VUC ÅRHUS PÅ SAMSØ I INDEVÆRENDE OG KOMMENDE SKOLEÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC ÅRHUS PÅ SAMSØ I INDEVÆRENDE OG KOMMENDE SKOLEÅR"

Transkript

1 VUC ÅRHUS PÅ SAMSØ I INDEVÆRENDE OG KOMMENDE SKOLEÅR VUC Århus på Samsø har pt. ca. samme niveau af aktiviteter som på samme tidspunkt i foregående skoleår, Hvis planlagte kurser i foråret bliver realiseret, vil de samlede aktiviteter (årskursister) i være højere end i På de betingelser, der har været gældende frem til nu, har vi været inde i en positiv udvikling de senere år. Men med de nye regler om optagelse på VUC, der nu træder i kraft, vil vi skulle tilpasse vores tilbud fremover, da en del af vores nuværende fag er i risiko for ikke at blive oprettet i det kommende skoleår I det følgende ses først en oversigt over de nuværende aktiviteter og lidt om indeværende skoleår generelt, derefter en vurdering af hvilke typer aktiviteter vi kommer til at sige farvel til - samt nogle forslag til omlægning af tilbuddet. 1. SKOLEÅRET I første halvår af indeværende skoleår har indtil videre 178 personer deltaget i et eller flere hold på VUC. Igangværende og afsluttede hold: 6 almene HF-hold (Billedkunst B på ét år, Engelsk B 2. år, Matematik C, Biologi C, Kemi C og Markedskommunikation C) 3 HF-fagelementer (Fransk, Italiensk og Historie) 3 AVU IT-hold 3 hold Dansk som andetsprog (DSA introducerende, Basis og DSA E-D) Et AVU-fagelement i Psykologi, tilrettelagt i samarbejde med Hjemmeplejen i Samsø Kommune 2 forløb à 40 lektioner i Undervisning for Ordblinde (i alt 5 personer) Antal HF-kursister Fuldtidsstuderende: 16 HF-studerende der pga. sygdom ikke har fuldt timetal 2 Kursister udefra, der tager enkelte fag og eksaminer på vores almene HF-hold (matematik, kemi, billedkunst og markedskommunikation) 6 Frafald (3 personer med 1-3 fag) 3 1

2 Aldersmæssig fordeling af HF-kursister år: år: år: år: 7 Over 40 år: 5 Over 60 år: 2 Fordeling af kursister på hold aug.-dec Tilmeldte Aktive i dag (eller da faget sluttede) 6 HF-hold HF-fagelementer AVU-hold i it AVU-fagelement Dansk som andetsprog OBU 5 5 Ialt Til sammenligning for hele skoleåret Tilmeldte Aktive i dag (eller da faget sluttede) 4 HF-hold HF-fagelementer AVU-hold AVU-fagelementer DSA OBU 4 4 Ialt NB Det skal bemærkes, at vi i foråret 2010 havde 3 fagelementer. I foråret 2011 regner vi med et fagelement og to kurser med mange timer. Det forventes derfor, at resultatet for hele skoleåret ender på et højere antal årskursister end Aktiviteter med start i foråret 2011 I samarbejde med Samsø Kommunes Jobcenter udbyder vi et forløb sammensat af 4 fagelementer i Dansk, Matematik, IT og Engelsk, målrettet (sæson)ledige. Kurset er på 6 2

3 uger à 25 timer og foregår på Samsø Højskole, da vi ikke har lokalekapacitet til det på VUC. Undervisningen varetages af to af VUC s lærere samt to, der ansættes til kurset. I samarbejde med 3f udbyder vi et FVU Dansk kursus. Det er mange år siden det sidst er lykkedes at oprette et sådant hold. Fra februar prøver vi at gentage et AVU fagelementet i Tysk før turistsæsonens start. Generelt om skoleåret Det er lidt ud over det sædvanlige for VUC på Samsø, at det i år er lykkedes at oprette Kemi og Biologi, samt et nyt valgfag Markedskommunikation, alle på C-niveau. Vi har flere fag i gang end i sidste skoleår. Det skyldes bl.a. at vi ikke har faget Dansk A i år, der ellers beslaglægger forholdsvis mange lektioner for vores begrænsede kursistgruppe. Vi har i år valgt at finde flere undervisere lokalt, både for at nedsætte rejseudgifterne, men også for at bevare job på Samsø. Som noget meget positivt kan vi iagttage, at der indtil nu har været et meget mindre frafald blandt HF-kursisterne end de foregående år. I oktober deltog 40 kursister i en heldags-ekskursion til Århus, under ledelse af billedkunstog historielærer Esben Harding-Sørensen (Mindeparken, Marselisborg slot, Aros, Kunstbygningen, gallerier) I december fælles studievejledningsarrangement v. Flemming Jensen fra Studievalg Østjylland. Følges op i foråret af lignende vejledningsarrangement sammen med Samsø Højskole I december lærermøde om faglig læsning med oplæg v. læsevejleder Guri Braad fra VUC Århus 4 kursister har skrevet Større Skriftlig Opgave i december I februar fælles film-arrangement i den lokale Biograf Vi har i år eksamen i Billedkunst B, Engelsk B, Matematik, Kemi og Biologi C, Markedskommunikation C, IT G og Dansk som Andetsprog D. Tre kursister ventes at afslutte deres HF-eksamen Medarbejdere: Lærere: Vi har i år 4 lokale hf-lærere og to tilrejsende fra VUC Århus. Samt 5 lokale AVU-lærere, heraf er to også ordblindelærere. Kontoret: Inspektorfunktionen varetages af Cecilia Andersen, 12 t /uge, og administration af Jette Rafn, 16 t /uge. Sidste skoleår havde vi en fordeling på 8 /24 timer. Dvs. en nedskæring af de administrative funktioner på 4 t / uge i forhold til sidste år. 3

4 Lokaler: VUC i Tranebjerg ligger på 1. sal over kommuneskolens SFO, og råder over 2 undervisningslokaler samt et IT-lokale (+ lille kontor og bogdepot). Disse lokaler er rigtig meget i brug. Til det 6 ugers kursus for ledige er vi derfor nødt til at leje et undervisningslokale på Samsø Højskole (2.000 kr./ uge). 2. VURDERING AF GENOPRETNINGSPAKKENS KONSEKVENSER Vores vurdering af hvilke fag der ikke kan videreføres med samme kursistgruppe: Vi har haft tradition for at bruge fagelementer som tilrettelæggelsesform. Det har generelt været relativt let at skabe interesse for disse kortere, emnefokuserede HF-forløb. Men deltagerne har typisk været personer med uddannelse ud over det gymnasiale niveau, så holdene kan ikke videreføres med samme kursistgruppe. De 3 IT-hold har mange ældre deltagere. Ca. 2/3 er pensionister, der fremover vil skulle betale den forhøjede pris kr. En hurtig rundspørge på et af holdene viste, at de der ikke er pensionister gerne vil fortsætte til en pris af kr. Men af pensionisterne var der kun to, der umiddelbart kunne forestille sig at betale ca kr. for kurset. - Vi har dog en forventning om at have mindst ét IT hold næste skoleår. (Den lokale aftenskoles tilbud på området er stadig dyrere). Dertil kommer almene HF-hold. Det nye fag Markedskommunikation har vi f.eks. eksplicit oprettet med tanke på at det kunne appellere til både vores HF-kursister og andre målgrupper. Der deltager 4 selvstændigt erhvervsdrivende fra 3 forskellige brancher, og uden dem var holdet ikke blevet oprettet. De 4 har for meget uddannelse til at kunne deltage igen. Vi har næsten altid haft deltagere med udefra, og de har ofte været udslagsgivende mht. min. deltagerantal. Hold som det altså ikke kan lade sig gøre at fortsætte som hidtil: De 3 HF-fagelementer Fransk, Italiensk og Historie 2 ud af 3 IT-hold (Evt. enkelte HF-fag, som i år valgfaget Markedskommunikation) 3. HVORDAN KAN VI OMLÆGGE / UDVIDE VUC S TILBUD PÅ SAMSØ Vi plejer at se vores primære opgave som det at sørge for at opretholde et fagtilbud inden for HF, der er tilstrækkeligt bredt og varieret til at man kan samle en fuld HF-eksamen på 3 år. (Evt. med enkelte fag på Flex). Men det er blevet vanskeligere nu, fordi vi ikke kan supplere HF-holdene med de veluddannede interessekursister. 4

5 Vi har både brug for at rekruttere nye kursister til HF, og vi har generelt brug for at erstatte den del af vores aktiviteter (økonomi) som vi mister. Mere fokus på AVU Vi bør satse på at gøre mere for at have et udbud inden for AVU, der kan fungere som trinbræt til HF. Både i form af fagelementer og eksamensfag. Vores 6-ugers forløb for ledige i februar-marts er bl.a. tænkt som en måde at rekruttere nye kursister på. Vi har fået et tættere samarbejde med kommune og fagforbundet 3f. De udtaler, at den aktuelle situation med stigende ledighed har skabt et større behov for uddannelsesmuligheder, som vi selvfølgelig skal imødekomme. Der er mange mennesker uden meget uddannelse på Samsø, og der har hidtil været mange ufaglærte job i landbrug og grønsagsproduktion. Pga. stigende ledighed må VUC forvente en større søgning fra denne gruppe. Der har dog ikke tidligere været stor søgning til VUC s AVU-fag på Samsø, og det vil muligvis kræve meget opsøgende arbejde at tiltrække denne gruppe til VUC s uddannelsestilbud. Fagelementer på AVU Vi vil målrette fagelementer på AVU-niveau, som vi har gjort det med Turisttysk og Psykologi. Der har været henvendelser omkring Engelsk, bl.a. fordi der er udenlandske medarbejdere på mange arbejdspladser på øen. Men også Fransk som rejsesprog. På grundfagene er lektionsprisen jo meget lavere end i f.eks. aftenskolen. HF Fuldtidsstuderende HF-kursister tiltrækker vi ved at have så bredt et tilbud som muligt (Flex er en stor fordel her), god omtale i lokalmiljøet, spændende undervisning, ok gennemførelsesresultater og et godt miljø. Derudover er antallet af ansøgere afhængigt af mange ydre konjunkturer. Men for at tiltrække de ekstra HF-kunder kan vi dels satse på begynderniveauer, så flere brugere kan være med. F. eks. i fremmedsprogene (i år har vi videreført sproghold på højt niveau). Og vi må efterprøve nye fag og fagelementer. Måske kan valgfag som Markedskommunikation eller Erhvervsøkonomi appellere til nye kursisttyper. Der er forholdsmæssigt mange små, private virksomheder på Samsø. Flere af vores gamle ideer, ofte udsprunget af henvendelser og initiativer i lokalmiljøet, er stadig gode, men pga. de skærpede uddannelseskrav er det måske kun en mindre del af de interesserede, der faktisk ville kunne deltage: Med udgangspunkt i Samsø VEØ, kunne der laves forløb om specifikke, teoretiske og praktiske emner om vedvarende energi og bæredygtighed. Der kan tilrettelægges fagelement inden for hf- 5

6 fag som biologi, fysik eller samfundsfag. Medarbejdere fra Energiakademiet ville evt. kunne undervise. Et observatorium er under etablering på Samsø, på initiativ af en forening. De frivillige i denne sammenhæng har udtrykt interesse for at få en lærer i astronomi hertil fra Århus. De unge Kommunens Jobcenter har i år vejledt mange unge i retning af VUC s fleksible uddannelsestilbud. Vi forventer at den stigende ledighed fremover vil få flere unge til at vælge uddannelse, også på Samsø. Dansk for udlændinge, DSA I sommersæsonen (juni-september) har Samsø en broget indvandring af unge løsarbejdere fra hele Europa til frugt og grønsagsproduktionen. Mange kommer til Danmark gennem mange år og har stærkt brug for at lære sproget. I år har vi kunnet oprette 3 hold DSA, 2 for begyndere og et på 10 kl. niveau. Vi har pt. kursister fra 15 forskellige lande. Undervisning for ordblinde - OBU 4 personer har gennemført ordblindetest på VUC i efteråret. Ifølge Jobcenter, 3F og den lokale Ordblindeforening er der en målgruppe for undervisning og vejledning i brug af kompenserende hjælpemidler. I foråret vil 7 ordblinde være i kortere eller længere undervisningsforløb på to hold. OPSUMMERENDE Vi forventer at kunne videreføre stort set de samme almene HF-hold som tidligere. Men det bliver en stor udfordring at opretholde et samlet aktivitetsniveau (antal årskursister) som de senere år, idet en stor del af vores kursister på fagelementer og AVU er enten for højtuddannede eller pensionister. Vi ser primært nye muligheder i øget aktivitet på AVU-området, bl.a. med henblik på at bygge bro til HF-fagene. Der er en stor del af befolkningen på Samsø, der ikke har en gymnasial uddannelse, og som vi ikke pt. har kontakt til. Det kræver bl.a. et godt samarbejde med virksomheder, organisationer og kommunens beskæftigelsesindsats. Cecilia Holmquist Andersen Inspektor, VUC Århus på Samsø 6

7 Bilag. Fra evalueringen af VUC Århus på Samsø i foråret VUC I LOKALSAMFUNDET SAMSØ Der er naturligvis særlige forhold der gør sig gældende for VUC Århus afdeling på Samsø. Bl.a. befolkningsgrundlaget og befolkningssammensætningen, med relativt få unge mellem 18 og 30 år, samt en stor ældrebefolkning over 65. Nedenstående tal er hentet på Samsø Kommunes hjemmeside, Nøgletal baseret på Danmarks Statistik. Her er gruppen omkring de år desværre ikke skilt ud, men det er almindeligt kendt at der ikke er mange unge i den uddannelsessøgende alder. Og befolkningstallet er faldet til omkring Indbyggertal pr. 1. januar m/dansk statsborgerskab m/udenlandsk statsborgerskab 155 Andel 0-6-årige 5,90 % Andel 7-16-årige 11,5 % Andel årige 57,1 % Andel 65+-årige 25,5 % VUC er den eneste egentlige kompetencegivende uddannelsesinstitution på Samsø. Siden 1978 har VUC tilbudt kurser på hf-niveau, og gennem mange år har man på 3 år kunnet samle en hel hfeksamen. Der er desuden en højskole, to efterskoler, en folkeskole, en friskole og en lilleskole på øen. Der afholdes amu-kurser i regi af virksomhederne og Arbejdsmarkedskontoret, der dog pt. ikke er aktivt. Set ud fra en samfundsmæssig betragtning har VUC en uvurderlig betydning på Samsø. Det kan ikke praktisk lade sig gøre at rejse dagligt fra Samsø til en uddannelse på fastlandet. VUC har i mange tilfælde betydet et tilværelsesløft for mennesker der af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at flytte fra øen for at realisere et uddannelsesønske: Dvs. at VUC ligesom andre steder i landet er en second chance for voksne der ikke fik en ungdomsuddannelse. I dag er der endda et vidererækkende perspektiv for sådanne kursister, idet de også kan fortsætte med en netbaseret uddannelse bagefter, hvis de ikke ønsker at flytte fra øen Unge der ikke er parate til at skulle flytte hjemmefra og klare sig selv som 17-årige, kan prøve kræfter med en gymnasial uddannelse et år eller to. Det betyder også at deres 7

8 familier kan blive på Samsø, i stedet for at flytte med børnene, som det også ofte sker hvis det udvikler sig problematisk De seneste år har vi set flere helt unge kursister, der er droppet ud af ungdomsuddannelser, komme tilbage til Samsø og tage et år eller mere på VUC. Det fremgår helt klart, at det har forekommet dem at være deres eneste mulighed for at holde fast ved uddannelsen Interessekursister kan få undervisning på højt fagligt niveau Arbejdspladserne kan bruge VUC til efteruddannelse af medarbejdere og via SVU-baserede forløb til fastholdelse af medarbejdere i lavsæsonen Gennem mange år har VUC bidraget til det der engang blev betegnet it-løftet, med 2-3 avuhold i it For udlændinge har VUC danskundervisning til både begyndere og fortsættere Siden 2009 tilbyder vi igen undervisning for voksne ordblinde. I en årrække har der ikke været et sådant tilbud på Samsø Det begrænsede befolkningsgrundlag er vores særlige udfordring. Vi plejer at se således på det: Positive forhold Samsø har en, relativt set stor og meget aktiv ældrebefolkning. De udgør en vigtig målgruppe for vores hf-fagelementer - interessefag. Det skal være alment kendt for disse brugere, at vi kan imødekomme de fleste fagønsker inden for hf s fagrække og på hfniveau, hvis bare vi har kursister nok. Og vi skal udnytte kvalificerede lokale ressourcepersoner, der er kendte i lokalsamfundet, som undervisere på fagelementer. I et lille samfund som Samsø er det muligt at have en tæt kontakt til private og offentlige virksomheder, organisationer, kommunens jobcenter osv. m. h. p. at kende de aktuelle efteruddannelsesbehov. Vores opsøgende indsats har i år resulteret i 4 nye fagelementer med denne funktion (1 hf og 3 avu) i samarbejde med folke- og efterskolerne, Hjemmeplejen i Samsø Kommune og Erhvervs- og turistkontoret. Flex. De nye fleksible uddannelsesmuligheder via nettet er en stor fordel for VUC Århus på Samsø, idet vores kursister dér har en mulighed for at tage fag, som vi har vanskeligt ved at oprette pga. for få tilmeldinger. Udfordringer Samsø er et område med lavt uddannelsesniveau. Dvs. at der er mange der ikke har erfaringer med at bruge et tilbud som VUC. Dvs. at det er nødvendigt at vi gør en stor indsats for at gøre os selv synlige i lokalmiljøet. Pt. sker det via pressemeddelelser og annoncer i den lokale avis, samt vores hjemmeside. En biograf-reklame er under 8

9 udarbejdelse. Vi er på Samsø nødt til at tænke meget i netværk og nærvær i lokalmiljøet og i højere grad end i dag være kendt som et sted, der er åbent for alle og har et tilbud til de fleste. Vi er underlagt en ret stor uforudsigelighed, m. h. p. planlægning af fagudbud og ansættelse af lærere. Det er absolut ikke altid let at samle det antal kursister der skal til for at starte et hf-hold. Eller at fastholde dem. En del af de unge er i en afklarende fase, hvor de måske pludselig er klar til at flytte hjemmefra midt i skoleåret, og så har det høj prioritet for dem. I lighed med andre steder i landet har en del af vores kursister også en baggrund med private problemer. Eller de er ledige der pludselig skal tage arbejde. Der er færre deltagere på holdene på Samsø, og hvis bare to flytter, tæller det relativt meget. Vi arbejder meget med fastholdelse, via tutorsamtaler og generelt en tæt kontakt med kursisterne. De to yderpunkter i vores målgruppe er altså ret forskellige: ressourcestærke og engagerede interesse-kursister, og så de ikke-studievante der reelt har brug for uddannelse. Det er en stor udfordring at matche disse to kundetyper med vidt forskellige behov. Vi er nemlig nødt til at matche dem, for at kunne oprette holdene. Vi vil også lige gøre opmærksom på, at uddannelse og kompetenceudvikling naturligt nok er nævnt i kommunens strategiplan Samsø kommunes erhvervsudviklingsstrategi Kompetenceudvikling er et af indsatsområderne i strategiplanen, sammen med Bosætning, og Nye virksomheder og produkter. Vi har plukket lidt fra planen, der kan ses i sin helhed på Samsø Erhvervs- og Turistkontors hjemmeside. Kompetenceudvikling kræver udvikling af de overordnede rammer for efteruddannelse. Visionen sammenfattes i følgende mål for perioden: At der er skabt hurtige og hyppige færgeforbindelser. At brugen af ny teknologi og fjernundervisning indgår som en naturlighed i forbindelse med kompetenceudvikling af virksomhedernes medarbejdere. At der er skabt netværk mellem lokale virksomheder, lokale videnscentre og eksterne vidensinstitutioner. At der er skabt en kultur for kompetenceudvikling i de samske virksomheder. At der er skabt et bredt kendskab til servicetilbud inden for kompetenceudvikling. Som eneste lokale, kompetencegivende uddannelsessted har VUC en væsentlig rolle at spille her. Den ønskede udvikling kræver, som det formuleres, at videnscentre og uddannelsesinstitutioner samarbejder i forbindelse med planlægning og gennemførelse af efteruddannelsesforløb. Det er af stor betydning for at realisere visionen, at der gennemføres flere efteruddannelsesforløb. 9

10 Samsø fremhæves for sine særlige spidskompetencer inden for områderne vedvarende energi, grønsagsproduktion og turisme. Samsø Energiakademi udfører en omfattende vidensudveksling og har et udbygget samarbejde med nationale og internationale vidensinstitutioner. Landbruget gennemfører forædlings- og udviklingsprojekter og har mange formaliserede samarbejdsrelationer. I mindre grad turisterhvervet. VUC bidrager til den almene opkvalificering af arbejdsstyrken, men kunne uden tvivl også byde ind med kvalificerede, specifikke, efteruddannelsesforløb i ovennævnte sammenhænge. Indtil videre har vi mest tænkt i retning af turisterhvervet (Fagene Turisttysk og Markedskommunikation). 10

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Den Europæiske Socialfond Mål 3. _ Viden til vækst

Den Europæiske Socialfond Mål 3. _ Viden til vækst Den Europæiske Socialfond Mål 3 _ Viden til vækst _ Viden til vækst Hvis Den Europæiske Socialfond var en dansk opfindelse, ville den have heddet Beskæftigelsesfonden. Fonden er nemlig med til at sikre,

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

BOULEVARDEN 2014» ÅRSRAPPORT VUC AARHUS

BOULEVARDEN 2014» ÅRSRAPPORT VUC AARHUS BOULEVARDEN 2014» ÅRSRAPPORT VUC AARHUS INDHOLD» STOR VÆKST OG STORE UDFORDRINGER 4» ÅRET DER GIK 8 AVU-området 10 Det gymnasiale område 14 Serviceområdet 18» TAL OG OPGØRELSER FOR 2013 22 Nøgletal, regnskab,

Læs mere

Indhold. Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge. Side

Indhold. Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge. Side Uddannelsesrådet i Århus Amt Følgegruppen for læsevanskeligheder hos unge Indhold Side 1 Baggrund for Projektet 2 2 Organisering af Projektet 3 3 Fælles mål 4 4 Strategi for 3. pilotprojekt i skoleåret

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Flere veje til ingeniørfaget

Flere veje til ingeniørfaget Til: Fra: Hovedbestyrelsen Uddannelsesudvalget Notat 22. januar 2013 Flere veje til ingeniørfaget Flere veje til ingeniørfaget 2 Forord 60 % af en ungdomsårgang skal ifølge regeringen i fremtiden have

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Potentialer og udfordringer for erhvervslivet og arbejdskraften på Samsø

Potentialer og udfordringer for erhvervslivet og arbejdskraften på Samsø Potentialer og udfordringer for erhvervslivet og arbejdskraften på Samsø Center for Analyse og Erhvervsfremme November 2011 Indhold 1. UNDERSØGELSEN... 4 2. NØGLETAL... 5 3. BESKÆFTIGELSE... 6 4. TEMAER...

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

FremKom Frederikshavn

FremKom Frederikshavn Marts 2011 FremKom Frederikshavn FremKom Frederikshavn undersøger en række virksomheder i Frederikshavn Kommune, som hører under de fire vækstspor: Det Maritime Energi Oplevelsesøkonomi og Vækst Fødevarer

Læs mere

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden

Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013. Netværkslokomotivet. - på sporet af uddannelse og viden Evaluering af Netværkslokomotivet 2011 2013 Netværkslokomotivet - på sporet af uddannelse og viden Udarbejdet af: Indhold Konklusion... 3 Indledning... 6 Formål og metode... 7 Netværkslokomotivets metoder...

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere