PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1"

Transkript

1 PIRLS 2016 Pilotundersøgelse Vejledning til skolekontakten v.1.1 Aarhus Universitet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Skoleforskningsprogrammet

2 Dette dokument beskriver opgaverne i forbindelse med gennemførelse af PIRLS pilotundersøgelsen i marts I tilknytning til denne vejledning er der en Testvejledning, som sendes ud senest i februar Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål eller nogen form for tvivl: PIRLS Skoleforskningsprogrammet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet Campus Emdrup Tuborgvej København NV Mail: Web: edu.au.dk/pirls Seniorforsker Videnskabelig assistent Jan Mejding Katja Neubert Tlf / Tlf Tjekliste for arbejdsopgaver: Afsendt Elevliste til DPU (senest d. 20. januar) se s. 13. Fastlagt testdatoer og tidspunkt og meddelt det til DPU (senest 20. februar) se s. 15 Tilmelding til kursusdag (senest 15. februar) se s. 6 og 15 Modtaget testmaterialet fra DPU (senest 1. marts) se s. 19 Tjekket testmateriale for fejl og mangler (senest 2. marts) se s. 19 Tjekket elevsvarprocent og evt. afholdt opfølgningssession se s. 27 Tjekke at upload er sket af 4. klassernes epirls resultater se s. 26 Pakke og sende alt materiale og alle spørgeskemaer til DPU (senest 28. marts) se s. 29 PIRLS IUP (DPU) Tuborgvej København NV

3 PIRLS 2016 Vejledning til skolekontakten Pilotundersøgelse Indholdsfortegnelse Introduktion Skolekontaktens rolle... 7 Dette dokument beskriver alle disse opgaver i detaljer. Skulle der være spørgsmål eller nogen form for tvivl, så kontakt os venligst: Dokumenter til administration af forløbet på skolen... 9 Forberede computer til epirls PIRLS 2016 Testvejledning epirls 2016 Testvejledning Testforløbsblanket Elevsvarprocentskema PIRLS i 3. klasse Samarbejdet med IUP (DPU) Vejledning i udfyldelse af Elevlisten Elevlisten Forberedelse til testen Udvælgelse og vejledning af den testansvarlige Fastlæggelse af testtidspunkter Hvor kan testen foregå? Tidsplan for testen Modtagelse af testmaterialet Tjekke og opbevare testmaterialet Spørgeskema til skolelederen Spørgeskema til dansklærerne Arbejdsopgaver på testdagen Før PIRLS-testen Før epirls-testen Under testen Udfylde Elevtestblanketten Efter testen Omdele og indsamle Spørgeskema om at lære at læse Efter epirls-testen Beregne elevsvarprocenten og evt. afholde opfølgningsprøve Returnere materialet til IUP (DPU) iii

4 Bilag A: Testforløbsblanketter Bilag B: Skema for elevsvarprocenten... 35

5 Introduktion Tak fordi du vil fungere som skolekontakt for den internationale undersøgelse af læsefærdigheder i 3. og 4. klasse. Danmark deltog for første gang i en international undersøgelse af de yngste elevers læsefærdigheder i Siden dengang har der i Danmark været iværksat et væld af tiltag med det formål at fremme børns læsning og læseindlæring. Læseundersøgelsen PIRLS viste i 2006 og siden også i 2011, at den megen fokus på begynderundervisningen i læsning havde løftet de danske 4. klasseelevers læsekompetencer markant siden Med PIRLS 2016 får vi mulighed for at iagttage om de danske 4. klasseelever stadig klarer sig godt i forhold til de ca. 50 andre lande og i forhold til det øvrige Norden (Sverige, Norge og Finland). PIRLS står for Progress in International Reading Literacy Study. Undersøgelsen bliver gennemført af IEA The International Association for the Evaluation of Educational Achievement. IEA er en uafhængig international sammenslutning af nationale forskningsinstitutioner og offentlige styrelser, der har stået for undersøgelser af tvær-nationale færdigheder siden Læsning er måske den vigtigste færdighed en elev kan udvikle og den er afgørende i forhold til succes såvel i skolen som senere i livet. PIRLS er en international undersøgelse af læsekompetence i 3. og 4. klasse, og den har tidligere været gennemført i Danmark i 2006 og PIRLS 2016 er således tredje gang undersøgelsen gennemføres i Danmark, og resultaterne herfra vil vise, hvordan læsningen har udviklet sig over en tiårig periode. Med udgangspunkt i en international rammebeskrivelse får vi gennem PIRLS internationalt sammenlignelige data om, hvordan elever i 3. og 4. klasse læser efter de første års skolegang. I PIRLS 2016 er det første gang at eleverne i 4. klasse bliver testet i læsning af elektroniske tekster. Til det brug har IEA udviklet epirls en nyskabende test af online læsning. Internettet er blevet en vigtig kilde til information både hjemme og i skolen, og læseplaner verden over er begyndt at inkludere læsning af elektroniske tekster som en vigtig færdighed. epirls anvender et spændende, simuleret internetmiljø til at undersøge 4.-klasseelevernes færdighed i at tilegne sig informationer gennem læsning af elektroniske tekster. Eleverne præsenteres for autentiske skoleopgaver inden for natur- og teknikområdet, som meget vel kunne være opgaver de ville møde i skolen i disse fag. PIRLS for 3. klasse er et andet nyt initiativ, som vil øge vores viden om, hvordan eleverne tilegner sig de grundlæggende læsefærdigheder. PIRLS for 3. klasse anvender kortere historier og artikler, lettere ordforråd og teksterne har en simplere syntaks. Det vil give os mulighed for bedre at beskrive den forventede fremgang mellem to skoleår. Mere end 50 lande deltager i PIRLS 2016, og ca. 20 af dem deltager også i epirls. I Danmark deltager vi i såvel epirls som i PIRLS for 3. klasse. 5

6 I Danmark er et repræsentativt udsnit af skoler blevet udvalgt. På hver af de udvalgte skoler vil en 3.- og en 4.-klasse blive udpeget til at deltage i undersøgelsen. På baggrund af oplysninger om antallet af klasser på skolerne, er de pågældende klasser blevet udvalgt, og herefter har vi brug for en liste med navne og oplysninger om eleverne i klassen - se senere. PIRLS-undersøgelsen består af flere dele: En læsetest og fire spørgeskemaer. Hver elev skal udfylde et spørgeskema om læsevaner, og om hvad eleven synes om at gå i skole. Elevernes forældre eller nærmeste omsorgsperson skal udfylde et spørgeskema derhjemme, og herudover får skolelederen og de udvalgte elevers dansklærer(e) også et spørgeskema. Hertil vil de deltagende 4.-klasseelever yderligere skulle deltage i epirls-testen. Det skal understreges at PIRLS på ingen måde er et forsøg på at evaluere den enkelte elev, lærer, forælder, skoleleder eller skole. Ingen data offentliggøres så enkelte elever, forældre, lærere eller skoler vil kunne genkendes. De data, der indsamles, vil gøre det muligt for os at lave analyser af forskellige skolesystemer på tværs af landene uden at afsløre deltagernes identitet. Men I vil som deltagende skole få mulighed for at få besked om jeres klasses resultat, hvis I ønsker det. For at sikre overholdelsen af de administrative procedurer, vil der blive udsendt repræsentanter fra IUP (DPU) til tilfældigt udvalgte skoler i PIRLS. Herudover vil IEA udsende internationale observatører til ca. 10 % tilfældigt udvalgte skoler. Observatørerne blander sig ikke i testningen. Deres ansvar er blot at kunne dokumentere, at testen gennemføres i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning og i testvejledningen. Det er derfor vigtigt at I meddeler os dato og tidspunkt for, hvornår I vælger at gennemføre testen, så vi kan planlægge disse besøg. Tak for jeres deltagelse og god fornøjelse! Kursusdage Skolekontakten og den/de testansvarlige vil blive inviteret til at deltage i en af to mulige kursusdage, hvor der vil blive fortalt om de nyeste resultater inden for læseforskning, og hvor alle procedurer i forbindelse med deltagelse i projektet vil blive gennemgået. Kursusdagene vil blive afholdt kl mandag d. 23. februar på IUP (DPU) i København og onsdag d. 25. februar på Aarhus Universitet. Vi har desværre ikke mulighed for at honorere deltagelsen i PIRLS på anden måde end ved at stille vores viden til rådighed gennem et sådant kursusarrangement. Vi håber på den måde, at projektet kan bidrage til en opkvalificering af skolens viden på læseområdet. Tilmelding til kursusdagene er nødvendig og vil kunne ske på edu.au.dk/pirls fra ca. medio januar og senest 15. februar. Her vil man også kunne se programmet for kursusdagene. Se mere s

7 1 Skolekontaktens rolle Dit ansvar som skolekontakt for PIRLS er at hjælpe os med at hente oplysninger om de enkelte elever i klassen og deres lærere samt sikre den korrekte uddeling, opbevaring, gennemførelse og indsamling af registreringsskemaer, testhæfter og spørgeskemaer. Det er også dig der træffer aftaler med den testansvarlige som sikrer, at undersøgelsen kan gennemføres efter forskrifterne. Skolekontakten skal i samarbejde med skolelederen sørge for, at der udpeges en testansvarlig (som godt kan være dig selv) til at forberede og administrere test og spørgeskemaer i den udvalgte klasse. Skolekontakten har ansvar for, at den testansvarlige orienteres om hans/hendes opgaver i forbindelse med PIRLS på skolen. Efter at materialet er blevet leveret til skolen, bedes du sørge for at det opbevares utilgængeligt for andre frem til testdagen. Testhæfterne er fortrolige og må ikke fotokopieres eller udleveres til personer, der ikke er direkte involveret i testningen. Al testmateriale, inklusive alle besvarede og ubesvarede testhæfter skal efter testen returneres til Skoleforskningsprogrammet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Kort om skolekontaktens rolle Din første opgave bliver at udfylde Elevliste-skemaet (et xls-ark) med oplysninger om de enkelte elever i klassen (navn, alder mm.) og returnere det i en mail til DPU på adressen Vi vil meget gerne have disse oplysninger senest d. 20. januar. (Se s. 7). I epirls skal 4.-klasseeleverne arbejde ved hver sin computer. Det er vigtigt at du evt. sammen med skolens it-vejleder sikrer, at der er det fornødne antal computere til rådighed på testdagen samt at de er i stand til at afvikle epirls testen. Til det brug vil skolen få tilsendt et USB-stik med et lille check-program, som hver computer skal testes med. I samarbejde med skolelederen, den testansvarlige og lærerne skal du aftale en dato for testningen og videregive den til DPU. Planlæg også testdagen sammen (f.eks. aftaler om lokaler, tidspunkter, arrangere stole og borde). Testene skal afholdes på et tidspunkt i løbet af uge 10, 11 eller 12 ( marts), hvor det passer skolen bedst. Når testhæfter og spørgeskemaer ankommer til skolen, skal du i god tid før testen tjekke om materialerne er til de rigtige elever og lærere og at der er nok eksemplarer til alle de udvalgte elever og lærere. Al materialet er fortroligt og skal til enhver tid opbevares sikkert og utilgængeligt for andre. Lærerspørgeskemaerne og skemaet til skolelederen skal uddeles og indsamles og du bedes notere om spørgeskemaerne er blevet returneret i Lærerregistreringsskemaet. Vi undersøger i øjeblikket om det er muligt at præsentere skoleleder- og lærerspørgeskemaet elektronisk. Hvis det bliver muligt vil vi orientere specielt om dette. 7

8 På selve testdagen skal du sørge for at den testansvarlige har Testvejledningen, Elevtestblanketten, Testforløbsblanketten, testhæfter og spørgeskemaer samt sørge for at al materialet bliver returneret til dig efter at testen er afholdt, inklusive de udfyldte blanketter og eventuel ubrugt materiale. Efter endt testning bedes du kontrollere procenten af elevsvar og arrangere en omprøve, hvis elevsvarprocenten er under 90% (se side 18). Efter epirls testen skal elevernes resultater uploades til det internationale center se vejledningen til epirls. Du aftaler proceduren herfor med den testansvarlige og/eller it-vejlederen. Forældrespørgeskemaerne skal uddeles og indsamles og du bedes notere på Elevtestblanketten om de enkelte forældrespørgeskemaer er blevet returneret. Returner det samlede materiale til Skoleforskningsprogrammet, IUP (DPU). Dette dokument beskriver alle disse opgaver i detaljer. Skulle der være spørgsmål eller nogen form for tvivl, så kontakt os venligst: PIRLS, Skoleforskningsprogrammet, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Tuborgvej 164, 2400 København NV Mail: Seniorforsker Videnskabelig assistent Jan Mejding Katja Neubert Tlf / mobil Tlf

9 1.1. Dokumenter til administration af forløbet på skolen Denne vejledning til skolekontakten beskriver de opgaver, som vi håber du vil hjælpe os med frem til det besvarede testmateriale er returneret til det nationale center. Foruden dette dokument findes der en række blanketter og dokumenter, som kan hjælpe dig og os med at holde styr på undersøgelsesforløbet på din skole. Mange af disse dokumenter og blanketter sendes til dig på din mailadresse. Det kan være en god ide at oprette en PIRLS-mappe på computeren med disse materialer, så du altid kan finde frem til de seneste versioner. Undersøgelsens registreringsskemaer PIRLS benytter en række registreringsskemaer til udvælgelsen af klasser og elever, tildelingen af testhæfter, epirls opgaver og spørgeskemaer samt til registreringen af elevernes deltagelse i testen. Det er vigtigt at disse skemaer udfyldes korrekt, fordi de registrerer hele testforløbet på de deltagende skoler og bruges til at dele testhæfter og spørgeskemaer ud til de rigtige elever. Her kan du læse, hvordan man udfylder registreringsskemaerne. Alle registreringsskemaer vil være i MS Excel format og/eller papireksemplarer. Kontakt venligst Jan Mejding eller Katja Neubert hvis du har spørgsmål til udfyldelsen af disse skemaer. Der er i alt fire forskellige registreringsskemaer, som er beskrevet nedenfor. Klasseliste: DPU udarbejder et klasselisteskema for din skole og sender det til udfyldelse. Skolen vil blive bedt om at registrere alle fjerdeklasserne på skolen og give detaljer omkring antal af elever og navne på lærere. (Dette er allerede afsluttet). Elevliste: DPU udarbejder et elevlisteskema for hver udvalgt klasse og sender det til dig, så du kan udfylde det. Du vil blive bedt om at udfylde navnene på eleverne i den udvalgte klasse, elevernes fødselsdato, køn og eksklusionskoder (se senere). Navne vil udelukkende blive brugt til at sikre, at testhæfter og spørgeskemaer kan kædes sammen, og de bliver efterfølgende slettet fra materialet. Elevtestblanket: DPU udarbejder en Elevtestblanket for hver udvalgt klasse og sender dem til dig, så du kan give den til den testansvarlige, der skal bruge og udfylde blanketten under testen. Den testansvarlige skal bruge disse blanketter til at registrere elevernes deltagelse i testen. Der vil være en elevtestblanket til hver klasse for papirtesten og spørgeskemaet samt en særlig elevtestblanket til at administrere og registrere epirls i den deltagende 4.-klasse. Lærerregistreringsskema: DPU udarbejder et Lærerregistreringsskema for din skole og sender det, så du kan udfylde det. Du vil blive bedt om at bruge dette skema til at uddele Lærerspørgeskemaerne og registrere om Lærerspørgeskemaerne er afleveret efter besvarelse. 9

10 Forberede computer til epirls Cirka en måned før testdatoen vil du få tilsendt et USB-stik med et lille program, som kan undersøge, om de computere I tænker at anvende til eleverne i 4. klasse kan afvikle epirls materialet. Programmet giver også instruktioner i, hvad der eventuelt kan rettes, og om hvilke informationer I skal sende videre til os. Alt epirls materialet vil blive afviklet fra og til et USBstik, og der vil ikke blive installeret noget materiale på de anvendte computere. PIRLS 2016 Testvejledning Du vil modtage en Testvejledning, der beskriver procedurerne fra testen begynder til testmaterialet, spørgeskemaerne og den udfyldte Elevtestblanket er blevet returneret til dig. Denne Testvejledning skal den testansvarlige bruge til at afholde testningen. epirls 2016 Testvejledning Der vil også være en særlig epirls Testvejledning, der beskriver forholdene omkring testen lige fra hvordan de enkelte elever logger ind på deres opgaver til, hvordan I efterfølgende uploader elevernes resultater til den internationale database. Testforløbsblanket Testforløbsblanketten en for PIRLS og en for epirls skal bruges under testningen. Den testansvarlige skal udfylde blanketten med tidspunkter for testen og besvare nogle få spørgsmål omkring særlige forhold eller problemer i forbindelse med selve testningen. Efter testningen indsendes de udfyldte Testforløbsblanketter til En kopi af Testforløbsblanketterne er vist i Bilag A samt i bilaget til Testvejledningen. Elevsvarprocentskema Et skema over procentdelen af elevsvar skal bruges til at beregne elevdeltagelsen ved hver test for at afgøre, om en opfølgningsprøve er nødvendig. Der skal foretages opfølgningsprøver, hvis færre end 90% af eleverne i den udvalgte klasse var tilstede under testforløbet. Et eksempel på elevsvarprocentskemaerne for PIRLS og epirls er vist i Bilag B. Elevsvarprocentskemaet sendes også ud i Excel-format, ligesom man på edu.au.dk/pirls kan hente det elektroniske skema, som automatisk beregner elevsvarprocenten. PIRLS i 3. klasse I PIRLS 3. klasse anvendes kun læsetesten på papir samt spørgeskemaerne til elever, hjemmet og lærerne. Skolelederen får kun et spørgeskema omfattende begge klassetrin. Til undersøgelsen findes også de ovenstående forløbsblanketter. Alt materiale til PIRLS 3. klasse er mærket med klassetrinnet. 10

11 1.2. Samarbejdet med IUP (DPU) Nedenstående diagram illustrerer hovedtrækkene i samarbejdet med det nationale PIRLS-center på IUP (DPU). Denne vejledning forklarer i detaljer de forskellige trin i arbejdet. I den venstre kolonne vises de aktiviteter vi på IUP (DPU) skal udføre, og i den højre kolonne vises de aktiviter du som skolekontakt skal udføre. Opgaver markeret med grønt er allerede afsluttet. DPU Printe klasselisteskemaer og sende dem til udfyldelse Bruge klasselisteskemaerne til at udvælge klasser Udarbejde elevlisteskemaer og sende dem til skolekontakten til udfyldelse Sende vejledning om forberedelse af computere til epirls sammen med check-programmet til skolekontakten. Aftale løsninger med Skolekontakten, hvis der viser sig at være problemer med epirls-checket. Trykke testhæfter og spørgeskemaer Tildele eleverne opgavehæfter Printe elevtestblanketter Printe lærerregistreringsskemaer Forberede epirls USB stiks Sende registreringsskemaer, epirls USB sticks, og testmaterialer med mærkater til skoler Brug i øvrigt Tjeklisten på side ii til at holde styr på arbejdsopgaverne. SKOLER Udfylde klasselisteskemaet med oplysninger om alle 3. og 4. klasserne og deres lærere og returnere de udfyldte skemaer til IUP (DPU) Udfylde Elevlisteskemaet med elevoplysninger og returnere det udfyldte skema til IUP (DPU) Meddele testdage til Køre epirls System Check Programmet på de computere, der tænkes anvendt og sende resultatet til Tjekke det modtagede materiale, fastsætte tidspunkter for afholdelse af undersøgelsen og forberede den AFHOLDE TEST epirls: Uploade epirls data online Returnere materialet til DPU senest d. 28. marts 11

12 2 Vejledning i udfyldelse af Elevlisten På baggrund af de klasselister, vi har modtaget fra skolen, er der ved tilfældig lodtrækning udpeget en 3. og en 4. klasse til at deltage i PIRLS. Klassenavnet på de udvalgte klasser vil fremgå af de Elevlister som udsendes fra IUP (DPU). Alle elever i de udvalgte klasse skal testes. Første opgave for skolekontakten er at sende os oplysninger vedrørende de elever på skolen, som skal deltage i PIRLS. For at lette administrationen af de mange elever beder vi dig følge vejledningen i dette afsnit Elevlisten Vi sender skemaer på Elevlisterne som Excel-filer til den mailadresse vi har fået oplyst til Skolekontakten. Det disse skemaer du bedes udfylde og returnere til os. NB: Lad venligst filerne beholde det xls-navn de har. Det vil gøre det meget lettere for os når vi skal hente informationerne ind i systemet. Tjek først, om der er plads til at skrive alle elever på elevlisten. Hvis ikke, så kopier flere ark. Alle elever skal noteres på elevlisten, også selvom der måtte være elever, der af en eller anden årsag ikke skal deltage i undersøgelsen. For hver elev i klassen skal følgende oplysninger noteres: Kolonne 1: Elevens navn (slet gerne det nummer, der står på linjen) Kolonne 2 er et fortløbende nummer på eleverne i klassen er udfyldt på forhånd Kolonne 3: Fødselsdato som dd/mm/ååå fx 01/08/2004 Kolonne 4: Køn: Pige = 1; Dreng = 2 Kolonne 5: Årsagen til en eventuel eksklusion se nedenfor Kolonne 6: Elevens Uni-login brugernavn Eventuel eksklusion Elever med særlige vanskeligheder kan ekskluderes fra PIRLS, hvis de falder inden for en eller flere af følgende kategorier: 1 = Elev med fysisk handicap: Eleven har et fysisk handicap, som gør at han/hun ikke er i stand til at deltage i en skriftlig prøve. Dette noteres med et 1-tal i kolonne 4 ud for elevens navn. Fysisk handicappede elever, der godt kan deltage, indgår lige som de øvrige elever. 2 = Elev med vidtgående læse- og/eller indlæringsvanskeligheder: Eleven har særlige indlæringsvanskeligheder og/eller massive læsevanskeligheder. Dette noteres med et 2-tal i kolonne 5 ud for elevens navn. Det er ikke tilstrækkeligt at eleven blot er en lidt dårlig læser og får ekstra støtte til sin læsning på skolen. Særlige specialklasser er på forhånd fritaget fra at deltage. 12

13 3 = Elev, der ikke taler dansk: Elever, der ikke kan læse eller tale dansk kan ekskluderes fra undersøgelsen. Dette noteres med et 3-tal i kolonne 4 ud for elevens navn. Det er typisk elever, som har haft mindre end 1 års undervisning i dansk. Det er ikke tilstrækkeligt at eleven ikke klarer sig som indfødt, så hvis han eller hun er i stand til at deltage i klassen til dagligt, så skal han/hun også have chancen for at være med i PIRLS. Hvis I mener, at en elev passer ind under en af de ovenstående kategorier, så skriv den passende kode i kolonne 5. Hvis I på skolen har en vedtagen politik for anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med test af elever med specifikke vanskeligheder, så skal samme fremgangsmåde anvendes ved PIRLS undersøgelsen se også afsnit 5.2. Skriv venligst i den medfølgende mail, når I indsender elevlisten, hvor mange elever der skal have adgang til særlige hjælpemidler. Hvis I har andre bemærkninger angående mulig eksklusion, som I ikke synes falder ind under de tre nævnte grunde, så kontakt os venligst. Se også bemærkningerne i Testvejledningen herom. NB: Skulle der være elever, der ikke får lov til at deltage af deres forældre, skal de ikke ekskluderes på denne elevliste, men det registreres i stedet siden hen på Elevtestblanketten. Vær venlig at returnere den udfyldte elevliste til IUP (DPU) snarest muligt og senest 20. januar. Figur 2.2: Eksempel på et udfyldt elevlisteskema 13

14 3 Forberedelse til testen Som forberedelse til afholdelse af testen skal der udvælges en testansvarlig, som skal sætte sig ind i procedurerne for testningen. Derudover skal der planlægges testdatoer og disse skal oplyses til DPU. Forberedelsen omfatter også kontrol af, om skolen har tilstrækkeligt med computere, der er i stand til at gennemføre epirls-testen. Mere detaljerede oplysninger kan findes i vejledning Forberedelse af computere til epirls, som bl.a. forklarer anvendelsen af det USB-stik skolen vil modtage med et lille program, der kan tjekke, om computeren vil kunne bruges. Testsessionen af klassen med epirls vil være afhængig af antallet af fungerende computere til rådighed. Hvis der er computere nok til alle elever, så kan hele klassen deltage på en gang. Hvis ikke der er computere nok, må klassen deles i to, og den fornødne ekstra tid må planlægges Udvælgelse og vejledning af den testansvarlige Der skal være udpeget mindst en testansvarlig (det kan være dig selv) til at stå for testningen af såvel papirtesten som epirls. Hvis der deltager mere end en klasse på jeres skole, får I muligvis brug for mere end en testansvarlig, der kan hjælpe til med at afholde testen. Den testansvarlige bør ikke være dansklæreren i den udvalgte klasse, men en anden lærer på skolen eller en anden ansat på skolen så som en læsevejleder, en testlærer fra specialundervisningen eller lignende. I forbindelse med epirls er det vigtigt, at den testansvarlige er fortrolig med proceduren for afviklingen af epirls testen. Procedurerne vil blive beskrevet i en særlig vejledning. Det anbefales derfor at den testansvarlige er en person, der er vant til at afholde test. Klasselæreren opfordres til at være til stede som observatør under afholdelse af testen, så vidt det er muligt. Når den testansvarlige er fundet, skal han/hun sætte sig ind i procedurerne for testningen. I februar sendes en testvejledning ud og den beskriver alle de administrative procedurer i forbindelse med afholdelse af testen. Læs Testvejledningen grundigt og gennemgå alle procedurerne med den testansvarlige ca. en uge før testen afholdes. Alle spørgsmål, den testansvarlige måtte have, bør være besvaret i god tid før testen afholdes. Det er en fordel, hvis du er lige så bekendt med procedurerne som den testansvarlige. Hvis han/hun er syg eller fraværende på testdagen, kan du blive nødt til at træde til og afholde testen. 14

15 Du og den testansvarlige kan også vælge at deltage i en af PIRLS kursusdagene d. 23. februar (i København) eller d. 25. februar (i Århus). På kursusdagene vil der bl.a. blive givet en introduktion til tidligere undersøgelser og deres resultater, alle procedurer i forbindelse med indsamlingen af testresultaterne vil blive gennemgået og herudover vil der blive afholdt andre oplæg vedrørende læsning. Deltagelse er gratis, men man må selv sørge for transport og frihed til at deltage. Program for dagen kan hentes på edu.au.dk/pirls - ligesom det er her man tilmelder sig kursusdagen senest d. 15. februar. Kursusdagene vil blive afholdt på følgende steder: Kursusdag i København d. 23. februar kl Adresse: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Campus Emdrup Bygning A, Festsalen A220 Tuborgvej 164, 2400 København NV Kursusdag i Århus d. 25. februar kl Adresse: Auditoriet (Lille Juridisk) Universitetsparken, Bartholins Allé 11, Indgang 1351, 8000 Århus C 3.2. Fastlæggelse af testtidspunkter PIRLS-testen kan afholdes en dag i uge 10, 11 eller 12 (d ), hvor det passer skolen bedst. Du bør samarbejde med skolelederen og de pågældende klasselærere, så du er sikker på, at de valgte datoer ikke falder sammen med temauger eller andre begivenheder på skolen. Undersøg også, at skolens computere ikke er i brug til de Nationale Test på det tidspunkt, hvor epirls planlægges gennemført. Det er ofte også en god ide at undgå at teste eleverne på den første eller sidste skoledag i ugen eller lige før en skoleferie. Testen skal helst ligge i første halvdel af skoledagen. Hvis tidspunktet for testen ligger uden for skoletiden eller i de sidste timer af skoledagen, er eleverne trætte, og så stiger fraværet typisk. Elevspørgeskemaet skal helst besvares samme dag som papirtesten og i umiddelbar forlængelse af den, så vidt det er muligt. Dette er for at være sikker på, at de elever, der deltager i læsetesten også besvarer spørgeskemaet. Det mindsker således risikoen for at miste data på grund af fravær. Hvis dette ikke er muligt, kan du blive nødt til at vælge en anden dag. Der bør afsættes ca. 45 minutter til besvarelse af Elevspørgeskemaet. epirls-testen skal tages efter at papirtesten er gennemført. Hvis det ikke er muligt at gennemføre epirls på den efterfølgende dag, så kan en anden dag vælges. Der bør dog ikke gå mere end en uge mellem de to test. Vi beder jer om senest d. 20. februar at sende os en meddelelse om dato og tidspunkt for afholdelsen af PIRLS og epirls på jeres skole ved at sende en mail til med oplysninger om skolenavn, PIRLS ID samt dato og tidspunkt for testningen. 15

16 Ved ændringer i tidsplanen bedes du straks underrette os på IUP (DPU). Dette er vigtigt, da en repræsentant for IUP (DPU) vil besøge en række skoler på testdagen og være til stede under nogle af testene. De involverede lærer(e) og elever skal underrettes om tid og sted for testen Hvor kan testen foregå? Den klasse, der deltager i PIRLS, skal så vidt muligt placeres i et lokale, der er støjfrit, rummeligt og hvor eleverne kan arbejde uden at blive forstyrret. Der skal være plads mellem rækkerne til, at den testansvarlige kan bevæge sig roligt rundt mellem eleverne, mens de arbejder. Endvidere skal eleverne have plads til at sidde og skrive. Selvom elevernes lærer ikke kan være testansvarlig, bør han/hun opfordres til at være til stede hvis muligt. Det kan være en god idé at sætte elever, der arbejder ved samme bord over for hinanden ved hver sin bordende, så de ikke distraherer hinanden undervejs. epirls vil blive afviklet fra USB-stik, så der er ikke behov for at computerne har adgang til internettet. Dog vil der være brug for at den testansvarlige har mulighed for at oploade elevresultaterne online. Procedurerne i forbindelse hermed er beskrevet i epirls Testvejledningen. 16

17 3.4. Tidsplan for testen Det er vigtigt at den testansvarlige overholder tidsrammerne for testen og gennemfører testen i overensstemmelse med testvejledningen. På testforløbsblanketten for både PIRLS og epirls noteres start- og sluttidspunkter for testens to dele. Eleverne skal besvare begge dele af testhæfterne den samme dag med en kort pause imellem. Denne pause bør være omkring 15 minutter afhængig af skolens skemapolitik, men den bør ikke være over 30 minutter. En frokostpause på halvanden time er ikke en kort pause. Tidsplanen for testforløbet i PIRLS-undersøgelsen er: Ca. 10 minutter til forberedelse (motivering/forberedelse af elever, oplæsning af instruktion, uddeling af testhæfter osv.) Præcis 40 minutter til besvarelse af opgavehæftets Del 1 En kort pause på ca. 15 minutter Ca. 5 minutter til forberedelse af Del 2 (oplæsning af retningslinjer fra testvejledningen mm.) Præcis 40 minutter til besvarelse af opgavehæftets Del 2. Afsæt mindst 40 minutter til besvarelse af Elevspørgeskemaerne Hvis en elev har besvaret Del 1 eller Del 2 i sit opgavehæfte før tiden for testdelen er udløbet, må eleven bruge den resterende tid på at gennemgå sine svar i den del af hæftet, der svarer til den pågældende del af testens tidsramme. Vi anbefaler på det kraftigste, at eleverne bliver i testlokalet så længe testen foregår. [Du kan eventuelt instruere den testansvarlige i at foreslå eleverne, at de medbringer en frilæsningsbog, de nemt kan få fat på og læse i uden at larme]. Hvis eleverne får lov til at forlade klasselokalet risikerer man en meget lavere deltagelsesprocent i enten den testens Del 2 eller i besvarelsen af Elevspørgeskemaet. Hvis en elev har behov for at forlade lokalet pga. en nødsituation, skal elevens opgavehæfte (eller spørgeskema) indsamles og opbevares sikkert, så længe eleven ikke er i lokalet. 17

18 Tidsplanen for testforløbet i epirls-undersøgelsen er: Beregn ca. 30 minutter til at starte epirls programmet på alle computerne og logge eleverne ind på de rigtige opgaver (se epirls vejledningen). Beregn ca. 20 minutter til at gennemgå instruktionen med eleverne. Præcis 40 minutter til besvarelse af Del 1 En kort pause på ca. 15 minutter Præcis 40 minutter til besvarelse af Del 2. Beregn ca. 5 minutter til elevernes besvarelse af epirls spørgeskemaet epirls programmet sikrer, at eleverne gennemfører testen i den rigtige rækkefølge og programmet stopper automatisk når de 40 minutter er gået. Hvis en elev stopper med at arbejde med opgaverne, og af en eller anden grund forlader computeren, så vil programmet blive på det sted eleven er kommet til, indtil tiden er udløbet. Når en elev har besvaret alle opgaverne i en del af testen, kan han/hun gå tilbage i teksten og tjekke og eventuelt ændre sine svar. 18

19 4 Modtagelse af testmaterialet Lidt før den planlagte testdag modtager I testmaterialet fra IUP (DPU). Så snart du modtager testmaterialet, beder vi dig tjekke at indholdet stemmer overens med nedenstående liste. Sørg for at materialet til enhver tid opbevares sikkert. Uddel Lærerspørgeskemaerne og Skolespørgeskemaet og aftal tidspunkter for afholdelsen af testen. Vi foreslår, at man få dage før gennemførelsen af epirls testen igen afprøver de valgte computere for at se, om de kan afvikle epirls testen. Der kan have været gennemført systemopdateringer, som har ændret computerens opsætning, og det er bedst at have konstateret dette inden selve testdagen. Denne gang kan man anvende programmet på et af de USB-stik skolen har fået tilsendt sammen med det øvrige materiale med programmerne på. Anvend login proceduren for den Testansvarlige således som det er beskrevet i Testvejledningen Tjekke og opbevare testmaterialet Så snart materialet er ankommet til skolen bør du sikre dig, at alle materialer er blevet modtaget. Hvis dette ikke er tilfældet, så kontakt IUP (DPU), så vi kan få suppleret materialet. Til de klasser, der deltager i PIRLS modtager du: Testhæfter på papir til klassens elever, samt 3 erstatningseksemplarer i reserve, hvis der er fejltrykte hæfter eller hvis der er nye elever i klassen på testdagen, som ikke står anført på Elevtestblanketten Elevspørgeskemaer samt 3 erstatningseksemplarer i reserve Et USB-stik til hver deltagende elev i 4. klasse samt tre ekstra stik. Spørgeskema om at lære at læse til elevernes forældre + kuverter Den trykte informationsfolder: 3. (og 4.)klasser i hele verden læser Et spørgeskema til klassernes dansklærer) og Lærerregistreringsskemaer PIRLS Testvejledning v.1.0 en nyere version kan være lagt på edu.au.dk/pirls en Elevtestblanket til hvert klassetrin en Testforløbsblanket. (En elektronisk kopi fremsendes via mail. En ekstra kopi kan hentes på edu.au.dk/pirls). En adressemærkat til PIRLS IUP (DPU), der gør det lettere at returnere testmaterialet Hvis I ikke har modtaget et komplet sæt af testmaterialet, kontakt os da straks pr. mail: 19

20 Et skema til beregning af elevsvarprocenten kan hentes på vores hjemmeside: edu.au.dk/pirls -> Materialer -> Download. Du må ikke give testmaterialet til andre end den testansvarlige på selve testdagen. Den testansvarlige deler testhæfterne ud til de udvalgte elever. Opgaverne må på ingen måde kopieres eller vises frem. Når materialet ikke er i brug, skal det være låst inde, og al ubrugt materiale skal returneres til Skoleforskningsprogrammet på IUP (DPU) Spørgeskema til skolelederen Spørgeskemaet til skolelederen afleveres, så snart materialet ankommer til skolen og inden PIRLS-dagen på skolen. Hvis din skole ikke har en skoleleder, bør skemaet besvares af den person, som varetager skolelederens arbejdsopgaver på skolen. Spørgeskemaet til skolelederen tager ca. 30 minutter at besvare, og det skal være besvaret og returneret til dig senest på PIRLS-testdagen. Vi undersøger i øjeblikket muligheden for at besvare spørgeskemaet online. Hvis det bliver muligt, vil vi sende besked om, hvordan man så kan besvare spørgeskemaet på nettet Spørgeskema til dansklærerne Dansklærerne, der underviser de udvalgte elever, udfylder et Lærerspørgeskema. Du bedes uddele Lærerspørgeskemaet til lærerne, så snart skolen modtager det, eller når som helst før testen. På forsiden af Lærerspørgeskemaet står navn og identifikationskode på den lærer, der skal besvare spørgeskemaet. Du skal uddele Lærerspørgeskemaet til den pågældende person. Det er kun lærere, hvis navn er angivet på Lærerspørgeskemaerne, der skal have et Lærerspørgeskema. Det tager ca minutter at besvare Lærerspørgeskemaet og det skal returneres til dig senest på PIRLS-testdagen. Vi undersøger i øjeblikket muligheden for at besvare spørgeskemaet online. Hvis det bliver muligt, vil vi sende besked om, hvordan man så kan besvare spørgeskemaet på nettet. 20

PIRLS Testvejledning for frigivne PIRLS-materialer

PIRLS Testvejledning for frigivne PIRLS-materialer PIRLS 2011 Testvejledning for frigivne PIRLS-materialer Denne vejledning er et uddrag af vejledningen, der blev anvendt i forbindelse med gennemførelse af PIRLS i marts 2011. Alle de praktiske oplysninger

Læs mere

PIRLS 2016 Vejledning til skolekontakten v. 1.0

PIRLS 2016 Vejledning til skolekontakten v. 1.0 PIRLS 2016 Vejledning til skolekontakten v. 1.0 Dette dokument beskriver opgaverne i forbindelse med gennemførelse af PIRLS i marts 2016. I tilknytning til denne vejledning er der en Testvejledning for

Læs mere

PIRLS/PIRLS Literacy 2016 Testvejledning v.1.0

PIRLS/PIRLS Literacy 2016 Testvejledning v.1.0 PIRLS 2016 Test Administrator Manual PIRLS/PIRLS Literacy 2016 Testvejledning v.1.0 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Kursusdage... 2 1 Din rolle som testansvarlig... 3 1.1 Forberedelser til testen...

Læs mere

Vejledning til afholdelse af TIMSS 2015

Vejledning til afholdelse af TIMSS 2015 Vejledning til afholdelse af TIMSS 2015 Indhold 1 Velkommen til TIMSS 2015 Undersøgelsen... 4 2 Din rolle som ansvarlig for TIMSS... 6 3 Selve undersøgelsesdagen... 10... 13 1 Velkommen til TIMSS 2015

Læs mere

TIMSS. Test Administrator Manual. Pilottest

TIMSS. Test Administrator Manual. Pilottest TIMSS Test Administrator Manual Pilottest Dette dokument beskriver opgaverne i forbindelse med gennemførelse af PIRLS&TIMSS pilotundersøgelsen i marts 2010. I tilknytning hertil findes der en Skolekoordinatorvejledning,

Læs mere

Skolekontaktens og testlærerens opgaver

Skolekontaktens og testlærerens opgaver Skolekontaktens og testlærerens opgaver Alt står i manualerne Vejledning til skolekontakten v. 1.0 Testvejledning v. 1.0 1 som findes på hjemmesiden: www.dpu.dk/pirls ->materialer ->download Vejledningerne

Læs mere

KURSUSDAG PILOTUNDERSØGELSE EN INTERNATIONAL LÆSEUNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET KURSUSDAG FOR SKOLERNE 10. FEBRUAR 2016 PIRLS 2016

KURSUSDAG PILOTUNDERSØGELSE EN INTERNATIONAL LÆSEUNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET KURSUSDAG FOR SKOLERNE 10. FEBRUAR 2016 PIRLS 2016 KURSUSDAG e PILOTUNDERSØGELSE PROGRAM 1. Hvad er online læsning og epirls? 2. Hvordan er epirls opbygget? Testmateriale 3. Hvad forventer vi af jer? Skolekontaktens og Testlærerens opgaver Upload af data

Læs mere

Skolekoordinators og. Jan Mejding

Skolekoordinators og. Jan Mejding Skolekoordinators og testadministrators opgaver Alt står i manualerne Vejledning til skolekoordinator v. 1.3 Testadministrator Manualer v10 v. 1.0 fi d å hj id som findes på hjemmesiden: www.dpu.dk/pirlstimss/download

Læs mere

KURSUSDAG PIRLS 2016 EN INTERNATIONAL LÆSEUNDERSØGELSE

KURSUSDAG PIRLS 2016 EN INTERNATIONAL LÆSEUNDERSØGELSE KURSUSDAG PIRLS 2016 EN INTERNATIONAL HOVEDUNDERSØGELSEN PIRLS OG HVAD BLIVER UNDERSØGT? IEA internationalt konsortium af uafhængige forskningsinstitutioner, komparative large-scale undersøgelser, elevers

Læs mere

Pilotundersøgelse Forberedelse af computere til epirls v1.2

Pilotundersøgelse Forberedelse af computere til epirls v1.2 Pilotundersøgelse Forberedelse af computere til epirls v1.2 Aarhus Universitet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Skoleforskningsprogrammet 2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 1 Hvilke computere

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2017

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole forår 2017 Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. HUSK at genstarte din computer kort tid før prøverne begynder. Dermed får du hentet opdateringer, som evt. kan være afgørende for, om du kan logge på det

Læs mere

epirls 2016 Testvejledning v.1.0

epirls 2016 Testvejledning v.1.0 epirls 2016 Testvejledning v.1.0 Indhold Introduktion... 1 Kursusdage... 2 1 Din rolle som testansvarlig for epirls... 3 1.1 Forberedelse til testen... 4 1.2 Testmaterialet... 6 1.2.1 epirls Elevtestblanket...

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

ICILS 2013 International Computer and Literacy Study AARHUS UNIVERSITET

ICILS 2013 International Computer and Literacy Study AARHUS UNIVERSITET ICILS 2013 International Computer and Literacy Study ICILS 2013 er en international komparativ undersøgelse af 8. klasse-elevers computerog informationskompetence. ICILS 2013 er den første internationale

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

ICILS 2018 International Computer and Literacy study

ICILS 2018 International Computer and Literacy study ICILS 2018 International Computer and Literacy study ICILS 2018 er en international, komparativ undersøgelse af 8.-klasseelevers computer- og informationskompetence. ICILS blev gennemført første gang i

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. Ved nogle skriftlige prøver er det tilladt at bruge it-udstyr. It-udstyr betyder en computer + en smartphone og/eller en tablet. FLY-funktionen SKAL være

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opdateret: 15. februar 2017 Generalprøve generelt Er der kun én generalprøve?

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Forberedelse af computere til epirls 2016 v1.0

Forberedelse af computere til epirls 2016 v1.0 Forberedelse af computere til epirls 2016 v1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1 Hvilke computere kan bruge epirls-programmet?... 2 1.1. Computerkrav ved anvendelse af epirls USB-stik... 2 1.2.

Læs mere

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til elever Brugerhåndbog til elever

Pralemappen.dk Din online portfolio Brugerhåndbog til elever Brugerhåndbog til elever www.pralemappen.dk v5 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen til din pralemappe 1.1 Introduktion...side 3 1.2 Grundlæggende funktioner...side 3 1.3 Dine data...side 3 1.4 Sidens opbygning...side 4

Læs mere

FVU prøve. Hvem gør hvad VUC Vest / DOP (driftsoverenskomstparten), gældende pr. 1. juli 2017

FVU prøve. Hvem gør hvad VUC Vest / DOP (driftsoverenskomstparten), gældende pr. 1. juli 2017 FVU prøve Hvem gør hvad VUC Vest / DOP (driftsoverenskomstparten), gældende pr. 1. juli 2017 PRAKTISK INFORMATION: Undervisningsministeriet sender CD er til VUC Vest 2 gange om året (december og juli)

Læs mere

Et tilbud til alle forældre

Et tilbud til alle forældre Et tilbud til alle forældre Vejledning Bredagerskolen www.bredagerskolen.dk Vejledning ForældreIntra Bredagerskolen 1 December 2008 Kære forældre. Fra januar 2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2014: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00 10.30 Dansk,

Læs mere

Tiden er nu kommet til den fjerde måling i undersøgelsen Inklusionspanelet.

Tiden er nu kommet til den fjerde måling i undersøgelsen Inklusionspanelet. TEL +45 3348 0800 FAX +45 MFH@SFI.DK WWW.SFI.DK 14. OKTOBER 2015 KÆRE KLASSELÆRER Tiden er nu kommet til den fjerde måling i undersøgelsen Inklusionspanelet. Du modtager dette brev, fordi skolelederen

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 2. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 2 Nødprocedure

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

GUIDE TIL IT-SYSTEMET RAMBØLL RESULTS

GUIDE TIL IT-SYSTEMET RAMBØLL RESULTS GUIDE TIL IT-SYSTEMET RAMBØLL RESULTS Denne guide beskriver de redskaber, skoleledere har mulighed for at benytte i Rambøll Results. På de følgende sider finder du bl.a. svar på disse spørgsmål: Hvordan

Læs mere

E-time kursus. Kursus indhold 1

E-time kursus. Kursus indhold 1 Kursus indhold 1 Installation af softwaren. Opsætning til et løb. Hent data fra O-service Klargøring i regneark Særlige hensyn vedrørende B-løb Importere data til løbet Aktivere en backup af løbet Planlægning

Læs mere

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab September 2013 Bemærk at denne vejledning er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver.

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Når matematik uden og med hjælpemidler ligger lige op af hinanden tidsmæssigt, hvad gør man så med de elever, som skal have

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk?

Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Svarnøgle til spørgsmål: www.elevplan.dk? Elevnavn: Kontaktlærer: Dette skema skal hjælpe dig med at få overblik over, om du kan alt det i elevplan, som er nødvendigt for, at elevplan kan være et godt

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Elevinformation om at gå til terminsprøve Der er terminsprøver i uge 50, hvor 9. årgang skal til FSA-prøver, mens 10. skal til FS10. MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik TIRSDAG

Læs mere

Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl. Retningslinjer for gennemførelse af

Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl. Retningslinjer for gennemførelse af Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl Retningslinjer for gennemførelse af Trintest 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelle

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office 365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier i

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Skole/hjem-samarbejde på internettet

Skole/hjem-samarbejde på internettet Skole/hjem-samarbejde på internettet Sakskøbing Skole 2009 Forord Guldborgsund kommune har vedtaget at indføre intranet på skolerne. Som system er valgt SkoleIntra, som består af 4 dele: 1. LærerIntra

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2014

Eksamen forår og sommer 2014 Eksamen forår og sommer 2014 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

Elevinformation om at gå til årsprøve

Elevinformation om at gå til årsprøve Elevinformation om at gå til årsprøve TIRSDAG D. 14. MAJ Kl. 8:30 11:30 Engelsk Årsprøve 8. klasse ONSDAG D. 15. MAJ Kl. 8:30 12:00 Dansk, skriftlig fremstilling Årsprøve 8. klasse FREDAG D. 17. MAJ Kl.

Læs mere

Den testansvarliges manual Del 1

Den testansvarliges manual Del 1 Den testansvarliges manual Del 1 1 International undersøgelse i computer- og informationskompetence Den testansvarliges manual Del 1: Forberedelse af testen (Hovedundersøgelse) Forår 2013 The Australian

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

1. Formål med udvikling af ordblindetesten

1. Formål med udvikling af ordblindetesten Notat Emne Til Kopi til Ny national ordblindetest PPR og Specialpædagogik Skoleledere Den 10. juni 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Formål med udvikling af ordblindetesten Formålet med Undervisningsministeriets

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Pilotundersøgelse Forberedelse af computere til epirls v1.1

Pilotundersøgelse Forberedelse af computere til epirls v1.1 Pilotundersøgelse Forberedelse af computere til epirls v1.1 Tillæg: Serveropkobling og antivirusprogrammer Aarhus Universitet Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Skoleforskningsprogrammet 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2013 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00-12.30 D.13.maj

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole

Et tilbud til alle forældre. Lille vejledning. Ødsted Skole Et tilbud til alle forældre Lille vejledning Ødsted Skole ForældreIntra 1 August 2008 ForældreIntra 2 August 2008 Kære forældre Fra skoleåret 2008/2009 vil vi som noget nyt benytte os af ForældreIntra.

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER D. 2. maj 9.00 12.30 (13.15 elever med samtalerunde/13.30

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011

ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011 ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011 MANDAG 12. DEC: 8.30-12.30 FSA MATEMATIK 13.00-17.00 FS10 MATEMATIK TIRSDAG 13. DEC: 8.30-12.00 FSA DANSK, skriftlig fremstilling 12.30-16.30 FS10 DANSK,

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 4 2. Afgiv tilbud... Error!

Læs mere

Klassificering og skyttenumre.

Klassificering og skyttenumre. Klassificering og skyttenumre. Indhold Indledning... 1 Hvad er et skyttenummer?... 1 Hvem får skyttenumre?... 2 Hvordan får man et skyttenummer?... 2 Hvor kan/skal et skyttenummer bruges?... 3 Hvilken

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 2. Svar på en offentlig annonce/bekendtgørelse... 4 2.1 Udfyld svar og afgiv

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

TIRSDAG 10. MAJ: Fysik Biologi Geografi Matematik uden hjælpemidler

TIRSDAG 10. MAJ: Fysik Biologi Geografi Matematik uden hjælpemidler Elevinformation om at gå til årsprøve Der er årsprøver i uge 19, så eleverne på 8. årgang kan øve sig i at gå til FP9-prøver. TIRSDAG 10. MAJ: 8.30-09.00 Fysik 10.05-10.35 Biologi 11.00-11.30 Geografi

Læs mere

Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling 13.30-17.30 FP10 Matematik

Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling 13.30-17.30 FP10 Matematik Elevinformation om at gå til terminsprøve på HPR 4.- 10. december 2015. Fredag 4. dec: 10.10-10.40 FP9 Biologi 11.00-11.30 FP9 Geografi 12.00-13.00 FP9 Matematik færdighed Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9

Læs mere

Forældreintra2. Skole/hjem-samarbejde på internettet

Forældreintra2. Skole/hjem-samarbejde på internettet Forældreintra2 Skole/hjem-samarbejde på internettet Forord Vi anvender SkoleIntra, der består af 4 dele: 1. LærerIntra (PersonaleIntra), som bruges til samarbejde mellem skolens personale. 2. Skolens hjemmeside.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Tiden er nu kommet til den tredje måling i undersøgelsen Inklusionspanelet.

Tiden er nu kommet til den tredje måling i undersøgelsen Inklusionspanelet. TEL +45 3348 0800 FAX +45 MFH@SFI.DK WWW.SFI.DK 27. APRIL 2015 KÆRE KLASSELÆRER Tiden er nu kommet til den tredje måling i undersøgelsen Inklusionspanelet. Du modtager dette brev, fordi skolelederen på

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

SkoleKomNet Administrationsvejledning

SkoleKomNet Administrationsvejledning Om vejledningen...2 Introduktion...2 Oversigt over tjenesten...3 Sportalen...3 Brugeradministrator...4 Tildeling af rettigheder...4 Ajourførte klasse- eller holdlister...5 SkoleKomNet administrator...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang.

Allerede ved modtagelse af mailen med aktiveringslinket, har du adgang. Kære lærer! Med Medielogin får du og dine elever adgang til Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten på alle platforme. Dermed kan du også logge ind på din telefon eller tablet. Men først skal du aktivere

Læs mere

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline Indhold Kom godt i gang med Redaktionen 3 Opret avis 4 Opret redaktioner 6 Tilknyt elever 7 Fordel elever

Læs mere

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod Starthjælp til e-bogs- og bogprojekter via mybod mybod starthjælp Velkommen til mybod! Med din registrering har du fået adgang til alle vigtige funktioner og værktøjer, som du skal bruge for selv at udgive

Læs mere

BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV

BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Studio Fitness Music-TV. INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG... 2 LOGIN

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse af

Retningslinjer for gennemførelse af - Evalueringsafdelingen Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl Retningslinjer for gennemførelse af Trintest 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2015

Eksamen forår og sommer 2015 Eksamen forår og sommer 2015 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere