Undervisningsbeskrivelse. Termin KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse. René Staustrup (RST) ps Dansk A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse. Termin 2014-2016 KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse. René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin Institution KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A René Staustrup (RST) ps Dansk A Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forbemærkninger Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Holdet består af kursister fra tre forskellige hold hvoraf to af holdene stammer fra KBHSYD og en lille del der kommer fra andre undervisningsinstitutioner. Undervisningsbeskrivelsen indeholder kun det materiale René Staustrup har undervist i gennem de to år. Introduktion til dansk, herunder genrer, fortælleforhold og grundlæggende tekstanalyse Romantik Mundtlighed Taler, argumentation og retorik Medier Det moderne gennembrud Oplysningstiden Transformation fra tekst til billede Dokumentarfilm Modernisme Stilistik Side 1 af 10

2 Titel 1 Introduktion til dansk, herunder genrer, fortælleforhold og grundlæggende tekstanalyse. Et forløb, hvor kursisterne introduceres til de skønlitterære hovedgenrer; epik, lyrik og drama og til analytisk tekstlæsning. Vi arbejder med at opbygge en værktøjskasse med centrale litteraturanalytiske begreber, herunder særligt begreber der knytter sig til felterne genre, personkarakteristik, fortæller/synsvinkel, miljø og komposition. Mindre skriftlig opgave bruges til overordnet screening af kursisternes faglige niveau med henblik på ordforråd, stavning og tekstforståelse. Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk (Dansklærerforeningens forlag, 2009): s (personkarakteristik), s (fortælleforhold), s (miljø), s. 23 (drama), s (lyrik), s (billedsprog og metaforer) - Naja Marie Aidt: Bulbjerg (novelle, Bavian, 2006) - Svend Åge Madsen: Skabt for hinanden (novelle,1995 ) - Anders Bodelsen: Drivhuset (novelle, 1965) - Dan Turèll: Vangede Billeder (Roman: uddrag, 1973) - Herman Bang: Stuk (Roman: uddrag, 1887) - Peter Høeg: Frøken Smillas fornemmelser for sne (Roman: uddrag, 1992) - Tom Kristensen: Hærværk (Roman: uddrag, 1930) - Emil Aarrestrup: En Middag (1838) - Tove Ditlevsen: Jeg elsker dig (1937) - Yaya Hassan: UDEN FOR (2013) - Michael Strunge: Den hæslige by (1981) - Ca. 40 lektioner Det har fra starten af været vigtigt at styrke kursisternes evne til: - At udtrykke sig præcist, nuanceret og selvstændigt, både mundtligt og skriftligt - At beherske grundlæggende litteraturanalytiske begreber. - At kunne dokumentere sine analytiske observationer direkte i teksten. - At kunne skelne mellem analyse, fortolkning og perspektivering / vurdering. - At kunne dokumentere sine analytiske observationer direkte i teksten. - At få en bevidsthed omkring taksonomiske niveauer og kunne anvende disse mundtligt såvel som skriftligt. Gruppearbejde, klassesamtale, læreroplæg, skriftligt arbejde, mundtlige fremlæggelser. Side 2 af 10

3 Titel 2 Romantik Dette forløb ligger i direkte forlængelse af det første forløb og kursisterne introduceres til de litterære retninger, der opstår i perioden : - Romantisme - Biedermaier - Pietisme - Nationalromantik - Universalromantik Kursisten vil stifte bekendtskab med periodens toneangivende kunstnere, og der vil blive arbejdet med forskellige analysemodeller. - Keld B. Jessen: Fra runer til graffiti, Johannes Fibiger: Litteraturens linjer, Knud Michelsen: Litteraturens perioder, Platon: Hulebilledet - Egenproduktion H. C. Andersen: Eventyr - Kejserens nye klæder - Svinedrengen - Toppen og bolden - Danmark mit fædreland. - Öehlenschlæger: Guldhornene - Aarrestrup: En middag Angst - Folkeeventyr: Den lille pige og slangen. - Staffeldt: Indvielsen Ca. 28 lektioner Det har været hensigten at forbedre og udvikle kursistens evne til: - at demonstrere viden om specifikke litterære værker fra perioden - at kunne redegøre for samspillet mellem kunstneren, tekst, kultur og samfund i perioden. - at kunne redegøre for den litteraturhistoriske udvikling. - at, med hjælp fra analysemodeller, kunne analysere og perspektivere tidstypiske tekster. Kursisten vil i forløbet stifte kendskab til periodens toneangivende kunstnere, blive introduceret til litteraturhistoriske træk for perioden med henblik på forståelse af tiden samt senere perspektivering til andre litteraturhistoriske epoker. Side 3 af 10

4 Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt mundtligt og skriftligt arbejde samt fremlæggelser. Titel 3 Mundtlighed - Taler, argumentation og retorik Et sprogforløb om argumentation og retorik, hvor kursisterne bliver præsenteret for forskellige talegenre, og gennem dem overveje sproglige argumenters opbygning, retoriske virkemidler og det gode mundtlige oplæg. De vil blive præsenteret for et begrebsapparat, der gør dem i stand til mundtligt og skriftligt at redegøre og analysere forskellige talesituationer og finde holdbare argumenter. Kursisten kommer dermed til at beskæftige sig med: - Det retoriske pentagram. - Talegenrer. - Toulmins argumentationsmodel - Appelformerne - Kommunikationsmodeller. Ud fra medkursisternes mundtlige oplæg / taler skal den enkelte kursist skrive et blogindlæg, der belyser kursistens holdning til oplægget / talen. - Birgitte Darger m.fl: Begreb om dansk s (Retorik og argumentation) - Sprogets veje: Kap 9 (Retorik) - Egenproduktion af tekster om argumentation, appelformer og sproglige retoriske virkemidler Taler til analyse: - Dolphs Nytårstale 2005 (transkription) ses også på youtube.com - Martin Luther King: I have a Dream, Kennedys Berlin-tale: Ich bin ein Berliner, Dronningens nytårstale Ali fra Yallerups nytårstale 2007, (youtube.com) Ca. 24 lektioner Forløbet har fokus på at give kursisten værktøjer til mundtligt: - at udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst mundtligt såvel som skriftligt. - at læse op, referere, diskutere og argumentere Side 4 af 10

5 - at, ud fra andres taler, kunne gennemskue retoriske virkemidler og redegøre for deres funktion. - at kunne indgå i debatter hvor appelformerne anvendes i praksis. Den skriftlige del af kurset er hovedsagelig sprogiagttagelse, stilistiske iagttagelser og argumentationsanalyse. Klassesamtale, læreroplæg, gruppearbejde, individuelt arbejde, individuel fremlæggelse, skriftlig aflevering Titel 4 Medier / reklameanalyse Modulet sætter kursisten i stand til at redegøre, analysere, perspektivere og vurdere forskellige typer artikler, reklamer både på tekstplan og billedplan. Gennem analyse af autentiske og aktuelle tekster og reklamer bliver kursisterne i stand til selv at skrive nyhedsartikler og fremstille reklamer for egne selvopfundne produkter. Asger Liebst: Reklamedrøm i det 21. århundrede, 2003 Birgitte Darger m.fl: Begreb om dansk, 2009 Div. Avisartikler og reklamer både i papirformat og gennem TV. Egenproduktion Ca. 30 lektioner I forlængelses af modulet om retorik er det håbet, at kursisten får udvidet sit tilegnede retoriske og argumentatoriske begrebsapparat. Kursisterne har skulle skabe en: - Avisforside. - En uddybende artikel - En reklame Derefter skulle de forskellige grupper lave en skriftlig analyse og et mundtligt oplæg der tog udgangspunkt i de andre gruppers produktioner. Her blev der således arbejdet med: - Argumentation og retoriske virkemidler. - Reklameanalyse / billedanalyse /tekstanalyse - Det retoriske pentagram Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt skrivearbejde, fremlæggelser af gruppearbejde. Side 5 af 10

6 Titel 5 Det moderne gennembrud I forlængelse af modulet om romantikken arbejdes der med tidstypiske tekster fra perioden. Kursisterne fremlægger en tekst i grupper og laver derefter en skriftlig opgave over deres gruppetekst som så perspektiveres til en af de andre fremlagte tekster. - Keld B. Jessen: Fra runer til graffiti, Johannes Fibiger: Litteraturens linjer, Knud Michelsen: Litteraturens perioder, Egenproduktion. Holger Drachmann - Engelske Socialister (1871) - Ude og hjemme (1872) Henrik Pontoppidan - Muldskud (1899) - Naadsensbrød (1887) Herman Bang - Pernille (1887) - Frøkenen (1883) I. P. Jacobsen: - To verdener (1879) Ca. 40 lektioner Kursisten skal efter forløbet kunne: - Dokumentere kendskab til toneangivende forfattere og tekster fra perioden - Perspektivere tekster fra samme periode og andre litteraturhistoriske perioder. - Vise kendskab til den litterære udvikling herunder samspillet mellem tekst, kunstner og samfund. Gruppearbejde / fremlæggelse, klassesamtale, læreroplæg, skriftligt individuelt arbejde Side 6 af 10

7 Titel 6 Oplysningstid Kursisten bliver introduceret til oplysningstidens virkelighedsopfattelse og herigennem kunne se en sammenhæng mellem kunst og virkelighed. En helt kort gennemgang af tiden op til oplysningstiden, herunder barokken, skal give kursisten en forståelse for den litteraturhistoriske udvikling. - Keld B. Jessen: Fra runer til graffiti, Johannes Fibiger: Litteraturens linjer, Knud Michelsen: Litteraturens perioder, Egenproduktion Primærtekster Brorson: Den yndigste Rose, (1732) Holberg: - Epistler ( ) - Jeppe på bjerget, (1981) (Kasper Rostrups filmatisering) - Erasmus Montanus, (1723) 10 Lektioner Pietisme Ironi Nærlæsning Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt skrivearbejde Titel 7 Medieværk: Transformationen af tekst til billede. Gennem to værker (Roman / spillefilm og novelle / kortfilm) får kursisten en forståelse af den transformation, der uvilkårligt må ske når det skrevne ord bliver til levende billeder. Kursisten vil træne sine analytiske kompetencer og derigennem kunne redegøre og analysere betydningen af transformationen ift. handling / tema / budskab. Birgitte Darger m.fl: Begreb om dansk Side 7 af 10

8 Søren Søgaard: Nordkraft fra bog til film (2005) Ole Christian Madsen: Nordkraft (Film) (2005) Jacob Ejersbo: Nordkraft (Roman) (2002) Carl Th. Dreyer: De naaede færgen (Film) (1947) Johannes V. Jensen: Naaede de færgen? (1925) 20 Lektioner Fortællerstemme Filmiske virkemidler Klasseundervisning, gruppearbejde, gruppefremlæggelse, selvstændigt skrivearbejde. Titel 8 Dokumentarfilm Modulet skal træne kursisten i at kunne se kritisk på dokumentarfilm, herunder kunne skelne fakta- og fiktionskoder. Kurset berører også dokumentarfilmens subgenrer: reality, dokusoap og faktion. Langdahl, Olsen & Quist: Krydsfeldt grundbog i dansk, s (2011) Jan Foght Mikkelsen: Dokumentaren i undervisningen (2009) Egenproduktion Youtubeklip: - Familien på Bryggen - De unge mødre - Paradise Hotel DR: Fængslet TV3: Frontalt (Dokumentar om rockeren Brian Sandberg) Christensen & Hvam: - KLOVN sæson 1, afs. 9 (2005) - Når virkeligheden overgår fantasien (Bag kameraet på episoden) Side 8 af 10

9 Michael Moore: - Roger and Me (1989) - Bowling for Columbine (2002) - Fahrenheit 9/11 (2004) - Sicko (2007) Mike Wilson: Michael Moore Hates America (2004) 30 Lektioner Filmske virkemidler Fakta og fiktionskoder Klipning Fortællestemmer Klasseundervisning, gruppearbejde, gruppefremlæggelse Titel 9 Modernisme (Fra mellemkrigstiden til i dag) Gennem tidstypiske tekster gennemgås den litteraturhistoriske udvikling med særligt fokus på modernistiske træk. - Keld B. Jessen: Fra runer til graffiti, Johannes Fibiger: Litteraturens linjer, Knud Michelsen: Litteraturens perioder, Svendsen & Auring: Realismer modernismer, Egenproduktion. Tom Kristensen: Det blomstrende Slagsmå Tom Kristensen: Henrettelsen Rudolf Broby-Johansen: BORDELPIGE DRÆBER NYFØDT Otto Gelsted: Reklameskibet Gustav Munch-Petersen: Den store Mand Jens August Schade: På Café Emil Bønnelycke: Hymne til min Barndoms Gader Martin A. Hansen: Agerhønen Villy Sørensen: Blot en drengestreg Karen Blixen: Ringen Peter Seeberg: Patienten Klaus Rifbjerg: Livet i badeværelset Klaus Rifbjerg: Olof Palme Side 9 af 10

10 Ivan Malinowski: Disjecta Membra Dan Turéll: Hyldest til hverdagen Michael Strunge: Den hæslige by Helle Helle: Fasaner Naja Marie Aidt: Kvinden i baren Yahya Hassan: UDEN FOR DØREN 40 Lektioner Det forventes at kursisten efter forløbet kan redegøre for og analysere tekster indenfor følgende ismer: - Ekspressionisme - Futurisme - Surrealisme - Postmodernisme - Minimalisme - Realisme Derudover er det ønskeligt at kursisten kan redegøre for årsagerne til den litteraturhistoriske udvikling, samt perspektivere til ældre tekster. Klasseundervisning, gruppearbejde, mundtlige fremlæggelser, selvstændigt skriftligt arbejde, eksamenstræning. Titel 10 Stilistik Kursisten vil blive præsenteret for den syntaktiske analyse, der gør kursisten i stand til, på tværs af genrer, epoker og retninger, at kunne foretage en sætningsanalyse, der viser hvordan tekstens stil og sprog er med til at farve budskabet. - P.H. Lützen: Det sproglige i dansk. Kap. 5 - Birgitte Darger m.fl: Begreb om dansk - Sproget.dk (ordklasser og sætningsanalyse) - Egenproduktion. 15 Lektioner Nærlæsning Argumentationsanalyse Klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt skriftligt arbejde. Side 10 af 10

Side 1 af 13. Undervisningsbeskrivelse. Termin Maj - juni 15 /17. Uddannelse. René Staustrup (RST) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Side 1 af 13. Undervisningsbeskrivelse. Termin Maj - juni 15 /17. Uddannelse. René Staustrup (RST) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj - juni 15 /17 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold KBHSYD HF2 Dansk A René Staustrup (RST) 0t15da Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Forbemærkninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Sidsel Maria Friborg

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Vestegnens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A KKB t2014c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da152015/16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A LKS Vdh1DaA14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Karen Mejer Overby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg HF-e Dansk A Lars Kjær Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Rune Veigert & Nikoline Holm Braüner 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Studieplan (HFE-hold)

Studieplan (HFE-hold) Studieplan (HFE-hold) Hold og skoleår: rdaa1711-2017 januar - december 2016 Underviser: Gitte Lilja (RGL) Periode Forløb Fag Progesssion Skriftligt (Uger) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter Arbejdsformer

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-e Dansk A Maria Damgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Horsens HF og VUC Det to-årige HF Dansk A Tina Dunø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Sune Østergaard

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Marie Kruses

Læs mere

Uge Indhold Litteratur Fælles mål

Uge Indhold Litteratur Fælles mål Årsplan 2014/15 sprog Fag Dansk FS10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Møller Årgang 2014/15 Uge Indhold Litteratur Fælles mål 34 Introduktion - To sandheder og en løgn - Litteraturquiz - Spørgeskemaer/elevmål

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution VUC Vest Afdeling Vejen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk A Rane

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf A Jens Søren Thorkil Bundgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Helsingør afd. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 1c

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 2 C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Ruth Christensen/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Søren Graae Rasmussen,

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk C Jan Hyldig Hfu

Læs mere

Nina Esper (ne@vucv.dk) og Brian Stevn Hansen (bsh@vucv.dk) 3daA01 15-16 - HF Dansk A 1-årigt. Middelalderens litteratur: folkevise og eventyr

Nina Esper (ne@vucv.dk) og Brian Stevn Hansen (bsh@vucv.dk) 3daA01 15-16 - HF Dansk A 1-årigt. Middelalderens litteratur: folkevise og eventyr Undervisningsbeskrivelse Nina rettet 10.5. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ Juni 2016 Institution Vestegnens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje 1 2 3 4 5 6 7 8 Forskellige fortolkninger; strukturalismen, psykoanalysen, biografisk, socialhistorisk, læserorienteret Leif Panduro: Uro i forstæderne H.C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2007-08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juli 2016 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Kirsten Fensteen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUF VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe

Læs mere

Sprog og kommunikation: informationskampagne (i samarbejde med afsætning)

Sprog og kommunikation: informationskampagne (i samarbejde med afsætning) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2016 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUCvest Hf2 Da A Ole Egetoft Christiansen/Maiken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Kolding VUC Hf Dansk A Navn(e) Steen Skou Petersen/Jan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk A Stine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Nordvestsjællands HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Adam

Læs mere

aktiviteter Oplæg om scenkunstkanon og idrætskanon. Litteraturlæsning. Gruppe/projektarbejde. Kreative øvelser (bl.a. Poetry Slam).

aktiviteter Oplæg om scenkunstkanon og idrætskanon. Litteraturlæsning. Gruppe/projektarbejde. Kreative øvelser (bl.a. Poetry Slam). Fag:Dansk Hold: 9 Lærer: Malene Clante Undervisningsmål Læringsmål 10 klasse Uger 31-36 Forholde sig til litteraturens og forskellige mediers betydning i samfundet Demonstrere et analytisk beredskab over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juli 2016 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A-niveau Pernille Marcucci

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk-A Jørgen Klærke STU-DanskAhh1213-F16-MAR Oversigt over planlagte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016/17 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2015cla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Mari-Ann Drengsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Kirsten Fensteen

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Skolerejse Barcelona 36-37 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde - demonstrere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTx Dansk A Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj-juni 2016 Vestegnen HF & VUC Hf2 Dansk A Annette Lundbak

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-juni 2011/12 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Skolerejse Rom 37-38 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - demonstrere et analytisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk - A Hans

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE / 50/50-ordningen

Læs mere

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb

Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse. Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb Stamoplysninger og undervisningsbeskrivelse Termin August 2015 januar 2016 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Enkeltfag Fag og niveau Dansk C Lærer (e) Johanna Bergitta Klein Thomassen (JBT)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk C Jonas Andersen-Silvestri

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2006-07 Institution Teknisk Gymnasium Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015- maj 2018 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.G

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Grenaa Htx Dansk A Frits

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni, fx 11/12 ZBC-Vordingborg HHX Dansk A Peter Rosenlund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk A Veronica Egholm H3dsa174

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Jesper Kristiansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2009-10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk A Birgit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 - juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere