Oversigt over årets arrangementer!!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over årets arrangementer!!!"

Transkript

1 Oversigt over årets arrangementer!!!

2 Redaktion Hugo Svendsen Mail adresse: Annoncer: Anette Monrad Mail adresse Havnekontoret Hejren 24, Hundige Havn, 2670 Greve Mail: Tlf Fax Kontoret er åbent tirsdag - fredag kl Tirsdage er kontoret åbent til kl Havnefogeden træffes udenfor kontortiden på tlf.: Fra 1. november har kontoret åbent tirsdag til fredag kl SEJLKLUBBEN KØGE BUGT Hundige Havn 21, 2670 Greve Tlf.: Hvis der sker ændringer i Jeres klubmedlemskab gives besked til Klubkasseren eller Havnekontoret. SKB NYT Medlemsblad for Sejlklubben Køge Bugt Indholdsfortegnelse: Side 3 Generalforsamling Side 5 Stander op Side 6 Tutten Side 9 Fastelavn Side 11 Nyt fra dykkerne Side 12 Kapsejlads Side 14 Havneøen Hejren Side 15 Forsikringstilbud Side 16 Foredrag Side 19 Fisketur Side 21 Hyggekap sejlads Side 22 Nyhed fra sejlerskolen Side 27 Åben klub Side 29 Hjemmesiden Gengivelse af bladets tekst og foto er ikke tilladt uden kildeangivelse. Meninger, der kommer til kende i bladet, er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med klubbens og havnens synspunkter. Tryk: Formegon ApS Oplag: 650 stk. Annoncepriser oplyses ved henvendelse til redaktionen

3 Bestyrelsen informerer. Hermed indkaldes til Sejlklubben Køge Bugt`s ordinære generalforsamling som afholdes onsdag d. 26. marts 2014 kl i SKB s klubhus, Hejren 21, 2670 Greve. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 11. marts Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. DAGSORDEN: 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år, begge til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent og indskud. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag: 6. Valg af formand på ulige årstal: Birger Monrad 7. Valg af kasserer på lige årstal: Gitte Lund Modtager genvalg 8. Valg af øvrig bestyrelse: På ulige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant: På valg er: Carsten Seest ( Nyvalg) Jan Flindt Ikke på valg xx (Nyvalg,Suppleant) På lige årstal: 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. På valg er: Ken Seitzberg ( Modtager genvalg) Peter Møller ( på valg) Steen Henriksen ( Modtager genvalg) xx (Nyvalg Suppleant) 9. Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant: På valg er: Jørgen Andersen Kirsten Jensen Helene Frederiksen (suppleant) 10. Valg af 1 medlem + 1 suppleant til Havnebestyrelsen for S/I Hundige Havn: På ulige årstal: 1 medlem: René Christensen ( ikke på valg) På lige årstal: 1 suppleant: Torben Bergenhagen (Modtager genvalg) 11. Eventuelt: Regnskab og status for 2013 samt budget for 2014 fremlægges den 19. marts 2013 til gennemsyn i SKB s klubhus. Og på vores hjemmeside

4 Standerhejsning SØNDAG DEN 27. APRIL KL Mød op til en hyggelig dag hvor der efter formandens tale vil blive serveret lækker brunch I klubhuset + en lille en til halsen til den sædvanlige billige Tut pris

5 Ungdomsafdelingen modtog i starten af januar 2014 midler til hjælp til indkøb af projektrelaterede joller til brug for blandt andet vores Team Havana projekt for børn og unge med særlige behov. Nordea-fonden overrakte en check på kr til formålet og Greve Kommune yderligere omkring kr Dette skaber grundlag for at videreudvikle vores aktiviteter med børn og unge samt skabe yderligere tiltag i dette arbejde. Vi er i afdelingen utrolig glade for denne økonomiske hjælp, der giver os større muligheder fremadrettet samt utrolig stolte over at andre værdsætter de projekter vi sætter i søen. En stor og varm tak skal lyde til Nordea-fonden, Nordea Greve og Greve kommune.

6 NYT FRA SEJLERTUTTEN Sejlertutten har desværre holdt en ufrivillig pause, men fra søndag den 23. februar starter vi igen med den traditionelle søndagsfrokost med uhørte billige priser for både mad og drikke. Inden sæsonen slutter, vil der også være TUT søndage 2. marts og 16. marts. Søndag den 9. marts er endnu ubesat, så hvis nogen går med et brændende ønske om at tage en køkkentørn, så er chancen her. Man skal blot skrive sig på opslaget i klubhuset. Søndag den 2. marts er det ungdomsafdelingen der arrangerer. Her vil der være tøndeslagning for både børn og voksne. Traktementet for de voksne vil være den sædvanlige tutfrokost og for børnene og barnlige sjæle pølser med brød og varm kakao. Mød op og få en god frokost og en hyggelig oplevelse. TUT udvalget

7 Kære Alle Jeg vil gerne sende en stor tak for opmærksomheden ved Ib s bortgang. Det var alt for tidligt at vi mistede Ib, det er vi alle enige om, men når det skulle være, så er vi Taknemlige for, at han ikke har skullet døje med generne fra denne sygdom i mange år. Han vil leve videre i vores hjerter og tanker i mange år endnu, og når han til foråret/sommeren skal Forenes med havet, i Nexelø bugten, så vil han endelig være i sit rette element, for som et at hans Børnebørn siger, morfar var den sejeste sailor. Når vi fremover kigger ud over Nexelø Bugten, så vil vi altid kunne sige hej Ib.Hej far Hej morfar.hej farfar og så håber vi at han sender godt vejr og god vind til alle sejlere. Endnu en gang tak for al jeres opmærksomhed og støtte. De bedste hilsener Anette og Familien

8

9

10 Skal du bruge levende musik til festen Levende musik kan være med til at sikre, at dine gæster får en god oplevelse. Casino spiller blandet musik på Dansk og Engelsk med en behagelig vedkommende men ikke for høj lyd. Repertoiret er omhyggeligt sammensat og spænder over mere end 50 år, så der er musik for en hver smag. Ring og hør hvad Casino kan tilbyde på tlf eller Nyt fra Greve Sportsdykker Klub Styregruppe i Dykkerudvalget Styregruppen i Dykkerudvalget består af: Formand Carsten Seest Næstformand Tom Krühlmann Kasserer Susanne Carow Grejhuset Igen har medlemmerne lagt stor aktivitet for dagen, så nu er der kommet trappe til grejhusets loftrum.

11 Kompressorrummet er også godt på vej, idet væggen er blevet beklædt med plader. En stor tak til alle involverede. Fremtidige aktiviteter Hvis vejret vil os det godt, vil vi kunne komme i vandet omkring april. Her vil årets første tur gå til Havheksen ved Amager Strandpark. Planlægningen af større ture til eks. Limfjorden, Hven og Kullen i Sverige og Rødehavet i Egypten er i støbeskeen. Grillaftener i klubhuset Fredagene den 23. maj og 27. juni vil Dykkerudvalget stå for at tænde op i grillen til glæde for alle SKB s medlemmer. Grillen er klar kl , så tag bøfferne og salaten under armen og kom forbi til hyggeligt samvær. Vi glæder os til at være sammen med jer. Forårshilsen Dykkerne ønsker alle medlemmer og deres familie et rigtig dejligt forår. Forude venter den nye sæson med en masse dejlige oplevelser på og i vandet.

12 Nyt fra Handicapafdelingen Vi er en afdeling der er i stadig udvikling, med pt. 18 sejlere og 11 hjælpere, hvor planlægning af sæson 2014 er i fuld gang. Der er indkøbt 1 brugt Sonar Sif. Vi råder i dag over 3 stk. mini12, 2 stk. Olsen Twin, 3 stk. Sonar og 1 Jeanneau Følgebåd. Der forventes at vi i 2014 sejler på mandage og onsdage samt kapsejlads i Sonar om torsdagen. Vores mødested har gennem vinteren været i Juniorcentret. Her har vi haft teoriundervisning 1 gang om måneden, hvilket sejlerne har deltaget i med stor interesse. Den 5. marts får vi besøg af kapsejladsudvalget, som vil fortælle om bane, regler og after-sejlads. Det bliver spændende at høre om, da vi er en del der gerne vil deltage i Torsdagskapsejlads. Vi har været i Greve svømmehal for at afprøve diverse redningsveste, øvet os i at kaste med kasteline og redningskrans. Der blev svømmet, bjærget og vi opdagede, hvor tung man egentlig er med vådt tøj på, så der måtte kæmpes for at komme op af bassinet. Alt imens lå dykkerne klar til at hjælpe i bassinet. En god dag og en ny oplevelse, der gav stof til eftertanke. Vores Sponsor REMA 1000 leverede endnu engang drikkevarer og frisk frugt. Falck har afholdt Brand- og søredningskursus, hvor både sejlere og hjælpere deltog, her blev man klogere på mange ting som vi dog ikke håber at skulle få brug for. Vi vil igen i år afholde åbent hus arrangementer i handicapafdelingen. Dette bliver den 7. maj og den 4. juni. Bådene skal selvfølgelig klargøres inden sejlads. Vi vil i den forbindelse lave en klargøring af både-dag. Her vil afdelingens sejlere og hjælpere gøre hvad de magter/kan, men vi vil være taknemmelige, hvis der er andre blandt klubbens medlemmer, som vil give en hånd med. Der kommer et skriv på hjemmesiden når dagen er fastsat. Vi har fået tilskud fra kommunen til indkøb af sejl til Olsen twin, båden der kan fungere som skolevogn, ligeledes til kompasser og redningsveste. Herudover har Harboe fonden doneret midler til et sæt sejl til Sonar. Vi siger mange tak til Greve Kommune og til Harboefonden for Deres støtte til afdelingen, det gør, at vores grej kan optimeres så sejlerne får større glæde af sejladserne. Vi vil også gerne sige tak til Juniorafdelingen for positivt samarbejde i Juniorcentret. Nu glæder vi os til at kunne tage vores grejhus i brug. Her har Dykkerafdelingen hjulpet os med at få sat inderbeklædning op, så vi ikke får træk og kulde. Her bliver rigtig hyggeligt at opholde sig til briefing m.m. I vores afdeling er sejlads vigtigt og vi prioriterer det sociale meget højt. Vi ønsker alle i klubben en god sejlsæson, vi ses på vandet.

13

14 Indlæg til det kommende SKB klubblad angående Hundige Havn, Havneø Hejren: Grejhuse. Helle og jeg overvejer at anskaffe et grejhus på Havneø Hejren. Der har kun været udbudt meget få huse til salg, så jeg har regnet på hvad et hus kan opføres for ved selvbyg. Min beregning ligger væsentlig under det som husene udbydes til i fri handel. Men vi er løbet ind i det problem, at der ikke er flere grunde til rådighed på havneøen. Jeg er af den opfattelse, at der meget enkelt kan opføres flere grejhuse, det uden at havneøen bliver overbebygget eller skæmmet. På den kommende generalforsamling i Hundige Havn, vil jeg stille følgende forslag: Det pålægges havnebestyrelsen at der på havneø Hejren tilvejebringes yderligere arealer for opførelse af grejhuse. Gratis gæstepladser. Som det sikkert er de fleste bekendt, ligger gæstebåde gratis i Hundige Havn. Det mener jeg ikke er hensigtsmæssigt, jeg har meget vanskeligt ved at se begrundelsen for at gæstebåde skal ligge gratis i havnen. Min begrundelse er, at gæster som har et forbrug og slider på havnen, skal deltage i de omkostninger som vi der har betalt havnen og betaler for driften har. På den kommende generalforsamling i Hundige Havn vil jeg stille følgende forslag: Det pålægges havnebestyrelsen at det ikke i fremtiden er gratis for gæstesejlere at besøge Hundige Havn, Havneø Hejren. Jeg har fra flere sider hørt at begrundelsen er at flere besøger Hundige Havn fordi det er gratis, og at det skaber liv i havnen. Jeg er helt uenig i denne betragtning, liv på havnen skabes af de daglige brugere, altså os som betaler for havnen. Liv på havne skabes ved at der laves aktiviteter for brugeren, og at der bliver skabt et havnemiljø som brugerne har lyst til at opholde sig i. Hvis Greve Kommune mener Hundige Havn skal skaffe turister til kommunen, må de betale for de gæster som besøger havnen. Opkrævning af havnepenge kan i lighed med andre havne ske ved anvendelse af kortautomat, som i dag anvendes til at købe el. Parkering af lastvogne. Ved flere lejligheder har jeg set meget store lastvogne parkeret på havnen. Det er ikke hensigtsmæssigt at meget store køretøjer, som ikke har et ærinde på havnen kører ud på havneøen, og ikke mindst parkere her. Det er trafikalt og sikkerhedsmæssigt ikke rimeligt. Det skal særligt bemærkes, at tunge køretøjer er en meget stor belastning for vejarealer og parkeringspladser. På den kommende generalforsamling i Hundige havn vil jeg stille følgende forslag: Det pålægges havnebestyrelsen at udarbejde regler for færdsel med køretøjer over 3500 kg på havneøen Hejren. I reglerne skal være indeholdt at kun ærindekørsel med køretøjer over 3500 kg er tilladt. Jeg håber at medlemmer fra SKB vil støtte op om de tre forslag ved den kommende generalforsamling i Hundige Havn. Axel Bøggild

15 Nyt forsikringstilbud på trapperne Den 27. februar lancerer Dansk Sejlunion en ny forsikringsordning til alle bådejere i medlemsklubberne. Den nye ordning giver bådejerne flere tilbud at vælge mellem, og samtidig får de en mægler med som forsikringsrådgiver. Dansk Sejlunions forsikringstilbud til sejlerne får et betydeligt løft, når en ny ordning træder i kraft den 27. februar. Ordningen erstatter Dansk Sejlunions hidtidige Codan-aftale, der udløb ved årsskiftet. Den nye ordning indebærer konkrete forbedringer på flere punkter, forklarer Dansk Sejlunions sejladschef, Steen Wintlev. For det første, så får du tilbud på kaskoforsikringer fra tre eller fire selskaber. Det giver dig mulighed for at sammenligne og vælge dét tilbud, der passer dig bedst. For et andet, så har du en forsikringsmægler med som din rådgiver i processen. Mægleren bruger sin ekspertise til at anbefale en løsning, men det endelige valg er naturligvis dit eget, siger Steen Wintlev. Tættere på den enkelte sejler Tanken bag den nye forsikringsordning er at kunne tilbyde løsninger, der kommer tættest muligt på den enkelte bådejers individuelle behov. Derfor har det været en høj prioritet at få flere selskaber med i ordningen, både for at sikre en sund indbyrdes konkurrence og samtidig skabe tilbud med varierende indhold, forklarer Steen Wintlev. Ordningen indeholder samarbejdsaftaler mellem Dansk Sejlunion og en forsikringsmægler samt i første omgang fire forsikringsselskaber, der alle har lystfartøjsforsikringer som et kerneprodukt (selskabernes navne kan offentliggøres senere). Bestilling via sejlsport.dk Arbejdsgangen i den nye forsikringsordning er: Som bådejer udfylder du en forsikringsformular på Dansk Sejlunions hjemmeside. Mægleren modtager formularen og indhenter tilbud på en kaskoforsikring, tilpasset dine behov. Du får tre-fire tilbud retur sammen med en anbefaling fra mægleren. Når du har valgt selskab, sikrer mægleren, at du får den rigtige police til den korrekte pris. Hele processen foregår online. I begrænset omfang vil det også være muligt at komme i telefonisk kontakt med mægleren. Det er en vigtig pointe, at mægleren er Dansk Sejlunions partner og ikke selskabernes. Det er en person, der repræsenterer dine interesser som forsikringstager, forklarer Steen Wintlev og tilføjer: Hjælp ved skader Hvis du får en skade på båden, kan mægleren hjælpe dig med at udfylde skadesanmeldelsen, så forløbet bliver forklaret med det rigtige ordvalg og så videre. Også, hvis du får ballade med selskabet, kan du trække på mæglerens rådgivning. Prisniveauet på forsikringerne bliver konkurrencedygtigt, fastslår Steen Wintlev. Forsikringen bliver billigere at købe gennem Dansk Sejlunion i forhold til, hvis du køber samme forsikring på egen hånd, siger han. Kollektiv ansvarsforsikring Foruden de individuelle tilbud på kaskoforsikringer, så kommer ordningen også til at omfatte en prismæssig attraktiv ansvarsforsikring til alle bådejere i medlemsklubber under Dansk Sejlunion. Ansvarsforsikringen bliver et standardprodukt, administreret af mæglerfirmaet. Tilbud til klubberne I første omgang har Dansk Sejlunion fokuseret på løsningen til klubbernes medlemmer. I næste omgang vil ordningen blive udbygget til at omfatte tilbud på forsikring af klubhuse, indbo og klubbernes både. Den nye forsikringsordning bliver yderligere omtalt i næste udgave af medlemsbladet SEJLER, foruden løbende nyheder om ordningen på sejlsport.dk. Ordningen lanceres den 27. februar i forbindelse med åbningen af Cph. Maritim Festival (27. februar 2. marts) i Lokomotivværkstedet, København.

16 Klubaften i Sejlklubben Køge Bugt Onsdag den 5.marts 2014 Kl i SKB s klubhus Tursejlerudvalget inviterer til en aften i SKB s klubhus med en sejltur på de franske floder og kanaler, hvor Helle og Axel Bøggild vil fortælle om deres oplevelser og erfaringer fra fem år, hvor de har tilbragt forår, sommer og efterår i deres båd C est la vie i Frankrig. Der vil blive serveret smagsprøver på ost og vin fra nogle lokaliteter Helle og Axel har besøgt på turen. Pris for denne aften vil være 50,00 kr. pr. deltager Emner som Helle og Axel vil fortælle om vil være: Beslutningen om delvis at bryde op i 5 år. Valg og køb af egnet båd hvor skal jeg sejle Det praktiske før man tager af sted, ting i dagligdagen, sejladsregler m.v. Oplevelser undervejs Sejlads på kanaler og floder, herunder sluser Havne herunder vinterhavne Hvis I har planer om en tur på de franske floder og kanaler, er her en god lejlighed til at få nogle ideer til hvordan og hvor det er dejligt at sejle. Der er 8000 km. sejlbare floder og kanaler i Frankrig Helle og Axel har sejlet på 5000 km. af disse, så der bliver god mulighed for at få besvaret sine spørgsmål. Ønsker du at opleve Frankrig er en båd et godt alternativ, du kan ligge i Port de l Arsenal midt i Paris, eller måske i champagnebyen Reims eller fiskerbyen Sète ud til Middelhavet. Du bevæger dig gennem landskabet i et tempo, så du har tid til at nyde det, og måske købe lokal ost eller vin i en af de små byer der ligger strøet ud langs bredderne Vi glæder os til at se jer. Tursejlerudvalget v. Lejla Christoffersen Tilmelding pr. mail til Tursejlerudvalget eller telefon , af hensyn til det praktiske arrangement senest 26.februar Man kan også skrive sig på liste i klubhuset. Betaling sker ved indgangen.

17 Som medlem af SKB får du 10% på regningen Du skal blot fremvise medlemskort ved ankomst Gælder mandag-torsdag Med venlig hilsen Henrik Schou Schadegg Restaurant Fregatten Hundige Havn 2670 Greve

18

19 Fisketure i 2014 Hornfiskekonkurrence Vi samles til skippermøde i klubhuset Kl Vi indbyder til Hornfisketur i Køge Bugt i egen båd, der må fiskes med stang overalt i bugten og selvfølgelig skal fangsterne overholde de gældende mindstemål. Kl mødes vi ved klubhuset, hvor alle fisk vil blive målt/vejet. Der vil komme flere oplysninger her på hjemmesiden senere. I forbindelse med Havnefesten 9/ vil Fiskeudvalget tilbyde børn at fiske efter Krabber. Det plejer at være en god oplevelse for børn, og vi sørger for lidt premier. Der vil komme flere oplysninger i forbindelse med programmet for havnefesten. Konkurrence På Øresund Vi vil prøve at lave en fisketur på Øresund, i 2013 havde vi en forrygende tur med masser af fisk og sol Friske fiske hilsener fra Flemming Funder tlf fisk(a)skb.dk

20

21 Hyggekap sejladser 2014 Igen i år vil der blive sejlet hyggekap sejladser hver torsdag aften på bugten. Sejladsen er meget uformel, og kræver hverken målerbrev eller tilmelding, man kan blot møde op. Sejladsen afvikles med et handikap system der gør, at alle har en vinderchance, uanset bådtype. Der afvikles ca. 20 sejladser i perioden maj til september. Normalt er ca. halvdelen tællende, så man kan roligt tage på ferie eller hoppe en sejlads over, uden det har indflydelse på ens muligheder for at vinde. Hyggekap er sejlernes egen sejlads, hvor man selv har indflydelse. Der afholdes skippermøde i april måned, hvor regler for årets sejladser vedtages på demokratisk vis. Dato for årets skippermøde vil blive offentliggjort på klubbernes hjemmeside snarest Sejladsen er åben for alle både hjemmehørende i Hundige havn, dvs. både Mågen og Hejren uanset hvilken klub man er medlem af. Efter sejladsen mødes vi i klubhuset på Hejren, (da restauranten på Mågen er lukket) hvor man indgiver sin sejltid og hygger med de andre sejlere. Som navnet siger, er formålet med sejladserne at fremme hygge og kammeratskab på tværs af havneøerne og klubber, og samtidigt får vi rørt vores både. Der sejles efter søvejsreglerne og der forventes god opførelse af alle deltager. Sejladsen foregår på 2 baner en på ca. 5,3 sømil så længe det er lyst, derefter en på ca. 4,2 sømil. Start og mål foregår fra vores faste startlinje mellem de to gule flag, der ligger lige udenfor havnen. Der vil igen i år være 2 distancesejladser en forår og en efterår på ca. 12 sømil med harestart. Altså hvor langsomste båd starter først og hvor vinderen er den båd der kommer først i mål. Efter sejladserne mødes vi i SKB s klubhus til grill, fællesspisning og hyggeligt samvær. Disse sejladser har som de eneste tilmeldingspligt, og det koster et beskedens beløb at deltage. Start- gebyret bruges til præmier, grillkul osv. Efter sidste sejlads i efteråret, er der normalt afslutning med skipperlabskovs i SKB s klubhus. Her udråbes vinderen af årets sejladser, og der uddeles beskedne præmiere som er sponsoreret. Vi håber, at endnu flere kunne få lyst til at komme på vandet om torsdagen og sejle hyggekap. Såfremt i har spørgsmål til ovenstående, er i velkommen til at ringe til os i udvalget. Per Davidsen tlf Jens Villumsen tlf

22 Nyhedsbrev fra Sejlerskolen Sejlklubben Køge Bugts Sejlerskole tilbyder undervisning i praktisk sejlads, navigationsundervisning samt tovværkskurser, ligesom vi efter behov arrangerer VHF kurser gennem VHF skolen afholdt i vort klubhus på Hejren 21. Har du båd i vores havn, men måske ikke endnu har erhvervet duelighedsbevis, eller har du måske en kone, søn eller datter, som gerne vil lære at sejle, har SKB s sejlerskole nogle af de bedste instruktører der står parate til at tage imod dig. Sejlerskolen er certificeret af Dansk Sejl Union, og har således fået det blå stempel som en meget velkvalificeret sejlerskole. I nstruktørerne er Torben Bergenhagen Formand Rolf Olsen Kurt Palmqvist Morten Andersson Leif Ulrichsen Birger Monrad Praktisk sejlads Kasserer Henning Christoffersen Bådsmand Peter Adolph Sejlsæson starter primo maj og der sejles til ultimo september i dagene mandag tirsdag onsdag torsdag fra ca kl til Der sejles 2 sæsoner med afsluttende prøve i september 2. år, og prisen pr. sæson er 1095,-kr. Navigation Navigationsundervisning kan praktisk tages mellem de 2 sæsoner fra oktober til marts hver tirsdag aften fra kl Prisen for navigationskursus er ligeledes 1095,-kr. Tovværkskursus For at sejle er det nødvendigt at kende noget til tovværk og knob. Her afholder sejlerskolen tovværkskurser som er gratis for alle. De næste kurser foregår i dagene onsdag den 19/3 - onsdag den 26/3 og onsdag den 2/ Det foregår i sejlklubbens klubhus på Hejren 21 fra kl Kursusleder er Kurt Palmqvist som glæder sig til at tage imod mange der gerne vil lære at binde knuder. Skal du være Yachtskipper af 3. grad. Sejlerskolen tilbyder, som noget nyt, et kursus som forberedelse til Y3 eksamen fra oktober 2014 til marts Prisen er 1095,-kr. og man skal regne med at købe opslagsbøger for omkring 2000,-kr., og der er et eksamensgebyr på 350,-kr. Med en bestået yachtskipper af 3. grad, sammen med en lægeattest på at ens syn og hørelse opfyl-

23 der visse mindstebetingelser, får I dermed ret til at føre lystfartøjer mellem 15 og 24 meter. Man kan jo også tage kurset bare fordi man har lyst til at vide mere om sømandskab, kommuni- kation, søret, meteorologi, navigation m.m. For at deltage i kurset skal man have viden svarende til teoridelen af duelighedsprøven. For at gå til eksamen skal man have bestået duelighedsprøven og have deltaget i et søsikkerhedskursus. Søfartsstyrelsen skriver meget mere om hvad uddannelsen indeholder på hhtp.// Studiehaandbog version 3%200.pdf Vi har undervisning 1 aften om ugen, og man skal regne med 1-2 timers forberedelse til hver gang. Skulle et eller flere af disse tilbud/muligheder, være noget for dig, kan du tilmelde dig på sejlklubben SKB s hjemmeside/sejlerskolen, eller for at høre mere, ringe til Formand Torben Bergenhagen på telefon eller kasserer Henning Christoffersen på telefon Da vi har haft lidt problemer med vor hjemmeside, kan du muligvis have prøvet tidligere uden held. Dette er nu rettet og du kan prøve igen. Sejlklubben SKB/Sejlerskolen Admiralitetets kommende aktiviteter i året 2014 Lørdag 15. marts Admiralitetets forårsfrokost samt Dagsbefaling nr.14 Søndag 27. april Udnævnelse af nye admiraler ved standerhejsning. Tirsdag 6. maj Petanque, start kl Lørdag 14. juni Fælles sejltur til Køge, medbring frokost/grillmad, vi mødes kl i klubhuset. Lørdag 9. aug. Jazz på Kajen ( ) Tirsdag 2. sept.petanqueturnering. Tirsdag 30. sept. Petanque, sæson afslutning. Onsdag 26. nov. Julebanko. Søndag 30. nov. Admiralernes julefrokost.

24 TILBUD 2014 kom og sejl med til hyggelige og sjove oplevelser 5. marts kl Foredragsaften om sejlads på de Franske floder med Helle & Axel Bøggild, som har sejlet der i flere år, der vil være smagsprøver på oste og vine fra området. pris 50,- kr. incl. Vin, brød og ost. Tilmelding senere. 7. juni: Pinsetur til Dragør Vi har lånt klubhuset i dragør, hvor vi skal have nogle hyggelige dage med grill, pinsefrokost og aktiviteter 30. august: Krebsetur til Klagshamn Vi holder vor traditionelle krebsekalas / grill i det svenske, klubhuset er lånt, det bliver hyggeligt husk evt. sange 6. september: Familiekapsejlads En kapsejlads hvor ALLE kan være med, ingen svære regler kun almindelige søfartsregler og godt humør vi skal bare ha` det sjovt, og der er mange præmier også en til den sidste! Vi afslutter med at grille. Der vil blive udsendt nyhedsmails om alle arangementer med venlig hilsen tursejlerudvalget

25 Arrangementer i Sejlerskolen 2014 alle er velkommen til at deltage i Sejlerskolen arrangerer, udover den undervisning der foregår, nogle ture som skal optimere elevernes færdigheder, men som byder på muligheder for andre af sejlklubbens medlemmer for at komme med til nogle hyggelige og lærerige sejlture. Den første er Forårsturen Forårsturen går til Køge lørdag den 14. juni, og skal byde på mulighed for eleverne at stifte bekendtskab med vande lidt mere end 300 meler fra havnehullet. Admiralitetet plejer at være med på samme tur, men alle andre af sejlklubbens medlemmer ar meget velkomne. Alle har deres egen mad med som vi griller i Køge, hygger os sammen og sejler hjem igen. Der er skippermøde lørdag morgen kl med afsejling kl. ca Ankomst til Køge ved 12 tiden, lækker grillmad, kaffe hygge med afsejling mod Hundige ca Natturen Fredag den 29.august arrangerer Sejlerskolen nattur til Dragør. Dette er også en tur hvor eleverne skal lære bl. a. sejle efter fyrmærker, og andre kendetegn som specielt er kendetegnende for sej- lads i mørke. Også her er alle sejlklubmedlemmer velkomne, og alle deltagere vil være overvåget og vejledt af turlederen således at man kan føle sig sikker. Det er et krav at man har VHF ombord og mobiltelefon med. Der mødes i klubhuset fredag den 29. august kl med afsejling ca. kl. 21 med kurs mod Dragør. I Dragør er der normalt en times natlig hygge med pølser og en pilsner eller vand. Herefter går man til ro, eller hvis nogle har arrangeret at de bliver hentet i Dragør for at køre hjem. Normal hjemsejlads lørdag formiddag. En krølle på arrangementet kunne være, for de der er interesseret, at man kombinerer denne natsejlads med Tursejlerudvalgets tur til Klagshamn. Tursejlerudvalget arrangerer Krebsetur til Klagshamn lørdag den 30. og søndag den 31. august. Sejlere der kunne tænke sig begge dele, kan så fortsætte lørdag fra Dragør til Klagshamn. Det kunne blive en rigtig god og spændende tur. Sejlklubben Køge Bugt/Sejlerskolen

26 Køge Bugt Kro A/S Stedet man spiser!!! Rigtig god gammeldags mad til rimelige priser. Beliggende på Hundige Strandvej nr.21 lige ved nedkørslen til Hundige Havn. Tlf.:

27 Akvitetsweekend og Åben klub I weekenden den august 2014 slår klubben dørene op for en hyggelig og sjov weekend for medlemmerne og andre, der har lyst l at hygge sig i vores skønne omgivelser. Der vil weekenden over være et hav af forskellige akviteter for store og små, unge og ældre, kvinder og mænd, lidt l mave og gane, lidt for den akve, lidt for den musikinteresserede og generelt bare lidt for alle. Så spred budskabet og datoen vi a+older en rigg klubweekend med alt, hvad den kan trække af spændende akviteter. Nærmere udmeldes over foråret via opslag, nyhedsbreve, hjemmesiden, Facebook og andre steder, hvor du normalt finder informaon omkring din sejlklub. Du vil blandt andet kunne Prøve vores skolebåde l praksk sejlads Prøve handicapafdelingens Sonarbåde Få et gras prøvedyk Prøve ungdomsjollerne Prøve den nye trend Stand Up Paddling Sit-On-Top Kajak Deltage i sjove og underholdende konkurrencer på vand og land, individuelt og som hold Nyde mad fra grillen og lidt godt at skylle ned med Nyde god musik under Jazz på Kajen Marimt loppemarked

28

29 Hjemmesiden Der er i det seneste års tid arbejdet meget på hjemmesiden alt har måske ikke været lige heldigt men den er nu køreklar, og der har været afholdt kurser i hvordan de enkelte udvalg selv kan oprette artikler og kalenderindlæg på hjemmesiden. I al sin enkelthed har alle udvalg fået tildelt et brugernavn og kodeord til hjemmesiden, som muliggør at man kan oprette nyheder fra ens eget udvalg, ligesom man kan vedligeholde kalenderen for eget udvalg. Dette gøres ved at man på hjemmesiden vælger at logge på. Når man er logget ind på hjemmesiden og man har fået tildelt rollen som redaktør for ens udvalg, så kommer der et ekstra punkt i menuen hvorfra man kan oprette og administrere sine indlæg: For f.eks at lave en ny post til kalenderen vælges Opret kalender indlæg, hvorefter formularen til nye indlæg vises: Her angives i formularen et Emne (altså den begivenhed der oprettes), og vælges hvilken kategori dette skal under dette er som udgangspunkt jeres udvalg. Herefter skiftes til Fanen Kalender og start og sluttidspunkt for begivenheden angives. Det er også muligt at lave tilbagevendende begivenheder f.eks. Kapsejlads hver torsdag fra til i en given pe riode.

K.A.S. 123 år H Sommertogt H Generalforsamling

K.A.S. 123 år H Sommertogt H Generalforsamling K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2014 NUMMER 2 K.A.S. 123 år H Sommertogt H Generalforsamling 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Lad mig starte med nyheden om, at Restauratør

Læs mere

April 2014 Nr. 2 37. årgang

April 2014 Nr. 2 37. årgang April 2014 Nr 2 37 årgang Indhold Vinterpresenninger - lang holdbarhed - solid konstruktion - let montering - inkl stativ - ridser IKKE - godt indeklima wwwgpcoverscom Tel: 70 27 59 99 MP Sejl Kontakt

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang

Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Nr. 1 Marts 2012 39. årgang Masser af glade børn og voksne ved Dragør Sejlklubs fastelavnsfest 2 Nyt fra bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Nu venter en dejlig sejlsæson lige om hjørnet og vi

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2014 27. ÅRGANG. Den årlige suppespisning

NR. 2 FEBRUAR 2014 27. ÅRGANG. Den årlige suppespisning ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 2 FEBRUAR 2014 27. ÅRGANG Den årlige suppespisning Lørdag den 1. februar mødtes 43 medlemmer i klubhuset, til årets traditionsrige suppespisning. Helle og Finn Vinther stod

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 4 April 2011 45. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Hvis interessen for Holbæk Sejlklubs aktiviteter fra vi medlemmer er lige så stor i dag, som den var den aften, da overvældende

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H

H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2015 NUMMER 2 H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Om to måneder starter sejlsæsonen,

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet

SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG. Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet SUNDBY SEJLFORENINGS MEDLEMSBLAD april 2014 NR. 4 2. ÅRGANG Vi savner en madmor/far der kan lave aftensmad under pinsestævnet Sejl noget Andet INFO: Medlemsblad for Sundby Sejlforening Amager Strandvej

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden

Oktober 29. Årgang. Nr. 2. Stiftet 1877. Sejlsport til tiden Oktober 29. Årgang. Nr. 2 11 Stiftet 1877 Sejlsport til tiden Kontakt til Randers Sejlklub Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Henning Andersen 8642 0605

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Nr. 3 September 2010 37. årgang

Nr. 3 September 2010 37. årgang Nr. 3 September 2010 37. årgang Sejlere fra Ungdomsafdelingen er med, når klubbens nye Match28'ere dyster i tirsdagssejladserne bådene Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer i Dragør Sejlklub Sikke en sommer.

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen 75566186

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 3 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 3 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 3 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 1 MARTS 2009 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere