DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS Tilbedelse Discipelskab Fællesskab...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012... 4. Tilbedelse... 4. Discipelskab... 5. Fællesskab..."

Transkript

1 1

2 Indhold DAGSORDEN... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS Tilbedelse... 4 Discipelskab... 5 Fællesskab... 5 Evangelisation... 5 Tjeneste... 6 Børne- og ungdomsarbejdet... 6 Fremtiden... 6 FOKUSOMRÅDER... 7 FÆLLESSKAB... 7 TILBEDELSE... 7 DISCIPELSKAB... 8 TJENESTE... 8 EVANGELISATION... 8 MENIGHEDENS STATISTIK... 9 INDBERETNING TIL MBUA S GENERALFORSAMLING DEN 11. MARTS Legestuen Total Torsdag Børnekirken Young Gospel Voices FARMEN MENIGHEDENS REGNSKAB NØRRE ALLE REGNSKAB FOR FARMEN REGNSKAB FOR SPEJDERNE REGNSKAB FOR MBUA

3 DAGSORDEN 1. Konstituering a. Formand for konferencen (distriktforstanderen) b. edlemmer af konferencen c. Sekretær for konferencen d. Stemmetællere 2. Menighedens indberetninger a. Menighedsforstanderens beretning b. Menighedens statestik c. Menighedens målsætning d. Supplerende beretninger - Børne- og ungdomsarbejdet - Spejderne - Kirkeværgerapport herunder bygningsrapport e. Valg af: - Formand for menighedsrådet - Lægledere - Kasserer - Sekretær for menighedsrådet (kan vælges af menighedsrådet) - Pastoralkomite - Kirkeværger f. Godkendelse af: - Leder af MBUA - Leder for MS - Leder for kor 3. Økonomi a. Menighedens regnskab b. Menighedens budget c. Økonomi til landsmødet d. Regnskaber og budget for de forskellige arbejdsgrene e. Er der regnskaber, der ikke er fremlagt, godkendt eller revideret? f. Valg af: - Finanskomite - Revisionskomite 4. Andre valg: a. Forslagskomite b. Øvrige tillidsvalg 5. Fuldmagter til undervisning og forkyndelse a. Lægprædikanter b. Smågruppeledere c. Kandidater til tjeneste som ordineret 6. Andre forretninger a. Fra årskonferencen til behandlingen i pastoratskonferencen b. Forslag fra pastoratskonferencen til årskonferencen c. Valg af repræsentanter til landsmødet d. Øvrige 7. Evt. 3

4 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL ÅRSFESTEN DEN 17. MARTS 2012 (indberetningen er udarbejdet med bidrag fra lægledere og korledere) v42 De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. v43 Hver og én blev grebet af frygt, og der skete mange undere og tegn ved apostlene. v44 Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. v45 De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. v46 De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet v47 priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. (Ap. Ger.2:42-47) Ovenstående tekst fra Apostlenes Gerninger betyder meget for menighedens tænkning omkring det at være menighed og dens funktion i samfundet. Den har således også været grundlaget for tænkningen omkring de fem fokusområder. Selv om det ikke er lykkedes os at finde lægledere til alle fokusområder, er det vigtigt, at vi er bevidste om, at alle områder er vigtige. Tilbedelse Gudstjenesterne står centralt i menighedens liv. Det er et samlingssted, hvor vi i fællesskab kan tilbede Gud og lytte til hans røst. Der er formiddagsgudstjeneste tre gange om måneden og gospelgudstjeneste en eftermiddag om måneden. Formiddagsgudstjenesterne har et fælles tema for en måned ad gangen. Temaerne er forhåbentlig relevante for både menighedens interne liv, men også for vores daglige liv i samfundet. Det er ønsket, at gudstjenesterne kan tale både til den kristne og den kirkefremmede. Lovsangsgruppen, der består af 11 mennesker, medvirker ved stort set alle formiddagsgudstjenester. Deønsker sammen med menigheden, at arbejde målrettet på at komme til at kende Gud bedre dag for dag. De ønsker ligeledes at tage alvorligt, at vi er forskellige som mennesker og bestræber sig derfor på, at give rum til alle i lovsang, bøn og stilhed. Det er lovsangsgruppens mål, at blive bedre musikalsk med henblik på at kunne lede menigheden bedre i lovsang. Gospelgudstjenesterne har været en del af kirkens gudstjenesteaktivitet ca. én gang om måneden. Der bliver arbejdet meget fokuseret på at gøre gospelgudstjenesterne til en tydelig gudstjeneste og ikke en koncert, og det fornemmer vi stadig har en god virkning. Det er ønsket at holde udviklingen af gospelgudstjenesten i gang og hele tiden gøre Jesus tydelig for de mennesker som kommer. Der har været godt besøgt til gospelgudstjenesterne det sidste års tid, og vi ser også stadig nye ansigter hver gang. Og derudover er der en fast skare, som kommer hver gang. REJOICE deltager trofast i gospelgudstjenesterne og er meget glade for det. I året der er gået har vi også haft den fornøjelse både at have dåb og medlemsoptagelse til nogle af gudstjenesterne. Bedemøderne afholdes hver mandag aften. En gruppe beder for menigheden og de bedekort, der bliver skrevet ved gudstjenesterne samt for byen og det øvrige samfund. Det er min opfattelse, at forbønstjeneste er en vigtig del af menighedens liv, om end den ikke er så synlig! 4

5 Discipelskab Vi er som kristne først og fremmest kaldet til at være discipel af Jesus Kristus. Det er enhver kristens kald. I det kald er vi sat forskellige steder til at tjene Gud med de evner og kræfter, vi har fået givet. Det betyder, at vi også er disciple af Jesus Kristus, når vi er på arbejde eller i skole, når vi er sammen med venner eller familie - og ikke bare, når vi er i kirken. Vi vil derfor i det kommende år sætte større fokus på "tro og hverdagsliv" - hvad er discipelskab egentlig og hvordan bliver det en del af vores hverdag? Cellegrupperne er et vigtigt forum for samtalen om Gud, Bibel, tro og hverdag og dermed et vigtigt forum for dannelsen af os som disciple. Der er i øjeblikket 6 grupper, der mødes. "Bibel, Tro og Kirke" er et kursus, der henvender sig til alle kristne, der gerne vil vide mere om den kristne tro. Kurset er lagt an på, at man ikke alene får en teoretisk viden for denne videns egen skyld, men vi reflekterer sammen over, hvordan denne viden kan bringes i anvendelse i vores daglige liv. Vi er nu begyndt på tredje og sidste modul. Der har stået bibelkundskab og troslære på programmet, og nu står den på kirkehistorie og praktisk teologi. Til sommer er dette kursusforløb afsluttet. Vi håber på, at kunne begynde et nyt kursusforløb efter sommerferien. En discipel ønsker som noget naturligt, at andre mennesker bliver disciple af Jesus. Det er derfor en glæde, at vi i 2011 har optaget seks nye medlemmer. Det er det højeste antal medlemsoptagelser på et år, vi har haft i den tid, jeg har været præst i menigheden. Der er virkelig noget at glæde sig over, og vi nærmer os nu den målsætning, vi satte os for et par år siden med at optage 10 medlemmer om året! Fællesskab Fællesskab er grundlæggende i den kristne tro. Fællesskab med Gud og med hinanden. De 3 lægledere var ansvarlige for en weekend i forsommeren, hvor vi tog til 5 Lægården i Holstebro og var sammen på tværs af alder, interesser mm. Det var en dejlig anledning til at være sammen og have mulighed for at tale om alt muligt. Desværre var det vanskeligere end forudset at få forenet ønsket om en masse øvetid for REJOICE med ønsket om generelt at lære hinanden at kende på tværs. Hvis denne aktivitet skal gentages, hvilket jeg synes, den skal, må vi nok være opmærksomme på at få meldt formålet bedre ud inden. Total Torsdag er et af de ugentlige programpunkter, hvor vi har fælleskab om måltidet og samtale på tværs, mens børnene og de unge er i gang med deres aktivitet. Der har hen over efterår og vinter været meget faldende tilslutning, og her i vinter har vi heller ikke kunnet være i Øgadehusets café, men har holdt programmet kørende fra menighedssalen. Det er besluttet, at vi fortsætter med at lave program, og arbejder på at få aktiviteten på sporet igen. Der laves spejder/ulveprogram hver 2. uge og så er der andre aktiviteter imellem. Der har i det forgangne år ikke rigtig været gjort specielle tiltag med fokus på menighedens fælleskab. Men hvis nogen sidder med ønsker, ideer til tiltag, er man mere end velkommen til at give ideen videre til læglederen for fællesskab. Evangelisation Menighedens evangelisation er på mange måde centreret omkring vores musikarbejde. Det er primært gennem vores kor, vi har kontakt med mennesker uden for kirken. REJOICE øver stadig fast hver tirsdag aften. Koret udvikler sig meget for hver sæson og er af sted på flere og flere koncertjobs. REJOICE er også en fast del til kirkens månedlige gospelgudstjenester. Der er i koret et dejligt fællesskab og en stadigt voksende fornemmelse blandt mange af sangerne af at høre til vores kirke. Gennem koret er der allerede nu nogle stykker, som er blevet optaget i menigheden, og det glæder mig meget at koret kan bidrage til menigheden også på den måde. Jeg ønsker meget, at vi som menighed

6 kan se koret som en mulighed for at møde de mennesker, som gennem musikken og fællesskabet kommer nærmere Gud. Det seneste år, har Young Gospel Voices været samlet ugentligt i Betlehemskirken. Trofast har de unge sunget af hjertets fulde kraft, og øvet ihærdigt for til stadighed at højne kvalitetsniveauet. Mange nye sange er blevet indstuderet, og fremført ved flere festlige arrangementer. Først til Påske Gospel sammen med koret REJOICE, hvor påskens budskab blev leveret musikalsk af begge kor. Sidenhen medvirkede koret til jul i kirkens program, og har for nyligt været en del af fastelavnsfesten i kirken. Young Gospel Voices er et kor præget af en let, mild og opløftet stemning, hvor alle er velkomne på trods af forskellig baggrund og niveau. Tjeneste Menigheden har stadig fokus på primært tre missionsprojekter: Letland, hvor vi samler penge ind til forskellige formål i kirken i Letland og sender pænt brugt tøj og andre effekter til brug for kirkens arbejde. En gang om året er en gruppe fra menigheden i Letland (for egen regning) for at holde kontakten vedlige, udbygge fællesskabet og vurdere om, vi skal hjælpe på anden måde. Indien, hvor vi samler penge ind primært til forskellige skoleprojekter, som vi har kontakt med gennem Anna og Hero Davids arbejde dér. Congo, hvor det glæder os at kunne hjælpe økonomisk, så også det nye vandprojekt kan realiseres til gavn for lokalbefolkningens sundhed. 6 Børne- og ungdomsarbejdet Børne- og ungdomsarbejdet har sin egen indberetning her i hæftet. Jeg skal i denne sammenhæng blot understrege, at når vi taler om de fem fokusområder, er det vigtigt at tænke børnene og de unge ind i dem. Hvordan skaber vi fællesskab for børnene og de unge? Hvordan oplever de det? Hvordan medvirker vi til at de bliver disciple af Jesus? Hvordan får vi gjort dem interesseret i menighedens missionsprojekter? Disse og lignende spørgsmål er vigtige, ikke blot for dem, der arbejder direkte i børnearbejdet, men for hele menigheden. Nogle gange siger vi, at børnene og de unge er kirkens fremtid. Det er ikke sandt! De er kirkens nutid og er en del af fællesskabet her og nu. Derfor er ovenstående spørgsmål så vigtige at overveje. Fremtiden Vi har grund til at være taknemmelige over det, vi har oplevet i Men for at kunne fastholde og udbygge en god udvikling, er det efter min mening vigtigt, at vi arbejder mere målrettet med vores vision at være en levende kirke for levende mennesker, og spørger os selv, hvad det betyder for det kommende år. Og vel at mærke er det ikke et arbejde, der blot skal foregå i menighedsrådet, men hele menigheden og alle arbejdsgrene og grupper skal overveje visionen, så vi som menighed kan få en fælles og af alle kendt målsætning. Det er også afgørende vigtigt, at vi overvejer, hvad vi skal gøre når mennesker har fået en vis tilknytning til menigheden gennem vore arbejdsgrene. Skal de tilbydes et introprgram? Skal de have en mentor, de kan henvende sig til for at stille spørgsmål om tro og kirke? Eller? Og når mennesker er blevet medlemmer skal de så blot sidde på kirkebænken, eller skal vi aktivt bringe dem i tjeneste for Guds rige? I givet fald hvordan?

7 Endelig vil jeg også nævne Øgadehuset med alle de unge mennesker. Hvordan skal vi møde dem? Hvad skal vi tilbyde dem? Vi har i naboejendommen fået givet muligheder for at nå unge mennesker. Det er en mulighed, som ikke må glippe for os. Jeg tror, at hvis vi arbejder tilfredsstillende med disse spørgsmål, så er der fortsat gode muligheder for vækst i vores menighed både åndeligt og antalsmæssigt. Jeres i Kristus Ove S Sørensen FOKUSOMRÅDER v42 De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne. v43 Hver og én blev grebet af frygt, og der skete mange undere og tegn ved apostlene. v44 Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. v45 De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. v46 De kom i enighed i templet hver dag; hjemme brød de brødet og spiste sammen, og jublende og oprigtige af hjertet v47 priste de Gud og havde hele folkets yndest. Og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Ap. Ger. 2:42-47 På baggrund af ovenstående tekst fra Apostlenes Gerninger har vi talt om fem fokusområder for menighedens arbejde, områder som vi tror er vigtige for en velfungerende menighed. Selvom vi ikke, som vi havde ønsket, har kunnet finde lægledere for alle områder, er det stadig vigtigt for os at have vores opmærksomhed rettet mod alle fem fokusområder. FÆLLESSKAB Fællesskab både med Gud og mennesker. Familie. Basen. Vigtigt med flere typer af fællesskab også på tværs af årgange. Fællesskab er vigtigt for at give mennesker følelsen af at blive set. Fællesskab kommer ikke af sig selv -> hjælpe hinanden, bekymrer sig for hinanden. Fællesskabet skal være opmærksomme på det hul, der kan opstå mellem helt nye og dem, der har været der længe. TILBEDELSE Tilbedelse er: At give Gud æren. At være i Guds nærhed. En kærlighedserklæring. At have fokus på Gud. Tilbedelse kan finde sted: I ensomhed og stilhed såvel som i fællesskab med andre kristne. 7

8 DISCIPELSKAB Undervisning om Guds Rige og leve sit liv efter de tilhørende værdier (efterfølgelse) En discipel: fyldt af Helligånden, kærlighed til næsten, overbærende, villig til at hjælpe andre Alle disciple er forskellige, har forskellige nådegaver -> BRUG DEM (Helligånden hjælper) Vigtige ting at gøre for en discipel: bede, læse i bibelen, give, bruge vores nådegaver og værdsætte andres nådegaver TJENESTE Jesus kærlighed ligger bag ved vores tjeneste for andre. Det er forskellen på humanister og kristne. Man kan ikke blive ved med at være venlige og hjælpsomme overfor mange mennesker uden at få styrken til det fra Gud. At have et åben hjem og sind, til at hjælpe, når nogen har behov. Tjeneste kan være en lille ting. Samle papir op i en butik eller på gaden. EVANGELISATION Fortælle om Guds Rige og Jesus Arbejde med sit forhold til Gud for at have noget at dele Være opmærksom på, hvornår lejligheden byder sig Nemmere at evangelisere til folk man har kontakt med i forvejen Mange måder at evangelisere på -> kirken skal have forskellige tilbud Ud af tryghedszonen At være der for andre eks. venner og naboer At have en næstekærlig adfærd. 8

9 MENIGHEDENS STATISTIK 9

10 INDBERETNING TIL MBUA S GENERALFORSAMLING DEN 11. MARTS 2012 MBUA er en paraplyorganisation, der organiserer Betlehmskirkens børne- og ungdomsarbejde med undtagelse af spejderarbejdet. I 2011 har der været følgende arbejdsgrupper under MBUA: Total Torsdag Total Torsdag er tænkt som et program, hvor vi har fælleskab om måltidet og samtale på tværs, mens børnene og de unge er i gang med deres aktivitet. Der har efter sommerferien desværre været meget faldende tilslutning, og her i vinter har vi heller ikke kunnet være i Øgadehusets café, men har holdt programmet kørende fra menighedssalen. Det er besluttet, at vi fortsætter med at lave program, og arbejder på at få aktiviteten på sporet igen. Der laves spejder/ulveprogram hver 2. uge og så er der andre aktiviteter ind imellem. Legestuen Legestuen blev etableret som et forsøg på at samle mødre (og eller fædre!) med små børn fra området omkring kirken til en ugentlig formiddag med sang, leg, hygge og kaffe. Den ene ende af Øgadehusets café blev fyldt med tæpper, puder og legetøj. Vi havde forhåbninger om, at der var grobund for en kirkelig legestue, da ingen andre kirker i området tilbyder det. Men det viste sig desværre, at ingen fra området kom. Kun ledernes børn og enkelte andre børn med forældre i REJOICE mødte op. Det var hyggeligt, men vi måtte erkende, at legestuen ikke havde nået sin målgruppe, og det blev besluttet at lukke den efter ca. 6 måneder. Børnekirken Der er børnekirke ved alle formiddagsgudstjenester undtagen i skoleferierne. Programmet består af bibelfortælling, sang, leg og andre aktiviteter. I første halvår følger bibelfortællingen gerne kirkeåret, så børnene på den måde lærer om højtiderne og deres betydning. I andet halvår er undervisningen lagt mere tematisk an med f.eks. tema om bibelske personer. Da aldersspredningen er stor og fremmødet meget varierende stiller det krav til medarbejdernes pædagogiske formåen. Alle er dog enige om, at arbejdet er meningsfyldt og betydningsfuldt for børn, forældre og menighed. Young Gospel Voices Det seneste år, har Young Gospel Voices været samlet ugentligt i Betlehemskirken. Trofast har de unge sunget af hjertets fulde kraft, og øvet ihærdigt for til stadighed at højne kvalitetsniveauet. Mange nye sange er blevet indstuderet, og fremført ved flere festlige arrangementer. Først til Påske Gospel sammen med koret REJOICE, hvor påskens budskab blev leveret musikalsk af begge kor. Sidenhen medvirkede koret til jul i kirkens program, og har for nyligt været en del af fastelavnsfesten i kirken. Ydermere er der i Young Gospel Voices tradition for at deltage på Young Copenhagen Gospel Festival. Således deltog koret i 2011 og skal også medvirke i 2012 på festivalen. 10

11 Young Gospel Voices er et kor præget af en let, mild og opløftet stemning, hvor alle er velkomne på trods af forskellig baggrund og niveau. Både korleder og kordeltagere synger, griner og nyder de ugentlige øvegange. Der bliver sunget både danske og engelske sange, og dette i både en, to, og tre stemmer. Young Gospel Voices ser frem til endnu et år med mange spændende udfordringer, arrangementer og oplevelser. Jeg tror, det er vigtigt, at vi i børnearbejdet sammen med den øvrige menighede arbejder på vores vision, overvejer, hvad den betyder konkret i de enkelte arbejdsgrene og sammen med den øvrige menighed får en fælles målsætning. Det er mit ønske og min bøn, at MBUA s arbejde må vokse i det kommende år, så der kommer flere børn og unge til, og at de gennem arbejdet må lære Guds kærlighed og det kristne fællesskab at kende. Tak til jer alle, der på den ene eller anden måde bidrager til arbejdet. Ove S Sørensen MBUA formand FARMEN 2011 Højde punktet for Farmen 2011 Metodistkirkens spejders landslejr, hvor Farmen var rammen omkring ca. 120 glade spejderes lejr blev året hvor Farmen fik ny skorsten (godkendt af skorstensfejeren), således at pejsestuen kan leve op til sit navn. Endvidere har vi investeret i en kraftig luft til luft varme pumpe der kan SMS styres, dette gør at vi kan tilbyde at der er varme på i pejsestuen når lejre ankommer samt at varme regningen bliver ca. halveret. Hvilket igen udvider den mulige udlejningsperioden. Med varmepumpen kan vi pensionere el-radiatorerne i pejsestuen. Hvilket var til trængt ;-). Disse, samt alm. Vedligehold har været holdt inden for Farmens drift i år. Farmen har ikke, som overvejet, afviklet sit prioritetslån i 2011, da der har været brug for likviditeten. Det genovervejes i Cross banen, på genbrugspladsen, rører stadig på sig, den er nu godkendt i lokalplanen, men rygtet vil vide at der ikke er penge til projektet.. Lige nu er Farmen i vinter hi klar til at vågne op og rumme ny aktiviteter.. næste større spejder arrangement på Farmen bliver MS- LandsPatruljeKonkurrencen, der er et indledende heat til DM i spejd. 11

12 MENIGHEDENS REGNSKAB Budget Budget Budget INDTÆGTER Bidrag, kollekter og gaver: Menighedsbidrag , , Kollekter , , Efterårsindsamling , , Jubilæumsgave m.v ,00 0, Bidrag, kollekter og gaver, i alt: , , Kollekter til bevilling og formål Kollekter og gaver til bevilling, Årsmødekollekt 1.241, , Kollekter og gaver til formål , , Kollekter og gaver til mission , , Aktiviteter og uddannelse Arrangementer/aktiviteter , , Gaver til uddannelse 9.844, , Andre indtægter Lejeindtægt 0, , Refusioner/tilskud , , Diverse indtægter Renteindtægter 196,64 412, INDTÆGTER I ALT , ,

13 Budget Budget Budget UDGIFTER Illigninger: Illigninger til Metodistkirkens Hovedkasse , , Kollekter til bevilling og formål: Kollekter og gaver til bevilling, Årsmødekollekt 1.241, , Kollekter og gaver til formål * , , Kollekter og gaver til mission * , , Aktiviteter og uddannelse Arrangementer/aktiviteter * , , Uddannelse * , , Medarbejderomkostninger: Præsteløn, Ove Søren , , sen Musikarbejde , , Rengøringsløn , , Børne- og ungdomsarbejde , , Kørsel 456, , Varme, forsikringer, ATP, barselsfond , , Kontorhold og blad: Kontorhold * , , Nyhedsbrev 1.214, , Bygninger og inventar: Varme, el, vand og renovation * , , Forsikringer , , Reparationer * , , Nyanskaffelser * , , Andre udgifter: Alter, køkken mv , , Fælleskirkeligt samarbejde 325,00 325, Abonnementer, blade 1.300, Gaver 645, , Diverse Renter 50, SUM AF UDGIFTER , ,

14 Budget Budget Budget AKTIVER Likvide midler: Bankkonto, Djurslands Bank , , Andre værdier: Tilgodehavender/forudbetalinger , , Aktiver i alt , , Budget Budget Budget PASSIVER Egenkapital: Egenkapital pr. 1.januar , , Årets resultat , , Ny egenkapital pr. 31.december , , Fremmedkapital mv.: Forskud på arv , , Lån, Nørre Allé ,00 0, Tilbageholdte lønomkostninger * , , Skyldige omkostninger/forudbetalte tilskud 3.296, , Passiver i alt , , Hornslet, den 14. februar 2012 Mikkel Gaarde *Se noter på næste side 14

15 Note 1 - Kollekter og gaver til formål Indtægter Udgifter Forårsblomsten 1.633, ,50 0,00 Præsteuddannelse 943,00 943,00 0,00 Hovedkassen , ,00 0,00 Forårsindsamlingen 4.443, ,00 0,00 0,00 Note 2 - Kollekter og gaver til mission Indtægter Udgifter Mission 1.070, ,00 0,00 Letland 1.038, ,00 0,00 Haiti 0,00 Indien 8.028, ,00 0,00 Congo 0,00 Mikrolån 3.496, ,50 0,00 Afrika Sulter 2.071, ,00 0,00 Riga 2 boiler/komfur , ,50 0,00 Jarnis Grunte , , ,00 Missionslodsedler 2.000, ,00 0, ,00 Note 3 - Arrangementer/aktiviteter Indtægter Udgifter Menighedens årsmøde 4.875, , ,00 Menighedsweekend , , ,00 Nytårsaften 2.650, ,98-501,98 Gospelgudstjenester/workshops , , ,00 Gospelkoret Rejoice , ,50 Jubilæumsfest 8.825, ,15 Børnegospelkor 0,00 Årsmødedeltagelse 5.537, ,00 Andre arrangementer 0, ,37 Note 4 - Uddannelse Indtægter Udgifter Præsternes Efterårsmøde 1.948, ,00 Konfirmationsforberedelse 1.352,30 Willow Creek 9.844, ,00 Anden uddannelse 0, ,00 Note 5 - Refusioner og tilskud Momskompensation 4.400,00 Tilskud fra Nørre Allé ,94 HB, lottogave , ,94 Note 6 - Kontorhold Kontoromkostninger 8.044,60 Porto, telefon og internet ,22 Gebyrer 604, ,14 Note 7 - Varme, el, vand og renovation 15

16 Fjernvarme+vand+afledning ,97 El 8.446,32 Renovation 1.740, ,29 Note 8 - Reparationer Tensid (graffiti-fjerning) 5.575,00 Trappe ,94 VVS 7.340,00 Orgel 4.212,50 Andre reparationer 3.471, ,19 Note 9 - Nyanskaffelser Musikinstrumenter 4.197,00 Printer 4.498,50 Mindre nyanskaffelser 6.309, ,75 Note 10 - Tilbageholdte lønomkostninger A-skat ,00 Arbejdsmarkedsbidrag 2.946,00 Medarbejder- og arbejdsgiver-atp 1.350,00 Eget pensionsbidrag, Ove -517,50 Feriepenge 2.006, ,50 16

17 NØRRE ALLE 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Skatteopgørelse 2011 Ejendommen Nørre Allé 86, Århus Opgørelse af bruttoindtægt Lejeindtægt Rykkergebyrer 63 Skattepligtig indtægt Fribolig Bruttoindtægt Fællesomkostninger Omkostninger ifølge regnskab Ikke medregnede omkostninger 0 Renter ifølge regnskab Skattemæssige afskrivninger GI henlæggelse modregnet Særomkostninger 0 Fællesomkostninger Skattepligtig indkomst Skattepligtig indtægt Særomkostninger 0 Andel af fællesomkostninger * Skattepligtig indkomst Skat heraf Overskud

28 REGNSKAB FOR FARMEN REGNSKAB FOR MU Regnskab for Aarhus M.U Indtægter Udgifter Overført til MBUA 1.366,62 Underskud 1.366,62 0, ,62 Status 31/ , ,62 Kassebeholdning 0,00 Bankbeholdning 0,00 Formue primo 1.366,62 underskud 1.366,62 0,00 Aarhus d. 19. januar 2012 Mogens Hansen 0,00 0,00 28

29 REGNSKAB FOR SPEJDERNE Regsskab for Spejderne 2011 ind ud Drift Kontingenter Lejr + ture ,45 Møder 515,35 PFT-kursus 0 Materialer 654,8 Delegeretmøde 900 Renter Bank 642,26 Kontor/gebyrer 325 Hytteleje og tilskud Aktivitetsstøtte 1798,95 Total Torsdag 0 0 Blomster 190 Sum 19791, ,6 Resultat -1621,39 Sum 19791, ,21 Status 31/ Giro 13846,56 Kontant 1160 Bank 34251,31 Formue 1/ ,26 Resultat -1621,39 Beregnet 49257, ,87 Sum 49257, ,87 29

30 REGNSKAB FOR MBUA Regnskab for Aarhus MBUA 2011 Indtægter Udgifter MBUA Fælles (59 medlemmer) Kontingenter 5.800, ,00 Forårsindsamlingen 4.443,00 0,00 Kontingent, Århus Ungdommens Fællesråd 360,00 Tilskud til Total Torsdag 3.000,00 Tilskud til Legestue 3.111,50 Landsmøde 1.800,00 Hyttefortegnelsen 145,00 Renter 50,00 Gebyrer til bank 300,00 Giroblanketter 190,00 Underskud 88, , , , ,50 Total Torsdag (3 medl. < 13, 10 medl. ml 13 og 30, 8 medl. > 30) Aktivitetsbidrag (mad) ,45 Tilskud fra fælleskassen 3.000,00 Modtaget fra MU 1.366,62 Mad ,80 Materialer 2.154, , ,21 Overskud 3.795, , ,07 30

31 Legestue (1 medlem) Aktivitetsbidrag 0,00 Tilskud fra fælleskassen 3.111,50 Materialer 1.678,00 PR Annonce 1.433, , ,50 Overskud 0, , ,50 Børnekirken (22 medlemmer, heraf 2 ledere) Aktivitetsbidrag 0,00 Materialer 63,00 Inspirationsdag (5 deltagere) 940,00 Adventskalendere 365,00 Underskud 1.368,00 0, , , ,00 Young Gospel Voices (15 medlemmer, heraf 1 leder) Aktivitetsbidrag 6.162,50 PR Annoncer 3.342,18 Kursusdeltagelse 9.180,00 Young Copenhagen Gospel Festival 10, , ,18 31

32 Underskud 6.369, , ,18 Status 31/ Kassebeholdning 194,00 Girobeholdning ,81 Tilgode MBUF DK Kontingent 2.475,00 Gæld MBUF DK Kontingent 200,00 Gæld adventskalendere 365,00 Tilskud MBUF til projekt, hensat 1.000,00 Formue MBUA primo ,97 underskud 88, ,47 Formue Total Torsdag primo 0, , ,86 Formue Legestue primo 0,00 Overskud 0,00 0,00 Formue Børnekirken primo 1.797,44 underskud overskud 1.368,00 429,44 Formue YGV primo 7.391,72 underskud 6.369, , , ,81 Aarhus d. 7. januar 2012 Mogens Hansen 32

Menighedens statistik... 8 INDBERETNING TIL MBUA s GENERALFORSAMLING 3. FEBRUAR 2013... 9 Børnekirken... 9 VoP... 9 YGV... 10

Menighedens statistik... 8 INDBERETNING TIL MBUA s GENERALFORSAMLING 3. FEBRUAR 2013... 9 Børnekirken... 9 VoP... 9 YGV... 10 Indholdsfortegnelse Dagsorden:... 3 MENIGHEDSFORSTANDERENS INDBERETNING TIL PASTORATSKONFERENCEN... 4 DEN 23. februar 213... 4 Ny ansættelse... 4 Ny visionsproces... 4 Tilbedelse... 4 Discipelskab... 5

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Rytmisk Musikforening

Rytmisk Musikforening Rytmisk Musikforening ORANGE Rytmisk Musikforening Layout og tryk: ØVELOKALER STUDIE P.A. UDLEJNING BOOKING ARRANGØR Fajabefa lokalafdeling Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 30 11 Giro

Læs mere

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken.

Dagsorden. Velkomst. Visionstalen. Rapport vedr. projekt Gospelkirke. Ledergruppens mål for 2014. CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken. Dagsorden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Velkomst Visionstalen Rapport vedr. projekt Gospelkirke Ledergruppens mål for 2014 CHURCH 4.0 og Jerusalemskirken Kirkeværgerne Budget for 2014 Valg til særlige tjenester

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011

Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011. Hadsten d. 28/4-2011 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Årsregnskab 2009. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2009. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2007. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse side 5 Balance side 6

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Den Evangelisk-Lutherske Frikirke CVR nr. 27 05 91 12 Årsregnskab 1. januar 2014-31. december

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Budget 2014. 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500

Budget 2014. 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500 Budget 2014 Note Regnskab Budget Rev budg. Budget 2012 2013 2014 ELM Sekretariat 2014 3.066.760 2.774.200 0 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 2.940.700 90.560 115.000 0 2 Øvrige indtægter. 20.000-1.512.513-1.034.700

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Er du med på livets rejse? Der er så utrolig meget at udforske! månedsblad fra Roskilde Frikirke Fra søndag den 8. oktober er der Børnekirke hver søndag under gudstjenesten. Patricia, Amalie,

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER:

2010 KR. 2009 KR. Note INDTÆGTER: 5 RESULTATOPGØRELSE Note INDTÆGTER: Kontingenter 1 1.206.400 1.211.550 Kommunale tilskud 2 692.110 590.468 Sponsorer/reklame mv. 3 67.285 76.122 Arrangementer 4 123.404 98.870 Indtægter i alt 2.089.199

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

361.780 891.500 1.200.400 ELM Sekretariat i alt. 1.107.100

361.780 891.500 1.200.400 ELM Sekretariat i alt. 1.107.100 Budget 2015 Note Regnskab Budget Rev budg. Budget 2013 2014 2014 ELM Sekretariat 2015 2.786.231 2.940.700 3.300.000 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 3.000.000 24.066 20.000 20.000 2 Øvrige indtægter.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Mejrup gymnastik og ungdomsforening

Mejrup gymnastik og ungdomsforening Side 1 af 7 Regnskab: Mejrup gymnastik og ungdomsforening Dato: 01-01-2012-31-12-2012 Mejrup gymnastik og ungdomsforening 11 Cykling Resultatopgørelse Indtægter kiosk 902 Varesalg m/moms 903 Varesalg arrangementer

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Skåde Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8104. CVR-nr. 35889612

REGNSKABSTAL 2012. for Skåde Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8104. CVR-nr. 35889612 REGNSKABSTAL for Skåde Sogns Menighedsråd i Århus Søndre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8104 CVR-nr. 35889612 Skåde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 35889612,, Afleveret d. 27-03-2013 09:20 Side 1 1

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2008 Side 1 (i 1.000 kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Årsregnskab 2005. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 -

Årsregnskab 2005. Rytmisk Musik Silkeborg. Guldbergsgade 54. 8600 Silkeborg. CVR nr. 12 40 63 47 - 1 - Rytmisk Musik Silkeborg Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12 40 63 47-1 - INDHOLD ResultatopgŒrelse side 3 Specificeret resultatopgœrelse side 4 Noter til resultatopgœrelse side 5 Balance side 6

Læs mere

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015

Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Regnskabsoversigt 2014 med budget for 2015 Ovenstående oversigt, som viser de almindelige driftsomkostninger, viser i de midterste kolonner regnskabet 2014. Differencen viser forskellen mellem budget 2014

Læs mere

2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 BESTYRELSEN

2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 BESTYRELSEN Resultatopgørelse FOR PERIODEN 01.10.2013-30.09-2014 Note Regnskab Regnskab Budget Budget 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 BESTYRELSEN Kontingenter 2.454.638 2.359.163 2.438.000 2.439.000 Sponsorer

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2010

EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2010 EJERFORENINGEN VESTERBROHUS, AALBORG ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 -

Årsregnskab 2003. Rytmisk Musikforening. Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347 - 1 - Årsregnskab Rytmisk Musikforening Lydpotten Guldbergsgade 54 8600 Silkeborg CVR nr. 12406347-1 - INDHOLD Årsregnskab Resultatopgørelse side 3 Specificeret resultatopgørelse side 4 Noter til resultatopgørelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Hvis I skulle starte et nyt B, T eller U-arbejde i dag, hvordan vil I så arbejde med discipelskab?

Hvis I skulle starte et nyt B, T eller U-arbejde i dag, hvordan vil I så arbejde med discipelskab? Hvis I skulle starte et nyt B, T eller U-arbejde i dag, hvordan vil I så arbejde med discipelskab? Værksted/klub dagligt tilbud Se børnene med Guds øjne Langtidsinvestering Tilknytning mellem et bestemt

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed

Metodistkirken i Odense Klart budskab om Guds kærlighed Læs i dette nummer: Lys i vinduet Program for juni, juli og august 2010 Præsternes træffetider Wow så blev der lys Medlem af kirken? Hvordan? Det pibler frem i BØRNEKIRKEN Sæt dig på knæ Tak Nye medarbejdere

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 herningæbdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 2022 26 70 revisionsaktieselskab HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPRT 2013 CVR-NR. 13 65 36 74 1 INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere