Danske Sømandsog Udlandskirker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Sømandsog Udlandskirker"

Transkript

1 Årsberetning 2012 Danske Sømandsog Udlandskirker

2 Danske Sømandsog Udlandskirker Smallegade Frederiksberg Tlf , Fax Protektor Dronning Margrethe II af Danmark Formand Hans Skov Christensen Generalsekretær Margith Pedersen Økonomichef Tommy Liechti Landssekretær Anders Friis Knudsen Solen går aldrig ned over de danske sømands- og udlandskirker. Altid er der masser af aktiviteter i én af vores kirker, og det vidner om, at vi gør en forskel. I denne årsberetning fortæller vi om det mere overordnede arbejde, der er sket i 2012 og i de første måneder af Redaktør og informationsmedarbejder Bo Nygaard Larsen Fotos Martin Munch, Kåre Gade, Bo Nygaard Larsen I NYT nummer 3 giver vi i små glimt indtryk af livet i de enkelte kirker. Forsiden Sømandspræst Jørgen Holm, Gøteborg 2

3 DSUK var med på Folkemødet I midten af juni blev Folkemødet afholdt på Bornholm. DSUK var med som en del af folkekirkens telt, og havde i den forbindelse inviteret Klaus Bondam, direktør for Det Danske Kulturinstitut i Bruxelles, til en samtale med DSUKs redaktør Bo Nygaard Larsen. 3

4 Der er brug for en styrket kirkelig betjening af danskere ude i verden I evighedens perspektiv er et år ikke lang tid! Men i en broget verden kan der ske meget på et år. Det er absolut tilfældet i DSUKs kirker og organisation ude og hjemme. Det vigtigste for DSUK er at være støtte til sømands- og udlandskirkerne og forbindelsesled til Den Danske Folkekirke og til dansk kirkeliv. Men DSUKs muligheder for at give bedre støtte til både nuværende kirker og til etablering af nye kirker er langtfra tilfredsstillende. DSUK har også tidligere påpeget et stort misforhold mellem den bevilling, som DSUK får, og det behov, der er for at yde danskere i udlandet en kirkelig betjening i en internationaliseret verden og i en global tid. Arbejdet med at øge midlerne til at udsende flere præster og medarbejdere fortsætter. Ikke bare til nye steder, men også til at styrke arbejdet i de eksisterende sømands- og udlandskirker. De nedskæringer, DSUK har foretaget i de senere år, har været skrappe. De har betydet indskrænkning af aktiviteterne, vakancer ved stillingsskifte, lukninger af flere kirker i sommerperioden. Det har medført øget pres på medarbejdere og frivillige. Flere danskere rejser ud i verden i kortere eller længere perioder, flere unge rejser ud og opfordres til det af skiftende regeringer. DSUK ser det som sin opgave at være til stede flest mulige steder, men tidligere tiders praksis med at lukke en kirke ét sted for at kunne åbne en ny, er ikke nødvendigvis en gangbar løsning i dag - om end der konstant er fokus på, hvordan midlerne anvendes. Tiden er ikke til øgede finanslovsbevillinger, forlyder det. Reformer af overførsel af kirkeskatteordningen trækker ud, og diskussionen om midler fra folkekirkens midler til betjening af dens medlemmer ude i verden trænger sig på. 4

5 Øverst Pastor Else Hviid holder dåb i Den Danske Kirke i London. Nederst Konfirmation i Den Danske Kirke i Bruxelles, Vor Frue Kirke. 5

6 Folkekirkens fremtid I disse måneder debatteres debatoplæg fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. I kommissoriet er den kirkelige betjening af danskere i udlandet nævnt. I debatoplægget fylder det ikke meget, men det er bemærkelsesværdigt, at der i ét af de seks pejlemærker om»folkekirkens tilstedeværelse overalt«fremgår:»i en globaliseret og international verden påtager folkekirken sig ligeledes sammen med Danske Sømands- og Udlandskirker et ansvar for at betjene danskere i udlandet samt dansksindede i Sydslesvig.«DSUK vil i denne debat komme med indspil til den kommende arbejdsproces og det kommende lands- og repræsentantskabsmøde i august er en del af dette fokus. Bestyrelsen har tilkendegivet over for udvalget, at det set fra DSUKs side er afgørende: at udlandskirkerne knyttes tæt til folkekirken at danske folkekirkemedlemmer/danskere uden for Danmark ydes den bedst mulige kirkelige betjening Der er i hele debatoplægget alene tale om at finde struktur og mekanismer til at styre de fælles anliggender i folkekirken - ikke til en adskillelse af stat og kirke. Men netop derfor skal også alle perspektiver med i disse drøftelser her i efteråret

7 Manu Sareen (R), minister for ligestilling og kirke, sammen med Hans Gammeltoft-Hansen, der er formand for Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. 7

8 Medarbejdere ansatte og frivillige Præster og medarbejdere rejser ud og kommer hjem. Derfor sker der nogle gange det, at der er mange ud- og hjemrejser, som tilfældet har været i 2012 og første halvår af Et par gange har vi været ude i genopslag af præstestillinger, hvilket heldigvis er sjældent. Det største problem er, at DSUK bliver nødt til at indlægge vakancer i stillingerne af økonomiske grunde. Det giver afbræk i arbejde og kontinuitet de enkelte steder; heldigvis har vi en række solide folk, pensionerede præster ofte, som gerne tager ud i en periode og gør en flot indsats. Der er al mulig grund til at sige tak til jer, der rejser hjem og til jer, der er på vej ud i verden. Betydningen af det frivillige arbejde Men: hvis ikke det var for de mange frivillige rundt omkring ved hver eneste kirke, var der ingen kirker. Det handler ikke bare om økonomi, men frivillighed betyder engagement og medejerskab til den forening eller den kirke, man er frivillig i. En frivillig indsats kan ikke nødvendigvis det samme, som professionelle kan; men noget andet. Livet i menighederne i udlandskirkerne lever af frivillighed. Mange steder er der kun præsten og en honorarlønnet organist; alt det øvrige står frivillige for: menighedsrådsarbejde, udviklingsopgaver, planlægning og gennemførelse af aktiviteter, kirketjenerarbejde, køkkenarbejde, legestue, pasning af have og hvad der ellers hører til. Ikke mindst julemarkeder og basarer får rigtig mange frivillige på banen i flere døgn og i mange timer. Dertil kommer menigheder, som rækker ud og sørger for eks. madpakker til 500 hjemløse en gang om måneden. Alt dette har nogle sidegevinster: et arbejdsfællesskab, som er unikt, og som kan bære både den enkelte igennem tunge tider, og synliggør kirken som et helt særligt sted, hvor der er godt at være. Det er vel ikke rosenrødt alt sammen; der kan være mennesker, som har svært ved at finde ind i den bestemte måde, som tingene gøres på. Men der er et fælles, højere mål, der bærer igennem. For hvis ikke der gøres den indsats, som man har lovet, fjernes grund- 8

9 Paris Efter fem år som præst ved Den Danske Kirke i Paris, Frederikskirken, vender Marianne Gyldenkærne nu hjem til Danmark. laget for at der er en kirke. Hvis engagementet forsvinder, dør kirken, og hvis ejerskabet til kirken ikke bredes ud, bliver det svært at være kirke både ude og hjemme. Organisationen i Danmark I det forløbne år er der arbejdet med en ændring af den udvalgsstruktur, som har fungeret siden DSUKs start, 1. januar I stedet for de to udvalg, Emigrantudvalg og Europa- og Sømandskirkeudvalg, er der lavet to tværgående udvalg: ansættelsesudvalg og udviklings- og projektudvalg. En stor tak til de udvalgsmedlemmer, som har været med i de gamle udvalg og tak til dem, der vil være med og gøre en indsats i de nye udvalg. Også hjemmearbejdet har ændret struktur, således at et Stiftsformands-forum er oprettet bestående af stiftsformænd og DSUKs formand samt endnu et bestyrelsesmedlem. Også tak til jer, der har været med indtil nu og tak til jer, der fortsætter. 9

10 Visions- og handlingsplan En tre-årig visions- og handlingsplan blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i Planen blev udarbejdet med baggrund i det værdigrundlag, som har været drøftet i de foregående år. Planen er grundlag for arbejdet i en treårsperiode, og derfor fremlægges ikke ny handlingsplan i Enkelte punkter vil blive kommenteret både i den skriftlige beretning og på repræsentantskabsmødet i august. Værdigrundlaget ligger som en klangbund i det samlede arbejde, også i kirkerne. Fordelen ved et fælles værdigrundlag kan være at styrke sammenhængen mellem det, vi bygger kirke og organisation på. Værdigrundlaget har været på dagsordenen i nogle kirke, og forhåbentlig kommer flere til i den kommende tid. Thailand I 2012 fik DSUK en bevilling fra Den folkekirkelige Udviklingsfond til forundersøgelser om muligheder for kirkelig betjening af danskere i Thailand, herunder undersøgelse af behov for en særlig diakonal indsats. Forprojektet er gennemført i vinter/forår 2013 ved spørgeskemaundersøgelser og ved udsendelse af en projektmedarbejder til Thailand i én måned. Konklusionen er klar: der er et behov, men der er også ressourcer at trække på blandt danskere i Thailand. De indsamlede data og de mange samtaler vil pege i retning af, at: 1. en dansk indsats i Thailand bør ske i Bangkok 2. samarbejde med de norske og svenske udlandskirker i Thailand rummer oplagte muligheder Fra forprojektet til et endeligt projekt er der et stykke vej, primært i at få tilvejebragt den fornødne finansiering. Dubai DSUK har arbejdet på en dansk præst til Dubai, som kan indgå i et samarbejde med Den Norske Sømandsklub i Dubai til betjening af danskere i Dubai, Qatar m.v. 10

11 Bangkok Den norske Sømandskirke er godt etableret i Thailands hovedstad. Blandt andet med en mobil vaffelbord, som DSUKs generalsekretær Margith Pedersen her besøger. 11

12 Hidtil har der været en rejsepræsteordning, men muligheden for at få en fast præst er til stede, idet samarbejdet med Den Norske Sømandsklub vil kunne finde sted i fælles faciliteter. Men DSUK har ikke lønmidlerne. Der er ikke uden videre grundlag for at nedlægge eksisterende kirker for at sende præst til Dubai. Men behovet er der; meldinger lyder på, at der fra i sommer vil være anslået 8000 danskere i området. Kina Efter udsendelse af dansk præst til Hong Kong og Kina i har det været ønsket at kunne følge indsatsen op, idet der fortsat er mange danskere bosiddende i Kina. I den mellemliggende periode har sømandspræst Hans Aage Koller Nielsen i Hong Kong igen været til rådighed; men der er tale om begrænsede muligheder for besøgsvirksomheden. En mulighed for kombination med præstestilling og én af assistentstillingerne i Hong Kong er nu til stede, således at ordningen kan etableres som en rejsepræsteordning med udgangspunkt i Hong Kong. I stillingen er ansat pastor Maria-Louize Helbo, Odense, som også tidligere har været assistent i Hong Kong. Hermed bliver der mulighed for at yde en kirkelig betjening i både Beijing og Shanghai igen, herunder konfirmandundervisning, gudstjenester, undervisning m.v. 12

13 Hong Kong Maria-Louize Helbo er vendt tilbage til Hong Kong, hvorfra hun som præst skal betjene danskerne i Kina. 13

14 Om regnskabsresultatet 2012 Årets indtægter blev i alt på kroner, hvilket er kroner (eller 2,6 %) mindre end budgetteret. Der var mindre forskydninger i mange indtægtskilder, men den manglende indtægt skyldes først fremmest landslotteriet, som havde en skuffende omsætning. De almindelige udgifter i Danmark ligger en smule under budgettet. Hertil kommer, at posten Regulering af hensatte feriepenge i 2012 optræder som en besparelse på kroner. Dette skyldes, at de mange udskiftninger af medarbejdere bevirker udbetaling af feriepenge, og der skal derfor være færre penge hensat. Til selve arbejdet ved kirkerne er der brugt kroner mere end budgetteret, primært til flere hjem- og udflytninger af medarbejdere end planlagt. Vi har i 2012 afholdt medarbejderkonventer, både i Argentina og i Spanien. Udgifterne hertil blev som planlagt dækket af henlagte midler til opgaven fra Ovenstående betyder, at vi efter vores normale opgørelsesmetode har et overskud på den almindelige drift i 2012 på kroner, mod et budgetteret overskud (sikkerhedsmargin) på kroner. Dertil kommer en ekstraordinær regnskabsmæssig udgift: DSUK har tidligere ydet et tilskud på kroner til Bruxelles i forbindelse med køb af nye bygninger. Beløbet har stået i regnskabet som et tilgodehavende, fordi vi forventede at kunne indsamle pengene gennem en særlig kampagne. Da dette ikke ser ud til at lykkes, skal beløbet nu udgiftsføres. Modsat har vi en gammel henlæggelse til byggeopgaver, som indtægtsføres: med kroner. Forskellen på disse to beløb, kroner, bliver regnskabsmæssigt en ekstra udgift i Derefter udviser regnskabet et underskud på kr. Men heldigvis har vi modtaget arveindtægter for kroner; så alt i alt stiger egenkapitalen i 2012 med kroner. 14

15 7.000 Udgifter 2012 i tusinde kr Løn, DK Øvrige, DK Afskrivning Sømandskirker Europa/ungdom Emig./besøg Indtægter 2012 i tusinde kr Finansloven Fonde, legater mv Private inkl lotteri Sogne inkl. kollekt 15

16 Hjemmearbejde Genbrug Ganske vist er der allerede masser af genbrugsbutikker. Mange organisationer, kirkelige, sociale eller sygdomsbekæmpende har i årtier været på genbrugsmarkedet. Men markedet for genbrug er langt fra udtømt. De seneste års finanskrise har ikke svækket mulighederne, og DSUKs bestyrelse har vedtaget, at det er et af flere indsatsområder i fundraising og hjemmearbejde. Silkeborg Genbrugsbutikken i Silkeborg har nu været i gang i to år. Butikken har vist sin berettigelse, og vi har forsøgt at bruge vores erfaringer herfra i forbindelse med åbningen af butik nummer to i Solrød Strand. Her blev en butik åbnet den 5. april 2013 efter et halvt års forudgående sonderinger og planlægning. Butikken i Silkeborg har været brugt som model for, hvordan vi kan gribe genbrug an andre steder i landet. Det gælder butikkens størrelse og indretning, varesortiment, antal medarbejdere på vagt m.v. Men der er også forskelle mellem de to butikker. Solrød Omkring genbrugsbutikkerne spiller det lokale og det globale tæt sammen. I Solrød Strand deles et overskud mellem DSUK og Menighedsplejen i Jersie og Solrød sogne. Det er en samarbejdsmodel, vi også vil være indstillet på at bruge andre steder i landet. Forudsætningen for at kunne drive en genbrugsbutik er en stabil gruppe frivillige gerne 25 eller flere. Vi har samtidig gjort den erfaring, at en butik på m2 er i underkanten af, hvad der kan lade sig gøre rent praktisk. I fremtiden må butikkerne gerne være på m2. Butikkerne skal ligge nogenlunde centralt, men samtidig er vi nødt til at se på huslejen. De skal kunne tjene sig ind og give overskud. 16

17 Glimt fra det hjemlige arbejde Øverst til venstre et indtryk fra et møde i DSUKs kreds i Kolding. Under det er Vibekke Pedersen i gang med at hænge tøj op i DSUK Genbrug i Solrød. Øverst til højre bliver der spillet bob på DSUKs stand på Danske Kirkedage i Aalborg. Nederst til venstre et indtryk fra årsmødet i DSUK i Fyens Stift

18 Menighedsråd Folkekirkens tørre tal siger kirker sogne menighedsråd. Gennem årene har noget over halvdelen (1.044) menighedsråd i et eller flere år valgt at støtte DSUK gennem et kontingent. For mange menighedsråd er det blevet en fast og naturlig post på budgettet det glæder vi os over. Der er dog også menighedsråd som, under henvisning til en stram økonomi, vælger DSUK fra igen. For indeværende år har 853 menighedsråd pr. 18. juni indbetalt kontingent til DSUK. Dermed vil vi i trods en stram økonomi i sognene og sognesammenlægninger - nå det hidtil højeste antal medlemmer nogensinde. Medvirkende til menighedsrådenes opbakning er også det frivillige arbejde man i stiftsbestyrelserne gør for at motivere menighedsrådene til fortsat medlemskab. Vi har ikke justeret satserne; det vigtigste for os lige nu er, at vi får flere medlemmer samtidig med, at vi gerne vil fastholde de medlemmer, vi har. Stiftsbestyrelserne Stiftsbestyrelserne har siden dannelsen af DSUK været et helt centralt element i hjemmearbejdet. Udover årsmøderne i stifterne er der flere steder også andre arrangementer, der året igennem er med til at sætte Danske Sømands- og Udlandskirker på dagsordenen. Navnlig i Aarhus og Fyens stifter er der år efter år holdt velbesøgte efterårsmøder skiftende steder i stifterne, så forskellige sogne ad den vej får mulighed for at stifte bekendtskab med DSUK. Lolland-Falster Stift har i flere omgange været engageret omkring en Argentina-aften. Viborg Stift har været primus motor, når det gælder rejser til kirkerne ude i verden. I Københavns og Helsingør stifter står man fortsat for de traditionelle

19 indsamlingsaktiviteter sommerens mini-café på Strøget og i november den årlige Verdensbasar. Landslodsedlen Trods et arbejde med at trimme Landslodsedlen og forenkle administrationen, kunne vi i 2012 konstatere fortsat tilbagegang både i salget og i overskuddet. Der skal gøres en kraftanstrengelse for at fastholde salget på det nuværende niveau. Tilbagegang er ikke nogen løsning, da mange af udgifterne er skåret helt ned til det absolut nødvendige. Vi håber ved nye former for belønning til de medvirkende sælgere og en øget frivillig indsats at det er muligt at få flere til at medvirke til salget, og dermed bibeholde Landslodsedlen - i hvert fald i den nærmeste årrække. Indtægten på kroner kan vi ikke undvære. Tak til frivillige Intet hjemmearbejde uden frivillige, heller ikke i DSUK. Uden frivillige til at sælge lodsedler, pakke kort, holde basar eller café, stå i genbrugsbutik eller sidde i en stiftsbestyrelse, ville det halte alvorligt. En beskrivelse af hjemmearbejdets status bør derfor slutte med en stor og varm tak til de mange frivillige, der bærer hjemmearbejdet.

20 Venskabsmenigheder I 2011 lancerede DSUK et projekt med venskabsmenigheder, hvor danske folkekirkemenigheder kan knytte forbindelse med én af de danske sømands- og udlandskirker. Interessen for projektet er stor, og der er løbende henvendelser om at få mere information. I januar besøgte NYT sammen med en delegation fra Taksigelseskirken i København Den Danske Kirke i Paris. Her blev venskabsforbindelsen formelt knyttet. I Hillerød har Frederiksborg Slotskirke etableret en venskabsforbindelse til Den Danske Sømandskirke i Singapore. I løbet af efteråret vil venskabsmenighedsudvalget arbejdere videre med projektet, så det kan blive udbredt endnu mere. To formænd Taksigelseskirken i København er venskabsmenighed med Den Danske Kirke i Paris. I januar holdt de to menigheder møde i byernes by. Her ses menighedsrådsformand Ingrid Gadager Jørgensen, København, og kirkerådsformand Søren Eskildsen, Paris. Den samlede oversigt over venskabsmenigheder ser p.t. således ud: Argentina Alle kirker Lolland-Falster Stift Argentina Tandil Horslunde Canada Grimsby DSUK i Aarhus Stift Canada Toronto Ågerup-Hvedstrup-Kirkerup Frankrig Paris Taksigelseskirken Grækenland Athen DSUK i Aarhus Stift Singapore Singapore Frederiksborg Slotskirke Spanien Algeciras DSUK i Aarhus Stift Sverige Gøteborg Frederikshavn Sydslesvig Husum Varnæs Tyskland Berlin Helligåndskirken, Aarhus, Helsinge, DSUK i Viborg Stift

21 Kirketal Statistik for vores kirker Sømands- og udlandskirker Gudstjenester Dåb Konfirmander Vielser/velsignelser Begravelser Skibsbesøg Sydslesvig Gudstjenester Dåb Konfirmander Vielser/velsignelser Begravelser DSUK i alt Gudstjenester Dåb Konfirmander Vielser/velsignelser Begravelser Skibsbesøg Tallene for 2012 er uden indberetninger fra de danske menigheder i Tandil og Tres Arroyos.

22 Kommunikation Bladet NYT NYT er DSUKs kommunikative flagskib. Med et samlet oplag på eksemplarer er bladet et af de største folkekirkelige magasiner. Det er fortsat bladets intention at beskrive kirkelivet ude og hjemme, så vores forskelligartede arbejde bliver synliggjort. Annoncesalget er dog kraftigt faldende. For at kompensere for dette, er det nu også muligt at købe annoncer på vores hjemmeside. Nyhedsbrev Hver måned udsender DSUK nu et elektronisk nyhedsbrev med historier fra ind- og udland. Nyhedsbrevet har 350 abonnenter, hvilket er stort, nyhedsbrevets korte levetid taget i betragtning. Hjemmesiden er godt besøgt. Siden lands- og repræsentantskabsmødet i 2012 og frem til den 18. juni i år har siden haft besøgende med sidevisninger. Tallet for unikke brugere er I gennemsnit bruger hver besøgende tre minutter og syv sekunder på hvert besøg. Det er ganske flotte tal, der vidner om behovet for en god hjemmeside. 79 procent af de besøgende er fra Danmark. DSUKs hjemmeside er baseret på den skabelon, som også folkekirken. dk bruger. Derfor er DSUK med i arbejdet omkring folkekirkens nye designpolitik, og resultaterne af dette arbejde vil kunne ses på hjemmesiden i løbet af efteråret. Flere af DSUKs kirker har nu valgt samme hjemmesideløsning som DSUK. Det gælder Paris, Bruxelles, Sydslesvig og i 2013 også Sydney, Hong Kong og London. Det er med til at skabe en større sammenhæng mellem DSUK og kirkerne ude i verden. 18

23 Mobil hjemmeside DSUK er ikke længere væk end nærmeste lomme eller hånd. Med vores mobile hjemmeside leverer vi nyheder direkte til smartphonen. Siden er nu blevet forsynet med kort, der er leveret af Google Maps. Det betyder, at man nemt og hurtigt kan finde frem til den nærmeste kirke uanset, hvor i verden man befinder sig. I løbet af efteråret vil mobilhjemmesiden få en ansigtsløftning, så den bliver endnu nemmere at bruge. Sociale medier DSUK er også med på de sociale medier. Vores facebookside har siden foråret haft en tilgang af likes på mere end 100 procent. Den 10. juli havde siden 750 likes, og målet er, at vi inden årets udgang har mere end likes. I juni opslog vi forsøgsvis stillingen som juniorassistent ved Den Danske Kirke i Berlin, Christianskirken, som annonce. Den blev set af facebookbrugere. DSUK er også på Twitter, der ikke er så udbredt som facebook. Det er tanken, at vi her vil være mere målrettede for at få nye følgere, som det hedder på Twitter-sprog. Andet 2013 har været et travlt udstillingsår for DSUK. I Kristi Himmelfartsferien deltog vi med en stand på Danske Kirkedage i Aalborg. Det var en rummelig og særdeles velbesøgt stand, der på glimrende vis gav et godt indtryk af vores arbejde. DSUK var også med på årsmødet i Landsforeningen af Menighedsråd. Det blev afholdt i dagene 31. maj til 2. juni i Nyborg. Her blev der rig mulighed for at tale med flere hundrede menighedsrådsmedlemmer og præster, og på den måde kommer vi længere ud i de danske sogne. DSUK deltog for første gang på Folkemødet, der fandt sted i dagene 13. til 16. juni i Allinge på Bornholm. Vi var med som en del af folkekirkens telt, og havde lov til selv at stå for et programpunkt. Det blev til en samtale mellem Klaus Bondam, der er direktør for Det Danske Kulturinstitut i Bruxelles og DSUKs redaktør, Bo Nygaard Larsen. Samtalen kan høres på Mødet var en succes for DSUK, og Klaus Bondam medvirkede i flere tv-interviews, og han gjorde en dyd ud af at rose det store arbejde, som vores kirker udfører hver dag. DSUKs evt. deltagelse fremover skal naturligvis evalueres, men erfaringen fra det første folkemøde var positiv og kalder på fortsættelse. 19

24 DSUKs bestyrelse Hans Skov Christensen, formand, direktør Johannes Jacobsen, næstformand, direktør Kirsten Termøhlen, kontorchef Peter Lynggaard Jacobsen, skoleleder, fra maj 2013, som afløser for Jørgen Kühl, rektor. Valgt af Dansk Kirke i Sydslesvig. Bertil Hohlmann, afdelingschef i Danmarks Rederiforening Peter Bisgaard Stentoft, sognepræst Rikke Aagaard Nielsen, sognepræst Gotfred Larsen, provst, udpeget af Landsforeningen af Menighedsråd Preben Kortnum Mogensen, præst, medarbejdervalgt Else Hviid, præst, medarbejdervalgt Peter Skov-Jakobsen, tilsynsførende biskop for Europaog Sømandskirker Marianne Christiansen, tilsynsførende biskop for Dansk Kirke i Sydslesvig Steen Skovsgaard, tilsynsførende biskop for oversøiske menigheder Anders Vestergaard, sognepræst Inge Kjær Andersen, konsulent Suppleanter Ole Stevns, skoleinspektør Anne-Sophie Christiansen, sognepræst 20

25 Udvalg Økonomiudvalg Hans Skov Christensen, formand Johannes Jacobsen Preben Kortnum Mogensen Margith Pedersen Tommy Liechti Ansættelsesudvalg Hans Skov Christensen, formand Rikke Aagaard Nielsen Mogens Lindhardt Jens Fage-Pedersen Pia Sundbøll Margith Pedersen DKS-udvalg Peter Bisgaard Stentoft, formand Peter Lynggaard Jacobsen Viggo Jacobsen A. O. Andersen Lorentz Korsgaard Lone Uldall Jørgensen Margith Pedersen Udviklings- og projektudvalg Hans Skov Christensen, Inge Kjær Andersen Bodil Toftdahl Erling Andersen Susanne Thilqvist Margith Pedersen Udvalget for Venskabsmenigheder Viggo Jacobsen Michael Bendix Otto Hemming Larsen Ronald Pedersen Bo Nygaard Larsen Ungdomsnetværk Anders Vestergaard, formand Netværket består af nuværende og tidligere ungdomsrådgivere og -ungmedarbejdere 21

26 Stiftsbestyrelser Fyens Stift Lene Crone Nielsen, formand Anna Thorup Jørgen Frederiksen Conny Frederiksen A.L. von Lindern Inge-Lise Mærsk-Møller Lilian Lotte Olsen Københavns Stift Birgitte Grøn, formand Frank B. Christensen Preben Miland Grønvald Karen-Lisbeth Rasmussen Susanne Jørgensen Birgitte Skov-Jakobsen Ketty Christensen Haderslev Stift Kirsten Vigen Clausen, formand Ulf Hedemann Sigrid Petersen Iver H. Ottosen Lone Marie Lundsgaard Ingrid Lind Jørgensen Borghild Larholm Lolland-Falster Stift Bente Asschenfeldt Vandrup, formand Tom Friis Søren Winther Nielsen Knud E. Nissen Erna Marcussen Nils Christensen Roland Jens Arthur Lollike Helsingør Stift Otto Bendixen, formand Inge Bondo Annemarie Lund Jørgen Ingberg Henriksen Kirsten Tølbøl Kramhøft Anders Vestergaard Arne Kristophersen Ribe Stift Jens Thue Buelund, formand Ib Ansgar Jensen Ellen Margrethe de Place Anne Mette Wind Gundesen Bodil Toftdahl 22

27 Roskilde Stift Anne-Sophie Olander Christiansen, formand Signe Rasmussen Jonna Strøyer Heefelt Jens Arendt Niels Søren Fahnøe Jørgensen Aarhus Stift Erik Berre Eriksen, formand Ronald Pedersen Karsten Tügel Verner Holsegård-Rasmussen Ruth Lerche Kirsten Dissing Overgaard Henning Nielsen Viborg Stift Henrik Forman, formand Poul Lilleør Jens Erik Hvas Marianne Fuglsang Thisgaard Hans Jørgen Jørgensen Hans Vestergaard Jensen Jens Lindinger Aalborg Stift Ole Stevns, formand Line Skovgaard Pedersen Lotte Sandøe Heftye Annalise Andersen Helle Rosendahl Andersen Jette Erbs Kurt Krone 23

28 Never get lost Er du ung og på farten? Så kig ind i en af vores 53 kirker verden over, få en snak med andre unge eller konkret hjælp i det fremmede. Vi er folkekirken i udlandet, og vi er der for dig. DSUK - never get lost. Naya Fage-Pedersen, tidligere ansat, DSUK Get Naya at video: Produktion DSUK 2012 Tryk Glumsø Bogtrykkeri Foto Martin Munch Danske Sømands- og Udlandskirker m.dsuk.dk/ung

Aktiviteter verden rundt døgnet rundt

Aktiviteter verden rundt døgnet rundt Aktiviteter verden rundt døgnet rundt Årsberetning 2011 Danske Sømandsog Udlandskirker Danske Sømandsog Udlandskirker Smallegade 47 2000 Frederiksberg Tlf. 7026 1828, Fax 7026 1824 E-mail: kontor@dsuk.dk

Læs mere

Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Årsberetning 2010

Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Årsberetning 2010 Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK Årsberetning 2010 Danske Sømandsog Udlandskirker Smallegade 47 2000 Frederiksberg Tlf. 7026 1828, Fax 7026 1824 E-mail: kontor@dsuk.dk www.dsuk.dk Girokonto: 500-3660

Læs mere

10 år. Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014. Årsberetning 2013

10 år. Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014. Årsberetning 2013 10 år Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014 Årsberetning 2013 1 Danske Sømandsog Udlandskirker Smallegade 47 2000 Frederiksberg Tlf. 7026 1828, Fax 7026 1824 E-mail: kontor@dsuk.dk www.dsuk.dk Girokonto:

Læs mere

Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Årsberetning 2009. folkekirken i udlandet www.dsuk.dk

Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK. Årsberetning 2009. folkekirken i udlandet www.dsuk.dk Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK Årsberetning 2009 folkekirken i udlandet www.dsuk.dk Danske Sømands- og Udlandskirker Smallegade 47, 2000 Frederiksberg tlf. 7026 1828, fax 7026 1824 e-mail: kontor@dsuk.dk

Læs mere

Supplerende information vedr. Danske Sømands- og Udlandskirker efter møde den 14. maj 2014

Supplerende information vedr. Danske Sømands- og Udlandskirker efter møde den 14. maj 2014 Kirkeudvalget 2013-14 KIU Alm.del Bilag 49 Offentligt Side 1 af 9 Til Folketingets Kirkeudvalg Supplerende information vedr. Danske Sømands- og Udlandskirker efter møde den 14. maj 2014 1. Fremtidig udvikling

Læs mere

Danske Sømandsog Udlandskirker. Handlingsplan 2012-2015. www.dsuk.dk

Danske Sømandsog Udlandskirker. Handlingsplan 2012-2015. www.dsuk.dk Danske Sømandsog Udlandskirker Handlingsplan 2012-2015 www.dsuk.dk [ Værdi 1 ] [ Vi er den danske evangelisklutherske folkekirke i udlandet ] at vi tilbyder rammer for gudstjeneste, menighedsliv og kirkelige

Læs mere

Foredragsholdere 2016

Foredragsholdere 2016 Foredragsholdere 2016 Navn: Emner: Område: Adresse: Mail: Jens Barfod, tidl. sømandspræst i Lissabon, præst i Schweiz og vikarierende sømandspræst I Rotterdam Bil Bregnevænget 4, 3050 Humlebæk jens.barfod@yahoo.dk

Læs mere

Årsberetning 2015 Danske Sømands- og Udlandskirker

Årsberetning 2015 Danske Sømands- og Udlandskirker Årsberetning 2015 Danske Sømands- og Udlandskirker 1 Danske Sømands og Udlandskirker Smallegade 47 2000 Frederiksberg Tlf.: 7026 1828 Mail: kontor@dsuk.dk www.dsuk.dk Generalsekretær Margith Pedersen Økonomichef

Læs mere

Debatmøde: DSUK og folkekirkens styringsforhold

Debatmøde: DSUK og folkekirkens styringsforhold Debatmøde: DSUK og folkekirkens styringsforhold Lørdag den 7. september 2013 i Sct. Hans Kirke, Odense DSUKs bestyrelse havde inviteret medlemmer af stiftsbestyrelser, repræsentanter for menighedsråd/kirkeråd

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Delegeretmøde maj 2017

Delegeretmøde maj 2017 Referat Delegeretmøde 19.-21. maj 2017 Deltagere: 390 delegerede, 166 ikke-delegerede årsmødedeltagere og Landsforeningens bestyrelse. 1. Mødets åbning Søren Abildgaard åbnede mødet. 2. Valg af dirigenter

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 19. september 2013

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 19. september 2013 Blad nr. 2888 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 19. september 2013 Dagsorden Beslutning 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt, dog at pkt. 7. udgår. 2. Meddelelser til orientering 2.1 Vikariat

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, den 3. december 2014 J.nr. 013 JSS/-- Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker. VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL

VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker. VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Side 1 af 13 VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker VEDTÆGTER for Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Danske Sømands- og Udlandskirker er etableret den 1. januar 2004 ved en sammenlægning

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Bestemmelser. om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL

Bestemmelser. om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Bestemmelser om strukturen for repræsentantskabet i Danske Sømands- og Udlandskirker PRÆAMBEL Følgende bestemmelser regulerer strukturen for Danske Sømands- og Udlandskirkers repræsentantskab samt valg

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Stiftsrådet Dagsorden og referat Dato: Den 21. oktober 2015 Kl.: 17:00 Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde Følgende deltog i mødet: Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Jens

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2016 Danske Sømands og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2016 Danske Sømands og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2016 Danske Sømands og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 1. juni 2016 lørdag den 27. august 2016 kl. 14.00 17.00 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

DSUK & fremtiden Debatoplæg

DSUK & fremtiden Debatoplæg 10 år Danske Sømandsog Udlandskirker 2004-2014 DSUK & fremtiden Debatoplæg Lands- og repræsentantskabsmødet 2014 I det forløbne år har bestyrelsen og Udviklingsog Projektudvalget arbejdet med DSUKs fremtid.

Læs mere

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam

Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam Kirkeudvalget 2008-09 KIU alm. del Bilag 75 Offentligt Program for Kirkeudvalgets studietur til Danske Sømands- og Udlandskirker i Bruxelles, London og Rotterdam 7. 9. september 2009. Folketingets Kirkeudvalgs

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl

Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl. 16.00 Dok.nr. 122596/17 Sted Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør Mødedeltagere Afbud Fraværende uden afbud Fra stiftsadministrationen

Læs mere

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do

kl. 20-21 Hans Jørgen Beck Michael Sevel Jan Olsen Claus Meulengrath og 26306081 20331485 26160973 kl. 21-22 Do Do Do Do Mandag Navne haltider kl. 08-09 Anders Tøstrup Rengøring 23318165 kl. 09-10 Lisbeth Bieber Jørn Malmstrøm Mogens Nielsen Hans Hallenberg 24651977 23489059 51949098 20418678 kl. 10-11 Gorm K. Jensen Jørgen

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, fredag den 5. februar 2016 kl. 15-17

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Gjern Skannerup Kirker

Gjern Skannerup Kirker Gjern Skannerup Kirker Dagsorden menighedsrådsmøde tirsdag den 4. april 2017 klokken 19 i Sognehuset Deltagere: Steen Andersen, Aage Olesen, Erling Lemming, Birgitte Garne, Hans Jørgen Seekjær, Niels Bach,

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen.

Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen. Peter Bangs Vej 1 DK-2000 Frederiksberg T: +45 33 11 44 88 interchurch@interchurch.dk www.interchurch.dk Frederiksberg, den 28. april 2016 J.nr. 013 BN/rhs Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, den 3. april 2014 J.nr. 013 JSS/--- Protokol fra konstituerende møde i Folkekirkens

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Godkendt med tilføjelsen af organistens ansøgninger

Godkendt med tilføjelsen af organistens ansøgninger Menighedsrådsmøde nr. 324, 18.02.2015 kl. 17.00 Indleder: Lise H. Sørensen Afbud: Sigfred Lauridsen, Kirsten D. Sejthen, Lise-Lotte Hovgaard, Steen Victor Christensen Dagsordens punkter Kort redegørelse

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation

Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation Møde i stiftsudvalget for medier og kommunikation Tid: Tirsdag den 8 december kl. 16.30 ca. 19.30 Sted: Konfirmandstuen, Sognegården, Sunds Afbud: Orla Villekjær Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden og

Læs mere

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Økonomi Ans Nr. Dok. nr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Tildelt beløb Bemærkninger 4 95929/11 Flemming Chr.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 1) Valg af dirigent Viggo Jonasen 2) Valg af stemmetællere Knud Aage Flohr Knudsen og Peter Nørdam 3) Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Den videre udvikling af DSUKs arbejde

Den videre udvikling af DSUKs arbejde Den videre udvikling af DSUKs arbejde Gruppearbejde ved landsmøde den 20. august 2014 Ca. 180 deltagere inddelt i 17 grupper Mål: Formulere 3 hovedpunkter for den videre udvikling af DSUKs arbejde Indhold:

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den 20. august 2014 kl. 13.00.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den 20. august 2014 kl. 13.00. Repræsentantskabsmøde Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den kl. 13.00. 1. Valg af dirigent 1.a Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet (Bilag udsendt ca. 20. juli) 1.b Valg af

Læs mere

Deltagerliste Hold Nr.

Deltagerliste Hold Nr. Deltagerliste Hold Nr. Navn Klub 1 Jette Møller - Johannes Christensen Høng 2 Finn R. Jensen - Ole Jensen Trolden / Næstelsø-Brandelev 3 Jørgen Bo Wind - Kanren Margrethe Sjølander 4 Nina Larsen - Jørgen

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 18. marts 2014 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 18. marts 2014 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til menighedsrådsmøde tirsdag den 18. marts 2014 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 18. marts 2014 Blad nr. 1 Fraværende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København

Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af menighedsråd i København Afholdt mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 i Skt. Andreas Kirkes kirkesal i Gothersgade 148, København K 1. Formand

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro

Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro 1. Valg af dirigent Jan Skov, Silkeborg PH blev valgt 2. Valg af referent Tina Kværnø, Næstved PH blev valgt 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Allan Jensen DK 126 16 153M 2 Allan Jensen DK 126 16 159M 3 Anny Frantzen DK 075 16 8601M 4 Arne Poulsen DK 084 16 501M 5 Arne Poulsen DK 084 16 502M 6 Bent Jørgensen DK 093 16 382M

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Frederiksberg, d. 4. september 2013 J.nr. 013 JSS/-- Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag d. 4. september

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Resultatliste 02-11-2014

Resultatliste 02-11-2014 Bane 1 6,875 KM 1 Rico Hejlskov Mogensen St. Binderup OK 44:10 06:25 2 Peter Villadsen AOK 1:00:27 16:17 08:47 3 Michael Fischer Aalborg OK 1:00:37 16:27 08:49 4 Jørgen Bruun Aalborg OK 1:03:15 19:05 09:12

Læs mere

Nr: Ejer: Ring Nr: 1 Lars Karlsson DK 12 16 224M 2 Jenny Damgaard DK 075 16 8598M 3 Helmut Lorentzen DK 140 16 364M 4 Erling Lyn Pedersen DK 170 16 2633M 5 Pauli & Gert DK 224 16 131M 6 Evald Nielsen DK

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Den Offentlige Gruppes gruppekonference. Valg af Gruppeformand. Valg af Forhandlingssekretærer. Gruppebestyrelsens medlemmer af HB

Den Offentlige Gruppes gruppekonference. Valg af Gruppeformand. Valg af Forhandlingssekretærer. Gruppebestyrelsens medlemmer af HB Valg af Gruppeformand Ellen Lykkegård Valg af Forhandlingssekretærer David Gibson Lone Hoffmann Hanne Gram Michael Haas Knud Jensen Gruppebestyrelsens medlemmer af HB John Hansen, 3F Mariager Fjord Lydia

Læs mere

Beretning for 2004/2005

Beretning for 2004/2005 14. september 2005 Til Tjekkiet Gruppen Beretning Beretning for 2004/2005 År 2004 var foreningens 3. år efter stiftelsen den 7. september 2002. Denne beretning omfatter perioden 2004/2005, da generalforsamlingen

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

VELKOMMEN TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE OG LEDELSESEVALUERING. Leder NN HR Hospitalsenheden Vest

VELKOMMEN TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE OG LEDELSESEVALUERING. Leder NN HR Hospitalsenheden Vest VELKOMMEN TIL TRIVSELSUNDERSØGELSE OG LEDELSESEVALUERING Leder NN Program for TULE dialog Program for dialogmøde Kort præsentation af TULE Målsætning for dialogen Hvilke temaer er særlige vigtige at arbejde

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere