PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1"

Transkript

1 PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1 Aarhus Universitet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Skoleforskningsprogrammet

2 Dette dokument beskriver opgaverne i forbindelse med gennemførelse af PIRLS pilotundersøgelsen i marts I tilknytning til denne vejledning er der en Testvejledning, som sendes ud senest i februar Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål eller nogen form for tvivl: PIRLS Skoleforskningsprogrammet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet Campus Emdrup Tuborgvej København NV Mail: Web: edu.au.dk/pirls Seniorforsker Videnskabelig assistent Jan Mejding Katja Neubert Tlf / Tlf Tjekliste for arbejdsopgaver: Afsendt Elevliste til DPU (senest d. 20. januar) se s. 13. Fastlagt testdatoer og tidspunkt og meddelt det til DPU (senest 20. februar) se s. 15 Tilmelding til kursusdag (senest 15. februar) se s. 6 og 15 Modtaget testmaterialet fra DPU (senest 1. marts) se s. 19 Tjekket testmateriale for fejl og mangler (senest 2. marts) se s. 19 Tjekket elevsvarprocent og evt. afholdt opfølgningssession se s. 27 Tjekke at upload er sket af 4. klassernes epirls resultater se s. 26 Pakke og sende alt materiale og alle spørgeskemaer til DPU (senest 28. marts) se s. 29 PIRLS IUP (DPU) Tuborgvej København NV

3 PIRLS 2016 Vejledning til skolekontakten Pilotundersøgelse Indholdsfortegnelse Introduktion Skolekontaktens rolle... 7 Dette dokument beskriver alle disse opgaver i detaljer. Skulle der være spørgsmål eller nogen form for tvivl, så kontakt os venligst: Dokumenter til administration af forløbet på skolen... 9 Forberede computer til epirls PIRLS 2016 Testvejledning epirls 2016 Testvejledning Testforløbsblanket Elevsvarprocentskema PIRLS i 3. klasse Samarbejdet med IUP (DPU) Vejledning i udfyldelse af Elevlisten Elevlisten Forberedelse til testen Udvælgelse og vejledning af den testansvarlige Fastlæggelse af testtidspunkter Hvor kan testen foregå? Tidsplan for testen Modtagelse af testmaterialet Tjekke og opbevare testmaterialet Spørgeskema til skolelederen Spørgeskema til dansklærerne Arbejdsopgaver på testdagen Før PIRLS-testen Før epirls-testen Under testen Udfylde Elevtestblanketten Efter testen Omdele og indsamle Spørgeskema om at lære at læse Efter epirls-testen Beregne elevsvarprocenten og evt. afholde opfølgningsprøve Returnere materialet til IUP (DPU) iii

4 Bilag A: Testforløbsblanketter Bilag B: Skema for elevsvarprocenten... 35

5 Introduktion Tak fordi du vil fungere som skolekontakt for den internationale undersøgelse af læsefærdigheder i 3. og 4. klasse. Danmark deltog for første gang i en international undersøgelse af de yngste elevers læsefærdigheder i Siden dengang har der i Danmark været iværksat et væld af tiltag med det formål at fremme børns læsning og læseindlæring. Læseundersøgelsen PIRLS viste i 2006 og siden også i 2011, at den megen fokus på begynderundervisningen i læsning havde løftet de danske 4. klasseelevers læsekompetencer markant siden Med PIRLS 2016 får vi mulighed for at iagttage om de danske 4. klasseelever stadig klarer sig godt i forhold til de ca. 50 andre lande og i forhold til det øvrige Norden (Sverige, Norge og Finland). PIRLS står for Progress in International Reading Literacy Study. Undersøgelsen bliver gennemført af IEA The International Association for the Evaluation of Educational Achievement. IEA er en uafhængig international sammenslutning af nationale forskningsinstitutioner og offentlige styrelser, der har stået for undersøgelser af tvær-nationale færdigheder siden Læsning er måske den vigtigste færdighed en elev kan udvikle og den er afgørende i forhold til succes såvel i skolen som senere i livet. PIRLS er en international undersøgelse af læsekompetence i 3. og 4. klasse, og den har tidligere været gennemført i Danmark i 2006 og PIRLS 2016 er således tredje gang undersøgelsen gennemføres i Danmark, og resultaterne herfra vil vise, hvordan læsningen har udviklet sig over en tiårig periode. Med udgangspunkt i en international rammebeskrivelse får vi gennem PIRLS internationalt sammenlignelige data om, hvordan elever i 3. og 4. klasse læser efter de første års skolegang. I PIRLS 2016 er det første gang at eleverne i 4. klasse bliver testet i læsning af elektroniske tekster. Til det brug har IEA udviklet epirls en nyskabende test af online læsning. Internettet er blevet en vigtig kilde til information både hjemme og i skolen, og læseplaner verden over er begyndt at inkludere læsning af elektroniske tekster som en vigtig færdighed. epirls anvender et spændende, simuleret internetmiljø til at undersøge 4.-klasseelevernes færdighed i at tilegne sig informationer gennem læsning af elektroniske tekster. Eleverne præsenteres for autentiske skoleopgaver inden for natur- og teknikområdet, som meget vel kunne være opgaver de ville møde i skolen i disse fag. PIRLS for 3. klasse er et andet nyt initiativ, som vil øge vores viden om, hvordan eleverne tilegner sig de grundlæggende læsefærdigheder. PIRLS for 3. klasse anvender kortere historier og artikler, lettere ordforråd og teksterne har en simplere syntaks. Det vil give os mulighed for bedre at beskrive den forventede fremgang mellem to skoleår. Mere end 50 lande deltager i PIRLS 2016, og ca. 20 af dem deltager også i epirls. I Danmark deltager vi i såvel epirls som i PIRLS for 3. klasse. 5

6 I Danmark er et repræsentativt udsnit af skoler blevet udvalgt. På hver af de udvalgte skoler vil en 3.- og en 4.-klasse blive udpeget til at deltage i undersøgelsen. På baggrund af oplysninger om antallet af klasser på skolerne, er de pågældende klasser blevet udvalgt, og herefter har vi brug for en liste med navne og oplysninger om eleverne i klassen - se senere. PIRLS-undersøgelsen består af flere dele: En læsetest og fire spørgeskemaer. Hver elev skal udfylde et spørgeskema om læsevaner, og om hvad eleven synes om at gå i skole. Elevernes forældre eller nærmeste omsorgsperson skal udfylde et spørgeskema derhjemme, og herudover får skolelederen og de udvalgte elevers dansklærer(e) også et spørgeskema. Hertil vil de deltagende 4.-klasseelever yderligere skulle deltage i epirls-testen. Det skal understreges at PIRLS på ingen måde er et forsøg på at evaluere den enkelte elev, lærer, forælder, skoleleder eller skole. Ingen data offentliggøres så enkelte elever, forældre, lærere eller skoler vil kunne genkendes. De data, der indsamles, vil gøre det muligt for os at lave analyser af forskellige skolesystemer på tværs af landene uden at afsløre deltagernes identitet. Men I vil som deltagende skole få mulighed for at få besked om jeres klasses resultat, hvis I ønsker det. For at sikre overholdelsen af de administrative procedurer, vil der blive udsendt repræsentanter fra IUP (DPU) til tilfældigt udvalgte skoler i PIRLS. Herudover vil IEA udsende internationale observatører til ca. 10 % tilfældigt udvalgte skoler. Observatørerne blander sig ikke i testningen. Deres ansvar er blot at kunne dokumentere, at testen gennemføres i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning og i testvejledningen. Det er derfor vigtigt at I meddeler os dato og tidspunkt for, hvornår I vælger at gennemføre testen, så vi kan planlægge disse besøg. Tak for jeres deltagelse og god fornøjelse! Kursusdage Skolekontakten og den/de testansvarlige vil blive inviteret til at deltage i en af to mulige kursusdage, hvor der vil blive fortalt om de nyeste resultater inden for læseforskning, og hvor alle procedurer i forbindelse med deltagelse i projektet vil blive gennemgået. Kursusdagene vil blive afholdt kl mandag d. 23. februar på IUP (DPU) i København og onsdag d. 25. februar på Aarhus Universitet. Vi har desværre ikke mulighed for at honorere deltagelsen i PIRLS på anden måde end ved at stille vores viden til rådighed gennem et sådant kursusarrangement. Vi håber på den måde, at projektet kan bidrage til en opkvalificering af skolens viden på læseområdet. Tilmelding til kursusdagene er nødvendig og vil kunne ske på edu.au.dk/pirls fra ca. medio januar og senest 15. februar. Her vil man også kunne se programmet for kursusdagene. Se mere s

7 1 Skolekontaktens rolle Dit ansvar som skolekontakt for PIRLS er at hjælpe os med at hente oplysninger om de enkelte elever i klassen og deres lærere samt sikre den korrekte uddeling, opbevaring, gennemførelse og indsamling af registreringsskemaer, testhæfter og spørgeskemaer. Det er også dig der træffer aftaler med den testansvarlige som sikrer, at undersøgelsen kan gennemføres efter forskrifterne. Skolekontakten skal i samarbejde med skolelederen sørge for, at der udpeges en testansvarlig (som godt kan være dig selv) til at forberede og administrere test og spørgeskemaer i den udvalgte klasse. Skolekontakten har ansvar for, at den testansvarlige orienteres om hans/hendes opgaver i forbindelse med PIRLS på skolen. Efter at materialet er blevet leveret til skolen, bedes du sørge for at det opbevares utilgængeligt for andre frem til testdagen. Testhæfterne er fortrolige og må ikke fotokopieres eller udleveres til personer, der ikke er direkte involveret i testningen. Al testmateriale, inklusive alle besvarede og ubesvarede testhæfter skal efter testen returneres til Skoleforskningsprogrammet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Kort om skolekontaktens rolle Din første opgave bliver at udfylde Elevliste-skemaet (et xls-ark) med oplysninger om de enkelte elever i klassen (navn, alder mm.) og returnere det i en mail til DPU på adressen Vi vil meget gerne have disse oplysninger senest d. 20. januar. (Se s. 7). I epirls skal 4.-klasseeleverne arbejde ved hver sin computer. Det er vigtigt at du evt. sammen med skolens it-vejleder sikrer, at der er det fornødne antal computere til rådighed på testdagen samt at de er i stand til at afvikle epirls testen. Til det brug vil skolen få tilsendt et USB-stik med et lille check-program, som hver computer skal testes med. I samarbejde med skolelederen, den testansvarlige og lærerne skal du aftale en dato for testningen og videregive den til DPU. Planlæg også testdagen sammen (f.eks. aftaler om lokaler, tidspunkter, arrangere stole og borde). Testene skal afholdes på et tidspunkt i løbet af uge 10, 11 eller 12 ( marts), hvor det passer skolen bedst. Når testhæfter og spørgeskemaer ankommer til skolen, skal du i god tid før testen tjekke om materialerne er til de rigtige elever og lærere og at der er nok eksemplarer til alle de udvalgte elever og lærere. Al materialet er fortroligt og skal til enhver tid opbevares sikkert og utilgængeligt for andre. Lærerspørgeskemaerne og skemaet til skolelederen skal uddeles og indsamles og du bedes notere om spørgeskemaerne er blevet returneret i Lærerregistreringsskemaet. Vi undersøger i øjeblikket om det er muligt at præsentere skoleleder- og lærerspørgeskemaet elektronisk. Hvis det bliver muligt vil vi orientere specielt om dette. 7

8 På selve testdagen skal du sørge for at den testansvarlige har Testvejledningen, Elevtestblanketten, Testforløbsblanketten, testhæfter og spørgeskemaer samt sørge for at al materialet bliver returneret til dig efter at testen er afholdt, inklusive de udfyldte blanketter og eventuel ubrugt materiale. Efter endt testning bedes du kontrollere procenten af elevsvar og arrangere en omprøve, hvis elevsvarprocenten er under 90% (se side 18). Efter epirls testen skal elevernes resultater uploades til det internationale center se vejledningen til epirls. Du aftaler proceduren herfor med den testansvarlige og/eller it-vejlederen. Forældrespørgeskemaerne skal uddeles og indsamles og du bedes notere på Elevtestblanketten om de enkelte forældrespørgeskemaer er blevet returneret. Returner det samlede materiale til Skoleforskningsprogrammet, IUP (DPU). Dette dokument beskriver alle disse opgaver i detaljer. Skulle der være spørgsmål eller nogen form for tvivl, så kontakt os venligst: PIRLS, Skoleforskningsprogrammet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Tuborgvej 164, 2400 København NV Mail: Seniorforsker Videnskabelig assistent Jan Mejding Katja Neubert Tlf / mobil Tlf

9 1.1. Dokumenter til administration af forløbet på skolen Denne vejledning til skolekontakten beskriver de opgaver, som vi håber du vil hjælpe os med frem til det besvarede testmateriale er returneret til det nationale center. Foruden dette dokument findes der en række blanketter og dokumenter, som kan hjælpe dig og os med at holde styr på undersøgelsesforløbet på din skole. Mange af disse dokumenter og blanketter sendes til dig på din mailadresse. Det kan være en god ide at oprette en PIRLS-mappe på computeren med disse materialer, så du altid kan finde frem til de seneste versioner. Undersøgelsens registreringsskemaer PIRLS benytter en række registreringsskemaer til udvælgelsen af klasser og elever, tildelingen af testhæfter, epirls opgaver og spørgeskemaer samt til registreringen af elevernes deltagelse i testen. Det er vigtigt at disse skemaer udfyldes korrekt, fordi de registrerer hele testforløbet på de deltagende skoler og bruges til at dele testhæfter og spørgeskemaer ud til de rigtige elever. Her kan du læse, hvordan man udfylder registreringsskemaerne. Alle registreringsskemaer vil være i MS Excel format og/eller papireksemplarer. Kontakt venligst Jan Mejding eller Katja Neubert hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af disse skemaer. Der er i alt fire forskellige registreringsskemaer, som er beskrevet nedenfor. Klasseliste: DPU udarbejder et klasselisteskema for din skole og sender det til udfyldelse. Skolen vil blive bedt om at registrere alle fjerdeklasserne på skolen og give detaljer omkring antal af elever og navne på lærere. (Dette er allerede afsluttet). Elevliste: DPU udarbejder et elevlisteskema for hver udvalgt klasse og sender det til dig, så du kan udfylde det. Du vil blive bedt om at udfylde navnene på eleverne i den udvalgte klasse, elevernes fødselsdato, køn og eksklusionskoder (se senere). Navne vil udelukkende blive brugt til at sikre, at testhæfter og spørgeskemaer kan kædes sammen, og de bliver efterfølgende slettet fra materialet. Elevtestblanket: DPU udarbejder en Elevtestblanket for hver udvalgt klasse og sender dem til dig, så du kan give den til den testansvarlige, der skal bruge og udfylde blanketten under testen. Den testansvarlige skal bruge disse blanketter til at registrere elevernes deltagelse i testen. Der vil være en elevtestblanket til hver klasse for papirtesten og spørgeskemaet samt en særlig elevtestblanket til at administrere og registrere epirls i den deltagende 4.-klasse. Lærerregistreringsskema: DPU udarbejder et Lærerregistreringsskema for din skole og sender det, så du kan udfylde det. Du vil blive bedt om at bruge dette skema til at uddele Lærerspørgeskemaerne og registrere om Lærerspørgeskemaerne er afleveret efter besvarelse. 9

10 Forberede computer til epirls Cirka en måned før testdatoen vil du få tilsendt et USB-stik med et lille program, som kan undersøge, om de computere I tænker at anvende til eleverne i 4. klasse kan afvikle epirls materialet. Programmet giver også instruktioner i, hvad der eventuelt kan rettes, og om hvilke informationer I skal sende videre til os. Alt epirls materialet vil blive afviklet fra og til et USBstik, og der vil ikke blive installeret noget materiale på de anvendte computere. PIRLS 2016 Testvejledning Du vil modtage en Testvejledning, der beskriver procedurerne fra testen begynder til testmaterialet, spørgeskemaerne og den udfyldte Elevtestblanket er blevet returneret til dig. Denne Testvejledning skal den testansvarlige bruge til at afholde testningen. epirls 2016 Testvejledning Der vil også være en særlig epirls Testvejledning, der beskriver forholdene omkring testen lige fra hvordan de enkelte elever logger ind på deres opgaver til, hvordan I efterfølgende uploader elevernes resultater til den internationale database. Testforløbsblanket Testforløbsblanketten en for PIRLS og en for epirls skal bruges under testningen. Den testansvarlige skal udfylde blanketten med tidspunkter for testen og besvare nogle få spørgsmål omkring særlige forhold eller problemer i forbindelse med selve testningen. Efter testningen indsendes de udfyldte Testforløbsblanketter til En kopi af Testforløbsblanketterne er vist i Bilag A samt i bilaget til Testvejledningen. Elevsvarprocentskema Et skema over procentdelen af elevsvar skal bruges til at beregne elevdeltagelsen ved hver test for at afgøre, om en opfølgningsprøve er nødvendig. Der skal foretages opfølgningsprøver, hvis færre end 90% af eleverne i den udvalgte klasse var tilstede under testforløbet. Et eksempel på elevsvarprocentskemaerne for PIRLS og epirls er vist i Bilag B. Elevsvarprocentskemaet sendes også ud i Excel-format, ligesom man på edu.au.dk/pirls kan hente det elektroniske skema, som automatisk beregner elevsvarprocenten. PIRLS i 3. klasse I PIRLS 3. klasse anvendes kun læsetesten på papir samt spørgeskemaerne til elever, hjemmet og lærerne. Skolelederen får kun et spørgeskema omfattende begge klassetrin. Til undersøgelsen findes også de ovenstående forløbsblanketter. Alt materiale til PIRLS 3. klasse er mærket med klassetrinnet. 10

11 1.2. Samarbejdet med IUP (DPU) Nedenstående diagram illustrerer hovedtrækkene i samarbejdet med det nationale PIRLS-center på IUP (DPU). Denne vejledning forklarer i detaljer de forskellige trin i arbejdet. I den venstre kolonne vises de aktiviteter vi på IUP (DPU) skal udføre, og i den højre kolonne vises de aktiviter du som skolekontakt skal udføre. Opgaver markeret med grønt er allerede afsluttet. DPU Printe klasselisteskemaer og sende dem til udfyldelse Bruge klasselisteskemaerne til at udvælge klasser Udarbejde elevlisteskemaer og sende dem til skolekontakten til udfyldelse Sende vejledning om forberedelse af computere til epirls sammen med check-programmet til skolekontakten. Aftale løsninger med Skolekontakten, hvis der viser sig at være problemer med epirls-checket. Trykke testhæfter og spørgeskemaer Tildele eleverne opgavehæfter Printe elevtestblanketter Printe lærerregistreringsskemaer Forberede epirls USB stiks Sende registreringsskemaer, epirls USB sticks, og testmaterialer med mærkater til skoler Brug i øvrigt Tjeklisten på side ii til at holde styr på arbejdsopgaverne. SKOLER Udfylde klasselisteskemaet med oplysninger om alle 3. og 4. klasserne og deres lærere og returnere de udfyldte skemaer til IUP (DPU) Udfylde Elevlisteskemaet med elevoplysninger og returnere det udfyldte skema til IUP (DPU) Meddele testdage til Køre epirls System Check Programmet på de computere, der tænkes anvendt og sende resultatet til Tjekke det modtagede materiale, fastsætte tidspunkter for afholdelse af undersøgelsen og forberede den AFHOLDE TEST epirls: Uploade epirls data online Returnere materialet til DPU senest d. 28. marts 11

12 2 Vejledning i udfyldelse af Elevlisten På baggrund af de klasselister, vi har modtaget fra skolen, er der ved tilfældig lodtrækning udpeget en 3. og en 4. klasse til at deltage i PIRLS. Klassenavnet på de udvalgte klasser vil fremgå af de Elevlister som udsendes fra IUP (DPU). Alle elever i de udvalgte klasse skal testes. Første opgave for skolekontakten er at sende os oplysninger vedrørende de elever på skolen, som skal deltage i PIRLS. For at lette administrationen af de mange elever beder vi dig følge vejledningen i dette afsnit Elevlisten Vi sender skemaer på Elevlisterne som Excel-filer til den mailadresse vi har fået oplyst til Skolekontakten. Det disse skemaer du bedes udfylde og returnere til os. NB: Lad venligst filerne beholde det xls-navn de har. Det vil gøre det meget lettere for os når vi skal hente informationerne ind i systemet. Tjek først, om der er plads til at skrive alle elever på elevlisten. Hvis ikke, så kopier flere ark. Alle elever skal noteres på elevlisten, også selvom der måtte være elever, der af en eller anden årsag ikke skal deltage i undersøgelsen. For hver elev i klassen skal følgende oplysninger noteres: Kolonne 1: Elevens navn (slet gerne det nummer, der står på linjen) Kolonne 2 er et fortløbende nummer på eleverne i klassen er udfyldt på forhånd Kolonne 3: Fødselsdato som dd/mm/ååå fx 01/08/2004 Kolonne 4: Køn: Pige = 1; Dreng = 2 Kolonne 5: Årsagen til en eventuel eksklusion se nedenfor Kolonne 6: Elevens Uni-login brugernavn Eventuel eksklusion Elever med særlige vanskeligheder kan ekskluderes fra PIRLS, hvis de falder inden for en eller flere af følgende kategorier: 1 = Elev med fysisk handicap: Eleven har et fysisk handicap, som gør at han/hun ikke er i stand til at deltage i en skriftlig prøve. Dette noteres med et 1-tal i kolonne 4 ud for elevens navn. Fysisk handicappede elever, der godt kan deltage, indgår lige som de øvrige elever. 2 = Elev med vidtgående læse- og/eller indlæringsvanskeligheder: Eleven har særlige indlæringsvanskeligheder og/eller massive læsevanskeligheder. Dette noteres med et 2-tal i kolonne 5 ud for elevens navn. Det er ikke tilstrækkeligt at eleven blot er en lidt dårlig læser og får ekstra støtte til sin læsning på skolen. Særlige specialklasser er på forhånd fritaget fra at deltage. 12

13 3 = Elev, der ikke taler dansk: Elever, der ikke kan læse eller tale dansk kan ekskluderes fra undersøgelsen. Dette noteres med et 3-tal i kolonne 4 ud for elevens navn. Det er typisk elever, som har haft mindre end 1 års undervisning i dansk. Det er ikke tilstrækkeligt at eleven ikke klarer sig som indfødt, så hvis han eller hun er i stand til at deltage i klassen til dagligt, så skal han/hun også have chancen for at være med i PIRLS. Hvis I mener, at en elev passer ind under en af de ovenstående kategorier, så skriv den passende kode i kolonne 5. Hvis I på skolen har en vedtagen politik for anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med test af elever med specifikke vanskeligheder, så skal samme fremgangsmåde anvendes ved PIRLS undersøgelsen se også afsnit 5.2. Skriv venligst i den medfølgende mail, når I indsender elevlisten, hvor mange elever der skal have adgang til særlige hjælpemidler. Hvis I har andre bemærkninger angående mulig eksklusion, som I ikke synes falder ind under de tre nævnte grunde, så kontakt os venligst. Se også bemærkningerne i Testvejledningen herom. NB: Skulle der være elever, der ikke får lov til at deltage af deres forældre, skal de ikke ekskluderes på denne elevliste, men det registreres i stedet siden hen på Elevtestblanketten. Vær venlig at returnere den udfyldte elevliste til IUP (DPU) snarest muligt og senest 20. januar. Figur 2.2: Eksempel på et udfyldt elevlisteskema 13

14 3 Forberedelse til testen Som forberedelse til afholdelse af testen skal der udvælges en testansvarlig, som skal sætte sig ind i procedurerne for testningen. Derudover skal der planlægges testdatoer og disse skal oplyses til DPU. Forberedelsen omfatter også kontrol af, om skolen har tilstrækkeligt med computere, der er i stand til at gennemføre epirls-testen. Mere detaljerede oplysninger kan findes i vejledning Forberedelse af computere til epirls, som bl.a. forklarer anvendelsen af det USB-stik skolen vil modtage med et lille program, der kan tjekke, om computeren vil kunne bruges. Testsessionen af klassen med epirls vil være afhængig af antallet af fungerende computere til rådighed. Hvis der er computere nok til alle elever, så kan hele klassen deltage på en gang. Hvis ikke der er computere nok, må klassen deles i to, og den fornødne ekstra tid må planlægges Udvælgelse og vejledning af den testansvarlige Der skal være udpeget mindst en testansvarlig (det kan være dig selv) til at stå for testningen af såvel papirtesten som epirls. Hvis der deltager mere end en klasse på jeres skole, får I muligvis brug for mere end en testansvarlig, der kan hjælpe til med at afholde testen. Den testansvarlige bør ikke være dansklæreren i den udvalgte klasse, men en anden lærer på skolen eller en anden ansat på skolen så som en læsevejleder, en testlærer fra specialundervisningen eller lignende. I forbindelse med epirls er det vigtigt, at den testansvarlige er fortrolig med proceduren for afviklingen af epirls testen. Procedurerne vil blive beskrevet i en særlig vejledning. Det anbefales derfor at den testansvarlige er en person, der er vant til at afholde test. Klasselæreren opfordres til at være til stede som observatør under afholdelse af testen, så vidt det er muligt. Når den testansvarlige er fundet, skal han/hun sætte sig ind i procedurerne for testningen. I februar sendes en testvejledning ud og den beskriver alle de administrative procedurer i forbindelse med afholdelse af testen. Læs Testvejledningen grundigt og gennemgå alle procedurerne med den testansvarlige ca. en uge før testen afholdes. Alle spørgsmål, den testansvarlige måtte have, bør være besvaret i god tid før testen afholdes. Det er en fordel, hvis du er lige så bekendt med procedurerne som den testansvarlige. Hvis han/hun er syg eller fraværende på testdagen, kan du blive nødt til at træde til og afholde testen. 14

15 Du og den testansvarlige kan også vælge at deltage i en af PIRLS kursusdagene d. 23. februar (i København) eller d. 25. februar (i Århus). På kursusdagene vil der bl.a. blive givet en introduktion til tidligere undersøgelser og deres resultater, alle procedurer i forbindelse med indsamlingen af testresultaterne vil blive gennemgået og herudover vil der blive afholdt andre oplæg vedrørende læsning. Deltagelse er gratis, men man må selv sørge for transport og frihed til at deltage. Program for dagen kan hentes på edu.au.dk/pirls - ligesom det er her man tilmelder sig kursusdagen senest d. 15. februar. Kursusdagene vil blive afholdt på følgende steder: Kursusdag i København d. 23. februar kl Adresse: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Campus Emdrup Bygning A, Festsalen A220 Tuborgvej 164, 2400 København NV Kursusdag i Århus d. 25. februar kl Adresse: Auditoriet (Lille Juridisk) Universitetsparken, Bartholins Allé 11, Indgang 1351, 8000 Århus C 3.2. Fastlæggelse af testtidspunkter PIRLS-testen kan afholdes en dag i uge 10, 11 eller 12 (d ), hvor det passer skolen bedst. Du bør samarbejde med skolelederen og de pågældende klasselærere, så du er sikker på, at de valgte datoer ikke falder sammen med temauger eller andre begivenheder på skolen. Undersøg også, at skolens computere ikke er i brug til de Nationale Test på det tidspunkt, hvor epirls planlægges gennemført. Det er ofte også en god ide at undgå at teste eleverne på den første eller sidste skoledag i ugen eller lige før en skoleferie. Testen skal helst ligge i første halvdel af skoledagen. Hvis tidspunktet for testen ligger uden for skoletiden eller i de sidste timer af skoledagen, er eleverne trætte, og så stiger fraværet typisk. Elevspørgeskemaet skal helst besvares samme dag som papirtesten og i umiddelbar forlængelse af den, så vidt det er muligt. Dette er for at være sikker på, at de elever, der deltager i læsetesten også besvarer spørgeskemaet. Det mindsker således risikoen for at miste data på grund af fravær. Hvis dette ikke er muligt, kan du blive nødt til at vælge en anden dag. Der bør afsættes ca. 45 minutter til besvarelse af Elevspørgeskemaet. epirls-testen skal tages efter at papirtesten er gennemført. Hvis det ikke er muligt at gennemføre epirls på den efterfølgende dag, så kan en anden dag vælges. Der bør dog ikke gå mere end en uge mellem de to test. Vi beder jer om senest d. 20. februar at sende os en meddelelse om dato og tidspunkt for afholdelsen af PIRLS og epirls på jeres skole ved at sende en mail til med oplysninger om skolenavn, PIRLS ID samt dato og tidspunkt for testningen. 15

16 Ved ændringer i tidsplanen bedes du straks underrette os på IUP (DPU). Dette er vigtigt, da en repræsentant for IUP (DPU) vil besøge en række skoler på testdagen og være til stede under nogle af testene. De involverede lærer(e) og elever skal underrettes om tid og sted for testen Hvor kan testen foregå? Den klasse, der deltager i PIRLS, skal så vidt muligt placeres i et lokale, der er støjfrit, rummeligt og hvor eleverne kan arbejde uden at blive forstyrret. Der skal være plads mellem rækkerne til, at den testansvarlige kan bevæge sig roligt rundt mellem eleverne, mens de arbejder. Endvidere skal eleverne have plads til at sidde og skrive. Selvom elevernes lærer ikke kan være testansvarlig, bør han/hun opfordres til at være til stede hvis muligt. Det kan være en god idé at sætte elever, der arbejder ved samme bord over for hinanden ved hver sin bordende, så de ikke distraherer hinanden undervejs. epirls vil blive afviklet fra USB-stik, så der er ikke behov for at computerne har adgang til internettet. Dog vil der være brug for at den testansvarlige har mulighed for at oploade elevresultaterne online. Procedurerne i forbindelse hermed er beskrevet i epirls Testvejledningen. 16

17 3.4. Tidsplan for testen Det er vigtigt at den testansvarlige overholder tidsrammerne for testen og gennemfører testen i overensstemmelse med testvejledningen. På testforløbsblanketten for både PIRLS og epirls noteres start- og sluttidspunkter for testens to dele. Eleverne skal besvare begge dele af testhæfterne den samme dag med en kort pause imellem. Denne pause bør være omkring 15 minutter afhængig af skolens skemapolitik, men den bør ikke være over 30 minutter. En frokostpause på halvanden time er ikke en kort pause. Tidsplanen for testforløbet i PIRLS-undersøgelsen er: Ca. 10 minutter til forberedelse (motivering/forberedelse af elever, oplæsning af instruktion, uddeling af testhæfter osv.) Præcis 40 minutter til besvarelse af opgavehæftets Del 1 En kort pause på ca. 15 minutter Ca. 5 minutter til forberedelse af Del 2 (oplæsning af retningslinjer fra testvejledningen mm.) Præcis 40 minutter til besvarelse af opgavehæftets Del 2. Afsæt mindst 40 minutter til besvarelse af Elevspørgeskemaerne Hvis en elev har besvaret Del 1 eller Del 2 i sit opgavehæfte før tiden for testdelen er udløbet, må eleven bruge den resterende tid på at gennemgå sine svar i den del af hæftet, der svarer til den pågældende del af testens tidsramme. Vi anbefaler på det kraftigste, at eleverne bliver i testlokalet så længe testen foregår. [Du kan eventuelt instruere den testansvarlige i at foreslå eleverne, at de medbringer en frilæsningsbog, de nemt kan få fat på og læse i uden at larme]. Hvis eleverne får lov til at forlade klasselokalet risikerer man en meget lavere deltagelsesprocent i enten den testens Del 2 eller i besvarelsen af Elevspørgeskemaet. Hvis en elev har behov for at forlade lokalet pga. en nødsituation, skal elevens opgavehæfte (eller spørgeskema) indsamles og opbevares sikkert, så længe eleven ikke er i lokalet. 17

18 Tidsplanen for testforløbet i epirls-undersøgelsen er: Beregn ca. 30 minutter til at starte epirls programmet på alle computerne og logge eleverne ind på de rigtige opgaver (se epirls vejledningen). Beregn ca. 20 minutter til at gennemgå instruktionen med eleverne. Præcis 40 minutter til besvarelse af Del 1 En kort pause på ca. 15 minutter Præcis 40 minutter til besvarelse af Del 2. Beregn ca. 5 minutter til elevernes besvarelse af epirls spørgeskemaet epirls programmet sikrer, at eleverne gennemfører testen i den rigtige rækkefølge og programmet stopper automatisk når de 40 minutter er gået. Hvis en elev stopper med at arbejde med opgaverne, og af en eller anden grund forlader computeren, så vil programmet blive på det sted eleven er kommet til, indtil tiden er udløbet. Når en elev har besvaret alle opgaverne i en del af testen, kan han/hun gå tilbage i teksten og tjekke og eventuelt ændre sine svar. 18

19 4 Modtagelse af testmaterialet Lidt før den planlagte testdag modtager I testmaterialet fra IUP (DPU). Så snart du modtager testmaterialet, beder vi dig tjekke at indholdet stemmer overens med nedenstående liste. Sørg for at materialet til enhver tid opbevares sikkert. Uddel Lærerspørgeskemaerne og Skolespørgeskemaet og aftal tidspunkter for afholdelsen af testen. Vi foreslår, at man få dage før gennemførelsen af epirls testen igen afprøver de valgte computere for at se, om de kan afvikle epirls testen. Der kan have været gennemført systemopdateringer, som har ændret computerens opsætning, og det er bedst at have konstateret dette inden selve testdagen. Denne gang kan man anvende programmet på et af de USB-stik skolen har fået tilsendt sammen med det øvrige materiale med programmerne på. Anvend login proceduren for den Testansvarlige således som det er beskrevet i Testvejledningen Tjekke og opbevare testmaterialet Så snart materialet er ankommet til skolen bør du sikre dig, at alle materialer er blevet modtaget. Hvis dette ikke er tilfældet, så kontakt IUP (DPU), så vi kan få suppleret materialet. Til de klasser, der deltager i PIRLS modtager du: Testhæfter på papir til klassens elever, samt 3 erstatningseksemplarer i reserve, hvis der er fejltrykte hæfter eller hvis der er nye elever i klassen på testdagen, som ikke står anført på Elevtestblanketten Elevspørgeskemaer samt 3 erstatningseksemplarer i reserve Et USB-stik til hver deltagende elev i 4. klasse samt tre ekstra stik. Spørgeskema om at lære at læse til elevernes forældre + kuverter Den trykte informationsfolder: 3. (og 4.)klasser i hele verden læser Et spørgeskema til klassernes dansklærer) og Lærerregistreringsskemaer PIRLS Testvejledning v.1.0 en nyere version kan være lagt på edu.au.dk/pirls en Elevtestblanket til hvert klassetrin en Testforløbsblanket. (En elektronisk kopi fremsendes via mail. En ekstra kopi kan hentes på edu.au.dk/pirls). En adressemærkat til PIRLS IUP (DPU), der gør det lettere at returnere testmaterialet Hvis I ikke har modtaget et komplet sæt af testmaterialet, kontakt os da straks pr. mail: 19

20 Et skema til beregning af elevsvarprocenten kan hentes på vores hjemmeside: edu.au.dk/pirls -> Materialer -> Download. Du må ikke give testmaterialet til andre end den testansvarlige på selve testdagen. Den testansvarlige deler testhæfterne ud til de udvalgte elever. Opgaverne må på ingen måde kopieres eller vises frem. Når materialet ikke er i brug, skal det være låst inde, og al ubrugt materiale skal returneres til Skoleforskningsprogrammet på IUP (DPU) Spørgeskema til skolelederen Spørgeskemaet til skolelederen afleveres, så snart materialet ankommer til skolen og inden PIRLS-dagen på skolen. Hvis din skole ikke har en skoleleder, bør skemaet besvares af den person, som varetager skolelederens arbejdsopgaver på skolen. Spørgeskemaet til skolelederen tager ca. 30 minutter at besvare, og det skal være besvaret og returneret til dig senest på PIRLS-testdagen. Vi undersøger i øjeblikket muligheden for at besvare spørgeskemaet online. Hvis det bliver muligt, vil vi sende besked om, hvordan man så kan besvare spørgeskemaet på nettet Spørgeskema til dansklærerne Dansklærerne, der underviser de udvalgte elever, udfylder et Lærerspørgeskema. Du bedes uddele Lærerspørgeskemaet til lærerne, så snart skolen modtager det, eller når som helst før testen. På forsiden af Lærerspørgeskemaet står navn og identifikationskode på den lærer, der skal besvare spørgeskemaet. Du skal uddele Lærerspørgeskemaet til den pågældende person. Det er kun lærere, hvis navn er angivet på Lærerspørgeskemaerne, der skal have et Lærerspørgeskema. Det tager ca minutter at besvare Lærerspørgeskemaet og det skal returneres til dig senest på PIRLS-testdagen. Vi undersøger i øjeblikket muligheden for at besvare spørgeskemaet online. Hvis det bliver muligt, vil vi sende besked om, hvordan man så kan besvare spørgeskemaet på nettet. 20

Pilotundersøgelse Forberedelse af computere til epirls v1.2

Pilotundersøgelse Forberedelse af computere til epirls v1.2 Pilotundersøgelse Forberedelse af computere til epirls v1.2 Aarhus Universitet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Skoleforskningsprogrammet 2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 1 Hvilke computere

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

E-time kursus. Kursus indhold 1

E-time kursus. Kursus indhold 1 Kursus indhold 1 Installation af softwaren. Opsætning til et løb. Hent data fra O-service Klargøring i regneark Særlige hensyn vedrørende B-løb Importere data til løbet Aktivere en backup af løbet Planlægning

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Elevinformation om at gå til terminsprøve Der er terminsprøver i uge 50, hvor 9. årgang skal til FSA-prøver, mens 10. skal til FS10. MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik TIRSDAG

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Brugermanual Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Indholdsfortegnelse Udbud Materiale ansvarlig... 5 Indledning... 5 Indledning materialeansvarlig... 5 Udbudsmateriale... 6 Opret mappe... 6 Omdøb mappe...

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Første del: 4-6 forelæsninger, hver på 3-5 minutter. Der er 6 spørgsmål til hver forelæsning.

Første del: 4-6 forelæsninger, hver på 3-5 minutter. Der er 6 spørgsmål til hver forelæsning. Om TOEFL testen TOEFL testen er opdelt i fire dele. 1. TOEFL - Læsedelen Læsedelen består af 3-4 tekstpassager med 12-14 spørgsmål pr. passage. Du får 60-100 minutter til at læse og besvare alle spørgsmålene

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013

SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013 SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013 Tirsdag d. 21.maj - fredag d. 24. maj Studieprøven lytteforståelse fredag d. 31. maj Kursistfolder 2 Du må ikke have din mobil hos dig til prøven! Lad mobiltelefonen

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv.

Velkommen. Endnu engang tak, fordi du vil bruge tid på at hjælpe nogle af verdens fattigste mennesker til at få et bedre liv. Velkommen Velkommen som indsamlingsleder til Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling. Sogneindsamlingen afholdes hvert år den første søndag i marts, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. Sogneindsamlingen

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk

Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk København, 3/5 2002 Godkendelsesopgave G5 i MMT 2002 Erik Frøkjær & Kasper Hornbæk Indledning Godkendelsesopgaven G5 går ud på at prøve og sammenligne teknikker til evaluering af brugsvenlighed. G5 udleveres

Læs mere

Dalux Field Brugermanual

Dalux Field Brugermanual Dalux Field Brugermanual Brugerstyring Version 2.0 Dato: 11. Juli 2014 Dalux Field Brugermanual - Brugerstyring Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... 3 Indstilling

Læs mere

Elev- og uddannelsesplaner

Elev- og uddannelsesplaner Elev- og uddannelsesplaner Sådan samler du det hele i SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse SkoleIntra, Elev- og Uddannelsesplaner...4 Relevant lovgivning...4 Bek. om elevplaner, elev- og

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby Læsekursus 3. klasse Læsekursus for 3. klasse Et kursus for hele klasser I mål og handleplaner for dansk i 3. klasse står der: Båndlærer og dansklærer aftaler et tre ugers læsekursus for hele klassen hjælpetester

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om:

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: Hvordan du samler klubbens/foreningens medlemmer i et Excel ark Hvordan du kan bruge dette Excel ark til at sende sms ud til alle på listen via

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

EasyIQ App Brugermanual IOS devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ App Brugermanual IOS devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ App Brugermanual IOS devices (ipad, iphone og ipod) Indhold Download EasyIQ App en i Appstore... 2 Start og log på EasyIQ App en... 3 Kom i gang med at bruge EasyIQ App en... 4 Udskriv via EasyIQ

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang

Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling. Administrators rolle. Kom godt i gang Quickguide til skoleadministrator Skriftsproglig udvikling Denne quickguide gennemgår de vigtigste trin, du som skoleadministrator skal igennem, når du benytter Skoleportalen til afvikling af prøver i

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

EMC Program DMU`s elektroniske tilmeldings- og registrering program

EMC Program DMU`s elektroniske tilmeldings- og registrering program EMC Program DMU`s elektroniske tilmeldings- og registrering program Danmarks Motor Union har i 2013 udviklet et elektronisk tilmeldings- og registreringsprogram, som et værktøj til klubberne. Programmet

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever

Vejledning til elevplan for elever Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med at bruge den. I denne vejledning kan du få

Læs mere