Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk"

Transkript

1 Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen,

2 sydtrafik 2007 beretning 2007

3

4 Set i bakspejlet Set i bakspejlet er det meget morsomt, at den lokale trælasthandel og DSB lukkede for det varme vand. Sydtrafik betalte ikke sine regninger viste det sig. Men vi vidste det ikke, for vores elektroniske system forhindrede regningerne i at komme ind til os. Det er også til at grine af nu, at en resolut leder pakkede fire kimende telefoner ind i sin overfrakke, fordi de hverken kunne tages eller afbrydes. Set i bakspejlet var der masser af snubletråde, elektroniske fortrædeligheder og hærdende udfordringer, da Sydtrafik blev søsat, efter at hele det offentlige Danmark var blevet omstruktureret. Den 1. januar 2007 skulle det hele sådan set fortsætte, som om intet var hændt. Og det gjorde det. Busserne kørte, billetter og kort blev solgt, handicapture tilrettelagt, osv. osv. Men bag kulisserne i det offentlige Danmark skulle det hele først til at begynde. Den nye verden Tirsdag den 2. januar mødtes 50 mennesker på deres nye, fælles arbejdsplads, Sydtrafik, i Vejen. De kom fra de tre gamle trafikselskaber i Vejle, Ribe og Aabenraa. De kom med forskellige holdninger, vaner og traditioner, forskellige regler, rutiner og tænkemåder. De fik nye politiske og administrative ledere, nye kolleger, nye opgaver, nye omgivelser, og mange fik længere til arbejde. Deres fælles opgave bestod i at få de tre gamle systemer til at fungere sammen og samtidig udvikle nye systemer, der kunne sættes i stedet. At gelejde den bevidsthed ind i kunderne, at de fremover var passagerer hos Sydtrafik, og at dét var forklaringen på en masse ændringer: At nogle billetter blev dyrere, andre billigere. At zonegrænser blev flyttet, så en tur ikke længere var, hvad den havde været. At nogle regler i bussen blev ændret, at ansvaret for uddannelseskort var taget fra trafikselskaberne osv. osv. Samtidig fik de til opgave at gøre sig fri af gamle indgroede vaner, rutiner, holdninger og tænkemåder og finde et nyt sæt af værdier for den nye arbejdsplads. Med andre ord: skab en kultur, som alle i Sydtrafik kan trives med og stå inde for. Sådan gik det første år i det nye trafikselskabs historie hurtigt, ikke smertefrit, men med sikkerhed for, at der også er nok at lave (om på) de kommende år. Direktør H.C. Bonde

5 Årsberetning og regnskab for Sydtrafik 2007 Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde Redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup (DJ) Grafisk design & produktion: Aakjærs a/s Foto: Anders Brohus & Sydtrafik

6 Indhold Beretning Underskud men pænt...4 EU sender regning på 48 millioner...5 Takster, zoner og harmoni...6 En fisk uden vand...8 Svær mangfoldighed...9 Handicapkørsel forringet og forbedret...10 Handicapkørsel...11 Ikke tid til ændringer i kørslen...12 Hastesag blev god handel...14 Udbud til og med Sydtrafik uden tvivl...16 Vi søgte flere helte...18 Overraskende tal...20 Rutebilstationer er ikke trafikselskabets bord...22 Ikke for politikere...22 PS...24 Natteravne gratis med Sydtrafik...25 Krisehjælp...25 Vognmænd på indkøb...26 Strejke og bod...27 Vestbanens fremtid...28 Forsøg på forsøg...30 Rejsekort på vej...31 Let at rejse...32 Grænsen opløses...34 sydtrafik i tal...35 regnskab...41 Ledelsespåtegning og revisionserklæring...42 Noter og bemærkninger...50 Regnskabsprincipper...59 Finansiering Regnskab Regions- og kommuneregnskaber...63 Sydtrafiks organisation...76

7 Underskud men pænt Et ganske pænt regnskab, sagde bestyrelsesformand Peter Christensen, da Sydtrafik sluttede året med et underskud på 2,8 millioner kr. Ikke fordi formanden hylder underskud, men fordi det kunne have været meget værre, omstændighederne taget i betragtning. Passagerindtægterne i busserne er faldet med 13 millioner kr., og vi har fået 4,5 millioner kr. mindre i indtægt fra skolekort, fordi staten har fjernet 75 pct. af sit tilskud til kørsel til privatskoler. Kombineret med det usikre grundlag, budgettet blev lavet på, og en omsætning på cirka 550 millioner kr. er et underskud på 2,8 millioner kr. faktisk ikke så ringe, mente Peter Christensen. Når det blev så relativt lille, skyldes det da også dels, at Sydtrafik selv fandt besparelser, dels at vognmændene måtte lægge små fire millioner i bod, fordi buskørslen havde været indstillet på grund af strejke blandt chaufførerne i marts, april, maj og juni. Budget på usikker grund Det nye trafikselskabs første budget blev lagt af de tre gamle trafikselskaber i fællesskab. De skulle så godt som muligt tage højde for, at en del af VAT s indtægter fremover ville gå til Midttrafik, som fik cirka 40 pct. af kørslen. De skulle også forsøge at pejle sig ind på passagertallet i både 2006 og 2007, og her gik det galt gik ikke så godt som forventet. Passagertallet faldt, og da det fortsatte med at falde i 2007, måtte billetindtægterne nødvendigvis blive lavere, end der var budgetteret med. 4 BERETNING 2007

8 EU sender regning på 48 millioner En beslutning i EU betyder, at Sydtrafik i 2008 får nye udgifter på omkring 48 millioner kr. om året. EU dømte det i 2007 ulovligt, at den danske stat hidtil har fritaget den kollektive trafik for afgifter på diesel og udledning af kuldioxid. Fra 2008 skal afgifterne betales, og for Sydtrafik betyder det øgede udgifter til vognmændene på cirka 48 millioner kr. Regeringen har til gengæld besluttet, at den vil give kompensation for udgiften for at undgå takstforhøjelser. I 2007 sendte regeringen et lovforslag om blandt andet fordelingen af kompensationen ud til høring. Sydtrafik foreslog i sit svar, at kompensationen skulle sendes direkte til trafikselskaberne i stedet for som DUT-midler til regioner og kommuner. DUT dur ikke Med DUT-fordelingen vil der være en risiko for, at nogle kommuner bliver underkompenseret. Tilsvarende for regionen, hvor der allerede i lovforslaget er indbygget en overgangsordning for at mindske virkningerne af en eventuel underkompensation, skrev Sydtrafik bl.a. i sit høringssvar. Hvis trafikselskaberne fik pengene i stedet, ville de kunne sikre, at de blev brugt til at dække de øgede udgifter til buskørsel, argumenterede Sydtrafik. De øvrige trafikselskaber havde samme holdning som Sydtrafik, men regeringen besluttede at give kompensationen som DUT-midler til kommuner og regioner. 5

9 Billund Vejle Varde Fredericia Kolding Vejen Fanø Esbjerg Haderslev Tønder Aabenraa Sønderborg Takster, zoner og harmoni Borgerne i det gamle Ribe Amt har i 2007 og 2008 oplevet det højst usædvanlige, at en enkeltbillet til bussen enten er blevet billigere eller har holdt prisen. Det kan de takke fællesskabet i det nye trafikselskab for. Billetpriserne var forskellige i de tre gamle trafikselskaber. Med tiden skal de blive ens, men det må ske over nogle år. Forskellene er så store, at det ville give voldsomme udsving at udjævne på én gang. Harmoniseringen skal være gennemført senest 2010 og samtidig med, at Sydtrafik er klar til at etablere ét fælles zonesystem for hele området. Cowi A/S har fået opgaven med at ensrette de meget forskellige zoner. 6,7 pct. op Processen frem mod ens takster består i at sænke eller fastholde taksterne dér, hvor de er højest. I de områder, hvor de er lavest, skal de til gengæld forhøjes. Det har de kunnet glæde sig over i det gamle (og dyreste) Ribe Amt, mens det har knebet lidt med smilet i ØST og SYD. Her er nogle af taksterne steget betragteligt i harmoniseringens navn. I gennemsnit steg priserne med 6,7 pct. i takstområde ØST. I Syd kunne de nøjes med en stigning på 1,9 pct. I VEST fik passagererne lov til at fortsætte til samme pris. I gennemsnit hævede Sydtrafik priserne med 3,0 pct. i Tre takstområder Sydtrafik udnævnte de tre gamle trafikselskaber til takstområderne ØST, VEST og SYD. Dels på grund af de forskellige takster og zonestørrelser, dels fordi områderne er en del af bus-tog samarbejdet. Takstområde ØST er dog en noget reduceret udgave af Vejle Amts Trafikselskab, eftersom cirka 40 pct. af kørslen er gået til Midttrafik. ØST er nu identisk med kommunerne Vejle, Fredericia og Kolding. Takstområde VEST tæller kommunerne Varde, Billund, Fanø, Esbjerg og Vejen. Takstområde SYD består af Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommuner. Nye grænser På grund af kommunesammenlægningerne har det været nødvendigt at ændre lidt på de gamle grænser mellem amterne, altså de nuværende takstområder. Ellers ville nogle kommuner komme til at ligge i flere takstområder. De nye streger på kortet fik betydning for beboerne i Rødding Kommune og den nordlige del af Christiansfeld. De kom til at bo i henholdsvis takstområde VEST og ØST i stedet for SYD, og her kunne de ikke bruge deres elektroniske chipkort. Det gælder nemlig kun i takstområde SYD (det tidligere Sydbus). 6 BERETNING 2007

10 Dyrere til rådhuset De nye storkommuner fik også konsekvenser for borgerne i de gamle kommuner: Rødekro, Tinglev, Lundtoft og Skærbæk. Hidtil havde de kun betalt for én zone, når de skulle ind til rådhuset, til trods for at de skulle køre i to zoner. Alle skal kunne komme billigt til en snak med de kommunale myndigheder, tænkte man i det gamle Sydbus. Men med de nye store afstande, ville det blive for dyrt med så megen gavmildhed. Ordningen blev makuleret, og for nogle passagerer blev busbilletten dobbelt så dyr som hidtil. Nyt mod nord De nye regioner og trafikselskaber fik også betydning for de mange mennesker, der havde været vant til at rejse mellem Vejle og Hedensted/Horsens. Efter reformen kom de to sidstnævnte byer nemlig til at høre til trafikselskabet Midttrafik i Region Midtjylland. Tidligere kunne man køre på VAT s billetter i både bus og tog mellem Vejle og Hedensted/Horsens. Den mulighed forsvandt nu, men passagerer med VAT-billetter/kort fik tiden frem til 1. juli til at vænne sig til tanken. Fra 1. juli 2007 skulle man have en DSB-billet for at køre i tog på strækningen. De, der ikke havde opbrugt deres VAT-kort på det tidspunkt, kunne få det byttet hos Sydtrafik. Og Middelfart På samme måde ændrede vilkårene sig for kørsel mellem Middelfart og Jylland. Middelfart kom til at høre til trafikselskabet Fynbus. Men også her fik kunderne tid til at vænne sig til tanken. Fra 1. juli skulle man købe en DSB-billet for at rejse over bæltet med tog. Fortumlede billetmaskiner De store omvæltninger med større kommuner og nye grænser mellem de nye trafikselskaber gav også tummel i billetmaskinerne i de berørte områder. Nogle passagerer kom til at betale for lidt og andre for meget. Nogle kunne slet ikke få en billet. Og mens frustrerede chauffører mødte irriterede kunder, forsøgte medarbejdere og samarbejdspartnere på overtid at omprogrammere software og finde forklaringer og løsninger. Adskillige gange blev optimistiske forventninger til en snarlig løsning gjort til skamme. Men i sidste ende lykkedes det at transportere passagererne gennem de nye zoner og over de ændrede takstgrænser til den vedtagne pris. Takster zoner Billund Vejle Varde Fanø Esbjerg Vejen Haderslev Kolding Fredericia VEST ØST SYD Børn kontant 16 (16) 12 (11) 20 (20) Børn klippekort 80 (80) 60 (55) 110 (109) Voksne kontant 26 (26) 18 (17) 30 (30) Voksne klippekort 130 (130) 100 (95) 170 (167) Pensionister kontant 16 (16) 12 (11) 20 (20) Pensionister klippekort 115 (115) 100 (95) 110 (109) Tallene i parentes er 2006 takster. De højere takster i SYD skyldes til dels, at zonerne her er større end i de andre takstområder. Tønder Aabenraa Sønderborg 7

11 En fisk uden vand Et trafikselskab uden busser er som en fisk uden vand. Men Sydtrafik har ingen busser. Vi trækker vejret gennem vores entreprenører, og et godt og tæt samarbejde er alfa og omega. Endnu inden vi var færdige med at pakke ud i starten af 2007, blev det første møde med vognmændene holdt i Skibelund Krat. Her blev formen for fremtidens samarbejde fastlagt. Fire gange om året mødes samtlige vognmænd og/eller deres driftsledere. Men ind imellem mødes Firebanden, som er kælenavn for et stående udvalg under det samlede vognmandsmøde. Det er siden starten vokset til fem medlemmer: Vognmændene Lars Berg, Arriva, Karl Johan Bertelsen, Rutebilselskabet Haderslev, Søren Olesen, Thykjær A/S og Tonny Werling, Iversen Busser, plus Sydtrafiks direktør, H.C. Bonde. Udvalget forbereder møderne og diskuterer forskellige problemstillinger, før de forelægges samtlige vognmænd. Stort og småt har fundet vej gennem samarbejdet. Fra udbudsstrategi og køreplanlægning til gennemførelse af uniformsprogram og aftaler om krisehjælp. 8 BERETNING 2007

12 Svær mangfoldighed Tre af en slags. Sådan er det med mange ting i Sydtrafik. Også med politikker. De tre gamle trafikselskaber havde forskellige aftaler om stoppestedsudstyr, læskure, rutebilstationer m.v. Derfor vil beskueren se et varieret udbud af modeller, når han/hun kommer rundt i det nu fælles territorium. Forskellighederne går igen i finansieringen af udstyret. Men begyndelsen til enden er taget for i hvert fald noget af mangfoldigheden. Bestyrelsen har vedtaget et sæt principper, som med tiden vil resultere i et mere ensartet udtryk, og som giver ens regler for, hvem der finansierer hvad. Principperne blev knæsat efter en høringsrunde hos kommuner og region. Principper Stoppestedsudstyr anskaffes og finansieres af Sydtrafik inklusive topskilte, afgangstavler og lignende. Opsætning og vedligehold (areal) foretages af kommunerne. Læskure anskaffes, opsættes og finansieres af kommunerne. De har selv retten til at bestemme design, men Sydtrafik udarbejder et fælles design, som kommunerne kan benytte. Eventuelt storkøb vil give økonomiske fordele. Ventesale uden bemanding etableres, vedligeholdes og finansieres af kommunerne. Busstationer med bemanding etableres, vedligeholdes og finansieres af kommunerne med tilskud fra Sydtrafik til kortsalg og chaufførfaciliteter efter en fast lejemodel. Bemanding af og drift af busstationer afholdes af Sydtrafik. Stadepladser (Vejareal) etableres, vedligeholdes og finansieres af kommunerne. Ændringerne kommer ikke over natten. De nye principper kan først indføres, når bestående aftaler og kontrakter udløber eller kan opsiges. 9

13 Handicapkørsel forringet og forbedret Gamle, gangbesværede Hansigne i Ribe ærgrede sig, da Sydtrafik satte sig for bordenden i januar Nu kunne hun nemlig ikke længere bestille handicapkørsel, når hendes bridgeaftener trak ud til midnat. I Sønderborg kunne de ikke ærgre sig, for de havde aldrig kunnet bruge handicapordningen så sent. De mistede til gengæld muligheden for at køre mere end de lovhjelmede 104 ture om året, da Sydtrafik tog over fra de tre gamle trafikselskaber. Da trafikselskaberne forberedte deres sammenlægning, bestræbte de sig på at undgå at pålægge de nye kommuner større udgifter. Men dermed kom de til at forringe vilkårene for nogle af de handicappede passagerer. Der skulle dog kun gå et år, før det nye trafikselskabs bestyrelse besluttede at ændre ordningen og rette op på skaderne. Bl.a. efter ønske fra brugere og kommuner. Men de særligt aktive får nu muligheden for at komme af sted flere gange. Den svære håndtering De tre gamle trafikselskaber, der blev til Sydtrafik, havde forskellige systemer, regler og priser omkring handicapkørsel. I Sydtrafik er vilkår og priser smeltet sammen, så alle, der bruger handicapkørsel, har de samme betingelser. Men arbejdet bag kulisserne, den administrative håndtering, lader sig ikke så let harmonisere. Der er forskelle i kontrakterne med vognmændene, og de gamle trafikselskaber havde forskellige styringssystemer. I forbindelse med reformen er der kommet nye medarbejdere i kommunerne. Det betyder, at der også er skabt huller i erfaringen med at administrere kørslen. Alt i alt en stor udfordring for Sydtrafiks handicapafdeling. Forbedringer På årets sidste bestyrelsesmøde i december vedtog politikerne, at medlemmerne af kørselsordningen for handicappede skulle kunne køre med taxi døgnet rundt fra 1. februar Samtidig blev muligheden for ekstra ture genindført. Det er dog op til den enkelte kommune at bevilge eventuelle ekstra ture. Godt borgere er tilmeldt handicapkørslen. De kører i gennemsnit 23 ture om året. Der er altså rigtig mange, der ikke bruger de 104 ture. Nye mål Målet for 2008 er derfor at skabe et ensartet system. Det vil sige ens kontrakter og bestillingsrutiner. Men ambitionen stopper ikke der. Sammen med kommunerne vil Sydtrafik afklare, om det er muligt at koordinere handicapkørsel og anden kommunal kørsel under én bestillingscentral. Altså udnytte de muligheder der ligger i, at flere måske skal samme vej uanset årsagen til kørslen. 10 BERETNING 2007

14 Handicapkørsel gennemsnitstal Aabenraa Haderslev Sønderborg Tønder Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Fredericia Kolding Vejle Total Medlemmer pr Medlemmer pr indbyggere Kommunalt tilskud pr. medlem, kr Kommunalt tilskud pr. indbygger, kr Kommunalt tilskud pr. tur, kr Passagerbetaling pr. tur, kr Passagerfinansiering i pct. 18% 18% 18% 17% 21% 24% 26% 20% 21% 24% 21% 19% 20% Ture pr. medlem i gennemsnit Antal ture i alt Antal ture pr. medlem 23 Bruttoudgift pr. rejse, kr. 251 Tilskud pr. rejse, kr. 200 Passagerernes finansiering i pct. 20 pct Bruttoudgifter Sydtrafik, kr Nettobidrag fra kommunerne, kr Brugernes andel af udgifterne, kr

15 Ikke tid til ændringer i kørslen Busserne måtte i 2007 køre stort set som året før. I 2006 var der af gode grunde ikke tid til at lave nye køreplaner. Kræfterne blev brugt på det kolossale arbejde med at forberede sammenlægningen af de tre gamle trafikselskaber. I Sydtrafiks første leveår var der så meget andet, der skulle laves om, at der ikke var planer om at bruge tid på at planlægge større ændringer i kørslen i De tre bykommuner i Takstområde ØST raslede imidlertid med sparegrisen og annoncerede omfattende besparelser. Men det endte alligevel med, at der ikke skulle laves ret meget om. Kolding fortrød. Vejle endte med at halvere sine bebudede besparelser, og i Fredericia forblev alt ved det gamle. Busser skulle samle storkommune I Vejen Kommune var de derimod indstillet på omfattende udvidelser i Man ville bruge busser til at samle den nye store kommune. En million kr. mere til buskørslen skulle sikre forbindelserne inden for det nye fællesskab. Det betød blandt andet flere busser over Kongeåen, og at de skulle køre over to steder. 12 BERETNING 2007

16 Med de nye ture ville der blive bedre forbindelser mellem de større byer i kommunen og til ungdoms- og aftenskolerne i Vejen. Udvidelsen af kørslen ville også betyde, at uddannelsessøgende fra Sdr. Hygum og Lintrup fik mulighed for at tage bussen til uddannelsesstederne i Vejen. Den nye plan for buskørslen i Vejen Kommune blev lavet i et samarbejde mellem kommunen, Cowi A/S, Sydtrafik og uddannelsesinstitutionerne i Vejen. 13

17 Hastesag blev god handel Det første udbud i Sydtrafiks historie blev en hastesag. Men det blev også en overraskende god forretning. I en tid, hvor den kollektive trafik råber på økonomisk forstærkning, hentede Sydtrafik en besparelse på 9,8 millioner kr. i sit første udbud. De aktuelle udgifter på 95 millioner kr. blev reduceret til 85 millioner kr. Oven i hatten fik vi nye busser i hele udbuddet i en kvalitet, der overbyder EU s krav m.h.t. udledning af skadelige stoffer. Busserne kommer til at køre i Åbenrå Kommune og det gamle Ribe Amt. Nødplan 1. udbud skulle ud allerede et halvt år inde i Sydtrafiks første leveår, og det blev til efter en nødplan. Efter reformen skal trafikselskaberne udarbejde fireårige trafikplaner, der viser, hvordan kommuner og region ønsker, at den kollektive trafik skal udvikle sig. Når Sydtrafiks trafikplan er på plads, vil kørselsudbud blive udformet, så de er i overensstemmelse med planen. Og de vil blive til i tæt samarbejde med de involverede kommuner og regionen. Alt det kunne ikke nås til det første udbud. Derfor ligger der heller ingen visionære forestillinger om fremtidens kollektive transport bag udbuddet. Det læner sig tværtimod rigtig godt op ad de eksisterende køreplaner. Pris på kvalitet Som erstatning for samarbejde og trafikplan udarbejdede Sydtrafik et sæt principper for udbud, som bestyrelsen godkendte. Men principperne var ikke mere nødtørftige, end at der blev plads til at inddrage kvalitative præmisser. Det kom til udtryk som en vægtning mellem pris og kvalitet i forholdet 75/25. Byders pris kunne altså omregnes til et lavere eller højere fiktivt niveau afhængigt af en række elementer som busalder, miljøvenlighed, sikkerhed og præcision. Som trafikselskab bærer vi et stort ansvar for at begrænse forureningen, så meget vi kan. Derfor var udledning fra busserne et væsentligt punkt i vores udbud, og vi var indstillet på at honorere de vognmænd, der ville gøre mest for at begrænse forureningen, sagde bestyrelsesformand Peter Christensen blandt andet, da resultatet var i hus. Overraskelse Direktør H.C. Bonde lukkede op for to store over- raskelser, da han åbnede kuverterne med tilbud i november De to laveste tilbud var omkring 10 millioner kr. lavere end den eksisterende kørsel. Og de kom begge fra samme vognmand Ribe Rutebiler (Iversen Busser). Tredjelaveste bud kom fra Bent Thykjær og kostede 11 millioner kr. mere. Største vognmand Den nye kontrakt træder i kraft sidst i juni Den gør Ribe Rutebiler til Sydtrafiks største vognmand med 154 busser eller 38 pct. af de i alt 409 busser, der kører for Sydtrafik. Bent Thykjær har hidtil haft førstepladsen med 36 pct. efterfulgt af Arriva med 23 pct. og Iversen Busser med 21 pct. Iversen Busser henter sin nye kørsel hos Bent Thykjær og Bajstrup Rejser. Udbud hvert år 1. udbud blev ikke så stort, som det skulle have været. Sydtrafik valgte at lægge en ny strategi for at sprede udbuddene over flere år. Det betyder, at de vognmænd, der mistede kørsel i år, får chancen igen allerede til næste år og næste og næste år igen. Med udbud hvert år har vognmænd, der mister kørsel, større chance for hurtigt komme at på banen igen. Og Sydtrafik får en mere fornuftig spredning af opgaverne. 14 BERETNING 2007

18 Udbud til og med 2014 Kommune Udløb Forlænges til Kommune Udløb Forlænges til Billund Esbjerg Grindsted Bybus 2008 Esbjerg Bybusser (m. Fanø) Lokal Billund 2008 Ribe Bybus 2008 Lokal Grindsted 2008 Lokal Esbjerg-Bramm.-Ribe 2008 Fanø Fredericia Lokal (m. Es By) Bybusser Lokal 2014 Haderslev Kolding Bybusser 2011 Bybusser 2012 Lokal 2011 Lokal Christiansfeld 2011 Lokal Kolding-Vamdrup 2012 Lokal Lunderskov 2014 Sønderborg Tønder Bybusser Lokal 2011 Lokalruter Varde Vejen Varde Bybus 2008 Vejen Bybus 2008 Lokal Blåbjerg Lokal Brørup+Vejen 2008 Lokal Ølgod-Varde-Oksbøl 2011 Lokal Holsted+Rødding 2011 Vejle Aabenraa Bybusser Aabenraa Bybusser 2008 Lokal Give 2012 Lokal Aabenraa+Tinglev 2008 Lokal Vejle 2014 Lokal Rødekro Regionalruter Regionalruter Varde/Grindsted/Brørup 2008 Tønder/Haderslev/Tinglev 2011 Aabenraa/Tinglev 2008 Egtved/Kolding 2012 Sønderborg Vejle/Kolding 2014 VESTBANEN 2010 Fakta om 1. udbud Ca køreplantimer 17 pakker 160 chauffører 100 busser 12 vognmænd afgav i alt 136 tilbud 118 på A-kontrakt-kørsel og 18 på dubleringskørsel Der blev givet flere tilbud på alle 17 pakker. Alle nuværende vognmænd bød ind plus fem vognmænd, der p.t. ikke kører for Sydtrafik: Concordia Bus, Pan Bus, Netbus, De Blå Busser og SydVest-bus. 15

19 Sydtrafik uden tvivl Her kommer Sydtrafik, det skal ingen være i tvivl om. Men hvordan gør man et nyt trafikselskab kendt og synligt? Tre reklamebureauer blev bedt om at komme med forslag, og Aakjærs i Vejle vandt kampen. Reklamebureauet lavede med enkle midler et logo, der fortæller Sydtrafiks historie: Et hjul forskudt til et S og suppleret med navnet Sydtrafik trafikselskabet, der transporterer folk i den syd- og sønderjyske del af Jylland. Det føles allerede som en gammel historie, og dog er markedsføringen af Sydtrafik langt fra slut. Men vi har sammen med reklamebureauet lagt rammerne i form af et designprogram, der skal sikre, at vi ikke farer i syv forskellige retninger. Den røde tråd er spundet og giver sikkerhed for, at man kan genkende Sydtrafik, uanset hvor vi dukker op. Hjemmeside fra starten Hjemmesiden var på plads fra starten i januar 2007 i Sydtrafiks farver og med det velkendte logo. Flere informationer blev fyldt på siden i løbet af året, og der blev sat nye mål for 2008: Hjemmesiden skal let og enkelt kunne hentes frem på mobiltelefonen. Siden skal gøres lettere tilgængelig for brugere med handicap. Der skal være flere muligheder for selvbetjening, inklusive netbetaling med Dankort. Vognmænd og kommuner skal have deres eget rum på hjemmesiden. Skiltning I løbet af 2007 dukkede Sydtrafiks logo og farver op i annoncer, på brevpapir og konvolutter. Busserne blev udstyret med det nye logo, og vi lavede billetter, kort, køreplaner og foldere i det nye design. Ude i terrænet begyndte Sydtrafiks servicemedarbejdere at renovere skiltningen på læskure, busterminaler og stoppesteder. Rutebilstationer, der ikke har planer om at flytte, har fået gamle skilte erstattet med nye Sydtrafikskilte. Stoppestedsskiltningen er også blevet fornyet på stationerne og i nogle byer. Men der er et stykke vej, til samtlige knap stoppesteder fortæller om Sydtrafik. Sydjylland har første prioritet. Her sondrede man nemlig ikke i Sydbus-tiden mellem gule og blå skilte, som man gjorde i ØST og VEST. I Sydtrafik skal alle bybuskilte være gule og øvrige blå. 16 BERETNING 2007

20 Læskærme har også fået ny personlighed nogle steder. I byerne i ØST er den gamle VAT bagbeklædning blevet skiftet ud med en ny, der ikke efterlader tvivl om, hvem der kører her. Og i Sønderjylland begynder Sydtrafik så småt at fortrænge det gamle Sydbus på læskærmene. Let at se Busserne, som er vores rullende reklamesøjler, bliver først malet om i Sydtrafiks farver efterhånden, som de kommer i udbud. Enkelte busser er dog allerede kørende i blåt på landevejen og gult i byen. De skulle alligevel males om, og Sydtrafik brugte anledningen til at markere sin holdning: Sydtrafik skal være synlig for alle. Når man venter på en bus, skal man kunne se, om det er Sydtrafik eller en tilfældig turistbus, der er på vej. Og man skal kunne se forskel på en bybus og en regionalbus. Blandede bolsjer De tre gamle trafikselskaber havde forskellige holdninger til bussernes udseende. I Sønderjylland kørte man med lutter hvide busser både i by og på land. I de to andre amter lod trafikselskaberne vognmændene bestemme, hvordan busserne skulle se ud. I Ribe Amt dog med den begrænsning, at bybusserne skulle være gule. Alt i alt er det derfor en bøtte blandede bolsjer, der i øjeblikket kører under Sydtrafiks flag. Men i 2008 vil der for alvor ske noget med synliggørelsen. Ribe Rutebiler (Iversen Busser), der vandt første udbud i 2007, kører ud i landskabet med 100 nye busser i de nye farver. Sydtrafik har i alt godt og vel 400 busser. Nye uniformer Chaufførerne er et kapitel for sig i Sydtrafiks designpolitik. Deres påklædning skal klart fortælle passagererne, at det er en Sydtrafik-chauffør, de står overfor. Derfor har en arbejdsgruppe af chauffører, vognmænd og medarbejdere fra administrationen samarbejdet om at finde en ny uniform, som senest skal i brug, når der indgås nye kontrakter. De to chauffører i arbejdsgruppen, Anne og Mirsad, måtte igennem adskillige prøvelser, før det nye uniformsprogram var i hus. Og de blev i mere end én forstand helte, da de også indvilgede i at posere på streamers, plakater, hængeskilte, foldere og i annoncer i forbindelse med kampagnen Vi søger helte iklædt de nye uniformer forstås. 17

21 Vi søgte flere helte Sydtrafik tog i 2007 det usædvanlige skridt at lade chauffører, der ikke kunne tale dansk, køre vores busser. Der var stor mangel på chauffører over hele landet, men i Sydtrafik var vi så heldige, at tyske chauffører gerne ville køre bus i Danmark. I modsætning til andre trafikselskaber behøvede vi derfor ikke at lade busser blive i garagen på grund af chaufførmangel. Mangelen på chauffører var et vink med en vognstang om, at jobbet bag rattet ikke er det mest attraktive i verden. Kampagne for status Den opfattelse ville Sydtrafik gerne være med til at ændre, så sidst på året lavede vi en kampagne. Med et glimt i øjet gik vi ud med sloganet Vi søger helte. Sydtrafiks formand, Peter Christensen, sagde det på denne måde: Buschaufførens job burde have høj status. Han eller hun skal manøvrere rundt med børn, voksne og gamle mennesker i 12 m bus med 300 hk. I al slags føre og en trafik, der bliver stadig tættere. De mange passagerers liv og førlighed afhænger af chaufføren, så det må siges at være et meget stort ansvar, der hviler på de uniformerede skuldre. Kampagnen henvendte sig både til ledige og til folk, der kunne tænke sig at skifte job. På bagrudestreamers, hængeskilte, plakater, i foldere og på vores hjemmeside fortalte vi om de gode muligheder, der var for at få økonomisk støtte til at blive buschauffør. Kampagnen fik massiv omtale i pressen. Uddannelse og respekt Målet med kampagnen var altså ikke alene at skaffe flere chauffører. Det var samtidig vores ambition at højne respekten for et fag og en faggruppe, der i høj grad er med til at få samfundet til at hænge sammen. Da selvrespekt er en forudsætning for andres respekt, besluttede Sydtrafik sammen med vognmændene at tilbyde alle chauffører en uddannelse som faglærte. Uddannelsen blev det helt fundamentale element i kampagnen. Fra et lignende projekt i det tidligere Sydbus vidste vi, at chauffører, der får videreuddannelse, bliver mere tilfredse med deres job. Og en tilfreds chauffør er en bedre chauffør. Samarbejde med skoler Det gamle Sydbus gennemførte i sin tid sit projekt med videreuddannelse sammen med EUC Syd i Aabenraa. Nu bliver samarbejdet udvidet til også at omfatte erhvervsskolerne i Fredericia og Esbjerg, så chaufførerne ikke skal rejse gennem det halve land for at komme i skole. Skolerne skal uddanne både nye chauffører, der skal have grunduddannelsen, og erfarne chauffører, der skal videreuddannes til faglært status. Denne sidste del kræver meget koordination, fordi nye chauffører skal køre i turnus med dem, der skal på efteruddannelse. Det er Sydtrafiks ønske, at chaufførerne bliver faglærte. Og vognmændene har taget godt imod ideen. 18 BERETNING 2007

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-07 Dato: 21. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 16.30 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Dato 10. december 2012 Anmodning om stillingtagen til indtægtsfordelingen i Sydtrafik Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Fredericia, Vejle,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 07.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00.06/07 Dato: 22.03.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. marts 2007 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans

Læs mere

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder.

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder. 6-1 6 Bus & Tog har en aftale med DSB og Arriva Tog om at busbilletter og kort i mange tilfælde kan bruges i togene og omvendt at togbilletter og kort kan bruges i bussen. Der skelnes mellem rejser inden

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Nye tavler med gode råd

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Nye tavler med gode råd post sydtrafik Nummer 2 oktober 2007 PS Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk halløj i læskuret side 4 I lommen på KARIN side 6 linje 13 i ulykke side 8 Nye tavler med gode råd Forsidefoto:

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik

Handicapkørsel. i Sydtrafik Handicapkørsel i Sydtrafik Gældende fra marts 2010 05 Velkommen til Handicapkørsel i Sydtrafik 06 Bestilling sådan gør du! Bestillingsfrist Oplysninger til Sydtrafik Jul og nytår Flere i én vogn Kirke,

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Til Byrådet via Magistraten Den 29. november 2006 Århus Kommune Teknik og Miljø Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Sporveje 1. Resume Den ustabile driftssituation i den

Læs mere

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører

Handicapkørsel. Vejledning til brugere og chauffører Handicapkørsel Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2007 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen.

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Bestyrelsesmøde, den 29. juni 2011 Dagsordensnr.: 46/11, bilag nr.: 1 J.nr.: 30 90 01 2 11 Troels Keilgaard Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Formålet med dette notat er at

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 28. maj 2015 Initialer: ug Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00 9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Øvrige: Jan Riber

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-08 Dato: 05.12.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 11. december 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune

Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune 1/5 Vejledning Sydtrafiks handicapkørselsordning for Haderslev Kommune Hvem kan blive medlem af ordningen? Sydtrafiks handicapkørselsordning er et kørselstilbud til svært bevægelses - handicappede borgere,

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013. Trafikinformation 2. Skive trafikterminal 3. Nyt kortsalg i Herning 5

NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013. Trafikinformation 2. Skive trafikterminal 3. Nyt kortsalg i Herning 5 NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013 Trafikinformation 2 Skive trafikterminal 3 Nyt kortsalg i Herning 5 Tr a fi k p l a n 2 0 1 3-2 0 1 7 6 Markedsføringsmateriale i busserne

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. I talte til 25 millioner

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. I talte til 25 millioner post sydtrafik Nummer 2 september 2008 PS Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk det er da synd! side 11 billig bus og lavere skat side 7 ny rutebilstation side 9 I talte til 25 millioner side

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

(1.000 kr.) Årets priser Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007

(1.000 kr.) Årets priser Budget 2009 Budget 2008 Regnskab 2007 Budget 29 Region (1. kr.) Årets priser Budget 29 Budget 28 Regnskab 27 Indtægt busruter i alt 5.254 52.354 5.198 Indtægt Vestbanen 2.723 2.653 2.559 Kortsalgssteder 46.97 47.173 44.383 Uddannelses- og

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 24.05.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 30. maj 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat Vej 4, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes med sommerkøreplanskifte 2012 (pr. 1.

Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes med sommerkøreplanskifte 2012 (pr. 1. 18. marts 2011 J.nr. 70-01-2-11 Kontaktperson Bela Bergemann Email: bb@sydtrafik.dk Direkte telefonnr.: 76 60 86 77 Orientering om arbejdet med trafikplanens 2. implementeringsfase, som skal iværksættes

Læs mere

Handicapkørsel med kørselskuponer

Handicapkørsel med kørselskuponer Handicapkørsel med kørselskuponer Vejledning til brugere og chauffører Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 18.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Forbikørsler; 1. kvartal 2009

Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Højbjerg d. 19. maj 2009 /mic Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Nedenfor følger en oversigt over klager over forbikørsler i 1. kvartal 2009. Oversigten er fordelt på rutetype og rutenr. Klager over udgåede

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde Tekst: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Sydtrafik går i luften

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk. Sydtrafik går i luften post sydtrafik Nummer 1 maj 2007 PS Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk 50-års jubilar side 6 54 med svendebrev side 8 Gode kolleger side 12 Sydtrafik går i luften side 4 Forsidefoto: Sydtrafik

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-9-07 Dato: 25.10.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 31. oktober 2007 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Varde Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Varde Kommune Busdrift Bus indtægter 5.931 5.425 506 9% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg i bussen

Læs mere

handicap kørsel i sydtrafik

handicap kørsel i sydtrafik handicap kørsel i sydtrafik 1 Handicapkørsel i Sydtrafik 05 06 08 09 velkommen Hvordan bestiller du? Rejser med bil/liftbus Rejser med bil/liftbus og tog Hvad koster det? Betaling Sådan kan du rejse Rejser

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

handicap kørsel i sydtrafik

handicap kørsel i sydtrafik handicap kørsel i sydtrafik 1 Handicapkørsel i Sydtrafik 05 06 08 14 velkommen Hvordan bestiller du? Rejser med bil/liftbus Rejser med bil/liftbus og tog Sådan kan du rejse Rejser med bil/liftbus Rejser

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-09 Dato: 22.01.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 29. januar 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Medlemmer:

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region.

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Konference om kollektiv trafik efter kommunalreformen 1.marts 2006 på Munkebjerg, Vejle. HCB indlæg Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Mit indlæg i formiddag skal være et bud på

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus

Notat vedr. Den kollektive busdrift i Region Syddanmark - Nøgletal for Sydtrafik og Fynbus Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Pilgaard Afdeling: Sekretariatet E-mail: Mette.Pilgaard@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/10191 Telefon: 7663 1993 Dato: 28. maj 2009 Notat vedr. Den kollektive

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 16. maj 2006 revideret 23. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn I bilag 1 er vist forslag til budget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i

Læs mere

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune

Budgetforslag 2017, Kommunefordeling - Esbjerg Kommune Budgetforslag 2017, Kommunefordeling Esbjerg Kommune Busdrift Bus indtægter 32.519 29.673 2.846 10% Billetsalg i bussen Budgetforslag 2017 Budget 2016 Udvikling 1.000 kr. Udvikling % Regionalruter salg

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 5. april 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag den 13. april 2011 kl. 10.00 12.00 Sted: Capitol Hotel Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen (Afbud)

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: For chauffører i ØST Beklagelse vedr. billetautomater i Århus side 1 Passagertælling i bybusserne i Århus side 2 For alle chauffører Læs Midttrafiks nyhedsbreve side 1 Kvittering og farve

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

PS Kom i form med Sydtrafik

PS Kom i form med Sydtrafik post sydtrafik Nummer 1 marts 2008 PS Kom i form med Sydtrafik Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk nye klippekort side 2 100 rene busser side 5 vent på bussen side 11 Stå af et stop før og

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst.

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november Mødet er aflyst. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 23. november 2007 Mødet er aflyst. Meddelelsespunkter udsendes, mens beslutningspunkter udsættes til mødet i Bestyrelsen 21. december 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB)

Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og høringssvar fra DSB) Uddannelsesudvalget L 186 - Bilag 6 Offentligt Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte SU-kontoret NOTAT Satser for egenbetaling i den 5-årige overgangsperiode (Trafikselskabernes endelige struktur og

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet.

Kontrolafgift på 750 grundet manglende rejsehjemmel. Klageren troede, at hun kunne rejse med bybussen i Århus på en DSB-billet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0173 Klageren: XX 8220 Brabrand Indklagede: Midttrafik CVRnummer: 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 grundet manglende

Læs mere

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik

INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK. V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik INTRODUKTION TIL FLEXTRAFIK V./ Michael Aagaard, afdelingschef Sydtrafik Nordisk Transportpolitisk Netværk 8. nov. 2016 Agenda Hvad er flextrafik? Flextur behovsstyret kollektiv trafik Den Samlede Rejse

Læs mere

POST SyDTRAFIK NUMMER 2 DECEMBER 2009 PS NU BLIVER DE GULE SIDE 5 IKKE TIL GENE SIDE 10 X-BUS SKAL FORNyES SIDE 14 Ambassadører SIDE 7

POST SyDTRAFIK NUMMER 2 DECEMBER 2009 PS NU BLIVER DE GULE SIDE 5 IKKE TIL GENE SIDE 10 X-BUS SKAL FORNyES SIDE 14 Ambassadører SIDE 7 PS post sydtrafik Nummer 2 december 2009 Nu bliver de gule side 5 ikke til gene side 10 x-bus skal fornyes side 14 Ambassadører side 7 Natteravne i gule jakker og folk med indsamlingsbøsser kan køre gratis

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. oktober 2008 1-15-0-75-1-08 Lone Winther Jensen lwj@midttrafik.dk 87 40 82 21 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud

Læs mere

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen.

FORORD. I begge tilfælde er bedre kollektiv trafik en naturlig del af løsningen. FORORD Den kollektive trafik i Danmark har det skidt. Passagerne fravælger bus og tog til fordel for stigende privatbilisme. Det er en udfordring for os at få vendt denne udvikling. Danske Regioner har

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-08 Dato: 07.02.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 16.00 Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg mødelokale 303 Medlemmer:

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

s y d t r a f ik beretning 2009 beretning 2009

s y d t r a f ik beretning 2009 beretning 2009 beretning 2009 beretning 2009 Sydtrafiks organisation Kommuner Sydtrafiks repræsentantskab Region Syddanmark Sydtrafiks bestyrelse Sydtrafiks direktør: H.C. Bonde HR, IT og Økonomi: Kirsten Therkildsen

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år.

Tiltrådt, idet vilkår og muligheder for udvidet cykelmedtagning i busser evalueres inden for et år. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 08 Cykelmedtagning i busserne Indstilling: Administrationen indstiller, At muligheden for cykelmedtagning fra køreplanskiftet

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere