VUC ÅRHUS PÅ SAMSØ I INDEVÆRENDE OG KOMMENDE SKOLEÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC ÅRHUS PÅ SAMSØ I INDEVÆRENDE OG KOMMENDE SKOLEÅR"

Transkript

1 VUC ÅRHUS PÅ SAMSØ I INDEVÆRENDE OG KOMMENDE SKOLEÅR VUC Århus på Samsø har pt. ca. samme niveau af aktiviteter som på samme tidspunkt i foregående skoleår, Hvis planlagte kurser i foråret bliver realiseret, vil de samlede aktiviteter (årskursister) i være højere end i På de betingelser, der har været gældende frem til nu, har vi været inde i en positiv udvikling de senere år. Men med de nye regler om optagelse på VUC, der nu træder i kraft, vil vi skulle tilpasse vores tilbud fremover, da en del af vores nuværende fag er i risiko for ikke at blive oprettet i det kommende skoleår I det følgende ses først en oversigt over de nuværende aktiviteter og lidt om indeværende skoleår generelt, derefter en vurdering af hvilke typer aktiviteter vi kommer til at sige farvel til - samt nogle forslag til omlægning af tilbuddet. 1. SKOLEÅRET I første halvår af indeværende skoleår har indtil videre 178 personer deltaget i et eller flere hold på VUC. Igangværende og afsluttede hold: 6 almene HF-hold (Billedkunst B på ét år, Engelsk B 2. år, Matematik C, Biologi C, Kemi C og Markedskommunikation C) 3 HF-fagelementer (Fransk, Italiensk og Historie) 3 AVU IT-hold 3 hold Dansk som andetsprog (DSA introducerende, Basis og DSA E-D) Et AVU-fagelement i Psykologi, tilrettelagt i samarbejde med Hjemmeplejen i Samsø Kommune 2 forløb à 40 lektioner i Undervisning for Ordblinde (i alt 5 personer) Antal HF-kursister Fuldtidsstuderende: 16 HF-studerende der pga. sygdom ikke har fuldt timetal 2 Kursister udefra, der tager enkelte fag og eksaminer på vores almene HF-hold (matematik, kemi, billedkunst og markedskommunikation) 6 Frafald (3 personer med 1-3 fag) 3 1

2 Aldersmæssig fordeling af HF-kursister år: år: år: år: 7 Over 40 år: 5 Over 60 år: 2 Fordeling af kursister på hold aug.-dec Tilmeldte Aktive i dag (eller da faget sluttede) 6 HF-hold HF-fagelementer AVU-hold i it AVU-fagelement Dansk som andetsprog OBU 5 5 Ialt Til sammenligning for hele skoleåret Tilmeldte Aktive i dag (eller da faget sluttede) 4 HF-hold HF-fagelementer AVU-hold AVU-fagelementer DSA OBU 4 4 Ialt NB Det skal bemærkes, at vi i foråret 2010 havde 3 fagelementer. I foråret 2011 regner vi med et fagelement og to kurser med mange timer. Det forventes derfor, at resultatet for hele skoleåret ender på et højere antal årskursister end Aktiviteter med start i foråret 2011 I samarbejde med Samsø Kommunes Jobcenter udbyder vi et forløb sammensat af 4 fagelementer i Dansk, Matematik, IT og Engelsk, målrettet (sæson)ledige. Kurset er på 6 2

3 uger à 25 timer og foregår på Samsø Højskole, da vi ikke har lokalekapacitet til det på VUC. Undervisningen varetages af to af VUC s lærere samt to, der ansættes til kurset. I samarbejde med 3f udbyder vi et FVU Dansk kursus. Det er mange år siden det sidst er lykkedes at oprette et sådant hold. Fra februar prøver vi at gentage et AVU fagelementet i Tysk før turistsæsonens start. Generelt om skoleåret Det er lidt ud over det sædvanlige for VUC på Samsø, at det i år er lykkedes at oprette Kemi og Biologi, samt et nyt valgfag Markedskommunikation, alle på C-niveau. Vi har flere fag i gang end i sidste skoleår. Det skyldes bl.a. at vi ikke har faget Dansk A i år, der ellers beslaglægger forholdsvis mange lektioner for vores begrænsede kursistgruppe. Vi har i år valgt at finde flere undervisere lokalt, både for at nedsætte rejseudgifterne, men også for at bevare job på Samsø. Som noget meget positivt kan vi iagttage, at der indtil nu har været et meget mindre frafald blandt HF-kursisterne end de foregående år. I oktober deltog 40 kursister i en heldags-ekskursion til Århus, under ledelse af billedkunstog historielærer Esben Harding-Sørensen (Mindeparken, Marselisborg slot, Aros, Kunstbygningen, gallerier) I december fælles studievejledningsarrangement v. Flemming Jensen fra Studievalg Østjylland. Følges op i foråret af lignende vejledningsarrangement sammen med Samsø Højskole I december lærermøde om faglig læsning med oplæg v. læsevejleder Guri Braad fra VUC Århus 4 kursister har skrevet Større Skriftlig Opgave i december I februar fælles film-arrangement i den lokale Biograf Vi har i år eksamen i Billedkunst B, Engelsk B, Matematik, Kemi og Biologi C, Markedskommunikation C, IT G og Dansk som Andetsprog D. Tre kursister ventes at afslutte deres HF-eksamen Medarbejdere: Lærere: Vi har i år 4 lokale hf-lærere og to tilrejsende fra VUC Århus. Samt 5 lokale AVU-lærere, heraf er to også ordblindelærere. Kontoret: Inspektorfunktionen varetages af Cecilia Andersen, 12 t /uge, og administration af Jette Rafn, 16 t /uge. Sidste skoleår havde vi en fordeling på 8 /24 timer. Dvs. en nedskæring af de administrative funktioner på 4 t / uge i forhold til sidste år. 3

4 Lokaler: VUC i Tranebjerg ligger på 1. sal over kommuneskolens SFO, og råder over 2 undervisningslokaler samt et IT-lokale (+ lille kontor og bogdepot). Disse lokaler er rigtig meget i brug. Til det 6 ugers kursus for ledige er vi derfor nødt til at leje et undervisningslokale på Samsø Højskole (2.000 kr./ uge). 2. VURDERING AF GENOPRETNINGSPAKKENS KONSEKVENSER Vores vurdering af hvilke fag der ikke kan videreføres med samme kursistgruppe: Vi har haft tradition for at bruge fagelementer som tilrettelæggelsesform. Det har generelt været relativt let at skabe interesse for disse kortere, emnefokuserede HF-forløb. Men deltagerne har typisk været personer med uddannelse ud over det gymnasiale niveau, så holdene kan ikke videreføres med samme kursistgruppe. De 3 IT-hold har mange ældre deltagere. Ca. 2/3 er pensionister, der fremover vil skulle betale den forhøjede pris kr. En hurtig rundspørge på et af holdene viste, at de der ikke er pensionister gerne vil fortsætte til en pris af kr. Men af pensionisterne var der kun to, der umiddelbart kunne forestille sig at betale ca kr. for kurset. - Vi har dog en forventning om at have mindst ét IT hold næste skoleår. (Den lokale aftenskoles tilbud på området er stadig dyrere). Dertil kommer almene HF-hold. Det nye fag Markedskommunikation har vi f.eks. eksplicit oprettet med tanke på at det kunne appellere til både vores HF-kursister og andre målgrupper. Der deltager 4 selvstændigt erhvervsdrivende fra 3 forskellige brancher, og uden dem var holdet ikke blevet oprettet. De 4 har for meget uddannelse til at kunne deltage igen. Vi har næsten altid haft deltagere med udefra, og de har ofte været udslagsgivende mht. min. deltagerantal. Hold som det altså ikke kan lade sig gøre at fortsætte som hidtil: De 3 HF-fagelementer Fransk, Italiensk og Historie 2 ud af 3 IT-hold (Evt. enkelte HF-fag, som i år valgfaget Markedskommunikation) 3. HVORDAN KAN VI OMLÆGGE / UDVIDE VUC S TILBUD PÅ SAMSØ Vi plejer at se vores primære opgave som det at sørge for at opretholde et fagtilbud inden for HF, der er tilstrækkeligt bredt og varieret til at man kan samle en fuld HF-eksamen på 3 år. (Evt. med enkelte fag på Flex). Men det er blevet vanskeligere nu, fordi vi ikke kan supplere HF-holdene med de veluddannede interessekursister. 4

5 Vi har både brug for at rekruttere nye kursister til HF, og vi har generelt brug for at erstatte den del af vores aktiviteter (økonomi) som vi mister. Mere fokus på AVU Vi bør satse på at gøre mere for at have et udbud inden for AVU, der kan fungere som trinbræt til HF. Både i form af fagelementer og eksamensfag. Vores 6-ugers forløb for ledige i februar-marts er bl.a. tænkt som en måde at rekruttere nye kursister på. Vi har fået et tættere samarbejde med kommune og fagforbundet 3f. De udtaler, at den aktuelle situation med stigende ledighed har skabt et større behov for uddannelsesmuligheder, som vi selvfølgelig skal imødekomme. Der er mange mennesker uden meget uddannelse på Samsø, og der har hidtil været mange ufaglærte job i landbrug og grønsagsproduktion. Pga. stigende ledighed må VUC forvente en større søgning fra denne gruppe. Der har dog ikke tidligere været stor søgning til VUC s AVU-fag på Samsø, og det vil muligvis kræve meget opsøgende arbejde at tiltrække denne gruppe til VUC s uddannelsestilbud. Fagelementer på AVU Vi vil målrette fagelementer på AVU-niveau, som vi har gjort det med Turisttysk og Psykologi. Der har været henvendelser omkring Engelsk, bl.a. fordi der er udenlandske medarbejdere på mange arbejdspladser på øen. Men også Fransk som rejsesprog. På grundfagene er lektionsprisen jo meget lavere end i f.eks. aftenskolen. HF Fuldtidsstuderende HF-kursister tiltrækker vi ved at have så bredt et tilbud som muligt (Flex er en stor fordel her), god omtale i lokalmiljøet, spændende undervisning, ok gennemførelsesresultater og et godt miljø. Derudover er antallet af ansøgere afhængigt af mange ydre konjunkturer. Men for at tiltrække de ekstra HF-kunder kan vi dels satse på begynderniveauer, så flere brugere kan være med. F. eks. i fremmedsprogene (i år har vi videreført sproghold på højt niveau). Og vi må efterprøve nye fag og fagelementer. Måske kan valgfag som Markedskommunikation eller Erhvervsøkonomi appellere til nye kursisttyper. Der er forholdsmæssigt mange små, private virksomheder på Samsø. Flere af vores gamle ideer, ofte udsprunget af henvendelser og initiativer i lokalmiljøet, er stadig gode, men pga. de skærpede uddannelseskrav er det måske kun en mindre del af de interesserede, der faktisk ville kunne deltage: Med udgangspunkt i Samsø VEØ, kunne der laves forløb om specifikke, teoretiske og praktiske emner om vedvarende energi og bæredygtighed. Der kan tilrettelægges fagelement inden for hf- 5

6 fag som biologi, fysik eller samfundsfag. Medarbejdere fra Energiakademiet ville evt. kunne undervise. Et observatorium er under etablering på Samsø, på initiativ af en forening. De frivillige i denne sammenhæng har udtrykt interesse for at få en lærer i astronomi hertil fra Århus. De unge Kommunens Jobcenter har i år vejledt mange unge i retning af VUC s fleksible uddannelsestilbud. Vi forventer at den stigende ledighed fremover vil få flere unge til at vælge uddannelse, også på Samsø. Dansk for udlændinge, DSA I sommersæsonen (juni-september) har Samsø en broget indvandring af unge løsarbejdere fra hele Europa til frugt og grønsagsproduktionen. Mange kommer til Danmark gennem mange år og har stærkt brug for at lære sproget. I år har vi kunnet oprette 3 hold DSA, 2 for begyndere og et på 10 kl. niveau. Vi har pt. kursister fra 15 forskellige lande. Undervisning for ordblinde - OBU 4 personer har gennemført ordblindetest på VUC i efteråret. Ifølge Jobcenter, 3F og den lokale Ordblindeforening er der en målgruppe for undervisning og vejledning i brug af kompenserende hjælpemidler. I foråret vil 7 ordblinde være i kortere eller længere undervisningsforløb på to hold. OPSUMMERENDE Vi forventer at kunne videreføre stort set de samme almene HF-hold som tidligere. Men det bliver en stor udfordring at opretholde et samlet aktivitetsniveau (antal årskursister) som de senere år, idet en stor del af vores kursister på fagelementer og AVU er enten for højtuddannede eller pensionister. Vi ser primært nye muligheder i øget aktivitet på AVU-området, bl.a. med henblik på at bygge bro til HF-fagene. Der er en stor del af befolkningen på Samsø, der ikke har en gymnasial uddannelse, og som vi ikke pt. har kontakt til. Det kræver bl.a. et godt samarbejde med virksomheder, organisationer og kommunens beskæftigelsesindsats. Cecilia Holmquist Andersen Inspektor, VUC Århus på Samsø 6

7 Bilag. Fra evalueringen af VUC Århus på Samsø i foråret VUC I LOKALSAMFUNDET SAMSØ Der er naturligvis særlige forhold der gør sig gældende for VUC Århus afdeling på Samsø. Bl.a. befolkningsgrundlaget og befolkningssammensætningen, med relativt få unge mellem 18 og 30 år, samt en stor ældrebefolkning over 65. Nedenstående tal er hentet på Samsø Kommunes hjemmeside, Nøgletal baseret på Danmarks Statistik. Her er gruppen omkring de år desværre ikke skilt ud, men det er almindeligt kendt at der ikke er mange unge i den uddannelsessøgende alder. Og befolkningstallet er faldet til omkring Indbyggertal pr. 1. januar m/dansk statsborgerskab m/udenlandsk statsborgerskab 155 Andel 0-6-årige 5,90 % Andel 7-16-årige 11,5 % Andel årige 57,1 % Andel 65+-årige 25,5 % VUC er den eneste egentlige kompetencegivende uddannelsesinstitution på Samsø. Siden 1978 har VUC tilbudt kurser på hf-niveau, og gennem mange år har man på 3 år kunnet samle en hel hfeksamen. Der er desuden en højskole, to efterskoler, en folkeskole, en friskole og en lilleskole på øen. Der afholdes amu-kurser i regi af virksomhederne og Arbejdsmarkedskontoret, der dog pt. ikke er aktivt. Set ud fra en samfundsmæssig betragtning har VUC en uvurderlig betydning på Samsø. Det kan ikke praktisk lade sig gøre at rejse dagligt fra Samsø til en uddannelse på fastlandet. VUC har i mange tilfælde betydet et tilværelsesløft for mennesker der af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at flytte fra øen for at realisere et uddannelsesønske: Dvs. at VUC ligesom andre steder i landet er en second chance for voksne der ikke fik en ungdomsuddannelse. I dag er der endda et vidererækkende perspektiv for sådanne kursister, idet de også kan fortsætte med en netbaseret uddannelse bagefter, hvis de ikke ønsker at flytte fra øen Unge der ikke er parate til at skulle flytte hjemmefra og klare sig selv som 17-årige, kan prøve kræfter med en gymnasial uddannelse et år eller to. Det betyder også at deres 7

8 familier kan blive på Samsø, i stedet for at flytte med børnene, som det også ofte sker hvis det udvikler sig problematisk De seneste år har vi set flere helt unge kursister, der er droppet ud af ungdomsuddannelser, komme tilbage til Samsø og tage et år eller mere på VUC. Det fremgår helt klart, at det har forekommet dem at være deres eneste mulighed for at holde fast ved uddannelsen Interessekursister kan få undervisning på højt fagligt niveau Arbejdspladserne kan bruge VUC til efteruddannelse af medarbejdere og via SVU-baserede forløb til fastholdelse af medarbejdere i lavsæsonen Gennem mange år har VUC bidraget til det der engang blev betegnet it-løftet, med 2-3 avuhold i it For udlændinge har VUC danskundervisning til både begyndere og fortsættere Siden 2009 tilbyder vi igen undervisning for voksne ordblinde. I en årrække har der ikke været et sådant tilbud på Samsø Det begrænsede befolkningsgrundlag er vores særlige udfordring. Vi plejer at se således på det: Positive forhold Samsø har en, relativt set stor og meget aktiv ældrebefolkning. De udgør en vigtig målgruppe for vores hf-fagelementer - interessefag. Det skal være alment kendt for disse brugere, at vi kan imødekomme de fleste fagønsker inden for hf s fagrække og på hfniveau, hvis bare vi har kursister nok. Og vi skal udnytte kvalificerede lokale ressourcepersoner, der er kendte i lokalsamfundet, som undervisere på fagelementer. I et lille samfund som Samsø er det muligt at have en tæt kontakt til private og offentlige virksomheder, organisationer, kommunens jobcenter osv. m. h. p. at kende de aktuelle efteruddannelsesbehov. Vores opsøgende indsats har i år resulteret i 4 nye fagelementer med denne funktion (1 hf og 3 avu) i samarbejde med folke- og efterskolerne, Hjemmeplejen i Samsø Kommune og Erhvervs- og turistkontoret. Flex. De nye fleksible uddannelsesmuligheder via nettet er en stor fordel for VUC Århus på Samsø, idet vores kursister dér har en mulighed for at tage fag, som vi har vanskeligt ved at oprette pga. for få tilmeldinger. Udfordringer Samsø er et område med lavt uddannelsesniveau. Dvs. at der er mange der ikke har erfaringer med at bruge et tilbud som VUC. Dvs. at det er nødvendigt at vi gør en stor indsats for at gøre os selv synlige i lokalmiljøet. Pt. sker det via pressemeddelelser og annoncer i den lokale avis, samt vores hjemmeside. En biograf-reklame er under 8

9 udarbejdelse. Vi er på Samsø nødt til at tænke meget i netværk og nærvær i lokalmiljøet og i højere grad end i dag være kendt som et sted, der er åbent for alle og har et tilbud til de fleste. Vi er underlagt en ret stor uforudsigelighed, m. h. p. planlægning af fagudbud og ansættelse af lærere. Det er absolut ikke altid let at samle det antal kursister der skal til for at starte et hf-hold. Eller at fastholde dem. En del af de unge er i en afklarende fase, hvor de måske pludselig er klar til at flytte hjemmefra midt i skoleåret, og så har det høj prioritet for dem. I lighed med andre steder i landet har en del af vores kursister også en baggrund med private problemer. Eller de er ledige der pludselig skal tage arbejde. Der er færre deltagere på holdene på Samsø, og hvis bare to flytter, tæller det relativt meget. Vi arbejder meget med fastholdelse, via tutorsamtaler og generelt en tæt kontakt med kursisterne. De to yderpunkter i vores målgruppe er altså ret forskellige: ressourcestærke og engagerede interesse-kursister, og så de ikke-studievante der reelt har brug for uddannelse. Det er en stor udfordring at matche disse to kundetyper med vidt forskellige behov. Vi er nemlig nødt til at matche dem, for at kunne oprette holdene. Vi vil også lige gøre opmærksom på, at uddannelse og kompetenceudvikling naturligt nok er nævnt i kommunens strategiplan Samsø kommunes erhvervsudviklingsstrategi Kompetenceudvikling er et af indsatsområderne i strategiplanen, sammen med Bosætning, og Nye virksomheder og produkter. Vi har plukket lidt fra planen, der kan ses i sin helhed på Samsø Erhvervs- og Turistkontors hjemmeside. Kompetenceudvikling kræver udvikling af de overordnede rammer for efteruddannelse. Visionen sammenfattes i følgende mål for perioden: At der er skabt hurtige og hyppige færgeforbindelser. At brugen af ny teknologi og fjernundervisning indgår som en naturlighed i forbindelse med kompetenceudvikling af virksomhedernes medarbejdere. At der er skabt netværk mellem lokale virksomheder, lokale videnscentre og eksterne vidensinstitutioner. At der er skabt en kultur for kompetenceudvikling i de samske virksomheder. At der er skabt et bredt kendskab til servicetilbud inden for kompetenceudvikling. Som eneste lokale, kompetencegivende uddannelsessted har VUC en væsentlig rolle at spille her. Den ønskede udvikling kræver, som det formuleres, at videnscentre og uddannelsesinstitutioner samarbejder i forbindelse med planlægning og gennemførelse af efteruddannelsesforløb. Det er af stor betydning for at realisere visionen, at der gennemføres flere efteruddannelsesforløb. 9

10 Samsø fremhæves for sine særlige spidskompetencer inden for områderne vedvarende energi, grønsagsproduktion og turisme. Samsø Energiakademi udfører en omfattende vidensudveksling og har et udbygget samarbejde med nationale og internationale vidensinstitutioner. Landbruget gennemfører forædlings- og udviklingsprojekter og har mange formaliserede samarbejdsrelationer. I mindre grad turisterhvervet. VUC bidrager til den almene opkvalificering af arbejdsstyrken, men kunne uden tvivl også byde ind med kvalificerede, specifikke, efteruddannelsesforløb i ovennævnte sammenhænge. Indtil videre har vi mest tænkt i retning af turisterhvervet (Fagene Turisttysk og Markedskommunikation). 10

Status for undervisningsaktiviteter mm. VUC Aarhus på Samsø 2012-13

Status for undervisningsaktiviteter mm. VUC Aarhus på Samsø 2012-13 Status for undervisningsaktiviteter mm. VUC Aarhus på Samsø 2012-13 1. Kort om VUC Aarhus på Samsø 2. Undervisningsaktiviteter i 2012-13 3. Samarbejdsprojekter i 2012-13 4. Kort om Samsø og om VUC-afdelingens

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

VUC Vest, FVU-plan 2012

VUC Vest, FVU-plan 2012 VUC Vest, FVU-plan 2012 På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27.

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012

HF & VUC FYN Ringens arbejde med Strategi 2012 15, vedtaget på bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Denne skrivelse har til formål at afdække, hvordan afdelingerne i Ringen arbejder med Strategi 2012-15, vedtaget i bestyrelsen i marts 2012. Det drejer sig om strategier vedr. kommunikation, gennemførelse

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER

SAMSØ 2.0 KONFERENCE DEN 26. OKT0BER Hvad mener du? Energiakademiet vil sammen med dig skabe fremtiden for Samsø. Derfor spørger vi dig: 1. Hvad synes du er det bedste ved Samsø? 2. Hvilke forandringer synes du, der er sket på Samsø i de

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker I dag: Kaffe Fair er et særligt læringsrum, som samtidig er en café, der drives af Daghøjskolen FOKUS og ligger i hovedbiblioteket i det centrale

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg

FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning. VoksenUddannelsescenter Frederiksberg VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder FVU - Forberedende voksenundervisning AVU - Almen voksenuddannelse og AVU-pakken OBU - Ordblindeundervisning Uddannelsesprogram 2013-2014 På

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Stillings- og personprofil Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Opdragsgiver VUC Roskilde Adresse Læderstræde 4 4000 Roskilde Telefon: 4630 8600 www.vucroskilde.dk Stilling Refererer

Læs mere

Unge2-projektet. Nye ledere

Unge2-projektet. Nye ledere Unge2-projektet Unge2-projektet er et 9. klasses tilbud for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15 og 25. Skolen hører administrativt under Lundebjergskolen og er placeret på Ballerup Sprogcenter.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud

Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud Oversigt over ansøgninger, der er bevilget tilskud 1. Uddannelsescenter Herning i samarbejde med Herning HF og VUC Projekt: Forsøg med FVU-undervisning til unge under 18 år, som en integreret del af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der blev udsendt mandag 8.marts. Referatet fra 27.januar 2010. Ingen indvender modtaget.

Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der blev udsendt mandag 8.marts. Referatet fra 27.januar 2010. Ingen indvender modtaget. Referat Bestyrelsesmøde Den 11.marts 2010 KL. 16.00-18.00 Mødet afholdes på University College Sjælland, Slagelsevej 7 Havestuen- 4180 Sorø Tilstede: Alle Dagsorden Godkendt med tilføjelse af pkt. 7, der

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

- HF OG KULTURTEKNOLOGI

- HF OG KULTURTEKNOLOGI - HF OG KULTURTEKNOLOGI En hf-enkeltfagsuddannelse for dig, som vil tænke innovativt og fordybe dig i teknologi, men som også har brug for en kompetencegivende uddannelse. Uddannelsen er placeret på Odense

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

EUD forberedende forløb

EUD forberedende forløb EUD forberedende forløb 1 Indholdsfortegnelse Introduktion Turbo forløb - hvis du er afklaret om din uddannelse og skal bruge G-niveauer i dansk og matematik Halvårlige forløb, for dig der er klædt på,

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

VUC Storstrøm din vej videre

VUC Storstrøm din vej videre Bestyrelsesmødet den 17. marts 2015. Bilag til dagsordenens punkt 2c Strategi for VUC Storstrøm. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere