.^ [aldsl,'- EXIT TIlrrN "G, - Det går jo stadig meget godt..! X ' nr. 1-marts Nyt klubhus i Stauning. - se mere rnde i bladet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".^ [aldsl,'- EXIT TIlrrN "G, - Det går jo stadig meget godt..! X ' nr. 1-marts. 1997. Nyt klubhus i Stauning. - se mere rnde i bladet."

Transkript

1 .^ [aldsl,'- EXIT TIlrrN "G, - Det går jo stadig meget godt..! X ' nr. 1-marts Nyt klubhus i Stauning. - se mere rnde i bladet.

2 Hej - daw, ja så er det blevet 1997 og foråret kigger frem. Blomster,traeer og faldskærmsspringere begynder så småt at springe ud, og vi har set den første solskinsdag hurra hurra. Det er et år, hvor der i Brande Faldskærms klub sker en masse ting. Vi har købt et klubhus på Stauning Lufthavn (se billeder i bladet) som skal males og gøres i stand, så det er bare med at møde og og hjælpe til, så det ikke er de samme, der skal arbejde hver gang. 6et år også i år at vi igen skal {orsvare vores pladsering ved DM, hvor vi i år skal have 3 personei med. Held og lykke. Vi skal også have klubmesterskaber og selvfølgelig en ny uge 28. Så mød op og vær med. tdgz er også året, hvor vi i BRFK blev ramt af miljø-restriktioner, da vi må konstatere, at flyvepladslen i Ejstrupholm er blevet lukket for faldskærmsspring (se andet sted i bladet) og desuden skal vores nye klubhus i Stauning også miljøgodkendes, hvilket vi dog ikke regner med bliver noget Problem. Nu vi taler om problemer, så må vi jo sige, at det da ville være rart, hvis vi fik lidt flere artikler til bladet. så bare skrlv, skriv og SKRIV. Alt kan bruges.så er der jo også billederne som vi mangler til at putte ind i bladet, så det hele ikke kun er iekst' Til slut kan det nævnes, at Jette er stoppet med at lave klubbladet, så vi vil lige sige tak for samarbejdet og kaffe til redaktionsmøder. De som skuile ønike en medlemsliste fra Brande Faldskærmssklub kan henvende sig til bestyrelsen. ps. Til alle.ier som kommer med indlæg til klubbladet næste gang, så læs lige deadlinen en gang til, så du kan huske den- Masser af gode spring, sjove timer og herlige oplevelser Redaktionen.

3 Carsten Larsen Bestyrelses-form and instruktør I Tandemmaster Tlf: Henrik L. Nielsen Bestyrelses-medlem Tlf.: Michael Larsen Bestyrelsesmedlem Instruktør ll Flybooking Elever/Uddan nelse Materielmano' Tlf.: Bent Hansen Bestyrelsesmedlem lnstruktør-eiev Tlf : Tove Mortensen Bestyrelsesmedlem Tlf.: Ciaus Larsen lnstruktør ll Tlf.: Heidi Pooi Kasserer rfi.:

4 Spring på Eistrupholm Flyveplads. Vi arbejder stadig på miljøgodkendelse af Ejstrupholm Flyveplads, men det ser ikkegooi ud, og hvis ii tår to, al springe vil det sikkert blive meget begrænset. Vi håber dog It"Oig. NrlfN - indtil der er en færdig miljø-godkendelse må der IKKE længere springes faldskærm på Pladsen Carsten Larsen HUSK, at sidste frist for betaling af dit kontingent til klubben er i denne omgang den Kasseren. Grundet en del problemer med at finde ud af hvem der skulle afregnes med og hvorfor, kommer her de gældende afregningsregler i BRFK: Afregning ved stævner: der betales normalt {or: instruktør I instruktør ll pilot stævneleder Pakkere afregnes med 4,- pr. pakning. Skal der bruges flere instruktører sørger instruklør ltor at de bliver booket og de afregnes på samme måde som instruktør Il. Afregning ved møder/kurser: Til møder gives 15,- kr. i diæter pr. dag. Kurser med spring skal ansøges om alt. Kurser uden spring afregnes normalt, men skal ansøges. BLUE SKIES Bestyrelsen

5 Medlems-møde Torsdag den 1. april 1997 kl i klublokalerne i Brande. Hvad sker der i klubben? Hvordan går det med renovering af klubhus i Stauning? Har du ideer m.m. der bør drølles? Ris som ros modtages gerne denne aften - mød op. Program for denne aften er op til dig. Carsten Larsen Har du max. 1 spring? Har du under '1 spring, kan du som elev i BRFK købe de naeste I spring til 6,- kr. incl. skærmleje og hopmester. BILLIGT.BILLIGT! Carsten Larsen F LYT N I N G/AD R ES S E/E N D R I N G HUSK, hvis du ændrer adresse, at melde flytning til klubbens formand eller kasserer. Hvis du er flyttet uden at aendre din adresse hos klubben, og vi får posten retur, vil du blive udmeldt af klubben. Vi har af gode grunde ikke mulighed forat finde ud af hvor i verden du nu har slået dig ned, vel? Ønsker du ikke længere at være medlem, så husk lige at me-lde dig ud, istedet for bare at lade være med at betale dit kontingent. SGU!!! Carsten I arsen

6 Klubhus på Stauning Lufthavn. Vores "nye" klubhus på Stauning Lufthavn er nu købt... og betalt. Vi har overtaget huset pr.1l Planen er nu, at huset skal renoveres udvendig, og der vil komme nyt trykimprægneret trae på som beklaedning. Vi skal selv nedtage den gamle beklædning, og dette vil foregå en af dagene i påsken (hvilken dag er afhængig af vejret, da vi jo også har stævne i påsken), så du må meget gerne tage arbejdstøjet med, når du kommer til vores påskestævne. Dernæst vil håndværkerne gå i gang lige efter påske med opsætning af ny beklædning, og huset skulle så stå flot, fint og faerdigt senest den 1/ Fortsættelse iølger; Læs i naeste nummer "Eventyret om klubhuset og de 5 små bestyrelses-m edlem m er. HUSK ARBEJDSDAG I PÅSKEN Det vil max. tage 1 dag at nedrive den gamle beklædning, såfremt vi er nogle stykker til det. Please...kom nu ud og hjælp "Tordenskjolds Soldater" Carsten Larsen Klubaften på Stauning Lufthavn. Der vil fremover være klubaften på Stauning Lufthavn hver tirsdag fra kl. 19. i vores nye klubhus. Der vil stadig som normalt være klubaften i Brande hver torsdag fra kl Carsten Larsen Kantine-bestyrer(e) søges Klubben søger een ansvarlig med en eller flere hjælpere til at passe kantinen i klubhuset i Stauning. Vi skulle gerne have kantinen til at fungere lige så godt som i vores lokaler i Brande. Det behøver ikke nødvendigvis at være det store arbejde - det er op til dig (jer). Reni praktisk ville det jo være dejligt, om det var en fra Slauning/Ringkøbing-området - men det er ikke nødvendigt. Har du interesse i at hjælpe klubben med denne tjans, så kontakt Carsten på tlf. 97 1B 4 49 og hør nærmere om vores ideer, og lad også os høre dine. PS. Vi har dermed ikke sagt, at du/i skal gøre det gratis. Carsten Larsen

7

8 Genrealforsamling i BRFK den Der var 12 stemmeberettigede fremmødt. Punkt nr- 1: Valo af diriqent Som dirigent blev Thomas (pilot) valgt. Punkt nr. 2: Godkendelse af fuldmagter Der var ingen fuldmagter. Punkt nr. 3: Formandens beretninq. Formanden (Carsten Larsen) fortalte, at vi i 1996 havde uddannet 61 elever, hvilket var ærgerligt, da vores budget var lagt efter 1 elever. Vi kunne vælge at skyde skylden på vejret, men det kunne også være lidt vores egen skyld. Vi måtte huske på, at det var de nye elever, der kom med det nye blod til klubben. Men klubbens medlemmer havde trods vejret udført 75-8 spring og 4 tandem-spring. De erfarne springere fik ros for at de var begyndt "at sætte sig må1". Særligt blev Henrik L. Nielsen og Michael E. Pedersen (MEP) rost for deres initiativ til at være med i DM, hvilket nok havde givet andre blod på tanden. Udover det havde vi haft 2 i Rusland, og 1 i Deland for at springe, og de var også alle kommet hjem med nye ideer. De fleste opvisningervar blevet gennemført i 1996, men til gengæld var klubmesterskabet ikke gennemført, men vi prøver igen i Der havde desværre også vaeret en del brok i krogene, og der blev efterlyst forslag til forslagskassen. Havde man noget at brokke sig over, så kom til den siddende bestyrelse, i stedet for at gå og blive sure over det. Efter megen kamp (1 112 år) havde vi endelig fået købt klubhus på Vestjyllands Lufthavn (Stauning). Derved håbede vi på et større aktivitetsnivaeu. Måske kom der også en miljøgodkendelse på Vestjyllands Lufthavn i 1997, men intet var sikkert. En ting var dog sikkert, at vores klubhus i Stauning skulle miljøgodkendes. Derimod så det skidt ud med Eistrup Flweplads, for nu var der nok ikke noget at gøre, så vi måtte jo bare se tiden an. Claus L. og Michael L. havde bestået instr.2'er eksamen, og Bent Hansen var begyndi som instr.-elev. Vi havde til sidst bøvlet lidt med husleiestigning på klubhus i Brande, og det var endt ud i, at LO havde hjulpet os, og det så PT godt ud. Der var et enkelt spørgsmål ang. Miljøgodkendelse på klubhus i Stauning. Besvaret med at det handlede om, hvor meget vi brugte af vand, hvor mange personer vi var i huset pr. dag o.s.v. Der blev håbet på, at det kun var en ren proforma sag. Beretning godkendt. Punkt nr. 4: Fremlæqqelse af reqnskab. Bjarne Andersen fremlagde regnskabet for 1996, og der var kun nogle få spørgsmål under fremlæggelsen. Carsten Larsen fremlagde budget, hvor der også var lidt spørgsmåi, men blev til sidst godkendt.

9 Punkt nr. 5: lndkome forslag. Bestyrelsen havde et forslag, som var følgende: Paragra{ nr. I stk. I slettes i vedtægterne. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget. Punkt nr. 6: Valq af bestvrelsesmedlemmer if. Pgf- 5 og 6 Carsten Larsen var også på valg ssom {ormand. Han modtog genvalg, og blev det også. Henrik L. Nielsen var på valg, og modtog genvalg, der var ingen modkandidater, og blev derved genvalgt. Jin Kristensen var også på valg og modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Tove Mortensen. Hun modtog valg og blev valgt. Bjarne Andersen gik af som kasserer, og bestyrelsen foreslog Heidi Pool. Hun modtog valg, og blev valgt. som.1. suppl. blev Jim Kristensen valgt, og som 2. suppl. blev Michael E. Pedersen valgt. ( Carsten'& Jette forlod suppl. posterne) Michael Kristiansen blev valgt som revisor. B.iarne Andersen blev valgt som revisor suppl. Punkt nr. 7: Evt. Carsten Larsen foreslog en plan for pakkere, ligesom man havde for instr./piloter. Det lød ikke som om alle synes del var en god ide, så der blev snakket en del frem og tilbage. Han iynes også at med det nye klubhus, så kunne vi lave nogle ilere impulsive stævner i Stauning. Der var også en lang diskusion ang. betaling til pakkere. man blev ikke enig, men den kommende bestyrelse, fik en del indtryt</ideer, som de kunne arbejde videre med. Brian Larsen modtog gerne forslag til hvad man kunne have med i klubbladet. Ang. økonomien håbede man på at vi kunne spare en del i porto, i forhold til de andre år, ved at skrive meddelserne til medlemmerne i bladet.til sidst fik Brian ros for det floite arbejde med bladet. Carsten takkede og roste Jim & Bjarne for det stykke arbejde de havde gjort for klubben Bjarne takkede for de gode oplevelser i BRFK. Henrik L. Nielsen fortalte lidt om husleiesituationen. (Før omtalt under punkt 3). Baren gav en omgang, og for iørste gang takkede ordstyren ikke for god ro og orden. Referant: Jim Kristensen.

10 Brande Faldskaermsklub har afholdt PAKKE-WEEKEND Sted: Dalgasskolen, Thyregodvej i Brande Dato. den 25. og 26. januar 1997 Hvad foregik der? * "Rustfierner-kursus" Det er godt nok ved at være lang tid siden, at jeg har sprunget sidst, og det ville helt sikkert være en god ide at få genopfrisket teorien, men det gik jeg godt nok glip af. * Den årliqe seleprøve. Den bestod de fleste vist.. Lær at pakke din faldskærm. Så måtte man jo til at se liner og hovedskærm og pilotskærm og slider og halv brems og håndtag og seletøj og s-folder og elastikker, og jeg ved ikke hvad, i øjenene. Jeg brugte (næsten) hele weekenden på at pakke fadskærme -3 stk. i alt. Tak for tålmodig hjælp. * Revervepakninq. Det skaljeg ikke kunne udtale mig om. - Certifikater. Så er vi vist ved at veere klar til 1997" Nogen havde vist glemt deres soveagregat, ikke alle virkede alt for veludhvilede søndag morgen. Hele weekenden forløb ganske fint; men det var ærgerligt at ikke flere dukkede op. Tak til Heidi for lækre fastelavnsboller. Lene Sønderholm

11

12 Uge. 28 pa Stauning DZ Hvornår: Flv: Priser: Overnatning: Badef aciliteter: sfi - 12n Spring fra kl. 9. til sunset. C-172 (OY-AHY) - evt. C-182 RG Stævnegebyr: 25,- pt. springer pr. dag. (Hund, kat, kone,mand og børn {ree). Ellers er der alm. spring-priser. I eget telt, campingvogn eller bivuak. På Stauning Skole ca. 6 km væk. Der vil vaere instr. til rådighed hver dag, endvidere vil der være mulighed for tandemspring, så du kan smide kone, mand eller barn ud af flyveren. Om onsdagen vil der blive afholdt en 3-ways Speedstar konkurrence (udtjekket til RW påkrævet). Der vil også være Beach Jump på Søndervig Strand i løbel al ugen (opvisningscertifikat påkrævet) Lørdag den 12/7 slutter vi af med en "lille" fest, hvor vi steger en grisse-basse. BLUE SKIES Brande Faldskærmsklub.

13 Side I! Statistiske oplysninger 1996 Springoplvsningeropdeltor.springsted Stauning Eistrupholm Opvisninger 1 Elevspring static-line Elevspring manuel 2 AFF-spring 3 Tandem-spring 4 Free-style 5 CRW-spring 6 Øvrige spring 7 Udlørle opvisninger 8 Antal fejlfunktioner 9 Uheld med personskade BB B4 B 1 Flvveoo lvsn in oe r 1 Flytype/kendingsbogstaver 1 1 Antal springere 12 Antallift/operationer c /29 OY-AHY 37/74 28 Øvrige kluboplysniger 13 lnstruktører l'er 14 lnstruktører ll'er 15 lnstruktør elever 16 AFF-instruktører 17 Tandem-instruktører 1 8 Uddannede elever 1 I Antal medlemmer pr Antalelevudstyr/FXC/CYPRESS 21 AntalPrivatudstyr/FXC/CYPRESS 2 2 I l Udfyldt den for BRFK af Carsten Larsen

14 Higtorien om BRFK's "Spise-rester-fest,,. fortalt af den eneste ædru deltaoer!!!! Det hele begyndte med,at der var for meget mad til julefrokosten, men dengang vidste ingen, hvordan det ville endej Alt maden blev frosset ned til dårligere tider. De iider kom altså over BRFK den 1Bl1-97. Trods store opslag og den billige pris, varder kun 11 som turde spise det halv-gamle mad! Jeg ved ikke, om det var maden eller selskabet, der fik folk til at skylle så rigeligt efter med alkoholiske drikke, men skidefulde blev de, som ikke allerede var det (Michaelus) ihvertfald. selvfølgelig skulle denne fest, som alle andre fester, opleves, men til de som gik glip af dette cirkus, vil jeg da gerne skrive et par linier. Efter en halv-gammel middag, hvor folk selv havde medbragi vin, øl o.s.v. satte vi os til rette i det bedre møblement. Her var det så at alt tog en skaev retning, da Hendrinus besluttede at lave fri bar. PU-HA! Moggi faldt hen i en døs efter de første lrish-coffee, hvorefter han troede, der var gået ild i hans paryk. Til hans store forbavselse var det bare en radiator, han havde brugt til hovedpude. Det satte liv i kalorius, han gik fuldstændig amok med sit "enorm smarte" kamera! Tovelil snuppede også først et par lrish-coffee, hvorefter stemmen snøvlede lidt, - så en sjat ros6 vin mæaffe og til slut et par DL gammel dansk - så gik lyset ud på toilettet. HELT UD! Hønerik og Jotte havde hele aftenen et intimt hjørne under standerlampen. Først hånd i hånd, så hånd i fod, så fod ifod - og varianterne fortsatte. Brøan og Persille var faktisk meget civiliserede af ialdskærms-folk at være. De sad stille og roligt i hinandens selskab - mens resten af verden var i udbrud. Karstine var aftnenens lys- og lydmand. Han kan faktisk synge som "Michael Learns to Rock" og tale som Niels Hausgård og Dirk Passer - det var underholdning i verdensklasse. Nu kommer jeg så til aftenens største brandert. Den var godt begyndt inden vedkommende ankom til sdr. ommevej 163. Michaelus havde problemer med at få kroppen til at gøre, hvad hovedet mente. Men måske var det bare bordet som ilyttede sig. Måske var det bare barnet, der sad uroligt - måske var det hunden, som var for vild, men det synes jeg i skal spørge ham selv om, hvis han da ellers husker nogetll Hvad han gentog mange gange: "Jeg er jo så sød og blød".- Til sidst er der så første foder-mester Hjim. Han forholdt sig roligt. om det var fordi han skulle styre det øde lyn hjem til a' grise, eller om det var den nye "megt flotte" lærerinde, der var i hans tanker vides ikkel Han plejer jo nok ellers at gå te'en. Dette cirkus brød op ca. kl. 2., men skæbnen ville at Tovelil og Moggi havde bestilt overnatning. Først troede de, at de skulle sove på toilettet, men Hendrinus fik dem henvist til gæsteværelset. Her opgav Tovelil efter få forsøg at komme i soveposen, og faldt bevidstløs om, for at genopstå næste morgen Moggi skulle lige se vejen til toilettet en extra gang. Efter 2 min. kom han væltende igennem vores soveværelse, hvor vi begge lå med hænderne over dynen og sov. Alt ialt var mit {ørste møde med BRFK's drukteam enormt nervepirrende og smaddersjovt. De er altid velkommen en anden gang. Hilsen "Den ædruelige" P.S. P.g.a. privatlivet er alle navne ændret.

15 Dato Hvad mads 1. april april ml juni a juli aug sept ol( nov. Stævne på Stauning Lufthavn Klub-møde i Brande Lokalerne Stævne på Stauning Lufthavn Stævne på Stauning Lufthavn Stævne på Stauning Lufthavn Uge 28-stævne på Stauning Lufthavn Stævne på Stauning Lufthavn Stævne på Stauning Lufthavn Stævne på Stauning Lufthavn Stævne på Stauning Lufthavn Stævner stafter den første stævnedag senest kl. 18. til solnedgang Ring evt og hør om stævnet starter før kl Ellers vil der være spring fra kl. 9. til solnedgang. øaoaerde-trel) IS\qDiI-L;^JEN I.Æ + Xt tt-, ] )A Wr ffi) a-\!r : F<-.p z-.i) tåfri ul- Yy--

16 V[FdKtrt[Gtr t[vu Tillykke: Der er sket en del, hvorfor BRFK og redaktionen gerne vil ønske tillykke Bent er blevet instruktør-elev" TILLYKKE Michael L. har fået nyt rig. TILLYKKE Claus har bestået eksamen til instr.ll. TILLYKKE Michael L har bestået eksamen til instr.ll. TILLYKKE Michael Kristiansen og Winnie har fået en lille datter. TILLYKKE Jette har fået ny spring-dragt, skærm og rig Carsten har fået ny skærm. Carsten har fået ny bil og ny mobiltelefon. Tove har haft rund fødselsdag. Søren T.T. har genoplevet sit første spring. TILLYKKE TILLYKKE TILLYKKE TILLYKKE TILLYKKE 7 L. Vi beklager dybt, at vi glemte Heidi, da vi ønskede Hendry tillykke med barn, og barnedåb, så...fleidi TILLYKKE Camilla er blevet pilot på OY-AHY ved kommende stævner i BRFK VELKOMMEN Vi håber ikke vi denne gang har glemt nogen! Månedens rose: Dette blads 1. rose går til Henrik og Carsten for deres flotte arbejde med købet af klub-huset i Stauning. Den 2. rose går til Michael L. fordi han som den eneste. overholdt vores dead-line med sit indlæ9. Er han skræmt bort?: Jim er flyttet fra os til fordel for en landbrugsskole i Arhus. Men han siger, at han ikke har tænkt sig at holde sig væk af den grund. Ved du forresten, hvorfor man i Århus begraver folk, så de ligger på maven????? Det er fordi, så kan de bruge ballerne til cykel-stativer!ll! Nå - er det personligheds-spaltning...? Carsten udtaler, at han ikke har holdt jul siden han flyttede fra sig se1v... Er det klonino? Bent Hansen har bestilt en ny hund. Den skal ha' samme størrelse - bare lidt mindre!

17 Den danske sprog er en svær en... Bent udtaler: Da vi var nede i hushøj-tage... Tina til James: Enten så skal vikøre nu - eller også senere... Søren T.T. til Michael: Ret lige mit navn - jeg er flyttet hjemmefra... ; James: Hvis man har noget, man skal huske, kan man jo bare indtale det på en lomme-diktator... Oe andre: En diklator?????? I Jurn".' Ja, i ved - sådan en lille en... Ny klub? Som bestyrer af baren, bemærkede redaktionen, at Michael Christiansen var ved at få grå hår i hovedet. Vi troede, det var p.g.a. den nye status som far. Men da vi gik taet på ham, viste det sig, at der var en voldsom stigning i salget af sodavand i januar måned. Det plejer jo ikke.just at være sodavand, der går flest a{, så redaktionen vejrede en god historie. Det viste sig, at nogle af klubbens medlemmer (lad os bare her kalde dem for Henrik, Carsten, Michael L, James og Lars), havde indgået et væddemål, om at de kunne holde sig fra alkohol i januar måned. Der gik nu ikke længe, inden de alle faldt i, så væddemål og alle de line løller blev fjern-arkiveret ret hurtigt. Dette til stor glæde for Michael K, der atter har et normalt øl-salg. Så er det jo bare, at vi tænker: Gad vide, om de altid hoider deres aftaler sådan?... Hvor mon det er? Michael Larsen mener, at hvis man ilyver over Sverige i en Hercules og står for sent af, så havner man i Umå..?????????? En hel. en halv.en... Jette spørger forundret, om hvis der er et halvt stil-program, findes der så også et hell?????? På redaktionen mener vi dog, at man skal ha' en hel inden man kan ha' en halv. En hvadforen? Laila Fynh spørger, om Brians lrøje er en hattrøjesweaterudiet? Til det kan redaktionen kun svare: Jamåskeogsådogdetkanm uligvisgodtskenejdetvedviikkel!!!! Mere sex i bladet! Christiansen mener, bladet mangler en side I pige. Dette er nu taget til efterretning. Redaktionen fralægger sig ethvert kendskab hertil.

18 PULTER.KAIMN4EF Bemærk: Annoncering på denne side er gratis! KØBES: Vi har desværre ikke modtaget noget til denne rubrik SÆLGES: T-shirts med logo for og bag sælges til 7,- kr./stk. - henvendelse til Michael Christiansen, som oplyser, at han også sætger tøj med broderinger og tryk. Han sælger også broderier og tryk løst. Ka{fe-thermokrus sælges billigt. Fås både blå og røde, frit valg: kr. 3,- -henvendelse til Brian. SAVNES: Klubben savner stadig fotos - også gamle - af folk og.fæ i BRFK igennem tiden løb. Vi kan bruge alle de fotos du vil af med. De skal bruges til klubbens album og til kollager, så hvis du har nogen, du kan undvaere, så henvend dig til Brian. Klubben vil gerne betale for fremkaldelsen, ifald du har nogle negativer. Med alle de børn, der kommer dumpende i klubben, savner vi en barnepige M/K. (Vi har LEGO-klodserne). Z\ \7 Bronde Off.Set & Reklomecenter Torvegode Bronde o Tegneorbejde o Loyout. Tryksoger. Alt i kontorortikler Telefon 97 l Telefox E?NEM

19 Marietta Mogensen Tlf.: Brian Larsen Tlf.: Breve til bladet sendes til: Brande Faldskærms-klub Stationsvej Brande Att: Bladet Kunne du taenke dig at blive redaktør på bladet? Det kræver ikke så forfærdelig meget arbejde' Hvis du kunne, så ret henvendelse til redaktionen' l tr Næste dead-line er den 15. juli Det næste nummer vil udkomme midt i august Næste dead-line igen er den 1. november, hvor dette blad vil udkomme engang i uge 47 - hvis alt går vel, og vi har noget at putte i bladet. Det ville lette vort arbejde en del, hvis det, I har påtænkt at sende til os indkommer løbende inden dead-linen, og ikke på een gang!

20 o IL l"r tø :: 4;S1E EPFVg o ->;r o æ.#o (D fd N) J ^i' --.-\\+'"6X #hqeå Esq c f< v= - -t J P ad < --(D l! w? x (o = A; åq)j!. E?,^)u +. I =f o) l! o o

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB Til stede Bernd (Formand) Karim (Bestyrelsesmedlem) Rikke (Bestyrelsesmedlem)) Tine (Bestyrelsesmedlem) Nicolaj (Suppleant) Michael (Suppleant) 8 aktive medlemmer Generalforsamling torsdag d. 10. april

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Formandens beretning 2013

Formandens beretning 2013 Formandens beretning 2013 Sikkerhed. Jeg vil starte med at byde jer velkommen igen til Center Jumps årlige generalforsamling. 2013 har på mange punkter været et rigtigt godt år for klubben. Vi har haft

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Klubtur til Rønde så er vi klar!

Klubtur til Rønde så er vi klar! Lunderskov den 25. marts 2010 Klubtur til Rønde så er vi klar! Vi håber, at materialet er til at gå til. Hej alle LBK ere Så nærmer tiden sig for årets klubtur til Rønde - vi håber, at I glæder jer. Alle

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Maribo Civile Hundeførerforening Tilsluttet landsforeningen DcH McH s bestyrelse Formand Susanne Vorsaa Nørregårdsvej 32 4990 Sakskøbing Mob. 61 86 10 40 Næstformand

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100.

Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100. NR. 100 JANUAR 2003 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Ja, som den opmærksomme læser måske har bemærket, er dette SAGEN nr. 100. Lad os håbe medlemmerne fremover vil

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede

Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/ Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede Referat generalforsamling i T3 Klub Danmark - søndag den 6/3-2016 Svalehøjvej 7, 5800 Nyborg 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede 1. Valg af dirigent Søren H 2. Valg af referent Niels Verner 3. Formandens

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 40 44 17

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere