Referat Ordinær Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ordinær Generalforsamling"

Transkript

1 Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2012 til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af budget for 2013 og kontingentfastlæggelse 4.1. Fremlæggelse af budget for Kontingentfastlæggelse 4.3. Små fællesarealer 5. Nyt fra udvalg 5.1. Legeplads udvalget 5.2. Festudvalget 6. Indkomne forslag fra medlemmerne 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7.1. Afgående bestyrelsesmedlem: Brian Nykjær Brandt, BHV Afgående bestyrelsesmedlem: Jesper Iversen, BHV Afgående bestyrelsesmedlem: Rikke Stjernholm, BHV 97. Ingen af ovenstående medlemmer ønsker genvalg 8. Valg af suppleant til bestyrelsen 8.1. Afgående bestyrelsessuppleant: Christian Würtz, BHV Valg af revisor 9.1. Afgående revisor: Shanne Rhankenberg Jensen, BHV Valg af revisorsuppleant Afgående revisorsuppleant: Per Ibsen, BHV Eventuelt

2 1 Valg af dirigent Dirigent Per Ibsen, BHV 98 blev valgt af generalforsamlingen og godkendte indkaldelsen til generalforsamlingen. 2 Formandens beretning Konstituering Træer Arbejdsdag Skiltning Overdragelse af fællesarealer Fremtidig vedligehold 3 Regnskab 2010/2011 Se regnskabet bilag A. Regnskabet blev fremlagt af Jørgen Hansen. Spørgsmål Per Ibsen, BHV 98: Har bestyrelsen tænkt sig at holde kassebeholdningen under et beløb svarende til 2 års kontingent, jævnfør vedtægterne 20? Svar fra Bestyrelsen: Ja hvis vi, som vi forventer, får etableret en legeplads i budgetåret Regnskabet blev godkendt af medlemmerne. 4 Forslag fra bestyrelsen 4.1 Budget 2013 Se budget bilag B Jørgen Hansen fremlagde budgetforslag for Der debatteres lidt om snerydningen, som vi i år har betalt til og som fortsat også bliver betalt af Ole Vestergaard. Vi forventer at skulle overtage nogle af græsarealerne, hvis de holdes i god stand i første del af vækstsæsonen. Beplantningen er så misligholdt, at vi ikke vil overtage dem på nuværende tidspunkt. Spørgsmål Shanne Jensen, BHV 66: Svar fra Bestyrelsen: Er gadebelysningen overdraget til kommunen og i så fald skal dette med i budgettet? Gadebelysningen skulle være overdraget fra Ole Vestergaard til Silkeborg kommune. Vi er ikke bekendt med, at grundejerforeningen skal betale for belysningen. Men som grundejer kan man nok forvente at skulle betale for det på et tidspunkt. Bestyrelsen mener, at andre grundejere betaler 500 kr. om året.

3 Spørgsmål Thomas Møller, BHV 93: Dirigenten: Kan vi afvente godkendelsen af budgettet, idet legepladsen er en stor post? Vi venter med at godkende budgettet, og springer til punkt 5.1 på dagsordenen. Hvis legepladsudvalgets oplæg godkendes, kan budgettet ligeledes godkendes. 4.2 Kontingentfastlæggelse Kontingent bliver fortsat 1000,- pro anno og betales 1. Maj 4.3 Små fællesarealer Bestyrelsen vil gerne høre generalforsamlingens holdning til de små fællesarealer der er i området. Specielt storparcel områderne har små arealer, som egentlig ikke kan bruges til noget, og hvor nogle eksempelvis kunne bruges som parkeringsplads, hvis de nærmeste grundejere kan blive enige om det. Det skulle så være de enkelte grundejere som forestod udgifterne hertil og dermed brugsretten af arealet. Efter lidt debat om problemstillingerne ved et evt. salg og brugsret af arealer som egentlig er fællesareal. Konklusionen blev, at der ikke kan tages stilling til dette, da fællesarealerne ikke er overdraget til grundejerforeningen og det kan blive svært at overdrage brugsret til et område i praksis. 5 Nyt fra udvalg 5.1 Legeplads udvalg Udvalget består af: Mette Louise Sørensen, BHV 107 Jesper Iversen, BHV 20 Morten Christoffersen, BHV 76 Henrik Clausen, BHV 22 Brian Brandt, BHV 95 På vegne af udvalget præsenterede Brian Brandt, BHV 95. Præsentation se bilag C Der var en god dialog omkring det, som udvalget er kommet frem til. Flere gav udtryk for, at det var det ideelle sted at placere legepladsen og fællesarealet. Udvalgets forslag om, at reducere anlægsudgifterne ved at arrangere en eller flere fælles arbejdsdage blev hilst velkommen. Spørgsmål: Har man overvejet at lave en afskærmning af søen? Umiddelbart ikke, idet småbørnslegepladsen er trukket et godt stykke væk fra søen og det er et godt overblik fra opholdsområdet. Vi havde dog snakket om muligheden for at lade området ved søen gro vildt, og dermed afskærme søen. Alternativt med beplantning eller anden afskærmning ved stien

4 Spørgsmål Finn Pedersen, BHV 111: Spørgsmål Ole Petersen, BHV 80: Svar Brian Brandt, BHV 95 Spørgsmål Per Ibsen, BHV 98: Hvordan har man forestillet sig at legepladsen skal vedligeholdes fremover? Vi sigter mod at vælge materialer som ikke kræver den større vedligeholdelse (maling). Der er træmaterialer som ikke kræver det helt store vedligehold, hvor vi kan vælge at oliere eller ej. Men der skal selvfølgelig laves minimum et årligt eftersyn, oprydning m.m. Dette kunne gøres som en årlig arbejdsdag, hvor området gøres forårsklar. I forbindelse med en fælles arbejdsdag, hvor der laves anlægsarbejde, bør der foreslås tre forskellige dage. Det er taget til efterretning, men kommer naturligvis an på den hjælp vi kan få fra Hans Henrik Jensen, BHV 66, som vil stille maskiner og sin hjælp til rådighed Udvalget skal sikre, at beplantningsplanen for området overholdes Vi vil naturligvis undersøge, om der er forhold i henhold til beplantningsplanen for området, som kan konflikte med vores planer. Derudover må det være en del af det, som behandles af kommunen ved byggetilladelsen. Generalforsamlingen bevilligede beløbet afsat i budgettet til etablering af legepladsen og opholdsområdet. Det er op til udvalget i samarbejde med bestyrelsen at få det bedste ud af de rammer vi har til rådighed. Afstemning: Ingen imod og ingen undlod at stemme. Budgettet 2013 kunne dermed ligeledes godkendes. 5.2 Festudvalg Udvalget består af: Ole Petersen, BHV 80 Niklas Bakman, BHV 87 Henrik Clausen, BHV 22 Ole Petersen, BHV 80 gav på vegne af festudvalget et opdatering. Der har ikke været nogen aktivitet i det seneste år. Niklas Bakman, BHV 87 ønsker at udtræde af udvalget. Der er et ønske om flere medlemmer, og i den forbindelse blev følgende nye medlemmer af udvalget hvervet: Anette Lund, BHV 86 Jane Bundgaard Block, BHV 58 Charlotte Bak, BHV 74 Under en debat blev flere ideer foreslået til en gadefest: Fest i børnenes favør, altså en fest om dagen med hoppeborg osv. Running dinner, 3 medlemmer m/ familie løber rundt til hinanden til hhv. forret, hovedret og dessert Fest ved indvielse af legeplads

5 Det bliver op til det nye udvalg at finde på en god fest 6 Indkomne forslag fra medlemmerne Mette, BHV 107 fremlægger sit forslag om en fælles oprydningsdag og hun tager selv initiativ til dette, med nødvendig hjælp fra bestyrelsen. Se forslag bilag E. Der er i øvrigt indkomne forslag omkring legepladsen, som blev debatteret og videregivet til projektgruppen. 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen Brian Nykjær Brandt, BHV 95 fratræder bestyrelsen, men fortsætter i legeplads udvalget Jesper Iversen, BHV 20 fratræder bestyrelsen, men fortsætter i legeplads udvalget Rikke Stjernholm, BHV 93 fratræder bestyrelsen Christian Würtz, BHV 40 har tilkendegivet bestyrelsen, at han gerne vil stille op. Generalforsamlingen godkender dette. Kasper Jepsen, BHV 129 vælges Kenneth Bøgedal, BHV 83 vælges 8 Valg af suppliant til bestyrelsen Thomas Møller, BHV 93 vælges 9 Valg af revisor Shanne Rhankenberg Jensen, BHV 66, genvælges 10 Valg af revisor suppleant Per Ibsen, BHV 98, genvælges 11 Eventuelt Forslag til omkring et forum eller lignende på hjemmesiden. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for et forum, alternativt at lave en gruppe på Facebook Brian Brandt

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere