Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolens prøver. Maj Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10. Maj 2019"

Transkript

1 Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP10 Hæftet indeholder retningslinjer til de skriftlige prøver, som afholdes i maj Retningslinjerne skal benyttes i forbindelse med skolens forberedelse til prøverne og i forbindelse med selve prøveafholdelsen. Alle ansvarlige for prøveafviklingen skal have udleveret en kopi af retningslinjerne for det eller de fag, de er ansvarlige for i god tid inden prøveafholdelsen. Folkeskolens prøver Elektronisk udgave På hjemmesiden for folkeskolens prøver findes disse retningslinjer i en elektronisk udgave. Se uvm.dk/fp Afholdelse Retningslinjer skriftlige prøver. Her kan du printe de eksemplarer, der er brug for til de ansvarlige for prøveafviklingen herunder de tilsynsførende.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Retningslinjer til brug ved de skriftlige prøver FP9/FP Plan B...3 Retningslinjer FP9 dansk, læsning og retskrivning...5 Retningslinjer for FP9 dansk, skriftlig fremstilling...7 Retningslinjer for FP10 dansk, skriftlig prøve...9 Retningslinjer for FP9 matematik uden hjælpemidler...11 Retningslinjer for FP9 matematik med hjælpemidler...13 Retningslinjer for FP10 matematik...15 Retningslinjer for FP9 engelsk...17 Retningslinjer for FP10 engelsk...19 Retningslinjer FP9 tysk...21 Retningslinjer for FP10 tysk...23 Retningslinjer FP9 fransk...25 Retningslinjer for FP10 fransk...27 Retningslinjer for FP9 biologi, geografi og fysik/kemi...29 Vejledning i udlevering af plan B materiale

3 Plan B Plan B er den procedure, som skolen skal iværksætte, hvis der før eller under prøven opstår en situation, der gør, at der ikke er adgang til prøveafvikling via testogprøver.dk. Det kan være i en situation, hvor testogprøver.dk er utilgængeligt over hele lander på grund af nedbrud, eller hvis skolen lokalt mister adgangen til internettet, opsætningen driller eller andet. Iværksættelse af plan B Uanset hvad årsagen er til, at der ikke er adgang til prøveafvikling via testogprøver.dk, må skolen ikke iværksætte plan B, før den har fået skriftlig godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Ved lokale nedbrud eller andre lokale problemer skal skolen i første omgang henvende sig til support i Styrelsen for It og Læring (STIL) for teknisk hjælp til at løse problemet. Er det ikke muligt at oprette/ genoprette forbindelsen til testogprøver.dk, skal skolen kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på I emnefeltet skal der stå Plan B. Skolen vil meget hurtigt få en tilbagemelding på, om plan B kan iværksættes. Skolen bedes i mailen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet nævne, om skolen har været i kontakt med STIL Support for at forsøge at løse problemet. Ved landsdækkende nedbrud vil Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skrive til alle skoler med en meddelelse, om hvad der skal ske. Her vil styrelsen skrive, om plan B skal iværksættes over hele landet. Det er muligt for alle medarbejdere at tilmelde sig sms-beskeder og/eller mails om uregelmæssigheder i forbindelse med prøveafvikling på testogprøver.dk. På siden kan man tilmelde sig tjenesten Nationale test og digitale prøver, der informerer om eventuelle uregelmæssigheder i forhold til testogprøver.dk. Tjenesten Folkeskolens prøver informerer om eventuelle akut opståede særlige forholdsregler i forhold til prøverne i øvrigt. Plan B-materiale Hvis det skulle ske, at skolen skal iværksætte plan B ved en prøve, skal skolen anvende det plan B-materiale, som er sendt til skolen forud for prøven. Under hver prøve i dette hæfte er der beskrevet, hvilket plan B-materiale, der er tilgængeligt for den enkelte prøve. Plan B-materialet kan enten være sendt til skolen som papirhæfter eller på en cd. Hvis plan B-materialet er sendt til skolen på en cd, skal skolen selv udlevere det til eleverne. Der er forskellige muligheder for at udlevere materialet. På de sidste to sider i denne vejledning er der beskrevet forskellige muligheder for udlevering. Booking Alle elever skal bookes til prøver, der afvikles på testogprøver.dk. Se brugervejledning på 3

4 4

5 Retningslinjer FP9 dansk, læsning og retskrivning Afvikling Prøven afvikles som digital selvrettende prøve på testogprøver.dk. Materiale til brug ved prøven Lærerark til oplæsning til prøven i retskrivning Teksthæfter til alle elever til prøven i læsning Prøvens varighed Prøven varer i alt 1½ time. Prøven i retskrivning varer 60 minutter. Prøven i læsning varer 30 minutter. Prøvens forløb Inden prøvens begyndelse Eleverne logger på testogprøver.dk. Den tilsynsførende orienterer eleverne om de hjælpemidler, de må anvende under prøven. Se nedenfor. Retskrivning Prøven i retskrivning består af to dele. Første del er to diktater, som læreren læser op fra det medfølgende lærerark. Eleverne skriver, hvad der mangler i opgaverne på skærmen. Anden del består af opgaver, som eleverne selv skal læse og løse på skærmen. Ved elevens aflevering kontrollerer den tilsynsførende på monitoreringssiden, om elevens aflevering er registreret. Efter 60 minutter afsluttes retskrivningsprøven. Læsning Umiddelbart efter, at retskrivningsprøven er afsluttet, uddeles teksthæftet til læseprøven, og eleverne får læst op, at de nu har 30 minutter til at læse de uddelte tekster og løse opgaverne. Bemærk, at sidste opgave forefindes digitalt og således både skal læses og løses digitalt. Ved elevens aflevering kontrollerer den tilsynsførende på monitoreringssiden, om elevens aflevering er registreret. Når afleveringen fremgår af monitoreringssiden, må eleven forlade sin plads. 5 Vend

6 Hjælpemidler Der må anvendes trykte ordbøger og elektroniske ordbøger, herunder onlineordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn. Med muligheden for at anvende onlineordbøger skal det præciseres, at der hverken ændres i reglerne for de enkelte prøver, eller i de tilladte hjælpemidler. Eleverne må således ikke benytte adgangen til internettet til at kommunikere med andre, og de må ikke benytte internettet til at få adgang til andre end de tilladte hjælpemidler. Det er skolelederens ansvar at sikre, at eleverne ikke kommunikerer med andre eller benytter ulovlige hjælpemidler. Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen sørger for, at eleverne er grundigt informeret om reglerne for brugen af internettet og om konsekvenserne af snyd under prøverne. Se uvm.dk/fp Faglig forberedelse Prøvevejledninger for yderligere informationer om hjælpemidler. Plan B hvis noget går galt Hvis skolen ikke kan få adgang til de digitale selvrettende prøver, kan det blive nødvendigt at iværksætte plan B. Plan B må ikke iværksættes uden skriftlig godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via stukuvm.dk. Se side 3 i dette hæfte for information om plan B. Plan B-materiale Til prøven i FP9 dansk, læsning og retskrivning har skolen modtaget følgende plan B-materiale: Plan B cd, der indeholder: pdf-fil med opgavehæfte til prøven i retskrivning pdf-fil med opgavehæfte til prøven i læsning 6

7 Retningslinjer for FP9 dansk, skriftlig fremstilling Afvikling Prøven afvikles fra en hjemmeside, der tilgås via testogprøver.dk. Materiale til brug ved prøven Der skal ikke udleveres materiale til prøven. Prøvens varighed Prøven varer i alt 3½ time. Prøvens forløb Inden prøvens begyndelse Eleverne logger på testogprøver.dk. Den tilsynsførende orienterer eleverne om de hjælpemidler, de må anvende under prøven. Se nedenfor. Prøven Opgavesættet er udformet digitalt og består af fire opgaver. Opgavernes titler er præsenteret på forsiden, og det er tydeliggjort, at eleverne skal vælge en af opgaverne, og at de på deres besvarelse skal notere den valgte opgaves nummer og titel. Opgaven kan indeholde et krav om at søge oplysninger på internettet. Det fremgår af opgaveformuleringen i den enkelte opgave, om det er et krav, eller om det er en ekstra, åben mulighed. Eleverne skal selv medbringe eller have adgang til høretelefoner under hele prøven. Samtalerunde Prøven kan indledes med en samtalerunde af maksimalt 30 minutters varighed. Skolen beslutter, om samtalerunden skal tilbydes, og hvilken varighed den skal have. Varigheden er den samme for alle deltagere. Eleverne må under samtalerunden medbringe noter, arbejdsark, tekster osv. udarbejdet i undervisningen, samt gå på nettet for at søge information og inspiration. Annoncering af resterende prøvetid Den tilsynsførende skal annoncere den resterende tid, når der er henholdsvis 60, 30 og 15 minutter tilbage af prøven. 7 Vend

8 Aflevering Eleverne skal aflevere deres besvarelser på papir. Første side af elevbesvarelsen skal indeholde oplysningsrubrikker til skolens navn, UNI Login, klasse/hold, fag og antal sider i alt rubrik til den tilsynsførendes underskrift rubrik til eleven, så vedkommende kan signere elevbesvarelsen med sit UNI Login. Ved elevens aflevering kontrollerer den tilsynsførende, at: eleven har nummereret arkene fortløbende, og at det samlede antal ark er noteret på hvert ark (eks. side 1 af 7 eller side 1/7) alle rubrikker på forsiden af besvarelsen er korrekt udfyldt. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Hjælpemidler Ved prøven må der anvendes alle de specifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Der må bl.a. anvendes programmer anvendt i undervisningen til behandling af tekst og billeder. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol. Det er desuden tilladt at anvende enhver information fra internettet, og der skal være adgang til internettet under hele prøven. Der kan anvendes elektroniske ordbøger, onlineordbøger og trykte ordbøger. Det skal præciseres, at eleverne ikke må benytte adgangen til internettet til at kommunikere med andre under prøven eller dele deres dokumenter med andre under prøven. Det er skolelederens ansvar at sikre, at eleverne ikke kommunikerer med andre eller benytter ulovlige hjælpemidler. Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen sørger for, at eleverne er grundigt informeret om reglerne for brugen af internettet og om konsekvenserne af snyd under prøverne. Se uvm.dk/fp Faglig forberedelse Prøvevejledninger for yderligere informationer om hjælpemidler. Plan B hvis noget går galt Hvis skolen ikke kan få adgang til de digitale selvrettende prøver, kan det blive nødvendigt at iværksætte plan B. Plan B må ikke iværksættes uden skriftlig godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via stukuvm.dk. Se side 3 i dette hæfte for information om plan B. Plan B-materiale Til prøven i FP9 dansk, skriftlig fremstilling har skolen modtaget følgende plan B-materiale: Plan B-cd med en zip-fil med prøvematerialet. 8

9 Retningslinjer for FP10 dansk, skriftlig prøve Afvikling Prøven afvikles fra en hjemmeside, der tilgås via testogprøver.dk. Materiale til brug ved prøven Teksthæfter til alle elever til del a (læsning og sprogbrug) Prøvens varighed Prøven varer i alt 4 timer. Prøvens forløb Inden prøvens begyndelse Eleverne logger på testogprøver.dk. Den tilsynsførende orienterer eleverne om prøvens tre dele og de hjælpemidler, de må anvende under prøven ved de forskellige delprøver. Se nedenfor. Prøven Prøven består af tre delprøver del a (læsning og sprogbrug), del b (modtagerrettet kommunikation) og del c (skriftlig fremstilling). Del a er udformet som en digital selvrettende prøve og tilgås på testogprøver.dk. Del b og c er udformet digitalt og tilgås via testogprøver.dk. Ved prøvens start udleveres teksthæftet til alle elever. Teksthæftet skal anvendes til del a. Når eleven er færdig med del a, afslutter eleven prøven i testogprøver.dk. Eleven må og kan ikke vende tilbage til del a under resten af prøven. Ved elevens afslutning af del a i testogprøver.dk kontrollerer den tilsynsførende på monitoreringssiden, om elevens aflevering er registreret. Når afleveringen fremgår af monitoreringssiden, kan eleven tildeles adgang til del b og c. Det anbefalede tidsforbrug er: a: 60 minutter, b: 60 minutter, c: 120 minutter, men eleven beslutter selv, hvordan eleven vil disponere tiden under prøven. Del b og c tilgås også på testogprøver.dk. Opgavesættet for b- og c-delen er udformet digitalt og består af en opgave i modtagerrettet kommunikation (del b) og tre opgaver i skriftlig fremstilling (del c). Eleverne skal på deres besvarelse af prøvedel c notere den valgte opgaves nummer og titel. Opgaven kan indeholde et krav om at søge oplysninger på internettet. Det fremgår af opgaveformuleringen i den enkelte opgave, om det er et krav, eller om det er en ekstra, åben mulighed. Eleverne skal selv medbringe, eller have adgang til høretelefoner under hele prøven. 9 Vend

10 Annoncering af resterende prøvetid Den tilsynsførende skal annoncere den resterende tid, når der er henholdsvis 60, 30 og 15 minutter tilbage af prøven. Aflevering Eleverne skal aflevere deres besvarelser på papir. Første side af elevbesvarelsen skal indeholde oplysningsrubrikker til skolens navn, UNI Login, klasse/hold, fag og antal sider i alt rubrik til den tilsynsførendes underskrift rubrik til eleven, så vedkommende kan signere elevbesvarelsen med sit UNI Login. Ved elevens aflevering kontrollerer den tilsynsførende, at: eleven har nummereret arkene fortløbende, og at det samlede antal ark er noteret på hvert ark (eks. side 1 af 7 eller side 1/7) alle rubrikker på forsiden af besvarelsen er korrekt udfyldt. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af pgavebesvarelserne. Hjælpemidler Under løsning af a-delen må eleverne anvende trykte og elektroniske ordbøger, der er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn. Ordbøger, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet. Med muligheden for at anvende onlineordbøger skal det præciseres, at der hverken ændres i reglerne for a-delen eller i de tilladte hjælpemidler. Under løsning af b- og c-delen må der anvendes alle de specifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Der må bl.a. anvendes programmer anvendt i undervisningen til behandling af tekst og billeder. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol. Det er desuden tilladt at anvende enhver information fra internettet, og der skal være adgang til internettet under hele prøven. Der kan anvendes elektroniske ordbøger, onlineordbøger og trykte ordbøger. Det skal præciseres, at eleverne ikke må benytte adgangen til internettet til at kommunikere med andre under prøven eller dele deres dokumenter med andre under prøven. Det er skolelederens ansvar at sikre, at eleverne ikke kommunikerer med andre eller benytter ulovlige hjælpemidler. Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen sørger for, at eleverne er grundigt informeret om reglerne for brugen af internettet og om konsekvenserne af snyd under prøverne. Se uvm.dk/fp Faglig forberedelse Prøvevejledninger for yderligere informationer om hjælpemidler. Plan B hvis noget går galt Hvis skolen ikke kan få adgang til de digitale selvrettende prøver, kan det blive nødvendigt at iværksætte plan B. Plan B må ikke iværksættes uden skriftlig godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via stukuvm.dk. Se side 3 i dette hæfte for information om plan B. Plan B-materiale Til prøven i FP10 dansk, skriftlig prøve har skolen modtaget følgende plan B-materiale: Plan B-cd, der indeholder: pdf-fil med opgavehæfte til del a zip-fil med prøvematerialet til del b og c 10

11 Retningslinjer for FP9 matematik uden hjælpemidler Afvikling Prøven afvikles som digital selvrettende prøve på testogprøver.dk. Materiale til brug ved prøven Der skal ikke udleveres materiale til prøven. Prøvens varighed Prøven varer i alt 1 time. Prøvens forløb Inden prøvens begyndelse Eleverne logger på testogprøver.dk. Den tilsynsførende orienterer eleverne om de hjælpemidler, de må anvende under prøven. Se nedenfor. Aflevering Ved elevens aflevering kontrollerer den tilsynsførende på monitoreringssiden, om elevens aflevering er registreret. Hjælpemidler Til prøven i matematik uden hjælpemidler må eleven kun anvende ikke-elektroniske skrive- og tegneredskaber. Der må anvendes papir til udregninger, der dog ikke skal afleveres. Det er skolelederens ansvar at sikre, at eleverne ikke kommunikerer med andre eller benytter ulovlige hjælpemidler. Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen sørger for, at eleverne er grundigt informeret om reglerne for brugen af internettet og om konsekvenserne af snyd under prøverne. Se uvm.dk/fp Faglig forberedelse Prøvevejledninger for yderligere informationer om hjælpemidler. Plan B hvis noget går galt Hvis skolen ikke kan få adgang til de digitale selvrettende prøver, kan det blive nødvendigt at iværksætte plan B. Plan B må ikke iværksættes uden skriftlig godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via Se side 3 i dette hæfte for information om plan B. Plan B-materiale Til prøven i FP9 matematik uden hjælpemidler er der følgende plan B-materiale: Plan B-cd med pdf-fil med opgavehæfte 11

12 12

13 Retningslinjer for FP9 matematik med hjælpemidler Afvikling Til prøven udleveres et opgavehæfte, som eleven besvarer. Herudover skal eleverne anvende en fil, der tilgås via testogprøver.dk. Materiale til brug ved prøven Opgavehæfter til alle elever (inkl. 2 svarark) Fil (tilgås via testogprøver.dk) Pdf-fil med opgavehæfte Tilhørende filer Ved besvarelse af opgave 4 skal eleverne anvende den fil, der vises på testogprøver.dk. Eleverne skal have de digitale værktøjer, der er beskrevet i Fælles Mål, til rådighed under prøven. Svarark Eleverne kan vælge at anvende de vedlagte svarark og lade dem indgå som en del af deres samlede besvarelse eller besvare på anden vis i den samlede besvarelse. Pdf-fil med opgavehæfte På testogprøver.dk har eleverne adgang til en pdf-fil med opgavehæftet. Denne fil kan eleverne anvende til at klippe dele af opgaverne ind i deres besvarelser. Filen er gjort tilgængelig (ocr-behandlet) og kan anvendes af elever, der aflægger prøve på særlige vilkår. Prøvens varighed Prøven varer i alt 3 timer. Prøvens forløb Inden prøvens begyndelse Eleverne logger på testogprøver.dk. Den tilsynsførende orienterer eleverne om tilhørende filer på testogprøver.dk, om opgavehæftet på testogprøver.dk og om de hjælpemidler, de må anvende under prøven. Se nedenfor. Papirudgaven af opgavehæftet skal udleveres til eleverne, selv om opgavehæftet vises som pdf-fil på testogprøver.dk. Prøven Eleverne orienteres om, at de kan se, hvor mange point opgaverne kan give. Dette er noteret i bjælken øverst på siden. 13

14 Annoncering af resterende prøvetid Den tilsynsførende skal annoncere den resterende tid, når der er henholdsvis 60, 30 og 15 minutter tilbage af prøven. Aflevering Eleverne skal aflevere deres besvarelser på papir. Dette gælder også besvarelser eller dele heraf udfærdiget på computer. Første side af elevbesvarelsen skal indeholde oplysningsrubrikker til skolens navn, UNI Login, klasse/hold, fag og antal sider i alt rubrik til den tilsynsførendes underskrift rubrik til eleven, så vedkommende kan signere elevbesvarelsen med sit UNI Login. Ved elevens aflevering kontrollerer den tilsynsførende, at: eleven kun afleverer en version af hver opgave At eleven ikke henviser til bilag der ikke indgår i afleveringen eleven har nummereret arkene fortløbende, og at det samlede antal ark er noteret på hvert ark (eks. side 1 af 7 eller side 1/7) alle rubrikker på forsiden af besvarelsen er korrekt udfyldt. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Hjælpemidler Ved prøven må der anvendes alle de specifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Specifikke hjælpemidler, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet. Med specifikke hjælpemidler menes informationer, noter, værktøjer mv., der har været anvendt i den daglige undervisning. Internettet må ikke bruges til at søge efter ny viden i prøvesituationen, fx hvis der stilles opgaver i områder, som eleven ikke har modtaget undervisning i. Der vil være tale om en konkret vurdering, som foretages af skolens leder. Det er skolelederens ansvar at sikre, at eleverne ikke kommunikerer med andre eller benytter ulovlige hjælpemidler. Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen sørger for, at eleverne er grundigt informeret om reglerne for brugen af internettet og om konsekvenserne af snyd under prøverne. Se uvm.dk/fp Faglig forberedelse Prøvevejledninger for yderligere informationer om hjælpemidler. Plan B hvis noget går galt Hvis skolen ikke kan få adgang til de tilhørende filer på testogprøver.dk, skal skolen kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via Herefter vil skolen modtage informationer om adgang til filerne. 14

15 Retningslinjer for FP10 matematik Afvikling Til prøven udleveres et opgavehæfte, som eleven besvarer. Herudover skal eleverne anvende en fil, der tilgås via testogprøver.dk. Materiale til brug ved prøven Opgavehæfter til alle elever Fil (tilgås via testogprøver.dk) Pdf-fil med opgavehæfte Tilhørende filer Ved besvarelse af opgave 4 skal eleverne anvende den fil, der vises på testogprøver.dk. Eleverne skal have de digitale værktøjer, der er beskrevet i Fælles Mål, til rådighed under prøven. Pdf-fil med opgavehæfte På testogprøver.dk har eleverne adgang til en pdf-fil med opgavehæftet. Denne fil kan eleverne anvende til at klippe dele af opgaverne ind i deres besvarelser. Filen er gjort tilgængelig (ocr-behandlet) og kan anvendes af elever, der aflægger prøve på særlige vilkår. Prøvens varighed Prøven varer i alt 4 timer. Prøvens forløb Inden prøvens begyndelse Eleverne logger på testogprøver.dk. Den tilsynsførende orienterer eleverne om tilhørende filer på testogprøver.dk, om opgavehæftet på testogprøver.dk og om de hjælpemidler, de må anvende under prøven. Se nedenfor. Papirudgaven af opgavehæftet skal udleveres til eleverne, selv om opgavehæftet vises som pdf-fil på testogprøver.dk. Prøven Eleverne orienteres om, at de kan se, hvor mange point opgaverne kan give. Dette er noteret i bjælken øverst på siden. 15 Vend

16 Annoncering af resterende prøvetid Den tilsynsførende skal annoncere den resterende tid, når der er henholdsvis 60, 30 og 15 minutter tilbage af prøven. Aflevering Eleverne skal aflevere deres besvarelser på papir. Dette gælder også besvarelser eller dele heraf udfærdiget på computer. Første side af elevbesvarelsen skal indeholde oplysningsrubrikker til skolens navn, UNI Login, klasse/hold, fag og antal sider i alt rubrik til den tilsynsførendes underskrift rubrik til eleven, så vedkommende kan signere elevbesvarelsen med sit UNI Login. Ved elevens aflevering kontrollerer den tilsynsførende, at: eleven kun afleverer en version af hver opgave At eleven ikke henviser til bilag der ikke indgår i afleveringen eleven har nummereret arkene fortløbende, og at det samlede antal ark er noteret på hvert ark (eks. side 1 af 7 eller side 1/7) alle rubrikker på forsiden af besvarelsen er korrekt udfyldt. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Hjælpemidler Ved prøven må der anvendes alle de specifikke hjælpemidler, som har været anvendt i den daglige undervisning. Specifikke hjælpemidler, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet. Med specifikke hjælpemidler menes informationer, noter, værktøjer mv., der har været anvendt i den daglige undervisning. Internettet må ikke bruges til at søge efter ny viden i prøvesituationen, fx hvis der stilles opgaver i områder, som eleven ikke har modtaget undervisning i. Der vil være tale om en konkret vurdering, som foretages af skolens leder. Det er skolelederens ansvar at sikre, at eleverne ikke kommunikerer med andre eller benytter ulovlige hjælpemidler. Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen sørger for, at eleverne er grundigt informeret om reglerne for brugen af internettet og om konsekvenserne af snyd under prøverne. Se uvm.dk/fp Faglig forberedelse Prøvevejledninger for yderligere informationer om hjælpemidler. Plan B hvis noget går galt Hvis skolen ikke kan få adgang til de tilhørende filer på testogprøver.dk, skal skolen kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via Herefter vil skolen modtage informationer om adgang til filerne. 16

17 Retningslinjer for FP9 engelsk Afvikling Prøven består af opgaver i lytte- og læsefærdigheder samt sprog og sprogbrug, der afvikles som digital selvrettende prøve på testogprøver.dk samt en opgave i fri skriftlig fremstilling, der vises i testogprøver.dk. Opgaven i fri skriftlig fremstilling besvares i et skriveprogram. Materiale til brug ved prøven Teksthæfte til lytte- og læsefærdighed til alle elever Udstyr til prøven Evt. højtaler, der kan forbindes til den tilsynsførendes computer. Den lyd-fil, eleverne skal høre ved opgaven i lyttefærdigheder, afspilles fra monitoreringssiden i testogprøver.dk for hele klassen på en gang. Der medfølger også en lyd-cd med lydfilen, som kan afspilles på en cd-afspiller. Det skal i god tid inden prøven sikres, at den højtaler mv., der anvendes, er i så god kvalitet, at alle elever kan høre lyden klart og tydeligt. Prøvens varighed Prøven varer i alt 3 timer. Opgaven i lytte- og læsefærdigheder varer 60 minutter. Opgaven i sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling varer 2 timer opdelt på ca. ½ time til sprog og sprogbrug og ca. 1½ time til fri skriftlig fremstilling. Eleverne administrerer selv, hvor meget tid de vil bruge på hhv. sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling. Eleverne bør ikke afslutte/aflevere opgaven i sprog og sprogbrug, før den samlede tid er gået. Prøvens forløb Inden prøvens begyndelse Eleverne logger på testogprøver.dk Den tilsynsførende orienterer eleverne om prøvens dele og om de hjælpemidler, de må anvende under prøven. Se nedenfor. Lytte- og læsefærdigheder Teksthæftet udleveres til alle elever ved prøvens start. Der må ikke anvendes hjælpemidler ved opgaven i lytte- og læsefærdigheder. Lydfilen afpilles fra monitoreringssiden i testogprøver.dk for hele klassen på en gang. Den må kun afspilles en gang. Lydfilen kan også downloades, så den kan afspilles fra en anden computer. Opgaven i lytte- og læsefærdigheder afsluttes efter 60 minutter. Den tilsynsførende kontrollerer på monitoreringssiden, om elevens aflevering er registreret. 17 Vend

18 Sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling Umiddelbart efter, at opgaven i lytte- og læsefærdigheder er afsluttet, gives der adgang til opgaven i sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling. Der må anvendes hjælpemidler ved prøven i sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling. Annoncering af resterende prøvetid Den tilsynsførende skal annoncere den resterende tid, når der er henholdsvis 60, 30 og 15 minutter tilbage af prøven. Aflevering Den tilsynsførende kontrollerer på monitoreringssiden, om elevens aflevering i sprog og sprogbrug er registreret og besvarelserne fra fri skriftlig fremstilling indsamles. Første side af elevbesvarelsen til fri skriftlig fremstilling skal indeholde oplysningsrubrikker til skolens navn, UNI Login, klasse/hold, fag og antal sider i alt rubrik til den tilsynsførendes underskrift rubrik til eleven, så vedkommende kan signere elevbesvarelsen med sit UNI Login. Ved elevens aflevering af fri skriftlig fremstilling kontrollerer den tilsynsførende, at: eleven har nummereret arkene fortløbende, og at det samlede antal ark er noteret på hvert ark (eks. side 1 af 7 eller side 1/7) alle rubrikker på forsiden af besvarelsen er korrekt udfyldt. En elev, der ikke har besvaret fri skriftlig fremstilling, skal aflevere et tomt ark påført elevens UNI Login. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Hjælpemidler Ved opgaven i lytte- og læsefærdigheder må der ikke anvendes hjælpemidler. Ved opgaven i sprog og sprogbrug og i den frie skriftlige opgave må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Der må i fri skriftlig fremstilling desuden anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Nogle skriveprogrammer har et indbygget oversættelsesværktøj. Vær opmærksom på, at dette ikke må benyttes. Ordbøger og grammatiske oversigter, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet. Herudover må internettet ikke anvendes under prøven. Det er skolelederens ansvar at sikre, at eleverne ikke kommunikerer med andre eller benytter ulovlige hjælpemidler, og det skal fremhæves, at eleverne ikke må hente tekster eller billeder fra hverken internettet eller fra lokale mapper og filer. Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen sørger for, at eleverne er grundigt informeret om reglerne for brugen af internettet og om konsekvenserne af snyd under prøverne. Se uvm.dk/fp Faglig forberedelse Prøvevejledninger for yderligere informationer om hjælpemidler. Plan B hvis noget går galt Hvis skolen ikke kan få adgang til de digitale selvrettende prøver, kan det blive nødvendigt at iværksætte plan B. Plan B må ikke iværksættes uden skriftlig godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via stukuvm.dk. Se side 3 i dette hæfte for information om plan B. Plan B-materiale Til prøven i FP9 engelsk er der følgende plan B-materiale: Plan B-opgavehæfte til lytte- og læseforståelse (trykt) Plan B-opgavehæfte til sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling (trykt) 18

19 Retningslinjer for FP10 engelsk Afvikling Prøven består af en opgave i sprog og sprogbrug, der afvikles som digital selvrettende prøve på testogprøver. dk, og en opgave i fri skriftlig fremstilling, der vises på testogprøver.dk. Opgaven i fri skriftlig fremstilling besvares i et skriveprogram. Materiale til brug ved prøven Der skal ikke udleveres materiale til prøven. Prøvens varighed Prøven varer i alt 3 timer. Opgaven i sprog og sprogbrug varer ca. ½ time og prøven i fri skriftlig fremstilling varer ca. 2½ time. Eleverne administrerer selv, hvor meget tid de vil bruge på hhv. sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling. Eleverne bør ikke afslutte/aflevere opgaven i sprog og sprogbrug, før den samlede tid er gået. Prøvens forløb Inden prøvens begyndelse Eleverne logger på testogprøver.dk. Den tilsynsførende orienterer eleverne om prøvens dele og om de hjælpemidler, de må anvende under prøven. Se nedenfor. Prøven Opgaverne i sprog og sprogbrug er digitalt selvrettende. Opgaverne til fri skriftlig fremstilling vises i testogprøver.dk. I fri skriftlig fremstilling skal eleven besvare én af de to stillede opgaver. Annoncering af resterende prøvetid Den tilsynsførende skal annoncere den resterende tid, når der er henholdsvis 60, 30 og 15 minutter tilbage af prøven. Aflevering Den tilsynsførende kontrollerer på monitoreringssiden, om elevens aflevering i sprog og sprogbrug er registreret, og besvarelserne fra fri skriftlig fremstilling indsamles. Første side af elevbesvarelsen til fri skriftlig fremstilling skal indeholde oplysningsrubrikker til skolens navn, UNI Login, klasse/hold, fag og antal sider i alt rubrik til den tilsynsførendes underskrift rubrik til eleven, så vedkommende kan signere elevbesvarelsen med sit UNI Login. 19 Vend

20 Ved elevens aflevering af fri skriftlig fremstilling kontrollerer den tilsynsførende, at: eleven har nummereret arkene fortløbende, og at det samlede antal ark er noteret på hvert ark (eks. side 1 af 7 eller side 1/7) alle rubrikker på forsiden af besvarelsen er korrekt udfyldt. En elev, der ikke har besvaret fri skriftlig fremstilling, skal aflevere et tomt ark påført elevens UNI Login. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Hjælpemidler Ved prøven må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Der må i den frie skriftlige opgave desuden anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Nogle skriveprogrammer har et indbygget oversættelses-værktøj. Vær opmærksom på, at dette ikke må benyttes. Ordbøger og grammatiske oversigter, som ikke medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet. Herudover må internettet ikke anvendes under prøven. Det er skolelederens ansvar at sikre, at eleverne ikke kommunikerer med andre eller benytter ulovlige hjælpemidler, og det skal fremhæves, at eleverne ikke må hente tekster eller billeder fra hverken internettet eller fra lokale mapper og filer. Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen sørger for, at eleverne er grundigt informeret om reglerne for brugen af internettet og om konsekvenserne af snyd under prøverne. Se uvm.dk/fp Faglig forberedelse Prøvevejledninger for yderligere informationer om hjælpemidler. Plan B hvis noget går galt Hvis skolen ikke kan få adgang til de digitale selvrettende prøver, kan det blive nødvendigt at iværksætte plan B. Plan B må ikke iværksættes uden skriftlig godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via stukuvm.dk. Se side 3 i dette hæfte for information om plan B. Plan B-materiale Til prøven i FP10 engelsk er der følgende plan B-materiale: Plan B-opgavehæfte til sprog og sprogbrug (trykt) Plan B-opgavehæfte til fri skriftlig fremstilling (trykt) 20

21 Retningslinjer FP9 tysk Afvikling Prøven består af opgaver i lytte- og læsefærdigheder samt sprog og sprogbrug, der afvikles som digital selvrettende prøve på testogprøver.dk samt en opgave i fri skriftlig fremstilling, der vises i testogprøver.dk. Opgaven i fri skriftlig fremstilling besvares i et skriveprogram. Materiale til brug ved prøven Teksthæfte til lytte- og læsefærdighed til alle elever Udstyr til prøven Evt. højtaler, der kan forbindes til den tilsynsførendes computer. Den lyd-fil, eleverne skal høre ved opgaven i lyttefærdigheder, afspilles fra monitoreringssiden i testogprøver.dk for hele klassen på en gang. Der medfølger også en lyd-cd med lydfilen, som kan afspilles på en cd-afspiller. Det skal i god tid inden prøven sikres, at den højtaler mv., der anvendes, er i så god kvalitet, at alle elever kan høre lyden klart og tydeligt. Prøvens varighed Prøven varer i alt 3 timer. Opgaven i lytte- og læsefærdigheder varer 60 minutter. Opgaven i sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling varer 2 timer opdelt på ca. ½ time til sprog og sprogbrug og ca. 1½ time til fri skriftlig fremstilling. Eleverne administrerer selv, hvor meget tid de vil bruge på hhv. sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling. Eleverne bør ikke afslutte/aflevere opgaven i sprog og sprogbrug, før den samlede tid er gået. Prøvens forløb Inden prøvens begyndelse Eleverne logger på testogprøver.dk. Den tilsynsførende orienterer eleverne om prøvens dele og om de hjælpemidler, de må anvende under prøven. Se nedenfor. Lytte- og læsefærdigheder Teksthæftet udleveres til alle elever ved prøvens start. Der må ikke anvendes hjælpemidler ved opgaven i lytte- og læsefærdigheder. Lydfilen afpilles fra monitoreringssiden i testogprøver.dk for hele klassen på en gang. Den må kun afspilles en gang. Lydfilen kan også downloades, så den kan afspilles fra en anden computer. Opgaven i lytte- og læsefærdigheder afsluttes efter 60 minutter. Den tilsynsførende kontrollerer på monitoreringssiden, om elevens aflevering er registreret. 21 Vend

22 Sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling Umiddelbart efter, at opgaven i lytte- og læsefærdigheder er afsluttet, gives der adgang til opgaven i sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling. Der må anvendes hjælpemidler ved prøven i sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling. Annoncering af resterende prøvetid Den tilsynsførende skal annoncere den resterende tid, når der er henholdsvis 60, 30 og 15 minutter tilbage af prøven. Aflevering Den tilsynsførende kontrollerer på monitoreringssiden, om elevens aflevering i sprog og sprogbrug er registreret og besvarelserne fra fri skriftlig fremstilling indsamles. Første side af elevbesvarelsen til fri skriftlig fremstilling skal indeholde oplysningsrubrikker til skolens navn, UNI Login, klasse/hold, fag og antal sider i alt rubrik til den tilsynsførendes underskrift rubrik til eleven, så vedkommende kan signere elevbesvarelsen med sit UNI Login. Ved elevens aflevering af fri skriftlig fremstilling kontrollerer den tilsynsførende, at: eleven har nummereret arkene fortløbende, og at det samlede antal ark er noteret på hvert ark (eks. side 1 af 7 eller side 1/7) alle rubrikker på forsiden af besvarelsen er korrekt udfyldt. En elev, der ikke har besvaret fri skriftlig fremstilling, skal aflevere et tomt ark påført elevens UNI Login. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Hjælpemidler Ved opgaven i lytte- og læsefærdigheder må der ikke anvendes hjælpemidler. Ved opgaven i sprog og sprogbrug og i den frie skriftlige opgave må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Der må i fri skriftlig fremstilling desuden anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Nogle skriveprogrammer har et indbygget oversættelsesværktøj. Vær opmærksom på, at dette ikke må benyttes. Ordbøger og grammatiske oversigter, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet. Herudover må internettet ikke anvendes under prøven. Det er skolelederens ansvar at sikre, at eleverne ikke kommunikerer med andre eller benytter ulovlige hjælpemidler, og det skal fremhæves, at eleverne ikke må hente tekster eller billeder fra hverken internettet eller fra lokale mapper og filer. Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen sørger for, at eleverne er grundigt informeret om reglerne for brugen af internettet og om konsekvenserne af snyd under prøverne. Se uvm.dk/fp Faglig forberedelse Prøvevejledninger for yderligere informationer om hjælpemidler. Plan B hvis noget går galt Hvis skolen ikke kan få adgang til de digitale selvrettende prøver, kan det blive nødvendigt at iværksætte plan B. Plan B må ikke iværksættes uden skriftlig godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via stukuvm.dk. Se side 3 i dette hæfte for information om plan B. Plan B-materiale Til prøven i FP9 tysk er der følgende plan B-materiale: Plan B-opgavehæfte til lytte- og læseforståelse (trykt) Plan B-opgavehæfte til sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling (trykt) 22

23 Retningslinjer for FP10 tysk Afvikling Prøven består af en opgave i sprog og sprogbrug, der afvikles som digital selvrettende prøve på testogprøver. dk, og en opgave i fri skriftlig fremstilling, der vises på testogprøver.dk. Opgaven i fri skriftlig fremstilling besvares i et skriveprogram. Materiale til brug ved prøven Der skal ikke udleveres materiale til prøven. Prøvens varighed Prøven varer i alt 3 timer. Opgaven i sprog og sprogbrug varer ca. ½ time og prøven i fri skriftlig fremstilling varer ca. 2½ time. Eleverne administrerer selv, hvor meget tid de vil bruge på hhv. sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling. Eleverne bør ikke afslutte/aflevere opgaven i sprog og sprogbrug, før den samlede tid er gået. Prøvens forløb Inden prøvens begyndelse Eleverne logger på testogprøver.dk. Den tilsynsførende orienterer eleverne om prøvens dele og om de hjælpemidler, de må anvende under prøven. Se nedenfor. Prøven Opgaverne i sprog og sprogbrug er digitalt selvrettende. Opgaverne til fri skriftlig fremstilling vises i testogprøver.dk. I fri skriftlig fremstilling skal eleven besvare én af de to stillede opgaver. Annoncering af resterende prøvetid Den tilsynsførende skal annoncere den resterende tid, når der er henholdsvis 60, 30 og 15 minutter tilbage af prøven. 23 Vend

24 Aflevering Den tilsynsførende kontrollerer på monitoreringssiden, om elevens aflevering i sprog og sprogbrug er registreret, og besvarelserne fra fri skriftlig fremstilling indsamles. Første side af elevbesvarelsen til fri skriftlig fremstilling skal indeholde oplysningsrubrikker til skolens navn, UNI Login, klasse/hold, fag og antal sider i alt rubrik til den tilsynsførendes underskrift rubrik til eleven, så vedkommende kan signere elevbesvarelsen med sit UNI Login. Ved elevens aflevering af fri skriftlig fremstilling kontrollerer den tilsynsførende, at: eleven har nummereret arkene fortløbende, og at det samlede antal ark er noteret på hvert ark (eks. side 1 af 7 eller side 1/7) alle rubrikker på forsiden af besvarelsen er korrekt udfyldt. En elev, der ikke har besvaret fri skriftlige fremstilling, skal aflevere et tomt ark påført elevens UNI Login. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Hjælpemidler Ved prøven må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Der må i den frie skriftlige opgave desuden anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Nogle skriveprogrammer har et indbygget oversættelses-værktøj. Vær opmærksom på, at dette ikke må benyttes. Ordbøger og grammatiske oversigter, som ikke medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet. Herudover må internettet ikke anvendes under prøven. Det er skolelederens ansvar at sikre, at eleverne ikke kommunikerer med andre eller benytter ulovlige hjælpemidler, og det skal fremhæves, at eleverne ikke må hente tekster eller billeder fra hverken internettet eller fra lokale mapper og filer. Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen sørger for, at eleverne er grundigt informeret om reglerne for brugen af internettet og om konsekvenserne af snyd under prøverne. Se uvm.dk/fp Faglig forberedelse Prøvevejledninger for yderligere informationer om hjælpemidler. Plan B hvis noget går galt Hvis skolen ikke kan få adgang til de digitale selvrettende prøver, kan det blive nødvendigt at iværksætte plan B. Plan B må ikke iværksættes uden skriftlig godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via stukuvm.dk. Se side 3 i dette hæfte for information om plan B. Plan B-materiale Til prøven i FP10 tysk er der følgende plan B-materiale: Plan B-opgavehæfte til sprog og sprogbrug (trykt) Plan B-opgavehæfte til fri skriftlig fremstilling (trykt) 24

25 Retningslinjer FP9 fransk Afvikling Prøven består af opgaver i lytte- og læsefærdigheder samt sprog og sprogbrug, der afvikles som digital selvrettende prøve på testogprøver.dk samt en opgave i fri skriftlig fremstilling, der vises i testogprøver.dk. Opgaven i fri skriftlig fremstilling besvares i et skriveprogram. Materiale til brug ved prøven Teksthæfte til lytte- og læsefærdighed til alle elever Udstyr til prøven Evt. højtaler, der kan forbindes til den tilsynsførendes computer. Den lyd-fil, eleverne skal høre ved opgaven i lyttefærdigheder, afspilles fra monitoreringssiden i testogprøver.dk for hele klassen på en gang. Der medfølger også en lyd-cd med lydfilen, som kan afspilles på en cd-afspiller. Det skal i god tid inden prøven sikres, at den højtaler mv., der anvendes, er i så god kvalitet, at alle elever kan høre lyden klart og tydeligt. Prøvens varighed Prøven varer i alt 3 timer. Opgaven i lytte- og læsefærdigheder varer 60 minutter. Opgaven i sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling varer 2 timer opdelt på ca. ½ time til sprog og sprogbrug og ca. 1½ time til fri skriftlig fremstilling. Eleverne administrerer selv, hvor meget tid de vil bruge på hhv. sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling. Eleverne bør ikke afslutte/aflevere opgaven i sprog og sprogbrug, før den samlede tid er gået. Prøvens forløb Inden prøvens begyndelse Eleverne logger på testogprøver.dk. Den tilsynsførende orienterer eleverne om prøvens dele og om de hjælpemidler, de må anvende under prøven. Se nedenfor. Lytte- og læsefærdigheder Teksthæftet udleveres til alle elever ved prøvens start. Der må ikke anvendes hjælpemidler ved opgaven i lytte- og læsefærdigheder. Lydfilen afpilles fra monitoreringssiden i testogprøver.dk for hele klassen på en gang. Den må kun afspilles en gang. Lydfilen kan også downloades, så den kan afspilles fra en anden computer. Opgaven i lytte- og læsefærdigheder afsluttes efter 60 minutter. Den tilsynsførende kontrollerer på monitoreringssiden, om elevens aflevering er registreret. 25 Vend

26 Sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling Umiddelbart efter, at opgaven i lytte- og læsefærdigheder er afsluttet, gives der adgang til opgaven i sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling. Der må anvendes hjælpemidler ved prøven i sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling. Annoncering af resterende prøvetid Den tilsynsførende skal annoncere den resterende tid, når der er henholdsvis 60, 30 og 15 minutter tilbage af prøven. Aflevering Den tilsynsførende kontrollerer på monitoreringssiden, om elevens aflevering i sprog og sprogbrug er registreret og besvarelserne fra fri skriftlig fremstilling indsamles. Første side af elevbesvarelsen til fri skriftlig fremstilling skal indeholde oplysningsrubrikker til skolens navn, UNI Login, klasse/hold, fag og antal sider i alt rubrik til den tilsynsførendes underskrift rubrik til eleven, så vedkommende kan signere elevbesvarelsen med sit UNI Login. Ved elevens aflevering af fri skriftlig fremstilling kontrollerer den tilsynsførende, at: eleven har nummereret arkene fortløbende, og at det samlede antal ark er noteret på hvert ark (eks. side 1 af 7 eller side 1/7) alle rubrikker på forsiden af besvarelsen er korrekt udfyldt. En elev, der ikke har besvaret fri skriftlig fremstilling, skal aflevere et tomt ark påført elevens UNI Login. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Hjælpemidler Ved opgaven i lytte- og læsefærdigheder må der ikke anvendes hjælpemidler. Ved opgaven i sprog og sprogbrug og i den frie skriftlige opgave må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Der må i fri skriftlig fremstilling desuden anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Nogle skriveprogrammer har et indbygget oversættelsesværktøj. Vær opmærksom på, at dette ikke må benyttes. Ordbøger og grammatiske oversigter, som ikke kan medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet. Herudover må internettet ikke anvendes under prøven. Det er skolelederens ansvar at sikre, at eleverne ikke kommunikerer med andre eller benytter ulovlige hjælpemidler, og det skal fremhæves, at eleverne ikke må hente tekster eller billeder fra hverken internettet eller fra lokale mapper og filer. Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen sørger for, at eleverne er grundigt informeret om reglerne for brugen af internettet og om konsekvenserne af snyd under prøverne. Se uvm.dk/fp Faglig forberedelse Prøvevejledninger for yderligere informationer om hjælpemidler. Plan B hvis noget går galt Hvis skolen ikke kan få adgang til de digitale selvrettende prøver, kan det blive nødvendigt at iværksætte plan B. Plan B må ikke iværksættes uden skriftlig godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via Se side 3 i dette hæfte for information om plan B. Plan B-materiale Til prøven i FP9 fransk er der følgende plan B-materiale: Plan B-opgavehæfte til lytte- og læseforståelse (trykt) Plan B-opgavehæfte til sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling (trykt) 26

27 Retningslinjer for FP10 fransk Afvikling Prøven består af en opgave i sprog og sprogbrug, der afvikles som digital selvrettende prøve på testogprøver. dk, og en opgave i fri skriftlig fremstilling, der vises på testogprøver.dk. Opgaven i fri skriftlig fremstilling besvares i et skriveprogram. Materiale til brug ved prøven Der skal ikke udleveres materiale til prøven. Prøvens varighed Prøven varer i alt 3 timer. Opgaven i sprog og sprogbrug varer ca. ½ time og prøven i fri skriftlig fremstilling varer ca. 2½ time. Eleverne administrerer selv, hvor meget tid de vil bruge på hhv. sprog og sprogbrug og fri skriftlig fremstilling. Eleverne bør ikke afslutte/aflevere opgaven i sprog og sprogbrug, før den samlede tid er gået. Prøvens forløb Inden prøvens begyndelse Eleverne logger på testogprøver.dk. Den tilsynsførende orienterer eleverne om prøvens dele og om de hjælpemidler, de må anvende under prøven. Se nedenfor. Prøven Opgaverne i sprog og sprogbrug er digitalt selvrettende. Opgaverne til fri skriftlig fremstilling vises i testogprøver.dk. I fri skriftlig fremstilling skal eleven besvare én af de to stillede opgaver. Annoncering af resterende prøvetid Den tilsynsførende skal annoncere den resterende tid, når der er henholdsvis 60, 30 og 15 minutter tilbage af prøven. 27 Vend

28 Aflevering Den tilsynsførende kontrollerer på monitoreringssiden, om elevens aflevering i sprog og sprogbrug er registreret, og besvarelserne fra fri skriftlig fremstilling indsamles. Første side af elevbesvarelsen til fri skriftlig fremstilling skal indeholde oplysningsrubrikker til skolens navn, UNI Login, klasse/hold, fag og antal sider i alt rubrik til den tilsynsførendes underskrift rubrik til eleven, så vedkommende kan signere elevbesvarelsen med sit UNI Login. Ved elevens aflevering af fri skriftlig fremstilling kontrollerer den tilsynsførende, at: eleven har nummereret arkene fortløbende, og at det samlede antal ark er noteret på hvert ark (eks. side 1 af 7 eller side 1/7) alle rubrikker på forsiden af besvarelsen er korrekt udfyldt. En elev, der ikke har besvaret fri skriftlige fremstilling, skal aflevere et tomt ark påført elevens UNI Login. Eleven må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Hjælpemidler Ved prøven må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Der må i den frie skriftlige opgave desuden anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol. Nogle skriveprogrammer har et indbygget oversættelses-værktøj. Vær opmærksom på, at dette ikke må benyttes. Ordbøger og grammatiske oversigter, som ikke medbringes eller opbevares lokalt, kan efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet. Herudover må internettet ikke anvendes under prøven. Det er skolelederens ansvar at sikre, at eleverne ikke kommunikerer med andre eller benytter ulovlige hjælpemidler, og det skal fremhæves, at eleverne ikke må hente tekster eller billeder fra hverken internettet eller fra lokale mapper og filer. Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen sørger for, at eleverne er grundigt informeret om reglerne for brugen af internettet og om konsekvenserne af snyd under prøverne. Se uvm.dk/fp Faglig forberedelse Prøvevejledninger for yderligere informationer om hjælpemidler. Plan B hvis noget går galt Hvis skolen ikke kan få adgang til de digitale selvrettende prøver, kan det blive nødvendigt at iværksætte plan B. Plan B må ikke iværksættes uden skriftlig godkendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via stukuvm.dk. Se side 3 i dette hæfte for information om plan B. Plan B-materiale Til prøven i FP10 fransk er der følgende plan B-materiale: Plan B-opgavehæfte til sprog og sprogbrug (trykt) Plan B-opgavehæfte til fri skriftlig fremstilling (trykt) 28

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse

Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Spørgsmå l og svår frå webinåret om ådministråtive forhold ved prøveåfholdelse Når matematik uden og med hjælpemidler ligger lige op af hinanden tidsmæssigt, hvad gør man så med de elever, som skal have

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af digitale selvrettende prøver

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af digitale selvrettende prøver Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om teknisk afvikling af prøver Kan vi forlænge en digital selvrettende prøve? Hvorfor lukker prøven ikke ned af sig selv, når prøvetiden er gået? Lokal tidsstyring

Læs mere

Afvikling af prøve på særlige vilkår, afprøvning af it-hjælpemidler og afvikling af digitale selvrettende prøver

Afvikling af prøve på særlige vilkår, afprøvning af it-hjælpemidler og afvikling af digitale selvrettende prøver Afvikling af prøve på særlige vilkår, afprøvning af it-hjælpemidler og afvikling af digitale selvrettende prøver Afvikling af prøve på særlige vilkår og afprøvning af ithjælpemidler Program 13.00-13.25

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om den tekniske afvikling af dansk, skriftlig fremstilling, med adgang til internettet Opdateret: 15. februar 2017 Generalprøve generelt Er der kun én generalprøve?

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse

VELKOMMEN TIL FP9 PÅ. Nyboder skole FP9. Elevfolder med info om prøverne Kære elev i 9. klasse VELKOMMEN TIL FP9 PÅ FP9 Nyboder skole Kære elev i 9. klasse I dette hæfte finder du en række informationer om de bundne prøvefag. Det er vigtigt, at du læser hele hæftet grundigt igennem, inden den skriftlige

Læs mere

Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling 13.30-17.30 FP10 Matematik

Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9 Dansk, skriftlig fremstilling 13.30-17.30 FP10 Matematik Elevinformation om at gå til terminsprøve på HPR 4.- 10. december 2015. Fredag 4. dec: 10.10-10.40 FP9 Biologi 11.00-11.30 FP9 Geografi 12.00-13.00 FP9 Matematik færdighed Mandag 7. dec: 8.30-12.00 FP9

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 5 2017 I uge 5 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. 10. kl. tirsdag til fredag 9. kl. tirsdag til torsdag Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder,

Læs mere

Solhverv Privatskole

Solhverv Privatskole Solhverv Privatskole EKSAMENSFOLDER 2011 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2010/11 på Solhverv Privatskole. Side 1 INDHOLD Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever,

Læs mere

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling

MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik. TIRSDAG 10. DEC: 8.30-11.30 FSA Tysk 13.00-17.00 FS10 Dansk, skriftlig fremstilling Elevinformation om at gå til terminsprøve Der er terminsprøver i uge 50, hvor 9. årgang skal til FSA-prøver, mens 10. skal til FS10. MANDAG 9. DEC: 8.30-11.30 FSA Engelsk 13.00-17.00 FS10 Matematik TIRSDAG

Læs mere

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015

Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Foreløbig orientering af eleverne i forbindelse med Folkeskolens prøver skoleåret 2014/2015 Elever i 9. klasse skal aflægge 5 bundne prøver og 2 prøver til udtræk. Se nedenfor, hvilke prøver der er bundne

Læs mere

Terminsprøver 10. klasse Marts 2017

Terminsprøver 10. klasse Marts 2017 Terminsprøver 10. klasse Marts 2017 Dato Fag Ordinær tid Forlænget tid 08.03.17 Dansk 09.00-13.00 13.00-14.20 09.03.17 Matematik 09.00-13.00 13.00-14.20 10.03.17 Engelsk 09.00-12.00 12.00-13.00 Alle terminsprøver

Læs mere

Elevinformation om at gå til årsprøve

Elevinformation om at gå til årsprøve Elevinformation om at gå til årsprøve TIRSDAG D. 14. MAJ Kl. 8:30 11:30 Engelsk Årsprøve 8. klasse ONSDAG D. 15. MAJ Kl. 8:30 12:00 Dansk, skriftlig fremstilling Årsprøve 8. klasse FREDAG D. 17. MAJ Kl.

Læs mere

TIRSDAG 10. MAJ: Fysik Biologi Geografi Matematik uden hjælpemidler

TIRSDAG 10. MAJ: Fysik Biologi Geografi Matematik uden hjælpemidler Elevinformation om at gå til årsprøve Der er årsprøver i uge 19, så eleverne på 8. årgang kan øve sig i at gå til FP9-prøver. TIRSDAG 10. MAJ: 8.30-09.00 Fysik 10.05-10.35 Biologi 11.00-11.30 Geografi

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS

Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd og retningslinjer ved prøveafholdelsen på HLS Gode råd til dig, der skal til prøve Du skal snart til folkeskolens afsluttende skriftlige og mundtlige prøver. Her følger nogle få gode råd om at

Læs mere

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2016/17 på Randers Realskole

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2016/17 på Randers Realskole Eksamensfolder 2017 Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2016/17 på Randers Realskole Indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal til

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2017/18 på Randers Realskole

Eksamensfolder Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2017/18 på Randers Realskole Eksamensfolder 2018 Oversigt og regler vedrørende de afsluttende skriftlige prøver 2017/18 på Randers Realskole Indhold Generelle regler Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole,

Læs mere

Når du skal til prøve

Når du skal til prøve Når du skal til prøve 2019 Når du skal til prøve 1 Når du skal til prøve Layout: Presse- og Kommunikationssekretariatet, Undervisningsministeriet Foto: Colourbox.dk Grafik: Presse- og Kommunikationssekretariatet,

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret i prøverne i fremmedsprog

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret i prøverne i fremmedsprog Opsamling pa spørgsma l fra webinaret i prøverne i fremmedsprog Spørgsmålene er forkortede og kategoriserede. Er Let's do it en grammatisk oversigt? Må Duden bruges? Må Verbix.com bruges? Må eleverne anvende

Læs mere

Hvad du (og dine forældre) bør vide om

Hvad du (og dine forældre) bør vide om Hvad du (og dine forældre) bør vide om FOLKESKOLENS SKRIFTLIGE PRØVER Herunder står dit navn, klasse og nummer iflg. karakterlisten Dette hæfte er en sammenfatning af de love og bekendtgørelser, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18

Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18 Information til elever, faglærere og tilsynsførende vedrørende eksamen og terminsprøver 2017/18 Annette Rosehr Alsner EUD10 Djursland - Videndjurs Indholdsfortegnelse Computere, ipads, print og aflevering...

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre 1 om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2011/2012 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011

ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011 ELEVINFORMATION OM AT GÅ TIL TERMINSPRØVE 2011 MANDAG 12. DEC: 8.30-12.30 FSA MATEMATIK 13.00-17.00 FS10 MATEMATIK TIRSDAG 13. DEC: 8.30-12.00 FSA DANSK, skriftlig fremstilling 12.30-16.30 FS10 DANSK,

Læs mere

Information om afgangsprøven 2018

Information om afgangsprøven 2018 Information om afgangsprøven 2018 1 Information om afgangsprøverne 2018 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-15. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de praktisk/mundtlige prøver afholdes

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2014 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 05. maj 2014 til onsdag den 14. maj 2014 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2013 De skriftlige afgangsprøver Fra onsdag den 13. maj 2013 til onsdag den 17. maj 2013 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b 9.c 7 elever fra AUT: Dansk, skriftlig fremstilling (FS10) 10. kl. 2 elever fra AUT Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2014: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00 10.30 Dansk,

Læs mere

Information om afgangsprøven 2016

Information om afgangsprøven 2016 Information om afgangsprøven 2016 1 Information om afgangsprøverne 2016 Afgangsprøverne afholdes i to omgange. Fra den 2.-17. maj afholdes de skriftlige prøver, mens de mundtlige prøver afholdes i perioden

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER D. 2. maj 9.00 12.30 (13.15 elever med samtalerunde/13.30

Læs mere

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen.

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen. EKSAMEN 2015 Dette er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en liste

Læs mere

Læringskonsulenterne for fremmedsprog

Læringskonsulenterne for fremmedsprog Læringskonsulenterne for fremmedsprog Vi er tre læringskonsulenter i fremmedsprogsgruppen, som alle har været ansat i UVM siden februar 2014. Ring eller skriv endelig til os Lene.Laursen@stukuvm.dk pia.peebles@stukuvm.dk

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Orientering til elever og forældre

Orientering til elever og forældre Orientering til elever og forældre om Folkeskolens Afsluttende Prøver 2010/2011 Denne folder er en orientering til elever og forældre om Folkeskolens afsluttende prøver, i henhold til regler i bekendtgørelse

Læs mere

Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (hf)

Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (hf) Sagsnr.:18/02369 Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (hf) Indhold Indledning... 1 Backup af opgavesæt... 2 Bilag til opgavesæt... 2 Prøver med delprøver uden hjælpemidler... 2 Prøver

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole

eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole eksamensfolder 2014 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013/14 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

EKSAMEN Vel mødt til eksamen.

EKSAMEN Vel mødt til eksamen. EKSAMEN 2014 Dette er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en liste

Læs mere

Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (stx/vaf/gs)

Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (stx/vaf/gs) Sagsnr.:18/02369 Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (stx/vaf/gs) Indhold Indledning... 1 Backup af opgavesæt... 2 Bilag til opgavesæt... 2 Prøver med delprøver uden hjælpemidler...

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2015: I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER + PC behov Mandag 9.00 10.30 Dansk, retskrivning

Læs mere

Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (stx/vaf/gs)

Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (stx/vaf/gs) Sagsnr.:18/02369 Den 6. marts 2018 Udlevering af opgavesæt i sommer- og sygeterminen 2018 (stx/vaf/gs) Indhold Indledning... 1 Backup af opgavesæt... 2 Bilag til opgavesæt... 2 Prøver med delprøver uden

Læs mere

Elevinformation om at gå til folkeskolens afgangsprøver

Elevinformation om at gå til folkeskolens afgangsprøver Elevinformation om at gå til folkeskolens afgangsprøver Datooversigt over skriftlige FA-prøver på HPR 2013 MANDAG D. 13. MAJ Kl. 9:00 12:30 Dansk, skriftlig fremstilling FSA TIRSDAG D. 14. MAJ Kl. 9:00

Læs mere

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen

Dansk, skriftlig fremstilling (FSA) 9.a 9.b. Salen: Øvrige elever 13.30 16.30 Engelsk FS10 10. kl Salen Til elever og forældre Oversigt over prøverne i maj 2013 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER Mandag 9.00-12.30 D.13.maj

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 17 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

EksamEn avu December 2014

EksamEn avu December 2014 Eksamen avu December 2014 2 Indhold I denne folder kan du læse om en række praktiske ting i forbindelse med både skriftlige og mundtlige prøver. Mundtlige og skriftlige prøveplaner kan også ses på vores

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2016

Information om avu eksamen maj/juni 2016 Information om avu eksamen maj/juni 2016 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

EKSAMEN Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013 på Solhverv Privatskole.

EKSAMEN Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013 på Solhverv Privatskole. EKSAMEN 2013 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2013 på Solhverv Privatskole. Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole.

Læs mere

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om de overordnede ændringer i prøvebekendtgørelsen

Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om de overordnede ændringer i prøvebekendtgørelsen Opsamling pa spørgsma l fra webinaret om de overordnede ændringer i prøvebekendtgørelsen Spørgsmålene er forkortede og kategoriserede. Det skal særligt fremhæves, at der også fremover vil ske et alternativt

Læs mere

AVU skriftlige prøve og tilsynsplan maj 2013

AVU skriftlige prøve og tilsynsplan maj 2013 Onsdag den 22. maj 2013 Dansk sproglig prøve, niveau G Kl. 9.00 9.30 Samt udlevering af hæfter, niveau G Kl. 8.40: Mødetid for kursister ordbøger (ingen computer, ingen onlineordbøger) Holsedore. Kantinen

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Regelgrundlaget fremgår af 14 og bilag 5 i bekendtgørelse nr. 749 af 13. juli 2009 om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Læs mere

Elevinformation om at gå til FS10-prøver

Elevinformation om at gå til FS10-prøver Elevinformation om at gå til FS10-prøver MANDAG D. 13. MAJ Kl. 13:30 16:30 Engelsk FS10 TIRSDAG D. 14. MAJ Kl. 13:00 17:00 Dansk, skriftlig fremstilling FS10 ONSDAG D. 15. MAJ Kl. 13:00 17:00 Matematik

Læs mere

INFO OM TERMINSPRØVEN på Peder Syv Skolen

INFO OM TERMINSPRØVEN på Peder Syv Skolen Den 05. - 09. december 2016 Alle møder kl. 08.00 hver dag 08.10 09.10 Dansk retskrivning Mandag d. 05/12 08.10-09.40 Dansk retskrivning med forlænget tid 09.15-09.45 Dansk læsning 1+2 09.40-10.25 Dansk

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

FVU prøve. Hvem gør hvad VUC Vest / DOP (driftsoverenskomstparten), gældende pr. 1. juli 2017

FVU prøve. Hvem gør hvad VUC Vest / DOP (driftsoverenskomstparten), gældende pr. 1. juli 2017 FVU prøve Hvem gør hvad VUC Vest / DOP (driftsoverenskomstparten), gældende pr. 1. juli 2017 PRAKTISK INFORMATION: Undervisningsministeriet sender CD er til VUC Vest 2 gange om året (december og juli)

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2018 Styrelsen

Læs mere

Hjælpemidler ved prøver i 9. klasse

Hjælpemidler ved prøver i 9. klasse Hjælpemidler ved prøver i 9. klasse It-udstyr betyder computer + tablet og/eller smartphone. Vær opmærksom på at tablet og smartphone skal være i FLY-tilstand, da de IKKE må gå på nettet. Computeren må

Læs mere

Folkeskolens Prøve (FP) 23. oktober Hanne Mette Kristensen Kristine Stokholm Gitte Skipper

Folkeskolens Prøve (FP) 23. oktober Hanne Mette Kristensen Kristine Stokholm Gitte Skipper Folkeskolens Prøve (FP) 23. oktober 2017 Hanne Mette Kristensen Kristine Stokholm Gitte Skipper Dagsorden Kl. 14-15.30 Ankomst kaffe og kage Den nye vejledning Særlige hensyn i de enkelte fag Gode råd

Læs mere

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver

Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Bilag til fritagelse/ fravigelse ved folkeskolens afgangsprøver Elevens navn: Cpr. nr.: Klasse: Skole: Bilaget opbevares i elevens sagsmappe på skolen. Fag FP9 Prøve Ekstra forberedelse Forlænget tid under

Læs mere

I denne skrivelse er beskrevet, i hvilke fag - samt hvornår, eleverne skal til afgangsprøve.

I denne skrivelse er beskrevet, i hvilke fag - samt hvornår, eleverne skal til afgangsprøve. Østerbro, april 2015 Kære elever og forældre i 9. klasserne. I denne skrivelse er beskrevet, i hvilke fag - samt hvornår, eleverne skal til afgangsprøve. Først er oversigter over de skriftlige prøver,

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 2. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 2 Nødprocedure

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2011/12

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2017

Orientering om eksamen AVU 2017 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2017 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Vejledning til FVU prøver Information og procedure Gældende pr. 1. september 2017

Vejledning til FVU prøver Information og procedure Gældende pr. 1. september 2017 Vejledning til FVU prøver Information og procedure Gældende pr. 1. september 2017 Praktisk information Undervisningsministeriet udsender to gange om året (december og august) nye opgavesæt gældende for

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNES 10.KLASSECENTER. www.10vk.dk. 10. ved Kløften. Skriftlige prøve. Skriftlige prøver Haderslev Kommune 2013

HADERSLEV KOMMUNES 10.KLASSECENTER. www.10vk.dk. 10. ved Kløften. Skriftlige prøve. Skriftlige prøver Haderslev Kommune 2013 Skriftlige prøve Skriftlige prøver Haderslev Kommune 2013 1 NYE TIDER Søndag d. 12. maj Mandag d. 13. maj Tirsdag d. 14. maj Onsdag d. 15. maj Onsdag d. 22. maj Mødetid 17.00-19.00 13.15-16.30 12.45-17.00

Læs mere

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.:

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.: Eksamensreglement for Randers HF & VUC OBS: Nærværende reglement gælder kun for terminsprøverne den 6. 7. og 8. marts 2018.Eksamensreglementet for mundtlig og skriftlig eksamen sommeren 2018 kommer i løbet

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og

Læs mere

TILLADTE HJÆLPE- MIDLER

TILLADTE HJÆLPE- MIDLER TILLADTE HJÆLPE- MIDLER 2018-19 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627 5800 vuc@holstebro-vuc.dk holstebro-vuc.dk Redigeret 26/2-19 Dansk sproglig G Varighed: 30 min. : Ingen hjælpemidler udover ordbøger.

Læs mere

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016

Folkeskolens 9.-klasseprøver. Skoleåret 2015/2016 Sct. Jørgens Skole Folkeskolens 9.-klasseprøver Skoleåret 2015/2016 Orientering til elever og forældre på Sct. Jørgens Skole om folkeskolens 9.-klasseprøver. Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde

Læs mere

Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole

Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole Maj 2017 1 Indholdsfortegnelse Mødepligt: 3 Ved sygdom: 3 Inden prøverne: 3 Sted: 3 Mødetid: 3 Mobiltelefon m.v.: 3 Overtøj: 3 Brug af

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2018

Information om avu eksamen maj/juni 2018 Information om avu eksamen maj/juni 2018 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.:

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.: Eksamensreglement for Randers HF & VUC for 2019 Generelt Dette reglement dækker både skriftlige og mundtlige eksamener. Alle eksamener afvikles efter 2017-bekendtgørelsen. Det skal desuden understreges,

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår

Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2015 Vejledning om aflæggelse af folkeskolens prøver på særlige vilkår 1. Indhold Denne vejledning erstatter Vejledning om fravigelse af

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2019

Information om avu eksamen maj/juni 2019 Information om avu eksamen maj/juni 2019 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole

Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole Elevinstruks vedrørende skriftlige prøver ved Aabenraa Statsskole Maj 2019 1 Læs denne eksamensinstruktion grundigt. Der er mange ting, du skal vide i forbindelse med eksamen. Hvad må du? Hvad skal du?

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Terminsprøver og Afsluttende prøver. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole

Terminsprøver og Afsluttende prøver. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole Terminsprøver og Afsluttende prøver Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole 2013 2014 Indholdsfortegnelse 2 Prøveoversigt FSA - 9. klasse... 3 Prøveoversigt FS10 10.klasse... 3 Terminsprøverne... 4 Folkeskolens

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne

Afholdelse. Folkeskolens skriftlige og mundtlige. afgangsprøver. Skolen ved Søerne Afholdelse af Folkeskolens skriftlige og mundtlige afgangsprøver på Skolen ved Søerne 2016 De skriftlige afgangsprøver Fra mandag den 02. maj 2016 til onsdag den 11. maj 2016 afholdes folkeskolens skriftlige

Læs mere

7 skarpe til sproglæreren om prøverne i engelsk, tysk og fransk 9. og 10. klasse

7 skarpe til sproglæreren om prøverne i engelsk, tysk og fransk 9. og 10. klasse 7 skarpe til sproglæreren om prøverne i engelsk, tysk og fransk 9. og 10. klasse Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i engelsk, tysk og

Læs mere

Digitale afleveringer til eksamen

Digitale afleveringer til eksamen Digitale afleveringer til eksamen På Sct. Knuds Gymnasium har vi som princip, at eleverne i videst muligt omfang afleverer skriftlige prøver elektronisk, og at vi i forlængelse deraf i videst muligt omfang

Læs mere

TILLADTE HJÆLPE- MIDLER

TILLADTE HJÆLPE- MIDLER TILLADTE HJÆLPE- MIDLER 2018-19 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627 5800 vuc@holstebro-vuc.dk holstebro-vuc.dk Dansk sproglig G Varighed: 30 min. : Opgavesættet Sproglig Prøve G afleveres håndskrevet.

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 00.363.011 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de

Læs mere

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.:

Randers HF & VUC Nålemagervej Randers NV Tlf.: Eksamensreglement for Randers HF & VUC vinteren 2018-2019 Generelt Dette reglement dækker både skriftlige og mundtlige eksamener. Da vi er i gang med at implementere en gymnasiereform skelnes der nedenfor

Læs mere

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV REGLER OM EKSAMEN 2 PRØVERNES FORM OG TILLADTE HJÆLPEMIDLER 2 Matematik-screening 2 Skriftlig AP-prøve 2 Mundtlig AP-prøve 2 Mundtlig NV-prøve

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder kan aflægge folkeskolens afsluttende

Læs mere