Oversigt over årets arrangementer!!!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over årets arrangementer!!!"

Transkript

1 Oversigt over årets arrangementer!!!

2 Redaktion Hugo Svendsen Mail adresse: Annoncer: Anette Monrad Mail adresse Havnekontoret Hejren 24, Hundige Havn, 2670 Greve Mail: Tlf Fax Kontoret er åbent tirsdag - fredag kl Tirsdage er kontoret åbent til kl Havnefogeden træffes udenfor kontortiden på tlf.: Fra 1. november har kontoret åbent tirsdag til fredag kl SEJLKLUBBEN KØGE BUGT Hundige Havn 21, 2670 Greve Tlf.: Hvis der sker ændringer i Jeres klubmedlemskab gives besked til Klubkasseren eller Havnekontoret. SKB NYT Medlemsblad for Sejlklubben Køge Bugt Indholdsfortegnelse: Side 3 Generalforsamling Side 5 Stander op Side 6 Tutten Side 9 Fastelavn Side 11 Nyt fra dykkerne Side 12 Kapsejlads Side 14 Havneøen Hejren Side 15 Forsikringstilbud Side 16 Foredrag Side 19 Fisketur Side 21 Hyggekap sejlads Side 22 Nyhed fra sejlerskolen Side 27 Åben klub Side 29 Hjemmesiden Gengivelse af bladets tekst og foto er ikke tilladt uden kildeangivelse. Meninger, der kommer til kende i bladet, er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med klubbens og havnens synspunkter. Tryk: Formegon ApS Oplag: 650 stk. Annoncepriser oplyses ved henvendelse til redaktionen

3 Bestyrelsen informerer. Hermed indkaldes til Sejlklubben Køge Bugt`s ordinære generalforsamling som afholdes onsdag d. 26. marts 2014 kl i SKB s klubhus, Hejren 21, 2670 Greve. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 11. marts Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. DAGSORDEN: 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt budget for det kommende år, begge til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent og indskud. 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag: 6. Valg af formand på ulige årstal: Birger Monrad 7. Valg af kasserer på lige årstal: Gitte Lund Modtager genvalg 8. Valg af øvrig bestyrelse: På ulige årstal: 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant: På valg er: Carsten Seest ( Nyvalg) Jan Flindt Ikke på valg xx (Nyvalg,Suppleant) På lige årstal: 3 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant. På valg er: Ken Seitzberg ( Modtager genvalg) Peter Møller ( på valg) Steen Henriksen ( Modtager genvalg) xx (Nyvalg Suppleant) 9. Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant: På valg er: Jørgen Andersen Kirsten Jensen Helene Frederiksen (suppleant) 10. Valg af 1 medlem + 1 suppleant til Havnebestyrelsen for S/I Hundige Havn: På ulige årstal: 1 medlem: René Christensen ( ikke på valg) På lige årstal: 1 suppleant: Torben Bergenhagen (Modtager genvalg) 11. Eventuelt: Regnskab og status for 2013 samt budget for 2014 fremlægges den 19. marts 2013 til gennemsyn i SKB s klubhus. Og på vores hjemmeside

4 Standerhejsning SØNDAG DEN 27. APRIL KL Mød op til en hyggelig dag hvor der efter formandens tale vil blive serveret lækker brunch I klubhuset + en lille en til halsen til den sædvanlige billige Tut pris

5 Ungdomsafdelingen modtog i starten af januar 2014 midler til hjælp til indkøb af projektrelaterede joller til brug for blandt andet vores Team Havana projekt for børn og unge med særlige behov. Nordea-fonden overrakte en check på kr til formålet og Greve Kommune yderligere omkring kr Dette skaber grundlag for at videreudvikle vores aktiviteter med børn og unge samt skabe yderligere tiltag i dette arbejde. Vi er i afdelingen utrolig glade for denne økonomiske hjælp, der giver os større muligheder fremadrettet samt utrolig stolte over at andre værdsætter de projekter vi sætter i søen. En stor og varm tak skal lyde til Nordea-fonden, Nordea Greve og Greve kommune.

6 NYT FRA SEJLERTUTTEN Sejlertutten har desværre holdt en ufrivillig pause, men fra søndag den 23. februar starter vi igen med den traditionelle søndagsfrokost med uhørte billige priser for både mad og drikke. Inden sæsonen slutter, vil der også være TUT søndage 2. marts og 16. marts. Søndag den 9. marts er endnu ubesat, så hvis nogen går med et brændende ønske om at tage en køkkentørn, så er chancen her. Man skal blot skrive sig på opslaget i klubhuset. Søndag den 2. marts er det ungdomsafdelingen der arrangerer. Her vil der være tøndeslagning for både børn og voksne. Traktementet for de voksne vil være den sædvanlige tutfrokost og for børnene og barnlige sjæle pølser med brød og varm kakao. Mød op og få en god frokost og en hyggelig oplevelse. TUT udvalget

7 Kære Alle Jeg vil gerne sende en stor tak for opmærksomheden ved Ib s bortgang. Det var alt for tidligt at vi mistede Ib, det er vi alle enige om, men når det skulle være, så er vi Taknemlige for, at han ikke har skullet døje med generne fra denne sygdom i mange år. Han vil leve videre i vores hjerter og tanker i mange år endnu, og når han til foråret/sommeren skal Forenes med havet, i Nexelø bugten, så vil han endelig være i sit rette element, for som et at hans Børnebørn siger, morfar var den sejeste sailor. Når vi fremover kigger ud over Nexelø Bugten, så vil vi altid kunne sige hej Ib.Hej far Hej morfar.hej farfar og så håber vi at han sender godt vejr og god vind til alle sejlere. Endnu en gang tak for al jeres opmærksomhed og støtte. De bedste hilsener Anette og Familien

8

9

10 Skal du bruge levende musik til festen Levende musik kan være med til at sikre, at dine gæster får en god oplevelse. Casino spiller blandet musik på Dansk og Engelsk med en behagelig vedkommende men ikke for høj lyd. Repertoiret er omhyggeligt sammensat og spænder over mere end 50 år, så der er musik for en hver smag. Ring og hør hvad Casino kan tilbyde på tlf eller Nyt fra Greve Sportsdykker Klub Styregruppe i Dykkerudvalget Styregruppen i Dykkerudvalget består af: Formand Carsten Seest Næstformand Tom Krühlmann Kasserer Susanne Carow Grejhuset Igen har medlemmerne lagt stor aktivitet for dagen, så nu er der kommet trappe til grejhusets loftrum.

11 Kompressorrummet er også godt på vej, idet væggen er blevet beklædt med plader. En stor tak til alle involverede. Fremtidige aktiviteter Hvis vejret vil os det godt, vil vi kunne komme i vandet omkring april. Her vil årets første tur gå til Havheksen ved Amager Strandpark. Planlægningen af større ture til eks. Limfjorden, Hven og Kullen i Sverige og Rødehavet i Egypten er i støbeskeen. Grillaftener i klubhuset Fredagene den 23. maj og 27. juni vil Dykkerudvalget stå for at tænde op i grillen til glæde for alle SKB s medlemmer. Grillen er klar kl , så tag bøfferne og salaten under armen og kom forbi til hyggeligt samvær. Vi glæder os til at være sammen med jer. Forårshilsen Dykkerne ønsker alle medlemmer og deres familie et rigtig dejligt forår. Forude venter den nye sæson med en masse dejlige oplevelser på og i vandet.

12 Nyt fra Handicapafdelingen Vi er en afdeling der er i stadig udvikling, med pt. 18 sejlere og 11 hjælpere, hvor planlægning af sæson 2014 er i fuld gang. Der er indkøbt 1 brugt Sonar Sif. Vi råder i dag over 3 stk. mini12, 2 stk. Olsen Twin, 3 stk. Sonar og 1 Jeanneau Følgebåd. Der forventes at vi i 2014 sejler på mandage og onsdage samt kapsejlads i Sonar om torsdagen. Vores mødested har gennem vinteren været i Juniorcentret. Her har vi haft teoriundervisning 1 gang om måneden, hvilket sejlerne har deltaget i med stor interesse. Den 5. marts får vi besøg af kapsejladsudvalget, som vil fortælle om bane, regler og after-sejlads. Det bliver spændende at høre om, da vi er en del der gerne vil deltage i Torsdagskapsejlads. Vi har været i Greve svømmehal for at afprøve diverse redningsveste, øvet os i at kaste med kasteline og redningskrans. Der blev svømmet, bjærget og vi opdagede, hvor tung man egentlig er med vådt tøj på, så der måtte kæmpes for at komme op af bassinet. Alt imens lå dykkerne klar til at hjælpe i bassinet. En god dag og en ny oplevelse, der gav stof til eftertanke. Vores Sponsor REMA 1000 leverede endnu engang drikkevarer og frisk frugt. Falck har afholdt Brand- og søredningskursus, hvor både sejlere og hjælpere deltog, her blev man klogere på mange ting som vi dog ikke håber at skulle få brug for. Vi vil igen i år afholde åbent hus arrangementer i handicapafdelingen. Dette bliver den 7. maj og den 4. juni. Bådene skal selvfølgelig klargøres inden sejlads. Vi vil i den forbindelse lave en klargøring af både-dag. Her vil afdelingens sejlere og hjælpere gøre hvad de magter/kan, men vi vil være taknemmelige, hvis der er andre blandt klubbens medlemmer, som vil give en hånd med. Der kommer et skriv på hjemmesiden når dagen er fastsat. Vi har fået tilskud fra kommunen til indkøb af sejl til Olsen twin, båden der kan fungere som skolevogn, ligeledes til kompasser og redningsveste. Herudover har Harboe fonden doneret midler til et sæt sejl til Sonar. Vi siger mange tak til Greve Kommune og til Harboefonden for Deres støtte til afdelingen, det gør, at vores grej kan optimeres så sejlerne får større glæde af sejladserne. Vi vil også gerne sige tak til Juniorafdelingen for positivt samarbejde i Juniorcentret. Nu glæder vi os til at kunne tage vores grejhus i brug. Her har Dykkerafdelingen hjulpet os med at få sat inderbeklædning op, så vi ikke får træk og kulde. Her bliver rigtig hyggeligt at opholde sig til briefing m.m. I vores afdeling er sejlads vigtigt og vi prioriterer det sociale meget højt. Vi ønsker alle i klubben en god sejlsæson, vi ses på vandet.

13

14 Indlæg til det kommende SKB klubblad angående Hundige Havn, Havneø Hejren: Grejhuse. Helle og jeg overvejer at anskaffe et grejhus på Havneø Hejren. Der har kun været udbudt meget få huse til salg, så jeg har regnet på hvad et hus kan opføres for ved selvbyg. Min beregning ligger væsentlig under det som husene udbydes til i fri handel. Men vi er løbet ind i det problem, at der ikke er flere grunde til rådighed på havneøen. Jeg er af den opfattelse, at der meget enkelt kan opføres flere grejhuse, det uden at havneøen bliver overbebygget eller skæmmet. På den kommende generalforsamling i Hundige Havn, vil jeg stille følgende forslag: Det pålægges havnebestyrelsen at der på havneø Hejren tilvejebringes yderligere arealer for opførelse af grejhuse. Gratis gæstepladser. Som det sikkert er de fleste bekendt, ligger gæstebåde gratis i Hundige Havn. Det mener jeg ikke er hensigtsmæssigt, jeg har meget vanskeligt ved at se begrundelsen for at gæstebåde skal ligge gratis i havnen. Min begrundelse er, at gæster som har et forbrug og slider på havnen, skal deltage i de omkostninger som vi der har betalt havnen og betaler for driften har. På den kommende generalforsamling i Hundige Havn vil jeg stille følgende forslag: Det pålægges havnebestyrelsen at det ikke i fremtiden er gratis for gæstesejlere at besøge Hundige Havn, Havneø Hejren. Jeg har fra flere sider hørt at begrundelsen er at flere besøger Hundige Havn fordi det er gratis, og at det skaber liv i havnen. Jeg er helt uenig i denne betragtning, liv på havnen skabes af de daglige brugere, altså os som betaler for havnen. Liv på havne skabes ved at der laves aktiviteter for brugeren, og at der bliver skabt et havnemiljø som brugerne har lyst til at opholde sig i. Hvis Greve Kommune mener Hundige Havn skal skaffe turister til kommunen, må de betale for de gæster som besøger havnen. Opkrævning af havnepenge kan i lighed med andre havne ske ved anvendelse af kortautomat, som i dag anvendes til at købe el. Parkering af lastvogne. Ved flere lejligheder har jeg set meget store lastvogne parkeret på havnen. Det er ikke hensigtsmæssigt at meget store køretøjer, som ikke har et ærinde på havnen kører ud på havneøen, og ikke mindst parkere her. Det er trafikalt og sikkerhedsmæssigt ikke rimeligt. Det skal særligt bemærkes, at tunge køretøjer er en meget stor belastning for vejarealer og parkeringspladser. På den kommende generalforsamling i Hundige havn vil jeg stille følgende forslag: Det pålægges havnebestyrelsen at udarbejde regler for færdsel med køretøjer over 3500 kg på havneøen Hejren. I reglerne skal være indeholdt at kun ærindekørsel med køretøjer over 3500 kg er tilladt. Jeg håber at medlemmer fra SKB vil støtte op om de tre forslag ved den kommende generalforsamling i Hundige Havn. Axel Bøggild

15 Nyt forsikringstilbud på trapperne Den 27. februar lancerer Dansk Sejlunion en ny forsikringsordning til alle bådejere i medlemsklubberne. Den nye ordning giver bådejerne flere tilbud at vælge mellem, og samtidig får de en mægler med som forsikringsrådgiver. Dansk Sejlunions forsikringstilbud til sejlerne får et betydeligt løft, når en ny ordning træder i kraft den 27. februar. Ordningen erstatter Dansk Sejlunions hidtidige Codan-aftale, der udløb ved årsskiftet. Den nye ordning indebærer konkrete forbedringer på flere punkter, forklarer Dansk Sejlunions sejladschef, Steen Wintlev. For det første, så får du tilbud på kaskoforsikringer fra tre eller fire selskaber. Det giver dig mulighed for at sammenligne og vælge dét tilbud, der passer dig bedst. For et andet, så har du en forsikringsmægler med som din rådgiver i processen. Mægleren bruger sin ekspertise til at anbefale en løsning, men det endelige valg er naturligvis dit eget, siger Steen Wintlev. Tættere på den enkelte sejler Tanken bag den nye forsikringsordning er at kunne tilbyde løsninger, der kommer tættest muligt på den enkelte bådejers individuelle behov. Derfor har det været en høj prioritet at få flere selskaber med i ordningen, både for at sikre en sund indbyrdes konkurrence og samtidig skabe tilbud med varierende indhold, forklarer Steen Wintlev. Ordningen indeholder samarbejdsaftaler mellem Dansk Sejlunion og en forsikringsmægler samt i første omgang fire forsikringsselskaber, der alle har lystfartøjsforsikringer som et kerneprodukt (selskabernes navne kan offentliggøres senere). Bestilling via sejlsport.dk Arbejdsgangen i den nye forsikringsordning er: Som bådejer udfylder du en forsikringsformular på Dansk Sejlunions hjemmeside. Mægleren modtager formularen og indhenter tilbud på en kaskoforsikring, tilpasset dine behov. Du får tre-fire tilbud retur sammen med en anbefaling fra mægleren. Når du har valgt selskab, sikrer mægleren, at du får den rigtige police til den korrekte pris. Hele processen foregår online. I begrænset omfang vil det også være muligt at komme i telefonisk kontakt med mægleren. Det er en vigtig pointe, at mægleren er Dansk Sejlunions partner og ikke selskabernes. Det er en person, der repræsenterer dine interesser som forsikringstager, forklarer Steen Wintlev og tilføjer: Hjælp ved skader Hvis du får en skade på båden, kan mægleren hjælpe dig med at udfylde skadesanmeldelsen, så forløbet bliver forklaret med det rigtige ordvalg og så videre. Også, hvis du får ballade med selskabet, kan du trække på mæglerens rådgivning. Prisniveauet på forsikringerne bliver konkurrencedygtigt, fastslår Steen Wintlev. Forsikringen bliver billigere at købe gennem Dansk Sejlunion i forhold til, hvis du køber samme forsikring på egen hånd, siger han. Kollektiv ansvarsforsikring Foruden de individuelle tilbud på kaskoforsikringer, så kommer ordningen også til at omfatte en prismæssig attraktiv ansvarsforsikring til alle bådejere i medlemsklubber under Dansk Sejlunion. Ansvarsforsikringen bliver et standardprodukt, administreret af mæglerfirmaet. Tilbud til klubberne I første omgang har Dansk Sejlunion fokuseret på løsningen til klubbernes medlemmer. I næste omgang vil ordningen blive udbygget til at omfatte tilbud på forsikring af klubhuse, indbo og klubbernes både. Den nye forsikringsordning bliver yderligere omtalt i næste udgave af medlemsbladet SEJLER, foruden løbende nyheder om ordningen på sejlsport.dk. Ordningen lanceres den 27. februar i forbindelse med åbningen af Cph. Maritim Festival (27. februar 2. marts) i Lokomotivværkstedet, København.

16 Klubaften i Sejlklubben Køge Bugt Onsdag den 5.marts 2014 Kl i SKB s klubhus Tursejlerudvalget inviterer til en aften i SKB s klubhus med en sejltur på de franske floder og kanaler, hvor Helle og Axel Bøggild vil fortælle om deres oplevelser og erfaringer fra fem år, hvor de har tilbragt forår, sommer og efterår i deres båd C est la vie i Frankrig. Der vil blive serveret smagsprøver på ost og vin fra nogle lokaliteter Helle og Axel har besøgt på turen. Pris for denne aften vil være 50,00 kr. pr. deltager Emner som Helle og Axel vil fortælle om vil være: Beslutningen om delvis at bryde op i 5 år. Valg og køb af egnet båd hvor skal jeg sejle Det praktiske før man tager af sted, ting i dagligdagen, sejladsregler m.v. Oplevelser undervejs Sejlads på kanaler og floder, herunder sluser Havne herunder vinterhavne Hvis I har planer om en tur på de franske floder og kanaler, er her en god lejlighed til at få nogle ideer til hvordan og hvor det er dejligt at sejle. Der er 8000 km. sejlbare floder og kanaler i Frankrig Helle og Axel har sejlet på 5000 km. af disse, så der bliver god mulighed for at få besvaret sine spørgsmål. Ønsker du at opleve Frankrig er en båd et godt alternativ, du kan ligge i Port de l Arsenal midt i Paris, eller måske i champagnebyen Reims eller fiskerbyen Sète ud til Middelhavet. Du bevæger dig gennem landskabet i et tempo, så du har tid til at nyde det, og måske købe lokal ost eller vin i en af de små byer der ligger strøet ud langs bredderne Vi glæder os til at se jer. Tursejlerudvalget v. Lejla Christoffersen Tilmelding pr. mail til Tursejlerudvalget eller telefon , af hensyn til det praktiske arrangement senest 26.februar Man kan også skrive sig på liste i klubhuset. Betaling sker ved indgangen.

17 Som medlem af SKB får du 10% på regningen Du skal blot fremvise medlemskort ved ankomst Gælder mandag-torsdag Med venlig hilsen Henrik Schou Schadegg Restaurant Fregatten Hundige Havn 2670 Greve

18

19 Fisketure i 2014 Hornfiskekonkurrence Vi samles til skippermøde i klubhuset Kl Vi indbyder til Hornfisketur i Køge Bugt i egen båd, der må fiskes med stang overalt i bugten og selvfølgelig skal fangsterne overholde de gældende mindstemål. Kl mødes vi ved klubhuset, hvor alle fisk vil blive målt/vejet. Der vil komme flere oplysninger her på hjemmesiden senere. I forbindelse med Havnefesten 9/ vil Fiskeudvalget tilbyde børn at fiske efter Krabber. Det plejer at være en god oplevelse for børn, og vi sørger for lidt premier. Der vil komme flere oplysninger i forbindelse med programmet for havnefesten. Konkurrence På Øresund Vi vil prøve at lave en fisketur på Øresund, i 2013 havde vi en forrygende tur med masser af fisk og sol Friske fiske hilsener fra Flemming Funder tlf fisk(a)skb.dk

20

21 Hyggekap sejladser 2014 Igen i år vil der blive sejlet hyggekap sejladser hver torsdag aften på bugten. Sejladsen er meget uformel, og kræver hverken målerbrev eller tilmelding, man kan blot møde op. Sejladsen afvikles med et handikap system der gør, at alle har en vinderchance, uanset bådtype. Der afvikles ca. 20 sejladser i perioden maj til september. Normalt er ca. halvdelen tællende, så man kan roligt tage på ferie eller hoppe en sejlads over, uden det har indflydelse på ens muligheder for at vinde. Hyggekap er sejlernes egen sejlads, hvor man selv har indflydelse. Der afholdes skippermøde i april måned, hvor regler for årets sejladser vedtages på demokratisk vis. Dato for årets skippermøde vil blive offentliggjort på klubbernes hjemmeside snarest Sejladsen er åben for alle både hjemmehørende i Hundige havn, dvs. både Mågen og Hejren uanset hvilken klub man er medlem af. Efter sejladsen mødes vi i klubhuset på Hejren, (da restauranten på Mågen er lukket) hvor man indgiver sin sejltid og hygger med de andre sejlere. Som navnet siger, er formålet med sejladserne at fremme hygge og kammeratskab på tværs af havneøerne og klubber, og samtidigt får vi rørt vores både. Der sejles efter søvejsreglerne og der forventes god opførelse af alle deltager. Sejladsen foregår på 2 baner en på ca. 5,3 sømil så længe det er lyst, derefter en på ca. 4,2 sømil. Start og mål foregår fra vores faste startlinje mellem de to gule flag, der ligger lige udenfor havnen. Der vil igen i år være 2 distancesejladser en forår og en efterår på ca. 12 sømil med harestart. Altså hvor langsomste båd starter først og hvor vinderen er den båd der kommer først i mål. Efter sejladserne mødes vi i SKB s klubhus til grill, fællesspisning og hyggeligt samvær. Disse sejladser har som de eneste tilmeldingspligt, og det koster et beskedens beløb at deltage. Start- gebyret bruges til præmier, grillkul osv. Efter sidste sejlads i efteråret, er der normalt afslutning med skipperlabskovs i SKB s klubhus. Her udråbes vinderen af årets sejladser, og der uddeles beskedne præmiere som er sponsoreret. Vi håber, at endnu flere kunne få lyst til at komme på vandet om torsdagen og sejle hyggekap. Såfremt i har spørgsmål til ovenstående, er i velkommen til at ringe til os i udvalget. Per Davidsen tlf Jens Villumsen tlf

22 Nyhedsbrev fra Sejlerskolen Sejlklubben Køge Bugts Sejlerskole tilbyder undervisning i praktisk sejlads, navigationsundervisning samt tovværkskurser, ligesom vi efter behov arrangerer VHF kurser gennem VHF skolen afholdt i vort klubhus på Hejren 21. Har du båd i vores havn, men måske ikke endnu har erhvervet duelighedsbevis, eller har du måske en kone, søn eller datter, som gerne vil lære at sejle, har SKB s sejlerskole nogle af de bedste instruktører der står parate til at tage imod dig. Sejlerskolen er certificeret af Dansk Sejl Union, og har således fået det blå stempel som en meget velkvalificeret sejlerskole. I nstruktørerne er Torben Bergenhagen Formand Rolf Olsen Kurt Palmqvist Morten Andersson Leif Ulrichsen Birger Monrad Praktisk sejlads Kasserer Henning Christoffersen Bådsmand Peter Adolph Sejlsæson starter primo maj og der sejles til ultimo september i dagene mandag tirsdag onsdag torsdag fra ca kl til Der sejles 2 sæsoner med afsluttende prøve i september 2. år, og prisen pr. sæson er 1095,-kr. Navigation Navigationsundervisning kan praktisk tages mellem de 2 sæsoner fra oktober til marts hver tirsdag aften fra kl Prisen for navigationskursus er ligeledes 1095,-kr. Tovværkskursus For at sejle er det nødvendigt at kende noget til tovværk og knob. Her afholder sejlerskolen tovværkskurser som er gratis for alle. De næste kurser foregår i dagene onsdag den 19/3 - onsdag den 26/3 og onsdag den 2/ Det foregår i sejlklubbens klubhus på Hejren 21 fra kl Kursusleder er Kurt Palmqvist som glæder sig til at tage imod mange der gerne vil lære at binde knuder. Skal du være Yachtskipper af 3. grad. Sejlerskolen tilbyder, som noget nyt, et kursus som forberedelse til Y3 eksamen fra oktober 2014 til marts Prisen er 1095,-kr. og man skal regne med at købe opslagsbøger for omkring 2000,-kr., og der er et eksamensgebyr på 350,-kr. Med en bestået yachtskipper af 3. grad, sammen med en lægeattest på at ens syn og hørelse opfyl-

23 der visse mindstebetingelser, får I dermed ret til at føre lystfartøjer mellem 15 og 24 meter. Man kan jo også tage kurset bare fordi man har lyst til at vide mere om sømandskab, kommuni- kation, søret, meteorologi, navigation m.m. For at deltage i kurset skal man have viden svarende til teoridelen af duelighedsprøven. For at gå til eksamen skal man have bestået duelighedsprøven og have deltaget i et søsikkerhedskursus. Søfartsstyrelsen skriver meget mere om hvad uddannelsen indeholder på hhtp.// Studiehaandbog version 3%200.pdf Vi har undervisning 1 aften om ugen, og man skal regne med 1-2 timers forberedelse til hver gang. Skulle et eller flere af disse tilbud/muligheder, være noget for dig, kan du tilmelde dig på sejlklubben SKB s hjemmeside/sejlerskolen, eller for at høre mere, ringe til Formand Torben Bergenhagen på telefon eller kasserer Henning Christoffersen på telefon Da vi har haft lidt problemer med vor hjemmeside, kan du muligvis have prøvet tidligere uden held. Dette er nu rettet og du kan prøve igen. Sejlklubben SKB/Sejlerskolen Admiralitetets kommende aktiviteter i året 2014 Lørdag 15. marts Admiralitetets forårsfrokost samt Dagsbefaling nr.14 Søndag 27. april Udnævnelse af nye admiraler ved standerhejsning. Tirsdag 6. maj Petanque, start kl Lørdag 14. juni Fælles sejltur til Køge, medbring frokost/grillmad, vi mødes kl i klubhuset. Lørdag 9. aug. Jazz på Kajen ( ) Tirsdag 2. sept.petanqueturnering. Tirsdag 30. sept. Petanque, sæson afslutning. Onsdag 26. nov. Julebanko. Søndag 30. nov. Admiralernes julefrokost.

24 TILBUD 2014 kom og sejl med til hyggelige og sjove oplevelser 5. marts kl Foredragsaften om sejlads på de Franske floder med Helle & Axel Bøggild, som har sejlet der i flere år, der vil være smagsprøver på oste og vine fra området. pris 50,- kr. incl. Vin, brød og ost. Tilmelding senere. 7. juni: Pinsetur til Dragør Vi har lånt klubhuset i dragør, hvor vi skal have nogle hyggelige dage med grill, pinsefrokost og aktiviteter 30. august: Krebsetur til Klagshamn Vi holder vor traditionelle krebsekalas / grill i det svenske, klubhuset er lånt, det bliver hyggeligt husk evt. sange 6. september: Familiekapsejlads En kapsejlads hvor ALLE kan være med, ingen svære regler kun almindelige søfartsregler og godt humør vi skal bare ha` det sjovt, og der er mange præmier også en til den sidste! Vi afslutter med at grille. Der vil blive udsendt nyhedsmails om alle arangementer med venlig hilsen tursejlerudvalget

25 Arrangementer i Sejlerskolen 2014 alle er velkommen til at deltage i Sejlerskolen arrangerer, udover den undervisning der foregår, nogle ture som skal optimere elevernes færdigheder, men som byder på muligheder for andre af sejlklubbens medlemmer for at komme med til nogle hyggelige og lærerige sejlture. Den første er Forårsturen Forårsturen går til Køge lørdag den 14. juni, og skal byde på mulighed for eleverne at stifte bekendtskab med vande lidt mere end 300 meler fra havnehullet. Admiralitetet plejer at være med på samme tur, men alle andre af sejlklubbens medlemmer ar meget velkomne. Alle har deres egen mad med som vi griller i Køge, hygger os sammen og sejler hjem igen. Der er skippermøde lørdag morgen kl med afsejling kl. ca Ankomst til Køge ved 12 tiden, lækker grillmad, kaffe hygge med afsejling mod Hundige ca Natturen Fredag den 29.august arrangerer Sejlerskolen nattur til Dragør. Dette er også en tur hvor eleverne skal lære bl. a. sejle efter fyrmærker, og andre kendetegn som specielt er kendetegnende for sej- lads i mørke. Også her er alle sejlklubmedlemmer velkomne, og alle deltagere vil være overvåget og vejledt af turlederen således at man kan føle sig sikker. Det er et krav at man har VHF ombord og mobiltelefon med. Der mødes i klubhuset fredag den 29. august kl med afsejling ca. kl. 21 med kurs mod Dragør. I Dragør er der normalt en times natlig hygge med pølser og en pilsner eller vand. Herefter går man til ro, eller hvis nogle har arrangeret at de bliver hentet i Dragør for at køre hjem. Normal hjemsejlads lørdag formiddag. En krølle på arrangementet kunne være, for de der er interesseret, at man kombinerer denne natsejlads med Tursejlerudvalgets tur til Klagshamn. Tursejlerudvalget arrangerer Krebsetur til Klagshamn lørdag den 30. og søndag den 31. august. Sejlere der kunne tænke sig begge dele, kan så fortsætte lørdag fra Dragør til Klagshamn. Det kunne blive en rigtig god og spændende tur. Sejlklubben Køge Bugt/Sejlerskolen

26 Køge Bugt Kro A/S Stedet man spiser!!! Rigtig god gammeldags mad til rimelige priser. Beliggende på Hundige Strandvej nr.21 lige ved nedkørslen til Hundige Havn. Tlf.:

27 Akvitetsweekend og Åben klub I weekenden den august 2014 slår klubben dørene op for en hyggelig og sjov weekend for medlemmerne og andre, der har lyst l at hygge sig i vores skønne omgivelser. Der vil weekenden over være et hav af forskellige akviteter for store og små, unge og ældre, kvinder og mænd, lidt l mave og gane, lidt for den akve, lidt for den musikinteresserede og generelt bare lidt for alle. Så spred budskabet og datoen vi a+older en rigg klubweekend med alt, hvad den kan trække af spændende akviteter. Nærmere udmeldes over foråret via opslag, nyhedsbreve, hjemmesiden, Facebook og andre steder, hvor du normalt finder informaon omkring din sejlklub. Du vil blandt andet kunne Prøve vores skolebåde l praksk sejlads Prøve handicapafdelingens Sonarbåde Få et gras prøvedyk Prøve ungdomsjollerne Prøve den nye trend Stand Up Paddling Sit-On-Top Kajak Deltage i sjove og underholdende konkurrencer på vand og land, individuelt og som hold Nyde mad fra grillen og lidt godt at skylle ned med Nyde god musik under Jazz på Kajen Marimt loppemarked

28

29 Hjemmesiden Der er i det seneste års tid arbejdet meget på hjemmesiden alt har måske ikke været lige heldigt men den er nu køreklar, og der har været afholdt kurser i hvordan de enkelte udvalg selv kan oprette artikler og kalenderindlæg på hjemmesiden. I al sin enkelthed har alle udvalg fået tildelt et brugernavn og kodeord til hjemmesiden, som muliggør at man kan oprette nyheder fra ens eget udvalg, ligesom man kan vedligeholde kalenderen for eget udvalg. Dette gøres ved at man på hjemmesiden vælger at logge på. Når man er logget ind på hjemmesiden og man har fået tildelt rollen som redaktør for ens udvalg, så kommer der et ekstra punkt i menuen hvorfra man kan oprette og administrere sine indlæg: For f.eks at lave en ny post til kalenderen vælges Opret kalender indlæg, hvorefter formularen til nye indlæg vises: Her angives i formularen et Emne (altså den begivenhed der oprettes), og vælges hvilken kategori dette skal under dette er som udgangspunkt jeres udvalg. Herefter skiftes til Fanen Kalender og start og sluttidspunkt for begivenheden angives. Det er også muligt at lave tilbagevendende begivenheder f.eks. Kapsejlads hver torsdag fra til i en given pe riode.

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 Tirsdagssejladserne er en af grundpillerne i det gode klubliv vi har i Vikingen. Sejlere fra andre klubber er også meget velkomne

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar.

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar til at genoptage aktiviteterne. Efterårssæsonen

Læs mere

Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter

Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter Referat fra ordinær generalforsamling i Kragenæs Sejlklub jf. klubbens vedtægter tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.30 Referat: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår, at Ole Trane vælges som dirigent.

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015 Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015... En sejlads både for tur- og kapsejlere...nu på 16. år! Tid: Distance: Deltagere: Handicap: Målerbrev: Starten går lørdag den 13. juni 2015 kl. 08.20 (turbåde)

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere