Bestyrelsen for SPARBANK A/S har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for SPARBANK A/S har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2007."

Transkript

1 SPARBANK A/S - CVR-NR BIC SKIVDK Til OMX Fondsbørsmeddelelse nr Skive, 21. februar 2008 ÅRSRAPPORT 2007 Bestyrelsen for SPARBANK A/S har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for ÅRSRAPPORTEN I OVERSKRIFTER: SPARBANKs resultat før skat blev 190 mio. kr. mod 244 mio. kr. i Resultatet forrenter egenkapitalen før skat med 11,8 %. Basisindtægterne er steget med 58 mio. kr. fra 695 mio. kr. i 2006 til 753 mio. kr. i Basisindtjeningen resultatet af den egentlige bankdrift er steget fra 155 mio. kr. i 2006 til 182 mio. kr. i Kursreguleringerne på bankens fondsbeholdninger mv. udgør 40 mio. kr. mod 141 mio. kr. året før. I kursregulerin gerne sidste år indgik 32 mio. kr. som følge af, at SPARBANK i 2006 afhændede de resterende aktier i Totalkredit. Driftsudgifterne er steget fra 447 mio. kr. i 2006 til 511 mio. kr. i 2007, svarende til 14 %. Stigningen skyldes bl.a. øgede lønomkostninger som følge af åbning af nye filialer samt etablering af investeringscentre. Der er afholdt omkostninger i forbindelse med navneskifte samt implementering af nyt design. Nedskrivningerne er, når der ses bort fra engangsindtægter vedrørende et salg af afskrevne fordringer, faldet med 12 mio. kr., fra 94 mio. kr. til 82 mio. kr. SPARBANK forventede indtil offentliggørelsen af kvartalsrapporten for kvartal 2007 et resultat før skat på mio. kr. for hele Primært på grund af den daværende positive udvikling i bankens kursreguleringer, opjusterede banken resultatforventningerne før skat til niveauet mio. kr. Når resultatet blev lidt mindre, skyldes det faldet i aktiekurserne ultimo året. Udlån er steget med 1,4 mia. kr. til 13,3 mia. kr., svarende til 12 %. Indlån er steget med 1,5 mia. kr., svarende til 16 % og udgør ultimo ,6 mia. kr. Forretningsomfanget indlån, udlån samt garantier er steget med godt 2 mia. kr. til 28 mia. kr., svarende til 8 %. Udbytteprocenten foreslås fastholdt på 20. Kursen på SPARBANKs aktie er faldet fra 439 ultimo 2006 til 348 ultimo Bankens markedsværdi er på 2,1 mia. kr. ultimo SPARBANKs likviditet er tilfredsstillende. Banken har fastlagt politikker, der skal sikre, at banken også i perioder med uro på de finansielle markeder har en betryggende likviditetssituation. Likviditetsoverdækningen i forhold til lovens minimumskrav er 78 %, hvilket svarer til en overdækning på 1,4 mia. kr. I 2006 var overdækningen 28 % svarende til en overdækning på 0,5 mia. kr. Banken har en solvens, der ligger væsentligt over lovens minimumskrav på 8 %. Solvensprocenten er pr. 31. december 2007 på 12,2. Isoleret set betyder det, at SPARBANK vil kunne forøge udlånet med ca. 10 mia. kr., før minimumskravet på 8 % nås. For regnskabsåret 2008 forventes basisindtjeningen resultatet af den egentlige bankdrift - at ligge i niveauet mio. kr. I 2007 var basisindtjeningen på 182 mio. kr. påvirket af engangsindtægter på 25 mio. kr. ved salg af fordringer mv.

2 SPARBANK A/S - CVR-NR BIC SKIVDK HOVED- OG NØGLETAL HOVEDTAL MIO. KR RESULTATPOSTER: NETTO RENTER OG UDBYTTER NETTO GEBYR- OG PROVISIONSINDTÆGTER KURSREGULERINGER ANDRE DRIFTSINDTÆGTER INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN MV. RESULTAT FØR SKAT SKAT RESULTAT EFTER SKAT BALANCEPOSTER MV.: INDLÅN UDLÅN GARANTIER EGENKAPITAL BALANCE NØGLETAL SOLVENSPROCENT KERNEKAPITALPROCENT UDBYTTEPROCENT BØRSKURS 31/12 INDRE VÆRDI ANTAL ANSATTE ULTIMO OMREGNET TIL HELTIDSBESKÆFTIGEDE EGENKAPITALENS FORRENTNING I PROCENT FØR SKAT INDTJENING PR. OMKOSTNINGSKRONE 12,2 12,2 11,8 11,7 14,2 10,4 10,5 11,2 11,7 12, ,8 16,5 23,1 15,7 22,9 1,33 1,45 1,75 1,43 1,51 Med venlig hilsen SPARBANK A/S Henning Hürdum Adm. direktør Bilag: Årsrapport 2007 for SPARBANK A/S HOVEDKONTOR SPARBANK A/S ADELGADE SKIVE T F

3 ÅRSRAPPORT 2007

4

5 SPARBANK ÅRSRAPPORT 2007

6 HOVEDSÆDE OG FILIALER HOVEDSÆDE: Adelgade Skive Tlf Fax Hjemmeside: BIC: SKIVDK22 CVR-nr.: INVESTERINGSCENTER ÅRHUS Ryesgade Århus C Tlf LEASING Slotsgade Skive Tlf Fax GRØNLAND - Sisimiut Aqqusinersuaq Sisimiut Tlf Fax HADERSLEV Nørregade Haderslev Tlf Fax KOLDING Bredgade Kolding Tlf Fax KØBENHAVN Åbenrå København K Tlf Fax STOHOLM Nørregade Stoholm Tlf Fax SØNDERBORG Jernbanegade Sønderborg Tlf Fax FORRETNINGS- OMRÅDER: DIREKTE Asylgade Skive Tlf Fax FJERNSERVICE Slotsgade Skive Tlf Fax FORMIDLERE Slotsgade Skive Tlf Fax INVESTERINGSCENTER FYN Vestergade Odense C Tlf INVESTERINGSCENTER KØBENHAVN Åbenrå København K Tlf INVESTERINGSCENTER NORDVESTJYLLAND Adelgade Skive Tlf INVESTERINGSCENTER SYD Bredgade Kolding Tlf SYDSPANIEN Calle Pasillo Bateria 2 E Torre del Mar Malaga Tlf Fax FILIALER: AMAGER Amagerbrogade København S Tlf Fax BREUM Skolevej 6, Breum 7870 Roslev Tlf Fax ESBJERG Stormgade Esbjerg Tlf Fax FREDERIKSHAVN Maigårdsvej 2 F 9900 Frederikshavn Tlf Fax GLYNGØRE Bredgade 41, Glyngøre 7870 Roslev Tlf Fax GRØNLAND Ilulissat Kussangajaannguaq Ilulissat Tlf Fax GRØNLAND - Nuuk Qullilerfik Nuuk Tlf Fax HADERUP Nørregade Haderup Tlf Fax HALD Ørslevklostervej 113, Hald 7840 Højslev Tlf Fax HERNING Bredgade Herning Tlf Fax HOLSTEBRO Vestergade Holstebro Tlf Fax HORSENS Søndergade Horsens Tlf Fax HØJSLEV Østerrisvej Højslev Tlf Fax HØRNING Nørre Allé Hørning Tlf Fax JEBJERG Roslevvej 1, Jebjerg 7870 Roslev Tlf Fax KGS. LYNGBY Jernbanepladsen Kgs. Lyngby Tlf Fax ODENSE Vestergade Odense C Tlf Fax RANDERS Kirkegade Randers Tlf Fax ROSLEV Jernbanegade Roslev Tlf Fax RØDDING Borgergade 18, Rødding 7860 Spøttrup Tlf Fax SILKEBORG Torvet Silkeborg Tlf Fax SKANDERBORG Adelgade Skanderborg Tlf Fax SKIVE Adelgade Adelgade Skive Tlf Fax SKIVE - Egeris Egeris Butikstorv 7800 Skive Tlf Fax SKIVE Nørreport Nørregade Skive Tlf Fax VARDE Nørregade Varde Tlf Fax VEJLE Dæmningen Vejle Tlf Fax VIBORG Sct. Mathias Gade Viborg Tlf Fax VINDERUP Søndergade Vinderup Tlf Fax AALBORG Boulevarden Aalborg Tlf Fax ÅRHUS - Ryesgade Ryesgade Århus C Tlf Fax ÅRHUS - City Vest Gudrunsvej Brabrand Tlf Fax ÅRHUS - Højbjerg Rosenvangs Allé Højbjerg Tlf Fax ÅRHUS - Vejlby-Risskov Vestre Strandallé Risskov Tlf Fax SPARBANK ÅRSRAPPORT 2007

7 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 4 HOVED- OG NØGLETAL 5 LEDELSESBERETNING 6 PÅTEGNINGER: LEDELSESPÅTEGNING 16 REVISIONSPÅTEGNINGER 17 ÅRSREGNSKAB 2007: REGNSKABSPRAKSIS 19 RESULTATOPGØRELSE OG OVERSKUDSFORDELING 22 BALANCE PR. 31. DECEMBER 23 EGENKAPITALOPGØRELSE 24 PENGESTRØMSOPGØRELSE 25 NOTER 26 GOD SELSKABSLEDELSE 46 3

8 SELSKABSOPLYSNINGER ADRESSE MV. SPARBANK A/S Adelgade Skive Danmark Telefon: Telefax: Hjemmeside: BIC: SKIVDK22 CVR-nr Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: Skive BESTYRELSE *) Direktør Alex Nielsen, formand Automobilforhandler Fritz Dahl Pedersen, næstformand Direktør Per Engkrog Andersen Bogtrykker Asger Jensen Tømmerhandler Poul Sønder Privatkunderådgiver Mette Dahl Christensen, medarbejdervalgt Filialdirektør Kurt Bjerre, medarbejdervalgt Vurderingskonsulent Anna Marie Dahl, medarbejdervalgt DIREKTION *) Adm. direktør Henning Hürdum REVISION PricewaterhouseCoopers Resenvej Skive GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 12. marts 2008, kl i Kulturcenter Limfjord, Skive. *) Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv i andre danske aktieselskaber fremgår af årsrapporten side SPARBANK ÅRSRAPPORT 2007

9 HOVED- OG NØGLETAL HOVEDTAL MIO. KR RESULTATPOSTER: NETTO RENTER OG UDBYTTER NETTO GEBYR- OG PROVISIONSINDTÆGTER KURSREGULERINGER ANDRE DRIFTSINDTÆGTER INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN MV. RESULTAT FØR SKAT SKAT RESULTAT EFTER SKAT BALANCEPOSTER MV.: INDLÅN UDLÅN GARANTIER EGENKAPITAL BALANCE NØGLETAL* SOLVENSPROCENT KERNEKAPITALPROCENT UDBYTTEPROCENT BØRSKURS 31/12 INDRE VÆRDI ANTAL ANSATTE ULTIMO OMREGNET TIL HELTIDSBESKÆFTIGEDE EGENKAPITALENS FORRENTNING I PROCENT FØR SKAT INDTJENING PR. OMKOSTNINGSKRONE 12,2 12,2 11,8 11,7 14,2 10,4 10,5 11,2 11,7 12, ,8 16,5 23,1 15,7 22,9 1,33 1,45 1,75 1,43 1,51 *) Finanstilsynets nøgletalssystem fremgår af note 43 5

10 LEDELSESBERETNING LEDELSESBERETNING SPARBANKs resultat før skat blev 190,3 mio. kr. mod 244,0 mio. kr. i Resultatet forrenter egenkapitalen før skat med 11,8 %. Som følge af øget forretningsomfang er basisindtægterne steget med 58 mio. kr. fra 695 mio. kr. i 2006 til 753 mio. kr. i Basisindtjeningen resultatet af den egentlige bankdrift er steget med 27 mio. kr. fra 155 mio. kr. i 2006 til 182 mio. kr. i Beholdningsindtjeningen er faldet fra 57 mio. kr. i 2006 til 8 mio. kr. i BASISINDTJENING MIO. KR. ÆNDRING (%) NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER KURSREGULERINGER ANDRE DRIFTSINDTÆGTER BASISINDTÆGTER OMKOSTNINGER NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN MV. BASISINDTJENING BEHOLDNINGSINDTJENING SALG AF TOTALKREDITAKTIER RESULTAT FØR SKAT SKAT RESULTAT EFTER SKAT , , , , , , , , , , ,1 RESULTATOPGØRELSEN Netto renteindtægter er steget 47,6 mio. kr. fra 494,0 mio. kr. i 2006 til 541,6 mio. kr. i 2007, svarende til en stigning på 9,6 %. Stigningen skyldes væksten i udlån og indlån, idet rentemarginalen er faldet i årets løb. NETTO RENTEINDTÆGTER MIO. KR. ÆNDRING (%) RENTEINDTÆGTER RENTEUDGIFTER NETTO RENTEINDTÆGTER UDBYTTER NETTO RENTER OG UDBYTTER 1.009,7 758,9 33,1-468,1-264,9 76,7 541,6 494,0 9,6 5,7 8,2-30,5 547,3 502,2 9,0 6 SPARBANK ÅRSRAPPORT 2007

11 LEDELSESBERETNING Netto gebyr- og provisionsindtægter steg fra 140,5 mio. kr. i 2006 til 168,7 mio. kr. i Stigningen skyldes hovedsageligt en vækst i indtægter på værdipapirhandel og depoter på 23,1 mio. kr., som følge af kundernes større interesse for værdipapirhandel. Værdien af kundernes værdipapirdepoter er steget med ca. 50 % fra godt 6 mia. kr. i 2006 til knap 10 mia. kr. i GEBYR- OG PROVISIONSINDTÆGTER MIO. KR. ÆNDRING (%) VÆRDIPAPIRHANDEL OG DEPOTER BETALINGSFORMIDLING LÅNESAGSGEBYRER GARANTIPROVISION ØVRIGE GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER GEBYRER OG PROVISIONSINDTÆGTER I ALT AFGIVNE GEBYRER OG PROVISIONSUDGIFTER NETTO GEBYR- OG PROVISIONSINDTÆGTER 75,9 52,8 43,8 12,8 12,4 3,5 31,7 30,8 2,9 35,9 31,2 15,1 30,3 31,7-4,6 186,6 158,9 17,4-17,9-18,4-2,9 168,7 140,5 20,1 Garantiprovision er steget med 15,1 %, svarende til 4,7 mio. kr. Indtægten udgør 35,9 mio. kr. mod 31,2 mio. kr. året før. Stigningen kan henføres til bankens vækst i formidling af realkreditlån gennem Totalkredit og DLR. KURSREGULERINGER MIO. KR. ÆNDRING (%) KURSREGULERINGER UNDER BASISINDTJENING KURSREGULERINGER UNDER BEHOLDNINGSINDTJENING AVANCE VED SALG AF AKTIER I TOTALKREDIT KURSREGULERINGER I ALT 33,1 52,4-36,8 6,4 57,2-88,8-31,7-39,5 141,3-72,0 Kursreguleringer under basisindtjeningen er faldet med 19,3 mio. kr. fra 52,4 mio. kr. i 2006 til 33,1 mio. kr. i I kursreguleringer under basisindtjeningen indgår primært afkast af aktier, som banken ejer som følge af forretningsmæssigt samarbejde. Kursreguleringer af bankens egenbeholdning har udgjort 6,4 mio. kr. mod 57,2 mio. kr. året før. Sidste år afhændede banken de resterende aktier i Totalkredit og indtægtsførte en fortjeneste på 31,7 mio. kr. 7

12 LEDELSESBERETNING Driftsudgifterne er steget fra 447,0 mio. kr. i 2006 til 511,3 mio. kr. i 2007, svarende til 14,4 %, hvilket er i overensstemmelse med det budgetterede. ÆNDRING MIO. KR (%) UDGIFTER TIL PERSONALE 292,8 274,8 6,5 ØVRIGE ADMINISTRATIONSUDGIFTER AF- OG NEDSKRIVNINGER PÅ AKTIVER ANDRE DRIFTSUDGIFTER ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER I ALT 194,0 155,3 24,9 17,2 14,7 17,5 7,3 2,2 228,3 218,5 172,2 26,9 DRIFTSUDGIFTER I ALT 511,3 447,0 14,4 Stigende forretningsomfang med såvel eksisterende som nye kunder, åbning af filialer samt etableringen af investeringscentre har medført, at SPARBANK har udvidet medarbejderstaben. Disse forhold har sammen med den almindelige lønudvikling bevirket, at udgifterne til personale er steget fra 274,8 mio. kr. i 2006 til 292,8 mio. kr. i Øvrige driftsudgifter er steget fra 172,2 mio. kr. i 2006 til 218,5 mio. kr. i 2007, svarende til 26,9 %. Stigningen skyldes udover de almindelige prisstigninger omkostninger som følge af nye filialer og etableringen af investeringscentre. Der er endvidere afholdt omkostninger i forbindelse med navneskifte samt implementering af nyt design. NEDSKRIVNINGER MIO. KR. ÆNDRING (%) NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG TILGODEHAVENDER MV. SALG AF AFSKREVNE FORDRINGER NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN OG TILGODEHAVENDER MV. I ALT 81,8 97,5-16,1-20,0-3,3-61,8 94,2-34,4 Nedskrivningerne er faldet med 32,4 mio. kr. fra 94,2 mio. kr. i 2006 til 61,8 mio. kr. i Nedskrivningerne i 2007 er påvirket af en indtægt på ca. 20 mio. kr. vedrørende salg af tidligere afskrevne fordringer. Årets nedskrivningsprocent for 2007 er 0,4 mod 0,6 sidste år. BALANCEN Det samlede forretningsomfang er i 2007 steget med godt 2 mia. kr. til 27,7 mia. kr., svarende til 7,9 %. FORRETNINGSOMFANG MIO. KR. ÆNDRING (%) UDLÅN INDLÅN GARANTIER FORRETNINGSOMFANG I ALT , , , ,9 8 SPARBANK ÅRSRAPPORT 2007

13 LEDELSESBERETNING Det samlede udlån udgør mio. kr. ved udgangen af 2007 mod mio. kr. ved udgangen af 2006, svarende til en stigning på 11,7 %. Det samlede indlån udgør mio. kr. mod mio. kr. ved udgangen af 2006, svarende til en vækst på 16,2 %. Garantier er faldet med 849 mio. kr. fra mio. kr. i 2006 til mio. kr. ved udgangen af Faldet skal ses i lyset af, at banken i sidste kvartal i 2007 valgte at overgå til en ny samarbejdsmodel for formidling af Totalkreditlån. Den nye samarbejdsmodel indebærer, at SPARBANK ikke længere stiller tabsgarantier i forbindelse med formidling af Totalkreditlån. Til gengæld kan Totalkredit fremadrettet modregne eventuelle tab på Totalkreditlån i de løbende provisioner, som banken modtager for at formidle Totalkreditlån. I forhold til ultimo 2006 er garantierne reduceret med mio. kr. på grund af overgangen til ny samarbejdsmodel, hvilket reelt betyder en fremgang på de øvrige garantier på 567 mio. kr. UDLÅN OG GARANTIER 2007 (%) 2006 (%) OFFENTLIGE MYNDIGHEDER ERHVERV PRIVAT I ALT Fordelingen af udlån og garantier mellem privat og erhverv er i løbet af året ændret således, at andelen af erhverv ved udgangen af 2007 udgjorde 53 % mod 51 % året før. En del af forklaringen skyldes overgangen til ny samarbejdsmodel med Totalkredit, hvor tabsgarantierne indgik i gruppen privat. LIKVIDITET SPARBANKs likviditet er tilfredsstillende. Banken har fastlagte politikker, der skal sikre, at banken - også i perioder med uro på de finansielle markeder - har en betryggende likviditetssituation. Banken har en politik, hvori det er bestemt, at der altid skal være en solid overdækning i bankens likviditet i forhold til lovgivningens minimumskrav. Overdækningen er pr. 31. december %, hvilket svarer til en likviditetsoverdækning på 1,4 mia. kr. I 2006 var overdækningen 28% svarende til en likviditetsoverdækning på 0,5 mia. kr. Banken har endvidere politikker, der fastlægger den maksimale udlånsprocent (udlån + nedskrivninger i forhold til indlån). Pr. 31. december udgør udlånsprocenten 128 mod 134 året før. I 2007 har der været en fornuftig udvikling i forholdet mellem udlån og indlån. Udlån er således steget med 12 % medens indlån er steget med 16 %. SOLVENS SPARBANK fastlægger størrelsen af den kapital, der er nødvendig for at drive bankens forretninger under hensyn til disses omfang og risici. Bankens solvensprocent på 12,2 er uændret i forhold til Den uændrede solvensprocent til trods for stigningen i udlån, skyldes blandt andet bankens valg af ny samarbejdsmodel med Totalkredit, hvilket isoleret set har medført en solvenslettelse på 0,5 procentpoint. 9

14 LEDELSESBERETNING SOLVENS SOLVENSPROCENT KERNEKAPITALPROCENT 12,2 12,2 10,4 10,5 SPARBANK er fra 2007 omfattet af de nye kapitalkravsregler (Basel II). I 2007 har banken benyttet sig af overgangsreglerne, hvilket betyder, at SPARBANK følger de hidtidige regler bortset fra ved opgørelsen af de risikovægtede poster for specifik risiko på gældsinstrumenter, hvor standardmetoden anvendes. SPARBANK anvender fra 2008 standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. I forbindelse med de nye regler er der udarbejdet en BASEL II søjle 3 rapport, der indeholder oplysninger om følgende: Risikostyrings- og risikopolitik Basiskapital Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Rapporten findes på under Investor relations. RESULTAT OG EGENKAPITAL SPARBANKs resultat før skat blev 190,3 mio. kr. mod 244,0 mio. kr. i Resultatet forrenter egenkapitalen før skat med 11,8 % for 2007 mod 16,5 % året før. Banken forventede indtil offentliggørelsen af kvartalsrapporten for kvartal 2007 et resultat før skat i niveauet mio. kr. for hele Primært på grund at den daværende positive udvikling i SPARBANKs kursreguleringer, opjusterede banken resultatforventningerne før skat til niveauet mio. kr. Når resultatet blev lidt mindre end forventet, skyldes det faldet i aktiekurserne ultimo året. Egenkapitalen er steget med 7,1 %, fra 1.561,5 mio. kr. ved udgangen af 2006 til 1.672,7 mio. kr. ved udgangen af EGENKAPITALUDVIKLING MIO. KR EGENKAPITAL 1. JANUAR 1.561, ,4 ÅRETS RESULTAT EFTER SKAT UDBETALT UDBYTTE I ÅRET ØVRIGE VÆRDIREGULERINGER PÅ EGENKAPITAL ÅRETS KONSOLIDERING 152,3 190,6-24,1-24,1-17,0-8,4 111,2 158,1 EGENKAPITAL 31. DECEMBER 1.672, ,5 Årets konsolidering udgør i alt 111,2 mio. kr. mod 158,1 mio. kr. året før. 10 SPARBANK ÅRSRAPPORT 2007

15 LEDELSESBERETNING BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABETS AFSLUTNING Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Herudover har der ikke været tale om usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling. INDREGNING OG MÅLING I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten er der foretaget nogle skøn og vurderinger, der har indflydelse på årsrapporten. De væsentligste skøn og vurderinger er foretaget i forbindelse med nedskrivninger på udlån, herunder gruppevise nedskrivninger. Usikkerheden ved de foretagede skøn og vurderinger vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. MEDARBEJDERE SPARBANKs medarbejdere er den væsentligste forudsætning for realisering af indtjeningsmålsætningerne og dermed sikring af den fortsatte positive udvikling. Den enkelte medarbejder er bankens ansigt udadtil, og medarbejdernes faglige kvalifikationer, holdninger og menneskelige egenskaber indgår som væsentlige elementer i bankens konkurrenceevne. SPARBANK ønsker at fremstå som en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne har gode rammer i hverdagen, og hvor den enkelte har stor mulighed for faglig og personlig udvikling. Ved at fremstå som en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderen er i fokus, håber banken at kunne fastholde medarbejderne også i fremtiden. Tilfredse medarbejdere giver tilfredse kunder og kundeloyalitet, ligesom kvalitet og produktivitet er højere hos medarbejdere, der er tilfredse. SPARBANK har igen i 2007 foretaget en medarbejdertilfreds hedsanalyse omfattende alle medarbejdere. Resultatet af analysen var i lighed med analysen fra 2006 meget tilfredsstillende. Medarbejderne har udvist stort engagement i form af en meget høj svarprocent, hvilket vidner om, at alle bankens ansatte ønsker at bidrage til, at banken også i fremtiden fremstår som en attraktiv arbejdsplads. Fra har SPARBANK tilbudt medarbejderobligationer som en del af den lønpakke, hver enkelt medarbejder har kunnet træffe aftale med banken om for perioden til Omregnet til heltidsansatte var der ultimo 2007 ansat 574 medarbejdere mod 550 året før. INCITAMENTSPROGRAMMER For at skabe en direkte sammenhæng mellem aktionærernes interesser og medarbejdernes incitamenter, blev der i 2007 indført en bonusordning for alle medarbejdere. Bonusordningen er udover bankens økonomiske resultater også gjort afhængig af ikke-finansielle nøgletal, herunder bl.a. medarbejdertilfredshed. I lighed med 2007 er der også i 2008 aftalt en bonusordning for alle medarbejdere. Endelig blev der i 2006 indgået et aktieoptionsprogram for ledende medarbejdere. Der henvises til note 5 i årsrapporten. AKTIONÆRER Kursen på SPARBANK aktien er i 2007 faldet fra 439 ved årets begyndelse til 348 ved udgangen af 2007, svarende til 20,9 %. Ultimo 2007 havde SPARBANK ca aktionærer. For 2007 foreslås et udbytte på 20 %, svarende til 4 kr. pr. aktie. 11

16 LEDELSESBERETNING KURSUDVIKLING BØRSKURS KURSSTIGNING I % Spar Vest Fonden, Skive besidder mindst 5 % af stemmerne eller aktiekapitalen. SPARBANK aktien indgår i OMXs MidCap+ indeks. GOD SELSKABSLEDELSE SPARBANKs bestyrelse forholder sig mindst en gang årligt til principperne for god selskabsledelse - Corporate Governance, som bl.a. udspringer fra lovgivningen, praksis og anbefalinger. Der henvises til årsrapporten side 46, hvor banken nærmere redegør for dens holdninger til god selskabsledelse. Repræsentantskabet har gennem det seneste år drøftet sin rolle i relation til Anbefalinger om god selskabsledelse. Disse anbefalinger sætter spørgsmålstegn ved repræsentantskabet som selskabsorgan. Et repræsentantskab kan, som mellemled mellem generalforsamlingen (ejerne) og bestyrelsen i dennes egenskab af ejernes repræsentanter, i nogle tilfælde udvande aktionærernes indflydelse på bestyrelsens sammensætning. Derfor afholdte SPARBANK i januar 2008 ekstraordinær generalforsamling, bl.a. med det formål at nedlægge bankens repræsentantskab, hvilket blev vedtaget. Således vil bestyrelsen for fremtiden blive valgt direkte af generalforsamlingen og ikke af et repræsentantskab. RISIKOSTYRING Et vigtigt element i bankdrift er at styre de risici, der uundgåeligt er forbundet med bankvirksomhed. Disse risici består først og fremmest af kreditrisici og markedsrisici. Kredit- og markedsrisici styres efter politikker og rammer, der er vedtaget og fastlagt af bankens ledelse. Kreditrisiko er risikoen for, at betalingsforpligtigelser ikke skønnes at kunne inddrives på grund af debitors manglende evne eller vilje til at betale til den aftalte tid. Betalingsforpligtelser omfatter tilgodehavender, udlån og garantier. Markedsrisikoen er risikoen for, at banken lider tab som følge af bevægelser på de finansielle markeder (rente-, valuta- og aktierisici m.m.) Den grundlæggende politik vedrørende markedsrisici er, at banken ønsker at holde sådanne risici på et relativt lavt niveau. Banken har for hver risikotype inden for de forskellige markedsrisikoområder konkrete risikorammer, og det indgår ved risikovurderingen, at der skal være et fornuftigt og velafbalanceret forhold mellem risici og afkast. Til afdækning og styring af de forskellige markedsrisikoområder anvender SPARBANK afledte finansielle instrumenter, i det omfang, banken ønsker at reducere eller borteliminere de markedsrisici, som den har påtaget sig. Bankens renterisiko udtrykker det tab eller den gevinst, banken får, såfremt renten stiger med 1 procentpoint. Ved udgangen af 2007 var dette beløb en gevinst på 21,7 mio. kr. 12 SPARBANK ÅRSRAPPORT 2007

17 LEDELSESBERETNING Bankens valutaposition er steget fra 7,9 % i 2006 til 19,9 % i 2007, men valutarisikoen er stadig meget begrænset og udgør 0,1 %. MIFID Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler om investeringsrådgivning og handel med værdipapirer i kraft, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). MiFID skal sikre ens regler for handel med værdipapirer samt valuta- og renteprodukter i EU. MiFID betyder højere investorbeskyttelse og mere gennemsigtighed. SPARBANK har i 2007 brugt store ressourcer på implementeringen af de nye regler, dels med systemudvikling, ændring af processer og forretningsgange, dels information til og uddannelse af medarbejdere samt information til kunder. FILIALSTRUKTUR SPARBANK åbnede i 2007 en filial på adressen Adelgade 87 i Skanderborg samt en filial i hovedstadsområdet på Amagerbrogade 82. Bankens filial i Silkeborg er flyttet til nye lokaler beliggende Torvet 1, for derved at opnå en mere central beliggenhed i byen. For at kunne tilbyde en bedre service til SPARBANKs investeringskunder, har banken etableret fem investeringscentre i henholdsvis Skive, Århus, Kolding, Odense og København. UDENLANDSKE FILIALER SPARBANK har i Grønland filialer i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat. Endvidere har banken et repræsentationskontor i Spanien. IT-TEKNOLOGI SPARBANK lægger stor vægt på at stille tidssvarende teknologiske løsninger til rådighed for sine kunder. Det er bankens erfaring, at kunderne ønsker høj tilgængelighed ad flere distributionskanaler. Derfor er det SPARBANKs mål til stadighed at udbygge selvbetjeningsydelserne, så de er et reelt supplement til den personlige betjening i filialerne. På er der mulighed for at hente relevant information på en lang række områder såsom aktionærfordele og nyttig produktinformation. Der kan udføres beregninger på realkreditlån, herunder konverteringsfordele. Man kan følge aktiekurser samt handle med værdipapirer via portalbanken, som også findes på siden. Ønsker man at sende en til en bestemt afdeling eller medarbejder, kan dette også gøres via link på hjemmesiden. SPARBANK vil i løbet af 2008 påbegynde implementering af et CRM system (Customer Relationship Management). Systemet skal hjælpe banken og den enkelte rådgiver til det bedst mulige kundeoverblik, hvorved der kan ydes en endnu mere fleksibel og individuel rådgivning. SPARBANK lægger stor vægt på IT-sikkerheden. Banken har strategier på IT-området, der har til formål at sikre høj driftssikkerhed, at sikre bankens systemer og data mod uvedkommende adgang og misbrug samt sikre overholdelse af lovgivningsmæssige krav. 13

18 LEDELSESBERETNING BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS LEDELSESHVERV I ANDRE DANSKE AKTIESELSKABER: DIREKTØR ALEX NIELSEN DIPAK A/S, DIREKTØR SPAR VEST FINANS A/S, BESTYRELSESMEDLEM SPAR VEST GRØNLAND A/S, BESTYRELSESMEDLEM BRDR. MARKUSSEN A/S, BESTYRELSESMEDLEM HENDRIKSEN HOLDING A/S, BESTYRELSESMEDLEM CHR. HENDRIKSEN & SØN A/S, BESTYRELSESMEDLEM SPAR VEST TYSKLAND A/S, BESTYRELSESMEDLEM AUTOMOBILFORHANDLER FRITZ DAHL PEDERSEN SPAR VEST FINANS A/S, BESTYRELSESMEDLEM SPAR VEST GRØNLAND A/S, BESTYRELSESMEDLEM SPAR VEST TYSKLAND A/S, BESTYRELSESMEDLEM DIREKTØR PER ENGKROG ANDERSEN MULTIMONTAGE A/S, DIREKTØR ROBO THERM A/S, FORMAND FOR BESTYRELSEN BOGTRYKKER ASGER JENSEN ARCO GRAFISK A/S, BESTYRELSESMEDLEM BOREMO A/S, BESTYRELSESMEDLEM VIA PRINT A/S, BESTYRELSESMEDLEM TØMMERHANDLER POUL SØNDER A/S DIGES TRÆLASTHANDEL, FORMAND FOR BESTYRELSEN OVERLUND BYGGEMATERIALER A/S, FORMAND FOR BESTYRELSEN SØNDERS TRÆLAST, SKIVE A/S, DIREKTØR OG BESTYRELSESMEDLEM XL BYG A/S, FORMAND FOR BESTYRELSEN DIREKTØR HENNING HÜRDUM GARANTI INVEST A/S, BESTYRELSESMEDLEM EGNS-INVEST HOLDING A/S, BESTYRELSESMEDLEM SKANDINAVISK DATA CENTER HOLDING A/S, BESTYRELSESMEDLEM SKANDINAVISK DATA CENTER A/S, BESTYRELSESMEDLEM FINANSKALENDER FEBRUAR 2008 ÅRSRAPPORT 12. MARTS 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. APRIL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AUGUST 2008 HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR OKTOBER 2008 KVARTALSRAPPORT FOR KVARTAL SPARBANK ÅRSRAPPORT 2007

19 LEDELSESBERETNING FONDSBØRSMEDDELELSER FEBRUAR 2008 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. JANUAR 2008 UDDRAG AF REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 24. JANUAR JANUAR 2008 INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 24. JANUAR DECEMBER 2007 NY KUPONRENTE PÅ ISIN DK SPARBANK SENIOR 2005/ NOVEMBER 2007 ÆNDRING I AFTALEGRUNDLAG MED TOTALKREDIT 25. OKTOBER 2007 KVARTALSRAPPORT FOR KVARTAL SEPTEMBER 2007 NY BESTYRELSESFORMAND 18. SEPTEMBER 2007 NY KUPONRENTE PÅ ISIN DK SPARBANK SENIOR 2005/ AUGUST 2007 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR JUNI 2007 FINANSKALENDER JUNI 2007 NY KUPONRENTE PÅ ISIN DK SPARBANK SENIOR 2005/ JUNI 2007 OPLYSNING OM KAPITAL OG STEMMERETTIGHEDER 24. MAJ 2007 INSIDERES OG DISSES NÆRTSTÅENDES HANDEL MED SPARBANK A/S AKTIER 1. MAJ 2007 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL APRIL 2007 ÆNDRING AF SELSKABSVEDTÆGTER 28. MARTS 2007 ÆNDRING TIL FINANSKALENDER MARTS 2007 UDDRAG AF REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 13. MARTS MARTS 2007 NY KUPONRENTE PÅ ISIN DK SPARBANK SENIOR 2005/ FEBRUAR 2007 ÆNDRING AF SELSKABSVEDTÆGTER 22. FEBRUAR 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FEBRUAR 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING JANUAR 2007 UDDRAG AF REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 18. JANUAR JANUAR 2007 ÆNDRING TIL FINANSKALENDER 2007 GENERALFORSAMLING OG OVERSKUDSFORDELING Generalforsamling afholdes onsdag den 12. marts 2008 kl i Kulturcenter Limfjord, Skive. Bestyrelsen har besluttet at foreslå generalforsamlingen en udbytteprocent på 20 svarende til et udbytte på 4 kr. pr. aktie. Under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse, medfører dette, at der af årets overskud på 152,3 mio. kr. udbetales 24,1 mio. kr. som udbytte, mens 128,2 mio. kr. henlægges til egenkapitalen. Endelig vil banken på linie med sidste år stille forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier. FORVENTNINGER TIL 2008 SPARBANKs aktivitetsniveau har været pænt stigende de seneste år. Med den nuværende samfundsøkonomiske udvikling forventes det, at forretningsgrundlaget udlån, indlån og garantier vil udvise en vækst på ca. 8 %. Indtægterne forventes trods øget konkurrence at udvise en fremgang, idet der fortsat fokuseres på øget salg. For at kunne realisere SPARBANKs nye strategi, forventes omkostningerne at stige, blandt andet som følge af investeringer i ny IT-teknologi. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender for 2008 forventes at være på niveau med For regnskabsåret 2008 forventes basisindtjeningen resultatet af den egentlige bankdrift - at ligge i niveauet mio. kr. I 2007 var basisindtjeningen på 182 mio. kr. påvirket af engangsindtægter på 25 mio. kr. ved salg af fordringer mv. 15

20 LEDELSESPÅTEGNING LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2007 for SPARBANK. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme. Vi anser endvidere ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende gennemgang af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Skive, den 21. februar 2008 DIREKTIONEN Henning Hürdum Skive, den 21. februar 2008 BESTYRELSEN Alex Nielsen Fritz Dahl Pedersen Per Engkrog Andersen Asger Jensen Poul Sønder Mette Dahl Christensen Kurt Bjerre Anna Marie Dahl 16 SPARBANK ÅRSRAPPORT 2007

21 REVISIONSPÅTEGNINGER INTERN REVISIONS PÅTEGNING Vi har revideret årsrapporten for SPARBANK A/S for regnskabsåret Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed samt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. DEN UDFØRTE REVISION Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten, herunder undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod bankens rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2007 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, samt i øvrigt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Skive, den 21. februar 2008 INTERN REVISION Hans Thorup Revisionschef 17

22 REVISIONSPÅTEGNINGER DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING TIL AKTIONÆRERNE I SPARBANK A/S Vi har revideret årsrapporten for SPARBANK A/S for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSRAPPORTEN Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. REVISORS ANSVAR OG DEN UDFØRTE REVISION Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved denne risikovurdering overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for bankens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af bankens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af bankens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Skive, den 21. februar 2008 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Niels Trærup statsautoriseret revisor Michael Laursen statsautoriseret revisor 18 SPARBANK ÅRSRAPPORT 2007

23 REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed og den gældende bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse. Årsrapporten er endvidere udarbejdet i henhold til Københavns Fondsbørs oplysningsforpligtelser i det omfang lov om finansiel virksomhed, bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse eller Finanstilsynets bekendtgørelser i øvrigt ikke fastlægger anden praksis. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde banken, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen når de er sandsynlige, og de kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Siden måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver, finansielle forpligtelser og afledte finansielle instrumenter indregnes også i resultatopgørelsen. REGNSKABSMÆSSIGE SKØN Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. De væsentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån samt hensatte forpligtelser. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. Herudover er banken påvirket af risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater kan afvige fra skønnene. FREMMED VALUTA Aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter lukkekursen for valutaen på balancedagen svarende til den af Danmarks Nationalbank offentliggjorte kurs. Indtægter og udgifter omregnes løbende efter valutakursen på transaktionsdagen. Valutadifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under Kursreguleringer. FINANSIELLE INSTRUMENTER GENERELT Omkring indregningskriterier og målegrundlag for de finansielle aktiver og forpligtelser i bankens balance henvises til efterfølgende afsnit. Generelt oplyses det dog, at banken måler finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdien på balancedagen, med mindre andet specifikt følger af de nedenfor anførte afsnit til de enkelte regnskabsposter, ligesom det generelt oplyses, at banken anvender afregningsdatoen som indregningsdag for finansielle instrumenter. UDLÅN OG ANDRE TILGODEHAVENDER Udlån og andre tilgodehavender, der sikringsmæssigt er afdækket med finansielle instrumenter, måles til dagsværdi. Øvrige udlån og andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Stiftelsesprovisioner mv., der sidestilles med en løbende rentebetaling og dermed betragtes som en integreret del af den effektive rente for lånet, periodiseres over løbetiden for det enkelte lån. Såfremt der på udlån og andre tilgodehavender konstateres en indtruffen objektiv indikation for værdiforringelse, foretages der nedskrivning til dækning af bankens tab. Individuelt vurderede udlån, der ikke er nedskrevet, samt øvrige udlån, inddeles i grupper, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med 3 modeller til gruppevise nedskrivninger. En creditscoremodel for privatkunder med 6 risikogrupper, en creditscoremodel for mindre erhvervskunder med 5 risikogrupper samt en ratingmodel med 7 risikogrupper, baseret på økonomiske nøgletal for større erhverv, og kunder der ikke opfylder kriterierne for, at indgå i en af de to creditscoremodeller. For hver gruppe af udlån og tilgodehavender estimeres en tabsfunktion baseret på nyeste tabshistorik. Ved at sammenligne den aktuelle tabsfunktion med den gældende tabsfunktion på etableringstidspunktet, beregnes værdiforringelsen for hvert enkelt cashflow på samtlige lån og tilgodehavender. Forskellen mellem den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige betalinger og den regnskabsmæssige værdi, angiver det enkelte udlåns andel til den gruppevise nedskrivning. Ændringer i foretagne nedskrivninger reguleres i resultatopgørelsen under posten Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.. OBLIGATIONER OG AKTIER Værdipapirer, der er noteret på en børs, måles til dagsværdi fastsat ud fra lukkekursen på balancedagen. Unoterede værdipapirer er ligeledes optaget til dagsværdi, opgjort med udgangspunkt i transaktionsprisen ved handel mellem uafhængige parter. Illikvide og unoterede værdipapirer, hvor det ikke vurderes muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, måles til kostpris. Alle løbende værdireguleringer på børsnoterede og unoterede værdipapirer resultatføres over driften under posten Kursreguleringer. 19

24 REGNSKABSPRAKSIS EGNE AKTIER OG EGNE OBLIGATIONER Egne aktier og egne obligationer indregnes ikke som aktiver. Anskaffelsessummen for egne aktier fragår direkte i egenkapitalen. Egne obligationer fragår direkte i udstedte obligationer. AKTIVER TILKNYTTET PULJEORDNINGER Samtlige puljeaktiviteter og -indlån indregnes i separate balanceposter. Afkastet af puljeaktiviteter og udlodning til puljedeltagere føres under posten Kursreguleringer. IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver omfatter erhvervet software. Erhvervet software indregnes i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger for eventuelle tab for værdiforringelse. Kostprisen omfatter de omkostninger, der er medgået for at kunne tage softwaren i brug. Softwaren afskrives lineært over den forventede brugstid på 1 til 5 år. Afskrivninger og tab ved værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen under posten Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver. GRUNDE OG BYGNINGER Grunde og bygninger omfatter Domicilejendomme og Investeringsejendomme. De ejendomme, som huser bankens afdelinger, er rubriceret som domicilejendomme, medens øvrige ejendomme er betragtet som investeringsejendomme. Investeringsejendomme måles i balancen til dagsværdi opgjort ud fra afkastmetoden. Løbende værdiændringer vedrørende investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen. Banken har pt. ingen domicilejendomme, idet bankens lokaler består af lejemål. Under investeringsejendomme er medtaget ejendomme udlejet under operationelle leasingaftaler. Der foretages ikke afskrivninger på investeringsejendomme. Lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen under Andre driftsindtægter, og ændringer i dagsværdi indregnes under Kursreguleringer. ØVRIGE MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Øvrige materielle anlægsaktiver, omfattende driftsmidler, måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger for eventuelle tab for værdiforringelse. Afskrivninger beregnes ud fra aktivernes forventede brugstid på 1 til 5 år. Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen fratrukket en scrapværdi. Afskrivninger og tab ved værdiforringelse indregnes i resultatopgørelsen under posten Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver. Leasingaktiver, som banken udlejer under operationelle leasingaftaler, indregnes som øvrige materielle aktiver. Leasingydelser fra operationel leasing indregnes i resultatopgørelsen under posten Andre driftsindtægter. AKTIVER I MIDLERTIDIG BESIDDELSE Aktiver i midlertidig besiddelse omfatter aktiver overtaget som følge af afvikling af kundeengagementer, hvor hensigten er at afvikle aktiverne hurtigst muligt. Aktiver i midlertidig besiddelse indregnes til dagsværdi ved overtagelsen og måles efterfølgende til forventet realisationsværdi. ANDRE AKTIVER Andre aktiver omfatter aktiver, der ikke er placeret under øvrige aktivposter, blandt andet tilgodehavende renter og provisioner samt positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER OG REGNSKABSMÆSSIG SIKRING Terminsforretninger, renteswaps og øvrige afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdien på balancedagen. Ved sikringsforhold, der opfylder betingelserne i Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse for at blive betragtet som regnskabsmæssig sikring til dagsværdi, måles såvel sikringsinstrumentet som den sikrede del af det finansielle instrument til dagsværdien på balancedagen. Alle værdireguleringer vedrørende afledte finansielle instrumenter samt regnskabsmæssigt sikrede poster føres i resultatopgørelsen under posten Kursreguleringer. FINANSIELLE FORPLIGTELSER Indlån, udstedte obligationer og gæld til kreditinstitutter mv. indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måling sker til amortiseret kostpris ved anvendelse af den effektive rentes metode, således at forskellen mellem nettoprovenu og nominel værdi indregnes i resultatopgørelsen under Renteudgifter over låneperioden. ANDRE PASSIVER Andre passiver omfatter passiver, der ikke er placeret under øvrige passivposter, blandt andet skyldige renter, negativ markedsværdi af afledte finansielle instrumenter samt skyldige personaleforpligtelser. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. 20 SPARBANK ÅRSRAPPORT 2007

25 REGNSKABSPRAKSIS HENSATTE FORPLIGTELSER Hensatte forpligtelser omfatter pensionsforpligtelser, forpligtelser vedrørende tab på garantier, udskudt skat og retssager mv. Pensionsforpligtelser indregnes på basis af konkrete opgørelser. Der indregnes en hensættelse vedrørende en garanti, hvis det er sandsynligt, at garantien vil blive effektueret, og forpligtelsens størrelse kan opgøres pålideligt. Hensatte forpligtelser baseres på ledelsens bedste skøn over forpligtelsernes størrelse. Ved målingen af hensatte forpligtelser foretages tilbagediskontering, hvor det er væsentligt. Udskudt skat indregnes med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattemæssige indkomst. Ændringer i udskudt skat som følge af ændringer af skattesatsen er indregnet i resultatopgørelsen under posten Skat. UDBYTTE Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen indtil vedtagelsen. GARANTIER Bankens udestående garantier er oplyst i noterne under posten Garantier mv.. Såfremt det vurderes sandsynligt, at en udestående garanti vil påføre banken et tab, er forpligtelsen hertil hensat under posten Hensættelser til tab på garantier og udgiftsført i resultatopgørelsen under Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.. RENTER, GEBYRER OG PROVISIONER Renteindtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de vedrører. Indtægter fra finansielle leasingkontrakter indregnes i resultatopgørelsen under renteindtægter. Provisioner og gebyrer, der er en integreret del af den effektive rente af et udlån, indregnes som en del af amortiseret kostpris og dermed som en integreret del af det finansielle instrument (udlån) under renteindtægter. Provisioner og gebyrer, der vedrører en løbende ydelse, periodiseres over løbetiden. Øvrige gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. Renteindtægter fra udlån, som enten er helt eller delvist nedskrevne, er medtaget under posten Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG -UDGIFTER Andre driftsindtægter og -udgifter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til bankens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af aktiver i midlertidig besiddelse, investerings- og domicilejendomme samt leasingaktiver mv. Andre driftsindtægter indeholder også leasingindtægter fra operationel leasing og lejeindtægter fra ejendomme fratrukket driftsomkostninger. Fortjeneste og tab ved salg opgøres som salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. UDGIFTER TIL PERSONALE OG ADMINISTRATION Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til bankens personale. Langfristede personaleforpligtelser indregnes løbende under hensyntagen til den forventede sandsynlighed for medarbejderens fratræden før ydelsestidspunktet. INCITAMENTSPROGRAMMER Banken har indgået forskellige aktieincitamentsprogrammer med bankens medarbejdere. Dagsværdien på de optionsbaserede vederlæggelser til bankens nuværende samt tidligere ledende medarbejdere er målt på tidspunktet for tildeling ved hjælp af en optionsprismodel og indregnes lineært i resultatopgørelsen over optjeningsperioden. Øvrige udgifter til aktieincitaments programmer med bankens medarbejdere indregnes og udgiftsføres løbende i resultatopgørelsen. SKAT Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og ændringer i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat for tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter. BASISINDTJENING Basisindtjeningen er defineret som den samlede indtjening eksklusive beholdningsindtjeningen. Beholdningsindtjeningen udgør afkastet af beholdningen af obligationer, aktier, valuta ekskl. kundeindtjening samt finansielle instrumenter. Afkastet af finansielle anlægsaktiver indgår ikke i beholdningsindtjeningen. Resultatet er opgjort efter fradrag af funding og omkostninger. 21

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 Til OMX Den Nordiske Børs, København Fondsbørsmeddelelse nr. 16 06-08- HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR Bestyrelsen for SPARBANK A/S har valgt at fremrykke offentliggørelsen af halvårsrapporten for til i dag.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2009

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2009 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 Skive, 12. august HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR Bestyrelsen for SPARBANK A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for. Halvårsrapporten

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding CVR-nr. 36 90 67 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2016.

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere