal altid være tændt, for at der kan udskrives fra de andre computere. Alle funktioner understøttes. Alle funktioner understøttes på værtscomputeren. Fra de andre computere understøttes kun udskrivning. Følg installationsvejledningen for at få detaljerede oplysninger. Følg vejledningen i Brug af printerdeling. Oplysninger om tilslutning Tilslutning via USB-kabel Installationsvejledningen, der fulgte med HP All-in-One, indeholder en detaljeret vejledning i brug af et USB-kabel til at slutte en computer til USB-porten bag på enheden. Brug af printerdeling Hvis computeren er tilsluttet et netværk, og en anden computer på netværket har en HP All-in-One tilsluttet via et USB-kabel, kan du udskrive til denne printer ved hjælp af printerdeling. Den computer, der er direkte tilsluttet til HP All-in-One, fungerer som vært for printeren og har fuld softwarefunktionalitet. Den anden computer, der kaldes en Brugervejledning 9

13 Kapitel 3 klient, har kun adgang til udskrivningsfunktionerne. Øvrige funktioner skal udføres fra værtscomputeren eller fra kontrolpanelet på HP All-in-One. Sådan aktiveres printerdeling på en Windows-pc Se i brugervejledningen, der fulgte med computeren, eller online Hjælp i Windows. Oplysninger om tilslutning Sådan aktiveres printerdeling på en Mac 1. Følg fremgangsmåden nedenfor på både klient- og værtscomputere: a. Klik på System Preferences (Systempræferencer) i Dock'en, eller vælg System Preferences (Systempræferencer) i Apple-menuen. Dialogboksen System Preferences (Systempræferencer) vises. b. Klik på Sharing (Deling) i området Internet & Network (Internet & netværk). c. Klik på Printer Sharing (Printerdeling) under fanen Services (Tjenester). 2. Følg fremgangsmåden nedenfor på værtscomputeren: a. Klik på System Preferences (Systempræferencer) i Dock'en, eller vælg System Preferences (Systempræferencer) i Apple-menuen. Dialogboksen System Preferences (Systempræferencer) vises. b. Klik på Print & Fax i området Hardware. c. Gør ét af følgende afhængigt af dit operativsystem: (OS eller 10.3.x) Marker afkrydsningsfeltet Share my printers with other computers (Del mine printere med andre computere) under fanen Printing (Udskrivning). (OS 10.4.x) Klik på Sharing (Deling), marker afkrydsningsfeltet Share this printer with other computers (Del denne printer med andre computere), og vælg den printer, der skal deles. 10 HP Deskjet F300 All-in-One series

14 4 Ilægning af originaler og papir Du kan lægge mange forskellige papirtyper og -størrelser i HP All-in-One, herunder Letter- eller A4-papir, fotopapir, transparenter og konvolutter. Ilægning af originaler Valg af papir til udskrivning og kopiering Ilægning af papir Undgåelse af papirstop Ilægning af originaler Du kan kopiere eller scanne originaler i op til Letter- eller A4-størrelse ved at lægge dem på glaspladen. Sådan lægges en original på glaspladen 1. Løft låget på HP All-in-One. 2. Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden nedad mod glaspladen. Tip! Yderligere oplysninger om placering af originaler finder du i vejledningen, der er præget under glaspladen. 3. Luk låget. Valg af papir til udskrivning og kopiering Du kan bruge mange typer og størrelser papir i HP All-in-One. Gennemgå anbefalingerne i det følgende for at opnå den bedste udskrifts- og kopikvalitet. Når du ændrer papirtype eller -størrelse, skal du huske også at ændre indstillingerne. Anbefalet papir til udskrivning og kopiering Papirtyper, der bør undgås Ilægning af originaler og papir Brugervejledning 11

15 Kapitel 4 Anbefalet papir til udskrivning og kopiering Hvis du ønsker den bedst mulige papirkvalitet, anbefaler HP at bruge HP-papirtyper, der er særligt beregnet til den type projekt, du vil udskrive. Hvis du f.eks. udskriver fotos, skal du lægge fotopapir af typen HP Premium eller HP Premium Plus i inputbakken. Bemærk! 1 Denne enhed understøtter papirstørrelserne 10 x 15 cm med fane, A4, Letter og Legal (kun USA). Bemærk! 2 Hvis du vil udskrive uden rammer, skal du bruge 10 x 15 cm papir med fane. HP All-in-One udskriver helt ud til kanten på tre af papirets sider. Når du fjerner fanen fra den fjerde side, har du en udskrift uden rammer. Gå til hvis du skal bestille HP-papir eller andre forbrugsvarer. Vælg dit land/område, hvis du bliver bedt om det, følg vejledningen på skærmen for at vælge det ønskede produkt, og klik derefter på et link til shopping. Bemærk! Denne del af HP-webstedet findes p.t. kun i en engelsk udgave. Papirtyper, der bør undgås Papir, der er for tyndt eller for tykt, papir med en glat struktur eller papir, der nemt kan strækkes, kan forårsage papirstop. Hvis du bruger papir, der har en kraftig struktur, eller som ikke optager blæk, kan det medføre, at udskrevne billeder får pletter, udtværede farver eller ikke udfyldes helt. Ilægning af originaler og papir Papir, du bør undgå i forbindelse med udskrifts- og kopijob Alle papirstørrelser, der ikke er angivet i kapitlet Tekniske specifikationer. Du kan finde yderligere oplysninger i Tekniske oplysninger. Papir med udskæringer eller perforeringer (medmindre de er specielt beregnet til brug med HP-inkjet-produkter). Papirmateriale med kraftig struktur, som f.eks. hør. På disse papirtyper bliver udskriften muligvis ujævn, og blækket kan løbe ud. Ekstremt glatte, skinnende eller bestrøgne papirtyper, der ikke er udviklet specifikt til HP All-in-One. De kan forårsage papirstop i HP All-in-One eller afvise blækket. Flerdelte formularer, f.eks. dublikater og triplikater. De kan krølle eller sætte sig fast, og der er stor sandsynlighed for, at blækket tværes ud. Konvolutter med hægter eller ruder. De kan sætte sig fast i rullerne og forårsage papirstop. Bannerpapir. 10 x 15 cm fotopapir uden faner. Yderligere papityper, der skal undgås ved kopiering Konvolutter. Andre transparenter end HP Premium Inkjet-transparenter eller HP Premium Plus Inkjettransparenter. 12 HP Deskjet F300 All-in-One series

16 Overføringer. Lykønskningskortpapir. Ilægning af papir I dette afsnit beskrives fremgangsmåden for ilægning af forskellige papirtyper og - størrelser i HP All-in-One til kopiering eller udskrivning. Tip! Du kan undgå iturevet papir og krøllede eller bøjede kanter ved at opbevare alt papir fladt og indpakket. Ekstreme ændringer i temperatur og fugtighed kan medføre krøllet papir, der ikke fungerer godt i HP All-in-One, hvis papiret ikke er opbevaret korrekt. Ilægning af papir i fuld størrelse Ilægning af fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm Ilægning af konvolutter Ilægning af andre papirtyper Ilægning af papir i fuld størrelse Du kan lægge mange forskellige slags papir i Letter- eller A4-størrelse i inputbakken på HP All-in-One. Sådan ilægges papir i fuld størrelse 1. Skub papirbreddestyret til den yderste position. 2. Bank papirstakken let på en jævn overflade, så papirkanterne flugter, og kontroller derefter papiret på følgende måde: Der må ikke være iturevet eller støvet papir og krøllede eller bøjede kanter. Kontroller, at alt papiret i stakken er af samme størrelse og type. 3. Læg papirstakken i inputbakken med den korte side fremad og udskriftssiden nedad. Skub papirstakken fremad, indtil den ikke kan komme længere. Ilægning af originaler og papir Brugervejledning 13

17 Kapitel 4 Forsigtig! Kontroller, at HP All-in-One er standset og lydløs, når du lægger papir i inputbakken. Hvis HP All-in-One benytter blækpatronerne eller på anden måde er i gang med en opgave, er papirstoppet inde i enheden muligvis ikke på plads. Derved kan papiret blive skubbet for langt ind, hvilket medfører, at HP All-in-One kører blanke sider ud. Tip! Hvis du bruger papir med brevhoved, skal du indsætte den øverste kant af papiret først med udskriftssiden nedad. Yderligere oplysninger om at ilægge papir i fuld størrelse og papir med brevhoved finder du i diagrammet, der er indgraveret i bunden af inputbakken. 4. Skub papirbreddestyret indad, indtil det stopper langs papirets kanter. Undgå at lægge for meget papir i inputbakken, og sørg for, at papirstakken kan være i inputbakken og ikke er højere end papirbreddestyrene. 5. Vip bakkeforlængeren op mod dig selv. Ilægning af originaler og papir Ilægning af fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm Du kan lægge 10 x 15 cm fotopapir i inputbakken på HP All-in-One. Du opnår de bedste resultater ved at bruge 10 x 15 cm HP Premium Plus-fotopapir eller HP Ekstra fint fotopapir, blankt med fane. 14 HP Deskjet F300 All-in-One series

18 Bemærk! Ved udskrivning uden ramme understøtter HP All-in-One kun papirstørrelserne 10 x 15 cm med fane. Tip! Du kan undgå iturevet papir og krøllede eller bøjede kanter ved at opbevare alt papir fladt og indpakket. Ekstreme ændringer i temperatur og fugtighed kan medføre krøllet papir, der ikke fungerer godt i HP All-in-One, hvis papiret ikke er opbevaret korrekt. Sådan lægges fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm i inputbakken 1. Fjern alt papir fra inputbakken. 2. Læg stakken med fotopapir yderst i højre side af inputbakken med den korte side fremad og udskrivningssiden nedad. Skub stakken med fotopapir fremad, indtil den ikke kan komme længere. Ilæg papiret, så fanerne er tættest på dig. Tip! Yderligere oplysninger om at ilægge fotopapir i lille størrelse finder du ved at se vejledningen, der er indgraveret i bunden af inputbakken til ilægning af fotopapir. 3. Skub papirbreddestyret indad, indtil det stopper langs papirets kanter. Undgå at lægge for meget papir i inputbakken, og sørg for, at papirstakken kan være i inputbakken og ikke er højere end papirbreddestyrene. Du opnår de bedste resultater, hvis du angiver papirtype og papirstørrelse, før du går i gang med at kopiere eller udskrive. Ilægning af konvolutter Du kan lægge en eller flere konvolutter i inputbakken på HP All-in-One. Brug ikke blanke eller prægede konvolutter eller konvolutter med hægter eller ruder. Bemærk! Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du formaterer teksten til udskrivning på konvolutter, i tekstbehandlingsprogrammets Hjælp. Du kan overveje at bruge en etiket til returadressen på konvolutter for at opnå de bedste resultater. Sådan ilægges konvolutter 1. Fjern alt papir fra inputbakken. 2. Læg en eller flere konvolutter helt ud i højre side af inputbakken, så konvolutklapperne vender opad mod venstre. Skub konvolutstakken fremad, indtil den ikke kan komme længere. Ilægning af originaler og papir Brugervejledning 15

19 Kapitel 4 Tip! Yderligere oplysninger om at ilægge konvolutter finder du i diagrammet, der er indgraveret i bunden af inputbakken. 3. Skub papirbreddestyrene ind mod stakken med konvolutter, indtil de ikke kan komme længere. Overfyld ikke inputbakken, kontroller, at stakken af konvolutter passer i inputbakken og ikke er højere end toppen af papirbreddestyret. Ilægning af andre papirtyper Følgende papirtyper kræver særlig opmærksomhed på korrekt ilægning. Bemærk! Ikke alle papirstørrelser og -typer er tilgængelige i forbindelse med alle funktioner på HP All-in-One. Visse papirstørrelser og -typer kan kun bruges, hvis du starter et udskriftsjob fra dialogboksen Udskriv i et program. De kan ikke bruges til kopiering. Papir, der kun kan anvendes til udskrivning fra et program, er markeret. HP Premium Inkjet-transparenter og HP Premium Plus Inkjet-transparenter Ilæg transparenten, så den hvide transparentstrimmel (med pile og HP logoet) er øverst og indføres i bakken først. Bemærk! HP All-in-One kan ikke automatisk registrere papirstørrelsen eller -typen. Du opnår de bedste resultater ved at indstille papirtypen til transparenter, inden du udskriver eller kopierer på transparenter. HP Overføringspapir (kun til udskrivning) 1. Overføringsarket skal være helt glat, inden det bruges; ilæg ikke krøllede ark. Ilægning af originaler og papir Tip! Du undgår bøjede ark, hvis du opbevarer overføringspapiret i originalindpakningen, indtil det skal bruges. 2. Find den blå stribe på den side af overføringspapiret, der ikke skal udskrives på, og før derefter manuelt et ark ad gangen ind i inputbakken med den blå stribe opad. HP Lykønskningskort, HP Fotolykønskningskort eller HP Lykønskningskort med struktur (kun til udskrivning) Læg en lille stak HP Lykønskningskort i inputbakken med udskriftssiden nedad, Skub stakken med kort fremad, indtil den ikke kan komme længere. 16 HP Deskjet F300 All-in-One series

20 Tip! Sørg for at ilægge det område, der skal udskrives på, først med forsiden nedad. HP Inkjet-etiketter (kun til udskrivning) 1. Brug altid Letter- eller A4-etiketark, der er designet til brug sammen med HP Inkjet-produkter (f.eks. HP-etiketter), og kontroller, at etiketterne ikke er over to år gamle. Etiketter på ældre ark kan gå af, når papiret trækkes gennem HP Allin-One, og efterfølgende medføre papirstop. 2. Luft etiketstakken for at sikre, at ingen af arkene klistrer sammen. 3. Anbring en stak med etiketark oven på almindeligt papir i fuld størrelse i inputbakken med etiketsiden nedad. Indsæt ikke etiketark enkeltvist. Du opnår de bedste resultater, hvis du angiver papirtype og papirstørrelse, før du går i gang med at kopiere eller udskrive. Undgåelse af papirstop Følg disse retningslinjer for at undgå papirstop. Fjern ofte papir, der er udskrevet, fra udskriftsbakken. Du kan undgå krøllet eller bøjet papir ved at opbevare alt papir fladt og indpakket. Kontroller, at papir, der er lagt i inputbakken, ligger fladt uden bøjede eller iturevne kanter. Bland ikke forskellige papirtyper og -størrelser i inputbakken. Hele papirbunken i inputbakken skal være af samme type og størrelse. Juster papirbreddestyrene i inputbakken, så de altid er tæt på kanten af papiret. Kontroller, at papirbreddestyrene ikke bøjer papiret i inputbakken. Skub ikke papiret for langt ind i inputbakken. Brug papirtyper, der anbefales til HP All-in-One. Ilægning af originaler og papir Brugervejledning 17

21 Kapitel 4 Ilægning af originaler og papir 18 HP Deskjet F300 All-in-One series

22 5 Udskrivning fra computeren HP All-in-One kan bruges med et hvilket som helst program, der giver mulighed for udskrivning. Du kan udskrive mange forskellige projekter, f.eks. billeder uden ramme, nyhedsbreve, lykønskningskort, overføringer og plakater. Udskrivning fra et program Annullering af et udskriftsjob Udskrivning Udskrivning fra et program De fleste udskriftsindstillinger håndteres automatisk af det program, du udskriver fra, eller af HP ColorSmart-teknologi. Du behøver kun at ændre indstillingerne manuelt, når du ændrer udskriftskvalitet, udskriver på særlige typer papir eller transparenter, eller når du anvender særlige funktioner. Der er flere oplysninger om udskrivning fra computeren i den online Hjælp, der fulgte med HP All-in-One. Sådan udskrives der fra et program (Windows) 1. Kontroller, at der ligger papir i inputbakken. 2. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 3. Kontroller, at HP All-in-One er den valgte printer. 4. Hvis du vil ændre indstillinger, skal du klikke på den knap, der åbner dialogboksen Egenskaber. Afhængigt af programmet kan denne knap hedde Egenskaber, Indstillinger, Indstil printer, Printer eller Præferencer. 5. Vælg de ønskede indstillinger for udskriftsjobbet ved hjælp af de tilgængelige funktioner under de forskellige faner. 6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Egenskaber. 7. Klik på Udskriv eller OK for at starte udskrivningen. Sådan udskrives der fra et program (Mac) 1. Kontroller, at der ligger papir i inputbakken. 2. Vælg Sideopsætning i menuen Filer i programmet. 3. Kontroller, at HP All-in-One er den valgte printer. 4. Angiv sideattributterne: Vælg papirstørrelsen. Vælg papirretningen. Indtast skaleringsprocenten. 5. Klik på OK. 6. Vælg Udskriv i menuen Filer i programmet. Dialogboksen Print (Udskriv) vises, og panelet Copies & Pages (Kopier & sider) åbnes. 7. Foretag ændringer af udskriftsindstillingerne for hver enkelt indstilling i pop-upmenuen, så de passer til dit projekt. 8. Klik på Udskriv for at starte udskrivningen. Brugervejledning 19

23 Kapitel 5 Udskrivning Annullering af et udskriftsjob Du kan afbryde udskriftsjobbet fra HP All-in-One og computeren, men det anbefales, at du afbryder det fra HP All-in-One for at opnå det bedste resultat. Sådan afbrydes et udskriftsjob fra HP All-in-One Tryk på Annuller på kontrolpanelet. Hvis udskriftsjobbet ikke stopper, skal du trykke på Annuller igen. Det kan tage et øjeblik, før udskrivningen annulleres. 20 HP Deskjet F300 All-in-One series

24 6 Brug af kopifunktionerne Med HP All-in-One kan du fremstille kopier i farver og sort-hvid i høj kvalitet på flere forskellige papirtyper. Du kan forstørre eller formindske størrelsen af originalen, så den passer til en bestemt papirstørrelse, justere kopikvaliteten og fremstille flotte kopier af fotos, herunder kopier uden ramme. Fremstilling af en kopi Angivelse af papirtype til kopiering Fremstilling af flere kopier af samme original Annullering af kopiering Fremstilling af en kopi Du kan fremstille kvalitetskopier fra kontrolpanelet. Sådan tager du en kopi fra kontrolpanelet 1. Kontroller, at der ligger papir i inputbakken. 2. Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden nedad mod glaspladen. 3. Tryk på Start kopi, Sort. Kopiering Tip! Hold knappen Scan nede, og tryk samtidig på Start kopi, Sort eller Start kopi, Farve for hurtigt at tage en kopi. Angivelse af papirtype til kopiering Du kan indstille papirtypen for kopiering til enten Almindeligt eller Foto. Sådan indstilles papirtypen til kopier 1. Kontroller, at der ligger papir i inputbakken. 2. Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden nedad mod glaspladen. 3. Tryk på knappen Almindeligt papir eller Fotopapir. Hvis der kopieres til fotopapir, benyttes kvalitetsindstillingen Bedst. Hvis der kopieres til almindeligt papir, benyttes kvalitetsindstillingen Normal. 4. Tryk på Start kopi, Sort eller Start kopi, Farve. Fremstilling af flere kopier af samme original Du kan angive antallet af kopier fra kontrolpanelet eller fra det program, du installerede sammen med HP All-in-One. Sådan tages flere kopier af en original fra kontrolpanelet 1. Kontroller, at der ligger papir i inputbakken. 2. Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden nedad mod glaspladen. Brugervejledning 21

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning REPLACE ME HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one referencehåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...8 Apps Manager...8

Læs mere

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909

OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909 OFFICEJET PRO 8500 Brugervejledning Podręcznik użytkownika A909 HP Officejet Pro 8500 (A909) All-in-One Series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

HP's kundesupport. HP Customer Care Online (HP's online kundesupport) HP Customer Care User Forums (HP's brugerfora) Telefonisk HP kundesupport

HP's kundesupport. HP Customer Care Online (HP's online kundesupport) HP Customer Care User Forums (HP's brugerfora) Telefonisk HP kundesupport HP's kundesupport Tak, fordi du købte en HP DeskJet-printer. Da HP ønsker, at det skal være så let og ubesværet som muligt at eje printeren, understøtter vi købet med HP kundesupport, som er en prisbelønnet

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Deskjet 5520 series

HP Deskjet 5520 series HP Deskjet 5520 series Indhold 1 Hjælp til HP Deskjet 5520 series...3 2 Lær din HP Deskjet at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer og -knapper...6 Indhold 3 Hvordan gør

Læs mere

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 7510 Series...3 2 Lær HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Sådan lærer du printeren at kende...7 3 Hvordan gør

Læs mere

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning

HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning HP LaserJet P1000 og P1500 serien Brugervejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Tillykke med købet af HP DeskJet-printeren!

Tillykke med købet af HP DeskJet-printeren! Tillykke med købet af HP DeskJet-printeren! H er har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage kontakt med din HP-forhandler eller ringe til Kundesupport (du kan finde telefonnummeret

Læs mere

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Brugervejledning HP LaserJet 1022-, 1022n- og 1022nwprintere Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

Brugervejledning NPD4862-00 DA

Brugervejledning NPD4862-00 DA NPD4862-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Brugervejledning HP LaserJet Professional P1100 printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART 8453 http://da.yourpdfguides.com/dref/4169511

Din brugermanual HP PHOTOSMART 8453 http://da.yourpdfguides.com/dref/4169511 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART 8453 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning

HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning HP LaserJet M1120 MFP Series Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere