Gorm Hansen & Søn A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gorm Hansen & Søn A/S"

Transkript

1 Gorm Hansen & Søn A/S Entreprenører En mulig samarbejdspartner

2 Indholdsfortegnelse Vidste Du?... 2 Hvad Betyder Det?... 4 Firmaprofil... 5 Målsætning... 6 Partnering... 7 Aktivitets Områder... 8 Tekniske kompetencer... 9 Arbejdsmiljø og Firma Filosofi Kontakt Organisationsdiagram: Referencer Side 1 af 15

3 Vidste Du? AT Gorm Hansen & Søn A/S i årene bla. har udført følgende opgaver som totalentrepenør? Projektnavn Entrepriseform Entreprise i mio. Langagergård Byggemodning/landskab Ca. 22 mio. Gadstrup Sorterings-/ genbrugsplads Ca. 10 mio. Tranemosevej Parkering/vejomlægning Ca. 2,7 mio. Dalby Byggemodning Ca. 8,4 mio. Højbyvej Opførelse af omfartsvej Ca. 7,8 mio. Trekroner Øst område 27 Byggemodning Ca. 8 mio. AT Gorm Hansen & Søn A/S efter murens fald deltog i genopbygningen af det gamle DDR blandt andet ved udførelsen af Nordeuropas største industripark- som total entreprise? AT Gorm Hansen & Søn A/S har udført hovedparten af modningen på den gamle kasernegrund i Ringsted for ca. 90 mio? i alt via 4 vundne delentrepriser i træk, samt heraf tilkommende følgearbejder. AT hele Greve Main og Ventrupgård udstykningerne næsten udelukkende er udført af Gorm Hansen & Søn A/S? Gennem 8 delentrepriser vundet i årernes løb. AT de store Vectorwalls i Greve Midtby er udført af Gorm Hansen & Søn A/S? AT hovedparten af Trekroner i Roskilde bærer Gorm Hansen & Søn A/S varemærke? Udført gennem 10 særskilte vundne delentrepriser. Side 2 af 15

4 AT størstedelen af de nødvendige mængdeberegninger, CAD tegninger, afsætnings- og kontrolberegninger næsten 100 % er udført via programmer, som vi selv har udviklet gennem årene, og som kan tilpasses fra sag til sag. AT Gorm Hansen & Søn A/S siden 80 erne har stået for en stor del af naturgenopretningen i Hedeland bla.; Amfiteateret Skibakken Vinterasserne Pony ridebanen Veteran jernbanen Kanal og sø området Køreteknisk anlæg Gokart banen Gasbjerget Tranemosevej ( Ved disse opgaver udførtes al nødvendig projektering af Gorm Hansen & Søn A/S) Skibakken Hedeland Amfiteater Hedeland AT Gorm Hansen & Søn A/S i perioden sideløbende med andre projekter har afrømmet 14 millioner m³ overjord i diverse grusgrave samt kridtbrud? Side 3 af 15

5 Hvad Betyder Det? AT vi som entreprenør og samarbejdspartner mestrer alle aspekter i udførelsen af alle typer anlægsarbejde AT vi har kompetencen, erfaringen samt den nødvendige kapacitet til at udføre alle typer jordarbejde uagtet størrelse og volumen. AT vi deltager aktivt i processen med at optimere projekt og økonomi fra før tilbuddets afgivelse til afleveringen af det færdige resultat AT vi før udførelsen skiller projektet ad i enkeltebestandele og oversætter dette til vores eget, databaseopbyggede projektstyringssystem, og under denne proces afdækker og retter næsten 100 % af de fejl, som det oprindelige projekt måtte indeholde. AT vi på grund af vores kompetence, strukturering samt kvaliteten af det afleverede arbejde ofte finder, at byggeherren vælger at fortsætte samarbejdet med Gorm Hansen & Søn A/S ved at give yderligere tillægsarbejder samt ved indbudt licitation. (se referencer samt udtalelser side 12) Parkeringsplads, Ballerup. Omya Stevns Kridtbrud. Side 4 af 15

6 Firmaprofil Gorm Hansen & Søn A/S hører til blandt de mest velrenommerede og kvalitetsbevidste virksomheder i den danske entreprenørbranche. Virksomheden har i mere end 40 år udført såvel større som mindre anlægsarbejder for såvel offentlige instanser samt for private virksomheder. Vi beskæftiger mere end 50 medarbejdere inden for vores kernekompetenceområde, som primært er jord-, afvandings- og belægningsarbejder. Opgaverne vi løser spænder bredt - fra motorvejsanlæg over større naturopretningsopgaver, til den mere traditionelle byggemodning. Virksomhedens mangeårige erfaring med anlægsopgaver på Sjælland, og i en årrække i det tidligere Østtyskland ifm. murens fald, gør, at vi kan håndtere anlægsopgaver af alle typer. Med mere end 40 års erfaring i branchen er referencelisten lang. Kvalitet er et centralt og naturligt indarbejdet element i det daglige arbejde. Alle opgaver styres med eget kvalitetssikringssystem, tilpasset de enkelte projekter. Vi sætter en ære i at aflevere et færdigt stykke arbejde til den aftalte tid i den aftalte kvalitet, og en af vores største styrker er projektgranskning til glæde for såvel bygherre som for os. Vores mangeårige tilstedeværelse i entreprenørbranchen har givet mulighed for at udbygge og tilpasse maskinpark og forretning i et sundt tempo, således at vi sikrer en fortsat udbygning og udvikling af kundekredsen. Derfor investerer Gorm Hansen & Søn hele tiden aktivt og fremadrettet. Så nye som såvel eksisterende kunder har sikkerhed for, at vi kan gå til enhver opgave med samme høje kvalitet, som vi altid har været kendt for. Side 5 af 15

7 Målsætning Gorm Hansen & Søn s primære målsætning er at udføre, samt aflevere et stykke arbejde af allerhøjeste kvalitet. Dette betyder at vi uanset projektet samt størrelsen af dette tilstræber at opnå den højeste tilfredsheds faktor hos vores kunder. Målsætningen skal opnås igennem et fælles samarbejde med vores kunder, for at vi ligesom de, forstår det fælles mål og den forestående udfordring. Her hos Gorm Hansen & Søn A/S sætter vi en ære i at kunne opnå vores mål i tæt samarbejde med vores kunder og ikke mindst vores ansatte. Vores primære fokus er rettet imod at opnå den allerhøjste kvalitet, hvilket opnås gennem kommunikation til både medarbejdere og samarbejdspartnere. Vores opdaterede kvalitetsstyringssystem sikrer, at vi kan følge udviklingen af vore projekter og garantere at det afleverede stykke arbejde er i overensstemmelse med vores ambitioner og ønsket outcome. At vores kvalitet er i top ses også på den megen tid vi bruger på at investere og forny vores teknik- dette sikrer vores kunder, at den anvendte teknik altid er den nyeste og mest kvalificerede til udførelse af det foreliggende arbejde. Side 6 af 15

8 Partnering Partnering er en ny og anderledes samarbejdsform i byggeriet. Partnering er en samarbejdsform, hvor alle parter og interessenter har et fælles fokus og i fællesskab tager ansvar for opfyldelse af bygge-/ anlægsopgavens målsætninger om proces- og produktkvalitet, økonomi og tid. - Således har firmakulturen i Gorm Hansen & Søn A/S været i mange år. Kompetencer til at bidrage med kreative og værdiskabende løsninger i projekteringen. Beslutningsevne. Kompetencer til at bidrage i projekteringen med alternative løsninger/ muligheder til alles økonomiske fordel. Udvikling af deltagernes evne til at samarbejde, at lytte til andre/ have respekt for andre, at kunne arbejde i grupper og træffe bæredygtige beslutninger i fællesskab. Evne til at komme med forslag til optimering af projektet med fokus på bygbarhed og udførelsesvenlige tegninger og beskrivelser til folkene på arbejdspladsen. Tillid bygget på en fælles ramme, relevante professionelle kompetencer og de rette betingelser. Tillid bygget på direkte kommunikation, en hensigtsmæssig opgavevaretagelse og en optimal anvendelse af ressourcer. Noget for noget princippet. Side 7 af 15

9 Aktivitets Områder Gorm Hansen & Søn A/S har gennem tiden haft ansvaret for et bredt spektrum af anlægsopgaver for amter, kommuner og Vejdirektoratet. Størrelsen af disse spænder bredt fra motorvejsanlæg over større naturopretningsprojekter i Hedeland til den mere traditionelle byggemodning. Blandt de opgaver vi har løst gennem tiden kan nævnes: Anlæg af motorveje Anlæg af tilslutningsanlæg og nødsporsarbejder ved motorveje Omfartsveje Rulleveje og startbaner i lufthavne Lossepladser Støjvolde Større eller mindre forsynings- og afløbsanlæg Gadesaneringer Byggemodninger Afgravning af overjord i grusgrave mv. Gokart-banen Roskilde Racing Center i Tjæreby ved Roskilde Kloakering i det åbne land De mest moderne genbrugspladser Landskabsmodning Langagergård et helt nyt koncept inden for byggemodning Reerslev grusgrav, NCC. Olieudskiller, Hyrdehøj. Side 8 af 15

10 Tekniske kompetencer Vi tilstræber at være blandt dem i branchen, der er på forkant med ny teknologi og maskinel. Landmåling Gorm Hansen & Søn A/S benytter sig af avancerede landmålingsinstrumenter. Robottotalstationer, GPS rovere, rotérlasere, rørlasere og nivellerinstrumenter. Ved hvert job anvendes det mest egnede instrument, der sikrer at jobbet bliver udført indenfor de ønskede tolerancer. Moderne landmålingsinstrumenter, computer- & CAD-software sikrer i det daglige at entreprisen dokumenteres efter forskrifterne, og hvor intet overlades til tilfældigheder. Alle målinger udføres og data registreres efter en nøje planlagt KS manual, hvor ved man har mulighed for at følge data gennem hele KS processen. Den høje datadisciplin sætter Gorm Hansen & Søn A/S i stand til at aflevere komplette og fuldstændige opmålinger af det udførte arbejde i det ønskede fil format. Samtidigt bliver opmålingerne i marken koblet sammen med økonomistyringssystemet, hvor ved der faktureres faktiske mængder og ikke skønnede tal. Det høje niveau på dokumentationen bidrager til at diskussioner og tvister omkring mængder undgås. Side 9 af 15

11 Maskinstyring Gorm Hansen & Søn A/S er fulgt med udviklingen, og vi har i en årrække haft monteret dual 3D GPS/GLONASS maskinstyringssystem på vores maskiner. Vi råder pt. over flere maskiner monteret med det nyeste indenfor 3D GPS maskinstyring. Alle maskiner kan modtage signaler fra det russiske GPS satellitsystem GLONASS og ligeledes Smart Roverene til landmålings brug. Brug af GLONASS øger antallet af satellitter til rådighed, hvilket sikrer at man kan arbejde hele tiden uden at risikere udfald i satellit dækningen. Dette giver mulighed for at bruge maskinstyringssystemer under selv vanskelige GPS forhold, som nær høje skrænter, træer og bygningsfacader. Derudover råder vi over egne referencestationer. Fordelene ved maskinstyring er indlysende, øget produktivitet, øget nøjagtighed på det udførte arbejde og fejlsikker produktion - både til entreprenør og kundes fordel. Investering i moderne GPS maskinstyringssystemer gør os i stand til at tage imod de udfordringer en bygherre måtte stille. Med eget udviklet CAD-software, er vi i stand til at håndtere og overføre store mængder data direkte fra projekterende til maskinens software. Komprimeringskontrol Foretages via vor egen Troxler isotopsonde. Side 10 af 15

12 Arbejdsmiljø og Firma Filosofi Medarbejderne hos Gorm Hansen & Søn A/S, sætter en ære i, at der skal være et godt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø. Vore arbejdspladser er altid i ryddelig stand, så ulykker undgås, samtidig med at det signalerer kontrol og orden både overfor medarbejderne men også til omgivelserne. Herunder hører også en ordentlig skiltning og vedligeholdelse af denne. Opfølgning af, at ovenstående forhold er i orden på pladserne, sker hver fjortende dag, hvor entrepriselederen og sikkerhedsrepræsentanten foretager en sikkerhedsrundering, hvorefter der skrives referat om, hvad der skal ske, samt hvem der er ansvarlig for at tage aktion på eventuelle mangler, og hvornår disse skal være udbedret. 25 % af medarbejderstaben hos Gorm Hansen & Søn A/S er uddannet i Arbejdsmiljøuddannelsen, og flere af funktionærerne besidder Koordinator Uddannelsen. Vi er ikke på nuværende tidspunkt arbejdsmiljø certificeret, da vi mener det er vigtigere at holdningsbearbejde vores medarbejdere til, at vi alle skal færdes i et godt arbejdsmiljø, frem for at udfylde en masse papirer for papirernes skyld, hvorved at sikkerhedsarbejdet let kan gå hen og blive en sovepude. Igennem mange års erfaring og godt samarbejde med Politiet, er vi blevet specialister i at få trafikken til at glide under arbejde langs veje. Årsagen er at størsteparten af medarbejdere i Gorm Hansen & Søn A/S har deltaget og gennemført uddannelsen Vejen Som Arbejdsplads. Side 11 af 15

13 Vi bringer et par citater: Uopfordret: Vil bare lige udtrykke min uforbeholdne ros til jeres afmærkning på Holbækvej. Hold da helt op, hvor er det bare godt. Skiltene står helt rigtigt både tidligt om morgenen og når jeg kører hjem igen ved 14 - tiden. FLOT. Ruth Theisen Politiassistent Vejteknisk kontor Færdselspolitiet Tinggade 15, 4100 Ringsted. tlf.: Indvalg: lok Uddrag i forbindelse med Ringsted Kaserne Entrepriserne er udført til Ringsted Kommunes fulde tilfredshed med en usædvanlig lille fejlhyppighed på kloakledningsanlæg, og en hurtig udbedring af de få mangler der opstod. Samarbejdet med kommunes projekterings- og byggeledelse har været fortrinligt, idet alle hos Gorm Hansen & Søn har været indstillet på samarbejde. Ændringer i projekterne er forhandlet på plads på en for bygherren tilfredsstillende vis såvel teknisk, tidsmæssigt som økonomisk. Alle entrepriser er udført til den aftalte tid, og der er kun krævet betaling for reelle ekstraarbejder i forhold til det udbudte. Byggepladsen har i hele anlægsfasen været holdt i ryddelig og ordentlig stand, hvilket ikke alene er bemærket af teknikerne, men også af politikere og borgere. Ringsted Kommune kan således fuldt og helt anbefale Gorm Hansen & Søn A/S Janne Hansen og John Arvid Jørgensen Driftschef Civilingeniør Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevel Ringsted Tlf: Side 12 af 15

14 Kontakt Gorm Hansen & Søn A/S Øde Hastrupvej Roskilde Tlf Fax Organisationsdiagram: Side 13 af 15

15 Referencer Vi har igennem de sidste 40 år løst anlægsopgaver af større eller mindre karakter rundt om på Midtsjælland. Vores referenceliste er lang - nedenfor findes et udpluk af vores referencer. På opfordring fremsendes referencer inden for samtlige af vores arbejdsområder. Udvalgte Projekter: Bygherre Anlægsart Anlægssted Omsætning Periode Større sammenhængende byggemodninger Ringsted Kommune Byggemodning Ringsted Kaserne Ca. 90 mio etape Roskilde Byggemodning Trekroner + Trekroner Øst Ca. 60 mio kommune Område 27 Roskilde Kommune Byggemodning Hyrdehøj/Kristiansminde Ca. 45 mio Greve Kommune Byggemodning Langagergård Ca. 22 mio Kloakering/ miljø renovering Ringsted Kommune Kloakering i det Osted/Gyrstinge/ Ca. 29 mio åbne land Haraldssted/Benløse Kalundborg Kloak Renovering Kærby, Rørby, Årby Ca. 35 mio Forsyning A/S & Gørlev Greve Kommune Miljø renovering Oprensning af Olsbækken Ca. 2 mio Egedal Kommune Miljø renovering Oprensning af regnvandsbassiner Kara/RGS90 Miljø renovering Genbrugspladser/ sorteringsanlæg Rødovre Kommune By forskønnelse Rødovre Landsby, Heerups Plads Ca. 14 mio Ca. 26 mio Ca. 6 mio Greve Spildevand A/S Klima tilpasning Møllebækken Ca. 2,5 mio Side 14 af 15

16 Rundkørsler og stærk trafik: Gorm Hansen & Søn A/S har betydelig erfaring med håndteringen af såvel store trafikmængder som rundkørsler. I løbet af de seneste 5½ år har vi etableret og ombygget i alt 10 rundkørsler hvoraf de to har været en ombygning af meget stærkt trafikerede lysregulerede kryds. I nedenstående referenceliste er arbejderne udelukkende valgt ud fra kriterierne "trafik" og "rundkørsel": Bygherre Anlægsart Antal rundkørsler Anlægssted omsætning Periode Frederiksborg Amt Rundkørsel 1 Usserød Kongevej Ca. 4 mio ) Ringsted Kommune Rundkørsel tunnel 2 Ringsted Kaserne: Ca. 9 mio Etape 07 Greve Kommune Landskabs-modning 2 Langagergård Ca. 2,5 mio Karlslunde Vejdirektoratet Krydsombygn. Højbyvej / Ca. 1,8 mio Ldv102 Klostergårdsvej Roskilde Kommune Ny rundkørsel 1 Trekroner Station Ca. 2,5 mio Vejdirektoratet Varslingsheller hldv122 Hagested Ca. 1,3 mio Frederikssund Renovering af Roskildevej Ca. 5 mio Kommune cykelsti Rødovre Kommune Gadesanering Rødovrevej Ca.11 mio Side 15 af 15

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 De bynære havnearealer, Aarhus Havn INDHOLD 2-3 INDHOLD JORTON A/S LEDELSESBERETNING Vision, mission og værdier 6 Hoved- og nøgletal 7 Beretning

Læs mere

VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT. Maskinstyring til entreprenørmaskiner

VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT. Maskinstyring til entreprenørmaskiner VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT Kristian Skadhede Vejleder Jørgen Ullvit Til aflevering 13-04-2012 Titelblad Rapport titel: Vejleder: Jørgen Ullvit Forfatter: Kristian Skadhede Dato/Underskrift:

Læs mere

Kliplev-Sønderborg motorvejen - et bemærkelsesværdigt anlægsprojekt Side 4-9

Kliplev-Sønderborg motorvejen - et bemærkelsesværdigt anlægsprojekt Side 4-9 NR. 3-2011 OKTOBER MAGASIN FOR VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE Kliplev-Sønderborg motorvejen - et bemærkelsesværdigt anlægsprojekt Side 4-9 GORM HANSEN & SØN A/S HAR IGEN TRAVLT

Læs mere

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Projekt: Kompetencedreven innovation - med håndværkeren og byggepladsen i centrum Den lærende og digitale byggeplads Renoveret facade og tagetage på Kagshusene

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Center for Byens Anvendelse

Center for Byens Anvendelse CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Virksomhedsplan 2015 Center for Byens Anvendelse 1 2 INDHOLD 1. Velkommen At tage fælles ansvar på rejsen imod fremtidens Aarhus... 4 2. Indledning

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

FAKTA OM EKJ INDHOLD. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult er regnet

FAKTA OM EKJ INDHOLD. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult er regnet Ny i EKJ FAKTA OM EKJ EKJ er i dag en organisation med to sektorer en bygge- og en anlægssektor - og datterselskabet Broconsult knyttet til anlægssektoren. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

- anlæg for fremtiden!

- anlæg for fremtiden! - anlæg for fremtiden! KERNEVÆRDIER CG Jensens kerneværdier er åbenhed, ærlighed og troværdighed. Indadtil og udadtil. Det skaber engagement og ansvar hos vores medarbejdere. Åben, ærlig og troværdig dialog

Læs mere

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen Rapport 7.2013 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Casper Siebken Schultz Sten Bonke

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2007 4. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2007 4. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2007 4. årgang Kære læser! Så er ferien slut for de fleste og vi skal til at tage fat igen. Vi lægger ud lige på og hårdt med en artikel om de forhold, man som virksomhed skal

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 4 2013. 20% rabat ved tilmelding inden jul. Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Nr. 4 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Konsulenter med indsigt i byggeriets behov Entrepriseret: Få hjælp til udbud Lederudvikling

Læs mere

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen

Digitale værktøjer i det udførende byggeri. Af Michael Mortensen Digitale værktøjer i det udførende byggeri Af Michael Mortensen Et 7. semester speciale på Bygningskonstruktøruddannelsen ved VIA University College, Campus Horsens. Vejleder: Jacob Strunge 24/10/2014

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

(1,1) -1- Omslag m flap 08281-143.indd 23/03/09 13.23 Årsrapport 08

(1,1) -1- Omslag m flap 08281-143.indd 23/03/09 13.23 Årsrapport 08 Årsrapport 08 Resumé Resultatfremgang i 2008 Omsætningen i 2008 er på 11.171 mio. kr., hvilket er 5% mindre end sidste år Resultat før skat er et overskud på 359 mio. kr., hvilket er lidt over den tidligere

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL

HØJSKOLE VEJLEDER: OPLAG: SIDETAL TEKNISK MERKANTIL HØJSKOLE IMPLEMENTERING AF KVALITETSSYSTEM Forfatter: Vejleder: Regner Bæk Hessellund Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale VIA University College, Campus Horsenss Aflevering:

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere