Internettet som fundament for dynamisk integration af information, viden og funktionalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internettet som fundament for dynamisk integration af information, viden og funktionalitet"

Transkript

1 Internettet som fundament for dynamisk integration af information, viden og funktionalitet Workshop om byggeviden Tirsdag 11. januar 2005, SBi, Hørsholm Vidensleverandør og forfatter Henrik Hvid Jensen, (Datalog, HD-u) SOA Network Nyhedsbrev og ERFA-gruppe på (c) SOA Network, Overordnet budskab Internettet er meget mere end browseren Det er et allestedsnærværende netværk der forbinder alle computere i hele verden. (c) SOA Network,

2 Hvordan får vi dynamisk adgang til information, funktionalitet og viden? Hver organisation har deres egenudviklede repræsentation af Ustruktureret information og viden Mails, dokumenter Struktureret information og viden I proprietære databaser Funktionalitet I enkeltstående systemer Udviklet uden hensyntagen til samarbejde med andre systemer (c) SOA Network, I dag benyttes browseren ofte som integrationsform Understøttet af WWW standarderne Har lettet adgang til information og viden Både struktureret og ustruktureret Forøget selvbetjeningen Stiller funktionalitet til rådighed Menneskelig intuition bruges som integrator (c) SOA Network,

3 System til system-integration er dyrt En til en integration Kender ikke partnere i næste projekt Kender ikke behovet i næste projekt Et projekt kan ikke finansiere integrationen Web Service standarderne er designet til at håndtere funktionalitetsintegration (c) SOA Network, Funktionalitetsintegration håndteres af Web Services Mange til mange integration Genbrug af integrationslim Integration til fælles standard ikke enkelte systemer Grænsefladerne er i fokus Reducerer den menneskelige involvering i integrationen Funktionalitet kan genbruges i hele værdikæden Uafhængig af underliggende teknologi Overføre webbens løse kobling til applikationer Web Services er for applikationer, hvad browsere er for mennesker Ændrer internettet fra at levere primært indhold til primært funktionalitet Procesintegration Web Service standarder (c) SOA Network,

4 Hvordan deles al den viden der er i organisationerne? Kun forståelig ved menneskelig fortolkning Typisk via en browser Ligger gemt i virksomhedsspecifikke databaser XML beskriver syntaksen af dataene (og lidt af betydningen (f.eks. mathml)) Der mangler en løst koblet måde at beskrive viden på Viden skal kunne dynamisk integreres uden menneskelig involvering Uafhængig af underliggende teknologiske platform (c) SOA Network, MathML Standardiseret og maskinlæsbart måde at beskrive matematiske notationer og udtryk i XML (kun syntaks) (a + b) 2 <msup> <mfenced> <mi>a</mi> <mo>+</mo> <mi>b</mi> </mfenced> <mn>2</mn> </msup> Ved at indlejre matematik på en hjemmeside ved brug af MathML, kan internet-søgninger også inkluderer matematikken på siderne. En dag vil en bygningsforsker lave en Google-søgning for sider der indeholder en matematisk ligning, der er tilsvarende den han tror beskriver reduktionen af skaderne i forbindelse med udtørring af vægelementer gennem en reduktion af letklinkerbetonens frie svind. Et af resultaterne kunne være en astrofysikkers rapport hvor ligningen er løst. (c) SOA Network,

5 Industrivertikale vokabularer WMS Web Map Service -Using a WMS, you can provide your spatial information in the form of a map or series of maps that can be accessed in a useful way by others. In other words, your maps can be combined with other maps without having to have been produced at the same time by the same server or software. GML - the Geography Markup Language - open specification for representation of geographic (spatial and location) information. It defines XML encoding for the transport and storage of geographic information, including both the geometry and properties of geographic features. MathML Mathematical Markup Language beskriver matematiske notationer og udtryk i XML, CML Chemical Markup Language bruges til at repræsentere molekulær og kemisk information, XBRL Extensible Business Reporting Language beskriver finansiel og regnskabsmæssig information, UBL Universal Business Language er et bibliotek for XML-forretningsdokumenter (indkøbsordrer, fakturaer osv.). Intentionen er, at UBL skal være en international standard for elektronisk handel tilgængelig for alle, VoiceXML - Angive, hvorledes en samtale eller dialog mellem en service og en person kan foregå ved hjælp af stemmestyring, og hvorledes dette kobler sig til den eksisterende telefoni- og internet-infrastruktur, (c) SOA Network, Mål for Semantic Web Fokus på behandling af maskiner "The Semantic Web is an extension of the current web in which information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation." Tim Berners-Lee, Hendler and Lassila, The Semantic Web, Scientific American, 2001 Hvor Webben har gjort mennesker klogere vil Semantic Web gøre maskiner klogere. Den nuværende Web gemmer ting hvor Semantic Web gør agenter i stand til at gøre ting Data bestemt til maskinforbrug Forbundet så information let kan behandles og deles af computere globalt. Software applikationer forstår indholdet Mere effektiv søgning, automatisering, integration og genbrug på tværs af forskellige uafhængige applikationer. (c) SOA Network,

6 Udvalgte principper Alt identificerbart er på nettet Alle skal kunne sige alt om alle ting Forvent ikke global konsistent af data Tillad effektiv kombination af uafhængige data Gør de simple ting simpelt og de komplekse ting muligt Tilgængeligt for meningmand (c) SOA Network, Der er behov for En standardiseret betegnelse for alt En standardiseret måde at beskrive sin viden på En standardiseret måde at definere begreber og viden indenfor et vidensdomæne Uafhængig af underliggende platform Ikke kræve menneskelige intuition/fortolkning (c) SOA Network,

7 URI standardiseret betegnelse Kendes bedst fra http, ftp URL er en delmængde af URI Alle kan selv definere deres begreber Netværkstilgængelige ting Et dokument, et billede, en service (KRAK) Ikke Netværkstilgængelige ting Mennesker, firmaer, biler, landområder Abstrakte koncepter Være en dogme film, spille golf, afholde seminar Alt identificeret unikt Ved præcis hvad man snakker om Leverer kun en identifikation (c) SOA Network, URI Eksempler Steder kms.dk/øer#samsø kms.dk/byer#nakskov Personer cpr.dk/personer# Personlige ting henrikhvid.dk/bil#tv12345 Virksomheder cvr.dk/firma# Adresser bbr.dk/adresse# Begreber sbi.dk/fugt sbi.dk/byøkologi sbi.dk/skimmelsvampvækst biotik.dk/microorganismer Holdninger dannet.dk/holderaf#lidt dannet.dk/holderaf#meget Værdier Measure.org/meter Measure.org/temperature Industrispecifikke Bygnings-industriorganisationer Virksomhedsspecifikke Virksomhedens informationsafdeling (c) SOA Network,

8 Eksempel på ustruktureret viden Moulds growth on building materials Sammenfatning: Kristian Fog Nielsen har som en af de første i verden påvist skimmelsvampenes giftstoffer in-situ, dvs. i de byggematerialer, hvor de vokser. Hans ph.d.-afhandling 'Moulds growth on building materials' er udført på Statens Byggeforskningsinstitut og DTU, og blev ved ph.d. forsvaret i december 2001 bedømt som 'et imponerende stykke forskningsarbejde, som vil række langt ind i fremtidens forskning på skimmelsvampeområdet". Kristian Fog Nielsen er efterfølgende blevet ansat som assistant research professor ved BioCentrums mykologigruppe på DTU. Skimmelsvampevækst i bygninger er forbundet med skadelige sundhedspåvirkninger af bygningernes beboere. Imidlertid forekommer den faktiske vækst kun i fugtige og vandskadede materialer og det er et voksende problem i Danmark, der skyldes mindre robuste konstruktioner, utilstrækkelig vedligeholdelse and for lidt ventilation. Denne ph.d.-afhandlings formål er at bestemme om mycotoxiner produceres i fugtige og vandskadede bygninger og også at undersøge miljøforholds (luftfugtighed og temperatur) indflydelse på produktionen af svampevækst og sekundær metabolisme. (c) SOA Network, Struktureres i RDF Grundled Skimmelsvamp sbi.dk/skimmelsvamp Skimmelsvampvækst Sbi.dk/skimmelsvampvækst Skimmelsvampvækst Sbi.dk/skimmelsvampvækst Udsagnsled betyder Bibliotek.dk/betyder forekommer i dannet.dk/forekommer Er et voksende problem dannet.dk/problem#voksende Genstandsled Mould Europe.eu.int/mould fugtige materialer Dtu.dk/materialer#fugtig I Danmark Danmark.dk/danmark Kristian Fog Nielsen Ph.d afhandling Handler om skimmelsvampvækst cpr.dk/personer# Ku.dk/phd#afhandling Sbi.dk/skimmelsvampvækst Skimmelsvamp Er sundhedskadelig sbi.dk/skimmelsvamp bibliotek.dk/er Sund.ku.dk/sundhed#skadeli g (c) SOA Network,

9 Struktureret info. i DB offentliggøres på internettet via RDF Emne Værdi Egenskab (c) SOA Network, Behovet for ontologier Definerer begreber brugt indenfor et domæne Domæne er et specifikt vidensområde Indeholder viden om et domæne Koncepter og deres relationer Muliggør deling af viden mellem domæner Bruges af mennesker, databaser og applikationer, der skal dele domæne information Maskinlæsbart og maskinforståeligt (c) SOA Network,

10 Sammenhæng udtrykkes i Ontologier NaturligtForekommendeVandKilder Vandløb Egenskab: forbundetmed : NaturligtForekommendeVandKilder ( Symmetrisk) Egenskab: OmrådeMedVand fårtilløbfra: Flod ( OmvendtFunktionel) Å Flod Biflod Sø Ocean Hav Bæk Egenskab: løberudi: OmrådeMedVand (Funktionel) Egenskab: indeholdti: OmrådeMedVand (Transitiv) (Omvendt) (c) SOA Network, Udlede slutninger <Flod rdf:id= Gudenå <løberudi rdf:resource= <forbundetmed rdf:resource= kms.dk/sø#julsø /> </Flod> Kattegat har tilløb fra Gudenåen hartilløbfra er det omvendte at løberudi Julsø er forbundet med Gudenåen Forbundet med er symmetrisk Kattegat er et Område med vand Range af løberudi er OmrådeMedVand Julsø er en naturligt forekommende vandkilde Range af forbundetmed er NaturligtForekommendeVandkilde (c) SOA Network,

11 OWL bruges som vidensbank Hov! her er noget jeg ikke forstår, lad os se om OWL Ontologien kan hjælpe? Hvad kan udledes af disse informationer? OWL (vidensbank) Input Data Applikation Output Data (c) SOA Network, OWL gør viden genbrugelig Angiver relationer mellem data Bruges til at dele information indenfor et domæne Computer-brugbare definitioner af koncepter Når man fortæller en computer noget i OWL kan den give nye informationer, baseret alene på OWL standarden En mængde af OWL sætninger tillader selv at konkludere andre OWL sætninger OWL indeholder den basale infrastruktur, som tillader maskiner at drage de samme slags simple slutninger, som mennesker gør. (c) SOA Network,

12 Scenarier I et løst koblet internet designet til at blive forbrugt af mennesker og maskiner i fællesskab (c) SOA Network, Peter og Nina finder ønskegrunden Peter og Nina er på deres søndagstur i Nordsjælland kommet forbi et hus, der er til salg. De stiger ud af bilen og Peter henter via sin mobiltelefon et kort frem over grunden. Han checker de historiske kort, for at sikre sig at der ikke har ligget en sø før. Han trykker på en knap og får tinglysningerne frem. Jeg kan se, at der er tinglyst garanteret adgang til stranden via den sti derhenne siger han til Nina og får den samtidig fremhævet på kortet. Han klikker på den høj, der er afbildet på den vestlige nabogrund og får afbildet hvordan højen kaster skygger på grunden, på de forskellige tidspunkter af året. Det er vist kun i december og januar at den høj vil skygge på terrassen om aftenen, så det ser også fint ud. Nina smiler for sig selv: Endelig ser det ud til, at de har fundet et hus, som kan klare alle Peters prøver, nu mangler jeg kun at høre om trafiktætheden i myldretiden (c) SOA Network,

13 Frokost på Cafe Jorden Rundt De sætter sig ind i bilen igen, Peter klapper kærligt Ninas mave, der snart ikke mere kan skjules af den løsthængende bluse. Lad os finde ud af hvem naboerne er siger han og indtaster opgaven via sin mobiltelefon. Lad os kører hen på Cafe Jorden Rundt og få udskrevet salgsopstillingen, så kan vi kigge i den, mens vi spiser frokost foreslår Nina. Hun bestiller udskriften, mens Peter starter bilen. Henne på Cafe Jorden rundt går Peter op til disken og bestiller friskpresset juice til Nina, en Classic til sig selv samt to kalkunpandekager. Da han betaler med sit chip-dankort, beder han samtidig om at få udskrevet den dannede salgsopstilling på cafeens offentlige printer. Mens han venter på, at udskriften er færdig, overvejer han, hvor meget de mon vil komme her, efter den lille er født. Både han og Nina er enige om, at de ikke vil opgive deres cafeliv, bare fordi de får et barn. Han mener, at hvis man bare planlægger det ordentligt, kan det ikke være så stort et problem, som nogle af deres venner fortæller. Han checker cafeens tilgængelighed med barnevogn og smiler det er den service, han i øjeblikket bruger oftest, når han er på en cafe. Han går ned til Nina med mad, drikke og udskrift. (c) SOA Network, Hyggelig snak over frokosten Da han kommer tilbage er Nina i fuld gang med at læse om naboerne. Prøv at se her, naboerne til højre som hedder Hansen, kender også Sofie og Ingolf. Du ved Sofie er min tantes niece Jeg tror ikke at jeg kan huske hende svarer Peter. Nå! Vent lige så prøver jeg at se, om agenten kan finde et billede af hende Nina læser videre om naboerne Ham til venstre hedder Thomas Krogh. Han sejler og arbejder inden i København hos NB Finans. De har to børn Anne Sofie på 4 år og Frederik på 7 år. Jeg tror at Thomas Krogh er fodboldtræner for deres drengs fodboldhold. Jeg vil håbe, du bliver ligeså engageret i vores børns fritid. De fortsætter samtalen under frokosten og beslutter sig for at tage hjem bagefter (c) SOA Network,

14 Hjemme igen Da de kommer hjem til andelslejligheden på Østerbro, ligger der en pakke på dørtrinnet. Det er nok en ny farvepatron, jeg har brugt printeren temmelig meget på det sidste siger Nina. Inde i lejligheden siger Peter: Jeg checker lige om der er blevet fundet en dato til herregolfturen og beder sin personlige agent om at give ham det nuværende resultat. De fjolser til Thomas og Mads har endnu ikke givet agenten adgang til deres kalender. Han fortsætter, Men det ser ud som om, at det bliver den 27. på Barsebäck. Jeg bekræfter, så vores kalender bliver opdateret (c) SOA Network, I morgentrafikken Næste morgen sidder Peter i morgentrafikken på vej til arbejdet hos Pharma A/S, han beder sin personlige agent om at læse sine aftaler for dagen op; Via bilens højtaler får han at vide at Kl. 9:00 til 10:00 er der møde med Jens Andersen og Peter Frandsen, emnet handler om fusionen med Futuremedicine Inc, med den nuværende trafiktæthed forventes ankomsttidspunkt til Pharma A/S at være 8:40, kl. 12:00 er der frokost med Pia Müeller på Cafe Sommersko, forventet afgang kl. 11:25, der er vejarbejde på Ring 3, de resterende aftaler forsætter med at blive læst op. Derefter informerer agenten om, at den har registreret en relevant webcast med titlen: From pharmacogenetics to personalized medicine: a vital need for educating health professionals and the community. Peter beder om at få den afspillet. Mens han lytter opløses trafikken og han er på arbejde i god tid til mødet. (c) SOA Network,

15 Tak for i dag! Yderligere information via nyhedsbrev eller ERFA-gruppe (c) SOA Network,

Semantic Web teknologier. RDF Resource Description Framework. Henrik Hvid Jensen

Semantic Web teknologier. RDF Resource Description Framework. Henrik Hvid Jensen Semantic Web teknologier RDF Resource Description Framework Whitepaper af Henrik Hvid Jensen Vidensleverandør og forfatter SOA Network Henrikhvid@soanetwork.dk November 2004 URI giver mulighed for at vi

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00

OIOREST. Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 OIOREST Diskussionsoplæg til workshop vedrørende anvendelse af REST-baserede webservices i Det Digitale Danmark. Version 1.00 IT- & Telestyrelsen marts 2008 1. Indhold > 1. Indhold 5 2. Figurfortegnelse

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere

Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats

Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats Optimering af informationssøgning på mobiltelefoner ved brug af Microformats Johannes Rasmussen Kongens Lyngby 2009 Bachelorprojekt Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling

Læs mere

Redesign af websitet

Redesign af websitet Redesign af websitet - med fokus på organisationssystemet og navigationssystemet Titel: Redesign af websitet videnomturisme.dk med fokus på organisationssystemet og navigationssystemet Af: Ditte Hertzum

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er produktrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Undertitel Anvendelse af ontologier og metadata til klassificering af information anvendt i byggeprojekter.

Undertitel Anvendelse af ontologier og metadata til klassificering af information anvendt i byggeprojekter. Aalborg Universitet Instituttet for Bygningsteknik Sohngaardsholmsvej 57 9000 Aalborg Tlf. 9635 8080 Direkte: 9635 8576 mc@bt.aau.dk Ref.: Tage Dræbye, Jesper Kirkeskov, Mads Carlsen Dato: 04.01.2005 Projektbeskrivelse,

Læs mere

DIGITALE STORBYREJSENDE

DIGITALE STORBYREJSENDE DIGITALE STORBYREJSENDE De storbyrejsendes platforme Delanalyse 2 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Martin Sønderlev Christensen, PhD, Partner Socialsquare Januar 2014 DIGITALE STORBYREJSENDE

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist

Vejleder: DTU - Finn Gustafsson, Videnskabelig assistent IBM Frits Holm, Advisory IT-Specialist Universitet: Danmark Tekniske Universitet (DTU) Uddannelse: IT / Økonomi diplom Ingeniør Emne: Automatisering af Nessus Scan og Antivirus Afleveringsfrist: Fredag den 03-06-2011 Vejleder: DTU - Finn Gustafsson,

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Sociale medier og biblioteker

Sociale medier og biblioteker Et bud på bibliotekernes brug af de sociale medier og netværkskultur i dag og i fremtiden. Abstrakt I opgaven bliver de sociale medier diskuteret sammen med netværks, videns og informationssamfundet, set

Læs mere

En Prisorienteret Rejseplan - A Price-oriented Travel Planner

En Prisorienteret Rejseplan - A Price-oriented Travel Planner 2014 En Prisorienteret Rejseplan - A Price-oriented Travel Planner Roskilde Universitet, RUC 1. Semesterprojekt Humanistisk-Teknologisk basisstudium Hus 6.2 Gruppe 10: Rasmus Theil Hansen Kristoffer Schjønnemann

Læs mere

Brugervenlighed med Facebooks privatlivsindstillinger i fokus

Brugervenlighed med Facebooks privatlivsindstillinger i fokus Brugervenlighed med Facebooks privatlivsindstillinger i fokus 1. Semester Hus 06.2 Hum Tek Vejleder: Niels Christian Juul Studerende: Amalie Piil Tarding Kristoffer Carl Schou Lucas Mathias Haasum Martin

Læs mere

Telefoni over Internettet

Telefoni over Internettet Telefoni over Internettet - En introduktion til tekniske og juridiske problemstillinger Mads Danquah mads@danquah.dk Vejleder: Camilla Bonde, Cand.jur. milla@mail.tele.dk 17. december 2004 IP IT-Universitet

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder.

IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE. Hasim Coskun. Eksamensprojekt, Diplom IT. Danmarks Tekniske Universitet. Vejleder. IMM-B.Eng-2010-36 NYHEDSSØGEMASKINE Hasim Coskun Eksamensprojekt, Diplom IT Danmarks Tekniske Universitet 2010 Vejleder Finn Gustafsson Abstrakt Implementerer en parser prototype i PHP til en nyhedssøgemaskine.

Læs mere

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur - En gennemgang i teori og praksis Af Jens Keld Trinskjær Lars Hansen IT-Universitetet EBUSS Enterprise Arkitektur F2007 Vejleder: John Gøtze Side

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

1 2 Abstract This study examines which affect Google s algorithms has on its users, society and the world, and which kind of political character Google has. We find it interesting that Google has that

Læs mere

Universitetsbibliotekerne og Sociale Teknologier

Universitetsbibliotekerne og Sociale Teknologier Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice KUBIS KUBIS Videncenter for Videnskabelig Kommunikation 4. juni 2009 Sagsnr. 2008-006349 Universitetsbibliotekerne og Sociale Teknologier Videncenter

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Skal vi chatte? sådan kommer du i gang

Skal vi chatte? sådan kommer du i gang Skal vi chatte? sådan kommer du i gang Indhold Skal vi chatte?...5 Den gode historie...6 Hvordan kommer jeg på nettet?...8 Sådan bladrer du på nettet...10 Hvordan finder jeg rundt?...13 Tips til søgning

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System

Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System Synkron Via CMS er en ny generation Content Management System De sidste par år er internettet gået fra at være endnu en marketingaktivitet for de fleste organisationer til at blive et strategisk og forretningskritisk

Læs mere