Internettet som fundament for dynamisk integration af information, viden og funktionalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internettet som fundament for dynamisk integration af information, viden og funktionalitet"

Transkript

1 Internettet som fundament for dynamisk integration af information, viden og funktionalitet Workshop om byggeviden Tirsdag 11. januar 2005, SBi, Hørsholm Vidensleverandør og forfatter Henrik Hvid Jensen, (Datalog, HD-u) SOA Network Nyhedsbrev og ERFA-gruppe på (c) SOA Network, Overordnet budskab Internettet er meget mere end browseren Det er et allestedsnærværende netværk der forbinder alle computere i hele verden. (c) SOA Network,

2 Hvordan får vi dynamisk adgang til information, funktionalitet og viden? Hver organisation har deres egenudviklede repræsentation af Ustruktureret information og viden Mails, dokumenter Struktureret information og viden I proprietære databaser Funktionalitet I enkeltstående systemer Udviklet uden hensyntagen til samarbejde med andre systemer (c) SOA Network, I dag benyttes browseren ofte som integrationsform Understøttet af WWW standarderne Har lettet adgang til information og viden Både struktureret og ustruktureret Forøget selvbetjeningen Stiller funktionalitet til rådighed Menneskelig intuition bruges som integrator (c) SOA Network,

3 System til system-integration er dyrt En til en integration Kender ikke partnere i næste projekt Kender ikke behovet i næste projekt Et projekt kan ikke finansiere integrationen Web Service standarderne er designet til at håndtere funktionalitetsintegration (c) SOA Network, Funktionalitetsintegration håndteres af Web Services Mange til mange integration Genbrug af integrationslim Integration til fælles standard ikke enkelte systemer Grænsefladerne er i fokus Reducerer den menneskelige involvering i integrationen Funktionalitet kan genbruges i hele værdikæden Uafhængig af underliggende teknologi Overføre webbens løse kobling til applikationer Web Services er for applikationer, hvad browsere er for mennesker Ændrer internettet fra at levere primært indhold til primært funktionalitet Procesintegration Web Service standarder (c) SOA Network,

4 Hvordan deles al den viden der er i organisationerne? Kun forståelig ved menneskelig fortolkning Typisk via en browser Ligger gemt i virksomhedsspecifikke databaser XML beskriver syntaksen af dataene (og lidt af betydningen (f.eks. mathml)) Der mangler en løst koblet måde at beskrive viden på Viden skal kunne dynamisk integreres uden menneskelig involvering Uafhængig af underliggende teknologiske platform (c) SOA Network, MathML Standardiseret og maskinlæsbart måde at beskrive matematiske notationer og udtryk i XML (kun syntaks) (a + b) 2 <msup> <mfenced> <mi>a</mi> <mo>+</mo> <mi>b</mi> </mfenced> <mn>2</mn> </msup> Ved at indlejre matematik på en hjemmeside ved brug af MathML, kan internet-søgninger også inkluderer matematikken på siderne. En dag vil en bygningsforsker lave en Google-søgning for sider der indeholder en matematisk ligning, der er tilsvarende den han tror beskriver reduktionen af skaderne i forbindelse med udtørring af vægelementer gennem en reduktion af letklinkerbetonens frie svind. Et af resultaterne kunne være en astrofysikkers rapport hvor ligningen er løst. (c) SOA Network,

5 Industrivertikale vokabularer WMS Web Map Service -Using a WMS, you can provide your spatial information in the form of a map or series of maps that can be accessed in a useful way by others. In other words, your maps can be combined with other maps without having to have been produced at the same time by the same server or software. GML - the Geography Markup Language - open specification for representation of geographic (spatial and location) information. It defines XML encoding for the transport and storage of geographic information, including both the geometry and properties of geographic features. MathML Mathematical Markup Language beskriver matematiske notationer og udtryk i XML, CML Chemical Markup Language bruges til at repræsentere molekulær og kemisk information, XBRL Extensible Business Reporting Language beskriver finansiel og regnskabsmæssig information, UBL Universal Business Language er et bibliotek for XML-forretningsdokumenter (indkøbsordrer, fakturaer osv.). Intentionen er, at UBL skal være en international standard for elektronisk handel tilgængelig for alle, VoiceXML - Angive, hvorledes en samtale eller dialog mellem en service og en person kan foregå ved hjælp af stemmestyring, og hvorledes dette kobler sig til den eksisterende telefoni- og internet-infrastruktur, (c) SOA Network, Mål for Semantic Web Fokus på behandling af maskiner "The Semantic Web is an extension of the current web in which information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation." Tim Berners-Lee, Hendler and Lassila, The Semantic Web, Scientific American, 2001 Hvor Webben har gjort mennesker klogere vil Semantic Web gøre maskiner klogere. Den nuværende Web gemmer ting hvor Semantic Web gør agenter i stand til at gøre ting Data bestemt til maskinforbrug Forbundet så information let kan behandles og deles af computere globalt. Software applikationer forstår indholdet Mere effektiv søgning, automatisering, integration og genbrug på tværs af forskellige uafhængige applikationer. (c) SOA Network,

6 Udvalgte principper Alt identificerbart er på nettet Alle skal kunne sige alt om alle ting Forvent ikke global konsistent af data Tillad effektiv kombination af uafhængige data Gør de simple ting simpelt og de komplekse ting muligt Tilgængeligt for meningmand (c) SOA Network, Der er behov for En standardiseret betegnelse for alt En standardiseret måde at beskrive sin viden på En standardiseret måde at definere begreber og viden indenfor et vidensdomæne Uafhængig af underliggende platform Ikke kræve menneskelige intuition/fortolkning (c) SOA Network,

7 URI standardiseret betegnelse Kendes bedst fra http, ftp URL er en delmængde af URI Alle kan selv definere deres begreber Netværkstilgængelige ting Et dokument, et billede, en service (KRAK) Ikke Netværkstilgængelige ting Mennesker, firmaer, biler, landområder Abstrakte koncepter Være en dogme film, spille golf, afholde seminar Alt identificeret unikt Ved præcis hvad man snakker om Leverer kun en identifikation (c) SOA Network, URI Eksempler Steder kms.dk/øer#samsø kms.dk/byer#nakskov Personer cpr.dk/personer# Personlige ting henrikhvid.dk/bil#tv12345 Virksomheder cvr.dk/firma# Adresser bbr.dk/adresse# Begreber sbi.dk/fugt sbi.dk/byøkologi sbi.dk/skimmelsvampvækst biotik.dk/microorganismer Holdninger dannet.dk/holderaf#lidt dannet.dk/holderaf#meget Værdier Measure.org/meter Measure.org/temperature Industrispecifikke Bygnings-industriorganisationer Virksomhedsspecifikke Virksomhedens informationsafdeling (c) SOA Network,

8 Eksempel på ustruktureret viden Moulds growth on building materials Sammenfatning: Kristian Fog Nielsen har som en af de første i verden påvist skimmelsvampenes giftstoffer in-situ, dvs. i de byggematerialer, hvor de vokser. Hans ph.d.-afhandling 'Moulds growth on building materials' er udført på Statens Byggeforskningsinstitut og DTU, og blev ved ph.d. forsvaret i december 2001 bedømt som 'et imponerende stykke forskningsarbejde, som vil række langt ind i fremtidens forskning på skimmelsvampeområdet". Kristian Fog Nielsen er efterfølgende blevet ansat som assistant research professor ved BioCentrums mykologigruppe på DTU. Skimmelsvampevækst i bygninger er forbundet med skadelige sundhedspåvirkninger af bygningernes beboere. Imidlertid forekommer den faktiske vækst kun i fugtige og vandskadede materialer og det er et voksende problem i Danmark, der skyldes mindre robuste konstruktioner, utilstrækkelig vedligeholdelse and for lidt ventilation. Denne ph.d.-afhandlings formål er at bestemme om mycotoxiner produceres i fugtige og vandskadede bygninger og også at undersøge miljøforholds (luftfugtighed og temperatur) indflydelse på produktionen af svampevækst og sekundær metabolisme. (c) SOA Network, Struktureres i RDF Grundled Skimmelsvamp sbi.dk/skimmelsvamp Skimmelsvampvækst Sbi.dk/skimmelsvampvækst Skimmelsvampvækst Sbi.dk/skimmelsvampvækst Udsagnsled betyder Bibliotek.dk/betyder forekommer i dannet.dk/forekommer Er et voksende problem dannet.dk/problem#voksende Genstandsled Mould Europe.eu.int/mould fugtige materialer Dtu.dk/materialer#fugtig I Danmark Danmark.dk/danmark Kristian Fog Nielsen Ph.d afhandling Handler om skimmelsvampvækst cpr.dk/personer# Ku.dk/phd#afhandling Sbi.dk/skimmelsvampvækst Skimmelsvamp Er sundhedskadelig sbi.dk/skimmelsvamp bibliotek.dk/er Sund.ku.dk/sundhed#skadeli g (c) SOA Network,

9 Struktureret info. i DB offentliggøres på internettet via RDF Emne Værdi Egenskab (c) SOA Network, Behovet for ontologier Definerer begreber brugt indenfor et domæne Domæne er et specifikt vidensområde Indeholder viden om et domæne Koncepter og deres relationer Muliggør deling af viden mellem domæner Bruges af mennesker, databaser og applikationer, der skal dele domæne information Maskinlæsbart og maskinforståeligt (c) SOA Network,

10 Sammenhæng udtrykkes i Ontologier NaturligtForekommendeVandKilder Vandløb Egenskab: forbundetmed : NaturligtForekommendeVandKilder ( Symmetrisk) Egenskab: OmrådeMedVand fårtilløbfra: Flod ( OmvendtFunktionel) Å Flod Biflod Sø Ocean Hav Bæk Egenskab: løberudi: OmrådeMedVand (Funktionel) Egenskab: indeholdti: OmrådeMedVand (Transitiv) (Omvendt) (c) SOA Network, Udlede slutninger <Flod rdf:id= Gudenå <løberudi rdf:resource= <forbundetmed rdf:resource= kms.dk/sø#julsø /> </Flod> Kattegat har tilløb fra Gudenåen hartilløbfra er det omvendte at løberudi Julsø er forbundet med Gudenåen Forbundet med er symmetrisk Kattegat er et Område med vand Range af løberudi er OmrådeMedVand Julsø er en naturligt forekommende vandkilde Range af forbundetmed er NaturligtForekommendeVandkilde (c) SOA Network,

11 OWL bruges som vidensbank Hov! her er noget jeg ikke forstår, lad os se om OWL Ontologien kan hjælpe? Hvad kan udledes af disse informationer? OWL (vidensbank) Input Data Applikation Output Data (c) SOA Network, OWL gør viden genbrugelig Angiver relationer mellem data Bruges til at dele information indenfor et domæne Computer-brugbare definitioner af koncepter Når man fortæller en computer noget i OWL kan den give nye informationer, baseret alene på OWL standarden En mængde af OWL sætninger tillader selv at konkludere andre OWL sætninger OWL indeholder den basale infrastruktur, som tillader maskiner at drage de samme slags simple slutninger, som mennesker gør. (c) SOA Network,

12 Scenarier I et løst koblet internet designet til at blive forbrugt af mennesker og maskiner i fællesskab (c) SOA Network, Peter og Nina finder ønskegrunden Peter og Nina er på deres søndagstur i Nordsjælland kommet forbi et hus, der er til salg. De stiger ud af bilen og Peter henter via sin mobiltelefon et kort frem over grunden. Han checker de historiske kort, for at sikre sig at der ikke har ligget en sø før. Han trykker på en knap og får tinglysningerne frem. Jeg kan se, at der er tinglyst garanteret adgang til stranden via den sti derhenne siger han til Nina og får den samtidig fremhævet på kortet. Han klikker på den høj, der er afbildet på den vestlige nabogrund og får afbildet hvordan højen kaster skygger på grunden, på de forskellige tidspunkter af året. Det er vist kun i december og januar at den høj vil skygge på terrassen om aftenen, så det ser også fint ud. Nina smiler for sig selv: Endelig ser det ud til, at de har fundet et hus, som kan klare alle Peters prøver, nu mangler jeg kun at høre om trafiktætheden i myldretiden (c) SOA Network,

13 Frokost på Cafe Jorden Rundt De sætter sig ind i bilen igen, Peter klapper kærligt Ninas mave, der snart ikke mere kan skjules af den løsthængende bluse. Lad os finde ud af hvem naboerne er siger han og indtaster opgaven via sin mobiltelefon. Lad os kører hen på Cafe Jorden Rundt og få udskrevet salgsopstillingen, så kan vi kigge i den, mens vi spiser frokost foreslår Nina. Hun bestiller udskriften, mens Peter starter bilen. Henne på Cafe Jorden rundt går Peter op til disken og bestiller friskpresset juice til Nina, en Classic til sig selv samt to kalkunpandekager. Da han betaler med sit chip-dankort, beder han samtidig om at få udskrevet den dannede salgsopstilling på cafeens offentlige printer. Mens han venter på, at udskriften er færdig, overvejer han, hvor meget de mon vil komme her, efter den lille er født. Både han og Nina er enige om, at de ikke vil opgive deres cafeliv, bare fordi de får et barn. Han mener, at hvis man bare planlægger det ordentligt, kan det ikke være så stort et problem, som nogle af deres venner fortæller. Han checker cafeens tilgængelighed med barnevogn og smiler det er den service, han i øjeblikket bruger oftest, når han er på en cafe. Han går ned til Nina med mad, drikke og udskrift. (c) SOA Network, Hyggelig snak over frokosten Da han kommer tilbage er Nina i fuld gang med at læse om naboerne. Prøv at se her, naboerne til højre som hedder Hansen, kender også Sofie og Ingolf. Du ved Sofie er min tantes niece Jeg tror ikke at jeg kan huske hende svarer Peter. Nå! Vent lige så prøver jeg at se, om agenten kan finde et billede af hende Nina læser videre om naboerne Ham til venstre hedder Thomas Krogh. Han sejler og arbejder inden i København hos NB Finans. De har to børn Anne Sofie på 4 år og Frederik på 7 år. Jeg tror at Thomas Krogh er fodboldtræner for deres drengs fodboldhold. Jeg vil håbe, du bliver ligeså engageret i vores børns fritid. De fortsætter samtalen under frokosten og beslutter sig for at tage hjem bagefter (c) SOA Network,

14 Hjemme igen Da de kommer hjem til andelslejligheden på Østerbro, ligger der en pakke på dørtrinnet. Det er nok en ny farvepatron, jeg har brugt printeren temmelig meget på det sidste siger Nina. Inde i lejligheden siger Peter: Jeg checker lige om der er blevet fundet en dato til herregolfturen og beder sin personlige agent om at give ham det nuværende resultat. De fjolser til Thomas og Mads har endnu ikke givet agenten adgang til deres kalender. Han fortsætter, Men det ser ud som om, at det bliver den 27. på Barsebäck. Jeg bekræfter, så vores kalender bliver opdateret (c) SOA Network, I morgentrafikken Næste morgen sidder Peter i morgentrafikken på vej til arbejdet hos Pharma A/S, han beder sin personlige agent om at læse sine aftaler for dagen op; Via bilens højtaler får han at vide at Kl. 9:00 til 10:00 er der møde med Jens Andersen og Peter Frandsen, emnet handler om fusionen med Futuremedicine Inc, med den nuværende trafiktæthed forventes ankomsttidspunkt til Pharma A/S at være 8:40, kl. 12:00 er der frokost med Pia Müeller på Cafe Sommersko, forventet afgang kl. 11:25, der er vejarbejde på Ring 3, de resterende aftaler forsætter med at blive læst op. Derefter informerer agenten om, at den har registreret en relevant webcast med titlen: From pharmacogenetics to personalized medicine: a vital need for educating health professionals and the community. Peter beder om at få den afspillet. Mens han lytter opløses trafikken og han er på arbejde i god tid til mødet. (c) SOA Network,

15 Tak for i dag! Yderligere information via nyhedsbrev eller ERFA-gruppe (c) SOA Network,

(c) SOA Network,

(c) SOA Network, (c) SOA Network, 2004 1 Vent med at aflevere opgaverne til slutningen af forelæsningen, de skal bruges under min præsentation Opgaven til næste gang Husk at bestille Arkitektur for digital forvaltning

Læs mere

Semantisk interoperabilitet

Semantisk interoperabilitet Semantisk interoperabilitet Datalog Foreningen, København 6. september 2005 Forfatter, seniorkonsulent og Ekstern Lektor, Henrik Hvid Jensen C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y Overordnet

Læs mere

Semantic Web teknologier. RDF Resource Description Framework. Henrik Hvid Jensen

Semantic Web teknologier. RDF Resource Description Framework. Henrik Hvid Jensen Semantic Web teknologier RDF Resource Description Framework Whitepaper af Henrik Hvid Jensen Vidensleverandør og forfatter SOA Network Henrikhvid@soanetwork.dk November 2004 URI giver mulighed for at vi

Læs mere

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen

Web services i brug. Anvendelse uden for biblioteksverdenen Web services i brug Anvendelse uden for biblioteksverdenen Agenda Visionen bag webservices Tre cases Et kig fremad Nordija Etableret i marts 1998 Udviklingsprojekter Forretningskritiske applikationer Komponenter

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Semantic Web teknologier. OWL - Ontology Web Language. Henrik Hvid Jensen

Semantic Web teknologier. OWL - Ontology Web Language. Henrik Hvid Jensen Semantic Web teknologier OWL - Ontology Web Language Whitepaper af Henrik Hvid Jensen Vidensleverandør og forfatter SOA Network Henrikhvid@soanetwork.dk November 2004 Når man fortæller en anden person

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Google Earth møder Kortforsyningen

Google Earth møder Kortforsyningen Google Earth møder Kortforsyningen bentleyuser.dk 2007, Årsmøde Nikolaj Kamstrup Kort & Matrikelstyrelsen Kort, geodata og OWS i Kortforsyningen Rasterdata Simpelt topografisk kort Detaljeret topografisk

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser? OODBMS Vs. RDBMS 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?... 3 OODBMS i erhvervslivet... 4 Bagsiden af medaljen... 5 OODBMS i praksis... 6 Konklusion... 8 2 Hvorfor skal

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC

Webservices. hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Webservices hvad er det og hvad kan det bruges til? Rikke Lose (rlo@dbc.dk) Databasekonsulent, DBC Forvirret? Web-baserede services services på hjemmesider XML Webservices Teknologi 2 Web-baseret service

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Få din hjemmeside på internettet

Få din hjemmeside på internettet DEL DIN FÆRDIGE HJEMMESIDE MED HELE VERDEN: Afsnit 03 Dette nummer: Få din hjemmeside gjort færdig og læg den på nettet. Få din hjemmeside på internettet Når du er tilfreds med din hjemmeside, skal den

Læs mere

UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK

UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK E-sundhedsobservatoriets årskonference Nyborg Strand d. 12.10.2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Ph.D-studerende

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Velkommen til LEMAN Internet booking!!

Velkommen til LEMAN Internet booking!! Velkommen til LEMAN Internet booking!! Let jeres hverdag send jeres booking direkte til LEMAN via LEMAN Internet booking og få samtidig dokumentation for bookingen og fragtbrev til afhentningskvittering

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

Enterprise Search fra Microsoft

Enterprise Search fra Microsoft Enterprise Search fra Microsoft Sådan kommer du i gang med search i Microsoft SharePoint Server 2007 Simon Tange Mortensen Solution Sales Specialist Microsoft Danmark simontm@microsoft.com Flere grænseflader

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group SKAL VI SE PÅ BRUGERNE? - KULTURSPECIFIKKE PERSPEKTIVER PÅ USABILITY WORLD USABILITY DAY, 14 NOVEMBER, 2006 Globale digitalisering - verdens borgere

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Sprog billeder kortlink.dk/rudd

Sprog billeder kortlink.dk/rudd Sprog billeder kortlink.dk/rudd Workshop beskrivelse I denne workshop vil vi kigge på strategier for ordblinde elever i matematikvanskeligheder samt vigtigheden af, at eleverne laver visuelle repræsentationer

Læs mere

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation I det følgende vil vi gennemgå: Målsætninger Analyse eksempler Teknik og infrastruktur Målgrupper EG Copyright 2013 2 EG Bolig Ledelsesinformation

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold JUNE 2015 Planlæg, dokumentér og vedligehold er en effektiv fagspecialist løsning for planlægning, dokumentation og vedligeholdelse af et vand forsyningssystem. Data model supportere en række nationale

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Deling i Windows. Netteknik 1

Deling i Windows. Netteknik 1 Deling i Windows - via Net eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Net historisk set Net - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer, printere

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY

MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V Telefon: CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MANAGED PC PC INSTALLATION INSTALLATIONS GUIDE V. 2.0 CLOUD INFRASTRUKTUR DEPLOYMENT SECURITY MAINTANENCE INDHOLD Indhold 2 Indledning 3 Managed PC Installation Start op fra USB stik 4 Valg af styresystem

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

SIMPLIFYSCAN. Et stærkt valg til intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. Et stærkt valg til intelligent scanning SIMPLIFYSCAN Et stærkt valg til intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: ET STÆRKT VALG TIL INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan giver kontormedarbejdere let adgang til at gemme dokumenter og distribuere kopier

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

E-business. Børsen Forum A/S, 2004. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

E-business. Børsen Forum A/S, 2004. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Ugebrev 45 Indskolingen 2014

Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. I skrivende stund er det ikke fredag endnu, men jeg er sikker på, at vi er mange, der har haft en dejlig Halloweenfest, når fredagen

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRO 3 STARTEN AF SPECIALISERINGEN 3 ANKOMST TIL SKOTLAND 4 DATABASER 5 NETVÆRK 5 INTERAKTION 5 AFSLUTNING AF SPECIALISERINGEN 5 KONKLUSION 6 Side

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Systematisk Innovation med Enterprise Arkitektur

Systematisk Innovation med Enterprise Arkitektur Systematisk Innovation med Enterprise September 2010 version 1.2 Allan Bo Rasmussen Partner, EA Fellows allan@eafellows.com EA Fellows Enterprise Architecture Professionals En tur i helikopteren Privatliv

Læs mere

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne

Cloud computing. Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne Cloud computing Hvad er fordelene ved Microsoft løsninger - og hvad er begrænsningerne Henrik Westergaard Hansen Architect Evangelist henrikwh@microsoft.com PC Era Portal Era Online App Era Web Services

Læs mere

Sådan kommer du nemt i gang med Joomla!

Sådan kommer du nemt i gang med Joomla! Joomla! Kursus Sådan kommer du nemt i gang med Joomla! Hvorfor er Joomla! alt for svær at komme i gang med I mit daglige virke som konsulent og underviser, med speciale i Joomla!, får jeg tit at vide at

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

Forms Composer. Document Producer 1. Document Producer

Forms Composer. Document Producer 1. Document Producer 1 I Lexmark TM, version 3.1, kombineres softwaren til udformning af e-formularer med et serverprogram for e-formularer. Du kan nu oprette dine egne formularer og kombinere dem med scripts og på den måde

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Indvirkning på virksomheder

Indvirkning på virksomheder (c) SOA Network, 2004 1 Indvirkning på virksomheder Datalogisk Institut Københavns Universitet 29. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network (www.soanetwork.dk) henrikhvid@soanetwork.dk

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Agenda: Traffic Shaping

Agenda: Traffic Shaping Value Added Distributør Agenda: Traffic Shaping Hvad er båndbreddestyring/applikationskontrol egentlig? Herunder; Traffic shaping vs. QoS Højere kvalitet samt mulighed for flere services på samme båndbredde

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C 111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook

Læs mere

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 Januar 2014 DBC Bibliotek.dk-statistik 2013 Indledning... 2 Besøg og besøgsmønster... 3 Hvilke søgesider?... 4 Antal bestillinger... 5 Hvor kommer brugerne

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg Titelblad Denne rapport er udarbejdet af Kenneth Dalbjerg, med det formål at lære noget omkring, NT PDC Server. Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Forside Titelblad

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Brugermanual for opdatering af Touch and Play i CMS-systemet

Brugermanual for opdatering af Touch and Play i CMS-systemet Brugermanual for opdatering af Touch and Play i CMS-systemet Applikator Bugattivej 8 7100 Vejle Danmark Telefon: +45 22 85 18 60 E-mail: info@applikator.dk 1 Indhold CMS... 2 LOG ON til CMS... 2 Opret

Læs mere

Lav dine egne hjemmesider/websider

Lav dine egne hjemmesider/websider Sider, der skal publiceres på World Wide Web, laves i et særligt format, html, som fortæller browseren, hvordan den skal vise tekst og billeder. Html (Hypertext markup language) er meget fleksibelt og

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN

CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN CLOUD COMPUTING VEJLEDNING I STORT OG SMÅT NÅR DU OVERVEJER AT GÅ I SKYEN WWW.JCD.DK HVAD ER CLOUD COMPUTING? Cloud er en fælles betegnelse for en række netbaserede løsninger løsninger du tidligere har

Læs mere

Webside score templatedownload.org

Webside score templatedownload.org Webside score templatedownload.org Genereret Oktober 18 2015 05:21 AM Scoren er 43/100 SEO Indhold Titel FREE Template Download Længde : 22 Perfekt, din titel indeholder mellem 10 og 70 bogstaver. Beskrivelse

Læs mere

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier

IT SUMMER CAMP 2015. Dato for arr. og. dato for seneste tilmelding. bliver offentliggjort i maj. Ubuntu-Linux, Web-Server, Anvendte Web-Teknologier IT SUMMER CAMP 2015 Dato for arr. og dato for seneste tilmelding bliver offentliggjort i maj. uge z, x. / y. 2015 Ubuntu-Linux, Web-Server, og Basal Web-programmering En extensiv indføring i web-programmering

Læs mere

MOMO ER LET AT FORSTÅ MOMO HAR KUN 5 SIDER. Dashboard. Nyt forløb. Find forløb. Forløbskalender. Elevplan

MOMO ER LET AT FORSTÅ MOMO HAR KUN 5 SIDER. Dashboard. Nyt forløb. Find forløb. Forløbskalender. Elevplan 2 SYSTEMATIC 3 MOMO ER LET AT FORSTÅ MOMO HAR KUN 5 SIDER Læringsplatformen MoMo har et enkelt og intuitivt design. Du får nemt et overblik over dine muligheder, og det er enkelt at navigere rundt i MoMo

Læs mere

Design by Contract. Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater

Design by Contract. Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater Design by Contract Design and Programming by Contract Anne Haxthausen ah@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark Design by Contract er en teknik til at specificere

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Internethandel en Oversigt. Hvordan kan infrastrukturen se ud på en Internethandelsløsning? Internet Butik. Internet Salgsafdeling

Internethandel en Oversigt. Hvordan kan infrastrukturen se ud på en Internethandelsløsning? Internet Butik. Internet Salgsafdeling Internethandel en Oversigt Når man overvejer internet handel skal man først beslutte sig for om man ønsker at åbne en butik, hvor alle har adgang eller, om man ønsker at åbne en salgsafdeling uden for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi

Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi Computer Networks Specielt om Infrastrukturer og Teknologi Ole Borch Slide 1 Doc Bud på arkitektur (som mange andre steder) Sygehus Hemmelig Meget hemmelig WWW browser WWW Server Dataplejer Staklen Internet

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Vidste ikke om C1 ville virke på Azure

Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Vidste ikke om C1 ville virke på Azure Dansk CMS sendt op i skyen med Windows Azure på kun en uge Med hjælp fra.net udviklercommunitiet forvandlede Danske Composite sit CMS-produkt, C1, til en cloud-applikation på blot en uge. Næste skridt

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Søgning på Internettet

Søgning på Internettet Side 1 af 6 Indhold: Søgning på Internettet Tips til søgning på Internettet... 1 Præcis adresse:... 1 Indeks- søgning... 2 Søgerobotterne/søgemaskiner:... 3 Lidt om hvordan man søger på nettet... 4 Links...

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur

Service Orienteret Arkitektur Service Orienteret Arkitektur Datalogisk Institut 22. november 2004 v/ Vidensleverandør Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network, 2004 1 Indførelse af et servicelag (c)

Læs mere

Deling i Windows. - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1

Deling i Windows. - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 Deling i Windows - via NetBIOS eller Hjemmegruppe! Netteknik 1 NetBIOS historisk set NetBIOS - Network Basic Input Output System Giver - på en simpel og nem måde - mulighed for at dele ressourcer (filer,

Læs mere