Undervisningsbeskrivelse for: 2s da

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse for: 2s da"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Mirian Due Steffensen (MDS) og Grith Henriksen Forløbsoversigt (21): Introduktion til dansk: de litterære hovedgenrer Intro: Screening + interviewskriveøvelse Skriftlighed Mundtlighed Sagaer og folkeviser Sproghistorie + introduktion til kronik Kronologiforløb med historie Nyhedsgenrer Romantikken New York Essay I Kierkegaard Essay II Drama - Holberg Medier: den iscenesatte virkelighed Sprog: Retorik og argumentationsanalyse Periodisk læsning: Det Moderne Gennembrud + selvvalgt værk Sprog: kommunikation og argumentationsanalyse Medier: kortfilm Sprog: sproghandlinger Sprog: Retskrivning; grammatik og tegnsætning CSC LUDUS Web Side 1 af 12

2 Forløb 1: Introduktion til dansk: de litterære hovedgenrer Omfang: 5 lektioner Start: Primær: "Pagten" teaterstykke om Karen Blixen og Thorkild Bjørnvig - sat op af Det flydende teater (2012) "Ahorntræet" af Thorkild Bjørnvig (1959) "Skibsdrengens fortælling" af Karen Blixen (1942) Supplerende: "Sommermorgen" af Thorkild Bjørnvig (1947) "Den der fanger fuglen..." af Vagn Steen (1971) tavleundervisning, pararbejde, klassedialog og teaterbesøg At give en introduction de tre hovedgenrer lyrik, epik og drama og samtidig have fokus på analyse og fortolkning som disciplin Forløb 2: Intro: Screening + interviewskriveøvelse Omfang: 2 lektioner Start: individuel test, interivew i par og individuel skrivning med vejledning test i analyse og stavning samt introduktion til spørgeteknik, opsætning af en tekst og fokus på modtager Forløb 3: Skriftlighed Omfang: 3 lektioner Start: Preben Major Sørensen (1994): "Stien" Uddrag fra At skrive: "Processkrivning" individuelt skriftligt arbejde med vejledning, pararbejde og coaching CSC LUDUS Web Side 2 af 12

3 Eleverne skal introduceres til den skriftlige genre i dansk i gymnasiet, analyse og fortolkning. Dette gøres gennem arbejde med skrivningens forskellige faser: Ideudvikling, tænkeskrivning, processkrivning og til sidst formidlingsskrivning Forløb 4: Mundtlighed Omfang: 4 lektioner Start: Primær: "Enetale" fra AT tale (s. 5-18) Supplerende: Klip fra film, politiske debatter og dronningens nytårstale Klip fra valgkamp mellem Mitt Romney og Barack Obama læreroplæg, klassedialog, gruppearbejde, elevdebatter og enetaler med efterfølgende kritik fra klassen At kunne planlægge og holde et kort oplæg om et givent emne med fokus på argumentation og appelform samt brug af kroppen Forløb 5: Sagaer og folkeviser Omfang: 7 lektioner Start: Analyseobjekter og teori - "Ravnkel Frøjsgodes saga" - udgave fra Litteratur i udvalg bd. 1 - "Elverskud" - udgave fra Litteratur i udvalg bd. 1 - "Germand Gladensvend" - udgave fra Falkenstjerne - "Rødhætte" - udgave fra hjemmesiden grimmstories.com - Karen Blixen (1958): "Ringen" in Skæbne-anekdoter - Darren Aronofsky (2010): Black Swan Baggrund/perspektiv CSC LUDUS Web Side 3 af 12

4 - Om sagaer - ppt - Om folkeviser og trylleviser, Litteraturens Veje (elektronisk) - Om psykoanalyse, Litteraturens Veje - leksikon (elektronisk) - Villy Sørensen (1959): "Forlovelse og forlis" uddrag fra Digtere og Dæmoner Gruppearbejde, fremlæggelser, klassedialog, læreroplæg, matrixgruppearbejde At få kendskab til norrønt sprog og litteratur og forståelse for sagaen som genre. At kunne analysere og fortolke folkeviser og folkeeventyr psykoanalytisk; bl.a. ved brug af Freuds personlighedsmodel Forløb 6: Sproghistorie + introduktion til kronik Omfang: 3 lektioner Start: Analyseobjekter - Om dansk sproghistorie og sprogtræ: - Benny Adriansen (læser): "Fællesskabet afhænger af sproget", Jyllands-Posten, 25. februar Jens Koed Madsen: "Lad os tage en dyb, sproglig indånding", Berlingske, 25. juli 2011 Teori til skriftlighed - Vejledningspapir til skrivning af gymnasiekronik gruppearbejde, minifremlæggelser, klassediskussion, tavleundervisning, individuelt arbejde At give overblik over dansk sprogs udvikling fra oldtid til i dag. At diskutere forskellige syn på sprogets udvikling - præskriptivt eller deskriptivt sprogsyn, at blive bekendt med genrekravene til en kronik i gymnasiet, at kunne diskutere forskellige syn på sprog. CSC LUDUS Web Side 4 af 12

5 Forløb 7: Kronologiforløb med historie Omfang: 8 lektioner Start: Thomas Kingo: "Sorrig og glæde" Ludvig Holberg: Uddrag af "Niels Klims underjordiske Rejse" Johannes Ewald: "Romance" (Kong Christian) Adam Oehlenschläger: "Der er et yndigt land" Holger Drachmann: "Engelske socialister" Tavleundervisning, pararbejde, ekskursion til Christiansborg for at se gobelinerne At få et indblik i overordnede stiltræk i litteraturhistoriens mest overordnede perioder - norrøn/middelalder, renæssance, barok, oplysningstid, romantik og det moderne gennembrud, at forstå litteraturhistorien som dialektik mellem realisme og idealisme, at se litterære perioder som et samspil med samtidens samfund og historiske begivenheder. At arbejde med tekstanalyse og billedanalyse (ved renæssance) Forløb 8: Nyhedsgenrer Omfang: 5 lektioner Start: Analyseobjekter - "Det er ikke sikkert for jer her", reportage af Gunnar Willum, 22. mar i Information - Dagens nyheder fra pol.dk, berlingske.dk, jp.dk o.lin. - Aviser (Information, Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten, Ekstra Bladet) fra valgdagen, 16. september Mikael Bertelsen: Klip fra De uaktuelle nyheder Baggrund/perspektiv - "Om nyhedsgenrer" fra At omgås tekster (2000) - "Journalistikkens nyheder" fra mediedk (2011) - Sprogkritik (spørgeliste til andres eller egne tekster) - Om reportage i Skrivespor (2009), s CSC LUDUS Web Side 5 af 12

6 Klassedialog, tavleundervisning, individuelt skriftligt arbejde, projektarbejde, pararbejde omkring sprogkritik Nyhedsgenrer, reportage, afsender/modtagerforhold, (fiktion vs fakta), egen skriftlighed v. reportageøvelse med fokus på indledning, beskrivende sprog og øje for modtager Forløb 9: Romantikken Omfang: 4 lektioner Start: Grundtvig: Sang i det grønne (1843) HC Andersen: Klokken Oehlenschläger: Guldhornene Staffeldt: Indvielse Litteraturens veje om romantikkens forskellige strømninger Tavleundervisning, pararbejde, skriveøvelser og gruppearbejde med mindre fremlæggelser At få kendskab til strømninger i romantikken såsom nationalromantik, universalromantik og nyplatonisme, at læse kanonforfattere og at øve periodisk og nykritisk læsning Forløb 10: New York Omfang: 3 lektioner Start: Forløb 11: Essay I Omfang: 3 lektioner Start: "Essayet" s i Skriftlige prøvegenrer i dansk (2008) CSC LUDUS Web Side 6 af 12

7 Essay af Naja Marie Aidt: "Musikken spiller overalt og der handles i kollektiver" Billeder fra Times Square, klip fra Manhattan af Woody Allen Forløb 12: Kierkegaard Omfang: 3 lektioner Start: Primær: Søren Kierkegaard: Af "Diapsalmata" ( Enten-Eller 1843) Søren Kierkegaard: Af "Forførerens dagbog" ("d. 7. april") ( Enten-Eller 1843) Søren Kierkegaard: Af "Ligevægten mellem det æsthetiske og Ethiske i Personlighedens Udarbeidelse" (Enten-Eller 1843) Søren Kierkegaard: Af "Hvad vi lære af Lilierne paa Marken og af Himlens Fugle" (1847) Supplerende: PPT med introduktion til SAK's stadielære Forløb 13: Essay II Omfang: 1 lektioner Start: Forløb 14: Drama - Holberg Omfang: 5 lektioner Start: CSC LUDUS Web Side 7 af 12

8 Ludvig Holberg(1723): Erasmus Montanus Immanuel Kant: "Hvad er oplysning?" fra Oplysningstiden - da det moderne tog form, Systime 2008 Litteraturens Veje: Afsnit om Erasmus Montanus og drama (leksikon) Supplerende: Kasper Rostrup: Erasmus Montanus, tv-drama, DR 1973 Læreroplæg, klassedialog, matrix-gruppearbejde, skulpturøvelser (jf. Tove Ilsaaes: "For et ki(c)k", 2007) og oplæsning af drama Forløb 15: Medier: den iscenesatte virkelighed Omfang: 7 lektioner Start: Forløb 16: Sprog: Retorik og argumentationsanalyse Omfang: 2 lektioner Start: Teori om argumentationsanalyse, appelformer og retoriske virkemidler: udvalgte kapitler fra Helle Borup: Ud med sproget (2007) Analyseobjekter: Barack Obama: "Victory Speech" (2008) Pia Kjærsgaard: "Tale på Grundlovsdag 2004" Korte filmklip fra Den eneste ene, Kærlighedens smerte og Festen Klassedialog, tavleundervisning, pararbejde, fremlæggelse i par, gruppearbejde og CSC LUDUS Web Side 8 af 12

9 enkeltvis fremførsel af taler At kunne analysere taler og debat ud fra retoriske virkemidler og teori om argumentation og kommunikation. Kendskab til Ciceros pentagram, argumentationsanalyse (Toulmins model), retorisk analyse (appelformer og retoriske virkemidler (stilistik)). Forløb 17: Periodisk læsning: Det Moderne Gennembrud + selvvalgt værk Omfang: 11 lektioner Start: Georg Brandes, Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes litteratur følgende afsnit i Litteraturens veje: - Det moderne gennembrud - Kampen for demokrati - Fra social indignation til eksistensproblemer: Henrik Pontoppidan - Æstetisk naturalisme: J.P. Jacobsen J.P Jacobsen: To Verdener Henrik Pontoppidan: Naadsensbrød start (00:00-18:20) og slutning (91:00-108:02) af filmatiseringen af Ibsens Et Dukkehjem Til produktioner (portræt-podcast og litterær artikel): Portræt af Amalie Skram Podcast "skønlitteratur på p1" Materiale om at skrive en litterær artikel Grupper til produktion af podcast og selvvalgt værk: Faderen, Strindberg: Sebastian H, Cecilie, Tobias, Sebastian Duus og Emilia Et Dukkehjem, Ibsen: Nikolaj, Mads, Gunge, Martik og Jakob Stuk, Bang: Rikke, Thea, Büsra, Caroline, Sigrid og Rikke En handske, Bjørnson: Laura, Emma, Hans, Mads E og Hjalte Lykke Peer, Pontoppidan: Kasper, Frederik, Nicolaj, Oliver og Peter Niels Lyhne, J.P. Jacobsen: Emil og Markus tavleundervisning, gruppearbejde, større projektarbejde om forfatterne (produktion af podcast) og individuelt skriftligt arbejde i form af litterær artikel om selvvalgt værk. Det moderne gennembrud som litteraturhistorisk periode og dets kendetegn, med CSC LUDUS Web Side 9 af 12

10 fokus på stilgenren naturalisme og begreberne arv og miljø, religion/ateisme, individualisme, sædelighedsfejde. Genremæssigt fokus på drama og epik. Mundtlig og skriftlig formidling IT Forløb 18: Sprog: kommunikation og argumentationsanalyse Omfang: 2 lektioner Start: Kort, opsamlende forløb: Ciceros pentagram + øvelse til den kommende aflevering (litterær artikel) Toulmins argumentmodel + dertilhørende øvelser Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde Formidlingsbevidsthed og argumentation. Kendskab til Ciceros pentagram og argumentationsanalyse (Toulmins model) Forløb 19: Medier: kortfilm Omfang: 7 lektioner Start: Tekster: Lærerfremstillede ark om: berettermodel hjem-ude-hjem treaktsmodellen set up / pay off suspense og surprise Fra filmcentralens leksikon (http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog): Aktantmodellen Konflikt Richard Raskin: Kortfilmens fortællekunst CSC LUDUS Web Side 10 af 12

11 Fra Per B. Katz m.fl: Fokus - en Grundbog i Film, Tv og Video: Det enkelte billede - indstillinger (s ) Filmcitater: Fritz Lang, Fury (1936) - i forb. m. set up / pay off Orson Welles, Touch of Evil (1958) - i forb. m. suspense M. Night Shyamalan, The Sixth Sense (1999) - i forb. m. surprise Kortfilm i fuld længde til analyse: Carl Th. Dreyer, De naaede færgen (1948) Mads Matthiesen, Dennis (2007) Dennis Petersen og Frederik Meldal Nørgaard, Kuppet (2000) Anders Thomas Jensen og Tomas Villum Jensen, Ernst og lyset (1996) Klasseundervisning, gruppearbejde, fremlæggelse Arbejde med kortfilm som genre, kende genrens særtræk, lave naratologisk analyse, overføre velkendte litterære begreber til filmens verden og supplere med specifikke mediebegreber. Forløb 20: Sprog: sproghandlinger Omfang: 5 lektioner Start: Fra Jann Scheuer: Sproghandlinger: s. 6-7 (sprog er handling) s (indirekte sproghandlinger) Lærerfremstillet materiale om: performative verber op- og nedtoning af ytringer Face-work Facebook som case til analyse af sproghandlinger Om samarbejde og høflighed i kommunikation: https://sites.google.com/site/danskfag/sprog/kommunikationsanalyse/samarbejdsprin cipper-i-kommunikation Forelæsning, klasseundervisning, gruppearbejde, informationssøgning (IT), CSC LUDUS Web Side 11 af 12

12 individuel mundtlig præsentation m. skriftligt manuskript Hvordan man kan opstille forskellige typer af sproghandlinger i forhold til den mundtlige samtale og skriftlig kommunikation, herunder facebook, paradise hotel og artikler/debatindlæg: Indirekte sproghandlinger, optoning og nedtoning samt facework. At bruge sproghandlings-teorien som indgang til analyse og fortolkning af tekster og kommunikation. Forløb 21: Sprog: Retskrivning; grammatik og tegnsætning Omfang: 2 lektioner Start: Optakt til skriftlige årsprøver Lærerfremstillet materiale om typiske fejl og tegnsætning. Elevers selvvalgte øvelser fra sproget.dk: Forelæsning, individuelt arbejde og gruppearbejde sprogiagttagelse og grammatik CSC LUDUS Web Side 12 af 12

Undervisningsbeskrivelse for: 3s da

Undervisningsbeskrivelse for: 3s da Undervisningsbeskrivelse for: 3s da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 2s Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Mirian Due Steffensen (MDS) og Grith Henriksen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni 2017 Marie

Læs mere

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik. Historisk læsning: middelalder (folkeviser/folkeeventyr)

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik. Historisk læsning: middelalder (folkeviser/folkeeventyr) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e da

Undervisningsbeskrivelse for: 1e da Undervisningsbeskrivelse for: 1e da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2019 Uddannelse: STX Lærer(e): Anne Kirstine Frandsen (AKF), Mirian Due Steffensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Marie Kruses

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Sidsel Maria Friborg

Læs mere

Historisk læsning: middelalder (folkeviser/folkeeventyr)

Historisk læsning: middelalder (folkeviser/folkeeventyr) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 3b da

Undervisningsbeskrivelse for: 3b da Undervisningsbeskrivelse for: 3b da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1b Termin: Uddannelse: STX Lærer(e): Peter Claus Willy Knudsen (CK), Mirian Due Steffensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 1c

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-januar 2015 Institution HTX Lillebælt Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Janne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da152015/16

Læs mere

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Karen Mejer Overby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Søren Graae Rasmussen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da

Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Undervisningsbeskrivelse for: 2s da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2018 Uddannelse: STX Lærer(e): Mirian Due Steffensen (MDS), Camilla Allerup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Marie Kruses Skole Stx Dansk A Mirian Due Steffensen og Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A LKS Vdh1DaA14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016/17 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2015cla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Tina Bækgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUF VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011-2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Herning

Læs mere

René Fanø Pedersen/RF & Mirian Due Steffensen/MDS. Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik

René Fanø Pedersen/RF & Mirian Due Steffensen/MDS. Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2019 Marie

Læs mere

Historisk læsning: middelalder (folkeviser/folkeeventyr) Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik

Historisk læsning: middelalder (folkeviser/folkeeventyr) Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje 1 2 3 4 5 6 7 8 Forskellige fortolkninger; strukturalismen, psykoanalysen, biografisk, socialhistorisk, læserorienteret Leif Panduro: Uro i forstæderne H.C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Nordvestsjællands HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Adam

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Dansk A Anitta Bodil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A KKB t2014c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2t da

Undervisningsbeskrivelse for: 2t da Undervisningsbeskrivelse for: 2t da Fag: Dansk Niveau: A Institution: Marie Kruse Skole Hold: 2t Termin: Juni 2014 Uddannelse: stx Lærer(e): Lhp Forløboversigt (21): 1 17.08.11 Introduktion til danskfaget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010- juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Tina Bækgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A-niveau Peter Aakerhjelm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016/2017 Institution EUC Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Business Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Vestegnens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin 2014-2016 KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse. René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A

Undervisningsbeskrivelse. Termin 2014-2016 KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse. René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A Undervisningsbeskrivelse Termin 2014-2016 Institution KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Sune Østergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2007-08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da132013/14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s da

Undervisningsbeskrivelse for: 1s da Undervisningsbeskrivelse for: 1s da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2018 Uddannelse: STX Lærer(e): Mirian Due Steffensen (MDS), Camilla Allerup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e da

Undervisningsbeskrivelse for: 1e da Undervisningsbeskrivelse for: 1e da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2018 Uddannelse: STX Lærer(e): Kasper Østenholdt Jensen (KJ) Forløbsoversigt

Læs mere

Studieplan (HFE-hold)

Studieplan (HFE-hold) Studieplan (HFE-hold) Hold og skoleår: rdaa1711-2017 januar - december 2016 Underviser: Gitte Lilja (RGL) Periode Forløb Fag Progesssion Skriftligt (Uger) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter Arbejdsformer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg.

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg. Undervisningsplan Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Skoleåret 2013 / 2014 Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer Bo Larsen (Titel 1-5) og Dorthe Søndergaard (Titel 6-8) Hold 3.B Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: daa220

Undervisningsbeskrivelse for: daa220 Undervisningsbeskrivelse for: daa220 Fag: Dansk Niveau: A Institution: Herning HF og VUC Hold: daa220 Termin: efterår Uddannelse: HF-e Lærer(e): lj Vis lektier: Ja Samlet materialeliste Den iscenesatte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2e da

Undervisningsbeskrivelse for: 2e da Undervisningsbeskrivelse for: 2e da Fag: Dansk A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2017 Uddannelse: STX Lærer(e): Lina Haahr Petersen (LHP) Forløbsoversigt (16):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. UVB-Danskhh1113-F15. Hold

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. UVB-Danskhh1113-F15. Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F15 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen UVB-Danskhh1113-F15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2016 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Dansk A Christina Riise og Lina Haahr Petersen 2013 s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk C Jan Hyldig Hfu

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.G

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution ZBC-Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Irving Eist rlhhx21

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 IBC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg HF-e Dansk A Lars Kjær Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Dansk A Kirsten

Læs mere

Studieplan Uge 34 Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38. Medier: Opsamling på avistyper og nyhedskriterier Medier: Dokumentar: Ekstra Bladet - Uden for citat

Studieplan Uge 34 Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38. Medier: Opsamling på avistyper og nyhedskriterier Medier: Dokumentar: Ekstra Bladet - Uden for citat Studieplan Uge 34 Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Introduktion til B Screening Introduktion til Theme 1 Family Ordklasser og Sætningsled Kongruens Skriftlig aflevering Artikler Introduktion til danskfaget

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Tønder Tekniske Gymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Dansk A/ Lærer(e) Finn Hedegaard)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsperiode Danskundervisningen er blevet gennemført fra d. 10 August til den 14 november 2016 af Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf A Jens Søren Thorkil Bundgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 2 C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2009-10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk A Birgit

Læs mere