UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard"

Transkript

1 UDVIKLING AF BOTANISK HAVE Prioritering af værdier Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Januar 2012 Peder Elgaard

2 2

3 3

4 4

5 Mulighedskort fra idékonkurrencen (udskrevet april 2009) med anbefaling af at Sølvtorvskomplekset bevares i sin helhed. 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 Opgaven: Hvilke bygninger kan nedrives for at give plads til et nyt museumsbyggeri iii Botanisk Have? Besvarelse: 1. Botanisk Have og byen 2. Anbefaling 3. Motivering 18

19 Botanisk Have og byen: Den grønne ring Den grønne ring om Indre By og Christianshavn dannes af de bevarede dele af fæstningsanlægget om byen, bestående af Tivoli, Ørstedsparken, Botanisk Have, Østre Anlæg, Kastellet og Christianshavns Vold. 19

20 Botanisk Have og byen: Havens kanter: 20

21 Botanisk Have og byen: Havens kanter: Øster Farimagsgade siden er den byarkitektonisk svage side af haven, med en bymæssig uheldig begyndende karrédannelse. 21

22 22

23 Botanisk Have og byen: Havens kanter: 23

24 24

25 Botanisk Have og byen: Havens kanter: 25

26 26

27 Botanisk Have og byen: Havens kanter: 27

28 Anbefaling: Motiveret ud fra den bymæssige betragtning anbefales de eksisterende bygninger mellem den ældste del af Sølvtorvskomplekset og væksthuset nedrevet for at give mulighed for opførelse af en ny solitær beliggende museumsbygning. 28

29 Anbefaling: Eksisterende bygninger mellem den ældste del af Sølvtorvskomplekset og Væksthuset nedrevet for at give mulighed for opførelse af en ny solitær beliggende museumsbygning. 29

30 Anbefaling: Eksisterende bygninger mellem den ældste del af Sølvtorvskomplekset og Væksthuset nedrevet for at give mulighed for opførelse af en ny solitær beliggende museumsbygning. 30

31 Anbefaling: Eksisterende bygninger mellem den ældste del af Sølvtorvskomplekset og Væksthuset nedrevet for at give mulighed for opførelse af en ny solitær beliggende museumsbygning. 31

32 Anbefaling: Eksisterende bygninger mellem den ældste del af Sølvtorvskomplekset og Væksthuset nedrevet for at give mulighed for opførelse af en ny solitær beliggende museumsbygning. 32

33 Væksthuset set fra havesiden med den eksisterende bygning langs Østre Farimagsgade i baggrunden. Væksthuset set fra havesiden hvor den eksisterende bygning langs Østre Farimagsgade er fjernet. 33

34 Kommentar: Enkelte bygninger med høj bevaringsværdi nedrives for at forstærke et væsentligt byarkitektonisk træk. 34

35 Motivering: Historisk udvikling : Organisk udbygning på baggrund af successivt opståede behov. I hjørnet mod Sølvtorvet og Øster Farimagsgade, har udbygningen langsomt sløret oplevelsen af overgangen mellem byen og haven. 35

36 Motivering: Udvidelse af arkitekt J. E. Gnudtzmann : 36

37 Motivering: Udvidelse af arkitekt J. E. Gnudtzmann : 37

38 Motivering: Karrédannelsen mod Øster Farimagsgade har fjernet oplevelsen af haven Opført 1890 Opført

39 Opført 1890 Opført

40 Reference: Sølvtorvskompleksets syd vestlige hjørne mod Øster Farimagsgade / haven. Perspektivskitse Fra Johan DanielHerholdtog og hans Værker 1989 udgivet af hans elever ved A. Clemmensen, Hans J. Holm og H. Storck. 40

41 41

42 Reference: Historisk foto udateret. 42

43 Motivering: Geologisk Museum opleves, trods sin størrelse, som en markering af havens hjørne. Og underbygger derved den bymæssige præmis om at bygninger i haven opleves overvejende som solitært beliggende indenfor havens udstrækning. 43

44 Sølvtorvskompleksets originalitet: I Auditoriefløjen er betydningsmæssigt højest placeret i anlæggets arkitektoniske hierarki. Her er hovedtrapperne er fjernet, og hermed nogle af de væsentligste bevaringsværdier. 44

45 Sølvtorvskompleksets originalitet: Hovedtrapperne er fjernet og nye indskudte etagedæk er etableret ifb. ombygning til herbarium. originaltegninger 45

46 Sølvtorvskompleksets originalitet: Hovedtrapperne er fjernet og nye indskudte etagedæk er etableret ifb. ombygning til herbarium. nuværende forhold 46

47 J.D. Herholdt Johan Daniel Herholdt var en af de mest betydningsfulde arkitekter i sin samtid, med en veludviklet konstruktiv sans, hvor han altid søgte overensstemmelse mellem konstruktion og ydre form. Han dyrkede de ægte materialer og stofvirkninger, og den blanke facademur blev et dominerende træk i hans produktion. Han var meget omhyggelig med detaljens gennembearbejdning måske nok ofte på helhedens bekostning og lagde i det hele taget stor vægt på en solid håndværksmæssig udførelse. Men arkitektur var alligevel for Herholdt primært et spørgsmål om historisk efterdigtning; konstruktion og materialer var kun midler. For hver ny opgave søgte han blandt fortidens bygværker efter et hovedmotiv, som passede til opgavens indhold, og herefter arbejdede han frit videre i den valgte stilart. Hvor romantisk Herholdt end var i sin glæde over norditaliensk arkitektur, er han dog meget dansk i sin lidt tørre, men beskedne og sunde arkitektur. Kilde : Tobias Faber, Dansk Arkitektur 47

48 Værker: Børnehospitalet i Rigensgade, København ( , 48, nedlagt 1879) Duebrødre Hospital, Roskilde (tegnet 1878, opført ) 80) Assessor, senere justitsminister A.L. Casses villa, Carit Etlars Vej 3, Odense Rådhus ( , 1. præmie 1880, sammen med Carl Frederiksberg (1851) Lendorf) Herregården Erholm ( , fredet) 1. del af Bikuben, Silkegade/Pilestræde, København (tegnet 1881, Etatsråd Raffenbergs villa, Frederiksberg (1852, nedrevet) opført , fredet) Universitetsbiblioteket, Fiolstræde, København ( , 1. Botanisk Laboratorium, Botanisk Have, Gothersgade 140, præmie , 56 fredet) Hotel Storebælt, nu adm. for Korsør Havn, Amerikakajen 1, Korsør (1856) Herregården Selchausdal (1856, havefacade dog tegnet af Vilhelm Klein, fredet) Landsbyskoletyper for Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsen ( ) Egen villa, Ewaldsgade 9, Nørrebro, København (1858, fredet) P.C. Skovgaards villa, Rosenvængets Hovedvej 27, Rosenvænget, Østerbro, København (1860, fredet) M.E. Grøn & Søn's varepakhus, Holmens Kanal 7, København København (tegnet , 83 opført ) Kapel på Østre Kirkegård, Roskilde (tegnet 1883, opført 1885, nedrevet) Polyteknisk Læreanstalts oprindelige del, Sølvgade, København (tegnet 1886, opført ) Gravkapel, Store Heddinge Kirkegård (1887) Helsingør Toldkammer ( , fredet) Næstved Toldkammer ( ) Restaureringer: Herlufsholms Kirke ( ) ( , restaureret , fredet) Vordingborg Kirke (1863) Herregården Enrum ved Vedbæk ( , fredet) Dekoration af kor og sakristi (1876), skib (1879) og tårn og Hovedbygningen på herregården Gyldenholm ( , fredet) våbenhus i Vordingborg Kirke (1881) Grosserer Levins villa, Havnegade 29, Gammelholm, København Sankt Knuds Kirke i Odense (tegnet 1864, udført ) (1866, fredet) Nedbrydning og nyopførelse af Herlufsholms søndre og vestre Sankt Pouls Kirke, Torvet, Korsør ( ) klosterfløje ( ) Agersø Kirke (1872) Restaurering og ombygning af Gisselfeld ld ( ) Villa for boghandler Otto Schwartz, Helsingørsvej 3, Fredensborg Fortsættelse af Christian Hansens restaureing af Roskilde (1873) Domkirke, vestgavlen ( ) Rosings Minde, Jernbanegade, Fredensborg (1873) Kirken i Nykøbing Falster ( ) Kreditkassen i Bergen (1874) Slagelse Hospital, nordfløjen ombygget og forhøjet med en etage Aalborg Diskonto, Laane og Sparebank i Aalborg 1874, (1877) Kysthospitalet på Refsnæs Sankt Peders Kirke, Slagelse (tegnet 1877, udført ) Vindinge Kirke ved Roskilde ( ) Klosterporten i Sorø (tegnet 1882, udført ) Musik og gymnastikbygning på Herlufsholm (tegnet 1875, opført Fortsættelse af Christian Hansens restaurering af Sorø , fredet) Klosterkirke (fra 1883) Paradedrivhus, Gisselfeld (1876, ombygget 1894 ved Hans J. Næstved Kirke , Holm, fredet) Kildebrønde Kirke 1885 Ballerup Kirke 1886 Talrige restaureringsforslag for Ministeriet for Kirke og Undervisningsvæsen 48

49 J.D. Herholdt Universitetsbiblioteket

50 J.D. Herholdt Botanisk Laboratorium

51 51

52 52

53 53

54 54

55 Kommentar til anbefaling: Anbefalingen søger at definere en balance mellem hensynene til: En af Københavns byarkitektoniske kvaliteter Havens kulturhistoriske udvikling Havens bygningshistoriske og arkitektoniske udvikling Sølvtorvskomplekset som en repræsentant for en bygningstype Sølvtorvskomplekset l k t som et værk af arkitekt kt Johan Daniel Herholdt Sølvtorvskompleksets grad af originalitet Anbefalingen forudsætter at den/de nye bygninger tager den her opstillede præmis på sig og evner at formgive så højeste arkitektoniske kvalitet opnås. Ellers er princippet som ligger til grund for idékonkurrencens vinderforslaget bedre. 55

56 56

57 57

58 at forstå hvorfor, og for hvem, noget bevares grundlag for at træffe de rigtige arkitektoniske valg 58

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747 Region: Hovedstaden Kommune: København Adresse: Gothersgade 140, 1123 København K Matr.nr.: 162, Nørrevold Kvarter Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kontaktperson: Louise Seerup (UBST),

Læs mere

Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70

Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70 Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70 Fredningsforslaget omfatter: Forslag til fredningsudvidelse, således at den nuværende fredning

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A. 1890-1959 af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel

Læs mere

GODT BYGGERI ODENSE 2007

GODT BYGGERI ODENSE 2007 GODT BYGGERI ODENSE 2007 BYENS MANGFOLDIGHED Opmærksomhed overfor byens udvikling, dens historie og bygningsmæssige karakteristika er stigende i disse år. Efter en periode hvor fokus i arkitekturen har

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3

NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 november 07/05 Indhold NYHEDSBREV NR. 7-2005 - ÅRGANG 3 Kulturarvskommuner søges s. 2 Finanslov: Adgang til kulturarven s. 3 Holbæk-arkitekts hus fredes s.4 Hesselø retableret s.5 Restaurering af styrelsens

Læs mere

DESIGNMANUAL FOR VARDE MIDTBY 2011

DESIGNMANUAL FOR VARDE MIDTBY 2011 FOR 2011 side 2 Udarbejdet af: Poul Erik Bech Statsaut.ejendm. & Valuar, MRICS, MDE Mobil : 40 31 40 81 e-mail : peb@edc.dk Simon Klinkby Arkitekt MAA Mobil : 26 82 95 15 e-mail : simon-klinkby@jubii.dk

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

Perspektivplan Kongens Have

Perspektivplan Kongens Have Perspektivplan Kongens Have Juni 2007 Forord Forord Slots- og Ejendomsstyrelsen (i det følgende kaldet SES) har ansvaret for en stor del af de mest betydningsfulde danske slotte, palæer og haver. Det er

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND Karby Tema: Handel Karby har været handelscenter på Sydmors, siden der blev næringsfrihed i 1800-tallet, og der kan lægges megen symbolik i, at den tidligere

Læs mere

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Manuskript

Læs mere

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger

SAVE - vurdering af bygninger. FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE - vurdering af bygninger FBB - Database over fredede og bevaringsværdige bygninger SAVE-metoden / 2 SAVE-metodens fem grundsten / 3 SAVE-metodens anvendelse / 6 Gode råd / 7 Eksempler på SAVE-registeringer

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Carlsberg 3.4

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN. Carlsberg 3.4 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN PRODUKTIONENS KØBENHAVN Carlsberg 3.4 3.4 CARLSBERG, Glyptoteket, Videnskabernes Selskabs Bygning samt Bryggergården Stedet Kulturmiljøet omfatter alle Carlsbergs produktions-,

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

De ældste huse i Hvidovre

De ældste huse i Hvidovre BYGGESKIK I HVIDOVRE Bygningsmassen i Hvidovre Kommune er ganske ung, idet langt størstedelen af kommunens bygninger er fra det 20. århundrede. Men der er dog stadig enkelte bygninger tilbage fra 1800-tallet.

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold:

Bevaringsprincipper. Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012. Indhold: Bevaringsprincipper Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juni 2012 Indhold: INDLEDNING... 2 Hvorfor udarbejde bevaringsprincipper?... 2 Hvad består principperne af?... 2 AFSNIT 1. BESKRIVELSE,

Læs mere

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg

Intra monasterium. hans krongaard kristensen. de danske herreklostres totalanlæg hans krongaard kristensen Intra monasterium de danske herreklostres totalanlæg Udtrykket intra monasterium er hentet fra benediktinerregelen og kan oversættes til: inden for klostret. I artiklen her skal

Læs mere

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S Region: Hovedstaden Kommune: Frederiksberg Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C Matr.nr.: 66i af Frederiksberg Ejer: VORES BY CAS P/S Kontaktperson: Repræsentant for ejer: udviklingschef Jacob M. Andersen,

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kortlægning af kulturmiljøer 2014 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

kulturens bygninger INSPIRATIONSKATALOG

kulturens bygninger INSPIRATIONSKATALOG kulturens bygninger INSPIRATIONSKATALOG INSPIRATIONSkatalog Kulturens Bygninger kulturens bygninger INSPIRATIONSKATALOG Udgivet september, 2014 Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København

Læs mere

Modernismens Bygningskulturens Dag 2005

Modernismens Bygningskulturens Dag 2005 Modernismens Huse Bygningskulturens Dag 2005 Med Modernismens Huse som tema for Bygningskulturens Dag den 10-11. september 2005 sætter Kulturarvsstyrelsen i samarbejde med Bygningskulturelt Råd og DOCOMOMO

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Helhedsorienteret byfornyelse. Eksempelsamling

Helhedsorienteret byfornyelse. Eksempelsamling b y f o r n y e l s e Eksempelsamling Helhedsorienteret byfornyelse Eksempelsamling Helhedsorienteret byfornyelse Publikationen er udgivet af: Velfærdsministeriet Publikationen er udarbejdet af: Tegnestuen

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere