DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS Tilbedelse Discipelskab Fællesskab...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012... 4. Tilbedelse... 4. Discipelskab... 5. Fællesskab..."

Transkript

1 1

2 Indhold DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS Tilbedelse... 4 Discipelskab... 5 Fællesskab... 5 Evangelisation... 5 Tjeneste... 6 Børne- og ungdomsarbejdet... 6 Fremtiden... 6 FOKUSOMRÅDER... 7 FÆLLESSKAB... 7 TILBEDELSE... 7 DISCIPELSKAB... 8 TJENESTE... 8 EVANGELISATION... 8 MENIGHEDENS STATISTIK... 9 INDBERETNING TIL MBUA S GENERALFORSAMLING DEN 11. MARTS Legestuen Total Torsdag Børnekirken Young Gospel Voices FARMEN MENIGHEDENS REGNSKAB NØRRE ALLE REGNSKAB FOR FARMEN REGNSKAB FOR SPEJDERNE REGNSKAB FOR MBUA

3 DAGSORDEN 1. Konstituering a. Formand for konferencen (distriktforstanderen) b. edlemmer af konferencen c. Sekretær for konferencen d. Stemmetællere 2. Menighedens indberetninger a. Menighedsforstanderens beretning b. Menighedens statestik c. Menighedens målsætning d. Supplerende beretninger - Børne- og ungdomsarbejdet - Spejderne - Kirkeværgerapport herunder bygningsrapport e. Valg af: - Formand for menighedsrådet - Lægledere - Kasserer - Sekretær for menighedsrådet (kan vælges af menighedsrådet) - Pastoralkomite - Kirkeværger f. Godkendelse af: - Leder af MBUA - Leder for MS - Leder for kor 3. Økonomi a. Menighedens regnskab b. Menighedens budget c. Økonomi til landsmødet d. Regnskaber og budget for de forskellige arbejdsgrene e. Er der regnskaber, der ikke er fremlagt, godkendt eller revideret? f. Valg af: - Finanskomite - Revisionskomite 4. Andre valg: a. Forslagskomite b. Øvrige tillidsvalg 5. Fuldmagter til undervisning og forkyndelse a. Lægprædikanter b. Smågruppeledere c. Kandidater til tjeneste som ordineret 6. Andre forretninger a. Fra årskonferencen til behandlingen i pastoratskonferencen b. Forslag fra pastoratskonferencen til årskonferencen c. Valg af repræsentanter til landsmødet d. Øvrige 7. Evt. 3

4 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012 (indberetningen er udarbejdet med bidrag fra lægledere og korledere) v42 De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. v43 Hver og én blev grebet af frygt, og der skete mange undere og tegn ved apostlene. v44 Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. v45 De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. v46 De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet v47 priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. (Ap. Ger.2:42-47) Ovenstående tekst fra Apostlenes Gerninger betyder meget for menighedens tænkning omkring det at være menighed og dens funktion i samfundet. Den har således også været grundlaget for tænkningen omkring de fem fokusområder. Selv om det ikke er lykkedes os at finde lægledere til alle fokusområder, er det vigtigt, at vi er bevidste om, at alle områder er vigtige. Tilbedelse Gudstjenesterne står centralt i menighedens liv. Det er et samlingssted, hvor vi i fællesskab kan tilbede Gud og lytte til hans røst. Der er formiddagsgudstjeneste tre gange om måneden og gospelgudstjeneste en eftermiddag om måneden. Formiddagsgudstjenesterne har et fælles tema for en måned ad gangen. Temaerne er forhåbentlig relevante for både menighedens interne liv, men også for vores daglige liv i samfundet. Det er ønsket, at gudstjenesterne kan tale både til den kristne og den kirkefremmede. Lovsangsgruppen, der består af 11 mennesker, medvirker ved stort set alle formiddagsgudstjenester. Deønsker sammen med menigheden, at arbejde målrettet på at komme til at kende Gud bedre dag for dag. De ønsker ligeledes at tage alvorligt, at vi er forskellige som mennesker og bestræber sig derfor på, at give rum til alle i lovsang, bøn og stilhed. Det er lovsangsgruppens mål, at blive bedre musikalsk med henblik på at kunne lede menigheden bedre i lovsang. Gospelgudstjenesterne har været en del af kirkens gudstjenesteaktivitet ca. én gang om måneden. Der bliver arbejdet meget fokuseret på at gøre gospelgudstjenesterne til en tydelig gudstjeneste og ikke en koncert, og det fornemmer vi stadig har en god virkning. Det er ønsket at holde udviklingen af gospelgudstjenesten i gang og hele tiden gøre Jesus tydelig for de mennesker som kommer. Der har været godt besøgt til gospelgudstjenesterne det sidste års tid, og vi ser også stadig nye ansigter hver gang. Og derudover er der en fast skare, som kommer hver gang. REJOICE deltager trofast i gospelgudstjenesterne og er meget glade for det. I året der er gået har vi også haft den fornøjelse både at have dåb og medlemsoptagelse til nogle af gudstjenesterne. Bedemøderne afholdes hver mandag aften. En gruppe beder for menigheden og de bedekort, der bliver skrevet ved gudstjenesterne samt for byen og det øvrige samfund. Det er min opfattelse, at forbønstjeneste er en vigtig del af menighedens liv, om end den ikke er så synlig! 4

5 Discipelskab Vi er som kristne først og fremmest kaldet til at være discipel af Jesus Kristus. Det er enhver kristens kald. I det kald er vi sat forskellige steder til at tjene Gud med de evner og kræfter, vi har fået givet. Det betyder, at vi også er disciple af Jesus Kristus, når vi er på arbejde eller i skole, når vi er sammen med venner eller familie - og ikke bare, når vi er i kirken. Vi vil derfor i det kommende år sætte større fokus på "tro og hverdagsliv" - hvad er discipelskab egentlig og hvordan bliver det en del af vores hverdag? Cellegrupperne er et vigtigt forum for samtalen om Gud, Bibel, tro og hverdag og dermed et vigtigt forum for dannelsen af os som disciple. Der er i øjeblikket 6 grupper, der mødes. "Bibel, Tro og Kirke" er et kursus, der henvender sig til alle kristne, der gerne vil vide mere om den kristne tro. Kurset er lagt an på, at man ikke alene får en teoretisk viden for denne videns egen skyld, men vi reflekterer sammen over, hvordan denne viden kan bringes i anvendelse i vores daglige liv. Vi er nu begyndt på tredje og sidste modul. Der har stået bibelkundskab og troslære på programmet, og nu står den på kirkehistorie og praktisk teologi. Til sommer er dette kursusforløb afsluttet. Vi håber på, at kunne begynde et nyt kursusforløb efter sommerferien. En discipel ønsker som noget naturligt, at andre mennesker bliver disciple af Jesus. Det er derfor en glæde, at vi i 2011 har optaget seks nye medlemmer. Det er det højeste antal medlemsoptagelser på et år, vi har haft i den tid, jeg har været præst i menigheden. Der er virkelig noget at glæde sig over, og vi nærmer os nu den målsætning, vi satte os for et par år siden med at optage 10 medlemmer om året! Fællesskab Fællesskab er grundlæggende i den kristne tro. Fællesskab med Gud og med hinanden. De 3 lægledere var ansvarlige for en weekend i forsommeren, hvor vi tog til 5 Lægården i Holstebro og var sammen på tværs af alder, interesser mm. Det var en dejlig anledning til at være sammen og have mulighed for at tale om alt muligt. Desværre var det vanskeligere end forudset at få forenet ønsket om en masse øvetid for REJOICE med ønsket om generelt at lære hinanden at kende på tværs. Hvis denne aktivitet skal gentages, hvilket jeg synes, den skal, må vi nok være opmærksomme på at få meldt formålet bedre ud inden. Total Torsdag er et af de ugentlige programpunkter, hvor vi har fælleskab om måltidet og samtale på tværs, mens børnene og de unge er i gang med deres aktivitet. Der har hen over efterår og vinter været meget faldende tilslutning, og her i vinter har vi heller ikke kunnet være i Øgadehusets café, men har holdt programmet kørende fra menighedssalen. Det er besluttet, at vi fortsætter med at lave program, og arbejder på at få aktiviteten på sporet igen. Der laves spejder/ulveprogram hver 2. uge og så er der andre aktiviteter imellem. Der har i det forgangne år ikke rigtig været gjort specielle tiltag med fokus på menighedens fælleskab. Men hvis nogen sidder med ønsker, ideer til tiltag, er man mere end velkommen til at give ideen videre til læglederen for fællesskab. Evangelisation Menighedens evangelisation er på mange måde centreret omkring vores musikarbejde. Det er primært gennem vores kor, vi har kontakt med mennesker uden for kirken. REJOICE øver stadig fast hver tirsdag aften. Koret udvikler sig meget for hver sæson og er af sted på flere og flere koncertjobs. REJOICE er også en fast del til kirkens månedlige gospelgudstjenester. Der er i koret et dejligt fællesskab og en stadigt voksende fornemmelse blandt mange af sangerne af at høre til vores kirke. Gennem koret er der allerede nu nogle stykker, som er blevet optaget i menigheden, og det glæder mig meget at koret kan bidrage til menigheden også på den måde. Jeg ønsker meget, at vi som menighed

6 kan se koret som en mulighed for at møde de mennesker, som gennem musikken og fællesskabet kommer nærmere Gud. Det seneste år, har Young Gospel Voices været samlet ugentligt i Betlehemskirken. Trofast har de unge sunget af hjertets fulde kraft, og øvet ihærdigt for til stadighed at højne kvalitetsniveauet. Mange nye sange er blevet indstuderet, og fremført ved flere festlige arrangementer. Først til Påske Gospel sammen med koret REJOICE, hvor påskens budskab blev leveret musikalsk af begge kor. Sidenhen medvirkede koret til jul i kirkens program, og har for nyligt været en del af fastelavnsfesten i kirken. Young Gospel Voices er et kor præget af en let, mild og opløftet stemning, hvor alle er velkomne på trods af forskellig baggrund og niveau. Tjeneste Menigheden har stadig fokus på primært tre missionsprojekter: Letland, hvor vi samler penge ind til forskellige formål i kirken i Letland og sender pænt brugt tøj og andre effekter til brug for kirkens arbejde. En gang om året er en gruppe fra menigheden i Letland (for egen regning) for at holde kontakten vedlige, udbygge fællesskabet og vurdere om, vi skal hjælpe på anden måde. Indien, hvor vi samler penge ind primært til forskellige skoleprojekter, som vi har kontakt med gennem Anna og Hero Davids arbejde dér. Congo, hvor det glæder os at kunne hjælpe økonomisk, så også det nye vandprojekt kan realiseres til gavn for lokalbefolkningens sundhed. 6 Børne- og ungdomsarbejdet Børne- og ungdomsarbejdet har sin egen indberetning her i hæftet. Jeg skal i denne sammenhæng blot understrege, at når vi taler om de fem fokusområder, er det vigtigt at tænke børnene og de unge ind i dem. Hvordan skaber vi fællesskab for børnene og de unge? Hvordan oplever de det? Hvordan medvirker vi til at de bliver disciple af Jesus? Hvordan får vi gjort dem interesseret i menighedens missionsprojekter? Disse og lignende spørgsmål er vigtige, ikke blot for dem, der arbejder direkte i børnearbejdet, men for hele menigheden. Nogle gange siger vi, at børnene og de unge er kirkens fremtid. Det er ikke sandt! De er kirkens nutid og er en del af fællesskabet her og nu. Derfor er ovenstående spørgsmål så vigtige at overveje. Fremtiden Vi har grund til at være taknemmelige over det, vi har oplevet i Men for at kunne fastholde og udbygge en god udvikling, er det efter min mening vigtigt, at vi arbejder mere målrettet med vores vision at være en levende kirke for levende mennesker, og spørger os selv, hvad det betyder for det kommende år. Og vel at mærke er det ikke et arbejde, der blot skal foregå i menighedsrådet, men hele menigheden og alle arbejdsgrene og grupper skal overveje visionen, så vi som menighed kan få en fælles og af alle kendt målsætning. Det er også afgørende vigtigt, at vi overvejer, hvad vi skal gøre når mennesker har fået en vis tilknytning til menigheden gennem vore arbejdsgrene. Skal de tilbydes et introprgram? Skal de have en mentor, de kan henvende sig til for at stille spørgsmål om tro og kirke? Eller? Og når mennesker er blevet medlemmer skal de så blot sidde på kirkebænken, eller skal vi aktivt bringe dem i tjeneste for Guds rige? I givet fald hvordan?

7 Endelig vil jeg også nævne Øgadehuset med alle de unge mennesker. Hvordan skal vi møde dem? Hvad skal vi tilbyde dem? Vi har i naboejendommen fået givet muligheder for at nå unge mennesker. Det er en mulighed, som ikke må glippe for os. Jeg tror, at hvis vi arbejder tilfredsstillende med disse spørgsmål, så er der fortsat gode muligheder for vækst i vores menighed både åndeligt og antalsmæssigt. Jeres i Kristus Ove S Sørensen FOKUSOMRÅDER v42 De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. v43 Hver og én blev grebet af frygt, og der skete mange undere og tegn ved apostlene. v44 Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. v45 De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. v46 De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet v47 priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Ap. Ger. 2:42-47 På baggrund af ovenstående tekst fra Apostlenes Gerninger har vi talt om fem fokusområder for menighedens arbejde, områder som vi tror er vigtige for en velfungerende menighed. Selvom vi ikke, som vi havde ønsket, har kunnet finde lægledere for alle områder, er det stadig vigtigt for os at have vores opmærksomhed rettet mod alle fem fokusområder. FÆLLESSKAB Fællesskab både med Gud og mennesker. Familie. Basen. Vigtigt med flere typer af fællesskab også på tværs af årgange. Fællesskab er vigtigt for at give mennesker følelsen af at blive set. Fællesskab kommer ikke af sig selv -> hjælpe hinanden, bekymrer sig for hinanden. Fællesskabet skal være opmærksomme på det hul, der kan opstå mellem helt nye og dem, der har været der længe. TILBEDELSE Tilbedelse er: At give Gud æren. At være i Guds nærhed. En kærlighedserklæring. At have fokus på Gud. Tilbedelse kan finde sted: I ensomhed og stilhed såvel som i fællesskab med andre kristne. 7

8 DISCIPELSKAB Undervisning om Guds Rige og leve sit liv efter de tilhørende værdier (efterfølgelse) En discipel: fyldt af Helligånden, kærlighed til næsten, overbærende, villig til at hjælpe andre Alle disciple er forskellige, har forskellige nådegaver -> BRUG DEM (Helligånden hjælper) Vigtige ting at gøre for en discipel: bede, læse i bibelen, give, bruge vores nådegaver og værdsætte andres nådegaver TJENESTE Jesus kærlighed ligger bag ved vores tjeneste for andre. Det er forskellen på humanister og kristne. Man kan ikke blive ved med at være venlige og hjælpsomme overfor mange mennesker uden at få styrken til det fra Gud. At have et åben hjem og sind, til at hjælpe, når nogen har behov. Tjeneste kan være en lille ting. Samle papir op i en butik eller på gaden. EVANGELISATION Fortælle om Guds Rige og Jesus Arbejde med sit forhold til Gud for at have noget at dele Være opmærksom på, hvornår lejligheden byder sig Nemmere at evangelisere til folk man har kontakt med i forvejen Mange måder at evangelisere på -> kirken skal have forskellige tilbud Ud af tryghedszonen At være der for andre eks. venner og naboer At have en næstekærlig adfærd. 8

9 MENIGHEDENS STATISTIK 9

10 INDBERETNING TIL MBUA S GENERALFORSAMLING DEN 11. MARTS 2012 MBUA er en paraplyorganisation, der organiserer Betlehmskirkens børne- og ungdomsarbejde med undtagelse af spejderarbejdet. I 2011 har der været følgende arbejdsgrupper under MBUA: Total Torsdag Total Torsdag er tænkt som et program, hvor vi har fælleskab om måltidet og samtale på tværs, mens børnene og de unge er i gang med deres aktivitet. Der har efter sommerferien desværre været meget faldende tilslutning, og her i vinter har vi heller ikke kunnet være i Øgadehusets café, men har holdt programmet kørende fra menighedssalen. Det er besluttet, at vi fortsætter med at lave program, og arbejder på at få aktiviteten på sporet igen. Der laves spejder/ulveprogram hver 2. uge og så er der andre aktiviteter ind imellem. Legestuen Legestuen blev etableret som et forsøg på at samle mødre (og eller fædre!) med små børn fra området omkring kirken til en ugentlig formiddag med sang, leg, hygge og kaffe. Den ene ende af Øgadehusets café blev fyldt med tæpper, puder og legetøj. Vi havde forhåbninger om, at der var grobund for en kirkelig legestue, da ingen andre kirker i området tilbyder det. Men det viste sig desværre, at ingen fra området kom. Kun ledernes børn og enkelte andre børn med forældre i REJOICE mødte op. Det var hyggeligt, men vi måtte erkende, at legestuen ikke havde nået sin målgruppe, og det blev besluttet at lukke den efter ca. 6 måneder. Børnekirken Der er børnekirke ved alle formiddagsgudstjenester undtagen i skoleferierne. Programmet består af bibelfortælling, sang, leg og andre aktiviteter. I første halvår følger bibelfortællingen gerne kirkeåret, så børnene på den måde lærer om højtiderne og deres betydning. I andet halvår er undervisningen lagt mere tematisk an med f.eks. tema om bibelske personer. Da aldersspredningen er stor og fremmødet meget varierende stiller det krav til medarbejdernes pædagogiske formåen. Alle er dog enige om, at arbejdet er meningsfyldt og betydningsfuldt for børn, forældre og menighed. Young Gospel Voices Det seneste år, har Young Gospel Voices været samlet ugentligt i Betlehemskirken. Trofast har de unge sunget af hjertets fulde kraft, og øvet ihærdigt for til stadighed at højne kvalitetsniveauet. Mange nye sange er blevet indstuderet, og fremført ved flere festlige arrangementer. Først til Påske Gospel sammen med koret REJOICE, hvor påskens budskab blev leveret musikalsk af begge kor. Sidenhen medvirkede koret til jul i kirkens program, og har for nyligt været en del af fastelavnsfesten i kirken. Ydermere er der i Young Gospel Voices tradition for at deltage på Young Copenhagen Gospel Festival. Således deltog koret i 2011 og skal også medvirke i 2012 på festivalen. 10

11 Young Gospel Voices er et kor præget af en let, mild og opløftet stemning, hvor alle er velkomne på trods af forskellig baggrund og niveau. Både korleder og kordeltagere synger, griner og nyder de ugentlige øvegange. Der bliver sunget både danske og engelske sange, og dette i både en, to, og tre stemmer. Young Gospel Voices ser frem til endnu et år med mange spændende udfordringer, arrangementer og oplevelser. Jeg tror, det er vigtigt, at vi i børnearbejdet sammen med den øvrige menighede arbejder på vores vision, overvejer, hvad den betyder konkret i de enkelte arbejdsgrene og sammen med den øvrige menighed får en fælles målsætning. Det er mit ønske og min bøn, at MBUA s arbejde må vokse i det kommende år, så der kommer flere børn og unge til, og at de gennem arbejdet må lære Guds kærlighed og det kristne fællesskab at kende. Tak til jer alle, der på den ene eller anden måde bidrager til arbejdet. Ove S Sørensen MBUA formand FARMEN 2011 Højde punktet for Farmen 2011 Metodistkirkens spejders landslejr, hvor Farmen var rammen omkring ca. 120 glade spejderes lejr blev året hvor Farmen fik ny skorsten (godkendt af skorstensfejeren), således at pejsestuen kan leve op til sit navn. Endvidere har vi investeret i en kraftig luft til luft varme pumpe der kan SMS styres, dette gør at vi kan tilbyde at der er varme på i pejsestuen når lejre ankommer samt at varme regningen bliver ca. halveret. Hvilket igen udvider den mulige udlejningsperioden. Med varmepumpen kan vi pensionere el-radiatorerne i pejsestuen. Hvilket var til trængt ;-). Disse, samt alm. Vedligehold har været holdt inden for Farmens drift i år. Farmen har ikke, som overvejet, afviklet sit prioritetslån i 2011, da der har været brug for likviditeten. Det genovervejes i Cross banen, på genbrugspladsen, rører stadig på sig, den er nu godkendt i lokalplanen, men rygtet vil vide at der ikke er penge til projektet.. Lige nu er Farmen i vinter hi klar til at vågne op og rumme ny aktiviteter.. næste større spejder arrangement på Farmen bliver MS- LandsPatruljeKonkurrencen, der er et indledende heat til DM i spejd. 11

12 MENIGHEDENS REGNSKAB Budget Budget Budget INDTÆGTER Bidrag, kollekter og gaver: Menighedsbidrag , , Kollekter , , Efterårsindsamling , , Jubilæumsgave m.v ,00 0, Bidrag, kollekter og gaver, i alt: , , Kollekter til bevilling og formål Kollekter og gaver til bevilling, Årsmødekollekt 1.241, , Kollekter og gaver til formål , , Kollekter og gaver til mission , , Aktiviteter og uddannelse Arrangementer/aktiviteter , , Gaver til uddannelse 9.844, , Andre indtægter Lejeindtægt 0, , Refusioner/tilskud , , Diverse indtægter Renteindtægter 196,64 412, INDTÆGTER I ALT , ,

13 Budget Budget Budget UDGIFTER Illigninger: Illigninger til Metodistkirkens Hovedkasse , , Kollekter til bevilling og formål: Kollekter og gaver til bevilling, Årsmødekollekt 1.241, , Kollekter og gaver til formål * , , Kollekter og gaver til mission * , , Aktiviteter og uddannelse Arrangementer/aktiviteter * , , Uddannelse * , , Medarbejderomkostninger: Præsteløn, Ove Søren , , sen Musikarbejde , , Rengøringsløn , , Børne- og ungdomsarbejde , , Kørsel 456, , Varme, forsikringer, ATP, barselsfond , , Kontorhold og blad: Kontorhold * , , Nyhedsbrev 1.214, , Bygninger og inventar: Varme, el, vand og renovation * , , Forsikringer , , Reparationer * , , Nyanskaffelser * , , Andre udgifter: Alter, køkken mv , , Fælleskirkeligt samarbejde 325,00 325, Abonnementer, blade 1.300, Gaver 645, , Diverse Renter 50, SUM AF UDGIFTER , ,

14 Budget Budget Budget AKTIVER Likvide midler: Bankkonto, Djurslands Bank , , Andre værdier: Tilgodehavender/forudbetalinger , , Aktiver i alt , , Budget Budget Budget PASSIVER Egenkapital: Egenkapital pr. 1.januar , , Årets resultat , , Ny egenkapital pr. 31.december , , Fremmedkapital mv.: Forskud på arv , , Lån, Nørre Allé ,00 0, Tilbageholdte lønomkostninger * , , Skyldige omkostninger/forudbetalte tilskud 3.296, , Passiver i alt , , Hornslet, den 14. februar 2012 Mikkel Gaarde *Se noter på næste side 14

15 Note 1 - Kollekter og gaver til formål Indtægter Udgifter Forårsblomsten 1.633, ,50 0,00 Præsteuddannelse 943,00 943,00 0,00 Hovedkassen , ,00 0,00 Forårsindsamlingen 4.443, ,00 0,00 0,00 Note 2 - Kollekter og gaver til mission Indtægter Udgifter Mission 1.070, ,00 0,00 Letland 1.038, ,00 0,00 Haiti 0,00 Indien 8.028, ,00 0,00 Congo 0,00 Mikrolån 3.496, ,50 0,00 Afrika Sulter 2.071, ,00 0,00 Riga 2 boiler/komfur , ,50 0,00 Jarnis Grunte , , ,00 Missionslodsedler 2.000, ,00 0, ,00 Note 3 - Arrangementer/aktiviteter Indtægter Udgifter Menighedens årsmøde 4.875, , ,00 Menighedsweekend , , ,00 Nytårsaften 2.650, ,98-501,98 Gospelgudstjenester/workshops , , ,00 Gospelkoret Rejoice , ,50 Jubilæumsfest 8.825, ,15 Børnegospelkor 0,00 Årsmødedeltagelse 5.537, ,00 Andre arrangementer 0, ,37 Note 4 - Uddannelse Indtægter Udgifter Præsternes Efterårsmøde 1.948, ,00 Konfirmationsforberedelse 1.352,30 Willow Creek 9.844, ,00 Anden uddannelse 0, ,00 Note 5 - Refusioner og tilskud Momskompensation 4.400,00 Tilskud fra Nørre Allé ,94 HB, lottogave , ,94 Note 6 - Kontorhold Kontoromkostninger 8.044,60 Porto, telefon og internet ,22 Gebyrer 604, ,14 Note 7 - Varme, el, vand og renovation 15

16 Fjernvarme+vand+afledning ,97 El 8.446,32 Renovation 1.740, ,29 Note 8 - Reparationer Tensid (graffiti-fjerning) 5.575,00 Trappe ,94 VVS 7.340,00 Orgel 4.212,50 Andre reparationer 3.471, ,19 Note 9 - Nyanskaffelser Musikinstrumenter 4.197,00 Printer 4.498,50 Mindre nyanskaffelser 6.309, ,75 Note 10 - Tilbageholdte lønomkostninger A-skat ,00 Arbejdsmarkedsbidrag 2.946,00 Medarbejder- og arbejdsgiver-atp 1.350,00 Eget pensionsbidrag, Ove -517,50 Feriepenge 2.006, ,50 16

17 NØRRE ALLE 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Skatteopgørelse 2011 Ejendommen Nørre Allé 86, Århus Opgørelse af bruttoindtægt Lejeindtægt Rykkergebyrer 63 Skattepligtig indtægt Fribolig Bruttoindtægt Fællesomkostninger Omkostninger ifølge regnskab Ikke medregnede omkostninger 0 Renter ifølge regnskab Skattemæssige afskrivninger GI henlæggelse modregnet Særomkostninger 0 Fællesomkostninger Skattepligtig indkomst Skattepligtig indtægt Særomkostninger 0 Andel af fællesomkostninger * Skattepligtig indkomst Skat heraf Overskud

28 REGNSKAB FOR FARMEN REGNSKAB FOR MU Regnskab for Aarhus M.U Indtægter Udgifter Overført til MBUA 1.366,62 Underskud 1.366,62 0, ,62 Status 31/ , ,62 Kassebeholdning 0,00 Bankbeholdning 0,00 Formue primo 1.366,62 underskud 1.366,62 0,00 Aarhus d. 19. januar 2012 Mogens Hansen 0,00 0,00 28

29 REGNSKAB FOR SPEJDERNE Regsskab for Spejderne 2011 ind ud Drift Kontingenter Lejr + ture ,45 Møder 515,35 PFT-kursus 0 Materialer 654,8 Delegeretmøde 900 Renter Bank 642,26 Kontor/gebyrer 325 Hytteleje og tilskud Aktivitetsstøtte 1798,95 Total Torsdag 0 0 Blomster 190 Sum 19791, ,6 Resultat -1621,39 Sum 19791, ,21 Status 31/ Giro 13846,56 Kontant 1160 Bank 34251,31 Formue 1/ ,26 Resultat -1621,39 Beregnet 49257, ,87 Sum 49257, ,87 29

30 REGNSKAB FOR MBUA Regnskab for Aarhus MBUA 2011 Indtægter Udgifter MBUA Fælles (59 medlemmer) Kontingenter 5.800, ,00 Forårsindsamlingen 4.443,00 0,00 Kontingent, Århus Ungdommens Fællesråd 360,00 Tilskud til Total Torsdag 3.000,00 Tilskud til Legestue 3.111,50 Landsmøde 1.800,00 Hyttefortegnelsen 145,00 Renter 50,00 Gebyrer til bank 300,00 Giroblanketter 190,00 Underskud 88, , , , ,50 Total Torsdag (3 medl. < 13, 10 medl. ml 13 og 30, 8 medl. > 30) Aktivitetsbidrag (mad) ,45 Tilskud fra fælleskassen 3.000,00 Modtaget fra MU 1.366,62 Mad ,80 Materialer 2.154, , ,21 Overskud 3.795, , ,07 30

31 Legestue (1 medlem) Aktivitetsbidrag 0,00 Tilskud fra fælleskassen 3.111,50 Materialer 1.678,00 PR Annonce 1.433, , ,50 Overskud 0, , ,50 Børnekirken (22 medlemmer, heraf 2 ledere) Aktivitetsbidrag 0,00 Materialer 63,00 Inspirationsdag (5 deltagere) 940,00 Adventskalendere 365,00 Underskud 1.368,00 0, , , ,00 Young Gospel Voices (15 medlemmer, heraf 1 leder) Aktivitetsbidrag 6.162,50 PR Annoncer 3.342,18 Kursusdeltagelse 9.180,00 Young Copenhagen Gospel Festival 10, , ,18 31

32 Underskud 6.369, , ,18 Status 31/ Kassebeholdning 194,00 Girobeholdning ,81 Tilgode MBUF DK Kontingent 2.475,00 Gæld MBUF DK Kontingent 200,00 Gæld adventskalendere 365,00 Tilskud MBUF til projekt, hensat 1.000,00 Formue MBUA primo ,97 underskud 88, ,47 Formue Total Torsdag primo 0, , ,86 Formue Legestue primo 0,00 Overskud 0,00 0,00 Formue Børnekirken primo 1.797,44 underskud overskud 1.368,00 429,44 Formue YGV primo 7.391,72 underskud 6.369, , , ,81 Aarhus d. 7. januar 2012 Mogens Hansen 32

Statistik... 8 INDBERETNING TIL MBUA s GENERALFORSAMLING... 9 Børnekirken... 9 Teenagegruppe... 9 YGV... 9 Voices of Praise... 9

Statistik... 8 INDBERETNING TIL MBUA s GENERALFORSAMLING... 9 Børnekirken... 9 Teenagegruppe... 9 YGV... 9 Voices of Praise... 9 Årsfesten 2015 Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 PRÆSTERNES INDBERETNING TIL PASTORATSKONFERENCEN... 4 VISION, MISION, MÅL... 4 GUDSTJENESTER... 4 Gospelgudstjenesten... 5 Gudstjeneste med band... 5 Formiddagsgudstjenesterne...

Læs mere

Menighedens statistik... 8 INDBERETNING TIL MBUA s GENERALFORSAMLING 3. FEBRUAR 2013... 9 Børnekirken... 9 VoP... 9 YGV... 10

Menighedens statistik... 8 INDBERETNING TIL MBUA s GENERALFORSAMLING 3. FEBRUAR 2013... 9 Børnekirken... 9 VoP... 9 YGV... 10 Indholdsfortegnelse Dagsorden:... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL PASTORATSKONFERENCEN... 4 DEN 23. februar 213... 4 Ny ansættelse... 4 Ny visionsproces... 4 Tilbedelse... 4 Discipelskab... 5

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

STATISTIK... 8 INDBERETNING TIL MBUA s GENERALFORSAMLING DEN 05. FEBRUAR Teenagegruppe... 9 Voices of Praise... 9 Børnekirken...

STATISTIK... 8 INDBERETNING TIL MBUA s GENERALFORSAMLING DEN 05. FEBRUAR Teenagegruppe... 9 Voices of Praise... 9 Børnekirken... Årsfesten 2017 Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 PRÆSTERNES INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN 2017... 4 Gudstjenesterne... 4 Motionsholdet... 4 Gospelkoret REJOICE... 5 Sociale arrangementer... 5 Fællesskabsopbyggende

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Gud har en drøm, og jeg har en drøm

Gud har en drøm, og jeg har en drøm Gud har en drøm, og jeg har en drøm Guds Åndsudgydelse over os Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min Ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres

Læs mere

Vanløse Frikirke

Vanløse Frikirke Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2016 LÆS OM: Tema: Sendt til verden Inspirationsaften Gospeldag Bryllupper Alpha-kursus Menighedsweekend Gæstetaler 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Årsregnskab for Brunnberg og Fastighetsägerforeningen Brunnberg for 2014 og budget for 2016

Årsregnskab for Brunnberg og Fastighetsägerforeningen Brunnberg for 2014 og budget for 2016 Årsregnskab for Brunnberg og Fastighetsägerforeningen Brunnberg for 2014 og budget for 2016 Et Brunnberg i smult vande Kære Brunnbergere, Til generalforsamlingen i Juni 2015 er det regnskabet for fastighetägerforening

Læs mere

Nutidig forkyndelse. Vi vil:

Nutidig forkyndelse. Vi vil: Nutidig forkyndelse Evighedsorienteret Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud Forkynde muligheden for frelse og fortabelse Målet er ikke bare en bestemt kristelig

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste Velkommen til gudstjeneste Gospelkoret Emmaus Holy, holy, holy Velkommen til gudstjeneste Vision forandrer verden Vær du min glæde, vær du mit livs håb. Vær du den herre, der hører mit råb. Dagene glider

Læs mere

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør

INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør INDKALDELSE TIL GRUPPERÅDSMØDE Torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 21:00 i Spejdergården Stubbedamsvej 70C, 3000 Helsingør Kære forældre, spejdere over 14 år og ledere i 1. Helsingør, I inviteres hermed

Læs mere

Jeg bygger kirken -3

Jeg bygger kirken -3 kirken - Bøn og fællesskab Mål: Kirken forbindes ofte med en bygning, men kirken er meget mere end det. Kirken består af mennesker. Kirken er til for, at vi kan have fællesskab med Gud og med hinanden.

Læs mere

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7 Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2008 Side 2 af 7 Resultatopgørelse for De 4 menigheder samlet Regnskab 2007 Budget 2008 Regnskab 2008 Budget 2009 INDTÆGTER 11050 Kirkeskat i alt (100%) 758.821,37

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2010

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2010 Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 2 www.metodistkirken-odense.dk Kære medlem eller ven af menigheden Velkommen til menighedens årsmøde - pastoratskonferencen.

Læs mere

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Metodistkirken er... Kirke med hjerte, hoved og hænder Kirkens opgave er At lede og udruste menighederne til at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple Værdier

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7. 23. Februar 2011. Aalborg, den

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7. 23. Februar 2011. Aalborg, den Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2011 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

Rytmisk Musikforening

Rytmisk Musikforening Rytmisk Musikforening ORANGE Rytmisk Musikforening Layout og tryk: ØVELOKALER STUDIE P.A. UDLEJNING BOOKING ARRANGØR Fajabefa lokalafdeling Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 30 11 Giro

Læs mere

Kristi Himmelfart. Jesus tog hjem til sin far i himlen

Kristi Himmelfart. Jesus tog hjem til sin far i himlen Kristi Jesus tog hjem til sin far i himlen Mål: Børn hører om Jesus himmelfart og genkomst. De hører om den opgave, som Jesus gav sine disciple. De hører, at Jesus ikke har efterladt os, men stadigvæk

Læs mere

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015 HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig 695 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 215 Årsrapporten er :fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 4. februar 216 kl. 19..

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2007 Side 1 af 7. 1610 København V Thisted

Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2007 Side 1 af 7. 1610 København V Thisted Sct. Mariæ Kirke, Nordjylland Regnskab Balance 2007 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Vanløse Frikirke Kirkeblad september og oktober 2017

Vanløse Frikirke  Kirkeblad september og oktober 2017 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2017 LÆS OM: Tema: Den store historie Gæstetaler Menighedsweekend Åbent Hus Gæstetaler Krea-aftener 1 Dit kirkeblad Velkommen til

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

En for alle og alle for en

En for alle og alle for en Lektie 4 En for alle og alle for en Ugens tekst og referencer ApG 2,42-47 ME kap. 7 Huskeverset Gør jeres arbejde med god vilje som et arbejde for Herren og ikke for mennesker. (Ef 6,7) Hovedformålet er,

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Underskrifter: Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7. Sogn nr. 56. Nordjylland, menighederne i: Aalborg. 1610 København V Thisted

Underskrifter: Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7. Sogn nr. 56. Nordjylland, menighederne i: Aalborg. 1610 København V Thisted Sct. Mariæ Kirke Regnskab Balance 2006 Side 1 af 7 Sogn nr. 56 Nordjylland, menighederne i: Aalborg Til Bispekontoret Frederikshavn Gl. Kongevej 15 Hjørring 1610 København V Thisted Vedlagt fremsendes:

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Ord på vej Af Dean Andersen

Ord på vej Af Dean Andersen Menighedsblad for Februar/ Marts 2013 KONTAKT Præst Dean Andersen Kyndegårdsvej 13, Nyker Telefon: 56 95 05 30 56 96 16 76 Mobil: 4092 4169 dean.andersen@metodistkirken.dk www.zionskirken.dk Kasserer Bettina

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8

Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 ! Dagsorden og bilag til landsdelsmøde i landsdel 8 Torsdag d. 26. Februar 2015 kl. 19-21:30 på Rysensteen Tilmelding: senest d. 19. februar HER Dagsorden 1. Valg af dirigent og ordstyrer 2. Godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Hvem er vi? Kristi Legeme!

Hvem er vi? Kristi Legeme! Hvem er vi? Kristi Legeme! I er Kristi legeme og hver især hans lemmer. Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere, endvidere nogle

Læs mere