.^ [aldsl,'- EXIT TIlrrN "G, - Det går jo stadig meget godt..! X ' nr. 1-marts Nyt klubhus i Stauning. - se mere rnde i bladet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".^ [aldsl,'- EXIT TIlrrN "G, - Det går jo stadig meget godt..! X ' nr. 1-marts. 1997. Nyt klubhus i Stauning. - se mere rnde i bladet."

Transkript

1 .^ [aldsl,'- EXIT TIlrrN "G, - Det går jo stadig meget godt..! X ' nr. 1-marts Nyt klubhus i Stauning. - se mere rnde i bladet.

2 Hej - daw, ja så er det blevet 1997 og foråret kigger frem. Blomster,traeer og faldskærmsspringere begynder så småt at springe ud, og vi har set den første solskinsdag hurra hurra. Det er et år, hvor der i Brande Faldskærms klub sker en masse ting. Vi har købt et klubhus på Stauning Lufthavn (se billeder i bladet) som skal males og gøres i stand, så det er bare med at møde og og hjælpe til, så det ikke er de samme, der skal arbejde hver gang. 6et år også i år at vi igen skal {orsvare vores pladsering ved DM, hvor vi i år skal have 3 personei med. Held og lykke. Vi skal også have klubmesterskaber og selvfølgelig en ny uge 28. Så mød op og vær med. tdgz er også året, hvor vi i BRFK blev ramt af miljø-restriktioner, da vi må konstatere, at flyvepladslen i Ejstrupholm er blevet lukket for faldskærmsspring (se andet sted i bladet) og desuden skal vores nye klubhus i Stauning også miljøgodkendes, hvilket vi dog ikke regner med bliver noget Problem. Nu vi taler om problemer, så må vi jo sige, at det da ville være rart, hvis vi fik lidt flere artikler til bladet. så bare skrlv, skriv og SKRIV. Alt kan bruges.så er der jo også billederne som vi mangler til at putte ind i bladet, så det hele ikke kun er iekst' Til slut kan det nævnes, at Jette er stoppet med at lave klubbladet, så vi vil lige sige tak for samarbejdet og kaffe til redaktionsmøder. De som skuile ønike en medlemsliste fra Brande Faldskærmssklub kan henvende sig til bestyrelsen. ps. Til alle.ier som kommer med indlæg til klubbladet næste gang, så læs lige deadlinen en gang til, så du kan huske den- Masser af gode spring, sjove timer og herlige oplevelser Redaktionen.

3 Carsten Larsen Bestyrelses-form and instruktør I Tandemmaster Tlf: Henrik L. Nielsen Bestyrelses-medlem Tlf.: Michael Larsen Bestyrelsesmedlem Instruktør ll Flybooking Elever/Uddan nelse Materielmano' Tlf.: Bent Hansen Bestyrelsesmedlem lnstruktør-eiev Tlf : Tove Mortensen Bestyrelsesmedlem Tlf.: Ciaus Larsen lnstruktør ll Tlf.: Heidi Pooi Kasserer rfi.:

4 Spring på Eistrupholm Flyveplads. Vi arbejder stadig på miljøgodkendelse af Ejstrupholm Flyveplads, men det ser ikkegooi ud, og hvis ii tår to, al springe vil det sikkert blive meget begrænset. Vi håber dog It"Oig. NrlfN - indtil der er en færdig miljø-godkendelse må der IKKE længere springes faldskærm på Pladsen Carsten Larsen HUSK, at sidste frist for betaling af dit kontingent til klubben er i denne omgang den Kasseren. Grundet en del problemer med at finde ud af hvem der skulle afregnes med og hvorfor, kommer her de gældende afregningsregler i BRFK: Afregning ved stævner: der betales normalt {or: instruktør I instruktør ll pilot stævneleder Pakkere afregnes med 4,- pr. pakning. Skal der bruges flere instruktører sørger instruklør ltor at de bliver booket og de afregnes på samme måde som instruktør Il. Afregning ved møder/kurser: Til møder gives 15,- kr. i diæter pr. dag. Kurser med spring skal ansøges om alt. Kurser uden spring afregnes normalt, men skal ansøges. BLUE SKIES Bestyrelsen

5 Medlems-møde Torsdag den 1. april 1997 kl i klublokalerne i Brande. Hvad sker der i klubben? Hvordan går det med renovering af klubhus i Stauning? Har du ideer m.m. der bør drølles? Ris som ros modtages gerne denne aften - mød op. Program for denne aften er op til dig. Carsten Larsen Har du max. 1 spring? Har du under '1 spring, kan du som elev i BRFK købe de naeste I spring til 6,- kr. incl. skærmleje og hopmester. BILLIGT.BILLIGT! Carsten Larsen F LYT N I N G/AD R ES S E/E N D R I N G HUSK, hvis du ændrer adresse, at melde flytning til klubbens formand eller kasserer. Hvis du er flyttet uden at aendre din adresse hos klubben, og vi får posten retur, vil du blive udmeldt af klubben. Vi har af gode grunde ikke mulighed forat finde ud af hvor i verden du nu har slået dig ned, vel? Ønsker du ikke længere at være medlem, så husk lige at me-lde dig ud, istedet for bare at lade være med at betale dit kontingent. SGU!!! Carsten I arsen

6 Klubhus på Stauning Lufthavn. Vores "nye" klubhus på Stauning Lufthavn er nu købt... og betalt. Vi har overtaget huset pr.1l Planen er nu, at huset skal renoveres udvendig, og der vil komme nyt trykimprægneret trae på som beklaedning. Vi skal selv nedtage den gamle beklædning, og dette vil foregå en af dagene i påsken (hvilken dag er afhængig af vejret, da vi jo også har stævne i påsken), så du må meget gerne tage arbejdstøjet med, når du kommer til vores påskestævne. Dernæst vil håndværkerne gå i gang lige efter påske med opsætning af ny beklædning, og huset skulle så stå flot, fint og faerdigt senest den 1/ Fortsættelse iølger; Læs i naeste nummer "Eventyret om klubhuset og de 5 små bestyrelses-m edlem m er. HUSK ARBEJDSDAG I PÅSKEN Det vil max. tage 1 dag at nedrive den gamle beklædning, såfremt vi er nogle stykker til det. Please...kom nu ud og hjælp "Tordenskjolds Soldater" Carsten Larsen Klubaften på Stauning Lufthavn. Der vil fremover være klubaften på Stauning Lufthavn hver tirsdag fra kl. 19. i vores nye klubhus. Der vil stadig som normalt være klubaften i Brande hver torsdag fra kl Carsten Larsen Kantine-bestyrer(e) søges Klubben søger een ansvarlig med en eller flere hjælpere til at passe kantinen i klubhuset i Stauning. Vi skulle gerne have kantinen til at fungere lige så godt som i vores lokaler i Brande. Det behøver ikke nødvendigvis at være det store arbejde - det er op til dig (jer). Reni praktisk ville det jo være dejligt, om det var en fra Slauning/Ringkøbing-området - men det er ikke nødvendigt. Har du interesse i at hjælpe klubben med denne tjans, så kontakt Carsten på tlf. 97 1B 4 49 og hør nærmere om vores ideer, og lad også os høre dine. PS. Vi har dermed ikke sagt, at du/i skal gøre det gratis. Carsten Larsen

7

8 Genrealforsamling i BRFK den Der var 12 stemmeberettigede fremmødt. Punkt nr- 1: Valo af diriqent Som dirigent blev Thomas (pilot) valgt. Punkt nr. 2: Godkendelse af fuldmagter Der var ingen fuldmagter. Punkt nr. 3: Formandens beretninq. Formanden (Carsten Larsen) fortalte, at vi i 1996 havde uddannet 61 elever, hvilket var ærgerligt, da vores budget var lagt efter 1 elever. Vi kunne vælge at skyde skylden på vejret, men det kunne også være lidt vores egen skyld. Vi måtte huske på, at det var de nye elever, der kom med det nye blod til klubben. Men klubbens medlemmer havde trods vejret udført 75-8 spring og 4 tandem-spring. De erfarne springere fik ros for at de var begyndt "at sætte sig må1". Særligt blev Henrik L. Nielsen og Michael E. Pedersen (MEP) rost for deres initiativ til at være med i DM, hvilket nok havde givet andre blod på tanden. Udover det havde vi haft 2 i Rusland, og 1 i Deland for at springe, og de var også alle kommet hjem med nye ideer. De fleste opvisningervar blevet gennemført i 1996, men til gengæld var klubmesterskabet ikke gennemført, men vi prøver igen i Der havde desværre også vaeret en del brok i krogene, og der blev efterlyst forslag til forslagskassen. Havde man noget at brokke sig over, så kom til den siddende bestyrelse, i stedet for at gå og blive sure over det. Efter megen kamp (1 112 år) havde vi endelig fået købt klubhus på Vestjyllands Lufthavn (Stauning). Derved håbede vi på et større aktivitetsnivaeu. Måske kom der også en miljøgodkendelse på Vestjyllands Lufthavn i 1997, men intet var sikkert. En ting var dog sikkert, at vores klubhus i Stauning skulle miljøgodkendes. Derimod så det skidt ud med Eistrup Flweplads, for nu var der nok ikke noget at gøre, så vi måtte jo bare se tiden an. Claus L. og Michael L. havde bestået instr.2'er eksamen, og Bent Hansen var begyndi som instr.-elev. Vi havde til sidst bøvlet lidt med husleiestigning på klubhus i Brande, og det var endt ud i, at LO havde hjulpet os, og det så PT godt ud. Der var et enkelt spørgsmål ang. Miljøgodkendelse på klubhus i Stauning. Besvaret med at det handlede om, hvor meget vi brugte af vand, hvor mange personer vi var i huset pr. dag o.s.v. Der blev håbet på, at det kun var en ren proforma sag. Beretning godkendt. Punkt nr. 4: Fremlæqqelse af reqnskab. Bjarne Andersen fremlagde regnskabet for 1996, og der var kun nogle få spørgsmål under fremlæggelsen. Carsten Larsen fremlagde budget, hvor der også var lidt spørgsmåi, men blev til sidst godkendt.

9 Punkt nr. 5: lndkome forslag. Bestyrelsen havde et forslag, som var følgende: Paragra{ nr. I stk. I slettes i vedtægterne. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget. Punkt nr. 6: Valq af bestvrelsesmedlemmer if. Pgf- 5 og 6 Carsten Larsen var også på valg ssom {ormand. Han modtog genvalg, og blev det også. Henrik L. Nielsen var på valg, og modtog genvalg, der var ingen modkandidater, og blev derved genvalgt. Jin Kristensen var også på valg og modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Tove Mortensen. Hun modtog valg og blev valgt. Bjarne Andersen gik af som kasserer, og bestyrelsen foreslog Heidi Pool. Hun modtog valg, og blev valgt. som.1. suppl. blev Jim Kristensen valgt, og som 2. suppl. blev Michael E. Pedersen valgt. ( Carsten'& Jette forlod suppl. posterne) Michael Kristiansen blev valgt som revisor. B.iarne Andersen blev valgt som revisor suppl. Punkt nr. 7: Evt. Carsten Larsen foreslog en plan for pakkere, ligesom man havde for instr./piloter. Det lød ikke som om alle synes del var en god ide, så der blev snakket en del frem og tilbage. Han iynes også at med det nye klubhus, så kunne vi lave nogle ilere impulsive stævner i Stauning. Der var også en lang diskusion ang. betaling til pakkere. man blev ikke enig, men den kommende bestyrelse, fik en del indtryt</ideer, som de kunne arbejde videre med. Brian Larsen modtog gerne forslag til hvad man kunne have med i klubbladet. Ang. økonomien håbede man på at vi kunne spare en del i porto, i forhold til de andre år, ved at skrive meddelserne til medlemmerne i bladet.til sidst fik Brian ros for det floite arbejde med bladet. Carsten takkede og roste Jim & Bjarne for det stykke arbejde de havde gjort for klubben Bjarne takkede for de gode oplevelser i BRFK. Henrik L. Nielsen fortalte lidt om husleiesituationen. (Før omtalt under punkt 3). Baren gav en omgang, og for iørste gang takkede ordstyren ikke for god ro og orden. Referant: Jim Kristensen.

10 Brande Faldskaermsklub har afholdt PAKKE-WEEKEND Sted: Dalgasskolen, Thyregodvej i Brande Dato. den 25. og 26. januar 1997 Hvad foregik der? * "Rustfierner-kursus" Det er godt nok ved at være lang tid siden, at jeg har sprunget sidst, og det ville helt sikkert være en god ide at få genopfrisket teorien, men det gik jeg godt nok glip af. * Den årliqe seleprøve. Den bestod de fleste vist.. Lær at pakke din faldskærm. Så måtte man jo til at se liner og hovedskærm og pilotskærm og slider og halv brems og håndtag og seletøj og s-folder og elastikker, og jeg ved ikke hvad, i øjenene. Jeg brugte (næsten) hele weekenden på at pakke fadskærme -3 stk. i alt. Tak for tålmodig hjælp. * Revervepakninq. Det skaljeg ikke kunne udtale mig om. - Certifikater. Så er vi vist ved at veere klar til 1997" Nogen havde vist glemt deres soveagregat, ikke alle virkede alt for veludhvilede søndag morgen. Hele weekenden forløb ganske fint; men det var ærgerligt at ikke flere dukkede op. Tak til Heidi for lækre fastelavnsboller. Lene Sønderholm

11

12 Uge. 28 pa Stauning DZ Hvornår: Flv: Priser: Overnatning: Badef aciliteter: sfi - 12n Spring fra kl. 9. til sunset. C-172 (OY-AHY) - evt. C-182 RG Stævnegebyr: 25,- pt. springer pr. dag. (Hund, kat, kone,mand og børn {ree). Ellers er der alm. spring-priser. I eget telt, campingvogn eller bivuak. På Stauning Skole ca. 6 km væk. Der vil vaere instr. til rådighed hver dag, endvidere vil der være mulighed for tandemspring, så du kan smide kone, mand eller barn ud af flyveren. Om onsdagen vil der blive afholdt en 3-ways Speedstar konkurrence (udtjekket til RW påkrævet). Der vil også være Beach Jump på Søndervig Strand i løbel al ugen (opvisningscertifikat påkrævet) Lørdag den 12/7 slutter vi af med en "lille" fest, hvor vi steger en grisse-basse. BLUE SKIES Brande Faldskærmsklub.

13 Side I! Statistiske oplysninger 1996 Springoplvsningeropdeltor.springsted Stauning Eistrupholm Opvisninger 1 Elevspring static-line Elevspring manuel 2 AFF-spring 3 Tandem-spring 4 Free-style 5 CRW-spring 6 Øvrige spring 7 Udlørle opvisninger 8 Antal fejlfunktioner 9 Uheld med personskade BB B4 B 1 Flvveoo lvsn in oe r 1 Flytype/kendingsbogstaver 1 1 Antal springere 12 Antallift/operationer c /29 OY-AHY 37/74 28 Øvrige kluboplysniger 13 lnstruktører l'er 14 lnstruktører ll'er 15 lnstruktør elever 16 AFF-instruktører 17 Tandem-instruktører 1 8 Uddannede elever 1 I Antal medlemmer pr Antalelevudstyr/FXC/CYPRESS 21 AntalPrivatudstyr/FXC/CYPRESS 2 2 I l Udfyldt den for BRFK af Carsten Larsen

14 Higtorien om BRFK's "Spise-rester-fest,,. fortalt af den eneste ædru deltaoer!!!! Det hele begyndte med,at der var for meget mad til julefrokosten, men dengang vidste ingen, hvordan det ville endej Alt maden blev frosset ned til dårligere tider. De iider kom altså over BRFK den 1Bl1-97. Trods store opslag og den billige pris, varder kun 11 som turde spise det halv-gamle mad! Jeg ved ikke, om det var maden eller selskabet, der fik folk til at skylle så rigeligt efter med alkoholiske drikke, men skidefulde blev de, som ikke allerede var det (Michaelus) ihvertfald. selvfølgelig skulle denne fest, som alle andre fester, opleves, men til de som gik glip af dette cirkus, vil jeg da gerne skrive et par linier. Efter en halv-gammel middag, hvor folk selv havde medbragi vin, øl o.s.v. satte vi os til rette i det bedre møblement. Her var det så at alt tog en skaev retning, da Hendrinus besluttede at lave fri bar. PU-HA! Moggi faldt hen i en døs efter de første lrish-coffee, hvorefter han troede, der var gået ild i hans paryk. Til hans store forbavselse var det bare en radiator, han havde brugt til hovedpude. Det satte liv i kalorius, han gik fuldstændig amok med sit "enorm smarte" kamera! Tovelil snuppede også først et par lrish-coffee, hvorefter stemmen snøvlede lidt, - så en sjat ros6 vin mæaffe og til slut et par DL gammel dansk - så gik lyset ud på toilettet. HELT UD! Hønerik og Jotte havde hele aftenen et intimt hjørne under standerlampen. Først hånd i hånd, så hånd i fod, så fod ifod - og varianterne fortsatte. Brøan og Persille var faktisk meget civiliserede af ialdskærms-folk at være. De sad stille og roligt i hinandens selskab - mens resten af verden var i udbrud. Karstine var aftnenens lys- og lydmand. Han kan faktisk synge som "Michael Learns to Rock" og tale som Niels Hausgård og Dirk Passer - det var underholdning i verdensklasse. Nu kommer jeg så til aftenens største brandert. Den var godt begyndt inden vedkommende ankom til sdr. ommevej 163. Michaelus havde problemer med at få kroppen til at gøre, hvad hovedet mente. Men måske var det bare bordet som ilyttede sig. Måske var det bare barnet, der sad uroligt - måske var det hunden, som var for vild, men det synes jeg i skal spørge ham selv om, hvis han da ellers husker nogetll Hvad han gentog mange gange: "Jeg er jo så sød og blød".- Til sidst er der så første foder-mester Hjim. Han forholdt sig roligt. om det var fordi han skulle styre det øde lyn hjem til a' grise, eller om det var den nye "megt flotte" lærerinde, der var i hans tanker vides ikkel Han plejer jo nok ellers at gå te'en. Dette cirkus brød op ca. kl. 2., men skæbnen ville at Tovelil og Moggi havde bestilt overnatning. Først troede de, at de skulle sove på toilettet, men Hendrinus fik dem henvist til gæsteværelset. Her opgav Tovelil efter få forsøg at komme i soveposen, og faldt bevidstløs om, for at genopstå næste morgen Moggi skulle lige se vejen til toilettet en extra gang. Efter 2 min. kom han væltende igennem vores soveværelse, hvor vi begge lå med hænderne over dynen og sov. Alt ialt var mit {ørste møde med BRFK's drukteam enormt nervepirrende og smaddersjovt. De er altid velkommen en anden gang. Hilsen "Den ædruelige" P.S. P.g.a. privatlivet er alle navne ændret.

15 Dato Hvad mads 1. april april ml juni a juli aug sept ol( nov. Stævne på Stauning Lufthavn Klub-møde i Brande Lokalerne Stævne på Stauning Lufthavn Stævne på Stauning Lufthavn Stævne på Stauning Lufthavn Uge 28-stævne på Stauning Lufthavn Stævne på Stauning Lufthavn Stævne på Stauning Lufthavn Stævne på Stauning Lufthavn Stævne på Stauning Lufthavn Stævner stafter den første stævnedag senest kl. 18. til solnedgang Ring evt og hør om stævnet starter før kl Ellers vil der være spring fra kl. 9. til solnedgang. øaoaerde-trel) IS\qDiI-L;^JEN I.Æ + Xt tt-, ] )A Wr ffi) a-\!r : F<-.p z-.i) tåfri ul- Yy--

16 V[FdKtrt[Gtr t[vu Tillykke: Der er sket en del, hvorfor BRFK og redaktionen gerne vil ønske tillykke Bent er blevet instruktør-elev" TILLYKKE Michael L. har fået nyt rig. TILLYKKE Claus har bestået eksamen til instr.ll. TILLYKKE Michael L har bestået eksamen til instr.ll. TILLYKKE Michael Kristiansen og Winnie har fået en lille datter. TILLYKKE Jette har fået ny spring-dragt, skærm og rig Carsten har fået ny skærm. Carsten har fået ny bil og ny mobiltelefon. Tove har haft rund fødselsdag. Søren T.T. har genoplevet sit første spring. TILLYKKE TILLYKKE TILLYKKE TILLYKKE TILLYKKE 7 L. Vi beklager dybt, at vi glemte Heidi, da vi ønskede Hendry tillykke med barn, og barnedåb, så...fleidi TILLYKKE Camilla er blevet pilot på OY-AHY ved kommende stævner i BRFK VELKOMMEN Vi håber ikke vi denne gang har glemt nogen! Månedens rose: Dette blads 1. rose går til Henrik og Carsten for deres flotte arbejde med købet af klub-huset i Stauning. Den 2. rose går til Michael L. fordi han som den eneste. overholdt vores dead-line med sit indlæ9. Er han skræmt bort?: Jim er flyttet fra os til fordel for en landbrugsskole i Arhus. Men han siger, at han ikke har tænkt sig at holde sig væk af den grund. Ved du forresten, hvorfor man i Århus begraver folk, så de ligger på maven????? Det er fordi, så kan de bruge ballerne til cykel-stativer!ll! Nå - er det personligheds-spaltning...? Carsten udtaler, at han ikke har holdt jul siden han flyttede fra sig se1v... Er det klonino? Bent Hansen har bestilt en ny hund. Den skal ha' samme størrelse - bare lidt mindre!

17 Den danske sprog er en svær en... Bent udtaler: Da vi var nede i hushøj-tage... Tina til James: Enten så skal vikøre nu - eller også senere... Søren T.T. til Michael: Ret lige mit navn - jeg er flyttet hjemmefra... ; James: Hvis man har noget, man skal huske, kan man jo bare indtale det på en lomme-diktator... Oe andre: En diklator?????? I Jurn".' Ja, i ved - sådan en lille en... Ny klub? Som bestyrer af baren, bemærkede redaktionen, at Michael Christiansen var ved at få grå hår i hovedet. Vi troede, det var p.g.a. den nye status som far. Men da vi gik taet på ham, viste det sig, at der var en voldsom stigning i salget af sodavand i januar måned. Det plejer jo ikke.just at være sodavand, der går flest a{, så redaktionen vejrede en god historie. Det viste sig, at nogle af klubbens medlemmer (lad os bare her kalde dem for Henrik, Carsten, Michael L, James og Lars), havde indgået et væddemål, om at de kunne holde sig fra alkohol i januar måned. Der gik nu ikke længe, inden de alle faldt i, så væddemål og alle de line løller blev fjern-arkiveret ret hurtigt. Dette til stor glæde for Michael K, der atter har et normalt øl-salg. Så er det jo bare, at vi tænker: Gad vide, om de altid hoider deres aftaler sådan?... Hvor mon det er? Michael Larsen mener, at hvis man ilyver over Sverige i en Hercules og står for sent af, så havner man i Umå..?????????? En hel. en halv.en... Jette spørger forundret, om hvis der er et halvt stil-program, findes der så også et hell?????? På redaktionen mener vi dog, at man skal ha' en hel inden man kan ha' en halv. En hvadforen? Laila Fynh spørger, om Brians lrøje er en hattrøjesweaterudiet? Til det kan redaktionen kun svare: Jamåskeogsådogdetkanm uligvisgodtskenejdetvedviikkel!!!! Mere sex i bladet! Christiansen mener, bladet mangler en side I pige. Dette er nu taget til efterretning. Redaktionen fralægger sig ethvert kendskab hertil.

18 PULTER.KAIMN4EF Bemærk: Annoncering på denne side er gratis! KØBES: Vi har desværre ikke modtaget noget til denne rubrik SÆLGES: T-shirts med logo for og bag sælges til 7,- kr./stk. - henvendelse til Michael Christiansen, som oplyser, at han også sætger tøj med broderinger og tryk. Han sælger også broderier og tryk løst. Ka{fe-thermokrus sælges billigt. Fås både blå og røde, frit valg: kr. 3,- -henvendelse til Brian. SAVNES: Klubben savner stadig fotos - også gamle - af folk og.fæ i BRFK igennem tiden løb. Vi kan bruge alle de fotos du vil af med. De skal bruges til klubbens album og til kollager, så hvis du har nogen, du kan undvaere, så henvend dig til Brian. Klubben vil gerne betale for fremkaldelsen, ifald du har nogle negativer. Med alle de børn, der kommer dumpende i klubben, savner vi en barnepige M/K. (Vi har LEGO-klodserne). Z\ \7 Bronde Off.Set & Reklomecenter Torvegode Bronde o Tegneorbejde o Loyout. Tryksoger. Alt i kontorortikler Telefon 97 l Telefox E?NEM

19 Marietta Mogensen Tlf.: Brian Larsen Tlf.: Breve til bladet sendes til: Brande Faldskærms-klub Stationsvej Brande Att: Bladet Kunne du taenke dig at blive redaktør på bladet? Det kræver ikke så forfærdelig meget arbejde' Hvis du kunne, så ret henvendelse til redaktionen' l tr Næste dead-line er den 15. juli Det næste nummer vil udkomme midt i august Næste dead-line igen er den 1. november, hvor dette blad vil udkomme engang i uge 47 - hvis alt går vel, og vi har noget at putte i bladet. Det ville lette vort arbejde en del, hvis det, I har påtænkt at sende til os indkommer løbende inden dead-linen, og ikke på een gang!

20 o IL l"r tø :: 4;S1E EPFVg o ->;r o æ.#o (D fd N) J ^i' --.-\\+'"6X #hqeå Esq c f< v= - -t J P ad < --(D l! w? x (o = A; åq)j!. E?,^)u +. I =f o) l! o o

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Klubtur til Rønde så er vi klar!

Klubtur til Rønde så er vi klar! Lunderskov den 25. marts 2010 Klubtur til Rønde så er vi klar! Vi håber, at materialet er til at gå til. Hej alle LBK ere Så nærmer tiden sig for årets klubtur til Rønde - vi håber, at I glæder jer. Alle

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

6. juli garden har spurgt om lån af klubhuset, det er ok hvis det ikke bliver den 10. eller 17. november

6. juli garden har spurgt om lån af klubhuset, det er ok hvis det ikke bliver den 10. eller 17. november Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 30. august 2012 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat.

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. DFU UB UB nr. 50 Uddannelsesbestemmelser 2. udg. SEP 2009 Hele UB nr. 50 er driftshåndbog. GRUNDUDDANNELSE DEFINITION 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. GENERELT

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Referat af generalforsamling i. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt på skydebanen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formanden 3. Fremlæggelse

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Borgmester besøg på Byggeren.

Borgmester besøg på Byggeren. Byggelegepladsen Nymarksvej 141 7000 Fredericia Tlf: 72106205 Åbninstider Man Fre12:00-17:30 Borgmester besøg på Byggeren. Mandag D. 14 Marts kom Borgmester Thomas Banke på besøg på Byggeren. Han var rundt

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere