VUC ÅRHUS PÅ SAMSØ I INDEVÆRENDE OG KOMMENDE SKOLEÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC ÅRHUS PÅ SAMSØ I INDEVÆRENDE OG KOMMENDE SKOLEÅR"

Transkript

1 VUC ÅRHUS PÅ SAMSØ I INDEVÆRENDE OG KOMMENDE SKOLEÅR VUC Århus på Samsø har pt. ca. samme niveau af aktiviteter som på samme tidspunkt i foregående skoleår, Hvis planlagte kurser i foråret bliver realiseret, vil de samlede aktiviteter (årskursister) i være højere end i På de betingelser, der har været gældende frem til nu, har vi været inde i en positiv udvikling de senere år. Men med de nye regler om optagelse på VUC, der nu træder i kraft, vil vi skulle tilpasse vores tilbud fremover, da en del af vores nuværende fag er i risiko for ikke at blive oprettet i det kommende skoleår I det følgende ses først en oversigt over de nuværende aktiviteter og lidt om indeværende skoleår generelt, derefter en vurdering af hvilke typer aktiviteter vi kommer til at sige farvel til - samt nogle forslag til omlægning af tilbuddet. 1. SKOLEÅRET I første halvår af indeværende skoleår har indtil videre 178 personer deltaget i et eller flere hold på VUC. Igangværende og afsluttede hold: 6 almene HF-hold (Billedkunst B på ét år, Engelsk B 2. år, Matematik C, Biologi C, Kemi C og Markedskommunikation C) 3 HF-fagelementer (Fransk, Italiensk og Historie) 3 AVU IT-hold 3 hold Dansk som andetsprog (DSA introducerende, Basis og DSA E-D) Et AVU-fagelement i Psykologi, tilrettelagt i samarbejde med Hjemmeplejen i Samsø Kommune 2 forløb à 40 lektioner i Undervisning for Ordblinde (i alt 5 personer) Antal HF-kursister Fuldtidsstuderende: 16 HF-studerende der pga. sygdom ikke har fuldt timetal 2 Kursister udefra, der tager enkelte fag og eksaminer på vores almene HF-hold (matematik, kemi, billedkunst og markedskommunikation) 6 Frafald (3 personer med 1-3 fag) 3 1

2 Aldersmæssig fordeling af HF-kursister år: år: år: år: 7 Over 40 år: 5 Over 60 år: 2 Fordeling af kursister på hold aug.-dec Tilmeldte Aktive i dag (eller da faget sluttede) 6 HF-hold HF-fagelementer AVU-hold i it AVU-fagelement Dansk som andetsprog OBU 5 5 Ialt Til sammenligning for hele skoleåret Tilmeldte Aktive i dag (eller da faget sluttede) 4 HF-hold HF-fagelementer AVU-hold AVU-fagelementer DSA OBU 4 4 Ialt NB Det skal bemærkes, at vi i foråret 2010 havde 3 fagelementer. I foråret 2011 regner vi med et fagelement og to kurser med mange timer. Det forventes derfor, at resultatet for hele skoleåret ender på et højere antal årskursister end Aktiviteter med start i foråret 2011 I samarbejde med Samsø Kommunes Jobcenter udbyder vi et forløb sammensat af 4 fagelementer i Dansk, Matematik, IT og Engelsk, målrettet (sæson)ledige. Kurset er på 6 2

3 uger à 25 timer og foregår på Samsø Højskole, da vi ikke har lokalekapacitet til det på VUC. Undervisningen varetages af to af VUC s lærere samt to, der ansættes til kurset. I samarbejde med 3f udbyder vi et FVU Dansk kursus. Det er mange år siden det sidst er lykkedes at oprette et sådant hold. Fra februar prøver vi at gentage et AVU fagelementet i Tysk før turistsæsonens start. Generelt om skoleåret Det er lidt ud over det sædvanlige for VUC på Samsø, at det i år er lykkedes at oprette Kemi og Biologi, samt et nyt valgfag Markedskommunikation, alle på C-niveau. Vi har flere fag i gang end i sidste skoleår. Det skyldes bl.a. at vi ikke har faget Dansk A i år, der ellers beslaglægger forholdsvis mange lektioner for vores begrænsede kursistgruppe. Vi har i år valgt at finde flere undervisere lokalt, både for at nedsætte rejseudgifterne, men også for at bevare job på Samsø. Som noget meget positivt kan vi iagttage, at der indtil nu har været et meget mindre frafald blandt HF-kursisterne end de foregående år. I oktober deltog 40 kursister i en heldags-ekskursion til Århus, under ledelse af billedkunstog historielærer Esben Harding-Sørensen (Mindeparken, Marselisborg slot, Aros, Kunstbygningen, gallerier) I december fælles studievejledningsarrangement v. Flemming Jensen fra Studievalg Østjylland. Følges op i foråret af lignende vejledningsarrangement sammen med Samsø Højskole I december lærermøde om faglig læsning med oplæg v. læsevejleder Guri Braad fra VUC Århus 4 kursister har skrevet Større Skriftlig Opgave i december I februar fælles film-arrangement i den lokale Biograf Vi har i år eksamen i Billedkunst B, Engelsk B, Matematik, Kemi og Biologi C, Markedskommunikation C, IT G og Dansk som Andetsprog D. Tre kursister ventes at afslutte deres HF-eksamen Medarbejdere: Lærere: Vi har i år 4 lokale hf-lærere og to tilrejsende fra VUC Århus. Samt 5 lokale AVU-lærere, heraf er to også ordblindelærere. Kontoret: Inspektorfunktionen varetages af Cecilia Andersen, 12 t /uge, og administration af Jette Rafn, 16 t /uge. Sidste skoleår havde vi en fordeling på 8 /24 timer. Dvs. en nedskæring af de administrative funktioner på 4 t / uge i forhold til sidste år. 3

4 Lokaler: VUC i Tranebjerg ligger på 1. sal over kommuneskolens SFO, og råder over 2 undervisningslokaler samt et IT-lokale (+ lille kontor og bogdepot). Disse lokaler er rigtig meget i brug. Til det 6 ugers kursus for ledige er vi derfor nødt til at leje et undervisningslokale på Samsø Højskole (2.000 kr./ uge). 2. VURDERING AF GENOPRETNINGSPAKKENS KONSEKVENSER Vores vurdering af hvilke fag der ikke kan videreføres med samme kursistgruppe: Vi har haft tradition for at bruge fagelementer som tilrettelæggelsesform. Det har generelt været relativt let at skabe interesse for disse kortere, emnefokuserede HF-forløb. Men deltagerne har typisk været personer med uddannelse ud over det gymnasiale niveau, så holdene kan ikke videreføres med samme kursistgruppe. De 3 IT-hold har mange ældre deltagere. Ca. 2/3 er pensionister, der fremover vil skulle betale den forhøjede pris kr. En hurtig rundspørge på et af holdene viste, at de der ikke er pensionister gerne vil fortsætte til en pris af kr. Men af pensionisterne var der kun to, der umiddelbart kunne forestille sig at betale ca kr. for kurset. - Vi har dog en forventning om at have mindst ét IT hold næste skoleår. (Den lokale aftenskoles tilbud på området er stadig dyrere). Dertil kommer almene HF-hold. Det nye fag Markedskommunikation har vi f.eks. eksplicit oprettet med tanke på at det kunne appellere til både vores HF-kursister og andre målgrupper. Der deltager 4 selvstændigt erhvervsdrivende fra 3 forskellige brancher, og uden dem var holdet ikke blevet oprettet. De 4 har for meget uddannelse til at kunne deltage igen. Vi har næsten altid haft deltagere med udefra, og de har ofte været udslagsgivende mht. min. deltagerantal. Hold som det altså ikke kan lade sig gøre at fortsætte som hidtil: De 3 HF-fagelementer Fransk, Italiensk og Historie 2 ud af 3 IT-hold (Evt. enkelte HF-fag, som i år valgfaget Markedskommunikation) 3. HVORDAN KAN VI OMLÆGGE / UDVIDE VUC S TILBUD PÅ SAMSØ Vi plejer at se vores primære opgave som det at sørge for at opretholde et fagtilbud inden for HF, der er tilstrækkeligt bredt og varieret til at man kan samle en fuld HF-eksamen på 3 år. (Evt. med enkelte fag på Flex). Men det er blevet vanskeligere nu, fordi vi ikke kan supplere HF-holdene med de veluddannede interessekursister. 4

5 Vi har både brug for at rekruttere nye kursister til HF, og vi har generelt brug for at erstatte den del af vores aktiviteter (økonomi) som vi mister. Mere fokus på AVU Vi bør satse på at gøre mere for at have et udbud inden for AVU, der kan fungere som trinbræt til HF. Både i form af fagelementer og eksamensfag. Vores 6-ugers forløb for ledige i februar-marts er bl.a. tænkt som en måde at rekruttere nye kursister på. Vi har fået et tættere samarbejde med kommune og fagforbundet 3f. De udtaler, at den aktuelle situation med stigende ledighed har skabt et større behov for uddannelsesmuligheder, som vi selvfølgelig skal imødekomme. Der er mange mennesker uden meget uddannelse på Samsø, og der har hidtil været mange ufaglærte job i landbrug og grønsagsproduktion. Pga. stigende ledighed må VUC forvente en større søgning fra denne gruppe. Der har dog ikke tidligere været stor søgning til VUC s AVU-fag på Samsø, og det vil muligvis kræve meget opsøgende arbejde at tiltrække denne gruppe til VUC s uddannelsestilbud. Fagelementer på AVU Vi vil målrette fagelementer på AVU-niveau, som vi har gjort det med Turisttysk og Psykologi. Der har været henvendelser omkring Engelsk, bl.a. fordi der er udenlandske medarbejdere på mange arbejdspladser på øen. Men også Fransk som rejsesprog. På grundfagene er lektionsprisen jo meget lavere end i f.eks. aftenskolen. HF Fuldtidsstuderende HF-kursister tiltrækker vi ved at have så bredt et tilbud som muligt (Flex er en stor fordel her), god omtale i lokalmiljøet, spændende undervisning, ok gennemførelsesresultater og et godt miljø. Derudover er antallet af ansøgere afhængigt af mange ydre konjunkturer. Men for at tiltrække de ekstra HF-kunder kan vi dels satse på begynderniveauer, så flere brugere kan være med. F. eks. i fremmedsprogene (i år har vi videreført sproghold på højt niveau). Og vi må efterprøve nye fag og fagelementer. Måske kan valgfag som Markedskommunikation eller Erhvervsøkonomi appellere til nye kursisttyper. Der er forholdsmæssigt mange små, private virksomheder på Samsø. Flere af vores gamle ideer, ofte udsprunget af henvendelser og initiativer i lokalmiljøet, er stadig gode, men pga. de skærpede uddannelseskrav er det måske kun en mindre del af de interesserede, der faktisk ville kunne deltage: Med udgangspunkt i Samsø VEØ, kunne der laves forløb om specifikke, teoretiske og praktiske emner om vedvarende energi og bæredygtighed. Der kan tilrettelægges fagelement inden for hf- 5

6 fag som biologi, fysik eller samfundsfag. Medarbejdere fra Energiakademiet ville evt. kunne undervise. Et observatorium er under etablering på Samsø, på initiativ af en forening. De frivillige i denne sammenhæng har udtrykt interesse for at få en lærer i astronomi hertil fra Århus. De unge Kommunens Jobcenter har i år vejledt mange unge i retning af VUC s fleksible uddannelsestilbud. Vi forventer at den stigende ledighed fremover vil få flere unge til at vælge uddannelse, også på Samsø. Dansk for udlændinge, DSA I sommersæsonen (juni-september) har Samsø en broget indvandring af unge løsarbejdere fra hele Europa til frugt og grønsagsproduktionen. Mange kommer til Danmark gennem mange år og har stærkt brug for at lære sproget. I år har vi kunnet oprette 3 hold DSA, 2 for begyndere og et på 10 kl. niveau. Vi har pt. kursister fra 15 forskellige lande. Undervisning for ordblinde - OBU 4 personer har gennemført ordblindetest på VUC i efteråret. Ifølge Jobcenter, 3F og den lokale Ordblindeforening er der en målgruppe for undervisning og vejledning i brug af kompenserende hjælpemidler. I foråret vil 7 ordblinde være i kortere eller længere undervisningsforløb på to hold. OPSUMMERENDE Vi forventer at kunne videreføre stort set de samme almene HF-hold som tidligere. Men det bliver en stor udfordring at opretholde et samlet aktivitetsniveau (antal årskursister) som de senere år, idet en stor del af vores kursister på fagelementer og AVU er enten for højtuddannede eller pensionister. Vi ser primært nye muligheder i øget aktivitet på AVU-området, bl.a. med henblik på at bygge bro til HF-fagene. Der er en stor del af befolkningen på Samsø, der ikke har en gymnasial uddannelse, og som vi ikke pt. har kontakt til. Det kræver bl.a. et godt samarbejde med virksomheder, organisationer og kommunens beskæftigelsesindsats. Cecilia Holmquist Andersen Inspektor, VUC Århus på Samsø 6

7 Bilag. Fra evalueringen af VUC Århus på Samsø i foråret VUC I LOKALSAMFUNDET SAMSØ Der er naturligvis særlige forhold der gør sig gældende for VUC Århus afdeling på Samsø. Bl.a. befolkningsgrundlaget og befolkningssammensætningen, med relativt få unge mellem 18 og 30 år, samt en stor ældrebefolkning over 65. Nedenstående tal er hentet på Samsø Kommunes hjemmeside, Nøgletal baseret på Danmarks Statistik. Her er gruppen omkring de år desværre ikke skilt ud, men det er almindeligt kendt at der ikke er mange unge i den uddannelsessøgende alder. Og befolkningstallet er faldet til omkring Indbyggertal pr. 1. januar m/dansk statsborgerskab m/udenlandsk statsborgerskab 155 Andel 0-6-årige 5,90 % Andel 7-16-årige 11,5 % Andel årige 57,1 % Andel 65+-årige 25,5 % VUC er den eneste egentlige kompetencegivende uddannelsesinstitution på Samsø. Siden 1978 har VUC tilbudt kurser på hf-niveau, og gennem mange år har man på 3 år kunnet samle en hel hfeksamen. Der er desuden en højskole, to efterskoler, en folkeskole, en friskole og en lilleskole på øen. Der afholdes amu-kurser i regi af virksomhederne og Arbejdsmarkedskontoret, der dog pt. ikke er aktivt. Set ud fra en samfundsmæssig betragtning har VUC en uvurderlig betydning på Samsø. Det kan ikke praktisk lade sig gøre at rejse dagligt fra Samsø til en uddannelse på fastlandet. VUC har i mange tilfælde betydet et tilværelsesløft for mennesker der af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at flytte fra øen for at realisere et uddannelsesønske: Dvs. at VUC ligesom andre steder i landet er en second chance for voksne der ikke fik en ungdomsuddannelse. I dag er der endda et vidererækkende perspektiv for sådanne kursister, idet de også kan fortsætte med en netbaseret uddannelse bagefter, hvis de ikke ønsker at flytte fra øen Unge der ikke er parate til at skulle flytte hjemmefra og klare sig selv som 17-årige, kan prøve kræfter med en gymnasial uddannelse et år eller to. Det betyder også at deres 7

8 familier kan blive på Samsø, i stedet for at flytte med børnene, som det også ofte sker hvis det udvikler sig problematisk De seneste år har vi set flere helt unge kursister, der er droppet ud af ungdomsuddannelser, komme tilbage til Samsø og tage et år eller mere på VUC. Det fremgår helt klart, at det har forekommet dem at være deres eneste mulighed for at holde fast ved uddannelsen Interessekursister kan få undervisning på højt fagligt niveau Arbejdspladserne kan bruge VUC til efteruddannelse af medarbejdere og via SVU-baserede forløb til fastholdelse af medarbejdere i lavsæsonen Gennem mange år har VUC bidraget til det der engang blev betegnet it-løftet, med 2-3 avuhold i it For udlændinge har VUC danskundervisning til både begyndere og fortsættere Siden 2009 tilbyder vi igen undervisning for voksne ordblinde. I en årrække har der ikke været et sådant tilbud på Samsø Det begrænsede befolkningsgrundlag er vores særlige udfordring. Vi plejer at se således på det: Positive forhold Samsø har en, relativt set stor og meget aktiv ældrebefolkning. De udgør en vigtig målgruppe for vores hf-fagelementer - interessefag. Det skal være alment kendt for disse brugere, at vi kan imødekomme de fleste fagønsker inden for hf s fagrække og på hfniveau, hvis bare vi har kursister nok. Og vi skal udnytte kvalificerede lokale ressourcepersoner, der er kendte i lokalsamfundet, som undervisere på fagelementer. I et lille samfund som Samsø er det muligt at have en tæt kontakt til private og offentlige virksomheder, organisationer, kommunens jobcenter osv. m. h. p. at kende de aktuelle efteruddannelsesbehov. Vores opsøgende indsats har i år resulteret i 4 nye fagelementer med denne funktion (1 hf og 3 avu) i samarbejde med folke- og efterskolerne, Hjemmeplejen i Samsø Kommune og Erhvervs- og turistkontoret. Flex. De nye fleksible uddannelsesmuligheder via nettet er en stor fordel for VUC Århus på Samsø, idet vores kursister dér har en mulighed for at tage fag, som vi har vanskeligt ved at oprette pga. for få tilmeldinger. Udfordringer Samsø er et område med lavt uddannelsesniveau. Dvs. at der er mange der ikke har erfaringer med at bruge et tilbud som VUC. Dvs. at det er nødvendigt at vi gør en stor indsats for at gøre os selv synlige i lokalmiljøet. Pt. sker det via pressemeddelelser og annoncer i den lokale avis, samt vores hjemmeside. En biograf-reklame er under 8

9 udarbejdelse. Vi er på Samsø nødt til at tænke meget i netværk og nærvær i lokalmiljøet og i højere grad end i dag være kendt som et sted, der er åbent for alle og har et tilbud til de fleste. Vi er underlagt en ret stor uforudsigelighed, m. h. p. planlægning af fagudbud og ansættelse af lærere. Det er absolut ikke altid let at samle det antal kursister der skal til for at starte et hf-hold. Eller at fastholde dem. En del af de unge er i en afklarende fase, hvor de måske pludselig er klar til at flytte hjemmefra midt i skoleåret, og så har det høj prioritet for dem. I lighed med andre steder i landet har en del af vores kursister også en baggrund med private problemer. Eller de er ledige der pludselig skal tage arbejde. Der er færre deltagere på holdene på Samsø, og hvis bare to flytter, tæller det relativt meget. Vi arbejder meget med fastholdelse, via tutorsamtaler og generelt en tæt kontakt med kursisterne. De to yderpunkter i vores målgruppe er altså ret forskellige: ressourcestærke og engagerede interesse-kursister, og så de ikke-studievante der reelt har brug for uddannelse. Det er en stor udfordring at matche disse to kundetyper med vidt forskellige behov. Vi er nemlig nødt til at matche dem, for at kunne oprette holdene. Vi vil også lige gøre opmærksom på, at uddannelse og kompetenceudvikling naturligt nok er nævnt i kommunens strategiplan Samsø kommunes erhvervsudviklingsstrategi Kompetenceudvikling er et af indsatsområderne i strategiplanen, sammen med Bosætning, og Nye virksomheder og produkter. Vi har plukket lidt fra planen, der kan ses i sin helhed på Samsø Erhvervs- og Turistkontors hjemmeside. Kompetenceudvikling kræver udvikling af de overordnede rammer for efteruddannelse. Visionen sammenfattes i følgende mål for perioden: At der er skabt hurtige og hyppige færgeforbindelser. At brugen af ny teknologi og fjernundervisning indgår som en naturlighed i forbindelse med kompetenceudvikling af virksomhedernes medarbejdere. At der er skabt netværk mellem lokale virksomheder, lokale videnscentre og eksterne vidensinstitutioner. At der er skabt en kultur for kompetenceudvikling i de samske virksomheder. At der er skabt et bredt kendskab til servicetilbud inden for kompetenceudvikling. Som eneste lokale, kompetencegivende uddannelsessted har VUC en væsentlig rolle at spille her. Den ønskede udvikling kræver, som det formuleres, at videnscentre og uddannelsesinstitutioner samarbejder i forbindelse med planlægning og gennemførelse af efteruddannelsesforløb. Det er af stor betydning for at realisere visionen, at der gennemføres flere efteruddannelsesforløb. 9

10 Samsø fremhæves for sine særlige spidskompetencer inden for områderne vedvarende energi, grønsagsproduktion og turisme. Samsø Energiakademi udfører en omfattende vidensudveksling og har et udbygget samarbejde med nationale og internationale vidensinstitutioner. Landbruget gennemfører forædlings- og udviklingsprojekter og har mange formaliserede samarbejdsrelationer. I mindre grad turisterhvervet. VUC bidrager til den almene opkvalificering af arbejdsstyrken, men kunne uden tvivl også byde ind med kvalificerede, specifikke, efteruddannelsesforløb i ovennævnte sammenhænge. Indtil videre har vi mest tænkt i retning af turisterhvervet (Fagene Turisttysk og Markedskommunikation). 10

Status for undervisningsaktiviteter mm. VUC Aarhus på Samsø 2012-13

Status for undervisningsaktiviteter mm. VUC Aarhus på Samsø 2012-13 Status for undervisningsaktiviteter mm. VUC Aarhus på Samsø 2012-13 1. Kort om VUC Aarhus på Samsø 2. Undervisningsaktiviteter i 2012-13 3. Samarbejdsprojekter i 2012-13 4. Kort om Samsø og om VUC-afdelingens

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2015-2016 VUC Holstebro-Lemvig-Struer MERE INFO DANSK ORDBLIND? Dansk Intro - Basis Dansk FE Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk D Du kan være ordblind uden rigtig at vide det. Mange ordblinde lærer

Læs mere

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL FAKTA OM VUC ROSKILDE Center for voksen- og efteruddannelse 3 adresser: Roskilde, Greve og Køge 4 uddannelser: HF, AVU, FVU, OBU 1250 årskursister (3800 sjæle) 185

Læs mere

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2017-2018 MERE INFO AVU STRUER 2017-18 DANSK Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk F Dansk E Dansk D ENGELSK Engelsk Intro - Basis Engelsk G Engelsk F Engesk E Engelsk D DSA - Dansk som andetsprog

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2017-2018 AVU STRUER 2017-18 DANSK Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk F Dansk E Dansk D Engelsk Intro - Basis Engelsk G Engelsk F Engesk E Engelsk D DSA - Dansk som andetsprog DSA Dansk Intro -

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning 2016-2017 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2016-2017 I dette program

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) 1 Almen voksenuddannelse (avu) Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i avu tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

I gennemsnit tager det cirka 3 år for eleverne at afslutte FSA. Den samlede studietid er afhængig af den enkelte elevs tidligere skoleerfaringer.

I gennemsnit tager det cirka 3 år for eleverne at afslutte FSA. Den samlede studietid er afhængig af den enkelte elevs tidligere skoleerfaringer. På nuværende tidspunkt har Unge2-projektet cirka 45 elever fordelt på 5 klasser. Cirka 50% af eleverne kommer fra Ballerup Kommune. Resten af eleverne kommer fra omegnskommunerne, herunder: Egedal, Frederikssund,

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Nytænkning af toårigt hf

Nytænkning af toårigt hf 18. januar 2016 Nytænkning af toårigt hf Hf-uddannelsens betydning i det danske uddannelsessystem kan ikke understreges stærkt nok. Efter Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningens opfattelse

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Fashion & Fitness side 6 HG Flex side 7 HG Business 1. år side

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder 1 Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger.

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Digital Handel side 6 HG Fashion & Fitness side 7 HG Festival

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

VUC KURSUSTILBUD 2016

VUC KURSUSTILBUD 2016 VUC KURSUSTILBUD 2016 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 VELKOMMEN TIL HERNING HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015

Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015 Referat af møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC torsdag den 4. juni 2015 1. Velkommen til udvalget og særlig præsentation af nye medlemmer. Der var en præsentation af udvalgets medlemmer. 2.

Læs mere

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv

Mobilitet baseret på faglig, differentieret, fleksibel og effektiv undervisning. Videre med VUC - almen uddannelse med bredt perspektiv VUC Århus Bestyrelsen Strategiplan 2016 Resumé PC/20/08/10 I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission Mobilitet baseret på faglig, differentieret,

Læs mere

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen)

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) CAMPUS VEJLE 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) HF på VUC åbner døren til din ønskeuddannelse Din vej videre mod en ny fremtid kan starte hos VUC, som tilbyder en bred vifte af muligheder blandt andre

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Uddannelsesudvalget for VUC Århus Referat MØDE 2 afholdt den 30. januar 2008

Uddannelsesudvalget for VUC Århus Referat MØDE 2 afholdt den 30. januar 2008 Uddannelsesudvalget for VUC Århus Referat MØDE 2 afholdt den 30. januar 2008 Til stede: Eksterne medlemmer: Viggo Munk (Studievalg Østjylland), Erik Fisker (DA/DI), Jytte Hansen (LO, 3F Rymarken), Morten

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Beskrivelse af 10. klasses tilbud i henholdsvis ungdomsskolen og folkeskolen efter den nye 10. klasse lovgivning

Beskrivelse af 10. klasses tilbud i henholdsvis ungdomsskolen og folkeskolen efter den nye 10. klasse lovgivning Beskrivelse af 10. klasses tilbud i henholdsvis ungdomsskolen og folkeskolen efter den nye 10. klasse lovgivning 1. Skitse over Ungdomsskolens 10. klasse i 2008/09 Nedenfor illustreres i en skitse hvorledes

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

KOMPETENCER KOM VIDERE MED UDDANNELSE. Fleksibilitet Lyst. Kursustilbud efterår 2010 forår 2011 GRUNDLÆGGENDE UDDANNELSE HF-UDDANNELSE

KOMPETENCER KOM VIDERE MED UDDANNELSE. Fleksibilitet Lyst. Kursustilbud efterår 2010 forår 2011 GRUNDLÆGGENDE UDDANNELSE HF-UDDANNELSE Kursustilbud efterår 2010 forår 2011 KOM VIDERE MED UDDANNELSE KOMPETENCER Fleksibilitet Lyst GRUNDLÆGGENDE UDDANNELSE HF-UDDANNELSE GYMNASIAL PPLERING FVU & ORDBLINDE www.vucaarhus.dk MANGE MULIGHEDER

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

august 2014 Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland Stillingsprofilen indeholder:

august 2014 Stillingsprofil: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland Stillingsprofilen indeholder: HF & VUC Nordsjælland søger HFfuldtidsvejleder til Hillerød med tiltrædelse 1. august 2014 Stillingsprofil: Stillingsprofilen indeholder: 1. Beskrivelse af HF & VUC Nordsjælland. 2. Opgavebeskrivelse.

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Cooperative Learning i voksenundervisningen

Cooperative Learning i voksenundervisningen Cooperative Learning i voksenundervisningen Opfølgende evaluering af VUC-projektet Det samarbejdende klasserum Bjarne Wahlgren og Tinne Geiger København, november 2011 Indhold Indhold...2 Indledning...3

Læs mere

StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART StudiePlanner Find DIN retning! 2 2-ÅRIG EN 2-ÅRIG -EKSAMEN er en gymnasiel uddannelse, som giver dig adgang til de videregående uddannelser. er kendetegnet af flerfaglighed og valgfrihed og giver dig

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet Analyse om nye udfordringer for VUC fokus på almen voksenuddannelse Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at tilvejebringe ny viden

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Studiebog Hf. Studiebogen. Indholdet. Om studiebogen. Dine informationer. Navn Navnesen

Studiebog Hf. Studiebogen. Indholdet. Om studiebogen. Dine informationer. Navn Navnesen Studiebog Hf Navn Navnesen Kursistnummer: 99999 Om studiebogen jf. Hf-bekendtgørelsen d. 26/6-2013 Studiebogen er et arbejdsredskab i uddannelsesforløb. Den skal bidrage til, at du kan vurdere udviklingen

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013.

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013. Analyse af mulighederne for udbud af HTX i Haslev EUC Sjælland har ansøgt om at reetablere HTX i Faxe Kommune, som har lavere HTX-frekvens end andre kommuner. Et nyt udbud kan evt. henvende sig til en

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev.

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev. Dato: 15. september 2010 Emne: 0.3.8.0 Ref: Margit Viig E-mail: hjh@vucsyd.dk Direkte telefon: 73613340 Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Sønderjylland Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet

Læs mere