DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS Tilbedelse Discipelskab Fællesskab...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012... 4. Tilbedelse... 4. Discipelskab... 5. Fællesskab..."

Transkript

1 1

2 Indhold DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS Tilbedelse... 4 Discipelskab... 5 Fællesskab... 5 Evangelisation... 5 Tjeneste... 6 Børne- og ungdomsarbejdet... 6 Fremtiden... 6 FOKUSOMRÅDER... 7 FÆLLESSKAB... 7 TILBEDELSE... 7 DISCIPELSKAB... 8 TJENESTE... 8 EVANGELISATION... 8 MENIGHEDENS STATISTIK... 9 INDBERETNING TIL MBUA S GENERALFORSAMLING DEN 11. MARTS Legestuen Total Torsdag Børnekirken Young Gospel Voices FARMEN MENIGHEDENS REGNSKAB NØRRE ALLE REGNSKAB FOR FARMEN REGNSKAB FOR SPEJDERNE REGNSKAB FOR MBUA

3 DAGSORDEN 1. Konstituering a. Formand for konferencen (distriktforstanderen) b. edlemmer af konferencen c. Sekretær for konferencen d. Stemmetællere 2. Menighedens indberetninger a. Menighedsforstanderens beretning b. Menighedens statestik c. Menighedens målsætning d. Supplerende beretninger - Børne- og ungdomsarbejdet - Spejderne - Kirkeværgerapport herunder bygningsrapport e. Valg af: - Formand for menighedsrådet - Lægledere - Kasserer - Sekretær for menighedsrådet (kan vælges af menighedsrådet) - Pastoralkomite - Kirkeværger f. Godkendelse af: - Leder af MBUA - Leder for MS - Leder for kor 3. Økonomi a. Menighedens regnskab b. Menighedens budget c. Økonomi til landsmødet d. Regnskaber og budget for de forskellige arbejdsgrene e. Er der regnskaber, der ikke er fremlagt, godkendt eller revideret? f. Valg af: - Finanskomite - Revisionskomite 4. Andre valg: a. Forslagskomite b. Øvrige tillidsvalg 5. Fuldmagter til undervisning og forkyndelse a. Lægprædikanter b. Smågruppeledere c. Kandidater til tjeneste som ordineret 6. Andre forretninger a. Fra årskonferencen til behandlingen i pastoratskonferencen b. Forslag fra pastoratskonferencen til årskonferencen c. Valg af repræsentanter til landsmødet d. Øvrige 7. Evt. 3

4 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012 (indberetningen er udarbejdet med bidrag fra lægledere og korledere) v42 De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. v43 Hver og én blev grebet af frygt, og der skete mange undere og tegn ved apostlene. v44 Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. v45 De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. v46 De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet v47 priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. (Ap. Ger.2:42-47) Ovenstående tekst fra Apostlenes Gerninger betyder meget for menighedens tænkning omkring det at være menighed og dens funktion i samfundet. Den har således også været grundlaget for tænkningen omkring de fem fokusområder. Selv om det ikke er lykkedes os at finde lægledere til alle fokusområder, er det vigtigt, at vi er bevidste om, at alle områder er vigtige. Tilbedelse Gudstjenesterne står centralt i menighedens liv. Det er et samlingssted, hvor vi i fællesskab kan tilbede Gud og lytte til hans røst. Der er formiddagsgudstjeneste tre gange om måneden og gospelgudstjeneste en eftermiddag om måneden. Formiddagsgudstjenesterne har et fælles tema for en måned ad gangen. Temaerne er forhåbentlig relevante for både menighedens interne liv, men også for vores daglige liv i samfundet. Det er ønsket, at gudstjenesterne kan tale både til den kristne og den kirkefremmede. Lovsangsgruppen, der består af 11 mennesker, medvirker ved stort set alle formiddagsgudstjenester. Deønsker sammen med menigheden, at arbejde målrettet på at komme til at kende Gud bedre dag for dag. De ønsker ligeledes at tage alvorligt, at vi er forskellige som mennesker og bestræber sig derfor på, at give rum til alle i lovsang, bøn og stilhed. Det er lovsangsgruppens mål, at blive bedre musikalsk med henblik på at kunne lede menigheden bedre i lovsang. Gospelgudstjenesterne har været en del af kirkens gudstjenesteaktivitet ca. én gang om måneden. Der bliver arbejdet meget fokuseret på at gøre gospelgudstjenesterne til en tydelig gudstjeneste og ikke en koncert, og det fornemmer vi stadig har en god virkning. Det er ønsket at holde udviklingen af gospelgudstjenesten i gang og hele tiden gøre Jesus tydelig for de mennesker som kommer. Der har været godt besøgt til gospelgudstjenesterne det sidste års tid, og vi ser også stadig nye ansigter hver gang. Og derudover er der en fast skare, som kommer hver gang. REJOICE deltager trofast i gospelgudstjenesterne og er meget glade for det. I året der er gået har vi også haft den fornøjelse både at have dåb og medlemsoptagelse til nogle af gudstjenesterne. Bedemøderne afholdes hver mandag aften. En gruppe beder for menigheden og de bedekort, der bliver skrevet ved gudstjenesterne samt for byen og det øvrige samfund. Det er min opfattelse, at forbønstjeneste er en vigtig del af menighedens liv, om end den ikke er så synlig! 4

5 Discipelskab Vi er som kristne først og fremmest kaldet til at være discipel af Jesus Kristus. Det er enhver kristens kald. I det kald er vi sat forskellige steder til at tjene Gud med de evner og kræfter, vi har fået givet. Det betyder, at vi også er disciple af Jesus Kristus, når vi er på arbejde eller i skole, når vi er sammen med venner eller familie - og ikke bare, når vi er i kirken. Vi vil derfor i det kommende år sætte større fokus på "tro og hverdagsliv" - hvad er discipelskab egentlig og hvordan bliver det en del af vores hverdag? Cellegrupperne er et vigtigt forum for samtalen om Gud, Bibel, tro og hverdag og dermed et vigtigt forum for dannelsen af os som disciple. Der er i øjeblikket 6 grupper, der mødes. "Bibel, Tro og Kirke" er et kursus, der henvender sig til alle kristne, der gerne vil vide mere om den kristne tro. Kurset er lagt an på, at man ikke alene får en teoretisk viden for denne videns egen skyld, men vi reflekterer sammen over, hvordan denne viden kan bringes i anvendelse i vores daglige liv. Vi er nu begyndt på tredje og sidste modul. Der har stået bibelkundskab og troslære på programmet, og nu står den på kirkehistorie og praktisk teologi. Til sommer er dette kursusforløb afsluttet. Vi håber på, at kunne begynde et nyt kursusforløb efter sommerferien. En discipel ønsker som noget naturligt, at andre mennesker bliver disciple af Jesus. Det er derfor en glæde, at vi i 2011 har optaget seks nye medlemmer. Det er det højeste antal medlemsoptagelser på et år, vi har haft i den tid, jeg har været præst i menigheden. Der er virkelig noget at glæde sig over, og vi nærmer os nu den målsætning, vi satte os for et par år siden med at optage 10 medlemmer om året! Fællesskab Fællesskab er grundlæggende i den kristne tro. Fællesskab med Gud og med hinanden. De 3 lægledere var ansvarlige for en weekend i forsommeren, hvor vi tog til 5 Lægården i Holstebro og var sammen på tværs af alder, interesser mm. Det var en dejlig anledning til at være sammen og have mulighed for at tale om alt muligt. Desværre var det vanskeligere end forudset at få forenet ønsket om en masse øvetid for REJOICE med ønsket om generelt at lære hinanden at kende på tværs. Hvis denne aktivitet skal gentages, hvilket jeg synes, den skal, må vi nok være opmærksomme på at få meldt formålet bedre ud inden. Total Torsdag er et af de ugentlige programpunkter, hvor vi har fælleskab om måltidet og samtale på tværs, mens børnene og de unge er i gang med deres aktivitet. Der har hen over efterår og vinter været meget faldende tilslutning, og her i vinter har vi heller ikke kunnet være i Øgadehusets café, men har holdt programmet kørende fra menighedssalen. Det er besluttet, at vi fortsætter med at lave program, og arbejder på at få aktiviteten på sporet igen. Der laves spejder/ulveprogram hver 2. uge og så er der andre aktiviteter imellem. Der har i det forgangne år ikke rigtig været gjort specielle tiltag med fokus på menighedens fælleskab. Men hvis nogen sidder med ønsker, ideer til tiltag, er man mere end velkommen til at give ideen videre til læglederen for fællesskab. Evangelisation Menighedens evangelisation er på mange måde centreret omkring vores musikarbejde. Det er primært gennem vores kor, vi har kontakt med mennesker uden for kirken. REJOICE øver stadig fast hver tirsdag aften. Koret udvikler sig meget for hver sæson og er af sted på flere og flere koncertjobs. REJOICE er også en fast del til kirkens månedlige gospelgudstjenester. Der er i koret et dejligt fællesskab og en stadigt voksende fornemmelse blandt mange af sangerne af at høre til vores kirke. Gennem koret er der allerede nu nogle stykker, som er blevet optaget i menigheden, og det glæder mig meget at koret kan bidrage til menigheden også på den måde. Jeg ønsker meget, at vi som menighed

6 kan se koret som en mulighed for at møde de mennesker, som gennem musikken og fællesskabet kommer nærmere Gud. Det seneste år, har Young Gospel Voices været samlet ugentligt i Betlehemskirken. Trofast har de unge sunget af hjertets fulde kraft, og øvet ihærdigt for til stadighed at højne kvalitetsniveauet. Mange nye sange er blevet indstuderet, og fremført ved flere festlige arrangementer. Først til Påske Gospel sammen med koret REJOICE, hvor påskens budskab blev leveret musikalsk af begge kor. Sidenhen medvirkede koret til jul i kirkens program, og har for nyligt været en del af fastelavnsfesten i kirken. Young Gospel Voices er et kor præget af en let, mild og opløftet stemning, hvor alle er velkomne på trods af forskellig baggrund og niveau. Tjeneste Menigheden har stadig fokus på primært tre missionsprojekter: Letland, hvor vi samler penge ind til forskellige formål i kirken i Letland og sender pænt brugt tøj og andre effekter til brug for kirkens arbejde. En gang om året er en gruppe fra menigheden i Letland (for egen regning) for at holde kontakten vedlige, udbygge fællesskabet og vurdere om, vi skal hjælpe på anden måde. Indien, hvor vi samler penge ind primært til forskellige skoleprojekter, som vi har kontakt med gennem Anna og Hero Davids arbejde dér. Congo, hvor det glæder os at kunne hjælpe økonomisk, så også det nye vandprojekt kan realiseres til gavn for lokalbefolkningens sundhed. 6 Børne- og ungdomsarbejdet Børne- og ungdomsarbejdet har sin egen indberetning her i hæftet. Jeg skal i denne sammenhæng blot understrege, at når vi taler om de fem fokusområder, er det vigtigt at tænke børnene og de unge ind i dem. Hvordan skaber vi fællesskab for børnene og de unge? Hvordan oplever de det? Hvordan medvirker vi til at de bliver disciple af Jesus? Hvordan får vi gjort dem interesseret i menighedens missionsprojekter? Disse og lignende spørgsmål er vigtige, ikke blot for dem, der arbejder direkte i børnearbejdet, men for hele menigheden. Nogle gange siger vi, at børnene og de unge er kirkens fremtid. Det er ikke sandt! De er kirkens nutid og er en del af fællesskabet her og nu. Derfor er ovenstående spørgsmål så vigtige at overveje. Fremtiden Vi har grund til at være taknemmelige over det, vi har oplevet i Men for at kunne fastholde og udbygge en god udvikling, er det efter min mening vigtigt, at vi arbejder mere målrettet med vores vision at være en levende kirke for levende mennesker, og spørger os selv, hvad det betyder for det kommende år. Og vel at mærke er det ikke et arbejde, der blot skal foregå i menighedsrådet, men hele menigheden og alle arbejdsgrene og grupper skal overveje visionen, så vi som menighed kan få en fælles og af alle kendt målsætning. Det er også afgørende vigtigt, at vi overvejer, hvad vi skal gøre når mennesker har fået en vis tilknytning til menigheden gennem vore arbejdsgrene. Skal de tilbydes et introprgram? Skal de have en mentor, de kan henvende sig til for at stille spørgsmål om tro og kirke? Eller? Og når mennesker er blevet medlemmer skal de så blot sidde på kirkebænken, eller skal vi aktivt bringe dem i tjeneste for Guds rige? I givet fald hvordan?

7 Endelig vil jeg også nævne Øgadehuset med alle de unge mennesker. Hvordan skal vi møde dem? Hvad skal vi tilbyde dem? Vi har i naboejendommen fået givet muligheder for at nå unge mennesker. Det er en mulighed, som ikke må glippe for os. Jeg tror, at hvis vi arbejder tilfredsstillende med disse spørgsmål, så er der fortsat gode muligheder for vækst i vores menighed både åndeligt og antalsmæssigt. Jeres i Kristus Ove S Sørensen FOKUSOMRÅDER v42 De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. v43 Hver og én blev grebet af frygt, og der skete mange undere og tegn ved apostlene. v44 Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. v45 De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. v46 De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet v47 priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Ap. Ger. 2:42-47 På baggrund af ovenstående tekst fra Apostlenes Gerninger har vi talt om fem fokusområder for menighedens arbejde, områder som vi tror er vigtige for en velfungerende menighed. Selvom vi ikke, som vi havde ønsket, har kunnet finde lægledere for alle områder, er det stadig vigtigt for os at have vores opmærksomhed rettet mod alle fem fokusområder. FÆLLESSKAB Fællesskab både med Gud og mennesker. Familie. Basen. Vigtigt med flere typer af fællesskab også på tværs af årgange. Fællesskab er vigtigt for at give mennesker følelsen af at blive set. Fællesskab kommer ikke af sig selv -> hjælpe hinanden, bekymrer sig for hinanden. Fællesskabet skal være opmærksomme på det hul, der kan opstå mellem helt nye og dem, der har været der længe. TILBEDELSE Tilbedelse er: At give Gud æren. At være i Guds nærhed. En kærlighedserklæring. At have fokus på Gud. Tilbedelse kan finde sted: I ensomhed og stilhed såvel som i fællesskab med andre kristne. 7

8 DISCIPELSKAB Undervisning om Guds Rige og leve sit liv efter de tilhørende værdier (efterfølgelse) En discipel: fyldt af Helligånden, kærlighed til næsten, overbærende, villig til at hjælpe andre Alle disciple er forskellige, har forskellige nådegaver -> BRUG DEM (Helligånden hjælper) Vigtige ting at gøre for en discipel: bede, læse i bibelen, give, bruge vores nådegaver og værdsætte andres nådegaver TJENESTE Jesus kærlighed ligger bag ved vores tjeneste for andre. Det er forskellen på humanister og kristne. Man kan ikke blive ved med at være venlige og hjælpsomme overfor mange mennesker uden at få styrken til det fra Gud. At have et åben hjem og sind, til at hjælpe, når nogen har behov. Tjeneste kan være en lille ting. Samle papir op i en butik eller på gaden. EVANGELISATION Fortælle om Guds Rige og Jesus Arbejde med sit forhold til Gud for at have noget at dele Være opmærksom på, hvornår lejligheden byder sig Nemmere at evangelisere til folk man har kontakt med i forvejen Mange måder at evangelisere på -> kirken skal have forskellige tilbud Ud af tryghedszonen At være der for andre eks. venner og naboer At have en næstekærlig adfærd. 8

9 MENIGHEDENS STATISTIK 9

10 INDBERETNING TIL MBUA S GENERALFORSAMLING DEN 11. MARTS 2012 MBUA er en paraplyorganisation, der organiserer Betlehmskirkens børne- og ungdomsarbejde med undtagelse af spejderarbejdet. I 2011 har der været følgende arbejdsgrupper under MBUA: Total Torsdag Total Torsdag er tænkt som et program, hvor vi har fælleskab om måltidet og samtale på tværs, mens børnene og de unge er i gang med deres aktivitet. Der har efter sommerferien desværre været meget faldende tilslutning, og her i vinter har vi heller ikke kunnet være i Øgadehusets café, men har holdt programmet kørende fra menighedssalen. Det er besluttet, at vi fortsætter med at lave program, og arbejder på at få aktiviteten på sporet igen. Der laves spejder/ulveprogram hver 2. uge og så er der andre aktiviteter ind imellem. Legestuen Legestuen blev etableret som et forsøg på at samle mødre (og eller fædre!) med små børn fra området omkring kirken til en ugentlig formiddag med sang, leg, hygge og kaffe. Den ene ende af Øgadehusets café blev fyldt med tæpper, puder og legetøj. Vi havde forhåbninger om, at der var grobund for en kirkelig legestue, da ingen andre kirker i området tilbyder det. Men det viste sig desværre, at ingen fra området kom. Kun ledernes børn og enkelte andre børn med forældre i REJOICE mødte op. Det var hyggeligt, men vi måtte erkende, at legestuen ikke havde nået sin målgruppe, og det blev besluttet at lukke den efter ca. 6 måneder. Børnekirken Der er børnekirke ved alle formiddagsgudstjenester undtagen i skoleferierne. Programmet består af bibelfortælling, sang, leg og andre aktiviteter. I første halvår følger bibelfortællingen gerne kirkeåret, så børnene på den måde lærer om højtiderne og deres betydning. I andet halvår er undervisningen lagt mere tematisk an med f.eks. tema om bibelske personer. Da aldersspredningen er stor og fremmødet meget varierende stiller det krav til medarbejdernes pædagogiske formåen. Alle er dog enige om, at arbejdet er meningsfyldt og betydningsfuldt for børn, forældre og menighed. Young Gospel Voices Det seneste år, har Young Gospel Voices været samlet ugentligt i Betlehemskirken. Trofast har de unge sunget af hjertets fulde kraft, og øvet ihærdigt for til stadighed at højne kvalitetsniveauet. Mange nye sange er blevet indstuderet, og fremført ved flere festlige arrangementer. Først til Påske Gospel sammen med koret REJOICE, hvor påskens budskab blev leveret musikalsk af begge kor. Sidenhen medvirkede koret til jul i kirkens program, og har for nyligt været en del af fastelavnsfesten i kirken. Ydermere er der i Young Gospel Voices tradition for at deltage på Young Copenhagen Gospel Festival. Således deltog koret i 2011 og skal også medvirke i 2012 på festivalen. 10

11 Young Gospel Voices er et kor præget af en let, mild og opløftet stemning, hvor alle er velkomne på trods af forskellig baggrund og niveau. Både korleder og kordeltagere synger, griner og nyder de ugentlige øvegange. Der bliver sunget både danske og engelske sange, og dette i både en, to, og tre stemmer. Young Gospel Voices ser frem til endnu et år med mange spændende udfordringer, arrangementer og oplevelser. Jeg tror, det er vigtigt, at vi i børnearbejdet sammen med den øvrige menighede arbejder på vores vision, overvejer, hvad den betyder konkret i de enkelte arbejdsgrene og sammen med den øvrige menighed får en fælles målsætning. Det er mit ønske og min bøn, at MBUA s arbejde må vokse i det kommende år, så der kommer flere børn og unge til, og at de gennem arbejdet må lære Guds kærlighed og det kristne fællesskab at kende. Tak til jer alle, der på den ene eller anden måde bidrager til arbejdet. Ove S Sørensen MBUA formand FARMEN 2011 Højde punktet for Farmen 2011 Metodistkirkens spejders landslejr, hvor Farmen var rammen omkring ca. 120 glade spejderes lejr blev året hvor Farmen fik ny skorsten (godkendt af skorstensfejeren), således at pejsestuen kan leve op til sit navn. Endvidere har vi investeret i en kraftig luft til luft varme pumpe der kan SMS styres, dette gør at vi kan tilbyde at der er varme på i pejsestuen når lejre ankommer samt at varme regningen bliver ca. halveret. Hvilket igen udvider den mulige udlejningsperioden. Med varmepumpen kan vi pensionere el-radiatorerne i pejsestuen. Hvilket var til trængt ;-). Disse, samt alm. Vedligehold har været holdt inden for Farmens drift i år. Farmen har ikke, som overvejet, afviklet sit prioritetslån i 2011, da der har været brug for likviditeten. Det genovervejes i Cross banen, på genbrugspladsen, rører stadig på sig, den er nu godkendt i lokalplanen, men rygtet vil vide at der ikke er penge til projektet.. Lige nu er Farmen i vinter hi klar til at vågne op og rumme ny aktiviteter.. næste større spejder arrangement på Farmen bliver MS- LandsPatruljeKonkurrencen, der er et indledende heat til DM i spejd. 11

12 MENIGHEDENS REGNSKAB Budget Budget Budget INDTÆGTER Bidrag, kollekter og gaver: Menighedsbidrag , , Kollekter , , Efterårsindsamling , , Jubilæumsgave m.v ,00 0, Bidrag, kollekter og gaver, i alt: , , Kollekter til bevilling og formål Kollekter og gaver til bevilling, Årsmødekollekt 1.241, , Kollekter og gaver til formål , , Kollekter og gaver til mission , , Aktiviteter og uddannelse Arrangementer/aktiviteter , , Gaver til uddannelse 9.844, , Andre indtægter Lejeindtægt 0, , Refusioner/tilskud , , Diverse indtægter Renteindtægter 196,64 412, INDTÆGTER I ALT , ,

13 Budget Budget Budget UDGIFTER Illigninger: Illigninger til Metodistkirkens Hovedkasse , , Kollekter til bevilling og formål: Kollekter og gaver til bevilling, Årsmødekollekt 1.241, , Kollekter og gaver til formål * , , Kollekter og gaver til mission * , , Aktiviteter og uddannelse Arrangementer/aktiviteter * , , Uddannelse * , , Medarbejderomkostninger: Præsteløn, Ove Søren , , sen Musikarbejde , , Rengøringsløn , , Børne- og ungdomsarbejde , , Kørsel 456, , Varme, forsikringer, ATP, barselsfond , , Kontorhold og blad: Kontorhold * , , Nyhedsbrev 1.214, , Bygninger og inventar: Varme, el, vand og renovation * , , Forsikringer , , Reparationer * , , Nyanskaffelser * , , Andre udgifter: Alter, køkken mv , , Fælleskirkeligt samarbejde 325,00 325, Abonnementer, blade 1.300, Gaver 645, , Diverse Renter 50, SUM AF UDGIFTER , ,

14 Budget Budget Budget AKTIVER Likvide midler: Bankkonto, Djurslands Bank , , Andre værdier: Tilgodehavender/forudbetalinger , , Aktiver i alt , , Budget Budget Budget PASSIVER Egenkapital: Egenkapital pr. 1.januar , , Årets resultat , , Ny egenkapital pr. 31.december , , Fremmedkapital mv.: Forskud på arv , , Lån, Nørre Allé ,00 0, Tilbageholdte lønomkostninger * , , Skyldige omkostninger/forudbetalte tilskud 3.296, , Passiver i alt , , Hornslet, den 14. februar 2012 Mikkel Gaarde *Se noter på næste side 14

15 Note 1 - Kollekter og gaver til formål Indtægter Udgifter Forårsblomsten 1.633, ,50 0,00 Præsteuddannelse 943,00 943,00 0,00 Hovedkassen , ,00 0,00 Forårsindsamlingen 4.443, ,00 0,00 0,00 Note 2 - Kollekter og gaver til mission Indtægter Udgifter Mission 1.070, ,00 0,00 Letland 1.038, ,00 0,00 Haiti 0,00 Indien 8.028, ,00 0,00 Congo 0,00 Mikrolån 3.496, ,50 0,00 Afrika Sulter 2.071, ,00 0,00 Riga 2 boiler/komfur , ,50 0,00 Jarnis Grunte , , ,00 Missionslodsedler 2.000, ,00 0, ,00 Note 3 - Arrangementer/aktiviteter Indtægter Udgifter Menighedens årsmøde 4.875, , ,00 Menighedsweekend , , ,00 Nytårsaften 2.650, ,98-501,98 Gospelgudstjenester/workshops , , ,00 Gospelkoret Rejoice , ,50 Jubilæumsfest 8.825, ,15 Børnegospelkor 0,00 Årsmødedeltagelse 5.537, ,00 Andre arrangementer 0, ,37 Note 4 - Uddannelse Indtægter Udgifter Præsternes Efterårsmøde 1.948, ,00 Konfirmationsforberedelse 1.352,30 Willow Creek 9.844, ,00 Anden uddannelse 0, ,00 Note 5 - Refusioner og tilskud Momskompensation 4.400,00 Tilskud fra Nørre Allé ,94 HB, lottogave , ,94 Note 6 - Kontorhold Kontoromkostninger 8.044,60 Porto, telefon og internet ,22 Gebyrer 604, ,14 Note 7 - Varme, el, vand og renovation 15

16 Fjernvarme+vand+afledning ,97 El 8.446,32 Renovation 1.740, ,29 Note 8 - Reparationer Tensid (graffiti-fjerning) 5.575,00 Trappe ,94 VVS 7.340,00 Orgel 4.212,50 Andre reparationer 3.471, ,19 Note 9 - Nyanskaffelser Musikinstrumenter 4.197,00 Printer 4.498,50 Mindre nyanskaffelser 6.309, ,75 Note 10 - Tilbageholdte lønomkostninger A-skat ,00 Arbejdsmarkedsbidrag 2.946,00 Medarbejder- og arbejdsgiver-atp 1.350,00 Eget pensionsbidrag, Ove -517,50 Feriepenge 2.006, ,50 16

17 NØRRE ALLE 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Skatteopgørelse 2011 Ejendommen Nørre Allé 86, Århus Opgørelse af bruttoindtægt Lejeindtægt Rykkergebyrer 63 Skattepligtig indtægt Fribolig Bruttoindtægt Fællesomkostninger Omkostninger ifølge regnskab Ikke medregnede omkostninger 0 Renter ifølge regnskab Skattemæssige afskrivninger GI henlæggelse modregnet Særomkostninger 0 Fællesomkostninger Skattepligtig indkomst Skattepligtig indtægt Særomkostninger 0 Andel af fællesomkostninger * Skattepligtig indkomst Skat heraf Overskud

28 REGNSKAB FOR FARMEN REGNSKAB FOR MU Regnskab for Aarhus M.U Indtægter Udgifter Overført til MBUA 1.366,62 Underskud 1.366,62 0, ,62 Status 31/ , ,62 Kassebeholdning 0,00 Bankbeholdning 0,00 Formue primo 1.366,62 underskud 1.366,62 0,00 Aarhus d. 19. januar 2012 Mogens Hansen 0,00 0,00 28

29 REGNSKAB FOR SPEJDERNE Regsskab for Spejderne 2011 ind ud Drift Kontingenter Lejr + ture ,45 Møder 515,35 PFT-kursus 0 Materialer 654,8 Delegeretmøde 900 Renter Bank 642,26 Kontor/gebyrer 325 Hytteleje og tilskud Aktivitetsstøtte 1798,95 Total Torsdag 0 0 Blomster 190 Sum 19791, ,6 Resultat -1621,39 Sum 19791, ,21 Status 31/ Giro 13846,56 Kontant 1160 Bank 34251,31 Formue 1/ ,26 Resultat -1621,39 Beregnet 49257, ,87 Sum 49257, ,87 29

30 REGNSKAB FOR MBUA Regnskab for Aarhus MBUA 2011 Indtægter Udgifter MBUA Fælles (59 medlemmer) Kontingenter 5.800, ,00 Forårsindsamlingen 4.443,00 0,00 Kontingent, Århus Ungdommens Fællesråd 360,00 Tilskud til Total Torsdag 3.000,00 Tilskud til Legestue 3.111,50 Landsmøde 1.800,00 Hyttefortegnelsen 145,00 Renter 50,00 Gebyrer til bank 300,00 Giroblanketter 190,00 Underskud 88, , , , ,50 Total Torsdag (3 medl. < 13, 10 medl. ml 13 og 30, 8 medl. > 30) Aktivitetsbidrag (mad) ,45 Tilskud fra fælleskassen 3.000,00 Modtaget fra MU 1.366,62 Mad ,80 Materialer 2.154, , ,21 Overskud 3.795, , ,07 30

31 Legestue (1 medlem) Aktivitetsbidrag 0,00 Tilskud fra fælleskassen 3.111,50 Materialer 1.678,00 PR Annonce 1.433, , ,50 Overskud 0, , ,50 Børnekirken (22 medlemmer, heraf 2 ledere) Aktivitetsbidrag 0,00 Materialer 63,00 Inspirationsdag (5 deltagere) 940,00 Adventskalendere 365,00 Underskud 1.368,00 0, , , ,00 Young Gospel Voices (15 medlemmer, heraf 1 leder) Aktivitetsbidrag 6.162,50 PR Annoncer 3.342,18 Kursusdeltagelse 9.180,00 Young Copenhagen Gospel Festival 10, , ,18 31

32 Underskud 6.369, , ,18 Status 31/ Kassebeholdning 194,00 Girobeholdning ,81 Tilgode MBUF DK Kontingent 2.475,00 Gæld MBUF DK Kontingent 200,00 Gæld adventskalendere 365,00 Tilskud MBUF til projekt, hensat 1.000,00 Formue MBUA primo ,97 underskud 88, ,47 Formue Total Torsdag primo 0, , ,86 Formue Legestue primo 0,00 Overskud 0,00 0,00 Formue Børnekirken primo 1.797,44 underskud overskud 1.368,00 429,44 Formue YGV primo 7.391,72 underskud 6.369, , , ,81 Aarhus d. 7. januar 2012 Mogens Hansen 32

Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense!

Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense! DM GUIDE Så langt har Gud hjulpet os 2008 Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense! Igen i år samles vi i Store Bededagsferien på tværs af MU, MB, MM og MS til møder og fællesskab. Fredag er sat

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Årsberetning

Metodistkirken i Odense. Årsberetning Metodistkirken i Odense Årsberetning 2008 Forord Kære medlem eller ven af menigheden. Velkommen til menighedens årsmøde pastoratskonferencen. Årsmødet er menighedens årlige generalforsamling, hvor alle

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2012

Metodistkirken i Odense. Klart Budskab om Guds Kærlighed. Årsberetning 2012 Metodistkirken i Odense Klart Budskab om Guds Kærlighed Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 2 www.metodistkirken-odense.dk Kære medlem eller ven af menigheden Velkommen til menighedens årsmøde - pastoratskonferencen.

Læs mere

Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde

Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde Velkommen Solrød Frikirkes Årsfest - Årsmøde MBUK s generalforsamling Søndag d. 8. marts 2015 1 Dagsorden Lovprisning og nadver Brunch Indberetning for 2014 Vision 2020 Statistik regnskab budget Vedtægter

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012

Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Dagsorden og bilag KFUM og KFUK i Danmarks Landsmøde 2012 Velkommen til Landsmøde 2012! Du sidder nu med materialet til brug på Landsmødet, der finder sted den 16. - 18. november 2012. Hæftet indeholder

Læs mere

DANSKE NOGET OM BAPTISTER

DANSKE NOGET OM BAPTISTER DANSKE NOGET OM BAPTISTER En pjece af af baptister om baptister Forord Noget om danske baptister Der har været baptister i Danmark siden 1839. I dag er der 49 baptistmenigheder, der samarbejder i Det danske

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Sommerstævne 2014 Musikalsk børneklub i Kaas Ansgarskolerne i Norge Rumænien Thailand Arrow - for ledere Tro bygger bro MAGASINET

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Bibelselskabet og google-buddhister

Bibelselskabet og google-buddhister I dette nummer... Løb for flygtningebørn i Rwanda I begyndelsen af skoleåret modtog alle skoler i Danmark et stort danmarkskort med en appel til at bruge mere tid på motion i skolerne. Projektet blev kaldt:

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand kreds:kontakt april : maj : juni 2013 Arken i Esbjerg Anno 1993 Arkens medarbejdere 2. kvartal 2013 årgang 46 Arken i Esbjerg Anno 2007 andagt fra afdelingen virksund lm kids cafe kilden jubilæumsår lmu

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang

MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Konfilejr DDM - favnende og famlende Grow i Grindsted Tylstrup 125 Ghana Missionær som 15-årig Thailand MAGASINET l e d e r Kirkens

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken.

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken. Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Velkomst Visionstalen Rapport vedr. projekt Gospelkirke Ledergruppens mål for 2014 CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken Kirkeværgerne Budget for 2014 Valg til særlige tjenester

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere