Vigtige oplysninger om at udgive bøger på ATTIKA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vigtige oplysninger om at udgive bøger på ATTIKA"

Transkript

1 Flemming Madsen Poulsen Vigtige oplysninger om at udgive bøger på ATTIKA Forfattervejledning 2008 ATTIKA

2 Indholdsfortegnelse 01 Vigtige data om din bog Identifikation af bogen Tilrettelæggelse og trykning af bogen Manuskriptets form Hvordan skal bogen se ud ISBN-nr. og EAN-nr Forlagets navn og logo Titelblad og kolofon Anprisning af bogen Hvor stor skal bogen være? Hvor mange eksemplarer? Valg af trykkeri Aftale med bogtrykker Hvad skal bogen koste? Forberedelse af udgivelsen Oplysninger til forlaget Tilmelding til lager Levering af bøgerne Hvem skal du sende bogen til? Markedsføring af bogen Anmeldelser mv Bogmarkedet Bogmessen i Forum Det Store Bogudsalg Salg af bogen Salg gennem boghandlerne Kan andre end boghandlerne sælge bogen? En titels økonomiske levetid Bogens økonomi Hvornår får jeg penge? Kvartalsopgørelse Fællesomkostninger og administrationsgebyr Momsrefusion Udbetalinger og kontonummer Spørgsmål vedr. økonomi og regnskab Biblioteksstyrelsen Vedtægter Faglige foreninger Vigtige terminer 17 Forfatterforlaget ATTIKA 2

3 01 Vigtige data om din bog Indentifikation af bogen Din bog Når drømmen skygger har fået dette ISBN -nummer: ISBN-nr.: og dette nummer skal stå i bogens kolofon og i forbindelse med stregkoden på omslagets bagside. I SBN-numrene er 7 er den internationale kode, som identificerer din bog. Den består overalt i verden af 13 cifre. De tre første cifre (978) er kontrolcifre; de næste cifre er kode for land (87 = Danmark), forlag (7528 = Attika). De sidste fire cifre er bogens unikke identifikationsnummer. De 13 cifre skal bruges til dannelse af stregkoden. 02 Tilrettelæggelse og trykning af bogen Manuskriptets form Næsten alle bogtrykkere har i dag edb-teknik. Derfor er det bedst, hvis du afleverer manuskriptet på diskette, suppleret af et print. Så kan trykkeriet gå direkte til layoutarbejdet. Hvis du derudover kan aflevere manuskriptet som et antal færdige sider i laserprint, kan du spare en del. Så kan trykkeriet lave film direkte ud fra dine færdige sider. Husk at smudstitel, titelblad og kolofon (se også pkt ) skal være en del af manuskriptet. Hvis du ikke skriver på computer, må du regne med at skulle betale ekstra for at omsætte dit manuskript til dataform. Vi kan evt. henvise dig til professionelle indskrivere, som udfører dette arbejde på timeløn Hvordan skal bogen se ud? Det er vigtigt, at din bog har et indbydende omslag (både for- og bagside). Det kan være afgørende for, om man føler sig tilskyndet til at tage bogen i hånden. Selv om det måske koster lidt mere, må det stærkt anbefales at lave omslaget i fire farver, eller i det mindste én grundfarve plus sort. Vælg f.eks. et rammende og iøjnefaldende billede, enten tegnet eller malet direkte til din bog, eller reproduceret andre steder fra (sørg for at få tilladelse, ellers kan det blive dyrt at bryde ophavsret til billeder). Du skal også tage stilling til, om bogen skal have blødt eller stift bind, om omslaget skal have flapper, og om den skal garnhæftes eller limes. Se på bøger til inspiration hos boghandleren eller på biblioteket. Visse formelle krav skal være opfyldt. Disse er beskrevet i punkterne ISBN-nr. og EAN-nr. ISBN-nr. skal være indskrevet i det manus, som afleveres til bogtrykker. EANkoden er identisk med ISBN-cifrene og er den kode, som bogtrykkeren skal bruge til fremstilling af stregkoden, som sammen med ISBN-nr skal anbringes på omslagets bagside, nederst til højre (se placering af stregkode, ISBN-nr. og logo på bagsiden af denne vejledning). - Aflever de 13 cifre til bogtrykkeren Forlagets navn og logo Forlagets navn skal stå på omslaget. Det kan stå med almindelig typografi, eller du kan bruge forlagets logo i positiv eller negativ. Forlagets navn eller logo skal også stå på titelbladet, som regel side 3. På omslaget står navnet på forside og Forfatterforlaget ATTIKA 3

4 bagside (evt. sammen med ISBN-nr.) samt på bogryggen. Logoet med de hvide bogstaver bruges på meget mørk eller helt sort baggrund. Logoet med de sorte bogstaver bruges på lys eller hvid baggrund f.eks. på titelbladet. Hvis din trykker/grafiker hellere vil have en elektronisk udgave af logoet, sender vi det Titelblad og kolofon Bogens side 3 (evt. side 1) er titelbladet. Her skal stå forfatterens navn, bogens titel og evt. undertitel samt forlagets navn, alt sat indbydende op, så læseren bydes velkommen. Se f.eks. forside og titelblad på denne vejledning. Bogens kolofon skal stå på side 2 eller side 4 ofte sat med en mindre skriftgrad som vist her på siden. Den skal rumme bogens titel, forlagets navn (det skal anføres som: Forfatterforlaget ATTIKA eller blot ATTIKA), copyright og forfatternavn, trykkeri, evt. sats og layout, printed in Denmark, årstal, ISBN-nr., samt oplysning om kunstner eller fotograf til anvendte billeder inde i bogen eller på dens omslag. Endelig skal der også anføres evt. tak for økonomisk støtte til bogens udgivelse fra fonde. Kolofonen vil typisk se således ud: Bogens titel evt. i kursiv by Forfatterens navn Forfatterforlaget ATTIKA Bogen er sat med Times og trykt hos Bogtrykkeriets navn Omslag: Fotograf eller anden ophavsmand Eventuelle taksigelser til fonds m.v. Printed in Denmark 20xx ISBN xxx x Anprisning af bogen På omslagets bagside eller klapper kan du citere fra konsulentudtalelser, hvis du forinden har fået konsulenternes tilladelse. Ved evt. 2. oplag kan du citere fra anmeldelser af første udgave. Du kan også citere fra anmeldelser af tidligere udgivelser. På en af klapperne eller på omslagets bagside kan du evt. også bringe et foto og/eller en præsentation af dig selv Hvor stor skal bogen være? Du skal vide nogenlunde, hvor mange sider den færdige bog vil fylde. Når bogtrykkeren skal beregne papirforbrug, regner man med hele trykark, hvorpå der kan være 16 bogsider. Det færdige sidetal skal derfor helst kunne findes i 16- tabellen. Der kan evt. også bruges halve trykark (= 8 bogsider). Når du vælger bogens format, dvs. størrelsen af bogsiden, skal du lade bogtrykkeren råde dig, så der bliver mindst muligt spild (afskæring) på hvert ark. Erfaringen viser, at formater tæt på A-formaterne er gode at gå ud fra Hvor mange eksemplarer? Du skal aftale med bogtrykkeren, i hvor stort et oplag din bog skal trykkes. Et første oplag på nogle få hundrede stykker kan anbelales (enkelte trykkerier kan levere ganske små oplag, helt ned til eksemplarer også til en fornuftig pris). Ved små oplag er stykprisen uforholdsmæssig høj. Omvendt kan man sige, at jo flere eksemplarer, des billigere stykpris. Men du skal huske, at du også skal kunne sælge disse eksemplarer! Ingen kan garantere dig et bestemt salg. Det er ofte tilfældigheder, der afgør salget, og ikke altid bogens kvalitet. Hvis du vælger et trykkeri med digital trykteknik, kan du gå ned til ganske små oplag, uden at det gør prisen forholdsmæssigt dårligere. Tal med forlægger om oplagets størrelse, inden du træffer endelig aftale med trykkeriet. Forfatterforlaget ATTIKA 4

5 02.09 Valg af trykkeri Når din bog er blevet antaget til udgivelse på Attika, skal du i gang med det praktiske arbejde med at få bogen trykt. Hvis du i forvejen har en god kontakt med et trykkeri, så kan du naturligvis bruge dette. Men hvis du skal til det for første gang, bør du kontakte et par bogtrykkere for at få et tilbud på trykning, indbinding m.v. Forlægger kan hjælpe dig med at pege på nogle trykkerier, som vi gennem årene har haft gode erfaringer med. Siden 1971 har Attikas forfattere brugt mange forskellige trykkerier. Nogle vil altid vælge en lokal bogtrykker, og det er helt i orden. Andre går efter den bedste kombination af pris og kvalitet, og det er også i orden. Til syvende og sidst er det den enkelte forfatter, der suverænt vælger bogtrykker. I årenes løb har nogle trykkerier dog markeret sig ved god kvalitet og fornuftig pris. Nedenfor nævnes et udvalg af de trykkerier, som i de seneste par år har udført tilfredsstillende opgaver for os. Forlægger vil kunne oplyse aktuelle priseksempler. Nogle eksempler: AKA-PRINT Sommervej 8 Postbox 1219, 8310 Århus V. tlf.: , Clemenstrykkeriet Johan Gutenbergsvej 1, Box 3015, 8200 Århus N, tlf Scanpress Reproduktion Ryesgade Kbh. N tlf Sorgenfri Tryk a/s Virumgårdsvej 8A, 2830 Virum tlf LF Bogtrykkeri a/s Kongensgade 16, 4800 Nykøbing F. tlf Hanbo-Tryk Vestergade 3, 9460 Brovst, tlf.: Indtryk Herredsvejen 7, 8581 Nimtofte, tlf Jelling Bogtryk Nordkrogen 19, Box 95, 7300 Jelling, tlf Jørn Thomsen Offset Essen 22, 6000 Kolding, tlf Kolding Trykcenter A/S Gejlhavegård 23, 6000 Kolding, tlf Laursen Grafisk A/S Nørremarksvej 84, 6270 Tønder, tlf Lollands-Postens Bogtrykkeri Brovejen Maribo, tlf Nørhaven A/S Agerlandsvej 5, 8800 Viborg. tlf Specialtrykkeriet Viborg a-s Livøvej 1, 8800 Viborg, tlf Werks Offset A/S Bjødstrupvej 2-4, 8270 Højbjerg, tlf Schultz Grafisk Herstedvang 12, 2620 Albertslund, Aftale med trykkeri Når du har taget stilling til de indhentede tilbud om produktion af bogen, vælger du det trykkeri, der skal udføre arbejdet. Her skal du få en klar aftale om, hvornår du leverer færdigt manuskript (normalt på diskette) med eventuelle tilhørende tegninger, fotos og figurer i original. Endvidere skal du få en lige så klar aftale om, hvornår din bog er færdig til levering. Disse terminer skal du meddele forlægger senest 3 uger før levering (se også pkt ). Du skal selv sørge for at læse korrektur og tage stilling til omslagets udformning. Forlægger skal tjekke omslag og stregkode, inden trykningen går i gang. Trykkeriet skal sende en PDF-fil af omslaget til For en ordens skyld: Første papirside i en bog er altid en højre side og har sidetal 1 (men først omkring side 5 eller 6 skal sidetallet printes og dermed være synligt). For din egen skyld bør du sørge for, at det klart fremgår af tilbuddet, hvad det omfatter, f.eks. layout, scanninger, omslag, trykning, indbinding, forsendelse m.v Hvad skal bogen koste? Prisen på den færdige bog skal på den ene side stå i et fornuftigt forhold til dine omkostninger. På den anden side kan du ikke være sikker at få dine penge hjem igen. Gå derfor ud fra, at dine udgifter til bogens fremstilling er penge, som du skal kunne betale uden at skulle belaste familiens budget mere end godt er. Forfatterforlaget ATTIKA 5

6 Som udgangspunkt kan du kigge i nogle af de større boghandlerkæders kataloger eller de kataloger fra de store forlagskoncerner. Find ud af, hvor meget en bog af samme type som din egen, koster, - og sæt prisen på din egen bog deromkring. Du skal huske, at bogens pris skal fastholdes i udgivelsesåret plus følgende hele kalenderår. Først derefter kan prisen ændres, evt. nedsættes med henblik på udsalg el.lign. (se også pkt ). 03 Forberedelse af udgivelsen Oplysninger til forlaget Inden bogen udgives, skal du senest 10 dage inden levering fra trykkeri sende forlægger følgende oplysninger: 1. bogens endelige titel og sidetal 2. bogens pris incl. moms 3. leveringsdato fra trykkeri 4. omtrentlig udgivelsesdato (tidligst 3 uger efter levering fra trykkeri) 5. bankoplysning (reg.nr. + kontonr.) Tilmelding til lager Forfatterforlaget Attika har, ligesom mange andre forlag, en aftale med Nordisk Bog Center (NBC) om at lagerføre og sørge for ekspedition af vore bøger til boghandlerne. Forlaget skal tilmelde bogen til lageret. Ca. 10 dage inden levering fra trykkeriet skal du derfor meddele forlaget den endelige leveringsdato. Desuden aftales hvor mange bøger, der leveres til lageret Levering af bøgerne Aftal med trykkeriet, at de sender den aftalte del af oplaget til lageret: Nordisk Bog Center Logistikkontoret- og lagerkontoret Bækvej Haslev 5 eksemplarer sendes direkte til forlæggers adresse. Resten af oplaget skal sendes til dig selv. Du skal bruge anmeldereksemplarer til pressen og anden form for PR-fremstød (se pkt ) samt til forsendelse nævnt i afsnit Alle boghandlere har on-line-forbindelse til Nordisk Bog Center. De kan finde din bog på skærmen nogle få dage før udgivelsesdatoen Hvem skal du sende bogen til? Du skal som det første sende eksemplarer af din bog til følgende: Dansk Biblioteks Center, DBC, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup: i alt 2 eksemplarer, som skal sendes i én forsendelse, fordelt således: Lektørudtalelserne, 1 eksemplar, Dansk Bogfortegnelse, 1 eksemplar. Sæt f.eks. en postit med hvert sit modtagernavn på hver bog i pakken. DBC sender lektørudtalelserne til forlaget, som snarest herefter sender dem videre til forfatteren. Forfatterforlaget ATTIKA 6

7 Attikas bestyrelsesmedlemmer (ét eksemplar hver): Søren K. Lauridsen, Brombærvej 10, Uglebølle, 8410 Rønde Hans Christian Fogtmann Lauridsen, Vestergade 14, 6270 Tønder Torben Juul Hansen, Henriksvej 11, 2400 København NV. Annette Jacobsen, Østre Parkvej 2 N, 4100 Ringsted Bo Skjoldborg, Danneskiold-Samsøes Allé 42, st., th. Per Vadmand, Degnebakken 7, 4100 Ringsted Arne Ærtebjerg, Ærtebjergvej 7, 4571 Grevinge Flemming Madsen Poulsen, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg Alle bøger også til DBC skal vedlægges et eksemplar af dit pressebrev med oplysninger om forfatter, titel, sidetal, pris, forlag, illustrator mv. 04. Markedsføring af bogen Anmeldelser mv. Det er op til dig selv, hvor mange eksemplarer du vil sende til anmeldelse og/eller orientering til aviser, tidsskrifter, kulturredaktioner i radio og tv. Disse eksemplarer skal sendes mindst 3 uger før udgivelsedatoen. Når du sender et eksemplar til anmeldelse, skal du vedlægge et brev på forlagets brevpapir, som du stiler til Litteraturredaktionen. Send aldrig til redaktører eller anmeldere privat! I brevet skal du anføre de relevante data om bogen (sidetal, udgivelsesdato, titel, forfatter, illustrator, forlag og pris). Herudover kan du skrive ganske lidt om bogens indhold og gerne lidt om dig selv og dine tidligere fortjenester. Det er vigtigt, at du omtaler dig selv i 3. person ental, og at du afslutningsvis skriver Med venlig hilsen forfatteren & Forfatterforlaget Attika. Du kan til forsendelserne rekvirere særlige afsender-labels med Attika-adressen hos forlægger. Brevpapir kan sendes til dig elektronisk som Word-fil til at skrive direkte i, eller som PDF-fil til kopiering. Hvis du ønsker at indrykke annonce for din bog f.eks. i lokale aviser og blade, skal du huske at forlagsnavnet skal med, og det skal fremgå, at salget foregår gennem boghandlerne. Fra forlaget kan du rekvirere et par ark med adresselabels for en række aviser og periodiske tidsskrifter. Forlægger sætter et kryds ved de aviser, som kan anbefales. Herudover kan du bruge så mange af dem, som du har lyst til. Derudover skal du være opmærksom på, hvad der findes i dit område af lokale og regionale radio- og tv-stationer. Se under radio og tv i din lokale fagbog, og der kan være særlige fagtidsskrifter, som skal have et eksemplar. Disse adresser må du selv finde. Forfatterforlaget Attika abonnerer på landsdækkende avisklip, så du vil hurtigst muligt få tilsendt anmeldelser/omtaler samt lektørudtalelse. I forbindelse med udgivelsen kan du lave mere eller mindre ud af denne begivenhed, reception med præsentation af bogen, signering af bogen hos en boghandler, eller mobilisering af særlige personer, virksomhed el.lign Bogmarkedet Forlaget indrykker nogle gange årligt en fælles annonce i boghandlerbranchens blad, Bogmarkedet. Denne udgift er indregnet i fællesomkostningerne (se pkt ). Forlaget udsender desuden en pressemeddelelse forår og efterår, hvor de nye udgivelser omtales. Af hensyn til disse to udsendelser er det bedst, at bøgerne er klar senest henholdsvis 1. april og 1. oktober. Forfatterforlaget ATTIKA 7

8 04.03 Bogmessen i Forum Attika har siden 1998 deltaget med en stand på den årlige bogmesse i Forum i København. Prisen for standen er ikke indregnet i fællesomkostningerne. Det koster sædvanligvis et sted mellem 300 kr. og 400 kr. for hver aktiv forfatter at få sin bog udstillet. Der kommer ca besøgende i de tre dage, messen varer. Alle forfattere kan få gamle titler sat til salg til en nedsat pris. Forfattere, der udstiller på Attika-standen, kan rekvirere et antal såkaldte gæstebilletter til bogmessen. Forlægger sender brev om dette i god tid før bogmessen, og hver enkelt forfatter kan udfylde og indsende en kupon med det ønskede antal gæstebilletter. Disse sendes ca. en uge før messen, og de erhverves til halv pris af den normale pris for en adgangsbillet Bogudsalg Din bog er ikke nødvendigvis død, bare fordi du tager den ud af lageret og regnskabssystemet. Vi kan opretholde titlen med såkaldt egen ekspedition. Det betyder, at boghandlerne blot skal sende deres bestillinger til forlaget direkte i stedet for til NBC. Fra januar 2008 har Den Danske Boghandlerforening oprettet et fælles bestillingssystem, hvor sådanne særlige bestillinger opfanges og sendes direkte til forlaget til ekspedition. De store boghandlerkæder etablerer selv udsalg med egne kataloger, men heri optages kun få titler. 05 Salg af bogen Salg gennem boghandlerne Boghandlerne kan bestille din bog hos NBC (Nordisk Bog Center). Almindeligvis kan du ikke gå ud fra, at boghandlerne af sig selv bestiller nogle eksemplarer hjem af din bog, men de bestiller den hjem, hvis en kunde spørger efter den. Forlægger kan med en uges forsinkelse se, hvor mange eksemplarer der er sendt ud fra NBC. Det egentlige salg vil dog først optræde på de kvartalsopgørelser, som du modtager fra forlægger og regnskabsfører. Her kan gå mellem fire og syv uger, før du kan se det konstaterede salg. Via Attikas hjemmeside og via kan enhver bestille din bog direkte Kan andre end boghandlerne sælge bogen? Ja, på visse betingelser. Fra 1. januar 2001 kan enhver udgivelse i Danmark ud over hos boghandlerne sælges af alle f.eks. hos kiosker, tankstationer, gavebutikker, museer, restauranter osv. Men det skal ske på samme vilkår som hos boghandlerne, dvs. til samme pris og samme rabat! Der er i slutningen af 2005 indgået en aftale mellem Konkurrencestyrelsen og forlæggerne, som bl.a. betyder, at de fleste bøger nu skal sælges til en vejledende pris. Dette sidste betyder ikke, at man kan variere sin pris, som man har lyst til. Enhver ændring af prisen skal stadig ske via forlægger, som herefter meddeler dette til Boghandlerdata. Attika følger naturligvis denne aftale og tilmelder alle titler til vejledende pris. Du kan herudover godt sælge privat og i begrænset omfang af de eksemplarer, som du har derhjemme til den pris, du vælger. Du kan altså også godt yde en vis rabat. Husk at meddele, hvor meget du sælger for (ikke antallet af solgte bøger), til forlagets regnskabsfører, således at der kan føres det pligtige momsregnskab. Hvis du ikke gør dette, kan forlaget i værste fald miste sin momsregistrering. Det vil reelt betyde lukning af forlaget! Forfatterforlaget ATTIKA 8

9 05.03 En titels økonomiske levetid Vi håber naturligvis, at din nye bog vil blive en bestseller, men alle til rådighed værende statistikker viser desværre, at langt de fleste udgivelser giver underskud. Sådan er det såmænd også på flere af de større forlag. Lang tids erfaring viser, at en nyudgivelse kan sælges i 3-12 måneder, hvorefter salget ophører. Ud fra et rent økonomisk synspunkt vil det derfor være fordelagtigt at hjemtage titlen fra Nordisk Bog Center senest et år efter udgivelsen. Du modtager brev fra forlægger, når en hjemtagelse anbefales. En hjemtagelse skal altid meddeles til NBC af forlægger. Efter hjemtagelse vil titlen stadig kunne bestilles og leveres. Det sørger forlægger for, og afregning sker til dig efter førstkommende kvartal. Du bestemmer naturligvis selv, hvor længe du vil have din titel stående i systemet, men når salgsperioden er udløbet, må du regne med årlige udgifter på ca kr. for at have en titel stående i systemet! Der skal betales lagerleje hos NBC andel af Attikas fællesomkostninger. Hvis forlaget får en forespørgsel på en bog, efter den er taget ud af lageret, og hvis forlægger ikke længere har eksemplarer stående, bliver forfatteren kontaktet. 06 Bogens økonomi Hvornår får jeg penge? Af hvert eksemplar, der går over disken hos boghandleren eller sælges til biblioteker, går der - efter at moms er fratrukket udsalgsprisen ca. 38% (af netto-prisen) ind på forfatterens konto. Procentsatsen afhænger af kontant- og mængderabatter til boghandlere. På Attika afregnes med forfatterne hvert kvartal, dvs. fire gange om året. Efter hver kvartalsafslutning vil der gå 3-4 uger, før Attikas regnskabsfører har alle bilag og betalinger i hus. Først da vil der kunne udarbejdes kvartalsoversigt for de enkelte titler. Det betyder, at du først skal regne med at modtage opgørelse - og forhåbentlig penge 4 uger efter kvartalets udløb, dvs. omkring 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Imidlertid har forlagets - og dermed også dine - kunder (primært bibliotekerne og boghandlerne) en forholdsvis lang kredittid - helt op til løbende kvartal plus 3 måneder. Derfor kan der i værste fald gå op til godt et halvt år, før du modtager indtægterne fra salget. Hvis der f.eks. sælges nogle eksemplarer i januar kvartal, vil de sidste penge fra salget først blive tilsendt Attika ultimo juni, og de vil derfor først blive afregnet fra Attika i forbindelse med afregningen for 2. kvartal, dvs. omkring den 1. august. Dette gælder også for tilbagebetaling af moms fra Told & Skat Kvartalsopgørelse Efter udløbet af hvert kvartal fremsender Attika en opgørelse over dine bøger hos forlaget. Opgørelsen vil som nævnt ovenfor normalt fremkomme cirka en måned efter kvartalets udløb, og såfremt du har krav på udbetalinger fra Attika, vil disse normalt fremkomme 4/5 uger efter et kvartals afslutning! På kvartalsopgørelsen vil alle bevægelser i de foregående tre måneder fremgå, således at hver postering har sin egen linje og sin egen forklarende tekst. Vi har arbejdet med at udforme kontooversigten så overskueligt som muligt. Skulle der alligevel være brug for yderligere forklaringer, er man altid velkommen til at kontakte enten regnskabsfører eller forlægger. Forfatterforlaget ATTIKA 9

10 06.03 Fællesomkostninger og administrationsgebyr Når du udgiver en bog på Attika, er du sammen med forlagets andre forfattere med til at dække forlagets omkostninger. Der er to slags omkostninger. Der er administrationsgebyret på ca. 10% pr. ekspederet titel (omfatter f.eks. porto, telefon, papir og konvolutter); og der er fællesomkostningerne som f.eks.: * bogføring og regnskab, Annette Jacobsen, Ringsted * Nordisk Bog Center (bl.a. lagergebyr) * presseklip, Observer Presseklip * udsendelse af meddelelser om udgivelser til pressen og boghandlere. Andel af fælles annoncering og deltagelse i bogmessen vil blive dog noteret på linjer separat i kvartalsopgørelserne. Regnskabsføreren sørger for, at der altid vil være tilbageholdt ca kr. på hver forfatters konto til dækning af evt. gæld til forlaget (f.eks. ved returbøger). Det er vigtigt at understrege, at du aldrig vil kunne komme til at hæfte økonomisk for større udgifter end det, der står tilbage på din egen konto, med mindre du ignorerer regnskabsførers eller forlæggers forslag om at trække bogen ud. Forlagets forfattere kan købe Attika-bøger (både nyudgivelser og ældre titler) til halv pris. Henvendelse herom rettes direkte til den eller de enkelte forfattere (se vedlagte liste over dine kolleger i Attika) Momsrefusion Som udgiver af en titel på Forfatterforlaget Attika, er du berettiget til at få moms retur af alle momsbelagte udgifter vedrørende udgivelsen. De typiske udgifter med moms er udgifter til sats og montage, trykning og annoncering For at få momsen retur hurtigst muligt er det nødvendigt, at du sender en kopi af de momsbelagte fakturaer til forlæggeren, som attesterer og videresender bilagene til regnskabsføreren. Herefter vil de indgå i dit kvartalsregnskab for det kvartal, i hvilket bilagene modtages. Husk at aftale med trykkeriet, at fakturaen skal stiles til: Forfatterforlaget ATTIKA Att.: dit (dvs. forfatters) navn din (dvs. forfatters) adresse Denne adressering er nødvendig af hensyn til momsrefusion. Når du har fået regningen, skal du sende kopi af den til mig. Du behøver altså ikke at have betalt regningen for at sende mig kopi. Du kan også sende mig kopier af kvitteringer for konvolutter m.v. (dog ikke porto). Når du får den første kvartalsafregning (efter aktuelt kvartals udløb + det følgende kvartal), vil du få størstedelen af momsen tilbagebetalt. Når bogen trækkes tilbage fra lageret, får du udbetalt resten af det, som står på din konto. Kvartalsoversigterne skal du opbevare i fem år af hensyn skattevæsenet Udbetalinger og kontonummer Det bemærkes, at slutsaldoen ikke er udbetalingsberettiget ved kvartalets udgang, idet såvel Nordisk Bog Center NBC som Indbindingscentralen har mellem 30 og 90 dages kredittid. Det til enhver tid udbetalingsberettigede tilgodehavende vil derfor være slutsaldoen ved foregående kvartals udgang med fradrag af eventuelle i kvartalet foretagne udbetalinger fra Attika! Endvidere bemærkes som tidligere omtalt, at Attika altid tilbageholder et beløb på ca kr. pr. værk til dækning af hjemsendelses-omkostninger, fællesomkostninger mv. Et eventuelt restbeløb vil blive udbetalt, når værket er trukket hjem fra Nordisk Bog Center NBC. Forfatterforlaget ATTIKA 10

11 For forfattere, som selv er momsregistrerede i anden forbindelse, bemærkes, at alle tal er excl. moms, idet al momsafregning foretages af Attika. Det skal understreges, at det afgørende for at opnå momsrefusion af bogtrykkerregninger mv. er fakturadatoen - ikke betalingstidspunktet. Derfor skal alle regninger med ret til momsrefusion sendes til forlægger snarest muligt efter modtagelsen! Spørgsmål vedrørende økonomi og regnskab Du er altid velkommen til at kontakte regnskabsføreren med spørgsmål til økonomi og regnskab: Annette Jacobsen på telefon (efter 17-tiden). Ellers kan der altid indtales besked på forlagets telefonsvarer Endelig er det også muligt at sende en . Det kan ske på forlagets adresse: Husk at sende oplysninger om din bankforbindelse, dvs.: registrerings-nummer samt kontonummer. Du skal sende oplysningerne direkte både til regnskabsfører Annette Jacobsen, Østre Parkvej 2 N, 4100 Ringsted og til forlægger Flemming M. Poulsen, Sankelmarksvej 13, 4760 Vordingborg. 07 Biblioteksstyrelsen Hvis det er første gang, du overhovedet udgiver en bog, skal du huske at tilmelde dig Biblioteksstyrelsen. Det en statslig institution, som hvert år udregner, hvor mange og hvilke bøger landets biblioteker har til udlån af hver forfatter her i landet. Ud fra disse tal beregnes hver forfatters andel i den årlige bevilling på finansloven, Biblioteksafgiften. Den har du ret til at modtage for din bog eller dine bøger. Du skal kun tilmelde dig ved din første bog. Alle dine følgende bøger vil herefter automatisk blive registreret på dit navn. Tilmelding sker ved at indsende en blanket, som rekvireres hos: Biblioteksstyrelsen/Biblioteksafgiften Nyhavn 31, E 1051 København K. Tlf.: Fax: E-post: Forfatterforlaget ATTIKA 11

12 08 Vedtægter Vedtægter for Foreningen Forfatterforlaget ATTIKA Vedtaget med seneste ændringer 14. april 2007 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 01 Foreningens navn er Forfatterforlaget Attika. 02 Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende forlæggers bopæl. 03 Foreningens formål er at forestå udgivelse og distribution af medlemmernes litterære og kunstneriske arbejder. MEDLEMSKAB SAMT VIRKNINGER DERAF 04 Som aktive medlemmer registreres: Forfattere, der har fået antaget manuskripter til udgivelse gennem Attika, og hvor der er truffet bindende aftale om udgivelse, Forfattere, der har udgivet gennem Attika inden for de seneste 5 år, Forfattere, der har titler registreret i Attika og som dermed deltager i Attikas fællesomkostninger. Som passive medlemmer registreres: Forfattere, der tidligere har udgivet gennem Attika og som ønsker at være registreret som passive medlemmer. 05 Kun aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen og har stemnmeret på generalforsamlingen. Aktive medlemmer, der i deres bestyrelsesperiode registreres som passive medlemmer, kan opretholde bestyrelsesposten, så længe de aktive medlemmer bekræfter dette gennem deres valg af det pågældende medlem til bestyrelsen. Med medlemskab af bestyrelsen følger stemmeret på generalforsamlingen. 06 De enkelte medlemmer hæfter solidarisk for Attikas gæld. Gæld, som Attika pådrager sig som følge af kontraktbrud med distributør eller andre, er bestyrelsens og forlæggers ansvar og medlemmerne uvedkommende. FORENINGENS KAPITAL 07 Foreningens stamkapital udgør kr. skriver tredve tusind kroner. 08 Forlægger skal via opkrævning af gebyr til dækning af fællesomkostninger foranledige den bogførte stamkapital opretholdt uden unødige omkostninger for medlemmerne Forfatterforlaget ATTIKA 12

13 GENERALFORSAMLING 09 Foreningens ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned på et af bestyrelsen udpeget sted. Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel ved almindeligt brev til hvert enkelt aktivt medlem. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning for det forløbne år og forventninger til det kommende år. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning samt godkendelse af årsregnskabet Behandling af indkomne forslag Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter hertil Eventuelt valg af revisor Eventuelt. Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet foreningen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen, dvs. senest den 1. februar det år, i hvilket generalforsamlingen skal afholdes. 10 Hvert aktivt medlem har på generalforsamlingen én stemme uanset antallet af udgivelser. De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Til beslutning om ændring af vedtægterne kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3-dele af de afgivne stemmer fra de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Hvis et flertal af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer eller et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker det, træffes afgørelsen ved urafstemning inden for fire uger efter generalforsamlingen, hvorefter resultatet skriftligt meddeles medlemmerne senest to uger efter afstemningen. FORENINGENS LEDELSE 11 Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 5 medlemmer. Valg til bestyrelsen sker for en periode af to år således, at den ene halvdel af bestyrelsesmedlemmerne afgår i ulige år, mens den anden halvdel af bestyrelsesmedlemmerne afgår i lige år. Genvalg kan i alle tilfælde finde sted uden tidsbegrænsning. Generalforsamlingen vælger udover medlemmer til bestyrelsen to suppleanter hertil. 12 Bestyrelsens medlemmer har det overordnede økonomiske og kunstneriske ansvar for foreningen. Til varetagelse af den daglige drift udpeger bestyrelsen en forlægger der på bestyrelsens vegne tegner foreningen såvel økonomisk som kunstnerisk indenfor de af bestyrelsen givne rammer. Forlæggers økonomiske rammer fastlægges af bestyrelsen på baggrund af forudgående års regnskab og påtænkte tiltag i det kommende år. Bestyrelsen udpeger en regnskabsfører, der bistår forlægger i alle økonomiske spørgsmål vedrørende foreningen. Forlæggers kunstneriske ansvar udføres i samarbejde med bestyrelsen. Ved bedømmelse af manuskripter benytter forlægger et antal konsulenter, som foretager vurdering og indstilling til afgørelse hos forlægger. Bestyrelsen pålægger forlægger at arbejde loyalt i forlagets interesse og forlægger modtager et vederlag for sit arbejde med den daglige drift, herunder også for leje af lokaler, leje af PC er og kørsel. Forfatterforlaget ATTIKA 13

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 5 5. Optagelse af andelshavere:... 5 6. Andelsbevis:... 5

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense

Vedtægter for Foreningen Inno-Sense 197-174673 TTC/ttc Vedtægter for Foreningen Inno-Sense Advokatfirma HjulmandKaptain Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 4 3. Ledelse... 4 4. Inhabilitet...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL VEDTÆGTER For SKAGEN FESTIVAL E-Mail : info@skagenfestival.dk. www.skagenfestival.dk 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er : Skagen Festival 1.2 Foreningens hjemsted er : Skagen by i Frederikshavn

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 323-120863 KMA/usk 22.12.2008 VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2. Formål.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale:

Forlagsaftale. Mellem. er der dags dato truffet følgende aftale: Forlagsaftale udfærdiget på grundlag af den normalformular, der med virkning fra 1. januar 1987 er godkendt af Dansk Forfatterforening og Den danske Forlæggerforening til brug for aftaler om skønlitteratur

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes.

Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Forslag til vedtægtsændringer Medarbejderforeningen (Fonden). Det der er markeret med grønt er tilføjelser, det med rød skrift mener vi skal slettes. Foreningsvedtægter for Medarbejderforeningen Frode

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere