Formandens klumme. Nr november 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens klumme. Nr november 2016"

Transkript

1 Nr november 2016 Indhold Formandens klumme... 1 Mindeord for Skibsmægler Johannes Petersen... 3 Årsmøde og Generalforsamling i Aarhus 16. september Høring over udkast til ændring af toldbehandlingsbekendtgørelsen... 4 Mini-survey - Toldsystemerne til frigivelse af last... 4 SKAT brugerundersøgelse ifm. lukning af nyhedsmailen pr Orientering om driften af toldsystemerne for 3. kvartal Passage for skibsfarten ved Jernbanebroen over Limfjorden... 7 Medlemsundersøgelse om Maritime Anti-Corruption Network (MACN)... 7 Ændrede åbningstider for politibutikken i Københavns Lufthavn... 7 Opdateret kontaktliste til Politikredsene ifm. besætningsskifte... 8 Statusmøde med Søfartsstyrelsen omkring VGM... 8 Bekendtgørelse om isafgiften for perioden til Isberedskabet for den kommende sæson... 8 Høring om åbningstider for Guldborgbroen... 9 HHLA information om nyt Slot system for lastbiler... 9 ITIC Claims Review ITIC forsikring mod fejl og forsømmelser Formanden hædret med Æresmedlemsskab af FONASBA FONASBA/ECASBA Andre organisationer Tutorship November 2016 Exams Ny periode som direktør for Søfartsstyrelsen Jobannoncering via foreningens LinkedIn og Facebook profiler Skibsmæglerforeningens mødeliste og eventoversigt Formandens klumme Jeg var fornylig inviteret til skibsdåb i Kina og traf ved denne lejlighed en del kinesiske forretningsfolk. Samtalen kom hurtigt ind på de store udfordringer omkring global vækst og ikke mindst indflydelsen på vor branche. Modsat den generelle vestlige opfattelse var der generel stor optimisme til fremtiden med undtagelse til værftsindustrien. Men også her blev der lagt stor energi for dagen i tillid til at kunne sikre ordreindgangen. Altså overalt særdeles positive holdninger og forhåbninger til fremtiden. 1

2 En af de kinesiske direktører med godt kendskab til europæiske forhold nævnte, at han havde vanskeligt ved at forstå den lidt opgivende holdning i bl.a. de nordiske lande. Tidligere havde han altid set frem til sine besøg i Norden og med en vis form for misundelse altid lagt mærke til den store energi, iværksætterlyst, engagement, effektivitet samt appetit på nye udfordringer, som prægede de nordiske virksomheder og deres medarbejdere. Nu var det nærmest, som om luften var gået ud af ballonen eller snarere, at energien blev holdt tilbage. Derfor spørgsmålet fra ham: Hvad er det, som holder jer tilbage? Jeg blev ham svar skyldig, men har flere gang tænkt: HAR HAN RET? Lige inden rejsen til Kina deltog jeg i FONASBA s årsmøde i London, og her blev der slået positive toner an. Et par eksempler fra England var fremgangen i port agency sektoren, hvor bl.a. flere større linje-rederier har outsourced dette arbejde til neutrale havneagenter, hvilket bl.a. verdens største container-rederi har benyttet sig af. Inden for Liner-agency havde medium-sized rederier opgivet egne kontorer og indledt samarbejde med uafhængige agenter. Der findes efterhånden ikke så mange mere, hvilket havde givet sig udslag i væsentlige bedre samarbejdsmuligheder end tidligere. Der var også gode eksempler på, at den traditionelle skibsmægler havde udvidet arbejdsområdet, og at tendensen om tættere samarbejde mellem redere og befragtere uden om mæglere var aftagende. Det, der gjorde størst indtryk på mig, var fredag aftens Prize Giving Ceremony under galla-middagen i det fornemme Mansion House, hvor 30 yngre shippingfolk fik overrakt deres priser for helt ekstraordinære præstationer til eksamen. Samtidig modtog vinderen af FONASBA Yong Shipbroker of the Year sin pris. At være sammen med disse unge shippingfolk og få lejlighed til at lære en del af disse at kende, var en god begivenhed. Ved vort bord havde vi selskab af en 26-årig kinesisk pige, Wan Wang, som efter endt studieforløb i Kina nu arbejdede i en skibsmæglervirksomhed i Hong Kong. På kun 2 år havde hun oparbejdet en enorm viden og erfaring, som imponerede os alle ved bordet. Hun havde i hvert fald al den energi og gå-på-mod, som den kinesiske direktør efterlyste! Danmarks Skibsmæglerforening udbyder som bekendt i samarbejde med Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) denne internationale uddannelse, hvor mere end studerende hvert år er til eksamen. Derfor deltog Luis Bernat også i sin egenskab af Member of the Executive Controlling Council hos ICS, og repræsenterede således de danske undervisningsinteresser ved denne lejlighed. Unge mennesker er som bekendt vigtige i vor branche, og derfor har Fonasba/Ecasba taget initiativ til at etablere Young Ecasba Members Group (for aldersgruppen op til 40 år). Det kommende arrangement vil finde sted i London torsdag den 1. juni og fredag den 2. juni 2017 og vil bestå af en faglig del samt socialt samvær og networking. Det er et initiativ, som gerne skulle stimulere interessen blandt de yngre medarbejdere for det foreningsmæssige arbejde. Der vil komme mere fra sekretariatet, når tiden nærmer sig. 2

3 Mindeord for Skibsmægler Johannes Petersen Skibsmægler Johannes Petersen sov stille ind onsdag den 19. oktober efter længere tids kamp mod sin kræftsygdom. Både Jesper og jeg blev kontaktet af Johannes nogle uger før og vi forstod begge, at det var for at sige farvel, da tiden var ved at løbe ud. Det viser måske bedre end mange ord Johannes stærke personlighed. Johannes grundlagde sit firma i Aarhus i 1969 og byggede sin forretning op på traditionel skibsmæglervirksomhed og udvidede efterhånden aktiviteterne i Johannes Petersen A/S til en allround shippingvirksomhed. Virksomheden bar præg af Johannes holdninger, hvor han til fulde levede op til den internationale mæglerstandard my word is my bond. Danmarks Skibsmæglerforening nød godt af Johannes store interesse for branchen, og igennem mange år var Johannes et meget aktivt medlem af foreningens bestyrelse, hvor han lagde stor energi i det organisatoriske arbejde. Der er meget at takke Johannes for. Johannes venlige og positive personlighed forenet med hans professionelle holdninger har været medvirkende til at skabe et stort netværk, som vi alle sammen har kunnet trække på. Vi vidste alle, at man til enhver tid kunne spørge Johannes om hans mening og råd vel vidende, at de altid var oprigtige og velmenende. Johannes efterlader sig sin hustru, Ketty, og sønnerne Kenneth og Anders, som har været en stor støtte både i virksomheden og under sygdomsforløbet. Kenneth fører nu Johannes Petersen A/S videre alene. Under seneste bestyrelsesmøde markerede bestyrelsen Johannes ved 1 minuts stilhed, hvor vi hver især kunne sende Johannes en tanke og takke ham for hans store samt loyale indsats i foreningens virke. Æret være Johannes minde. Tonny Dalhøj Paulsen 3

4 Årsmøde og Generalforsamling i Aarhus 16. september 2016 Sekretariatet har nu udsendt Årsberetning 2015/2016 samt referatet fra Skibsmæglerforeningens Generalforsamling i Aarhus den pr. post til alle medlemmerne. Såfremt man ikke har modtaget brevet, bedes man venligst sende en til Sekretariatet på Man har fortsat mulighed for også at læse og/eller downloade en elektronisk udgave af hver af dokumenterne fra Skibsmæglerforeningens Dropbox: Beretning 2015/2016 Godkendt referat fra Generalforsamling 2016 Høring over udkast til ændring af toldbehandlingsbekendtgørelsen Skibsmæglerforeningen har modtaget høringsmaterialet til den nye toldbehandlingsbekendtgørelse, der bl.a. skal implementere en promille til beregning af potentiel toldskyld gældende fra , ved bl.a. de såkaldte MIO og MIG, dvs. midlertidig oplag, under det der kaldes for SKATs sikkerhedsstillelsesordning. Skibsmæglerforeningens arbejdsgruppe ser på materialet, og vi har endvidere dialog med andre organisationer i sagen. Foreningens medlemmer kan tilgå høringsmaterialet via dette link til Dropbox. Fokus er på 64 stk 4 hvad angår potentiel toldskyld. Skibsmæglerforeningen og vor arbejdsgruppe afgiver høringssvar ved deadline den Skatteministeriet har inviteret os til et midtvejsmøde, for at tale om de umiddelbare kommentarer, inden organisationerne formelt afgiver høringssvar Venligst kontakt Jesper Sebbelin med spørgsmål på mærket Toldbehandlingsbekendtgørelsen. Mini-survey - Toldsystemerne til frigivelse af last Som vi omtalte det i MæglerNyt , afholdt Skibsmæglerforeningen møde med Preben Buchholtz Hansen og Ole Morsing fra SKAT/Told den i Fredericia. Skibsmæglerforeningen var repræsenteret ved Steffen Dalgaard/Shipping.dk, Jan Merling/Schultz Shipping, Anders C. Christensen/Shipping.dk samt undertegnede, og vi mødtes specifikt for at diskutere de problemer brugerne af toldsystemerne oplever, når man har behov for, at få en last frigivet til enten im- eller eksport, når dette sker uden for SKAT/Tolds åbningstider. Mødet gjorde det bl.a. klart for alle parter, at problemerne både skyldes faktorer hos SKAT/Told, men også nogle gange hos de enkelte brugere/virksomheder. Derfor har Skibsmæglerforeningen fået mulighed for at distribuere en tjekliste, som Oliegruppen i sin tid udarbejdede ift. processen 4

5 omkring frigivelse af last, og denne tjekliste kan læses eller downloades via linket til vor Dropbox Business. Ved afslutningen af mødet blev vi enige med SKAT/Told om, at Skibsmæglerforeningen skulle gennemføre et mini-survey, for at kunne give SKAT/Told et indblik i omfanget af de problemer brugerne måtte have. Helt konkret er opgaven, at såfremt et medlem oplever et problem med toldsystemerne, specifikt i processen med frigivelse af last, og at man afventer viden om lasten er udtaget til kontrol eller er frigivet, og at situationen finder sted uden for åbningstiderne, da gøres følgende: 1: Tag et skærmbillede af situationen, såfremt det er muligt. 2: Gør et kort notat, og husk at notere Reference nummer. 3: Send informationen pr. til mærket mini-survey Sekretariatet samler da disse input, og får dem organiseret i et notat, vi på et senere tidspunkt sender til SKAT/Told. DEADLINE: Der er ikke en egentlig deadline, så vi undersøger i første omgang sagen på månedsbasis. SKAT brugerundersøgelse ifm. lukning af nyhedsmailen pr Momskontaktudvalgets medlemmer, herunder Skibsmæglerforeningen, har modtaget den nyhed fra SKAT, at den digitale løsning, der hidtil har sendt informationer om ændringer på ændres. Servicen der hidtil har fungeret kaldes også Døgnets Udgivelser. Som bruger bliver man løbende underrettet via mail inden for de kategorier man har valgt, når SKAT opdaterer skat.dk med vejledninger, nyhedsbreve, afgørelser m.m. Ifølge SKAT, er der i dag aktive, eksterne modtagere, et tal der er støt faldende. Nyhedsmailen lukker SKAT siger endvidere, at den nuværende løsning er 15 år gammel, og ikke længere lever op til de ønskede sikkerheds- og brugervenlighedsmæssige krav, der stilles. Løsningen i dens nuværende form kan ikke opgraderes til de ønskede krav, og derfor er SKAT nødt til at lukke nyhedsmailen pr. 31. december Som alternativ tilbydes brugerne at abonnere på nyhederne som RSS feed, som allerede er en del af løsningen. SKAT siger selv, at de er klar over, at RSS ikke helt tilgodeser alle behov, hvorfor SKAT arbejder på et fremtidssikret nyhedstilbud, som forventes lanceret i I den forbindelse har SKAT behov for input fra brugerne. Hvordan kan man hjælpe? Den fremtidige løsning er endnu ikke fast defineret, og SKAT har derfor brug for hjælp til at indkredse behovet. Hvilke behov har de eksterne brugere for nyheder offentliggjort på skat.dk? 5

6 SKAT har til inspiration listet nogle eksempler nedenfor: Har man som borger et andet behov end en virksomhed eller revisor? Hvordan skal man som bruger kunne abonnere? Skal det være på et emne, eller på en bestemt vejledning? Skal der komme en mail en gang i døgnet, en gang om ugen? Skal nyheder fra sociale medier med i en sådan løsning? Brugerne kan sende sine input direkte til SKAT senest den på adressen Orientering om driften af toldsystemerne for 3. kvartal 2016 Som lovet på mødet i SKAT IT Følgegruppe, hvor Skibsmæglerforeningen er repræsenteret, sender SKAT efter kvartalets udløb en kort status på driftssituationen for kvartalet på Import, e-export, Transit og ICS/Manifest. 3.kvartal 2016 Import, Export og Transit: 8.august kl : På grund af problemer med flere routningstabeller i SKATs firewall var der ingen adgang til NCTS-systemet. Netværksleverandøren blev tilkaldt og services blev genetableret kl Der er efterfølgende gjort flere tiltag for at forhindre at en lignende situation vil opstå. Desværre skete der ikke en klarmelding af systemet på driftsmeddelelser før næste morgen. SKAT er opmærksom på løbende at forbedre den interne kommunikation således, at vi kan forbedre vores kundeservice fremover. Manifest og ICS: 4. juli : Filoverførslen til begge systemer var nede. (Online-delen var ikke påvirket). Efter en genstart af FTP-GW virkede filoverførslen til systemerne igen fra kl juli : På grund af netværksproblemer var ICS/Manifestsystemerne utilgængelige. Status for alle systemerne: Perioden har været præget af stabil drift. Generel info: Der er planlagt flere servicevinduer på toldsystemerne i de kommende måneder: Onsdag den 23. november kl på grund af nye versioner af systemerne alle toldsystemerne er utilgængelige. Lørdag den 26. november kl på grund af tekniske opgraderinger alle toldsystemerne er utilgængelige. SKAT siger, at de vil orientere nærmere om disse nedlukninger senere på driftsmeddelelser. 6

7 Passage for skibsfarten ved Jernbanebroen over Limfjorden Skibsmæglerforeningen var drivkraften bag en række interessenters møde med Banedanmark i Aalborg i oktober. På mødet diskuterede man mulighederne for dagsåbninger, som i første omgang var blevet afvist af Banedanmark. På mødet orienterede Banedanmark, at man alligevel godt kunne arrangere dagsåbninger frem til den totale lukkeperiode fra Efter mødet i Aalborg udsendte Banedanmark et pressenotat, som kan læses eller downloades fra Skibsmæglerforeningens Dropbox Business. Medlemsundersøgelse om Maritime Anti-Corruption Network (MACN) Et af Skibsmæglerforeningens medlemmer har henvendt sig med en forespørgsel omkring MACN. Skibsagenten er blevet kontaktet af en kunde, der har bedt om, at Skibsagenten skal være medlem af MACN, for at kunne være leverandør til skibsrederen. I forbindelse med foreningens deltagelse i FONASBA Annual Meeting i London i oktober, fik vi bl.a. selv en præsentation af MACN, og deres præsentation kan læses eller downloades fra vor Dropbox Business, inden man eventuelt giver et svar på brugerundersøgelsen. MACN s arbejde handler om bekæmpelse af korruption, og de gennemfører nogle programmer i forskellige regioner af verdenen. Spørgsmålet er, om andre af foreningens medlemmer har modtaget lignende forespørgsel? Man bedes venligst sende sit mulige svar med ja eller nej mærket MACN til og spørgsmål i sagen rettes til Jesper Sebbelin på samme adresse. Ændrede åbningstider for politibutikken i Københavns Lufthavn Københavns Politi og Rigspolitiet, har efter flere runder af kommunikation i mellem Skibsmæglerforeningen og dem, bedt os orientere vore medlemmer om ændrede bemandingsforhold af Politibutikken i Københavns Lufthavn. Dette medfører, at der foreløbigt indtil den 5. december 2016 er indført ny åbningstid på hverdage. Dette betyder, at såfremt man på hverdage mellem kl. 15:00 og kl. 22:00 har behov for assistance fra Politibutikken i Københavns Lufthavn med et planlagt besætningsskifte, da skal man i førnævnte tidsrum benytte telefonnummeret, der fremgår af et skilt på døren. Københavns Politi har informeret Skibsmæglerforeningen om, at der som oftest vil være en betjent i området, der på anmodning så vil komme til Politibutikken, og man må da forvente en smule ventetid. Venligst kontakt Jesper Sebbelin på i tilfælde af spørgsmål. Endvidere hører Sekretariatet fortsat gerne om de operationelle erfaringer med ovenstående, og vi vender tilbage i sagen, når vi nærmer os den 5. december

8 Opdateret kontaktliste til Politikredsene ifm. besætningsskifte Rigspolitiet har i dag sendt Skibsmæglerforeningen en opdateret kontaktliste, som kan downloades via dette link til foreningens Dropbox. Venligst kontakt Jesper Sebbelin på såfremt der er spørgsmål. Statusmøde med Søfartsstyrelsen omkring VGM Søfartsstyrelsen inviterede den til statusmøde omkring implementeringen af VGM i Danmark. Der var en række organisationer og virksomheder til stede, og Skibsmæglerforeningen var på dagen repræsenteret ved Sekretariatet samt Claus Høgh fra Finnlines i Aarhus. Skibsmæglerforeningen havde et specifikt punkt til opfølgning, og det går på kravet om at en container på chassis eller mafi, på et RO/RO skib med en sørejse på længere end 600 sømil, skal have påført en VGM. Ud fra et sikkerhedshensyn giver dette krav ikke mening, da en tilsvarende trailer ombord på samme sørejse, ikke skal have påført en verificeret vægt. Søfartsstyrelsen er enig i det uhensigtsmæssige, og lovede at tale med kollegaer og naboer i IMO, for at se om man kunne arbejde på denne sag. Et andet punkt der blev drøftet på mødet var omkring de tilfælde, hvor en VGM er fremkommet ved den beregnede metode 2, og at speditøren bruger denne beregnede vægt til at angive VGM. Men da speditøren kan stå som afskiber på et konnossement, risikerer de også at skulle verificere vægten ved en kontrol. Det blev fra organisationerne foreslået, om man da ikke ville kunne ligge et udstedt House B/L til grund, og derved have firmaet der benytter metode 2 nævnt som afskiber på et fragtdokument. Skibsmæglerforeningen kommer til at følge op på begge sager, og man er velkommen til at kontakte Jesper Sebbelin på såfremt der er spørgsmål. Yderligere information! Skibsmæglerforeningen publicerer vejledninger til de to metoder, der anvendes til verificering af vægten af pakkede containere. Man finder de tre informationsark og øvrige relevante dokumenter i Skibsmæglerforeningens Dropbox Business. Bekendtgørelse om isafgiften for perioden til Ifølge bekendtgørelse udsendt af Marinestaben, beregnes is-afgiften for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017 med 0,04 kr. pr. tons fragtskibsgods. Isberedskabet for den kommende sæson Marinestaben har oplyst medlemmerne af Isbrydningsrådet, at der er indgået kontrakter for de fire beredskabsområder for den kommende sæson, og de er som følger: 8

9 Vestlige Limfjord, NADIR fra Agger Værft. Østlige Limfjord, HELIOS fra SVITZER Farvandet syd for Fyn, STEVNS fra Stevns Charter & Towage. Smålandsfarvandet, STEVNS GUARD fra Stevns Charter & Towage. Man bedes kontakte Marinestaben på såfremt man har spørgsmål. Høring om åbningstider for Guldborgbroen Til information fremsendes høringsbrevet via linket til Skibsmæglerforeningens Dropbox, og deadline for høringssvar er den Skibsmæglerforeningen afgiver høringssvar ved deadline, og man er velkommen til at sende input til Vi er i dialog med Rederiforeningen i denne sag, og vi deler information med dem. Vi kan bl.a. indsætte link til oversigten over forholdene omkring broen via dette link. Venligst kontakt Jesper Sebbelin på såfremt der er spørgsmål. HHLA information om nyt Slot system for lastbiler Skibsmæglerforeningens kollegaer i den tyske Skibsmæglerforening, har delt information fra Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) med os, der er udfærdiget på dansk, angående nye forhold for lastbiler til terminalen i Hamburg. Man kan læse eller downloade dokumentet fra Skibsmæglerforeningens Dropbox. 9

10 ITIC Claims Review Til denne udgave af MæglerNyt har vi fundet nedenstående 3 sager fra ITIC Claims Review. +++ Tax troubles A liner agent had been paying 2.5% of all freight paid on export cargo to the local tax authorities. Local regulations made the local agent jointly liable for the tax with the foreign carrier. When the agent s financial controller left the company it was discovered that for a two year period the agent had not paid the tax during which time 24,000 TEUs had been exported. The apparent reason for the failure to pay freight tax was an enquiry made as to what items should be eligible for freight tax (whether it was just sea freight or included payments for road transport and other charges). Without consulting the principal or senior management the financial controller had made no payments while the issue was unresolved. The unpaid tax amounted to US$ 425,000 and this was paid to the authorities out of the funds held back by the agent. The tax authorities charged interest on the sum which had to be met by the agent. ITIC reimbursed the agent the sum of US$ 86,000 under the terms of their entry. +++ Wasted time A ship agent in the USA failed to update a local tug company of a change to a vessel s departure time. This resulted in the tug being prematurely dispatched to assist the ship. The tug company claimed for the wasted time which had to be paid for by the agent. The original invoice amounted to US$ 21,000 but the agent was able to negotiate a discount leaving a claim of US$ 13,000. The agent was reimbursed under their ITIC cover, less the deductible. +++ Insufficient Blanking A layup manager arranged the blanking of sea valves for a vessel going into cold layup. The manager, as agent for the owners, arranged for a contractor to fit internal blanks to the sea valves. The main engine flooded when the valve to the main cooling sea water line was accidentally opened, causing serious damage to machinery and electrics. The damage survey found that the internal blanks were not fitted by the contractor correctly. The owner brought a claim against the contractor for about US$ 3 million. There was concern that the contractor would not be able to meet such a claim. The owner then turned their attention onto the layup manager. They alleged that good practice would be for all sea valves to be fitted with internal blank flanges. In addition external sea suctions should be closed off by divers using fibreglass blanks fitted with neoprene seals. The layup manager had not arranged for the external suctions to be blanked. The owner argued that had the manager arranged for the external blanks to be fitted, there would have not been any flooding. 10

11 The contractor had clearly failed to do their job properly and was primarily liable for the claim. The layup manager contributed US$ 250,000 to the overall settlement. The payment was reimbursed under their ITIC cover. The case also illustrates how the outcome of claims can depend on how a manager contracts. In this case the manager had appointed the contractor as agents on behalf of the owner. The owner s claim lay directly against the contractor. If the manager had agreed to provide the blanking on a lump sum basis, the outcome could have been very different. The manager would have been liable for the actions of the contractor and left to pursue the contractor in a recovery action. +++ ITIC forsikring mod fejl og forsømmelser Sekretariatet er i gang med forberedelserne til at forny perioden med en ITIC forsikring mod fejl og forsømmelser. I første omgang kontaktes de nuværende medlemmer, der er forsikret i ordningen. Men vi vil også gerne markedsføre den attraktive præmie og nedsatte selvrisiko ved tre forskellige dækningsbeløb til de øvrige medlemmer af Skibsmæglerforeningen, og man bedes kontakte Jesper Sebbelin på hvorefter man bliver ringet op. Formanden hædret med Æresmedlemsskab af FONASBA I forbindelse med FONASBA Annual Meeting 2016 in London, blev foreningens formanden Tonny Dalhøj Paulsen hædret med et Æresmedlemsskab af FONASBA ved en ceremoni i forbindelse med FONASBA Annual Meeting gallamiddagen i Mansion House. Luis Bernat var på pletten og tog indsatte foto af formanden på scenen ved annonceringen af Æresmedlemskabet. 11

12 FONASBA/ECASBA FONASBA Annual Meeting 2016 Skibsmæglerforeningen var repræsenteret ved FONASBA Annual Meeting 2016, hvor vi var vidne til en lang række spændende debatter og præsentationer. For yderligere detaljer omkring FONASBA Annual Meeting henviser vi til FONASBA s pressemeddelelse, som man kan læse eller downloade fra foreningens Dropbox Business. Sekretariatet har endvidere uploaded alle præsentationerne fra mødet, som man kan læse eller downloade via dette link til Dropbox Business. Såfremt man ønsker at få tilsendt en eller flere af præsentationer som bilag, bedes man skrive til mærket FONASBA Annual Meeting Andre organisationer BIMCO Documentary Committee Meeting 17. november Danmarks Skibsmæglerforening deltager i det kommende BIMCO DC Meeting, der finder sted i København den Her vil bl.a. FONASBA og BIMCO s nye Agency Appointment Agreement være til såkaldt adoption. Dette sker efter at Skibsmæglerforeningen, sammen med de øvrige medlemmer af FONASBA, godkendte den nye kontrakt på FONASBA Annual Meeting i London i oktober måned. Man bedes kontakte Jesper Sebbelin på såfremt man har spørgsmål. BIMCO rapporter BIMCO udsender løbende en række rapporter vi har tilladelse til at dele med Skibsmæglerforeningens medlemmer. Seneste rapport samler Macroeconomics, Dry Bulk Shipping, Tanker Shipping og Container Shipping i et dokument, som findes i dette link til Dropbox. Man kan også kontakte mærket BIMCO rapporter, for at få tilsendt rapporterne. Tutorship November 2016 Exams Det er igen blevet tid til, at vore Tutorship studerende skal til eksamen i de fag de er i gang med. Eksamenerne finder sted i perioden til , hvor der vil blive afholdt en lang række eksamener, som Skibsmæglerforeningen er ansvarlige for i Danmark. Vil du vide mere om Tutorship uddannelsen? Såfremt man ønsker mere information om Tutorship kan man finde fagbeskrivelser samt prisliste i Dropbox. Sekretariatet fungerer som one-stop-shop og hjælper de studerende på vej. Kontakt mærket Tutorship, såfremt man har spørgsmål. 12

13 Ny periode som direktør for Søfartsstyrelsen Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen har genudnævnt Andreas Nordseth til direktør for Søfartsstyrelsen, oplyses det via en pressemeddelelse fra ministeriet. Ifølge pressemeddelelsen har Andreas Nordseth solid ledererfaring fra flere chefstillinger i Søfartsstyrelsen og har et indgående kendskab til søfartsområdet. Andreas Nordseth har været direktør for Søfartsstyrelsen siden Jobannoncering via foreningens LinkedIn og Facebook profiler Skibsmæglerforeningens medlemmer kan frit publicere jobannoncer via foreningens LinkedIn og Facebook profiler samt via Dropbox. Tilbuddet skal opfattes som et muligt supplement til, hvilke andre kommunikationskanaler foreningens medlemmer ellers benytter sig af. Man sender blot en kopi af jobannoncen i PDF format til hvorefter sekretariatet sørger for publiceringen. Skibsmæglerforeningens mødeliste og eventoversigt Sekretariatet publicerer løbende listen med møder og events som Skibsmæglerforeningen er aktivt involveret i, og samme findes også på Møde i Skatteministeriet om den nye Toldbehandlingsbekendtgørelse BIMCO Documentary Committee Meeting i København / Tutorship eksamener i Amaliegade / 14 til Ordinært møde i Toldkontaktudvalget under SKAT / Tutorship Open Evening / TBN januar

Formandens klumme. Nr. 3 05. april 2016. Hvor svært skal det være eller er det New Normal!

Formandens klumme. Nr. 3 05. april 2016. Hvor svært skal det være eller er det New Normal! Nr. 3 05. april 2016 Indhold Formandens klumme... 1 Kontingent 2016/2017 opdateringsark udsendes i Uge 15... 2 Workshop i Aarhus om nye SOLAS containervejnings regler... 3 SafeSeaNet V3 super-bruger seminar...

Læs mere

Nr september 2016

Nr september 2016 Nr. 6 30. september 2016 Indhold Formandens klumme... 2 Årsmøde og Generalforsamling i Aarhus 16. september 2016... 2 Nødvendigt løft til toldområdet... 2 Ordinært møde i Toldkontaktudvalget 21. september

Læs mere

Nyt på foreningens hjemmeside

Nyt på foreningens hjemmeside Nr. 10 21. august 2007 INDHOLD: Nyt på foreningens hjemmeside... 1 Årsmøde i Korsør... 1 TutorShip eksamensresultater... 2 Udbud om sømotorveje i Nordsøområdet... 4 Møde i IMO s Havmiljøkomite... 5 Nyt

Læs mere

Formandens klumme. Nr. 09-10. november 2015. FONASBA/ECASBA MØDE i BRASILIEN

Formandens klumme. Nr. 09-10. november 2015. FONASBA/ECASBA MØDE i BRASILIEN Nr. 09-10. november 2015 Indhold Formandens klumme... 1 Seneste nyt om den nye EU-toldkodeks fra 1. maj 2016... 2 Verificeret vægt på lastede containere fra 1. juli 2016... 3 SafeSeaNet V3... 3 Rybners,

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Formandens klumme. Nr november 2017

Formandens klumme. Nr november 2017 Nr. 6 28. november 2017 Indhold Formandens klumme... 1 Møde med Udlændingeministeriet og Rigspolitiet om Schengen... 3 Foretræde (deputation) for Folketingets Undervisningsudvalg (UNU)... 3 Skibsmæglerforeningen

Læs mere

Formandens klumme. Nr. 08-25. september 2015. Som et nyt indslag i MæglerNyt, introducerer vi Formandens klumme.

Formandens klumme. Nr. 08-25. september 2015. Som et nyt indslag i MæglerNyt, introducerer vi Formandens klumme. Nr. 08-25. september 2015 Indhold Formandens klumme... 1 SafeSeaNet V3... 3 Høring om ændring af toldloven m.v. som følge af UCC / EU-toldkodeks... 4 Høring på meld en sær regel på havneområdet Trafikstyrelsen...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Vigtig deadline Mulighed for tilbagebetaling af frivillig acontoskat uden negativ rente Anmodning herom skal indsendes senest 1. oktober 2015 Den 26. august

Læs mere

Formandens klumme. Nr juli Havnelov - Dimission - Generalforsamling 2017

Formandens klumme. Nr juli Havnelov - Dimission - Generalforsamling 2017 Nr. 4 07. juli 2017 Indhold Formandens klumme... 1 Veluddannede Shippingelever fra årgang 2015, dimitterede den 16. juni 2017... 2 Status på digitaliseringen i Toldvæsnet af den nye EU-toldkodeks (EUTK)...

Læs mere

Dimissionsfest for shippingeleverne fra Rybners. Nr. 06-26. juni 2015

Dimissionsfest for shippingeleverne fra Rybners. Nr. 06-26. juni 2015 Nr. 06-26. juni 2015 Indhold Dimissionsfest for shippingeleverne fra Rybners... 1 Nyt website samme adresse - www.shipbrokers.dk... 3 Vidensdeling i Skibsmæglerforeningen via Dropbox... 3 SafeSeaNet v.3

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær

Succesfuld Problem management. 2. December 2015 Laurine Halkjær Succesfuld Problem management 2. December 2015 Laurine Halkjær 1 TDC s IT organisation Sidst opdateret 1. dec 2015 NB. TDC Servicedesk er organiseret i Channels divisionen for at være tæt på forretningen.

Læs mere

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden

Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsteknisk Selskab Røggasemissioner fra skibsfart - før, nu og i fremtiden Skibsfartens udfordring vedrørende CO 2 - hvad sker der i IMO? v/afdelingschef Hans Henrik Petersen Danmarks Rederiforening

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Jakob le Fevre General Manager Job2sea.com 28-01-2011 www.job2sea.com 1 Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Situationen i marinebranchen

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

LinkedIn for professsionelle

LinkedIn for professsionelle LinkedIn for professsionelle Salg, markedsføring, rekruttering og networking Dato: august 2012 Ole Bach Andersen 53% af LinkedIns omsætning er salg af rekrutterings- og employer branding-løsninger 27%

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

12. SEPTEMBER 2012 TAP-NETVÆRKSMØDE VEDR. INTERNAITIONAL FORSKERMOBILTIET TAP-NETVÆRKSMØDE VEDR. INTERNATIONAL FORSKERMOBILITET 12.

12. SEPTEMBER 2012 TAP-NETVÆRKSMØDE VEDR. INTERNAITIONAL FORSKERMOBILTIET TAP-NETVÆRKSMØDE VEDR. INTERNATIONAL FORSKERMOBILITET 12. TAP-NETVÆRKSMØDE VEDR. INTERNAITIONAL FORSKERMOBILTIET DAGENS PROGRAM 10:00 Velkomst 10:15 Nyt fra IAS 10:45 Nyt fra andre? 11:00 Kend din nabo networking ved bordene 11:30 Danne grupper til vidensdelingen

Læs mere

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. offentligt udbud af rammeaftale på levering af en-da/da-en oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sociale medier en katalysator for salget

Sociale medier en katalysator for salget Sociale medier en katalysator for salget Anne Tingleff 13/9 2012 2 Facebook versus LinkedIn i Danmark Sociale medier i Danmark Danmarks statistik 2011 54% af danskerne bruger sociale medier Ca. 85 % af

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Sammen er vi stærkere!

Sammen er vi stærkere! Sammen er vi stærkere! KlubDanmarks ambition er at skabe et stort netværk af uafhængige fitnesscentre og mindre fitnesskæder. Dagsorden Dl KlubDanmarks netværksmøde Kl. 09.30 10.00 Kl. 10.00 10.20 Kl.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Specialtrykkeriet Arco KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Vi håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer Mickael Bech Direktør, professor Gammel vin på nye flasker? 2 Hvad er værdibaseret styring? Måling af og opfølgning på outcome

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011 Novozymes Miljø rapportering Transport 2 Agenda: 1. Historik 2. Erfaringer på den hårde måde 3. Forsøg på ensretning 4. Data indsamling 5. Eksempler på intern information. 6. Næste opgave(r) 3 Peter Hansen

Læs mere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere

Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Danmark BPS, IT Solutions Anmodninger, attester mv. - og mange erfaringer rigere Nyhedsmail nr. 24 onsdag den 11. september 2013 Emner: Status på integration KM Statusopdateringer Dødsattester Borgerlige

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014 Velkommen som BasisPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! BasisPartner 2014 BasisPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som BasisPartner

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 International skatteret Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 Den danske pensionsbeskatningssag Sag C-150/04, Komm. mod Danmark Kommissionen rejste spørgsmålet i 1991 1992: Bachmann-sagen,

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017 Den Danske Maritime Fond Oktober 2017 1 Fondens Bestyrelse består af 6 medlemmer Tommy Thomsen, formand (f. 1957). CEO for IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande). Udpeget af Danske Rederier. Indtrådt

Læs mere

Sidste frist for eksempler, der kommer i betragtning som nominerede til Awardshowet. Kategorisering og udvælgelse af nominerede

Sidste frist for eksempler, der kommer i betragtning som nominerede til Awardshowet. Kategorisering og udvælgelse af nominerede SoMe-Biblioteket 13. maj 21. september 1. november 15. november 24. november somebi.dk går live Sidste frist for eksempler, der kommer i betragtning som nominerede til Awardshowet Kategorisering og udvælgelse

Læs mere

Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS

Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS 1 Havnenes rolle i transportudviklingen PETER BJERG OLESEN PH.D. STUDENT IN PORT LOGISTICS Supply chain managment 2 Konkurrenceevne for forsyningskæden Enkelte virksomheder har svært ved at konkurrere

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk og CENSEI/CBS Tirsdag 11.05.2010

Transportens Innovationsnetværk og CENSEI/CBS Tirsdag 11.05.2010 Transportens Innovationsnetværk og CENSEI/CBS Tirsdag 11.05.2010 Muligheder og udfordringer i Intra-europæiske Dør til Dør container transporter med fokus på Danmark baseret på et Dansk speditionsfirmas

Læs mere

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 2011 Specialkonsulent Pernille Trojahn Kristiansen Søfartsstyrelsen

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Salg med LinkedIn Online kursus 1. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 354-362

Rettelse nr. / Correction no. 354-362 16. august 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 32 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 354-362 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20 Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og Hans Otto Kristensen hohk@mek.dtu.dk Tlf: 45 25 13 95 alt. 4 45 9 2 Sidste nyt vedr. TEMA 21 ang. lastbiler Effekt og fartafhængighed for skibe Baggrund for DTU

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 572-581

Rettelse nr. / Correction no. 572-581 30. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 572-581 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc.

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc. Til den salgsansvarlige for Tyskland og Centraleuropa Danske fællesstande på IFAT Entsorga-miljømessen i München 7. 11. maj 2012 Date: 26/08/2011 På baggrund af successen med fællesstande på IFAT Entsorga

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Færdig Normal adgang Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere