.^ [aldsl,'- EXIT TIlrrN "G, - Det går jo stadig meget godt..! X ' nr. 1-marts Nyt klubhus i Stauning. - se mere rnde i bladet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".^ [aldsl,'- EXIT TIlrrN "G, - Det går jo stadig meget godt..! X ' nr. 1-marts. 1997. Nyt klubhus i Stauning. - se mere rnde i bladet."

Transkript

1 .^ [aldsl,'- EXIT TIlrrN "G, - Det går jo stadig meget godt..! X ' nr. 1-marts Nyt klubhus i Stauning. - se mere rnde i bladet.

2 Hej - daw, ja så er det blevet 1997 og foråret kigger frem. Blomster,traeer og faldskærmsspringere begynder så småt at springe ud, og vi har set den første solskinsdag hurra hurra. Det er et år, hvor der i Brande Faldskærms klub sker en masse ting. Vi har købt et klubhus på Stauning Lufthavn (se billeder i bladet) som skal males og gøres i stand, så det er bare med at møde og og hjælpe til, så det ikke er de samme, der skal arbejde hver gang. 6et år også i år at vi igen skal {orsvare vores pladsering ved DM, hvor vi i år skal have 3 personei med. Held og lykke. Vi skal også have klubmesterskaber og selvfølgelig en ny uge 28. Så mød op og vær med. tdgz er også året, hvor vi i BRFK blev ramt af miljø-restriktioner, da vi må konstatere, at flyvepladslen i Ejstrupholm er blevet lukket for faldskærmsspring (se andet sted i bladet) og desuden skal vores nye klubhus i Stauning også miljøgodkendes, hvilket vi dog ikke regner med bliver noget Problem. Nu vi taler om problemer, så må vi jo sige, at det da ville være rart, hvis vi fik lidt flere artikler til bladet. så bare skrlv, skriv og SKRIV. Alt kan bruges.så er der jo også billederne som vi mangler til at putte ind i bladet, så det hele ikke kun er iekst' Til slut kan det nævnes, at Jette er stoppet med at lave klubbladet, så vi vil lige sige tak for samarbejdet og kaffe til redaktionsmøder. De som skuile ønike en medlemsliste fra Brande Faldskærmssklub kan henvende sig til bestyrelsen. ps. Til alle.ier som kommer med indlæg til klubbladet næste gang, så læs lige deadlinen en gang til, så du kan huske den- Masser af gode spring, sjove timer og herlige oplevelser Redaktionen.

3 Carsten Larsen Bestyrelses-form and instruktør I Tandemmaster Tlf: Henrik L. Nielsen Bestyrelses-medlem Tlf.: Michael Larsen Bestyrelsesmedlem Instruktør ll Flybooking Elever/Uddan nelse Materielmano' Tlf.: Bent Hansen Bestyrelsesmedlem lnstruktør-eiev Tlf : Tove Mortensen Bestyrelsesmedlem Tlf.: Ciaus Larsen lnstruktør ll Tlf.: Heidi Pooi Kasserer rfi.:

4 Spring på Eistrupholm Flyveplads. Vi arbejder stadig på miljøgodkendelse af Ejstrupholm Flyveplads, men det ser ikkegooi ud, og hvis ii tår to, al springe vil det sikkert blive meget begrænset. Vi håber dog It"Oig. NrlfN - indtil der er en færdig miljø-godkendelse må der IKKE længere springes faldskærm på Pladsen Carsten Larsen HUSK, at sidste frist for betaling af dit kontingent til klubben er i denne omgang den Kasseren. Grundet en del problemer med at finde ud af hvem der skulle afregnes med og hvorfor, kommer her de gældende afregningsregler i BRFK: Afregning ved stævner: der betales normalt {or: instruktør I instruktør ll pilot stævneleder Pakkere afregnes med 4,- pr. pakning. Skal der bruges flere instruktører sørger instruklør ltor at de bliver booket og de afregnes på samme måde som instruktør Il. Afregning ved møder/kurser: Til møder gives 15,- kr. i diæter pr. dag. Kurser med spring skal ansøges om alt. Kurser uden spring afregnes normalt, men skal ansøges. BLUE SKIES Bestyrelsen

5 Medlems-møde Torsdag den 1. april 1997 kl i klublokalerne i Brande. Hvad sker der i klubben? Hvordan går det med renovering af klubhus i Stauning? Har du ideer m.m. der bør drølles? Ris som ros modtages gerne denne aften - mød op. Program for denne aften er op til dig. Carsten Larsen Har du max. 1 spring? Har du under '1 spring, kan du som elev i BRFK købe de naeste I spring til 6,- kr. incl. skærmleje og hopmester. BILLIGT.BILLIGT! Carsten Larsen F LYT N I N G/AD R ES S E/E N D R I N G HUSK, hvis du ændrer adresse, at melde flytning til klubbens formand eller kasserer. Hvis du er flyttet uden at aendre din adresse hos klubben, og vi får posten retur, vil du blive udmeldt af klubben. Vi har af gode grunde ikke mulighed forat finde ud af hvor i verden du nu har slået dig ned, vel? Ønsker du ikke længere at være medlem, så husk lige at me-lde dig ud, istedet for bare at lade være med at betale dit kontingent. SGU!!! Carsten I arsen

6 Klubhus på Stauning Lufthavn. Vores "nye" klubhus på Stauning Lufthavn er nu købt... og betalt. Vi har overtaget huset pr.1l Planen er nu, at huset skal renoveres udvendig, og der vil komme nyt trykimprægneret trae på som beklaedning. Vi skal selv nedtage den gamle beklædning, og dette vil foregå en af dagene i påsken (hvilken dag er afhængig af vejret, da vi jo også har stævne i påsken), så du må meget gerne tage arbejdstøjet med, når du kommer til vores påskestævne. Dernæst vil håndværkerne gå i gang lige efter påske med opsætning af ny beklædning, og huset skulle så stå flot, fint og faerdigt senest den 1/ Fortsættelse iølger; Læs i naeste nummer "Eventyret om klubhuset og de 5 små bestyrelses-m edlem m er. HUSK ARBEJDSDAG I PÅSKEN Det vil max. tage 1 dag at nedrive den gamle beklædning, såfremt vi er nogle stykker til det. Please...kom nu ud og hjælp "Tordenskjolds Soldater" Carsten Larsen Klubaften på Stauning Lufthavn. Der vil fremover være klubaften på Stauning Lufthavn hver tirsdag fra kl. 19. i vores nye klubhus. Der vil stadig som normalt være klubaften i Brande hver torsdag fra kl Carsten Larsen Kantine-bestyrer(e) søges Klubben søger een ansvarlig med en eller flere hjælpere til at passe kantinen i klubhuset i Stauning. Vi skulle gerne have kantinen til at fungere lige så godt som i vores lokaler i Brande. Det behøver ikke nødvendigvis at være det store arbejde - det er op til dig (jer). Reni praktisk ville det jo være dejligt, om det var en fra Slauning/Ringkøbing-området - men det er ikke nødvendigt. Har du interesse i at hjælpe klubben med denne tjans, så kontakt Carsten på tlf. 97 1B 4 49 og hør nærmere om vores ideer, og lad også os høre dine. PS. Vi har dermed ikke sagt, at du/i skal gøre det gratis. Carsten Larsen

7

8 Genrealforsamling i BRFK den Der var 12 stemmeberettigede fremmødt. Punkt nr- 1: Valo af diriqent Som dirigent blev Thomas (pilot) valgt. Punkt nr. 2: Godkendelse af fuldmagter Der var ingen fuldmagter. Punkt nr. 3: Formandens beretninq. Formanden (Carsten Larsen) fortalte, at vi i 1996 havde uddannet 61 elever, hvilket var ærgerligt, da vores budget var lagt efter 1 elever. Vi kunne vælge at skyde skylden på vejret, men det kunne også være lidt vores egen skyld. Vi måtte huske på, at det var de nye elever, der kom med det nye blod til klubben. Men klubbens medlemmer havde trods vejret udført 75-8 spring og 4 tandem-spring. De erfarne springere fik ros for at de var begyndt "at sætte sig må1". Særligt blev Henrik L. Nielsen og Michael E. Pedersen (MEP) rost for deres initiativ til at være med i DM, hvilket nok havde givet andre blod på tanden. Udover det havde vi haft 2 i Rusland, og 1 i Deland for at springe, og de var også alle kommet hjem med nye ideer. De fleste opvisningervar blevet gennemført i 1996, men til gengæld var klubmesterskabet ikke gennemført, men vi prøver igen i Der havde desværre også vaeret en del brok i krogene, og der blev efterlyst forslag til forslagskassen. Havde man noget at brokke sig over, så kom til den siddende bestyrelse, i stedet for at gå og blive sure over det. Efter megen kamp (1 112 år) havde vi endelig fået købt klubhus på Vestjyllands Lufthavn (Stauning). Derved håbede vi på et større aktivitetsnivaeu. Måske kom der også en miljøgodkendelse på Vestjyllands Lufthavn i 1997, men intet var sikkert. En ting var dog sikkert, at vores klubhus i Stauning skulle miljøgodkendes. Derimod så det skidt ud med Eistrup Flweplads, for nu var der nok ikke noget at gøre, så vi måtte jo bare se tiden an. Claus L. og Michael L. havde bestået instr.2'er eksamen, og Bent Hansen var begyndi som instr.-elev. Vi havde til sidst bøvlet lidt med husleiestigning på klubhus i Brande, og det var endt ud i, at LO havde hjulpet os, og det så PT godt ud. Der var et enkelt spørgsmål ang. Miljøgodkendelse på klubhus i Stauning. Besvaret med at det handlede om, hvor meget vi brugte af vand, hvor mange personer vi var i huset pr. dag o.s.v. Der blev håbet på, at det kun var en ren proforma sag. Beretning godkendt. Punkt nr. 4: Fremlæqqelse af reqnskab. Bjarne Andersen fremlagde regnskabet for 1996, og der var kun nogle få spørgsmål under fremlæggelsen. Carsten Larsen fremlagde budget, hvor der også var lidt spørgsmåi, men blev til sidst godkendt.

9 Punkt nr. 5: lndkome forslag. Bestyrelsen havde et forslag, som var følgende: Paragra{ nr. I stk. I slettes i vedtægterne. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget. Punkt nr. 6: Valq af bestvrelsesmedlemmer if. Pgf- 5 og 6 Carsten Larsen var også på valg ssom {ormand. Han modtog genvalg, og blev det også. Henrik L. Nielsen var på valg, og modtog genvalg, der var ingen modkandidater, og blev derved genvalgt. Jin Kristensen var også på valg og modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Tove Mortensen. Hun modtog valg og blev valgt. Bjarne Andersen gik af som kasserer, og bestyrelsen foreslog Heidi Pool. Hun modtog valg, og blev valgt. som.1. suppl. blev Jim Kristensen valgt, og som 2. suppl. blev Michael E. Pedersen valgt. ( Carsten'& Jette forlod suppl. posterne) Michael Kristiansen blev valgt som revisor. B.iarne Andersen blev valgt som revisor suppl. Punkt nr. 7: Evt. Carsten Larsen foreslog en plan for pakkere, ligesom man havde for instr./piloter. Det lød ikke som om alle synes del var en god ide, så der blev snakket en del frem og tilbage. Han iynes også at med det nye klubhus, så kunne vi lave nogle ilere impulsive stævner i Stauning. Der var også en lang diskusion ang. betaling til pakkere. man blev ikke enig, men den kommende bestyrelse, fik en del indtryt</ideer, som de kunne arbejde videre med. Brian Larsen modtog gerne forslag til hvad man kunne have med i klubbladet. Ang. økonomien håbede man på at vi kunne spare en del i porto, i forhold til de andre år, ved at skrive meddelserne til medlemmerne i bladet.til sidst fik Brian ros for det floite arbejde med bladet. Carsten takkede og roste Jim & Bjarne for det stykke arbejde de havde gjort for klubben Bjarne takkede for de gode oplevelser i BRFK. Henrik L. Nielsen fortalte lidt om husleiesituationen. (Før omtalt under punkt 3). Baren gav en omgang, og for iørste gang takkede ordstyren ikke for god ro og orden. Referant: Jim Kristensen.

10 Brande Faldskaermsklub har afholdt PAKKE-WEEKEND Sted: Dalgasskolen, Thyregodvej i Brande Dato. den 25. og 26. januar 1997 Hvad foregik der? * "Rustfierner-kursus" Det er godt nok ved at være lang tid siden, at jeg har sprunget sidst, og det ville helt sikkert være en god ide at få genopfrisket teorien, men det gik jeg godt nok glip af. * Den årliqe seleprøve. Den bestod de fleste vist.. Lær at pakke din faldskærm. Så måtte man jo til at se liner og hovedskærm og pilotskærm og slider og halv brems og håndtag og seletøj og s-folder og elastikker, og jeg ved ikke hvad, i øjenene. Jeg brugte (næsten) hele weekenden på at pakke fadskærme -3 stk. i alt. Tak for tålmodig hjælp. * Revervepakninq. Det skaljeg ikke kunne udtale mig om. - Certifikater. Så er vi vist ved at veere klar til 1997" Nogen havde vist glemt deres soveagregat, ikke alle virkede alt for veludhvilede søndag morgen. Hele weekenden forløb ganske fint; men det var ærgerligt at ikke flere dukkede op. Tak til Heidi for lækre fastelavnsboller. Lene Sønderholm

11

12 Uge. 28 pa Stauning DZ Hvornår: Flv: Priser: Overnatning: Badef aciliteter: sfi - 12n Spring fra kl. 9. til sunset. C-172 (OY-AHY) - evt. C-182 RG Stævnegebyr: 25,- pt. springer pr. dag. (Hund, kat, kone,mand og børn {ree). Ellers er der alm. spring-priser. I eget telt, campingvogn eller bivuak. På Stauning Skole ca. 6 km væk. Der vil vaere instr. til rådighed hver dag, endvidere vil der være mulighed for tandemspring, så du kan smide kone, mand eller barn ud af flyveren. Om onsdagen vil der blive afholdt en 3-ways Speedstar konkurrence (udtjekket til RW påkrævet). Der vil også være Beach Jump på Søndervig Strand i løbel al ugen (opvisningscertifikat påkrævet) Lørdag den 12/7 slutter vi af med en "lille" fest, hvor vi steger en grisse-basse. BLUE SKIES Brande Faldskærmsklub.

13 Side I! Statistiske oplysninger 1996 Springoplvsningeropdeltor.springsted Stauning Eistrupholm Opvisninger 1 Elevspring static-line Elevspring manuel 2 AFF-spring 3 Tandem-spring 4 Free-style 5 CRW-spring 6 Øvrige spring 7 Udlørle opvisninger 8 Antal fejlfunktioner 9 Uheld med personskade BB B4 B 1 Flvveoo lvsn in oe r 1 Flytype/kendingsbogstaver 1 1 Antal springere 12 Antallift/operationer c /29 OY-AHY 37/74 28 Øvrige kluboplysniger 13 lnstruktører l'er 14 lnstruktører ll'er 15 lnstruktør elever 16 AFF-instruktører 17 Tandem-instruktører 1 8 Uddannede elever 1 I Antal medlemmer pr Antalelevudstyr/FXC/CYPRESS 21 AntalPrivatudstyr/FXC/CYPRESS 2 2 I l Udfyldt den for BRFK af Carsten Larsen

14 Higtorien om BRFK's "Spise-rester-fest,,. fortalt af den eneste ædru deltaoer!!!! Det hele begyndte med,at der var for meget mad til julefrokosten, men dengang vidste ingen, hvordan det ville endej Alt maden blev frosset ned til dårligere tider. De iider kom altså over BRFK den 1Bl1-97. Trods store opslag og den billige pris, varder kun 11 som turde spise det halv-gamle mad! Jeg ved ikke, om det var maden eller selskabet, der fik folk til at skylle så rigeligt efter med alkoholiske drikke, men skidefulde blev de, som ikke allerede var det (Michaelus) ihvertfald. selvfølgelig skulle denne fest, som alle andre fester, opleves, men til de som gik glip af dette cirkus, vil jeg da gerne skrive et par linier. Efter en halv-gammel middag, hvor folk selv havde medbragi vin, øl o.s.v. satte vi os til rette i det bedre møblement. Her var det så at alt tog en skaev retning, da Hendrinus besluttede at lave fri bar. PU-HA! Moggi faldt hen i en døs efter de første lrish-coffee, hvorefter han troede, der var gået ild i hans paryk. Til hans store forbavselse var det bare en radiator, han havde brugt til hovedpude. Det satte liv i kalorius, han gik fuldstændig amok med sit "enorm smarte" kamera! Tovelil snuppede også først et par lrish-coffee, hvorefter stemmen snøvlede lidt, - så en sjat ros6 vin mæaffe og til slut et par DL gammel dansk - så gik lyset ud på toilettet. HELT UD! Hønerik og Jotte havde hele aftenen et intimt hjørne under standerlampen. Først hånd i hånd, så hånd i fod, så fod ifod - og varianterne fortsatte. Brøan og Persille var faktisk meget civiliserede af ialdskærms-folk at være. De sad stille og roligt i hinandens selskab - mens resten af verden var i udbrud. Karstine var aftnenens lys- og lydmand. Han kan faktisk synge som "Michael Learns to Rock" og tale som Niels Hausgård og Dirk Passer - det var underholdning i verdensklasse. Nu kommer jeg så til aftenens største brandert. Den var godt begyndt inden vedkommende ankom til sdr. ommevej 163. Michaelus havde problemer med at få kroppen til at gøre, hvad hovedet mente. Men måske var det bare bordet som ilyttede sig. Måske var det bare barnet, der sad uroligt - måske var det hunden, som var for vild, men det synes jeg i skal spørge ham selv om, hvis han da ellers husker nogetll Hvad han gentog mange gange: "Jeg er jo så sød og blød".- Til sidst er der så første foder-mester Hjim. Han forholdt sig roligt. om det var fordi han skulle styre det øde lyn hjem til a' grise, eller om det var den nye "megt flotte" lærerinde, der var i hans tanker vides ikkel Han plejer jo nok ellers at gå te'en. Dette cirkus brød op ca. kl. 2., men skæbnen ville at Tovelil og Moggi havde bestilt overnatning. Først troede de, at de skulle sove på toilettet, men Hendrinus fik dem henvist til gæsteværelset. Her opgav Tovelil efter få forsøg at komme i soveposen, og faldt bevidstløs om, for at genopstå næste morgen Moggi skulle lige se vejen til toilettet en extra gang. Efter 2 min. kom han væltende igennem vores soveværelse, hvor vi begge lå med hænderne over dynen og sov. Alt ialt var mit {ørste møde med BRFK's drukteam enormt nervepirrende og smaddersjovt. De er altid velkommen en anden gang. Hilsen "Den ædruelige" P.S. P.g.a. privatlivet er alle navne ændret.

15 Dato Hvad mads 1. april april ml juni a juli aug sept ol( nov. Stævne på Stauning Lufthavn Klub-møde i Brande Lokalerne Stævne på Stauning Lufthavn Stævne på Stauning Lufthavn Stævne på Stauning Lufthavn Uge 28-stævne på Stauning Lufthavn Stævne på Stauning Lufthavn Stævne på Stauning Lufthavn Stævne på Stauning Lufthavn Stævne på Stauning Lufthavn Stævner stafter den første stævnedag senest kl. 18. til solnedgang Ring evt og hør om stævnet starter før kl Ellers vil der være spring fra kl. 9. til solnedgang. øaoaerde-trel) IS\qDiI-L;^JEN I.Æ + Xt tt-, ] )A Wr ffi) a-\!r : F<-.p z-.i) tåfri ul- Yy--

16 V[FdKtrt[Gtr t[vu Tillykke: Der er sket en del, hvorfor BRFK og redaktionen gerne vil ønske tillykke Bent er blevet instruktør-elev" TILLYKKE Michael L. har fået nyt rig. TILLYKKE Claus har bestået eksamen til instr.ll. TILLYKKE Michael L har bestået eksamen til instr.ll. TILLYKKE Michael Kristiansen og Winnie har fået en lille datter. TILLYKKE Jette har fået ny spring-dragt, skærm og rig Carsten har fået ny skærm. Carsten har fået ny bil og ny mobiltelefon. Tove har haft rund fødselsdag. Søren T.T. har genoplevet sit første spring. TILLYKKE TILLYKKE TILLYKKE TILLYKKE TILLYKKE 7 L. Vi beklager dybt, at vi glemte Heidi, da vi ønskede Hendry tillykke med barn, og barnedåb, så...fleidi TILLYKKE Camilla er blevet pilot på OY-AHY ved kommende stævner i BRFK VELKOMMEN Vi håber ikke vi denne gang har glemt nogen! Månedens rose: Dette blads 1. rose går til Henrik og Carsten for deres flotte arbejde med købet af klub-huset i Stauning. Den 2. rose går til Michael L. fordi han som den eneste. overholdt vores dead-line med sit indlæ9. Er han skræmt bort?: Jim er flyttet fra os til fordel for en landbrugsskole i Arhus. Men han siger, at han ikke har tænkt sig at holde sig væk af den grund. Ved du forresten, hvorfor man i Århus begraver folk, så de ligger på maven????? Det er fordi, så kan de bruge ballerne til cykel-stativer!ll! Nå - er det personligheds-spaltning...? Carsten udtaler, at han ikke har holdt jul siden han flyttede fra sig se1v... Er det klonino? Bent Hansen har bestilt en ny hund. Den skal ha' samme størrelse - bare lidt mindre!

17 Den danske sprog er en svær en... Bent udtaler: Da vi var nede i hushøj-tage... Tina til James: Enten så skal vikøre nu - eller også senere... Søren T.T. til Michael: Ret lige mit navn - jeg er flyttet hjemmefra... ; James: Hvis man har noget, man skal huske, kan man jo bare indtale det på en lomme-diktator... Oe andre: En diklator?????? I Jurn".' Ja, i ved - sådan en lille en... Ny klub? Som bestyrer af baren, bemærkede redaktionen, at Michael Christiansen var ved at få grå hår i hovedet. Vi troede, det var p.g.a. den nye status som far. Men da vi gik taet på ham, viste det sig, at der var en voldsom stigning i salget af sodavand i januar måned. Det plejer jo ikke.just at være sodavand, der går flest a{, så redaktionen vejrede en god historie. Det viste sig, at nogle af klubbens medlemmer (lad os bare her kalde dem for Henrik, Carsten, Michael L, James og Lars), havde indgået et væddemål, om at de kunne holde sig fra alkohol i januar måned. Der gik nu ikke længe, inden de alle faldt i, så væddemål og alle de line løller blev fjern-arkiveret ret hurtigt. Dette til stor glæde for Michael K, der atter har et normalt øl-salg. Så er det jo bare, at vi tænker: Gad vide, om de altid hoider deres aftaler sådan?... Hvor mon det er? Michael Larsen mener, at hvis man ilyver over Sverige i en Hercules og står for sent af, så havner man i Umå..?????????? En hel. en halv.en... Jette spørger forundret, om hvis der er et halvt stil-program, findes der så også et hell?????? På redaktionen mener vi dog, at man skal ha' en hel inden man kan ha' en halv. En hvadforen? Laila Fynh spørger, om Brians lrøje er en hattrøjesweaterudiet? Til det kan redaktionen kun svare: Jamåskeogsådogdetkanm uligvisgodtskenejdetvedviikkel!!!! Mere sex i bladet! Christiansen mener, bladet mangler en side I pige. Dette er nu taget til efterretning. Redaktionen fralægger sig ethvert kendskab hertil.

18 PULTER.KAIMN4EF Bemærk: Annoncering på denne side er gratis! KØBES: Vi har desværre ikke modtaget noget til denne rubrik SÆLGES: T-shirts med logo for og bag sælges til 7,- kr./stk. - henvendelse til Michael Christiansen, som oplyser, at han også sætger tøj med broderinger og tryk. Han sælger også broderier og tryk løst. Ka{fe-thermokrus sælges billigt. Fås både blå og røde, frit valg: kr. 3,- -henvendelse til Brian. SAVNES: Klubben savner stadig fotos - også gamle - af folk og.fæ i BRFK igennem tiden løb. Vi kan bruge alle de fotos du vil af med. De skal bruges til klubbens album og til kollager, så hvis du har nogen, du kan undvaere, så henvend dig til Brian. Klubben vil gerne betale for fremkaldelsen, ifald du har nogle negativer. Med alle de børn, der kommer dumpende i klubben, savner vi en barnepige M/K. (Vi har LEGO-klodserne). Z\ \7 Bronde Off.Set & Reklomecenter Torvegode Bronde o Tegneorbejde o Loyout. Tryksoger. Alt i kontorortikler Telefon 97 l Telefox E?NEM

19 Marietta Mogensen Tlf.: Brian Larsen Tlf.: Breve til bladet sendes til: Brande Faldskærms-klub Stationsvej Brande Att: Bladet Kunne du taenke dig at blive redaktør på bladet? Det kræver ikke så forfærdelig meget arbejde' Hvis du kunne, så ret henvendelse til redaktionen' l tr Næste dead-line er den 15. juli Det næste nummer vil udkomme midt i august Næste dead-line igen er den 1. november, hvor dette blad vil udkomme engang i uge 47 - hvis alt går vel, og vi har noget at putte i bladet. Det ville lette vort arbejde en del, hvis det, I har påtænkt at sende til os indkommer løbende inden dead-linen, og ikke på een gang!

20 o IL l"r tø :: 4;S1E EPFVg o ->;r o æ.#o (D fd N) J ^i' --.-\\+'"6X #hqeå Esq c f< v= - -t J P ad < --(D l! w? x (o = A; åq)j!. E?,^)u +. I =f o) l! o o

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

MC FOSSILERNE. 5.Årgang Nr.2 Marts 2001. For meget varm luft i forhjulet?

MC FOSSILERNE. 5.Årgang Nr.2 Marts 2001. For meget varm luft i forhjulet? MC FOSSILERNE 5.Årgang Nr.2 Marts 2001 For meget varm luft i forhjulet? GeneralforsamlingTurKalenderForårHvaSkerDerEnNybe gynderfortællerkørekurserkalenderformandenharordet NyeMedlemmerKalenderForårBestyrelsesmødeFotosogmeget

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK s bestyrelse Formand: Thomas Reichert Pilehavevænge 8 2625 Vallensbæk Tlf: 43625143 E-mail: reichert@post12.tele.dk

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001 Dybdemåleren Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON December 2001 Læs i dette nummer bl.a.: Indkaldelse til generelforsamling Prøv din viden De nye sikkerhedsregler Turkallender for vinteren Fællesspisning

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 Artikler i dette nummer: Isdyk omkring Hove-senderen (billedet ovenfor) Årsberetning og regnskab 2003. Minos i februar.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 2 JULI 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Sportslig Leder: Andreas

Læs mere

nr. 4 februar 2008-2. årgang journalen

nr. 4 februar 2008-2. årgang journalen nr. 4 februar 2008-2. årgang VESPA KLUB DANMARK journalen Præsident Flemming Olsen Smedebakken 67 8600 Silkeborg tlf. 8685 3500 / 4026 5255 flemmingo@privat.dk Vicepræsident/Webmaster Peer Fløjstrup Tanggaard

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013

Hals både aug HUSK. Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 KLUBBLAD NR 2 2013 Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet juni juni 2013 2013 Hals både aug KLUBBLAD NR 2 2013 HUSK Hals Barre Cup Lørdag den 29. juni Se bagsiden Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. November

PG-Nord. Nyhedsbrev. November PG-Nord Nyhedsbrev 2000 November Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: cwahl@stofanet.dk Næstformand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

P o t e n. Side 4 Formanden har ordet. Side 8 Aktivitetsudvalget har ordet. Side 14 Sådan bliver du eftersøger. Side 19 Gul Hund

P o t e n. Side 4 Formanden har ordet. Side 8 Aktivitetsudvalget har ordet. Side 14 Sådan bliver du eftersøger. Side 19 Gul Hund P o t e n Side 4 Formanden har ordet Side 8 Aktivitetsudvalget har ordet Side 14 Sådan bliver du eftersøger Side 19 Gul Hund Side 20 Præsentation af trænerne Side 25 Årsplan 2015 Side 30 Træningstider

Læs mere

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket >

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > 2 2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348 7964

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere