Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år"

Transkript

1 Hygiejnepolitik for Daginstitutionsområdet 0-6 år og Dagplejen 0-3 år Fredensborg Kommune 2009

2 Indholdsfortegnelse side Baggrund Håndhygiejne Almindelig håndvask Hånddesinfektion Handsker Hygiejne i forbindelse med: 3. Legetøj Måltider Tandbørster Puslepladsen Potter Toiletbesøg Flasker og sutter Udendørs leg Sovefaciliteter Rensning af sår Skærpet hygiejne ved ophobning af infektioner Måling af temperatur Vasketøj Indgangsparti - Garderobe Lidt om indeklima og røg Rengøringshyppighed Dansk Standard, håndvask Dansk Standard, hånddesinfektion Dansk Standard, handsker Gode råd / nyttige oplysninger Litteraturliste Nærværende foto er benyttet med forældrenes tilladelse. Hygiejnepolitikken kan downloades på:

3 Baggrund Midt i 1990érne blev ideen om Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, født, da det blev klart, at der var brug for at arbejde endnu mere med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i det danske sundhedsvæsen. I 2005 blev Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, IKAS (www.ikas.dk), etableret. IKAS's opgave er at stå for den praktiske planlægning og udvikling af den DDKM til offentlige som private sygehuse, apoteker og det kommunale sundhedsvæsen. Fredensborg kommune har valgt at været på forkant med denne udvikling ved at vedtage en hygiejnepolitik for daginstitutioner 0-6 år og dagplejen 0-3 år. Kommunen lever således op til sine værdier om at være fokuserede og udadrettede, ambitiøse og fornyende. Formålet med hygiejnepolitikken er bl.a. at synliggøre kvaliteten, at sikre høj ensartet kvalitet og at forebygge, at hver institution skal opfinde den dybe "kvalitetstallerken". Det er visioner, som er identiske med DDKM. Adskillige undersøgelser fra ind- som udland viser, at børns sygefravær kan nedsættes betydeligt, hvis der bliver fokuseret på hygiejnen, specielt håndhygiejnen. Vort håb er, at vi ved hjælp af denne hygiejnepolitik, kan være med til at holde et så lavt sygefravær blandt vore daginstitutionsbørn som muligt. Hygiejnepolitikken ligger meget tæt op af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne i daginstitutioner 1. Målgruppe Hygiejnepolitikken henvender sig primært til personalet i kommunens daginstitutioner og dagpleje, men det er også meningen, at forældre er bekendt med hygiejnepolitikken, så vi sammen kan have fokus på hygiejnen. 3

4 4 Opbygning Hygiejnepolitikken kan læses samlet eller bruges som et opslagsværk indenfor de enkelte emner. De blå felter er kommunens mål for god hygiejne, som alle institutioner skal arbejde henimod at kunne opfylde. Mål, som kun er et spørgsmål om at ændre procedurer eller bruge det korrekte produkt, forventes at være effektueret. Ved enhver nyanskaffelse eller nybyggeri skal kommunens mål følges indenfor pågældende emne. Hygiejnepolitikken indebærer endvidere, at hver institution udpeger en hygiejne-ansvarlig, der gerne må være en ansat med særlig interesse for hygiejnen. For at få et løbende overblik over udviklingen af børns sygefravær skal alle daginstitutioner 0-6 år føre elektronisk fraværsstatistik over børnene. Registreringen indtastes en gang om måneden i den installerede excelfil og sendes en gang om året til kommunen. Alle institutioner modtager herefter en samlet oversigt over årets tal. Det er den Kommunale Sundhedstjeneste, som fører tilsyn med bl.a. hygiejnen i kommunens daginstitutioner og skoler, og Embedslægeinstitutionen fungerer som den faglige rådgiver for den Kommunale Sundhedstjeneste.

5 1. Håndhygiejne Flere undersøgelser har de seneste år dokumenteret, at fokus på håndhygiejne kan nedsætte børns sygefravær i daginstitution med op til en tredjedel. For at der kan opstå en infektion, skal der være tale om en smittekilde, en smittevej og et modtageligt individ. Børn har et ikke veludviklet immunforsvar og vil derfor være mere modtagelige overfor infektioner end voksne. Smittekilden vil i starten ofte være ukendt, og smittevejen er derfor den faktor, som personalet har mest indflydelse på. Smittevejene i en institution vil oftest være indirekte kontaktsmitte, altså via hænder, genstande, legetøj, håndtag m.v. og sjældnere direkte smitte, hvor man spyttes eller hostes direkte i ansigtet. Luftbåren smitte forekommer også f.eks. i form af influenzaog skoldkoppevirus og kan være sværere at beskytte sig imod. Luftbåren smitte kan imidlertid også afsættes på genstande, så den ydermere smitter ved indirekte kontakt. Vi har imidlertid et godt våben imod den indirekte kontaktsmitte, idet: al indirekte kontaktsmitte kan effektivt forhindres ved en god håndhygiejne Almindelig håndvask Almindelig håndvask foretages: Før man skal røre ved noget rent f.eks. mad. Efter man har rørt ved noget snavset f.eks jord. Efter brug af handsker.

6 Eksempelvis: Før madlavning og håndtering af madvarer. Før spisning eller hjælp til spisning. Efter spisning. Efter barnets næse er blevet tørret eller egen næsepudsning. Efter host og nysen ned i hånden. Efter sortering af vasketøj. Efter at børnene har været udendørs. Efter toiletbesøg - børn som voksne. Efter hjælp til toiletbesøg eller bleskift. Efter rygning. Efter rengøring. Efter håndtering af affald. Efter håndtering af afskårne blomster. Efter berøring med jord, sand, dyr m.m. Efter rensning af sår. Behovet for håndvask efter brug af handsker skyldes dels, at der sker en opformering af hudens bakterier under handsken, og dels at der forekommer usynlige huller i handskerne (pinholes). Endvidere kan en evt. allergi overfor handskematerialerne forebygges ved at vaske hænderne efter brug af handsker. Ved væskende sår på hænder og håndled skal en kompetent person træffe beslutning om evt. fraværsmelding eller overførsel til andet arbejde. På side 35 kan der læses om håndvask ifølge Dansk Standard 2. 6

7 Almindelig håndvask: DS s procedure for almindelig håndvask efterleves. Sæben skal være flydende og dispenseres fra engangsbeholder med engangsventil eller pumpe og være hudvenlig. Engangshåndklæder skal benyttes eller stofhåndklæder som lægges til vask, når de har været brugt èn gang. Alternativt skal hvert barn have sit eget håndklæde, som anbringes, så det ikke berører andre håndklæder. Håndklædet vaskes dagligt og ved behov, når det er vådt eller synligt snavset. Brugte engangshåndklæder lægges gerne i pedalspand iklædt plastikpose. Håndklæder vaskes ved 60 C. Hudvenligt hudplejemiddel forefindes ved alle håndvaske til voksne og benyttes efter behov. Negle skal holdes rene. Håndsmykker skal begrænses til et minimum og helst helt undgås. Personalet har udformet en skriftlig holdning til brug af smykker. Ved håndvask skal lange ærmer trækkes op. 7 En hudvenlig sæbe eller hudplejemiddel er uden parfume og gerne miljømærket, se endvidere forbrugerrådets løbende test på Flydende sæbe indeholder ofte flere konserveringsmidler, som kan forårsage allergisk håndeksem, tænk derfor miljøvenligt; se mere på Varmlufttørrer udtørrer huden og kan sprede bakterier og kan derfor ikke anbefales. Stofhåndklæder bør vaskes med uparfumeret vaskemiddel, gerne miljømærket og uden skyllemiddel se Håndsmykker umuliggør en korrekt håndhygiejne. Endvidere

8 vil der ophobes mange bakterier under smykkerne i det varme fugtige miljø. At benytte hånddesinfektion, når dette kan lade sig gøre, er mere skånsomt for hænderne, end almindelig håndvask er 3. Brug af handsker (strik / skind) udendørs om vinteren, vil også være med til at beskytte huden på hænderne. 8

9 Til forældre: Det er en god ide, at gøre det til en vane at hjælpe barnet med at få vasket hænder: når I ankommer til daginstitutionen, når I sammen forlader daginstitutionen og når I kommer hjem om eftermiddagen. Medbring endvidere en ren sut hver dag i institutionen, hvis dit barn bruger sut Hånddesinfektion Ved hygiejnisk hånddesinfektion forstås, at hænderne rengøres i håndsprit i stedet for at blive vasket med vand og sæbe. Hygiejnisk hånddesinfektion dræber effektivt bakterier og mange vira på hænderne, hvor almindelig håndvask med sæbe kun skyller nogle af bakterierne og vira væk. Hygiejnisk hånddesinfektion tager ca. 30 sekunder, hvor almindelig håndvask tager mindst dobbelt så lang tid. Hygiejnisk hånddesinfektion er mere skånsom for hænderne, da spritten er tilsat et hudplejemiddel (glycerin). Alle hånddesinfektionens fordele kan læses på Statens Serum Institut s hjemmeside under deres e-learning program på og 4. Hygiejnisk hånddesinfektion kan kun benyttes på synlig ren og tør hud. Personalet kan benytte hånddesinfektion i alle de situationer, hvor hænderne er synlig rene og tørre, men skal rengøres f.eks. før en ren procedure (madlavning) eller efter en uren procedure (næsepusning). Hånddesinfektion kan endvidere efterfølge håndvask, hvis man vil være helt sikker på at bryde smittevejene i tilfælde af infektioner i institutionen.

10 10 På side 36 kan der læses om hånddesinfektion ifølge Dansk Standard 2. Ved håndesinfektion skal DS s procedure for hygiejnisk hånddesinfektion efterleves. Hånddesinfektionsmidlet skal være en ethanol opløsning 70-85%, som enten er flydende eller som gel. Hånddesinfektionsmidlet skal indeholde et hudplejemiddel (glycerol /glycerin). Klorhexidinsprit bør ikke anvendes, da det ved længere tids brug kan ødelægge den normale hudflora og derved nedsætte hudens egen barriere; endvidere kan klorhexidin fremkalde allergi [5]. (Klorhexidinsprit benyttes på hospitaler til specialopgaver). Statens Serum Institut, SSI, kan vurdere om et hånddesinfektionsmiddel indeholder unødvendige stoffer for miljøet. I Råd og Anvisninger, SSI 5 står hvilke midler, som er godkendt. Hånddesinfektionsmidlet skal opbevares utilgængeligt for børn. Sikkerhedsdatablad om hånddesinfektionsmidlet skal forefindes og være bekendt i institutionen. 2. Handsker Medicinske engangshandsker skal benyttes: Hvis der er risiko for, at man kommer i berøring med smittemateriale (kropsvæsker) som blod, afføring, pus m.v..

11 11 Eksempelvis: I forbindelse med bleskift. Ved hjælp til toiletbesøg. Ved rensning af sår. På side 37 kan der læses om medicinske engangshandsker ifølge Dansk Standard 2. Engangshandsker: DS s procedure for brug af medicinske engangshandsker skal efterleves. DS s beskrivelse af handskebrug skal efterleves. Pudrede handsker øger risikoen for allergiudvikling, da pudderet binder sig til handskeproteinerne (f.eks. latexproteiner) som hvirvles rundt i luften ved benyttelse og herved kan blive indåndet. Almindelig håndvask efter handskebrug vil fjerne de kemiske stoffer, der altid findes i handskerne, hvilket en hånddesinfektion efter handskebrug ikke gør. Vinyl handsker kan med fordel anvendes, hvis handskerne benyttes kortvarigt minutter. Ved længere tids brug eller kraftig slid på handsken, vil en latex eller nitril handske foretrækkes. Personale med behandlingskrævende håndeksem eller åbne sår må ikke benytte latex handsker 6. Det må være et personligt valg, hvilken handske den enkelte ønsker at benytte.

12 12 3. Hygiejne i forbindelse med legetøj Legetøj er et følsomt punkt i hygiejnen, da det puttes i munden på skift og går igennem mange små hænder hver dag. Legetøjet er derfor en af de vigtigste smitteveje i hverdagen (indirekte kontaktsmitte). Ved indkøb af nyt legetøj må man være opmærksom på om legetøjet er rengøringsvenligt. Meget legetøj f.eks. legoklodser kan vaskes i en vaskepose i vaskemaskinen ved 40 C. Større legetøj af plastik kan ofte vaskes i opvaskemaskine. Forskelligt formiddagslegetøj og eftermiddagslegetøj kan være en god idé, da flere vira og bakterier dør ved henstand (udtørring) i 6 timer. Benyt et universal rengøringsmiddel uden parfume og gerne miljømærket; se Legetøj bør være CE-mærket.

13 Legetøj vaskes i sæbevand: Før det tages i brug som nyt (kan indeholde sundhedsskadelige stoffer fra fremstillingsprocessen). Mindst én gang om måneden (f.eks. fast den sidste fredag i måneden). Når det er synligt snavset. Dagligt ved infektioner her tænkes specielt på børnesår, øjenbetændelse, hepatitis og mave-tarminfektioner. Klæd-ud-tøj vaskes mindst en gang om måneden og gerne ved 60 C, hvorved også hustøvmiderne bliver dræbt. Der føres egenkontrol med, hvornår legetøjet sidst er blevet vasket Hygiejne i forbindelse med måltider

14 Formålet med en god hygiejne omkring måltidet er at undgå, at maden forurenes med smuds og smitstoffer fra hænderne. Det er mest hygiejnisk at benytte opvaskemaskine, hvor skyllevandet bliver 80 C. Vaskes op i hånden, bør det rengjorte service skoldes til sidst. Børn må ikke være tilstede, når dette pågår. Måltidet - køkkenet: Håndhygiejne ifølge afsnit 1 før som under og efter madlavningen. Der må være adgang til sæbe og engangshåndklæder i køkkenet. Kun raske voksne og børn må hjælpe til ved madlavningen. Voksne som børn skal have rent tøj på eller benytte et rent forklæde; alternativt et plastik engangsforklæde. Medbragte madpakker opbevares i køleskab. Før spisning vaskes bordene i varmt sæbevand, eller bordene dækkes med en ren voksdug, der kun benyttes til dette formål. Bestik, tallerkener, krus og andet service bør ikke deles med andre under måltidet. Maden serveres med tag redskaber, også opskåret frugt. Karklude og viskestykker vaskes dagligt og ved behov. Karklude, som har været brugt til at optørre kødsaft med, lægges straks til vask; benyt hellere køkkenrulle til denne opgave. Opvaskebørsten vaskes dagligt i opvaskemaskinen eller skoldes dagligt og hænges efterfølgende til tørre. Køleskabet vaskes ved behov og en gang ugentlig; der føres logbog - egenkontrol. Køleskabet må max være 5 C, dette må fremgå af et display på køleskabet eller et termometer inde i køleskabet. Rent drikkevand tappes i køkkenet. 14

15 Angående håndtering af madvarer henvises til fødevaredirektoratets lovgivning og den lokale fødevareregion. I forbindelse med institutionernes lovpligtige etablering af madordninger pr skal alle institutioner fremover være registrerede hos fødevaremyndighederne. Kontroller dagligt at køleskabet max er 5 C. Potteplanter må ikke forefindes i køkkenet Tandbørster Tandbørstning kan være en lidt krævende hygiejnisk opgave at gennemføre, hvis det skal foregå på en forsvarlig måde. Vælger institutionen imidlertid at tilbyde denne opgave, er forholdsreglerne: Tandbørster: Hvert barn har sin egen tandbørste, som skal opbevares adskilt i hvert sit mærkede krus og udenfor børnenes rækkevidde. Tandbørsterne skoldes en gang om ugen. Tandbørsten udskiftes ved behov og 3-4 gange på et år. Tandkrus vaskes dagligt i opvaskemaskine. Har børnene ikke hver deres tandpasta, bør der afsættes små klatter tandpasta på en tallerken, som børnene så kan tage med deres tandbørste Hygiejne i forbindelse med puslepladsen Puslepladsen er et af de steder, hvor smittespredningen hurtigt kan ske fra barn til barn. Har personalet en gennemtænkt hygiejne, vil smitterisikoen nedsættes væsentligt. Puslepladsen: Puslepladsen bør være indrettet i et roligt hjørne i en korrekt arbejdshøjde.

16 Håndhygiejne ifølge afsnit 1 før og efter skiftning af et barn endvidere brug af handsker. Engangsforklæde benyttes ved mistanke om afføringsble. Barnet bør også have vasket sine hænder efter bleskift. Alt, hvad der er brug for, bør være indenfor rækkevidde d.v.s., vand, bleer, klude, creme m.v. Salver og cremer bør benyttes fra tuber og ikke fra krukker. Cremen afsættes på en ren håndryg og tages herfra med den anden hånd. Puslemadrassen skal være betrukket med voksdug eller plast. På puslemadrassen lægges et engangsunderlag / stofble, som udskiftes efter hvert barn. Madrassen indgnides med hospitalssprit efter hvert barn; ved synlig forurening skal madrassen først vaskes med vand og sæbe. Madrassen skal afvaskes 2 gange dagligt og ved behov med sæbevand. (Hvis der kommer urin, afføring, snot m.v. på den, eller den bliver synlig snavset på anden måde). Engangsvaskeklude, der fugtes under rindende vand er at foretrække. Ligeledes anbefales det at tørre barnet med bløde engangshåndklæder eller køkkenrulle. Alternativt kan stofhåndklæde benyttes, som lægges til vask efter brug. Brugte bleer og engangsmaterialer lægges i pedalspand med plastikpose. Tøj og stofbleer/håndklæder med afføring på lægges straks i plastikpose, som bindes til. Stofbleer med afføring vaskes ved 90 C, øvrige stofbleer kan vaskes ved 60 C. Affaldsspanden vaskes efter behov gerne daglig og mindst én gang om ugen. Brugte stofhåndklæder / stofbleer lægges i en spand med plastpose indeni. 16

17 17 Frottébetræk på puslepuden må ikke benyttes, da det hurtigt vil blive fugtigt og forurenet med urin og afføring, som føres videre til næste barn. Er bleen blevet utæt bør barnet skiftes på et fugttæt engangsunderlag. Til afspritning af puslemadrassen benyttes hospitalssprit eller hospitalsspritservietter fra en dispenser eller enkeltpakkede. SSI kan svare på hvilke servietter, som er godkendt. Puslemadrassen indgnides uafbrudt med sprit indtil tørhed. Hospitalssprit købes på apoteket efter bevilling fra det lokale told- og skattekontor. Sikkerhedsdatablad om hospitalssprit skal være bekendt og forefindes i institutionen. Vådservietter til barnet anbefales ikke, da de ofte indeholder parfume og konserveringsmidler (se På tur kan vådservietter dog være bedre end ingenting. Alternativt kan man have nogle opvredne engangsvaskeklude med i en plastpose. Benyttes sæbe, bortkastes den klud sæben er påført med efter brug, og med en ren klud skylles sæben af. Vaskefade er uhygiejniske, da de ikke kan gøres effektivt rene. Benyttes de som nødløsning, skal de være overtrukket med en stor plastpose, der skiftes for hvert barn. Fadet vaskes med sæbevand efter brug. 6. Hygiejne i forbindelse med potter Omgang med urin og afføring kræver omhyggelig hygiejne, da mange infektioner smitter denne vej (fra hale til mund). Benyt altid handsker, hvis der er risiko for at komme i berøring med urin eller afføring.

18 18 Potter: Håndhygiejne ifølge afsnit 1 og brug af handsker. Potter tømmes og rengøres med sæbevand og tørres efter brug. Barnet skal vaske hænder efter at have siddet på potte. Det er mest hygiejnisk at vaske potten med en engangsvaskeklud iført handsker og ligeledes tørre den med et engangshåndklæde. Vaskes potten med en stofklud skal denne vaskes ved 90 C efter brug. Vaskes potten med en børste må denne ikke benyttes til andet. Pottebørsten skal holdes tør mellem brug og skal opbevares utilgængeligt for børnene. Pottebørsten skal udskiftes ved behov og mindst hver måned. Generelt er minitoiletter mere hygiejniske end potter.

19 19 7. Hygiejne i forbindelse med toiletbesøg Toiletbesøg: Håndhygiejne ifølge afsnit 1. Toiletter vaskes efter behov og mindst en gang dagligt. Toiletbørsten skal udskiftes ved behov og mindst hver måned. Anvendelse af engangsvaskeklude til rengøring er at foretrække. Barnet skal vaske hænder efter toiletbesøg. Vandhaner, som giver vand udløst af fotocelle er at foretrække. Vandhaner, som er håndbetjente, skal være forsynet med 1- grebsblandingsarmaturer, så skoldninger undgås. Toiletrum bør være ventilerede, da det er et vådrum. Sundhedsstyrelsen anbefaler 2 toiletter og 2 kummer til 20 børn. Benyttes stofklud til at vaske toilettet med, skal denne vaskes ved 90 C efter brug. Toiletbørsten må ikke benyttes til andet. Den skal holdes tør mellem brug, og den skal opbevares utilgængeligt for børnene. P.g.a. hyppig brug af toiletter og tilstedeværelsen af smitstoffer (urin og afføring) og fugt stilles der store krav til luftskiftet og rengøring i toiletlokalet. Ved rengøring af toiletter skal engangshandsker benyttes.

20 20 8. Hygiejne i forbindelse med flasker og sutter Narresutter: En ren narresut må kun benyttes af ét barn og bør lægges til vask efter brug, d.v.s. mindst én gang i døgnet. En narresut rengøres ved at skylle den i rindende vand, hvorefter den koges i et kar ved 100 C i 5 minutter og tørres med et rent viskestykke. Hvis der er mælkerester på sutten, gnides den først med groft salt. En narresut, som har været på gulvet, skal koges. En synlig snavset narresut rengøres i sæbevand før kogning. Narresutter opbevares tørt under klæde eller i en dåse, til de skal anvendes. Tages kun fra beholder med rene hænder. Nye narresutter koges før brug, da de kan indeholde sundhedsskadelige stoffer fra fremstillingsprocessen. Sutteflasker: Mælkerester fjernes i koldt/lunkent vand med en flaskerenser. Flaskerensere/børster må kun anvendes til rensning af flasker; de skal skoldes dagligt og opbevares tørt. Vaskes i opvaskemaskine ved minimum 80 C i 10 minutter eller koges ved 100 C i sæbevand i 5 minutter i mikrobølgeovn. Skylles herefter og tørres med et rent viskestykke. Flaskerne kan også vaskes i sæbevand og herefter koges ved 100 C i 5 minutter. Opbevares tørt under klæde med bunden opad til de skal anvendes. Nye flasker koges før brug, da de kan indeholde sundhedsskadelige stoffer fra fremstillingsprocessen. Flasker af plastik (polycarbonat) kan afgive små mængder hormonforstyrrende stoffer (bisphenol A) og skal udskiftes ved tegn på slid. Glasflasker afgiver ikke dette stof.

21 Flaskesutter: Mælkerester fjernes i koldt eller lunkent vand umiddelbart efter brug. Gnides indvendigt og udvendigt med groft salt, skylles under rindende vand. Koges ved 100 C i 5 minutter og tørres med et rent viskestykke. Opbevares tørt under klæde eller i en dåse, til de skal anvendes. Tages kun fra beholder med rene hænder. Nye sutter koges før brug, da de kan indeholde sundhedsskadelige stoffer fra fremstillingsprocessen. Det anbefales, at narresutter og flaskesutter ikke vaskes i opvaskemaskine, da det ødelægger sutterne. 21

22 9. Hygiejne i forbindelse med udendørs leg Alle børn bør så vidt muligt opholde sig ude mindst 1 time dagligt. Legepladsen bør være placeret sådan, at den ligger i læ og har sol det meste af dagen (= sydvendt). For meget skygge vil give fugt og kulde. På solskinsdage må børnene kunne lege i skygge. Legepladsen bør tilses hver morgen med henblik på at fjerne splinter, skarpe fremmedlegemer, dyreekskrementer og giftige svampe. Små børn må ikke sove ude, hvis temperaturen er under minus 10. (Sundhedsstyrelsen: "Små børn i kulden" ) Børn under 3 år må ikke benytte kemiske myggemidler. Barkflis og træflis bør ikke benyttes, da der nemt vokser skimmelsvampe i dem; de indeholder store mængder støv og der er risiko for splinter. 22 Sandkasser: Sandet skal være strandsand, da bakkegrus kan indeholde kemikalier. Sandet udskiftes mindst en gang om året. Sandkassen bør være tildækket, når den ikke benyttes. Af hensyn til ventilationen bør tildækningen være et tætvævet net eller anden tildækning, som tillader ventilation. Sandkassen bør holdes fri for buske og anden bevoksning, i hvis skygge insekter trives. Birketræer bør undgås, da de kan give anledning til vækst af fluesvampe. Presenning bør ikke bruges, da der dannes kondensvand under den, og sandet derfor ligger vådt og uden lufttilgang.

23 23 Udendørs badning: Soppebassiner til at sidde i er uhygiejniske og kan derfor ikke tillades. Det anbefales at benytte rindende vand som f.eks. en haveslange i stedet. Teknisk forvaltning i kommunen har tilsynspligt med institutionernes legepladser. I dagplejen er det dagplejepædagogen, der har tilsynspligt. Til inspiration har forbrugerinformation lavet en pjece i Ren Besked serien om legepladser (www.forbrug.dk). Der findes endvidere rigtig mange standarder om legepladssikkerhed.

24 Hygiejne i forbindelse med sovefaciliteter Soverummet må være stort nok til at sikre en tilstrækkelig luftfornyelse uden trækgener. Der skal luftes ud før og efter børnene skal sove. Soverummet bør holdes under opsyn, når børnene sover. Sengelinned: Sengelinned ilægges barnevogne eller krybber lige før barnet lægges ud og sengelinnedet tages med ind efter brug. Børnene bør have den samme soveplads, seng, krybbe, madras, barnevogn m.v. hver dag. Hvert barns sengetøj og madras opbevares særskilt under ventilerede forhold, tørt og fugtfrit. Således kan madrasser ikke stables ovenpå hinanden. Madrasser skal hæves op fra gulvniveau for at undgå træk og støv. Sengelinned vaskes gerne ugentlig og mindst hver 14. dag og ved behov. Dyner og puder vaskes 2 gange om året ved 60 C og ved behov. (F.eks. ved sommertid og vintertid). Sundhedsstyrelsen kan ikke anbefale, at der benyttes barnevognsseler generelt (reference 1 s.115). Benyttes barnevognsseler, bør de vaskes én gang om måneden og ved behov. Madrasser bør være i vaskbart materiale og vaskes efter hvert barn og mindst én gang om måneden. Ikke vaskbare madrasser sendes til rensning ved behov og mindst 2 gange om året. (Køb vaskbare madrasser ved nyanskaffelse). Der skal føres egenkontrol med vask af sengetøj, dyner, seler og madrasser. I dagpleje er forældre ansvarlige for vask af sengelinned.

25 Barnevogne/krybber: Trækrybber bør være forsynet med f.eks. huller i bunden, så fugt kan ledes væk eller på anden måde sikres ventilation. Barnevogne/krybber efterses dagligt for angreb af skimmelsvamp (sorte pletter). Årsagen til svampeangrebet søges herefter og skaden udbedres. Barnevogne/krybber vaskes én gang om måneden i sæbevand samt ved behov. Der føres egenkontrol med vask af krybber og barnevogne. Barnevogne/krybber opbevares om vinteren i et overdækket rum gerne opvarmet. I dagpleje gives dispensation for dette. Krybber må ikke være lavet af møbelplader, da de nemt suger fugt til sig Rensning af sår Man kan ikke forebygge infektioner ved at desinficere sår, derfor skal friske sår kun vaskes med vand og sæbe 7. Desinfektion af sår skal kun ske ved tegn på infektion (rødme, hævelse, varme, ømhed) og da i samråd med forældrene og evt. egen læge. Vær opmærksom på at Falcks renseservietter indeholder klorhexidin, som er et desinfektionsmiddel.

26 Rensning af sår: Håndhygiejne ifølge afsnit 1. Ved kontakt med kropsvæsker skal man altid tænke på at beskytte sig med handsker. Når et barn har slået sig, vaskes såret med rene engangsvaskeklude med vand og sæbe. Såret tørres med rent papir- eller stofhåndklæde, der lægges til vask efter brug. Væsker såret, sættes et plaster på indtil såret er holdt op med at væske. Mind forældrene om at tage det af. Væsker såret ikke, er det bedst at udsætte det for luft, så der hurtigt dannes en beskyttende skorpe. Plaster på friske sår kan i pasningsordningen beskytte mod forurening, men anbefales at blive taget af til natten. 26 Sårene vaskes for at fjerne fremmedlegemer, som senere kan fremkalde en infektion. De første minutter efter at såret er opstået, er huden ofte følelsesløs; disse minutter kan udnyttes til at gøre såret rent i. En engangsvaskeklud er god at vaske et sår med. Engangshåndklæder anbefales til at tørre sår med. Stofhåndklæder benyttet til sårrens vaskes ved 90 C. 12. Skærpet hygiejne ved ophobning af infektioner Ved ophobning af infektioner må man hurtigst mulig prøve at få brudt smittevejene. Her tænkes f.eks. på øjenbetændelse, diaré og børnesår. Sygdom smitter ofte, før det erkendes, at nogle er syge, hvorfor alle må anses for at være potentielt smittefarlige.

27 Skærpet hygiejne ved infektioner: Tænk først og fremmest på en god håndhygiejne og afslut denne med hånddesinfektion. Husk at benytte engangshandsker før berøring med kropsvæsker. Der bør kun benyttes engangsbleer, engangsvaskeklude og engangshåndklæder. Ved mavetarm infektioner sprittes den tørre puslepude samt potter og toiletsæder af efter hvert barn. Der benyttes altid handsker og forklæde ved bleskift eller hjælp til toiletbesøg. Legetøjet vaskes ofte om nødvendigt dagligt. Udklædningstøj og sengetøj vaskes en ekstra gang. Det plejer at være nok at gennemføre den intensiverede hygiejne i 2-3 uger for at stoppe et udbrud. I tvivlstilfælde og ved længerevarende tilfælde af smitsomme sygdomme skal embedslægeinstitutionen underrettes. Embedslægen skal altid underrettes i tilfælde af bl.a. hepatitis og salmonella infektioner. Afspritning har kun effekt på tørre rene flader og kan ikke benyttes på synlig forurenede flader, som først må vaskes af i sæbevand og tørres. Spray med sprit må ikke anvendes, da personalet unødvendigt vil indånde en større mængde af sprit end ved at hælde det ud af flasken. Sprit er en flygtig væske så flasken skal lukkes med det samme efter brug. Til afspritning benyttes hospitalssprit, som kan købes på apoteket. Bevilling om køb af hospitalssprit kan søges gennem den lokale told og skat afdeling. Der kan også benyttes hospitalsspritservietter fra dispenser eller i engangspakning, gerne de som er godkendt af SSI. En god opslagsbog er Smitsomme sygdomme hos børn fra Sundhedsstyrelsen 8. 27

28 Til forældre: Har jeres barn været fraværende p.g.a. sygdom, er det en god investering først at bringe det i pasning igen, når barnet er helt rask. En ekstra dag hjemme vil gøre barnet stærkere til at modstå en ny infektion, og risikoen for at smitte andre børn vil blive mindre. Er der tale om en maveinfektion og familien har flere toiletter, er det en god ide, at de syge benytter ét toilet og de raske benytter ét andet. Endvidere at hvert familiemedlem har sit eget håndklæde, som hænger adskilt Måling af barnets temperatur Hvis et barn virker varmt og sygt, kan det være en god idé at tage barnets temperatur. De traditionelle rektal termometre (hale termometre) er stadig de mest præcise, og et elektronisk det mest sikre, da det er lavet af plast og ikke glas, som kan knække. Er barnets temperatur over 37 C om morgenen eller over 37,5 C om eftermiddagen, har barnet feber. Oftes er det barnets almentilstand og ikke barnets temperatur, som er afgørende for, om barnet kan blive i pasningen. Håndtering af hale termometre: Termometret kan iklædes et plast engangs hylster, som er indsmurt i lidt fedtstof. Efter brug krænges plasthylstret af termometret før det aflæses. Hvis plast engangs hylster ikke benyttes tørres termometret af i papir efter brug. Herefter vaskes termometret under rindende vand med sæbe og tørres med papir. Tilsidst afsprittes termometret og ilægges et nyt engangs plasthylster, klar til brug.

Hygiejnepolitik for Børnehuset Dalgården

Hygiejnepolitik for Børnehuset Dalgården Hygiejnepolitik for Børnehuset Dalgården Denne hygiejnepolitik er blevet til i 2011 ved inspiration fra Fredensborg Kommunes hygiejnepolitik, og er tilpasset Gentofte Kommunes krav og anbefalinger samt

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

Den fælles hygiejnepolitik og strategi. - for børn og ungeområdet 0-16 år

Den fælles hygiejnepolitik og strategi. - for børn og ungeområdet 0-16 år Den fælles hygiejnepolitik og strategi - for børn og ungeområdet 0-16 år 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 Hygiejnepolitikken... 5 Hygiejnestrategi... 5 Vask hænder - det virker!... 6

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Vejledning om miljø og hygiejne i dagtilbud

Vejledning om miljø og hygiejne i dagtilbud Vejledning om miljø og hygiejne i dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hygiejnekoordinator... 4 Smitteveje... 4 Håndvask... 5 Til forældre... 7 Vaske hænder sange... 8 Undervisning i håndvask...

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skoler. Ramme for tilsyn i Helsingør Kommunes dagtilbud

Center for Dagtilbud og Skoler. Ramme for tilsyn i Helsingør Kommunes dagtilbud Center for Dagtilbud og Skoler Ramme for tilsyn i Helsingør Kommunes dagtilbud gældende fra januar 2014 Indhold Indledning...3 Formål med tilsyn...3 Pædagogisk tilsyn...3 Sundhedsmæssigt tilsyn...4 Økonomisk

Læs mere

Rene hænder gi r raske venner

Rene hænder gi r raske venner Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Rene hænder gi r raske venner Information til forældre om at vaske hænder Smitterisikoen og dermed sygeligheden kan nedsættes betydeligt - helt

Læs mere

At bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

At bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Hygiejne politik Forord Formålet med beskrivelsen er, at give personalet et fælles arbejdsredskab, som kan forbedre hygiejnen og dermed forebygge smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Den 1. januar

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Hygiejniske retningslinier

Hygiejniske retningslinier Hygiejniske retningslinier Godkendt 10 juni 2009 Virksomhedslederne Ældreområdet og sygeplejen Social & Sundhed 2009 Varde kommune Dok 578543 Sag 255 165 1 Indholdsfortegnelse side Generelt om hygiejne

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Hygiejne på de sociale institutioner i Region Midtjylland

Hygiejne på de sociale institutioner i Region Midtjylland Hygiejne på de sociale institutioner i Region Midtjylland En vejledning til institutionernes arbejde med hygiejniske retningslinjer og forebyggelse af smitsomme sygdomme Indholdsfortegnelse Forord...3

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Sammen forebygger vi influenzaen!

Sammen forebygger vi influenzaen! Oxivir Diversey s mest effektive desinfektionsmiddel til alle overflader - afgørende i kampen mod influenza Hvorfor skal overflader desinficeres? Influenzavirus kan leve på overflader op til 2 timer. Derfor

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Smitsomme sygdomme INFORMATION OM. smitsomme sygdomme. Børn i alderen 0-6 år

Smitsomme sygdomme INFORMATION OM. smitsomme sygdomme. Børn i alderen 0-6 år INFORMATION OM smitsomme sygdomme Børn i alderen 0-6 år 2 Folderen her informerer om smitsomme sygdomme, primært for børn i aldersgruppen 0-6 år. Forholdsreglerne gælder for vuggestuen, dagplejen og daginstitutioner

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

Fakta om flaskeernæring

Fakta om flaskeernæring Fakta om flaskeernæring 1 Modermælkserstatning Modermælkserstatning indeholder alle de næringsstoffer barnet har behov for, og produkterne er sammensat sådan, at de ernæringsmæssigt er optimale for barnet

Læs mere

Pleje af. barnets hud

Pleje af. barnets hud Pleje af barnets hud Indhold Tør hud Bad Bleskift og røde numser Arp Av! Mine ører falder af Suttemund Tørre læber/slikke-eksem Til mor og far: Forældre skal passe på hænderne Daglig hudpleje En velplejet

Læs mere

SUNDE BØRN ER GLADE BØRN I DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VARDE. Indledning: I dagplejen følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger.

SUNDE BØRN ER GLADE BØRN I DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VARDE. Indledning: I dagplejen følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger. SUNDE BØRN ER GLADE BØRN I DEN KOMMUNALE DAGPLEJE VARDE. Indledning: I dagplejen følger vi sundhedsstyrelsens anbefalinger. Dagplejen støtter børnene i at træffe sunde valg og udvikle en bevidsthed om,

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune.

Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Børn og Unge sekretariatet oktober 2011. Retningslinjer for godkendelse af dagpleje i Holbæk Kommune. Indledning: I Holbæk Kommune er det væsentligt, at ansætte de bedste dagplejere til vores små børn.

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD Indhold Jorden i storbyområder som Frederiksberg er lettere forurenet det kræver særlige hensyn til børnene Sådan lever vi med forureningen i hverdagen

Læs mere

HUSSTØVMIDE ALLERGI. jepsenimport. Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi

HUSSTØVMIDE ALLERGI. jepsenimport. Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi HUSSTØVMIDE ALLERGI jepsenimport Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi Husstøvmideallergi Husstøvmideallergi er - næstefter pollenallergi - den mest udbredte type allergi i Danmark.

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Regionshospitalet Randers 2 Flaskegivning er mere end mad! Pjecen er til dig, der både ammer og giver flaske og til dig, som kun giver flaske. Det er vigtigt,

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring

Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring Generelt Oprydning og klargøring forud for rengøringsarbejdets udførelse er ikke en del af rengøringsaftalen. Det er derfor heller ikke leverandørens

Læs mere

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet

Spar vand spar penge. Så skåner du også miljøet Så skåner du også miljøet Vi har tidligere været vant til, at der var vand nok, og at vand er næsten gratis. Sådan er det ikke mere. I denne folder får du en række gode råd, som kan hjælpe dig til at bruge

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Sund hud Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Mari-Ann Flyvholm og Gitte Lindhard, 2005 Redaktion: Signe Bonnén Layout:

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Dagplejen I REBILD KOMMUNE

Dagplejen I REBILD KOMMUNE Dagplejen I REBILD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Når dit barn skal starte... 3 Opfølgningsmøde... 3 Aflevering og afhentning af barnet... 4 Medbringes... 4 Mad i dagplejen... 5 Legestue samarbejde...

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Vejledning om hygiejne for de 6-17 årige, skoler, fritidshjem og fritidsklubber.

Vejledning om hygiejne for de 6-17 årige, skoler, fritidshjem og fritidsklubber. Vejledning om hygiejne for de 6-17 årige, skoler, fritidshjem og fritidsklubber. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Smitsomme sygdomme... 4 Lus... 4 Sygefravær... 5 Hygiejnekoordinator... 6 Håndhygiejne...

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter)

Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) roskilde festival Hvem skal jeg lytte til? (Ansvar og pligter) Som medarbejder er du forpligtet til at lytte og rette dig efter alle henstillinger og påbud, der kommer fra enten: Den vagtansvarlige i boden

Læs mere

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV

TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV TIL DEN DAGLIGE PLEJE AF DET VIGTIGSTE I DIT LIV VI HAR GJORT DET NEMT AT GØRE DET RIGTIGE Som forældre ønsker man, at skabe de bedste vilkår for sine børn. Fra første færd bliver de små påvirket af en

Læs mere

Udskrivelse. af det præmature barn

Udskrivelse. af det præmature barn Udskrivelse af det præmature barn Kære forældre Med denne pjece vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med udskrivelsen fra neonatalafsnittet og til den første tid hjemme med jeres barn. Ernæring

Læs mere

Sund hud og vådt arbejde

Sund hud og vådt arbejde tema Sund hud Sund hud og vådt arbejde Hvordan du undgår eksem Indhold Om Sund hud s. 3 Vådt arbejde kan give håndeksem s. 4 Der er forskellige årsager til eksem s. 5 Hvad gør du, hvis du får eksem? s.

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

børn der sover i dagtilbud

børn der sover i dagtilbud Retningslinjer for børn der sover i dagtilbud I dagpleje og 0 til 5 års børnehuse Retningslinjerne tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn, juni 2009.

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Konference 30. maj 2013 på Ankerhus

Konference 30. maj 2013 på Ankerhus Konference 30. maj 2013 på Ankerhus Lektor Anette Kamuk akm@ucsj.dk Viffos, UCSJ 1 Hvordan kan der sættes fokus på og ændre arbejdsgange i storkøkkener? Kurser i fødevaresikkerhed fører til øget viden

Læs mere

Hovedrengøring sommer 2010

Hovedrengøring sommer 2010 Hovedrengøring sommer 2010 VARME TRAPPE Det forventes, at der ved hovedrengøringen mindst udføres følgende: 1. Spindelvæv i "lofterne" fjernes med en kost. 2. Vinduerne mod gården, som kan nås, vaskes

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Børnemiljøvurdering 2009

Børnemiljøvurdering 2009 Børnemiljøvurdering 2009 for Børnehuset Solsikken Baggrunden for udarbejdelse af en børnemiljøvurdering, stammer fra Dagtilbuds loven gældende fra 1.luli 2006. Loven stiller krav om at alle kommunale og

Læs mere

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE Astma - en folkesygdom Astma er en kronisk sygdom, hvor der er en betændelseslignende tilstand i lungerne. Det giver hævede slimhinder og slim i luftvejene. Astma behandles

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat.

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Medicin til Dyr Medicin til Dyr Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Almindelig medicin til hunde som sælge fra kommunen (ikke alle kommuner): Medicin som er receptpligtig Sovepiller

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

LOP-A Boligspray mod lopper

LOP-A  Boligspray mod lopper LOP-A Boligspray mod lopper Sådan bruges LOP-A Boligspray Hvor: Spray, hvor lopperne befinder sig, dvs. i tæpper, hundekurven, møbler, revner og sprækker. LOP-A er en effektiv loppespray, som bekæmper

Læs mere

Vejledning OM arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren

Vejledning OM arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren Vejledning OM arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren 2011 Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Hvad er en stomi? Gads Forlag Pleje og dokumentation 1

Hvad er en stomi? Gads Forlag Pleje og dokumentation 1 Gads Forlag Pleje og dokumentation 1 Hvad er en stomi? En stomi er en kunstig åbning i bugvæggen på maven, hvor tarmen er ført ud og syet fast i maveskindet. Det betyder, at afføringen kommer ud af stomien

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Afbrydelse af smitteveje

Afbrydelse af smitteveje Afbrydelse af smitteveje Clostridium difficile Norovirus Bestilling Det fulde sortiment kan altid ses på vores webshop abenaonline.dk Dynamisk produktmenu Nemt og hurtigt indkøb via Favoritliste Effektive

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere