Formandsberetning til generalforsamling den 23. marts 2010 kl i Grundejerforeningen, Violvænget, Nordbyen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning til generalforsamling den 23. marts 2010 kl. 1900 i Grundejerforeningen, Violvænget, Nordbyen."

Transkript

1 Formandsberetning til generalforsamling den 23. marts 2010 kl i Grundejerforeningen, Violvænget, Nordbyen. Indledning: Endnu en gang velkommen til Grundejerforeningen Violvænget, Nordbyens generalforsamling. Vinteren går nu på hæld, og alle ser nu frem mod lysere tider, hvor vi igen kan komme ud og nyde vores dejlige område. På den sidste generalforsamling den 17. marts 2009, vedtog vi et sæt tilrettede vedtægter, som Guldborgsund kommune godkendte den 26. marts 2009, og som vi nu er underlagt.. Vi har i den forgangne periode afholdt 5 bestyrelsesmøder i grundejerforeningen, hvor vores primære arbejdsindsats er drift af foreningen. Den siddende bestyrelse holdning er den, at grundejerforeningens virke på nuværende tidspunkt går på driften og ikke på sociale tiltag. Dermed ikke sagt, at vi ikke er socialt anlagte, men det ser den siddende bestyrelse ikke som deres kerneområde på nuværende tidspunkt. Samarbejde med kommunen I løbet af året har vi haft dialogmøder med Guldborgsund kommune v. Sui Vest, som bl.a. resulterede i, at vi nu har fået lagt græsarmeringssten imellem kørebane og fortov. Det af entreprenøren udførte arbejde, er ikke lige tilfredsstillende alle steder, og kommunen er gjort opmærksom på fejl og mangler. Efter sne mv. er smeltet ses sjusken med endnu større tydelighed, og flere steder er græsarmeringssten sunket med op til 3 5 cm., hvorved der er kommet en meget skarp kant mod den afskårne asfaltbelægning. Der skal hvis ikke megen fantasi til at forestille sig en cyklist, der vælter og slår hoved eller knæ ned i de skarpe kanter. Vi vil igen tage kontakt til Guldborgsund kommune, og holde dem ansvarlig for udbedring. Endvidere er det konstateret, at selve kørebanen er blevet meget bulet / ujævn, som vi ligeledes vil foreholde kommunen. Efter flere opfordringer blev der lagt skridsikkert overflade på træbroer over regnvandsbassinet, således at brædderne ikke er glatte i fugtigt vejr. Området ved regnvandsbassin og Snedkerbækken, har igennem flere år ikke været passet af kommunen. Trods flere henvendelser til kommunen skete der intet. Derfor besluttede bestyrelsen at gå til Folketidende, hvilket resulterede i flere artikler, hvor der var debat om regnvandsbassin og Snedkerbækken. I sensommeren skete der så pludselig noget, idet kommunens folk kom og slog kanter ved Snedkerbækken. Om det skyldtes vores pressedækning skal være usagt.

2 Oprydning Bestyrelsen tog selv initiativ til oprydning af Snedkerbækken, og en dag i maj var der indkaldt til oprensningsdag, hvor en del af grundejerforeningens medlemmer brugte et par timer på oprydning af Snedkerbækken. TAK FOR DET. Bestyrelsen havde sendt invitation til Guldnældevænget, men desværre sås ingen af beboerne fra Guldnældevænget den pågældende dag. Vold Efter en del møder, snakken frem og tilbage, afstemning mv. omkring beplantning af volden, lykkedes det i efteråret at få beplantet volden. På selve kronen af volden er beplantet med bunddække og kirsebærlauerbær. Disse laurbær og dog nu delvis afsvedne og uden at være den store botaniker, ser de lidt syge ud. Beplantning fællesområder Vi har en forhåndstilkendegivelse fra kommunen om tilskud til beplantning af fællesarealer, men desværre har vi ikke et bilag på tilsagnet. Som alle ved, fattes kommunen jo penge, og måske lykkes det ikke at få penge til beplantning. Snerydning Af sidste års budget fremgik, at vi havde afsat kr. til privat snerydning. Vi forespurgte kommunen om deres holdning til, vil selv entrerede snerydning. Kommunen oplyste, at det var vi meget velkomne til, men af frygt for eventuelle skader på asfalt, kloaker mv., ville vejene så overgå som privat fællesveje, hvilket ville betyde, at vi selv skulle afholde udgifter til ny asfalt, vedligehold mv. Dette kunne blive en økonomisk bombe. Grundet denne besked fra kommunen og en evt. udsigt til uoverskuelige økonomiske udfordringer besluttede bestyrelsen, at der ikke skulle entreres privat snerydning. Vi har jo haft en af de slemmeste vintre i mands minde, og vores område er ligesom alle andre boligområder kategoriseret i 4 hvilket betyder, vi er nogen af de sidste områder, hvor der ryddes sne ( hvis der i det hele taget ryddes sne) På det sidste bestyrelsesmøde havde vi debat omkring snesituationen, men var også enige om, at det ikke er arbejdet værd, at kontakte kommunen, idet de bare vil henholde til vores kategorisering.

3 Jeg kunne have skrevet hele sider omkring den manglende snerydning, men vil undlade det og lade det være op til generalforsamlingen og debattere dette. Egne forhold Foreningen har nu fået oprettet en hjemmeside, hvor vi løbende opdaterer med nyheder, referater, billeder, vedtægter, lokalplan, nyttige links mv. Henrik i nr. 19 var os behjælpelig med opstart. Tak til Henrik. Omkring pasning af vores fællesarealer har vi afsat 2500 kr. til pasning. Disse arealer har vi opmålt, og de 2500 kr. er så procentvis fordelt til dem, som passer fællesområderne. Tak til dem, som passer vores fællesområder. Vedr. pasning af volden, er det jo i princippet en kommunal forpligtigelse, men idet kommunen kun vil slå græs på volden 1 til 2 gange, har vi aftalt med Frans, at han passer volden, og hertil giver vi ham et tilskud på 2000 kr. Tak til Frans. Overholdelse af vedtægter og lokalplan er et af de focuspunkter, som bestyrelsen gerne vil efterleve. I lokalplanen er udstukket regler for beplantning, opførelse af bebyggelse mv., og bestyrelsen henstiller til samtlige grundejere at efterleve disse regler. Vi vil være garanter for, at gøre grundejere opmærksom på eventuelle tiltag, som ikke er i overensstemmelse med vores vedtagne vedtægter og den beskrevne lokalplan. Vi vil dog ikke lege politi, idet eventuel omgåelse af bygningsreglement, afstand til skel, hegnsopsætning er et kommunalt anliggende, og i sidste ende en evt. politisag, hvis kommunen anmelder forseelsen. Hastighed / færdsel i området. Bestyrelsen vil gerne opfordre ALLE TIL AT KØRE EFTER FORHOLDENE hvilket betyder, at alle skal overholde færdselsreglerne. ( Flere har beklaget, at nogle beboere kører for stærkt, og med dette opråb, er ingen glemt eller dømt. Færdselslovens 3: Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.

4 Indmeldes i Tingsted Forsamlingsgård. Bestyrelsen vedtog, at grundejerforeningen blev meldt ind i Tingsted Forsamlingsgård, hvilket giver en del fordele v. leje af forsamlingshus, lån af borde og stole mv. Ret evt. henvendelse til bestyrelsen, hvis du får brug for denne fordel. Oprettelse af arbejdsskadeforsikring. Som vedtaget på generalforsamling i 2009 har bestyrelsen tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring i foreningen, hvis uheldet er ude, under udførsel af arbejde i foreningsregi. Initiativ til gadefest. Nogle friske beboere. ( Pia, Charlotte og Heidi) tog i forsommeren initiativ til en gadefest. De søgte grundejerforeningen om en startkapital på 1000 kr., som vi bevilgede. Festen blev afholdt i august i strålende solskin, og blev så stor en succes, at der allerede er planlagt en ny gadefest i august. Fra bestyrelsen skal lyde en tak for et rigtig godt initiativ Nabohjælp Desværre har flere af vores medlemmer igen oplevet indbrud og tyveri fra huse og biler. Dette uvæsen er desværre meget svært at undgå. Som vi tidligere har beskrevet, er det vigtigt med gode og hjælpsomme naboer. Hjælp hinanden ved ferier osv. Skriv nr. ned på mistænkelige biler og ring til politiet med jeres iagttagelser. Afslutning på mit virke i bestyrelsen Som jeg gav udtryk for på sidste generalforsamling vil jeg trække mig fra bestyrelsesarbejdet i grundejerforeningen ved denne generalforsamling. Ved min indtræden i bestyrelsesarbejdet lovede jeg at være med til at få etableret grundejerforeningen og få udformet en platform, hvor den kunne forankres. Denne platform føler jeg nu er udformet, hvorfor jeg vælger at trække mig fra bestyrelsesarbejdet. Det har været en fornøjelse at være medarkitekt til vores forening. Tak til alle og held og lykke i det fremtidige arbejde. Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen.

5 Fremtidigt virke Bestyrelsen tog i efteråret initiativ til en evt. vagtkørsel af et alarmselskab i vores område. Vi har talt med AL Sikring i Systofte og forespurgt til muligheden. Vi har luftet tanken for grundejerforeningerne i Guldnældevænget og Bangsebro. Vi har ikke fået noget endeligt retursvar, men interesserne i bestyrelserne har ikke været udpræget positive til en evt. fælles etablering af et vagtselskab. Vi afventer deres endelige tilbagemeldinger fra deres respektive generalforsamlinger. Bestyrelsen vil gerne høre generalforsamlingens holdning, om det er noget der skal arbejdes videre på, eller vi bare skal skrinlægge tankerne for en stund. Oprensning af åen var som tidligere nævnt en succes og bestyrelsen planlægger en tilsvarende oprydningsdag, som er planlagt til den 24. april 2010 kl På bestyrelsens vegne John Hansen

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

ENIGHEDENS VEJLAG REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN, DEN 7. MARTS 2011.

ENIGHEDENS VEJLAG REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN, DEN 7. MARTS 2011. ENIGHEDENS VEJLAG REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN, DEN 7. MARTS 2011. Formand John Thue Hansen bød velkommen. Derefter fællessang Det er i dag et vejr. 1. Valg af dirigent: John foreslog Christian Bursche

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Affaldsplan fra 2016 Fibernet

Affaldsplan fra 2016 Fibernet Grundejerforeningen Kristavej Beretningen for 2015 på generalforsamlingen, Påskelørdag, den 4. april 2015 kl. 10.00, afholdt på Grønhøj Strand Camping, Grønhøj. Forinden jeg aflægger beretningen, så kan

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager 12 1 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager Et år er gået! Der sker ikke så mange ting i en gammel forening som Søager, da alle almindelige anlægsarbejder er udført år tilbage. Der er dog et

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Greve den 22. april 2013 Bestyrelsens beretning ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Efter generalforsamlingen den 16.april 2012 fortsatte

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere