Auto Mower. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger Auto Mower.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Auto Mower. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger Auto Mower."

Transkript

1 Auto Mower Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger Auto Mower

2 Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt, som vi håber vil opfylde og ligeledes overstige de forventninger, som du med rette kan stille. Automatisk plæneklipning er et nyt trin i udviklingen, som ikke mindst for forbrugeren selv skaber nye tanker og fremgangsmåder. Auto Mower er på mange måder et revolutionerende produkt. Med minimalt eftersyn og vedligeholdelse kan du have en velklippet græsplæne hele sæsonen. Denne brugsanvisning, som du nu holder i hånden, er en vigtig del i dit fremtidige samvær med Husqvarna Auto Mower. Vi ved, at brugsanvisninger normalt opfattes som kedelige og komplicerede. Derfor har de en vis tendens til aldrig at blive læst. I dit tilfælde bliver det svært at klare sig uden denne brugsanvisning. Vores første opfordring bliver derfor: - Læs den og gem den til fremtidig brug. Ud over hvad der normalt angives i brugsanvisninger, forskellige advarselstekster, sikkerhedsforskrifter og brugerinstruktioner, giver vi også en indgående beskrivelse af, hvordan Auto Mower tænker og fungerer. Der findes bl.a. anvisninger om indretning i forhold til forskellige havetyper og et nemt fejlsøgningsskema. Vi håber, at dette kan hjælpe dig til at få så meget som muligt ud af dit nye produkt. Hvis du har spørgsmål eller idéer, som ikke besvares i denne brugsanvisning, er du altid velkommen til at kontakte din forhandler. Vi håber, at du får glæde af din nye Auto Mower. Held og lykke! Husqvarna AB Sweden Lars Andersson Business Manager Automatic Lawn mowers Besøg os gerne på Internet:

3 SYMBOLER/INDHOLDSFORTEGNELSE Symboler på Auto Mower 09 - AX SECURITY CODE 87 V VIGTIGT! Før du bruger Auto Mower, skal du læse brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet. ADVARSEL! Dette redskab kan være farligt, hvis det håndteres forkert. Advarsler og sikkerhedsforskrifter i denne brugsanvisning skal følges omhyggeligt, så redskabet skal kunne bruges sikkert og effektivt. ADVARSEL! Hold hænder og fødder fri af de roterende klippeknive. Placér aldrig hænder eller fødder i nærheden af eller under karrosseriet, når Auto Mower er i gang. Brug aldrig Auto Mower, hvis personer og især børn eller husdyr opholder sig i nærheden. Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE-direktiver. Stands Auto Mower ved at løfte sikkerhedsskjoldet. Tilkoblingsanvisning, ladestation. Symboler i brugsanvisningen Indhold Symboler Symboler på Auto Mower... Symboler i brugsanvisningen... Sikkerhedsforskrifter Anvendelse... Flytning... Vedligeholdelse... Auto Mowers komponenter Hvad er hvad?... Funktion Tekniske data... Generator... Bøjelige kabler... Auto Mower... Installation Planlægning af indretning... Tilkobling af generator... Udlægning af afgrænsningskabel... 7 Udlægning af søgekabel... 8 Installation trin for trin... 9 Anvendelse Start og stop... Justering af klippehøjde... Opladning af afladet batteri... Indstillinger... Fejl- og informationssignaler... Vedligeholdelse Udskiftning af klippeknive... Batteri... Vinteropbevaring... Nulstilling af transformatorens automatsikring... Rengøring... Fejlsøgning Fejlsøgningsskema... 7! ADVARSEL! Der må under ingen omstændigheder foretages indgreb i Auto Mowers oprindelige udformning uden producentens tilladelse. Brug altid originale reservedele. Ikkeautoriserede ændringer og/eller komponenter kan forårsage alvorlige skader eller risiko for personskade. Kontrol og/eller vedligeholdelse skal udføres med motoren frakoblet og strømafbryderen sat til. Brug altid beskyttelseshandsker under arbejde med klippeknive eller knivplade. Anvend aldrig højtryksspuling og heller ikke rindende vand til rengøring af Auto Mower. Dansk

4 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Anvendelse Før du bruger Auto Mower, skal du læse brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet. Kontrollér, at det græsområde, der skal klippes, er fri for sten, kviste, værktøj, legetøj og andre ting, som kan skade klippeknivene og forårsage fastkørsel. Auto Mower må kun startes i henhold til instruktionerne. Hold hænder og fødder fri af de roterende klippeknive. Stik aldrig hænder eller fødder ind under plæneklipperen. Sørg for at ingen står foran Auto Mower, når du starter den. Løft aldrig Auto Mower eller bær rundt på den, når den er startet. Personer og især børn, som ikke kender Auto Mowers funktioner og arbejdsgang, må ikke opholde sig i klippeområdet under klipning af græs. Lad aldrig personer, som ikke kender Auto Mowers funktioner og arbejdsgang, håndtere den. Der må ikke placeres ting oven på Auto Mower eller dens generator. Lad aldrig Auto Mower køre med defekt knivplade eller karrosseri. Auto Mower må heller aldrig køre med defekte klippeknive, skruer, møtrikker eller kabler. Auto Mower må aldrig bruges, hvis strømafbryderen ikke fungerer. Afbryd altid Auto Mower vha. strømafbryderen, når du ikke anvender den. Flytning! ADVARSEL! Auto Mower må aldrig flyttes med sikkerhedsskjoldet nedfældet. Knivpladen kan herved rotere og forårsage personskade. Følg denne fremgangsmåde for at flytte fra eller inden for klippeområdet:. Løft sikkerhedsskjoldet. Den lange bip-lyd, når sikkerhedsskjoldet løftes, indikerer at knivpladen er bremset.. Indtast første ciffer af din personlige kode for at forhindre, at tyverialarmen aktiveres.. Strømafbryderen skal frakobles, hvis Auto Mower skal flyttes uden for klippeområdet.. Bær Auto Mower i håndtaget. Nedpak Auto Mower i indpakningsemballagen under længere transport. Vedligeholdelse Kontrollér Auto Mower hver uge og udskift eventuelt beskadigede komponenter. Du skal især kontrollere, at klippeknive og knivplade ikke er beskadiget. Udskift efter behov alle klippeknive samtidigt, så de roterende komponenter er i balance, se afsnittet Vedligeholdelse. Rengør efter behov generatorens kontaktplader og Auto Mowers gløderør med fint slibemiddel. Hvis der er dannet sort oxydering på Auto Mowers gløderør, kan det være tegn på manglende elektrisk kontakt mellem gløderør og generatorens kontaktplader. Se afsnittene Installation af generator og Installation trin for trin. Kontrollér altid om der skulle være behov for rengøring, når Auto Mower skal tages i brug efter vinteropbevaring. Kontakt nærmeste forhandler under udskiftning af beskadigede eller nedslidte komponenter. Brugte batterier skal afleveres til nærmeste forhandler eller genbrugsstation.! ADVARSEL! Under alt arbejde i plæneklipperens underdel som f.eks. rengøring, indstilling af klippehøjde eller udskiftning af klippeknive, skal strømafbryderen være frakoblet. Hvis maskinen placeres med bunden i vejret, skal strømafbryderen altid være frakoblet. Hvis plæneklipperens startlyd er frakoblet høres ingen bip-lyd, som kan advare, før knivpladen sættes i gang ( bip i løbet af sekunder). Dansk

5 7 8 ON AUTO MOWERS KOMPONENTER # # ON Hvad er hvad?. Håndtag og støtte for sikkerhedsskjold. Boks med computer, batteri og hjulmotorer. Knivplade. Klemskive. Kabelsensor. Sikkerhedsskjold 7. Drivhjul 8. Forreste hjul 9. Karrosseri 0. Gløderør. Summer. Lysdioder. Tastatur. Strømafbryder. Generator. Bøjeligt kabel 7. Transformator med netledning 8. Lavspændingskabel 9. Kramper 0. Brugsanvisning. Søm til sammenkoblingsenhed. Net til ladestation. Værktøj til indkobling af kabler til ladestation. Beskyttelseskapper til ladestationens kollisionstårn Dansk

6 FUNKTION Tekniske data Batteri NiMH specialbatteri, V Klippesystem Knivplade med tre roterende knive Klippehøjde Trinløs indstilling, ca. -9 mm Vægt 7, kg Længde 7 cm Bredde 0 cm Højde cm Klippebredde cm Arbejdskapacitet 00 m ± 0% Generator V/, A Transformator 0/ V, dobbeltsisoleret Generator Generatoren har to funktioner. Den oplader Auto Mowers batteri efter behov og sender styresignaler gennem søgekabel og afgrænsningskabel. Generatoren tilsluttes en stikkontakt i væg via medfølgende kabel og transformator. Auto Mower Arbejdsgang Auto Mower klipper din græsplæne automatisk. Eftersom batteriet skal oplades, kører Auto Mower selv hen til generatoren for at blive opladet. Når batteriet er fuldt opladet, starter Auto Mower med at klippe græsplænen igen. Auto Mower styres af en indbygget computer, som består af kredsløbskort med mikroprocessor. Computeren er Auto Mowers hjerne og håndterer Auto Mowers funktioner, kommandoer og bevægelsesmønster ved hjælp af de data, som bl.a. tastatur, sensor og batteriets opladning tillader. Bevægelsesmønster Auto Mower begynder altid at køre omkring efter det såkaldte random-princip, dvs. vilkårligt bevægelsesmønster. Hver gang den støder på en forhindring eller registrerer signalet fra det udlagte afgrænsningskabel, vælger computeren en ny retning, som er således udformet, at Auto Mower aldrig regelmæssigt gentager samme bevægelsesmønster. Hvis Auto Mower kommer ind i et område, hvor græsset er højere end tidligere, begynder den at klippe systematisk. Den klipper da i et firkantsmønster for at klippe det område, som har højere græs i forhold til omgivelserne. Derefter vender den tilbage til det vilkårlige bevægelsesmønster. Plæneklipperen kører først nogle timer for at danne sig et indtryk af græsplænens almene længde og tæthed. Først derefter kan den begynde at klippe systematisk. Bøjelige kabler De bøjelige kabler lægges som to forskellige kabler - et afgrænsningskabel og et søgekabel. Afgrænsningskablet afgrænser Auto Mowers klippeområde, og søgekablet fører Auto Mower til generatoren. Signalerne sendes gennem begge kabler, og modtages af Auto Mowers sensor. Når Auto Mowers forparti støder mod en forhindring, bakker den fri og vælger derefter ny køreretning. Når Auto Mower har behov for at få opladet batteriet, følger den søgekablet, som fører til generatoren. Hvis batteriet ikke har behov for at blive opladet, ignorerer Auto Mower søgekablet. Arbejdskapacitet Auto Mower klipper ca. 00 m pr. time, når den kører og anbefales til græsområder på op til ca. 00 m ± 0%. Hvor stor en græsplæne Auto Mower kan klare at klippe afhænger delvis af, hvordan haven er udformet. Hvis klippeområdet består af en åben græsplæne, klarer Auto Mower generelt at klippe et større græsområde, end hvis klippeområdet består af flere mindre græsområder, eller der er mange træer, rabatter eller lignende. Hvor længe Auto Mower henholdsvis klipper og oplades kan variere og afhænger bl.a. af temperaturen. Dansk

7 INSTALLATION Planlægning af indretning For at opnå et godt klipperesultat er det vigtigt, at være omhyggelig i forbindelse med tilkobling af generator og udlægning af afgrænsningskablet. Læs derfor hele dette kapitel igennem, inden du starter indretningen. Kontakt gerne nærmeste forhandler for at få hjælp til indretningen. Det medfølgende net placeres under og foran ladestationen. Det forhindrer græsset i at blive nedslidt og bevirker, at plæneklipperen står bedre fast, og gør opladningen mere sikker. Se billederne som eksempel. Når Auto Mower placeres i klippeområdet, bør græsset ikke være mere end - centimeter højere end den indstillede klippehøjde, det gælder i særdeleshed større græsområder. Der kan derfor være behov for at klippe græsplænen med en almindelig plæneklipper, inden Auto Mower anvendes første gang. Herefter forhindrer Auto Mower græsset i at vokse sig langt. Afgrænsningskablet skal udlægges således, at det indrammer Auto Mowers klippeområde. Kablet kan også anvendes til at afgrænse mindre områder inden for det store klippeområde. Søgekablet skal udlægges inden for klippeområdet. Når tidspunktet er kommet for opladning af batteriet, begynder Auto Mower at søge efter søgekablet. Afgrænsningskablet kan maksimalt være 00 meter langt. Afstanden mellem Auto Mower og nærmeste del af afgrænsningskablet må ikke overstige meter nogen steder. m m Når Auto Mowers klippeområde grænser op mod f.eks. springvand, bilindkørsel og gangstier, skal afgrænsningskablet suppleres med en række stolper, en ramme eller et stakit med en højde på mindst cm. Dette er en ekstra sikkerhedsforanstaltning, som forhindrer Auto Mower i at havne uden for klippeområdet. Generatorens placering Når du har bestemt dig for, hvor generatoren skal stå, er det vigtigt at tænke på, hvordan strømforsyningen skal etableres. Generatoren tilkobles transformatoren via det medfølgende 0 meter lange lavspændingskabel. Transformatoren skal placeres på en plads, der er beskyttet af vejrliget og om muligt indendørs og skal tilsluttes et elektrisk stik i væg med 0 V. Hvis transformatoren placeres udendørs, skal den placeres vandret og mindst 0, meter over jorden. Transformatoren må aldrig udsættes for vand. Anvend kun Husqvarnas originale lavspændingskabel og transformator. Generatoren placeres bedst i yderkanten af klippeområdet. Hvor den skal placeres er afhængigt af, hvordan haven er udformet. Hvis klippeområdet består af flere mindre græsplæner, som er skilt fra hinanden med stier imellem, er det bedst at placere generatoren så centralt som muligt. Søgekablet skal udlægges, så det strækker sig i lige linie den sidste meter til generatoren. Områder under og foran generatoren skal være plane og jævne. Området foran generatoren skal være så åbent som muligt. Generatoren må ikke placeres længst inde i en lomme. Vi anbefaler, at ladestationen først og fremmest placeres langs en lige del af afgrænsningskablet frem for i et hjørne Plæneklipperen forlader normalt ladestationen i en vilkårlig vinkel inden for (se billedet). Dansk

8 INSTALLATION Hvis ladestationen stilles i en passage, bliver græsset i passagen i nærheden af ladestationen alt for ofte klippet. I sådanne tilfælde kan plæneklipperen programmeres til at forlade ladestationen i en valgfri ønsket retning inden for området -. Man indtaster blot de ønskede vinkler imellem hvilke plæneklipperen skal forlade ladestationen. Se kapitlet Anvendelse (Sådan forlades ladestationen). Tilkobling af generator Fastgør ladestationen i jorden med de seks medfølgende pløkker. Afgrænsnings- og søgekablerne trækkes gennem kabel tunnellerne i ladestationen og munder ud ved tilslutningsplinten på bagsiden. Transformatorkablet føres bagud fra plinten gennem hullet i dækpladen. Det indkommende søgekabel (tilsluttes til plint ) skal føres gennem et af de fire tunnelspor, som findes tilgængelige foran på ladestationen. På de fleste installationer plejer første eller andet spor fra venstre at give den bedste dokning (se figur). For at få sammenkobling og batteriopladning til at fungere godt, er det vigtigt, at ladestationen installeres med følgende ting for øje: Ved udlægning af kabler i områder med varmt klima, er det en fordel, hvis generatoren placeres skyggefuldt. Separate klippeområder I visse tilfælde kan det være en god idé at skabe flere klippeområder: Når græsplænen ikke hænger sammen. Når det ene klippeområde er betydeligt mindre end det andet og kun hænger sammen via en lang smal sti. Ladestationen må ikke placeres opad en bakke (Fig. ). Ladestationen skal stå plant i forhold til plæneklipperen (Fig. ). Ladestationen skal stå på et plant underlag (Fig. ). Generatoren og søgekablet skal placeres i hovedområdet, dvs. det største klippeområde. Herefter udlægges afgrænsningskablet ud fra anvisningerne om udlægning af kablet langs med yderkanten af Auto Mowers klippeområde, se afsnittet Udlægning af afgrænsningskabel. Biområdet eller biområderne skabes ved at udlægge afgrænsningskablet som en ø uden for klippeområdet. Se billedet. Auto Mower skal herefter flyttes manuelt mellem de forskellige klippeområder, eftersom den automatiske opladning af batteriet kun fungerer inden for hovedområdet. Se afsnittet Indstillinger (Klipning af biområde) for at gøre det lettere at flytte Auto Mower manuelt. På et fuldt opladet batteri, klipper Auto Mower ca. - timer eller m afhængigt at batteriets alder og græssets længde. Biområde Hovedområde På bagsiden findes en tilslutningsplint. Lavspændingskabel, søgekabel og afgrænsningskabel skal tilsluttes tilslutningsdåsen. Se afsnittet Installation trin for trin. Dansk

9 INSTALLATION På generatoren findes en fjederbelastet strømafbryder til funktionstest. En konstant bip-lyd, når strømafbryderen tilkobles, betyder, at generatoren har strømforsyning, og at søgekabel og afgrænsningskabel er tilsluttet. En periodisk bip-lyd betyder, at generatoren har strømforsyning, men at søgekabel og/eller afgrænsningskabel ikke er tilsluttet. Hvor langt ind i klippeområdet afgrænsningskablet skal placeres afhænger af, hvad der præcist findes uden for klippeområdet. Hvis der findes høje forhindringer lige uden for klippeområdet, f.eks. en væg, mur eller sarte planter, afgrænsningskablet placeres 0 cm fra sådanne forhindringer. På denne måde kommer karrosseriet ikke til at ødelægge forhindringerne. For at opnå bedst mulig funktionalitet findes to frizoner på 0 cm uden for generatorens korte sider. Afgrænsningskablet skal derfor udgå fra generatoren i linie med dens yderkant. 0x0 cm 0x0 cm 0 cm Hvor græsplænen afsluttes af et dige eller en mindre forhøjning f.eks. kantsten (maks. cm høj), lægges afgrænsningskablet 0 cm inden for klippeområdet. På denne måde er der garanti for, at det forreste hjul ikke kommer til at køre ned i diget eller op over kantstenen. Hvis græsplænen har hældning mod afgrænsningskablet, skal afstanden øges ca. -0 cm alt afhængig af hældningen. Udlægning af afgrænsningskabel Afgrænsningskablet skal lægges langs yderkanten af Auto Mowers klippeområde. 0 cm Ved gangstier, der ligger på samme niveau som græsplænen, er det muligt at få Auto Mower til at køre et lille stykke ud på gangstien, så der ikke lades noget græs uklippet. Placer afgrænsningskablet ca. 0 cm fra gangstiens kant. Når Auto Mower kommer frem til afgrænsningskablet, registrerer den, at den passerer kablet. Auto Mower kører herefter yderligere et stykke hen over afgrænsningskablet, inden den vender. 0 cm Lange passager (over meter lange) bør være mindst meter brede, dvs. 0 cm mellem kablerne for at give Auto Mower mulighed for at ændre retning, så den kan komme igennem et sådant område. Se billedet. Korte passager (under meter lange) bør være mindst, meter bredde. Afgrænsningskabel ~ cm ~ cm m Dansk 7

10 INSTALLATION AutoMower kan klippe arealer med en hældning på op til ca. (7 cm højdeforskel pr. meter) Mere bratte overflader skal man afgrænse med afgrænsningskablet. Efter montage af tilbehørsvægte, artikelnummer 09-0, klarer klipperen noget mere end hældning. Man bør dog undgå at lægge afgrænsningskablet ned-ad-bakke. Når jorden er fugtig slingrer klipperen hvis hældningen er for stor og har svært ved at bakke indenfor kablet igen. Træer, buske og lignende, som kan tåle, at karrosseriet kører mod dem, behøver ikke at afgrænses med afgrænsningskablet. Auto Mower skifter retning, når den kommer til en forhindring. Forhindringer bør dog være højere end karrosseriets forreste kant, dvs. ca. 0 cm. Ligeledes bør forhindringer, som ikke er afgrænset af f.eks. sten eller større træer med ophøjet rodfæste afgrænses eller fjernes. Ellers kan Auto Mower glide op over sådanne forhindringer til skade for klippeknivene. Afgrænsningskablet skal udlægges og fæstnes mod jorden med kramper, så klippeknivene ikke kan overskære kablet. Lad Auto Mower være i drift i en uge, så du selv kan afgøre, om det er nødvendigt at ændre kabelføringen. Efter nogle uger har græsset indvævet kablet, så det ikke kan ses. Afgrænsningskablet kan også nedgraves - cm (maksimalt 0 cm) under jordoverfladen. Metalliske objekter kan forstyrre kabelsignalet. Afgrænsningskablet bør derfor ikke trækkes i nærheden af jernstakitter eller brønddæksler af metal. I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at placere afgrænsningskablet 0 cm fra sådanne metaldele men i nogle tilfælde i forbindelse med f.eks. elektriske hegn, kan afstanden være større. Hvis Auto Mower ofte standser et bestemt sted i klippeområdet og signalerer, at der savnes signal fra afgrænsningskablet (lysdiode lyser konstant), kan det sædvanligvis skyldes sådanne elektriske forstyrrelser. Hvis kabler skal forlænges, skal det gøres, så sammenkoblinger af kabler er vandtætte. Bedste resultat opnås ved at sammenføje kablerne med Husqvarnas forlængersæt, Art. nr. 0-0, som ikke kræver lodning. En kabelforlængelse kan også loddes og derefter isoleres med krympeslange. OBS! Sammenflettede kabelender eller brug af en enkelt forbindelsesklemme ( muffe ) isoleret med el-tape er ikke godt nok til sammenkobling af forlængerkabel. Jordfugt gør, at lederne oxyderer, og efter et stykke tid fører det til afbrud i det elektriske kredsløb. Afgrænsning af områder inden for klippeområdet Det er også muligt at afgrænse områder inden for klippeområdet, f.eks. rabatter, springvand osv. Træk afgrænsningskablet til et sådant område og læg det omkring området og træk det derefter tilbage i samme spor, som afgrænsningskablet blev trukket. Samme fremgangsmåde gælder også, når afgrænsningskablet trækkes videre til et område, som ligger uden for det første afgrænsede område. Kablerne bør ligge helt tæt mod hinanden. Hvis kablerne sættes fast i jorden med kramper, skal de samlet holdes fast under samme krampe. Udlægning af søgekabel Når tidspunktet er kommet for opladning af batteriet, søger Auto Mower efter søgekablet. Når Auto Mower passerer hen over søgekablet, følger den søgekablet med uret til generatorens sammenkoblingsside. Når søgningen sætter i gang, er batteriet stadig opladet tilstrækkeligt, så Auto Mower kan søge i - timer. I løbet af denne tid skal Auto Mower altså passere søgekablet. Når Auto Mowers batteri er tilstrækkeligt opladet, ignoreres søgekablet. Søgekablet skal trækkes fra generatoren og med uret omkring klippeområdet og derefter tilbage til generatoren. Hvis klippeområdet består af flere områder, som er adskilt fra hinanden med stier mellem, skal søgekablet trækkes således, at Auto Mower besøger hvert område. Se f.eks. afsnittet Planlægning af indretning. Søgekablet må aldrig gå uden for afgrænsningskablet eller krydse sig selv. Passager og kabelafstand Læg søgekablet så lige som muligt. Bøjelige kabler bør lægges med skarpe hjørner, når der skal skiftes retning. Se afsnittet Udlægning af afgrænsningskabel for supplerende oplysninger om forstyrrelser i omgivelser. Søgekablet bør trækkes således, at kabeludlægningen ligger mindst 70 cm fra hinanden og fra afgrænsningskablet, se billedet. Undtagelsesvis og under kortere strækninger kan kablerne ligge nærmere hinanden for f.eks. at kunne komme gennem smallere passager eller langs med den sidste meter til generatoren. Det er også helt i orden at trække søgekablet hen over to afgrænsningskabler, som er trukket ud til en ø. Ladestationens udgående søgekabel skal ligge i en vinkel på ca. i forhold til afgrænsningskablet, se billedet. Søgekablets indgående kabel skal ligge helt lige den sidste meter til generatoren, se billedet. OBS! Søgekablet bør placeres i en lang smal korridorlignende form. Undgå at lægge kablerne mere end meter fra hinanden. OBS! Det er meget vigtigt, at afgrænsningskablet trækkes i den rigtige retning omkring området, og at det ikke krydser sig selv, se billedet. 00 cm 70 cm minimeres cm 70 cm 8 Dansk

11 I undtagelsestilfælde og over kortere strækninger kan kablerne godt ligge nærmere hinanden f.eks. for at kunne komme gennem en smallere passage eller langs med den sidste meter hen til ladestationen. Det er derfor vigtigt, at afstanden mellem kablerne er ens. INSTALLATION Eftersom Auto Mower følger søgekablet, skal søgekablet lægges, så Auto Mower går fri af forhindringer. Søgekablet skal derfor lægges mindst 0 cm fra alle forhindringer. 0 cm Dansk 9

12 INSTALLATION Installation trin for trin Kablerne skal være tilsluttet generatorens tilslutningsdåse i overensstemmelse med dette kabelføringsskema, når punkt - i denne anvisning for udlægning af kabler er udført. Anvend det medfølgende værktøj ved tilslutning af de seks kabler til plinten. Se figur. OBS! Berør ikke begge kontaktplader i generatoren med metaldele, når transformatorens netledning er tilsluttet et elektrisk stik i væg. Kontaktpladerne kan kortslutte og udløse transformatorens automatiske sikring. Eftersom der er V lavspænding, er der ingen risiko for at få livsfarligt elektrisk stød.. Vælg placering af generatoren i overensstemmelse med afsnittet Planlægning af indretning.. Placér ladestationen og fastgør den i jorden ved hjælp af de seks medfølgende pløkker.. Afkort begge ledere på transformatorkablet og koble dem ind på plads respektive på ladestationen tilslutningsplint. Det spiller ingen rolle, hvilken leder der tilsluttes henholdsvis plads og.. Træk lavspændingskablet til transformatoren. Stik lavspændingskablets kontaktenhed i transformatoren. Tilslut transformatorens netledning til et stik med 0 V i væg.. Eftersom generatoren nu har strømforsyning, kan du med fordel oplade Auto Mowers batteri i løbet af den tid afgrænsningskabel og søgekabel udlægges. Sæt plæneklipperen i ladestationen med ON/-afbryderen i stilling i ca. time. Løft derefter dækslet, sæt afbryderen i stilling ON, indtast koden 0000 # og luk dækslet. Se også Opladning af afladet batteri. Første opladning tager nogle timer. Hvis Auto Mower forlader generatoren, inden afgrænsningskablet er udlagt, vil den standse foran generatoren og afgive alarm om, at intet signal fra kabel. Denne alarm ophæves automatisk, når afgrænsningskablet tilsluttes. Du kan også afbryde Auto Mowers alarm ved at løfte sikkerhedsskjoldet og indtaste første ciffer i koden.. Afgrænsningskablet udlægges i overensstemmelse med beskrivelsen, se afsnittet Udlægning af afgrænsningskabel. Vent med at tilslutte kabelenderne. 7. Søgekablet udlægges i overensstemmelse med beskrivelsen, se afsnittet Udlægning af søgekabel. Vent med at tilslutte kabelenderne. 8. Hvis Auto Mower står tilsluttet generatoren - løft sikkerhedsskjoldet, indtast første ciffer i koden og fjern Auto Mower fra generatoren. 9. Træk begge afgrænsningskabler gennem kabeltunnellerne. Afkort kablet, afisoler og tilslut til plint respektive ifølge kabelføringsskemaet til venstre. 0. Træk det ene søgekabel gennem kabeltunnellen, ifølge kabelføringsskemaet til venstre, afisoler og tilslut til plint.. Træk det andet søgekabel gennem et af de fire spor som er tilgængelige midt på forsiden på ladestationen (se figur til venstre). På de fleste installationer er et af de to venstre spor mest lempelige. Afisoler og tilslut til plint. Ret derefter klipperen vinkelret mod søgekablet et par meter fra ladestationen og indtast kommando #. Observer derefter om klipperens kontaktpunkter havner omtrent midt for respektive kontaktplader, når den kører ind i ladestationen. Havner den ikke centreret mod kontaktpladerne skal det indgående søgekabel løsnes fra plint og føres gennem en af de andre kabeltunneller. Prøv samme dokningsmanøvre - gange for at kontrollere at den kører korrekt ind i ladestationen hver gang. Hvis Auto Mower kun stopper og signalerer pip når kommando # er blevet indtastet og diode blinker eller lyser med fast lys, er kablerne forkert monteret. Gå da tilbage til punkt 9 og 0 og kontroller at installationen er korrekt.. Sørg for at området foran generatoren er helt plan, så begge Auto Mowers gløderør får god kontakt med generatorens kontaktplader. Justér generatoren i højden efter behov. Se figur nedenfor. Hægt nettet fast i græsplænen foran ladestationen. Det begrænser nedsænkninger og slitage i græsset, hvilket skulle medføre forstyrrelser i ladningen og i klipperens funktion. Kontrollér afgrænsningskablet vha. strømafbryderen på generatoren. En vedvarende bip-lyd betyder, at søgekabel og afgrænsningskabel er tilsluttet. Periodiske bip-lyde betyder kabelbrud eller forkert udlægning af søgekabel eller afgrænsningskabel. Reparer kabelbruddet og kontrollér at søgekabel og afgrænsningskabel er tilsluttet i overensstemmelse med instruktionerne for udlægning af kabler. 0 Dansk

13 ANVENDELSE Start og stop! ADVARSEL! Hold hænder og fødder fri af de roterende klippeknive. Placér aldrig hænder eller fødder i nærheden af eller under karrosseriet, når motoren er i gang.! ADVARSEL! Inden du starter Auto Mower, skal du læse alle sikkerhedsforskrifter i denne brugsanvisning omhyggeligt igennem. Start af Auto Mower Når Auto Mower er ny eller har været oplagret gennem længere tid, skal batteriet oplades før start, se afsnittet Opladning af afladet batteri. I andre tilfælde kan Auto Mower startes når som helst inden for klippeområdet ud fra følgende fremgangsmåde: Justering af klippehøjde Klippehøjden kan justeres trinløst mellem ca. (niveau ) og 9 cm (niveau ), hvilket svarer til ca. -0 cm på en tungere benzindreven plæneklipper. Afbryd Auto Mower ved at løfte sikkerhedsskjoldet, indtast første ciffer i koden og husk at frakoble strømafbryderen. Vend Auto Mower på hovedet og læg den på et blødt underlag. Løsn låseskruerne så klippeenheden frigøres. Flyt hele klippeenheden op eller ned til den ønskede klippehøjde. Fastspænd derefter låseskruerne igen. Løft sikkerhedsskjoldet og tilslut strømmen med strømafbryderen. Der skal kunne høres en lang bip-lyd. Indtast din personlige kode, kode #. Ved levering er koden 0000 # (se afsnittet Indstillinger for valg af personlig kode). Nedfæld sikkerhedsskjoldet. Enten starter Auto Mower med at klippe, eller også søger den efter generatoren. Hvis Auto Mower kører hen til ladestationen med opladet batteri, vil den forlade ladestationen igen efter et kort øjeblik. Hvis batteriet skal oplades, bliver Auto Mower stående ved generatoren et længere stykke tid, inden den igen forlader generatoren. Stop af Auto Mower Auto Mower standses ved at løfte sikkerhedsskjoldet. Indtast første ciffer i koden for at déaktivere tyverialarmen. Ellers går tyverialarmen i gang efter ca. sekunder. Den lange bip-lyd betyder, at knivpladen er standset. Auto Mower genstartes ved at nedfælde sikkerhedsskjoldet igen. Husk altid at frakoble strømafbryderen, når du skal foretage vedligeholdelse eller rengøring af Auto Mower, eller hvis du ønsker at flytte den uden for klippeområdet. Når strømafbryderen igen skal tilsluttes, skal den personlige kode indtastes, kode #. Dansk

14 Opladning af afladet batteri ANVENDELSE Disse instruktioner gælder, når Auto Mower er ny eller efter længere tids oplagring. Hvis Auto Mower har været anvendt for nylig, er det ikke nødvendigt at starte den i generatoren, se afsnittet Start og stop. Placer Auto Mower i generatoren og lad den stå i ca. 0 minutter Gløderør skal have kontakt med kontaktpladerne i generatoren. Strømafbryderen på Auto Mower skal være i position for at foretage blød opladning af batteriet. Tilslut strømafbryder Bip-lyden indikerer, at batteriet er tilstrækkeligt opladet til at kunne drive elektronikken. Indtast koden ( kode #) Der høres en kort bip-lyd, og lysdiode lyser for hvert tastetryk. Kode godkendt Der høres en kort bip-lyd, og lysdiode lyser på tastaturet. Nedfæld sikkerhedsskjoldet. Forkert indtastning Der høres en lang bip-lyd, og lysdiode blinker. Forkert kode Der høres en lang bip-lyd, og lysdiode blinker. Tastaturet er nu spærret. Vent minutter inden du foretager et nyt forsøg. Kontakt nærmeste forhandler, hvis du ikke kan huske din kode. Auto Mower oplades yderligere Auto Mower signalerer bip-lyde/0 sekunder (lysdiode blinker) og starter, så snart batteriet er fuldt opladet. Læg mærke til at Auto Mower leveres med afladet batteri. Opladning af afladet batteri tager normalt - timer. Dansk

15 ANVENDELSE Indstillinger Tastaturet bruges til at déaktivere tyverialarm og indtaste sikkerhedskode samt ændre værdier for en del af Auto Mowers indstillinger. Hvis du er begyndt at indtaste på tastaturet og ønsker at afbryde indtastningen, kan du gøre det ved at trykke på # ON Nulstilling af indstillinger Ved at trykke på # nulstilles alle indstillinger til de værdier, Auto Mower havde ved levering. Den personlige kode ændres dog ikke. Minimumsindstilling Ved at indtaste 9 # kode # forenkles håndteringen af plæneklipperen. Tyverialarmen frakobles, og det er ikke nødvendigt at indtaste første ciffer i koden, når sikkerhedsskjoldet løftes. Endvidere frakobles noget af lydsystemet undtagen startlyden. Valg af personlig kode Din Auto Mower kræver, at koden indtastes, før Auto Mower sættes i drift. Ved levering er koden 0000 #. Det er muligt selv at vælge en personlig kode, hvilket også anbefales. Vælg en kode på fire cifre og indtast derefter følgende på tastaturet: aktuel kode # ny kode # ny kode # Eksempel: 0000 # # # skifter fra kode 0000 til kode. Hvis Auto Mower godkender indtastningen, lyser den grønne lysdiode, når indtastningen er afsluttet. OBS! Det er vigtigt, at den personlige kode noteres og opbevares et sikkert sted. Hvis du glemmer din personlige kode, kan du kontakte nærmeste forhandler. Regelmæssig indtastning af kode Den personlige kode skal indtastes med jævne mellemrum, så Auto Mower ikke kan tages i brug af uvedkommende personer efter f.eks. tyveri. Auto Mower signalerer, at der savnes en kode, når det er tid til indtastning af kode. Husk, at du ikke behøver at skifte din personlige kode, du skal blot indtaste den. Koden skal også indtastes, hvis tyverialarmen sætter i gang, eller hvis Auto Mower har været afbrudt. Koden skal indtastes en gang om ugen med standardindstillinger, men du kan selv regulere tidsintervallet fra til uger ved at indtaste: # antal uger # kode # Eksempel: # # kode # betyder, at du skal indtaste koden hver femte uge Indstilling af lyd De lydsignaler, som Auto Mower anvender, er inddelt i fire grupper: Driftslyd Auto Mower meddeler, at den klipper eller oplader. Fejllyd Auto Mower meddeler, at der er fejl. Startlyd Auto Mower advarer, at knivpladen sættes i gang Tyverialarm Sætter i gang, hvis Auto Mower ikke afbrydes korrekt. Volumen til drifts- og fejllyd kan indstilles individuelt mellem 0 og, hvor 0 = helt uden lyd og = højeste volumen. Driftslyd # volumen # (forudindstillet volumen = ) Fejllyd # volumen # (forudindstillet volumen = ) Startlyd # lydstyrke # (forudindstillet lydstyrke = ) Eksempel: # 0 # afbryder driftslyden helt. Tyverialarm Som standard lyder tyverialarmen i minut. Det er muligt selv at vælge, hvor lang tid tyverialarmen skal lyde inden for tidsintervallet minutter. Tyverialarmen sættes i gang med kommandoen: 7 # antal minutter # kode # Eksempel : 7 # 0 # Eksempel : 7 # 0 # Start- og stoptid for klipning kode # giver 0 minutters tyverialarm. kode # afbryder helt tyverialarmen. VIGTIG INFORMATION Din Auto Mower kan teknisk set være i drift døgnet rundt, hvilket den er indstillet til ved levering. Det anbefales dog ikke at anvende den på denne måde. Hvis den er i drift mere end nødvendigt, kan græsset komme til at se nedtrampet ud. Desuden udsættes Auto Mower for unødig slitage, og batteriets holdbarhed forkortes. Auto Mower er forsynet med et internt ur, som kan anvendes til at bestemme, hvornår om dagen Auto Mower skal klippe, og hvornår den skal holde pause. Det gøres ved først at indtaste et aktuelt klokkeslæt og derefter angive start- og stoptidspunkt for klipning. Ved det angivne klokkeslæt for start vil Auto Mower starte klipningen og fortsætte med at klippe til det angivne klokkeslæt, der er indtastet som stoptidspunkt. Herefter begynder Auto Mower at søge efter generatoren for at få opladet batteriet og venter derefter til næste dag med at klippe. Uret med timer og minutter indstilles med følgende kommando: 0 # hhmm # Start- og stoptidspunkt for klipning angives kun i hel time med kommandoerne: Starttidspunkt første klippeperiode # hh # Stoptidspunkt første klippeperiode # hh # Starttidspunkt anden klippeperiode # hh # Stoptidspunkt anden klippeperiode # hh # Eksempel : Auto Mower skal klippe mellem klokken 9.00 og.00. Klokken er i dette eksempel 7., når indstillingen foretages. 0 # 07 # # 09 # # # Eksempel : Auto Mower skal klippe mellem klokken 8.00 og.00 og mellem 8.00 og.00. Uret er allerede indstillet. # 08 # # # # 8 # # # For at ophæve begrænsningen af driftstiden, indstilles start- og stoptidspunkt til samme time. Eksempel: # 0 # # 0 # # 0 # # 0 # Det er muligt at nulstille samtlige start- og stoptider ved at indtaste #. Urets indstilling påvirkes da ikke. Dansk

16 ANVENDELSE Hvor mange timer der kræves for at klippe en græsplæne beror på en mængde faktorer som f.eks. størrelse, udformning af klippeområde, og hvor hurtigt græsset vokser. Som en første indstilling kan en egnet driftstid beregnes som time pr. 00 m klippeområde, dvs., at 700 m giver 7 timer. Når Auto Mower herefter har været i drift gennem nogle uger, kan driftstiden enten sænkes eller forøges efter behov. Det er bedst at undgå at bruge Auto Mower om natten, eftersom græsset på dette tidspunkt er fugtigt og kan samle sig under karrosseriet. Søgning efter nedgravet bøjeligt kabel Auto Mower har en funktion, så det er nemt at søge efter et nedgravet bøjeligt kabel. Ved at indtaste # # og lade sikkerhedsskjoldet være åbent, indstilles Auto Mower til at søge efter det bøjelige kabel. Når kabelsonsoren i Auto Mowers front befinder sig uden for afgrænsningskablet, bipper plæneklipperen, og inden for giver den ikke noget signal. Når den befinder sig inden for, tænder lysdiode. Kommandoen fungerer kun, når ladestationen er tilkoblet. Når plæneklipperen ikke registrerer noget signal, blinker alle fire lysdioder. Nulstil Auto Mower til normalt niveau ved at indtaste # 0 #, eller nedfæld sikkerhedsskjoldet. Klipning af biområde Sæt Auto Mower i driftspositionen Klippe biområde ved at indtaste kommandoen #, når Auto Mower står i generatoren. Herefter vil Auto Mower bakke fri af generatoren og stå umiddelbart foran generatoren, når batteriet er fuldt opladet. Flyt derefter Auto Mower til biområdet. Når klipningen går i gang, kører Auto Mower lige indtil hele batteriet er afladet (hvilket tager ca. - timer), og herefter signaleres meddelelsen Generator findes ikke. Auto Mower skal herefter manuelt sættes tilbage i generatoren. Driftspositionen Klippe biområde ophæves automatisk. Du kan også afbryde driftspositionen Klippe biområde med kommandoen #, inden batteriet er afladet. Sæt derefter Auto Mower tilbage i klippeområdet, hvor ladestationen er placeret, så den efter behov selv kan søge efter ladestationen. Sådan forlades ladestationen Se kapitlet Installation (Placering af ladestation). Ved levering forlader Auto Mower ladestationen i en vilkårlig vinkel mellem 90 og 70. Det fungerer godt på de fleste grunde. Hvis man ønsker at vælge en anden vinkel, skal man indtaste to vinkler mellem hvilke den skal forlade ladestationen, # vinkel #, # vinkel #. Eksempel: Plæneklipperen skal forlade ladestationen mellem 80 # 00 #. og 00 : # 80 #, Ikke tilladt sektor Hvis man ønsker, at plæneklipperen skal forlade ladestationen i to symmetriske sektorer f.eks. 8-9 og -7. Her skal kun den ene vinkel indtastes og derefter 7 # #. Eksempel: 8-9 og -7 : # 8 #, 7 # #. # 9 #, Ikke tilladt sektor Det er muligt at nulstille de indstillede udgangsvinkler til leveringsindstillingen ved at indtaste #. Dansk

17 Fejl- og informationssignaler ANVENDELSE Ved hjælp af denne tabel er det muligt at tyde Auto Mowers signaler. Når sikkerhedsskjoldet åbnes, og alarmen frakobles, tændes lysdioderne på tastaturet i sekunder. Grøn lysdiode viser informationsmeddelelse og rød lysdiode fejlmeddelelse. For at få vist seneste fejlmeddelelse, kan man indtaste 0 #. Lysdiode Lyd Årsag Lysdiode Lyd Årsag Lysdiode blinker Lysdiode blinker bip hvert 0. sekund Opladning i gang. Når opladningen er afsluttet, sættes Auto Mower i drift igen. bip/ sekund Auto Mower befinder sig uden for klippeområdet, eller også er nogen af kablerne tilsluttet forkert. Lysdiode blinker bip hvert 0. sekund Auto Mower har klippet inden for det indstillede tidspunkt. Den sætter i gang med at klippe igen fra det indstillede starttidspunkt. Lysdiode lyser bip/ sekund Hjulmotorerne er blokeret eller kører ujævnt. Kontrollér om noget blokerer drivhjulet. Lysdiode lyser Lysdiode blinker bip/ sekund Kode savnes eller er udløbet. Indtast koden igen. bip/ sekund Auto Mower kan ikke finde generatoren. Lysdiode blinker Lysdiode lyser bip/ sekund Auto Mower er kørt fast. bip/ sekund Auto Mower registrerer ikke signalet fra kablet. Lysdiode lyser Lysdiode blinker bip/ sekund Knivpladen er blokeret. Afbryd strømafbryderen og sørg for at knivpladen kan rotere frit. Lang biplyd Forkert indtastning på tastaturet. Den lange bip-lyd, der høres efter sikkerhedsskjoldet er løftet betyder, at knivpladen er bremset. Dansk

18 VEDLIGEHOLDELSE Udskiftning af klippeknive Knivpladen sidder fastskruet på klippemotorens aksel og har tre klippeknive, som udslynges vha. centrifugalkraft. Knivene er monteret på knivskiven med hver sin specialskrue. Ved udskiftning af kniv:. Rotér centrifugalpladen sådan, at dets hul havner midt for respektive skrue.. Stik en stjerne- eller skruetrækker igennem og løsne skruen.. Afmonter kniven. Nulstilling af transformatorens automatsikring Netspændingen skal være frakoblet i 0 sekunder og derefter tilkobles for at nulstille den udløste automatsikring.rengøring Rengøring OBS! Brug aldrig højtryksspuling og heller ikke rindende vand til rengøring af Auto Mower, eftersom der kan trænge væske ind i den elektroniske enhed og dermed ødelægge følsomme komponenter. Karosseri, yderside Knivholdernes konstruktion gør det muligt for klippeknivene at sidde godt fast, hvis de kommer i karambolage med mindre emner som f.eks. kviste på græsplænen. Kontrollér, at klippeknivene ikke er beskadigede, hvilket kan give vibrationer, som kan skade Auto Mower. Udskift efter behov alle tre klippeknive samtidigt for at gøre knivpladen så velafbalanceret som muligt. Batteri Batteriets holdbarhed er afhængig af, hvor mange timer pr. dag Auto Mower er i drift. Ved fem timers klipning pr. dag kan batterierne normalt holde to til tre år. Længere driftstid pr. dag medfører kortere holdbarhed. Hvis Auto Mower ikke har haft problemer med at finde generatoren gennem længere tid og derefter bliver stående og signalerer Generator findes ikke ( bip-lyde pr. sekund, lysdiode blinker), så kan det være tegn på, at batteriet skal udskiftes. Kontakt nærmeste forhandler for at få kontrolleret batteriet. Brug en blød svamp eller bomuldsklud og almindeligt postevand til rengøring af karrosseriet. Under kraftig tilsmudsning kan der også bruges en sæbeopløsning eller almindeligt opvaskemiddel. OBS! Brug aldrig opløsningsmidler som acetone, benzin eller lignende præparater til rengøring af karrosseriet. Underdel og knivplade Hold øje med knivplade og klippeknive en gang om ugen. Kontroller at knivdisken kan rotere frit og let. Kontroller også at centrifugalpladen kan rotere frit og let i forhold til knivskiven. Anvend børste for at fjerne eventuelle græsophobninger eller fremmedlegemer, og for at rengøre knivene når det behøves. Gløderør og kontaktplader Vinteropbevaring Om vinteren skal Auto Mower opbevares på et tørt sted og helst i indpakningsemballagen eller støttet på alle fire hjul med strømafbryderen frakoblet. Der skal ikke tages forholdsregler mht. batteriets holdbarhed. Generatoren bør om vinteren tildækkes med presenning eller plastpose, så den ikke bliver våd. Hvis sammenkoblingsenheden tages ind, skal også underdelen tages ind. Transformatoren skal i dette tilfælde frakobles vægstikket, og de seks kabler skal løsnes fra tilslutningsdåsen på underdelen. Alle kabelender skal beskyttes mod væde ved at stikke dem ned i Husqvarnas vandtætte isoleringsudstyr. Hvis dette ikke gøres, kan kablerne oxydere. Hvis kablerne ikke beskyttes på denne måde, skal der afskæres et stykke af kablerne, hvorefter de igen skal afisoleres. En sortoxyderet leder skaber ikke tilfredsstillende elektrisk kontakt. Hvis der er sorte mærker på Auto Mowers gløderør, er det tegn på dårlig elektrisk kontakt med ladestationens kontaktplader. Tilstop eventuelle huller i jorden under plæneklipperens baghjul og buk kontaktpladerne nedad, så der skabes god elektrisk kontakt. Eventuel korrosion på Auto Mowers gløderør og generatorens kontaktplader fjernes efter behov som f.eks. efter vinteropbevaring, eller hvis der er problemer med opladningen. Rengør gløderør og kontaktplader med fint slibemiddel. OBS! Transformatorens netledning bør ikke være tilsluttet elektrisk stik i væg under rengøring af generatorens kontaktplader. Hvis transformatoren er tilsluttet, og kontaktpladerne berøres med metaldele, kan disse kortslutte og udløse transformatorens automatiske sikring. Eftersom der er V lavspænding, er der ingen risiko for at få livsfarligt elektrisk stød. Netspændingen skal være frakoblet i 0 sekunder og derefter tilkobles for at nulstille den udløste automatsikring. Dansk

19 Fejlsøgningsskema FEJLSØGNING Se i første omgang afsnittet Fejl- og informationssignaler for at kunne tyde Auto Mowers forskellige signaler. Al fejlsøgning skal foretages efter opladning af batteri til Auto Mower for at udelukke, at fejlen skyldes et utilstrækkeligt opladet batteri. Læs hele brugsanvisningen igennem for at sikre, at fejlen er let at løse fra tastaturet eller ved at afbryde strømafbryderen. Problem Årsag Løsning Auto Mower registrerer ikke signalet fra afgrænsningskablet bip/sekund Lysdiode lyser konstant Transformatoren er ikke tilsluttet netspænding, eller den automatiske sikring er udløst. Brud på afgrænsningskablet. Hvis det sker på særlige steder, kan det skyldes forstyrrelser fra metalemner (stakit, armeringsjern) eller nedgravede kabler i nærheden. Hvis det sker i nærheden af en ø, kan det skyldes, at afgrænsningskablet er trukket i forkert retning omkring øen og derved afbryder signalet. Kontrollér afgrænsningskablet vha. strømafbryderen på generatoren. En vedvarende bip-lyd betyder, at søgekabel og afgrænsningskabel er tilsluttet. Periodiske bip-lyde betyder kabelbrud eller forkert udlægning af søgekabel eller afgrænsningskabel. Reparer kabelbruddet og kontrollér at søgekabel og afgrænsningskabel er tilsluttet i overensstemmelse med instruktionerne for udlægning af kabler. Tilslut transformatoren eller genindstil den automatiske sikring, se Vedligeholdelse. Prøv at flytte afgrænsningskablet. Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt i overensstemmelse med instruktionerne for udlægning af kabler. Auto Mower kan ikke finde generatoren bip/sekund Lysdiode blinker Forkert justeret sammenkoblingsenhed, gløderør får dårlig kontakt med kontaktpladerne. Auto Mower kan ikke finde søgekablet. Brud på søgekabel. Batteriet har behov for genopladning. Batteriet er nedslidt. Fjern eventuel oxydering fra Auto Mowers gløderør og generatorens kontaktplader med fint slibemiddel. Sørg for at jorden, hvor plæneklipperen står, er plan og at ingen af baghjulene står i en fordybning. Justér sammenkoblingsenheden sideværts og i højden. Buk evt. kontaktpladerne lidt nedad. Udlægningen af søgekablet skal ændres, så Auto Mower kan besøge alle dele i klippeområdet. Kontrollér søgekablet vha. strømafbryderen på generatoren. En vedvarende bip-lyd betyder, at søgekabel og afgrænsningskabel er tilsluttet. Periodiske bip-lyde betyder kabelbrud eller forkert udlægning af søgekabel eller afgrænsningskabel. Reparer kabelbruddet og kontrollér at søgekabel og afgrænsningskabel er tilsluttet i overensstemmelse med instruktionerne for udlægning af kabler. Batteriet har behov for genopladning. Sæt Auto Mower i ladestationen og indtast 7 #. Batteriet genoplades automatisk, hvilket tager -0 timer. Plæneklipperen viser dette vha. de sædvanlige opladningssignaler. Når genopladningen er færdig, vender plæneklipperen automatisk tilbage til normal drift. Det er en fordel, at foretage genopladningen om natten, hvor det er køligere. Hvis problemet ikke løses, skal man kontakte nærmeste forhandler for at få plæneklipperen kontrolleret og evt. få udskiftet batteriet. Kontakt nærmeste forhandler for at få udskiftet batteriet. Dansk 7

20 FEJLSØGNING Problem Auto Mower forlader klippeområdet Årsag Hvis det sker på særlige steder, kan det skyldes forstyrrelser fra metalemner (stakit, armeringsjern) eller nedgravede kabler i nærheden. Løsning Prøv at flytte afgrænsningskablet. Klippeområdet har for stor hældning. Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt i overensstemmelse med instruktionerne for udlægning af kabler. Afgrænsningskablet er udlagt i forkert retning omkring en ø. Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt i overensstemmelse med instruktionerne for udlægning af kabler. Afgrænsningskablet er placeret for tæt ved klippeområdets kant. Kontrollér, at afgrænsningskablet er udlagt i overensstemmelse med instruktionerne for udlægning af kabler. Ujævnt klipperesultat Auto Mower er i drift for få timer om dagen. Forlæng driftstiden, se Indstillinger. For stort klippeområde. Prøv at begrænse klippeområdet eller forlæng driftstiden, se Indstillinger. Sløve klippeknive. Udskift samtlige klippeknive, så de roterende dele er velafbalancerede. Højt græs i forhold til den indstillede klippehøjde. Græsansamling på knivplade eller omkring motoraksel. Forøg klippehøjden. Der kan være behov for at foretage sæsonens første klipning med en almindelig plæneklipper, inden du sætter Auto Mower i drift. Fjern græsset med en lille børste eller skruetrækker. Kontrollér, at knivpladen roterer frit og let. Auto Mower er i drift på forkert tidspunkt Auto Mowers ur skal indstilles. Start- og stoptidspunkt for klipning er forkert. Indstil uret, se Indstillinger. Skift indstillingen af start- og stoptidspunkter for klipning, se Indstillinger. Auto Mower vibrerer Ubalanceret knivplade eller beskadigede klippeknive. Rengør knivpladen udvendigt med en lille børste. Hvis der skal foretages rengøring mellem de sammennittede knivplader, skal klippeknivene démonteres og rengøres med et stykke ståltråd. Udskift klippeknivene. Auto Mower kører omkring, men knivpladen roterer ikke Auto Mower søger efter generatoren. Ingen løsning. Knivpladen roterer ikke, når Auto Mower søger efter generatoren. Klipperen klipper kortere perioder end sædvanlig mellem opladningerne. Græs eller fremmedlegemer bremser knivskiven eller centrifugalpladen. Rengør knivskiven og centrifugalpladen. Både klippe- og ladetid er kortere end normalt. Dette er normal adfærd ved høje temperaturer (gradvist tiltagende over C). 8 Dansk

Brugsanvisning. Auto Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Auto Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Auto Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Auto Mower. Du har valgt

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

husqvarna automower 210 C BruGsanvIsnInG

husqvarna automower 210 C BruGsanvIsnInG husqvarna AUTOMOWER 210 C BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 230 ACX/220 AC BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Husqvarna Automower.

Husqvarna Automower. Husqvarna Automower. Selv om virkeligheden ikke er perfekt, kan græsplænen godt blive det. Lad det bare regne. Husqvarna Automower har intet imod regnvejr. Ingen hjulspor. Husqvarna Automower efterlader

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

INSTALLATION OF LAWN MOWING ROBOT

INSTALLATION OF LAWN MOWING ROBOT INSTALLATION OF LAWN MOWING ROBOT Original brugsanvisning Installation af plæneklipperrobot Sådan installerer du din Landroid 4 Installationen af din Landoid er let. Afhængig af størrelsen af din have,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Automower. Brugsanvisning

Automower. Brugsanvisning Automower Brugsanvisning Automower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger plæneklipperen. Ideen bag Automower er taget direkte fra naturen - den imiterer et dyr,

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1..Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower 305... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 265 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Codoor CD3500. Teknisk Håndbog

Codoor CD3500. Teknisk Håndbog Codoor CD3500 DK Teknisk Håndbog Copyright Februari 2002 Bewator AB, Solna, Sverige Materiale fra den tekniske vejledning til CD3500 må kun kopieres med forudgående skriftlig tilladelse fra Bewator. Bewator

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 260 ACX BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER. Hvilken plæneklipper passer til dit behov?

VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER. Hvilken plæneklipper passer til dit behov? VÆLG DEN RIGTIGE PLÆNEKLIPPER For at få en flot og velplejet græsplæne kan du vælge mellem en plæneklipper, en frontmonteret rider, en robotplæneklipper eller Multiclip. Der er mange at vælge mellem, og

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere