Udvidet brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidet brugsanvisning"

Transkript

1 Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN

2 Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs Trykt / I kassen sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger. Hurtig installationsvejledning Følg instruktionerne for at konfigurere din Trykt / I kassen maskine og installere driverne og softwaren til operativsystemet og forbindelsestypen, du bruger. Grundlæggende Gør dig bekendt med grundlæggende Trykt / I kassen 1 brugsanvisning kopierings- og scanningsfunktioner samt udskiftning af forbrugsstoffer. Se tips til fejlfinding. Udvidet brugsanvisning Gør dig bekendt med avancerede funktioner: PDF-fil / cd-rom Kopiering, rapportudskrivning og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse. Softwarebrugsanvisning Følg disse anvisninger for at udskrive, scanne, PDF-fil / cd-rom netværksscanne, bruge webtjenester (scanning) og bruge Brothers ControlCenter-hjælpeprogram. Netværksintroduktion Denne brugsanvisning indeholder PDF-fil / cd-rom grundlæggende oplysninger om Brother-maskinernes avancerede netværksfunktioner samt beskrivelser af generel netværksterminologi og almindelig terminologi. Netværksbrugsanvisning Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for trådløse netværk og sikkerhedsindstillinger ved brug af Brother-maskinen. Du kan også finde oplysninger om understøttede protokoller til maskinen og detaljerede tip til fejlfinding. PDF-fil / cd-rom Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan 1 Den kan variere afhængigt af landet. 2 Besøg os på 3 PDF-udskrivning understøttes ikke på Windows Phone. Denne vejledning giver nyttige oplysninger om udskrivning af JPEG- og PDF 3 -filer fra din mobile enhed og scanning fra din Brother-maskine til din mobile enhed, når den er tilsluttet et Wi-Fi-netværk. PDF-fil / Brother Solutions Center 2 i

3 Indholdsfortegnelse 1 Generel opsætning 1 Hukommelseslagring... 1 Dvaletilstand... 1 Automatisk slukning... 2 Display... 2 Ændring af displaysprog... 2 Displaykontrast Udskrivning af rapporter 3 Rapporter... 3 Sådan udskrives en rapport Kopiering 4 Kopiindstillinger... 4 Stop kopiering... 4 Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede... 4 Ændring af kopieringshastighed og -kvalitet... 5 Kopiindstillinger... 6 Justering af tæthed... 6 Tage N i 1-kopier eller en plakat (Sidelayout) i-1-ID-kopi (Sidelayout)... 8 A Rutinemæssig vedligeholdelse 9 Rengøring og kontrol af maskinen... 9 Rengøring af maskinens overflade... 9 Rengøring af maskinens printerplade Rengøring af papirfremføringsrullen Kontrol af blækmængden Pakning og forsendelse af maskinen B Ordliste 15 C Indeks 16 ii

4 iii

5 1 Generel opsætning Hukommelseslagring Dine menuindstillinger gemmes permanent og går ikke tabt i tilfælde af strømsvigt. Midlertidige indstillinger (f.eks. Sidelayout ) vil gå tabt. Dvaletilstand Du kan vælge, hvor længe maskinen skal være inaktiv, før den går i dvaletilstand (op til 60 minutter). Timeren genstarter, hvis der udføres betjening af maskinen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 0.Grundindst. c Tryk på a eller b for at vælge 3.Dvale. d Tryk på a eller b for at vælge 1 Min, 2 Min, 3 Min, 5 Min, 10 Min, 30 Min eller 60 Min, hvilket indstiller hvor længe maskinen kan være inaktiv, før den går i dvaletilstand. e Tryk på Stop/Exit. 1 1

6 Kapitel 1 Automatisk slukning Funktionen Automatisk slukning slukker maskinen en time efter, at den er gået i dvaletilstand. Når denne funktion er Fra, slukkes maskinen ikke automatisk. Bemærk, at maskinen ikke slukker automatisk, hvis: maskinen er tilsluttet et trådløst netværk On er valgt under indstillingen WLAN Aktiver a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 0.Grundindst. c Tryk på a eller b for at vælge 5.Autosluk. d Tryk på a eller b for at vælge Til (eller Fra). e Tryk på Stop/Exit. Display Ændring af displaysprog Du kan ændre displaysproget. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 0.Grundindst. c Tryk på a eller b for at vælge 0.Lokalt sprog. d Tryk på a eller b for at vælge dit sprog. e Tryk på Stop/Exit. Displaykontrast Du kan justere displaykontrasten. Hvis du har problemer med at læse displayet, kan du prøve at ændre kontrastindstillingen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 0.Grundindst. c Tryk på a eller b for at vælge 2.LCD Kontrast. d Tryk på a eller b for at vælge Lys eller Mørk. e Tryk på Stop/Exit. 2

7 2 Udskrivning af rapporter Rapporter Følgende rapporter er tilgængelige: Brugerindstil. Udskriver en liste med dine indstillinger. Netværkskonfig Udskriver en liste med dine netværksindstillinger. WLAN-rapport Udskriver en rapport med WLANforbindelser. 2 Sådan udskrives en rapport a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 4.Print rapport. c Tryk på a eller b for at vælge den rapport, du vil udskrive. d Tryk på Mono Start. e Tryk på Stop/Exit. 3

8 3 Kopiering Kopiindstillinger Brug Kopitasterne, når du hurtigt vil ændre kopiindstillingerne midlertidigt for den næste kopi. Du kan bruge forskellige indstillingskombinationer. Hvis du vil have mere end en kopi, skal du blive ved med at trykke på Number of Copies, indtil du får vist det antal kopier, du ønsker (op til 99). Eller tryk på a eller b for at ændre antallet af kopier. Når du er færdig med at ændre indstillingerne, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. Maskinen vender tilbage til dens standardindstillinger 1 minut efter, den er færdig med at kopiere. Bemærk! Du kan gemme nogle af de kopiindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. Du kan finde instruktioner om, hvordan du gør dette i afsnittet for hver funktion. Stop kopiering Tryk på Stop/Exit for at stoppe kopieringen. Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede Du kan vælge et forstørrelses- eller formindskelsesforhold. Hvis du vælger Tilpas til side, justerer maskinen størrelsen automatisk til den papirstørrelse, du har indstillet. Tryk på Tilpas til side Bruger(25-400%) 198% 10x15cmiA4 186%10x15cmiLTR 141% A5iA4 100% 97% LTRiA4 93% A4iLTR 83% 69% A4iA5 47% A4i10x15cm a Ilæg dokumentet. b Indtast det antal kopier, du ønsker. c Tryk på Enlarge/Reduce. d Gør et af følgende: Tryk på a eller b for at vælge det ønskede forstørrelses- eller formindskelsesforhold. Tryk på a eller b for at vælge Bruger(25-400%). Tryk på a eller b gentagne gange for at indtaste et forstørrelses- eller formindskelsesforhold fra 25% til 400%. e Tryk på Mono Start eller Colour Start. 4

9 Kopiering Bemærk! Tilpas til side fungerer ikke optimalt, når dokumentet på scannerglaspladen er mere skævt end 3 grader. Placer dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst. Sidelayout er ikke tilgængelig med Enlarge/Reduce. Ændring af kopieringshastighed og -kvalitet Du kan vælge hastigheden og kvaliteten. Fabriksindstillingen er Normal. Tryk på Normal Normal er den anbefalede indstilling for almindelige udskrifter. Det giver en god kopikvalitet med en god kopieringshastighed. Hurtigst Hurtig kopieringshastighed og laveste blækforbrug. Brug denne indstilling for at spare tid på udskrivning af dokumenter, der skal læses korrektur på, store dokumenter eller mange kopier. Bedst Brug indstillingen Bedste til f.eks. at kopiere fotografier i høj kvalitet. Dette giver den højeste opløsning og den laveste hastighed. a Ilæg dokumentet. b Indtast det antal kopier, du ønsker. c Tryk på Copy Quality gentagne gange for at vælge Normal, Hurtigst eller Bedst. d Tryk på Mono Start eller Colour Start. Følg instruktionerne nedenfor for at ændre standardindstillingen: a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 2.Kopi. c Tryk på a eller b for at vælge 3.Kvalitet. d Tryk på a eller b for at vælge Normal,Hurtig eller Bedste. e Tryk på Stop/Exit. 3 5

10 Kapitel 3 Kopiindstillinger Justering af tæthed Du kan justere kopitætheden for at gøre kopier mørkere eller lysere. Tryk på og derefter a eller b for at vælge Tæthed -nnonn+ a Ilæg dokumentet. b Indtast det antal kopier, du ønsker. c Tryk på Copy Options og a eller b for at vælge Tæthed. -nnonn+ d Tryk på a eller b for at få en mørkere eller lysere kopi. e Tryk på Mono Start eller Colour Start. Følg instruktionerne nedenfor for at ændre standardindstillingen: a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 2.Kopi. c Tryk på a eller b for at vælge 4.Tæthed. d Tryk på a eller b for at få en mørkere eller lysere kopi. e Tryk på Stop/Exit. e Tage N i 1-kopier eller en plakat (Sidelayout) N i 1-kopifunktionen kan hjælpe dig med at spare papir ved at lade dig kopiere to eller fire sider på én udskrevet side. Du kan også fremstille en plakat. Når du bruger plakatfunktionen, deler maskinen dit dokument i dele, hvorefter delene forstørres, så du kan samle dem til en plakat. Tryk på og derefter a eller b for at vælge Sidelayout Fra(1i1) 2i1(P) 2i1(L) 2i1(id) 4i1(P) 4i1(L) Plakat(3x3) a Ilæg dokumentet. b Indtast det antal kopier, du ønsker. 1 1 Du kan kun lave en kopi ad gangen, når du bruger Plakat(3x3) layout. c Tryk på Copy Options og a eller b for at vælge Sidelayout. d Tryk på a eller b for at vælge 2i1(P), 2i1(L), 2i1(id) 1, 4i1(P), 4i1(L), Plakat(3x3)eller Fra(1i1). 1 Se 2-i-1-ID-kopi (Sidelayout) uu side 8 for at få yderligere oplysninger om 2-i-1 (ID). e Tryk på Mono Start for at scanne dokumentet. Du kan også trykke på Colour Start, hvis du kun laver én farvekopi. Hvis du laver en plakat, scanner maskinen siden og begynder at udskrive. f Når maskinen har scannet siden, skal du trykke på a (Ja) for at scanne den næste side. 6

11 Kopiering Næste side? a Ja b Nej Læg dokumentet med forsiden nedad i den retning, der vises nedenfor: 2i1(P) g Anbring næste side på scannerglaspladen. Ilæg næste side 2i1(L) 3 Tryk på OK h Gentag trinene f og g for hver side i layoutet. i Når alle siderne er blevet scannet, skal du trykke på b (Nej) for at afslutte. Bemærk! (P) betyder Stående og (L) betyder Liggende. Sørg for, at papirstørrelsen er indstillet til A4 eller Letter. Du kan kun lave én farvekopi ad gangen. Du kan kun lave én plakatkopi ad gangen. Enlarge/Reduce er ikke tilgængelig med Sidelayout. 4i1(P) 4i1(L) Plakat(3x3) 7

12 Kapitel 3 2-i-1-ID-kopi (Sidelayout) Du kan kopiere begge sider af dit ID-kort på én side og beholde den originale kortstørrelse. Sørg for, at papirstørrelsen er indstillet til A4 eller Letter. Bemærk! Du kan kopiere et ID-kort i henhold til gældende lovgivning. (uuproduktsikkerhedsguide: Ulovlig brug af kopiudstyr) a Placer dit ID-kort med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen. Næste side? a Ja b Nej g Vend ID-kortet, og placer det i scannerglaspladens venstre hjørne. Ilæg næste side Tryk på OK Maskinen scanner den anden side af kortet og udskriver siden. Bemærk! Du kan kun lave én farvekopi ad gangen. Enlarge/Reduce er ikke tilgængelig med 2i1(id) mm eller mere (øverst til venstre) b Indtast det antal kopier, du ønsker. c Tryk på Copy Options og a eller b for at vælge Sidelayout. d Tryk på a eller b for at vælge 2i1(id). e Tryk på Mono Start for at scanne den første side af kortet. Du kan også trykke på Colour Start, hvis du kun laver én farvekopi. f Når maskinen har scannet siden, skal du trykke på a (Ja) for at scanne den næste side. 8

13 A Rutinemæssig vedligeholdelse Rengøring og kontrol af maskinen Rengøring af maskinens overflade Rengør maskinens overflade som følger: Vigtigt Brug neutrale rengøringsmidler. Rengøring med flygtige væsker, som f.eks. fortynder eller rensebenzin, beskadiger maskinens overflade. Brug IKKE rengøringsmidler, der indeholder ammoniak. Brug IKKE isopropylalkohol til at fjerne snavs på kontrolpanelet. Det kan få panelet til at revne. c Løft outputpapirbakkens låg og fjern fremmedlegemer fra papirbakken. d Aftør papirbakkens inderside og yderside med en tør, blød og fnugfri klud for at fjerne støv. e Luk outputpapirbakkens låg, og sæt papirbakken helt på plads i maskinen igen. A a Tag papirbakken (1) helt ud af maskinen. 1 b Aftør maskinens yderside med en tør, blød og fnugfri klud for at fjerne støv. 9

14 Rengøring af maskinens printerplade ADVARSEL c Løft scannerlåget for at udløse håndtaget (1). Skub forsigtigt scannerlågsholderen ned (2), og luk scannerlåget (3). 1 Sørg for at trække stikket til maskinen ud af stikkontakten før rengøring af printerpladen for at undgå elektrisk stød. 2 3 a Brug begge hænder til at løfte scannerlåget vha. plastiktapperne på begge sider af maskinen, indtil det låser fast i åben position. b Rengør maskinens printerplade (1) og området omkring den ved at tørre evt. spildt blæk af med en blød, tør, fnugfri klud. d Tilslut strømkablet igen. 1 10

15 Rutinemæssig vedligeholdelse Rengøring af papirfremføringsrullen a Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten. b Tag papirbakken helt ud af maskinen. Bemærk! Hvis maskinen har fremført flere sider, når der kun er få ark papir i bakken, skal du rengøre separationspladen (1) med en blød, fnugfri og lidt fugtig klud. Efter rengøring skal pladen aftørres med en tør, blød og fnugfri klud for at fjerne al fugt. d Rengør papirfremføringsrullerne (1) med en blød, fnugfri og fugtig klud. Drej langsomt rullerne, så hele overfladen rengøres. Efter rengøring skal rullerne aftørres med en tør, blød og fnugfri klud for at fjerne al fugt. 1 A 1 c Åbn låget til udredning af papirstop (1) bagpå maskinen. 1 e Luk låget til udredning af papirstop. Sørg for, at låget er helt lukket. f Skub papirbakken helt på plads i maskinen. g Tilslut strømkablet igen. Kontrol af blækmængden Du kan kontrollere, hvor meget blæk der er tilbage i patronen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge 1.Blæk. c Tryk på a eller b for at vælge 3.Blækvolume. Displayet viser blækmængden. BK:-ooooonn+ e d Tryk på a eller b for at vælge den farve, du vil kontrollere. 11

16 e Tryk på Stop/Exit. Bemærk! Du kan kontrollere blækmængden fra computeren. uusoftwarebrugsanvisning: Udskrivning (Windows ) uusoftwarebrugsanvisning: Udskrivning (Macintosh) Pakning og forsendelse af maskinen Når du transporterer maskinen, skal du bruge den originale emballage, der fulgte med maskinen. Følg anvisningerne nedenfor for at emballere maskinen rigtigt. Reklamationsretten dækker muligvis ikke skader på maskinen, som opstår under transport. Maskinen bør være tilstrækkeligt forsikret hos fragtmanden. Vigtigt Det er vigtigt at lade maskinen "parkere" printhovedet efter et udskriftsjob. Lyt nøje til maskinen, før du trækker stikket ud for at sikre, at al mekanisk støj er stoppet. Hvis ikke maskinen får lov til at færdiggøre denne proces, kan det medføre udskrivningsproblemer og mulig beskadigelse af printhovedet. a Åbn låget til blækpatronerne. b Fjern alle fire blækpatroner. Tryk på udløserhåndtaget over hver patron for at frigøre den. (uugrundlæggende brugsanvisning: Udskiftning af blækpatronerne) 12

17 Rutinemæssig vedligeholdelse c Installer den grønne beskyttelsesdel, og luk derefter blækpatronlåget. Vigtigt Kontroller, at plastiktapperne på højre side af den grønne beskyttelsesdel (1) er klikket korrekt på plads (2). e Gør et af følgende: Hvis du har tilsluttet maskinen til din computer vha. USB-interfacekablet, skal du gå til trin f. Hvis du ikke har tilsluttet interfacekablet, skal du gå til trin h. f Brug begge hænder til at løfte scannerlåget vha. plastiktapperne på begge sider af maskinen, indtil det låser fast i åben position. Derefter trækkes interfacekablet ud af maskinen. g Løft scannerlåget for at udløse håndtaget (1). Skub forsigtigt scannerlågsholderen ned (2), og luk scannerlåget (3). 1 A h Pak maskinen ind i posen. Hvis du ikke kan finde den grønne beskyttelsesdel, skal du sende maskinen uden den. Installer IKKE blækpatroner som en alternativ løsning inden afsendelse. d Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten. 13

18 i Pak maskinen og de trykte materialer i originalemballagen med det originale pakkemateriale som vist herunder. Undlad at pakke de brugte blækpatroner ned i kassen. j Luk kassen med tape. 14

19 B Ordliste Dette er en omfattende liste over de funktioner og betegnelser, der forekommer i Brothers brugsanvisninger. Tilgængeligheden af disse funktioner afhænger af den model, du har købt. Brugerindstillinger En udskreven rapport, der viser maskinens aktuelle indstillinger. Display (LCD) Displayskærmen på maskinen, der viser aktive meddelelser under On-Screenprogrammering. Gråskala Gråtonerne er tilgængelige til kopiering og scanning. Innobella Innobella er en serie af originale forbrugsstoffer, der tilbydes af Brother. Brother anbefaler blæk og papir fra Innobella for at opnå de bedste resultater. Menutilstand Programmeringstilstand til ændring af maskinens indstillinger. Midlertidige indstillinger Du kan vælge visse kopiindstillinger uden at ændre standardindstillingerne. Scanning Den proces, hvor der afsendes et elektronisk billede af et papirdokument til din computer. Tæthed Ændring af tætheden gør hele billedet lysere eller mørkere. WLAN-rapport En udskreven rapport, der viser resultatet af WLAN-forbindelsen. B 15

20 C Indeks Numre 2-i-1-ID-kopi... 8 A Apple Macintosh Se Softwarebrugsanvisning. B Blækpatroner kontrollere blækmængde C ControlCenter Se Softwarebrugsanvisning. D Display (LCD) Kontrast... 2 Sprog... 2 Dvaletilstand... 1 F Fejlfinding kontrollere blækmængde H Hukommelseslagring... 1 K Kopi 2-i-1-ID... 8 forstørre/formindske... 4 kvalitet... 5 plakat... 6 sidelayout (N i 1)... 6 tæthed... 6 Kopiering af ID-kort... 8 M Macintosh Se Softwarebrugsanvisning. N Netværk Scanning Se Softwarebrugsanvisning. Udskrivning Se Netværksbrugsanvisning. P Pakning og forsendelse af maskinen R Rapporter... 3 Brugerindstillinger... 3 Netværkskonfiguration... 3 sådan udskrives... 3 WLAN-rapport... 3 Reducere kopier... 4 Rengøring af printerplade papirfremføringsruller S Scanning Se Softwarebrugsanvisning. Sende maskinen Strømafbrydelse... 1 T Trådløst netværk Se Hurtig installationsvejledning og Netværksbrugsanvisning. U Udskrive rapport

21 Udskrivning Se Softwarebrugsanvisning. W Windows Se Softwarebrugsanvisning. C 17

22 Besøg os på internettet Denne maskine er kun godkendt til brug i det land, hvor den er købt. Lokale Brother-afdelinger yder kun support på maskiner, der er købt i deres eget land.

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J515W DCP-J715W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J430W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs Trykt

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-80DN Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken anvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-9020CDW Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad er der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J132W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J132W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J152W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J152W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C,

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version B DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-193C, DCP-195C,

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J470DW DCP-J152W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J245 DCP-J132W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J525W og DCP-J725DW (sæt cirkel

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Canon Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Denne brugervejledning er tilstrækkelig til løsning af de mest almindelige opgaver på de nye multifunktionsmaskiner fra Canon. De

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version D DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download Brother iprint&scan

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J4410DW MFC-J4610DW DCP-J4110DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Sæt en ring omkring

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere