DIQ/S 182 (System 182)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIQ/S 182 (System 182)"

Transkript

1 Systembetjeningsmanual DIQ/S 182 (System 182) Modulært målesystem for 2 digitale sensorer ba75499dk02 03/2006

2 Forbehold Brugen af højteknologi og vore produkters høje kvalitet er resultatet af uafbrudt udvikling. Dette kan resultere i forskelle mellem denne manual og Deres instrument. Endvidere kan vi ikke garantere for, at manualen er fuldstændig fri for fejl. Vi er derfor sikre på, at De kan forstå, at vi ikke kan acceptere nogen form for retslige krav på baggrund af data, figurer eller beskrivelser i denne manual. Bemærk Den seneste version (på engelsk) af denne manual kan findes på Copyright Weilheim 2005, WTW GmbH Gentryk - også i uddrag - er kun tilladt med udtrykkelig skriftlig tilladelse fra WTW GmbH, Weilheim.

3 System 182 Indholdsfortegnelse System Indholdsfortegnelse 1 Oversigt Sikkerhed Brugerkvalifikationer Autoriseret brug Generelle sikkerhedsinstruktioner Installation Leveringsomfang Krav til målested Tilslutning af systemkomponenter Tilslutning af MIQ moduler: Generelt Mulighed 1: Stabeludvidelse fremad Mulighed 2: Stabeludvidelse bagud Adskilt montering Tilslutning af IQ-sensorer Montering af universaltransmitter og MIQ-moduler Generelt Montering på et standerstativ med solskærm type SSH/IQ Montering under "halvtag" type SD/K Panelmontage Montering på DIN-skinne Brug af DIQ-moduler (tilbehør) Tilslutning af strømforsyning DIQ/S 182 (Netversion) DIQ/S 182/24V (24 V-version) Ekstra MIQ-strømforsyningsmoduler Tilslutning til relæ og strømudgange Generel installationsvejledning Brug af hjælpespænding Idriftsættelse Installationseksempler Tilslutning af to sensorer uden trykluftsrensning Installation med UV/VIS-sensor Tilslutning af to sensorer med trykluftsrensning Tilslutning af en fjerninstalleret sensor (uden trykluftsrensning) Illustrationer af klemrækkerne ba75499dk02 03/

4 Indholdsfortegnelse System Betjening Betjeningspanel Visning af måleværdi og status Betjening af menuen INDSTILLINGER Udvælgelsesmenuer Lister over indstillinger Indtastningsfunktion Menuen EGENSKABER Oversigt Vedligeholdelsestilstand Sensor status Sxx Kalibrering af sensorer Kodeord Menuen INDSTILLINGER Oversigt over menuen INDSTILLINGER Sprog/Language Sensor S01/S Relæudgang R1/R2/R3, ma-udgang C1/C System Udgange Udgange for DIQ/S Sammenkædning og justering: almindelig fremgangsmåde Sammenkædning med udgange Sletning af sammenkædning med udgang Indstilling af udgange Grundlæggende informationer om relæfunktioner Sensorovervågning Grænseværdimelder Liste over indstillinger for relæer Funktioner og indstillinger Lister over indstillinger for strømudgange Funktioner og indstillinger Analogudgang Fast strømværdi Reaktion for sammenkædede udgange Reaktion i tilfælde af fejl Reaktion i inaktiv tilstand Vedligeholdelse og rensning Vedligeholdelse Rensning ba75499dk02 03/2006

5 System 182 Indholdsfortegnelse 8 Fejlfinding Informationer om fejl Årsager til fejl og udbedring af disse Udskiftning af systemets komponenter Udskiftning af passive komponenter Tilføjelse og udskiftning af IQ sensorer Tekniske data DIQ/S MIQ-moduler DIQ/JB DIQ/CHV Nødvendig plads til de monterede komponenter Tilbehør og optioner Index Bilag (opbevares evt. separat) Glemt kodeordet? Fabriksindstillet kodeord ba75499dk02 03/

6 Indholdsfortegnelse System ba75499dk02 03/2006

7 System 182 Oversigt 1 Oversigt System 182 er et modulært, multiparametermålesystem. Systemets kontrol- og driftsenhed er universaltransmitter type DIQ/S 182 med integreret strømforsyning. Det har tre relæudgange og to strømudgange, der kan tilsluttes til de eksisterende proceskontrolsystemer. Sensorer En eller to digitale WTW-enkeltsensorer (en sensor til en hovedmåleparameter) eller en dobbeltsensor (en sensor til to hovedmåleparametre) kan tilsluttes universaltransmitter type DIQ/S 182. Dvs. op til to hovedmåleparametre (f.eks. ph, indhold af opløst ilt, turbiditetsmåling...) og yderligere op til to sekundære måleparametre (f.eks. temperatur) kan vises og administreres. Hver sensor typebestemmes automatisk, når de er blevet tilsluttet, og begynder omgående at måle. En sensor kan tilsluttes direkte til universaltransmitter type DIQ/S 182. Tilslutning af to sensorer kræver junctionbox type DIQ/JB (tilbehør). Junctionbox type DIQ/JB er et enkelt passivt modul til forgrening af IQ SENSOR NETTETS netværk. Universaltransmitter type DIQ/S 182 DIQ/JB Digitale IQ-sensorer Fig. 1-1 Enkle systemer med en eller to sensorer ba75499dk02 03/

8 Oversigt System 182 UV/VIS-sensorer tilsluttes til tilslutningsmodul MIQ/VIS. Det kan enten samles uden kabel på bagsiden af universaltransmitter DIQ/S 182 eller tilsluttet til universaltransmitteren via et IQ SENSOR NET-kabel. Relæ- og strømudgange Sensorerne kan sammenkædes med relæ- og strømudgangene. De sammenkædede udgange kan anvendes til at overvåge sensorerne og udlæsningen af måleværdier. Relæudgangene kan programmeres som: Overvågningsrelæer Grænseværdialarmer Proportionalfordeling af måleværdier (pulsbredde eller frekvensregulator) Styrebokse til rensning af sensorer med trykluft. Strømudgangene kan programmeres som: Analogudgange PID-regulatorer For hurtig orientering er alle relæ- og strømudgangstilstande vist tydeligt i displayet. Rensning med trykluft Universaltransmitter type DIQ/S 182 er forberedt til timerstyret rensning med trykluft. Til dette kræves et ventilmodul type DIQ/CHV pr. sensor og, om nødvendigt, et rensehoved type CH (begge dele kan fås som tilbehør). Renseprocessen styres af universaltransmitteren, der forsyner trykluftventilen i ventilmodul type DIQ/CHV med netspænding og styrerelæ. Dette giver en simpel opsætning og en ukompliceret kabling. Alternativt kan ventilmodul type MIQ/CHV PLUS installeres i systemet. Det forener relæ, ventil og strømforsyning til ventilen i én boks. Dette betyder, at der ikke kræves yderligere kabling, hvilket gør installationen lettere, specielt hvis der er stor afstand mellem universaltransmitteren og sensoren. Yderligere systemoptioner En ekstra strømforsyning kan tilføjes for at forsyne sensorer med højt strømforbrug (f.eks. sensor type UV/VIS). 1-2 ba75499dk02 03/2006

9 System 182 Sikkerhed 2 Sikkerhed Denne manual indeholder vigtige instruktioner, der skal følges under opstart, drift og vedligeholdelse af System 182. Det er derfor vigtigt, at brugeren læser denne manual før arbejde med systemet påbegyndes. Generelle sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner i denne manual er mærket med en advarselstrekant i venstre kolonne. Advarselsteksten (f.eks. "Pas på!") indikerer advarselsniveauet: Advarsel indikerer instruktioner, der skal følges nøje for at undgå alvorlige faresituationer for personalet. Pas på! indikerer instruktioner, der skal følges nøje for at undgå mindre skader på personer eller skader på instrument eller omgivelser. Andre henvisninger Bemærk indikerer henvisninger, der gør opmærksom på specielle detaljer. Henvisning indikerer krydsreferencer til andre dokumenter, f.eks. manualer og brugsvejledninger. 2.1 Brugerkvalifikationer Målgruppe System 182 blev udviklet til on-line analyse. Nogle typer vedligeholdelse, f.eks. udskiftning af membranhætter på iltsensorer, kræver sikker håndtering af kemikalier. Vi går derfor ud fra, at vedligeholdelsespersonalet er fortrolig med de nødvendige forholdsregler, når man håndtere kemikalier, via deres uddannelse og erfaring. ba75499dk02 03/

10 Sikkerhed System 182 Særlige brugerkvalifikationer De følgende typer installationsarbejde må kun udføres af elektriker eller installatør: Tilslutning af strømforsyning for universaltransmitter type DIQ/S 182 eller et ekstra MIQ-strømforsyningsmodul. Tilslutning af relækontakter af eksterne netspændingsførende kredsløb. 2.2 Autoriseret brug System 182 er kun autoriseret til brug til on-line analyse. Bemærk venligst de tekniske specifikationer i kapitel 9 TEKNISKE DATA. Kun betjening og drift i henhold til instruktionerne i denne manual er tilladt. Al anden brug betragtes som værende uautoriseret. Uautoriseret brug gør ethvert garantikrav ugyldigt. 2.3 Generelle sikkerhedsinstruktioner Alle System 182 s komponenter er konstrueret og inspiceret i overensstemmelse med de relevante retningslinjer og standarder for elektroniske instrumenter (se kapitel 9 TEKNISKE DATA). Instrumenterne er fra fabrikken leveret i sikkerhedsteknisk god stand. Funktion og driftssikkerhed Der garanteres kun for fejlfri funktion og driftssikkerhed af System 182 s komponenter hvis de almindeligt gældende sikkerhedsregler og de specielle sikkerhedsinstruktioner i denne manual følges. Der garanteres kun for fejlfri funktion og driftssikkerhed af System 182 s komponenter under de omgivelsesbetingelser, der er specificeret i kapitel 9 TEKNISKE DATA. Hvis System 182 s komponenter flyttes fra kolde til varme omgivelser, kan det føre til funktionsfejl pga. kondensering. Vent i sådanne tilfælde med at fortsætte til komponenterne har tilpasset sig rumtemperaturen. 2-2 ba75499dk02 03/2006

11 System 182 Sikkerhed Sikker drift Hvis sikker drift ikke længere er mulig, skal System 182 tages ud af drift og sikres mod utilsigtet drift. Sikker drift er ikke længere mulig hvis komponenterne: er blevet beskadiget under transport i en længere periode har været opbevaret under uegnede forhold tydeligt er beskadiget ikke længere fungerer under drift som beskrevet i denne manual. Kontakt leverandøren af Deres System 182 i tvivlstilfælde. Brugerens forpligtelser Brugeren af System 182 skal sikre sig, at nedenstående regler og retningslinjer følges ved håndtering af farlige stoffer: EEC-retningslinjer vedr. sikkerhed på arbejdspladsen National lovgivning vedr. sikkerhed på arbejdspladsen Regler til forebyggelse af ulykker Faresedler fra kemikalieproducenten. Advarsel En koblingskreds (bortset fra nettilslutning), der er tilsluttet til System 182, må ikke føde nogen form for ulovlig spænding eller strøm. Det skal sikres, at koblingskredsen til hver en tid imødekommer alle krav til Begrænset Koblingskreds (engelsk: Limited circuit eller Limited Power) og til lavspædningsbeskyttelse SELV (=Safety Extra Low Voltage). Disse inkluderer nedenståend grænseværdier: AC-spænding: Max. 30 V effektiv / 42,4 V ved spidsbelastning DC-spænding: Max. 60 V Strømbegrænsning: Max. 8 A Effektbegrænsning: Max. 150 VA ba75499dk02 03/

12 Sikkerhed System ba75499dk02 03/2006

13 System 182 Installation 3 Installation 3.1 Leveringsomfang Følgende dele er indeholdt i leveringen af DIQ/S 182: Universaltransmitter type DIQ/S stk. kabelforskruninger med pakninger og blindpropper 2 stk. ISO blindmøtrikker M4 2 stk. cylinderskruer M4x16 med plastikspændskiver 4 stk. tætningsskiver Betjeningsmanual. 3.2 Krav til målested Målestedet skal leve op til de omgivelsesforhold, der er specificeret i afsnit 9.1 DIQ/S 182. ba75499dk02 03/

14 Installation System Tilslutning af systemkomponenter Tilslutning af MIQ-moduler: Generelt Universaltransmitteren kan tilsluttes til MIQ-moduler uden tilslutningskabel (stabelmontering). Monteringsretning Mulighed 1: Stabeludvidelse fremad. Bagsiden af en universaltransmitter eller et MIQ-modul monteres på dækslet af et MIQ-modul (side 3-4). MIQ-modul Vælg denne mulighed, hvis et MIQ-modul allerede er fastmonteret, f.eks. på en væg. MIQ-modul DIQ/S 182 Mulighed 2: Stabeludvidelse bagud. Dækslet til et MIQ-modul monteres på bagsiden af en universaltransmitter eller et andet MIQmodul (side 3-7). Vælg denne mulighed, hvis universaltransmitteren eller et andet MIQ-modul allerede er fastmonteret, f.eks. i et panel. MIQ-modul MIQ-modul DIQ/S 182 Bei Stapelmontage Aufkleber entfernen und Kontaktträger montieren For stack mounting remove label and install contact carrier MIQ-modul MIQ-modul 3-2 ba75499dk02 03/2006

15 System 182 Installation Pas på! For størst mulig stabilitet må der kun monteres maksimalt to MIQmoduler på universaltransmitteren. Ud over universaltransmitteren må der kun monteres ét MIQ-strømforsyningsmodul pr. stabel. Bemærk Ved panelmontage skal det forreste modul installeres først i hullet i koblingsskabet. Først derefter kan eventuelle MIQ-moduler tilføjes (mulighed 2). Bemærk Afbryderkontakterne på klemrækken på alle MIQ-moduler i System 182 skal sættes på "Off" (slukket). Nødvendige materialer Værktøj 2 stk. ISO blindmøtrikker M4 2 stk. cylinderskruer M4x16 med plastikspændskiver 1 x kontaktholder med to plastikpladeskruer (MIQ-modulets leveringsomfang). Stjerneskruetrækker. Nedenfor beskrives begge måder at montere et MIQ-modul på universaltransmitteren. Montering af yderligere MIQ-moduler udføres analogt. For at demontere en stabel, følges vejledningen i omvendt rækkefølge af montering. ba75499dk02 03/

16 Installation System Mulighed 1: Stabeludvidelse fremad Forberedelse til stabelmontering MIQ-modul DIQ/S 182 Fig. 3-1 Forberedelse af MIQ-moduler til stabelmontering (mulighed 1) 1 Fjern dækslerne fra de borede montagehuller (pos. 1 og 3 i Fig. 3-1). 2 Fjern kontaktdækslet (pos. 2). 3 Træk den klæbende etiket af (pos. 4). Montering af kontaktholderen DIQ/S 182 Fig. 3-2 Montering af kontaktholderen (mulighed 1) Bemærk For korrekt montering, brug kun de medleverede plastikpladeskruer til påmontering af kontaktholderen. 3-4 ba75499dk02 03/2006

17 System 182 Installation 4 Montér kontaktholderen (pos. 5 i Fig. 3-2) på universaltransmitteren med de to plastikpladeskruer (pos. 6). 5 Fjern de to forsænkede skruer på universaltransmitteren (pos. 7 i Fig. 3-2) og åbn dækslet. Formontering af ISO blindmøtrikker 9 DIQ/S 182 Fig. 3-3 Formontering af ISO blindmøtrikker (mulighed 1) 8 6 Sæt cylinderskruerne (pos. 8 i Fig. 3-3) med plastikspændskiverne i de borede montagehuller i kabinettet og skru ISO blindmøtrikkerne (pos. 9) løst i. ba75499dk02 03/

18 Installation System 182 Stabling af MIQmodulerne MIQ-modul DIQ/S 182 Fig. 3-4 Stabling af MIQ-modulerne (mulighed 1) MIQ-modul 7 DIQ/S 182 Fig. 3-5 Lukning af kabinettet (mulighed 1) 7 Montér den forberedte universaltransmitter på dækslet af MIQmodulet. Sørg for, at de to tapper falder i hak i dækslet på MIQmodulet. Spænd derefter de to skruer (pos. 8 i Fig. 3-3). 8 Luk dækslet på universaltransmitteren og fastgør den med de to forsænkede skruer (pos. 7 i Fig. 3-5). 3-6 ba75499dk02 03/2006

19 System 182 Installation Mulighed 2: Stabeludvidelse bagud Forberedelse til stabelmontering MIQ-modul DIQ/S 182 Fig. 3-6 Forberedelse af MIQ-modulerne til stabelmontering (mulighed 2) 1 Fjern dækslerne fra de borede montagehuller (pos. 1 og 3 i Fig. 3-6). 2 Fjern kontaktdækslet (pos. 2). 3 Træk den klæbende etiket af (pos. 4). 4 Fjern de to forsænkede skruer på MIQ-modulet (pos. 5) og åbn moduldækslet. Montering af kontaktholderen DIQ/S 182 Fig. 3-7 Montering af kontaktholderen (mulighed 2) ba75499dk02 03/

20 Installation System 182 Bemærk For korrekt montering, brug kun de medleverede plastikpladeskruer til påmontering af kontaktholderen. 5 Montér kontaktholderen (pos. 6 i Fig. 3-7) på universaltransmitteren med de to plastikpladeskruer (pos. 7). Formontering af ISO blindmøtrikker MIQ-modul 9 8 Fig. 3-8 Formontering af ISO blindmøtrikker (mulighed 2) 6 Sæt cylinderskruerne (pos. 8 i Fig. 3-8) med plastikspændskiverne i de borede montagehuller i moduldækslet og skru ISO blindmøtrikkerne (pos. 9) løst i. 3-8 ba75499dk02 03/2006

21 System 182 Installation Stabling af MIQmodulerne MIQ-modul DIQ/S 182 Fig. 3-9 Stabling af MIQ-modulerne (mulighed 2) DIQ/S 182 MIQ-modul Fig Lukning af kabinettet (mulighed 2) 7 Montér det forberedte MIQ-modul på bagsiden af universaltransmitteren. Sørg for, at de to tapper falder i hak i dækslet på MIQ-modulet. Spænd derefter de to skruer (pos. 8 i Fig. 3-8). 8 Luk MIQ-modulet og fastgør det med de to forsænkede skruer (pos. 5 in Fig. 3-10). ba75499dk02 03/

22 Installation System Adskilt montering Generelt Til lokalt adskilt tilslutning mellem universaltransmitter og MIQ-moduler og mellem MIQ-moduler kan følgende kabler bruges: SNCIQ-kabel SNCIQ/UG-jordkabel - egnet til nedgravning i overensstemmelse med VDE 01816, del 2 og DIN/VDE 0891, del 6. Kablerne leveres som metervare (angiv længde ved ordreafgivelse!). Bemærk Til afstande under 2 m, f.eks. ved tilslutning af universaltransmitter og DIQ/JB, når der installeres to sensorer i umiddelbar nærhed af universaltransmitteren, kan alle totrådsskærmkabler også bruges (ledningstværsnit > 0,5 mm²). Pas på! IQ Sensor Net-kablet må kun tilsluttes til SENSORNET-tilslutningerne. Ingen af ledningerne i kablet må være tilsluttet en ekstern elektrisk spænding. Ellers kan der opstå funktionsfejl. Bemærk Summen af længden på alle kabler (SNCIQ, SNCIQ/UG og SACIQ) i systemet må maksimalt være 250 m. Bemærk Afslutningsstikkene på klemrækken på alle MIQ-moduler i System 182 skal sættes på "Off" (slukket). Nødvendige materialer Værktøj 1 stk. SNCIQ eller SNCIQ/UG tilslutningskabel (se kapitel 10 TILBE- HØR OG OPTIONER) Ledningsendemuffe til 0,75 mm² ledningstværsnit med tilhørende krympetang 1 stk. kabelforskruning med pakning (MIQ-modulets leveringsomfang). Kabelkniv Afisoleringstang Stjerneskruetrækker Lille skruetrækker ba75499dk02 03/2006

23 System 182 Installation Forberedelse af kabelenderne 1 Skær kablet af i den ønskede længde. 2 Fjern ca. 45 mm af kabelisoleringen (på SNCIQ/UG-jordkabelet fjernes både den indvendige og den udvendige isolering). 3 Kun SNCIQ/UG-jordkabel: fjern yderligere 35 mm af den udvendige isolering. 4 Afkort det blotlagte fletværk op til kabelmantlen. 5 Afkort de to fyllestykker (plastikindlæg) op til kabelmantlen. 6 Afisolér den røde og den grønne ledning og montér ledningsendemuffer. 7 Montér ledningsendemuffe på skærmkablet. ca. 45 mm SNCIQ ca. 35 mm ca. 45 mm SNCIQ/UG Fig Forberedt kabelende Kabeltilslutning SNCIQ- og SNCIQ/UG-kabler tilsluttes til klemrækken på samme måde som SACIQ-sensortilslutningskablet (se afsnit 3.3.5): 1 Åbn kabinettet på universaltransmitter eller MIQ-modul. 2 Vælg en ledig SENSORNET-tilslutning. Se samtidigt efter SENSORNET-afmærkningen på etiketten i bunden af kabinettet. ba75499dk02 03/

24 Installation System 182 SENSORNET Fig SNCIQ SNCIQ/UG SACIQ Tilslutning af kabler (eksempel på universaltransmitter) 3 Skru en kabelforskruning (pos. 1 i Fig. 3-12) med en pakning (pos. 2) ind i kabinettet. 4 Løsn omløbermøtrikken (pos. 3 i Fig. 3-12). 5 Før kablet gennem kabelforskruningen ind i kabinettet ba75499dk02 03/2006

25 GREEN GRÜN SHIELD SCHIRM RED ROT System 182 Installation Klemrækkeafmærkning: X3 X2 X1 SENSORNET 1 Skærmkabel (SNCIQ...) eller sort (SACIQ) rød grøn SNCIQ(/UG) eller SACIQ Fig SENSORNET-tilslutning 6 Tilslut kabelenderne til klemrækken. Se samtidig efter klemrækkeafmærkningerne (red / shield / green). 7 Spænd omløbermøtrikken (pos. 3 i Fig. 3-12). 8 Luk kabinettet. Henvisning En komplet oversigt over tilslut til klemrækken findes i afsnit ba75499dk02 03/

26 Installation System Tilslutning af IQ-sensorer Sensorerne kan tilsluttes til alle ledige SENSORNET-stik i System 182. Universaltransmitter type DIQ/S 182 har et SENSORNET-stik. Med DIQ/JB-junctionbox kan man tilslutte to sensorer til universaltransmitteren (se afsnit 3.5 og installationseksemplerne i afsnit 3.9). Bemærk Summen af længden på alle kabler (SNCIQ, SNCIQ/UG og SACIQ) i systemet må maksimalt være 250 m. Nødvendige materialer 1 x SACIQ tilslutningskabel (se kapitel 10 TILBEHØR OG OPTIONER) 1 x kabelforskruning med pakning Tilslutningskablets frie ende har fra fabrikken allerede fået fjernet mantlen, og alle ledningerne er monteret med ledningsendemuffer. Værktøj Tilslutning af SACIQ-kablet til universaltransmitter eller MIQ-modul Stjerneskruetrækker Lille skruetrækker. Tilslutning af SACIQ-kabel til klemrækken forklares i afsnit (se KABELTILSLUTNING, side 3-11). Pas på! SACIQ-sensortilslutningskablet må kun tilsluttes SENSORNET-tilslutningerne. Ingen af ledningerne i kablet må være tilsluttet en ekstern elektrisk spænding. Ellers kan der opstå funktionsfejl. Tilslutning af sensoren til tilslutningskablet 1 Tag beskyttelseshætterne af IQ-sensorens stikforbindelser og SACIQ-sensortilslutningskablet, og opbevar dem et sikkert sted. 2 Sæt SACIQ-sensortilslutningskablets hunstik i IQ-sensorens hanstik, og drej samtidig hunstikket, så stiften i hanstikket (1) klikker på plads i et af stikkets to huller. 3 Skru derefter IQ-sensortilslutningskablets omløbermøtrik (2) fast på IQ-sensoren, til det ikke kan komme længere ba75499dk02 03/2006

27 System 182 Installation SACIQ 2 1 Fig Tilslutning af SACIQ-kablet til IQ-sensoren Henvisning For yderligere vejledning i montering af IQ-sensorer på anvendelsesstedet, se venligst de respektive manualer (neddypningsdybde osv.). ba75499dk02 03/

28 Installation System Montering af universaltransmitter og MIQ-moduler Generelt Det omfattende program af montagetilbehør for DIQ/S 182, DIQ- og MIQ-modulerne kan tilpasse installationen til de mest specifikke krav. Pas på! Udstyr, der installeres udenfor, skal altid beskyttes mod vejrforholdene (sne, is og direkte solstråling) med et afskærmende "halvtag". Ellers kan der opstå funktionsfejl. Montér altid universaltransmitteren opretstående. Installér aldrig MIQ-moduler med dækslet opad uden beskyttelse mod regn (fare for fugtindtrængning!). Pas på! Hvis modulet monteres på væg, med afskærmende "halvtag" eller på DIN-skinne må der ikke monteres kontaktholder bag på modulet (fare for kortslutning!). Installationsmuligheder De vigtigste installationstyper for universaltransmitteren beskrives i de følgende afsnit: Montering på et standerstativ med afskærmende solskærm type SSH/IQ: Solskærm type SSH/IQ giver plads nok til universaltransmitteren og to MIQ-moduler (afsnit 3.4.2). Montering under "halvtag" type SD/K 170 SD/K 170 giver plads nok til universaltransmitteren. "Halvtaget" kan monteres på et rundt eller firkantet profilrør (f.eks. skinne) ved hjælp af montagesæt type MR/SD 170 (afsnit 3.4.3). Vægmontage: Universaltransmitter eller MIQ-modulet skrues permanent fast på væggen. Til vægmontage anvendes montagesæt type WMS/IQ (se kapitel 10 TILBEHØR OG OPTIONER). Panelmontage: Universaltransmitteren eller MIQ-modulet monteres i spalten i panelet. Spalten måler 138 x 138 mm + 1 mm. Panelet må ikke være tykkere end 15 mm (afsnit 3.4.4). Montering på DIN-skinne: Universaltransmitter eller MIQ-modul monteres på en 35 mm DINskinne med et beslag, f.eks. i et styreskab. Samlingen kan med en enkelt bevægelse afkobles igen (afsnit 3.4.5) ba75499dk02 03/2006

29 System 182 Installation De følgende afsnit beskriver, hvordan universaltransmitteren monteres. MIQ-moduler monteres på samme måde Montering på et standerstativ med solskærm type SSH/IQ Nødvendige materialer Værktøj Solskærm type SSH/IQ (se kapitel 10 TILBEHØR OG OPTIONER). 4 mm unbraconøgle Stjerneskruetrækker. Montering af solskærmen på et standerstativ Fig Montering af solskærm type SSH/IQ på standerstativ 1 Skru solskærmen (pos. 1 i Fig. 3-15) fast fra bagsiden på standerstativet i den ønskede højde med fire unbracoskruer (pos. 2), spændskiver (pos. 3) og montagebeslag til rør (pos. 4). ba75499dk02 03/

30 Installation System 182 Formontering af ISO blindmøtrikker Fig Montering af solskærmen: Formontering af ISO blindmøtrikker 2 Skru de to forsænkede skruer af (pos. 5 i Fig. 3-16) og åbn dækslet. 3 Sæt cylinderskruerne (pos. 6 i Fig. 3-16) med plastikspændskiverne i de borede montagehuller og skru ISO blindmøtrikkerne løst i (pos. 7) ba75499dk02 03/2006

31 System 182 Installation Montering af universaltransmitteren under solskærmen Fig Montering af universaltransmitteren under solskærm type SSH/IQ 4 Sæt universaltransmitteren i solskærmen og skru den fast med de to skruer (pos. 6 i Fig. 3-16). 5 Luk dækslet og spænd det fast med de to forsænkede skruer (pos. 5 i Fig. 3-16). ba75499dk02 03/

32 Installation System Montering under "halvtag" type SD/K 170 "Halvtag" type SD/K 170 kan monteres direkte på væg, standerstativ eller skinne. Montagesæt type MR/SD 170 er nødvendig for montering på standerstativ eller skinne. Henvisning Montering af "halvtaget" på installationsstedet er beskrevet i vejledningen for "halvtag" eller montagesæt. Nødvendige materialer Værktøj "Halvtag" type SD/K 170 (se kapitel 10 TILBEHØR OG OPTIONER) Montagesæt type MR/SD 170 er nødvendig for montering af "halvtag" på standerstativ eller skinne (se kapitel 10 TILBEHØR OG OPTIONER). Stjerneskruetrækker. Montering af universaltransmitteren under "halvtaget" 1 Fig Montering af universaltransmitteren på "halvtag" type SD/K Skru de to forsænkede skruer af (pos. 1 i Fig. 3-18) og åbn modulets dæksel. 2 Sæt universaltransmitteren i "halvtaget" og skru den fast med de to skruer (pos. 2 i Fig. 3-18). 3 Luk dækslet og spænd det fast med de to forsænkede skruer (pos. 1 i Fig. 3-18) ba75499dk02 03/2006

33 System 182 Installation Panelmontage Henvisning Dimensionstegningen i afsnit 9.5 angiver pladskravet på panelet til universaltransmitteren. Nødvendige materialer Værktøj Indbygningssæt type PMS/IQ til vægmontage (se kapitel 10 TILBE- HØR OG OPTIONER). 3 mm unbraconøgle (indgår i indbygningssættet til panelmontage). Montering af universaltransmitter i panel Fig Montering af universaltransmitter i panel 1 Sæt universaltransmitteren i åbningen i panelet fra forsiden. 2 Løsn skruerne (pos. 2 og 3) i beslagene for panelmontage (pos. 1 i Fig. 3-19) lidt, men skru dem ikke helt ud. 3 Skub de to beslag for panelmontage - som vist i Fig ind i slidserne på siden af universaltransmitteren, til de ikke kan komme længere. ba75499dk02 03/

34 Installation System Tilspænd skruerne (pos. 2). 5 Skru skruerne (pos. 3) helt i ba75499dk02 03/2006

35 System 182 Installation Montering på DIN-skinne Nødvendige materialer Værktøj Indbygningssæt type THS/IQ til montering på DIN-skinne (se kapitel 10 TILBEHØR OG OPTIONER). Stjerneskruetrækker. Montering af universaltransmitter på DIN-skinne Fig Montering af universaltransmitter på DIN-skinne 1 Skru beslaget til montering på DIN-skinne (pos. 1 i Fig. 3-20) bag på universaltransmitteren med de to plastikskruer (pos. 2). 2 Sæt universaltransmitteren på DIN-skinnen ved at presse beslaget ind på skinnen oppefra, til det falder på plads med et klik. Herefter kan universaltransmitteren skubbes fra side til side. 3 For at tage universaltransmitteren af, presses den ned og trækkes fremad ved bunden. ba75499dk02 03/

36 Installation System Brug af DIQ-moduler (tilbehør) Henvisning DIQ-modulernes forskellige applikationsmuligheder illustreres vha. eksempler på installationer i afsnit 3.9. DIQ/JB DIQ/JB-modulet er en passiv junctionbox, der kan anvendes til følgende formål: Til at forlænge SNCIQ(/UG) IQ SENSOR NET-kablet og SACIQ-sensortilslutningskablet, f.eks. for at tilslutte en sensor, der er placeret langt fra universaltransmitteren Til tilslutning af sensor nr. 2 til universaltransmitter type DIQ/S 182. Fig Åben DIQ/JB DIQ/JB-modulet har syv potentialefrie klemmer. For at forlænge eller forgrene nettet, forbindes de tre IQ SENSOR NET-ledninger med hinanden 1:1 ved en vilkårlig klemme grøn <-> grøn rød <-> rød sort/skærmkabel <-> sort/skærmkabel ba75499dk02 03/2006

37 System 182 Installation DIQ/CHV DIQ/CHV-modulet er et ventilmodul til automatisk relæstyring af trykluftsrensning i System 182. Der er yderligere fire potentialefrie klemmer til forgrening (forlængelse) af ledningsnettet. Der kræves et DIQ/CHVmodul for hver sensor, der skal renses med trykluft. Fig Åben DIQ/CHV Installation af modulerne DIQ-modulets kabinet er udformet som en traditionel forbindelsesdåse og kan monteres direkte på væggen. For montering på WTW standerstativ leverer WTW montagesæt type MS/DIQ. Sættet indeholder en rørholder til standerstativet, og holderen har plads til to DIQ-moduler. Brug de skruer og blindmøtrikker, der følger med montagesæt type MS/DIQ, til montering af modulet, se nedenstående figur. Blindmøtrik Fig Montering af DIQ-moduler med montagesæt type MS/DIQ ba75499dk02 03/

38 Installation System Tilslutning af strømforsyning Henvisning De to følgende afsnit beskriver hvordan begge DIQ/S 182 universaltransmittere tilsluttes til strømforsyningen. Hvordan der tilsluttes yderligere strømforsyningsmoduler beskrives i betjeningsmanualerne for de respektive strømforsyningsmoduler DIQ/S 182 (Netversion) Advarsel Forkert tilsluttet strømforsyning kan være livsfarligt pga. fare for elektrisk stød. Vær opmærksom på nedenstående under installation: Universaltransmitter type DIQ/S 182 må kun tilsluttes af en elektriker eller installatør. Tilslutning af universaltransmitter type DIQ/S 182 til strømforsyningen må kun udføres, når der ikke er strøm på systemet. Strømforsyningen skal opfylde de specifikationer, der er oplyst på mærkepladen og i kapitel 9 TEKNISKE DATA. Hvis systemet monteres i en bygning, skal System 182 forsynes med kontakt eller strømafbryder som afbryderfunktion. Afbryderfunktionen skal installeres i nærheden af universaltransmitter type DIQ/S 182 for let adgangsforhold for brugeren, og mærkes som afbryderfunktion for universaltransmitter type DIQ/S 182. Når først universaltransmitter type DIQ/S 182 er blevet installeret, må den kun åbnes, hvis forsyningsspændingen er blevet afbrudt inden åbningen. Generel installationsvejledning Følg nedenstående punkter, når forbindelsesledningerne sættes på klemrækken Afkort alle de ledninger, der skal bruges, til en længde, der er passende for installationen. Montér altid ledningsendemuffer på alle ledninger før de tilsluttes til klemrækken. Alle ledninger, der ikke bruges, men som stikker ind i kabinettet, skal skæres af så tæt på kabelforskruningen som muligt. I alle ubenyttede åbninger iskrues en kabelforskruning med pakning, og åbningerne lukkes med en blindprop ba75499dk02 03/2006

39 System 182 Installation Advarsel Ingen løse ledninger må stikke ind i kabinettet. Ellers er der fare for, at områder, der er sikre at berøre, kan komme i kontakt med farlig spænding. Det kan resultere i livsfarligt elektrisk stød under arbejde med universaltransmitteren. Skær altid ledninger, der ikke bruges, af så tæt som muligt på kabelforskruningen. Nødvendige materialer Værktøj Ledningsendemuffer, der passer til lysnettet, med passende krympetang 1 x gevindskåret kabelforskruning med pakning (universaltransmitterens leveringsomfang). Kabelkniv Afisoleringstang Stjerneskruetrækker Lille skruetrækker. Forberedelse af kraftkabel 1 Skær kablet af i den ønskede længde. 2 Fjern ca. 45 mm af kabelisoleringen. 3 Afisolér fase L og N og montér ledningsendemuffer. 4 Hvis der er jordingsledning i kablet, skæres den af ved kabelmantlen. Ca. 45 mm Jordingsledningen skæres af her Fig Forberedt kraftkabel Pas på! Jordingsledningen må ikke stikke ind i kabinettet. Ellers kan der opstå funktionsfejl. ba75499dk02 03/

40 Installation System 182 Tilslutning til lysnettet 5 Åbn kabinettet på universaltransmitteren L N Fig Indføring af strømkabel 6 Skru en kabelforskruning (pos. 1 i Fig. 3-25) med en pakning (pos. 2) ind i kabinettet under strømforsyningstilslutningen. 7 Løsn omløbermøtrikken (pos. 3). 8 Før strømkablet gennem kabelforskruningen ind i kabinettet. Skub samtidig den bøjelige skillevæg (pos. 4) til højre ba75499dk02 03/2006

41 System 182 Installation Klemrækkeafmærkning: X17 X16 L1 N V AC NETZ/MAINS L N Fig Nettilslutning Henvisning En komplet oversigt over tilslutning til klemrækken findes i afsnit Forbind fase L og N til klemrækken. Sørg for, at ledningstilslutningen passer med specifikationen på etiketten i kabinettet under klemrækken. 10 Spænd omløbermøtrikken (pos. 3 i Fig. 3-25). Advarsel Ingen løse ledninger må stikke ind i kabinettet. Ellers er der fare for, at områder, der er sikre at berøre, kan komme i kontakt med farlig spænding. Skær altid ledninger, der ikke bruges, af så tæt som muligt på kabelforskruningen. 11 Luk kabinettet på universaltransmitteren. ba75499dk02 03/

42 Installation System DIQ/S 182/24V (24 V-version) Advarsel Forkert tilslutning af 24 V AC/DC-forsyningen kan være livsfarlig pga. fare for elektrisk stød. Vær opmærksom på nedenstående under installation: Universaltransmitter type DIQ/S 182 må kun tilsluttes af en elektriker eller installatør. 24 V AC/DC-forsyningen skal opfylde de specifikationer, der står på mærkepladen og er beskrevet i kapitel 9 TEKNISKE DATA (lavspændingsbeskyttelse SELV (= Safety Extra Low Voltage)). Tilslutning af universaltransmitter type DIQ/S 182 til strømforsyningen må kun udføres, når der ikke er strøm på systemet. Hvis systemet monteres i en bygning, skal System 182 forsynes med kontakt eller strømafbryder som afbryderfunktion. Afbryderfunktionen skal installeres i nærheden af universaltransmitter type DIQ/S 182 for let adgangsforhold for brugeren, og mærkes som afbryderfunktion for universaltransmitter type DIQ/S 182. Generel installationsvejledning Følg nedenstående punkter, når forbindelsesledningerne sættes på klemrækken Afkort alle de ledninger, der skal bruges, til en længde, der er passende for installationen. Montér altid ledningsendemuffer på alle ledninger før de tilsluttes til klemrækken. Alle ledninger, der ikke bruges, men som stikker ind i kabinettet, skal skæres af så tæt på kabelforskruningen som muligt. I alle ubenyttede åbninger iskrues en kabelforskruning med pakning, og åbningerne lukkes med en blindprop. Advarsel Ingen løse ledninger må stikke ind i kabinettet. Ellers er der fare for, at en kortslutning kan føre til brand. Skær altid ledninger, der ikke bruges, af så tæt som muligt på kabelforskruningen ba75499dk02 03/2006

43 System 182 Installation Nødvendige materialer Værktøj Ledningsendemuffer, der passer til 24 V AC/DC-strømkablet, med egnet krympetang 1 x gevindskåret kabelforskruning med pakning (universaltransmitterens leveringsomfang). Kabelkniv Afisoleringstang Stjerneskruetrækker Lille skruetrækker. Forberedelse af 24 V AC/DC-strømkablet 1 Skær kablet af i den ønskede længde. 2 Fjern ca. 45 mm af kabelisoleringen. 3 Afisolér ledning 1 og 2 og montér ledningsendemuffer. Ca. 45 mm Ledning 1 Ledning 2 Fig Forberedelse af 24 V AC/DC-strømkablet ba75499dk02 03/

44 Installation System 182 Tilslutning af 24 V AC/DC-strømkablet 4 Åbn kabinettet på universaltransmitteren Fig Indføring af 24 V AC/DC-strømkablet 5 Skru en kabelforskruning (pos. 1 i Fig. 3-28) med en pakning (pos. 2) ind i kabinettet under 24 V AC/DC-tilslutningen. 6 Løsn omløbermøtrikken (pos. 3). 7 Før 24 V AC/DC-strømkablet gennem kabelforskruningen ind i kabinettet. Skub samtidig den bøjelige skillevæg (pos. 4) til højre ba75499dk02 03/2006

45 System 182 Installation Klemrækkeafmærkning: X17 X16 24V AC DC EINGANG INPUT POWER Fig V AC/DC-tilslutning Henvisning En komplet oversigt over tilslutning til klemrækken findes i afsnit Forbind ledning 1 og 2 til klemrækken. Sørg for, at ledningstilslutningen passer med specifikationen på etiketten i kabinettet under klemrækken. 9 Spænd omløbermøtrikken (pos. 3 i Fig. 3-28). Advarsel Ingen løse ledninger må stikke ind i kabinettet. Ellers er der fare for, at områder, der er sikre at berøre, kan komme i kontakt med farlig spænding. Skær altid ledninger, der ikke bruges, af så tæt som muligt på kabelforskruningen. 10 Luk kabinettet på universaltransmitteren. ba75499dk02 03/

46 Installation System Ekstra MIQ-strømforsyningsmoduler Universaltransmitterens strømforsyning giver nok strøm til de fleste sensorkombinationer. Nogle sensorer med højt strømforbrug skal måske have installeret et MIQ-strømforsyningsmodul udover universaltransmitteren. Se strømforsyningsmodulets betjeningsvejledning for installation. Skemaet på næste side viser hvilke sensor/sensor-kombinationer, der skal bruge et ekstra strømforsyningsmodul. Bemærk Afbryderkontakterne på klemrækken på alle ekstra MIQ-moduler i System 182 skal stå på "Off" ba75499dk02 03/2006

47 System 182 Installation 1. sensor 2. sensor TriOxmatic 700 IQ TriOxmatic 701 IQ TriOxmatic 702 IQ TetraCon 700 IQ AmmoLyt 700 IQ NitraLyt 700 IQ SensoLyt 700 IQ ViSolid 700 IQ VisoTurb 700 IQ * NitraVis 700/x IQ ** CarboVis 700/5 IQ ** VARiON 700 IQ (kun NH4-N eller NO3-N) MIQ/IC2 (1-kanalsdrift) TriOxmatic 700 IQ TriOxmatic 701 IQ TriOxmatic 702 IQ 1 1 TetraCon 700 IQ AmmoLyt 700 IQ NitraLyt 700 IQ VARiON 700 IQ (udstyret til NH4-N- eller NO3-N) SensoLyt 700 IQ ViSolid 700 IQ VisoTurb 700 IQ * NitraVis 700/x IQ ** CarboVis 700/x IQ ** MIQ/IC2 (1-kanalsdrift) VARiON 700 IQ (udstyret til - (dobbeltsensor: ikke muligt at kombinere med andre sensorer!) NH4-N og NO3-N) MIQ/IC2 (2-kanalsdrift) NitraVis 700/x IQ TS ** CarboVis 700/5 IQ TS ** NiCaVis 700/5 IQ ** 1 = Kræver et ekstra strømforsyningsmodul. - (dobbeltsensor: ikke muligt at kombinere med andre sensorer!) 1 (dobbeltsensor: ikke muligt at kombinere med andre sensorer!) 1 (dobbeltsensor: ikke muligt at kombinere med andre sensorer!) 1 (dobbeltsensor: ikke muligt at kombinere med andre sensorer!) * Maks. kabellængde til universaltransmitter eller MIQ-strømforsyningsmodul = 150 m. Installér det ekstra MIQ-strømforsyningsmodul i nærheden af VisoTurb 700 IQ. Hvis omgivelsestemperaturen konstant er over 47 C (117 F), kræves der et ekstra strømforsyningsmodul til systemet. ** Installér et ekstra MIQ-strømforsyningsmodul i nærheden af MIQ/VIS-tilslutningsmodulet. ba75499dk02 03/

48 Installation System Tilslutning til relæet og strømudgange Generel installationsvejledning Advarsel Hvis eksterne elektriske kredsløb, der er farlige at berøre, ikke tilsluttes korrekt til relækontakterne, kan der være fare for at få livsfarlige elektriske stød. Elektriske kredsløb anses for at være farlige at berøre, når den elektriske spænding er højere end lavspændingsbeskyttelsen (SELV = Safety Extra Low Voltage). Vær opmærksom på nedenstående under installation: Elektriske kredsløb, der er farlige at berøre, må kun installeres af elektriker eller installatør. Elektriske kredsløb, der er farlige at berøre, må kun tilsluttes, når de er spændingsfri. Hvis elektriske kredsløb, der er farlige at berøre, beskyttes med et relæ, må der ikke samtidigt anvendes yderligere sikringsrelæer (f.eks. DIQ/CHV-modulet). Spændings- og strømbelastning på relækontakterne må ikke overskride de værdier, der er specificeret i kapitel 9 TEKNISKE DATA. Beskyt elektriske kredsløb mod overbelastning med en elektrisk sikring. Kun enkeltfaset udstyr kan omskiftes med relæer. Multifaseudstyr må under ingen omstændigheder omskiftes ved hjælp af flere relæer (eks.: trefaset strømdrevet pumpe). Skift altid multifaseudstyr over et beskyttelsesrelæ. Når først universaltransmitteren er blevet installeret, må den kun åbnes, hvis al ekstern spænding er blevet afbrudt inden åbningen. Generel installationsvejledning Følg nedenstående punkter, når forbindelsesledningerne sættes på klemrækken Afkort alle anvendte ledninger til en længde, der er passende for installationen. Montér af princip altid ledningsendemuffer på alle ledninger før de tilsluttes til klemrækken. Alle ledninger, der ikke bruges, men som stikker ind i kabinettet, skal skæres af så tæt på kabelforskruningen som muligt. I alle ubenyttede åbninger iskrues en kabelforskruning med pakning, og åbningerne lukkes med en blindprop ba75499dk02 03/2006

49 System 182 Installation Advarsel Ingen løse ledninger må stikke ind i kabinettet. Ellers er der fare for, at områder, der er sikre at berøre, kan komme i kontakt med farlig spænding. Dette kan resultere i livsfarligt elektrisk stød under arbejde med universaltransmitteren. Skær altid ledninger, der ikke bruges, af så tæt som muligt på kabelforskruningen. Nødvendige materialer Værktøj Ledningsendemuffer, der passer til forbindelsesledningerne, med passende krympetang 4 x gevindskåret kabelforskruning med pakning (universaltransmitterens leveringsomfang). Kabelkniv Afisoleringstang Stjerneskruetrækker Lille skruetrækker Tilslutning af ledninger til klemrækken 11 Åbn kabinettet på universaltransmitteren Fig Indføring af strømkabel Henvisning En komplet oversigt over tilslutning til klemrækken findes i afsnit ba75499dk02 03/

50 Installation System Skru en kabelforskruning (pos. 1 i Fig. 3-30) med en pakning (pos. 2) ind i kabinettet under de respektive tilslutninger. 13 Løsn omløbermøtrikken (pos. 3). 14 Før kablet gennem kabelforskruningen ind i kabinettet. 15 Forbind ledningerne til klemrækken. Vær opmærksom på specifikationerne, der står på mærkepladen under klemrækken. 16 Spænd omløbermøtrikken (pos. 3). Advarsel Ingen løse ledninger må stikke ind i kabinettet. Ellers er der fare for, at områder, der er sikre at berøre, kan komme i kontakt med farlig spænding. Dette kan resultere i livsfarligt elektrisk stød under arbejde med universaltransmitteren. Skær altid ledninger, der ikke bruges, af så tæt som muligt på kabelforskruningen. 17 Luk kabinettet på universaltransmitteren Brug af hjælpespænding Universaltransmitteren har en 24 V udgang (benævnt HILFSSPAN- NUNG eller AUXILIARY VOLTAGE på klemrækken). Hjælpespændingen kan bruges til relæstyret åbning af ventilen i DIQ/CHV-ventilmodulet til trykluftsstyret rensning af sensoren. Dette gøres ved at serieforbinde hjælpespændingsudgangen, en ledig relækontakt og ventiltilslutningen i DIQ/CHV-modulet. Forbind en klemme i hjælpespændingsudgangen med en klemme i en relæudgang, og før en styreledning fra de resterende klemmer til ventilmodulet ba75499dk02 03/2006

51 System 182 Installation Forbindelsesdiagram for en sensor med trykluftsrensning Klemrække DIQ/S 182 R3 R2 R1 HILFS- SPANNUNG AUXILIARY VOLTAGE X15 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8 Ventilstyreledning Klemrække DIQ/CHV X6 X5 X4 X3 X2 X1 VERTEILER DISTRUBUTION VENTIL VALVE Pas på! Før broen under skillevæggen, så broen ikke støder mod printkortet i dækslet, når kabinettet er lukket. Skillevæg Relækontakter Hjælpespændingsudgang Bro Ventilstyreledning Henvisning Installationseksempler med en og to sensorer med trykluftsrensning findes i afsnit 3.9. ba75499dk02 03/

52 Installation System Idriftsættelse Opstartstjekliste og systemopstart Før systemet opstartes, udføres et systemtjek vha. følgende tjekliste. Udfør altid tjekket før den første idriftsættelse før hver yderligere idriftsættelse, hvis systemet forinden er blevet udvidet eller ændret. Opstartstjekliste 1 Er alle systemets dele forbundet rigtigt med hinanden (se afsnit 3.3)? 2 Er universaltransmitteren og alle ekstra strømforsyningsmoduler forbundet rigtigt til strømforsyningen (se afsnit 3.6)? 3 Stemmer forsyningsspændingen og netfrekvensen overens med de data, der står på universaltransmitterens mærkeplade og alle ekstra strømforsyningsmoduler? 4 Er alle IQ-sensorer klar til måling, er f.eks. sensoren til måling af opløst ilt fyldt med elektrolytopløsning? Opstart af systemet Tænd for strømforsyningen til universaltransmitteren og alle ekstra strømforsyningsmoduler. Så snart systemet er initialiseret med succes, vises visning af måleværdi. Hvis IQ-sensoren endnu ikke viser en måleværdi, vises "Init" midlertidigt. Fig Display under opstartsfasen Bemærk Navngiv hver IQ-sensor efter første idriftsættelse, så de lettere kan identificeres. Hvordan man navngiver en sensor beskrives i afsnit 5.3 på side 5-2. Bemærk Hvis opstarten af systemet mislykkedes, se kapitel 8 FEJLFINDING ba75499dk02 03/2006

53 ESC OK System 182 Installation 3.9 Installationseksempler Tilslutning af to sensorer uden trykluftsrensning Maks. kabellængde i alt SNCIQ(/UG) plus SACIQ = 250 m M C S DIQ/S 182(/24V) DIQ/S 182(/24V) SNCIQ(/UG) SNCIQ(/UG) DIQ/JB SACIQ SACIQ SACIQ Sensor 2 SACIQ Sensor 1 Sensor 2 Sensor 1 ba75499dk02 03/

54 Installation System 182 Forbindelsesdiagram for DIQ/JB Klemrække DIQ/JB rød Skærm / Skærmkabel grøn SNCIQ(/UG) X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 rød SACIQ grøn rød grøn SACIQ sort sort Sensor 2 Sensor ba75499dk02 03/2006

55 ESC OK System 182 Installation Installation med UV/VIS-sensor Maks. kabellængde i alt SNCIQ(/UG) plus SACIQ = 250 m = M C S Stabelmontage SACIQ MIQ strømforsyningsmodul MIQ/VIS DIQ/S 182(/24V) Sensortilslutningskabel Ventilstyreledning DIQ/CHV Luft 2. sensor VIS-sensor Bemærk Afbryderkontakterne på klemrækken på alle MIQ-moduler i System 182 skal stå på "Off". ba75499dk02 03/

56 Installation System 182 Forbindelsesdiagram for ventilstyring Eksempel: Relæ 1 skifter ventilen for UV/VIS-sensoren. Dette gøres ved at forbinde relæet med UV/VIS-sensoren og sætte funktionen til Sensorkontrol (se afsnit i den engelske manual). Advarsel I denne konfiguration må de ledige skiftekontakter (her: R2 og R3) kun bruges til at skifte SELV-spændingen. Advarsel Ingen løse ledninger må stikke ind i kabinettet. Ellers er der fare for, at områder, der er sikre at berøre, kan komme i kontakt med farlig spænding. Skær altid ledninger, der ikke bruges, af så tæt som muligt på kabelforskruningen. Klemrække DIQ/S 182 R3 R2 R1 HILFS- SPANNUNG AUXILIARY VOLTAGE X15 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8 Ventilstyreledning Klemrække DIQ/CHV X6 X5 X4 X3 X2 X1 VERTEILER DISTRUBUTION VENTIL VALVE 3-44 ba75499dk02 03/2006

Betjeningsvejledning MIQ/T2020 M S ESC OK. IQ SENSOR NET terminal. ba64103e03 12/2002

Betjeningsvejledning MIQ/T2020 M S ESC OK. IQ SENSOR NET terminal. ba64103e03 12/2002 Betjeningsvejledning MIQ/T2020 C M S ESC OK IQ SENSOR NET terminal ba64103e03 12/2002 Forbehold Brugen af højteknology og vore produkters høje kvalitet er resultatet af uafbrudt udvikling. Dette kan resultere

Læs mere

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien

Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Kontrolpanel PXB for FCX fan coil serien PXB 0005 65597.12 Den elektroniske PXB termostat med begrænsede funktioner er et kontrolpanel for fjernbetjeningen

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

IQ SENSOR NET System 184

IQ SENSOR NET System 184 Betjeningsvejledning IQ SENSOR NET System 184 Modulært multiparameter målesystem ba64102e01 09/2001 2 System 184 IQ SENSOR NET System 184 Indholdsfortegnelse IQ SENSOR NET SYSTEM 184 1 Installation..................................

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

HOMEtronic. Betjeningsvejledning Zoneregulator HCE60 Med tilhørende følere.

HOMEtronic. Betjeningsvejledning Zoneregulator HCE60 Med tilhørende følere. HOMEtronic Betjeningsvejledning Zoneregulator HCE60 Med tilhørende følere. OVERBLIK... 3 HOMETRONIC-SYSTEMET... 3 ZONEREGULATOR... 3 RUMFØLER... 4 FREMGANGSMÅDE VED INSTALLATION... 4 SÅDAN ANVENDES DEN

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning. SensoLyt 700 IQ. IQ SENSOR NET ph/orp sensor

Betjeningsvejledning. SensoLyt 700 IQ. IQ SENSOR NET ph/orp sensor Betjeningsvejledning SensoLyt 700 IQ IQ SENSOR NET ph/orp sensor ba15324e01 09/2001 SensoLyt 700 IQ SensoLyt 700 IQ Indholdsfortegnelse 1 Indkøring.................................... 1-1 1.1 Indkøring

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TeeJet 4000 Autodoseringssæt til Hardi EC sprøjter Vejl. nr. 010-164-DK Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com TEEJET4000 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Dit Fibaro system kan have op til 230 Z-Wave enheder tilsluttet til det. Nedenfor kan du læse hvordan du tilføjer Fibaro enheder til din Home Center Lite eller

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Monteringsvejledning String inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer

Monteringsvejledning String inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer Monteringsvejledning String inverter Monterinskit med taghager/tagskruer 1 Inhold Vigtig information til denne monteringsvejledning... 3 Elektriske informationer... 4 Bygningsmæssige rammer og parametre...

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsvejledning

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Installationsvejledning DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 da Installationsvejledning DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Sikkerhedsbemærkninger 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

DSE4200 Installationsvejledning

DSE4200 Installationsvejledning Dokument Nr.: D3702-018 Version: 02.01.00 13. august 2015 DSE Test Solutions Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Omfang... 3 2. INSTALLATIONSVEJLEDNING TRIN FOR TRIN... 3 2.1 Oversigt over tilhørende

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone

Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47. Vacuum Tube Condenser Microphone Betjeningsvejledning TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Vacuum Tube Condenser Microphone 2 TUBE CONDENSER MICROPHONE T-47 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSJÆLD ETL-1 BRANDSJÆLD» INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 2 ETL-1 Brandspjæld Montage DV BESKRIVELSE, RODUKTKODE, DIMENSIONER INDHOLDSFORTEGNELSE Data og generel information...

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

MANUAL. Elma Beagle LPG / MET Beagle LPG Beagle MET

MANUAL. Elma Beagle LPG / MET Beagle LPG Beagle MET MANUAL Elma Beagle LPG / MET EAN: 5706445960040 Beagle LPG 5706445960033 Beagle MET Elma Beagle LPG-MET 1 BEAGLE GASLÆKAGE DETEKTOR LPG version: BEAGLE LPG Metan version: BEAGLE MET Udskiftelig halvleder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Driftsmanual 88507-00 Niveauelektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Dimensioner Alle dimensioner i mm NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 Isolering Kedelsvøb DN 50 80 20 2000

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere